Page 1


Bästa medlem Byggherrarna arbetar bland annat med att lyfta fram sina medlemmars röster i den allmänna debatten, att skapa egen debatt och att påverka beslutsfattare. Det är aktiviteter som kanske inte alltid är så synliga, men mycket viktiga för att stärka byggherrerollen. Andra aktiviteter är mer synliga och riktar sig direkt till våra medlemmar. I den här foldern visar vi några exempel. Min förhoppning är att du tar del av aktiviteterna och känner att de är till för dig. Jag ser fram emot ditt fortsatta stöd så att vi tillsammans kan stärka byggherrerollen och nå vår vision – att leda svensk samhällsbyggnad. Mats Björs Vd Byggherrarna


“Sparar tid och pengar” – Under utbildningen Byggherrerollen fick jag en djupare inblick i byggherrens ansvar och roll, främst möjligheterna att minska spill och spara tid och pengar genom planering med underleverantörer och andra i ett tidigt skede. Pia Nedby, Skolfastigheter i Stockholm AB Chef upphandlingsenheten

“Ger bra insikt” – Utbildningen ger en bra insikt i hur andra byggherrar tänker och resonerar i olika frågeställningar då utbildningen inbjuder till dialog mellan kursdeltagare. Ett bra tillfälle att träffa likasinnade och knyta kontakter. Kim Westin, AB Storstockholms Lokaltrafik Projektledare, PU Programsektionen

Jurist med spetskompetens Som medlem erbjuds du även juridisk rådgivning via vår juridiska samarbetspartner, advokat Nicklas Björklund. Nicklas är specialiserad på entreprenadrätt och arbetar på advokatbyrån Kilpatrick Townsend & Stockton. Läs mer på byggherre.se


Boken Byggherrerollen ”Byggherrerollen – Byggande handlar inte om byggande” bidrar till utvecklingen av byggherrens kompetens och ger ökad kunskap om vad som ingår i byggherrens arbetsroll och ansvarsområden. Innehållet följer byggprocessens skeden och förlopp och redovisar teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap kombinerad med beskrivande exempel. Förutom tillvägagångssätt att initiera, driva och styra byggprojekt tar boken upp nya tankegångar och metoder utan att för den skull vara normativ. Beställ den till medlemspris från Byggherrarnas kansli.

275 kr Ej medlemmar betalar 375 kr.


Utbildningen Byggherrerollen Som medlem får du en kvalificerad utvecklingsmöjlighet genom den skräddarsydda utbildningen Byggherrerollen. Den ger dig en samlad bild av olika byggherreroller och en större säkerhet i din egen roll som byggherre. Utbildningen vänder sig till dig med både kortare och längre erfarenhet och ger tillfälle att bygga nätverk och skapa värdefulla kontakter, samtidigt som du får nyttiga kunskaper och erfarenheter. För mer information och anmälan, kontakta Byggherrarnas kansli.

2+2 dagar 23 500 kr Medlemsrabatt 4000 kr. Boka tidigtrabatt 2000 kr.


Byggherrarnas medlemmar 2012

S P L I T Z

AB Alingsåshem, AB Bostäder i Borås, AB Familjebostäder, AB Gavlegårdarna, AB Helsingborgshem, AB Stockholmshem, AB Storstockholms Lokaltrafik, AB Stångåstaden, AB Svenska Bostäder, AB Telge Bostäder, ABB AB, Akademiska Hus AB, Alecta Investment Management, Alfa Laval Corporate, Armada Fastighets AB, Aspholmen fastigheter AB (Castellum AB), AstraZeneca AB, Bostads AB Mimer, Bostads AB Poseidon, Botrygg AB, Brinova Fastigheter AB, Castellum AB, Danderyds Kommun, DeLaval International AB, Diligentia (Skandia Fastighet AB), Ekerö kommun, Eklandia fastighets AB (Castellum AB), Eksta Bostads AB, Ericsson AB, Fabege AB, Falu kommun, Familjebostäder Göteborg AB, Fastighets AB Briggen (Castellum AB), Fastighets AB Brostaden (Castellum AB), Fastighets AB Corallen (Castellum AB), Fastighets AB Förvaltaren, Fastighets AB Norrporten, Folksam Fastighet Fortifikationsverket, Futurum Fastigheter i Örebro AB, Förbo AB, Galären i Luleå AB, Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv (Publ), GE Healthcare, Gotlands kommun, GRYAAB, Gävle kommun, Gavlefastigheter, Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, Göteborgs Stads Parkeringaktiebolag, Harry Sjögren AB (Castellum AB), Higab, HSB Göteborg ek. för., HSB ProjektPartner AB, Hufvudstaden AB, Huge Fastigheter AB, ICA Fastigheter Sverige AB, Jernhusen AB, KF Fastigheter AB, Klövern AB (publ), Korsnäs AB, Kärnfastigheter, Landstinget Blekinge, Landstinget Halland, Landstinget Jönköpings län – Landstingsfastigheter, Landstinget Kalmar län, Landstinget Kronoberg – Landstingsfastigheter, Landstinget Västernorrland, Landstinget Västmanland, LandstingsFastigheter Dalarna AB, Landstinget Sörmland – FM-enheten – Fastighet., Landstingsfastigheter Östergötland, Landstingsservice Fastigheter Värmland, Landstingsservice i Uppsala län, Landstingsservice Örebro läns landsting, Lidingö stad, Lejonfastigheter AB, LKAB, Locum AB, Lulebo AB, Luleå Kommun, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Midroc Property Development AB, MKB Fastighets AB, MölndalsBostäder AB, Nacka kommun, Newsec Asset Management AB, Norrbottens läns landsting, Landstingsfastigheter, Nordea Bank AB (publ), Platzer Fastigheter AB, Posten AB – Lokaler och Fastigheter, RegionService (Skåne), Riksbyggen ek.för., SAAB AB, Sandvik AB, Scania CV AB, Sigtuna kommun, Kommunfastigheter, Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), Skellefteå kommun, SKF Sverige AB, Skolfastigheter i Stockholm AB – SISAB, Specialfastigheter Sverige AB, Stadsfastigheter i Malmö, Statens fastighetsverk, Stena Fastigheter AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms stad, Fastighetskontoret Stockholms Stads Parkerings AB, Sundsvalls kommun, Sveafastigheter Management AB, Svensk Kärnbränslehantering AB, Sveriges Radio Förvaltnings AB, Sölvesborgshem AB, Telge Fastigheter AB, Trafikverket AB, Täby Fastighets AB, Umeå Kommun, Uppsalahem AB, Uppsala kommun, Vasakronan AB, Vasallen AB, Volvo Group Real Estate AB, Västerbottens läns landsting, Västerås Stad, Västfastigheter, Landstinget Gävleborg – X-Fastigheter, Älvstranden Utveckling AB, Kungliga tekniska högskolan, Luleå Tekniska Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Föreningen för Förvaltningsinformation

Nyttan av att VARA medlem  
Nyttan av att VARA medlem  

Nyttan av att VARA medlem

Advertisement