Tidenes tennisdugnad på Bygdøy

Page 1

TIDENES TENNISDUGNAD PÅ BYGDØY Løsningen ligger under bakken Byggestart Q1/Q2 2020

Illustrasjonen viser det godkjente anlegget med 4 hardcourtbaner under bakken, 4 kunstgrusbaner over og 2 grusbaner (totalt 6 utendørsbaner) samt hvordan klubbhuset tiltenkes.


1904 Stiftet

2

600 Medlemmer

310

Barn i tennis-skolen


Tennis - Bygdøys desidert største idrettsgren For BTKs voksende antall medlemmer er tiden inne for å oppgradere tennisfasilitetene til en standard som gjenspeiler sportens utbredelse og popularitet i nærmiljøet!

BTK tilbyr: TENNIS FOR ALLE ALDERE OG INTERESSENIVÅER LAVTERSKELTILBUD TIL AKTIVITETSSKOLER (BAKS/AKS) OG BARNEHAGER UKENTLIG GRATIS 60+ TENNIS REKREASJONS- OG KONKURRANSESPILLERE - SIDE OM SIDE NOEN AV LANDETS ALLER BESTE TRENERE

3


Dagens anlegg består av:

4 GRUSBANER MED STORE OPPGRADERINGSBEHOV 2 HARDCOURTBANER - I OVERTRYKKSHALL (BOBLE) OM VINTEREN TEKNISK HUS FOR OPPBEVARING AV DIESELAGGREGAT (FORURENSENDE) 15KVM KONTOR (I BYGDØHUS) 5KVM LAGRINGSROM (I BYGDØHUS) 2 ASFALTERTE (UTDATERTE) MINITENNISBANER 1 BALLVEGG (MED LITE HENSIKTSMESSIG PLASSERING)

4


En direkte konsekvens av dagens situasjon: OVERFYLTE TRENINGSGRUPPER BORTFALL AV TRENING VED DÅRLIG VÆR DÅRLIGERE KVALITET PÅ TRENINGSTILBUDET LITE LEDIG BANEKAPASITET DÅRLIG TILBUD OG PLASS FOR ADMINISTRASJON OG PROSHOP

Klubben opererer nå med: INNTAKSSTOPP FOR NYE MEDLEMMER LANGE VENTELISTER PÅ BARNE- OG VOKSENGRUPPER MILJØFORURENSENDE DRIFT AV BOBLA MED OLJEFYRING EKSTREMT HØYE ENERGIKOSTNADER SOM FØRER TIL ØKTE TRENINGSAVGIFTER OG KONTINGENTER HØYE UTGIFTER TIL LEIE AV FLERBRUKSHALL / BYGDØHUS

5


Løsningen ligger under bakken I to år har frivillige Bygdøybeboere jobbet for å få til løsningen som vil endre Bygdøytennisen for alltid!

Forprosjekteringen har bestått av følgende:

6

HALLPROSJEKTLEDELSE av Lars Hellebust (styremedlem BTK) med lang erfaring innen bygg og eiendom

BEVILGNING AV RAMMETILLATELSE (p.t. stadfestet av Fylkesmannen og kan ikke påklages)

TETT SAMARBEIDE med Norges Tennisforbund`s hallprosjekt-konsulent, Helen Sterud

GEOTEKNISKE OG GEOLOGISKE ANALYSER utført av MultiConsult

ETABLERING AV KOMITEER OG ANSVARSOMRÅDER

GJENNOMGANG med RIV, brann, RIB og entreprenør før budsjettering

SKISSER OG TEGNINGER utarbeidet av Spol Arkitekter

MARKSIKRINGSPLAN utarbeidet av arborist Greina trefelling

SØKEFASE OG PROSJEKTGJENNOMGANG gjennomført overfor Byråden, Bymiljøetaten, PBE og tilstøtende naboer

GODKJENT OVERVANNSHÅNDTERING av Vann-og Avløpsetaten

PRESENTASJON OG PROSJEKTGJENNOMGANG overfor Stiftelsen Bygdøhus og Bygdø Vel

PROSJEKTLEDELSE utføres av Sannland Prosjekt AS


Illustrasjon, avvik kan forekomme.

7


Bort med boblehallen, forurensing og avhengighet av pent vær Løsningen er optimal fordi hallen blir liggende under bakken. Dette er både miljøvennlig (naturlig varme reduserer behovet for oppvarming), det er 100 % usjenerende for omgivelsene og med tilsvarende utnyttelse av tomten som idag får man 4 flunkende nye utendørs kunstgrusbaner.

Det ferdige anlegget vil bestå av følgende: 4 HARDCOURTBANER UNDER BAKKEN MED TRAPPELØP OG HEIS MESANIN I HALLEN MED TILSKUERPLASSER MODERNE LED-PANELER GIR OPTIMALISERT OG ENERGIVENNLIG BELYSNING OPPSETT FOR INTEGRERT SMARTCOURT VIDEOSYSTEM FOR AUTOMATISK DØMMING OG SPILLERANALYSE DET FORVENTES Å FÅ GODKJENT OPPFØRING AV KLUBBHUS MED OPPHOLDSROM, PROSHOP, TRIMROM, TOALETTER, KONTORER OG MED EGEN TAKTERRASSE FOR PUBLIKUM OG SOSIALISERING TOTALT 6 UTENDØRSBANER; 2 GRUSBANER, 4 NYE KUNSTGRUSBANER OG MULIGHET FOR SKØYTEBANE OM VINTEREN OPPGRADERT MINITENNISBANE OG BALLVEGG DET FORVENTES OGSÅ Å FÅ GODKJENT OPPFØRING AV PADEL-TENNISBANE

8


Illustrasjon, avvik kan forekomme.

9


Hallprosjektets mange fordeler: ET FORMIDABELT TENNISTILBUD TIL ALLE BYGDØYS BEBOERE SOM YTTERLIGERE ØKER ATTRAKTIVITETEN AV Å BO PÅ BYGDØY

LETTERE Å FÅ TILGANG TIL BANE

BÆREKRAFTIG KONSTRUKSJON OG MILJØBESPARELSE MED REDUSERTE STRØMUTGIFTER

KAN VIDEREUTVIKLE GODE KONKURRANSESPILLERE OG IKKE SENDE DEM TIL ANDRE KLUBBER PGA PLASSMANGEL

HELÅRS TRENINGSTILBUD UAVHENGIG AV VÆR OG VIND

LITE SJENERENDE FOR NABOER, DA INNENDØRSANLEGGET IKKE ER SYNLIG FRA BAKKEPLAN

FLERE AKTIVITETER OG TURNERINGER FOR BARNA

UTVIKLE FLERE TILBUD TIL BARN OG UNGDOM MED SPESIELLE BEHOV

GIR ØKONOMI TIL ET HELÅRSBEMANNET ANLEGG

UNIVERSELL UTFORMING MED TILRETTELEGGING FOR RULLESTOL

FRIGJØR PLASS INNE I BYGDØHUS TIL ANDRE IDRETTER (BTK ER BYGDØHUS`STØRSTE LEIETAGER)

10


Illustrasjon, avvik kan forekomme.

11


TOTAL BYGGEKOSTNAD ER ESTIMERT TIL

60 MNOK

TOTAL FINANSIERING OPPNÅDD

50,25 MNOK

Hvor mye gjenstår? EGENKAPITAL

9,75 MNOK

Finansieringen består av: KOMMUNAL STØTTE

SPILLEMIDLER

MOMS KOMPENSASJON

BANKLÅN

EGENKAPITAL

16,5

11,5

11,25

11,0

9,75

MNOK

12

MNOK

MNOK

MNOK (med kommunal garanti)

