__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

COOLT, HÄFTIGT och LÄRORIKT!

ORIENTERING på lätt svenska


Coolt, Häftigt och Lärorikt! Orientering på lätt svenska

Idé, text och layout: Göran Andersson Omslagsfoto: Ulf Palm Foto: Ulf Palm, Göran Andersson, Martin Bergling, Bo Lindwall och Nderim Rexhepi Kartor: WOC2016, Dalaportens OL, Stora Tuna OK, Kvillebyns SK, Stångenäs AIS, Svanberga skola, Lantmäteriet Metria, Google Earth och Eniro. Copyright ©: Göran Andersson, goran.andersson.rf@gmail.com ISBN 978-91-639-0877-4

2

Orientering på lätt svenska


r

INNEHÅLL

Orientering på lätt svenska Coolt, häftigt och lärorikt! Utvecklingstrappan

4 5 6

Vad är en karta? Kartans färger Kartans tecken Kartor i min närhet Karttecken (övning) Karttecken (rätt svar) *Rött till Rött! Rött till Rött! (övning)

7 8 9 10 11 12 13 14

*Linjeorientering *Stjärn-OL, 1 kontroll Rött till Rött! (rätt svar) Fem karttecken har försvunnit (övning) Fem karttecken har förändrats (övning) Rätt svar till ”Fem karttecken”

15 16 16 17 18 19

Att förstå höjder och dalar Att förstå höjder och dalar (övning) *Sex toppar Att förstå höjder och dalar (rätt svar) MOBO, MOBile Orienteering

20-22 23-24 25 26 27

*Lärarledd övning; grön, vit och gul nivå

Orientering på lätt svenska

3


Orientering på lätt svenska! Ett nytt land. En ny plats att bo på. En ny skola. Ett nytt språk. Helt andra förutsättningar för att leva ett nytt liv. Det är mycket som plötsligt blir annorlunda. Det viktigaste i ett nytt liv är att lära sig landets språk. Språket är nyckeln till att komma in i det nya samhället. Ju snabbare man lär sig språket desto lättare går allting annat. Skolan har många läroämnen. ”Idrott och Hälsa” är ett läroämne och ”Svenska” är ett annat. ”Idrott och Hälsa” innehåller två delar som alla elever måste kunna. Att simma och att orientera är kunskaper som eleven ska kunna för att bli godkänd i ”Idrott och Hälsa”. Kunskaper i svenska språket och kunskaper i orientering är två helt nya saker för alla som kommer till Sverige. Denna bok kommer att hjälpa dig med detta. Du kommer att lära dig orientering samtidigt som dina kunskaper i svenska språket förbättras. Under två år har jag arbetat med projektet ”SkolSprinten”. I samarbete med idrottslärare har jag skrivit lärarhandledningen ”Coolt, Häftigt och Lärorikt!”. Tack vare erfarenheterna från detta arbete fick jag idén att göra ”Orientering på lätt svenska”. Tanken med denna bok är att skapa bättre förutsättningar för undervisningen av orientering i skolan. Men också att lära sig svenska på ett enkelt sätt. Boken är i första hand avsedd för undervisning i skolan. Naturligtvis går det lika bra att använda den i orienteringklubbens verksamhet. Den är skriven för ungdomar, men vuxna kan också använda den. Med denna bok vill jag inspirera alla till en rolig och lärorik undervisning, både i svenska språket och i orientering! Hansbyn, Dala-Husby, april 2016 Göran Andersson

4

Orientering på lätt svenska


Coolt, häftigt och lärorikt! Full fart till första kontrollen. Jag stämplar med mitt elektroniska chip. Flashen från chipet bekräftar stämplingen. Jag passar kartan. Kompassens röda nål mot kartans röda kant. Stenen på gräsmattan! Läraren pekar österut. Var finns den på kartan? Jag funderar. Jag vrider kartan. Jag tittar på kompisens tumgrepp. Där, där är den och pekar på en svart punkt. Bra! Någon mer som vet? Orientering på riktigt. Coolt och Häftigt! Andra kontrollen. Hur springer vi då? Ditåt!! OK, då ses vi där. Full fart igen. Jag springer först, jag hittar en kontroll. Jag funderar. Jag kollar kartan, rött till rött. Fel kontroll. Jag ändrar riktning och jag hittar rätt kontroll. En extra kontroll är placerad vid ett annat träd och diskussion uppstår. Orientering på riktigt. Lärorikt!

Kul! Kom till vår träning ikväll. Vi är på samma plats. Men nya utmaningar förstås! Tjabba, vi ses ikväll! SkolSprinten har nått fram. Orientering på riktigt. Coolt, häftigt och lärorikt. Välkommen till en ny och spännande värld, med karta och kompass!

DAFTÖ-Piratbyn

INTRO

Teckenförk

Hu

As

Gr

Sa

Ste

Sta

När får jag springa själv? Jag kan, jag vill och detta är ju kul. Först en intro-bana, därefter ”Utmaning 1” och sedan ”Utmaning 2”. 40 minuters intensiv aktivitet och 60 kontroller har jag hittat på dagens lektion i orientering. Får jag springa en bana till? Har jag alla rätt? Sprang jag snabbare än förra varvet? Frågorna är många från oss elever. Läraren scannar av chipet, han river av pappersremsan och ger den till mig. Jag blir mer och mer nyfiken. Jag vill springa mer. Detta är ju kul. Jag vill börja med orientering, säger jag spontant.

Mu

M

Be

Sti

INTRO 1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107

Trä

Bu

Tu

Blo Sk

Ste

Här få

S 0

5 H

Informatio magnus.d Kartan rit goran.and

Orientering på lätt svenska

5


Utvecklingstrappan 14. Fördjupad höjdförståelse. Sänkor, åsar och branter som kontroll. Orienteringens utvecklingstrappa 13. Vägval i kuperad terräng. är anpassad efter skolans mål enligt läroplanen och kursplanen 12. Kompass och kartläsning mot kontrollpunkt. i ämnet ”Idrott och Hälsa”. 11. Kompass och kartläsning mot tydlig ledstång. Den ger konkreta exempel på 10. Höjdförståelse. Högsta punkt. När går det uppför och när går det nedför? kunskaper att orientera. Framtagen av Svenska Orienteringsförbundet (SOFT).

9. Förståelse av färger och tecken som markerar framkomlighet. 8. Gena och snedda mot tydlig ledstång.

7. Vara uppmärksam på terrängföremål bredvid ledstång. 6. Tänka framåt, välja väg, kort eller lång. 5. Känna till begreppet och kunna orientera efter tydliga ledstänger. 4. Passa kartan med hjälp av terrängen och kompassen, tumgreppet. 3. Förstå idén med ”var man är på kartan” (starten) och ”var man ska” (kontrollen). 2. Känna till kartans färger och de vanligaste karttecknen. 1. Kartförståelse, vad är en karta?

Lämpliga nivåer för respektive årskurs

Gymnasiet

Nedanstående modell visar vilken typ av område och vilken nivå på utvecklingstrappan som är lämpliga att använda i undervisningen för respektive årskurs.

Framtagen av Svenska Orienteringsförbundet (SOFT).

År 4-6

År 0-3 Känd miljö

Känd miljö

Känd miljö

Känd miljö: innebär skolgården och områden i skolans omedelbara närhet.

Ordförklaring

År 7-9 Känd miljö

Okänd miljö

Känd miljö

Okänd miljö

Okänd miljö

Okänd miljö

Okänd miljö

Okänd miljö

Okänd miljö: innebär ett närliggande skogsområde av friluftskaraktär i skolans närhet.

Kartförståelse: Kunskap om att kartan är en förminskning och en förenkling av verkligheten. Ledstång: Tydligt terrängföremål som är enkelt att följa, t ex en väg, en stig, ett staket eller en större bygg- nad. Mindre tydlig ledstång kan vara liten en stig, en häck, en rabatt eller ett dike. Passa kartan: Kartan är en förenklad avbild av terrängen eller verkligheten. Kartbilden ska passa till verklighe- ten. Kartans norr ska överensstämma med verkligt norr. Rött till Rött. Tumgreppet: Där man i verkligheten är, där har man också tummen på kartan. Tummen ändrar plats på kar- tan allt eftersom man förflyttar sig framåt.

6

Orientering på lätt svenska


Vad är en karta? Google Earth har öppnat upp en helt ny värld av hur jordens olika delar ser ut. Syftet med Google Earth är att visa jorden från ovan. Man använder sig av flygfoton och satellitbilder över jorden. Dessa bilder har man satt ihop till ett pussel, en jordglob. Man skriver i sökrutan vad man letar efter. Man kan skriva namnet på ett land, en stad eller en sjö. Man zoomar sedan in ner till städers gatunivå. Överallt på jorden kan man se städer, sjöar och floder. På de flesta platser kan man se större vägar, parker, och torg. I de områden där bilderna är tydligare kan man bland annat se byggnader, gator, broar och bilar. I vissa fall kan man även se människor. Tack vare detta program kan man på ett mycket enkelt sätt förstå hur en karta skapas. Varje karta är unik. Turistkarta, vägkarta, stadskarta är några kartor som vi alla möter någon gång i livet. Alla dessa kartor är en förenklad bild av verkligheten. I större område, t ex delar av Norden (bilden till vänster), ritar man färre detaljer på kartan. Denna karta blir mycket förenklad i jämförelse med kartan nedanför. Samhällena Tanumshede, Grebbestad och Fjällbacka finns inte med på Nordenkartan. På nedanstående karta är de markerade. Vägar (orange färg), skog (grön färg), sjöar (blå färg) samt åkrar och ängar (vitt) syns väldigt tydligt. Denna karta är lämplig att använda då man ska hitta fram när man cyklar eller kör bil.

Tanumshede

Grebbestad

Fjällbacka

Orientering på lätt svenska

7


Kartans färger Kartans språk Kartans språk är internationellt. I den globala orienteringsvärlden är det viktigt att man kan förstå hur en karta är ritad. Internationella Orienteringsförbundet (IOF) har tagit fram en internationell norm för kartritning.

Sprintnormen

Stads-och parkkartor är ritade med utgångspunkt från denna norm. Den kallas allmänt för ”sprintnormen”. Den används för orienteringstävlingar i sprint.

Förklaring till kartnormen

ISOM: International Specification for Orienteering Maps ISSOM: International Specification for Sprint Orienteering Maps

Åvestadalsskolan, Avesta

Skolkartorna är ritade i sprintnormen (ISSOM). Vanligtvis ritar man sprintkartor i skala 1:4 000 eller 1:5 000. Skolkartorna är ritade i skala 1:1 000 - 1:2 000. Fördelen med detta är att man kan rita in fler detaljer på en skolkarta.

Färger

En orienteringskarta i skogen är vanligtvis ritad i fem eller sex färger. En sprint- och skolkarta har några fler nyanser av grundfärgerna:

Vitt - Skog som är lättframkomlig. Brunt - Höjder, gropar. Svart - Stenar, branter, stigar, staket, murar, broar. Gult - Öppen mark som åkrar, ängar och gräsmattor. Grönt - Tät växtlighet. Häckar och höga rabatter. Grått - Hus, byggnader. Ljusgrått markerar skärmtak. Ljusbrunt - Asfalterade eller hårda grusytor t ex vägar, parkeringsplatser, skolgård. 0

Rosa - Tillfällig byggnad, utecafé, container. Blått - Vatten: sjöar, åar, bäckar, diken.

8

Orientering på lätt svenska

Guinness World Record 11 maj 2016 på 2000 platser

25 Höjdskillnad 2 m


Kartans tecken Kartans tecken är likadana över hela världen. En sten är markerad som en svart punkt på kartan. Samma tecken om du är i Sverige, i Australien, i Kina eller i Brasilien. Teckenförklaringen till höger om kartan visar de flesta karttecken. Det finns dock fler tecken man kan

använda för att göra kartan mer detaljerad. Vissa karttecken är markerade med en rosa bakgrund. Detta är en viktig information både för läraren som gör i ordning banorna och för eleverna som deltar i aktiviteten. Här får man inte springa!

Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak Öppen mark, gräsmatta Uppväxande vegetation Många träd på gräsmatta Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Tät skog Tomt, rabatter, blommor Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Staket/cykelställ Mur, plank, opasserbar Container Häck, hög rabatt Beståndsgräns Vattendike Brant, opasserbar Fotbollsmål Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe/lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Pelare/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

50

75 m

OBS! Här får man inte springa! Klubb: Dalaportens OL Info: www.dalaporten.se E-mail: info@dalaporten.se Kontaktperson: Lisa Silvemark och Linda Mattsson Kartan ritad av: Göran Andersson

Orientering på lätt svenska

9


Kartor i min närhet Att orientera är en värdefull kunskap

Alla köpcentrum har kartor för att kunderna ska hitta till rätt avdelning. Kartan till höger visar den största sportbutiken i Norden, ”Sportshopen”. Den ligger några kilometer söder om Grebbestad.

Kymlinge

Rissne

Br om m ap ra ha lan m s St or ber am g os se n Kr Alv isti ik ne be rg

St ad sh ag en

Johannelund

nk en M sda ar m ia m to rg et

Zi

gs Hö ved gd al en

ät ra

gs

SPORTSHOPPING GUIDE VÄLKOMMEN TILL NORDENS STÖRSTA SPORTBUTIK

81 Våning över provrummen 20

23

25

27

19

22

21

24

26

28

17

18

53

62

15

16

54

13

14

55

11

12

56

57

68

9

10

59

58

69

7

8

60

5

31

33

35

39

30

32

34

36

40

63

70

71

64

65

72

73

66

67

61

29

74 76

37

38

41 44

45

48

47

50

49

77

52

51

78 80

1

ENTRÉ

Orientering på lätt svenska

43

46

2 3

42

75

79

6

4

10

Thorildsplan Fridhemsplan Sankt Eriksplan Odenplan Rådmansgatan Hötorget

Bergshamra Hallonbergen Duvbo Näckrosen Universitetet Sundbybergs Tekniska högskolan Centrum Vällingby Solna Centrum 19 Solna Strand 13 Ropsten Råcksta Hässelby Stadion Huvudsta strand Gärdet Blackeberg Västar skogen Karlaplan 4 5 Islandstorget 6 Östermalmstorg Ängbyplan 3 T-CENTRALEN 2 Åkershov Kungsträdgården 1 Gamla stan Slussen Horntull Medborgarplatsen Liljeholmen Skanstull Aspudden Gullmarsplan Örnsberg Skärmarbrink MidsommarBredäng Globen kransen Hammarbyhöjden Mälar- Axelsberg Sätra höjden Telefonplan Enskede Björkhagen Blåsut gård Hägerstensåsen Kärrtorp Sandsborg Skärholmen Västertorp Bagarmossen Sockenplan SkogskyrkoFruängen gården Stureby Skarpnäck Vårberg 14 17 Tallkrogen Bandhagen Gubbängen 19 Vårby gård Hökarängen Masmo Farsta Fittja 13 18 Farsta strand Hässelby gård

Ha

Att hitta rätt när man handlar

Köpcentrum finns överallt. De är också en av de mest besökta platserna. Vi handlar, vi shoppar, vi strövar omkring, vi umgås med varandra och vi fikar. Köpcentrum har blivit en träffpunkt för hela familjen.

1 2 3 4 5 6

Ab

Sveriges mest studerade karta är tunnelbanekartan i Stockholm. Kartan till höger är en mycket förenklad karta av verkligheten. Kartan visar var de olika tunnelbanestationerna ligger i förhållande till varandra. Denna karta är ”passad till verkligheten”.

Kista

Rinkeby

llu Ha nda llu n Al da by

Tunnelbanan i Stockholm

Hjulsta 10

Tensta

STOCKHOLM T-BANA

Mörby Centrum 14 Danderyd sjukhus

Husby

Ha

Idag kommer vi i kontakt med kartor på olika sätt. Det är en viktig kunskap att förstå vilken information en karta ger. Det spelar ingen roll om det är en papperskarta eller om man tittar på kartan via internet. Det gäller att hitta rätt, att orientera sig fram till önskat mål på ett smart sätt.

Akalla 11

Outdoor

Junior

Skor

Sport Men

Sport Women

Jeans

Street Men

Street Women

Last Buy

Kids

Information

Restaurang / Livs


Hamburgsunds skola

KARTTECKEN, övning

Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta

GUINNESS WORLD RECORD

Testa dig själv!

Kartan är ritad enligt sprintnormen. Den skiljer sig på några detaljer från skogskartan (infälld). Fyll i nedanstående rutor med siffror du tror stämmer överens med kontrollerna (rätt svar på sidan 12):

11 Maj 2016 på 2000 platser

6

Skala 1:1200

35

0

18

25 Höjdskillnad 1 m

50m

Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Hårt underlag med sten Tät skog Tomt, rabatter, blommor Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Staket/cykelställ, passerbar Mur, plank, opasserbar Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Klätterställning, kanoner Dike Brant, opasserbar Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe, lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Spiraltrappa/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

21 Hus, byggnad 5 8 9 Skog 4 33 3 10 24 Skärmtak 27 13 10 Gräsmatta 1 Sandyta 31 20 7 Tomt, rabatter 1 32 Väg, parkväg 25 2 20 Stor stig 30 16 Höjdkurva 34 Bäck, dike 12 15 19 14 Större träd 11 17 36 Mindre träd 29 22 Tunnel Trappa 28 Höjd 23 26 37 Liten höjd Beståndsgräns Staket; passerbar Brant; opasserbar Staket; opasserbar Buske Mur, plank; opasserbar Fotbollsmål Mur; passerbar Stenmur Häck, hög rabatt; opasserbar Flaggstång, liten stolpe Blockterräng Sten, betongklump Bord Brunn Spiraltrappa Lek- klätterställning Bassäng Tät skog Tillfällig byggnad Öppen mark i skog OBS! Här får man inte springa!

Klubb: Kvillebyns Sportklubb Kontakt: Magnus Danielson E-mail: magnus.danielson@graniten.com Kartan ritad av: Göran Andersson, goran.andersson.rf@gmail.com

Orientering på lätt svenska

11


Hamburgsunds skola

karttecken Rätt svar

Testa dig själv!

Kartan över Hamburgsunds skola är ritad enligt sprintnormen. Den skiljer sig på några detaljer från skogskartan (infälld). Här kommer de rätta svaren:

1 11 22 19 21 31 20 10 23 12 35 36 18 25 9 8 24 26 4 3 6 33 2 17 5 27 37

12

Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta

GUINNESS WORLD RECORD 11 Maj 2016 på 2000 platser

6

Orientering på lätt svenska

Skala 1:1200

35

21 Hus, byggnad 5 8 Skog 4 33 3 Skärmtak 13 Gräsmatta Sandyta Tomt, rabatter 1 32 Väg, parkväg 2 Stor stig 16 Höjdkurva Bäck, dike 15 Större träd 17 36 Mindre träd Tunnel Trappa 28 Höjd 23 37 Liten höjd Beståndsgräns Brant; opasserbar 34 Buske 29 Fotbollsmål 14 Stenmur 30 32 Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump 28 16 Brunn 15 Lek- klätterställning 7 Tät skog 13 Öppen mark i skog

Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Hårt underlag med sten Tät skog Tomt, rabatter, blommor

0

25 Höjdskillnad 1 m

50m

Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Staket/cykelställ, passerbar Mur, plank, opasserbar

18 9 24 10

10

27 31

Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Klätterställning, kanoner Dike Brant, opasserbar Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe, lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Spiraltrappa/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

1

20

7

20

OBS! Här får man inte springa!

30 19 22

25 12

Klubb: Kvillebyns Sportklubb Kontakt: Magnus Danielson E-mail: magnus.danielson@graniten.com Kartan ritad av: Göran Andersson, goran.andersson.rf@gmail.com

34 14

29

11

26 Staket; passerbar Staket; opasserbar Mur, plank; opasserbar Mur; passerbar Häck, hög rabatt; opasserbar Blockterräng Bord Spiraltrappa Bassäng Tillfällig byggnad


l ä ra rl edd öv ning , g rön n i vå

rött till rött! Rött till rött, passa kartan och tumgreppet är några begrepp som återkommer gång på gång. Både för nybörjaren och för elitorienteraren. Dessa begrepp är grunden för all kartkunskap.

Passa kartan

Kartan är en förenklad bild av verkligheten (se sidan 7). De ska passa in i varandra. Om kartan är orienterad i fel riktning så stämmer inte verkligheten med kartan. Det är alltid kartan som ska passas till verkligheten. Eller som man säger: ”passa kartan”. Man kan passa kartan t ex efter hus eller vägar. Man kan också använda sig av ”Rött till Rött” med hjälp av en kompass. ”Begin”-kompassen är perfekt för små händer.

1+2

3

1 Vik kartan

3 Rött till Rött

2 Tumgreppet

Vrid kartan tills den röda kartkanten och kompassens röda nordpil bildar ett ”T”. Den röda pilen pekar mot kartkanten. Du är nu orienterad till verkligheten. Kartan är passad till terrängen. Rött till rött!

Passa kartan i Gympasalen

Nordby Supermarket Hallen, 2A

Vik kartan till lämplig storlek. Sätt tummen där du är just nu.

Eleverna får varsin karta över gympasalen och en penna. Läraren delar in klassen i fyra grupper. Alla elever får en färg. Det finns fyra färger som markerar linjer för olika idrotter. Handboll (gul), mini-handboll (orange), badminton (svart) och volleyboll (blå). Eleverna börjar i någon av hörnorna. Så fort eleven korsar en ny färglinje så byter eleven till den nya färglinjen.

VIKVÄGG

Teckenförklaring Plint, stor Pallplint Mjukplint Bänk Tjockmatta Matta, 3 x 1,3m Matta, 2 x 1m Kon Träd Bom Linor Tunnel Minimål Innebandymål Bomsadel Nät 0

2

3

4

5m

WORLD

TIPS till läraren:

Placera ut 20 kontroller på linjerna (se bild på kartan). Bokstäverna kan bilda tre ord som eleverna ska sätta ihop. Orden kan vara: COOLT, HÄFTIGT och LÄRORIKT.

1

Orienteering

Information: Magnus Danielson, magnus.danielson@graniten.com Kartan ritad av: Göran Andersson, goran.andersson.rf@gmail.com

DAY GUINNESS WORLD RECORD 11 maj 2016 på 2000 platser

Klipp till fyrkanter. Skriv en bokstav på kontrollen. Klistra kontrollen på golvet. Tejpen finns att köpa på Bauhaus. Orientering på lätt svenska

13


L

og

ldenmate e riell, krev

ikke ttes forhoi alt

go

Lo

EDL digit dlog OGO alt, o skal ders beny om

HOV Hove

HOVEDLOGO Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Logo

, Ta n

sk ola

Skala 1:1000 50m

n

mu

ko m

Lur skola, Tanums kommun

på trykk t.

anne

go på

bådenoe

riell, er krev

mate e i alt lden ttes forho

beny ikke OGOskal om o ders EDL dlog lt, HOV Hove digita og Vit text,

trykk t.

anne 25 cm

xxxx xxxxx xxxxx

bådenoe

Process riell, er krev lång

Vit text, 25 cm lång

xxxxx

ess xxxxxxxxx

CMYK RGB HEX

Proc

11 Maj 2016 på 2000 platser

GUINNESS WORLD RECORD

Lur skola, Tanums kommun

HOVEDLOGO Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Logo HOVEDLOGO Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Logo

Vit text, 25 cm lång Vit text, 25 cm lång

0

xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx

Process

CMYK RGB HEX

Process

CMYK RGB HEX

25 Höjdskillnad 2 m

Skala 1:1000

50m

OBS! Här får man inte springa!

Klubb: Kvillebyns Sportklubb Kontakt: Magnus Danielson E-mail: magnus.danielson@graniten.com Kartan ritad av: Göran Andersson goran.andersson.rf@gmail.com

Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Klätterställning Dike Brant, opasserbar Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe/lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Spiraltrappa/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur Staket/cykelställ, passerbar Mur, plank, opasserbar Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Undervegetation Tät skog Tomt, rabatter, blommor Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta

Teckenförklaring og

Lo go og

t.

Vit

text,

25

cm

lång

Lo go

t. ldenmate e riell, krev både er noe på anne trykk

HOV Hove EDL digit dlog OGO alt, o skal ders beny om ikke ttes forhoi alt

ldenmate e riell, krev både er noe på anne trykk

HOV Hove EDL digit dlog OGO alt, o skal ders beny om ikke ttes forhoi alt

Process

Lu r SW O

25 Höjdskillnad 2 m

Lo

Vit text, 25 cm lång

mate e i alt lden ttes forho xxxxx

Vit text, 25 cm lång

um s

11 Maj 2016 på 2000 platser

Klubb: Kvillebyns Sportklubb Kontakt: Magnus Danielson E-mail: magnus.danielson@graniten.com Kartan ritad av: Göran Andersson goran.andersson.rf@gmail.com go

Vit text, 25 cm lång

ess xxxxxxxxx

Vit

text,

25

cm

lång

Proc

CMYK RGB HEX

ess

xxxx xxxxx xxxxx

HOVEDLOGO Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

ES

0

xxxx xxxxx xxxxx

CMYK RGB HEX

GU

HOVEDLOGO Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Process

OBS! Här får man inte springa!

Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Klätterställning Dike Brant, opasserbar Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe/lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Spiraltrappa/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta

ess

xxxx xxxxx xxxxx

Proc

CMYK RGB HEX

0

Lu rs ko la

Staket/cykelställ, passerbar Mur, plank, opasserbar

nu ms

mu n

ko m

Te ck

Sko en fö Hu g rk Sk s, b la Od ärm ygg rin Ha lad tak nad g Sa lvö ma , be Ö nd ppe rk, rg Hå ppe yta n m grä i da Sk ark sm gen Un rt u n m att a ala n d Tä d rk e a To t sk rveg erla i sk 1:1 eta g, og Vä mt, og a Hö 00 tio sfa ra Sto g, jd 25 0 b n lt, sk Sta r sti park att gru er, illn vä ke Sta s blo t, g/lit g ad op en M ke m 2 t/ m m Bo ur, p cy asse stig or rb H rd/b lan kels 50 ar Klä äck, lo k, o täll m Dik tte hö mst pass , pa Bra e rstä g ra erra erb sserb lln ba b Fo nt, ar in tt att ar g Tr tbo op Utm äd; llsm ass e st Tr ä o ål/ rb Stö app rka rt o park ar nd ch b Fla rre a e trä litet änk Ste gg sto d/b Sp n, stån lpe usk Hö iralt beto g, li /ly OB e K S! Lite jdk rap ng ten ktsto K lub Hä n urv pa klu sto lp E-m onta b: r få hö or/ /le mp lp e m a k Kvil r m jd/s lutn kstä /bru e Ka agn il: t: M leb to an ck ing llnin nn ag yns go rta us. nu S ra n da in , m sstr g n.a rita n s D po te u sp r eck an rtk nd d iels rin ie lub ers av on lso b ga so : G @g n ! n.r öra ra f@ n nit gm And en.c ail ers om .co so m n

, Ta

OBS! Här får man inte springa!

på 1 M LD 20 aj 2 RE 00 01 CO pla 6 RD tse r

INN ES SW 1 OR

Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar

INN

GU 1 R på 1 M LD 20 aj 2 RE 00 01 CO pla 6 RD tse r

0

GUINNESS WORLD RECORD

CMYK RGB HEX

beny ikke OGOskal om o ders EDL dlog lt, HOV Hove digita og

CMYK RGB HEX

Lo

Logo

Proc

xxxxx

ess xxxxxxxxx CMYK RGB HEX

Proc

xxxxx

ess xxxxxxxxx CMYK RGB HEX

Proc

H

lång

0

cm

k

Te c

D OR EC DR 6 RL 201 er WO Maj plats SS 11 2000 NE å p IN GU

25

, Ta

text,

la ko

Vit

xxxx xxxxx xxxxx

ess

Proc CMYK RGB HEX

rs

lång

lång

Lu

cm

cm

n

25

25

mu

text,

text,

m ko ms nu

Vit

anne

trykk t.

t.

både er noe på anne trykk

Vit

xxxx xxxxx xxxxx

ess

Proc CMYK RGB HEX

Te

d 25 illna sk jd

på bådenoe

riell, er krev

mate e i alt lden ttes forho

lång

n ge da atta ad rg i sm gn yg , be grä Sko s, b tak rk, ark s Hu rm ma n m gru og lt, Skä lad pe i sk sfa Od lvöp ta ark g, a or Ha ndy n m erla tion m m Sa pe nd geta blo Öp årt u rve r, H de og atte ar g stig ar Un t sk rab erb Tä mt, arkvä iten erb pass ar ll, erb To g, p g/l ass tä p Vä r sti t, o kels pass att b to S ke cy , o rra Sta ket/ lank ste tt a Sta ur, p lom rab g M rd/b hög llnin ar änk Bo ck, rstä erb rkb e Hä tte ass pa litet usk Klä e op ål/ /b e Dik nt, llsm och träd lp Bra tbo stort de tsto lpe nn yk sto ru Fo äd; rkan g /b e/l ä Tr lp ten p nin ck a Utm app sto g, li klum ställ tre Tr rre stån ng ek ingss r a! Stö gg beto pa/l tn , mu ng Fla n, rap or/lu ck spri Ste iralt rv /sto te b Sp jdku höjd an in lub n m Hö n m ortk lso .co n p ie Lite får en so r s S Dan ä n nit ders m y H m b us gra An .co S! 50 ille gn @ n ail 0 OB : Kv Ma on öra gm 0 ls 0 bb kt: ie : G f@ 1:1 Klu onta il: dan d av n.r m a us. ta rsso la K 2 a d E-m agn n ri nde Sk 25 illna m arta n.a K ra sk go öjd

0

anne

og o

ikke ttes

cm

H

EDL digit dlog OGO alt, o skal ders beny om

HOV Hove

25

G

trykk t.

og

t.

text,

F

forhoi alt ldenmate e riell, krev både er noe på anne trykk

Vit

Sko en fö Hu g rk Sk s, b la Od ärm ygg rin Ha lad tak nad g Sa lvö ma , be Ö nd ppe rk, rg H pp yta n m grä i da e å Sk ark sm gen Un rt u n m att ala Tä de nd ark a To t sk rveg erla i sk 1:1 eta g, og Vä mt, og Hö 00 tio asfa ra S g , 2 jd 0 to b n lt, sk 5 Sta r sti park att gru e illn Sta ket, g/l väg r, b s ad lo op iten M ke m 2 t/ m m Bo ur, p cy asse stig or rb H rd/b lan kels 50 ar Klä äck, lo k, o täll m Dik tte hö mst pass , pa Bra e rstä g ra erra erb sserb lln ba b Fo nt, ar in tt att ar g Tr tbo op Utm äd; llsm ass e st Tr ä o ål/ rb Stö app rka rt o park ar nd ch b Fla rre a e trä litet änk Ste gg sto d/b Sp n, stån lpe usk H ira be g, li /ly O to ö lt B e K S! Lite jdk rap ng ten ktsto K lub Hä n urv pa klu sto lp E-m onta b: r få hö or/ /le mp lp e m a k Kvil r m jd/s lutn kstä /bru e K ag il: t: M leb an tock ing llnin nn a yn g art nu g o nu s S ra an s.da in , m sstr g n.a rita n s D po te u sp r eck an rtk nd d iels rin ie lub ers av on lso b ga so : G @g n ! n.r öra ra f@ n nit gm And en.c ail ers om .co so m n

E

Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta

Teckenförklaring

Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Undervegetation Tät skog Tomt, rabatter, blommor Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Staket/cykelställ, passerbar Mur, plank, opasserbar Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Klätterställning Dike Brant, opasserbar Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe/lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Spiraltrappa/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

D

bådenoe

50m

OBS! Här får man inte springa! Klubb: Kvillebyns Sportklubb Kontakt: Magnus Danielson E-mail: magnus.danielson@graniten.com Kartan ritad av: Göran Andersson goran.andersson.rf@gmail.com

C

Rätt svar på sidan 16.

B

riell, er krev

go Lo

xxxx xxxxx xxxxx

g

Process

A B C D E F G H

1 2 3 4 5 6 7 8

A

mate e i alt lden ttes forho

beny ikke OGOskal om o ders EDL dlog alt, HOV Hove digit og

Skala 1:1000 25 Höjdskillnad 2 m

xxxx xxxxx xxxxx

Process CMYK RGB HEX

Process CMYK RGB HEX

rin

Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Undervegetation Tät skog Tomt, rabatter, blommor

g

rin la

Vit text, 25 cm lång

rk en ag a fö d i d att en na ck g ygg berg räsm s Te Sko us, b tak, ark, g ark gru m H rm m n ä og lt, Sk lad ppe i sk sfa Od lvö ta ark g, a n or Ha ndy n m erla tio m m Sa pe und geta blo Öp årt rve r, ar H de og atte g erb Un t sk rab väg sti ar ss n Tä mt, ark ite erb , pa ar To g, p g/l pass täll erb Vä r sti t, o kels pass batt Sto ke cy k, o rra Sta ket/ lan ste att Sta ur, p lom rab g M rd/b hög llnin ar änk Bo ck, rstä erb rkb t e Hä tte ass pa lite usk Klä e /b op ål/ e Dik nt, llsm och träd lp to e n Bra tbo stort de kts lp n n y Fo äd; rka sto /bru g e/l n ä Tr lp te mp llnin eck a ä tr Utm p sto , li lu p g k st ss a Tr rre stån ng /lek ing ur ga! Stö gg beto pa lutn , m rin Fla n, rap or/ ck sp Ste iralt urv /sto inte bb Sp jdk höjd an lu n m rtk lso Hö n r m .co n po ie Lite få en rsso s S an r nit de om Hä byn us D m gra An il.c S! ille gn 50 n@ ran ma OB : Kv Ma 0 lso Gö g 00 bb kt: nie v: .rf@ Klu onta il: da d a son 1:1 a us. ta rs m K 2 ala E-m agn an ri nde Sk m art n.a K ra go

