Page 48

BYHISTORIE | 048 vakrere. Dagene etter den store begivenheten var gråere og bare en lysning bak skyene fortalte om en vakker solnedgang langt ute i vest.

365,242190 dager

Asbjørn Ørjavik som har laget tre Moldepanorama skriver i tekstheftet som følger med, at solnedgangen i Gapet foregår omkring 25. februar og omkring 15. oktober. I år gikk sola ned i Gapet den 16.oktober kl 18.15. Dagen var da 10 timer og 22 minutter kortere enn ved sommersolverv. Tidspunktet for solnedgangen varierer fordi året ikke er nøyaktig 365 dager. Årets lengde beregnes nå til 365,242190 dager. 2012 er skuddår, det påvirker selvsagt også tidspunktet. Hovedregelen er at skuddårsdagen normalt er satt inn i kalenderen hvert fjerde år, i alle årstall som er

delelige med 4. Unntaket er hundreårene som ikke er delelig med 400.

Soltabell for Molde

Kaare Aksnes, professor emeritus ved Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO og redaktør for Almanakk for Norge, forteller at i følge hans soltabell for Molde, er datoene for solsenterets nedgang for kompasskursen (asimut) 251 grader, 25. februar og 16. oktober. Disse datoene kan variere med minst en dag fra år til år både på grunn av solas endrede stilling og fordi lysbrytningen varierer noe med fuktighet, temperatur og lufttrykk. Lys-brytningen hever sola opp meget nær en diameter i horisonten for en iakttaker. Med “solas endrede stilling” fra år til år mener han at jordas omløpstid om sola er ca 365,25 dager, altså ikke et helt antall

dager. Derfor vil solas stilling, og dermed tidspunktet for opp- og nedgang på en gitt dato, endre seg litt fra år til år. Men med mellomrom på fire år, vil disse tidene være de samme. Ved overgangen mellom et normalår til et skuddår vil disse endringene være størst. F. eks i Trondheim 16. oktober i 2010, 2011 og 2012 gikk sola ned hhv. 17.58, 17.59 og 17.56. I Molde gikk sola ned i Gapet kl 18.15 den 16. oktober i 2012. Hvis vi tar utgangspunkt i skuddåret 2012 og solnedgang kl 18.15 kan vi beregne nedgangen de neste årene omtrentlig ved å legge til et minutt hvert år frem til neste skuddår. Da går tidspunktet tilbake til start ca. kl 18.15. Tidspunktet for solnedgangen er det øyeblikk den siste delen av solskiva forsvinner under horisonten. Kompasskursen (asimut) 251 grader er tatt fra Havnekontoret mot senter i Gapet.

Gapet 2008 Hverken fra 2008, 2009, 2010 eller 2011 har jeg bilder av solnedgangen i Gapet. Dette bildet viser forholdene i 2008. Rica Seilet lyser opp i alt det gråblå, men ingen sol er å se.

Reknesmoloen 3: Det klassiske utsiktspunktet mot gapet er Reknesmoloen eller Storkaia. Like gjerne som at det er optimale forhold kan det være umulig å ta seg frem til den ytre del av moloen. Her blir lykta på Reknesmoloen vasket med sjøvatn like før nyttårsaften 2011. Molde og Romsdalen 1892 4: Reisehåndboka Molde og Romsdalen 1892 er en perle. Den gir stadig mye kunnskap om byen vår og er et flott gløtt inn i en tid som var. Moldegutten Bastian Dahl var utdannet klassisk filolog og regnet som en av landets fremste latinere. Han ligger gravlagt på Nedre kirkegård.

Kilder Bastian Dahl: Molde og Romsdalen 1892. Ingeborg Dahl Bækkelund: Erindringer fra Molde omkring århundreskiftet. Sophus Høegh: Udsigten fra Molde. (Teksthefte til Farvetrykt panorama). Vedlegg til DNTs årbok 1875.

Asbjørn Ørjavik: Moldepanoramaet - sett fra Varden (1996). Samtaler med Kaare Aksnes, Universitetet i Oslo, Olav Stranna, Neslandsvatn og Asbjørn Ørjavik og Gunnar Talsethagen i Molde. Havnekaptein Øystein Nilsen, Molde. Utstillingen Moldepanoramaet 18702012 i Molde bymuseum sommeren 2012.

Bymagasinet Molde  
Bymagasinet Molde  

Bymagasinet Molde 4 vinteren

Advertisement