Bygg & teknik

Bygg & teknik

Sweden

Sveriges äldsta byggtidning.

Bygg & teknik är en byggnadsteknisk tidskrift som i varje nummer tar upp ett specifikt tema, där vi engagerar experterna inom respektive ämnesområde.

Vi har en mångårig kontakt med högskolor, branschorganisationer, tekniska konsultföretag m fl runt om i landet.

www.byggteknikforlaget.se