Page 1

Vi bringer mennesker sammen

1


Fusion for fremtiden Når seks boligorganisationer med hver deres lange historie og hver deres kultur beslutter at finde sammen i én handlekraftig organisation, kan det ikke undgås, at der hist og her skal klippes en tå og hugges en hæl. Da organisationerne lærte hinanden at kende og fandt sammen i en åben dialog, blev ”os og dem” snart afløst af ”vi”, og den 1. januar 2017 så BoVendia dagens lys. BoVendia er en fusion mellem Boligforeningen AB, Hirtshals Boligforening, Sindal Boligselskab, Bygge & Boligforeningen af 1938, Hjørring Boligselskab, Boligselskabet Vesterlund samt administrationsselskabet Bolig Hjørring. - Vi er indgået i en positiv fusion for fremtiden. I forbindelse med samarbejdet om en fremtidig ledelsesstruktur blev det tydeligt for bestyrelserne, at der var en klar fordel i at kunne trække på hinandens

2

erfaringer – at der foruden de økonomiske fordele, forklarer bestyrelsesformand Mariann Solholt Kristensen, der selv blev valgt ind i Boligforeningen ABs bestyrelse i 2008, hvor hun var formand fra 2014. - Som én stærk boligorganisation er vi en endnu bedre sparringspartner for kommunen, lige som vi får mulighed for at dyrke beboerdemokratiet i endnu højere grad med flere fælles arrangementer, påpeger formanden. I en overgangsperiode vil bestyrelsen i BoVendia bestå af 19 repræsentanter for de seks sammensluttede organisationer. I 2019 vil bestyrelsen blive reduceret til 9 medlemmer, hvoraf 1 medlem er valgt af medarbejderne, mens BoVendias øverste organ, repræsentantskabet, fortsat vil bestå af 109 medlemmer.

- Vi er indgået i en positiv fusion for fremtiden, hvor vi foruden økonomiske fordele også kan trække på hinandens erfaringer, konstaterer bestyrelsesformand Mariann Solholt Kristensen


Fornuftig og nødvendig beslutning

Fra toppen af det ikoniske Bispegaarden har borgmester Arne Boelt en fremragende udsigt over Hjørring.

- Én stærk boligforening har flere muskler end seks mindre. Derfor er beslutningen om en fusion både fornuftig og nødvendigt, hvis BoVendia skal klare sig på et marked, hvor private udlejere selvfølgelig også byder sig til. Borgmester Arne Boelt er ikke i tvivl om, at BoVendia med fusionen kan udnytte ressourcerne endnu bedre, og han understreger vigtigheden af, at kommunen har en stærk, lokal boligorganisation, der med fremadrettede renoveringer både er med til at holde hånden under lokalsamfundet og samtidig skaber arbejdspladser. - Derfor er den almene boligsektor vigtig, og i Hjørring Byråd er der bred politisk opbakning til, at vi skal spille hinanden gode ved at benytte os af hinandens kompetencer i en fremadrettet udvikling. Med en grundindskudskapital på 10

pct. er kommunen med til at understøtte det almene boligbyggeri, og her er det afgørende, at vi bygger, hvor borgerne gerne vil bo, i de rigtige størrelser og til de rigtige priser, for lejemarkedet er jo i skarp konkurrence med billig finansiering af ejerboliger. Her kan vi kombinere boligorganisationernes viden om boligbyggeri med vores mulighed for at pege på de optimale placeringer, siger borgmesteren og nævner bl.a. den store grund, som Vendsyssel Teater netop er flyttet fra, og hvor kommunen har planer om at kombinere erhverv og offentlige institutioner med et varieret udbud af almene og ejerboliger. - Her skal vi naturligvis tænke BoVendia og andre boligorganisationer ind fra begyndelsen, understreger Arne Boelt.

3


Direktør Johnny Jensen foran BoVendias administration i Østergade.

Fusion sparer millioner Alene på administrationen sparer de seks boligorganisationer 3,5 mio. kr. ved at fusionere. Hvert år. Hertil skal lægges et større millionbeløb, som BoVendia årligt sparer ved at skabe synergi og optimere driften ude i afdelingerne. Resultatet bliver i flere tilfælde en nedsættelse af huslejen, eller i hvert fald ingen stigning i 2018. - BoVendia er en del af lejemarkedet. Vi tænker forretning og strategi, for hvis vi fortsat skal være en attraktiv boligorganisation for vores kunder og en seriøs og professionel sparrings4

partner for kommunen, så skal vi være i stand til at tilbyde en mangfoldighed af lejeboliger. Fra boliger for de ressourcestærke til ungdomsboliger og boliger til flygtninge og de svage i samfundet. Den mangfoldighed kan vi kun tilbyde, hvis vi driver organisationen som en forretning, hvor vi optimerer driften og vores processer ved at effektivisere og bl.a. udnytte de teknologiske muligheder, understreger direktør Johnny Jensen. - Vi skal i endnu højere grad involvere vores medarbejdere og benytte os af deres kompe-

tencer og erfaringer. Vi skal styrke holdånden og den fælles kultur, for det er i fællesskabet, vi løfter os og skaber mere for beboerne for lavere omkostninger. - Gevinsten, ikke kun den økonomiske, skal vi bl.a. bruge til at styrke beboerdemokratiet og opfordre beboerne til at involvere sig endnu mere og på den måde bidrage til en positiv udvikling i egne områder, gerne med os som sparringspartner, siger Johnny Jensen.


En del af noget større - Med BoVendia er vi blevet en del af noget større, og det åbner op for flere muligheder, bl.a. effektiviseringer. Vi bliver løbende involveret og har en stor indflydelse på tilrettelæggelsen af vores egen hverdag. Det skaber større ejerskab og større arbejdsglæde. Johnny Madsen har været varmemester siden 2006 og er ikke fremmed overfor forandringer. Efter 19 år hos ENV gik han i voksenlære som møbelsnedker og kom til at arbejde som tømrer i flere år. Han har udgangspunkt i Vesterlund, hvor han er varmemester og har ansvaret for 246 boliger. Udover de håndværksmæssige opgaver deltager han bl.a. i syn af lejligheder, indhenter tilbud samt udfylder rapporter og sikrer dokumentation ved forsikringsskader. - Og så har jeg rigtig meget kontakt til plejehjemsbeboerne, lige som jeg har valgt at deltage i afdelingsbestyrelsens møder. Vi har et fantastisk samarbejde, understreger han.

