Page 1

Y K Ň U B číslo 2 | ročník 2010 | cena 59 Kč, 2,26 € | MK ČR E 19593

Rodinný časopis, který vás zábavně, ale i naučně, provede vším, co souvisí s lidským tělem ělem a životem.

avně Záb ém těle sk o lid

Nahlédn do Nahlédni tajemství buněk. bun Jsme nejmenší organismy ve tvém těle.

Vše o buňkách Kvízy, hry, pokusy Příběhy, komiks Vložený plakát Od autora Albert Barillé. ©PROCIDIS – PARIS.


buňky en b ncyklop ped die

Buňka je základní jednotkou života. Vždyť každý z nás byl na počátku jen jedna jediná buňka. z buněk se skládají všechny živé organismy – rostliny i živočichové. Buňky jsou tak malé, že je nemůžeš normálně vidět. Přesto v sobě obsahují mnoho dalších částic a uvnitř nich se dějí procesy, které ovlivňují celý náš život. Ne nadarmo a často se říká, že buňka je základ života.

Pšššt... šéf odpočívá, protože buňka díky našemu vedení bez problému funguje.

Tady to teda vypadá, že se moc nenadřete. To by se mi taky líbilo.

Go ollg gih ho ap aparrát át Cyttoplazma Cy ma

Jádro

Mittocho Mi to ondr drrie ie

Ribo Ri ibo ozo zom my y

C to Cy topl plaz azma mattick ma tick ká me emb m rá r na n Buňky jsou živé organismy, to znamená, že potřebují stejně jako ty dýchat a jíst, produkují energii a taky se množí. Jsou to takové pracovité továrny, které systematicky a uspořádaně provádějí několik tisíc úkolů. Každý typ buňky má své poslání. Maestro ti teď ukáže různá místa této podivuhodné továrny a vysvětlí ti, jak vlastně funguje a na co všechno musí dohlížet.

2

Ly ysozo zom m


Já tě slyším, pamatuj si, že já nikdy nespím, milý enzyme, pořád vás všechny sleduju. a to, co se ti zdálo jako chrápání, byl jistě bzukot letícího enzymu, co se u mě stavil na návštěvě.

Víš, že... Existují také organismy, které jsou jen z jedné buňky. Zatímco člověk jich má několik tisíc miliard, tyto jednobuněčné organismy jen jednu. Mezi ně můžeme zařadit třeba bakterie. Jednou, až poletí rakety na Mars, bude prvním pozemšťanem právě vybraná bakterie.

Chloroplast

No jo, protože se cpe ten nahoře už druhým ým řízkem. Co teď s tím? Tak já to odešlu tukům, to bude ude zas špek. Kam se cpeš? Tady je už plno.

Rostlinná buňka

Ros stlin nná buň ňka – FO OTO OSYN NTÉ ÉZA

Ahoj, tebe jsem v naší továrně ještě neviděl!

Buňky máme nejen my, lidé, ale jak už víš i všechny živé organismy. To znamená, že z buněk je tvůj pejsek, nebo třeba maličká muška, co kolem tebe občas poletuje. z buněk se ale skládá i kytka ve tvém pokojíčku, ta je totiž také živá. Jak můžeš vidět na obrázcích, živočišné a rostlinné buňky se od sebe zas tak neliší. Rostliny mají ale samozřejmě jiné potřeby než člověk, a tak se i funkce jejich buněk liší. v buňkách rostliny na rozdíl od člověka probíhá fotosyntéza, při té se vyrábí kyslík nezbytný k jejímu, ale i k tvému životu. Měl by ses soustředit na práci, místo abys koukal, kde co lítá. Zde se přece kopíruje genetický kód, ještě bys mohl omylem stvořit nějakého člověkosaura!

509 m 324 m

1m 1 cm

MINI KVÍZ MIN Lidská buňka je opravdu maličká. Pouhým okem ji nemůžeš vidět. Jak by musel být přibližně vysoký člověk, kdyby se skládal z buněk velkosti hrášku?

3


b ncyklop ped die buňky en

Buňky jsou základním stavebním kamenem všeho živého – rostlin i živočichů. Můžeš si je představit jako cihličky, které se staví jedna vedle druhé. Jsou jich celé zdi, ze kterých se později staví kosti, svaly a nebo orgány. Buňka (také jí říkáme cellula) je základní jednotkou všeho živého – tedy i tebe. Stejně jako by se bez cihel nepostavil dům, tak by se bez těchto „buněčných cihliček“ nesložilo tvé tělo. v živé přírodě je úplně všechno jen a jen z buněk – kůže i kosti, nervy a svaly, srdce i mozek.

Pamatuj si! Tvé tělo je složeno z více než 60 000 miliard buněk. Některé buňky žijí jen několik hodin, jiné celé roky. Buňky se neustále obnovují a zanikají. Tento proces je vyvážený, zdravému člověku se nestane, že by mu nějaké buňky chyběly a nebo naopak přebývaly.

Evo oluce e Že je všechno živé na planetě Zemi z buněk, už víš. Než se ale z jedné buňky – naší praprapra babičky staly živé organismy, trvalo ještě hodně dlouhou řadu let. Podívej se, jak z jedné buňky po milióny let vznikal ten nejsložitější organismus – Člověk.

-2.000.000.000

12

-500.000.000

-260.000.000

-235.000.000


MAESTROVA LABORATOŘ

Víš, že... Lidská kost je pevnější než beton nebo ocel. Nejtvrdší kostí v lidském těle je čelist.

Nejvě ětšíí a n nejm menší bu uňk ka Pokud se na buňky podíváme opravdu silným mikroskopem, uvidíme jejich tvary a velikost. Největšími buňkami v lidském těle jsou vajíčka, což jsou ženské pohlavní buňky. Tyto buňky umožňují lidem rozmnožování. Naopak jednou z nejmenších lidských buněk je červená krvinka. Je tak maličká, a přitom životně důležitá. Krvinka je 7x menší než vajíčko, a přesto má velmi mnoho důležitých úkolů, stejně jako vajíčko.

-60.000.000

-1.000.000

Podívej se na kostní buňky pod mikroskopem Maestro ti díky své laboratoři umožní nahlédnout pod mikroskop. Podívej se, co uvidíš, když se na buňku podíváš pod silným mikroskopem. u kostních buněk, které nazýváme osteoblasty nebo osteoklasty, uvidíš, že jsou srovnány jedna vedle druhé. To proto, aby tvořily silné a tvrdé tkáně, kterým říkáme kosti. Kostní buňky mají dokonce oproti jiným buňkám až 100 jader. Červená krvinka, jak už víš, nemá jádro žádné. Věda, která se zabývá studiem buněk, se nazývá cytologie.

2010

???

13


b ncyklop ped die buňky en

Člověk má kolem 200 různých typů buněk a jejich funkce se liší. Mají rozdílné velikosti, tvary a také jejich činnost je jiná. z některých se staví kosti, z jiných tkáně nebo orgány a některé plní funkci obrannou. Existují buňky, neurony, které přenášejí elektrické signály z těla do mozku i opačně. Červené krvinky zas mají za úkol dopravovat kyslík po těle. Spermie a vajíčka zas mají jako hlavní cíl vytvořit nového člověka. Každá buňka je určena k jinému účelu, a proto se musí velmi pečlivě dbát na to, aby se dostaly na správné místo.

Ahoj, neurone, jak se vede? Dneska je ale zase provoz, co? Už jsme s kámošema obvolali snad všechny části těla, aby se nic nezvrtlo. Kam se na naše elektrické signály hrabou nějaké mobily.

Neuron

No jo, já taky pořád visím na drátě. Jo, pozdravuje tě levý ukazováček. No co koukáte, to jste snad ještě nikdy neviděli kožní buňku? Jen trochu nasaju zdravý vitamín D ze sluníčka. Ale pak honem zase do stínu, aby ze mě nebyla přepálená roštěnka!

Melanocyt

14

Když se tvoří nový člověk, musí se všechno postavit – jedno po druhém a úplně od začátku. Buňky pak za 9 měsíců postaví celého člověka – miminko, ale na začátku je každý z nás jen jednou jedinou buňkou.


Ty jsi tedy pilná, aby ses v tom svalu nepřetrhla!

Neboj, bude mi pomáhat spousta kamarádů jako ty, sama bych takový úkol na svých bedrech neunesla.

Pamatuj si!

Myocyt

Každá buňka má svůj úkol a přesně ví, co má dělat. Je to dané tím, že od své mateřské buňky (maminky) dostane do vínku dědičnou informaci a pak ví, co má dělat a jaká je její funkce.

Téééda, ty jsi ale kost!

No ještě ne, ale brzy budu, jsem totiž stejně jako ty kostní buňka!

Osteoblast

Spermie, Vajíčko Pche, já jsem největší buňkou lidského těla, kdežto ty tou nejmenší, kyš-kyš!

Jenže nás je přesila. Asi tak sto milionů na jedno vajíčko. Ale proč bychom se hádali, vždyť já i ty

MINI KVÍZ Jaký myslíš, že je nejsilnější sval ve tvém těle? A) sval stehenní B) sval pažní C) jazyk

jsme doslova životně důležití. Když se přestaneme hádat a místo toho spojíme své síly dohromady jako jeden tým, vznikne přece nový život!

15


Bylo krásné letní odpoled odpoledne. Slunce se svými hřejivými paprsky šimravě dotýkalo zelených zelený stromů. Počasí stvořené na skvělé koupání. Petr s Baculíkem si nemohli ne nechat ujít hrátky ve vodě. Proto se domluvili, že krátce po obědě vyrazí na kolech k nedalekému rybníku. Měli tam své tajné místo, kam nikdo jiný nechodí. To však ještě netušili, co je na cestě čeká za překvapení a jak prožijí své začarované odpoledne...

PO OBĚDĚ DOBRÝ DEN, AHOJ!

AHOJ BACULÍKU, NAPIJTE SE, JE HODNĚ TEPLO. BUDETE MÍT NA KOLE ŽÍZEŇ.

NEMÁM ŽÍZEŇ, DĚKUJU. KDYŽ BUDU CHTÍT, NAPIJU SE Z POTOKA. … MOŽNÁ KDYBYSTE MĚLA COLU? POJEĎ!

AHOJ! JAK MYSLÍŠ, Z POTOKA VODU NEPIJ. JE ŠPINAVÁ.

V PARKU

JÁ… UŽ… NE… MŮŮŮ… ŽU…

TAK POJEĎ KÁMO, TAKHLE SE DNESKA NEVYKOUPEME!

MYSLEL JSME, ŽE SE JEDEME KOUPAT DO RYBNÍKA, TAK CO? JEDEME?

COOOOO?? SOTVA JSME VYRAZILI…

MÁM HLAD A ŽÍZEŇ!


TO BUDEŠ JÍST TOHLE? ZA CHVÍLI BUDEŠ VYPADAT JAKO NAFOUKLEJ MÍČ! … JEDEŠ TEDA SE MNOU?

JÉ, AHÓÓÓJ, ZNÁME SE? MNĚ TO CHUTNÁ! JEĎ … JÁ TĚ DOJEDU. POJĎ ZA NÁMI, BACULÍKU!

DOUFÁM, ŽE BRZO DORAZÍŠ! UŽ SE TĚŠÍM DO VODY…

VÍTÁME TĚ! UŽ BYLO NA ČASE, ABY SES ZA NÁMI PŘIŠEL PODÍVAT.

KDE TO VLASTNĚ JSME?

UVNITŘ CÉVY

CO SE MI TO STALO? JSEM CELÝ BÍLÝ! … JÁ JSEM DUCH!

PCHE, PĚKNĚ TLUSTEJ DUCH… KDYBYS BYL KRVINKA, NEUŠEL BYS ANI Z UCHA DO OKA.

UŽ MUSÍME JÍT! BUŇKY ČEKAJÍ NA ČERSTVÝ KYSLÍK. ZATÍM SE MĚJ! NENECHÁVEJTE MĚ TADY SAMOTNÉHO!

PODÍVEJ SE, NEJSI TU SÁM! PROSÍM DOKLADY! ALE JÁ ŽÁDNÉ NEMÁM!

TAK TO MI JE LÍTO! TY SEŠ ALE KRÁSNEJ KONÍK…


buňky en ncyklop ped die

Jak už jsme si říkali, lidské tělo je tvořeno mnoha typy buněk. Všechny y ale mají společný původ v prabuňce vzniklé splynutím spermie otce a vajíčka matky. Tato prvotní buňka má v sobě takový stavební plánek, k, podle kterého se živý organismus vybuduje. Jejím mnohonásobným dělením vznikají miliony buněk (stavebních cihliček) tvořících lidské tělo. Buňky se neustále opotřebovávají, a proto musí být nahrazovány y novými. Některé máme po celý život, jiné musí být nahrazeny už po několika hodinách.

Buně ěčn né děle ení Při buněčném dělení vznikají z jedné buňky mateřské dvě stejné buňky dceřiné. Představ si, že bys hned po o narození byla úplně stejná jako maminka. Naprosto stejně bys vypadala a chovala se jako maminka.

Mitóza je proces, kdy se buňky množí za účelem růstu nebo náhrady opotřebovaných buněk. Obě dceřiné buňky nesou úplně stejnou sadu chromozomů.

Meióza je pochod, kdy z buňky vznikají čtyři pohlavní buňky s polovičním počtem chromozomů, které mohou splynutím s jinou pohlavní buňkou položit základ nového organismu.

Ťuky- ťuk, pusť mě dovnitř. Vezu ti náklad svých chromozomů.

Pojď dál, už na tebe netrpělivě čekám. Já mám zas pro tebe na oplátku ty svoje.

Pamatuj si! Ultrafialové záření ze slunce poškozuje buňky tvé pokožky. To způsobuje předčasné stárnutí kůže. Nadměrné slunění bez ochranných prostředků, kterými jsou krémy na opalování, může také vyvolat zásadní změny v buněčné struktuře. To vede ke vzniku závažných onemocnění. Nezapomínej se proto v létě mazat ochranným krémem!

Víš že... Každou sekundu, tedy zhruba než přečteš jedno slovo této věty, padesát milionů buněk ve tvém těle odumře a bude nahrazeno novými.

MINI KVÍZ Z čeho se z převážné většiny skládá prach, který doma možná pomáháš mamince utírat? A) z kousků odumřelé kůže B) z drobků z jídla C) z malých částeček vlasů

22


O každé čisté vodě bychom mohli klidně říct, že to je opravdová „živá voda“, protože právě ve vodě buňka, která je základem celého života, vznikla.

Vzni V zniik no ové bu uňky ňky, evolluce vývojje evol

Pamatuj si!

Bez vody by nebyl život. i ty vodu k životu potřebuješ. Pít bys Zatímco pálené cihly používali sumerští stavitelé asi tak měl v průběhu celého dne, i když před čtyřmi tisíci lety, taková buněčná cihlička se na Zemi zrovna nepociťuješ žízeň. Ta je objevila zhruba už před čtyřmi miliardami let. Tehdy na naší totiž už zoufalým voláním o pomoc, Zemi začal v moři život. To ale neznamená, že už tenkrát si na naší kterým se tě tělo snaží přimět, abys mu dodal potřebné pusté planetě hrály děti. Vše trvalo ještě spoustu let, než se na Zemi tekutiny. z jednoduchých organismů vyvinul člověk, který vypadal jako ty. Vše začalo o jedinou kapičkou chemikálií, která se zrodila v moři. Tato praprapraprapraprabuňka prabuňka se rozdělila na dvě půlky, ty se opět rozdělily, a tak donekonečna. Některé buňky se spolu postupně pospojovaly a vytvořily dvoubuněčné a později mnohobuněčné ěč é organismy. i a tak začínaly vznikat stále složitější a důmyslnější tvorové, až nakonec vznikl i člověk. Nejstarší část našeho mozku jsme zdědili po plazech, říkáme mu R-komplex.

Víš že... Podívej se na sv své prsty. Zdá se to neuvěřitelné, ale v dávných dobách to byly ploutve rryby. Až časem se z nich vyvinuly p prstíky, kterými můžeš psát a malovat, nebo třeba držet tento časopis.

Prsty kdysi bývaly rybími ploutvemi. Možná i proto se v bazénu cítíš jako ryba ve vodě.

Naše kostrč je zas pozůstatkem opičího ocas ocasu. Tak trochu se všichni po o opicích opičíme.

MINI K KVÍZ Určitě víš, že dř dříve na Zemi žili také dinosauři. Uhodneš, kdo je jejich nejbližší příbuzný? A) pták B) slon B C) člověk

23

Byl jednou jeden život  

nová témata k poznávání lidského těla - buňky