__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 70

Mekaniska egenskaper hos självkompakterande betong Arbete pågår sedan tre år inom Rilem-gruppen MPS (mekaniska egenskaper hos självkompakterande betong, figur 1. Arbetet fortsätter varför inga säkra slutsatser ännu kan dras av detta. Arbetet avslutas med en bok 2013 med många fler aspekter än vad som här redovisas. Konstruktionsegenskaper

Vid axial belastning av pelare förefaller självkompakterande betong (SKB) ha en något minskande kvot (Pmax/P0) mellan maximalt beräknad last, Pmax, och teoretiskt beräknad last, P0, jämfört med normalvibrerad betong (NVB) [1–5]. Såväl ökad som minskad stukning rapporteras vid maximallast och i övriga konstanta egenskaper hos betongen, dels 0,031 för självkompakterande betong och 0,034 för normalvibrerad betong, dels 0,040 för självkompakterande betong och 0,029 för normalvibrerad betong. Sammansättningen hos betongen spelar stor roll, främst andelen ballast. Även i fråga om styvhet föreligger motsägelsefulla resultat, dels en ökning av E-modulen med tjugo procent i självkompakterande betong jämfört med normalvibrerad betong främst på grund av lägre vattencementtal (vct) i självkompakterande betong jämfört med normalvibrerad betong, dels det motsatta förhållandet på grund av lägre innehåll av ballast i självkompakterande betong jämfört med normalvibrerad betong. Egenskaper vid jordbävningslast var avsevärt bättre för självkompakterande betong än för normalvibrerad betong vid i övrigt konstanta förhållanden, till exempel hållfasthet och förankring av armering, främst beroende av minskad partikelstorlek för ballast i självkompakterande betong jämfört med normalvibrerad betong. En förklaring till ett bättre jordbävningsmotstånd kan vara lägre E-modul hos självkompakterande betong jämfört med normalvibrerad betong. Ökningen i töjbarhet vid jordbävning var speciellt stor för slanka pelare [6]. Någon signifikant skillnad mellan böjdraghållfasthet hos självkompakterande betong och normalvibrerad betong kunde däremot inte uppmätas på stora balkar producerade i full skala [7]. Vid brukslast förekom dock mer böj70

Figur 1: Möte med Rilem-gruppen MPS, Paris 2011-01-20. Från vänster i främre raden: K. Khayat, B. Persson, L. Ferrara, P. Van Itterbeeck, V. Boel, V. Bokan Bosiljkov, M. Sonebi. Från vänster i bakre raden: K. Sideris, M. Vieira, S. Grünewald, P. Serna, B. Craeye, P. Desnerck, A. Leemann, G. De Schutter.

normalvibrerad betong, figur 2 [10], [11].

Krypning och krympning

Figur 2: Normaliserad last vid skjuvbrott som funktion av balkhöjd och längsarmering.

sprickor, tätare och med större djup i normalvibrerad betong än i självkompakterande betong [8]. Utveckling av tvärkraftsprickbildning var snarlik hos självkompakterande betong och normalvibrerad betong [9]. Andra resultat tydde på något lägre skjuvhållfasthet, tio procent, utan skjuvarmering, hos självkompakterande betong än hos normalvibrerad betong (%) utan skjuvarmering, beroende av lägre innehåll av grov ballast i självkompakterande betong än i

Vid samma hållfasthet är krypningen hos självkompakterande betong större än hos normalvibrerad betong beroende av lägre ballastinnehåll hos självkompakterande betong än hos normalvibrerad betong, figurer 3 [12]. Vid samma hållfasthetsnivå är kryptalet hos självkompakterande betong cirka tio procent större än hos normalvibrerad betong, figur 4 [13], [14]. Självuttorkningskrympning hos självkompakterande betong liknar den hos normalvibrerad betong (det vill säga högpresterande betong). Den ökar med ökande cementhalt och lägre vct. Eftersom pastainnehållet i självkompakterande betong normalt ökas genom filler så blir därmed självuttorkningen mindre och självuttorkningskrympning mindre i självkompakterande betong än i normalvibrerad betong. Det som talar mot detta är mindre ballastinnehåll i självkompakterande betong än i normalvibrerad betong, som ger motsatt effekt, det vill säga större självuttorkningskrympning i självkompakterande betong än i normalvibrerad betong. Vid snabb uttorkning är risken för plastiska Bygg & teknik 7/12

Profile for Bygg & teknik

7/12 Bygg & teknik  

Tema: Betongbyggnadsteknik

7/12 Bygg & teknik  

Tema: Betongbyggnadsteknik

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded