__MAIN_TEXT__

Page 1

VÖRULISTI SKEMMUVEGI 2A - 200 KÓPAVOGI 515-4020 / LM@LMLEIGA.IS

LAGNAVERSLUN

BREIDD


Helstu þættir sem stuðla að því að gera leiguformið hagstætt eru: • Engin kostnaðarsöm fjárbinding • Enginn kostnaður vegna vinnutaps ef eigin vélar bila • Enginn afskriftarkostnaður • Engin þörf á geymsluplássi • Enginn viðgerðarkostnaður • Engin óáreiðanleg tæki sem sjaldan eru sett í gang

Eft­ir­lit og þrif Öll tæki sem koma úr ­leigu fara í for­próf­un eða for­skoð­un áður en gert er upp. Tæk­in fara síð­an í á­kveð­inn skoð­un­ar- og við­gerð­ar­fer­il. Þar eru þau hreins­uð, próf­uð og gert við þau. Með ­þessu vill LM ­tryggja að tæki ­verði ­hrein og í lagi fyr­ir ­næsta við­skipta­vin sem tek­ur tækið á ­leigu.

Skilatrygging ­All­ir við­skipta­vin­ir ­þurfa að ­leggja fram skila­trygg­ingu. Sú trygg­ing þarf að vera gerð með kredit­korti, pen­ing­um eða við­skipta­korti BYKO þar sem reikn­ing­ur er op­inn.

Þrifagjald og slit á skurðarhlutum Viðskiptavinir eru beðnir að hafa það í huga að svo kann að fara að aðstæður verði þannig að Leigumarkaðurinn þurfi að bjóða upp á aðrar gerðir af tækjum en ná­kvæmlega það sem lýst er í þes­ sum vörulista. Allar upplýsingar um tæki eru birtar eftir bestu vitund og eftir þeim upplýsingum sem aðgengi­ legar voru á meðan vörulistinn var í vinnslu. Allar upplýsing­ar eru birtar með fyrir­vara um að villur geti leynst í texta eða tölum og áskilur Leigumark­ aðurinn sér rétt til að breyta upplýsingum án fyrirvara. Öll verð eru einnig birt samkvæmt nýjustu útreikn­­ ingum en Leigu­markaðurinn áskilur sér samt rétt til að breyta verði án fyrirvara ef ástæða þykir til.

Til að kom­ast hjá ­þrifagjaldi er mælt með að tæk­in komi jafn­hrein til baka og þau voru við út­leigu. Þrifa­gjald get­ur ver­ið frá 1.000–15.000 kr., allt eft­ir því um h­ vaða tæki er að ræða. Þrifa­ gjald leggst á við út­leigu en er fellt nið­ur að f­ullu ef tæki kem­ur jafn­hreint til baka. Nokkur tæki, s.s. múrfræsarar, kjarnaborar, steinsagir o.fl., eru aldrei leigð út öðruvísi en að slitfletir séu mældir í millimetrum. Sömu slitfletir eru svo mældir aftur við skil á tæki og er slitgjald fundið út frá því.

Skil á tækjum og skilagjald Við­skipta­vin­ur get­ur skil­að tækj­um alls­ stað­ar þar sem Leigu­mark­að­ur hef­ur starfsstöð, allt eft­ir því hvað hent­ar best ­hverju ­sinni. Ef tæki er ekki skil­að á þeim stað þar sem út­leiga fór fram þarf að ­greiða sér­stakt skila­gjald. ­ inni tæki eru þau tæki sem hægt er að koma M í fólks­bíl eða skut­bíl en ­stærri tæki þarf að taka með flutn­inga­bíl eða á bíl með krók.


EFNISYFIRLIT 1.

GARÐ- OG JARÐVEGSTÆKI

06

2. JARÐVEGSÞJÖPPUR 10 PALLAR OG STIGAR

12

4. STEIN- OG STEYPUTÆKI

14

5. TÆKI Á ATHAFNASVÆÐI

16

6. KERRUR, LYFTUR OG FLUTNINGATÆKI

20

7. LAGNATÆKI OG DÆLUR

24

8. HITARAR OG ÞURRKARAR

26

9.

BORAR OG BROTHAMRAR

28

10. SAGIR OG SKURÐARTÆKI

30

11. SLÍPIVÉLAR OG FRÆSARAR

36

12. HREINSITÆKI OG HÁÞRÝSTIDÆLUR

38

3.

13. RAFSTÖÐVAR OG LJÓS 41 14. MÆLI- OG ÖRYGGISTÆKI

42

15. RAFSUÐUTÆKI OG SUÐUÁHÖLD

43

16. LOFTPRESSUR 44 17. ÝMIS TÆKI OG ÁHÖLD 45


AFGREIÐSLA Skilríki Starfs­menn Leigu­mark­að­ar geta far­ið fram á fram­vís­un skil­rík­ja þeg­ar tæki er tek­ið á ­leigu. Það er ekki nóg að fram­vísa við­skipta­korti BYKO eða kredit­korti, það gæti líka þurft að sýna skil­ríki s.s. öku­skír­teini, vega­bréf o.s.frv. Samningur Á samn­ingn­um koma fram all­ir skil­mál­ar við leig­una. Rík á­hersla er lögð á að við­skipta­vin­ur ­passi vel upp á tæk­in fyr­ir okk­ur á með­an þau eru í hans ­vörslu. Við samn­ings­gerð þarf að gefa upp á­ætl­að­an skila­tíma. Hægt er að fram­lengja samn­ing­inn með einu sím­tali. Fyrirspurnir Gott er að fá fyrirspurnir og ábendingar sendar í tölvupósti á LM@LMLEIGA.IS en líka er hægt að hringja í síma 5154020. Landsbyggðarþjónusta Nú er það þannig að mörg tæki og áhöld í þessum vörulista fást aðeins í Leigumarkaði í Breidd. Ef viðskiptavinir á landsbyggðinni óska eftir tæki hjá okkur sem ekki er til á Leigumarkaði í nærliggjandi BYKO verslun þá munum við senda tækið til viðskiptavinarins. Sama gildir um þá viðskiptavini sem eru staddir fjarri BYKO verslun. Viðskiptavinur þarf að greiða flutningskostnað en leigutími hefst ekki fyrr en tækið er komið til leigutaka og lýkur þegar tæki er komið aftur til leigusala. Óskir eða fyrirspurnir um að fá send tæki skal senda á LM@LMLEIGA.IS eða í síma 5154020. Tjónálag Hægt er að komast hjá kostnaði sem verður vegna óviljandi tjóns á tæki þ.e. sem ekki má rekja beint til gáleysis eða kæruleysis leigutaka. Viðskiptavinur þarf að ákveða þegar hann tekur tæki á leigu hvort hann vilji tjónaálag. Við mælum með því að viðskiptavinir okkar nýti þennan kost þar sem það getur verið mikill kostnaður að greiða fyrir tæki sem reynist bilað eða ónothæft eftir leigu. Athugið að tjónaálag gildir ekki um slithluti svo sem borkrón­um í kjarnaborum, borum eða sagarblöðum. Tjón sem verður á slíkum hlutum er alfarið á ábyrgð leigutaka. Tjónaálag gildir ekki ef tæki er stolið.


ÖRYGGISTÁKN

FLUTNINGATÁKN

Til að aðstoða fólk við að uppfylla skilyrði fyrir öryggi og heilsu eru hér skráð nokkur öryggisatriði og tákn. Leigumarkaðurinn mælir með notkun þess öryggis­ búnaðar sem táknin standa fyrir.

Flutningatákn eru til að leiðbeina við ákvarðanir um flutninga­ möguleika á tækjum og tólum. Langflest tæki eru skráð með sína þyngd og eru merkt táknum sem sýna þann flutninga­möguleika sem er talinn heppilegastur. Þar sem ekki eru tákn er hægt að taka tæki undir höndina og flytja með hvaða fólksbíl sem er. Athugið að kerra getur komið til greina sem flutningatæki í stað skutbíls, jeppa eða flutningabíls.

ÖRYGGISGLERAUGU Þar sem þetta tákn kemur fyrir er mælt með öryggis­ gleraugum við notkun á tækjum. Sumar vélar dreifa flísum og spónum í kringum sig. Leitið ráða hjá starfsmönnum við val á gleraugum. RYKGRÍMUR OG GRÍMUR MEÐ SÍUM Huga skal vel að þessu tákni við sum tækin þar sem mjög mikilvægt er að huga að heilsu sinni vegna ryk-, reyk- og efnamengunar sem getur skaðað heilsu fólks ef ekki eru notaðar grímur. Starfsmenn veita ráð við val á grímum. HEYRNARHLÍFAR OG EYRNATAPPAR Til að verjast skaðlegum hávaða sem orsakast af notkun tækja skal velja réttar heyrnarhlífar. Í sumum tilvikum dugar að nota eyrnatappa.

SKUTBÍLL EÐA JEPPI Hér er mælt með skutbíl eða jeppa til flutninga. FLUTNINGABÍLL Nota verður flutningabíl ef þetta tákn kemur fyrir. Heppileg stærð flutningabíls getur verið mismunandi eftir tækjum. BÍLL MEÐ KÚLU Með þessu tákni er átt við að hægt sé að draga tækið á bíl með kúlu. Leitið ráða hjá starfsmönnum ef minnsti vafi leikur á að bíll sé nægilega aflmikill til að draga viðkomandi tæki.

ÖRYGGISSKÓR Mikilvægt er að vera í sérútbúnum skóm með stáltær þegar unnið er með ýmis tæki. Það borgar sig að setja öryggið á oddinn. VINNUHANSKAR Fjölmargar gerðir af hönskum geta verið heppilegar við vinnu með hin ýmsu tæki. Til að verja hendur fyrir efnum, hita og áverkum er bent á að velja þá hanskategund sem hentar hverju sinni. ÖRYGGISHJÁLMAR Enginn ætti að stunda vinnu á nokkru athafnasvæði án þess að bera öryggishjálm. Öryggishjálmurinn verndar gegn hlutum, sem geta fallið frá mannvirkjum, og höfuðhöggum sem fólk getur orðið fyrir við vinnu sína. EINNOTA SAMFESTINGUR Það getur verið nauðsynlegt að klæðast samfestingi við ákveðna vinnu, s.s. málningarvinnu og annað sem getur skaðað föt eða hörund. SUÐUHJÁLMUR Nauðsynlegt er að nota suðuhjálm við hvers konar suðu til að koma í veg fyrir augnskaða eða bruna. BRUNAHÆTTA Sum tæki geta valdið íkveikju vegna neistamynd­unar og opins loga. Varast þarf sérstaklega hvert loga og neistaflugi er beint. Mælt er með að slökkvi­tæki sé tiltækt og við höndina þegar slík tæki eru notuð.

Mesti kostn­að­ur­inn við út­leigu á tæki fell­ur til þeg­ar tæki er af­greitt út og þeg­ar tek­ið er við því. Eðli máls­ins sam­kvæmt er því hlut­falls­ lega ó­dýr­ara að ­leigja tæki til ­lengri tíma. • Hálf­ur dag­ur eru 4 tím­ar innan dagsins. ­• Heill dag­ur er allt fram yfir 4 tíma og allt að 24 tím­um. ­• Fyrsti við­bót­ar­dag­ur er allt fram yfir 24 tíma og allt að 48 tím­um. • Ann­ar við­bót­ar­dag­ur er allt fram yfir 48 tíma og allt að 72 tím­um. • ­Þriðji við­bót­ar­dag­ur er allt fram yfir 72 tíma og allt að ­einni viku. • Ein vika kost­ar það sama og 4 dag­ar. Að ­einni viku lið­inni byrj­ar svo ný vika á sama hátt og hér að ofan.


Garð- og jarðvegstæki Ef huga þarf að notk­un garð- og jarð­vegs­tækja ætti Leigumarkaðurinn að koma strax upp í hug­ann. Mik­il á­hersla er lögð á að hafa eins m ­ ikla ­breidd og kost­ur er í vöru­úr­vali þ ­ annig að öll­um þörf­um sé full­nægt. ­Helstu nýj­ung­ar frá því sem áður var eru t.d. öflugur greinatætari, þökuskeri, öflugri jarðvegstætari, staurabor á hjólum, áburðar- og saltdreifari og fjölnota garðtæki.

Blöndunarhlutfall 1:25 Bensín 95 oct

Tvígengisolía

Lítrar

Millilítrar

1

40

5

200

10

400

20

800

Sláttu­vél Vnr. 97690010 Afl Vél Elds­neyti Vinnslu­breidd Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 3,5–5,0 hö Bens­ín Ó­bland­að 50 cm 18–25 kg

Við slátt geta ýms­ir að­skota­hlut­ir skot­ist und­an sláttu­vél og er því á­kveð­ið ör­yggi fólg­ið í því að nota hlífð­ar­gler­ augu við slátt.

Mosa­tæt­ari Vnr. 97690020 Afl Straum­ur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 500 W 230 V / 10 A 12–18 kg

­ etta er ­létti mosa­tæt­ar­inn. Gott er að tæta mos­ann Þ úr garð­in­um 2-3 sinn­um á ári. Þ ­ etta er gert til þess að sól­in nái að s ­ kína á gras­ið svo það geti sprott­ið. ­Þessi ­létti mosa­tæt­ari krafs­ar mos­ann ofan af gras­inu ­þannig að það fær mögu­leika til að s ­ pretta. Hent­ar vel í alla ­minni ­garða.

Staura­bor, bensín 10-20 cm Vnr. 97663006 Afl Vél Elds­neyti Bor­ar Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 5,5 hö Tví­geng­is Bland­að 1:25 10–20 cm 10 kg

Fyr­ir þá sem eru að hug­leiða upp­setn­ingu á sól­palli, ­að setja nið­ur girð­ingu eða ­byggja sum­ar­bú­stað er ­þetta tæk­ið sem þarf. Með s ­ vona tæki í hönd­un­um er öll ­vinna auð­veld­ari. LM hef­ur ­einnig hand­staura­bora til ­leigu og auk þess eru fá­an­leg­ir aðrir staura­bor­ar. Auð­velt er að mæla með öll­um þess­um teg­und­um staura­bora og er bara spurn­ing um hvað hent­ar best ­hverju ­sinni.

Mosa­tæt­ari, bens­ín Vnr. 97690022

Staurabor handsnúinn Vnr. 97663005 Bor

6

Garð- og jarðvegstæki

Sjá verðlista á byko.is 15 cm

Hægt er að bjarga sér með þessum bor í jarðvegi sem er mjúkur og er ekki grýttur.

Afl Vél Elds­neyti Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1,6 hö Bens­ín Ó­bland­að 22 kg

Þeir sem hafa s ­ tærri garð taka frek­ar þenn­an tæt­ara og sleppa þannig við rafmagnssnúruna. Þeg­ar mik­ill mosi er í garð­in­um er ­þessi bens­ín­mosa­tæt­ari ­betri en sá ­litli því að hann sker bet­ur nið­ur í grassvörð­inn. ­Þannig opn­ast fyr­ir að­gang að loft­un um mold­ina og mos­inn krafs­ast ofan af gras­inu.


LM Sími: 515 4020

Hjól­bör­ur Vnr. 97690050 Stærð Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 80 x 60 x 20 cm 25 kg

Þeg­ar ­flytja þarf eitt­hvað til get­ur ver­ið til­val­ið að nota hjól­bör­ur í stað þess að r­eyna að burð­ast við að h ­ alda á hlut­um. Hjól­bör­ur nýt­ast ­einnig vel við smá­flutn­inga á ­gróðri, mold, stein­um eða ­sandi.

Hekkklippur, bensín Vnr. 97690071 Afl Vél Eldsneyti Þyngd Lengd sverðs

Sjá verðlista á byko.is 0,55 hö Tvígengis Blandað 1:25 8 kg 53 cm

Bensín hekkklippur eru öflugar og henta vel ef ekki er hægt að komast í rafmagn. Einnig góðar ef hekk er mikið og þykkt.

Hekkklippur, rafmagns Vnr. 97690070 Afl Spenna Straumur Þyngd Lengd sverðs

Sjá verðlista á byko.is 530 W 220 V 10 A 3,9 kg 48 cm

Þetta eru vinsælustu hekkklippurnar og nýtast jafnt í stórt sem smátt hekk.

Staurabor á hjólum Vnr. 97663004 Afl Vél Eldsneyti Borar Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 9 hö bensínmótor og glussadrif Fjórgengis Óblandað bensín 15-30 cm 120 kg

Auðvelt er fyrir einn mann að ráða við þennan bor. Borinn er kröftugur bensíndrifinn glussabor og er hægt að stilla hann af þannig að hola verði lóðrétt þó að verið sé að bora í halla. Hentar vel þar sem þarf að koma niður undirstöðum fyrir sólpalla og fleira.

­Sláttuorf, bens­ín Vnr. 97690030

Valtari Vnr. 97690060

Sjá verðlista á byko.is

Afl ­Handafl ­Breidd 45 cm Þyngd/Vatn 30 kg / 90 kg Við lagn­ingu tún­þaka er nauð­syn­legt að ­valta yfir áður en þær eru lagð­ar. ­Þannig sést hvar bæta þarf við jarð­vegi svo ekki mynd­ist hol­ur.

Afl Vél Elds­neyti Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1,5 hö Bens­ín Ó­bland­að 8 kg

­ essi fjór­geng­is­drifnu orf eru ein­hver þau öfl­ug­ustu og Þ ­bestu sem til eru á mark­að­n­um. Starfs­menn LM hafa skipt um ­spólu á öll­um orf­um sem eru til l­eigu. Í spól­urn­ar eru fest­ir nælon­spott­arn­ir sem ­klippa gras­ið. Með nýju spól­un­um sem eru sér­smíð­að­ar er leik­ur einn að ­skipta um og bæta við nælon­spott­um. Það er mjög mik­il­vægt að vera með hlífð­ar­gler­augu þeg­ar ­sláttuorf er not­að því mik­il ­hætta er á að að­skota­hlut­ir skjót­ist úr gras­inu. E ­ innig ber að nota h ­ anska til að forð­ast á­lags­meiðsli ­vegna titr­ings.

Greinaklippur Vnr. 97690080 Skaft Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 45–390 cm 1,2–3 kg

Ef tré skyggja á útsýni getur oft dugað að klippa nokkrar greinar til að bæta það. Greinaklippurnar teygja sig upp í 3,9 m og er því í flestum tilfellum hægt að nota þær frá grasflöt. Ef verið er að klippa greinastofna í sverari kantinum er mælt með notkun hjálms til að forðast höfuðáverka.

Garð- og jarðvegstæki

7


AKORT VIÐSKIPT ehf. Frost og funi rðardóttir Elva Dögg Þó 80 02136

Viðskiptaráðgjöf BYKO Í viðskiptaráðgjöf BYKO færðu allar upplýsingar um reikningsviðskipti og lánamöguleika sem í boði eru. Þar færðu jafnframt Viðskiptakort BYKO sem auðveldar þér að eiga viðskipti við Leigumarkaðinn. Í viðskiptaráðgjöfinni er lögð áhersla á góða þjónustu og skjóta afgreiðslu mála. Afgreiðslutími er frá 08.00–18.00 og því ættu allir að geta fundið sér tíma til þess að kíkja og fara yfir málin eða hafa samband í síma 515 4000.

Reikningsviðskipti við allra hæfi! Mánaðarreikningur: Fjölmargir einstaklingar og fyrirtæki eru í mánaðarlegum reikningsviðskipti og njóta afsslátta á hverjum tíma til samræmis við umfang viðskipta. Reikningsviðskipti einfalda og auka þægindi viðskiptamanns sem fer greiðsluseðil í byrjum mánaðar sem hægt er að greiða í öllum bönkum og netbönkum. Reikningslán: Reikningslán er sérlega hentugu form lánaviðskipta til skemmri tíma. Oft er um að ræða að viðskiptamað­ur þarf fyrirgreiðslu fram að fokheldi eða öðrum þeim tíma­punkti að lán eða greiðsur koma inn á framkvæmd. Sé þessa fyrirkomulags óskað þá er það skoðað sérstaklega með tillitis til þess hvort trygging­ ar þurfi að koma til.

Staðgreiðslureikningur: Margir kjósa að staðgreiða í stað þess að reikningsfæra. Að sjálfsögu bjóðum við hjá BYKO og Leigumarkaðinn upp á staðgreiðslureikninga en í þeim tilvikum nýtur viðskiptamaðurinn kjara sinna strax við kassann þegar gert er upp. Lánamöguleikar: Til viðbótar við reikningslán bjóða við Visa- og Euro raðgreiðslur og skuldabréf til lengri eða skemmri tíma.

Þú fylgist nákvæmlega með stöðunni! Þjónustuver á heimasíðu BYKO: Til að auðvelda viðskiptavinum okkar að fylgjast með viðskiptum sínum geta þeir fengið aðgang inn á sitt eigið svæði á heimasíðu BYKO. Þar er hægt að nálgast reikningsyfirlit, einstaka reikninga og fara yfir afsláttar­kjör. Þar er einnig vöruskrá BYKO o.fl. Sækja þarf um aðgang hjá viðskiptaráðgjöf BYKO og við sendum aðganginn um hæl.


Smágrafa Vnr. 97920075

Netfang: lm@lmleiga.is

Sjá verðlista á byko.is

Afl Vél Mokstursdýpt Hæð Breidd Þyngd

9 hö Dísel 155 cm 126 cm 80 cm 890 kg

Þessi smágrafa er einföld og auðveld í notkun. Hana er gott að nota ef færa þarf til tré, útbúa bílaplan, grafa fyrir dreni eða þró o.s.frv. Starfsmenn LM fara í gegnum grunnatriði við notkun gröfunnar áður en hún er leigð út. Varast skal að snúa gröfunni á hörðu undirlagi því þá er dálítil hætta á að gúmmíbeltið detti af henni. Ef þetta gerist, sem er frekar óalgengt, þá skal hringja í starfs­menn LM og láta vita. Reynið ekki að koma beltinu á sjálf því það getur skemmt það.

Smágrafa, stór Vnr. 97920085

Sjá verðlista á byko.is

Afl Vél Mokstursdýpt Hæð Breidd Þyngd

11,7 kW Dísel 220 cm 220 cm 98 cm 1599 kg

Vinsæl grafa sem sameinar smæð og kraft. Mjókkanleg úr 136 cm í 98 cm.

Beltavagn Vnr. 97920069 Afl Vél Burðargeta Rúmmál Breidd Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 10 hö Bensín 650 kg 0,3 m3 75 cm 490 kg

Hér er í boði öflugt tæki sem skemmir ekki við­ kvæman gróður í görðum þó eitthvað þurfi að rótast þar. Vagninn er með breið belti sem dreifa þunganum. Vagninn getur mokað upp á flutningskerið og sturtað úr því. Tækið hentar veL alls staðar þar sem flytja þarf til jarðveg.

Hjól­bör­ur, bens­índrifn­ar Vnr. 97690051 Afl Vél Elds­neyti Burð­ar­geta Rúm­mál ­Breidd Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 4,5 hö Bens­ín Ó­bland­að 200 L 6 cu / fet 90 cm 80 kg

Frá­bær­ar hjól­bör­ur sem eru mót­orknún­ar og ­ganga fyr­ir bens­íni. LM kapp­kost­ar að vera á­vallt með nýj­ustu tæk­ in sem geta auð­veld­að vinn­una og auk­ið á­nægju við hin ýmsu störf. Þess­ar hjól­bör­ur ­henta ein­stak­lega vel í garð­inn, á bygg­ing­ar­stað­inn eða hvar sem er þar sem ­flytja þarf ein­hverja ­hluti.

