Page 1

Leker med realfag

Statoil er tungt inne nårskoleelever får leke med lego. Side 6-7

Søker flyttbar arbeidskraft

Kampanjen «Vekstlandet» bruker over 10 millioner på å sikre seg 8000 CVer fra unge jobbsøkere. Side 4

Bergens næringsliv Nr. 9 - oktober 2012

– Skift ut bilparken

Byråd Filip Rygg (KrF) ber næringslivet velge biler som går på strøm. Side10-11

Strilegründere hedret

På Sotra selger tre gründere stål for 13 millioner.

Vil omsette for mer enn 7,9 milliarder Marit Solberg, konserndirektør i oppdrettsgiganten Marine Harvest, mener for strenge regler hindrer selskapet å vokse internasjonalt.

Side 8-9

Side 3

Jobb ▍4

Teknologi ▍6

Profilen ▍8

Transport ▍10

Marin ▍18

Kontakt oss for kjøp, salg og utleie av næringseiendommer Tine Lekven Johansen Advokat/leder næringsmegling E tine.lekven.johansen@fanasparebank.no T 55 91 99 38

Anette Haaland næringsmegler E anette.haaland@fanasparebank.no T 55 91 99 59 | M 982 12 268

Cecilie van der Heide næringsmegler E cecilie.heide@fanasparebank.no T 55 91 98 70 | M 982 12 260

Thor Torgersen Salgsansvarlig næringsmegling E thor.torgersen@fanasparebank.no T 55 91 99 42 | M 982 12 269

www.fsbn.no Telefon 55 91 99 60 | Avd. Markeveien 4 c | Avd. Nesttun E eiendom@fanasparebank.no


2

 Bergens Næringsliv nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Rekordlavt sykefravær i industrien Det gjennomsnittlige sykefraværet i Norsk Industri for tredje kvartal 2012 var 3,9 prosent. Dette er en nedgang på 0,1 prosentpoeng eller 1,8 prosent fra 3. kvartal 2011. Sykefraværet har aldri vært så lavt. 238 bedrifter med 61.395 ansatte utgjør statistikkgrunnlaget for 3. kvartal 2012.

Næringsliv   Meninger Leder

Hjerneflukt til Bergen Nå har startskuddet gått for en massiv rekrutteringskampanje for vekst i bergensregionen. Endelig ser vi en omfattende, felles satsning på å trekke oppmerksomhet og viktig kompetanse til vår region. s ats NiNge N har fått eget navn - Vekstlandet. I introduksjo nen av kampanjen ble det slått fast at bergensregionen er vekstlandet - og et av de viktigste lokomotivene i norsk næringsliv. Det siste har vi hørt før. Det nye nå er at alle gode krefter skal dra sammen i et konkret, storstilt prosjekt med formål å sikre næringslivet all den kompetanse bedriftene trenger for å vokse.

Nå går oppfordringen til alle bedrif ter og ledere som ser vekstmuligheter i sin bransje om å delta aktivt i Vekstlandet. Hvis din bedrift tren ger å rekruttere nye medarbeidere har du nå en gylden mulighet til å få solid drahjelp.

samme N med Vekstla Ndet kan næringslivet bidra til å sikre at hjerneflukten til vår region styrkes. Universitetet i Bergen har tidligere slått fast at bergensregionen holder på flere av de som tar høyere utdanning i Bergen enn de som bodde her i utgangspunktet. Bildet er derimot ikke like positivt for utdanninger med lavere grad, der etterspørselen etter kandidater er større enn til a lle kommu NeNe i bergens- gangen. Her har myndighetene og regionen er aktivt med i prosjektet. utdanningsinstitusjoner et spesielt Det er også fylkeskommunen og ansvar for å tilby de utdanninger og alle næringsorganisasjonene med antall studieplasser som næringslivet Business Region Bergen i spissen. faktisk har bruk for.

Hvis din bedrift trenger å rekruttere nye medarbeidere har du nå en gylden mulighet til å få solid drahjelp.

maNge bedrifter i Bergen har i lang tid gitt uttrykk for at det er kre vende å rekruttere nok kompetent arbeidskraft på enkelte områder. Spesielt har noen av ingeniørfagene

samt fagkompetanse i tekniske fag vært etterlyst. Det er nettopp her Vekstlandet satser sterkest for å sikre tilgang på rett kompetanse i årene fremover. Vekstlandets fokus i starten er å bygge opp en base med kandidater som har rett kompetanse til de vekstområdene som allerede er identifisert. bedrifter som ser mulig hetene i Vekstlandet kan delta på flere måter. Vekstlandet inviterer nå bedrifter til å bli støttespillere og hovedpartnere i prosjektet. Det kan innebære alt fra profilering og deltagelse på arrangementer til del takelse i partnergruppen og tilgang til Vekstlandets rekrutteringsbase.

næringsorganisasjonene har gjort grunnarbeidet. Spennende kan didater kommer til å samle seg på arrangementer, i CV-basen og i nettverkene som bygges opp. Det kan din bedrift bidra til, delta i og fremfor alt høste av. Ansvarlig redaktør Ole Tom Kolstad

berge Ns Næri Ngsli V vil oppfordre ledere og bedrifter i Bergen: kjenn din besø kelsestid. Kommunene og

  Næringsblikk VÅT DESIGN Designer Lisbeth Lillebøe viste frem sin regntøykolleksjon Blæst by Lillebøe under Årskonferansen til Bergen Næringsråd. Danserne Absence Crew var mobile mannekenger.

Foto: Eivind Senneset / Bergen Næringsråd

Avisprodukter AS – Krokatjønnveien 15 – 5147 Fyllingsdalen – Tlf: 55 17 36 50 – redaksjon@byavisen.net – annonseinfo@byavisen.net Ansvarlig redaktør: Ole Tom Kolstad


Bergens Næringsliv

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Høyeste fastrente andel siden 2005 Andelen fastrentelån av bankenes totale utlån til lønnstakere økte fra 8,9 prosent i 2. kvartal 2012 til 9,5 prosent i 3. kvartal 2012. Dette er det høyeste nivået for denne andelen siden utgangen av 2005. Den tilsvarende andelen i kredittforetakene økte med 0,1 prosentpoeng til 7,3 prosent i samme periode. (ssb.no)

3

Norges største tunneldriver AF Anlegg er landets største tunneldriver. I år tar entreprenøren ut over en million faste kubikkmeter tunnelmasser. NFFs årlige tunnelstatistikk forteller at AF Anlegg har tatt ut rundt 20 prosent av totalvolumet for 2012. Det er prosjektene RV70 Oppdølstranda i Sunndal kommune i Møre og Romsdal (530.000 kubikkmeter) og Ringveg vest i Bergen (400.000 kubikkmeter) som i all hovedsak gjør AF til årets største fjellsprenger. (bygg.no)

Tjener godt på rustfritt stål Bergen Rustfri Industri har tredoblet omsetningen på to år. Med en forventet omsetning på 22 millioner for 2012 er de tre stålgründerne kåret til Årets gründere på Sotra. Anette Olsen Vebjørnsen redaksjon@byavisen.net

På kun to år har BRIAS sikret seg en solid plass i markedet. I bedriftens første leveår doblet omsetningen seg, og kurvene er fortsatt stigende. Antallet ansatte har økt, og nå utvi der de også arealet sitt på Ågotnes til tusen kvadratmeter. Nye kontorer og større produksjonsområde skal på plass.

Bergen Rustfri Industri AS » Ble dannet i 2010 av Asbjørn Olsen, Frode Arefjord og Helge H. Dal. » Leverer produkter i blant annet rustfritt stål til privatmarked og bedriftsmarkedet. » Holder til på Ågotnes. » Ble nylig kåret til årets gründere på Sotra av Vest Næringsråd. » Omsatte for 6 millioner kroner i 2010, omsatte for 13,7 millioner i 2011 og regner med en omsetning på 22 millioner i år. Mål for 2013 er en omsetning på 30 millioner.

