Page 1

Pavaza Carpatilor - Nr. 9 - 27 aprilie 2011 _Pavaza Carpatilor.qxd 11.05.2011 11:50 Page 1

P a v a z a ®

C a r P a t i l o r Publicaţie lunară independentă de informare şi atitudine civică. Sprijină Grupul de Iniţiativă.

Fondator: Lilian Cătălin Vişoiu

27 aprilie 2011 - Se distribuie gratuit!

Ştefan cel Mare 1433 - 1504

Constituţia Înţelepciune şi Putere

Anul II, Numărul 9 Noţiuni noi, noţiuni verzi

Editorial

“MINTEA ROMÂNULUI CEA DE PE URMĂ”

Schimbarea de regim din România acum mai bine de 20 de ani şi instaurarea democraţiei ne-a pus în situaţia, pe fiecare dintre noi, nu numai să asistăm, cum se întâmpla în trecut, ci şi să participăm activ la ceea ce înseamnă jocul democratic şi procesul electoral. Libertatea de exprimare, economia bazată pe principiile impuse de o piaţă concurenţială, şomajul, cursul de schimb valutar şi multe alte elemente caracteristice sistemelor democratice au reprezentat tot atâtea noţiuni noi şi provocări cărora românul vrând, nevrând a trebuit să le facă faţă sau, mai bine spus, la care a trebuit să se raporteze în viaţa de zi cu zi. Deşi mulţi dintre noi am avut aşteptări foarte mari la schimbarea regimului Ceauşescu, democraţia fiind percepută ca un „vis american” cu speranţe de bunăstare şi siguranţă pentru fiecare, lucrurile din păcate nu au stat chiar aşa, ba din contră. Nu sunt puţini cei care regretă regimul trecut. Din păcate, disperarea şi neputinţa şi-au făcut loc în viaţa multor concetăţeni. În vârtejul în care au intrat unii, al goanei după bani, al înavuţirii peste noapte prin orice mijloace, în puternic contrast cu deteriorarea constantă a nivelului de trai pentru marea majoritate a oamenilor, s-a

remarcat în mod deosebit un fenomen negativ care a contribuit major la degradarea socială, economică şi morală a ţării. Acest fenomen negativ a fost şi este reprezentat de lipsa de m o r a l i t a t e , profesionalism şi decenţă a marii părţi a clasei politice care a condus România în ultimii 20 de ani. Luptele meschine şi interesele de tot soiul ale politicienilor şi ale partidelor din care fac parte, lipsa unei stabilităţi doctrinare a politicianului român, dictată în cele mai multe cazuri de interesele mărunte proprii, precum şi lipsa viziunii şi continuităţii în ceea ce priveşte proiectele ţinând de strategia de ţară şi de interesul naţional (cu mici excepţii care au privit voinţa comună a partidelor politice ca România să facă parte din Uniunea Europeană şi din NATO) au creat mari deservicii ţării şi populaţiei României. Fără a generaliza, deoarece au fost şi politicieni care şi-au văzut de treaba lor, au luat în serios mandatul care le-a fost încredinţat, trebuie să spunem lucrurilor pe nume şi să recunoaştem că în politica românească am avut şi avem de-a face cu fel de fel de oameni care nu au ce să caute în această “breaslă”. Nu este mai puţin important faptul că, obişnuiţi fiind pe parcursul timpului cu conduita inadecvată a politicienilor, în conştiinţa oamenilor s-a înrădăcinat ideea că această stare de lucruri nu poate fi schimbată, devenind o “normalitate” nefirească. Pericolul cel mai mare constă în faptul că ne-am obişnuit cu asemenea stare de lucruri, simţurile ne-au fost pervertite şi nu mai avem reacţii normale, mulţi oameni considerănd situaţia ca fiind una “sortită”, ce nu poate fi schimbată.

Ei bine, nimic nu poate fi mai periculos decât lipsa atitudinii, lipsa de reacţie atunci când lucrurile nu merg într-o direcţie sănătoasă. Pentru această delăsare şi lipsă de implicare a cetăţeanului de rând, caracteristică ultimilor 20 de ani, suntem vinovaţi cu toţii. Suntem vinovaţi că am permis unor politicieni să ne cumpere bunăvoinţa sau mai direct, VOTUL, de fiecare dată când au avut nevoie, hrănindu-ne cu promisiuni şi iluzii. Suntem vinovaţi că nu avem destulă înţelepciune să spunem NU unor oameni care au dat dovada a ceea ce sunt şi au tupeul să revină de fiecare dată sub o altă înfăţişare şi cu un alt set de promisiuni pentru a cîştiga bunăvoinţa celor de care, atunci când se credeau mari, nu le-a păsat sau, şi mai rău, pe care i-a dispreţuit. Simţul civic implică responsabilitate şi raţiune. Trebuie să învăţăm să discernem între adevăr şi minciună, între autentic şi impostură, între cinste şi necinste şi, mai ales, trebuie să fim responsabili, fiecare în parte, pentru viitorul copiilor noştrii, pentru viitorul acestei ţări. Dacă nu vom încerca să ne autocenzurăm în primul rând noi, cetăţenii de rând, nu vom avea puterea să le cerem altora să ne raspundă în alt fel decât o fac. Este inadmisibil să acceptăm să fim cumpăraţi (să primim bunuri mărunte pentru a le da votul în schimb) ştiind din capul locului că acesta este un prim semn de necinste din partea candidatului sau partidului respectiv. Aşteptările noastre de la cei pe care îi votăm trebuie să fie altele: să-şi respecte promisiunile, să aibă onoare, să trateze cu toată răspunderea sarcinile impuse de funcţia obţinută prin vot, iar nerespectarea acestor obligaţii ar trebui sancţionată prompt de către cetăţeni, tot în procesul electoral. Este inadmisibil şi lipsit de onoare si de etică să vedem candidaţi care aspiră la demnităţi publice

