Issuu on Google+

KURSE R & KO N F E R E N C E R

1. HALVĂ…R

2014

Aktuelle byggefaglige kurser


KURSUSDATOER

Modul 1: 17.-19. marts 2014 Modul 2: 29. april - 1. maj 2014 Modul 3: 19. - 21. maj 2014 Eksamen: 17. juni 201 4

Få pladser tilbage til kursusstart 17.-19. marts 2014

IKT Ledelse & Koordinering

– 10-dages uddannelse med eksamen og diplom I de nye IKT-bekendtgørelser kræves en

Som deltager...

– og din virksomhed får...

stærk ”koordinering af den samlede IKT-an-

• rustes du effektivt til at varetage den

• de nødvendige og afgørende kompeten-

vendelse mellem alle involverede parter i

IKT-koordinering der stilles krav om i

byggesagen”.

IKT-bekendtgørelserne • får du kompetencer til at præcisere og

cer ind i organisationen • dokumentation internt og over for opdragsgivere og samarbejdspartnere

Bekendtgørelserne varsler et paradigme-

optimere styringen i projekteringen og

på, at virksomheden kan påtage sig

skifte i byggeriet og udgør en stor ud-

udførelsen

IKT-koordinatorrollen

fordring for branchen – og for de ledere og koordinatorer, der står i centrum for forandringerne. Uddannelsen IKT Ledelse & Koordinering ruster fremtidens ledere og koordinatorer til opgaven!

• får du attraktivt bevis på, at du har kompetencer der nu og fremover vil

Yderligere informationer og tilmelding:

være efterspurgte i hele branchen

www.ikt-lk.dk

• får du undervisning fra spidskompetencerne indenfor BIM udviklingen og hele paradigmeskiftet

Lyskær 1 • 2730 Herlev • Tlf. 70 12 06 00 • info@byggecentrum.dk • byggecentrum.dk


BYGG E JU RA

Håndtering af mangler i byggeriet 15. januar 2014 i Middelfart 12. april 2014 i Ballerup

Kr. 4.250 Kr. 4.250

Mangelhåndtering er en væsentlig arbejdsopgave i forbindelse med udførelse af en byggesag og tit en kilde til store frustrationer. Med fokus på den praktiske situation under byggesager kigger vi på, hvordan du bedst kan håndtere mangler. Efter kurset vil du være rustet til effektivt at kunne håndtere mangler under byggesagen fra ”vugge til grav” – set både fra bygherrens/rådgiverens og entreprenørens synsvinkel. Underviser Partner, advokat (H) Henrik Hauge Andersen, VILTOFT

3


BYG G E J URA

Udvælgelse og tildeling for praktikere 30. april 2014 i Ballerup

Kr. 4.250

Kurset giver dig en praksisorienteret viden og træning i at gennemføre en succesfuld prækvalifikation og tildeling. Som udbyder får du værktøjer til at styre sikkert og effektivt gennem udvælgelse og tildeling ved udbudssager. Vi viser dig også, hvordan du sikrer en effektiv indsats som tilbudsgiver. Det hele bliver bundet op på tre nye vejledninger fra hhv. Værdibyg og Byggeriets Evalueringscenter. Undervisere Akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult Sekretariatsleder Rolf Simonsen, Værdibyg.dk Projektleder, civilingeniør Simon Mortensen, Byggeriets Evaluerings Center Afdelingsleder Helen Kristensen, Rambøll

4


BYG G E J URA

Rådgiveransvar i byggeriet 3. april 2014 kl. 12.30 – 17.00 i Ballerup

Kr. 2.950

Du får grundigt indblik i rådgiveransvar i byggeriet, herunder grundlæggende erstatningsret. Det hele er målrettet de gængse hovedsituationer, dvs. almindeligt projektansvar, tilsynsansvar, ansvar for udbudsfejl etc. Du får også overblik over ansvarsforsikringssystemet – så du er bedre rustet til at tegne den rette forsikring ift. dine behov. Det hele krydres med cases, sager og rets- og voldgiftspraksis – suppleret med den erfarne eksperts gode råd om at undgå de gængse faldgruber. Underviser Partner, advokat Steen Hellmann, VILTOFT

5


BYG G E J URA

Grundlæggende udbudsret 2. – 3. juni 2014 i Middelfart (m/ overnatning)

Kr. 8.500

Du får et juridisk grundkursus på et avanceret og detaljeret niveau, der giver dig en bred indføring i – og det store samlede overblik over – den enorme regeljungle som udbudsretten udgør i byggeriet. Vi gennemgår således et udbud fra A-Z og giver dig værktøjerne til at mestre udbuddets grundlæggende strukturer og hensyn. Du får også mulighed for selv at løse cases, der giver grundlæggende forståelse for udbudsjuraen. Du får herved det store samlede overblik over udbudsjuraen, så du kan håndtere ethvert udbud. Underviser Advokat Carsten Lang-Jensen (H), Homann Advokater

6


BYG G E J URA

Syn og skøn 10. – 11. marts 2014 i Middelfart (m/ overnatning)

Kr. 9.900

Alt du behøver at vide som syns- og skønsmand! Du får al den viden og øvelse du har brug for, for at kunne gennemføre en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter. På kurset orienteres du om de juridiske grundbegreber, herunder den juridiske baggrund for løsning af tvister ved voldgift eller syn og skøn. Den praktiske gennemførelse af en skønsforretning vil blive gennemgået, og der vil sluttelig blive gennemført cases, så der bliver lejlighed til at prøve hele forløbet i en syns- og skønssag fra udmeldelse, gennemgang af sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse af skønsforretningen, udarbejdelse af skønserklæring og helt frem til afhjemling i retten. Undervisere Advokat Jens Jordahn, Aumento Cand.jur. Per Helwigh, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed Civilingeniør Erik Brandt, SBi/AAU Civilingeniør Peter Thorup, Esben Kirkegaard A/S

7


BYG G E J URA

Byggeriets Hverdagsjura 3. – 4. februar 2014 i Kgs. Lyngby (m/ overnatning) 2. – 3. juni 2014 i Middelfart (m/ overnatning)

Kr. 9.500 Kr. 9.500

Brug to effektive dage med Entrepriseret – og bliv skarp på AB92, ABT93 og Tilbudsloven. Du får en øget forståelse af de juridiske regler, der regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren, og du får et solidt indblik i bl.a. regler for udbud, tilbud, sikkerhedsstillelse, forsikring, risiko, ændringer, uforudsete forhold, tilsyn, byggemøder, betaling, tidsfristforlængelse, forsinkelse, erstatning/dagbod/godtgørelse, mangler, 1- og 5-års eftersyn, arbejdets standsning, ophævelse, syn og skøn, sagkyndig beslutning og voldgift. Underviser Advokat og ingeniør Henrik Fausing, Dansk Byggeri

8


D ES I G N

Beton – nye teknologier og muligheder 5. februar 2014 i Ballerup

Kr. 4.250

På kurset åbner vi dine øjne for innovative og konkrete muligheder med beton. Du bliver klogere på forskellige teknologier og specifikke projekter, når førende eksperter fortæller om muligheder og udfordringer, med verdens mest anvendte byggemateriale. Efter kurset er du blevet klogere på, hvad moderne beton kan og ér, og du har fået inspiration til at skubbe grænserne for materialets anvendelse, så du kan gå i en konstruktiv dialog med både producent og bygherre. Med den rette viden og indsigt i emnet har du både værktøjer og viden til at forme fremtidens design i beton! Undervisere Arkitekt, Ph.d. Anne-Mette Manelius, Teknologisk Institut Salgschef Carsten Christian Møller, Spæncom Arkitekt Thomas Rahbæk, Lundgaard & Tranberg Arkitekt, Ph.d., konsulent Johannes Rauff Greisen, Teknologisk Institut Markedschef Hans Bruun Nissen, Hi-Con. Projektleder, arkitekt MAA Karsten Bro, Connovate

9


D I G I TA L E A R B E J D S M ETO D E R

bips beskrivelsesværktøj – for begyndere 22. januar 2014 kl. 9 – 12.30 i Ballerup 12. maj 2014 kl. 9 – 12.30 i Middelfart

Kr. 2.950 Kr. 2.950

Kurset henvender sig primært til dig, der for første gang skal i gang med at udarbejde beskrivelser for byggesager i henhold til bips’ beskrivelsesstruktur. Dette er et introduktionskursus, så hvis du har nogen erfaring i udarbejdelse af beskrivelser anbefales det at vælge kurset ”bips beskrivelsesværktøj – for øvede”. Underviser Projektleder Kim Streuli, bips

bips beskrivelsesværktøj – for øvede 25. februar 2014 kl. 9 – 12 i Ballerup

Kr. 2.950

Kurset henvender sig primært til dig, som har arbejdet med beskrivelser og bips beskrivelsesværktøj før. Hvis du ikke har erfaringer med at udarbejde beskrivelser og heller ikke har anvendt bips beskrivelsesværktøj, anbefales det at vælge kurset ”bips beskrivelsesværktøj – for begyndere”. Underviser Projektleder Kim Streuli, bips

10


ENERGI

Bæredygtighed – metoder og materialer 18. marts 2014 i Ballerup

Kr. 4.250

Bliv klogere på bæredygtighed via innovative og konkrete projekter, hvor bæredygtighed har været i højsædet! En række af de førende personer og virksomheder inden for bæredygtighed vil fortælle om både de fordele og faldgruber, som du kan møde i de projekter, som stikker næsen ud i fremtiden. Efter kurset vil du have fået en god forståelse af, hvordan det er at arbejde med bæredygtigt byggeri, og du vil være i stand til at vurdere forskellige materialers bæredygtige profil. Undervisere Civilingeniør, projektleder Simon Kamper, MOE A/S Arkitekt, indehaver Anders Lendager, Lendager Arkitekter Bygningsingeniør og arkitekt Jørgen Søndermark, Realdania Byg Product Sustainability Manager EMEAI Majken Bülow, Interface

11


ENERGI

Energirenovering af bygninger 27. februar 2014 i Ballerup

Kr. 4.250

På dette kursus sætter vi fokus på mulighederne for energibesparende renoveringstiltag og gennemgår de formelle krav i Bygningsreglementet. Vi tager udgangspunkt i nogle konkrete energirenoveringsprojekter, hvor vi ser nærmere på, hvilke muligheder der ligger i forbedringer af • • • •

Klimaskærm Ventilationsanlæg Varmeanlæg Energiforsyning

og sammenholder det med betydningen for indeklimaet og bygningsfysikken – for både enfamilieboliger og etageboligbyggeri. Undervisere Fagchef Olaf Bruun Jørgensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør (energi) Fredrik Nors, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Bygningsingeniører og arkitekt Jørgen Søndermark, Realdania Byg

12


ENERGI

Bliv klædt på til fremtidens energikrav! 27. januar 2014 i Middelfart

Kr. 4.250

De energimæssige rammer bliver strammet væsentligt de kommende år, og det stiller nye krav til din indsigt som rådgiver. Husets udformning spiller også en aktiv rolle i forhold til dets energiperformance, og det er derfor nødvendigt, at arkitekten kender til de muligheder og begrænsninger det medfører. Kurset klæder dig på til at kunne bygge efter de kommende 2015 og 2020 krav. Ud over et lavt energiforbrug stilles der fremover også minimumskrav til enkeltelementer, så som lufttæthed, transmissionstab, vinduesareal, komponentkrav og overtemperatur. Undervisere Ingeniør Maria Schaub Hansen, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Konsulent, InnoBYG netværksleder, arkitekt MAA Charlotte Darre, Teknologisk Institut, Center for Bæredygtigt Byggeri Teknisk konsulent og projektleder på Komforthusene Charlotte Højmark, Saint-Gobain ISOVER

13


ENERGI

Lær at bruge Be10 23. januar 2014 i Ballerup  22. juni 2014 i Middelfart

Kr. 4.250 Kr. 4.250

På dette grundkursus vil du først få en grundig gennemgang af de mange energiregler, som er beskrevet i BR10. Vi beskæftiger os med det kapitel, der omhandler nybyggeri. Herefter kommer du til at udføre en hel energiberegning på et enfamiliehus i lavenergiklasse 2015. Underviserne vil gennemgå klimaskærmen step by step i forhold til Be10-programmet. Undervisere Energivejleder Niels Hørby Jørgensen, Energitjenesten Energivejleder Anette Louise Klidsbjerg, Energitjenesten

Be 10 – Kom i dybden med de tekniske installationer 7. maj 2014 i Ballerup 

Kr. 4.250

Kurset er en overbygning på vores grundkursus ”Lær at bruge Be10”. Det udvidede kursus handler udelukkende om de tekniske installationer. Vi ser på, hvordan forskellige typer varmeanlæg indvirker på det teoretiske energiforbrug i et lavenergihus, og vi vurderer, om der skal suppleres med solvarme eller solceller. Undervisere Energivejleder Niels Hørby Jørgensen, Energitjenesten Energivejleder Anette Louise Klidsbjerg, Energitjenesten

14


MILJØ OG SUNDHED

Sikkerhedskoordinator i projekterings- og udførelsesfasen 3. februar 2014 i Middelfart 28. april 2014 i Ballerup 26. juni 2014 i Middelfart

Kr. 4.250 Kr. 4.250 Kr. 4.250

Kurset giver dig en grundig indføring i de nye regler om sikkerhedskoordinering. Du opdateres på de nyeste regler og værktøjer – med det mål at forebygge uheld og stop af byggepladsen. Opdateringen indeholder bla. en gennemgang af de nye bekendtgørelser for bygherrer og projekterende om indretning af byggepladser samt redegørelse for, hvordan du gennemfører sikkerhedskoordinering i projekteringsfasen og arbejdsmiljørigtig projektering. Kurset er for alle uddannede sikkerhedskoordinatorer samt bygherrer (som nu er blevet omfattet af reglerne om sikkerhedskoordinering), bygherrerådgivere, projektledere hos projekterende og entreprenører. BEMÆRK: Det er muligt at vælge kun at deltage formiddag eller eftermiddag. Læs mere på byggecentrum.dk/kurser Underviser Direktør og arbejdsmiljøkoordinator Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

15


MILJØ OG SUNDHED

Arbejdsmiljøuddannelsen – for medlemmer af AMO Se alle datoer på byggecentrum.dk/kurser 

Kr. 5.500

Den lovpligtige uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er medlem af en arbejdsmiljøorganisation (AMO), samt andre i virksomhederne som har interesse for arbejdsmiljøet. Du lærer at identificere og løse virksomhedens arbejdsmiljøudfordringer og -opgaver i sammenhæng med politikker, strategier og indsatsområder, strukturer, lovgivningen på området mv. Du får viden om arbejdsmiljøorganisationens samarbejdsrelationer til eksterne arbejdsmiljøaktører og rustes til at tage del i planlægningen og gennemførelsen af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Undervisere Arbejdsmiljøkoordinator/arbejdsmiljørådgiver Martin Kirkebjerg, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS Adm. dir Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

16


MILJØ OG SUNDHED

Fortidens synder PCB 26. februar 2014 i Ballerup 21. april 2014 i Middelfart

Kr. 2.250

Aktuelt kursus, hvor vi først og fremmest vil fokusere på de udfordringer, du kan have, hvis du arbejder på et projekt, der kan indeholde bygningsdele, som er kontamineret med PCB eller klorerede paraffiner – én af fortidens synder. Kurset er for rådgivere og projekterende, der har behov for at vide noget om fortidens synder i forbindelse med projektering af nedrivnings- eller renoveringsprojekter. Kurset er også for arbejdsgivere, sikkerhedsgruppen og andre udførende, der har behov for at vide noget om fortidens syndere i forbindelse med planlægning og udførelse af nedrivnings- og renoveringsprojekter. Undervisere Miljørådgiver og arbejdsmiljøkoordinator Henrik Toft Nielsen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

17


MILJØ OG SUNDHED

Bly i byggeriet 10. april 2014 i Middelfart  16. maj 2014 i Ballerup

Kr. 2.950

Det er for mange stadig forholdsvist nyt at håndtere bly i maling, og derfor meget aktuelt at få en grundviden om emnet, så arbejdsmiljø, tid og økonomi styres korrekt. Kurset fokuserer først og fremmest på arbejdsmetoderne. Arbejdsmetoderne i den indledende fase, i projekteringsfasen og i udførelsen vil grundigt blive gennemgået via teori, eksempler og erfaring. Derved kommer vi hele vejen rundt om håndtering af bly i bygninger. Kurset er for bygherrer, bygningsejere, administratorer, udførende og projekterende, der er i berøring med ældre ejendomme og derved i berøring med bygninger, hvor der kan forekomme bly. Undervisere Arbejdsmiljøkoordinator Niels Salling, Hussvamp Laboratoriet Byggechef Brian Grundtvig, ELF Development A/S

18


Uddannelsen har givet mig en bred forståelse af hvilke faktorer der er i spil i dagens byggeri – både inden for nybyggeri og

Bygningsfysikuddannelsen

renovering.

– professionel efteruddannelse i samarbejde med DTU

Uddannelsen har givet mig håndgribelige,

Med Bygningsfysikuddannelsen får du en dyb og

Hele vejen rundt om bygningsfysik

visuelle eksempler, som kan relateres til de

tværgående indsigt i bygningsfysik.

Bygningsfysikuddannelsen tager dig hele vejen rundt om bygningsfysikken, og du kommer igen-

ting, jeg kan komme ud for i min hverdag som rådgiver.

Uddannelsen er fordelt over 7 moduler af hver 2

nem følgende emner:

dages varighed, og du kan blive eksamineret Underviserne var gode til at drage erfarin-

bygningsfysiker på 1 år!

ger og virkelige situationer ind i emner og resultater. Det syntes jeg var rigtigt godt.

• Lyd

• Lys

• Energi

• Brand

• Statik

• Indeklima

• Fugt

Fleksibilitet i højsædet I en travl hverdag kan det være svært at finde tid

Relevant for dig?

til efteruddannelse. Vi har derfor gjort det nemt

Bygningsfysikuddannelsen er skræddersyet til dig

for dig, så du kan hoppe på uddannelsen, lige når

som er enten arkitekt, bygningsingeniør eller

det passer dig.

bygningskonstruktør.

Alle moduler gentages løbende, og du kan tage

Vil du vide mere?

dem i den rækkefølge, der bedst passer ind i din

Læs mere om hele uddannelsen og tilmeld dig på

kalender.

bfu-udd.dk


KURSE R & KO N F E R E N C E R

Praktiske oplysninger Yderligere informationer Du kan læse mere om alle kurserne og se hele vores udbud på byggecentrum.dk/kurser. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00 eller på kurser@byggecentrum.dk. Her kan du også høre om muligheden for firmainterne kurser.

Priser Alle priser er ekskl. moms.

Afmelding Afmelding er vederlagsfrit indtil 4 uger før kursusstart. Ved senere afmelding opkræves et gebyr på 50 % af kursusprisen, dog 100 % hvis afmeldingen sker senere end 7 dage før kursusstart. Aflysning Byggecentrum forbeholder sig ret til at aflyse et kursus. Meddelelse herom vil omgående blive givet de tilmeldte, og kursusafgiften vil blive betalt tilbage.

Lyskær 1 • 2730 Herlev • T: 70 12 06 00 • info@byggecentrum.dk • byggecentrum.dk

Hold dig opdateret med vores nyhedsmail! Få aktuelle nyheder om kurser og konferencer serveret direkte i din indbakke. Som modtager af vores nyhedsmail er du den første, der får besked, når vi opretter et nyt kursus. Du har desuden mulighed for at få særlige rabatter og deltage i konkurrencer. Vi sender nyhedsmail ud 1-2 gange om ugen, og du kan til enhver tid afmelde dig igen. Tilmeld dig nu på: byggecentrum.dk/tilmelding

Produktion: Byggecentrum 1213-01 / Fotos: Peter Troest og Nicky Persson

Tilmelding Kan gøres på: • byggecentrum.dk/kurser • 70 12 06 00 • kurser@byggecentrum.dk

Overnatning Det vil af kursusbeskrivelsen fremgå, om kurset er med overnatning. Kurser med overnatning i Middelfart foregår på vores eget kursuscenter i enkeltværelser.


Byggecentrum kursusfolder 1. halvår 2014