Johnny Madsen har været varmemester siden 2006 og har ansvaret for 264 boliger.

Ingen dage er ens Michael Munk har svendebrev både som murer og som ejendomsservicetekniker. Han har derfor mange kompetencer i værktøjskassen.

Michael Munk har papir på, at han er udlært ejendomsservicetekniker og kan påtage sig håndværksmæssige opgaver, som ikke kræver autorisation. Oprindeligt er han udlært murer, så med to svendebreve i hånden er der ikke mange opgaver, han ikke kan løse. - To dage er da heller ikke ens, smiler Michael Munk, der sammen med en kollega har ansvar for 401 boliger. De sætter lejligheder i stand ved lejerskifte, foretager både indflytter- og fraflyttersyn og deltager i fremvisninger. - Men som varmemester har jeg også administrative opgaver. Jeg indhenter tilbud sammen med inspektørerne, og sammen med afdelingsbestyrelserne lægger vi drifts- og vedligeholdelsesplaner for 10 år. - Jeg kan godt lide at snakke med mennesker, og her kommer vi til at kende beboerne. Det er hyggeligt, fastslår Michael Munk.

Fra tømrer til gårdmand Efter et langt arbejdsliv som tømrersvend har Kenth Øst Jensen siden januar været gårdmand hos BoVendia. - Og jeg er da godt nok kommet til noget helt andet. Sammen med en kollega passer jeg de grønne områder i flere afdelinger. Jeg slår græs, luger ukrudt og fejer, men jeg skifter også en bordplade eller gennemgår lejlighederne ved fraflytning, forklarer Kenth Øst Nielsen. - Der er mange ældre beboere i afdelingerne, og mange vil gerne snakke. Det er rart, og hvis en pære skal skiftes, eller en vandhane drypper, smutter vi selvfølgelig lige ind og klarer det også, smiler han. Kenth Øst Jensen har skiftet hammer og søm ud med nogle af de grønne områder i BoVendia.

5


Birgit og Børge Jacobsen har boet i det samme rækkehus på Islandsvej i 38 år.

38 år på Islandsvej Børge Jacobsen er en stabil mand. I 40 år var han beskæftiget ved vejvæsnet først i Nordjyllands Amt og siden i Region Nordjylland, inden han sluttede sit arbejdsliv med tre år i Aalborg Kommune. Sammen med hustruen Birgit har han boet i rækkehuset på Islandsvej i 38 år. - Før vi flyttede på Islandsvej boede vi i 6-7 år på Trollhättanvej. Vi har altid boet til leje, og på Islandsvej har vi boet med vores tre børn på 109 kvm. En moderne børnefamilie vil formentlig hævde, at det ikke kan lade sig gøre, smiler Børge Jacobsen og tilføjer, at da han og Birgit flyttede ind, boede der mest børnefamilier på vejen. Nu er der ingen. - Vores rækkehus er efterhånden godt brugt. Foruden at passe vores egne tre børn var Birgit nemlig også dagplejemor, så der har altid været masser af aktivitet. Vi er glade for at bo her, men huset er da ikke moderne, selv om vi i årenes løb har fået skiftet både tag, køkken og badeværelse. Det er 20 år siden, og både køkken og bad kunne godt trænge til at blive skiftet igen, påpeger han. Børge Jacobsen har for år tilbage haft en plads i afdelingsbestyrelsen, men det har han ikke længere. - Hvis man ønsker at have indflydelse, må man selv gøre en indsats. Også i dag har vi en aktiv afdelingsbestyrelse, der hen over året holder en række sociale arrangementer med bl.a. fællesspisning og julefrokost, forklarer han.

Bent Boel Jensen har i 12 år boet i rækkehuset i Sindal og har i en årrække deltaget aktivt i organisationsarbejdet.

Rækkehuset passer perfekt 100 kvm rækkehus for enden af en vej. Græsset er skiftet ud med belægningssten, så der er ingen have at passe. - Vi har boet på Nørrelund i snart 12 år, og det passer bare perfekt til os, fastslår snart 81-årige Bent Boel Jensen, der bor i rækkehuset sammen med samleveren Alice på 82 år. Efter en aktiv karriere som fabrikschef i slagteribranchen skiftede han Skive ud med Vendsyssel. Først flyttede han til Frederikshavn og siden til Sindal. - Vi bor i et godt område med gode naboer. Vi hilser på hinanden og får en snak, og afdelingen holder forskellige arrangementer henover året, bl.a. julefrokost og en udflugt, fortæller Bent Boel Jensen, der har været medlem af boligorganisationens repræsentantskab og organisationsbestyrelse. I øjeblikket er han medlem af afdelingsbestyrelsen i Sindal, men den post forlader han snart. Helbredet er ikke helt til det længere. Den aktive pensionist skal jo også passe harmonikaspillet i Aktivisterne med øvedage om torsdagen og optrædener i en lang række foreninger. - Hvis man har en mening og gerne vil have indflydelse, må man jo gøre en aktiv indsats. Og så har arbejdet i bestyrelsen også givet en personlig tilfredsstillelse, synes jeg.

6


Med en ungdomsbolig i Bispegården bor Anders Weirum blot et stenkast fra UCN på Skolevangen, hvor han er i gang med sidste år af læreruddannelsen.