oferind mită în alegeri pentru a câştiga voturi. Voturile obţinute prin astfel de metode nu dau legitimitate candidatului, viitor câştigător în alegeri. Cetăţenii care se confruntă cu astfel de propuneri au obligaţia să sesizeze imediat poliţia şi parchetul. Trebuie ştiut că mita electorală este infracţiune şi este pedepsită de lege. Orice persoană are posibilitatea de a sesiza instituţiile statului cu privire la încercarea de influenţare a votului său, fapt care arată că cetăţeanul simplu are putere, trebuie doar sa-şi exercite drepturile sale. Oamenii trebuie să ştie că nimeni şi nimic nu le poate influenţa decizia de vot. Ei sunt suverani în această privinţă. Poliţia şi parchetul trebuie să se implice activ în depistarea şi aducerea în faţa legii a tuturor celor care încearcă să fraudeze alegerile în orice mod. Sunt lucruri aparent simple şi la îndemâna tuturor, lucruri pe care dacă le respectăm, cu siguranţă vom schimba România. Este o regulă a jocului democratic pe care, dacă o respectăm, vom putea avea şansa să fim conduşi de cei pe care îi dorim, cei care ne-au demonstrat că lucrează în interesul nostru, ne respectă şi se luptă pentru bunăstarea nostră, nu numai a lor. Este de notorietate cum s-au întîmplat lucrurile în ultimii 20 de ani şi este inadmisibil cum putem accepta frauda în alegeri ca pe un lucru normal ! Dacă vom fi responsabili şi înţelepţi vom putea schimba clasa politică românească, vom putea promova oameni responsabili care să dezvolte România, al căror mesaj autentic să poată fi perceput ca atare de populaţie. Un celebru proverb spunea „ Dă-i Doamne românului mintea cea de pe urmă !”. Lilian C ăt ălin Viş oiu


Pavaza Carpatilor - Nr. 9 - 27 aprilie 2011 _Pavaza Carpatilor.qxd 11.05.2011 11:50 Page 2

Pagina 2

S TA R E A N AT I U N I I JURISTUL VĂ SFĂTUIEȘTE: Declararea și înregistrarea nașterii copilului

SĂNĂTATEA ŞI FRUMUSEŢEA ORAŞELOR NOASTRE

Până în decembrie 1989 s-a demolat şi s-a construit în ritm alert. Case din patrimoniul naţional, biserici, picturi, cimitire şi multe altele au fost „ronţăite” cu lăcomie de dinţii de oţel ai excavatoarelor. Ulterior, peste tot s-au înălţat blocuri, adevăraţii coloşi din beton şi oţel, în care existenţa noastră de zi cu zi s-a derulat într-un ritm mai mult sau mai puţin monoton. Cert este că atunci, ca şi acum, fiecare oraş a rămas în mare parte fără „plămânii verzi” prin care se aspira nocivitatea atmosferei şi se respira aerul filtrat şi curat, dătător de viaţă şi sănătate. Acum, ca şi

atunci, vălătucii de praf şi fum ne obosesc şi ne îmbolnăvesc prematur organismul. În prezent ritmul construcţiilor de locuinţe a scăzut sub limita normalului; ceea ce a fost deja început este lăsat pradă degradării. Tr ecer ea de la o extr emă la alta, de la „cu ltu l mu n cii” la cel al „lenei”, ne-a pricinuit mari necazuri. Oare când ne vom „tr ez i” d in beţia în ca r e n e af lăm ş i n e vom apu ca s er ios de mu n că?

G. I. N.

Conform legislației în vigoare, este necesar să înregistrezi copilul nounăscut și să obții certificatul de naștere. Declararea nașterii se face în maternitatea unde s-a născut copilul în termen de maxim 3 zile de la naștere, obținându-se astfel certificatul constatator al nașterii,eliberat de unitatea medicală unde s-a născut copilul, iar dacă copilul s-a născut acasă sau în alt loc decât spital,de către dispensarul medical teritorial. Pentru eliberarea certificatului medical constatator al nașterii copilului, sunt necesare urmatoarele acte: -actul de identitate și certificatul de naștere al mamei în original; -actul de identitate şi de naștere ale tatălui în original (dacă este cazul); -certificatul de căsătorie al părinților în original (dacă este cazul); -hotărârea judecătorească definitivă de divorț, certificatul de deces (dacă este cazul). Înregistrarea copilului la primărie,se face în termen de 14 zile de la naștere, în cadrul Biroului de înregistrare a nașterilor din Oficiul de Stare Civilă de la Primăria Locală unde a avut loc nașterea.În caz de depășire a termenului, întârzierea este sancționată cu amendă. Dacă declararea nașterii se face la mai mult de un an de la nașterea copilului, este necesară o sentință judecătorească. Actele necesare pentru obținerea certificatului de naștere, în următorele cazuri: 1. când mama este căsătorită: -actul de identitate și certificatul de naștere ale mamei în original; -actul de identitate și certificatul de naștere ale tatălui în original; -certificatul de căsătorie în original; -certificatul medical constatator al nașterii copilului. 2. când mama este necăsătorită și singură:

-actul de identitate și certificatul în original -certificatul medical constatator al nașterii copilului; 3. când mama este necăsătorită și tatăl vrea să recunoască copilul: -actul de identitate și certificatul de naștere ale mamei în original; -actul de identitate și certificatul de naștere ale tatălui în original; -certificatul medical constatator al nașterii copilului ; -declarația de recunoaștere a paternității,semnată în fața ofițerului de stare civilă de ambii părinți. În situația în care copilul este înregistrat cu paternitate nerecunoscută, iar tatăl acestuia dorește să-şi recunoască paternitatea, aceasta se poate face pâna la împlinirea vârstei de 1 an al copilului,dar pe noul certificat de naștere al copilului se va menționa în dreptul rubricii TATA, numele tatălui, însă numele de familie al copilului rămâne al mamei. 4. înregistrarea nașterii copilului în străinătate: Când copilul s-a născut în străinătate, înregistrarea nașterii și întocmirea certificatului se pot face de către Misiunea Diplomatică sau Consulatul României din țara respectivă sau de autoritățile legale ale țării respective. Ulterior, înregistrarea nașterii se face în țară la autoritatea administrației publice locale –oficiul de stare civilă ce aparține de Primăria locală de la domiciliul părinților, după verificarea autenticității documentelor prezentate. Dacă nașterea a fost înregistrată corect la autoritățile locale din țara respectivă, se aplică procedura transcrierii prevăzută pentru certificatele procurate din străinătate.Înregistrarea nașterii în această situație,se poate face de orice persoană pe baza actului de identitate, însă ridicarea certificatului se poate face doar de unul dintre părinți. D an iel Bu ică

ACTUALITATEA Promisiuni neonorate ale unui primar !

Se apropie trei ani de când în com.Măgureni, jud.Prahova avem un primar pe care l-am ales și ni l-am dorit, prilej de a face un bilanț al acțiunilor promise în campanie. Având în vedere faptul că anterior a fost și viceprimar (deci cunoscător al problemelor cetățenilor) ne așteptam ca lucrurile neclare și spinoase să fie rezolvate cu promptitudine și ușurință. Dar o să vedeți că nu este chiar așa. A mai rămas aproximativ un an până la urmatoarele alegeri locale. Firesc, în această scurtă perioadă nu ne putem aștepta la cine știe ce minuni. Platforma program prezentată în ziarul d-lui primar Iarca Gheorghe din 22 mai 2008 cuprindea 23 de promisiuni. Deși nu intenționam să fac acest lucru,am renunțat la ideea inițială datorită "mărețelor realizări" enunțate în ziarul "său" care m-au incitat la comentarii. În esență o să exemplific câteva activițăti față de care dvs. veți trage singuri concluzii: toate străzile și străduțele asfaltate ?; fiecare centru al satelor componente comunei cu trotuare și parcuri (2-3 în fiecare sat) ?; cabinete medicale în fiecare sat ?; terenuri de sport sau miniterenuri sportive în toate satele ?; biserică și cimitir în Lunca Prahovei, cimitir în Satul Banului și biserică în Cocorăștii Capli ?; construcția unei mănăstiri în Măgureni ?;

ecologizarea comunei (construcția unor cuptoare de var și cărămidă pe gaze cu sprijinul primăriei ?; plantații de pomi de-a lungul râurilor din localitate ?; transformarea zonei "Roșioara" în zonă turistică ?; proiecte pentru necesitățile comunei (canalizare, case de vacanță) ?; înființarea unui post de radio și TV local ?; locuri de muncă pentru toți locuitorii comunei ?. În altă ordine de idei, analizând bugetul primăriei Măgureni pe acest an am remarcat câteva "enormități",zic eu. De exemplu,la capitolul "investiții",în anul 2010 s-au cheltuit 10663 lei pentru proiectul de canalizare. În schimb pentru acest an suma este nulă. Mă pot aștepta la replici,dar pot trage concluzia că totul a rămas în fază de proiect ? De asemenea, sunt alocate sume semnificative pentru monument - troiță (80000 lei); pregătire profesională (20000lei) față de 449 lei în 2010, în condițiile în care efectivul primăriei a scăzut; construcție baze sportive (80000lei). Exemplele ar putea continua. Apreciez strădania d-lui primar pentru unele realizări dar problemele de fond sunt omise cu bună știință. "Abureala"din ziarul său vrea să ne canalizeze pe o pistă greșită. Să luăm în calcul și faptul că sondajul de opinie privind simpatia localnicilor pentru un viitor primar prezentat în ziarul Pavăza Carpaților creează o răsturnare de situație (domnia sa reușind performanța obţinerii locului 3). Este timp suficient ca noi cetățenii să analizăm și să chibzuim atent vizavi de cele prezentate. Vas ile C oj oca ru

Furtul de lemne rămâne o problemă pentru comuna Măgureni

Jandarmii prahoveni au avut multă treabă iarna aceasta. Aceştia sau experimentat în zecile de pânde în ocoalele silvice de unde localnicii fură arbori. Unde mai pui că şi hoţii, nişte localnici din comuna Măgureni au avut mult ghinion. Mai întâi li s-a stricat drujba după care au fost luaţi la ochi de către jandarmi. Reuşiseră deja să taie 15 arbori. Pădurea a fost devastată pe unde au trecut cei trei bărbaţi. Din nefericire, lemnul furat este singura sursă de venit pentru aceşti oameni. Legea este blândă aşa că cei trei vor avea iar de plătit nişte amenzi, aşa cum s-a întâmplat şi ultima dată când au fost prinşi. Copiii lor, însă, vor avea ce mânca azi, dar vor creşte mâine într-un mediu poluat. De la lemne la carbune. Lucrătorii Poliţiei comunale Filipestii de Pădure l-au depistat la începutul lunii pe V. L. în vârstă de 35 de ani, domiciliat în comuna Măgureni, care transporta cu o caruţă aproximativ 1.000 kg. cărbune. Întrucât nu a putut justifica provenienţa cărbunilor, poliţiştii au început verificările, stabilind că suspectul îl sustrăsese dintr-o exploatare minieră aflată în zonă. Cărbunii au fost predaţi societăţii păgubite, iar lui V. L. i-a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea

inf r acţiu nii de f ur t calif icat. Nu se fură numai la Măgureni V. V. în vârsta de 19 ani, din comuna Floreşti, a fost depistat de lucrătorii Poliţiei Comunale Filipeştii de Pădure în timp ce transporta, cu o căruţă, aproximativ 800 kg de cărbune. Poliţiştii au stabilit că acesta fusese sustras din incinta unei exploatări carbonifere din zonă. Cărbunele a fost predat societăţii păgubite, iar V. V. este cercetat penal pentru savârşirea infracţiunii de furt calificat. Tot poliţiştii din Filipeştii de Pădure au surprins în luna aprilie alţi doi localnici care circulau pe drumurile comunei cu o căruţă încărcată cu cărbuni. Cei doi suspecţi nu au putut justifica provenienţa cărbunelui transportat, în urma cercetărilor efectuate poliţiştii stabilind că acesta fusese sutras din cariera Măgureni. Cantitatea de aproximativ 600 de kg cărbuni a fost recuperată şi predată societăţii păgubite, iar S. C. de 18 ani şi V. V. de 20 de ani, ambii domiciliaţi în comuna Floreşti sunt cercetaţi penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. Aceste exemple arată clar nivelul crescut de infracţionalitate existent în Măgureni şi în localităţile din jur. Exemplele sunt zeci sau sute. Totodată arată clar o problemă socială. Nu cred că numărul infracţiunilor ar fi atât de mare dacă investiţiile în regiune ar fi motorul dezvoltării economice. Pentru ca acesta să fie realitatea din păcate mai avem mult de aşteptat. Gabriel Trăistaru


Pavaza Carpatilor - Nr. 9 - 27 aprilie 2011 _Pavaza Carpatilor.qxd 11.05.2011 11:50 Page 3

PUNCTUL

PE

I

Pagina 3

Natura se dezlănțuie

De-a lungul vremii au existat previziuni apocaliptice care indicau date fixe sau perioade referitoare la sfârșitul viului. Se poate spune că cel mai cunoscut clarvăzător a fost Nostradamus, un medic francez, celebru pentru Profețiile apărute în anul 1555. Acesta ar fi prevăzut cele două războaie mondiale, moartea tragică a lui J.F. Kennedy, atentatele de la 11 septembrie din S.U.A precum și apariția anticristului care va genera cel de-al treilea război mondial. Cea mai de temut profeție este cea a mayașilor, profeție care arată că lumea va sfârși în 2012 din cauza unei presupuse planete Nibiru descoperită de sumerieni (prima civilizație a omenirii), care s-ar îndrepta către Terra, iar în urma impactului Pământul s-ar

sfârși.

Apocalipsa poate fi oricând și oriunde, natura se poate dezlănțui și lovi în orice parte a lumii oricât ar încerca omul să înțeleagă funcționarea acestor legi nescrise ale naturii, nu el va fi învingătorul. Se poate spune că omenirea a fost marcată de-a lungul anilor de anumite fenomene naturale aflate la originea marilor catastrofe. Dacă este vorba despre dezastrele provocate de erupțiile vulcanice, erupția din 75 e.n a Vezuviului a fost devastatoare, atunci s-au distrus două orașe, Pompei și Herculanum. Atât noroiul alcătuit din cenușă cât și fragmentele de lavă au acoperit complet cele două orașe. O legendă japoneză spune că apariția cutremurelor este determinată de un monstru

PROPUNERE

-

Raţiunea învinge !

