Page 2

2

NR. 18 | 23. OKTOBER 2013

VI LAGER BYDELSAVISA STRINDA REDAKTØR PAUL J. AUNE

REDAKSJONSSJEF JAN VESTRE

957 99 655 paul@bydelsavisa.no

901 63 592 jan@bydelsavisa.no

DAGLIG LEDER EILIF BERGE 924 33 180 eilif@bydelsavisa.no

JOURNALIST KJERSTI L. NILSEN 901 05 817 kjerstilundennilsen@ gmail.com

Tips oss om det som skjer – der du bor! GRAFISK DESIGNER ANN RITA FOSLI

tips@bydelsavisa.no 957 99 655

907 76 983 annrita@bydelsavisa.no

Sjekk ut vår nye nettavis! Bydelsavisa Strinda har lansert ny nettavis. Logg deg inn på www.bydelsavisastrinda.no. Her vil du i tillegg til PDF-versjoner papiravisene, finne nyheter og reportasjer som ikke er på trykk i papirutgaven. Hold deg også oppdatert via våre Facebook-sider: www.facebook.com/bydelsavisa.

Løpet kjørt for Væretrøa

FOTO: Jan Habberstad/Wikistrinda

Den som trodde at beboerne på Væretrøa har slått seg til ro med navneendringen, fra Væretrøa til Værestrøa, må tro om igjen. Irritasjonen har ikke lagt seg. I kulissene drives det forsatt lobbyvirksomhet for fjerne den forhatte bokstaven s som plutselig dukket opp i stedsnavnet. Navnedebatt er blodig alvor, det vet vi fra før: Da «Trond­ hjem» ble endret til Nidaros i 1930 gikk folk av skaftet for å forsvare bynavnet. 20 000 illsinte personer skapte opptøyer, hærverk og ruteknusing. Fylkesmannen var blant dem som fikk smake folkets vrede. Brynhild Trosterud på Væretrøa, er en av dem som ikke har gitt seg. Nylig henvendte hun seg til ordfører Rita Ottervik med spørsmål om ordføreren kan ta initiativ til å endre navnet til Væretrøa, slik beboerne ønsker. Men løpet er nok kjørt, ifølge svaret fra ordføreren, som forøvrig poengterer at hun er enig i at Væretrøa er det riktige navnet.

« Bydelsavisa Strinda erklærer herved at vi konsekvent boikotter navnet Værestrøa. »

Navnestriden har gått endeløse runder i systemet: Trondhjems historiske forening og Strinda bydelsråd gikk inn for skrivemåten Væretrøa da navnet ble diskutert i 2004, men statens navnekonsulenter satte seg på bakbeina og fastholdt Værestrøa som riktig skrive­måte. For­ mannskapet vedtok skrivemåten Væretrøa, noe som senere ble påklaget. Klagenemnda vedtok skrive­måten Værestrøa til tross for vedtaket i formannskapet. Trondheim kommune har forsøkt å få Kulturdepartementet til å overprøve avgjørelsen men ble avvist. Klagenemnda er oppnevnt av Kongen og ved­ tak er endelig og kan ikke påklages. Og sånn går no dagan, i det statlige byråkratiet. Dette er neppe et være eller ikke være for Væretrøa, og en malplassert genitiv kuliminerer nok ikke opptøyer og rute­ knusing. Men for hva det er verdt: Bydelsavisa Strinda erklæ­ rer herved at vi konsekvent boikotter navnet Værestrøa.

Hva mener du? Send oss ditt synspunkt på sms til tlf: 957 99 655

Utgiver: Lokalavisene Trondheim, Industriveien 5, 7080 Heimdal. Tlf.: 73 50 46 00 Opplag: 30.000

Ranheim får skateanlegg Ranheim er en av flere bydeler som får eget skateanlegg. ■■ Tekst og foto: Paul J. Aune

– Flott at ungdommene som driver med uorganiserte aktivi­ ­ teter får sitt eget anlegg. F ­ otball og håndball er det jo mange som driver med på Ranheim, men vi har også mange skatere, sier ­ rektor ved Ranheim skole, May- ­Br­­­ itt Kartum, til B ­ ydelsavisa Strinda.

Visste ingenting Onsdag i forrige uke var en dele­ gasjon fra kommunen på befa­ ring for å finne en gunstig plas­ sering av skaterampen, som blir på en plen på baksiden av skolen, ned mot sjøen. – Vi visste ingenting om dette før nå. Så vidt jeg forstår skal monteringen skje ganske umiddel­ bart etter at anbuds­

runden er gjennomført, sier K ­ artum.

Flere bydeler Skating var en av sakene som var oppe til behandling under siste møte i formannskapet, der det ble bestemt at det må etableres mindre skate­anlegg i flere b ­ y­deler fremfor større sentrumsnære skateparker. Basert på erfarin­ ger fra flere andre kommuner ba formannskapet rådmannen om ­ å gå for ro­buste anlegg med god holdbarhet, fremfor modulbaser­ te og flytt­bare løsninger i plast­ fiber og tre: – Anlegget på Ranheim blir i betong så det blir en fast og s­ tabil konstruksjon, sier rektor MajBritt Kartum på Ranheim skole. I tillegg til anlegget på Ran­ heim skole vil det etableres

flere andre anlegg i løpet av det neste året. Breidablikk og Ros­ ten skole får eget anlegg. Flere parker og friområder vil også få innlagt egne ”skate-elementer. Rådmannen samarbeider tett med Tronheim Skate Assocation i dette arbeidet.

• Selskaper • Minnesamvær • Møter

“Ikke bare for golfere” Tlf. 73 20 17 60

www.golfkafen.no Jonsvannsveien 135 vis à vis Viva Italia og Meny

Strinda 2013-18  
Strinda 2013-18  

Bydelsavisa Strinda, utg. 18 Utgitt 23. oktober 2013

Advertisement