Bor et stenkast fra skolen For Anders Weirum er adressen på Vendiavej perfekt. Som lærerstuderende på UCN på Skolevangen bor han bare et stenkast fra skolen og studierne. - Jeg bor sammen med min kæreste i en ungdomsbolig i Bispegården. Vi har 50 kvm fordelt på to værelser, så det passer os rigtigt godt, for hun er netop begyndt på læreruddannelsen, fortæller Anders Weirum, der har taget hul på sidste år af sin uddannelse. Tidligere har han været med i afdelingsbestyrelsen i Bispegården og i boligorganisationens repræsentantskab, men nu har han besluttet at rette sin fulde opmærksomhed på det sidste år af studiet. - Vi er rigtig glade for at bo i Bispegården, hvor vi synes, at vi får meget bolig for pengene. De to nederste etager er indrettet med 24 ungdomsboliger, og langt de fleste af beboerne har deres daglige gang på UCN, så mange af os kender hinanden fra skolen, påpeger Anders Weirum, der håber på en fremtid som lærer på en af de lokale friskoler. Måske lige overfor på Hjørring Private Realskole eller måske i hjembyen Poulstrup.

To voksne og fire børn kræver plads. Den fandt Lisa Møller Jensen, hendes samlever Mikkel og deres børn i Skyttegården.

Stor familie fik mere plads Mor og far og tre børn kræver god plads. Og når så en lille ny er på vej, bliver der behov for yderligere nogle kvadratmeter. Dem fandt BoVendia til Lisa Møller Jensen og hendes kæreste Mikkel. Den 1. februar 2017 rykkede familien ind i et fem-værelses rækkehus i Skyttegården, og i begyndelsen af juni gjorde familiens nyeste sin entré. - Her bor vi rigtigt godt med fin plads og en dejlig lille have, smiler Lisa Møller Jensen, der for tiden er på barsel, men som i øvrigt er sygemeldt. På grund af dårlig hofte måtte hun opgive drømmeuddannelsen som pædagog. I stedet gennemførte hun i 2016 EUC-grundforløb til kontor og håber på sigt at få et fleksjob. - Vi har tidligere boet i ejerbolig, men et rækkehus i en boligorganisation passer os godt. Det er dejlig nemt, og vi har ikke noget, vi skal passe, påpeger Lisa Møller Jensen, der har plads i afdelingsbestyrelsen. - Hvis man vil være med til at have fingeren på pulsen, må man også gøre en indsats, synes jeg. Vi har et rigtigt dejligt område i Skyttegården, og det vil jeg gerne være med til at værne om og udvikle. Naboskabet er godt, og vi snakker godt med hinanden. I øjeblikket arbejder vi på en helt ny legeplads, og så håber vi, at børnene - og dermed også de voksne - får endnu bedre mulighed for at være sammen, siger Lisa Møller Jensen.

LEJERE UDTALER

7


Fra fru Jensen til supersygehuse - Brix & Kamp leverer professionel rådgivning i forbindelse med nybyggeri og renoveringer, men også i det daglige om stort og småt, forklarer partner og direktør Søren Jepsen her sammen med afdelingsformand Marianne Nielsen ved renoveringen af Søholm i Tårs.

Spektret er utroligt bredt. Det lokale rådgivende ingeniørfirma Brix & Kamp A/S med afdelinger i Hjørring, Frederikshavn og Aalborg beskæftiger sig med alt fra energioptimering og tilstandsrapporter hos fru Jensen til omfattende og komplekse ingeniøropgaver i forbindelse med opførelse af supersygehuse i Aalborg og Gødstrup. - Og denne spændvidde afspejler sig i de projekter, der løses med BoVendia som bygherre. Vi leverer professionel rådgivning i forbindelse med nybyggeri og renoveringer, men også i det daglige om stort og småt. Vi kender kunderne rigtigt godt, og det er en kæmpe fordel for os, fordi vi ved, hvordan eksempelvis BoVendia foretrækker at løse opgaverne, påpeger direktør og partner, Søren Jepsen. - I forbindelse med den omfattende renoveringsopgave i Vestbyen stod vi som totalrådgi-

ver for udarbejdelsen af helhedsplanen. I kraft af vores store erfaring er vi gode til at forstå den almene sektor, hvor dialog og samarbejde med beboerne er afgørende for at få succes. Hos Brix & Kamp A/S har vi ikke kun fokus på de ingeniørmæssige discipliner i et projekt. Vi ønsker at lytte og afdække beboernes behov og dermed opnå fælles forståelse, understreger Søren Jepsen. Brix & Kamp A/S beskæftiger et halvt hundrede dygtige og engagerede medarbejdere og vil gerne vækste lidt yderligere. Virksomheden planlægger, projekterer og styrer store og små byggerier. Brix & Kamp A/S har blandt andet senest medvirket ved opførelsen af Vendsyssel Teater i Hjørring.

Brix & Kamp A/S - Nørrebro 11 - 9800 Hjørring - Tlf. +45 9892 2888 - E-mail: hj@brixkamp.dk 8


Vennelyst løser stort og småt Selv om Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning med 185 medarbejdere og 300 køretøjer har både kompetence og kapacitet til at løse de største entreprenøropgaver, så stiller virksomheden også op, når en kloak hos BoVendia er stoppet, eller når der ligger lidt mere sne, end gårdmanden selv kan klare. - Vi har om end ikke daglig så i hvert fald ugentlig kontakt med medarbejdere hos BoVendia. Vi har et mangeårigt og godt samarbejde med boligorganisationen, og vi løser såvel små som store opgaver, forklarer direktør og indehaver af Vennelyst, Jan-Iver Christiansen, der overtog den nu 60 år gamle entreprenørvirksomhed efter sin far i 2007. Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning har specialister til stort set alle tænkelige entreprenørarbejder og arbejder tæt sammen med BoVendia.

- Vi kommer med en slamsuger, hvis en kloak er stoppet. Vi foretager tv-inspektion og klarer belægning. Vi er parat med en kran, hvis noget stort og tungt skal flyttes. Vi hjælper med vintertjeneste. Men vi bliver også tit valgt, hvis kloakkerne står foran en større renovering, eller hvis en hel afdeling skal moderniseres. Eksempelvis er vi lige nu i gang med at renovere kloakker på Grundtvigsvej. Etablering af ny belægning samt opsætning af nye skure, fortæller JanIver Christiansen. Vennelyst har specialister til stort set alle tænkelige entreprenørarbejder, og de seneste år har firmaet stået for store opgaver som bl.a. havneudvidelsen i Hirtshals, Skagensbanen, renovering af Løkken Mole samt omfattende separatkloakeringer i Vendsyssel. Samtidig er de private og mindre kunder aldrig blevet glemt.

Her ses direktør og indehaver Jan-Iver Christiansen (tv) sammen med inspektør Bjarne Mølgaard.

Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning - Frederikshavnsvej 235 - 9800 Hjørring Tlf.: 98 92 14 66 - www.vennelyst.dk

9


Ingen forskel på ejer og lejer Hjørring Antenneselskab (HAS) gør ikke forskel på ejer og lejer. Vælger en beboer hos BoVendia at modtage enten bredbånd, tv-signal eller telefoni - eller hele pakken - gennem HAS, er beboeren automatisk medlem af antenneselskabet og har mulighed for at gøre sin indflydelse gældende på generalforsamlingen. Sådan er det ikke alle steder. - Hos nogle udbydere er det boligorganisationen, som er medlem på beboernes vegne, så at sige. Vi har dog altid haft et hovedprincip om, at vi ikke gør forskel på ejer og lejer, forklarer formand for antenneselskabet, Kurt Larsen, valgt af 20.000 medlemmer. HAS er ejet af medlemmerne og har anlæg i Bjergby, Harken, Horne, Hjørring, Lønstrup, Poulstrup, Skallerup Klit, Tornby, Tårs, Tversted, Vidstrup, Åbyen, Hirtshals og Sindal.

HAS udbyder selv lynhurtigt bredbånd til meget fordelagtige priser. TV-signalet leveres af YouSee, og den aftale sikrer medlemmerne en række fordele. - For eksempel er det muligt at blande sin egen pakke og dermed få mulighed for at vælge mellem næsten 100 kanaler, bl.a. flere etniske kanaler, påpeger Kurt Larsen, der tilbyder nye lejere en kort prøveperiode, før de vælger tv-pakke. - Vi har igennem årene haft et godt samarbejde med boligorganisationerne, og vi håber, det fortsætter i BoVendia, fastslår Kurt Larsen. Formand for Hjørring Antenneselskab (HAS) er klatret højt til vejrs sammen med med BoVendias formand Mariann Solholt Kristensen.

Hjørring Antenneselskab - Nørrebro 11 - 9800 Hjørring - Tlf.: 98 90 17 77 - www.has.dk 10


Navneskifte sat på tryk Skilte- og reklamevirksomheden Krogh Andersen har i snart 60 år sat et markant aftryk på Hjørring - og det meste af landet i øvrigt når en kunde har haft behov for at sprede et budskab eller vise vej. - Vi har i mange år haft et tæt samarbejde med den almene boligsektor i Hjørring, og da de seks boligorganisationer under Bolig Hjørring valgte at fusionere til BoVendia, fik vi opgaven med at gøre beslutningen synlig, forklarer salgskonsulent Tina Vedel. Krogh Andersen har således omsat BoVendias nye logo til et visuelt udtryk på bl.a. skilte, flag, bannere og visitkort. Alle skilte i samtlige afdelinger er blevet skiftet ud, og Krogh Andersen har oprettet en hjemmeside, hvor BoVendias medarbejdere nu kan bestille supplerende produkter i tråd med boligorganisationens designmanual.

Krogh Andersen har bl.a. produceret bannere og andet visuelt materiale til BoVendia. Til venstre salgskonsulent Tina Vedel fra skilte- og reklamevirksomheden sammen med udlejningschef i BoVendia Marlene Pejtersen. Vi projekterer alt inden for sommerhuse, enfamiliehuse, om- og tilbygning. Vi udfører skræddersyede løsninger så du som bygherre får et unikt resultat Krogh Andersen - Mads Clausens Vej 18 - 9800 Hjørring med løsninger. Vi er bygherres uvildige rådgiver gennem hele Tlf.:de98bedste 92 07 55 - www.krogh-andersen.dk forløbet, fra de første ideer, til det færdige byggeri står klart. Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale, hvis du/I går med nybyggeri eller renovering i tankerne.

AB UNDGAARD RKITEKTFIRMAET

ApS

WWW.BUNDGAARD-ARK.DK

MAA

VESTBANEGADE 5 9800 HJØRRING TLF: 98 91 18 33 TANNISBUGTVEJ 115 9881 TVERSTED TLF: 98 93 15 02 EMAIL: INFO@BUNDGAARD-ARK.DK

Vi projekterer alt inden for sommerhuse, enfamiliehuse, om- og tilbygning. Vi udfører skræddersyede løsninger så du som bygherre får et unikt resultat med de bedste løsninger. Vi er bygherres uvildige rådgiver gennem hele forløbet, fra de første ideer, til det færdige byggeri står klart. Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale, hvis du/I går med nybyggeri eller renovering i tankerne.

AB UNDGAARD RKITEKTFIRMAET

Vi projekterer alt inden for sommerhuse, enfamiliehuse, om- og tilbygning. Vi udfører skræddersyede løsninger så du som bygherre får et unikt resultat med de bedste løsninger. Vi er bygherres uvildige rådgiver gennem hele forløbet, fra de første ideer, til det færdige byggeri står klart. Kontakt os gerne for en

ApS uforpligtende samtale, Vi projekterer alt inden for sommerhuse, enfamiliehuse, om- og tilbygning.

Vi udfører skræddersyede løsningerhvis så dudu/I som går bygherre et unikt resultat medfårnybyggeri med de bedste løsninger. Vi er bygherres uvildige rådgiver gennem hele tankerne. forløbet, fra de første ideer,eller til det renovering færdige byggerii står klart.

WWW.BUNDGAARD-ARK.DK

MAA

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale, hvis du/I går med nybyggeri eller renovering i tankerne.

