Page 1

bydelsavisa

Plages du med smerter? Oppsøk naprapat!

Vi arrangerer alle typer selskaper! Leangenveien 3

Telefon 73 91 67 88 post@louiselyst.no - www.louiselyst.no

Årgang 13 - nr. 16 - september 2013

Valentinlyst senter Tlf: 73 60 60 98

Nybygg skaper nabostrid Syv naboer motsetter seg bygging av ny flermannsbolig i Ludvig Must veg 12. Man frykter rasering av strøkets egenart.

Side 4-5

- Kommunen prioriterer busser fremfor barns sikkerhet!

Kulturfest for de minste

I fire år har Børge Forbord kjempet for fartsdumper i Brøsetvegen.

Mini-UKA er Norges største kulturelle happening for barn.

Din Hyundaiforhandler

Side 8-9

Side 18

Åpningsfest onsdag 2.10 Vi ønsker gamle og nye kunder velkommen til nyåpning i nye lokaler. Hos oss får du ett totalkonsept på hår og kroppspleie. Stikk innom for råd og veiledning. SE ANNONSE SIDE 6

Tungasletta 16 Tlf. 73 87 50 00 Se annonse side 13

Moholt Storsenter Mand - Fred. 10-20 Lørd 10-16 Tlf. 73 94 00 10


25. september 2013

2

God løsning i Ringvebukta

Nå knyttes Leangen og Lade sammen Arbeidet med Bromstadvegens forlengelse er godt i gang. I første omgang skal det utføres graving i forbindelse med omlegging av vann- og avløpsnettet. Når den nye tverrforbindelsen blir ferdigstilt sommeren 2014 vil det bli fire kjørefelt mellom Lade og Leangen. Det vil også bli gang- og sykkelvei i begge retninger. En egen busstrasé vil etableres. BROMSTADVEGENS FORLENGELSE: I august startet arbeidet med tverrforbindelsen mellom Leangen og Lade. I første omgang er det vann- og avløpsnettet som legges om.

Bydelsavisa Strinda kunne i august avsløre at Trondheim hyrte inn et kobbel av rådyre Oslo-advokater til 4500 kroner timen, for å tvinge en frivilllig og ideell organisasjon i kne: Trondheim Båtforening. Stridens kjerne var hvem som skulle sitte igjen med svarteper og ta millionregningen for opprydding i Ringvebukta, nå som Båtforeningen har revet klubbhuset, pakket sammen og forlatt området for godt. Opp i gjennom årene har tomta vært brukt av flere båtklubber. Den eldre garde vil kunne fortelle at et såpekokeri og et båtbyggeri også har hatt sin virksomhet her. Under krigen ble bukta brukt som sjøflyhavn og torpedolager. Ikke å undres over at den som leter etter møkk, finner det i Ringvebukta. Trondheim kommune, som har planer for oppgradering av området til park og friluftsområde prosederte via sine jurister i eierskapsenheten, knallhardt på at sistemann på tomta skulle ta hele regninga for miljøsyndene de siste 50 årene, og dermed spare en million eller to. “Inhouse” juridisk kompetanse var tydeligvis ikke skarpskodd nok. Enheten så seg nødt til å engasjere Oslo-advokatene i Wikborg Rein for å knekke Båtforeningen.

STØTTEGRUPPA FOR FAMILIEN MATHAN:

- Høstens viktigste loppemarked! Stort loppemarked på Lilleby skole førskommende lørdag og søndag. Det er støttegruppa for den tamilske familien Mathan fra Sri Lanka som står som arrangør. Familien Mathan består av mor, far og to barn som går på Lilleby skole. Mor og sønn kom til Norge for 6 år siden og datteren er født i Norge. De tre ble innvilget opp-

holdstillatelse på humanitært grunnlag. Nå er imidlertid oppholdstillatelsen trukket tilbake og familien står i fare for å bli utvist. Loppemarked - Vi samler inn penger for å hjelpe familien å finansiere en rettsak

mot utlendingsmyndighetene i håp om å få omgjort vedtak om utkastelse. Vi har fått med oss hjelpere både blant foreldre ved skolen og i det tamilske miljøet i Trondheim, forteller Heidi Hammerås i Støttegruppa for familien Mathan. Har du lopper å gi kan dette levere på Lilleby skole onsdag og torsdag denne uken mellom 17.30 – 20.00

Nå er det imidlertid klart at saken har fått en løsning Trondheim båtforening må kunne leve fint med. Etter at saken ble belyst i Bydelsavisa, tok Høyre saken til formannsskapet. Trondheim kommune gjør full helomvending: I forrige uke ble det vedtatt at Båtforeningen bare skal betale for sin andel av forurensningen.

Høstkupp! Solskjerming – inntil 20 % rabatt

“Det fremstår som urimelig at båtforeningen skal ta regningen for gamle miljøsynder og dermed betale for den planlagte oppgraderingen til park og lekeområde, uttalte varaordfører Knut Fagerbakke i etterkant. Summen ble satt til 300.000,- til forskjell fra det opprinnelige beløpet som var på godt over en million kroner. En innlysende og rettferdig løsning juristene i eierskapsenheten i Trondheim kommune burde ha funnet frem til uten å søle bort flere hundre tusen kroner på landets dyreste advokater. Men fremdeles gjenstår et foruroligende spørsmål: Hvilke mekanismer på innsiden av byråkratiet er det som legitimerer å gå så brutalt til verks mot en ideell organisasjon som jobber for byfolks tilgang til Trondheimsfjorden?

 REDAKTØR PAUL JOSTEIN AUNE

– Tips oss om det som skjer i din bydel strinda@bydelsavisa.no

Kontakt din lokale leverandør Stig Arne i Fasadeprodukter AS på 908 76 794

LOPPERMARKED FOR FAMILIEN MATHAN: Førstkommende helg arrangerer støttegruppa for familien Mathan på Lademoen loppemarked på Lilleby skole.

Strindheim Sanitetsforening ønsker velkommen til nytt møte mandag 7. oktober kl. 19.00 i foreningens lokale “Kløverstua” i Persaunveien 52 (sokkeletasjen). Sang, spill og litt til. Aktuelle saker, servering og utlodning. Tidligere og nye medlemmer ønskes vel møtt!

bydelsavisa

• Selskaper • Minnesamvær • Møter

“Ikke bare for golfere” Tlf. 73 20 17 60

www.golfkafen.no Jonsvannsveien 135 vis à vis Viva Italia og Meny

Utgiver: Companiet AS, Postboks 4191,Valentinlyst 7450 Trondheim. Tlf.: 73 50 46 00. Ansvarlig redaktør: Paul Jostein Aune Redaksjonssjef: Jan Vestre jan@bydelsavisa.no mob. 901 635 92. Opplag: 30.000. Neste utgivelse: 9. oktober 2013


25. september 2013

3

i Bli medlem

BBEN SIRKUSKLU

242 2 L I T S U K SEND SIR

D L E V K S MEDLEM 18-21 l. k r e b m te p e s . 6 2 Torsdag

S U K SIR

R Å 1

Shoppingfestivaelr E opplevelser, RE OR TO feirer med ST Vi feir o barnas uke! lave priser og

2.-5. oktob

GRATIS GRATIS ANSIK KT TSMALING ANSIKTSMALING Onsdag 2. okt. kl. 16 16-19. 6-19 Torsdag 3. o kt. kl. 1 6-19 okt. 16-19. F redag 4. o kt. kl. 16 6-19. Fredag okt. 16-19. Lørdag 5. o kt. kl. 12-15. 12-15. okt.

MINIKO

NSERT

ERING

M

MASKOTER MASK OTER Onsdag 2. okt. kl. 16 16-19. 6-19 Torsdag 3. o kt. kl. 1 6-19 okt. 16-19. F redag 4. o kt. kl. 16 6-19. Fredag okt. 16-19. Lørdag 5. o kt. kl. 12 -18. okt. 12-18.

S U N I T R A M ARCUS &

& SIGN

0 .3 7 1 l. k r e b o t k o Fredag 4.

BESØK FRA FRA STARWARS STARWA ARS

NORDIC GARRISON GARR RISO NORDIC Lørdag 5. o oktober ktober

kl. 12.00-15.00 12.00-15.0 00

NSERT MINIKO ING

ER & SIGN

FRU. FISEFIN FISEFIN på rullskøyter og o HOVMESTE EREN på skateboard skateboa ard HOVMESTEREN kommer ogs så på besøk. besøk også Fredag 4. okt. me ellom kl. 13. og 16. mellom Lørdag 5. okt. me ellom kl. 13. og 16. mellom

9 - 21

9 - 20

www.sirkusshopping.no www.sir rkusshopping.no

S S I R K & K I ER

5.00 1 l. k r e b o t k o . 5 g a d Lør


25. september 2013

4

EN BY I UTVIKLING

Nybygg skaper n i Ludvig Must veg BERG: Syv naboer motsetter seg bygging av ny flermannsbolig i Ludvig Must veg 12. Man frykter rasering av strøkets egenart. Av Jan Vestre - Eiendommen i Ludvig Must veg 12 er omgitt av flere trehus fra 30-tallet som er med på å gi området et betydelig særpreg. Hvis det nå åpnes for et nybygg slik det her er skissert vil det sette en presedens som kan ødelegge hele strøket, forklarer Ingrid Snekvik og Espen Gressetvold som har bodd i Ludvig Must veg i syv år. Paret har nå sammen med en rekke andre berørte naboer sendt

- At man ønsker å bygge nytt er én ting. At det planlegges et bygg som både i volum og utseende vil bryte markant med strøkets egenart er noe helt annet. Nybygg Det var i vår at nabovarselet om det tiltenkte nybygget dumpet ned i postkassen. I Ludvig Must veg 12 var det planlagt en flermannsbolig på tre etasjer og fem boenheter. Bygget ville også inneholde et heishus på 9,5 meter som ville ligge nærmere nabogrensen

Bygget vil i vesentlig grad redusere både solforhold og utsikt for flere av naboene

kommunen et brev hvor man ber om at det omsøkte tiltaket med rivning og nybygg på nabotomten avvises. Fortetting - Det ligger nok mange gode argumenter til grunn for kommunens målsetning om fortetting av sentrumsnære strøk. Spørsmålet er imidlertid hvilken by vi til slutt vil ende opp med hvis det er slik at eldre trehusbebyggelse som den i Ludvig Must veg hele tiden må vike, forteller Snekvik. Nabo Jan Reimers, som har bodd i gaten i 11 år, er enig.

enn det dagens reguleringsplan åpner for. - Huseieren hadde for så vidt luftet planene for oss tidligere, men da tiden gikk uten at vi hørte noe mer gikk vi ut ifra at prosjektet var skrinlagt, forteller Gressetvold. Han mener det omsøkte tiltaket vil være svært omfattende og gi mange negative konsekvenser for øvrige naboer. Negative konsekvenser - Bygget vil i vesentlig grad redusere både solforhold og utsikt for flere av naboene. Nybyggets

størrelse, plassering og karakter vil slik vi ser det bryte både med plan og bygningsloven og dessuten overskride føringene i Kommunedelplanen. Det planlagte bygget vil i følge Gressetvold også føre til klare ulemper med innsyn. - Det omsøkte tiltaket vil medføre betydelig økt innsyn fra mange høyt plasserte vinduer, samt en stor og høyt plassert takterrasse. Dette forsterker de negative konsekvensene. Vil påklage Saken ligger nå hos Byggesakskontoret. De berørte naboene håper på medhold men er forberedt på å påklage avgjørelsen videre til både Bygningsrådet og Fylkesmannen. - Dette handler ikke bare om vår opplevde kvalitet i vårt eget bomiljø. Saken har også en prinsipiell side ved seg det er viktig å få prøvd ut. Dette handler ikke bare om et nybygg i Ludvig Must veg, men også hvilken type by vi ønsker å ha, forteller Gressetvold. FRYKTER RASERING AV BOLIGSTRØKETS EGENART: Flere naboer i Ludvig Must veg har gått sammen og sendt kommunen et brev hvor de motsetter seg bygging av ny flermannsbolig i Ludvig Must veg 12. F.v. Espen Gressetvold, Ingrid Snekvik og Jan Reimers.