Gründerdrøm Asbjørn Olsen, Frode Arefjord og Helge H. Dal startet opp bedriften i 2010. Drømmen om å drive noe eget hadde de båret på en stund. Selv har de alle erfaring fra industrien. – Vi var tre sjeler som gikk i ban ken for å låne penger og heldigvis hadde de tro på oss, sier Olsen. til programmering, utskjæring, De investerte rundt tre millioner sveising og de er ute og monterer kroner i oppstartsåret, og fokuserte produktene for kunden. Kundene ikke på inntjening i startfasen. kommer både fra privatmarkedet og – Første halve året gikk vi uten bedrifter, både onshore og offshore. lønn og var stort sett på jobb. Det – Vi ønsker flere bein å stå på, og var tøft i perioder, ikke minst for ikke alt rettet mot et marked, slår dem hjemme. lederen fast. Bedriften fikk raskt rotfeste, og Ventilasjonsrammer, tanker, fra å være tre arbeidere teller de i transportkasser, skap, rekkverk, dag 15 ansatte. Kundene kommer fra rullestolramper, tanker og filter hele landet og spesielt fra Sotra. Ved å vegger er noe av oppdragene de ligge på Ågotnes har de naturlig nok har. Selskapet har satset på dyre og et godt samarbeid med næringene moderne maskiner. De har blant som finnes der. annet investert i en vannskjæremas – Vi er veldig fornøyd med plas- kin. Den har et normalt skjæretrykk seringen og brukte tid på å finne rett på 4000 bar. Maskinen kan skjære; sted. Da det ble ledig her, slo vi til, sier stål, glass, plast, trevirke, glass og Olsen. stein. Olsen mener de er alene om Investerer I utstyr Første halve – Jobben blir hele livet og man må forsake veldig mye. Har jeg fridager året gikk vi er det fremdeles telefoner som må uten lønn besvares og e-poster som skal skri ves. Jeg føler likevel det går greit, sier og var stort sett på sjefen om gründerlivet. jobb. Det var tøft i Olsens tips til andre som tenker å starte opp er å studere markedet perioder, ikke minst godt i forkant, og ikke ødelegge for for dem hjemme. eksisterende firmaer. Han legger til at det er viktig å finne det rette stedet Asbjørn Olsen for bedriften. – Og så bør man ha mye mot. For å være gründer må man være villig til å satse. å ha en slik maskin på industriom BRIAS leverer kundene sine total- rådet på Ågotnes og mener den har pakker innen rustfritt stål og andre vært viktig for å lokke kunder. Nå metaller. De gjør alt fra tegnestadiet,

STÅLKONTROLL: Eiere av BRIAS; driftssjef Frode Arefjord, daglig leder Asbjørn Olsen og prosjektleder Helge H. Dal kan titulere seg som årets gründere for Sotra og Øygarden. Foto: Anette Olsen Vebjørnsen

ønsker BRIAS også å kjøpe inn en ny vannskjæremaskin, slik at de har to. – Vi må ha topp utstyr for å være med i toppsjiktet, sier Olsen.

Tidligere i høst ble firmaet tildelt årets gründerpris. En pris de også var nominert til i fjor. – Jeg føler vi fortjener den denne gangen. Det er en nisje i bransjen Året Gründer og vi har skapt arbeidsplasser i nær Gründeren mener mye av grunnen miljøet. Prisen betyr veldig mye og til at de kan vise til gode resultater er vi føler vi får noe igjen for investe at de jobber mye, og har et høyt fokus ringene og arbeidet vi har gjort, sier prisvinneren. på trivsel blant sine ansatte. I tilegg til Styret i Vest Næringsråd var jury fokus på salg og trygge arbeidsplas ser. Lederen er overrasket over den under utdelingen. God inntjening og økonomi, godt omdømme, god raske utviklingen. – Det er fantastisk, og har gått over vekst, og investeringer i topp utstyr ligger til grunn for utmerkelsen. all forventning. Suksessen er blitt lagt merke til. Selve prisen er et diplom og et maleri.

Gründertips Her er Asbjørns tips til deg som har lyst til å starte eget firma: » Tør å satse » Undersøk markedet i forkant » Bruk tid på å finne rett lokale og beliggenhet » Ikke ødelegg for eksisterende bedrifter i bransjen » Vær villig til å gi avkall på andre ting, gründervirksomhet tar mye av din tid


4

▍Næringsliv Jobb

Søker 8000 unge talenter Med kampanjen «Vekstlandet» skal regionen tiltrekke seg unge jobbsøkere og vise at Vestlandet er mer enn vakker natur og store utdanningsinstitusjoner.

Anette Olsen Vebjørnsen redaksjon@byavisen.net

En hel region stiller seg bak Vekstlandetsatsingen. Alle eierkommunene i Business Region Bergen (BRB), Hordaland fylkeskommune og næringslivet gjennom Næringsalliansen. Målet med kampanjen er å løfte næringslivet i bergensregionen slik at det tiltrekker seg aktuelle arbeidstakere. For å få frem det rike næringslivet vil kampanjen vise frem vekstbedrifter og vekstmennesker. Kon Kurranse Det er en tøff konkurranse om å kapre de beste hodene, og kommunikasjonssjef; Tone Hartvedt, i BRB mener det derfor er helt nødvendig å få løftet frem næringslivet her i vest. – Hva vet man om regionen, spør Hartvedt retorisk. – Den vakre naturen er kjent, universitetet og de andre utdanningsinstitusjonene er kjente, men det brede næringslivet er ikke like godt kjent. Så hvilke muligheter har du her, fortset ter prosjektlederen.

På Vestlandet er det kort vei fra kontoret til der det skjer. Tone Hartvedt, kommunikasjonssjef, BRB Dette er utgangspunktet for den store satsingen på å styrke omdømmet til regionen. Stavanger er oljehovedstaden, Trondheim er teknologihovedstaden, Oslo er hovedstaden, mens Bergen har et bredt næringsliv. – I vår region er det kort vei fra kontoret til der det skjer. Du kan bli med ut på en rigg, eller om du er i oppdrettsnæringen er det kort vei ut til selve anlegget, sier Hartvedt om en av fordelene i næringslivet i og rundt Vestlandshovedstaden. Energinæringene, maritim næring og marin næring er blant regionens prioriterte næringer og som har behov for å rekruttere arbeidskraft, både fra de med fagbrev og de med høyere utdannelse. Regionen har også behov for helsepersonell, folk til byggebransjen og til utdanningsinstitusjonene. 8000 CV-er Kampanjen henvender seg spesielt til de mellom 23 til 35 år. – Da er man fortsatt på søken og har kanskje ikke etablert seg skikkelig, og er derfor også oftere flyttbar, sier kommunikasjonssjefen. Målet er å få inn CV-er fra 8000 kandi dater. 800 av de best kvalifiserte søkerne blir invitert med til Grieghallen en helg i april. Her vil kandidatene og bedriftene møtes, bli

VEKSTLANDET: Tone Hartvedt i Business Region Bergen starter neste år det de håper blir Norges største rekrutteringskampanje for å få arbeidstakere til «Vekstlandet». Foto: Anette Olsen Vebjørnsen

kjent, og kandidatene kan lære å kjenne både annonser og drive annen PR-aktivitet. Det vil Hartvedt håper de likevel når ut til skandi bedriftene, byen og regionen. Prosjektet vil også arrangeres aktiviteter i Trondheim, Oslo naviske utdanningssteder. Hun er også opptatt også knytte seg til studentorganisasjoner, og selvfølgelig i Bergen. Nettsiden vekstlandet. av at det er viktig å vise de som utdanner seg i slik at de når ut til mennesker som er under no vil fungere som en base for prosjektet. Her Bergen at det er et rikt næringsliv her med gode utdanning. Mange bedrifter ønsker seg like - vil det bli lagt ut presentasjoner av samarbeids - karrieremuligheter. vel ansatte med jobberfaring, og det er derfor partnere og bedrifter. Nettsiden vil samarbeide – Vi må få dem til å ville bli her, sier hun. viktig at kampanjen treffer bredt. I slutten av med finn.no, slik at ledige stillinger vil bli til Prislappen på kampanje er på mellom 10 januar neste år er kampanjen i gang. Dette er gjengelige på den nye nettsiden. Videosnutter, og 15 millioner kroner. Deler av summen er konkurranser og CV-base er blant det som offentlige midler, mens resten skal matches en treårig satsing. Første kampanjeår er satt av vil fylle vekstlandet.no. Nettsiden vil komme til rekrutteringskampanjen. med midler fra det private markedet. – Vi tenker langsiktig og det tror jeg er viktig på plass i løpet av januar neste år. Flere indusfor å få et varig resultat. Vi har anledning til å tribedrifter er i dag lite aktive i sosiale medier. bruke vår tid og erfaring for å holde alt gående, Gjennom kampanjen får disse bedriftene en sier Hartvedt. profilering på disse plattformene. – Kampanjen vil være på norsk, fordi det er På nett viktig å forankre den regionalt nå det første For å nå ut med kampanjen ønsker initia- året, og fordi vi ikke har kapasitet til å satse på tivtakerne å nå ut på sosiale medier, medier, engelsk i denne omgang.


▍Annonse

▍Annonse

5

Enklere reise med kontanter

HUSK Å VEKSLE: Emma Böninger, avdelingsleder for FOREX Bank i Olav Kyrres Gate 39, distriktsleder Nord-Vest Jacques Bromet og Christina Mandahl, avdelingsleder for filialen i Strømgaten ved jernbanestasjonen oppfordrer bergenserene til å veksle til utenlandsk valuta før man reiser.