VESTBANEGADE 5 9800 HJØRRING TLF: 98 91 18 33 TANNISBUGTVEJ 115 9881 TVERSTED TLF: 98 93 15 02 VESTBANEGADE 5 . 9800 HJØRRING . EMAIL: TLF: 98 91 18 33 INFO@BUNDGAARD-ARK.DK

TANNISBUGTVEJ 115 . 9881 TVERSTED . TLF: 98 93 15 02 EMAIL: INFO@BUNDGAARD-ARK.DK

AB UNDGAARD RKITEKTFIRMAET

ApS

WWW.BUNDGAARD-ARK.DK

MAA

VESTBANEGADE 5 9800 HJØRRING TLF: 98 91 18 33 TANNISBUGTVEJ 115 9881 TVERSTED TLF: 98 93 15 02 EMAIL: INFO@BUNDGAARD-ARK.DK

11


Det gode samarbejde fortsætter i BoVendia Gennem en lang årrække har Kuben Management rådgivet omkring renovering og nybyggeri for boligorganisationerne under det tidligere Bolig Hjørring . Det er, samarbejder der har budt på kvalitetsløft for områder som Vestbyen i Hjørring, Toplærkegården i Hirtshals og Søholm i Taars. Tiltagene har været med til at fremtidssikre afdelingernes attraktivitet, og de har bidraget til en opdatering af boligområderne. Men først og fremmest er de til gavn og glæde for de mennesker, som lever deres daglige liv i og omkring afdelingerne. Helhedsorienterede løsninger fremtidssikrer boligafdelingerne Med sammenslutningen af de tidligere boligorganisationer i BoVendia får vores samarbejde nye rammer, men vi vil fortsat udvikle løsninger sammen, som ser på helheden af de forskellige afdelinger og ikke kun på byggetekniske forhold: Det handler om at skabe en god udvikling for beboerne nu og i fremtiden, hvor afdelingernes fysiske og sociale behov imødekommes samtidig med, at vi tænker afdelingerne ind i en sammenhæng med de omkringliggende bydele. Det sker ved at omdanne boliger til tilgængelighedsboliger med elevatorer, så ældre beboere kan blive i deres bolig i

12

længere tid. Det sker, når vi tager højde for klimaforandringer og skaber CO2-neutrale huse. Og det sker ved at opføre ungdomsboliger tæt på uddannelsesinstitutioner, så området bliver attraktivt for yngre tilflyttere. Når vi udvikler boliger i takt med beboernes behov, sikrer vi samtidig, at BoVendia også i fremtiden kan tilbyde tidssvarende og attraktive boliger. Beboerinvolvering giver gode resultater Beboerne er også centrale for de konkrete beslutninger, der skal tages, når vi igangsætter en renovering eller et nybyggeri. Derfor inviterer vi altid beboerne til dialog i form af arbejdsgrupper eller workshops, hvor vi får input til alt fra flisevalg på badeværelser til spørgsmål om, hvorvidt et fællesareal eller en legeplads skal åbnes op for den omkringliggende bydel. Når beboerne har medindflydelse på projekterne, giver det dem et ejerskab, og det øger forståelsen, når en omfattende renovering griber ind i beboernes dagligdag. Involveringen af beboerne er en af den almene sektors grundsten, og det gælder også for os i Kuben Management, når vi som tæt sparringspartner for BoVendia tilrettelægger et konkret projekt.

Kuben Management er bygherrens rådgiver – vi varetager bygherrens og bygningsejerens interes­ser. Skibbrogade 5, 3. sal - 9000 Aalborg - Tlf. 98 77 89 99 - Email: info@kubenman.dk


Salgschef hos Bredbånd Nord, en del af Eniig, Claus Fallingborg (tv) og direktør hos Nord Energi Fibernet, Christian Frost Lauritsen sammen med Susanne Jensen fra økonomiafdelingen hos BoVendia.

Danmarks bedste internet på vej For sjette år i træk er Waoos bredbåndsløsninger blevet kåret som Danmarks bedste. Omkring 800 af BoVendias ca. 3.300 boliger er allerede forsynet med bl.a. lynhurtigt internet fra Waoo, hvor Nord Energi forestår udrulning af fibernettet og i samarbejde med Bredbånd Nord, som nu er en del af Eniig, udbyder Waoo produkterne. - Vores vision er at tilbyde en lynhurtig digital infrastruktur til praktisk talt alle i vores forsyningsområde. Derfor er samarbejdet med BoVendia vigtig for, at vi også kan tilbyde beboere i den almene sektor i Hjørring, Hirtshals, Sindal og Tårs de bedste løsninger, påpeger direktør i Nord Energi Fibernet, Christian Frost Lauritsen, og salgschef ved Bredbånd Nord, Claus Fallingborg.

- Vi er blevet taget godt imod af beboerne, og vi glæder os til at rulle resten af fremtidens digitale infrastruktur ud til alle i BoVendia. Waoos bredbåndsløsninger er bl.a. kåret som de bedste på grund af vores høje stabilitet, en hastighed der i mange tilfælde lever op til mere end lovet og endelig mulighed for få helt op til 1000Mbit-hastigheder samt attraktive tv-pakker og telefoni, understreger Christian Frost Lauritsen og Claus Fallingborg. Nord Energi forventer på sigt at ”åbne” deres fibernet og dermed stille det til rådighed også for flere udbydere. Den almene boligsektor i Hjørring og Nord Energi har i mange år arbejdet sammen med positive resultater.

Bredbånd Nord - en del af eniig - Håndværkervej 27 - 9700 Brønderslev Tlf.: 98 88 99 90 - www.bredbaandnord.dk

13


Magasinet her er produceret af: Ide/udgivelse: Bermann Company H. C. Andersensvej 46 . 9800 Hjørring . Tlf.: +45 25 33 53 53 Tekst: Niels Henriksen Foto: Axel Søgaard Grafisk Design: Sbacks, Søren Svendsen

UBN Arkitekter & BoVendia Vi i UBN Arkitekter arbejder med et bredt spektrum af byggeopgaver - fra komplekse boligbyggerier, der i samlede helhedsplaner giver inspirerende bo-miljøer – overskuelige bofællesskaber, private villaer, der indbygger familiens individuelle ønsker og behov i en særlig miljøtilpasning, sommerhuse på udfordrende grunde i vild natur, erhvervsbyggeri med optimerede funktionelle hensyn, badehoteller med stemninger og atmosfære tilpasset klientel og omgivelser. Alle opgaver er forskellige og vi går ind i dem med en dedikeret holdning til at finde de rigtige løsninger for boligselskabet, bygherren, de fremtidige beboere og brugere.  Ansvarlig arkitektur kalder vi det.

