Bygg & teknik

SE

Sveriges äldsta byggtidning. Bygg & teknik är en byggnadsteknisk tidskrift som i varje nummer tar upp ett specifikt tema, där vi engagerar experterna inom respektive ämnesområde. Vi har en mångårig kontakt med högskolor, branschorganisationer, tekniska konsultföretag m fl runt om i landet.

https://www.byggteknikforlaget.se

Publications