- Trondheim må satse på miljøvennlig boligbebyggelse Jan Høst i Ludvig Must gate 12 kan forstå naboenes betenkeligheter. Han mener imidlertid at byen før eller senere er nødt til å satse på klimavennlige hus. Av Jan Vestre - Da vi flyttet til Ludvig Must gate i 1993 hadde vi et årlig forbruk på 75 000 kilowatt timer. Etter betydelige innvesteringer i etterisolering, skifte av vinduer og installering av varmepumper er vi nede i 35 000 kilowatt timer. Det er fortsatt høyt for to mennesker i et stort hus. For det er et såkalt lavenergihus med flere boenheter Høst nå ønsker å bytte ut det gamle trehuset fra 1930 tallet med. Satser alt - Med dette prosjektet satser kona og jeg alt vi eier og har. Vi er ingen profesjonell utbygger som

går inn for brutal utnyttelse av hver kvadratmeter. Vi skal selv bo i huset i mange år fremover og ønsker et godt forholdt til alle naboene. Vi er imidlertid kommet til et punkt hvor vi ikke føler at ytterligere innvesteringer gir ønsket klimagevinst. Skal vi nå de klimamålene vi som nasjon har satt oss må vi ta grep også lokalt. Breier oss ikke Høst er ikke med på at det planlagte nybygget vil ødelegge områdets egenart. - Sammen med arkitektkontoret har vi lagt stor vekt på at nybygget skal «snakke med» øvrig bebyggelse på en god måte. Det finnes i dag flere volumstore hus i

umiddelbar nærhet som på ingen måte skaper disharmoni i strøket. Høst forteller også at parkering for de fem boenhetene vil skje i egen kjeller og at man derfor ikke vil legge beslag på grøntareal. Positive signaler I følge Høst er det positive signaler til nybygget i kommunen. - Høy utnyttelsesgrad og miljøvennlig bebyggelse er helt klart prioritert fra kommunens side. Vi har derfor stor tro på at det omsøkte tiltaket vil gå igjennom i byggesakskontoret. I likhet med sine naboer er også Høst innstilt på å bringe saken inn for politisk behandling i Bygningsrådet.

VIL RIVE TREHUS OG BYGGE MILJØBOLIGER: Jan Høst i Ludvig Must veg 12 sier det ikke er aktuelt å bruke mer penger på et dårlig trehus fra 1930tallet. – Byen må satse på klimavennlige hus.


25. september 2013

nabostrid abostrid g

5

Byantikvaren er i tvil Selv om Byantikvar Gunnar Houen har betenkeligheter med fortetting i etablerte villaområder, er han i tvil om en særlig verneområdstatus for Ludvig Must veg er hensiktsmessig. - Ideelt sett har, slik jeg ser det, en rekke bygnings- og boligmiljøer i Trondheim kvaliteter som tilsier at det kunne være grunn til beskyttelse av opprinnelig utforming og karakter - ikke minst i det som tidligere ble kalt ”villabeltet” rundt bykjernen. Ludvig

Musts vei 10-18 er i så måte ikke noe unntak. Det vil imidlertid være flere bygningsmiljøer som ut fra sin historiske betydning og antikvariske/arkitektoniske verdi bør prioriteres foran boligene i Ludvig Musts vei 12.

– Tips oss om det som skjer i din bydel

strinda@bydelsavisa.no ACsenteret

LANDETS STØRSTE UAVHENGIGE 10 år! LEVERANDØR AV VARMEPUMPER Nordisk modell. Godkjent til -20°C www.acsenteret.no

NEX S12 Nordic fra

13.900,inkl. standard montering

KJØP NÅ - BETAL SENERE!

24 måneders rentefri delbetaling.

Oslo/Sandefjord: 467 47 916 Trondheim: 73 52 49 00 Stavanger/Bergen: 51 77 78 70

=,32644,5;03g9,;:469:64:;,/(5+3,+(.,9

;69:+(.-9,+(.3•9+(. :,7;,4),9

1. PREMIE:

100.000,-

kr.

2. PREMIE kr. 10.000,3. PREMIE kr. 10.000,-

ARRANGØR:

STORT SHOW MED TREKNING PÅ TORGET LØRDAG 28. SEPTEMBER! MANGE FLERE PREMIER SKAL DELES UT! *Gullsedler pr vare/handel begrenset oppad til kr. 10 000,-

4. PREMIE kr. 10.000,5. PREMIE kr. 10.000,-


25. september 2013

6

Vil skape liv på Østmarkneset LADE: Hvitvin, reker og lokal jazz. Thomas Hammeren og John Petter Udness har planene klare for Østmarkneset.

VIL STARTE UTESERVERING PÅ ØSTMARKNESET: Thomas Hammeren (t.v.) og John Petter Udness ønsker å tilby båtfolk, turgåere og folk i nærområdet noe ekstra ved det gamle kaianlegget nedenfor NGU på Østmarkneset.

Av Jan Vestre I 2008 ble Østmarkneset gjort om til friluftsområde. Nå ønsker lokale krefter å skape liv ved det gamle kaianlegget. - Østmarkneset er byens skulte perle. Området er rikt på historie og ligger idyllisk til ved fjorden med god utsikt til Munkholmen. Her er det mange muligheter. Uteservering Thomas Hammeren og John Petter Udness mener Ladestiens

«skyggepunkt» fortjener en oppgradering. - Vi ser for oss en sesongbasert uteservering hvor båtfolk, turgåere og folk i området kan få seg en matbit og noe å drikke på en varm sommerdag. I tillegg ser vi på muligheten for å sette opp en scene hvor lokale musikere kan opptre. Rydding Duoen ønsker også å rydde opp ved kaianlegget. - Området preges i dag av forfall. Det gjelder både de gamle

brakkene og fyrhuset like bortenfor. Noen strøk med maling og rydding av vegetasjon vil gjøre underverker og gi Ladestien et løft. Hammeren og Udness tror mange kunne tenkt seg å stille opp på dugnad. - Ladestien brukes av stadig flere mennesker. Mange har etterlyst tiltak for å gjøre byens mest populære turområde enda mer attraktivt.

sendt en forespørsel til kommunen hvor de lufter sine planer for området og hvor de forhører seg om muligheten til å skape litt liv ved kaianlegget. - Vi har begge lang erfaring fra serveringsbransjen og vet at det er knyttet mye arbeid også til en enkel sesongbasert uteservering. Vi har imidlertid tro på konseptet og håper også kommunen vil se mulighetene i området.

Brev til kommunen Hammeren og Udness har nå

ØSTMARKNESET * Et nes på Ladehalvøya mellom Korsvika og Ringve bukta * Ble sterkt befestet av tyskerne under andre verdenskrig * Den såkalte tyskerkaia er en populær fiskeplass * Et 30 mål stort område ble i 2008 omgjort til friluftsområde * Ved kaianlegget ligger to brakker som i dag et tilgriset av grafitti.

Åpningsfest! Vi ønsker gamle og nye kunder velkommen til nyåpning i nye lokaler. Hos oss får du ett totalkonsept på hår og kroppspleie. Stikk innom for råd og veiledning. Morrocanoil hydrating shampo og conditioner 500 ml.

499,-

Wella styling skum, spray, pearlstyler før kr 229,-

99,pr.stk.

Renati Straight hold glanze før kr 165,-

119,Moholt Storsenter Mand - Fred. 10-20 Lørd 10-16 Tlf. 73 94 00 10


25. september 2013

7

Norges Beste Arbeidsplasser 2013 Norway

Valentinlyst Anders Estenstadsveg 20, Trondheim - Tlf. 05250 - Fax 73 90 56 72

Bergheim

Seniorbolig

Brundalen

Nedre Charlottenlund

Borettslagsleilighet

Adresse: Prisant. F.gjeld: Megler: Visning:

Brit Grytbaks veg 14 kr 2 100 000 ,- + omk. 511 320,- F.kost.: 6 447,Marthe Alstad, tlf 456 72 502 TA KONTAKT FOR AVTALE

Fossegrenda

Enebolig m/ garasje

Adresse: Prisant.

Fossegrenda 4 kr 4 990 000,- + omk.

Megler: Visning:

Marthe Alstad, tlf 456 72 502 TA KONTAKT FOR AVTALE

Valentinlyst/Brøset

Adresse: Prisant.: F.gjeld: Megler: Visning:

Adresse: Prisant.: F.gjeld: Megler: Visning:

Hasselbakkvegen 5 B kr 1 990 000 ,- + omk. 350 179,- F.kost.: 5 945,Marthe Alstad, tlf 456 72 502 TA KONTAKT FOR AVTALE

Stubban Adresse: Prisant. F.kost.: Megler: Visning:

Selveier

Astronomvegen 2 E kr 1 990 000,- + omk. 1 124,Marthe Alstad, tlf 456 72 502 TA KONTAKT FOR AVTALE

Moholt

Valentinlyst/Brøset Halvpart

Borettslagsleilighet

Terrasseleilighet

Brundalen 29 kr 2 590 000 ,- + omk. 173 814,- F.kost.: 3 993Marthe Alstad, tlf 456 72 502 TA KONTAKT FOR AVTALE

Rosenborg

Enebolig m/garasje

Adresse: Prisant.

Engvegen 5 kr. 3 690 000,- + omk.

Megler: Visning:

Marthe Alstad, tlf 456 72 502 TA KONTAKT FOR AVTALE

Jakobsli

Enebolig m/garasje

Adresse: Prisant.:

Weidemannsv. 42 kr 7 490 000,- + omk.

