Specialkartor Göran Andersson

Page 1

IES

kis

ta ,

19

ho

21

17 22

15

23

18

13

25

24

16

11

n Vå

81

27

26

53

14

9

ing

ol

specialkartor

ya r

d

33

4

8

32

70

66

65

56

Väs t

35

34

6

72

71

67

57

59

ber

en mm

vru pro

30

31

5

10

64

63

55

r öve

29

62

28

54

12

7

ga

38

2

41

61

40

3

EN

laN

É TR 42

76

44

46

74

ies

43

48

75

1 77 78

50

45

79

tdo

47

80

Ou

49

ort

or

Sp

IES

52

Me n

ee

Str

kis

sc

ho

s

51

Kid

en

tM

ta ,

Ska

Jun

ort

ior

Sp o Inf

ya r

Års

4 th flo

14:5140

00

ta,

or 458

d

Bui

ldi

ng

461

or Sk

on ati

g/ s

Liv 10

Gir ls

0 Sk ala

20

m

Ek

GYSENIO MH R ALL

2 ist 0 an s1

m

6 th flo

M by app +4 orie er: Oc 6 70 nte Gör e a to be 601 ring n A r 2 53 @ nd 4 th 26 gm ers ,2 ail so 01 .co n, 7 m

609

0

639

Sc ale 10

Fro n Roo tdesk 1:Corr m Ben50 idor, c ch0 , de omm o sk, loc n are a ker

20

m

632

636

Sta ff

537

ER A

Ko l m

NNA

N FA

RA

Hä är dur ! You are here!

årde

Upp

IN CA

lev

nSp

SE O

A AU D ULA ITO R IU

F FIR

rint M

nty

E OR

ret!

MAT CAFE SAL TERIA

en

1. SA Save VE diate those in dis danger. tress or in im me- 4. EX TI 2. AL If assu N G U IS Call th ARM e resc the fir med poss H ue se e. ible, ex rvice: 3. W tingu 112 ish 5. EV Warn arn ot EvacuaACUATE he danger. rs aff ected escape te using by the routes the em ergenc . 6. M y Head EETING PO fo wait fo r the as INT r furth sembly er ins ar tructi ea and ons.

äve

LJUSG Å ATRIU RD M

DAN G

ER

HUV MAIN UDENTRÉ ENTR ÅTER ANCE SAM ÅTER LING utan SAMLIN / ME för hu GSP ETIN vude LATS: MEE G PO outsidTING PO ntrén INT INT: e th ADR e main entran E ce S S Intern / AD ation D Isafjor R ESS ds ella En Korrid gatan 39 gelska Sk , 16 ol or B, våning 4 40 KISTan, Kista A 5 / Co rridor © Gö B, flo ran An or 5 dersso n, by orient eerin

g@gm

536

ail.com

619 E Sp duca ec

tion

633 Pilla Can r Gym opy No Hall t av aila ble

529

538 616

634

638

528

539 542

615

D ELL

527 540

543

614

RAN

526

GYSENIO MH R ALL

548 546

Kitc hen

524

550

or 611

Shoppingcenter Skolgård skolområde information turistanläggning sprintorientering utrymningsplan

VID B

1. RÄ Rädd DDA svävara de som i uppe är nöds tä nbar fara. llda eller 4. SL ÄC 2. LA K Släck Ring räRMA ddnin som mbranden om gstjäns öjligt. det be 3. VA ten: 11 döms 5. UT 2 Varna RNA övriga Utrym RYM som ho via m arkera tas av de ut 6. ÅT faran. gångar. Ta dig ERSAMLI och av till återsa NGSPLAT vaktar mlings S besked platsen .

Gir ls

549 Libra ry

552

610

Leg end

n

518 556

m

ar Borg

kte

517

0 40

attj a

an sgat fjord

516

00

LJUSG Å ATRIU RD M

N

litt , sk

DIN ING HA LL

Boy s

EN MAIN TRA NC E

1:1

vid

önk

470

Boy s

or 513

50

0

• • • • • • •

GYJUNIO MH R ALL

512

1:

-6

an sgat

ns

ran

Sc ale

a Gr

r4

464

403

uy

511

loo

Hä är dur ! You are here!

Ors

RING

Utgån Emer g utrym ni genc y exit ng Utrym Rout ningsväg e to emer till utgå Bran ng ge Fire exdsläckare ncy exit tingui Bran sher Fire aldalarm ar Första m First hjälpen aid Kartan Loca s placer tion of th ing e map

rd Isafjo

Jea

u sta

B st

Re

La

5 th flo

pf

4 Sta63 ff

De roolivery m 4 Sta48 ff

ma

459

en

rm

om tW

en

m Wo

ee

Str

ol

la

M by app +4 orie er: Oc 6 70 nte Gör e a to be 601 ring n A r 2 53 @ nd 4 th 26 gm ers ,2 ail so 01 .co n, 7 m

0

UTRY MNIN GSPL AN / EVAC UATI ON P LAN

TEC LEGEKENFÖRK ND LA

sko

39

69

73

36

37

68

60

58

IDE TIK GUSPORTBU ING RSTA PP S STÖ HO RDEN TS LL NO OR EN TI SPVÄLKOMM

20

sc

631

Stu den Care t

630 629

are a 0

Sca

le

10

1:5

00

Fakt

20

m

Ma Gö pper: byo ran A +4 rien nders 6 De 70 teeri son cem 601 ng@ , be 532 gm r1 ail.c 4 th 6 om 20 17

Skal aruta a Ekvid : 1:4000 ista ns: 2 Loka m x Le la tecke eter o G kställnin n rillp g la ts, s , promo God taty kän tion d/re Kart obje ri kt Upp tare: G gnr: SO F h Kart ovsrätt öran A T E899 n kon : d troll Kolmå ersso : Ös rden n terg ötla s Djurp nds a OF rk AB

byorienteering

11


Sprintorientering

KolmårdenSprinten Upplev äventyret!

ett globalt verktyg för utveckling!

Sedan jag avslutade mitt elitcoachande för olika landslag har jag arbetat på olika sätt att utveckla sprinten som ett betydelsefullt verktyg för att utveckla orienteringen såväl nationellt som internationellt. I mitt uppdrag som nationell arrangörscoach för sprinttävlingar och som internationell Senior Event Adviser har jag haft förmånen att arbeta nära arrangörer och kartritare för att göra sprinten tillgänglig och attraktiv.

World Orienteering Day gör det möjligt för andra länder!

Under de senaste åren har jag utvecklat kartritningen av skolgårdar och områden runt skolor för att utbildningen av ”att orientera eller att navigera” inom ämnet ”Idrott och Hälsa” ska bli både roligare och mera pedagogiskt. Ur detta föddes ”World Orienteering Day” som har växt till en världsomspännande aktivitet och idag är WOD ett av de viktigaste projekten inom Internationella Orienteringsförbundets (IOF) verksamhet.

Kolmårdensprinten

I samband med svenska landslagets höstsamling och Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) ordförandekonferens genomfördes en sprintorientering i Kolmårdens Djurpark. Kunskapen, som jag har fått genom att rita över 70 olika skolkartor, kom väl till pass när jag fick uppdraget att kartera djurparken. Tillsammans med sprintvärldsmästaren Jerker Lysell och världens genom tiderna bästa manliga orienterare, Thierry Gueorgiou, ansvarade jag också för banläggningen. Kartorna längst till höger är delar av kartor från Mora, Katrineholm och Daftö.

Begär offert!

Denna folder beskriver några olika varianter av kartprojekt som jag har arbetat med under de senaste åren och min förhoppning är förstås att fler och fler blir nyfikna på min kompetens och att vi tillsammans kan finna ett ”win-win” samarbete. Välkommen med din förfrågan!

byorienteering

Faktaruta

Skala: 1:4000 Ekvidistans: 2 meter Lokala tecken x Lekställning, promotion objekt o Grillplats, staty Godkänd/regnr: SOFT E899 Kartritare: Göran Andersson Upphovsrätt: Kolmårdens Djurpark AB Kartkontroll: Östergötlands OF Bana 3A

herrar kort

2


Mora

11 nov 2017

KolmårdenSprinten

1

jaktstart herrar

DAFTÖ Resort Strömstad

Upplev äventyret!

Faktaruta

Skala: 1:4000 Ekvidistans: 2 meter Lokala tecken x Lekställning, promotion objekt o Grillplats, staty

2 varv 2

Daftö

Godkänd/regnr: SOFT E899 Kartritare: Göran Andersson Upphovsrätt: Kolmårdens Djurpark AB Kartkontroll: Östergötlands OF

Katrineholm

varv 1

3 varv 3

3

byorienteering


Utrymningsplan Internationella Engelska skolan

Under hösten 2017 har jag haft glädjen och förmånen att få rita ett antal olika kartor åt Internationella Engelska Skolan i Kista, Liljeholmen och Årsta. Skolorna har beställt ett pedagogiskt paket innehållande 2-4 kartor. Skolgårdskarta och ett mindre skogsområde i skolans närhet är själva basen för bra utbildning utifrån läroplanen. En inomhuskarta i skolans lokaler och karta i ett närliggande park- eller husområde är ett tillägg som gör utbildningen av ”att orientera, navigera eller hitta rätt” både roligare och mer intressant för eleverna.

Evacuation plan

Infokarta

När jag ändå ritade dessa utrymningskartor så fick jag ett underlag att kunna rita fler kartor som skolan kan ha användning av. En informationskarta för lärare, vikarier, elever, föräldrar och besökare samt en orienteringskarta för orientering inomhus.

byorienteering

Utgång utrymning Emergency exit Utrymningsväg till utgång Route to emergency exit Brandsläckare Fire extinguisher Brandalarm Fire alarm Första hjälpen First aid Här är du! You are here!

LJUSGÅRD ATRIUM

Kartans placering Location of the map

LJ Här är du! You are here!

N tan sga

d or rfj rga

Bo

tan ga

Först en ”master map”, därefter en karta för varje plats i byggnaden. Varje karta är orienterad till verkligheten, dvs när man tittar på kartan så finns det som är till vänster på kartan också till vänster i verkligheten. Eftersom en byggnad oftast har fyra sidor så blev det också fyra master map, två vågräta och två lodräta.

TECKENFÖRKLARING LEGEND

s rd fjo Isa

I samband med färdigställande av dessa kartpaket fick jag förfrågan om jag även ritade ”Evacuation Plan”, vilket jag inte hade gjort tidigare. Efter en snabb genomgång av befintlig litteratur och producerade utrymningskartor fick jag intrycket att dom är lite för komplicerade. En karta som ska användas vid fara måste vara enkel att förstå. ”Make it simple” blev min ledstjärna för dessa kartor.

UTRYMNINGSPLAN / EVACUAT

AULA AUDITORIUM

VID BRAND ELLER ANNAN FARA

IN CASE OF FIRE OR DANGER

1. RÄDDA Rädda de som är nödställda eller svävar i uppenbar fara.

4. SLÄCK Släck branden om det bedöms som möjligt.

1. SAVE Save those in distress or in immediate danger.

4. EXTINGUISH If assumed possible, extinguish the fire.

2. LARMA Ring räddningstjänsten: 112

5. UTRYM Utrym via markerade utgångar.

2. ALARM Call the rescue service: 112

3. VARNA Varna övriga som hotas av faran.

6. ÅTERSAMLINGSPLATS Ta dig till återsamlingsplatsen och avvaktar besked.

3. Warn Warn others affected by the danger.

5. EVACUATE Evacuate using the emergency escape routes. 6. MEETING POINT Head for the assembly area and wait for further instructions.

4


TION PLAN

Infokarta

UTRYMNINGSPLAN / EVACUATION PLAN TECKENFÖRKLARING LEGEND Utgång utrymning Emergency exit

ies kista, Info map floor 3-5

Utrymningsväg till utgång Route to emergency exit

B6

HUVUDENTRÉ MAIN ENTRANCE

Brandalarm Fire alarm

B10

B3 ATRIUM

B2

Kartans placering Location of the map

LJUSGÅRD ATRIUM

floor 4

tan ga

s rd

Bo

fjo Isa

tan ga

ds or

CAFETERIA

B12

A6

A7

A8 A13

rfj rga

Math

Junior club Home Science economics

B11 ATRIUM

GYM HALL

B1

A5

JUSGÅRD ATRIUM

B8 B9

N

MATSAL CAFETERIA

Nurse

B7

B4

Första hjälpen First aid Här är du! You are here!

Music

B5

floor 5

MATSAL CAFETERIA

Brandsläckare Fire extinguisher

Wood work 1 Wood work 2

Library

A4 A3

Lab 1

ATRIUM

A2

A10

Staff

ATRIUM

A1

A9 Adm

AULA AUDITORIUM

LJUSGÅRD ATRIUM

ÅTERSAMLING MEETING POINT

C11

C9

ÅTERSAMLING / MEETING POINT ÅTERSAMLINGSPLATS: utanför huvudentrén MEETING POINT: outside the main entrance

ADRESS / ADDRESS

Internationella Engelska Skolan, Kista Isafjordsgatan 39, 164 40 KISTA Korridor B, våning 5 / Corridor B, floor 5 © Göran Andersson, byorienteering@gmail.com

5

Art 2

Här är du! You are here!

ADRESS / ADDRESS

MAIN ENTRANCE

ATRIUM

Legend Frontdesk Room Atrium Corridor Not available area

C1

C7

C2 Art 1

C6

C5

C4

C3

Internationella Engelska Skolan, Kista Isafjordsgatan 39, 164 40 KISTA

B2

Korridor B, våning 5 Corridor B, floor 5

VID BRAND ELLER ANNAN FARA

floor 3

HUVUDENTRÉ MAIN ENTRANCE

Textiles 1 Textiles 2

C8

MEETING POINT: outside the main entrance

Lab 4

Ass Ass Princ

AUDITORIUM

C10

ÅTERSAMLINGSPLATS: utanför huvudentrén

Lab 2 Lab 3

IN CASE OF FIRE OR DANGER

1. RÄDDA Rädda de som är nödställda eller svävar i uppenbar fara.

4. SLÄCK Släck branden om det bedöms som möjligt.

1. SAVE Save those in distress or in immediate danger.

4. EXTINGUISH If assumed possible, extinguish the fire.

2. LARMA Ring räddningstjänsten: 112

5. UTRYM Utrym via markerade utgångar.

2. ALARM Call the rescue service: 112

3. VARNA Varna övriga som hotas av faran.

6. ÅTERSAMLINGSPLATS Ta dig till återsamlingsplatsen och avvaktar besked.

3. Warn Warn others affected by the danger.

5. EVACUATE Evacuate using the emergency escape routes.

GYM HALL

Scale 1:1000

Boys

Girls

0

20

40m

Mapper: Göran Andersson, byorienteering@gmail.com +46 70 6015326 November 30th 2017

6. MEETING POINT Head for the assembly area and wait for further instructions.

© Göran Andersson, byorienteering@gmail.com

byorienteering


Skolgård/-område

Västbergaskolan

En pallplint eller en skolkarta?

Likaväl som en pallplint eller basketkorgar på skolgården så är en skolkarta en naturlig del av skolans basutrustning för ”Idrott och Hälsa”. En egen skolkarta är en investering för framtiden och det går naturligtvis också bra att använda kartan inom andra skolämnen t ex matematiken.

Hitta rätt på andra kartor

Idag möter vi kartor på många olika sätt, inte minst via olika appar. Kartor över köpcentra och turistanläggningar blir mer och mer vanliga. Digitala eller analoga kartor spelar ingen roll, det gäller att översätta terrängens verklighet till en generell kartbild. IES Liljeholmen, forest

scale 1:2000 Station: Telefonplan

To IES

Skala 1:1500 0 Mapper: Göran Andersson, byorienteering@gmail.com +46 70 6015326 August 31st 2017

30 Ekvidistans 1 m

60m

Scale 1:2000 0

Legend

40 80m Contour interval 1 m

NB! Forbidden to cross!

Forest Building Open land Rough open land Paved area

Bare rock Private area Paved road Small paved road Big path

Passable fence Impassable wall Impassable cliff Passable cliff Railway

Form contour line Small knolls Small and big boulders Boulder field Big and small trees, bush

Dense vegetation

Small path

Tunnel

Prominent tree

Very dense vegetation

Vegetation boundary

Contour line

Small and big stairs

Planted vegetation

Impassable fence

Index contour line

Impassable vegetation

byorienteering

6


Shopping / Turist

Skala 1:1500 SPORTSHOPPING GUIDE

Orsa Grönklitt, skattjakten

VÄLKOMMEN TILL NORDENS STÖRSTA SPORTBUTIK

81 Våning över provrummen 20

21

19

22

23

25

27

31

33

35

39

24

26

28

30

32

34

36

40

70

71

72

73

17

18

53

62

63

15

16

54

64

65

13

14

55

66

67

11

12

56

9

10

59

7

8

60

5

6

57

68

58

69 61

29

74 76

3

38

44

42 43

46

45

48

47

50

49

52

51

75 77

79

2

4

37

41

78 80

1

ENTRÉ

Kartritare: Göran Andersson, byorienteering@gmail.com +46 70 6015326 12 September 2017

7

Outdoor

Junior

Skor

Sport Men

Sport Women

Jeans

Street Men

Street Women

Last Buy

Kids

Information

Restaurang / Livs

byorienteering


kontakt Stå

ng

en

Enbacka Sko

äs

sk ol

an

,B

ra

IES

la, Gustafs

Lil

jeh

sta

d

olm

en,

sch

ool

yar d

ke nf Sk o ör Hu g

0

Sca

le

1:5

00

GU

Co Ma nto 10 by ppe ur int +4 orien r: Gö erv Au 6 70 teer ran al gu 60 ing An 1 m 20 st 31 st 1532 @gm ders m ,2 6 ail son, 01 .co 7 m

Sk ala

ESS

jds 25 kil lna

WO 11 RLD M

d1

RE

1:1

00

INN

m

200 aj 20 CO 0 p 16 RD lats er

0

kla Sk s, by rin ä Od rmta ggn g a Ha lad m k, b d Sa lvöp ark erg Öp ndyta pen , grä i dag ma sm en Hå pen att rk Hå rt u ma a nd rk rt Tä un erl i s t To sko derl ag, kog mt, g ag asfa Vä me lt, ra ba Sto g, p d s gru tte te Sta r sti arkv r, b n s ä g lom Sta ket, /lite g op mo ns M ket/ a r sse tig u c Bo r, pla yke rb a ls rd r Hä /b nk, täll Klä ck, lom opa , pa h s Ste tters ög sterr sserb serb ra ar Dik nm täll ba abatt ar nin tt u Bra en; r g Fo Bnte blött ur oc Trä tboll ild h to s in Utm dC; a ston mål/ g rrt 50 Tra Pärk rtop pa m Stö ppa avaend ochy rkbä de atr litet nk Fla rrTeab ärde Ste ggs stolple /a bu S tå sk Sp n, b tanirg e, ly e , Hö iraltOpeton , libte ktsto OB jdk rap e gk enns L lum to ch lpe Klu S! H iten Suorv pan or/ /leklan p/ lpe hö ft är ww bb b d s jd slu Ko w.s : Stå får De /sto utnr tälln runn in co nta ais nge mannse ck infa g c g s Ka ft@ kt: C -ol.o nPäsla in v, mu stree ck rta teli o rg Ant te eg r n r a.c nny Co IS ed spr et ita om Jid nt v in ati d a Im eto o u egegta! on v: Gö pas ft r in Im ter ation pran sa Pa assAnade ble f val en s rs ce Big sable blesow n

Le

ge n

Sm pos wall all t, Sm all po lam pp all st NB os t ! F Play e tree orb q idd uipm en e to nt S

cro 0 ss!

Görans Sportkonsult

kala

25 jds kil

1:2

000

5 lna 0 d1 m

Göran Andersson Hansbyn 142 SE-776 97 DALA-HUSBY, Sweden byorienteering@gmail.com +46 70 601 53 26 www.byorienteering.se Skype: goraniof

byorienteering

d

75

m

eering Day

Alla kontro ller

Te c

0

World Orient

Sva

nbe

rga

DAF

sko

la,

Nor

TÖ-P

irat

rtä

lje

År

byn o

ch D

7-9

Alla

SKOG

öds

SBO S

ska

lleb yn

KOLA ,

DOF-

lägr

24 m aj 20 17

Tec ken fö

Sko rkl g ari Hu s, ng Skä bygg n rm Od tak ad la ,b Un d ma erg i rk d d Ha erveg , grä agen lv s e San öppe tatio matta Öp dyta n ma n rk p Hå en m rt a Tät unde rk i sk o rla s g, a g Tom kog sfa t, ra lt, g Väg ba rus Sto , park tter, b r lom Sta stig / väg mo ket, lite r n o Sta ket, passe stig Mu rba r, p passe r lan rba Bo rd k, r Hä /blom opas c s Bes k, hö sterr erba g r a tå Vatt nds raba batt tt g e Bra ndik räns e nt, Fotb op a Trä ollsm sserb ar d; s å l/ Utm tort pa rkb ä Tra ärkan och lite nk p de Stö pa trä t rr d/b Fla e sto usk g e Ste gstån lpe/ly n, b kts g, li Pela eto ten tolp Hö re/le ngklu stolp e kstä jdk mp e u OB L / S! H iten h rvor/lu llning brunn är få öjd/s tnin Sko r m tock gsstr Info la: Sv , an e eri rma anbe inte mur ck ca tio rg spri Kart .sam n: Eri a sko nga u gora an ri elsso ca Sa la ! n@ mu n.a tad e n a nd ers v: Gö orrta lsson son ra , lj e .se .rf@ n An gm ders ail.c so om n,

0 15

24 ma

Ska

la 1

:10

30 skil lna

00

Höjd

d1

m

et 20

Ê

16 Intro

45 60m

Teck e

nfö

0

0 25 Höjd 50 skil Skala lnad 2 m 1:15 00

75m

rk SkSala kog 1:150 larin 0 g Hus,

byg Skärm50 gnad 75 tak Hö Öpjds nad pekill n ma 2 m rk, g Upp räsm vä atta Mån xande ve ga g Sand träd på etation y gräsm Öpp ta atta en m ark i Hårt skog und erla Tät sk g, asf o alt, g Tom g rus t, ra batt Väg, er, b p lom mor Stor arkväg sti Stake g /liten stig t, op a sserb Stake ar t, pa ss Mur, plan erbar k, o Skate board passerb ar Häck ram p , Best hög rab att åndsg Vatt endik räns e Bran t, op asse Fotb rbar oll Träd smål ; sto rt och Utm ärka nde litet Trap träd pa /busk Störr e e Flag stolpe/l gst yk Sten ång, lite tstolpe , beto n sto ngklu lp Frisb eem mp/b e ål/le Höjd runn kstä kurv lln o OBS Liten höjd r/lutning ing ! Hä ss /sto r får ck, m treck Klub man ur b: D inte Info alap sprin : o E-m www.da rtens O ga! a L Kon il: info@ laporten ta Lind ktpers dalaport .se on: aM e n .se Li a Kart an ri ttsson sa Silvem tad ark o av: G ch öran And ersso n

25

100m

Foto: P er Nyla nder

I samarbete med

E K K