Page 1

- VAL UM TVÖ BYGGINGARSTIG - ÞÚ ÁKVEÐUR STÆRÐINA - KEMUR Í TILSNIÐNUM EFNISPÖKKUM

RAMMAHÚS Hrafnabjörg, Fljótsdalshéraði


Stóralág – Myllulækur, Hornafjörður

FORSNIÐIN RAMMAHÚS Ný hönnun í byggingu timburhúsa Nú er auðveldara að bygg ja timburhús fyrir margs konar starfsemi, s.s. frístundahús, ferðaþjónustuhús, íbúðarhús, veiðihús, sjálfstæðar kennslustofur o.m.fl. Rammahús BYKO eru hönnuð í samræmi við íslenska byggingareglugerð og er hönnuður þeirra, Magnús H. Ólafsson arkitekt, faí, hjá Markstofu ehf, mjög reyndur hönnuður á sviði verksmiðjuframleiddra húsa. Rammahúsin eru framleidd eftir ströngustu gæðakröfum sem gerðar eru til bygginga timburhúsa á Íslandi. Á haustdögum 2016 hafa verið byggð 125 Rammahús víðsvegar um landið, allt frá 7m² golfvallarsnyrtingu að 343m² leikskóla. Innifalið í efnispökkum BYKO er gerð aðalteikninga, skráningartöflu, sérteikninga og burðarþolsteikninga

að því gefnu að fyrir liggi samþykkt deiliskipulag eða ígildi þess ásamt afstöðumynd til notkunar við gerð aðalteikninga. Raflagna- og pípulagnateikningar eru ekki innifaldar. Þegar viðskiptavinur hefur skilað inn afstöðumynd af lóð og ósk um stærð húss og nýtingu mun arkitekt koma með tillögu, í samráði við viðskiptavin, sem rúmast innan ákvæða deiliskipulags. Endurskoðun á upphaflegu tillögunni er innifalin í verði. Semja þarf þó sérstaklega um vinnu vegna umfangsmikillar hönnunar að mati arkitekts. Sölumenn BYKO taka við fyrspurnum og veita viðskipavinum allar nauðsynlegar upplýsingar um hvað þarf að gera áður en panta megi Rammahús.

Nánari upplýsingar veita sölumenn timburverslunar BYKO í síma 515-4000 eða með tölvupósti á serlausnir@byko.is.


Gesthús gistihús, Eng javegi 56, Selfossi

Efnispakkar

Stig 1 Grunnstig

Stig 2

- Dregarar undir gólfbita

Allt í stigi 1 og að auki

Burðarviður í húsin kemur tilsniðinn í réttum stærðum og lengdum ásamt festingum með góðum leiðbeiningum (sperrur koma samsettar ásamt gólfbitum). Auk þess að geta fengið húsin í fjölmörgum stærðum þá er valið milli tvegg ja mismunandi efnispakka fyrir hvert og eitt hús sem helgast þá af því hversu langt er farið í byggingu hússins.

- Burðargrind kemur tilsniðin og forboruð fyrir festingar

- Einangrun í loft og veggi

- Samsettar sperrur og gólfbitar

- Innvegg jagrindur

Í efnispakka 1 er innifalið allt efni til að gera húsið tilbúið að utan, fokhelt að innan og að auki fylgir einangrun í gólf og gólfspónaplötur.

- Krossviður utan á hús

Veldu þitt byggingarstig

Í efnispakka 2 er innifalið allt efni til að gera húsið tilbúið að utan og innan með innihurðum, gólfefnum, sturtuklefa, baðskáp og salerni.

- Krossviður í botni er tilsniðinn - Gluggar og hurðir með gleri - Allar festingar vegna grindar og klæðningar (þak og veggir) - Loftunargrind - Borðaklæðning, þakpappi og þakjárn á þak - Þakrennur - Utanhússklæðning, margar tegundir – val viðskiptavinar - Vatnsbretti og listar í kringum glugga - Einangrun í gólf og 22mm gólfspónaplötur

- Panill, áfellur og listar inn í húsið - Panill á innveggi - Einangrun - Innihurðir - Gólfefni (harðparket) - Baðtæki: Sturta, salerni, handlaug og skápur undir handlaug - Blöndunartæki fylg ja ekki


Fjölmargir möguleikar

Hér eru nokkur dæmi um skipulag á ýmsum húsum

Lítil Miðlungs Stór 10m2

22m2

13m2 27m2

16m2 19m2

53m2 59m2

32m2 36m2 3,29m

5,39m

41m2

71m2

46m2

78m2

51m2 6,89m

65m2

27m2

84m2

56m2 90m2

51m2 51m2

Ferli við kaup á BYKO rammhúsi: 1

Rétta húsið fundið

Rétta rammahúsið fundið hjá BYKO, stærð og útfærsla ákveðin af kaupanda í samráð við arkitekt.

2

Nauðsynlegar upplýsingar

Kaupandi útvegar nauðsynlegar upplýsingar fyrir hönnuðinn Magnús H. Ólafsson.

3

Kaup staðfest

Kaup á húsi staðfest við BYKO með 15% staðfestingargjaldi.


56m2

72m2

84m2

90m2

Nauðsynlegar upplýsingar þurfa ligg ja fyrir: 1. Lóðarheiti, landnúmer, sveitarfélag. 2. Nafn og heimilisfang og kennitala lóðar hafa svo og verkbeiðanda. 3. Hönnuður sækir um byggingarleyfi fyrir Rammahús f.h. lóðarhafa.

4. Kaupandi útvegar sérteikningar af raf- og pípulögnum.

6. Kaupandi gengur frá fullnaðargreiðslu áður en húsið er afhent.

5. Áður en byggingarleyfi er gefið út þarf verkbeiðandi að vera kominn með byggingarstjóra og iðnmeistara á húsið.

7. Efnispakkinn er afgreiddur til kaupanda frá lagersvæði BYKO Breidd.


Rammahús BYKO – íbúðarhús

71m2

Rammahús BYKO – íbúðarhús

160m2

91m2


Núpugarðar, Hornafjörður

Heppileg rammahús fyrir ferðaþjónustu Sýnishorn af skipulögðu frístundahúsasvæði. Húsunum má fjölga eftir því sem starfsemin vex. Hægt er að byrja smátt og svo má bæta við. Allt frá þjónustuhúsnæði fyrir tjaldsvæði upp í stærri ferðaþjónustuþyrpingar.

24,8m2 24,8m2

24,8m2 24,8m2

99m2


Þerneyjarsund Grímsnesi

Gesthús gistihús, Eng javegi 56, Selfossi

Ljósmyndir © HELGIS, Magnús H. Ólafsson.

Brynjudalsá

Árnanes, Hornafjörður

Nánari upplýsingar veita sölumenn timburverslunar BYKO í síma 515-4000 eða með tölvupósti á serlausnir@byko.is.

Rammahús BYKO  

Rammahús fyrir sumarbústaði, ferðaþjónustu, íbúðarhús, veiðihús, sjálfstæðar kennslustofur o.m.fl.

Rammahús BYKO  

Rammahús fyrir sumarbústaði, ferðaþjónustu, íbúðarhús, veiðihús, sjálfstæðar kennslustofur o.m.fl.