Garð- og jarðvegstæki

9


Jarðvegsþjöppur Þjöppurnar sem eru til leigu hjá Leigumarkaði Byko hafa flestar titringsvörn í handföngum. Þær eru þægilegar í meðförum en ætíð skal nota hanska við stjórnun þessara tækja vegna titrings frá þeim. Þær stærri keyra í báðar áttir þannig að það þarf bara að velja þá stærð sem hentar og er sjálfsagt að leita ráða hjá starfsmönnum Leigumarkaðar með val á rétta tækinu fyrir verkefnið. Raunveruleg þjöppun á jörð og malbiksefni gerir miklar kröfur um réttan búnað fyrir hvert skilgreint verk. Jarðvegs­ þjöppum er skipt í þyngdarflokka og uppgefin þjöppunardýpt er óþjappað efni. Það þýðir að lagþykktin er 25% hærri en fullþjappað. Mælt er með minnst fjórum yfirferðum. Fleiri yfirferðir þýða ekki endilega aukna þjöppunar­þykkt held­ur miklu frekar aukið öryggi þjöppunarinnar.

Jarðvegsþjappa 300 kg Vnr. 97809000 Vél Þjöppun Þjöppuflötur Þjöppukraftur Þyngd Vinnuátt Eldsneyti

Sjá verðlista á byko.is 9,0 hö/6,7 kW 398 kg/m2 60 x 84 cm 45,0 kN 275 kg Áfram/aftur Bensín

Þetta er vél sem hentar mjög vel í húsgrunna og bílastæði eða þar sem krafa er um mikla þjöppun. Þjappan er með titringsvörn í handfangi þannig að hún er mjög notenda væn en muna skal þó eftir hönskunum til að forðast álagsmeiðsli.

10

Jarðvegsþjöppur

Jarðvegsþjappa 150-200 kg Vnr. 97809007 Vél Þjöppuflötur Þjöppukraftur Þyngd Vinnuátt Eldsneyti

Sjá verðlista á byko.is 5,5 hö/4,0 kW 50 x 69,5 cm 30,0 kN 161 kg Áfram/aftur Bensín

Ef verið er að skipta um jarðveg í bílaplani þá er þetta minnsta þjappan sem ætti að nota í það. Það fæst góð þjöppun og það þjappast ekkert alltof þykkt lag í einu. Gott er að fara fjórum sinnum yfir. Síðan er gott að skipta yfir í 100 kg þjöppu þegar farið er að setja yfir snjóbræðsluna og hellurnar.

Jarðvegsþjappa 500 kg Vnr. 97808980 Vél Þjöppuflötur Þjöppukraftur Þyngd Vinnuátt Eldsneyti

Sjá verðlista á byko.is 13,9 hö/10,1 kW 55 x 90 cm 65,0 kN 497 kg Áfram/aftur Dísel

Þessi vél er 500 kg og hentar í öll stærri verkefni þar sem krafist er 100% öryggis með þjöppunina. Verktakar nota hana við húsgrunna fjölbýlishúsa sem og minni húsgrunna en einnig til að geta þjappað þykkara lag í einu.


Netfang: lm@lmleiga.is

Jarðvegsþjappa 70–100 kg Vnr. 97809005 Þyngd Þjöppukraftur Þjöppunardýpt Þjöppuflötur Vinnuátt Vél Eldsneyti Kæling

Sjá verðlista á byko.is 70-100 kg 18 kN 40 cm 40 x 55-50 x 65 cm Áfram 5 hö/handstart Bensín, óblandað Loft

Við hellulagningu eða við lagningu hitarörs í bílaplan hentar þessi þjappa vel. Það er hægt að fá gúmmípúða undir þjöppuna til að vernda hellurnar þegar rennt er allra síðast yfir sandfyllinguna.

Jarðvegsþjappa 50 kg – Vnr. 97808989 Vél Þjöppun Þjöppuflötur Hám. halli Þjöppukraftur Hraði Þyngd Vinnuátt

Rafm.

Sjá verðlista á byko.is 0,75 hö/0,55 kW 354 kg/m2 38 x 36,4 cm 20° 10,5 kN 18 m/mín 48,5 kg Áfram

Við hellulagningu eða við lagningu hitarörs í bílaplan hentar þessi þjappa vel. Þessi þjappa er rafdrifin og því hljóðlát og auðvelt að koma í gang.

Jarðvegsþjappa – Hoppari Vnr. 97809006

Sjá verðlista á byko.is

Þyngd 68 kg Þjöppukraftur 7,4 kN Þjöppunardýpt 20 cm Þjöppuflötur 33 x 28 cm Vinnuátt Áfram Vél Handstart Eldsneyti Bensín blandað 1:25 Kæling Loft Ef verið er að þjappa sand eða möl á mjög þröngum stöðum s.s. við stólpa eða í skurðum þá er þetta vélin sem hentar. Hún er einföld og meðfærileg í notkun og þægilegt að vinna með hana.

Jarðvegsþjappa 50-70 kg Vnr. 97808990 Vél Þjöppun Þjöppuflötur Þjöppukraftur Hraði Þyngd Vinnuátt

Sjá verðlista á byko.is 3,0 hö/2,2 kW 398 kg/m2 32 x 57,4 cm 13,0 kN 20 m/mín 64,0 kg Áfram

Við hellulagningu eða við lagningu hitarörs í bílaplan hentar þessi þjappa vel.

Jarðvegsþjöppur

11


Pallar og stigar Leigumarkaðurinn býður upp á mjög fjölbreytilega flóru af stigum, tröppum og vinnupöllum. Það ætti að vera hægt að finna hér nákvæmlega þann stiga sem hentar, vegna þess að hér eru í boði litlir stigar, stórir stigar, langir stigar, stuttir stigar, tröppur fyrir stigaganga o.s.frv. Ganga þarf þannig frá stigum að þeir renni ekki til að neðan eða séu of háreistir því þá er hætta á að þeir falli aftur á bak þegar upp er komið. Það er því áríðandi að taka nógu langan stiga í það sem á að gera.

Veggjapallar Vnr. 97920071 Breidd hverrar einingar 1 m Hæð hverrar einingar Lengd hverrar einingar

Leita þarf tilboða hjá LM 2 m og 2,7 m 1,8 m

LM hefur hafið leigu og sölu á veggjapöllum. Veggjapallarnir eru léttir og meðfærilegir og þykja einstaklega þægilegir í uppsetningu. Þetta eru útbreiddustu veggjapallar sem eru í notkun á Íslandi og hafa verið notaðir á hæstu byggingar hér á landi. Mjög misjafnt er hvað það kostar að leigja veggjapalla og fer það allt eftir uppröðun og útfærslu. Starfsmenn LM geta reiknað út magn efnis sem þarf í hvert verk fyrir sig ef mál (hæð og lengd) liggja fyrir og er tilboð miðað við það.

12 Pallar og stigar


LM Sími: 515 4020 Stigi (3x10 þrep) Vnr. 97669032

Sjá verðlista á byko.is

Fjöldi trappa Mesta hæð (stigi) Mesta hæð (trappa) Þyngd

30 7,74 m 5,68 m 34 kg

Þessum stiga er hægt að breyta í tröppu. Ef t.d. er verið að skipta um perur í stigahúsinu þá er hægt að búa fyrst til tröppu í stigann og síðan nota þriðju grindina til að teygja sig hærra eða alla leið í perustæðið.

Hjólapallar Ef komið er að því að skipta um rúður, mála eða setja upp þakkant þá er þörf á vinnupalli í stað stiga. Leigumarkaður leigir létta og meðfærilega vinnupalla sem eru úr áli og eru á hjólum. Þeir eru auðveldir í uppsetningu og meðfærilegir ef þarf að færa þá á meðan á vinnu stendur. Hægt er að velja tvær breiddir og tvær lengdir af hjólapöllum. Annars vegar eru breiddirnar 0,75 m og 1,35 m og hins vegar lengdirnar 2 m og 2,5 m.

Breidd: 0,75 m Lengd: 2 m og 2,5 m Vnr.

STANDHÆÐ

VINNUHÆÐ

2,5 m 3,5 m 4,5 m 5,5 m 6,5 m 7,5 m 8,5 m 9,5 m 10,5 m

4,5 m 5,5 m 6,5 m 7,5 m 8,5 m 9,5 m 10,5 m 11,5 m 12,5 m

97920024 97920035 97920045 97920055 97920065 97920066 97920067 97920068 97920046

TIL SÖLU Leigumarkaður hefur hafið sölu á hjóla­pöllum og veggjaplöllum. Frekari upplýsin­­gar um palla má nálgast í síma: 896-6060

Sjá verðlista á byko.is

Breidd: 1,35 m Lengd: 2 m og 2,5 m Vnr.

STANDHÆÐ VINNUHÆÐ

97910025 97910035 97910045 97910055 97910065 97910075 97910085 97910095 97910105

2,5 m 3,5 m 4,5 m 5,5 m 6,5 m 7,5 m 8,5 m 9,5 m 10,5 m

4,5 m 5,5 m 6,5 m 7,5 m 8,5 m 9,5 m 10,5 m 11,5 m 12,5 m

Sjá verðlista á byko.is

Pallar og stigar

13


Stein- og steyputæki

Víbrator Vnr. 97581020

Sjá verðlista á byko.is

Afl Straumur Lengd Þyngd

2.100 W 230 V / 16 A 4,2–6 m 18 kg

Þegar steinsteypan er lögð út er nauðsynlegt að víbra steypuna þannig að hún fái jafna dreifingu á grjóti, möl og sementi. Þess vegna er víbrator nauðsynlegt tæki í steypuvinnuna. Ýmsar lengdir eru til af víbratorum og þeir lengstu ná í hæstu veggi. Passa skal að hafa aldrei víbrator í gangi ef steypan umlykur ekki hausinn því að þá getur hann ofhitnað.

Steypuhrærivél Vnr. 97581001 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 630 W 230 V / 10 A 88 kg

Steypuhrærivél hentar vel til að blanda lítið magn af steinsteypu og til þess að vélin skili miklum gæðum í hverri hræru er mikilvægt að hreinsa tromluna með smásteinum og vatni fyrir hverja nýja blöndun og eftir notkun. Þetta er svokölluð hálfpokavél sem útbýr 85 L í hverri hræru.

14

Stein- og steyputæki

Bollaslípivél Vnr. 97661068 Afl Straumur Stærð skífu Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1.400 W 230 V / 10 A 125 mm 3,5 kg

Þegar þarf að slétta harða steinsteypu þá er þetta rétta vélin. Auðvelt er að beita henni t.d. á vegg, tröppu eða gólf og á litla fleti. Varast ber að beita miklum þunga á hana því þá erfiðar hún of mikið og getur auðveldlega ofhitnað með þeim afleiðingum að hún bilar. Hægt er að tengja ryksugu við vélina þannig að þá kemur lítið ryk eftir hana. Vélin er útbúin með demantsbolla sem vinnur vel á steinsteypunni og skilar sléttu yfirborði.

Sladdari Vnr. 97581000 Afl Flötur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is Handafl 116 x 17 cm 7 kg

Sladdari jafnar yfirborð steypunnar en skilur eftir ójafnt yfirborð sem er gott ef það á að fleyta yfir flötinn seinna. Þá gefur þessi áferð einnig góða bindingu.


Netfang: lm@lmleiga.is

Glattari Vnr. 97581002 Afl Flötur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is Handafl 120 x 12 cm 7 kg

Með hjálp glattara er yfirborð steypunnar gert slétt og sterkt. Sandur, möl og sement er unnið með jöfnunarfleti glattarans þannig að sterkt og slitþolið yfirborð myndast.

Gólfslípivél, stór Vnr. 97661051 Afl Straumur Vinnslubreidd Snúningur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 2,2 kW 220 V / 16 A 42 cm 300-1350 sn. / mín. 80 kg

Fjölhæf vél til slípunar á steingólfum.

Steinaklippur Vnr. 97681026

Sjá verðlista á byko.is

Þyngd 65 kg Skurðarlengd 43 cm Skurðarhæð 1–30 cm Aukahlutir Teinar og hjól Þægilegar klippur sem henta vel á steina og hellur. Skurður er nákvæmur og kemur það ekki niður á hraðvirkni klippnanna.

Fræsivél, steinsteypu Vnr. 97661039 Afl Straumur Vinnslubreidd Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 2 kW 230 V / 16 A 20 cm 51 kg

Þetta er vél sem getur auðveldlega skrapað málningu af gólfum. Hægt er að skipta um klossa í henni þannig að virknin aukist eða minnki allt eftir því hvað við á.

Stein- og steyputæki

15


Tæki á athafnasvæði Veggjamótakerfi frá Leigumarkaður hefur til leigu og sölu veggjamót frá Hünnebeck, hinum vel þekkta þýska steypumóta-framleiðanda. Boðið er upp á kranamót, handflekamót og sökkulmót ásamt öllum þeim fylgihlutum sem með þarf. Handflekamótin eru nýjung hjá LM. Verðlista fyrir veggjamót, hvort heldur til leigu eða sölu, er hægt að fá hjá LM. Verð pr. m2 fer mjög mikið eftir því hvernig samsetningu efnisins er háttað. Mótapakki með hlutfallslega miklu magni af stórum flekum og færri fylgihlutum er ódýrari en mótapakki sem inniheldur mikið af litlum flekum, hornum og miklu magni af fylgihlutum.

Veggjamót, kranamót Vnr. 97700002

Skástífur

(Manto)

Leita þarf tilboða hjá LM

Veggjamótin eru hentug fyrir verktaka sem vilja losna við að hafa áhyggjur af dýrri fjárfestingu í mótum sem erfitt er að finna geymslupláss fyrir þegar þau eru ekki í notkun. Mótin eru til í ýmsum stærðum og fylgja með ýmsar tegundir af fylgihlutum.

Vnr. 97662095 Hæð

Sjá verðlista á byko.is 2,6–4,8 m

Skástífur sem henta vel fyrir steypuveggeiningar og mót.

Veggjamót, handfleka/ sökkulmót (Rasto/Takko) Vnr. 97700001

16

Tæki á athafnasvæði

Sjá verðlista á byko.is

Handflekamótin henta vel fyrir þá sem eru ekki útbúnir með krana enda eru stærstu mótin aðeins 76 kg.


Loftamótakerfi frá

LM Grófvörusvið sími: 554 4838

Leigumarkaðurinn hefur til leigu og sölu loftamót frá Hünnebeck. Loftamótin eru úr áli og eru létt og meðfærileg. Hraði við undirslátt eykst til muna við notkun þessara móta. Einnig hefur LM til leigu og sölu loftastoðir ásamt mótabitum til leigu.

Loftamót Vnr. 97700003

Leita þarf tilboða hjá LM

Loftamótin þykja mjög hentug þar sem reynslan af þeim sýnir að byggingartími styttist verulega og öll vinna verður léttari.

Súlumót Vnr. 97700005

Leita þarf tilboða hjá LM

LM býður nú einnig hringlaga súlumót sem eru bæði mjög sterk og mjög fljótleg að vinna með. Áferð steypunnar verður frábær.

Mótabitar og gafflar Vnr. 97703003 Mótabitar Vnr. 97662096 Gafflar

Loftastoðir og þrífætur Vnr. 97662093 Þykkar Vnr. 97662094 Þunnar Vnr. 97662096 Hæð

Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is

1,75–3,0 m, 2,0–3,5 m og 2,6–4,5 m

Hægt er að leigja/kaupa bæði þykkar og þunnar loftastoðir. Þær eru leigðar á verði pr. stykki pr. dag. Þrífætur eru nauðsyn­legir þegar verið er að byrja undirslátt. Þrífætur eru leigðir á verði pr. stykki pr. dag.

Lengdir

Undirsláttarturnar Vnr. 97700007

Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is

2,5/2,9 og 3,9 m

Mótabita er nú hægt að leigja hjá LM. Þeir eru leigðir á verði pr. lengdarmetra pr. dag. Gafflarnir eru leigðir á verði pr. stykki pr. dag.

Leita þarf tilboða hjá LM

Turnarnir eru hentugir þar sem lofthæð er mikil eða þar sem undirstöður þurfa að vera sérstaklega burðarmiklar.

Tæki á athafnasvæði

17


Öryggishandrið Vnr. 97700009

Sjá verðlista á byko.is

Sívaxandi kröfur eru gerðar til öryggis á vinnustöðum LM býður öryggishandrið bæði til leigu og sölu. Þessi gerð öryggishandriða hefur nú þegar náð mikilli útbreiðslu hér á landi.

Vinnustaðagirðingar Vnr. 97700010

Sjá verðlista á byko.is

Vinnustaðagirðingarnar eru 3,5 m að lengd og 2 m að hæð. Þær henta vel til að girða af vinnustaði þar sem verklegar framkvæmdir standa yfir. Einnig er algengt að nota þær til að girða af svæði þar sem ýmsir viðburðir fara fram s.s. kappleikir, skemmtanir o.fl.

Steinar fyrir vinnustaðagirðingar Vnr. 97700011

Sjá verðlista á byko.is

Steinarnir fylgja með vinnustaðagirðingunum og eru nauðsynlegar undirstöður fyrir þær.

Vörulyftur Tæki á

18 athafnasvæði

Vnr. 97809037

Leita þarf tilboða hjá LM

Bjóðum mjög öflugar vörulyftur sem lyfta allt að 1500 kg. Þessar lyftur nota sömu möstur og lyfturnar hér að ofan og ná því hæstu hæðum.


Netfang: lm@lmleiga.is

Ruslarör Vnr. 97703026

Sjá verðlista á byko.is

Rörin eru 1,1 m að lengd og 50 cm í þvermál. Þau festast saman með sérstökum keðjum sem fylgja með. Hægt er að setja saman rör sem ná frá jafnsléttu og upp í nokkrar hæðir á háhýsum. Á hverri hæð má svo setja upp rör sem gerir mögulegt að losna við rusl af tiltekinni hæð.

Tímabundið vegrið

Masturslyftur Vnr. 97809037

Leita þarf tilboða hjá LM

LM býður bæði eins og tveggja mastra lyftur sem geta verið allt að 30 metra langar og eru mjög burðarmiklar. Þú getur nánast farið eins hátt og þú vilt því lyftur frá okkur voru notaðar á hæsta hús landsins á Smáratorgi.

Sjá verðlista á byko.is

Vegriðin eru létt og auðveld í meðförum og gefa minna högg við árekstur, heldur en steinvegrið.

Tæki á athafnasvæði

19


Kerrur, lyftur og flutningatæki Kerra, fjölnota Vnr. 97566008

Sjá verðlista á byko.is

Stærð L x B Burðargeta 2.000 kg Öxlar 2

4-5 x 1,85 m

Þessa kerru er hægt að nota til margra hluta. Hægt er að flytja búslóðir, byggingarefni, jarðvegsefni, vélar og í raun allt sem er undir tveimur tonnum.

Kerra, timburflutningar Vnr. 97566005

Sjá verðlista á byko.is

Stærð L x B Burðargeta 1.500 kg Öxlar 1

4,5 x 1,5 m

Þegar flytja á timbur þarf að nota góða kerru sem auðvelt er að keyra með. Þegar kerra er valin þarf að taka tillit til þess hvað á að flytja. Ef flytja á löng timburbúnt þarf að gæta þess að kerran sé ekki of stutt. Huga þarf vel að því að ekki sé sett of mikil þyngd á kerruna.

Kerra, bílaflutningar Vnr. 97566004

Lyftur, Kerrur,kerrur lyftur

20 20 og og smáflutningatæki flutningatæki

Sjá verðlista á byko.is

Þetta er rétta kerran til að flytja vél eða bíl. Burðargeta er 2000 kg. Kerran flytur flestar gerðir fólksbíla og jepplinga.


LM Sími: 515 4020

Kerrur Vnr. 97566001 Lítil Vnr. 97566007 Meðal Vnr. 97566002 Stór

Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is

Þessar kerrur henta vel til að henda smárusli eða flytja efni, möl, timbur og annað byggingarefni. Varist að taka of litla kerru á leigu því að það getur farið illa með kerruna að ofhlaða hana. Upplýsingar um burðargetu og fleira fyrir þessar kerrur er að finna á næstu blaðsíðu.

KERRUR TIL LEIGU HJÁ LEIGUMARKAÐI Vörunúmer

Heiti

Stærð L x B

Burðargeta

Öxlar

Bremsur

97566001

Lítil

2 x 1,3 m

97566002

Stór

3 x 1,45 m

600 kg

1

Nei

1.200 kg

1

97566004

Bílaflutn.

97566001

Timburflutn.

4,8 x 1,85 m

2.000 kg

2

5 x 1,8 m

1.200 kg

1

97566001 97566001

Millistór

2,5 x 1,27 m

600 kg

1

Nei

Fjölnotakerra

4,8 x 1,85 m

2.000 kg

2

ÞÚ SÉRÐ VÖRUÚRVAL OG FREKARI UPPLÝSINGAR Á WWW.BYKO.IS

Vélagálgi Vnr. 97665008 Lyftigeta Þyngd

Sjá verðlista á byko.is

Farangurskerra

1.000 kg 150 kg

Ef skipta þarf um bílvél eða lyfta vél af einhverjum ástæðum þá er þessi vélagálgi mjög hentugur í verkið. Vélagálginn er sérstaklega styrktur og hannaður til að lyfta vélum úr bílum. Gálginn er á hjólum og þegar búið er að lyfta vélinni er hægt að bakka gálganum frá bíln­ um og slaka vélinni niður á gólf.

Vnr. 97566009 Burðargeta

Sjá verðlista á byko.is 750 kg

Búslóðaflutningakerran er lokuð og mjög þétt. Hentar vel til minni flutninga. Mál: L:300 cm x H:180 x B:150 8m3

Kerrur, lyftur Lyftur, kerrur og flutningatæki og smáflutningatæki

21


VINNULYFTUR TIL LEIGU HJÁ LEIGUMARKAÐI

ÖRYGGIÐ

Vörunúmer

Tegund lyftu

Afl

Vinnuhæð

Stærð á palli

Lyftigeta

Þyngd

97809011

Skæralyfta innanhúss

24V

7,6 m

0,8 x 3,26 m

220 kg

1.400 kg

97809012

Skæralyfta innanhúss

24V

8 m

0,8 x 3,26 m

363 kg

1.547 kg

97809013

Skæralyfta innanhúss

24V

10 m

1,16 x 3,26 m

454 kg

1.800 kg

97809015

Skæralyfta utanhúss

Dísel

10 m

1,83 x 3,96 m

340 kg

3.360 kg

97809019

utanhúss

Dísel

15 m

1,73 x 4,8 m

454 kg

6.000 kg

97809155

Bómulyfta sjálfkeyrand

Dísel

15,5 m

0,92 x 2,44 m

227 kg

6.700 kg

97809016

Bómulyfta sjálfkeyrandi

Dísel

16 m

0,76 x 1,52 m

227 kg

6.800 kg

97809022

Bómulyfta sjálfkeyrandi

Dísel

22 m

0,91 x 2,44 m

227 kg

12.800 kg

97809017

Bómulyfta dregin af bíl

Bensín

12 m

0,7 x 1,3 m

200 kg

1.160 kg

97809027

Bómulyfta dregin af bíl

Dísel

17 m

0,7 x 1,3 m

200 kg

2.080 kg

Allar lyftur hjá LM eru að sjálfsögðu búnar samkvæmt hefðbundn­um fyrirmælum um öryggi og ættu öryggis­línur að vera staðalbúnaður þegar vinnu­lyfta er leigð. Allar lyftur eru skoðaðar á venjubundinn hátt af Vinnueftirlitinu.