Ussing brix nordberg arkitekter 14

p nørkjærs plads 10 9800 hjørring Tlf 25 70 77 80 post@ubnark.dk post@ubnark.dk Cvr: 35 81 77 51


Statsautoriseret revisor og partner hos det statsautoriserede revisionsselskab BDO, Claus Muhlig, er ekspert i almene boliger. Her ses han sammen med økonomichef hos BoVendia Susanne Topholt Sørensen.

Ekspert i almene boliger Den almennyttige boligsektor er en af de mest gennemregulerede i Danmark. Området er komplekst og svært gennemskueligt. Derfor er det nødvendigt for boligorganisationerne at søge hjælp hos fagpersoner, der er eksperter på området. Det er statsautoriseret revisor og partner hos BDO i Hjørring, Claus Muhlig. Sammen med en kollega i Aalborg og en stab på 8-10 medarbejdere arbejder han tæt sammen med almene boligorganisationer i hele Nordjylland og har gennem årene oparbejdet en omfattende kompetence og erfaring på området. - Den almennyttige boligsektor er kompleks, fordi der gælder særlige regler eksempelvis i forhold til regnskab, byggerier og finansiering. Desuden er sektoren underlagt

forvaltningsrevision for at sikre offentlige midler, forklarer Claus Muhlig, der bl.a. har været rådgiver i forbindelse med etableringen af BoVendia. - Staten har en målsætning om, at den almene sektor skal effektiviseres bl.a. i forhold til strukturer, processer, forretningsgange, udbud og indkøb. Her er vi en tæt samarbejdspartner for BoVendia. Vi har arbejdet sammen med boligorganisationerne i Hjørring i mange år og kender historikken. Det er vigtigt for forståelsen, og så er vi i stand til at trække på meget stor kompetence i BDO. Vi er således altid i stand til at sammensætte det helt rigtige hold i forhold til en bestemt opgave, understreger Claus Muhlig. BDO beskæftiger i Hjørring 45 medarbejdere, der arbejder sammen med en bred vifte af små og store virksomheder.

BDO Hjørring - Nørrebro 15 - 9800 Hjørring - Tlf.: 96 23 54 00 - hjorring@bdo.dk 15


Advokaterne har styr på paragrafferne Med en historie, der går tilbage til 1890’erne samt en stab af erfarne og veluddannede medarbejdere, har Advokaterne Amtmandstoften i Hjørring godt styr på paragrafferne. - Men det er også nødvendigt, bl.a. i forhold til en almen boligorganisation som BoVendia. Her løser vi en bred vifte af opgaver lige fra inkasso og udsætning på grund af manglende huslejebetaling eller flytteopgørelse over tvister i forbindelse med flytning til ansættelsesret, personalesager og foreningsret. Opgaverne er virkelig meget forskellige og til tider ganske komplekse, så det er nødvendigt, at vi er i stand til at håndtere mange juridiske discipliner, understreger advokat Mogens Pahl Christensen, der selv har møderet for Højesteret, og som bl.a. er autoriseret bobestyrer for Skifteretten.

16

Advokaterne Amtmandstoften løser en bred vifte af opgaver for BoVendia, bl.a. sager i forbindelse med udlejning. Her advokat Mogens Pahl Christensen sammen med udlejningschef Marlene Pejtersen.

Advokaterne Amtmandstoften har møderet for alle domstole, og nogle af advokaterne er beneficeret til at arbejde med eksempelvis strafferet og familieret. For at blive beneficeret kræves bl.a. stor menneskeindsigt og god erfaring fra retten. Andre advokater er specialister i landbrug, konkurser eller inden for el-sektoren, det sidste som følge af mange års samarbejde med elforsyningen. Advokaterne Amtmandstoften er således et fullsize-kontor og har ligeledes afdeling i Hirtshals bemandet med to advokater og to sekretærer.

Advokaterne Amtmandstoften - Amtmandstoften 3 - 9800 Hjørring - Tlf.: 98 92 29 11 - www.amtmandstoften.dk Advokaterne Amtmandstoften - Havnegade 18 - 9850 Hirtshals - Tlf.: 98 94 18 00 - www.amtmandstoften.dk


Ny driftschef tilfører nye kompetencer Med ansættelsen af Lars Bøje Hjort som ny driftschef får BoVendia ikke kun et nyt medlem af ledelsen. Virksomheden får også tilført nogle nye kompetencer, som i den sidste ende kommer lejerne til gode. - Lars har i sin tidligere ansættelse dokumenteret betydelig bygningsmæssig erfaring og indsigt. Han har de rette kompetencer i forhold til at sparre med håndværkere og teknikere på højt niveau. Han er dygtig til at være med til at styre både renoveringer og nybyggerier. Lars er omhyggelig og sørger for at få projekterne gjort helt færdig, således at vi minimerer antallet af fejl og mangler. Det betyder en mere smidig indflytning for lejerne, og en meget mere optimal byggeproces for håndværkerne, forklarer direktør i BoVendia, Johnny Jensen. Lars Bøje Hjort er øverste ansvarlig for driftsområdet i boligorganisationen. Han har det daglige ansvar for ejendomsfunktionærerne og inspektørerne, og han er en del af BoVendias ledelsesteam, der foruden direktør Johnny Jensen og driftschef Lars Bøje Hjort består af økonomichef Susanne Topholt Sørensen og udlejningschef Marlene Pejtersen.

