Page 18

18

NR. 18 | 23. OKTOBER 2013

NABOLAGET: PERSAUNET

UTENDØRS KAFFESTUND: Små og store tar seg en velfortjent pause i høstdugnaden til Persaunet Velforening. F.v : Anne Marie Sandvik, Peder Eliasson, Simon Loveland, Freya Loveland (4), Marit Loveland, William (3) og Teodor (4) Eliasson.

Veien til samhold og godt naboskap GODE NABOER: På Persaunet arrangeres det dugnader, epleplukking, ­stjernekikkertkveld ­og tøyinnsamling . Alt for å skape et enda bedre nabolag.

Av Kjersti L. Nilsen kjerstilundennilsen@ gmail.com

« Det å jobbe

sammen er en fin måte å bli kjent med naboene på, dessuten er det fint å kunne ha en lav terskel for å spørre hverandre om hjelp. »

Det er en nydelig lørdag i okto­ ber, med høstfarger og solglimt mellom trærne. Det er duket for opprydding på lekeplassen ved det som tidligere var Rønningen lekepark. Både utearealet og det lille, røde huset er i dag et popu­ lært sted for lek og samvær.

Oppgradering Store og små har møtt opp for å ta i et tak for nærmiljøet sitt. – Kommunen har klippet gres­ set og holdt det litt i orden, men ellers er mye forfallent her, fortel­ ler Marit Loveland. Sammen med andre fra na­ bolaget har hun tatt initiativ til

årets høstdugnad. Container er skaffet, uteområdet skal ryddes. Lekearealet er nedslitt og trenger oppgradering.

Trivsel og samhold Loveland er en av ildsjelene i Per­ saunet Velforening, som tilbyr frivillig medlemskap for beboer­ ne i området rundt Skyåsveien, Persaunetveien , Rønningsveien og ned mot Bakkaunet. Sammen med familien kom Marit flyttende for litt over et år siden. Hun så raskt behovet for å bli bedre kjent med naboene sine og savnet et møtested. Da hun fikk høre om velforeningen tok hun kontakt og har siden blitt engasjert i flere aktiviteter. – Å jobbe sammen er en fin måte å bli kjent med naboene på, dessuten er det fint å ha en

lav terskel for å spørre hverandre om hjelp, sier Marit, som be­ skriver godt naboskap på denne måten: – Det handler om å føle seg trygg, at folk hilser og er vennlige. Det er viktig at det er liv i områ­ det, at man merker at det bor folk her som bruker nærmiljøet sitt. Og at ungene har fine muligheter til å møtes og leke. Vi voksne kan lære litt av barna. Min datter går med åpent sinn rett bort til barn hun møter og spør om de vil leke. Slik åpenhet og direkte tilnær­ ming kan sikkert mange voksne dra nytte av, sier hun.

Møteplass Gjennom organiserte fellesakti­ viteter i Persaunet Velforening, skaper de samhold og trivsel i nærområdet sitt.

Av Trondheim kommune leier de aktivitetshuset som tidligere huset Rønningen lekepark. De bruker det ved fellesdugnader, grillfester og andre sosiale sam­ menkomster. – En ny generasjon barn skal vokse opp og bli trygge her. Vi ser at det er store muligheter for å bli bedre kjent, for eksempel ved å bruke dette huset, som i mange år har vært en naturlig møte­ plass, forteller hun.

Snakk med naboen! Ny sandkasse og humpedisse skal på plass. Til glede for de minste. – Det trengs nye ting for unge­ ne her, de liker jo å leke utendørs. Denne grønne plassen ligger her som et hjerte i bydelen vår, fortel­ ler en forelder som har satt i gang med å fylle på ny sand.

Strinda 2013-18  

Bydelsavisa Strinda, utg. 18 Utgitt 23. oktober 2013

Strinda 2013-18  

Bydelsavisa Strinda, utg. 18 Utgitt 23. oktober 2013

Advertisement