Page 96

Energi, ljud och rörliga skuggor från vindkraftverk De kommande tolv åren satsar svenska privatkonsumenter av el minst 200 miljarder kronor [1] men troligen 500 miljarder kronor [2] mer än idag ur sina plånböcker på att få ”grön el”, det vill säga el från sol, vind och vågor. Vattenkraftselen räknas då inte som ”grön”. Varje svensk kommer realt att få betala minst 2 000 kronor mer eller troligen 5 000 kronor mer per år för elen än idag. Med denna envetna satsning på ”grön el” är det viktigt att inte tusen och åter tusentals människor får sitta emellan med en förstörd livsmiljö. Vindkraftverk stör livsmiljön främst genom ljud och rörliga skuggor. Det får inte bli så att grannarna får betala den ”gröna elen” med sänkta fastighetsvärden. Mycket tyder ändock på att så blir

Artikelförfattare är Bertil Persson, docent, Bara.

fallet. Energin från vindkraftverk beräknas nämligen regelmässigt för cirka 50 procent högre effekt än den effekt som används för ljud- och skuggberäkningar. Denna ekvation går inte ihop. Om full beräknad effekt ska tas ut så får grannarna dubbelt så hög bullernivå jämfört med den beräknade. Antingen får grannarna utstå mer ljud och skuggor än tilltänkt eller så blir den ”gröna elen” om möjligt ännu dyrare genom att inte full effekt får tas ut till följd av för högt buller.

Sverige snart i täten av världens vindelproducenter

Danmark hade 2005 den i särklass största

Figur 1: Realeffekt och effekt 2005 för vindkraftverk i världen (W/capita, GW).

Tabell 1: Realeffekt 2005 för vindkraftverk i världen (W/capita). ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Plats 2005 Realeffekt Effekt Invånare (W/capita) (MW) (capita) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 Danmark 570 3076 5 400 000 2 Tyskland 177 14 612 82 400 000 3 Spanien 147 6420 43 800 000 4 Grekland 65 538 8 300 000 5 Holland 58 938 16 300 000 6 Sverige 48 428 9 000 000 7 USA 22 6 361 295 700 000 8 Italien 16 922 58 800 000 9 England 13 759 60 400 000 10 Japan 6,0 761 127 400 000 11 Indien 2,0 2 125 1 080 300 000 12 Kina 0,44 571 1 306 300 000

Lillgrund 48 vindkraftverk, 2,3 MW Siemens, totalhöjd 115 m, källbuller 107 dB(A) (vilket ger en bullernivå av 40 dB(A) i strandkanten av Klagshamn cirka 7 km från Lillgrund). 96

Bygg & teknik 2/09

Profile for Bygg & teknik

2/09 Bygg & teknik  

Jubileumsnummer: Bygg & teknik 100 år

2/09 Bygg & teknik  

Jubileumsnummer: Bygg & teknik 100 år

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded