Page 21

d

Plages du me smerter? t!

rapa Oppsøk nap

Catering til alle anledninger! Leangenveien

senter Valentinlyst 98 Tlf: 73 60 60

3

67 88 Telefon 73- 91 www.louiselyst.no

o post@louiselyst.n

Neste utgave kommer onsdag 6. november Ønsker du å annonsere hos oss? Vi tilbyr annonsering både i papir- og nettavis! Ta kontakt for et godt tilbud.

nr. 17 Årgang 13 -

2013 NR. 17 | 9. OKTOBER

Nettbutiknykommer” innen kåret til ”Årets brillebutikker online. Moholt, ble nylig m. Europas ledende ntor i Trondhei seg som en av grunderbehar raskt etablert lansert i seks land, har hovedko er og Komplett nådde andre Zalando ken som så langt Juryen bestod nse med blant av Posten/Bring. I hard konkurra n som ble gjort Webgruppen. til topps i kåreinge e, Metronet og drifvtehn helt Geelmuyden.Kies annet blant av folk fra

MOHOLT: Extra

4

2013 NR. 17 | 9. OKTOBER

ETE NÆRE NYH

- der du bor! det som skjer : 901 63 592 Tips oss om isa.no / telefon mail: tips@bydelsav

Mistet

huset fo

g r a n d r e ga n

de Hun skal le Scandia Cup

­dronninga, Den nye cup e Lundquist, Randi Storsv sitt forbilde 20 har Erna som

s.

R

ble er. Samtidig ønske av eiendel når bo­ en dato for

r Gamle skatte i moderne omgivelser itets­

Åpningsfest

til Velkommenonsdleagr!2.10 ka velkommen nye kunder våre nyleeog lo

hår pådu eptfår Vi ønsker gam onsoss alkHos totler. nyeetloka e. ng idu plei pnifår pps råd oss tilsnyå kro for Ho om inn t på kkog sep Stihår lkon ie. ple tota ing. ettkro pps og råd og veiledn for om E SIDE 6 k inn ONS g. Stik ANN nin SE og veiled

ienauto.no www.strandve

rsenter Moholt Sto 10-16 10-20 Lørd

hans gangatathans andregang andre

kaker og store

at entreprenøren var det klart for på noe vis bygningen ikke ilder, rer, familieb ville tømt. Hviteva stod igjen. Det og utemøbler vi rev en

s. 7

hjem Oppsøkt i eget forteller at

Johansen KRO: Kristin Brå Tordenskjold kro.

(37) og Emilie

Iversen (23) ønsker

hjemmelagede velkommen til

Tordenskiold åpnet etter konkursen

LATTER VED

si at en få seg til å ­ munen kan forsinke et kommu helt 73­åring kan 174 dager er arbeid med

til antikv Bli med hjem Evensen handler Klaus s. 18-19

Tagging ved Rosenborg skole henlagt

for Bergfor IvarBerg opplevdeIvar jonopplevde brannstasjon nybrannstas av ny byggingennav medbygginge semed se

forbindel RIVES: :I Iforbindel HUSETRIVES rives. HUSET måtterives. hjemmåtte hjem

for5andre gang s. 4stet hjemmet

lokaler ers som fest mmel bunk ga er uk br e renger - STØTT RO SA KJØ P RO SA Frekke innt -forhandler Din Hyundai

Ruster opp lekeområdestår

1300. å mobilisere – Vi har som mål ta en aktiv del til å naboer i alle aldre store prosjekt Vårt i nærmiljøet sitt. t er å få forbedre denne høsten denne trenger lekeplassen, da ering. Nå er det betydelig oppgrad sfamilier i området mange småbarn å boltre seg. Og plass som trenger en klipping arbeidet, samt det er til dette dugtrenger vi ol, av gress, busker satt opp vil også være nadshjelp. Det medhageavfall for en container for Marit helga, opplyser lemmer denne t Velforening. Loveland i Persaune