Å ha med seg kontanter på reisen til utlandet har mange fordeler. Nordmenn er flinke til å planlegge sine reiser, men venter ofte med å ta ut lokal valuta til de er på flyplassen. – Du får en enklere reise om du har vekslet reisevaluta før avreise, forteller Jacques Bromet, distriktssjef ihusk FOREXå Bank. veksle

Designcontainer.no

– Nordmenn er verdensmestere i store sedlene du sannsynligvis får i sere på denne tjenesten kan de yte kortbruk, men det er slik at kort en minibank. bedre service. har sine begrensninger, sier dis- Bromet vil likevel ikke anbefale Der man i andre banker ikke har triktsjef Nord-Vest for FOREX Bank, folk å droppe kortbruk i ferien. inne mye valuta, har FOREX Bank Jacques Bromet. – Det er mange fordeler med å bru- 60 valutaer på lager. I tillegg har – Om man besøker en av våre filia- ke kreditt- eller Visakort i utlan- de lengre åpningstider enn alle ler før avreise kan du ta ut valuta det, spesielt ved litt større kjøp og andre banker. til en god kurs helt gebyrfritt. Vårt transaksjoner. Du kommer likevel – Vår filial i Olav Kyrresgate 39 her hyggelige personale hjelper deg ikke unna å bruke kontanter i de i Bergen er for eksempel åpen til gjerne med reisetips også! klokken 20 på hverdagene, forklarer Emma Böninger som er avdeGEBYRFRI VALUTAVEKSLING lingsleder der. «Vi har gunstig kurs, – Vi kommer også med reisetips om Mange har nok opplevd å bruke i tillegg til at det er kunden har spørsmål, sier hun og den første tiden på flyplassen i utlandet til å finne nærmeste minifortsetter: gebyrfritt» bank. – Det er for eksempel ikke alltid – Hva synest du om at man ofte gjør lett å vite om man skal ha med seg dette som turist? fleste land, og da lønner det seg dollar eller lokal valuta i noen land – Det er ikke ideelt, da man betaler både økonomisk og praktisk å ha eller hvor mye penger man bør ta gebyrer og prosenter på uttaket, i ordnet dette før du reiser. med seg. tillegg til at man ofte får kontanter – Og har du ikke brukt opp kontani stor valør, sier Bromet og forklarer tene du vekslet ut hos oss, kan du FOREX BANK I VEKST videre: veksle de tilbake til norske kroner I dag finnes 21 filialer i Norge, etter – Da er det mye enklere å ha gjort helt gebyrfritt så lenge du har kvit- at de i 2004 etablerte seg for første dette på forhånd hos oss, siden vi tering, smiler Bromet. gang i Oslo. En slik vekst, sammen har gunstig kurs og er gebyrfrie. Du med oppkjøp av Western Union får også kontanter i den mengde SERVICE OG TILGJENGELIGHET sine filialer her i landet, viser at og valør du selv ønsker, og slipper FOREX Bank har spesialisert seg Norge er et satsingsområde for den å få problemer med å veksle inn de på valutaveksling, og med å foku- svenske bedriften.

FOREX Bank

FOREX Bank er markedsleder på reisevaluta i Norden siden 1965. De finnes på over 110 sentralt beliggende steder over hele Norden og på internett www.forex.no

veksle før du reiser! FOREX Bank driver også med sikker sending av penger gjennom nettverket av agenter til Western Union. – Ingen gebyr ved kjøp av – Dette er en sikker metode for å valuta sende penger til andre land, forkla– 60 valuta på lager rer Bromet og sier videre. – Gode valutaråd – Det er også en god kriseløsning om – Hyggelige åpningstider du har slekt eller venner i utlandet som har mistet eller blitt frastjålet FOREX Bank i Bergen: lommeboken med alle kort. På ti Strømgaten 4 (09-19) minutter kan man ved å vise en 5015 Bergen (lør: 10-16) kode i en Western Union-filial få ut tlf. 55 59 25 30 pengene som er overført Åpnet mai 2012 Den gule banken er lett å få øye på, og de ansatte håper at bergenOlav Kyrresgate 39 (08-20) serene ser verdien i å veksle til seg 5014 Bergen (lør: 10-17.30) valuta før ferien. tlf. 55 32 76 14 Gunstige kurser, og ingen gebyrer – Vi ønsker at våre kunder skalgode få envalutaråd Åpnet mars 2012 veksling til utenlandsk valuta. god opplevelse både ived banken og på ferie, avslutter Bromet.

Velkommen til våre filialer for valuta veksling med åpningstider som passer deg! Bergen, Stavanger, trondheim, KriStianSand og oSlo • www.forex.no

valuta • exchange • wechselen • cambio

Ønsker din bedrift å annonsere med en tekstannonse i Byavisen. Kontakt oss på telefon 55 17 36 50, epost annonseinfo@byavisen.net eller annonser.byavisen.net


6

▍Næringsliv Teknologi

Hjelper eldre med legote – Lego League er en kjempefin måte å vise ungdom hva realfag kan brukes til, mener Bjørn Laastad som er prosjektleder for turneringen.

Arild Gilja

redaksjon@byavisen.net

Ung alder er ingen ulempe når det gjelder evne til kreativ tenkning og innovasjon, beviste åttendeklassingene, Kristin Watnedal Olsen, Ann Linnea Hole og Amund Soland fra Nattland under sin forskningspresentasjon. Gjennom rollespill presenterte de en tekno logisk løsning for hvordan en svaksynt eldre mann ved hjelp av spesialbriller kunne få lest en avis ved hjelp av simultan oversettelse til lyd. Spesialbrillene tar bilde av avissiden og sender dem til pcen, som ved hjelp av programmer omdanner til å bli lest opp av en datastemme. Den eldre kunne gi instrukser til pcen for hvilke deler av siden som skulle leses. Ideen har de fått etter samtaler med eldre og deres behov for tekniske løsninger. Forskningspresentasjon er ett av de fem konkurranseområdene som Lego League består av. I år er nettopp temaet, eldre og deres behov for teknologi. – Delteknologiene for dette er allerede utvi klet. Det er sammensetningen av teknologiene her som er ny, forteller de til Byavisen etterpå. De deler en stor tro på at dette faktisk vil virke i den virkelige verden. Det ble nok av mange av tilhørerne også overbevist om. Ikke skept Isk lenger – Det er utrolig artig å se gløden og interessen som oppstår når man ser ting virker og man forstår at man er med på noe litt større enn bare det å skrive et tall, forteller Arne Lauritsen som er lærer for de tre elevene. Han mener at den mestringsfølelsen og gleden som dette gir elevene er med på å øke motivasjonen til å ta fatt på andre utfordringer i livet, herunder skolearbeid. – Jeg har tidligere vært litt skeptisk til at dette skal skaffe flere ingeniører og realister, men når jeg ser interessen som elevene legger for dagen og at de allerede gleder seg til neste år, så tror jeg gjerne at det kan være en slik effekt. Bl Ir gjerne Ingen Iør Femte- og sjetteklassingene fra Apeltun skole, som deltar i robotkonkurransen er skjønt enige om at dette er veldig spennende og inspirerende. – Og det er mye gøyere enn teori, forteller de i kor. Flere på laget forteller at ønsker å bli ingeniør eller forsker. VIkt Ig for stato Il og samfunn – Dette er veldig viktig for Statoil. Vi trenger å få frem flere, unge teknologer og realister, både for samfunnet generelt og oss i Statoil. Dette er en kjempefin måte å vise ungdom hva realfag kan brukes til. Anvendelsen kommer i fokus. I et klasserom kan det lett bli mer teoretisk. Her kan vi få dem til å skjønne at det de lærer på skolen, faktisk kan brukes til noe, forteller Bjørn Laastad som til daglig leder arbeidet i

HJUL OG SENSORER: – Å finne et godt design er en viktig del av konkurransen som innebærer å få roboter til å utføre flest mulig oppgaver innen to og et halvt minutt. Hvilken type hjul og sensorer skal man bruke? Sensorer som skiller mellom hvit og svart som kan brukes til å få roboten til å følge linjer på overflaten, forteller Bjørn Laastad. Fra høyre: Eskil Moldrheim, Peter Håland Sappasen, Håkon Høiaas Halvorsen og Magnus Hvoslef Andersen. Går i femte og sjette klasse på Apeltun skole. Foto: Arild Gilja

Statoil med å få Valemon installert og igangsatt. Statoil er hovedsponsor og VilVite er lokal prosjektleder og arrangør. VilVite arrangerer egne kurs i robotprogrammering for barn. Nå planlegges også kurs for foreldre og lærere. – Når de skal være lagledere og inspiratorer må de også kunne litt om robotprogramme ring, forklarer markedssjef på VilVite, Anne Tove Koldal.

SENIORLØSNINGER: Kristin Watnedal Olsen, Ann Linnea Hole og Amund Soland fra Nattland skole presenterte overbevisende at ung innovasjon kan løse eldres teknologibehov. Foto: Arild Gilja


Bergens Næringsliv

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

knologi

Byavisen er eid av mediehuset Bergens Tidende, og distribueres gratis hver tirsdag i et opplag på 100.000 i Bergen med nærområder. I Bergens Næringsliv skriver vi til alle som jobber i og er opptatt av de bergenske bedrifter og arbeidsplasser. Bergens Næringsliv distribueres en gang i måneden til bedrifter i Bergen.

