Page 1

Valgdeltakelse Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn.(Personer med to utenlandske foreldre.) Utvalgte land.

Danmark - 69

Sverige - 67

Tyskland - 66,7

Sri Lanka - 51,2

Polen - 42,4

Iran - 38,6

Vietnam - 38,4

Tyrkia - 36,4

Eritrea - 36

Thailand - 33,2

Chile - 32,5

Irak - 32,4

BosniaHercegovina - 28,8

Kroatia - 23

Serbia - 15,6

Grafikk - Byavisen avis 20 - 2011 - valgdeltakelse  

Byavisen Bergen