Page 7

NR. 18 | 23. OKTOBER 2013

7

INSPIRERENDE SAMARBEID:

Inger Teigen, daglig leder i Heimdal Trafikkskole og Betzy Skjørberg, daglig leder i Egon.

Fant tonen i Tyholttårnet TYHOLT: Trafikkskole inngår samarbeid med ­restauranten i Tyholttårnet.

LADE I UTVIKLING: Kontaktutvalget på Lade arrangerte folkemøte om Lades fremtid. Skissen, utarbeidet av Veidekke Eiendom AS, viser hvordan boligområdene kan se ut.

– Heimdal Trafikkskole og Egon i Tyholttårnet har inngått en avtale som premierer alle som fullfører førerkortopplæringen hos Heimdal Trafikkskole med et ­gavekort som gir den nybak­ te sjåførene en mulighet til en markering med lunsj i Tårnet, ­ forteller Inger Teigen som er dag­ lig leder i Heimdal Trafikkskole. – Jeg synes det er moro at vi

på denne måten kan etablere et samarbeid som dette, sier Betzy Skjørberg. daglig leder i Egon Tårnet.

Utveksler ideer Heimdal Trafikkskole etablerte en ny avdeling i Tårnet tidligere i høst. Og det tok ikke lang tid før Teigen og Skjørberg fant tonen. De har allerede har hatt mange

nyttige samtaler og utvekslet kreative ideer om hvordan de kan pille på hverandre overfor sine kunder. – Vi kombinerer en god samta­ le med en lunch og drar nytte av hverandres erfaringer og ideer, sier Skjørberg. – Jeg har stor tro på å samar­ beide på denne måten, sier Tei­ gen. – Det er ingen tvil om at vi har felles interesser overfor de ­målgruppene vi ønsker å få som kunder, og tror at bla en slik

« Det er ingen tvil

om at vi har felles interesser overfor de m ­ ålgruppene vi ønsker å få som kunder. »

avtale skal gi oss og våre kun­ der en positiv opplevelse, sier ­Skjørberg.

Trondheim Røde Kors søker vennefamilier Mange unge flyktninger har kommet til Norge uten følge av foreldre, eller uten familie, og ønsker seg et familienettverk av mennesker som bryr seg. Ønsker du å åpne ditt hjem for en ny familievenn som kan berike din og din families hverdag, og fortelle dere om nye steder og tradisjoner? Ønsker du å bidra til at en ung person får oppleve en trygg familierelasjon, får hjelp til lekser og lærer mer om lokalmiljøet og byen? Hvor ofte man møtes kan variere etter alles behov, men tilgjengeligheten er avgjørende. Vennefamilier kan finnes i flere former. Vennefamilier kan være et samboerpar, alenemor, kjernefamilier eller annet. Røde Kors tilbyr kurs og veiledning. Ta kontakt med Ingrid Hølaas på epost ingrid.holaas@redcross.no eller tlf 469 58 926/ 73 94 93 15.

Strinda 2013-18  
Strinda 2013-18  

Bydelsavisa Strinda, utg. 18 Utgitt 23. oktober 2013

Advertisement