Page 6

6

NR. 18 | 23. OKTOBER 2013

NÆRE NYHETER

Plages du med smerter? Oppsøk naprapat!

Catering til alle anledninger! Leangenveien 3

Telefon 73 91 67 88 post@louiselyst.no - www.louiselyst.no

Valentinlyst senter Tlf: 73 60 60 98

Årgang 13 - nr. 17 - 9. oktober

Mistet

huset for andre gang

Hun skal lede Scandia Cup Den nye cup­dronninga, Randi Storsve Lundquist, har Erna som sitt forbilde

s. 20

s. 4-5

Gamle skatter i moderne omgivelser Bli med hjem til antikvitets­ handler Klaus Evensen

s. 18-19

Frekke inntrengere bruker gammel bunkers som festlokaler Din Hyundai-forhandler

Åpningsfest

Velkommen til onsdag 2.10 våre nye lokaler! Vi ønsker gamle og nye kunder velkommen

s. 7

KJØP ROSA - STØTT ROSA Ved å kjøpe rosa produkter støtter du Rosa sløyfe-aksjonen. – Bli med du også

Tilbudet gjelder i hele oktober!

til nyåpning nyeetlokaler. Hos oss får Hos oss får idu totalkonsept pådu hår ettkroppspleie. totalkonsept på hår og kroppspleie. og Stikk innom for råd Stikk innom for råd og veiledning. og veiledning.

SE ANNONSE SIDE 6

www.strandveienauto.no

Tungasletta 16 Tlf: 73 87 50 00

Moholt Storsenter

Mand - Fred. 10-20 Lørd 10-16 Tlf. 73 94 00 10 Se side 6

Priser inkl. mva Rosa engangshanske. Syntetisk. Med Allogel

Trøndelag Engros Sluppenveien 10b, Trondheim

Tlf: 73 84 46 08/11 Hverdager: 08 – 17

FAKSIMILIE: Bydelsavisa Strinda, Nr. 17, 9 oktober 2013.

Inngikk forlik med Trondheim kommune RANHEIM: Bydelsavisa Strinda omtalte i forrige utgave saken om Ivar Berg på Ranheim som saksøkte Trondheim kommune for 800.000,kroner. Berg, som hadde mistet huset sitt for andre gang på grunn av utbygging, truet med søksmål fordi Trondheim kommune ikke overholdt lovnader om tidspunkt for riving av huset han flyttet ut av. Bydelsavisa er kjent med at saken ikke vil ende i retten og at partene har kommet til enighet gjennom et forlik.

Byavisa legger ned penge­ maskin – søker ny daglig leder NARDO: Gratisavisa Byavisa leg­ ger ned det heleide distribusjons­ selskapet Norpost Midt-Norge AS. Distribusjonsselskapet har i en årekke gått med million­ overskudd. Årsaken til avviklingen er at selskapet har mistet lukrative distribusjonsavtaler med Nor­ post i Oslo, som nå har etablert egen virksomhet i Trondheim og lokalisert seg rett over gaten til Byavisa, i tilknytning til tidligere Tapir Forlag. Regnskapstallene for 2012 viser at Byavisa mistet flere millioner i annonseomsetning og gikk med 1.4 millioner kroner i minus i fjor. Utbytte fra distribu­ sjonsvirksomheten som nå avvikles ved nyttår, reduserte imidlertid underskuddet til -173.000. Byavisa er i disse dager også på jakt etter ny daglig leder, da nåværende sjef Espen Tømmervold har sagt opp sin stilling for å starte som salgssjef i Capa Kinoreklame. AS. Byavisa eies i dag av Polaris Media AS og Amedia (tidligere A-Pressen) med 50 prosent andel hver.

Nå avgjøres Lades fremtid ■■Holdt folkemøte om gigantutbygging RINGVE: De neste årene kan det bli bygd opp mot 3000 nye boliger på Lade. Beboerne frykter presset på skole, miljø og velferd. ■■ Tekst og foto: Lars Holm

– Dette er ikke småtterier. Her snakker vi om 2-3000 nye boli­ ger. For befolkningen i bydelen er det viktig å være klar over at det går noen tog i tiden fremover, nå med kommunedelplan for Lade og Leangen som har høringsfrist 7. n ­ ovember. Vi håper flest mulig tar kontakt slik at vi får frem lade­ innbyggernes perspektiv, sier Siri Ramberg Stav, lederen for Kon­ taktutvalget på Lade. I forrige uke ble det holdt åpent møte på Ringve Museum. Representanter for kommunens byplankontor var tilstede og ­informerte om utviklingen som kommer til å skje på Lade de neste årene.

Beboere frykter press Omkring 50 personer hadde møtt opp på beboermøtet, hvor de ble presentert for en storstilt utbyg­ ging av store områder i bydelen. Gammel industribebyggelse for­ svinner samtidig fra bydelen.

– Beboerne er opptatt av hvor­ dan det vil fortone seg med en slik stor utbygging. Allerede i dag er velferd og sosial infrastruktur presset. Hvordan blir dette når innbyggertallet øker tilsvarende en middels norsk småby? Opp­ vekstkommitéen vedtok heldigvis utbygging av Lade skole på ons­ dag, men det er et åpent spørsmål om skolen vil klare å ta imot tryk­ ket fra en k ­ raftig befolkningsvekst i bydelen, sier Simen Wågen, FAU-leder ved Lade skole.

Mulighet for påvirkning Trondheim skal fortettes og vokse innover. Dette forkorter reiseavstander og letter utbyg­ ging av kollektivtrafikk. En sen­ trumsnær bydel som Lade er dermed høyaktuell for utbygging av nye boligområder. – Vi har stort innslag av enebo­ ligstrøk i bydelen i dag. Mange eldre bor i eneboliger, men ten­ densen er at disse selger unna og flytter inn i leiligheter. Industrien som fantes her tidligere er stort

sett nedlagt. Dermed har vi store områder som byplanleggerne og utbyggerne nå ser muligheter med. Derfor ønsket vi å holde et åpent møte, for å informere be­ boere i bydelen om mulighetene deres for å komme med innspill til planleggings- og utbyggings­ aktørene før planene blir vedtatt på politisk nivå, sier Ramberg Stav.

Ikke for sent med innspill – Kommunedelplanen og noen av detaljplanene på Lade ligger fortsatt ute til offentlig ettersyn, påpeker Ragna Fagerli, sivilarki­ tekt ved byplankontoret i Trond­ heim Kommune. – Dermed kan folk komme med innspill under saksbehand­ lingen før utbyggingsplanene går til politisk sluttbehandling.

Mange prosjekter Kommunens representanter la vekt på å presentere de store bo­ ligprosjektene på Lilleby, langs Haakon VII’s gate og Lade Allé. Beboerne på møtet var også in­ teressert i hva som skjer med Ringve Skole og Østmarka, men dette ligger under fylket og St Olavs Hospital, og ble dermed ikke besvart. Noen var også inter­ essert i om det blir mange høy­

hus som eventuelt vil ødelegge utsikt i området. – I dag er jo området preget av mange kasser i form av gamle industri­bygg, sier Ramberg Stav. – Vi er ikke imot utbygging, men ønsker å gi ladebeboerne en mulighet til å være med og uttale seg når toget går. Vi ønsker å være en seriøs aktør som kom­ mune og utbyggere hører på. Det er også enklere å forholde seg til en ­ organisasjon som represen­ terer en hel bydel. Dermed har innbyggerne større sjanse til å bli hørt, sier Stav.

Sosial infrastruktur I planene som ble presentert lå det også nye offentlige bygg for administrasjon helse og velferd, to barnehager og ny ungdoms­ skole i lillebyområdet med fler­ brukshall og disponible lokaler. – Skal du utbygge en bydel så må du ha infrastruktur på plass, sier Ramberg Stav. – Viktige spørsmål ble stilt av møtedeltakerne. Blant annet om vi får bibliotek, kulturhus h ­ vilke ungdomstilbud vil det finnes i bydelen i fremtiden? Dette er overordnede perspektiver vi øn­ sker å ha fokus på for å skape en best mulig utvikling for bydelen i fremtiden, avslutter hun.

Strinda 2013-18  

Bydelsavisa Strinda, utg. 18 Utgitt 23. oktober 2013

Strinda 2013-18  

Bydelsavisa Strinda, utg. 18 Utgitt 23. oktober 2013

Advertisement