Adresse: Prisant.:

Granv. 5 kr 5 490 000,- + omk.

Megler: Visning:

Roar Skomsvoll, tlf 915 20 200 TA KONTAKT FOR AVTALE

Megler: Visning:

Roar Skomsvoll, tlf 915 20 200 TA KONTAKT FOR AVTALE

Fossegrenda

Enebolig

Singsaker

1/4-part borettslag

BL-rekkeshus Adresse: Prisant.: F.gjeld: Megler: Visning:

Magnus Berrføtts v. 3 C kr kr 3 500 000 ,- + omk. 228 093,- F.kost.: 3 900,Roar Skomsvoll, tlf 915 20 200 TA KONTAKT FOR AVTALE

Moholt Adresse: Prisant.: F.kost.: Megler: Visning:

Borettslag

Ole Aasveds veg 6 kr 1 980 000 ,- + omk. 9 827,- F.gjeld: 1 000 383,Marius Husby, tlf 916 61 515 TA KONTAKT FOR AVTALE

Adresse: Prisant.: F.kost.: Megler: Visning:

Vegamot 6 A kr 3 790 000 ,- + omk. 2 205Marius Husby, tlf 916 61 515 TA KONTAKT FOR AVTALE

Møllenberg

Tomt

Adresse: Prisant.:

Stokkanhaugen 171 kr 4.850.000,- + omk.

Megler: Visning:

Marius Husby, tlf 916 61 515 TA KONTAKT FOR AVTALE

Jakobsli

Enebolig

Adresse: Prisant.:

Nedre Berg gt 4 B kr 1 995 000 ,- + omk.

Adresse: Prisant.:

Granvegen 10 B kr 5 690 000 ,- + omk.

Megler: Visning:

Marius Husby, tlf 91 66 15 15 TA KONTAKT FOR AVTALE

Megler: Visning:

Marius Husby, tlf 916 61 515 TA KONTAKT FOR AVTALE

Adresse: Prisant.: F.kost.: Megler: Visning:

Schmidts gate 4 kr 2 490 000 ,- + omk. 2 087,- F.gjeld: 65 809,Marius Husby, tlf 916 61 515 TA KONTAKT FOR AVTALE

Strindheim Adresse: Prisant.: F.kost.: Megler: Visning:

1/2-part borettslag

Amalie Skrams veg 7 kr 3 150 000 ,- + omk. 190 060,- F.gjeld: 4 283,Marius Husby, tlf 916 61 515 TA KONTAKT FOR AVTALE

Bydelsmegleren på Valentinlyst Ta kontakt med oss I DAG, eller kom innom vårt kontor på Valentinlystsenteret!

Møllenberg Adresse: Prisant.: F.kost.: Megler: Visning:

Selveierleilighet

Frode Rinnans veg 90 kr 5 900 000,- + omk. 2 588,Marius Husby, tlf 916 61 515 TA KONTAKT FOR AVTALE

Roar Skomsvoll

Marius Husby

Marthe Alstad

Elisabet Aass

Kristian Dahl-Andersen

Anne Kleven

Avdelingsleder Eiendomsmegler MNEF

Megler

Eiendomsmeglerfullmektig

Salgskoordinator Megler

Eiendomsmeglerfullmektig

Fagansvarlig Eiendomsmegler MNEF

Tlf. 915 20 200

Tlf. 916 61 515

Tlf. 456 72 502

Tlf. 995 76 111

Tlf. 920 23 198

Tlf. 994 67 100

MIDT-NORGE


25. september 2013

8

TEMA: VEG- OG TRAFIKKSIKKE Tips-rush til Bydelsavisa Strinda Etter at vi i forrige nummer skrev om farlige veistrekninger på Strinda har vi mottatt en rekke tips fra våre lesere. Tipsene går blant annet på manglende fortau, dårlig skilting, råkjøring i 30-soner og store hull i vegbanen. Bydelsavisa Strinda ønsker å belyse trafikkfarlige situasjoner og tar derfor imot flere tips. jan@bydelsavisa.no

Store hull i asfalten RANHEIM: En leser har tipset om store hull i asfalten ved gamle E6 og Askeladdvegen på Ranheim. - Veibanen ser ikke ut! For de som skal svinge ned mot Askeladdvegen er det reneste melkeruta. Her burde kommunen snarest gjøre noe, forteller en oppgitt leser.

STORE HULL I VEGBANEN: Skiltet står på halv tolv og store hull i asfalten preger krysset ved gamle E6 og Askeladdvegen.

- Kommunen busser fremfo sikkerhet! MOHOLT: I fire år har Børge Forbord kjempet for fartsdumper i Brøsetvegen Av Jan Vestre Det var i 2009 at Forbord første gang var i kontakt med kommunen. Manglende eller svært smale fortau, få fotgjengeroverganger og høy hastighet bekymret trebarnsfaren i Brøsetvegen. - Kommunen foretok en fartsmåling og konkluderte med at heltrukne fartsdumper var nødvendig. Men så gikk tiden. Klage fra bussene - Etter en del purringer fikk jeg i 2011 beskjed om at det var kommet inn en klage fra bussjåførene som forsinket prosessen med etablering av heltrukne fartsdumper. Det var utarbeidet en rapport fra Arbeidstilsynet som omhandlet potensielle helseplager for bussjåførene.

Forbord har bedt om å få se den aktuelle rapporten, men har så langt ikke fått noe svar. - Uten at jeg har sett rapportens innhold kan det virke som om kommunen prioriterer bussjåførene fremfor trygg skolevei. Råkjøring På den aktuelle strekningen langs Brøsetvegen er det i dag 40-sone. Denne fartsgrensen overholdes ikke ifølge Forbord. - At det kjøres i både 60 og 70 kilometer i timen er det ingen tvil om. Kombinert med de dårlige fortausløsningene og manglende muligheter for å krysse veien trygt skaper dette en farlig skolevei for flere barn. Forbord forteller at enkelte barn i dag velger å gå via naboers hage for å unngå å gå langs Brøsetvegen.

Råkjøring i Henrik Mathisens veg

- Vi som bor i området synes det er tryggere at barn går gjennom hagen vår enn at de ferdes langs en vei som ikke er tilrettelagt for myke trafikanter og der farten er stor.

- Bydelsavisa Strinda burde ta en kikk på Henrik Mathiesens vei mellom Asbjørnsens gate og Bjørnsons gate, forteller en tipser. - Dette er en gammel 50-sone, som har vært 30-sone i mange år nå. Veien er bred og mange bilister kjører fortsatt langt over 30, på tross av såkalte «fartsputer». I følge tipseren er problemet størst om vinteren. - Det som øker risikoen er svært smale og dårlige fortau uten asfalt, som om vinteren forsvinner under brøytekantene. Kombinert med høy fart blir det derfor spesielt farlig for barn å ferdes langs veien om vinteren.

Farlig å sykle i Othilienborgvegen

ALTERNATIV SKOLEVEI: Flere barn går i dag gjennom hagene til naboene for å slippe å gå langs en veg uten fortau. – Det er spesielt ille om vinteren, forteller trebarnsfar Børge Forbord.

Verst på vinteren Forbord sier det verst om vinteren. - Når det iser på er det ekstra farlig for barn å ferdes langs Brøset-

MANGLENDE VEIMERKING SKAPER FORVIRRING:

- Tidsspørsmål før

En leser har gjentatte ganger vært i kontakt med kommunen vedrørende store hull og sprekker i Othilienborgvegen.

SKOVGÅRD: Pensjonist Arne Stene fra Ranheim frykter front mot front på gamle E6.

- Othilienborgvegen har i flere år vært SVÆRT hullete og har store og mange sprekker. Det er direkte farlig å sykle her. Man må sykle midt i veien for å unngå hullene. Leseren forteller at det i fjor ble lagt ny asfalt på en liten del av strekningen. - De la asfalt fra Nardocenteret og ca. 200 meter, men resten er bare hull i hull. Håper på denne måten å nå fram slik at veien blir asfaltert før en ulykke skjer. Det er mange barn som bruker denne veien.

- Mellom bensinstasjonen og første rundkjøring inn mot byen er det tre felt. På grunn av manglende veimerking oppstår det ofte farlige situasjoner. Stene kjører strekningen daglig. Han har selv opplevd å få biler i motgående kjørefelt rett mot seg. - Mange legger ikke merke til

Av Jan Vestre

skiltingen og tror det er to felt i egen kjøreretning. Dette gjør at møtende bilister må foreta en kraftig unna manøver, noe som skaper farlige situasjoner også for de som kommer bak. Stene sier han flere ganger har vært i kontakt med både kommune og vegvesen uten at noe har blitt gjort. - Veimerkingen ved Skovgård

er tydeligvis ikke prioritert. Det har ikke manglet på unnskyldninger for hvorfor det ennå ikke er gjort noe, sier en oppgitt Stene.

FRYKTER FRONT MOT FRONT VED SKOVGÅRD: Pensjonist Arne Stene fra Ranheim kjører gamle E6 daglig. Han etterlyser nå klar veimerking av de tre kjørefeltene.


25. september 2013

9

ERHET

Kafeen på Vegamot

prioriterer or barns

ag

Dagens midd

kr. 120,dessert inkl. kaffe og nsen

karbis” ”Byens besfotrneøye kunder)

anno Ta med denne te middagen og få den førs for kr. 85,-

ge (Sagt av man

Krde. nn9e8an,no-nsen

Ta med te “karbisen” og få den førs for kr. 75,UKESMENY: Mandag: Fiskegrateng med raspa gulrot Tirsdag Lapskaus med tyttebær og flatbrød. Onsdag Biff Stroganoff, potetstappe

Torsdag: Kjøttkaker med erterstuing Fredag Pannekaker med blåbærsyltetøy , bacon. Med forbehold om endringer.

“Ikke bare for golfere” Mandag-fredag kl. 11.00-17.00 Lørdag 11.00-15.00 Søndag kl. 12.00-15.00

www.golfkafen.no Tlf. 73 20 17 60 Jonsvannsveien 135 vis à vis Viva Italia og Meny.

Førerkort? MANGLENDE FORTAU I BRØSETVEGEN: I tre år har trebarnsfar Børge Forbord kjempet for heltrukne fartsdumper. – Det kan virke som om kommunen prioriterer bussene fremfor trygg skolevei.

vegen. Snøhauger gjør at man ofte må ut i selve veibanen for å komme forbi. Forbord håper Formannskapets behandling av fartsdempere i busstraseer fra mai i år vil føre til en løsning. Fartsdempende tiltak Et flertall i Formannskapet gikk da inn for at fartsputer, og ikke heltrukne fartsdumper, skulle være hovedvirkemiddel for å sikre

fartsnivået i busstraseer med 30- eller 40sone. Samtidig gikk Formannskapet inn for at det kunne iverksettes andre fartsdempingstiltak der den såkalte «seperasjonsgraden» mellom myke trafikanter og øvrig trafikk var begrenset. - Avstanden mellom skolebarn og øvrig trafikk i Brøsetvegen burde helt klart kvalifisere til «andre» tiltak, mener Forbord.

start Meld deg på og se B ved l bi Person klas opplæring av holttårnet Ty r Melhus elle på g av en lin de av r vå en, gratis bruk i med i trekning i september. Bl

”OPEL ADAMi”en måned.

det smeller

Maskinagentur personbil fra eside Se vår hjemm skole.no kk afi www.heimdaltr

Du fi nner oss -Byåsen Du finner osspåpåHeimdal Heimdal - Byåsen Midtbyen --Leangen og Melhus Midtbyen Tyholttårnet og Melhus

Alle avdelinger - tlf. 72 89 59 30 - www.heimdaltrafikkskole.


10

25. september 2013


25. september 2013

11

Vi har gleden av å presentere

Kampanjepriser!

- ny kjede, Proa Eiendomsmegling

Vi har sterkt reduserte priser på våre beste markedspakker denne måneden!

Etter tolv innholdsrike og suksessfulle år, først i Postbanken Eiendomsmegling og sist i Aktiv-systemet, ønsker vi nå gamle og nye kunder velkommen til våre kontorer under navnet Proa Eiendomsmegling. Navnet er nytt, men du vil fortsatt møte de samme dyktige meglerne i de samme lokalene og med samme tlf. nr. som tidligere. For oss handler et vellykket boligsalg om grundige forberedelser og optimalisering av erfaring og kompetanse.

Inngå oppdragsavtale nå, selg i løpet av 6 mnd. Vi har salgsgaranti; intet salgingen regning.

Dette er din garanti for at vi finner riktig kjøper til din bolig – til en pris du er fornøyd med.

Nyervervelse på vinnerlaget! Selv etter «Deadline Day» har vi klart å signere en kvalitetsspiller! Vi ønsker Gøran Aandal velkommen til oss på Moholtkontoret. Gøran har jobbet som megler i mange år i Trondheim og har lang erfaring og sterk kompetanse.

Vår markedspakke inkluderer: x Rådgivningstime med vår dyktige boligstylist. x Eksklusive salgsoppgaver x Nettannonsering på www.finn.no, www.adressa.no og www.proa.no. x Avisannonsering i Hjem/BoligGuiden 1 stk. HELSIDEannonse og 1 stk. ½ side annonse.

– Ta kontakt for kampanjetilbud!

PROA eiendomsmegling Trondheim-øst

Odd Olav Berg Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF M.: 970 59 225 oob@proa.no

Steinar Skaanes Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF M.: 970 59 239 ss@proa.no

Verdiskapende megling Proa Moholt Brøsetveien 168, Trondheim Tlf: 73 20 26 50 moholt@proa.no

Christer A. Pedersen Eiendomsmeglerfullmektig M.: 910 06 616 cap@proa.no

Trond Lystad Eiendomsmeglerfullmektig MNEF M.: 996 30 158 tl@proa.no

Gøran Aandal Megler MNEF M.:901 16 808 ga@proa.no


25. september 2013

12

sport fritid

Klart for årets håndballfest Førstkommende søndag braker det løs i Trondheim Spektrum når Strindheim Elite møter Kolstad til lokaloppgjør i 1. divisjon. Strindheim Elite har innfor årets sesong styrket laget med en rekke nye spillere, blant annet den rumenske målvakten Adrian Tudor Radulescu. Med sine 193 cm og 97 kilo vil nok Radulescu bli en hard nøtt for Kolstad spillerne. HÅNDBALLFEST I TRONDHEIM SPEKTRUM: Søndag 29. september møter Mathias Grubba (bildet) og resten av Strindheim Elite Kolstad til lokaloppgjør i 1. divisjon. Kampen starter kl. 16.00.

Tredje strake for Maria Maria Venås fra Ranheim tok sin tredje strake seier i Trondheim Maraton lørdag 7.september. – Det er alltid en motivasjon å slå mannfolka, smiler Maria. Av Monika Kvaale Grammeltvedt Maria vant overlegent med 20 minutters margin før kvinne nummer to, Lisbeth Vold fra Strindheim kom i mål. I tillegg skal det nevnes at det bare var tre herremenn som hadde bedre tid enn Maria Venås. Bygg-ingeniøren som løper for Veidekke ble klikket inn på tiden 2:47:07 og er selv godt fornøyd med resultatet. «Jeg har forbedret tiden min med ca. fire minutter fra i fjor, så det er klart at det motiverer til å fortsette løpingen». - God stemning i løypa Maria stilte for første gang opp i Maratonløpet som arrangeres i regi av Trondheimshelg, i 2011. Trondhjems-traséen er like lang som originalen på 42 kilometer, den starter og avsluttes på Torvet

etter fire runder langs blant annet Nidelven og Marinen. «Det første året var jeg ikke sikker på om jeg skulle klare å fullføre løpet, også vant jeg! Maria legger til at hun under årets løp følte seg i god form og også hadde krefter til å følge med på det som foregikk langs løypa: «Det var mye publikummere som hadde møtt opp og skapte god stemning, noen studenter hadde til og med tatt ut en sofa som de satt i og heiet oss løperne frem, da blir det også ekstra artig å delta i maraton». Løpeglad i Estenstad Maria har det siste året deltatt i terrengløpet Birken på Lillehammer, Tordenskioldsløpet, «Vassfjellet opp», og Atlanterhavsløpet på Averøy. «Det trigger helt klart å fortsette når jeg oppnår gode resultater i løpene, og ikke minst er

MARATON-MARIA: – Først og fremst konkurrerer jeg mot meg selv. Det gir motivasjon å se at tidene forbedrer seg når man løper», forteller maraton-ener Maria Venås som løp inn til sterke 2:47:07 under Trondheim Maraton.

det sosialt da det er mye av de samme folkene som deltar». Selv er hun også glad i bruke nærmarka som treningsområdet: «Jeg trives best med å løpe i Estenstadmarka, men det gir helt klart mersmak når det går bra i konkurranser». LØPEGLAD: Maria Venås fra Ranheim tok sin tredje strake seier i Trondheim maraton tidligere i høst. Her deltar hun i Atlanterhavsløpet på Møre.

Freidig-gutter med suksess i RBK Sportsklubben Freidig har utviklet mange fotball talenter de siste årene. Tre av dem har det siste året spilt for RBK sitt guttelag. Tidligere denne måneden slo RBKs guttelag Viking 3-1 og nå venter finale mot Stabæk den 19. oktober. Kampen vil spilles på Lerkendal. I guttestallen til RBK befinner deg seg ytterligere fem spillere

med tilhørighet til Strinda. Mathias Hjelle, Håkon Martiniussen og Anders Moldestad er hentet fra Strindheim, Mats Van der Weel er kommet fra Charlottenlund og John Hou Sæther fra Trond.

FREIDIG-GUTTER MED SUKSESS I RBK: Tidligere denne måneden var Andreas Klaussen Helmersen (t.v.), kaptein Lionel Kamanzi og Henrik Selnes med på å sikre finalespill mot Stabæk den 19. oktober.

Allsidig Maria Venås er født og oppvokst på Ranheim, og har tidligere spilt både håndball og fotball for samme klubb. «Å holde på med lagidrett har gitt et godt grunnlag og ikke minst et godt forhold til trening. Det har nok også gjort at jeg nå synes at det er artig å løpe». Nå har hun også meldt seg inn

igjen i barndomsklubben og løper nå for Ranheim. Søndag 29.september skal hun delta i lokalløpet «Ranheim til topps» som starter på Ranheim Stadion og går opp til Tjønnstuggu. «Jeg ønsker å oppfordre flere damer til å bli med på løp, enten det er i marka eller maraton», avslutter løpe-eneren Maria Venås.


25. september 2013

13

VELKOMMEN TIL ÅPNINGSFEST! DNB Eiendom inviterer til åpningen av nytt eiendomsmeglerkontor på Moholt.

Lørdag 28 september kl 10.00-14.00 Vi spanderer kake, kaffe og brus og det blir aktiviteter med premier til de små. Det blir

Moro for de små.

også en fin anledning til å slå av en boligprat med våre dyktige og lokalkjente meglere.

Ta med familie og venner og la barna prøve Bumperz fotball, en kjempe-hit under Norway Cup. Morsomt å delta, morsomt å se på!

GRATIS MEGLERVURDERING Godt tilbud ved salg av bolig, ved signering fram til 1. oktober 2013.

DNB Eiendom Moholt Vegamot 8 | 7048 Trondheim

Velkommen til Vegamot 8 — senteret ved Meny

Tlf: 73 91 62 42 | dnbeiendom.no/moholt

DNB Eiendom – Hele Norges Eiendomsmegler

En trygg bil for tøffe forhold SE utstyrspakke - Sotede bak- og sideruter - Delskinnseter- Regulerbar kors ryggstøtte for fører - Cruisekontroll - Navigasjon med 6,5” berøringsskjerm - Ryggekamera - Dørhåndtak i krom- Kromdetaljer - Reservehjul, fullstørrelse på alu.felg - Aut. avblending av innv. speil - Hanskerom med kjøleboks, foran - Klimaanlegg, automatisk to-sone med pollenfilter - Ryggesensor - 18” lettmetallfelg (17” på 1,6 GDi) - Innfellbare speil - «Supervision» instrumentpanel

Pris fra kr 299.900,-

Hyundai ix35 1,6l 135 hk 2WD E (standardutgave)

fra kr 269.900,-* * Veiledende pris levert Oslo/Drammen inkl. leveringsomkostninger (kr 8 900,-). Frakt til forhandler utenfor Oslo/Drammen, 䟓rsavgift, vinterhjul og metallic lakk kommer i tillegg. Syv 䟓rs garanti: For vilk䟓r og betingelser, se www.hyundai.no. Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer. Drivstofforbruk blandet kjøring: fra 0,52 l pr mil. CO2-utslipp: fra 135 g/km. NOx=8 mg/km. Bildet kan avvike fra tilbudt modell.

Tungasletta 16 - Tlf. 73 87 50 00


25. september 2013

14

Ranheimsdagan 2013

Katt savnet, dusør kroner 1 000,Kovu forsvant fra Singsaker 9/8 etter slagsmål. Mulig skadet. Tigerstripet grå/brun. Stor, 13 år. Snill, redd. Tlf.: 41 21 52 66

Reparasjonsarbeid på Ranheim kirke

Helgen 14. og 15. september ble Ranheimsdagan arrangert i regi av Ranheim Frivilligsentral.

Forrige måned startet en omfattende renovering av Ranheim kirke. Arbeidet skal være ferdig til avvendt. KAFFEJENTER: Denne blide gjengen kunne fortelle om et strykende salg av både kaffe og kaker. (Foto: Per A. Johnsen)

Den ytre fasaden har fått en mengde sprekkdannelser som nå utbedres. I tillegg skal kirkebygget bli malt. Vinduer som har fått karmene ødelagt av råte skal også skiftes ut. Rehabilitering Inne i kirkerommet blir det også en omfattende rehabilitering. Alle vegger skal pusses og males og gulvet lakkes. Det blir nytt varmeanlegg som skal gi varme til de nye radiatorene som blir plassert under benkene og langs veggene. I våpenhuset blir veggene som skjulte sikringsskap og lagerrom, revet. Her skal det installeres et nytt HC-toalett. PS! Gudstjenestene vil mens arbeidet pågår bli holdt i Charlottenlund kirke.

På årets program stod blant annet loppemarked, talentiade, fotballkonkurranser, sumobryting, og en rekke musikk- og ak-

KIRKEN ER PAKKET INN: Forrige måned startet et omfattende reparasjonsarbeid ved Ranheim kirke. Den ytre fasaden har en mengde sprekkdannelser som nå skal utbedres. Samtidig vil vinduer meg råte skiftes ut. (Foto: Per. A Johnsen)

tivitetsinnslag for både små og store. I tillegg var det satt opp en rekke lokale salgs- og informasjonsboder.

LOPPERMARKED: Også i år ble det arrangert et stort loppemarked ifm Ranheimsdagan. Mange av de som var innom gjorde nok ett og annet varp.

EH... H... DON’T Y YOU OU TAKE KREDITTKORT? AKE KR EDITTKORT?

Glem ikke å vek veksle ksle før du reiser på feri ferie. e. Det er ikke bare piccoloer og strandselgere som ikke tar kor kkort, t, det er også forbausende mange taxisjåfører r, restauran nter og b arer taxisjåfører, restauranter barer som bare aksepterer aksepterrer kontanter Ve eksler du hos ho kontanter.. Veksler ING oss før du reiser b reisen enda herligere. reiser,, blir EN GEB YR I tillegg ill slipper li du d vekslingsgebyrer vvekslingsgebyrer, k li b r, eventuelle ll VAL VED UT k tkjøp og avgifter ved kor valutapåslag ved kortkjøp KJØ AP! minibankuttak. Velkommen V e elkommen til FOREX F Bank Trondheim. Trondheim m. Munkegata 34. Man–Fre Man–Fre 8–20, Lør Lør 9–16. TTel: e el: +47 73501540. 7350154 40. Sentralstasjon. Ma an–Fre 8–20, Lør Lør 9–16. Man–Fre TTel: e el: +47 73522200. 7352220 00.

Nordens Norde ens største valutaveks valutaveksler ler Du veksler gebyr gebyrfritt fritt på åpningstider som passer deg i Ber Bergen, rgen, Drammen, Kristiansand, Lillestrøm,, Oslo, Stavanger Stavanger,, Fredrikstad o og g TTrondheim. rondheim. Vi h har ar alltid 60 valutaer på lag er. www.forex.no www w..forex.no lager.


25. september 2013

15

Årets ferske

LAM ER HER

69

90

Coop Megas Fårikålkjøtt Av lam. Pr kg

-4ku0pp% !

Juice/iste/drikk Coop. Assortert. 1-1,5 l

Shampoo/balsam Sunsilk. Assortert. 250 ml

2 50 FOR

-30%

Tøyvask

Omo. Color/ultra hvitt. 1,17 kg

Gilde. 1,9 kg.

Fra 2,13/vask. 1 pk 57,50

Pr spann.

Coop – litt ditt I Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler. Mer informasjon om de ulike fordelene finner du på: Coop.no

59

Innherredssodd

Prisene gjelder Coop Mega fra mandag 23. september til og med lørdag 28. september. Kun til privat husholdning. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

-30%

Skivet norvegia

Tine. Original og lett. 300/250 g

Ord.pris fra 36,50. Nå fra 25,55. Pr kg fra 93,10

90

Torskefilet Lettsaltet. Pr kg

iPhone og iPad app med middagstips og oppskrifter

99

00


25. september 2013

16

, 9 9 8 r K , 9 9 1 NĂ…

Pilot Trøye Topp kvalitets sykkeltrøye i Coolmax. Lommer pü ryggen. Alle Pilot-trøyene füs i büde kort- og langermet utgave.

Super lykt til sykling, løping og ski.

t rme e g n og la t r Ko

Veil. opptil 399,-

Blikkfang

% 0 O K 4 S LLE

Unisex og egen dame modell. Praktisk og lett i stretch VRIWVKHOOPDWHULDOH*RGV\QOLJKHW0\HUHpHNVGHWDOMHU Lommer i front og bak pĂĽ ryggen.

Veil. 1.290,-

, 1 7 6 NĂ…

, tr. L s n Ku

Birk Spot 1000 lumen

L g XX o L X

A ei v e and

ng e r r e og t

L

, , 0 0 , 0 9 0 9 9 . . 0 3 9 9 . 8 NÅ NÅ 1 Å N Jet 27 Solid terrengsykkel med 27,5� hjul. Shimano Acera JLUK\GUVNLYHEUHPVHURJOÎVEDUJDĆHO

Veil. 5.990,-

SLM 1.5

&FDUERQUDPPH5RFN6KR[5HFRQJDĆHO Shimano Deore hjul og Shimano XT/Deore gir.

Veil. 16.900,-

Altamira 2.2 Di2

C5 carbonramme, Shimano Ultegra Di2 elektrisk giring, Rotor 3D krank og Oval 327 hjulsett. Vekt 8,15 kg.

Betal om 4 mĂĽneder Utsettelseskostnad kr 275 Eff. rente 32,98%, kr 15 000 o/12 mnd, totalt kr 17 446

Veil. 29.900,-

BESĂ˜K OSS I BUTIKK ELLER PĂ… NETT Butikk Trondheim Bromstadveien 59 (Mellom Tine og Skeidar pĂĽ Tunga)

Åpningstid (utvidet i sesong) Man-fre 10-20, lør 10-17 Tlf: 40 43 84 88


25. september 2013

17

kultur

Fabelaktig formiddag på Ringve I forbindelse med Trondheim Kammermusikkfestival inviteres det til stor familiedag på Ringve førstkommende søndag. «Fabelaktig Formiddag” er barnas og familienes store festivalopplevelse, hvor det vil yre av musikk, lek og latter, både ute og inne. Én billett gjelder for alt denne dagen, og du kan velge og vrake mellom en rekke forskjellige forestillinger. Opplev denne magiske dagen med mange overraskelser, lag ditt eget instrument, og bli med på flotte konserter og forestillinger i museets små og store saler.

Den nye

Str inda-rocken

PEEVISH PUNK ’N’ ROLL!: De lokale gutta fra det Strinda-baserte bandet Peevish Penfriend hadde æren av å varme opp publikum før Kaizers Orcherstra entret scenen i Borggården, 24.august. F.v. Øyvind Toldnes (gitar), Snorre Valen (synth.), Joakim Slettebak Wangen (vokal), Andreas Slettebak Wangen (trommer), Johnny Wiggen (gitar), Erik Skjetne (bass).

Lørdag 24. august spilte Strinda-bandet Peevish Penfriend foran nærmere 6000 tilskuere i Borggården. Et langt steg fra den spede begynnelse i et musikkrom på Blussuvoll ungdomsskole noen år tidligere. Av Monika Kvaale Grammeltvedt Bandet startet opp i 2006 og alle gutta i bandet kjenner hverandre fra skolegang på Blussuvoll og Strinda vgs. Turné i Palestina - Å spille for 6000 publikummere er ny rekord for oss, forteller gitarist Johnny Wiggen, men påpeker også at de tidligere har spilt for mange mennesker. I 2009 turnerte nemlig Peevish på Vestbredden og «introduserte» rock for palestinere. – Vi spilte nok med en litt annen desibel enn hva innbyggerne var vant til i Palestina ja, smiler vokalist Joakim Slettebak Wangen. - Etter sommeren i Palestina hvor vi spilte konserter både i Ramallah, Hebron, Jerusalem og Sabastia utenfor Nablus, ble vi også utrolig samspilte. «Dessuten gjorde det inntrykk å møte men-

neskene på Vestbredden», påpeker Joakim. Rockabilly - Vi ønsket dessuten å skape en musikk-sound som ikke så mange andre hadde, nemlig en blanding av rockabilly, swing, punk, rock, påpeker bror og trommis Andreas Slettebak Wangen. Det spesielle lydbildet gjorde at bandet ble yndlinger blant bluesfolket i Trondheim og på MC-klubber rundt om i landet. I 2010 ble bandet kåret til Midtnorske mestere i blues.- Men da vi spilte om NM-tittelen på Notodden senere samme år, ble vi avslørt som et punk-band, og siden da har vi hatt fullt fokus på punk’n’roll, sier Joakim.

ter og ikke minst var lærere som Helge Basmo, Elin Stangnes og Fritjof Hjertaas viktige for den oppvoksende interessen for musikk. Andreas påpeker at Blussuvoll skole har fostret mange musikere som for tiden gjør seg gjeldende i Trondheims musikkliv: Elektronikabandet Amish 82, bestående av Snorre Valen (som også spiller synth i Peevish) og Jørgen Meyer. Trommis Andreas Kjøl Berg spiller i prog-rock-bandet 22, og bandet St.Helen består blant annet av de tidligere Blussuvoll-elevene Magnus Kummervold og Børge Holen, hvor Peevish-gitarist Øyvind Toldnes trakterer bass. Fellesnevneren er altså musikkmiljøet på Blussuvoll og Strinda vgs.

Startet på Blussuvoll Det hele startet altså opp i musikkrommet på Blussuvoll ungdomsskole. Her fikk gutta mulighet til å prøve seg på instrumen-

Plateinnspilling i Estenstad I februar 2012 kom debutalbumet «Home for Evangelical Boys» ut. Plata ble spilt inn hjemme hos Jonny i Estenstadmarka. – Vi byg-

get studio selv og fikk med Jonas Skybakmoen (vokalist og gitarist i Johndoe som i disse dager gjør comeback) som produsent. Gode anmeldelser fikk vi også. Nå håper gutta at radiokanaler skal legge enda mer merke til dem. – Vi har blitt spilt en del på NRK Trøndelag og på studentkanalen Radio Revolt. Håpet er naturlig nok at kanaler som P3 vil plukke oss opp, sier Joakim.

Kaizers Orchestra er også fornøyde med rockespirene fra Strinda: - Vi valgte Peevish Penfriend fordi låten deres, i den klassiske rock-kategorien, er bra med en likendes vokal, pen sound og et catchy refreng. - Vi er fornøyde. Dette er kjempegod PR og ikke minst en mulighet til å fortsette musikkarieren vår», sier Strinda-rockerne.

SPENTE ROCKERE: En liten time før Peevish Penfriend skal på scenen og varme opp for Kaizers Orchestra i Borggården. F.v. Øyvind Toldnes, Erik Skjetne, Joakim Slettebak Wangen, Andreas Slettebak Wangen, Johnny Wangen, Snorre Valen.


kultur

18

25. september 2013

Kulturfest for de minste Mini-UKA er Norges største kulturelle happening for barn. En unik festival hvor de minste selv får være med å skape innholdet. Av Kjersti Lunden Nilsen Moholt studentby blomstret av liv tre dager til ende i midten av september. Teater, konserter, dans, kunst og workshops dannet en fargerik ramme rundt den femti år gamle studentbydelen i Trondheim. – Her bidrar barna selv til å skape fantastiske, frydefulle festivalopplevelser, forteller festivalsjef Marit Landsen i SiT Barn. Sammen med studenter og ansatte i Studentsamskipnadens barnehager har hun vært ansvarlig for årets arrangement. Til sammen har det vært 18 konserter fordelt på 4 scener over 3 dager. UKA som forbilde Norges største kulturfestival UKA, som går av stabelen i oktober hvert annet år, er forbilde – og samarbeidspartner for arrangementet. På Mini-Uka får barna en første forsmak som hva som kan

vente dem når de selv blir studenter. – Vi er veldig glade for alle bidragene fra studentmiljøet, forteller en entusiastisk festivalleder. Både Pirum, Candiss, Strindens Promenadeorchester, Snaustrinda Spellemannslag, Barneteateret fra UKA-13 og Jazz og Hiphopgruppa fra NTNUI, deltok alle med oppvisninger og konserter og satte sitt preg på den unike barnefestivalen. ”Ei uke i UKA der alle er med” Barn fra mange ulike barnehager i Trondheim hadde møtt opp for å ta del i festivalen og for å synge med på allsangen til bandet SiT Happens, som består av ansatte ved de ulike SiT-barnehagene.

Fra scenen sang bandet sin velkomstsang, til små og stores gjenkjennelse og begeistring. ” Ei uke i UKA der alle er med…” Det var tydelig at de hadde øvd på forhånd. Varierte aktiviteter Underveis dukket også kjente skikkelser opp. Både Humla Harley og sjiraffen Habibi er figurer som mange av barnehagebarna kjenner fra tidligere arrangementer. På fire forskjellige scener og telt, og enda flere stasjoner, var det alt fra forskerfabrikk og ansiktsmaling til flamencodans, rytmer, instrumenter og lekeområder. Alt i en ramme av sol og sang, humør og glede. Og en tidlig nærkontakt med egen kreativitet.

Vi er veldig glade for alle bidragene fra studentmiljøet TIDLIG KRØKES: Leo (4) fra Nissekollen barnehage synes det er gøy med instrumenter.

GODE VENNER PÅ TUR: F.v: Frida (4), Ane (4) og Signe (5) fra Bergheim barnehage, avdeling Tigergutt.

ENTUSIASTISKE ARRANGØRER: F.v: Festivalsjef Marit Landsem sammen med humla Harley (alias Nine Skagen Moan ved SiT Dragvoll)

Vilfrid (2) fra Nissekollen koste seg sammen med de aller minst på eget lekeområde

Leon (4) fra Dragvoll barnehage koser seg i høstsola


kultur

25. september 2013

19

Tilbake til (skole)start I 1993 var Anders Meli (27) en spent førsteklassing ved Åsvang skole. 20 ür senere er han tilbake, nü som lÌrer! Av Monika Kvaale Grammeltvedt - Jeg husker lÌreren min veldig godt, hun het Valborg Borge og var ei veldig trivelig dame, smiler Anders, og legger til at hans gamle klasseforstander ofte gjentok et sosialt motto som han synes er like viktig ü repetere for sine egne elever i dag; Du skal vÌre mot andre slik du vil at andre skal vÌre mot deg. Givende ü se at barn lykkes - Å se at barn lykkes og opplever mestring i fag er kanskje noe av det som er mest givende med ü jobbe som lÌrer, forteller Anders Meli, og understreker at utfordringen i skolehverdagen er ü ha tid til alle elevene. Selv er han litt usikker pü hvorfor han valgte lÌreryrket, men tror kanskje at det har sammenheng med at han selv har hatt positive opplevelser i skolen; Jeg har alltid likt lÌrerne mine, dessuten er det artig at det alltid skjer noe pü jobb. Det er en hektisk hverdag i skolen hvor jeg skal forholde meg til 60 elever og prøve ü gi like mye oppmerksomhet til alle, men samtidig sü holder de meg ung, kan du si, smiler han.

Snart klart for Bjørkmyrmartna’n Helgen 5. og 6. oktober arrangeres Bjørkmyrmartna’n pü Lerflaten gürdsmuseum. Bjørkmyrmartna’n, som i ür arrangeres for 4. gang, er en lokal kul-

MARTNA PÅ LERFLATEN GÅRD: Lørdag 5. og søndag 6. oktober arrangeres Bjørkmyrmartna’n pü Lerflaten gürdsmuseum. Martna’n arrangeres i ür for fjerde gang.

TOPP RENT RENHOLD NORGE AS • • • • • •

tur, hĂĽndverks- og husflidsmesse. Det blir salg- og utstilling av produkter innen husflid, trearbeider, maleri, keramikk, gĂĽrdsmat og mye mer. Til sammen 20 produsenter deltar. Bak martna’n stĂĽr Bjørkmyr kulturforening. Lerflaten gĂĽrd ligger pĂĽ Bjørkmyr, ikke langt fra Leira Gartneri, avkjøring fra Bratsbergveien ned til Ă˜vre Leirfoss. Ă…pningstid lørdag er 1000-1600 og søndag 1200-1600

Gamle trakter I 1993 startet Anders selv pĂĽ Ă…s-

LÆRER’N.: Anders Meli synes det er ekstra artig ü se pü adresselisten til elevene sine: Mange bor i Sildrüpevegen pü Angelltrøa hvor jeg selv vokste opp.

vang skole og han synes det er artig ü vÌre tilbake. Skolen er jo pusset opp og endret siden den gang, men deler av bygningen er slik den var da jeg gikk her; Festsalen er fremdeles lik, der husker jeg vi hadde Juleball og Stjerner i sikte (talent-konkurranse pü 1990-tallet, journ.anm.). Han møter ogsü igjen lÌrere som jobbet pü skolen da han var elev der: Jeg skjønner jo lÌrerne litt bedre nü, hvor mye arbeid som kreves for ü gi god undervisning. Det er to veldig ulike perspektiv ü vÌre lÌrer og elev, poengterer Anders. Selv likte han matematikk best da han gikk pü Åsvang. Og

sü husker jeg godt fotballspilling i friminuttene, det var artig. Gjenforening Anders forteller at han ogsü har kontakt med gamle klassekamerater fra da han selv gikk pü Åsvang skole. For noen ür siden hadde vi en gjenforeningsfest pü gammelskolen, det var veldig gøy ü møte igjen de man gikk sammen med i seks ür pü Åsvang. Jeg kommer til ü anbefale elevene mine ü ha en slik reunion nür det er ti ür siden de gikk ut fra barneskolen, og at de inviterer meg. Jeg vil jo gjerne møte dem og høre hva de holder pü med!, smiler lÌrer Meli.

SPENT FĂ˜RSTEKLASSING: I august 1993 hadde Anders sin første skoledag pĂĽ Ă…svang skole og husker at den første leksen var ĂĽ fargelegge i boka som ligger pĂĽ pulten. F.v. John Kenneth Helgemo, Hilde Ravlo Nielsen, Anders Meli, Cecilie NygĂĽrd. (Bildet er lĂĽnt ut av Hilde Ravlo Nielsen.)

UTEBENKER fra Snekker’n 2.900,– fra kr.

Stavnes snekkeravdeling lager et stort utvalg robuste benker til hytter, hage, friomrĂĽder, parker, barnehager o.a.

Daglig renhold Flyttevask Trappevask Rundvask Vinduspuss Polering av gulv

Se de ulike modellene med priser pü www.finn.no – Finn-kode: 20403861

SKOMAKER’N Skomakeravdelingen reparerer t4,0 t5&-5-"770 t+",56545:3 t.. -FTNFSPNWĂŒSFQSPEVLUFSJOOFO 4Â?.o53:,,13*/5o..1ÂŻ

www.stavne.no

KVALITET OG SERVICE I FOKUS

Tlf. 986 32 010 www.topprent.no mail: topprent@gmail.com

Bilde: Go’benken med ryggstø, montert: kr. 6.400,-

Arbeid og Kompetanse KF

BESĂ˜K OSS I HORNEBERGVEIEN 5 – 7038 TRONDHEIM – TEL. 953 06 000 – WWW.STAVNE.NO


25. september 2013

20

TRØNDERTAXI HAR LANG ERFARING MED TRANSPORT AV GRUPPER Helt tilbake til 30-tallet da de første bussene rullet ut som solskinnsbusser fra drosjesentralen i Trondheim for å ta byens turister på sightseeing og Trondheims innbyggere med på bærtur.

I dag har vi 16 moderne Maxitaxier tilgjengelig i Trondheim, alle med plass til 16 passasjerer pluss baggasje. Alle kjøretøyene er godkjent og utstyrt for transport av minimum 2 rullestoler. Noen minibusser er utstyrt med air-condition, guideanlegg og tilrettelagt for VIP-transport.

Vi sørger blant annet for all artistkjøring for UKA13. Forespørsel om VIP-transport og/eller transport til større arrangementer gjøres via event@trondertaxi.no.

TrønderTaxi AS, Brøsetvegen 145B, 7048 Trondheim • Tlf resepsjonen: 73 90 90 70 • Fax: 73 90 90 79 • E-post: info@trondertaxi.no

Adresseavisens Annonseavdeling

Våre sjåfører har god lokalkunnskap og utvidet kurs/opplæring for maxitaxi. Vi er behjelpelig med å følge våre passasjerer ut og inn av offentlige bygg etc. Faste priser kan avtales, send gjerne din henvendelse til salg@trondertaxi.no.


kultur

25. september 2013

21

Strindheim Janitsjar satser stort 20. oktober inviterer Strindheim Janitsjar til stor konsert med Nordic Tenors Frimurerlogen. Av Kristin Heggdal – For oss amatører er det veldig positivt å ha konserter i samarbeid med profesjonelle. Det er meget inspirerende og gir oss et løft musikalsk. Det er også veldig positivt å få spille for litt flere publikummere enn vi normalt har på våre konserter, forteller leder i Strindheim Janitsjar, Astrid Marie Dahl. Glede Strindheim Janitsjar ble stiftet i 1979. Antall medlemmer har i mange år vært stabilt på ca. 30-35, men nå i høst har de blitt nærmere 50. Medlemmene forøvrig er i alderen 20 – 55 år og er stort sett bosatt i nærheten av Strindheim, men de har også elever fra skolekorps og en del studenter. – Med en bra og solid besetning har vi mulighet til å spille meget variert og til dels krevende musikk, dette er inspirerende for medlemmene. I tillegg til et godt musikalsk nivå har vi også et åpent og sosialt miljø. Vi trives rett og slett i hverandres selskap, forteller leder. Aktivt korps Korpset har deltatt i NM Janitsjar stort sett alle år siden 1990. De har de siste to år hatt gode plasseringer med 2. plass i 4. divisjon i fjor og 5. plass i 3. divisjon i år. – 107 korps deltok i år, fordelt på elitedivisjon og 7. divisjon. Vi bruker konkurranser til å heve det musikalske nivået i korpset. I NM- sammenheng er vårt mål etter hvert å etablere oss i 2. divisjon, sier hun. Dirigent siden februar 2007 er

IVRIGE MUSIKANTER: (f.v.) Leder Astrid Marie Dahl (53), Maria Åsnes Moan (17), Torun Grebstad (25) og Lars André Gudmundset (27), ser frem til å spille konsert med Nordic Tenors.

Erlend Eide. Eide er en allsidig musiker med klarinett som hovedinstrument. – Erlend skal ha mye av æren for den musikalske fremgangen til Strindheim Janitsjar, forteller Dahl. Et fantastisk samarbeid Janitsjar- korpset har øvelse hver mandag kveld i Strindheim Kirke. I april i år hadde de felleskonsert med korene i kirka og Strindheim Blandakor. Temaet var Beatles. – Beatles-konserten var meget vellykket med utsolgt forestilling og fine fremføringer, sier leder.

Dahl forteller at konserten den 20. oktober med Nordic Tenors er en stor satsning på alle måter. Nordic Tenors har arrangert 15 av sine stykker slik at de er tilpasset korps. På konserten fremføres 10 av disse stykkene, samt en del låter av bare korpset. – Vi har tror på at dette blir en flott konsertopplevelse for både publikum og utøvere, sier Dahl. ØVER HVER UKE: Janitsjar- korpset vil gjerne bli lagt merke til og gjør sitt beste for å oppnå dette gjennom musikken

Bryllup? Konfirmasjon? Bursdag? Vi tar imot bestilling på store og små selskap opptil 60 pers.

Velkommen


22

25. september 2013

Dett med I Jan Vestre janl@bydelsavisa.no tlf. 901 63 592

Når Sivert Bjørnstad (FrP) fra Lade neste uke vender nesen sørover står en møblert leilighet på 50m2 klar i ett av byens beste strøk bak Slottet. Bjørnstad har allikevel en del ting han vil ha med seg fra «Bartebyen» til «Tigerstaden». Reagan med på lasset Fremskrittsparti-representantens politiske forbilde er USAs 40. president Ronald Wilson Reagan. - Jeg har et stort innrammet portrett av Reagan hengende hjemme på veggen. Det skal helt klart med! Bjørnstad har imidlertid ingen planer om å sette av veggplass til Siv Jensen. - Nei, det får holde med Reagan. Siv vil jeg treffe nok som det er, ler Bjørnstad. Dialekten Bjørnstad har også bestemt seg for at han ikke skal gå i den samme språkfella mange andre politikere har gått i. - I det øyeblikket jeg begynner å legge

Jeg har et stort innrammet portrett av Reagan hengende hjemme på veggen. Det skal helt klart med!

om til fisefin Oslo-dialekt har jeg en stående avtale med et par kamerater her i byen om at de skal kakke meg med noe hardt i bakhodet. FrP-representanten er også på vakt mot den politiske tåkepraten. - Fremskrittspartiet er et parti for folk flest. Vi skal snakke på en slik måte at folk forstår oss. Det vil jeg fortsette med også på Stortinget, lover Bjørnstad.

YNGSTEMANN PÅ TINGET: Sivert Bjørnstad (FrP) tar neste uke fatt på oppgaven som folkevalgt. En ferdig møblert leilighet står klar i Parkveien bak Slottet. Noen få personlige ting vil imidlertid Stortingets yngste representant ta med seg sørover. .

Ukependler I likhet med partikollega Tord Lien som ved valget gikk av etter to perioder på Tinget, satser også Bjørnstad på en tilværelse som ukependler. - Jeg er for nært knyttet til Trondheim til at jeg vil gjøre heltids Oslo-borger av meg. Det er her hjemme jeg har slekt og venner, og ikke minst de velgerne jeg skal representere. Bjørnstad ser imidlertid frem i mot å kunne tilbringe mer tid sammen med sin nevø. - Min søster og hennes sønn bor i Oslo, så her vil jeg helt klart få muligheten til å være onkel i større grad enn tidligere.


25. september 2013

23

e har FrP-Sivert i kofferten Vi har rotet rundt i flyttelasset til Stortingets yngste representant. INNRAMMET PORTRETT AV RONALD REAGAN: Sivert Bjørnstads store politiske forbilde er USAs tidligere president Ronald Reagan. – Reagan var en ekte liberalist som klarte å gjennomføre betydelige forandringer da han var president, forteller Bjørnstad. Noe portrett av Siv Jensen har han imidlertid ingen planer om. (Foto: U.S. federal government)

TO PAR FOTBALLSKO En av Bjørnstads store lidenskaper er fotball. FrP-representanten har bl.a. spilt på Trygg/Lade i 13 år. I 2008 ble det bronse i Dana Cup. Når Bjørnstad begynner på «bedriftslaget» på Stortinget er målet klart. – Jeg vil gå for kaptein. Resultat blir best når Fremskrittspartiet er ved roret.

PLAYSTATION 3 Innimellom saksdokumenter og finpussing av politiske argumenter kan det være greit å koble av. Det gjør Bjørnstad når han har sin Playstation 3 for hånden. Noe Counter Strike og Black Ops går det imidlertid ikke i. – Hos meg er det FIFA for alle penga.

EN ØDELAGT SAMSUNG OG iPADEN Selv om Bjørnstad vil få det han trenger av nødvendig datautstyr vil han allikevel ha med seg sine personlige tekniske duppeditter. – Telefonen har sett bedre dager, men den hører liksom med. Får jeg ny telefon vil jeg kanskje tenke på å legge over alle bildene som er tatt.

FAMILIEBILDER Sivert Bjørnstad er nært knyttet til familien. Med i kofferten vil det derfor være en rekke familiebilder. Bjørnstad ser frem imot å kunne tilbringe mer tid med sin 3 år gamle nevø i Oslo.

Leasingkampanje på våre populære småbiler

LEVERINGSKLARE BILER!

1.798,pr. mnd!*

998,pr. mnd!* Vi har et begrenset antall Kia Picanto Exclusive, Kia Venga Comfort og Kia Rio Comfort til sensasjonell lav leasingpris! Bilene er leveringsklare, med vinterhjul og metallic lakk! Kombinasjonen stilig design, mye utstyr og gunstige priser, gjør at flere og flere velger Kia, og vi er nå et av de hurtigst voksende bilmerker i Norge og i Europa. Les mer om alle våre modeller og vår 7 års garanti på kia.com

1.198,pr. mnd!*

7 års fabrikkgaranti på alle Kia-modeller! Forbehold om trykkfeil og avvik fra avbildet modell. CO2-utslipp fra 85 g/km, forbruk fra 0,321 l/mil v/bl. kjøring. *Priser gjelder privatleasing, og er eks. etablering-/tinglysnings- og mnd. gebyr, samt årsavgift. 3 år/10.000 km pr år. Forskudd 40.000,-.

KIA TRONDHEIM Bratsbergv. 11, 7037 Trondheim Tlf 73 82 41 20, www.kiatrondheim.no Mobil: 95421007 - 94805037 - 93255636


25. september 2013

helse Vi søker personer velvære ned i vekt eller ko – Tips oss

Bydelsavisa Strinda og Trenpånett.no søker motiverte kvinner og menn som har et sterkt ønske om enten å gå ned i vekt eller komme i bedre form.

om lokale helse&velvære-saker

strinda@bydelsavisa.no Berit Munkebye Karlsen er autorisert fotterapeut og jobber ved Tempe helse og veldferdssenter

Testpersonene som blir trukket ut vil få et skreddersydd trenings- og kostholdsprogram som vil strekke seg over 12 uker. Programmet vil være gratis. Mesteparten av treningen vil foregå hjemme i egen stue via nett. Én til to ganger i uken vil det bli en felles treningssamling med alle deltagerne.

Fjelltur Skal du på fjelltur i høst så kan det være greit å forbrede turen for det kan være en stor belastning på føttene. Bruker du dine brukte fjellsko og synes de ikke er så gode lengre så kan det være foten som har forandret seg for det gjør den hele livet. Da kan det være lurt å investere i nye sko. Om du har gamle sko eller nye sko kan det være lurt å ta en prøvetur for å kjenne om de er gode så du slipper blemmer og gnagsår. Bruk ikke bomull sokker,da de som våte kan lage gnagsår. Bruk sokker av kunstfiber innerst og gjerne ull ytterst. Og sørg for å ha med flere par slik at du ikke blir gående med våte sokker.

En sjekk på føttene kan lurt. Klipp negler riktig, fjern hard hud eller torner Eller ta en tur til en fotterapeut for behandling og gode råd.. Smør med en antifriksjonskrem for å førebygge blemmer og gnagsår. Merker du at du begynner å få et gnagsår eller blemme så vær snar med gnagsår plaster eller sportstape. Luft føttene så ofte som mulig for å forebygge sopp. Føttene må ha det godt på fjellet. God tur.

DIN EGEN PERSONLIGE TRENER: Renate Bolland fra Ranheim er daglig leder av Trenpånett.no og vil utarbeide et eget treningsprogram for deltagerne. Hun har tidligere jobbet som personlig trener ved Elixia i Trondheim. Bolland har også konkurrert i norgestoppen i boksing.

Deltagerne vil få et eget kostholdsprogram utarbeidet av ernæringsfysiolog Ingeborg Brechan. Brechan er utdannet ved Norges Idrettshøgskole og Atlantis medisinske høgskole og er i dag daglig leder av GLØD. Treningsprogrammet vil utarbeides av Renate Bolland, daglig leder av Trenpånett.no. Bolland har tidligere blant annet jobbet som personlig trener ved Elixia i Trondheim. Bolland har også konkurrert i norgestoppen i boksing. Ønsker du å være på et spennende trenings- og kostholdsprogram kan du sende en søknad til post@trenpanett.no Skriv noen ord om deg selv og hvorfor akkurat du bør plukkes ut. NB! Det forutsettes at du sammen med øvrige deltagere deltar i et par reportasjer i Bydelsavisa Strinda. Søknadsfrist: Torsdag 3. oktober. FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING: Mail: post@trenpanett.no Telefon: 957 68 487

FÅ GRATIS TRENINGS- OG KOSTHOLDPROGRAM: Bydelsavisa Strinda og Trenpånett.no søker nå motiverte kvinner og menn som enten ønsker å gå ned i vekt eller komme i bedre form.

Trening høst og vinter Selv om dagene blir kortere, mørkere og kaldere – er høsten en utmerket tid til å komme seg i bedre form. Å være fysisk aktiv i nærmiljøet, en skogstur eller en høsttur i fjellet er godt for din fysiske og psykiske helse. All mosjon er positivt, og man trenger ikke legge ned store treningsmengder for å komme i form. Alle barn bør være i aktivitet minst 60 minutt hver dag. For voksne og eldre er fysisk aktivitet med moderat intensitet minst 30 minutter om dagen er nok til å gi en helsegevinst. I tillegg vil du oppleve glede gjennom naturopplevelse, mestring og samvær med andre. Så hvorfor ikke bruke noen høstdager og – helger til å komme deg ut? Realistiske planer Det er viktig å ikke legge for ambisiøse planer i starten. Begynn å være aktiv i hverdagen, til jobb, butikk og andre ærend i nærmiljøet hvis det er mulig. Har du beveget deg lite den siste tiden, bør

du ikke legge ut på en tremils-tur i ulendt terreng. Start i det små, med realistiske planer. Korte turer i hyttefeltet, oppdagelsesturer i nærområdet eller en luftetur med nistepakke i bymarka kan gi deg stor naturopplevelse. Det gir også økt glede å kunne dele opplevelsen med flere. Kjenn din egen begrensning Selv om det er sunt å ferdes utendørs, kan du likevel risikere at skader oppstår. Vannblemmer, overtråkk og forbrenning er skader som kan oppstå når man ferdes i fjell, skog og mark. Du kan også oppleve stølhet eller føle deg sliten hvis det er lenge siden sist du var i bevegelse. Dette er bare

forbigående. På lengre sikt har du gjort kroppen din en tjeneste. Slik planlegger du turen Vær sikker at ruten er tilpasset til

din fysiske form. Hvis du likevel ønsker en lengre tur, må du pakke riktig og ta med egnet utstyr for årstiden. Mat og varmt tøy hører med under lengre turer i fjellet.

Vis respekt for værvarselet, og sett deg inn i lokale forhold. kilde: helsenorge.no


25. september 2013

25

som ønsker å gå omme i form

Spør naprapaten Smerter i ryggen Hei I forrige uke så drev jeg å la inn ved i kjelleren. Det ble en ganske lang økt der jeg kjente at jeg ble ganske sliten i korsryggen etterhvert. Dagen etter ble jeg veldig stiv og også noe ubehag helt nederst i ryggen. Føler at ryggen ikke fungerer helt som den skal. Og den er fortsatt stiv og øm. Har du noen øvelser eller noen tips for å få dette bedre? Hei Denne typen av smerter er veldig vanlige og jeg tror det er mange flere enn deg som har disse problemene etter en dags uvant arbeid. Dette er noe som regel gir seg etter en stund, om man følger enkle råd og tar visse forhåndsregler. For det første er det viktig at du holder deg aktiv. Gjerne variert bevegelse innenfor smertegrensen. Videre kan du med fordel strekke ut en del muskler som påvirker ryggen. Det som skjer er at musklene i ryggen og hoften har blitt så stive og slitne at de ikke kan stabilisere ryggen din på en god nok måte. Det muskeltøyningene gjør her

Plages du med smerter? Verker kroppen?

er å minske spenningene i muskulaturen slik at ryggen kan jobbe mer normalt igjen, uten den økte belastningen fra stive og stramme muskler. Hvordan dette gjøres, kan du se på www.nidarosnaprapati.no. Om du skal gjøre lignende arbeid i tiden framover, eller en annen type bevegelse som belaster ryggen på en uvant måte, så er det visse forhåndsregler man kan ta. Sørg alltid for å være noe varm før du starter. Gå gjerne en liten tur først. Videre er det viktig å ta pauser underveis og passe på å variere arbeidsposisjon. Spørsmål kan stilles til Tommy Remen Hanssen via e-post på tommy@nidarosnaprapati.no

VERDIKUPONG FRA APOTEK 1 STRINDHEIM

Doseringseske for medisiner

Naturlig førstevalg ved muskel og leddplager individuelt tilpasset deg!

rommer medisiner for en uke med inntil 4 doseringstidspunkt pr døgn

Vi kan hjelpe deg med blant annet: -

Vond rygg Rygg og nakkeplager Muskelspenninger ”Kontor-nakke” Smerte i skulder/arm/hånd - Isjias og falsk isjias

- Smerte i hofte, ben, kne og fot - Idrettsskader - Musearm/tennisalbue - Hodepine og kjevesmerter - Øresus

Veil pris 99.90 Maks en pr kunde

is Kupongpr

kr. 25,-

Gjelder kun Apotek 1 Strindheim

Apotek 1 Strindheim ligger ved Plantasjen og Rema

Valentinlyst senter - Tlf: 73 60 60 98

www.nidarosnaprapati.no

Apotek 1 Strindheim. Ved Plantasjen. Telefon 73 89 44 70, telefax 73 89 44 71. Åpningstid: mandag - fredag 9-18, lørdag 10-15


26

25. september 2013


25. september 2013

27

Gatelangs på Strinda

Storstilt dugnad for Ranheim kirke Langtidsfanger på Tunga, lokalt næringsliv, Ranheims patrioter og den lokale nettavisa. Alle stilte opp når Ranheim kirke trengte nytt gjerde.

Eventyrlige gatenavn på Ranheim

JOBBET GRATIS FOR KIRKEN: I tre og en halv måned, tre dager i uken, jobbet denne spreke gjengen med å sette opp et nytt stakittgjerde rundt Ranheim kirke. F.v. Arne Reitan, Arne Fridtjofsen, Ragnar Kjeldstad, Asle Westberg, Tore Rustad, Kjell Ove Johnsen, Tore Aune og Frits Paulsen

Av Jan Vestre

ASKELADDVEGEN: Askeladden var norske folkeeventyrs «comback-kid». Ingen forventet at unggutten, som var den yngste av tre brødre, skulle bli til noe særlig, men han seiret til slutt. Askeladden var den eneste som kunne kappete med trollet og som kunne målbinde prinsessa. «Askeladd» er senere blitt brukt om personer som gjør en uventet og eventyrlig karriere.

TYRIHANSVEGEN: En kjent skikkelse fra norske folkeeventyr. Tyrihans, som egentlig betyr «han som passer tyriveden (ildstedet)», dugde ikke til så mye. Han var imidlertid den eneste som klarte å få kongsdattera til å le i Asbjørnsen og Moes eventyr. Tyrihans er også navnet på et petroleumsfelt på Haltenbanken i Norskehavet.

BUKKE BRUSES VEG: Alle har hørt historien om de tre bukkene som skulle til seter for å gjøre seg fet. Eventyret ble første gang utgitt i eventyrsamlingen til Asbjørnsen og Moe på midten av 1840-årene. Bukkene Bruse var også navnet på en norsk folkemusikkgruppe dannet på slutten av 80-tallet. Gruppen bestod av Arve Moen Bergset, Annbjørg Lien, Bjørn Ole Rasch og Steinar Ofsdal.

HULDERVEGEN: Ifølge norsk folketro og sagn var huldra en kvinnelig vette som levde inne i fjellet. Spesielt blant seterfolket gikk det mange sagn. Huldra var nemlig kjent for å lokke mannfolk med inn i berget. Huldra hadde gjerne en kuhale. Huldra hadde en sentral rolle i den norske skrekkfilmen «Thale» som kom ut i 2012.

EVENTYRVEGEN: Minst like kjent som eventyrene de samlet inn er forfatteren Per Christian Asbjørnsen og biskopen Jørgen Moe. Etter inspirasjon fra Brødrene Grimm reiste Asbjørnsen og Moe omkring for å samle og nedtegne folkelig prosa. Eventyrene begynte å utkomme heftevis fra høsten 1841

November 2012 ryker fyrkjelen ved Ranheim kirke. Kjell Artnzen i den lokale nettavisen Ranheimsavisa tar kontakt med menigheten for å høre om det er noe man kan bidra med. Det er det. Noen ny fyrkjele er ikke aktuelt, men derimot burde noe ha vært gjort med det gamle stakittgjerdet som står og forfaller. Artnzen tar kontakt med Kjell Ove Johnsen i Ranheimspatrioten og maler Jon-Arne Kambuås, dermed er snøballen begynt å rulle. Lokalt engasjement Telefoner blir tatt både til XLBygg Gunnar Strøm, Charlottenlund skole, Roar Hernes ved Tunga fengsel og ikke minst til en rekke lokalpatrioter på Ranheim. - Oppslutningen har vært fenomenal. Dette er noe hele bydelen har vært med på, forteller Johnsen. Som et ledd i å samle inn penger til nytt materiale startet Ranheimsavisa.no en kronerulling.

Ranheimspatriotene tok kontakt med lokale dagligvarebutikker hvor en egen postkasse ved siden av panteautomatene ble satt opp. - Totalt fikk vi inn ca. 77.000 kroner på kronerullingen, forteller en fornøyd Arntzen. Av dette kom hele 6000 kroner i pantelapper. Dugnadsgjeng Selve arbeidet med å sette opp gjerdet rundt kirka ble for det meste gjort av pensjonister i bydelen. - Vi har hatt en trofast gjeng som i 3 ½ måned har jobbet på spreng tre dager i uka, uansett vær. Til sammen er det nedlagt 1.350 dugnadstimer. Det står det respekt av, forteller Arntzen og Johnsen. De to ildsjelene passer også på å rette en takk til alle damene som har sørget for kaffe og noe å bite i for arbeidsgjengen. - Vi hadde Ranheim Bydelsmuseum som «base». Det sosiale rundt dugnadsarbeidet var viktig, forteller Johnsen.

JOBBET I FLERE MÅNEDER: En rekke lokalpatrioter deltok i byggingen av nytt stakittgjerde ved Ranheim kirke. Her ser Ragnar Kjeldstad og Tore Aune til at stolpene står rett.


bydelsavisa

Tips oss p책 73 50 46 00 eller strinda@bydelsavisa.no

KUN DE som er med i kundeklubben f책r de beste tilbudene.

MELD DEG INN > trondheimtorg.no

Strinda 2013-16  

Bydelsavisa Strinda, utg. 16 Utgitt 25. september 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you