Page 9

NR. 18 | 23. OKTOBER 2013

Foreslår å ­bygge koloni­ hager på Reitgjerdet

Åpningen av nye Strinda videregående skole

– Nå skal vi bygge kultur ■■ «Laderamp» og «Strindasoss» under samme tak TYHOLT: 1300 elever og 220 ansatte skal finne tonen i byens nye gigantskole – Strinda Videregående. – Vi må bygge en helt ny kultur, sier rektor. ■■ Tekst og foto: Paul J. Aune

Stål, betong glass for 440 milli­ oner kroner, sammenføyd i en estetisk og funksjonell enhet, ­ midt i hjertet av Tyholt. Ren rutine for entreprenøren som førte opp bygget på et par hektiske år. Mer krevende blir det sosiale entreprenørskapet som skal bedrives i tida frem­ over: Å bygge en felles kultur for 1400 elever der – litt flåsete sagt – L ­ aderampen skal forenes med «sossene» på Strinda.

OL-erfaring Yrkeserfaring fra Lilleham­ mer-OL kommer trolig godt med for rektor Trond Hofstad, som de siste to årene har stått i ­spissen for prosjektet med å skru sammen Ladejarlen og Strinda ­videregående til en skole. Så hva føler han nå, pedagogen

midt i skolens hjerte, med topp utstyr, så musikalen skal ha sitt rotfeste her. Dessuten er det bra å ha et kreativt innslag i en skole som etterhvert er blitt ganske t­ eoritung.

Samarbeid med nærmiljø som omsider vendte tilbake til skoleverket, etter 15 år i det pri­ vate næringsliv?

Føles fantastisk – Det føles helt fantastisk. Det har vært vanskelig å forestille seg denne dagen etter å ha holdt hus flere plasser de siste årene. Drømmen om å komme på plass i ett hus er oppfyllt. Vi har et flott skolebygg og masse folk. Så nå handler det om å bygge en helt ny kultur, der elevene føler et eierskap til skolen. Det hand­ ler om respekt for hverandres ­forskjelligheter. Jobben skal gjø­ res i tett samarbeid med elevene selv, understreker ­Hofstad, som trekker frem den årlige musika­ len som en viktig kulturbygger: – Vi tar selvfølgelig med oss musikalen fra “gamle Strinda. Den må alle elever få mulighet til å delta i. Vi fikk til en stor scene

Hofstad forteller at den nye ­skolen vil by på nye muligheter for nærmiljø og lokalt organisa­ sjonsliv: – Vi har så langt ikke samar­ beidet særlig tett med Trondheim kommune. Så det er vårt initia­ tiv mot nærmiljøet som vil bety noe fremover. Brukere av helse­ institusjonene på denne sida av byen vil møte elevene våre som er ute i praksis. På yrkesfag har vi tett samarbeid med nærings­ livet. Ellers har vi god kontakt ­ rganisasjoner med idrettslag og o i nærområdet. Flerbrukshallen leies ut fire dager i uka. I ­tillegg har vi utleie i helgene og der er det allerede gjort avtaler. – Vi skal også leie ut det store auditoriet. I dag er det ingen som er klar over at det er slike mulig­ heter her. Vi er også åpen for dia­ log dersom det skulle være andre interesser, sier Hofstad.

skolebygg og masse folk. Så nå handler det om å bygge en helt ny kultur, der elevene føler et eierskap til skolen.. »

– fra kr.

Stavnes snekkeravdeling lager et stort utvalg robuste benker til hytter, hage, friområder, parker, barnehager o.a. Se de ulike modellene med priser på www.finn.no – Finn-kode: 20403861

Bilde: Go’benken med ryggstø, montert: kr. 6.400,-

­BRØSET: Leder i Klemetsaunet Kolonihager, Jo Askelund, foreslår i en mail til Trondheim kommune arealene rundt Reitgjerdet som en god plassering for etablering av nye kolonihager i Trondheim. Askelund trekker også frem ­Fossegrenda, Saupstad og Lade som gode områder. Bakgrunnen er at byg­ ningsrådet har vedtatt at man skal se på muligheten for å etablere flere parsellhager på kommunal grunn. Klemtsaune kolonihage er den nordligste kolonihagen i Norge som er medlem av Norsk Koloni­ hageforbund og ble stiftet i 1988. Den er en arvtaker etter Lerken­ dal Hagekoloni som ble anlagt i 1918, men som ble ekspropriert og overtatt av NTH i 1959. I 30 år var Trondheim uten kolonihage. Klemetsaunet holder i dag til på et nedlagt gårdsbruk på Byneset langs veien mot Flakk. Her holder det i dag til 44 kolonister som dyrker og steller sine hager.

Gjør et kupp på brukt ­skiutstyr

« Vi har et flott

UTEBENKER fra Snekker’n 2.900,-

9

LEANGEN: Freidig Alpin inviterer til bruktmesse for skiutstyr lørdag 26 oktober kl 1000-1600 i lokalene til Bilcentrum i Leangen Alle 6. Klubben tar imot brukte ski, snow­ board og utstyr som sko, staver og klær. Klubben tar 20 prosent provisjon. Messa har tidligere hatt mye bra utstyr til salgs for en billig penge. Utstyr til salgs kan leveres fredag 25 oktober kl 1800-2000 eller lørdag 26 oktober mellom 0900-10.00. Du kan betale med kort og det blir også loddsalg og kaker.

SKOMAKER’N Skomakeravdelingen reparerer • SKO • TELT/LAVVO • JAKTUTSTYR • M.M. Les mer om våre produkter innen SØM – TRYKK/PRINT – M.M. PÅ

www.stavne.no

Arbeid og Kompetanse KF

BESØK OSS I HORNEBERGVEIEN 5 – 7038 TRONDHEIM – TEL. 953 06 000 – WWW.STAVNE.NO

Strinda 2013-18  
Strinda 2013-18  

Bydelsavisa Strinda, utg. 18 Utgitt 23. oktober 2013

Advertisement