Page 12

12

SPORT & FRITID

TIPS OSS: tlf. 924 33 180 / tips@bydelsavisa.no

15. APRIL | NR. 6 | BYDELSAVISA STRINDA

Generalen for DNB Jentebølgen:

– Er blitt en livsstil SOLSIDEN: Reidar Isachsen (67) er i full gang med å planlegge årets største jentefest. Av Jan Vestre Tirsdag 2. juni er det igjen klart for folkefest i Trondheims sen­ trumsgater når det 23. Jentebøl­ gen-løpet går av stabelen. Også i år er det Reidar Isachsen som trekker i de organisatoriske trådene. – Det å engasjere seg i lokalt idrettsliv ligger nok til slekta. Sånn sett kan du si at jeg er arve­ lig belastet. For meg er Jentebøl­ gen blitt mer en livsstil enn det er en jobb.

Idrettsfamilie Isachsen er nemlig født og opp­ vokst i det man kan kalle en idretts­ familie. Hans far Armann Isachsen var i sin tid sportsredaktør i Arbei­ deravisa. Han var også nestfor­ mann i sportsklubben Wing i flere år og en allsidig idrettsadminis­

trator med stor interesse for bred­ deidrett og travsport. Også Isachsens bror Bjørn har vært aktiv innen lokalidretten, først som formann i Wing og der­ etter som formann i Trondheim håndballkrets, blant annet under VM i 1995.

Aktiv Isachsen selv ble allerede som 18åring valgt inn som styremedlem i Wing. Senere ble det flere tillits­ verv innen bedriftsidretten. Og i likhet med sin far har også Jente­ bølge-generalen gjort seg bemer­ ket i lokalavisenes sportsspalter, både i Arbeideravisa og i Adressa. Etter endt freelance-karriere pri­ oriterte imidlertid unge Isachsen håndballdømming. Når det gjelder livets opphold har Reidar Isachsen blant annet

jobbet 20 år med salg og lagersty­ ring hos den tidligere ståltaugfa­ brikken ved Lilleby.

Idrett Men det er først og fremst idret­ ten som har preget livet til Jen­ tebølge-generalen. Som aktiv håndballspiller var han med og vant det som er dagens 1. divi­ sjon i håndball i 1969/70 og spil­ te kvalik til daværende Eliteserie. Isachsen ble senere forbunds­ dommer i Eliteserien i 1974 og drev i 20 år dommerutdanning både for aktive og bedriftsdom­ mere. Isachsen ble i 1977 sammen med Roar Forbord første interna­ sjonale dommer nord for Dovre. Isachsen har i alle år dessuten motivert andre til å mosjonere gjennom jobben, noe han fikk Adressas hedersrose for i 2005. I 2007 ble Isachsen også årets FYSAK i Trondheim.

KLAR-FERDIG-GÅ: Tirsdag 2. juni er det igjen klart for Jentebølgen i Trondheim. Reidar Isachsen er godt i gang med forberedelsene.

Bitt av basillen Isachsen var med på den aller første Jentebølgen i Trondheim i 1993. Den gang som frivillig. – Jeg kom inn gjennom min in­ teresse for bedriftsidretten, men ble raskt bitt av basillen. Jente­ bølgen var og er et arrangement som er «rålænt». De siste årene har Isachsen jobbet for Strindheim IL friidrett, som står som arrangør av Jente­ bølgen i Trondheim. – En stor motivasjonsfaktor er å se hva Jentebølgen tilfører klubbkassa til Strindheim. En god økonomi er viktig i enhver sportsklubb. Dessuten treffer man utrolig mange spennende mennesker både under forbere­ delsen med arrangementet og ikke minst under selve løpet.

Stort apparat Isachsen presiserer at Jentebøl­ gen på ingen måte er noe oneman-show.

« Det å engasjere seg i lokalt idrettsliv ligger nok til slekta. Sånn sett kan du si at jeg er arvelig belastet.

– Overhodet ikke. I forkant, under og etter arrangementet er det 60-80 frivillige i aksjon. Alle disse gjør en formidabel innsats slik at Jentebølgen hvert år kan arrangeres. Isachsen er imidlertid den som har hovedansvaret for å skaffe sponsorer, kontakt med media, rekruttere deltagere og skaffe funksjonærer. – Hvor mange timer som går med vet jeg ikke, men tiden frem­ over nå er mer enn hektisk.

Stort arrangement For det er mye som skal på plass

Bydelsavisa Strinda nr. 6 / 2015  
Bydelsavisa Strinda nr. 6 / 2015  

Bydelsavisa Strinda Nr. 6: 15. april 2015

Advertisement