Markedsføring

Gründer

jelov etsfjern aks – Virkelighapitalk at at r advok r advok mene mene reelt,reelt, er ikke er ikke kutt utt apital egenk Giskesegenk rond Giskes Trond Side 12-13 Christian Fredrik Magnus.

Bergensbyrå t til utlande i Bergeern er i Bergen

sjen ebranjen Reklamebrans Reklam e aktøe aktømindr e emindr mang avmang prege pregettav som som ketket unnta unnta Bergenerer MKBergen rer.MK rer. 16 Side16 stort.Side satser satserstort.

Bergens næringsliv Nr. 3 - november 2011

Bygdesjefen

Jan Erik Kjerpeseth, ør i viseadministrerende direkt t sin Sparebanken Vest, starte lederkarriere allerede som sette 24-åring. – Jeg har lært å et, pris på nyutdannedes naivit Side 22-23 sier han.

Forskning

Jakter på bakteriene

Øyvind Strømmen og et hans kollegaer har utvikl en ny metode for å identi fisere bakterier.Side 3

Næringsliv Eiendom ▍4

Dagskurs 10-240 deltagere Modernelokaler Moderne utstyr Ekte hjemme laget mat Storparkeringsplass

Full stopp på Lagunen

satt på er på n ernsatt uneune LagLag vedved ngsushus kerigsh t parerin nytpark omnytt eneom Planene Plan atlig at dår ig r dårl like ne liker ne mu mu kom kom gen Beren Berg domogog dom Eien ThonnEien vent.t.Tho 4-5 4-5 n. Side Side spla lan. ing gsp uler lerin reg regu nyny erer krev enkrev annen esmann Fylk Fylkesm

Næringsliv Miljø ▍6

▍16 Næringsliv Markedsføring

Kurs og Konferansesenter

Næringsliv Profil ▍22

Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal www.beredt.no Tlf. 55 36 26 00 eller 47 93 47 87

Journalist - frilans Det er utrolig artig å se gløden og interessen som oppstår når man ser ting virker og man forstår at man er med på noe litt større enn bare det å skrive et tall. Arne Lauritsen, lærer

Lego League » Startet opp i 2000. Fra 2002 har det vært årlige konkurranser i Bergen. » Arrangeres samtidig 22 steder i Norge. Vinneren går til nasjonal konkurranse i Oslo om 3 uker. » De to beste lagene går til verdensfinale. » 170.000 barn verden over deltar. » Består av fem konkurranser hvorav robotkonkurransen og forskningspresentasjonen teller mest.

Vi søker en selvstendig journalist med nyhetsteft, gode økonomikunnskaper og god kjennskap til næringslivet i Bergen. Du bør ha journalistisk erfaring og kunne håndtere et fotoapparat. Den vi ser etter må være fl ink til å utvikle egne ideer til spennende saker innen næringslivsjournalistikk. Vi kan love en utfordrende og fl eksibel jobb med givende arbeidsoppgaver. Søknad med CV og evt. arbeidsprøver sendes til ole@byavisen.net snarest og innen 3. desember. Har du spørsmål om stillingen kontakt Silje M. Stavrum Norevik (99 58 52 97) eller Ole Tom Kolstad (991 07 680).

7


8

▍Næringsliv Profilen

Direktør med dragning Marit Solberg var den skolelei jenta som ble sjef for verdens største fiskeoppdrettsselskap. Brede Lie Reime

redaksjon@byavisen.net

NÆRINGSLIVSPROFILEN Da hun vasket glass på Havforskningsinstituttet i Bergen hadde hun aldri drømt om at hun en dag skulle være sjef for verdens største fiske oppdrettsselskap, Marine Harvest. – Nei nei nei, på ingen måte, jeg var en skolelei jente som begynte å jobbe. Og valget av arbeidsplass den gangen skulle vise seg å lede Solberg inn på en yrkeslivslang kjærlighetsaffære med oppdrettsnæringen. I 1985 gikk hun ut fra Universitetet i Bergen med en master i mikrobiologi. – Det var på Havforskningsinstituttet du fikk inspirasjonen til å studere? – Ja, jeg så hva marinbiologene drev med og fattet interesse for det, så tenkte jeg; Det kan jo jeg også gjøre. Det var egentlig real fag som lokket. Etter en gjesteopptreden hos Havforskningsinstituttet begynte jeg i oppdrettselskapet Mowi og ble ansvarlig for å holde fisken frisk, etter hvert ble jeg pro duksjonsansvarlig. Så ble Mowi kjøpt opp av Hydro Seafood, hvor jeg ble regionssjef. Så i 2002 fusjonerte vi og ble til Marine Harvest, og da ble jeg administrerende direktør. Og konsernsjef var hun frem til i fjor. I dag er Solberg konserndirektør for produksjon, og holder styr på oppdrettsanleggene verden over. – Hva vil du si er dine styrker som leder? – Jeg er analytisk og rask til å få overblikk, dessu ten er jeg risiko- og endringsvillig, og flink til å forenkle komplekse problemstillinger. Og så jobber jeg like godt med folk i felten som med direktører, og har en iboende mangel på respekt for autoriteter, sier Solberg med et smil. – Hva er det tøffeste valget du har måttet gjøre som sjef? – Det var da vi måtte stenge Møvik-fabrikken på vestsiden av Sotra. Det var der jeg begynte selv, og fabrikken hadde ligget der siden 1969. Den ble for liten og umoderne og jeg måtte legge den ned - det var tungt. Folkene som jobbet der var de samme som hadde lært meg opp. De stolte på meg, og jeg følte at jeg sviktet dem.

ERNA SOLBERGS SØSTER: Marit Solberg har klatret hele veien til toppen i verdens største oppdrettsselskap. Det begynte med en glassvasker-jobb på Havforskningsinstituttet. Foto: Privat

dag står du i oljehyre på sjøen, den neste står du i kjole og selger fisk i Tokyo. Før i tiden solgte ikke laksen seg selv, og vi måtte ut og selge. Det ble mye underholdning både i Japan og Sør Korea, mange kasinoer. Jeg har tapt mye penger på kasino for å si det sånn, ler Solberg. Og selv om det ikke er til Tokyoturen går oftest lenger, så blir det mye reising. Jobben fører henne til alle land hvor de har produksjon. DyNam ISk NÆRING – Vi har anlegg i Canada, Irland, Skottland, – Folk flest tenker kanskje på oppdrettsnærin og Chile i tillegg til her hjemme. På verdens gen som litt traust og kjedelig, men det er den basis produserer vi tilsvarende fire millioner ikke. Det er en utrolig dynamisk næring, en fiskemåltider hver eneste dag, 65 prosent av

det i Norge. Da snakker man selvberging, sier Solberg. NORGE På VERDENSt OPPEN De to ledende selskapene i oppdrettsnæringen er norske, men det er ikke gitt at hegemoniet holder seg i fremtiden. – Norge er ledende på fiskeoppdrett. Det var nordmenn som begynte med dette. De siste ti årene har vi doblet produksjonen. Veksten har gjennomsnittlig vært på ni prosent hvert år de siste 15 årene. Marine Harvest ønsker å vokse videre, men det begrenses politisk. En

eier i Norge får ikke eie mer en 25 prosent, en regel vi har klaget inn for ESA. Dessuten er det begrenset hvor mye man får produsere, forteller Solberg. Solberg mener at dagens politikk er et hinder for bransjen her i Norge. – Vi må ikke la andre ta over ledelsen i verdens markedet. Vi skal jo leve av noe etter oljen. GLa D I FISk Noen jobber for å leve, mens andre lever for å jobbe. Med noen modifikasjoner kan man si at Marit Solberg tilhører sistnevnte kategori.


Bergens Næringsliv

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

mot kasino Jeg har tapt mye penger på kasino. Marit Solberg, konserndirektør i Marine Harvest

NYHET!

«Apertivo » Start helgen med snadder fi ngermat, leskende drikke og god stemning på Prego!

NYTT AFTERWORK-KONSEPT HVER FREDAG mellom kl 15 – 19 fra og med FREDAG 28.SEPTEMBER. Reserver bord på 55 55 88 18

- med inspirasjon fra

Frankrike, Spania –˜Dukan jo ikke bare jobbe, hva går fritiden med til? –˜Daer jeg ganske kjedelig. Vi har en hytte i Hardanger som jeg og min samboer bruker en del. Så blir det en del turgåing - og litt fiske. Jobben er ganske altoppslukende og enten så elsker du det eller så hater du det. – Da regner jeg med at du er glad i fisk på middagsbordet også? –˜Ja,jeg spiser masse fisk. Til lunsj fem dager i uken, og til middag minst fire.

Marit Solberg » Alder: 56 år » Sivilstatus: Samboer. En sønn. » Stilling: Konserndirektør for produksjon i Marine Harvest,verdens største havbruksselskap med 4800 ansatte i 21 land og produksjon av 370 000 tonn fisk i året. Marine Harvest Norway AS hadde i 2011 en omsetning på 7,9 milliarder kroner. » Bakgrunn: Master i mikrobiologi fra Universitetet i Bergen. » Har passert 25 år i havbruksnæringen. » Lillesøster til Høyre-leder Erna Solberg

& Italia

55 55 88 18 www.pregobergen.no post@pregobergen.no

Fjøsangerveien 32, vis a vis Bybanen – stoppet på Danmarksplass – Åpningstid: Tirsdag - Fredag 11- 23.30 – Lørdag: 16-23.30 Søndag: 14-23.30

9


10

▍Næringsliv Transport

Kjører bensinløst fra

ÅPNER GRATIS LADESTASJON PÅ FJØSANGER: – Skulle det bli innført betaling senere, så vil det uansett være så ekstremt mye billigere enn bensin og diesel at «det blir peanuts i forhold», forsikrer Filip Rygg. Fra venstre: Filip Rygg (KrF), Ståle Eeg Nielsen (BKK) og Petter Hjortland (Rema Eiendom). Foto: Arild Gilja

8600 el-biler er hittil solgt i Norge. Byråd Filip Rygg (KrF) mener flere næringsdri vende bør skifte ut bilparken. Arild Gilja

redaksjon@byavisen.net

Byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg vil ha fart på elbilismen og mener det er penger i dette for alle parter. Per september 2012 var det solgt totalt 8600 elbiler i Norge og salget rapporteres som økende. – Ikke bare elbil-kunder, men også næringsdrivende som i dag tilbyr gratis hurtiglading, vil tjene på dette. Kan man for eksempel stikke innom Rema 1000 og få ladet bilen, mens man er inne og kjøper mat, så er det en vinn-vinn situasjon for begge parter, forteller Rygg til Bergen Næringsliv under åpningen av hurtigladestasjonen utenfor Rema 1000 på Fjøsanger. Med denne stasjonen, er det etablert en

«elektrisk strekning» fra Bergen til Stavanger. Nå skal elbiler kunne kjøre kystlinjen uten å frykte for å gå tom for strøm. Penger i Pølsesalg Rygg vil ha flere ladestasjoner og kan ikke forstå hvorfor bensinstasjonene er så lunkne til å tilby strøm. – Når vil de skjønne at det er mye penger å tjene på pølsesalg til ventende el-kunder? De burde se på ladestasjoner som en mulighet til å tjene penger. Rygg vil også ha flere næringsaktører med på kundesiden. I tillegg til lavere driftskostna der og bedre driftssikkerhet, er det goodwill å hente. – Næringsdrivende kan vise samfunnsan svar og vise at miljøet tas på alvor ved å skifte

ut bilparken. Det gjelder for eksempel også bedrifter som har varelevering med mindre biler. Som kjent har både Bergen kommune og Posten tatt i bruk elbiler innenfor noen av sine tjenester. Rygg tror også det vil gå lang tid, før det tas betaling i særlig grad for strømmen man fyller. – Og skulle det bli innført betaling, så vil det uansett være så ekstremt mye billigere enn bensin og diesel at «det blir peanuts i forhold». BKK ser forretningsmuligheter Styreleder, Ståle Eeg Nielsen i BKK som eier stasjonen og har driftsansvaret, er ikke like klar på at strøm-betaling er langt unna. – Det er gratis i dag, men det kommer nok betalingsordninger før eller siden. Hvordan det ordnes, gjenstår å se, men at det kommer, er jeg overbevist om, sier Nielsen. Han viser også til at det enkelte steder i landet allerede er innført betaling. Styrelederen forteller at BBKS rolle kan endre seg. – I dag har dette for BKK mer karakter av samfunns- og miljøinnsats som vi ikke tjener penger på. Men hvis dette får et større omfang, er det naturlig at vi også begynner å se på dette som et forretningsområde og at en

Hvis dette får et større omfang, er det naturlig at vi begynner å se på dette som et forretningsområde og at en betalingsordning vil komme. BKK betalingsordning vil komme. Det er det ingen tvil om. Bra for Bergensluften – At næringen har snudd seg rundt så fort og fått dette til, viser at det ikke bare er penger det står på, sa lederen i samferdselsutvalget i Hordaland fylkeskommune, Gustav Bahus og antydet at velvilje og samfunnsplikt også er inne i bildet. – Vi skal sette pris på dette. Bergen er en av byene som virkelig trenger dette. To til tre dager til med finvær nå, så har vi en ny kraftig luftforurensning i Bergen, sier Bahus.


Bergens Næringsliv

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

11

Bergen til Stavanger El-biler » Bedrifter eier 26 prosent av el-bilene. » Ifølge et regneeksempel fra BKK, vil en elbil spare om lag 1100 kroner tur retur Bergen-Stavanger i forhold til en vanlig bil. Utgiftene spares inn på drivstoff, bompenger og fergeutgifter. » I Bergen er det nå 427 elbiler og 306 ladepunkt, ifølge tall fra kommunen. » Teknologien omformer såkalt AC-strøm fra nettet til DC-strøm til bilbatteriet opp mot 50kW slik at batteriet lader på 15-30 minutter i stedet for 8-10 timer ved normallading.

Venter markedsgjennombrudd ABB er størst i Norge på salg av hurtigladestasjoner, men er avhengig av at elbiler får markedsgjennombrudd i de store utemarkedene, før det kan bli snakk om storsalg. Med et salg i overkant av 30 hurtigladere i Norge i år, har ABB tatt mer enn 50 prosent av markedet. – Det norske markedet er lovende. Det er solgt over 8000 elbiler hittil i Norge. Elbiler står for om lag 4-5 prosent av det totale bilsalget hver måned, forteller Arne Sigbjørnsen som er ansvarlig i ABB for hurtigladestasjoner i Norge. Men på verdensbasis er det ikke samme fart i salget.

– Mange av de store bilfabrikantene utvikler elbiler og hybrider, men salget ute i verden har ikke tatt av enda. Markedet i Norge er for lite, så vi er avhengige av at de store markedene i USA, Tyskland, Kina, Japan, starter å bruke teknologien, for at vi skal få et høyt salgsvolum. Det nordiske markedet utenom Norge, beskriver Sigbjørnsen også som svakt, men at det begynner å ta seg opp i Danmark og Finland.

Norsk Elbilforening estimerer at det i Norge ved slutten av året vil være montert 60-70 hurtigladere. På verdensbasis er det hittil installert 1659 hurtigladere. I tillegg er det et betydelig antall såkalte normalladestasjoner som har lengre ladetid, herav 1830 bare i Norge.

• Foto: Ganeshfoto.no

GARNES UNGDOMSS E NT E R SØ K E R FA M I LI E HJEM FOR UNGDOM Noen unge har en tøffere oppvekst enn andre. De trenger omsorg, trygghet og kjærlighet fra stabile voksne for å utvikle sitt potensiale. Familiehjem er en fullt lønnet jobb der en av foreldrene er hjemme på heltid. Ved Garnes Ungdomssenter blir du en del av et større fagmiljø med mange års erfaring innen barnevern.

– Jeg får lov til alt, unntatt å komme hjem...

g E d E K n E Ut d E n b n b U O j K F F ø lig t E K K i g? K n s i n E En m – mEd Squash er kåret til verdens sunneste sport!

87 6 Tlf. 55 53

Julemarknad i Bryggjeslottet

Artikkel publisert i Forbes Magazine

Bergen Squashsenter inviterer deg til

GRATIS prøvetime

koue fa e e E • e ur o ve k  ær, k p p O rraey : u R k Å o K • DU F va fo • Fr o a ee . r e r.

 • 24 8.0 0 0,- p ek ca • U f er.no omssent d O SS ! g T n K u A s T N e KO 0 garn

Innetrening for bedrifter, idrettslag vennegjenger m.m. Kontakt oss for strøtimer eller

For mer info:

faste timer!

www.bergensquashsenter.no

Passer for junior, dame, herre, nybegynnere og mosjonister. Vi låner deg utstyr.

Vi har fortsatt ledige timer i helgene. Priser: 1/1 bane kr. 700,- pr. time. 1/2 bane kr. 450,- pr. time.

Bergens størstes squashsenter! Sandslihaugen 10, tlf. 55 12 34 54

Kafe, bowling, basseng, bibliotek. Vel møtt til ein hyggeleg julehandel.

Salg av lokale matvarer, smykker, strikk, hekling, rosemaling, blomar, bilete og mykje anna ÿ nt.

