Page 1

BRÆNDKJÆR 2008-2013


Udgivet: December 2013 Forsidebillede: Petanqueholdet er en af kvarterets frivillige aktiviteter


FORORD De seneste år i Brændkjær har budt på mange aktiviteter. Nye traditioner er opstået, gamle traditioner er genoplivet, og uanset hvor initiativet er kommet fra, har det handlet om at inddrage beboere i udviklingen. Kolding Kommune har haft en række sundhedsambassadører i Brændkjær, som senere er blevet nogle af de mest aktive frivillige i området. Det boligsociale arbejde i Brændkjær har siden 2008 været understøttet af ByLivKolding. Særligt med udgangspunkt i et nyoprettet frivillignetværk er der opstået mange initiativer, der har spredt sig som ringe i vandet. Det boligsociale arbejde har haft særligt fokus på styrket naboskab, frivillighed og sociale netværk i boligområdet. En fuld oversigt over den boligsociale indsats i Brændkjær og resultaterne ligger på www.bylivkolding.dk. Brændkjær er et specielt kvarter set med boligsociale briller. Flere af de andre kvarterer dækker kun almene boliger, mens Brændkjær ikke er et fasttømret begreb. Det er både skolen, kirken, nærliggende villaer og AAB Koldings boligafdelinger i området. Derfor er man stadig i gang med at skabe områdeidentiteten. Brændkjær er i denne pixibog de seks almene boligafdelinger, som AAB Kolding har i kvarteret. Afdeling 9, 15, 23, 51, 73 og 75. De seks boligafdelinger skal også være med i fremtidens boligsociale helhedsplan: ByLivKolding 2014-2017.


SOCIALE NETVÆRK På få år er en række nye traditioner og netværk opstået i Brændkjær. Mange af aktiviteterne er begyndt med udgangspunkt i Frivillignetværk Brændkjær, som har været med til at øge trivslen i kvarteret. Frivillignetværket blev opstartet i 2010 som en samling af en række frivillige i Brændkjær, som har draget nytte af hinandens ressourcer. Mange nye initiativer er kommet fra frivillignetværket, der består af 12-14 beboere i Brændkjær. I 2013 blev Frivillignetværk Brændkjær en selvstændig forening. Nogle lokale sundhedsambassadører fra Kolding Kommune skulle lave sunde arrangementer i kvarteret. Ideen om fællesspisning blev genoplivet, og i dag er det en fast tradition en gang om måneden. Deltagerne skiftes til at lave mad, og der er godt 25 beboere per gang. Aktiviteten blev i 2012 helt selvkørende. Den kreative café mødes fast to gange om ugen. Deltagerne laver julepynt og andet, der kan sælges til det årlige julemarked. Det er frivillige, som står for julemarkedet, og i 2012 var der 134 gæster. Arrangementet er blevet en tradition for mange i kvarteret. Fastelavnsfesten og sommerfesten er begge arrangementer, som er blevet til traditioner i kvarteret, hvor alle er inviteret. Flere beboere har mødt hinanden til arrangementerne og skabt nye venskaber.


De frivillige til Brændkjærs første fælles sommerfest var stolte over, at der kom hele 73 beboere til arrangementet.


De frivillige til New Age Kurling ansøgte selv om penge til indkøb af banen og resten af udstyret.


MOTION OG TRIVSEL Der er begyndt en række motionstilbud, som har samlet beboerne på tværs af de forskellige afdelinger. Flere af motionsaktiviteterne er brugt som løftestang til lokal trivsel. Brændkjær havde to henlagte petanquebaner, som i årevis var groet til med græs. En række frivillige fik ideen til, at petanquekuglerne igen skulle trille i Brændkjær, og siden 2011 er der to gange om ugen blevet spillet petanque i Brændkjær. Petanqueholdet har i vinterpauserne spillet New Age Kurling - en indendørs udgave af curling uden is. Der er blevet kastet med kurlingstenene fast to gange om ugen i vinterperioderne siden 2012. Gåtursholdet blev også startet op af sundhedsambassadører i februar 2011. I dag er det en selvstændig aktivitet. Der har været mellem 5-8 deltagere per gang. De har både gået ture i lokalområdet og været på længere udflugter. To af de aktive frivillige opstartede i 2013 stolegymnastik for Brændkjærs ældre. Det har været en succes med 20 deltagere per gang. Der er dannet nye bekendtskaber på holdet, og der er planer om flere aktiviteter for de ældre i Brændkjær. Godt 30 personer har benyttet sig af motionstilbuddene, og der er stadig plads til at inkludere flere beboere i motionsaktiviteterne. Ved udgangen af 2013 var der fem selvkørende motionsaktiviteter, og målet var at få gang i tre aktiviteter.


SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Brændkjær består af seks almene boligafdelinger, men er også en del af et større kvarter afgrænset af skoledistriktet. Der har været fokus på at skabe samarbejde og aktiviteter på tværs i kvarteret. Der har været fælles it-undervisning med beboere fra Brændkjær og Fjordparken i samarbejde med ByLivKolding. Der har været seks undervisningsforløb, hvor 57 beboere har deltaget. Flere har givet udtryk for, at de har fået nye bekendtskaber via undervisningen. Der er afholdt to temaaftener om beboerdemokrati, hvor alle afdelinger blev inviteret. Deltagerne spurgte meget ind til rettigheder og pligter i beboerdemokratiet. Der er tegn på, at samarbejdet på tværs rykker ved udviklingen. Før har det været svært at lave fællesarrangementer i Brændkjær, men nu er der begyndt mange aktiviteter, der forsøger at samle beboerne på tværs af de forskellige boligafdelinger i kvarteret. Kvarternetværket for Fjordparken/Brændkjær, som samler områdets mange aktører, har haft forskellige temamøder om områdets udfordringer og muligheder. Der er stadig behov for at styrke kendskabet til hinanden i netværket. Aktører fra kvarternetværket har deltaget i udformningen af den nye helhedsplan ByLivKolding 2014-2017.


Deltagerne har vĂŚret gode til at hjĂŚlpe hinanden til it-undervisningen.


Sommersjov i Brændkjær har både været boldspil, lege og ture rundt i området. Både i 2011 og 2012 besøgte de Geografisk Have.


SOMMERSJOV I BRÆNDKJÆR

Sommerferieaktiviteter er blevet en tradition i Brændkjær og er en måde at styrke sociale netværk for børn og deres familier. Sommersjov i Brændkjær har været en ferieaktivitet af beboere for beboere, og så er det for hele familien og ikke kun børnene. Det har givet gode oplevelser og nye venskaber i Brændkjær. Sommersjov i Brændkjær begyndte i sommeren 2011, hvor en gruppe frivillige med støtte fra den boligsociale medarbejder arrangerede to uger med aktiviteter. Der deltog i gennemsnit 9 børn og 7 voksne per dag, og 10 frivillige var med til at arrangere det. I 2013 stod de frivillige alene for programmet og det praktiske. Programmet blev kortet ned til en uge, og det blev en succes både for deltagerne og de frivillige. I gennemsnit deltog 33 børn og 22 voksne til aktiviteterne. Sommersjov i Brændkjær har ‘gjort afstandene kortere’. Der har før været sommerferieaktiviteter for børn i Brændkjær, men det var svært at få mange til at deltage. Nogle mente, at der var ‘for langt’ til aktiviteterne, men nu kommer både børn og deres forældre. Den store deltagelse i 2013 har virkelig vist, at de frivillige er lykkedes med at skabe en god tradition for børnefamilier i Brændkjær.


ByLivKolding er et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune www.bylivkolding.dk

Profile for ByLivKolding

Brændkjær: boligsociale resultater 2008-2013  

Få et hurtigt overblik over, hvad det boligsociale arbejde i Brændkjær, Kolding, har budt i perioden 2008-2013.

Brændkjær: boligsociale resultater 2008-2013  

Få et hurtigt overblik over, hvad det boligsociale arbejde i Brændkjær, Kolding, har budt i perioden 2008-2013.

Advertisement