Mikið úrval skæra- og bómulyfta

ÞÚ SÉRÐ VÖRUÚRVAL OG FREKARI UPPLÝSINGAR Á WWW.BYKO.IS

Plötulyftur Vnr. 97682060 Afl Lyftigeta Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 230 V / 16 A 60 kg í 3 - 4,4 m 59 kg

Frábært léttitæki sem vinnur á við tvo menn. Þetta tæki heldur undir gifsplöturnar upp í loft svo hægt sé að skrúfa þær fastar. Það er ótrúlegt hvað þetta tæki léttir undir við loftavinnuna. Þetta er rafknúin plötulyfta sem er þægileg í notkun en við eigum líka handknúnar sem vinna á sama hátt.

Kerrur,kerrur lyftur Lyftur,

22 22 og og smáflutningatæki flutningatæki

Skæralyfta Vnr. 97809011 Vnr. 97809012 Vnr. 97809013 Vnr. 97809015 Vnr. 97809019

Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is

Skæralyftur eiga það sameiginlegt að það er pallurinn eða vinnusvæðið sem notkunargildi hennar snýst um. Það þarf að vera pláss fyrir fleiri en einn mann við vinnu í lyftunni til að hún nýtist sem best. Ákveða þarf vinnuhæðina sem er 1,8 m hærri en pallhæðin. Lyfturnar er auðvitað hægt að nota bæði innan- og utanhúss ef undirlagið er í lagi. Með lyftum sem teygja sig lengra en í 7 m vinnuhæð ættu öryggisbelti/línur að vera staðalbúnaður.


Netfang: lm@lmleiga.is

Vöru- og tröpputrilla Vnr. 97581107

Sjá verðlista á byko.is

Vörutrillur og tröpputrillur geta verið þarfaþing þegar verið er að flytja búslóðir eða vörur.

Bómulyftur, dregnar Vnr. 97809017 Vnr. 97809027

Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is

Vinnuhæð 12 og 17 m Gengur fyrir rafmagni, bensíni og dísel Þetta eru frábærar lyftur til að nota við minniháttar verkefni. Lyfturnar eru liprar og einfalt að stjórna þeim. Hægt er að draga þær heim á bílnum. 12 m lyfturnar fara 3 m frá miðju 16 m lyfturnar fara 5 m frá miðju.

Skotbómulyftari - 14 metrar Vnr. 97809020

Brettatjakkur, 2,5 tonn Vnr. 97665009

Sjá verðlista á byko.is

Caterpillar 360 B. Burðargeta 3500 kg. Hámarkshæð gaffla: 13,5 m. Breidd : 244 cm. 9970 kg. eiginþyngd. Fjórhjóladrif. Fjórhjólastýri. Dísel.

Sjá verðlista á byko.is

Kerrur, lyftur Lyftur, kerrur og flutningatæki og smáflutningatæki

23


Lagnatæki og dælur

Snjóbræðslu- og gólfhitagrind Vnr. 97660083 Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 15 kg

Þetta handhæga tæki er sett inn í plastslöngurúllu og síðan er einfalt að draga út lögnina og leggja niður í bílaplanið eða gangstéttina. Það koma engin brot á slönguna og er því ekki hætta á leka.

Pressutöng og fylgihlutir Vnr. 97682010 Handtöng Vnr. 97682002 Rafmagns Vnr. 97682004 Rafhlöðu Vnr. 97682003 Pressukjaftu Vnr. 97682006 Yddari Vnr. 97682007 Hefill Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is

600 W 230 V / 10 A 6 kg

Ef leggja þarf nýjar lagnir í hús eða sumarbústað er þægilegt að nota „fittings“ þar sem þessi vél kemur til sögunnar við að pressa „fittings“ á lagnirnar. Þetta er ótrúlega einfalt kerfi og það eru engar snittvélar notaðar. Kjaftarnir í þessa vél passa líka fyrir önnur „pressfittings“kerfi. Það er bæði til pressutöng, fyrir rafmagn og rafhlöðu 12 V.

Pressutöng stór og kjaftasett Vnr. 97682008 Rafm. stór Sjá verðlista á byko.is Vnr. 97682009 Kjaftasett Sjá verðlista á byko.is Þessi pressutöng er atvinnumannatæki og nýtist með kjaftasettinu í sérhæfða lagnavinnu.

Lyftur, Lagnatæki kerrur

24 24 og og smáflutningatæki dælur

Rörtöng og rörhald Vnr. 97662084 Sverleiki Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 8” 2 kg

Þessi rörtöng er það sem þarf ef allt er kolfast. Hún hefur öfluga kjafta sem grípa vel í rörin og allt losnar þetta á endanum. Rörhaldið er til að halda rörum ef verið er að snitta eða skrúfa á fittings.

Rörabeygjuvél Vnr. 97809009

Sjá verðlista á byko.is

Afl Handafl Afköst 3/8” – 2” Þyngd 72,6 kg Þetta er nauðsynlegt tæki til að vinna með ef beygja þarf rör. Líklega beygjast rörin ekki eins vel í höndunum enda er hægt að ráða gráðunum nákvæmlega og útkoman er frábær. Þetta er handglussavél sem er mjög kröftug en jafnframt auðveld í meðförum.


LM Sími: 515 4020

Brunndæla Vnr. 97669022 Afl Straumur Stærð Lítrar/mín. Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1,2 kw 230 V / 16 A 2” 350 18 kg

Hentugar dælur til að sjúga upp af gólfi því að þær skilja bara 1 mm eftir af vatni. Ef von er á að það flæði upp þá er mælt með að fengin sé dæla sem er útbúin með flotrofa. Hún fer þá í gang þegar vatnið er komið upp að vissu marki og slekkur síðan á sér þegar hún hefur tæmt.

Handsnitti rafmagns Vnr. 97662085

Sjá verðlista á byko.is

Afl 1.600 W Straumur 220 V / 16 A Snittstærðir 3/8–1,1/4” Þyngd 13 kg Alveg frábært og handhægt snitttæki ef snitta á nokkur rör. Það er einfalt og þægilegt í notkun, gefur frábæra snittun en muna verður eftir snittolíunni því að hún er lykilatriðið fyrir góðu snitti og þá verður auðvelt að skrúfa allt saman.

Rörafrystir Vnr. 97662086 Afl Straumur Afköst Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 325 W 230 V / 16 A 2” rör (60 mm í koparrörum) 25,3 kg

Það er engin ástæða lengur til að tæma allar vatnsleiðslur ef gera þarf við lagnir eða færa þær til. Rörafrystinum er brugðið á rörin og síðan er fryst en það tekur um 1 klst að frysta 1 1/2“ rör. Tækið býr til í stappa sem lokar fyrir rennslið en þá er hægt að saga í sundur rörið. Passa verður upp á að taka tækið ekki af og slökkva ekki fyrr en búið er að lagfæra lögnina.

Þrýstimælir fyrir lagnir Vnr. 97662088 Afl Þrýstingur Tankur Tengi Þyngd

Sjá verðlista á byko.is Handafl 60 bör 12 l R 1/2” 8 kg

Ef nýbúið er að leggja lagnir er ekki hægt að komast hjá því að þrýstiprófa þær áður en vatni er hleypt á kerfið nema með því að taka óþarfa áhættu á að kerfið leki. Einnig er öruggara að þrýstiprófa eftir lagnaviðgerðir.

Handsnitti Vnr. 97662083

Sjá verðlista á byko.is

Snittstærðir 3/8–1,1/4” Þyngd 8 kg Handsnittið er hentugt þegar ekki er verið að snitta mjög mikið og er því mest notað í smálagfæringar. Áhaldið er handknúið og lætur vel að stjórn. Það þarf alltaf að nota snittolíu þegar snittað er.

Lagnatæki Lyftur, kerrur og dælur og smáflutningatæki

25 25


Hitarar og þurrkarar Búast má við því þegar byggingaframkvæmdir standa yfir um vetrartímann að auka þurfi hitastigið á vinnustaðnum. Þetta er mikilvægt atriði bæði fyrir steinsteypuna og vinnuskilyrðin. Hjá Leigumarkaði er aðgangur að öruggum tækjabúnaði í mjög fjölbreyttu úrvali til upphitunar á byggingarstað. Löng reynsla úr öllum tegundum byggingaverkefna hefur lagt grunninn að því úrvali sem til er hjá Leigumarkaði. Steinolíu- /gashitarar henta best til snöggrar hitunar húsnæðis eða annarra vinnurýma sem á að standsetja eða mála.

Hitablásari 3 kW Vnr. 97689015 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 3 kW 230 V / 16 A 6 kg

Þetta eru minnstu rafmagnshitablásararnir hjá LM en þeir eru duglegir að hita upp og henta vel í rými allt að venjulegri bílskúrsstærð. Rýmið sem hita á upp þarf að vera lokað. Þessir hitablásarar eru hitastýrðir og þeir slökkva á sér við kjörhitastig sem er valið og spara þannig rafmagnskostnað.

Hitablásari 4-9 kW Vnr. 97681016 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 4-9 kW 400 V / 16 A 3 fasa 6,5–15 kg

Þegar flýta þarf fyrir þurrkun í byggingum eða hita upp einstaka herbergi getur verið nóg að hafa rafmagnshitablásara.

Hitablásari 10-15 kw Vnr. 97681017 Afl Straumur Þyngd

Lyftur, Hitararkerrur og

26 26 og þurrkarar smáflutningatæki

Sjá verðlista á byko.is 10-15 kW 400 V / 16 A 3 fasa 17 kg

Þetta eru hitablásarar sem duga fyrir stærri rými. Þeir eru mjög þægilegir og ekki mikil eldhætta af þeim þar sem elementin glóðhitna ekki heldur kólna niður með hjálp hinnar öflugu viftu sem hitablásarinn er útbúinn með og þannig hitnar loftið í rýminu.


Netfang: lm@lmleiga.is

Rakaeyðingartæki Vnr. 97689045

Sjá verðlista á byko.is

Afl Straumur Loftflæði Afköst 27 °C/80% Vatnstankur Þyngd

1.236 W 230 V / 10 A 80 m3 / mín. 54 l / klst. 10 l 63 kg

Það þarf að vera sæmilega heitt í rýminu til að ná bestu virkni. Ef t.d. parket hefur verið farið að lyftast þá munu sjást breytingar á því og það leggjast aftur fínlega niður. Það sama gildir ef flætt hefur á teppalagðan flöt.

Hitablásari 28 kW Vnr. 97689010 Afl Straumur Eldsneyti Eyðsla Tankur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 30 kW / 96.000 Btu 230 V / 16 A Steinolía 3 l / klst. 35 l 45 kg

Þessi hitari er mjög meðfærilegur og er á hjólum. Hann er snöggur að hita upp. Masterhitararnir eru útbúnir með öryggj­um þannig að ef steinolían er búin þá slokknar sjálf­krafa á þeim. Þar sem þetta eru eldbrennarar ættu þeir alltaf að vera minnst 1 m frá veggjum eða öðrum stöðum sem kviknað gæti í.

Hitarar og Lyftur, kerrur þurrkarar og smáflutningatæki

27


Borar og brothamrar

Borvél, rafmagns Vnr. 97660010 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 510 W 220 V / 10 A 2,4 kg

Þetta er mjög öflug borvél, hún er svo mikið niðurgíruð að passa verður upp á að halda um hana með báðum höndum. Hentar vel þar sem þarf átaksmikla vél.

Borvél, SDS högg Vnr. 97660015 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 620 W 220 V / 10 A 3 kg

Ef bora á í steinsteypu þá er þetta besta vélin. Hún borar með upp í 24 mm borum. Það eina sem þarf að varast við borun er að leggjast of fast á vélina því að þá gengur borunin seinna fyrir sig.

Lyftur, Borar og kerrur

28 28 og brothamrar smáflutningatæki

Borvél, rafhlöðu Vnr. 97660072 Stór Spenna Þyngd

Sjá verðlista á byko.is

12 V / 14,4 V DC 2 kg

Öflugar rafhlöðuborvélar eru til hjá LM. Gott er að vera laus við rafmagnssnúrurnar ef hægt er. Það fylgja tvær rafhlöður með ásamt hleðslutæki og það tekur aðeins 1 klst. að hlaða rafhlöðu. Hægt er að fá leigðar rafhlöðuborvélar í lítil og stór verk.

Boltaskrúfuvél, rafmagns Vnr. 97660040 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 340 W 230 V / 10 A 3 kg

Góð til að nota í stálgrindahús eða til að fullherða hillurekka.

Kjarnaborvél Vnr. 97660025 Afl Straumur Borstærð Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 2.500 W 220 V / 16 A 250 mm 14 kg

Það er ekkert mál að bora fyrir þurrkarabarkanum eða útganginum frá háfnum í eldhúsinu. Með þessari vél er hægt að bora nánast hvað sem er í gegnum steinsteypu. Vélin verður þó að tengjast vatni svo hægt sé að bora með henni.


LM Sími: 515 4020

Vinkilborvél Vnr. 97660041 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 400 W 220 V / 10 A 1,8 kg

Brothamar, 27 kg Vnr. 97660062 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1.800 W 220 V / 10 A 29,7 kg

Eins og nafnið ber með sér borar þessi vél í vinkil. Hún getur nýst mjög vel við fjölmargar aðstæður t.d. ef koma þarf loftaklæðningu fyrir ofan við eldhússkápa og í stað þess að taka skápana niður þá er vinkilborvél notuð til að komast að klæðningunni og festa hana. Hér er því um vél að ræða sem getur sparað dýrmætan tíma.

Er góður ef þarf að brjóta gólf. Hann jafnast á við loftpressu og klárar verkið fljótt og vel. Ekki er ráðlagt að beita þessum á veggi því að hann er með mikið brotafl.

Brot- og borhamar, 10 kg

Brot- og borhamar, 5 kg

Vnr. 97660052/61 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1.500 W 220 V / 10 A 11,7 kg

Þessi brothamar brýtur vel. Hægt er að halda honum upp fyrir sig um leið og brotið er. Nota má bora allt að 55 mm.

Vnr. 97660050/51 Afl Straumur Þyngd

Borhrærivél Vnr. 97660042 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 900 W 220 V / 10 A 5 kg

Mjög öflug borhrærivél sem sérstaklega er ætluð í að hræra upp í sementlími, málningu og öðrum efnum sem erfitt getur verið að hræra. Ávallt skal nota báðar hendur á vélina.

Sjá verðlista á byko.is 950 W 220 V / 10 A 6,7 kg

Léttur brothamar sem borar og brýtur. Hægt er að bora upp fyrir sig með honum. Ætlaður í verk þar sem reikna má með að fyrirstaða sé ekki mikil. Borar með upp að 35 mm borum.

Borar og Lyftur, kerrur brothamrar og smáflutningatæki

29


Sagir og skurðartæki 97582002

Flísaskeri Vnr. 97582002 40 cm Vnr. 97582003 60 cm

Flísasög, stór Vnr. 97660063

Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is

Afl Straumur Flísalengd Flísaþykkt Þyngd

Þessir flísaskerar eru góðir til að skera bæði vegg- og gólfflísar. Þeir eru frábærir þegar vanda skal til verks og tíminn er dýrmætur. Einfaldir og auðveldir í notkun. Tegund Flísastærð Flísaþykkt Þyngd

97582001 30 cm 1 cm 4,5 kg

97582002 40 cm 1 cm 6 kg

97582003 60 cm 1 cm 8 kg

Afl Efnisþykkt Þyngd

Sjá verðlista á byko.is Handafl 16 mm 7 kg

Öflugar klippur sem skera í sundur hið sterkasta stál. Einfaldar í notkun en krefjast oft verulegs líkamsstyrks ef um svert stál er að ræða.

Lyftur, Sagir og kerrur

30 30 og skurðartæki smáflutningatæki

2.400 W 230 V / 16 A 70 cm 3,5 cm 60 kg

Þessi sög ræður við nánast allar flísar. Hún er öflug og dælir sjálf upp á sig vatni til kælingar. Fætur fylgja með og er sérstaklega mælt með því að þeir séu notaðir til að gera vinnuna léttari því að þú stendur þá við tækið. Góð reynsla er af þessari sög og er mælt með henni í öll helstu flísalagningarverk.

Járnaklippur Vnr. 97661025

Sjá verðlista á byko.is

Flísasög Vnr. 97582010 Afl Straumur Flísalengd Flísaþykkt Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 750 W 203 V / 10 A Ótakmörkuð 2,5 cm 17 kg

Þegar kemur að því saga flísar þá er erfitt að finna sög sem jafnast á við þessa. Sögin er nákvæm, hreinleg og meðfærileg. Hentar mjög vel í smærri verk sem taka fljótt af. Er með bakka undir, þar sem setja skal vatn þannig að blaðið fái kælingu.

Trébútsög, lítil Vnr. 97661035 Afl Straumur Blaðstærð Plankastærð Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1.400 W 230 V / 16 A 180 mm 13 x 5 cm í 90° og 12 x 5 cm í 45° 12,5 kg

Þægileg, létt vél með nægan kraft fyrir þær spýtur sem komast í hana. Kvarða- og gráðustillingar eru auðveldar og vélin skilar nákvæmri sögun.


Netfang: lm@lmleiga.is

Trébútsög, stór Vnr. 97661037 Afl Straumur Blaðstærð Plankastærð Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1.600 W 230 V / 16 A 305 mm 30,5 x 9.1 cm í 90° og 21,5 x 9.1 cm í 45° 21 kg

Þetta er öflugasta trébútsögin sem er í boði. Býður upp á allt það sem trébútsög þarf til að teljast atvinnumannatæki. Frábær í „pallapúlið“ og sumarbústaðavinnuna.

Trébútsög, meðal Vnr. 97661036 Afl Straumur Blaðstærð Plankastærð Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1.430 V 230 V / 16 A 260 mm Hámark 30 x 8 cm í 90° og 24 x 7 í 45° 14 kg

Öflug iðnaðarsög fyrir öll helstu smíðaverkefni. Nákvæm sög þar sem gráðustillingar eru mjög auðveldar.

Hellusög Vnr. 97661067 Afl Straumur Helluþykkt Hellulengd Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 2.400 W 230 V / 16 A 8 cm 70 cm 60 kg

Harðparketskeri Vnr. 976700312

Sjá verðlista á byko.is

Einstaklega gott verkfæri til þess að skera plastparket. Ekkert ryk.

Atvinnumannatæki sem getur nýst öllum vegna einfaldleika og auðveldrar notkunar. Er kraftmikið og hentar fyrir náttúruflísar og allar gerðir af hellum og steinum. Tengja þarf vatn inn á hellusögina til kælingar á blaðinu.

Lyftur, kerrurSagir og skurðartæki og smáflutningatæki

31 31


Sverðsög Vnr. 97662010 Afl Straumur Þyngd

Steinsög, rafmagns Vnr. 97661076

Sjá verðlista á byko.is 1.100 W 230 V/10 A 4,6 kg

Þegar kemur að því að saga úr plötum hvort sem það er beinn skurður eða ávalur þá er þetta tækið sem skal nota því að sögin nýtist í tré eða járn. Hægt er að nota hana með mörgum stærðum af sagarblöðum bæði fyrir tré og stál. Getur sagað eins þykkt efni og blaðstærð leyfir hverju sinni. Sagarblöð eru ekki innifalin í leigugjaldi.

Sjá verðlista á byko.is

Skurðarvél, loft

Afl 2.400 W Straumur 230 V / 16 A Blaðstærð 280 mm Skurðardýpt 10 cm Þyngd 12 kg

Vnr. 97662021 Afl Loftþörf Þrýstingur Snúningar Þyngd

Ef saga þarf innanhúss er gott að nota rafmagnssteinsög til að forðast mengun frá útblæstri bensínsteinsaga. Sögin er hentug fyrir sögun á steypu, steinum, múr og stáli. Hægt er að tengja ryksugu við þessa sög til að forðast rykmengun.

Vnr. 97662001

Sjá verðlista á byko.is 650 W 230 V / 10 A 3 kg

Þægileg sög sem hægt er að nota með mörgum stærðum af sagarblöðum, jafnt fyrir tré sem stál. Getur sagað eins þykkt efni og blaðstærð leyfir hverju sinni. Sagarblöð eru ekki innifalin í leigugjaldi en fást hjá LM.

32

Sagir og skurðartæki

Loft 400 l / mín. 6 bör 20.000 sn./mín. 1,9 kg

Lofttæki sem gott er að nota til að skera kítti í glugg­um eða meðfram listum. Líka hægt að saga í tré þar sem erfitt er að koma að stærri tækjum. Tækið er líka notað til að hreinsa upp fúgur á milli flísa. Notkunarmöguleikarnir eru margir þar sem hægt er að setja fjölda mismunandi hnífa og sagarblaða í tækið.

Stingsög Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is

Nagari Vnr. 97662020 Afl Straumur Þykkt efnis Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 280 W 230V / 10 A 1,3 mm 1,9 kg

Nagari er tæki sem sker í blikk og stál þannig að það vindur sig ekki eins og gerist þegar það er klippt. Hægt er að nota nagara til að skera blikk og stál með beinum jafnt sem ávölum skurði.

Skurðarvél, rafmagns Vnr. 97662022 Afl Straumur Snúningar Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 400 W 230 V / 10 A 11.000–22.000 sn./mín. 1,5 kg

Rafmagnstæki sem gott er að nota til að skera kítti í gluggum eða meðfram listum. Líka hægt að saga í tré þar sem erfitt er að koma að stærri tækjum. Er einnig notað til að hreinsa upp fúgur. Notkunarmöguleikar eru margir þar sem hægt er að setja fjölda hnífa og sagarblaða í tækið. Hraðastilling gerir það að verkum að tækið hentar vel þegar vanda þarf sérstaklega til verks.


LM Sími: 515 4020

Hjólsög Vnr. 97662040 Afl Rafstraumur Blaðstærð Sögunarþykkt Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1.200 W 230 V / 10 A 180 mm 5 cm 5,5 kg

Hefðbundin hjólsög fyrir tré. Er með gráðustillingu og er heppileg fyrir alla almenna smíðavinnu. Hægt er að tengja ryksugu við sögina.

Borðsög Vnr. 97662042

Afl

Straumur Blaðstærð Sögunarþykkt Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1.600 W 230 V / 16 A 240 mm 9 cm 34 kg

Þessi borðsög er þeim eiginleikum gædd að hægt er að snúa henni við þannig að hún breytist í trébútsög með gráðum. Þægileg og öflug borðsög fyrir jafnt atvinnumenn sem áhugamenn. Það er hægt að tengja ryksugu við sögina.

Járnbútsög Vnr. 97662080 Afl Straumur Blaðstærð Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 2.500 W 230 V / 16 A 350 mm 20 kg

Járnbútsögin sagar járnrör og járnstangir á hraðvirkan og nákvæman hátt. Hún er einnig mjög góð fyrir steypustyrktarstál. Mikill hávaði og neistaflug getur myndast og er því mikilvægt að nota vettlinga og heyrnarhlífar. Varist íkveikju í eldfimum efnum.

Sagir og skurðartæki

33


Keðjusög, rafmagns Vnr. 97662108 Afl Straumur Blað Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1.800 W 230 V / 10 A 40 cm 6 kg

Þegar saga þarf trjástofna eða sperrur þá er gott að nota þessa öflugu keðjusög. Áríðandi er að hólfið með keðjusagarolíunni tæmist ekki. Keðja er ekki innifalin í leigugjaldi.

Kantskeri fyrir gifs Vnr. 97682031

Prófílklippur

Sjá verðlista á byko.is

Kantskerinn er notaður til að skera kanta á gipsplötum. Einfalt handvirkt áhald.

Lyftur, Sagir og kerrur 34 34 og skurðartæki smáflutningatæki

Vnr. 97682001 Afl Þyngd

Sjá verðlista á byko.is Handafl 10 kg

Klippurnar eru ætlaðar til þess að klippa niður blikkprófíla fyrir gipsmilliveggina. Léttar í meðförum og einfaldar í notkun.


Tvíblöðungur, stór Vnr. 97661060 Afl Straumur Sögunardýpt Breidd á milli blaða Blaðstærð Þyngd

(múrfræsari)

Netfang: lm@lmleiga.is

Sjá verðlista á byko.is 2.400 W 230 V / 16 A 6,5 cm 4 cm 230 mm 10 kg

Tvíblöðungur sem hægt er að nota í gólf. Er mikið notaður ef leggja skal hitalagnir/rör í steingólf eftir á. Hann er með tengingu fyrir ryksugu og er sérstaklega mælt með að ryksuga sé notuð við hann vegna mikillar rykmengunar. Gæta skal sérstaklega vel að því að beita ekki afli á tvíblöðunginn í vinnslu. Tækið getur hæglega ofhitnað með ófyrirsjáanlegum afleiðingum ef of mikill þungi er lagður á það. Leyfið tækinu að vinna með eigin þunga og haldið því bara þéttingsfast við staðinn sem verið er að saga í, meira þarf ekki til svo það vinni sína vinnu.

Tvíblöðungur, lítill (múrfræsari) Vnr. 97661063 Afl Rafstraumur Sögunardýpt Breidd á milli blaða Blaðstærð Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1.400 W 16 A 2,5 cm 2,2 cm 130 mm 6 kg

Tvíblöðungur sem aðeins skal nota í pússningu á veggjum og er mikið notaður ef leggja skal rafmagnslagnir í vegg eftir á. Alls ekki mælt með að þessi tvíblöðungur sé notaður í steingólf vegna þess að hann þolir illa það álag. Leigutaki greiðir ávallt fyrir tæki sem eyðileggjast í notkun sé um ofálag að ræða á vélina. Gætið vel að því að vélin verði ekki fyrir ofálagi.

Sagir og skurðartæki

35


Slípivélar og fræsarar

Skriðdreki Vnr. 97661001 Stór Vnr. 97661002 Lítill Afl Straumur Belti Þyngd

Slípirokkur, 125 mm Vnr. 97661020

Sjá verðlista á byko.is

Afl Straumur Skífustærð Þyngd

1.100 W 220 V / 10 A 125 mm 2,4 kg

Þegar verið er að skera sundur járnteina eða slípa járn þá er þetta tækið sem þarf í verkið. Þessi vél er mjög meðfærileg og það fæst fjöldinn allur af skífum í hana til að auka notagildið. Varast skal neistaflug og vera ávallt með hlífðargleraugu.

Juðari Vnr. 97661030 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is

1.200 W 220 V / 10 A 100 x 620 mm 6,6 kg

Ef laga á eldhús- eða stofuborð þá er þessi vél upp­ lögð í það verkefni. Hún vinnur vel og er auðveld í notkun. Einnig er boðið upp á aðeins minni gerð af skriðdreka til minniháttar verka.

Sjá verðlista á byko.is 180–600 W 220 V / 10 A 3,3 kg

Hvort sem óskað er eftir ferhyrndum, hringlaga eða þríhyrndum juðara þá eru þeir allir til hjá LM. Það er aðeins mismunandi afkastageta á milli þeirra og veita starfsmenn ráðgjöf um val á juðara.

Parketjárn Vnr. 97581012 Afl Þyngd

Sjá verðlista á byko.is Handafl 1 kg

Handhægt tæki til að slá saman parket við lagningu og það næst að slá síðustu fjölina við vegginn eins og ekkert sé með parketjárninu.

Slípivélar og Lyftur, kerrur

36 og fræsarar smáflutningatæki

Þéttilistafræsari Vnr. 97662501 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 550 W 220 V / 10 A 1,8 kg

Þennan fræsara er gott að nota ef gluggar leka. Þetta tæki leysir þann vanda með því að fræsa raufina og koma svo þéttilistunum á sinn stað.

Slípiskaft fyrir veggi Vnr. 97661010 Afl Straumur Sandpappír Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 405 W 220 V / 10 A 230 mm 7 kg

Alveg ótrúlega hentugt verkfæri til að slípa veggi og loft. Vélin er tengjanleg við ryksugu og slípunin verður nánast rykfrí. Málarameistarar fara helst ekki í vinnuna án þess að hafa þessa vél meðferðis, annars er dagurinn ónýtur fyrir þeim.


LM Sími: Sími: 515 515 4020 4020

Parketslípivél, stór Vnr. 97581013 Afl Straumur Band Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 2.300 W 230 V / 16 A 200 / 250 x 760 mm 75 kg

Parket og trégólf er slípað með þessari. Vélin vinnur niður allar verpingar í gólfborðum og planar gólfin þannig að þau verða slétt og áferðarfalleg. Við notkun er mjög áríðandi að setja keflið/sandpappírinn ekki niður að gólfinu nema vélin sé á hreyfingu en annars myndast rás í viðinn eftir keflið sem getur verið erfitt að ná úr. Þegar byrjað er þá er vélinni ýtt af stað og keflið sett niður og tekið upp aftur áður en stoppað er við enda borðanna. Ágætt er að æfa sig á finasta pappírn­ um meðan verið er að ná tökum á vélinni.

Parketslípivél, minni Vnr. 97581014 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1.600 W 220 V / 16 A 12.8 kg

Þessi vél er oftast tekin með stóru parketslípivélinni til að ná alveg upp að veggjum, undir ofnum og á stöðum þar sem erfitt er að komast að.

Gólfslípivél

Slípirokkur, 150-230 mm Vnr. 97661021 Afl Straumur Skífustærð Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 2.300 W 220 V / 10 A 230 mm 6,3 kg

Þetta er stóri slípirokkurinn. Ef mjög mikið þarf að vinna í járni þá er betra að vera með öflugt tæki sem vinnur vel, það þekkja járniðnaðarmennirnir. Nota verður hlífðargleraugu og passa vel upp á íkveikjuhættu.

Vnr. 97661040 Afl Straumur Sandpappír Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1.000 W 220 V / 10 A 400 mm 38 kg

Þetta er hringskífuvél sem hentar ekki til að vinna niður parketgólf eða furugólf sem farin eru að verpa sig. Með henni má hins vegar fínslípa parket, olíubera, matta steingólf, skrúbba gólf, fjarlægja lím, rífa málningu eða pappa af gólfum o.s.frv. Notkunarmöguleikar þessarar vélar eru því margir.

Tréfræsari Vnr. 97662050 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 450 W 220 V / 10 A 2 kg

Frábært verkfæri í alla smíðavinnu. Með fjölda fræsitönn­ um sem mynda nákvæmlega það mynstur sem óskað er eftir að ná fram á hlutum sem verið er að vinna með.

Slípivélar og Lyftur, kerrur fræsarar og smáflutningatæki

37 37


Hreinsitæki og háþrýstidælur

Vatnssuga Vnr. 97661046

Ryksuga Vnr. 97689042 Afl Straumur Loftflæði Sog Tankur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 2.400 W 230 V / 16 A 2 x 1.850 l / mín. 200 m bör 70 l 22 kg

Þvottaskaft, 6-9 m Vnr. 97669020 Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 7 kg

Ef hátt er upp í glugga og þeir orðnir skítugir þá er kjörið að nota svona langt þvottaskaft. Þvottakústur á löngu skafti þýðir að ekki þarf einu sinni að fara upp í stiga. Þetta þvottaskaft nær ótrúlega hátt og gluggarnir verða hreinir á augabragði.

Hreinsitæki Lyftur, kerrurog

38 og háþrýstidælur smáflutningatæki

Þetta er öflug iðnaðarryksuga sem sogar bæði ryk og vatn. Það er áríðandi að taka fram þegar náð er í suguna að hún sé útbúin fyrir ryk þ.e.a.s. ef hún á að nýtast fyrir ryk en ekki vatn. Fátt er leiðinlegra en að vera kominn á vinnustaðinn og vera með ranga útfærslu af vél í hendinni. Ef starfsmenn LM vita í hvaða verkefni á að nota suguna þá passa þeir upp á að rétt suga verði afgreidd og minna jafnframt á ryksugupokana.

Afl Straumur Burstastærð Snúningur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is

1.200 W 230 V / 10 A 330 mm / 13” 375 sn. / mín. 20 kg

Oft þarf að fríska upp á bónuð gólf og þá er þetta vélin sem nær aftur upp gljáanum með lítilli fyrirhöfn. Vélin skilar fallegri áferð og er auðveld í meðförum.

Teppahreinsivél Vnr. 97689050

Sjá verðlista á byko.is

Bónvél Vnr. 97661046

Sjá verðlista á byko.is

Afl 900 W Straumur 230 V / 10 A Vinnubreidd 30 cm Tankur 30 l Þyngd 39 kg

Afl Straumur Burstastærð Snúningur Þyngd

Þetta er öflug teppahreinsivél með sérstökum handstút þannig að hægt er að hreinsa húsgögn, teppalagða stiga og áklæði í bíl. Það er einnig auðvelt að hreinsa stóra fleti með þessari vél. Teppahreinsiefnið fæst í BYKO.

Oft þarf að fríska upp á bónuð gólf og þá er þetta vélin sem nær aftur upp gljáanum með lítilli fyrirhöfn. Vélin skilar fallegri áferð og er auðveld í meðförum.

1.200 W 230 V / 10 A 330 mm / 13” 375 sn. / mín. 20 kg


Háþrýstidæla, 250 bör Vnr. 97665004

LM LM Sími: Sími:515 515 4020 4020

Sjá verðlista á byko.is

Afl 14/18 hö Vél Bensín Eldsneyti Óblandað Slanga minnst 3/4” inn Max hiti inn 10 °C Þrýstingur 240-280 bör Vatnsþörf 17-19 l / mín. Þyngd 104 / 147 kg Þessi vél er það kröftug að hægt er að losa málningu sem er föst á veggjum. Reglan er sú að því meiri kraftur sem notaður er því styttri tíma tekur að hreinsa og ná af öllu sem á að fara. Í sumum tilfellum þarf að nota málningaruppleysi með þessari vél til að klára verkið. Hún er með túrbóstút sem eykur virknina til muna.

Háþrýstidæla, 150 bör Vnr. 97665002 Afl Straumur Þrýstingur Vatnsþörf Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 2.600 W 230 V / 16 A 170 bör 12 l / mín. 30 kg

Háþrýstidæla, rafdrifin, sem hentar vel til allra verka á heimilinu, á bílinn, gangstéttar, bílaplanið, glugga og bara allt það sem þarf að þvo. Vélin er gangörugg með mikið vatnsflæði sem skilar verkinu fljótt og vel.

og Lyftur,Hreinsitæki kerrur háþrýstidælur og smáflutningatæki

39


Afrifsvél Vnr. 97660071 Afl Straumur Vinnslubreidd Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 2.000 W 220 V / 10 A 210 mm 15 kg

Staðið er við þessa vél þegar losa þarf dúk af gólfi. Gott er að skera eða saga dúkinn í ræmur áður en byrjað er en það léttir verulega verkið og þá sérstaklega ef um er að ræða vinildúk. Passa þarf að sagarblaðið lendi ekki á steingólfi því þá er það ónýtt. Leigumarkaður á líka dúkafleyga sem fara í brotvélarnar og losa þeir flísar o.fl.

Hreinsitæki og

40 háþrýstidælur


Rafstöðvar og ljós

Netfang: lm@lmleiga.is

Hjá Leigumarkaði er mesta úrvalið af rafstöðvum. Það er óþarfi að leigja stærri rafstöð en nauðsynlegt er. Allar okkar rafstöðvar eru jarðtengdar þannig að öryggið er númer eitt. Vélarnar eru hljóðlátar og þá sérstaklega þær stærri og er því engin hætta á kvörtunum vegna hávaðamengunar. Starfsmenn Leigumarkaðar veita ráðgjöf um val á réttri rafstöð sem hentar hverju einstöku verkefni. ORKUNOTKUN: HVAÐ ÞARFTU STÓRA RAFSTÖÐ? Tæki

kW

Öryggi

Borvél

1

0,5

10

Steypuhrærivél

1

2,2

6

Járnaklippur

1

4,0

16

Beygjuvél

1

3,0

16

Bútsög

1

2,2

16

3,0

10

14,9 kW

(14.900 W)

Handverkfæri og vinnuljós Samtals uppsett afl (P)

P Nauðsynleg raforka ( I ) fæst með jöfnunni: I = ------------------- Ux (I = straumstyrkur, P er afl í Wöttum, þar er U x 3cos er nýtnistuðull raforkunnar, en hann er = 660 við 380 V /, 380 við 220 V, samkvæmt reynslunni). Dæmi um straumnotkun við 380 V: (P) 14.900 I = ----------------------------------------------- (U) 660

= 22.58 A

Rafstöð 1,8-5 kW Vnr. 97669001 Vnr. 97669004 Vnr. 97669002 Vnr. 97669003

Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is

Þetta eru minnstu og meðfærilegustu rafstöðvarnar. Þær duga vel fyrir nokkur tæki í einu en að sjálfsögðu þarf að velja þær eftir því hversu mikið á að tengja inn á þær. Hægt er að koma þeim fyrir í skutbíl.

Rafstöðvar og ljós

41


Mæli- og öryggistæki

Hæðarmælir laser Vnr. 97689030 Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1,2 kg

Alkóhólmælir Sjá verðlista á byko.is

Mælirinn er notaður til að mæla áfengismagn í blóði. Hann getur nýst verktökum sem vilja koma í veg fyrir ölvun á vinnusvæðum og tryggja þar með öryggi starfsmanna.

Mæli- kerrur og Lyftur,

Vnr. 97669070 Þyngd

Leigumarkaður er með góða hæðarkíkja, venjulega eða laser. Láttu ekki henda þig að gluggarnir séu skakkir eða gólfið ekki rétt. Leigðu hæðarkíkinn hjá okkur.

Vnr. 97689035

Rakamælir f/timbur og steypu

42 42 og öryggistæki smáflutningatæki

Sjá verðlista á byko.is 782 g

Gott er að mæla rakastig í veggjum og gólfi áður en parket er lagt eða áður en málað er. Þá getur verið nauðsynlegt að rakamæla timbur áður en unnið er með það.

Fjarlægðar-, lengdareða þrívíddarmælir Vnr. 97689034

Sjá verðlista á byko.is

Þetta eru lasermælar sem geta mælt fjarlægðir og reiknað út fermetra og rúmmetra rýmisins.

Mælihjól Vnr. 97689030

Sjá verðlista á byko.is

Mælihjólið mælir t.d. vegalengdina sem þarf af girðing-um auk þess sem það nýtist við að stika út svæði.

Málmleitartæki Vnr. 97662081 Næmni Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 10-15 cm 806 g

Þetta tæki finnur járn og lagnir í veggjum og gólfi. Það er öruggara að fá mælingu áður en rokið er til og allt sagað í sundur.


Rafsuðutæki og suðuáhöld

Rafsuðuvél / transari Vnr. 97669010 Afl Straumur Tigsuða Stærð LxBxH Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 150 A 230 V / 16 A Já, snertikveiking 305 x 123 x 250 mm 4,2 kg

Þetta er alveg frábær og kraftmikil rafsuðuvél. Hún sýður auðveldlega 3,25 mm basískan vír en kveikispennan er 10 MMA. Það ber að varast að nota mjög langar fram­lengingar­snúrur vegna spennufalls sem eyðilagt getur rafsuðuvélina. Varist íkveikju þegar verið er að sjóða og nota skal rafsuðuhjálm.

Hitabyssa Vnr. 97689001

Sjá verðlista á byko.is

Afl Straumur Hiti Þyngd

2.000 W 230 V / 10 A 50–650 °C 1 kg

Þessa vél er nauðsynlegt að hafa við höndina t.d. þegar þarf að losa málningu af húsgögnum, hita eitthvað eða koma plasti á handriðið.

Lyftur, kerrur Rafsuðutæki og smáflutningatæki og suðuáhöld

43 43


Loftpressur

Múraraloftpressa, 500 l Vnr. 97661000 Afl Straumur Tankur Afköst/óþjappað Loft út Þyngd

Loftpressa, 350 l. Vnr. 97667010 Afl Straumur Tankur Afköst/óþjappað Loft út Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 3.000 W 380 V / 16 A 3 fasa 50 l 500 l / mín. 10 bör 86 kg

Þetta er öflug loftpressa og við notkun á henni þarf aðgang að þriggja fasa rafmagni. Þessi vél er notuð með múrkönnu og fleiri tækjum sem þurfa mikið loftflæði, s.s herslulyklum og loftslípirokkum.

Sjá verðlista á byko.is 2.400 W 230 V / 16 A 50 l 400 l / mín. 9,5 bör 55 kg

Öflug pressa þar sem ekki er lögð áhersla á að vinna í akkorði. Nýtist vel í alla vinnu þar sem vinna þarf með jöfn­um hraða en örugglega.

Lyftur, kerrur Loftpressur 44 og smáflutningatæki

Loftpressa, 200 l. Vnr. 97667001 Afl Straumur Afköst/óþjappað Loft út Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1.800 W 230 V / 16 A 200 l / mín. 8 bör 23 kg

Þessi loftpressa dugar fyrir litla heftibyssu og loftverkfæri sem ekki þurfa mjög mikið loft. Hún getur líka annað lítilli málningarsprautukönnu.


Ýmis tæki og áhöld Sum tæki í þessum flokki eru ný af nálinni og hafa ekki verið áður til útleigu hjá BYKO. Það ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi í þessum flokki. Best er að skoða vel hvað er á boðstólum og eru allar ábendingar um nýjungar vel þegnar.

Borð og stólar Vnr. 97750214 borð Vnr. 97750215 stólar Stærð borðs Lappir

Sjá verðlista á byko.is Sjá verðlista á byko.is

80 x 180 cm Fellanlegar

Borð: Þetta eru einstaklega falleg 8 manna borð fyrir veislur og hvers konar atburði. Þau eru með fellanlegum löppum og eru því þægileg í flutningum enda sérhönnuð borð til útleigu. Stólar: Þeir raðast mjög vel og hægt er að fá þá leigða í hjólavögnum sem taka allt að 50 stóla. Þetta eru sérhannaðir leigustólar og þykja traustir, þægilegir og fallegir enda eru þetta vinsælustu leigu­stólarnir í Bandaríkjunum.

Skjávarpi Vnr. 97750240 Birta Skjástærð

Sjá verðlista á byko.is 1.000 ANSI Lumens 40–150”

Þessi hljóðláti Sony skjávarpi frá ELKO er hentugur fyrir t.d. fyrirlestrahald, fundi eða sérstakar sjónvarpsútsendingar. Í honum er innbyggður hátalari. Hægt er að varpa mynd á tjald í gegnum tölvu, DVD eða myndbandstæki. Hann er tilvalinn fyrir þá sem vilja horfa á fótboltaleiki eða „Eurovision“ á stórum fleti.

Ýmis tæki Lyftur, kerrur og áhöld og smáflutningatæki

45


Ýmis tæki og áhöld

Hringfræsari Vnr. 97661031 Afl Straumur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 450 W 220 V / 10 A 2 kg

Þetta tæki er einstaklega meðfærilegt og kemur nánast í staðinn fyrir stingsög. Það vinnur þannig að eins konar bor notaður í það og skorið er auðveldlega út fyrir rafmagnsdósum, ljósastæðum o.s.frv.

Naglabyssa, Haubold Vnr. 97670056 Afl Loftþörf Naglar Notkun Þyngd Tegund

Sjá verðlista á byko.is

Loft 400 l / 8 bör 50–90 mm heitgalv. Gunnebosaumur Tré 4,5 kg Haubold

Tekur naglana frá Gunnebo sem fást í verslunum BYKO. Naglabeltin eru fest saman með plasti sem getur gert göt á þakpappa ef stigið er á það þegar pappinn er kominn á.

Lyftur, kerrur

Ýmis tæki 46 46 og og smáflutningatæki áhöld

Upplýsingatafla fyrir HAUBOLD naglabyssur Saum- og naglastærðir

Vörunr. saums

Fjöldi nagla í pk.

Tegund byssu

50 mm

33400250 2.000 Haubold

63 mm

33400265

1.700

Haubold

75 mm

33400275

1.500

Haubold

90 mm

33400290

1.000

Haubold


Gatatöng Vnr. 97682020

Sjá verðlista á byko.is

Með gatatöng er hægt að gera göt í stoðir og leiðara fyrir rafmagnsrör og aðrar lagnir sem þurfa að komast inn í gifsveggina.

Sogskálar fyrir gler Vnr. 97663002 Hald Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 55 kg á hverja klemmu 1 kg

Þegar skipt er um gler er alltaf öruggara að nota sogskálar til að hafa fullkomna stjórn á glerinu þegar því er stýrt í falsið. Það er full ástæða til að nota hlífðarhanska þegar skipt er um gler því að á glerinu eru beittar brúnir.

Hornatöng Vnr. 97682030

Sjá verðlista á byko.is

Þegar búið er að festa gifsplöturnar á veggina þarf að setja hornvinkla á öll horn og er hornatöngin notuð til að festa þá svo þeir tolli á.

Vnr. 97581101

Sjá verðlista á byko.is 6, 8, 10, 12 og 14 mm DF 50 Duofast CS 5000

Þessi heftir plastið niður, áklæði á stóla og allt sem ekki þarf mjög löng hefti til að festast.

Vnr. 97682034 Karmabil Þyngd

Vnr. 97682015

Sjá verðlista á byko.is

Þessi töng er notuð til að festa saman gifsstoðir og leiðara áður en gifsplöturnar fara á veggina.

Gips skrúfuvél Vnr. 97670060 Afl Straumur Skrúfur Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 470 W 220 V / 10 A 25-41 mm 2,1 kg

Þegar búið er að tylla gipsplötum á veggi eða í loft þá er þetta nauðsynlegt tæki í hendi til að skrúfa afganginn fljótt og örugglega í plöturnar.

Sjá verðlista á byko.is 95 cm 0,7 kg

Hurðaþvingur sem hjálpa til við að stilla karmana af.

Hnoðtöng

Heftibyssa, handdrifin Stærð hefta Gerð hefta Tegund

Hurðaþvingur

Strekkitöng Vnr. 97662075 Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 1,2 kg

Töngin er notuð til að strekkja mótavír eða gatagirði.

Slittöng fyrir breiðfjörðstengi Vnr. 97662070 Þyngd

Sjá verðlista á byko.is 3,5 kg

Með þessari töng eru slitnir af endarnir sem standa út úr veggjunum eftir að búið er að slá uppsláttinn frá. Breiðfjörðstengin halda mótunum saman með réttu millibili fyrir steypuna.

Ýmis tæki og áhöld

47


ÞÚ SÉRÐ VÖRUÚRVAL OG FREKARI UPPLÝSINGAR Á WWW.BYKO.IS

REYKJAVÍK

KJALARVOGUR

GRAFARVOGUR

ÞÓRÐARHÖFÐI 4 110 REYKJAVÍK SÍMI: 896-6060

OPIÐ VIRKA DAGA

Lyftur, kerrur

48 og smáflutningatæki

KÓPAVOGUR

8-12 / 13-17

Profile for BYKO ehf

Leigumarkaður BYKO - Vörulisti  

Leigðu það sem upp á vantar hjá okkur til að klára verkið.

Leigumarkaður BYKO - Vörulisti  

Leigðu það sem upp á vantar hjá okkur til að klára verkið.

Profile for byko