Modalen laurdag 1. des. 2012. Kl.11.00 -15.00


Bergens Næringsliv nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

– Det handler om å være tett på miljøet og menneskene i det BODONI

12

– enklere med bare en! Franzefoss Gjenvinning er en ledende totalleverandør innen avfallshåndtering i Norge. Vi håndterer blant annet næringsavfall, byggavfall, farlig avfall og metaller. Vi gir deg gjerne råd og opplæring i avfallsspørsmål.

Ta kontakt så kan vi sammen se på dine behov for avfallshåndtering.

Telefon 55 34 92 00 www.franzefoss.no


Bergens Næringsliv

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Vaksdal Senter

13

- Ledige utleielokaler

Vaksdal Senter Utvikling AS Kontakt: Rune Sæterdal, tlf. 56 59 70 30 E-post: rune@seterdal.no

• • • •

Ligger på Vaksdal og er eksponert mot E16 Kjøretid fra Bergen 35 min. - fra Voss 45 min. Parkering for ca. 100 biler Ca. 950 m2 ledige lokaler passer til butikk - kontor - serveringslokale - evt.lager • God kapasitet for el. energi og tilgang til fiber bredbånd • Rimelig leie fra kr. 300 / m2 pr. år + felles-utgifter/strøm.

Vaksdal Brygge / Vaksdal Mølle • Innflyttingsklare, moderne lokaler (mellom Bergen og Voss ) • Praktfull beliggenhet med utsikt over Sørfjorden (Vaksdal) • Køfri tilkomst med tog: Under 30 min fra Bergen / 18 min fra Arna / 45 min fra Voss • Gangavstand stasjon - kontorbygg: ca. 100 m • Køfri tilkomst med bil på E 16 - 40 min fra Bergen sentrum / 45 min. fra Voss • Kontorlokaler i ulik størrelser over to plan, universell utforming ( heis etc.) • Byggeår: begynnelsen av -90 tallet • Felles kantine kan tilrettelegges • Fiberkabel lagt inn i bygget • Mulighet for langsiktig leieforhold med rimelig leie.

Hjelp og evt. tilskot til etablering/° ytting gjennom Vaksdal Næringsselskap AS

Lokalisert like ved˜ orden

Velkommen til uforpliktende kontakt eller befaring: Kontaktpersoner Vaksdal: FKA - Geir Hanevik, mob: 90 85 44 57 NM - Kjell Erstad, mob: 99 53 84 74

Dale fabrikker • • • •

- Ledige næringslokaler

Vaksdal Næringsselskap A/S Se våre hjemmesider:

www.vnsas.no

Total tilgjengelig bygningsmasse er ca 35.000 kvm Tilrettelagte produksjonslokaler til forskjellige typer produksjon Spesifikke tilpasninger med inntil 6.000 m2 på et plan Nødvendige infrastrukturelle tilpasninger utføres av Dale Fabrikker etter individuell avtale Fullklimatiserte lokaliteter i forhold til temperatur, relativ fuktighet m.m. /etter ønske

• • • • • • •

NS-EN ISO 14001:2004 sertifisering (ved behov) Ny kantine, 130 personer/ garderober/ kontorfasiliteter / trimrom m.m. Egen parkering til ca. 100 biler Meget gunstig leie kombinert med støtte til flytteprosess Dale Fabrikker AS Kontakt: Arild Stamnes, tlf. 91 37 50 10 E-post: arild.stamnes@ dalefabrikker.no

FAKTA ETABLERE EIGA BEDRIFT I VAKSDAL? Vaksdal Næringsselskap AS • Etablerarbistand, gratis veiledning til nyetablerarar / gründarar • Gratis Gründercoach-ordning i tidleg fase av potensiell etablering • Inntil 25% tilskot til investeringar ved næringsetablering i Vaksdal

• Inntil 25% tilskot til eksterne flyttekostnad er ved etablering i Vaksdal • Inntil 70% tilskot til kompetansebygging for bedrifter i Vaksdal Kontakt: vns@vaksdalnet.no Tlf.: 56 59 71 00, mob. 90 01 04 21


14

Bergens Næringsliv nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Nå kan du reparere småskader uten å ødelegge økonomien! Gratis takserin

g

Underveis

Før

Micropaint - et unikt lakksystem • • • •

Små skader - små priser Ingen demontering Faste priser Kvalitetsgaranti

Etter

Med Micro Paints unike lakksystem kan du reparere småskader for under halve prisen. Les mer om vårt unike konsept på

www.micropaint.no

Nå må du ikke lenger lakkere hele delen!

tlf. 02044 Kokstadveien 31d, 5257 Kokstad

Ledige kontorlokaler i nybygg Kanalveien 11

Ledig areal: 350-2500 kvm God parkering

Ferdigstilt okt. 2013

For nærmere informasjon, kontakt: Rune Markussen Mob. 90 78 74 78


Bergens Næringsliv

15 NEOLAB

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Det hjelper ikke med fin dress om du ikke vet hvordan du bretter opp ermene. Hver kveld kaster vi en godt krøllete skjorte i skittentøyskurven. Hver morgen stryker vi en ny. Vi står på for deg, hele dagen. Vi er Kaland & Partners.

55 34 00 00 | kapa.no


16

Bergens Næringsliv nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Bestill din time på www.fi xbil.no

Bli venn med oss på Facebook. Vær med i trekkningen av en IPHONE 5

Vi tar alle bilmerker

25%

Kort ventetid

på service ut året

Hvorfor bruker ikke du vestlandets største verkstedskjede Fixbil ! Fixbil Nesttun (Nesttun Auto) Nesttunvn. 87 Tlf. 55 13 58 58 Man-Fre, 08.00-16.00

Fixbil Fana Dekksenter

Fixbil Landås

(Fana Bilverksted) Fanav. 15 Tlf. 55 70 81 31 Man-Fre, 07.30-16.30

(Landås Bilverksted) Kolstien 2 Tlf. 55 28 08 18 Man-Fre, 07.30-16.30

Fixbil Landås Dekksenter

Fixbil Knarvik

(Landås Dekksenter) Nattlandsveien 104 Tlf. 55 59 59 55 Man-Fre, 08.00-16.00

Fixbil Olsvik (Godvik Bilservice) Hallheimslia 21 Tlf. 55 93 02 74 Man-fre, 08.00-16.00

(tidligere Viken Auto) ved Knarvik Senter Kvassnesv. 41, 5914 Isdalstø Tlf. 56 35 69 90

Fixbil Møllendalsveien

Fixbil Bilservice vest Sotra

(Hartveit Bilsenter AS) Møllendalsv. 17 Tlf. 55 20 70 70 Man-Fre, 07.30-16.00

Idrettsvegen 128 - 5353 Straume Tlf. 56 33 15 30 - Man - fre 07.30 - 16.00

Fixbil Fana

EU-kontroll kr. 100,I forbindelse med service

(Fana Bilverksted) Fanav. 15 Tlf. 55 11 22 22 Man-Fre, 07.30-16.30

ENDELIG BEDRE BLODSIRKULASJON! Den kan hjelpe deg! Revitive Sirkulasjonstrener får musklene i leggene til å strammes og slappe av om hverandre. Blod pumpes ned i føttene og sirkulasjonen forbedres.

Trenger du bedre blodsirkulasjon? Dårlig blodsirkulasjon er vanligere enn du tror. Det gjør vondt og gir hovne, kalde og urolige ben. Heldigvis finnes det en løsning. Revitive Sirkulasjonstrener er laget for å gi deg bedre blodsirkulasjon mens du sitter og gjør andre ting. Den brukes av tusenvis av nordmenn hver dag. Les videre og finn ut hvordan Revitive Sirkulasjonstrener kan hjelpe deg.

gå i trapper. Den brukes av alt fra idrettsutøvere, til mennesker plaget med urolige ben, hovne ben, åreknuter eller kalde føtter. Uansett form vil du sannsynligvis etter kort tid merke forbedring.

SOM VIST PÅ TV2

100% fornøyd – 100 dager Mange har opplevd å kjøpe produkter som ikke blir brukt. Våre kunder forteller at Revitive Sirkulasjonstrener er flittig i bruk og at de ser tydelige forbedringer. Vi er sikre på at Revitive Sirkulasjonstrener vil være nyttig for deg. Skulle du ikke være 100% fornøyd kan Revitive Sirkulasjonstrener returneres uten spørsmål i 100 dager.

Flere muligheter Revitive Sirkulasjonstrener plasseres foran deg mens du sitter i en stol eller sofa. Gjerne mens du leser aviser, en bok eller ser på TV. Føttene plasseres oppå og den skrus på. Milde elektriske impulser stimulerer leggmusklene og blod pumpes ned i føttene. Du vil se på leggene dine at musklene jobber. Denne teknologien har vært brukt til behandling i 50 år og brukes av fysioterapeuter og behandlingssteder mot smerte, hevelser, åreknuter eller kalde føtter. Revitive Sirkulasjonstrener kommer med to pads som kan brukes til behandling av andre muskelgrupper.

