Page 1

Entreprenørkjeden

BYGG ELITEN Kvalitet. I alle ledd.


12

Våre medlemmer sparer tid og penger ved å bruke de beste leverandørene og mindre tid på papirarbeid! Byggeliten samler utførende aktører, forbedrer samarbeidet mot leverandører og formidler seriøse håndverkere til sluttkundene. Vår visjon er å skape merverdi for alle involverte. Vi skal forenkle hverdagen til våre medlemmer gjennom tilgang på administrative ressurser, leverandører skal merke stabilitet i ordreinngangen og forenklet dialog med proffkundene, sluttkundene gis tryggheten av Byggelitens kvalitetsstempel.

Corporate Design Guideli-

BYGG ELITEN


32

ByggEliten står for kvalitet. I alle ledd.

Leverandører – Utførende bedrifter – Sluttkunden. Våre medlemmer får ferdigforhandlede avtaler med alle leverandører av varer og tjenester de måtte ha behov for. Det være seg materialer, regnskapsfører, firmabiler, markedsføring, eller lignende. Leverandører som er tilknyttet Byggelitens nettverk sikres tilgang til en stor og stabil kundemasse. Dialogen mellom leverandør og utførende forenkles betraktelig, som resulterer i effektive løsninger og fornøyde kunder. Byggeliten formidler også håndverkere videre til sluttkunden og har medlemmer som dekker det aller meste av oppdrag i byggebransjen. Ved forespørsler fra kunder finner vi bedrifter med de rette kvaliteter i samme geografiske område, og videreformidler kontaktinformasjon for avtale om befaring. Det å være medlem av Byggeliten er ett kvalitetsstempel som gir kunden ekstra trygghet i sitt prosjekt.

| Corporate Design Guide-


34

Hvorfor bli medlem av ByggEliten?

Det er en kjent sak at man

for mer detaljert informasjon.

står sterkere sammen. Via

kanskje det viktigste for våre medlemmer.

medlemskap hos oss får dere

Jeg er allerede medlem av

tilgang på alle våre ferdigfor-

BNL eller andre bransjefor-

Byggeliten fungerer som ett

handlede avtaler med leve-

bund - hva tilbyr dere som jeg

supplement til avtalene

randører, alt hva dere måt-

ikke alerede får der?

man måtte ha gjennom ulike

te trenge. Vi skiller ikke våre

foreninger, og sikrer at man er

medlemmer i ulike kategorier,

BNL forhandler avtaler med

dekket av gode avtaler på alle

hos Byggeliten har alle tilgang

en rekke leverandører, men

områder.

på samme fordeler – uav-

langt fra alle. For eksempel

hengig av størrelse. Se egen

forhandler ikke BNL med le-

side med medlemsfordeler

verandørene av

Corporate Design Guideli-


54

Bonum Bygg

Byggeliten er en landsdekken-

som innehar bred kunnskap

hverdagen bedre, enklere og

de kjede med entreprenører

og som stadig ser nye løsnin-

mer lønnsom for våre med-

og håndverkerfirmaer i alle

ger og muligheter i markedet.

lemmer.

størrelser.

Vi har i tillegg de verktøy og hjelpemidler som gjør hver-

Byggeliten består i dag av en

dagen enklere for enhver

rekke dyktige fagmennesker

ansatt. Våre mål er å gjøre

| Corporate Design Guide-


56

Bedre priser. Bedre vilkår. Mer oppdrag. Enklere hverdag. Vi samarbeider med de bes-

for å få en oversikt over leve-

å bruke all deres tid på konto-

te proffleverandørene i din

randører og vilkår i nettopp

ret, vi hjelper dere også med

region, og gir deg deres beste

ditt område!

å få inn oppdrag gjennom vår

priser på det ditt firma bruker

fellesportal.

mest i hverdagen! Vi har av-

Ved siden av leverandørene

taler på alt fra byggevare til

har vi også en rekke løsnin-

telefoni. Ta kontakt med

ger som gjør at dere slipper

Corporate Design Guideli-

Introduction


76

Hos ByggEliten kom vi til dekket bord IBB Entreprenør

Hva koster det å bli medlem? Det er kostnadsfritt å bli medlem av Byggeliten. Vi driftes gjennom avtaler

med leverandører og kjøp av

og

tilleggstjenester som mar-

som merkenavn for kvalitet i

styrking

av

Byggeliten

kedsføring, kursing etc. Det

bransjen.

vi tjener skal så i hovedsak investeres videre i Byggeliten, med stadige forbedrede medlemsfordeler

| Corporate Design Guide-


8

Gjerdrumsvei 12 0484 OSLO 22 18 14 14 post@byggeliten.no www.byggeliten.no

BYGG ELITEN Kvalitet. I alle ledd. Corporate Design Guideli-

Byggeliten infobrosjyre  

Entreprenørkjeden ByggEliten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you