Page 38

BLI NY | 038

BLI NY

MED CANCAM Tekst og bilde: Kjersti Andreassen

FØR

ETTER

Modell: Marit Hellesø Dybvik, født 1957. Blid, klassisk dame som er glad i naturen. Jobber til daglig i Sula bedriftstjeneste og liker å fotografere.

Canc du p am finn å Mo er A

lde mfi Moa Moa sy torget, d, Am nord ,Å fi Brat lesund o tvåg g

Bymagasinet Molde  

Bymagasinet Molde 4 vinteren

Bymagasinet Molde  

Bymagasinet Molde 4 vinteren

Advertisement