Revitive Sirkulasjonstrener hjelper mot:

GRATIS fotvasker denne uken!

Passer for alle Revitive Sirkulasjonstrener er svært enkel å bruke og det tar kun noen sekunder å lære seg å bruke den. Etter å ha brukt den i 30 minutter vil leggene ha vært gjennom en fin treningsøkt. Treningen kan på mange måter sammenlignes med treningen leggene får ved å

P P P P P P P

Smerter og hevelser Dårlig blodsirkulasjon Kalde føtter Urolige ben Åreknuter Diabetes Inaktivitet

TLF: 0 46 46

“Jeg bruker Revitive Sirkulasjonstrener hver dag. Nå føles beina bedre.” Egil “Drillo” Olsen

VELKOMMEN TIL VÅRE BUTIKKER: OSLO Bogstadveien 25 OSLO CC Vest OSLO Egertorget OSLO Lambertseter Senter OSLO

Linderud Senter OSLO Storo storsenter SKI Storsenter SANDVIKA Storenter STRØMMEN Storsenter JESSHEIM Storsenter DRAMMEN Gulskogen Senter TØNSBERG Farmandstredet LARVIK Nordbyen SKIEN Herkules Senter GJØVIK CC Gjøvik HAMAR Maxi FREDRIKSTAD Torvbyen KRISTIANSAND Amfi Vågsbygd KRISTIANSAND Markensgate 38 HAUGESUND Amanda Storsenter BERGEN Åsane Storsenter BERGEN Lagunen BERGEN Vestkanten senter STAVANGER Amfi Madla STAVANGER Kilden SANDNES Kvadrat ÅLESUND Moa Amfi TRONDHEIM Sirkus Shopping(KBS) STEINKJER Amfi Steinkjer BODØ City nord TROMSØ Jekta Storsenter

Oppgi KODE BEN når du kjøper Revitive Sirkulasjonstrener i butikk eller på telefon. Du får da med en GRATIS fotvasker, verdi kr 199,-.

Revitive Sirkulasjonstrener koster kr 1995,-


Bergens Næringsliv

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

er p y t lle rn og a r pe rapje ø j k Vi er, sk all ll elavf a t e m kab Vi utplasserer containere

Vilt og spekemat i særklasse Vindtørket

PINNEKJØTT

Vårt berømte pinnekjøtt er nå på sitt beste, saltet og tørket på tradisjonsrik måte! Vi har kunder fra hele landet som ikke kan tenke seg julen uten vårt pinnekjøtt. Nå bugner det av kjøttfulle pinnesider av store, fine lam. Godt tørket og klart til å bli kuttet opp og lagt i fryseren din. De av våre kunder som kjøper pinnekjøttet tidlig og fryser det ned, er mest fornøyd. Nå er kvaliteten på topp, og slik holder den seg frem til jul. Pr. kg

298.-

Eldhusrøykt

Vi utfører også demontering

Større kvanta hentes

PINNEKJØTT fra Evanger Røykt i eldhus som har vært i bruk gjennom generasjoner og som gir kjøttet den smak og aroma som våre kunder vet å verdsette.

Damsgårdsveien 95/97 5058 Bergen Tlf. 55 34 17 70 • Faks 55 34 32 32

Tlf. 55 34 17 70

Pr. kg

Svidde eldhusrøykte

SMALAHOVE fra Voss

Metallco Bergen AS

Pr. hode kun kr

Tilberedt på gammeldags og tradisjonsrik måte.

Vår hjemmelagde nydelige

HODESYLTE

m/kalvekjøtt ankommet fra Sunnfjord. Denne har kundene ventet på!

BYGGEPL AN

ER?

LAMMERULL

er nå klar for salg, den har vi alltid for lite av til jul. Kjøp nå og frys ned. Kokes så sent som mulig da smaker den best.

Pr. kg

Gyldne fine

298.129.269.-

Pr. kg

Vår hjemmelagete rå

Ny byggkatalog

269.398.159.-

MULTER

Pr. kg

Lettsøtete 1/2 kg`s begre

Pr. stk

Se vårt utvalg i kjøttdisken av norsk vilt, ferske steker og fileter klar for tilberedning.

E N E RG I E FFE ELEMENT K TIVE BYG G I B E TO N G

NÆRING BOLIG LANDBRU K

næring la ndbruk

bolig

1

Vi vil også anbefale: Rikt utvalg i julepålegg, laget på tradisjonsrik måte – alltid nykokt. Vårt pinnekjøtt er en smaksopplevelse! Gleden, forventningene, tilfredsstillelsen og de gode minner. Julen er ikke den samme uten .....

Ønsker du tilsendt denne katalogen? Kontakt da vårt sentralbord: Tlf. 53775200 eller e-mail: mail@olenbetong.no

www.olenbetong.no

17

Ølen Betong AS 5582 ØLENSVÅG

Tlf. 55 32 32 88 • Åpent: 9.00 – 21.00 (18.00)


18

▍Næringsliv Marin

Frykter for ekspo En straffetoll som hemmer fremtidig eksport av laks vil kunne få store konsekven ser for «verdens laksehovedstad». – Det er uheldig å innføre toll på import, mener Hans Inge Algrøy i Fiskeri og havbruksnæringens landsforening. Arild Gilja

redaksjon@byavisen.net

Da Regjeringen innførte toll på ost og kjøtt for å beskytte norske bønder, advarte røster innen sjømatnæringen og media at dette kunne få konsekvenser for norsk fiskeeksport. Regjeringen på sin side advarte mot å hause saken opp, fordi det i seg selv kunne frempro vosere tiltak fra handelspartnere som EU. Laks er desidert største komponent i verdiskapingen for sjømat og bergensregionen har som kjent den største andelen av verdiskapingen i laksenæringen som i fjor eksporterte for 33,4 milliarder kroner. Bergensregionen står for 27 prosent av verdiskapingen og 25 prosent av omsetningen innen marin næring i Norge, viser tall fra FHL. En straffetoll som reduserer fremtidig eksport av laks ville der for kunne få store konsekvenser for «verdens laksehovedstad». – Feil å inn Føre ostetoll – Vi er veldig avhengige av utenlandske markeder og er bekymret for at norsk sjømateksport kan møte motreaksjoner. Når vi innfører toll på produkter fra EU, som er vårt klart, største marked, så kan de gjengjelde dette. Vi mener det også er prinsipielt uheldig å innføre toll på import. Så dette er feil retning, mener regionsjef for Vest-Norge, Hans Inge Algrøy i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Det skal mer til før vi får en smell på laks enn dette. Per Thorsheim

ikke redd For Bergen Men ifølge regionsjefen, har bergensregionen selv lite å frykte. Det aller meste av lakseekspor ten til EU, går som fersk og ubearbeidet vare. – Vi er mindre bekymret for laks enn andre arter. EU har behov for laks, så de kan ikke bare stenge av heller. Det er en god grunn for at tollen inn til EU kun er to prosent. Det er fordi laksen skaper mange arbeidsplasser, blant annet i Polen. Derfor vil ikke laksenæringen, rammes hardest. Det skal mer til før vi får en smell på laks enn dette. Polen er ett av landene som importerer mest norsk laks i Europa. Etter bearbeiding reeksporteres det aller meste ut igjen til andre land i EU.

LAKSEAVHENGIG: – Europa trenger laks. Til tross for finanskrise så øker også land som Italia og Spania. Når man har lite penger, så prioriterer europeeren å bruke penger på sunne produkter. Foto: Arild Gilja

l aks til india I oktober økte eksporten av fersk laksefilet med hele 43 prosent i forhold til i fjor og hittil i år er veksten på 24 prosent. Veksten har i første rekke gått til markeder i Europa som Polen, Frankrike, Sverige og Storbritannia, ifølge tall fra Norges sjømatråd. – Europa trenger laks. Til tross for finans krise så øker også land som Italia og Spania. Når man har lite penger, så prioriterer europeeren å


Bergens Næringsliv

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

19

rt av sild og reker bruke penger på sunne produkter. Norsk laks har et bredt nedslagsfelt og selges allerede til 130 land i verden. – Det er ikke så mange flere land å selge til. Vi ser for eksempel at land som Tyrkia øker voldsomt. India er også et spennende marked. FHL BEKYMRET FOR SILD OG REKER FHL frykter først og fremst for eksporten av sild og reker. Norske eksportører har tollfrie kvoter på disse artene, men når kvotene er brukt opp, slår det inn høye tollsatser. – Avtalene med EU skal reforhandles om to år, så da kan vi fort møte krav om høyere toll på grunn av våre toll-økninger på ost og kjøtt. Det er slik internasjonal handel er. Når vi øker egen toll, reduserer vi også forhandlingskapitalen vår. SILDEEKSPORTØR SOVER GODT Etter at Bergen Fiskeindustri stengte produksjonen på Bontelabo, forsvant den siste bearbeidingen av pelagisk råstoff fra Bergens-området. Men en telefon til Norway Pelagic som er nærmeste, beliggende sildeeksportør på Austevoll, røper ingen dårlig nattesøvn der heller. – Vi er heller ikke veldig bekymret. EU har ingen særlige incentiver til å legge

Lakseeksport » I oktober gikk 85 prosent av norsk lakseeksport til markeder i Europa. EU-land stod for 66 prosent av det totale volumet. » Frankrike var største laksemarked i oktober, målt i produktvekt. Russland nummer to. Polen, som er Norges tredje viktigste marked, stod for den største veksten. » Totalt ble det eksportert laks for 2,7 milliarder kroner i oktober, som er en økning på 21 prosent fra i fjor. » I 2010 eksporterte Norge 2,7 millioner tonn sjømat for 53 milliarder. Ny eksportrekord for femte år på rad.