Det er os du møder i Hjørr ng

Kontakt os hvis du har spørgsmål omkring erhverv og landbrug! Henrik Aaen Områdedirektør Tlf. 9633 5527

Lotte Hørsel Erhvervskundechef Tlf. 9633 5568

Claus Bak Landbrugsdirektør Tlf. 9633 5597

Ulla Magersholt Privatkundechef Tlf. 9633 5587

Randi Holm Thomsen Souschef privat Tlf. 9633 5579

Bjarne Jensen Kunderådgiver Tlf. 9633 5580

Henrik Jensen Kunderådgiver Tlf. 9633 5524

Jonas Møller Kunderådgiver Tlf. 9633 5574

Louise Hyldig Villadsen Kunderådgiver Tlf. 9633 5567

Mariann Madsen Kunderådgiver Tlf. 9633 5523

Marianne Hesselbæk Kunderådgiver Tlf. 9633 5588

Niels Mariegaard Kunderådgiver Tlf. 9633 5592

Ole Nielsen Kunderådgiver Tlf. 9633 5598

Oliver Karlborg Kunderådgiver Tlf. 9633 5589

Palle Christensen Kunderådgiver Tlf. 9633 5578

Anne Dam Færch Kundemedarbejder Tlf. 9633 5571

Anne Marie Christensen Kundemedarbejder Tlf. 9633 5596

Hanne Rubæk Kundemedarbejder Tlf. 9633 5573

Lene Anderson Kundemedarbejder Tlf. 9633 5582

Lene L. Andersen Kundemedarbejder Tlf. 9633 5963

Som privatkunde i Hjørring afdeling er det os du møder...

Book et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår dine muligheder på telefon 9633 5520 eller kig ind i afdelingen i Østergade. Vi glæder os til at se dig!

Østergade 4, 9800 Hjørring Tlf. 9633 5520 hjoerring@nordjyskebank.dk

17


Langt samarbejde om økonomi Arbejdernes Landsbank har i en årrække haft et tæt økonomisk samarbejde med BoVendia. Her ses økonomimedarbejder Mette Larsen og Mette Riis Gadekær fra BoVendia sammen med souschef Knud Persson og bankens nye afdelingsdirektør i Hjørring Christian Enemark.

Arbejdernes Landsbank og de boligorganisationer, der i dag udgør BoVendia, har en lang, positiv historie sammen. Dialogen om økonomien er løbende, og flere gange om året mødes de for at evaluere og drøfte den fremadrettede strategi. - Vi arbejder typisk sammen om byggelån, renoveringslån og kapitalforvaltning samt porteføljepleje, forklarer souschef i Arbejdernes Landsbank i Hjørring, Knud Persson, der er kundeansvarlig i forhold til BoVendia og derfor har en tæt kontakt til både direktør Johnny Jensen, økonomichef Susanne Topholt Sørensen og økonomimedarbejder Mette Larsen. Det er lidt forskelligt, hvem, der administrerer byggelånene for BoVendia, men Knud Persson har også kontakten til dem.

- Vi har i mange år samarbejdet med BoVendia og har altid haft en god og tæt dialog om både økonomi og strategi, tilføjer filialdirektør Christian Enemark. - Vi lægger stor vægt på at møde vores kunder i øjenhøjde og give dem en nærværende og personlig rådgivning. Det tror vi på er med til at skabe et stærkt samarbejde baseret på gensidig tillid, som det også er tilfældet med BoVendia. Derudover handler det i høj grad også om engagement og forståelse. Vi tror på, at jo mere vi engagerer os i vores kunders forretning, jo større forståelse opnår vi – og jo bedre og mere ansvarlig rådgivning kan vi i sidste ende give, siger Christian Enemark, som i løbet af sin tid i den finansielle verden har beskæftiget sig med både privat- og erhvervsområdet.

Arbejdernes Landsbank - Sct. Olai Plads 2 - 9800 Hjørring - Tlf.: 38 48 30 44 - www.al-bank.dk 18


Boligrådgiver Vibeke Kirkedal giver gode råd i forbindelse med valg af bolig.

Gode råd om valg af bolig Selv om interesserede kan få et overblik over ledige boliger på BoVendias hjemmeside, så er der alligevel mange, som gerne vil vide mere. Boligrådgiver Vibeke Kirkedal har givet gode råd om valg af bolig siden 2001 og har et godt indblik i 750 af BoVendias 3.300 boliger. - Vi får henvendelser både ved skranken, på telefon og via vores hjemmeside. De fleste vælger at blive opnoteret på nettet, men mange har helt specifikke spørgsmål. Her fortæller jeg generelt om boligtyperne, om størrelserne, beliggenhed, indretning, om det er muligt at holde husdyr, og om det eventuelt er muligt at søge indskudslån, forklarer Vibeke Kirkedal, som også kan henvise til alternative boliger, hvis førsteprioriteten ikke skulle være ledig. - Jeg oplyser også unge om, at det f.eks. er gratis at blive indmeldt, hvis de er interesseret i en ungdomsbolig. Vi har desuden et tæt samarbejde og dialog med Hjørring Kommune i bestræbelserne på at sikre boliger til de borgere i kommunen, som har behov for en ekstra hjælpende hånd.

BoVendia har 3.300 boliger fordelt på ca.: 125 ungdomsboliger 2.880 familieboliger 295 ældreboliger Boligerne er placeret i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Tårs, Lønstrup – ja hele Hjørring Kommune!

Det koster 320,- at blive opnoteret. Herefter er prisen 160,- i årlig fornyelsesgebyr. Det er gratis, at blive skrevet op til ungdomsboliger. Du kan blive skrevet op via BoVendias hjemmeside: www.bovendia.dk eller ved at besøge administrationen Østergade 52 A, 9800 Hjørring

Ventelisten er opbygget via anciennitet. Det betyder, at den person med den højeste anciennitet bliver tilbudt den pågældende bolig. Der gives dog fortrinsret til følgende grupper og i den nævnte rækkefølge: 1) Beboere med bolig i samme afdeling, som den søgte bolig (intern) 2) Beboere med bolig i en anden afdeling under BoVendia (intern) Herefter vil eksterne ansøgere – efter anciennitet - komme i betragtning.

19


Genhusningskonsulent Henriette Kaarsbo hjalp Inga og Hans Bøgel i forbindelse med renoveringen af Søholm i Tårs.

