Profilmanual

Page 1

PROFILMANUAL


PROFILMANUAL


INNHOLD Visjon og verdier

5

Logo

7

Farger

9

Typografi

11

Bilder

13

Datterselskaper: Huntonit AS Forestia AS Uldal AS Masonite Beams AB Aneta Belysning AB Scan Lamps AS

16 18 22 24 26 26


VISJON OG VERDIER


Byggma ASA har en visjon som sier at vi skal bli en av de ledende leverandører av byggevareløsninger i Norden. Konsernets visjon skal søkes oppnådd via selskapets grunnleggende verdier, nærmere beskrevet som INA. I - Inkluderende Vise interesse, respekt og forståelse overfor kelleger, kunder og leverandører. Åpen og direkte kommunikasjon som gir mulighet for innflytelse og medbestemmelse som skaper engasjement. Bidra til å gjøre menneskene rundt deg enda bedre enn de er i dag (vi er ikke bedre enn det svakeste leddet). N - Nyskapende Nysgjerrig og på søken etter fremtidens utfordringer. Alltid løsningsorientert og på søken etter muligheter og de gode ideene. Stimulere til utvikling og kommersialisering av de gode ideene på tvers av konsernet. A - Ansvarlig Kontinuerlig fokus på HMS, herunder kontinuerlig fokus på opplæring og kompetanseutvikling. Opptre med integritet og samtidig stå for alt vi sier og gjør. Vise omtanke for miljø, helse og bærekraftig utvikling ved utøvelse av vår virksomhet.

5


LOGO


Bruk av logo

Plassering av logo

Beskyttelsesområde

Logoen skal til enhver tid presenteres i sin helhet, med det røde elementet.

Logoens plassering skal på alle trykksaker være i nedre høyre hjørne.

Logoen har et beskyttelsesområde som ikke skal invaderes av annen informasjon eller skrift.

Dersom dette ikke lar seg gjøre grunnet fargebruk eller ande forstyrrende elementer skal logoen presenteres i ren sort eller i profilens fastsatte farge.

Logo med rød bunn skal plasseres kant i kant med bunnlinjen. Logo uten bunnfage skal plasseres i følge beskyttelsesområdet.

Logo på rød bunn har et område som tilsvarer logoens størrelse 140 %. Logo uten rød bunn har et beskyttelsesområde på 140% horisontal og 240% vertikal.

Member of Byggma group Logoen brukes sammen med logo fra et av våre datterselskaper. Logoens plassering skal på alle trykksaker være i nedre høyre hjørne. Logoen er lagret med en kant og en strek, som viser hvor langt logoen skal plasseres på trykksaken. Se eksempel.

7


FARGER


Byggma Rød Pantone 1797 C C: 2 M: 98 Y: 85 K: 7

Huntonit

Forestia AS

Forestia AS

Uldal AS

Masonite Beams AB

Masonite Beams AB

Aneta Belysning AB

Scan Lamps AS

C: 100 M: 0 Y: 100 K: 0

C: 0 M: 90 Y: 70 K: 0

C: 80 M: 0 Y: 100 K: 20

C: 20 M: 50 Y: 100 K: 20

C: 100 M: 60 Y: 0 K: 30

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100

Ved trykk på andre materialer ta hensyn til fargevariasjon og bruk annen fargekode dersom det er nødvendig. Rådfør med trykkeri.

Sort 100 % Hvit 100%

Sort 100% Hvit 100%

9


TYPOGRAFI


Postale trykksaker

Nettbruk

Calibri Regular

Verdana Regular

abcdefghijklmnopqrstuvzxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVZXYZÆØÅ 1234567890 . , : ; - ! ? & % @ ´ “ < > ( )

abcdefghijklmnopqrstuvzxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVZXYZÆØÅ 1234567890 . , : ; - ! ? & % @ ´ “ < > ( )

Calibri Italic

abcdefghijklmnopqrstuvzxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVZXYZÆØÅ 1234567890 . , : ; - ! ? & % @ ´ “ < > ( )

Verdana Bold

abcdefghijklmnopqrstuvzxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVZXYZÆØÅ 1234567890 . , : ; - ! ? & % @ ´ “ < > ( )

Calibri Bold

abcdefghijklmnopqrstuvzxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVZXYZÆØÅ 1234567890 .,:;-!?&%@´“<>()

11


BILDER


Bilder er en av de viktigste måter vi kan markedsføre våre produkter og selskaper på. Ved å bruke våre miljø- eller produktbilder, skal det komme tydelig frem hvor disse er hentet fra. Bildene skal på ingen måte redigeres eller endres. Våre konkurrenter får ikke benytte seg av våre bilder i sin markedsføring.

x

Bilder skal ikke presenteres skråstilt

x

Vær bevisst på hvordan du kutter bildet

13


14


15


HUNTONIT AS


Huntonits hovedlogo skal alltid benyttes, med mindre annet er nødvendig

Hvit logo brukes i de tilfeller hvor bakgrunnen har en farge som gjør at hovedlogoen ikke kommer tydelig nok frem

Svart logo brukes i de tilfeller hvor bakgrunnen har en farge som gjør at hovedlogoen ikke kommer tydelig nok frem eller ved trykksaker som er uten farge

Huntonit member of Byggma group skal brukes i de tilfeller der rød member of logo ikke kan benyttes

17


FORESTIA AS


Forestias hovedlogo skal alltid benyttes, med mindre annet er nødvendig

Hvit logo brukes i de tilfeller hvor bakgrunnen har en farge som gjør at hovedlogoen ikke kommer tydelig nok frem

Svart logo brukes i de tilfeller hvor bakgrunnen har en farge som gjør at hovedlogoen ikke kommer tydelig nok frem eller ved trykksaker som er uten farge

Forestia member of Byggma group skal brukes i de tilfeller der rød member of logo ikke kan benyttes

19


20


walls

4

walls

4

you

by

you

by

21


ULDAL AS


Uldals hovedlogo skal alltid benyttes, med mindre annet er nødvendig

Svart logo brukes i de tilfeller hvor bakgrunnen har en farge som gjør at hovedlogoen ikke kommer tydelig nok frem eller ved trykksaker som er uten farge

Uldal member of Byggma group skal brukes i de tilfeller der rød member of logo ikke kan benyttes

23


MASONITE BEAMS AB


Masonite Beams hovedlogo skal alltid benyttes, med mindre annet er nødvendig

Hvit logo brukes i de tilfeller hvor bakgrunnen har en farge som gjør at hovedlogoen ikke kommer tydelig nok frem

Masonite Beams member of Byggma group skal brukes i de tilfeller der rød member of logo ikke kan benyttes

25


ANETA BELYSNING OG SCAN LAMPS AS


Aneta og Scan Lamps hovedlogo skal plasseres ved siden av hverandre, og Aneta skal alltid plasseres til venstre for Scan Lamps.

27