MNOK


BTK trenger deg! Med finansiering på plass er planen å søke om igangsettingstillatelse i løpet av våren 2020. Målet er å kunne åpne hallen allerede før jul 2020, med ferdigstillelse av utendørsbaner og åpning av komplett nytt anlegg våren 2021. Under byggingen er målet å ha to fungerende baner på anlegget så lenge som mulig. I en periode (estimert 2 måneder) vil det være aktuelt å legge treningen til Frognerparken, nærliggende klubber og Oslo Tennis Arena. Ved å støtte utbyggingen blir du en viktig bidragsyter i arbeidet med å fremme de sunne verdiene idretten skaper hos barn og voksne i nærmiljøet. Klubben har utredet alle måter for å få inn det gjenstående beløpet på 9,75 MNOK, og behøver nå DIN hjelp!

LIKEVERD

Sammen løfter vi nærmiljøet!

FELLESSKAP HELSE

ÆRLIGHET

Besøk klubbens donasjonsside på www.bygdotk.no eller kontakt et av medlemmene i innsamlingskomiteen

13


Måter du kan bidra: Livstidsabonnement

Andel i Banekart

For deg som har mulighet til å bidra med større beløp tilbyr vi 3 pakker med alternativ for årlig nedbetaling og skattefradrag. Disse er fordelaktige i en symbolsk forstand og går ikke utover den øvrige medlemsmassen.

En enkel og interaktiv måte å kjøpe en virtuell andel av det nye anlegget på. Her kan alle som ønsker bidra med store og små beløp. Besøk banekartet på www.bygdotk.no/banekart og se bidragene vokse! Spørsmål? Kontakt Anniken eller Celine

Livstidsabonnement

Livstidsabonnement

Livstidsabonnement

PERSON

FAMILIE

FAMILIE PLUSS

150K

250K

500K

For 1 person

14

For familien (2+3)

For familie (2+3), halv pris på baneleie i innesesongen og prioritert banebooking

VIPPS ditt valgfrie beløp til 13826

Sponsoravtaler

Merk med “bidrag tennisanlegg”

Ønsker din bedrift å inngå sponsoravtale? Kontakt Øystein Von Krogh


Kontakt LARS ANDREAS HELLEBUST Prosjektleder & Leder Byggkomitè E: lars.hellebust@gmail.com T: 924 41 330

ØYSTEIN VON KROGH Leder Innsamlingskomitè E: oystein@von-krogh.no T: 977 27 272

LIV ANNIKEN BERG Innsamlingskomitè E: livanniken@hotmail.com T: 901 76 005

CELINE DYVIK Innsamlingskomitè E: celine.dyvik@gmail.com T: 408 73 200

ANOUSKA G. ANDENÆS Styreleder BTK E: styret@bygdotk.no T: 452 84 480

Prosjektkomiteer: HALLPROSJEKTKOMITÈ: Lars Andreas Hellebust (Prosjektleder & Styremedlem BTK) Helen Sterud (NTF) Anouska G. Andenæs (Styreleder BTK) BYGGKOMITÈ: Lars Andreas Hellebust (Komitèleder & Styremedlem BTK) Helen Sterud (NTF) Kristoffer Andenæs Øystein Von Krogh (Styremedlem BTK) Nicolai Horgen (Stiftelsen Bygdøhus) Una Wærp (Juridisk ansvarlig & Styremedlem BTK) Anouska G. Andenæs (Styreleder BTK) Per Godtfredsen (Daglig leder BTK) INNSAMLINGSKOMITÈ: Øystein Von Krogh (Komitèleder & Styremedlem BTK) Helen Sterud (NTF) Liv Anniken Berg Celine Dyvik Una Wærp (Juridisk ansvarlig & Styremedlem BTK) Trond Lundesgaard (Styremedlem BTK) Tone Hetland Jon Olaisen Erik Sneve Lars Andreas Hellebust (Prosjektleder & Styremedlem BTK) Anouska G. Andenæs (Styreleder BTK)

15


Du kan lese mer om prosjektet pĂĽ hjemmesiden www.bygdotk.no