Ingen lades i stikken Renoveringer er en del af boligorganisationernes fremtid. For at kunne tilbyde tidssvarende boliger er det nødvendigt at renovere og modernisere den eksisterende boligmasse. Derfor kan det ikke undgås, at beboerne for en tid må flytte ud, mens håndværkerne rumsterer. Men ingen bliver ladt i stikken. Alle får tilbudt et godt alternativ, mens arbejdet står på. - Vi har altid individuelle samtaler med beboerne, og vi tager i videst muligt omfang hensyn til den enkeltes ønsker og forsøger dermed at finde den mest optimale erstatningsbolig i de 8-9 måneder, som en renovering typisk varer, forklarer genhusningskoordinator Henriette Kaarsbo, der på den måde skaber tryghed hos de beboere, der skal genhuses.

20

Nogle vil gerne flytte tilbage til deres bolig, nogle får tilbudt en ny bolig, fordi deres egen bliver revet ned eller lagt sammen med en anden lejlighed som en del af renoveringen, mens andre vælger at flytte til et helt nyt område. BoVendia har i øjeblikket større planer for renovering i Sindal, Hirtshals, Tårs og Hjørring. I Sindal er der en helhedsplan for Bellisvej og Danmarksgade, hvor boligerne renoveres indvendigt og udvendigt. I Hirtshals er der planer for Ulvkærparken, Mågevej og Søndergade. I Tårs er en større renovering tilendebragt den 1. januar 2018. ”Højhuset” på Vesterlund står overfor en større renovering som en del af en helhedsplan. Her tilgodeser BoVendia bl.a. ønsker om større lejligheder. Endelig er der er ønsker om gennemgribende renoveringer bl.a. på Karolinesvej og i Holmegaardskvarteret.


- Jeg vil være med til at præge udviklingen, der hvor jeg bor, og det gør jeg ved at være aktiv i beboerdemokratiet, påpeger afdelingsformand Leif Jensen, Afdeling 4 på Trollhättanvej.

Ret til at bestemme Beboerdemoka�ske organer

Beboerdemokratiet er en væsentlig del af den almene boligsektors dna. Retten til at være med til at bestemme er fundaOrganisa�onsbestyrelse Repræsentantskab mental i en boligorganisations fortsatte udvikling. Men beboerne skal selv gribe retten ved en aktiv indsats. Afd. Best. Afd. Best. Afd. Best. - Jeg vil ikke bare sidde på bageste række og råbe buh. Jeg vil være med til at præge udviklinAfd. møde Afd. møde Afd. møde gen, der hvor jeg bor, og det gør 21 boligafdelinger jeg ved at være aktiv i beboerAfdeling Afdeling Afdeling demokratiet, påpeger afdelingsformand Leif Jensen, BoVendias Sådan er en boligorganisation organiseret: Afdeling 4 på Trollhättanvej. Han er nyvalgt som formand for afdelingsbestyrelsen, men har i flere år været aktiv i organivis skal sættes nye køkkener eller badeværelser op. I kraft af sationsarbejde. råderetten kan den enkelte beboer også bestemme, at netop - Som beboere har vi en pæn indflydelse, og i bestyrelsen i hans lejlighed skal en væg rives ned for at få en større stue. agerer vi på beboernes vegne. Vi er med til at bestemme Jeg har tidligere boet i egen bolig, men jeg føler faktisk, at standarden for, hvordan vores område skal se ud, lige som jeg har større indflydelse på min bolig nu, smiler Leif Jensen. det er beboerne i et område, der beslutter, om der eksempel-

21


Afdelinger

Vester Alle 1-187 og 2-96 (rækkehuse) Nordens Allé - 9800 Hjørring Hirtshals by & Emmersbæk - 9850 Hirtshals Sindal by, Astrup, Tolne, Mosbjerg & Lendum - 9870 Sindal Trollhättanvej og Børsgården - 9800 Hjørring Kristiansandsvej 3-39 - 9800 Hjørring Kristiansandsvej, Keravavej - 9800 Hjørring Sct. Hubertusvej, Lundergårdsparken - 9800 Hjørring Mettesvej, Lonesvej og Karolinesvej - 9800 Hjørring Hestkærvej, Kildebo, Skyttegården, Åstrupvej m.fl. - 9800 Hjørring Grundtvigsvej - 9800 Hjørring Østergade, Vendiavej, Idræts Alle, Solvænget m.fl. - 9800 Hjørring Blåsigvej, Islandsvej, Sverigesvej, Tørholmsvej m. - 9800 Hjørring Sverigesvej, Idræts Alle, Færøvej - 9800 Hjørring Tørholmsvej, Sjællandsgade, Østre Alle, Jernbanegade - 9800 Hjørring Bispegaarden - 9800 Hjørring Svanelundsbakken 12 - 22 - 9800 Hjørring Tårnbakkevej og Tårnvej - 9830 Tårs ”Søholm” - 9830 Tårs Vellingshøjvej og Bjergby - 9800 Hjørring Havblikvej, Havklitvej, Lønstrup - 9800 Hjørring Se mere på bovendia.dk

22


Medarbejderne løfter i flok Et hold fungerer kun optimalt, hvis alle tager både ansvar og medejerskab for det fælles projekt. Hos BoVendia løfter vi i flok til gavn for fællesskabet og for lejerne, som oplever en dynamisk og engageret medarbejderstab, hvor alle bidrager og får hjulene til at køre i samme retning med afsæt i organisationens værdisæt. I BoVendia ønsker vi at fremstå som en helhedsorienteret virksomhed, hvor vi fremelsker de gode idéer, hjælper hinanden og hvor alle har en vigtig rolle og tager ansvar. I år var vi alle samlet til en sjov og alvorlig dag i Tornby Klitplantage, hvor holdet og fællesskabet blev udfordret.

Årlig omsætning: Ca. 160 mio. kr. Nybyggeri / renovering gennem de seneste 10 år: Ca. 750 mio. kr. Antal ansatte i administrationen: 18 Antal ansatte ejendomsfunktionærer: 39 (heraf 5 sommerhjælpere)

23


Dit Boligselskab Ă˜stergade 52 A . 9800 Hjørring Tlf. 96 56 19 40 . post@bovendia.dk www.bovendia.dk

24

Bovendia magasin 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you