Page 10

10

NR. 18 | 23. OKTOBER 2013

Plages av støy, søppel og eksos

NÆRE NYHETER

Åpningen av nye Strinda videregående skole

ROSENBORG: Rosenborg borettslag er svært misfornøyd med flyttingen av bussholdeplassen som tidligere var plassert ved Kringsjå boligsamvirke. Dagens plassering utenfor blokka i Stadsingeniør Dahls gate er til stor sjenanse for beboerne i første etasje, skriver Rosenborg Borettslag i et klagebrev til Trondheim kommune. Beboerne plages med støy, eksos, søppel og at passasjerene ser rett inn i lelighetene, heter det i brevet.

Farlig skolevei BRATSBERG: Byplankontoret har gjort en trafikksikkerhetsmessig vurdering på forespørsel fra Sunnland Skole av skoleveien for elever som bor i Ny Jord-vegen og tar skolebuss fra Bratsberg kirke. Elevene må gå opp mot to kilometer langs Ny Jord-vegen for å komme til bussholdeplassen ved Bratsberg Kirke. Mellom bussholde­ plassen og skolen er det fortau og 30 km/t, så der er sikkerheten god nok. Fra Bratsberg skole og videre oppover mot elevenes bosted er Ny Jord-ve­ gen en smal grusvei uten fortau og fartsgrensen er 60 km/t. Dette er ikke tilfredstillende med tanke på trafikk­ sikkerhet, fastslår Byplankontoret og presiserer at det er skolens oppgave å vurdere behovet for skoleskyss.

Vei stenges til våren RANHEIM: Formannskapet har vedtatt at Ranheimsvegen stenges mellom Ladeforbindelsen og Sjøvegen på en slik måte at kollektivtrafikk, land­ brukskjøretøy, mopeder og gang- og sykkeltrafikk kan passere stengepunk­ tet. Vegen blir stengt med automatisk bom som åpnes for kollektivtrafikk med supplerende tiltak. Tiltakene skal være på plass våren 2014, samtidig som åpningen av nye bompunkter i Trondheim. Det vurderes også å lysregulere krysset mellom Grilstad­ vegen og gamle E6 før stengning av Ranheimsvegen gjennomføres.

DELTE MENINGER: (f.v.) Christian Ilvang (18), Jesper Jyllum (18) og Jim Martin Berg (18) synes skolebygget på Strinda er flott, men guttene savner samholdet på Ringve.

Gutta savner gjengen og det gode samholdet

TYHOLT: - Flott skole, men det blir for mye folk etter at vi ble slått sammen med Ladejarlen. ■■ Tekst og foto: Kristin Heggdal

Jesper Jyllum, Christian Ilvang og Jim Martin Berg går andre året idrett på Strinda Videregå­ ende. Da «nye» Strinda skulle bygges gikk guttene på Ringve. Å begynne på en helt ny skole med dobbelt så mange elev­ er, var både skremmende og ­forfriskende:

– Jeg synes skolen er veldig fin, men det er litt for mye folk etter vi ble slått sammen med Lade­ jarlen, sier Jyllum. Elevtallet på Strinda har gått fra 600 til 1200 og Jyllum fortel­ ler at han savner å være kun en liten gjeng. – Det er flott å være tilbake på Strinda, men jeg likte godt når vi bare var avdeling Ringve, for

da kjente vi alle. Jeg savner ikke skolebygget, men samholdet, forteller Jyllum. Ilvang sier seg enig i kompi­ sens meninger, og forteller at de merker store skiller mellom de elevene som kommer fra Lade­ jarlen og de fra Strinda. – De fra Ladejarlen har en litt annen stil både på klær og holdninger. Vi legger fort merke til hvor personene har gått på skole, påpeker Ilvang.

En mye bedre skole Til tross for et stort elevantall og forskjellige personligheter,

mener Berg at alt er nyere og bedre enn før. – Vi har fått en ordentlig gymsal, noe vi ikke hadde på Ringve, den var veldig forfal­ lende. Vi har også fått mye nytt utstyr og et eget styrkerom, slik at vi slipper å trene på tre­ ningssenter etter skoletid. Vi har også en ny kantine med god mat og greie priser, fortel­ ler Berg. Ilvang mener også det er fint at skolen har en stor scene i ­hovedbygget, slik at Strindamu­ sikalen kan få et enda større publikum.

Ta lappen! Få lunch for 2 hos Egon i tårnet! Dette gjelder fra 1. oktober 2013 for alle elever. Max 2 gavekort pr elev. Hentes på en av Heimdal Trafikkskole sine avdelinger innen 1 mnd etter bestått førerprøve.

Hvorfor ikke feire førerkortet ditt hos Egon restaurant i Tårnet? Alle elever som gjennomfører opplæring på lette eller tyngre kjøretøy får to gavekort hos Egon i Tårnet på valgfri lunch. Ta derfor med en venn/venninne eller hele familien, så kan du feire førerkortet ditt mens du nyter den flotte utsikten og spiser et godt måltid.

Heimdal – Trondheim Torg –Byåsen –Melhus - Tyholttårnet

www.heimdaltrafikkskole.no - Tlf. 72 89 59 30

Strinda 2013-18  
Strinda 2013-18  

Bydelsavisa Strinda, utg. 18 Utgitt 23. oktober 2013

Advertisement