bort ­ nøren. ble forsinke til kommunen. l mann blir fra­ kunne reise ktet rivnings ble overdratt sin nye bolig – Når en gamme var med på å – På det tidspun 73­åringen opplev­ prosessen da han fra ttes ble selv til sin else var andre gang r. t skulle igangse tatt huset han og nær utsikt sin bolig i forbind et arbeide har direkte klart at han reagere Rivningsarbeid en de å miste g i bydelen. bygge er det i bildet, im kommune tidligere bolig. følelser inne utbyggin 2013, og Det er mye – Vi gav Trondhe saken utenfor med i bystyret ble startet først 21. januar el — Berg. å løse Etter et vedtak hvor kom­ påpeker Ketil ca. 23. april 2013 mulighet til vi opp­ « Når en gamm t ndmoen pre­ Vi tilbød det inngått en avtale boligen fra ble ført fullført at rivningen etter Advokat Raudsa på noen måte domstolene. forlik det fratat etter erverve blir rimelig dager ilt, skulle ikke 174 svært mann vært ferdigst siserer at Berg fatter som et basert munen Dette er kontrakten skulle dmoen. , noe som er t prosessen. han selv var ­ Berg. t boligen for har forsinke på kr. 470.000 kom­ leie kommu huse Raudsan med r få som dato forklare t i møte Berg skulle e i en over­ også bekrefte på den rivnings nterer for, samt opplyst i måneden det også ble med på å bygg flytte ble munen, hvor ringer nen selv argume t som kom­ kr. 100,­ til han kunne rivning først Store bekym sønn, Ketil Berg, han ktskrave . gangsperiode uke at søknad om det dagmul er det klart at er 2012 ­ en med på å fastsette Ifølge Ivar Bergs t store bekym­ ny bolig. sendt 7. novemb arbeidet skulle munen selv var tilbakemelding, inn i rives og Berg er dette medfør noen Da huset skulle reagerer. Det ig min­ har for hans far. ­ har etter at rivnings Vi fikk aldri til en betydel advokat Charlot inne i vært ferdigstilt. Tvertftipåmot ­ skulle flytte ligger like i nærhe­ ringer bitter og opp­ opplyser Bergs rivnin­ ved Advokat mye følelser – Pappa er t fremdri dre bolig som ten at nens mange Berg etterlys te Raudsandmoen Stordrange. det av kontrak up gitt over kommuandre gangen ganger. t. » ten, fremgikk er bilde gen gjentatte firmaet Steenstr å rydde eller Dette r. trengte i forbin­ gel­ lovnade Berg verken Ketil Berg, sønn ved overdra mister sitt hjem At kom­ rengjøre boligen og at han stod pappa Måtte rive utbygging. else med byggin­ delse med en kommunen, Det var i forbind asjon på Ran­ se til det han måtte å sette igjen gen av ny brannstmåtte rives, og fritt til hus heim at Bergs Jan Vestre

Pris: kr. 120,-

ad Årets høstdugn t Velforening tet for døren, og Persaune isa at tidspunk opplyser til Bydelsav fra klokka oktober blir lørdag 12.

nalt det fastsatt far var det viktig vært svært uheldig om som skulle rives. utrolig. For min av personli­ til, og ligen senest som var full å forholde seg ­ Krangel om hva i fjor ble å ha en dato nen for bygning påpeker kommu RANHEIM: et som dette var bakgrun den ge gjenstander, Forsinket arbeidtidspunktet for nettopp satt så klare frister med til Bergs advokat i en kontrakt nen i et brev ble egentlig står i PrestOg det er nettoppskulle vært revet at det enser. 10. juli i år. ssen Ivar Berg (73) klare konsekv kommune mener når boligma Trondheim på strid. inngått mellom kommune tatt seg inn som nå skaper at Berg har skulle bygnin­ Skylder på Berg og Trondheim mener også lassen samt å ha opp­ 1. – Etter avtalen kommune husvegen 23 senest innen e­ eim byggep revet t entrepr Trondh at arbeide ovenfor gen være at Berg i retten. er årsaken til trådt truende 2012, dette slik ­ Berg selv ender nå opp Dette november t. under rivnings Tekst og foto:

lse med nå lyst å vise repertoar. I forbinde Beatles låter. Denne har de 54 57 00 bare på telefon 72 en konsert med til kulturenheten Påmelding skjer

PERSAUNET:

– Er bittertt og oppgi Ivar Berg mi

5

t enterekulturkultursi lokal tapning på Beatles18.på Beatles r» oktober blir det nykomme STRINDA: Fredag Strinda. allsidig på i «Åretsoptikerbr seg et stort og sitt hovedkontor de senteret for eldre har etter hvert opparbeidet Kåret tilOptical, iller på nett fra Selskapet på Rockheim holdt som selger Rockheimbandet netthandel i Norge. til flere. en Beatles utstilling

- 9. oktober

TORDENSKIOLD

smørbrød ved

for at noen fant det Det var i sommer med Rosenborg skole godt å grise til graffiti og tagging. av TrondForholdet ble anmeldt tilstreke, men uten heim kommun nå ger i saken har kelige opplysnin saken. politiet henlagt