HOVEDLOGO Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

un

50m 25 Höjdskillnad 2 m

mm

Skala 1:1000

2 på

Logo

xxxx xxxxx xxxxx CMYK RGB HEX

xxxx xxxxx xxxxx CMYK RGB HEX

go Lo

beny ikke OGOskal om o ders EDL dlog alt, HOV Hove digit og

0

Vit text, 25 cm lång

Vit text, 25 cm lång

kla

INN

Klubb: Kvillebyns Sportklubb Kontakt: Magnus Danielson E-mail: magnus.danielson@graniten.com Kartan ritad av: Göran Andersson goran.andersson.rf@gmail.com Logo

Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Klätterställning Dike Brant, opasserbar Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe/lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Spiraltrappa/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

0

o sk um Tan la, RD ko LD RECO16 r 0 e rs Lu ESS WOR11 Maj0200 plats GU

11 Maj 2016 på 2000 platser

Lur skola, Tanums kommun 11 Maj 2016 på 2000 platser

7

GUINNESS WORLD RECORD

HOVEDLOGO Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

HOVEDLOGO Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

5

8 Logo

Orientering på lätt svenska

14

Teckenförklaring

GUINNESS WORLD RECORD

4 6

Lur skola, Tanums kommun

3 Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta

1

2

Passa rätt karta till rätt kompass

Logo

r fö en ck g

Rött till Rött, övning

Dra ett streck mellan siffran och bokstaven som du tycker är rätt ”rött till rött”: Staket/cykelställ, passerbar Mur, plank, opasserbar

Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar

Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Undervegetation Tät skog Tomt, rabatter, blommor


Linje-OL, 1

linjeorientering

Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta Undervegetation Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Tät skog Tomt, rabatter, blommor

I ett känt område (skolgård)

Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar

Linje-OL, 1: Läraren följer den streckade linjen och stannar vid tydliga föremål. Eleverna har en blank karta och följer efter läraren. Läraren påpekar ofta ”tumgreppet” och ”rött-till-rött” för eleverna. Läraren frågar eleverna: ”Var är vi?”, ”Var ligger den där stenen på kartan?”, ”I vilket väderstreck pekar jag?”.

Staket, passerbar Mur, plank, opasserbar Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Beståndsgräns Vattendike Brant, opasserbar Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe/lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Pelare/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

Skala :1500 0

Eleverna samarbetar två och två. Eleverna besvarar lärarens frågor genom att peka på kartan. Det är bra om orienteringskunniga elever kan hjälpa läraren.

25 50 Höjdskillnad 1 m

l ä ra rl edd öv ning , g rön n i vå

Svanberga skola, Norrtälje

OBS! Här får man inte springa! 75 m

Svanberga skola, Norrtälje

Skola: Svanberga skola Kontakt: Erica Samuelsson E-mail: erica.samuelsson@norrtalje.se Kartan ritad av: Göran Andersson

Linje-OL, 2 Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta

Linje-OL, 2 och 3: Eleverna delas upp i 2 grupper. De startar och följer de streckade linjerna. Vid tydliga punkter finns det kontroller utmärkta. Uppgiften är att markera var dessa finns. Läraren påminner eleverna om ”rött-till-rött”.

Undervegetation Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Tät skog Tomt, rabatter, blommor Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Staket, passerbar Mur, plank, opasserbar

I ett okänt område (närmiljö)

Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Beståndsgräns Vattendike Brant, opasserbar Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe/lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Pelare/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

Skala :1500

Linje-OL, 4: Övningen genomförs i ett mera okänt område. Skogen utanför skolan är ett bra område. Den streckade linjen visar att eleven ska följa ledstänger (stigar, vägar, branter och höjder). Vid ett antal tillfällen ändrar linjen riktning. Detta sker i närheten av tydliga föremål. Det är viktigt att man passar kartan till verkligheten. Metoden heter ”Rött-till-rött”!

0

25 50 Höjdskillnad 1 m

OBS! Här får man inte springa! 75 m

Svanberga skola, Norrtälje

Skola: Svanberga skola Kontakt: Erica Samuelsson E-mail: erica.samuelsson@norrtalje.se Kartan ritad av: Göran Andersson

Linje-OL, 3 Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta Undervegetation Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Tät skog Tomt, rabatter, blommor Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Staket, passerbar Mur, plank, opasserbar Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Beståndsgräns Vattendike Brant, opasserbar Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe/lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Pelare/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

Skala :1500 0

25 50 Höjdskillnad 1 m

OBS! Här får man inte springa! 75 m

Svanberga skola, Norrtälje

Skola: Svanberga skola Kontakt: Erica Samuelsson E-mail: erica.samuelsson@norrtalje.se Kartan ritad av: Göran Andersson

Linje-OL, 4 Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta Undervegetation Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Tät skog Tomt, rabatter, blommor

Logo HOVEDLOGO Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Vit text, 25 cm lång

Process CMYK RGB HEX

Logo

xxxx xxxxx xxxxx

HOVEDLOGO Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Vit text, 25 cm lång

Process CMYK RGB HEX

Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar

xxxx xxxxx xxxxx

Staket, passerbar Mur, plank, opasserbar Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Beståndsgräns Vattendike Brant, opasserbar Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe/lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Pelare/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

Skala :1500 0

25 50 Höjdskillnad 1 m

75 m

OBS! Här får man inte springa! Skola: Svanberga skola Kontakt: Erica Samuelsson E-mail: erica.samuelsson@norrtalje.se Kartan ritad av: Göran Andersson

Orientering på lätt svenska

15

lärar le dd övning , vit nivå

Teckenförklaring


l ä ra rl edd öv ning , v i t n i vå

Stjärn-ol, 1 kontroll Passa kartan (Stjärn-OL del A, kontroll 1-12)

Detta är en perfekt övning för att utveckla tekniken att passa kartan. Övningen genomförs i intervallform. Bara en kontroll per karta. Eleverna kan arbeta tillsammans i par. De kan också hjälpa till att hänga ut kontrollerna. Läraren startar eleverna från start-/målplats. ”Tumgreppet” och ”rött till rött” betonas. När eleven har passat kartan är uppgiften: Eleven orienterar till kontrollen, stämplar och springer med full fart tillbaka.

Stjärn-OL har många fördelar

Fördelen med ”Stjärn-OL” är att läraren hela tiden kan ge instruktioner och feedback till eleverna. Detta är i vanliga fall väldigt svårt när man undervisar i orientering. Eleverna kan med fördel arbetar en och en under dessa övningar. Om några elever vill springa tillsammans så är det förstås helt OK.

Svanberga skola, Norrtälje

RÖTT TILL RÖTT (rätt svar) Uppgiften var att passa rätt karta till rätt kompass. Du ska ha dragit ett streck mellan siffran och bokstaven som du tycker är rätt ”rött till rött”:

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F G H

Stjärn-OL, 1 kontroll, del A Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta Undervegetation Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Tät skog Tomt, rabatter, blommor Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Staket, passerbar Mur, plank, opasserbar Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Beståndsgräns Vattendike Brant, opasserbar Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe/lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Pelare/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

OBS! Här får man inte springa! Skola: Svanberga skola Kontakt: Erica Samuelsson E-mail: erica.samuelsson@norrtalje.se Kartan ritad av: Göran Andersson

16

Orientering på lätt svenska


FEM Karttecken HAR FÖRSVUNNIT, övning Jämför dessa kartor med varandra. På den nedre kartan har fem karttecken försvunnit. Vilka?

Stångenässkolan, Brastad Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Hårt underlag med sten Tät skog Tomt, rabatter, blommor Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Staket/cykelställ, passerbar Mur, plank, opasserbar

Skala 1:1000 0

25 Höjdskillnad 1 m

50m

Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Klätterställning Stenmur Diken; blött och torrt Branter Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe, lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Spiraltrappa/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

OBS! Här får man inte springa!

GUINNESS WORLD RECORD 11 Maj 2016 på 2000 platser

Klubb: Stångenäs AIS www.sais-ol.org Kontakt: Conny Jidetoft coft@telia.com Kartan ritad av: Göran Andersson

Stångenässkolan, Brastad Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Hårt underlag med sten Tät skog Tomt, rabatter, blommor Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Staket/cykelställ, passerbar Mur, plank, opasserbar

Skala 1:1000 0

25 Höjdskillnad 1 m

50m

GUINNESS WORLD RECORD 11 Maj 2016 på 2000 platser

Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Klätterställning Stenmur Diken; blött och torrt Branter Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe, lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Spiraltrappa/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

OBS! Här får man inte springa! Klubb: Stångenäs AIS www.sais-ol.org Kontakt: Conny Jidetoft coft@telia.com Kartan ritad av: Göran Andersson

Orientering på lätt svenska

17


FEM kartTecken HAR förändrats, övning Jämför dessa kartor med varandra. På den nedre kartan har fem karttecken förändrats. Vilka?

Mariedalsskolan, Lysekil Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta

Testa dig själv! XXX

Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Hårt underlag med sten Tät skog Tomt, rabatter, blommor Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Staket/cykelställ, passerbar Mur, plank, opasserbar Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Klätterställning Stenmur Diken; blött och torrt Branter Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe, lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Spiraltrappa/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

OBS! Här får man inte springa!

Skala 1:1200

GUINNESS WORLD RECORD 11 Maj 2016 på 2000 platser

0

25 Höjdskillnad 1 m

50m

Klubb: Stångenäs AIS www.sais-ol.org Kontakt: Conny Jidetoft coft@telia.com Kartan ritad av: Göran Andersson

Mariedalsskolan, Lysekil Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Hårt underlag med sten Tät skog Tomt, rabatter, blommor Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Staket/cykelställ, passerbar Mur, plank, opasserbar Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Klätterställning Stenmur Diken; blött och torrt Branter Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe, lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Spiraltrappa/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

OBS! Här får man inte springa!

Skala 1:1200

GUINNESS WORLD RECORD 11 Maj 2016 på 2000 platser

18

Orientering på lätt svenska

0

25 Höjdskillnad 1 m

50m

Klubb: Stångenäs AIS www.sais-ol.org Kontakt: Conny Jidetoft coft@telia.com Kartan ritad av: Göran Andersson


Rätt svar till ”fem karttecken” Fem karttecken har försvunnit Stångenässkolan, Brastad Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Hårt underlag med sten Tät skog Tomt, rabatter, blommor Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Staket/cykelställ, passerbar Mur, plank, opasserbar

Skala 1:1000 0

25 Höjdskillnad 1 m

50m

GUINNESS WORLD RECORD 11 Maj 2016 på 2000 platser

Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Klätterställning Stenmur Diken; blött och torrt Branter Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe, lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Spiraltrappa/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

OBS! Här får man inte springa! Klubb: Stångenäs AIS www.sais-ol.org Kontakt: Conny Jidetoft coft@telia.com Kartan ritad av: Göran Andersson

Fem karttecken har förändrats Mariedalsskolan, Lysekil Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Hårt underlag med sten Tät skog Tomt, rabatter, blommor Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Staket/cykelställ, passerbar Mur, plank, opasserbar Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Klätterställning Stenmur Diken; blött och torrt Branter Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe, lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Spiraltrappa/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

OBS! Här får man inte springa!

Skala 1:1200

GUINNESS WORLD RECORD 11 Maj 2016 på 2000 platser

0

25 Höjdskillnad 1 m

50m

Klubb: Stångenäs AIS www.sais-ol.org Kontakt: Conny Jidetoft coft@telia.com Kartan ritad av: Göran Andersson

Orientering på lätt svenska

19


Att förstå höjder och dalar Från 3D till 2D

På följande sidor fokuserar vi på berg och dalar, åsar och sänkor, höjder och gropar. Den tredimensionella höjden

ska vi försöka omvandla till en ”platt höjd”. Den ska ritas med hjälp av höjdkurvor.

Foton från skolan

Bild 1

Bild 2

20

Orientering på lätt svenska

Bild 1: 3D-bild av ett terrängområde Bild 2: 3D-bild av vänster hand Bild 3: Ett försök att rita samma hand med hjälp av ”höjdkurvor”. Fingrarna blir som höjder. Området mellan fingrarna blir som en dal. Jämför med din hand!

Kolla också denna länk: https://www.facebook.com/testtubenetwork/videos/728746250563258/?pnref=story

Bild 3


Att förstå höjder och dalar Höjden från olika håll

A

”Globen” i Stockholm och andra runda byggnader har regelbunden form. Dom ser lika ut oavsett var man står och tittar på dom. Höjder ser mycket olika ut. Höjder och dalar är oregelbundna.

Sveriges sydligaste fjäll

Städjan är Sveriges sydligaste fjälltopp. Fjället, eller höjden, är mycket brant. Den är synlig från alla håll. Fjälltoppen sträcker sig i nord-sydlig riktning. Städjan har en högre topp i norr och en lägre i söder. Högsta toppen är 1 131 meter över havet.

Olika riktningar

På bilderna A-C ser man Städjan från olika håll. Man ser fjället i tre olika riktningar. Det är svårt att veta att det är samma höjd som är fotograferad. Höjdens utseende på kartan är dock lika. Det spelar ingen roll var man befinner sig.

Städjan, Idre Fjäll

10 eller 2 meter

Avståndet i höjd mellan varje höjdkurva på en fjällkarta är 10 meter. Motsvarande avstånd på en skolgårdskarta är 1 eller 2 meter.

B

C

Orientering på lätt svenska

21


Att förstå höjder och dalar Rita en karta över en höjd

I Hansbyn utanför Dala-Husby, där jag bor, finns det mycket sten. Jag kan välja vilken sten jag vill. Stenen, på bilden till höger, har jag valt att rita en höjdkarta över.

Stenens olika former

Kartan över stenen är en förenklad bild av verkligheten. Syftet med kartan är att visa stenens olika former. De branta sidorna. De högsta punkterna. De djupa hacken Dessa är de viktigaste delarna att rita först. Därefter ritar jag de mindre detaljerna, t ex en liten fåra eller utskjutande delar.

Stenen från sidan

Höjdkurvor

Det är lika högt mellan höjdkurvorna. Det är brant där höjdkurvorna är mycket nära varandra. Det är flackare där höjdkurvorna är längre från varandra. På de flesta kartor ritar man också var 5:e höjdkurva med lite tjockare linje. Tack vare de tjockare höjdkurvorna får man en mycket bättre överblick hur höjder och dalar ser ut.

Testa dig själv!

På kommande sidor hittar du några ”Testa dig själv övningar”. Du kommer att förstå bättre hur höjder och dalar ritas på en karta.

Stenen från ovan

”Höjdstenen”, Hansbyn Förklaringar till kartans höjdkurvor A B C D E F

Höjd, högsta punkten Ås Avsats, platå Sänka eller dal, stor Sänka eller dal, liten Brantaste delen av höjden

A

A

F

F

E

A D

B

D

C C

22

Orientering på lätt svenska

Stenen från ovan


Att förstå höjder och dalar, övning C

Testa dig själv!

På bilderna A-F är en liten orienteringskontroll placerad på olika platser. Passa ihop rätt bokstav med rätt siffra på kartan ”Höjdstenen”:

A B C

D E F

Du finner de rätta svaren på sidan 26.

”Höjdstenen”, Hansbyn

1

D

4

2

5

6

3

A

E

B

F

Orientering på lätt svenska

23


Att förstå höjder och dalar, övning Testa dig själv!

Till höger finner du profiler av 10 st olika höjder. Bredvid finner du lika många höjder. Dessa är ritade uppifrån. Para ihop dessa profiler och höjder med varandra. I boxen skriver du den siffra, som du tror profilen passar ihop med. Nedanför finner du en karta med 5 och 5 . Vilka av pilarna visar att det går uppför och vilka visar att det går nedför? Vilka visar en sänka och vilka visar en ås?

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

2.

3.

På sidan 26 hittar du de rätta svaren.

4.

GRUVGÄRDET

6

1

1.

5.

2

6.

3 7. 7

8 5

4 9

10

24

Orientering på lätt svenska

8. 9.

10.


Upp på toppen och se dig omkring!

Det tar en stund att lära sig hur höjder, gropar, åsar och sänkor ser ut på en karta. Ute i terrängen kan man lättare jämföra kartan med verkligheten.

Sex toppar

l ä ra rl edd öv ning , g ul n i vå

SEX TOPPAR

Svanberga skola, Norrtälje

5 4

360 grader

6

Man söker upp ett antal höjder runt om i terrängen. Från höjdens topp spanar man 360 grader runt omkring. Man ser hur terrängen framför sig formar sig som handens fingrar. Åsar reser sig uppåt medan sänkor sjunker ner i terrängen.

3

Tre saker att komma ihåg!

En bra övning är att läraren tar eleverna till de olika höjderna. Samtidigt diskuterar läraren följande med eleverna: • hur man förenklar • hur man håller riktningen • hur man finner lämplig attackpunkt för att hitta kontrollerna säkert

Svanberga skola, Norrtälje

1

2

Sex toppar Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak, berg i dagen Odlad mark, gräsmatta Undervegetation Halvöppen mark Sandyta Öppen mark i skog Hårt underlag, asfalt, grus Tät skog Tomt, rabatter, blommor Väg, parkväg Stor stig/liten stig Staket, opasserbar Staket, passerbar Mur, plank, opasserbar Bord/blomsterrabatt Häck, hög rabatt Beståndsgräns Vattendike Brant, opasserbar Fotbollsmål/parkbänk Träd; stort och litet Utmärkande träd/buske Trappa Större stolpe/lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Sten, betongklump/brunn Pelare/lekställning Höjdkurvor/lutningsstreck Liten höjd/stock, mur

Logo HOVEDLOGO Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Vit text, 25 cm lång

Process CMYK RGB HEX

Logo

xxxx xxxxx xxxxx

HOVEDLOGO Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Vit text, 25 cm lång

Process CMYK RGB HEX

xxxx xxxxx xxxxx

OBS! Här får man inte springa! Skola: Svanberga skola Kontakt: Erica Samuelsson E-mail: erica.samuelsson@norrtalje.se Kartan ritad av: Göran Andersson

Orientering på lätt svenska

25


Att förstå höjder och dalar, rätt svar Svar till ”Testa dig själv”, sidan 23

A 4 B 5 C 2

D 1 E 3 F 6

1.

2.

”Höjdstenen”, Hansbyn

4

2

1

3.

5

6 4.

3 5. GRUVGÄRDET

6.

6

1

7.

2 8.

3

9.

7

8 5

10.

4 9

10

26

Orientering på lätt svenska

Rätt svar till ”Testa dig själv”, sidan 24, till vänster och ovan 1 Uppför 6 Ås 2 Uppför 7 Sänka 3 Uppför 8 Ås 4 Nedför 9 Sänka 5 Uppför 10 Ås


mobo, MOBile Orienteering Allt i ett!

MOBO (Mobile Orienteering) innebär att man använder mobiltelefon eller surfplatta istället för traditionell papperskarta. På ett antal skolor, framför allt i Avesta och Stockholm, kan man nu använda appen MOBO. Karta, kompass och barcode-scanner (för stämpling) finns i appen. Vid starten scannar man telefonen över QR-koden. Ett pip markerar att man har fått sin startstämpling registrerad. Vid varje kontroll gör man på samma sätt. Man trycker på appens kamerasymbol. Man scannar av QR-koden och kontrollstämplingen registreras. Med hjälp av zoomen kan man förstora och förminska kartan. Kartan blir mycket tydlig och man ser alla detaljer mycket bra. Mer information om MOBO hittar du på: www.mobo.osport.ee. Appen är kostnadsfri och fungerar för Android, Apple och Windows.

Orientering på lätt svenska

27


NATT-ORIENTERING

din nästa utmaning!

Profile for byorienteering

Orientering på lätt svenska  

Utbildning av orientering i skolan på lätt svenska.

Orientering på lätt svenska  

Utbildning av orientering i skolan på lätt svenska.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded