Page 1

VELKOMMEN TIL ØRESTAD

KØBENHAVNS GRØNNESTE BYDEL

PARKERING I ØRESTAD

Øresund

Ørestad er nabo til Københavns største naturområde. Samtidig ligger bydelen nær lufthavnen – men alligevel kun få minutters metrotur fra Københavns centrum. Københavns mest moderne bydel består af en god blanding af boliger, erhverv, uddannelse og kultur. ­Metroen er Ørestads livline og forbinder de fire bydele. I bil kan man benytte sig af gode vej­forbindelser, der ­binder Ørestad ­s ammen med det øvrige København og­­Øresunds­regionen. orestad.dk/fakta

Hvad enten du bor i Ørestad, eller du er på besøg, byder bydelen på masser af aktivitetsmuligheder i parker, på legepladser og i de store ­naturområder, der omkranser bydelen.

København

ØRESTAD NORDS GRØNNE ÅNDEHUL

Grønningen ligger mellem Boligslangen, DR Byen, Karen Blixen Parken, Tietgenkollegiet og KUA. Den Landskabelige Kanal løber ­gennem området. Her kan nabolagets beboere, studerende og besøg­ e­ne slappe af på græs­plænerne og i hyggekrogene. Eller de kan bruge områdets mange aktiviteter: udendørs træningspavillon, multibane Saltholm (basket, fodbold, hockey m.m.), 7-mands fodboldbane af kunstgræs, hundegård og en naturlegeplads. Ved Tietgenkollegiet ligger også en basketballbane, men husk at kollegiets beboere har fortrinsret.

Hovedbanegården

Ørestad

Ørestad er udviklet på baggrund af en international arkitektur­ konkurrence i 1994. Det finsk/danske arkitektfirma ARKKI blev valgt til at skabe helhedsplanen for Ørestad. I konkurrenceteksten stod der bl.a.:

Københavns Lufthavn

”Den nye bydel skal fremstå som en moderne pendant til ­K øbenhavns gamle centrum og ­indeholde et u ­ rbant miljø af høj ­kunstnerisk og miljømæssig kvalitet, som i ­s amtiden kan fungere som ­l aboratorium for nye ideer.”

Malmö

For tre år siden boede blot 400 mennesker i Ørestad. Nu bor her 5.400, og mere end 10.000 går på arbejde i bydelen hver dag. ­Udviklingen går stærkt, og der ­arbejdes intenst med at skabe en spændende og levende bydel.

ØRESTAD I TAL

Amager Fælled har sin helt egen ”Hjertesti”. Hjerteforeningens lokal­ komité Ørestad/Vestamager og Foreningen Ørestad Stavgang står bag initiativet. Stien slynger sig gennem den fredede Amager Fælled og fungerer lige godt, hvad enten man er til stavgang eller bare en dejlig naturoplevelse til fods. orestadstavgang.dk

Statistikken fortæller, at hver ­indbygger i Ørestad har godt 128 m2 grønne områder at boltre sig på. Det gør Ørestad til Københavns ­grønneste bydel. Faktisk består en tredjedel af Ørestads areal på 310 hektar af ­parker eller naturområde.

• Ørestad består af fire kvarterer; Ørestad Nord, Amager Fælled Kvarteret, Ørestad City og Ørestad Syd

På Ørestads hjemmeside kan du downloade en naturguide om Ørestads naturområder og spændende flora og fauna samt få tips til aktiviteter i naturen. orestad.dk/natur

• Ørestads areal er 3,1 million kvadratmeter • En tredjedel af Ørestads samlede areal består af parker eller naturområde • 80.000 mennesker kommer til at arbejde, 20.000 til at bo og næsten 20.000 mennesker studerer allerede i Ørestad

• Det tager 12 minutter at køre med Metroen fra N ­ ørreport til Ørestad station og 29 minutter fra Ørestad station til Malmø med regionaltoget

FROKOST PÅ TRAKTØRSTEDET

Med udsigt til den storslåede savanne ligger Traktørstedet Vest­amager. Her kan du spise dejlig økologisk mad til rimelige priser. Du må gerne medbringe madkurv, hvis blot du køber drikkevarer i baren. traktoerstedet-vestamager.dk

Som byudviklere skaber By & Havn naturligvis rammerne – opholds­ steder, fortove, pladser, kanaler osv. Et godt byliv er afhængigt af omgivelserne, men rammerne er ikke i sig selv nok til at skabe intensitet og byliv. Der skal også være aktiviteter, events, traditioner, netværk, virksomheder og foreninger. En levende bydel afhænger først og fremmest af, at beboerne og virksomhederne i Ørestad, butikkerne, kultur­stederne og foreningerne tager initiativer for ørestadsborgerne og københavnerne i det hele taget.

ØRESTAD KULTUR

Du er også inviteret! Deltag i Ørestads mange arrangementer – og sæt dit eget præg på bylivet med dit eget ­arrangement.

GRUNDEJERFORENINGERNE I ØRESTAD

Parkour, speedskating og dirt jump i Ørestad. I samarbejde med ­forskellige foreninger har By & Havn udviklet den 25.000 m2 store urbane sportspark PLUG N PLAY i Ørestad Syd. Området er etableret som en midlertidig sportspark, indtil der skal bygges permanent på ­arealet. Projektet er realiseret med støtte fra Nordea-fonden, Lokaleog A ­ nlægsfonden og Københavns Kommune. Det er gratis at bruge PLUG N PLAY, og der er åbent for alle året rundt og døgnet rundt. plugnplay.dk

TAG KIKKERTEN MED

FAKTA OM KALVEBOD FÆLLED • Indtil 2. Verdenskrig var området et lavvandet havområde, hvor Svenskeholm og Koklapperne lå som små øer • Under 2. Verdenskrig blev Kalvebod Fælled ­inddæmmet af en 13 kilometer lang dæmning

• Kalvebod Fælled blev fredet i 1990 • Området er 2.000 ha – dobbelt så stort som Jægersborg Dyrehave • Skov- og Naturstyrelsen forvalter Kalvebod Fælled skovognatur.dk

0

Kano

Sneppestien

sv ej rk

STORE HØJ

Kalvebod Sti

BIRKEDAM

olm ve j

j ve at rv se Re

Shelter. Reservation: www.udinaturen.dk

Badebro

e Ott

SKOVHØJ

Kanalvej

j

leh

ej øjv

ENGHØJ Sy

dm øl

PINSESKOVEN ej gev Sno

lev ej

ej indev gersm Nøra

in g mn

elund svej

Ni

vej

VÅDOMRÅDE

Kong

v resko Sønd

j sve

Læs mere under: Gode råd og praktisk information

Pinsesko vvej

SYDMØLLE

la Fries

ej højev Elleve

KLYDESØEN

Indtil skolen står færdig er der oprettet særlige Ørestadsklasser i Skolen på Islands Brygge, hvor bydelens børn automatisk går, med­ mindre de ønsker en anden skole. Københavns Kommune har desuden købt en grund i Ørestad Syd, hvor man planlægger at bygge endnu en folkeskole. kk.dk/orestadskole

Tag denne guide i hånden, når du besøger Ørestad. Den hjælper dig med at finde rundt og giver dig ­overblik over Københavns nyeste og mest moderne bydel. Kortet giver forskellige forslag til gå- og cykelture. Turene kan selvfølgelig ­kombineres, så du ­oplever flere dele af ­Øre­stad og naturområderne, som omkranser bydelen.

INSTITUTIONER I ØRESTAD • Jorden Rundt er en integreret institution med plads til 36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn, Ørestad Nord • Børnehaven Småland har plads til 44 børn, Amager Fælled Kvarteret • M-Husets vuggestue har plads til 52 børn, Ørestad City • Vuggestuen Sejlhuset har plads til 60 børn, Ørestad City

Følg med i de mange aktiviteter, som foreninger, borgere og By & Havn ­arrangerer i Ørestad og omegn. orestad.dk/kalender

ØX – Ørestad Kulturdage Ørestad Marked Åbent Vestamager Ørestadsløbet Skt. Hans i Byparken & Vestamager Fastelavn i Byparken Juletænding

oex.dk oex.dk skovognatur.dk amageratletik.dk orestad.dk/kalender orestad.dk/kalender orestad.dk/kalender

Hør historien om Ørestad og oplev bydelens visionære arkitektur med By & Havns guider. Se mere og book en guidet tur på: orestad.dk/besog

NYE INSTITUTIONER

BIBLIOTEK

I den kommende folkeskole i Ørestad City bliver der også plads til et kombineret skole- og folkebibliotek. Biblioteket bliver Ørestad Citys nye offentlige fælles møde- og kultursted med et aktivt og levende miljø. Biblioteket forventes at åbne dørene i efteråret 2011.

Bylivs laboratorium

Mens Ørestad bygges, arbejder By & Havn med midlertidige projekter og aktiviteter. Bydelen er som et laboratorium. Aktivitet­ erne skal være med til at skabe liv i bydelen på en ny og dynamisk måde i en kortere eller længere periode – og de mest bæredygtige aktiviteter kan flyttes og bruges andre steder i byen. Idrætsområdet PLUG N PLAY i Ørestad Syd er et eksempel på et længerevarende, midlertidigt projekt. orestad.dk/byliv

• I boligbyggeriet 8-Tallet, Ørestad Syd, bliver der etableret en integreret institution med plads til 9 børnegrupper svarende til ca. 148 børn. Institutionen forventes færdig i september 2010. • På Nordre Digevej 2, Amager Fælled Kvarteret, kommer der en integreret institution med plads til 5 børnegrupper. Den nye institu tion vil desuden genhuse institutionen Det Lille Univers (Njalsgade), og dermed vil den nye institution reelt få plads til ca. 200 børn. Samtidig etableres der et opsamlingssted til en udflytterbørne have. Institutionen forventes færdig i december 2010. Læs mere om Københavns Kommunes planer for daginstitutioner i Ørestad og naboområder. kk.dk/vibygger

GODE RÅD OG PRAKTISK INFORMATION ØRESTAD GYMNASIUM

ej ndsv

HEJRESØEN

• 6 km SØNDRE PUMPE

By & Havn udvikler Københavns nye bydele bl.a. i Ørestad og i ­Nord­havnen. Vores vision er at udvikle moderne, levende bydele med ­attraktive boliger og arbejds­pladser i København. Bydele, som tiltrækker ­national og international opmærksomhed og besøg. ­Sam­tidig står vi for driften af Københavns Havn. Den erhvervs­mæssige havnedrift varetages via datterselskabet Copenhagen Malmö Port. By & Havn Nordre Toldbod 7 Postboks 2083 1013 København K

Ørestad har mange forskellige lejer-, ejer- og andels­boligbyggerier, men der findes også to markante kollegier og et ungdoms­boligbyggeri.

Signalhuset Bikuben Kollgiet Tietgenkollegiet

LÅN EN CYKEL

Find en studiebolig I ØRESTAD

lejerbo.dk bikubenkollegiet.dk tietgenkollegiet.dk

TIL OG FRA ØRESTAD METRO OG REGIONALTOG

I Ørestads kanaler finder man både rødskaller, karper, guldfisk og ål. Nogle fisk er kommet til helt naturligt – f.eks. som fiskeyngel på fugle, mens andre sandsynligvis er fra beboernes akvarier. Ålen er kendt for at kunne ”vandre” fra vandløb til vandløb – og alt tyder på, at masser af ål har taget turen fra Københavns Havn over Amager Fælled til Ørestads kanaler. orestad.dk/natur

Lån en cykel ved Naturcenter Vestamager og følg cykelruten i Ørestad og på Kalvebod Fælled. Det er gratis at låne en cykel. Dog skal der betales depositum. naturcentervestamager.dk

Lad være med at fodre fugle med brød. Fuglene har ikke godt af brødet, og det giver dem ikke nogen næring. Ikke-spist brød og fugleekskrementer fremkalder ophobning af alger i kanalerne, som bl.a. medfører lugtgener. Og efterladt brød på land til­ trækker rotter. orestad.dk/natur

BUS

HUNDE ER VELKOMNE I ØRESTAD – MEN HUSK...

• Hunde skal være i snor. Vis hensyn til andre. Vis også hensyn til de mange dyr, der bor og yngler på fællederne • Din hund skal bære halsbånd med navneskilt. • Husk at samle efterladenskaber op og smid posen i en skraldespand

IT-UNIVERSITETET

Ørestad Friskole

Den private Ørestad Friskole er stiftet af en gruppe forældre med et fælles ønske om at opføre en skole med fokus på faglig udvikling og trivsel i en sund og tryg hverdag. Skolen har 110 elever. orestad-friskole.dk

Ud mod EmiI Holms kanal, med DR Byen som nabo, ligger IT-Univer­ sitetet. Universitetet er en uafhængig uddannelses- og forsknings­ institution og er dedikeret til den digitale verden: Fra spil og kommu­ nikation til business og softwareudvikling. Universitetet har et stærkt forskningsmiljø med et omfattende ph.d.-program og udbyder en række forskningsbaserede fuldtid- og deltidsuddannelser samt enkelt­ fag indenfor IT. itu.dk

Seks Metrostationer ligger i Ørestad; Islands Brygge, DR Byen, Sundby, Bella Center, Ørestad og ­Vest­amager. Metroen kører hele døgnet alle ugens syv dage. Øresunds­toget standser på Ørestad station. Ørestad Station har 8.000 daglige passagerer og er Danmarks 20. største station. orestad.dk/transport m.dk dsb.dk

FODRING AF FUGLE

Med udsigt til Kalvebod Fælleds åbne vider kan du sidde med fødderne i vand ved Ørestad Syds søer, der ligger lige ved Stævnen og 8-Tallet. I efteråret 2010 er Ørestad Syds nye søer klar til at blive taget i brug. På molen er der plads til afslapning og bydelens ”vejfester”. Du kan finde læ og skygge under træerne eller solsejlene. Tag madkurven med og grill ved den store fælles grill. Og fra den nye bro over søerne er der genvej til fælleden.

Tlf. 3376 9800 Fax 3376 9801 info@byoghavn.dk www.byoghavn.dk

DATO: Maj 2010. OPLAG: 25.000 stk. FOTO: Peter Sørensen, Ole Ziegler, Søren Hytting, Ole Malling, René Strandbygaard, KHR Arkitekter, Mikal Schlosser, Nicky de Silva/Crowne Plaza, Frøns Dryer, Torben Jersø/CABINN, Kontraframe, Teit Hornbak, By & Havn. DESIGN: LOOP ASSOCIATES.

Ruterne på Amager Fælled er delvis trampestier, og derfor kan årstiden og planternes vækst påvirke passagen. Det anbefales, at cyklister, gangbesværede og barnevogne følger grusstierne. Kalvebod Fælled var engang militært skydeterræn. Færdsel på området er derfor begrænset på grund af ueksploderede granater. Der er opsat røde skilte med teksten ‘Fareområde – Adgang forbudt’ på de arealer, militæret endnu ikke har ryddet. Det er forbudt og forbundet med livsfare at berøre eller opsam­ le militære genstande. Områderne uden for de afmærkede arealer kan betrædes uden fare.

KUA var en af pionererne i Ørestad Nord. I 2012 følger ombygningen af det gamle KUA til Søndre Campus. Det nye campus samler humaniora, teologi, datalogi og jura. KUA tilbyder over 50 forskellige studie­ retninger, der kombinerer samfundsforståelse med spidskompetencer i sprog, litteratur, kultur og kommunikation. hum.ku.dk

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN

FÆRDSEL I NATUREN

Ørestad Gymnasium er hurtigt blevet landets mest søgte og omtalte gymnasium på grund af sin arkitektur og sine undervisningsformer. De 800 elever får en almen studentereksamen, som lægger vægt på medier, kommunikation og kultur. Eleverne tilbydes et moderne fysisk og virtuelt læringsmiljø og varieret undervisningsforløb. oerestadgym.dk

KØBENHAVNS UNIVERSITET, AMAGER

WWW.ORESTAD.DK

ØRESTADS SØPROMENADE

KANALERNES RIGE FISKELIV

• 17 km

• 3,5 km

Vandlauget i Ørestad har købt kajakker og joller, som kan benyttes til solo- og familieture op og ned ad kanalerne i Ørestad City og Syd. Bådene har hjul i e ­ nden, så de er nemme at transportere på land, og hver båd er udstyret med redningsveste. Det er gratis at låne ­kajakker og joller. gforestad.dk

Sv en sk eh olm ej ve jev

NIHØJE

Metro

• 13 km

KAJAKKER OG JOLLER

Lige nu er der fire institutioner i bydelen. I takt med at Ørestad udbygges og flere flytter til bydelen, etableres der flere institutioner. orestad.dk/institutioner

MOSEHØJ

Reservat – Adgang forbudt

TURE PÅ KALVEBOD FÆLLED

Folkeskolen i Ørestad City tages i brug i august 2011. Ligesom naboen, Ørestad Gymnasium, er de traditionelle klasse­v ærelser, kridttavler og gammeldags skolegårde afskaffet til fordel for en mangfoldighed af opholdsrum, gyder og fælles gårdrum. Bygningen kommer også til at indeholde et kombineret skole- og folkebibliotek og naturligvis en fritidsordning og fritidsklub.

j ave and Ug

RESERVAT

Udsigtshøj

ØRESTADS FØRSTE FOLKESKOLE

n tie es rk

VILLAHØJ

orestadkulturforum.dk orestadstavgang.dk orestadnordgruppen.dk urbanehaver.dk gforestad.dk plugnplay.dk royalgolf.dk oex.dk oekohaver.dk

Ørestad har en friskole, sit eget gymnasium, to universiteter og snart en folkeskole.

j

ke h

at ve

SVENSKEHOLM

Gr an

Sv en s

Ørestad Nord Gruppen er en interesseorganisation bestående af alle aktører i Ørestad Nord. Foreningen arbejder for at skabe et levende og inspirerende bymiljø i kvarteret. Bl.a. står Ørestad Nord Gruppen bag de midlertidige containerbutikker foran Fakultetsbiblioteket. orestadnordgruppen.dk

Når man udvikler en ny bydel fra bar mark, giver det mulighed for at nytænke både arkitektur, design og brugen af byg­ningerne. Uddannelses­ institutionerne i Ørestad er et godt eksempel på dette. Allerede længe før institutionerne blev opført, blev brugerne og borgerne inddraget i processen. Helt nye arbejds- og læringsformer er blevet udviklet, og ”indpakningen” – altså byggeriernes arkitektur – matcher de nye krav til fremtidens uddannelsesinstitutioner.

Fårestien

KOKLAPPERNE

Frit fiskeri Husk gyldigt fisketegn

!

ej pv

ØRESTAD NORD GRUPPEN

I Ørestad er det blå element en naturlig del af miljøet. Vandet løber i kanaler, kaskader, søer og bassiner og bliver brugt på mange måder. I kanalerne kan du sejle med modelbåde, ved søerne kan du tage på vandsafari, og på pladserne kan du nyde vandets rislen.

NATURCENTER VESTAMAGER

HIMMELHØJ

Ridning Husk gyldigt ridetegn

Fareområde – Adgang forbudt

ru de

FOLD ØRESTAD UD

Ørestad er en ”ung” bydel, men der er allerede mange tilbage­ vendende begivenheder i bydelen:

INNOVATIVT STUDIE- OG FORSKNINGSMILJØ

ed

Kalvebod Bro

Fugleskjul

Fin

Vestamager

VUGGESTUE OG BØRNEHAVE

BEGIVENHEDER I ØRESTAD

VAND I LANGE BANER

am Bi

Hund skal holdes i snor

Stenter / klaplåger

ØRESTAD SYD

nvej

Fa sa ns ko vve j

Metro vej

E2

NORDRE KLAPPER

Teltplads (max. 2 nætter) Picnicplads

Hannemanns Allé

Kana lvej

Grill / bålplads

m nin gs ve j

Fugletårn

Legeplads

Kongelunds vej

E20

Parkering

På Ørestads hjemmeside finder du information om køb af P-licens, kort over alle fremtidige parkeringshuse i Ørestad City og Ørestad Syd osv. orestad.dk/parkering

Ørestad har seks grundejerforeninger. Desuden er der stiftet et vandlaug, som står for drift og ­fornyelse af kanalanlæggene i Ørestad. Læs mere om foreningernes opgaver, medlemmer og bestyrelse på grundejer­forenings­­sekretariatets ­hjemmeside. gforestad.dk

Ørestad Kulturforum Ørestad Stavgang Ørestad Nord Gruppen Ørestads Urbane Haver Grundejerforeningerne i Ørestad PLUG N PLAY Royal Golf Ørestad Kultur Amager Fælled Økohaver Ørestad Pétanque

• I 1984 blev Kalvebod Fælled åbnet for offentligheden

Toilet Handikap

I Ørestad Nord er der etableret parkeringspladser i forbindelse med de enkelte boligbyggerier, ­institutioner og virksomheder.

De sidste par år har foreningen Ørestad Kultur arrangeret en årlig tilbagevendende kulturfestival. På kryds og tværs i Ørestad byder ­kulturdagene på en bred vifte af kulturelle aktiviteter. Bydelens virk­ somheder og institutioner slår dørene op, og der er masser af musik, guidede ture, foredrag osv. overalt i Ørestad. Foreningen Ørestad ­Kultur afholder også arrangementer resten af året. Tjek kalenderen på: oex.dk

FORENINGER I ØRESTAD

• Fra 1943 til 1984 benyttede militæret området som skydeterræn og øvelsesareal

Fasanvej

GUIDE TIL KØBENHAVNS NYE BYDEL

Inden for de næste to år får Ørestad City flere nye lommeparker. Det er Grundejerforeningen Ørestad City, der står bag projekterne og aktivt skaber rammerne for et godt byliv i Ørestad City.

PLUG N PLAY

Diget forhøjes Frem til august 2012 bliver diget omkring Vestamager forhøjet, for at sikre mod stormflod og oversvømmelse. Dele af Dæmningsvej er spærret, som følge af arbejdskørsel.

KORT OVER ØRESTAD

DET GRØNNE LIV MELLEM HUSENE

Hyggefodbold i byparken? Beach Volley på PLUG N PLAY? Barsels­ café i beboerlokalet eller kajakturnering på kanalen? Se i kalenderen hvad der sker i Ørestad og giv lyd, hvis By & Havn skal hjælpe med at markedsføre dit eget arrangement i kalenderen. orestad.dk/kalender orestad.dk/byliv

SYMBOLFORKLARING

Der er etableret midlertidige parkeringspladser, som kan benyttes, mens permanente parkeringsanlæg er under opførelse. Det er planen, at Ørestads beboere og med­arbejdere kan benytte de samme parkerings­pladser på forskellige tidspunkter i døgnet. Se på kortet på bagsiden, hvor P-husene og de midlertidige parkerings­anlæg ligger. Parkering sker på eget ansvar, men pladserne er video­overvågede og tilses løbende af vagtpersonale. Der er opstillet betalingsautomater. Det er gratis at parkere den første halve time på alle p-pladser i Øre­ stad Syd og City, og desuden kan du parkere i kort tid i de afmærkede parkeringsbåse langs vejene.

LIVET I BYEN

KALVEBOD FÆLLED – KØBENHAVNS HEMMELIGE BAGHAVE

Tag badehåndklædet med. Fra Vestamagers dæmning kan du springe ud i de blå bølger med perfekt sandbund fra badebroen. Tag en svømme­tur og grill pølser ved bålpladsen nær dæmningen.

I takt med at beboere og virksomheder flytter til Ørestad, bygger By & Havn parkeringsfaciliteter i Ørestad City og Ørestad Syd. Alle­ rede nu er der to parkeringshuse i Ørestad City; P-huset Kay Fisker og Bjerget. Og på Edvard Thomsens Vej i Ørestad City vil endnu et P-hus stå færdigt i efteråret 2011.

Mellem V-Huset og Porthuset finder du en hyggelig park med masser af træer, små høje og gode opholdsmuligheder, og ved Bella Hus er der plads til leg på legepladsen. Ved VM Bjerget er der en lommepark på vej med masser af bevægelsesmuligheder til både børn og voksne. Lommeparken ved Porthuset og Winghouse indrettes i samarbejde med Københavns Kommune, der bygger den nye folkeskole. Grundejer­ foreningen arbejder også på at etablere en ­hundepark, hvor hundene frit kan lege og løbe rundt inden for et ­indhegnet område.

• Der er seks Metrostationer i Ørestad: Islands Brygge, DR Byen/ Universitetet, Sundby, Bella ­Center, Ørestad og Vestamager

HOP UD I VESTAMAGERS BLÅ BØLGER

Byparken i Ørestad City kan du nyde året rundt. Det kæmpe grønne område er ikke kun beboernes, men hele Københavns park. By­parken har otte øer med hver sin aktivitet og stemning, så du har en bred vifte af muligheder. Du kan kysse på valentinesøen, spille beach­volley på Gillelejeøen eller boltre dig på rutchebaneøen. Parken er blevet til i tæt samarbejde mellem nabolagets beboere, Grundejerforeningen ­Ørestad City, By & Havn og Mutopia arkitekter. orestad.dk/byparken

Det store naturområde Amager Fælled og Grønjordssøen udgør en fjerdedel af Ørestads grønne områder og er et perfekt udflugtsmål. Her kan du udforske det tætte krat, de mange vådområder og de vilde trampestier på Amager Fælled. På Grønjordssøens hyggelige fremskudte broer kan du iagttage søens rige fugleliv, eller blot nyde aftenkaffen på bænken.

• Bydelens bredde er cirka 600 meter

Fra de to udkigstårne kan du bl.a. se svaner, ænder og skalleslugere benytte vådområderne som yngle- og hvilested. Fugle­reservatet beskytter trækfuglene, og det er derfor ikke tilladt at færdes i selve ­reservatet.

BEBOERNES STORE BAGHAVE

AMAGER FÆLLED OG GRØNJORDSSØEN

• Ørestad strækker sig over fem kilometer fra Islands Brygge til kanten af Kalvebod Fælled

Ørestad vokser frem på østkanten af Københavns største natur­område, Kalvebod Fælled. Her er et væld af aktiviteter. Oplev savanne, græs­ sende køer, masser af fugleliv, islandske heste, Naturcenter Vest­ amagers ­udstillinger og besøg det hyggelige traktørsted. Kalvebod Fælled l­ igger også kvadratkilometer til Københavns bedste naturlege­ plads, hvor børnene kan boltre sig – ligesom der er fiskesøer og cykelog ­hesteudlejning. Metroen kører lige til den røde låge, og det tager kun 14 minutter fra Nørreport til Vest­amager Metrostation. orestad.dk/kalvebod skovognatur.dk naturcentervestamager.dk

HJERTESTIEN

RIDNING

Benyt ridestierne på Amager Fælled. På Kalvebod Fælled må der rides på asfalterede og stenbelagte stier. Man skal med­ bringe gyldigt ridetegn. Frederiksens Is­heste ved Naturcenter Vest­amager tilbyder ridning for alle. frederiksens-isheste.dk skovognatur.dk

Islands Brygge St.

12

33

35

Bella Center St.

30

4A

75E

DR Byen St.

33 871

Ørestad St.

33 500S

Vestamager St.

33

77

78

871

rejseplanen.dk movia.dk

BIL OG PARKERING

Du kommer til Ørestad f.eks. via Ørestads Boulevard, Vejlands Allé eller Øresundsmotorvej E20 (fra- og tilkørsel nr. 19). Benyt parkeringspladserne, som er angivet på kortet. Der er opstillet betalingsautomater. Taksterne er angivet på betalingsautomaten.


Dyrefold

Karen

j ve

Artil leriv ej

Lan dvin ding sga de

Grønjordsvej

GRØNJORDSKOLLEGIET

1 Butiksstrøg i Ørestad Nord

lm

T

Ørestad har en stribe af caféer og spisesteder. Spis frokosten værvej hos r­ estaurant Storm i Hotel Crowne Plaza eller i Field’s mange ­restauranter og caféer. Hent frisklavet sushi hos Visa Sushi, tag en bagel eller en kaffe ”to go” hos Tastybagels og spis brunch eller hent Allia nc eve morgenbrødet hos Foodshop no. 55. Få naturen helt tæt på og nyd j Traktørsted Vestamagers økologiske mad eller snup en kop kaffe i café De 8-Tallet ved søerne i Ørestad Syd. xte rG ord tastybagels.dk on sV ej visasushi.dk foodshop55.dk Be nW traktoerstedet-vestamager.dk eb ste rs fields.dk Ve j cpcopenhagen.dk cafe8tallet.dk

Ørestad Nord Gruppen ønsker at skabe endnu mere byliv og intro­ ducere handelslivet i Ørestad Nord. I fire spændende og istandsatte grønne containere har forskellige kreative butikker til huse. Butiks­ strøget ligger p.t. foran Fakultetsbiblioteket og skærmer for byggeriet af KUA’s 2. etape. orestadnordgruppen.dk

nn

AMAGER FÆLLED

Den del af Amager Fælled Kvarteret, der ligger øst for Sundby Metro­station, blev lokalplanlagt i 1999. Amager Hospitals Psykiatriske Afdeling blev opført som det første byggeri. Desuden ligger her rækkehusene Solstriben, Ørestad Friskole og børnehaven Småland. Den vestlige del af kvarteret er endnu ikke lokal­planlagt.

4

18

AMAGER FÆLLED KVARTERET

5 26 Bouleva Center

DRIVING RANGE PAY N PLAY CITYGOLF

8

Én for én flytter forskellige mindre virksomheder til Ørestad. Bl.a. ligger der allerede en køreskole, Tip Top Trafik, ejendoms­ mæglerne, Home Ejendomsmægler og MM Living, samt flere banker. Og i Porthuset finder du Ørestads første praktiserende læge, A ­ nders Munk. Læs mere om lægen på: amunk.dk

BELLA CENTER

levard ds Bou

Bouleva

HORISONTEN

Det 25.000 m2 store PLUG N PLAY område i Ørestad Syd ved Vest­ amager Metrostation er Københavns nye urbane sportspark. Her er der rig mulighed for alle at dyrke en bred vifte af fritidsaktiviteter: parkour, dirtjump, rulleskøjter, speedskating, beachvolley, volleyball, tennis, street basket, fodbold, urbane haver og meget mere. Men der er også plads til afslapning, hygge og grill. plugnplay.dk

llé bsens A

co

Arne Ja

HOTEL CABINN METRO

COMPANY PARK

11

36

PARKHUSENE KLP HUSET

37

E20

Ørestad

Kollegiefonden Bikuben har bygget et kollegium med plads til ca. 120 beboere. Arkitekterne A.A.R.T. har tegnet kollegiet, der skaber nye samværdsformer ved at placere fællesfaciliteter forskudt på ­forskellige etager orienteret mod den indre lysgård, mens de private rum o ­ rienterer sig udadtil mod byen. bikubenkollegiet.dk

ØRESTAD SKOLE

21

STÆVNEN

På grænsen mellem by og natur ved det nye store søområde ligger Stævnen. Stævnen rummer både ­ejerog leje­boliger, og i boligkomplekset bor Ørestad Syds første beboere. ­V ilhelm Lauritzens tegnestue har ­tegnet den karakteristiske bygning, der slutter København af ud mod Kalvebod Fælled.

NEROPORT FERRING

E20

37 ørestads første folkeskole Inspirationen til den nye folkeskole kommer fra en italiensk bjerglands­ by Barga i Toscana. De otte etager er udformet som gadeforløb med en variation af tætte gyder, pladser med udsigt over omgivelserne og små stille rum. Med et mylder af karnapper og kviste, balkoner og hængende haver får bygningens ydre et frodigt udtryk, der gør den genkendelig som Ørestad Citys nye sociale og kulturelle samlingspunkt. KHR Arki­ tekter har skabt rammerne for folke­skolen. Skolen forventes færdig i 2011, hvor børn fra 0.–3. klasse kan begynde. orestad.dk/skoler kk.dk

38 KLP HUSENE KLP Ejendomme A/S’ to markante kontorhuse på Arne Jacobsens Allé er tegnet af DISSING+WEITLING. Husenes facader sikrer flot samspil med både kanalerne og Arne Jacobsens Allé. Der tilbydes lejemål i variable størrelser fra ca. 500 m2. Novo Nordisk, DELL og Accenture er blandt lejerne. orestad.dk/erhverv klp-ejendomme.dk

29 tietgenkollegiet

Slusevej

36 winghouse Kontorhuset med det unikke arkitektoniske udtryk er tegnet af Henning Larsen Architects. Ejendommen er både velegnet som domicil for én enkelt virksomhed og som multibrugerhus for flere lejere. Indretnin­ gen er fleksibel. Blandt lejerne er den internationale televirksomhed Avaya. winghouse.dk

39 Ørestad gymnasium

39

KAY FISKERS PLADS

Ove Arups Ve j

ØRESTAD CITY

Vandet i Ørestads mange kanaler kommer fra regnvand fra tage og ikke fra veje. I plænen under byparken i Ørestad City ligger et forsøgsanlæg, der renser regnvand fra veje, så det kan bruges i kanalerne. Der anvendes udelukkende naturlige fysiske processer, og rensningen involverer ikke tilsætning af kemikalier. orestad.dk/miljo

23

PORTHUSET WINGHOUSE

ØRESTAD GYMNASIUM

9

HVOR KOMMER VANDET FRA?

9

10

11 7

19 5

Tietgenkollegiets cirkelrunde træbelagte bygning er skabt med inspiration fra det kinesiske Haka-folks Tulou-bofællesskaber, hvor bebyggelsen som et borgværk lukker sig om sig selv, mens livet leves indenfor borgens mure. Det indre liv understreges yderligere af, at alle fællesrum vender ind mod den indre gård. Kollegiet rummer 360 værelser og er tegnet af Lundgaard og Tranberg. tietgenkollegiet.dk.

Med sine 800 studerende er gymnasiet med til at gøre Ørestad City til et levende bykvarter. I den utraditionelle bygnings store atrium, der snor sig op gennem gymnasiet som et sneglehus, kan de studerende hele tiden se andre elever og lærere i gang med undervisningen. Gymnasiet er tegnet af arkitektfirmaet 3XN. orestad.dk/skoler oerestadgym.dk

stavnen.dk

COPENHAGEN TOWERS

41 9

Ørestad Syd bliver det kvarter i Øre­ stad, der får flest beboere. Godt 10.000 mennesker flytter ind i kvarteret, og cirka 15.000 mennesker får deres arbejdplads her.

40

5

• 2,5 km • 2 km • 3 km

Metrove j

SYMBOLFORKLARING

ns Ve

cobs e

Ejler Bill es Allé

levard

rt Ja

13

Vej

Asger Jo

rns Allé

Vestamager

15 islandske heste og trækponyer 8-TALLET

42

bod Kalve

23

Sti

ej atv

Kalvebod Sti

an Gr

N

9

Dyrefold

Ø

Parkering

Grill / bålplads

Legeplads

Picnicplads

Cykelsti

Ridning

Undervisning

Hund skal holdes i snor

Børneinstitution

Frit fiskeri med gyldigt fisketegn

Podcast

Golf

Café / Restaurant

Høj

Tog / DSB

Udkigspunkt

14

Metro

Fugleskjul

Fremtidigt bykvarter

Sport / fritid

15 Trampesti

100 m 200 m 300 m

Fugletårn

31 it-universitetet Henning Larsen Architects har tegnet IT-Universitetet. Gå inden døre og stå i det 25 meter høje atrium, hvor det fantastiske lysindfald og de svævende gruppe- og møderum med vægge i glas og TV-skærme kan opleves. IT-Universitetet har plads til 3.000 studerende og rummer undervisningslokaler, auditorier, forskerkontorer, multimedielab og studentercafé samt kantine. orestad.dk/universiteter. itu.dk.

KALVEBOD FÆLLED

Stenter / klaplåger

Ridesti Dyrefold

Cykel / Gangsti

Indgang

40 rambølls nye hovedsæde Rambøll flytter alle medarbejdere til deres nye domicil i Ørestad Syd medio 2010. Domicilet får sit eget strøg, hvor folk kan mødes og snakke, gå til frokost eller i fitnesscenter. Der er arbejdet med ressource­ besparende tiltag på vand og energi. ramboll.dk

41 Københavns bæredygtige skyline Copenhagen Towers har 25 etager og er 85 meter højt. Arkitekterne er den danske arkitektstue DISSING+WEITLING og de verdenskendte arkitekter Foster+Partners. Det firestjernede hotel, Crowne Plaza Copenhagen Towers, har bl.a. til huse i bebyggelsen, og DI flytter midlertidigt ind i Copenhagen ­Towers. Fuldt udbygget vil komplekset indeholde en bred vifte af virksomheder, restauranter, konferencefaci­ liteter og butikker. copenhagentowers.dk cpcopenhagen.dk

42 8-tallet Endnu en gang har arkitekt Bjarke Ingels tegnet et spektakulært hus til Ørestad. 8-Tallet rummer både erhvervslokaler, villahaver a la kartoffel­r ækkerne, lejligheder med altaner og penthouselejligheder med tagterrasser. 8-Tallet har boliger for ethvert behov og pengepung. Alt sammen bygget ovenpå hinanden i en kæmpe sløjfeform, der sikrer alle boligformer det bedste lysindfald. 8-tallet.dk

STÆVNEN

9

22

25

Kanalvej

STORE HØJ

Toilet Handikap

METROSELSKABET

Øresta ds Bou

12 Else Alfelts Vej

METRO KUNDESERVICE

j

ØRESTAD SYD

Ti minutters gang fra Vestamager Metrostation finder du Naturcenter Vestamager. Naturcenteret giver inspiration til at opleve Kalvebod Fælleds mangfoldighed. Læs mere og se kortet over Kalvebod Fælled på bagsiden af dette kort. orestad.dk/kalvebod

0m

Universitetskanalen løber fra Njalsgade til DR Byen Metrostation. Kanalen er lige så bred som Nyhavn (30 meter) og er ca. 800 meter lang. Kanalen er så dyb, at der kan sejles i små robåde eller spilles kajakpolo. Ørestad Vandlaug har indkøbt kajakker og joller med tilhørende redningsveste, som man kan låne til en tur på kanalen. Har frosten bidt sig fast om vinteren, kan der skøjtes på isen.

• 9 km

NORDRE KLAPPER

S

30 universitetskanalen

CYKELTUR

KALVEBOD FÆLLED

PLUG N PLAY

V

• 1 km

TELIA

orestad.dk/syd

Oplev Vestamager fra hesteryg. Frederiksens Isheste tilbyder ridning for alle, der kunne tænke sig at ride på islandske heste eller små shet­ landsponyer. Frederiksens Isheste finder du lidt syd for Naturcenter Vestamager på Kanalvej. frederiksens-isheste.dk

TURE I ØRESTAD

Hannemanns Allé

Robe

Ørestad Syd er opdelt i to dele beliggende omkring en stor ­bygrønning. Den nord­lige del med en overvægt af erhverv vil bestå af tæt og højt ­byggeri – omkring et stort skovbeplantet byrum. Den sydlige del med lige dele boliger og erhverv vil være opdelt af tre ­nord/syd­gående byrum: Skovrummet, ­parkrummet og kanalrummet omgivet af karréer. Helt mod syd slutter Ørestad Syd i et stort søområde, der danner grænse mellem byen og Kalvebod Fælled.

14 naturcenter vestamager

35

FIELDS

ØRESTAD SYD

5 Sov godt i ørestad

Danhostel Copenhagen Amager, som er et vandrehjem, ligger lige ved Ørestad og tilbyder ligeledes gode overnatningsmuligheder i de 150 værelser. cabinn.com cpcopenhagen.dk bellahotel.dk copenhagenyouthhostel.dk

SIGNALHUSET

Københavns Universitet samler humaniora, teologi, datalogi og jura i et stort campusområde, Søndre Campus, som ligger i Ørestad Nord. Det Humanistiske Fakultet har til huse i det nye KUA, der er tegnet af KHR Arkitekter. De øvrige fakulteter flytter i 2014 ind i det gamle, men ombyggede KUA. Det er arkitektgruppen Arkitema, som har udarbejdet projektforslaget til forvandlingen af det gamle KUA. orestad.dk/universiteter hum.ku.dk

RAMBØLL

På Amager Fælled finder du fire høje, som giver det flade landskab variation. Nyd udsigten over Amager Fælled og Ørestad. Hold øje med tårnfalken, der jager i det åbne landskab. orestad.dk/natur

Som knudepunkt i Øresundsregionen kan Ørestad servicere sine besøgende med to hoteller. Hotel CABINN Metro har plads til ca. 1.400 gæster på de 710 værelser, og det bæredygtige Crowne Plaza ­Copen­hagen Towers har 366 værelser. I 2011 åbner Bella Centerets hotel, Bella Hotel, med 814 værelser.

Med direkte adgang til Ørestad Syds kanaler og søer bygger Arkitekt­ gruppen 36 rækkehuse. Her kan du på tæt hold nyde udsigten over Kalvebod Fælled eller sejle en tur i en kano på søen. Rækkehusene varierer i størrelse, og der er terrasser til alle boliger samt mulighed for at tilkøbe en tagterrasse.

VM HUSENE

38

Richard Mortensens

Amager Fælled er et 230 hektar stort hjem for råvildt, frøer, fugle og planter. Fra 1680 til 1956 brugte militæret Amager Fælled til øvelses­ område. Strandengene var i århundreder også et vigtigt græsnings­ område for amagerbøndernes kvæg og jagtområde for de danske konger. Fra 1956 til 1973 blev området brugt som losseplads for dagrenovation og byggeaffald.

cabinn.com orestaddowntown.dk

BO TÆT VED VANDET

VM BJERGET

ØRESTADSHUSET

COPENHAGEN Edvard Thomse ns Vej GOLF18 PARK P-HUS

13 byens bedste Sportspark

Allé

ØRESTAD CITY BYPARK

Gør dine dagligvareindkøb i døgnNetto og i Field’s. døgnNetto ligger i Parkhusene lige Syd for Byparken i Ørestad City og i Mikado House, Ørestad Nord. Field’s finder du ved Ørestad Metrostation i Ørestad City.

9

BROHUSET

DET FLEXIBLE HUS

Center

INTERNATIONAL MESTERSKABSBANE

øllers

Øresta

rd

C. F. M

SEJLHUSET CITYHUSENE

Ørestad Urbane Haver er en forening af haveinteresserede byboere. De Urbane Haver er en del af den urbane sportspark, PLUG N PLAY. Foreningen har på nuværende tidspunkt omkring 60 små haver, og interesserede københavnere kan mødes for at dyrke blomster, urter og grøntsager. Haverne bliver fordelt for hver sommersæson, og er du interesseret i at få et havelod, kan du kontakte foreningen. urbanehaver.dk

4 amager fælled

Bella Center

6

19

Hotellet rummer 710 værelser. 210 af ­hotellets værelser er indrettet til ­kørestolsbrugere. Værelsespriserne ligger fra 485 kr. til 875 kr. og er inkl. gratis internet, men uden morgenmad. Det er den verdensberømte arkitekt Daniel Libeskind, der har tegnet Hotel CABINN Metro. ­Libeskind har også skabt ­masterplanen for det store areal vest for Field’s, som Hotel CABINN Metro er en del af.

I samarbejde med JDS arkitekter står BIG ligeledes bag nabo­byggeriet VM Husene. De rummer ca. 212 andels- og ejerboliger og en vugge­stue. Arkitekterne har haft en vision om at skabe mest muligt lys og udsigt til alle. Husene, der er udformet i glas, stål og beton, har 76 forskel­ lige lejlighedstyper, og beboerne kan efter eget valg tilpasse boligen til deres skiftende behov. vmbjerget.dk vmhusene.dk

27 kua – en by i byen

28 Bikuben kollegiet

BELLA HUS

SKYTTE CENTER

11 Dagligvareindkøb i ørestad

22

orestad.dk/city

12 dyrk dine egne blomster og grøntsager

Grib spand og net og tag på vandsafari ved Grønjordssøen. Fang de hurtige skøjteløbere og skorpion­tæger med forben som foldeknive. Husk at sætte dyrene ud igen. orestad.dk/natur

5

Ørestad City er en bydel med stor tæthed. Bydelen præges af et godt mix af boliger og internationalt orienterede virksomheder. Kay Fiskers Plads ved Metro- og Regionaltogsstationen er det naturlige omdrejningspunkt. Det er også her, du finder indkøbscentret Field’s.

Ørestad Citys grønne hjerte, Byparken, er noget helt for sig. Op af ­græsset skyder en række øer, der er med til at give parken form og ­struktur, hvor kun fantasi, tid og vejr sætter grænser for leg og ­aktiviteter. Rutsjebaneøen, valentinesøen og beachvollyøen indbyder til ­gemmelege, picnic, et solbad eller en rask gåtur. Byparken er på størrelse med Ørstedsparken i København City – 180 meter bred og 450 meter lang. orestad.dk/byparken

KØBENHAVNS ENERGI

KLUBHUS/ RESTAURANT

ØRESTAD CITY

10 Ørestad city bypark

neroport.dk

Vejlands Allé

rd

Fairway & City er en del af boligkomplekset Copenhagen Golfpark, som er tegnet af Domus arkitekter. De første beboere er allerede flyttet ind og udover 162 lejligheder bliver der også 16.000 m2 erhvervslejemål i bygningen.

HOTEL CABINN METRO

TAG PÅ VANDSAFARI

Ørestads varetegn, Ferrings domicilhus, har fået en lillesøster. Kontorhuset Neroport er ligesom Ferringtårnet tegnet af Henning Larsen Architects og deler tårnets karak­teristiske mørke facader af ­sorteloxeret alumi­nium og glas. Om aftenen giver facaderne byg­ningen et næsten transparent udseende. Neroport tilbyder ­forskellige erhvervs­lejemål, bl.a. har forsikringsselskabet Scandia til huse her. I underetagen skal der ligge en café ud til Kay Fiskers Plads.

Kongelundsvej

3 Grønjordssøen Grønjordssøen er et meget varieret søområde. Her er forskellige ­v andstande, tuer af siv samt en udbredt rørsump. Ved søbredden finder du gul iris og dunhammer. Grønjordssøen er det vigtigste ­fugleområde på Amager Fælled, og mange arter af vand- og sumpfugle yngler her. Iagttag Grønjordssøens rige fugleliv fra fugleskjulet på den 100 meter lange bro, der går igennem rørsumpen. Om foråret kan du høre ­nattergalen i tjørnekrattet tæt ved. Download naturguiden på: orestad.dk/natur

FERRINGS LILLESØSTER

17

COPENHAGEN GOLFPARK

Med Grønningen har beboere og andre brugere af Ørestad Nord en grøn oase med plads til aktiviteter og afslapning, leg og grillfester. På det store grønne areal findes bl.a. en petanquebane, trænings­pavillon og legeplads. Læs mere på bagsiden.

Sundby

AMAGER HOSPITAL

BYENS ERHVERVSDRIVENDE

Lyset i Ørestad er helt specielt – og for mange beboere en vigtig grund til at flytte hertil. Også det kunstige lys er et virkemiddel, som By & Havn har arbejdet aktivt med bl.a. i projektet LYSLYD. Foruden en række midlertidige lysinstallationer i Ørestad, som allerede har været vist, arbejder selskabet videre med lys og lyd som arkitektoniske virkemidler. I Ørestad Nord kan du f.eks. opleve ‘den lysende sti’, som er et bud på, hvordan der arbejdes med permanente lys-­løsninger i bydelen. Læs mere om kunst i Ørestad og udforsk ­K øbenhavns nye bykunst med kunstguiden. ­Download guiden på: orestad.dk/kunst lyslyd.com

Som en schweizisk bjergby ligger gårdhavehusene op ad ryggen på det kæmpestore parkeringshus, der udgør VM Bjerget. Med tiden vil plante­kasserne, der er placeret ved hver gårdhave, gro til og dække bjerget med en frodig vegetation. Det utraditionelle boligbyggeri har vundet adskillige priser og er tegnet af tegnestuen BIG.

BYGGERIER OG ARKITEKTUR

Dyrefold

SLUSEHAVNEN

2 Grønningen

Rækkehusene Solstriben ligger i Amager Fælled Kvarteret tæt på Metro og natur. Det er arkitekterne Boldsen & Holm, der har tegnet husene.

SPEEDWAY BANE

FISKERHAVNEN

SOLSTRIBEN

20

orestad.dk/amagerfalled

Vej

Kom på rundvisning i DR Byen og få et indblik i Danmarks største medievirksomhed. Man kan både booke for grupper eller købe enkeltbilletter. Læs mere på: dr.dk/rundvisning

21

yD

rew s

Digevej

orestad.dk/natur

AMAGER FÆLLED Kvarteret

20

Nordre

SOLSTRIBEN

Dyrefold

Ke

RUNDVISNING I DR BYEN

35 verdens bedste boligbyggeri

LYS OG LYD I BYEN

ds Bou levard

lho

REMISE PARKEN

Øresta

Te g

Man behøver ikke tage på landet for at klappe en ko. Hvert år i maj ­udsætter By & Havn Aberdeen Angus kvæg i Ørestads naturområde tæt på Sundby Metrostation. Dyrene er med til at holde krattet nede, hvilket giver lys og plads til de sjældne planter. Gå ind til køerne via klaplågerne og stenterne.

Kay Fisker s Vej

NATUR OG FRITID

9 caféer og spisesteder

3

KLAP EN KO

svej

Læg vejen forbi Hotel CABINN Metro og se den syv meter lange model af Ørestad. Modellen giver et godt overblik over hele Ørestad, og du kan studere alle detaljerne nærmere. Hotel CABINN Metro (Arne ­Jacobsens Allé 2) har åbent hele døgnet, og modellen står til højre for foyeren. orestad.dk/oplev

BØRNEHAVEN SMÅLAND

SYDHAVNEN

Loss eplad

Ørestad 1:1000

Medie- og Kulturhuset er hjemsted for DR i hovedstaden. I de fire byg­ ninger er tv, radio, internet og DRs ensembler samlet. Koncert­huset med den karakteristiske koboltblå ydre skærm, hvorpå forskellige billeder og kunstværker kan projiceres op om aftenen, er tegnet af den franske arkitekt Jean Nouvel. Koncertsalen har plads til 1.800 gæster. dr.dk

INSTITUTION ØRESTAD FRISKOLE

8 Royal golf center Royal Golf Club ligger nær Ørestad City og Bella Center. Pay’n play bane – Citygolf Copenhagen, driving range og Nordeuropas første Jack Nicklaus Golf Academy er åben for publikum hele året. Alle er velkomne, om du er nybegynder eller øvet golfspiller. Klubhuset står klar i 2010, men ­allerede nu kan du besøge Café Jack og nyde naturen omkring golfbanen på de afmærkede stier. royalgolf.dk

Amagerfæ lledvej

Blixens EMIL HO Vej LMS KA NAL

Emil Hol m

d lle fæ

17

Bjørn Nørgaards kunstværk står ved Vejlands Allé og Ørestads Boule­ vard. Kunstværket består af en pavillon, som er placeret på en ø i det fremtidige vandområde. Besøgende kommer til øen via en smal bro, og midt på øen er der en lille sø. Her står en høj granitsøjle, og fra toppen af den risler vand ned over søjlens former. I pavillonen kan man slappe af, spise medbragt mad og nyde solen.

UNIVERSITETET

32

Ørestad Avis er lokalavisen for borgerne i Ørestad og alle ­nabo­områder. Avisen er gratis og er siden 2006 udkommet hver måned i Ørestad og omegn. Ørestad Avis er også en net­avis, og på ­ ­w ww.oravis.dk finder du nyheder, kommentarer og kalender. oravis.dk

34 dr byen

26 “kærlighedsøen” er

Mennesker, der bor, arbejder eller beskæftiger sig med Ørestad, fortæller netop deres historie om Ørestad. Lyt til fortællingerne der­ hjemme, eller tag dem med på en tur til Ørestad på din Mp3-afspiller. orestad.dk/podcasts

34

DR Byen

FREDERIKSHOLMSLØBET

Lyt til en ørestadsfortælling

DR BYEN

ØRESTAD NORD

24

Det er arkitektfirmaet Arkitema, der har tegnet Mikado House, og Arkitema flytter selv ind på to etager. Resten af Mikado House indrettes til kontorer. Stueetagen vil rumme små butikker, en døgnNetto, café og restaurant/kantine. mikadohouse.dk

25 skulpturen “den store udveksler”

30 4

33 mikado house

Hein Heinsen står bag den 7,5 meter høje bronzeskulptur, som er pla­ ceret på pladsen i Ørestad Syd. To spiraler er viklet ind i hinanden. Den ene spiral henviser til Vor Frelsers kirketårns spiral vendt på hovedet. Den anden består af former og figurer, man kun svagt kan genkende.

ag Am

På bagsiden af dette kort findes også gå- og cykelture på Kalvebod Fælled.

ØRESTADS HELT EGEN AVIS

Per Kirkebys kunstværk står mellem naturområdet Amager Fælled og Ørestad Nord. Kommer man fra fælleden, får man et varsel om byen. Ser man derimod skulpturen fra DR Byen Metrostation, kan man opleve naturområdet gennem skulpturens vindueshuller.

MIKADO HOUSE

Kaj Mun IT-UNIVERSITETET ks Vej

ØRESTADS ÅBNE ARME

I Ørestad Syd møder byen den storslåede natur. Fornem den ­f ascinerende kontrast mellem Kalvebod Fælleds natur og bydelen, der vokser op. Kalvebod Fælled byder på mange naturoplevelser og ­aktivitetsmuligheder for børn og voksne. Turen er 3 km lang.

33 11

24 per kirkebys murskulptur

31

KAREN BLIXEN PARKEN

GRØNNINGEN

På hjørnet af Njalsgade lige ved Islands Brygges Metrostation byder Metropolen velkommen til Ørestad. Kontorhuset med butikker og café i underetagen fletter sig ind i byens rum. Fodgængerstrøget fra metrostationen til KUA vil gå tæt forbi Metropolen. Arkitektfirmaet C. F. Møller har tegnet huset.

28

Rued Langgaards Vej

FÆLLEDHAVEN

2

20

TUR I ØRESTAD SYD

Hop på cyklen og oplev Ørestads alsidighed. Turen går gennem by og natur og giver et indblik i de to bydele, Ørestad Nord og Ørestad City. Turen er 9 km lang.

j

32

29

Normalt placeres skulpturer i en allerede eksisterende by. I Ørestad er det med vilje gjort omvendt, og man har skabt forskellige vartegn ­s am­tidig med, at byen vokser og får liv. orestad.dk/kunst

KUA

1

UNIVERSITETSHAVEN TIETGENKOLLEGIET

s Kanal

16

TUR I ØRESTAD CITY

PÅ CYKEL I ØRESTAD

FAKULTETSBIBLIOTEKET

sens Ve

vej

eri till

Ar

BIKUBEN KOLLEGIET

27

KUA

orestad.dk/nord

Ørestad City er næsten fuldt udbygget med et godt mix af boliger og virksomheder. Kvarterets to fikspunkter er den granitbelagte Kay Fiskers Plads foran Ferring samt byparken med de mange bolig­ byggerier, der er skudt op. Se bl.a. de prisbelønnede byggerier ­ VM Bjerget og Ørestad Gymnasium. Turen er 2 km lang.

de

s Boule vard

Indkøbs- og oplevelsescentret Field’s er med mere end 140 ­butikker og en bred vifte af underholdningstilbud det største af sin slags i Skandi­ navien. Her er f.eks. legeland for børn, 18 restauranter og caféer samt et af Danmarks største fitnesscentre. I sommermånederne kan du nyde det gode vejr på en stor tagterasse med ”græsplæne”, kæmpeskak og petanquebane. fields.dk

Njalsga

Islands Brygge

Tom Kri sten

Vild natur med vådområder, krat, lysninger og en mangfoldighed af dyr og planter på Amager Fælled og i Ørestads naturområde ved Grøn­ jordssøen. B ­ emærk at ruten delvis går ad trampestier, afmærket med pæle markeret med gult. Det anbefales, at cyklister, gangbesværede samt folk med barnevogne følger grusstierne. Turen er 2,5 km lang.

7 Field’s

16

Ørestad

TUR PÅ AMAGER FÆLLED

Ørestad Nord er en blandet bydel med kollegieboliger, lejligheds­byggerier og en række store uddannelses- og kulturinstitutioner, der gør området til et internationalt forsknings- og udviklingsmiljø for kultur, medier og ­kommuni­kations­­teknologi.

ryg ge

Oplev byggerierne, arkitekturen og kanalerne i Ørestad Nord. Her ­ligger IT-Universitetet, Tietgenkollegiet, Københavns Universitet ­A mager (KUA) og DR Byen med det spektakulære koncerthus. Turen gennem Ørestad Nord er 1 km lang.

ØRESTAD NORD

Bella Center er Skandinaviens største kongrescenter. Internationale udstillinger og messer finder ofte sted hér. bellacenter.dk

nds B

TUR I ØRESTAD NORD

KUNST OG KULTUR

6 BELLA CENTER

Isla

TAG PÅ TUR I ØRESTAD

32 den landskabelige kanal Den Landskabelige Kanal snor sig fra Njalsgade til Grønjordssøen. Kanalen binder de store naturområder på Amager Fælled sammen med byen. Ud over det ”blå element”, kanalen tilfører Ørestad, skal den også være med til at sikre vådområderne, idet kanalen oversvømmer den omgivende flora i vinterhalvåret. Længden er 2,5 km, og bredden varierer fra seks til 30 meter med en vanddybde på 0,5 til 1,5 meter.

Kort over Ørestad  
Kort over Ørestad  

Tag KORT OVER ØRESTAD i hånden, når du besøger Ørestad. Den hjælper dig med at finde rundt og giver dig overblik over Københavns nyeste og m...

Advertisement