Page 28

Følg oss på facebook.com/ZizziMolde

Zizzi | Amfi Roseby | Molde | www.zizzi.no

DER

IN N E

DU F

s i n2 S m a gSTa 201 TIAN KR IS MOLDE HØST a si n g2012 e g eÅLtESUND HØ s e t m aeget n gByens e e s n By magasin B ye 012 ST 2

IN N LK F

ER D

AS IN

MAG

U BY

ET

R FO

DE R DU

FIN NE R

FOLK FIN

HØ UND

NE R DU

SI NET

BYMAGA

DER DU FINNER FOLK FINNER DU BYMAGASINET

JOURNA

LIST

Det e r en f ordel tekstf at sø orfatt ker p er og å jour så ka nalist n ta g men , ingen ode b ilder, betin gelse .

HØST T S H Ø NYTT TE M OREISE

OPPLEV LONDON

R E IS ELONDON OPPLEV ØKONOMI KICKSTART R FJOR D STOBOLIGDRØMMEN TE LL HODIN I I SKE NOONMBA ON D NY R EPØ RN LO VBLI R P LE AR ING FO

H Ø STT NYT O

SP MED CANCAM

ÅRGANG 03 MOLDE/HØST 2012 /HØST 2012 03 ÅLESUND ÅRGANG 2012 HØST UN D/ TIANS KR IS NG 01

ÅRGA

R TU LTU R E RT KUKLU KULTUR ELNERD ØSE R LA N I HD KA K KALENDER KJE R I HØST S A JE V H HVHVA A SKSKJER I HØSTFI L RO LE R P løtre S PI LKnudsen F

EATE R E N TFOTBALL FE STIVAL k

Didri

et JO INGE BERGET net.n asi ymag

.b www

www.bymagasinet.net et agasinet.n www.bym

Bymaga dyktig osinet søker g effekti v

tt

re PoerKttHtK Portr

ALLK NDB

S HÅ

M I K AE L PAS ET FYLK

M US IKKE

LU B

B

K A LE V

N LEVE R

Portrett

BEADHEADS FEM HELT NORMALE JENTER

Byens eget magasin

KONTAKT

Sverre Bakke Hareide Redaktør Bymagasinet sverre@bymagasinet.net 92 89 01 90

Bymagasinet Molde  
Bymagasinet Molde  

Bymagasinet Molde 4 vinteren

Advertisement