Page 1

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ


FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små, hurtige huskeregler til dig, som gerne vil gøre en forskel. Forhåbentlig er der både råd til voksne og børn. Den giver ikke svar på alt, men hjælper dig på rette vej. Det er ikke raketvidenskab at spare på vandet eller strømmen, men det kan blive dyrt, hvis du ikke gør det. Der bor godt 1400 mennesker i Skovparken og sammen med dine naboer kan du være med til at gøre en stor forskel. Fx sparede I samlet 25 millioner liter vand i 2011. Det kan fylde Slotssøbadets vandbassiner op hele 11 gange. Flere fik penge tilbage i vandregnskabet, og I har sparet på vandet til fremtidens generationer. Før, nu og i fremtiden Lige siden Skovparken blev bygget i 1970-1973 har kvarteret haft bilfri grønne områder. Det har været til gavn for børn, unge og voksne igennem flere generationer nu. Det kræver, at du behandler stedet ordentligt, hvis du skal give det pænt videre til fremtiden. P.S. Smider du brochuren ud igen, når du kan den fra enden til anden, så husk, at den skal i containeren til genbrugspapir.


SPAR PÅ VANDET Hvis du sparer på vandet, skåner du miljøet og sparer samtidig penge. Her har du et par gode tips til, hvordan du kan spare på vandet. >> Sørg for at toilettet er tæt. Et toilet, der løber, spilder mellem 100-400 kubikmeter vand om året – det koster mellem 4.000 – 16.000 kroner om året >> Brug en balje, når du vasker op eller skyller frugt og grønt >> Luk for vandet, når du sæber håret ind og tag korte bade på fem minutter. Du bruger 8-12 liter vand i minuttet, når du bader >> Opbevar koldt vand i køleskabet >> Tjek vandhaner. Dryppende vandhaner bruger nemt 50 liter vand på et døgn >> Montér vandsparer på dine vandhaner. Du sparer 30-50 procent vand. Du kan købe dem i byggemarkeder for 30-40 kroner >> Fyld vaskemaskine og opvaskemaskine helt op. Der er mange penge at spare >> Luk for vandet, når du børster tænder >> Kontroller dit vandforbrug mindst en gang om måneden


NOTER DIT VANDFORBRUG År: koldt

År: varmt

koldt

varmt

Januar Måleren står på Forbrug i januar Februar Måleren står på Forbrug i februar Marts Måleren står på Forbrug i marts April Måleren står på Forbrug i april Hos varmemesteren kan du få udleveret et skema, hvor du kan notere, hvor meget koldt og varmt vand du bruger. Skemaet ligner det her på siden, men har alle måneder med.


HOLD STYR PÅ VANDET I Skovparken betaler du dit vandforbrug a conto. Det faste månedlige beløb bliver udregnet efter, hvor meget vand du brugte sidste år. Hvis du bruger mindre, får du penge tilbage, og hvis du bruger mere, får du en efterregning. Hvis du lige er flyttet ind i lejligheden, bliver det månedlige beløb justeret efter dit forbrug, når der er gået et år. Du har både en måler til varmt vand og én til koldt vand. Skriv ned hver måned, hvad vandmålerne står på, og så kan du regne ud, hvor meget vand du har brugt. De to vandmålere er enten under køkkenvasken eller i et sideskab i køkkenet. Under køkkenvasken

I sideskabet


SKRU NED FOR STRØMMEN Prisen for el varierer meget, men grundlæggende stiger priserne år for år. Derfor kan du nemt og hurtigt spare penge ved at bruge strøm med omtanke. Sådan sparer du på strømmen >> Sluk lyset efter dig >> Skift til sparepærer – de bruger kun en fjerdedel strøm af glødepærer >> Sluk på hovedkontakten. 10-15 procent af dit elforbrug går til røde og grønne standby-lamper, som du ikke skal bruge til noget >> Bærbare computere bruger mindre strøm end stationære >> Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op >> Brug altanen eller tørrerummene og giv tørretumbleren en pause >> Hold styr på temperaturen i køleskabet og fryseren. Køleskabet skal være 5 grader og fryseren minus 18 grader. Hvis det er koldere, bruger det ekstra strøm >> Kog dine grønsager i mindre vand, så det tager kortere tid og bruger mindre strøm >> Gå efter energi A-mærket, når du køber TV, dvd-afspiller eller vaskemaskine


STYR PÅ STRØMMEN De fleste af jer får leveret el fra TRE-FOR. På deres hjemmeside kan du dagligt tjekke, hvordan det går med at spare på el-forbruget. Husk, at der ikke er noget ’normalt’ forbrug af el. Det afhænger af, hvor mange du bor sammen med, og om du har en hobby, der bruger meget strøm. Gå ind på https://selvbetjening.trefor.dk, og log dig på med kundenummer og pinkode. Dit kundenummer og din pinkode finder du på din fysiske regning, PBS-oversigten. Du kan se dine regninger og følge dit forbrug dag for dag. Her er et eksempel fra TRE-FORs hjemmeside.