Nanzum, care trăiește în interiorul Pământului. Este doar o legendă, pentru că de fapt Pământul nefiind un suport fix, cauza aparițiilor cutremurelor o reprezintă mișcările tectonice. Dacă în anul 1923 complexul urban Tokyo-Yokohoma a fost distrus în mare parte din cauza incendiului uriaș ce a precedat cutremurul iar numărul victimelor s-a ridicat la 140.000, acum victimele cutremurului din martie au căzut pradă valului uriaș al oceanului. Renașterea Japoniei a avut loc de fiecare dată după nenumăratele evenimente catastrofale, poporul încercat atât de fenomene naturale cât și de erori umane (bombele atomice asupra celor două orașe, Hiroshima și Nagasaki) mai are acum de trecut o provocare nemeritată, lupta cu radioactivitatea. Particulele radioactive (cesiu în special) difuzate în apă,aer,sol vor afecta viul zeci chiar sute de ani, fară ca cineva să poată anihila efectul nociv. Foamea de energie determină studii complexe pentru ca omenirea să beneficieze de furnizori energetici nepoluanți. În acest sens, trecerea de la fisiune la fuziune nucleară rămâne o preocupare majoră a oamenilor de știință. Profesor Elena Pârtoacă

În numărul trecut al ziarului nostru prezentam datele unui sondaj de opinie realizat în perioada 27 februarie - 8 martie 2011, în comuna Măgureni, jud. Prahova. Din datele obţinute, se pare că pentru funcţia de primar, intenţia de vot a cetăţenilor s-a schimbat faţă de precedentele alegeri. (a se vedea mai jos rezultatele sondajului). Faptul că poziţia actualului primar, dl. Iarca Gheorghe, s-a şubrezit vizibil în actualul mandat nu mai miră pe nimeni, în condiţiile în care foarte mulţi oameni au început să îşi exprime nemulţumirile faţă de politica şi comportamentul actualului primar în raport cu cetăţenii şi cu interesele comunei. Chiar dacă prin comună se văd şi lucruri bune făcute în mandatul actual, încă se practică demagogia şi minciuna de tip politicianist. Oamenii s-au cam săturat de laudele şi de ”împlinirile măreţe” ale edilului, propovaduite prin ziarul propriu. Oamenii aşteaptă să se schimbe ceva şi pentru ei.

Revenind la sondajul de opinie, conform datelor obţinute, istoria se repetă, în sensul că, aşa cum actualul primar a valorificat la precedentele alegeri poziţia sa anterioară de viceprimar, câştigând alegerile, acum, din poziţia de primar, se confruntă cu un fenomen similar . Pe fondul scăderii încrederii cetăţenilor comunei faţă de actualul primar, persoanele din imediata lui apropiere valorifică poziţiile pe care le deţin. Pe de altă parte, se pare că raţiunea a luat locul încrederii nejustificate în promisiuni nefondate şi cetăţenii încep să acorde importanţă lucrurilor care contează cu adevărat. Cu siguranţă vom asista în următoarea perioadă la mişcări interesante în viaţa politică a micii noastre comunităţi. Vă vom ţine la curent cu evoluţia evenimentelor. Lilian Cătălin Vişoiu

1. Iordache Gheorghe - 19,8% (actual viceprimar) 2. Iarca Aida - 16,9% (funcţionar primărie) 3. Iarca Gheorghe - 16,6% (actual primar) 4. Iarca Mircia - 14,2% (consilier local) 5. Apostolescu Mihai - 11% (membru grup iniţiativă) 6. Baciu Florin - 10,9% (consilier local) 7. Dobre Marian - 10,6% (consilier local)

MESAJ

CONSTITUŢIA - ÎNŢELEPCIUNE ŞI PUTERE (2) - SUVERANITATEA Ei DA, Voi NU ! D e trei or i pe s ăptăm ână B a t e v â n t u l d i n s p re e s t D oar o z i goana- ș i am ână Ș i - a p o i v i n e d i n s p re v e s t . D e la nord s au s ud de bate To t î n o a s e s e o p re ș t e . Dacă știi ,atunci socoate Că și fierul se topește ! Și gândiți de zece ori Pe ce cheltuiți voi banii: Pe săgeți, cheițe ,flori Vă rămân în urmă anii. Faceți ochii cât m ai m ar i S ă v e d e ț i ș i p r i n p e re t e , Căci le place celor mari S ă vă toar ne apă- n ghete. S ă v ă s p u n ă c ă e m i e re În cotețul din grădină Că necazul e p l ă c e re Și că vo i s unteți de vină! Ei își schimbă cuibușorul To t a ș a c u m b a t e v â n t u l Și vă iau cu binișorul C ând îș i în calcă cuvântul. Când vă s p un ei că e bine Că s tăpâni s unteți cu toții, Voi m ai cum păr ați un câin e Că de n u, vă calcă hoții !

Dipl. Ec. Paul Neguriţă

Am citit cu atenție Constituția României și mi-am dat seama că ea îmi permite sămi exprim opiniile și mă obligă să o respect,dar acest lucru este valabil nu numai pentru mine ci pentru toți,astfel: Articolul 1- Statul Românpct.5 : "În România, respectarea Constituției,a supremației sale și a legilor este obligatorie." Articolul 30-Libertatea de exprimare-pct.(1): "Libertatea de exprimare a gândurilor a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel,prin viu grai,prin scris, prin imagini,prin sunete sau alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile." Așadar să vedem în amănunt dacă tot ce prevede Constituția României este corect,complet și modul cum se respectă,inclusiv de către cei ce trebuie să vegheze la respectarea ei. Art.2 din Constituția României,intitulat "Suveranitatea ", la alineatul (1) Consfințește faptul că "Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și

prin referendum. Suveranitatea este o trăsătură generală a puterii de stat. Puterea de stat nu înseamnă însă în același timp și suveranitate. Într-o societate real democratică titularul puterii , putere care este suverană, este poporul. Dacă prin suveranitate națională se înțelege dreptul la autodeterminare, la dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni, identificându-se cu suveranitatea de stat în această situație, prin suveranitatea poporului se definește dreptul poporului de a decide soarta sa, dreptul de a stabili linia politică a statului și a organelor lui și de a controla activitatea acestora. Configurația politică a parlamentului este dată de votul poporului, carea ales în funcție de doctrina politică a partidelor care s-au prezentat în fața sa cu diverse platforme electorale, sau a independenților, care au susținut tot programul unor partide. Și în prezenta legislatură, o serie de parlamentari au evadat din partidele care i-au susținut, ba au înfiinţat chiar și un nou partid, inexistent la data alegerilor. Păi dacă acești aleși fac ce vor cum mai respectă

ei suveranitatea poporului, în sensul stabilirii linei politice a statului ? Să nu uităm că la art.69Mandatul reprezentativ-la pct. (2) se menționează că: (Orice mandat imperativ este nul). Mandatul imperativ este valabil în cazul votului uninominal, deci nu se poate spune că la noi au fost aleși parlamentari uninominali în sensul strict al cuvântului. Evadând din partidele în care au fost aleși, au renunțat la linia politică pentru care au fost aleși, încălcând suveranitatea poporului, luându-se acestuia dreptul de a stabili linia politică a statului și a organelor lui și de a controla activitatea acestora. Parlamentarii noștrii au mandat reprezentativ (singurul permis de Constituție) și conform acestui mandat, parlamentarii primesc mandat colectiv și nu pot fi controlați sau revocați de cei ce i-au ales. Dar dacă chiar parlamentarii renunță la mandatul colectiv inițial, trecând de la un partid la altul (ba chiar înfiinţând altul, inexistent la data alegerilor), nu sunt ei demisionari și conform art.70(2)"Calitatea de deputat sau de senator încetează la data

întrunirii legale a camerelor sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces). E important că nu se prevede în acest articol despre ce demisie e vorba, demisia din partidul pentru care a fost ales, sau demisia din parlament? Cine garantează că demisiile unui număr important de parlamentari din partidul pentru care au fost votați, nu modifică voința electoratului ? Mai sunt valabile alegerile parlamentare dacă după alegeri parlamentarii nu mai țin cont de voința electoratului ? Așadar, se respectă prevederea Art.1(1) că suveranitatea națională aparține poporului român și a alin.(2) că "Nici un grup și nici o persoană nu poate exercita suveranitatea în nume propriu." ? Răspunsurile la întrebările de mai sus au fost date în realitate de alegători, atunci când au ales și de aleși când nu au mai ținut cont de voința electoratului.

Dipl. Ec. Paul Neguriţă


Pavaza Carpatilor - Nr. 9 - 27 aprilie 2011 _Pavaza Carpatilor.qxd 11.05.2011 11:51 Page 4

SEMNAL

Pagina 4

Controlorii R.A.T. - o nouă specie apărută printre noi

Problema pe care vreau să o aduc în discuție, deși este veche și a fost amplu dezbătută , se pare că nici până astăzi nu șia găsit rezolvarea . Comportamentul controlorilor regiilor autonome de transport în comun din întreaga țară intrigă pe majoritatea călătorilor fie că au bilet sau nu. Întreaga lor activitate ia forma unui fenomen ce se transformă treptat într-o afacere profitabilă pentru ei şi de asemenea pentru reprezentanţii firmei. „E bine ca întotdeauna înainte să ieşi din casă, să citeşti Constituţia de cel puţin două ori, Codul Penal, Codul Civil şi eventual şi codurile de procedură inclusiv fiscală. Asta aşa, ca să fii sigur că începi să-ţi cunoşti drepturile”, spunea cineva odată. Nimic mai adevărat! Este important să ne cunoaştem drepturile ca cetăţeni pentru că la tot pasul avem norocul să dăm peste mentalitatea oamenilor „ cu putere” adică oameni ca şi noi dar care ocupă diverse funcţii şi care ne tratează cu superioritate, deşi majoritatea sunt plătiţi din

banii noştri! Ei, bine, la fel sunt şi controlorii rat-urilor pe care îi recunoşti de la o poştă după privirile lor dubioase, aşteptând să primească ceva de la câte un ameţit cu abonamentul expirat de o zi. Internetul este plin de filmuleţe şi întâmplări cu diverşi controlori, care se pare că nu mai au nimic omenesc în ei când încep controalele. Am trecut și eu printr-o asemenea experienta în Bucureşti, pe linia 780 când nu validasem corect decât o călătorie din două. În urma insistenţelor şi explicaţiilor celorlalţi călători şi a noastră cum că s-a întâmplat din pură neştiinţă, m-am ales cu proces verbal. Inițial, nu am avut nimic împotrivă, era corect să plătesc amendă pentru că nu am validat corect, dar când mi-au spus că trebuie să plătesc până la 200 de ron pentru că am vrut să fur statul...deja lucrurile luau o altă direcție în condițiile în care întotdeauna circul cu bilet. M-a uimit atitudinea controlorilor care practic ne-au înconjurat, pe mine şi pe sora mea, şi au început să vorbească tare şi agresiv dorind să ne intimideze comportându-se cu noi ca şi cum am fi săvârşit o infracţiune de omor. Alţii au trecut prin situaţii şi mai delicate fiind luaţi pe sus de jandarmi şi duşi la secţiile de poliţie pentru că îşi uitaseră portofelul acasă, deşi

aveau abonament valabil. Este strigător la cer şi aproape neomenesc cum se comportă cu unii oameni care sunt cinstiţi, dar se întâmplă să fie prinşi pe picior greşit, în comparaţie cu alţi oameni pe care îi lasă să coboare la prima staţie pentru că au mai mult tupeu decât controlorul, sau nici nu le mai cere biletul cum sunt ţiganii sau beţivii. Este normal ca fiecare săşi facă datoria şi să aplice corect legea, dar înainte de a fi pus în funcţie consider că trebuie să-şi cunoască atribuţiile de serviciu la fel cum ar trebui să cunoască şi drepturile călătorilor. Nu încurajez mersul fără bilet ci, dimpotrivă, sfătuiesc pe toată lumea să-şi cumpere bilete sau să-şi facă abonamente pentru a respecta regulile societăţii în care trăim şi, de asemenea, pentru a evita situaţiile tensionate ce se pot ivi ulterior. Sper ca lucrurile să se îndrepte pe viitor, iar regiile autonome de transport să aibă grijă ce fel de personal angajează. Ne-am săturat de controlori agresivi, care ridică tonul, intimidează și fac discriminări între oameni. Avem nevoie de oameni educaţi şi corecți care să fie în stare să-şi facă datoria în mod responsabil. J u s t ia n a Op rea

Opinii de la cititori Cu ceva timp în urmă am primit pe adresa redacţiei, printre multe alte mesaje, un mesaj de la un cititor care a avut inspiraţia să aducă în atenţia redacţiei noastre un fapt nu neapărat ieşit din comun dar care ni s-a părut interesant să îl împărtăşim cu dumneavoastră, cititorii noştri. Pe lângă faptul că eram întrebaţi cu privire la intenţia noastră de a acţiona în judecată redacţia ziarului Gazeta de Măgureni după o serie de atacuri mai vechi care au privit demnitatea şi onoarea unor membrii ai redacţiei Pavăza Carpaţilor, atacuri cărora le-am răspuns decent întrun număr trecut al ziarului nostru, ne-a fost supus atenţiei un fapt deloc de neglijat. Cititorul nostru ne întreba în ce măsură ziarul Gazeta de Măgureni reprezintă aşa cum pompos se intitulează o “ publicaţie lunară de informaţie şi atitudine a cetăţenilor comunei Măgureni “ . În ce măsură prezintă acest ziar interesele şi atitudinea cetăţenilor, din moment ce articolele care apar aici sunt scrise în proporţie de peste 80% de angajaţii primăriei care au calitatea de redactori (a se vedea colectivul redacţional). Aşa cum bine remarca corespondentul nostru, titlul nu prea concordă cu realitatea. Este uşor să ne dăm seama cât de imparţiali sunt colegii

jurnalişti de la Gazetă având în vedere că mare parte sunt angajaţi ai primăriei. Din punctul nostru de vedere nu aici ar fi problema, fiecare om trebuind cumva să-şi câştige existenţa. Mai degrabă sesizăm o problemă din punctul de vedere al subiectelor abordate în acest ziar. Nu am văzut, spre exemplu ,să fie tratate subiecte considerate tabu de primar , cum ar fi problema carierei de nisip şi pietriş unde lupta este dură, problema defrişărilor ilegale de pădure, problema cetăţenilor care au fost chemaţi la poliţie cu ocazia mitingului de la Cocorăştii Caplii, siguranţa cetăţenilor comunei, situaţia socială a oamenilor care nu au resurse de subzistenţă, crearea de locuri de muncă, etc. Pe bună dreptate ne întrebăm şi noi, oare al cui este acest ziar şi căror interese serveşte? Dacă luăm în calcul cele spuse mai sus şi faptul că în respectiva publicaţie sunt mult lăudate „realizările primarului” cred că este evident pentru toată lumea că avem de-a face cu un ziar al administraţiei locale, care serveşte adminstraţiei locale, în speţă primarului. Corespondentul nostru avea dreptate, este un ziar al Primăriei, care promovează interesele Primăriei. Lilian C ăt ălin Viş oiu

SANATATE-MEDIU

Noţiuni noi, noţiuni verzi

BIO - ECO

În contextul respectului pentru mediu și-au făcut apariţia diferite simboluri şi noţiuni pe care ar trebui să le întâlnim cât mai des înscrise pe ambalajele produselor pe care le consumăm. Acestea se supun normelor Regulamentului CEE nr. 2092/1991, atât în ceea ce privește producţia vegetală şi produsele derivate, compuse în principal din ingrediente de origine vegetală, dar şi producţia animală şi produsele specifice acesteia. Un aliment BIO trebuie sa conţină cel puţin 95% ingrediente provenite din agricultura biologică; în caz contrar, celelalte componente, complementare, trebuie să satisfacă cerinţe specifice. Producatorul trebuie să

respecte cu stricteţe normele impuse în caietele de sarcini specifice, iar produsul este verificat şi certificat de organisme autorizate în acest sens. Termenul ECO face referinţă la grija şi atenţia deosebită pentru mediu, pe toate etapele fluxul tehnologic, de la obţinerea şi tratarea materiilor prime, spălare, condiţionare, etc., până la reciclarea ambalajelor, toate aceste măsuri având ca scop o dezvoltarea durabilă. Un produs ECO ar trebui să conţină minim 95% ingrediente naturale sau de origine naturală; ingrediente provenite din agricultura biologică (AB) minim 5% din totalul ingredientelor şi minim 50% din acestea să fie certificabile; maxim 5% compuşi de sinteză în total. Spre deosebire, un produs BIO conţine minim 10% ingrediente obţinute printr-o cultivare biologică şi minim 95% ingrediente provenite din agricultura bio, certificabile. În studiile întreprinse pentru dezvoltarea şi testarea produselor BIO, cât şi pentru cele ECO, sunt interzise testele pe animale. Amalia Ştefaniu

Important ! - în atenţia cititorilor Pavăza Carpaţilor lanzează trei rubrici noi în speranţa găsirii unor modalitaţi de colaborare şi sprijinire a cetăţenilor. 1. “Nimeni nu este mai presus de lege” - rubrică ce va conţine sesizări ale cetăţenilor cu privire la orice ilegalitate de care au luat cunoştinţă, orice nedreptate care li s-ar fi făcut, orice încălcare a unui drept legitim de către autorităţi. În funcţie de dovezile prezentate, veridicitatea faptelor şi aprecierea redactorilor noştri, vom scrie despre problema sesizată. Prin aceasta nu ne substituim organelor abilitate ale statului îndrituite cu soluţionarea acestor sesizări, menirea noastră fiind să atragem atenţia asupra anumitor acte şi fapte. Sesizările pot fi trimise la adresa de contact : pavaza_investigatii@yahoo.com La solicitarea expresă a autorului, sesizările vor avea caracter confidenţial. 2. “Părerea ta contează” - rubrică ce va conţine articole provenite de la cititori. Articolele se pot referi la probleme actuale cu care se confruntă comunitatea locală sau ţara noastră. Cele mai bune articole vor fi publicate în Pavăza Carpaţilor sub numele autorului. La aprecierea noastră, autorul articolului/articolelor trimise poate fi invitat să se alăture colectivului redacţional. Articolele pot fi trimise la adresa de contact : pavaza_articol@yahoo.com 3. “Proiect pentru România” - rubrică ce va conţine articole cu propuneri de proiecte provenite de la cititori. Articolele dumneavoastră trebuie să conţină propuneri de proiecte pe care le consideraţi utile şi oportune pentru localitatea dumneavoastră sau pentru România. Cele mai bune articole vor fi publicate în Pavăza Carpaţilor sub numele autorului. La aprecierea noastră autorul articolului/articolelor trimise poate fi invitat să se alăture colectivului redacţional. Propunerile de proiecte pot fi trimise la adresa de contact : pavaza_project@yahoo.com Termeni si condiţii : Înainte de a trimite un articol sau o propunere de proiect, autorul/autorii a citit şi a acceptat condiţiile de mai jos : Persoana care trimite articolul sau propunerea de proiect către redacţia Pavăza Carpaţilor îsi asumă întreaga responsabilitate juridică pentru conţinutul acestora, inclusiv cea privind încălcarea unor eventuale drepturi de autor ale terţilor. Asupra articolelor sau propunerilor de proiect trimise, publicate sau nepublicate, autorul nu va invoca niciun drept de ordin material prezent sau viitor. Publicarea articolului respectiv a propunerii de proiect rămâne la latitudinea redacţiei Pavăza Carpaţilor. Pavăza Carpaţilor nu va da nicio explicaţie asupra motivelor publicării sau nepublicării unui articol primit. Pavăza Carpaţilor respectă drepturile de proprietate intelectuală ale autorilor articolelor sau propunerilor de proiecte . Articolele trimise trebuie să aibă un conţinut şi un limbaj decent.

Redacţia Pavăza Carpaţilor: Fondator:

Biblioteca Naţională a României

Lilian Cătălin Vişoiu

Redactor Şef: Justiana Oprea, Elena Pârtoacă, Amalia Ştefaniu, Paul Neguriţă, Vasile Cojocaru, Redactori: Gabriel Trăistaru, Marian Iordache Colaboratori: Oana Daragiu, Daniel Buică

ISSN 2068 - 9748

contact: pavaza_carpatilor@yahoo.com

Responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor publicate în Pavăza Carpaţilor aparţine în exclusivitate autorilor. Pavăza Carpaţilor este marcă înregistrată

Copyright © 2010-2011 Pavăza Carpaţilor

Pavaza Carpatilor numarul 9  

Furtul de lemne nu inceteaza. Magureni, comuna unde padurea se fura ca in codru.