Raudsandmoen i eget hjem t Berg ble oppsøk rivning var for etter at fristen utgått. svært tydelig – Avtalen er bygningen skal både på når en­ samt konsekv være revet, t dette arbeide sene ved at kan ikke se hvor­ « Tordenskjold Brå Vi s. forsinke leder Kristin at Berg hentet teller daglig dan verken det kro er kjent for eiendeler, eller Johansen (37). re Av Jan Vestre ytterlige ut ærelse på bygge­ god mat. Den hans tilstedev august at Ulvin­ Baker kakene selv vi endre på dette. man skal Det var i plassen tradisjonen vil e seg selv kon­ Johansen tar ne viser gruppen begjært hadde på det For ifølge Trondheim kommu ønsket snarveier. Selskapet til at Berg ingen av, n t videreføre. » kurs. side sin på fra grunne ktet ansvare der lagret – Vi lager alt aktuelle tidspun n både ved Her er det å hente ut gjenstanav januar. ntdrifte majonesen. av­ også midten restaura i . for . det ennå ikke i garasjen sninger Ringve museum skjold kro er ble møtt med ingen Toro­lø Rockheim og skal drive ser­ – Når pappa Iversen (23) ngen ble gjort hvem som g følte han det Servitør Emilie konkursbegjæri stengt r. Etter holdnin slik fremove en gstedene veringsstedet å sette hardt er enig. idig ut ok­ de to serverin virkning. kro er kjent formålstjenlig lbar – Vi driver midlert til MiST, hadde sagt – Tordenskjold tradisjonen ­ med umidde det opp mot hardt. Pappa kommunen Den tid serverin tober, så er ag, at for god mat. Nå er imidler Sør Trøndel at det var greit skiold Kro re. Museene i det stod, men drive ved Torden vil vi viderefø slik skal gen huset ønsker rev eget hvem man oppsøkt i sitt r, fortel­ oppe og går. når han ble å videreføre videre fremove måten følte Videre drift står stedet – Vi har valgt n. hjem på denne fordeler, nem­ Selv om Brå Johansen i dag ler Brå Johanse være nok. Der­ kroas to store og han at nok fikk leder av Torden­ lagede kaker ønske om å hente som daglig lig hjemme for ytret han ødene, for­ deler, forteller de store smørbr ut noen eien Ketil Berg.

brød. Nå er det r og høye smør melagede kake museum. Ringve: Hjem i ved Ringve for noe å bite igjen mulighet

Nytt gulv på Strinda vgs legges dager STRINDA: I disse llen på nye

nytt dekke i idrettsha skole. Den nye ende Strinda videregå av fire haller, en idrettshallen består hastighetsmålere med egen løpebane . Strinda vgs. og et eget styrkerom er, Ringve avdeling er fordelt på to er Fra høsten 2013 og Ladejarlen. i nytt lisert på Strinda skolen samloka vil da romme ca Skolen g. skolebyg 1300 elever.

r du produkter støtte Ved å kjøpe rosa nen. – Bli med du også Rosa sløyfe-aksjo

r i hele Tilbudet gjelde

oktober!

Priser inkl. mva Allogel

k. Med shanske. Syntetis Rosa engang

Trøndelag Engros 10b, Sluppenveien Trondheim

. Mand - Fred 10 Tlf. 73 94 00

08/11 Tlf: 73 84 46 – 17 Hverdager: 08

16 Tungasletta 00 Se side 6 Tlf: 73 87 50

DAGLIG LEDER EILIF BERGE 924 33 180 eilif@bydelsavisa.no

www.bydelsavisastrinda.no

SMARTERE REPARASJON AV BILSKADER MPS Micropaint har kommet til Trondheim PREMIUM KVALITET • HURTIG REPARASJON • LAVE PRISER • MILJØVENNLIG

Taksering?

Eksempel på typiske Micropaint skader

Send bilde av skade på epost til trondheim@mpsmicropaint.no

AV

TR

EN

N BA

Kom innom vår avdeling for rask hjelp og gratis taksering.

r

Vi utfører forsikringstakst og utbedrer/reparerer forsikringskader

pa e R fra

Norges ledende billakkeringskjede og spesialister på småskader

Lakk • Bulk • Spot • Plast

MPS Micropaint Trondheim Bromstadvegen 57, 7047 trondheim trondheim@mpsmicropaint.no www. mpsmicropaint.no

n ku

K

Strinda 2013-18  
Strinda 2013-18  

Bydelsavisa Strinda, utg. 18 Utgitt 23. oktober 2013

Advertisement