AFFALD KOSTER KASSEN Det er bedre for naturen og billigere for dig, når du sorterer dit affald. Sørg for, at dåser, flasker, batterier og papir kommer i de rigtige containere. Når du sorterer mere, er der mindre restaffald, som afdelingen skal betale penge for at komme af med. Sorter affaldet, inden du kommer hen til affaldsskurene. Der er skilte, der viser, hvad der må komme i hvilke containere. Det tager lidt ekstra tid at sortere affaldet, men det gør en stor forskel for jer alle sammen i Skovparken. Pas på vores grønne områder Husk at ramme skraldspanden i stedet for græsplanen. Det ser grimt ud, hvis det flyder med affald, og så koster det mange penge, når ejendomsfunktionærerne bruger ekstra tid på at samle affald op. Brug miljøgården Du kan komme af med storskrald i miljøgården. Den ligger ud for Skovparken 79. Åbningstiderne varierer, så hold dig opdateret på www.skovparken.dk. Skovparkens grønne hjælper Der er fra tid til anden en frivillig, der hjælper ældre og gangbesværede med at komme af med ting til miljøgården. Spørg varmemesteren for mere information.


LUFT UD OG HOLD VARMEN Skimmelsvamp er både usundt for dig og din lejlighed. Det er vigtigt, at du kontakter Bovias tekniske afdeling på tlf. 7552 5344, hvis du tror, din bolig har skimmelsvamp. Som tommelfinger regel skal du minimum have 20 grader i alle rum, og så skal du lufte ud 2-3 gange om dagen af 10 minutters varighed. Ellers kan din bolig blive meget fugtig og hurtig få skimmelsvamp. Simple huskeregler >> Tænd emhætten, når du laver mad og lad den køre et stykke tid efter >> Brug emhætten, når du lufter ud. Det giver undertryk og sørger for et hurtigere luftskifte >> Tør aldrig tøj i boligen >> Tør vægge og gulve af, når du har været i bad >> Jo flere personer der er i rummet, jo større er fugtproduktionen, og jo mere skal der luftes ud >> Luft ud i alle rum Find flere råd på hjemmesiden www.skimmel.dk. På www.skovparken.dk under punktet Beboerinfo > Energivejledning kan du også finde mere information.


MILJØAMBASSADØRER Skovparken har en række miljøambassadører, som du kan invitere på besøg. Med deres miljøkufferter kan de hjælpe dig med at måle el-forbruget og give råd om indeklima og vandforbrug. Miljøambassadørerne er beboere i Skovparken, som har taget en miniuddannelse hos AAB Koldings miljøog energivejleder. Hvis der er spørgsmål, de ikke selv kan svare på, kan de hjælpe dig hen til én, som kan. På www.skovparken.dk under punktet Grønt Liv kan du finde mere infomation. Kontakt varmemesteren eller de boligsociale medarbejdere, hvis du gerne vil have besøg af en miljøambassadør.


Om Skovparken Skovparken er et af Koldings største boligområder, og som en del af den boligsociale indsats er der fokus på miljø og klima. Skovparken har 551 boliger og godt 1.400 beboere fordelt på alle aldre og mange nationaliteter. Skovparken er en boligafdeling under AAB Kolding. Om ByLivKolding ByLivKolding er Koldings boligsociale fællessekretariat, der blandt andet sørger for, at viden fra boligområder som Skovparken bliver formidlet videre til andre almene boligorganisationer, politikere og fagfolk. ByLivKolding har været med til at lave denne brochure.

Profile for ByLivKolding

Skån Skovparkens miljø  

En brochure om miljø henvendt til Skovparkens børn og familier

Skån Skovparkens miljø  

En brochure om miljø henvendt til Skovparkens børn og familier

Advertisement