FISKEUTSTYR, TAU, GARN, TEINER OG RUSER GARNTAU: og TEINER:

- Trollgarn - KrabbeFortøyningstau, - Fjordgarn hummerteiner, bøyer m.m. - Sild- makrell- Sjøkrepsteiner Alt garntil trygg fortøyning - Torskeruser - Ørretgarn. av båten.- Fisketeiner.

FISKEUTSTYR: FISKEUTSTYR:

Vi har alle typer fiskeutstyr. Fiskestenger og Fiskegarn til sjø og ferskvann, sneller, sluker, pilker, sene. krabbeteiner, sjøkrepsteiner Stort utvalg. og torskeruser.

NAVIGASJON: NAVIGASJON:

FLYTEPLAGG: FLYTEPLAGG:

GARMIN og Garmin og Humminbird Humminbird kartplottere kartplottere og og ekkolodd. ekkolodd.

toll på sildeprodukter. Det aller meste vi eksporterer er halvfabrikata som bearbeides videre i EU. EU trenger derfor råstoffet vårt for å opprettholde egne arbeidsplasser. Derfor er det lite sannsynlig at det vil komme reaksjoner fra EU på ostetollen, fastslår administrerende direktør, Tor Vikenes i Norway Pelagic.

Stort utvalg av Flytedrakter, flytedrakter, jakker og vester. jakker og vester.

Besøk oss en hyggelig Besøk oss forfor en hyggelig handel!julehandel

Norsk Fletteri as

Tauprodusenten i Bergen. Nordåsdalen 11. Like nedenfor Elkjøp og Expert Tlf. 55 10 50 27 www.norsk-fletteri.no

Stort utvalg av eget produsert

PINNEKJØTT 39,-

Medisterdeig pr 1/2kg Medisterdeig 39,- pr 1/2kg

159,-

Sukkersaltet svensk pr kg Sukkersaltet svenskjuleskinke juleskinke159,- pr kg

Ryper gryteklar Ryper gryteklar98,- pr stk pr stk

99,Frankfhurter 98,- pr kg Ekte Vossakorv 99,- pr kg Juleprodukter Saltet oksetunge Grisehoder Jur Svinelever Spekk Syltelabber Svanger Svineribbe

Sossisser Sylte Fårerull Sylteflesk Juleskinke Kokelår Sild

Prøv noe vilt

Hjemmelaget paté

Reinsdyrfilet Reinsdyrstek Ryper Andebryst Hjortefilet Hjortestek Rypebryst

Hvitløkspaté Viltpaté Fransk urtepaté Baconpaté Rosepepperpaté Cumberlandsaus

Besøk vår nettbutikk: nettbutikk.solheimkjott.no

Håntverk - Tradisjon - Kvalitet Adresse: Solheimsgaten 25 Telefon: 55 29 29 48 Epost: post@solheimkjott.no


20

▍Næringsliv Teknologi

Advarer mot å væ

Ny netteknologi skaper også større risiko i hverdagen, mener sikkerhetskonsulent Per Thorsheim. Brede Lie Reime

redaksjon@byavisen.net

Spørsmålet vi burde stille oss er: – Er det sikkert nok?

Skytjenester, eller Cloud som det gjerne kalles SIKKERHETSEKSPERTEN er i vinden som aldri før. Vi bruker Dropbox, –˜Jegjobber med sikkerhet og er betalt for å være icloud, og lignende tjenester som gir oss tilgang paranoid, forteller Per Thorsheim spøkefullt. til datafiler hvor enn vi måtte befinne oss. I tilThorsheim er selvstendig næringsdrivende legg til vår egen private maskin, telefon eller sikkerhetskonsulent for bedrifter, og vet mer nettbrett, så ligger de samme dokumentene enn de fleste om utfordringene som den stadig lagret på en server ett eller annet sted i verden. akselererende teknologiske utviklingen.

–˜Dersom du lagrer dokumenter hos for eksempel Dropbox så ligger filene på en server som du ikke aner hvor er. Det du må spørre deg selv er: Hvem står bak, er det ærlige folk eller skurker, sier Thorsheim. –˜Oghva skjer dersom tjenesten som du lagrer filene dine hos går konkurs, spør han videre. Han drar en parallell til en, for de fleste, ikke så fjern fortid der fotoalbumene brenner ned med huset, og er tapt for alltid. –˜Det finnes eksempler på at det har skjedd, sier han. STADIG MER DIGITAL KONVERGENS Hverdagen preges av stadig flere dingser. En ting er alt med en skjerm, som gir oss muligheten til å sjekke hva det måtte være når det måtte være, men også bilen, kjøleskapet, og andre hverdagsartikler kan kobles til internett.

–˜Dersomdu kjøper deg en ny Volvo kan du fjernstyre bilen fra mobilen. Du kan sette på kupévarmeren, føre en elektronisk kjørebok, eller låse bilen dersom du er usikker på om du husket det, forteller Thorsheim. Selv om det byr på praktiske løsninger på hverdagsproblemer som kalde dager og glemskhet, så er det ikke uten utfordringer. Hva skjer dersom noen hacker systemet? –˜Dekan åpne bilen din, rundstjele deg, og sette kupévarmeren på fullt bare for å være litt ekle. Thorsheim legger til at det krever en del kunnskap for å hacke et system, men det er gjentatte ganger bevist at det er høyst mulig å få til. Man trenger likevel ikke være en kriminell mesterhjerne, det finnes enklere løsninger. –˜Nårsatte du sist fysisk nøkkelen i en bildør, spør han.


Bergens Næringsliv

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

21

æ re naiv på nettet

–˜Foret par hundre kroner kan man kjøpe en støysender˜pånettet˜fraHong Kong. Det er ikke lovlig i Norge, men er lett å anskaffe.˜En slik støysender gjør at signalet fra nøkkelen ikke når frem til bilen, og den forblir ulåst når du går fra den. Selv om du og jeg neppe tenker på det, så gjør lovbryterne det. –˜Detskjer, også i Norge, sier Thorsheim. Et annen nevnt utfordring er den elektroniske kjøreboken som bilen kan føre for deg. Den følger med på hvor og hvor langt du kjører. Det betyr at du kan sjekke bevegelsene til en biltyv, men også til andre. –˜Dersomdin kjære låner bilen kan du spore hvor bilen er og hvilken rute hun kjører, sier Thorsheim. Og den typen overvåkning er ulovlig, ifølge Datatilsynet.

SIKKERT NOK FOR FOLK FLEST Thorsheim mener til tross for eksemplene han skisserer at sikkerheten for folk flest er god nok, dersom man tar sine forholdsregler. –˜Det er økt risiko ved å ha så mange elektroniske duppeditter, og av og til føler jeg at jeg går inn i fremtiden med litt blandede følelser, sier han. Det er enklere å nå deg dersom noen er ute etter å ta deg. – Hva kan man gjøre? – Ofte er det slik at ny teknologi ikke nødvendigvis er noe vi virkelig trenger - og da kan man like godt stå over. Et eksempel på det er kjøleskap med innebygget kamera. Man kan riktignok sjekke på mobilen hvor mange liter melk man har, mens man står på butikken. – Hva om du en sen kveld tusler i nettoen

Ofte er det slik at ny teknologi ikke nødvendigvis er noe vi virkelig trenger. Per Thorsheim inn på kjøkkenet for å hente noe i kjøleskapet? Dersom noen har hacket kjøleskapet ditt, så kan de se deg, sier Thorsheim. –˜Det er greit å være litt bevisst på hva man har av utstyr, og når man faktisk trenger det. Det er jo fortsatt å anbefale å slå av utstyr når man ikke bruke det, og utstyr som er skrudd av kan ikke misbrukes på samme måten.

– VÆR KRITISK: Per Thorsheim vet mer enn de fleste om sikkerhet på nett. Han advarer mot å stole blindt på ny teknologi, og å holde seg unna den man ikke trenger. Foto:


22

Bergens Næringsliv nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

FANTASTISKE OVERMADRASSER & HOVEDMADRASSER I REN TALALAY LATEX • Pustende og avkjølende effekt • Antibakteriell og motstandsdyktig for midd og mugg • