Page 15

| 015

Livet ellers

Ellers går livet sin vante gang for Erik Berg og de ansatte på Nøisomhed Gård. Latteren sitter løst og humoren er på topp. Det er en viktig del av det å drive business på et såpass høyt nivå. Han føler seg full av energi og gleder seg til hver dag. Selv sitter han med drøyt en prosent av verdiene han har skapt gjennom årenes løp. Resten er overført til barna som også har gitt Erik syv barnebarn han kan dele energien sin med. Og nøkkelen til et lykkelig liv med konstruktive dager? - Det er viktig å ha noe å se frem til. Jeg tror mange pensjonerer seg uten å ha noe annet å se frem til, og det er ikke bra tror jeg. Kan man stå opp om dagen og strekke seg etter det som ligger der fremme så har man mening i tilværelsen. Og så får man ta oppturer og nedturer etter hvert, men selv trives jeg godt sånn. - Faktisk trives jeg best med kniven litt på strupen, der fungerer jeg meget godt, forsikrer kjøpmann Berg som aller helst vil bruke penger til å skape noe nytt. Og når resultatene er målbare så gir det også god oversikt. - Jeg liker detaljer – jeg liker å se at det vi driver med bærer frukt. Det som er spennende med å være i de tre bransjene jeg er i er at vi kan måle suksess tydelig. Vi kan også fort se fruktene av andre typer satsinger, som Jazzfestivalen i Molde eller Matfestivalen i Ålesund. Det trekker folk, det skaper energi og det gir seg utslag i alt fra reiseliv til dagligvarehandel, fastslår Erik. Med nye prosjekter og stadig nye satsinger setter han fokuset på det som skjer der fremme. Men først skal han ha seg en pause etter en lang dag, ute i skogen – det er jo tross alt midt i jakta.

Bymagasinet Molde  
Bymagasinet Molde  

Bymagasinet Molde 4 vinteren

Advertisement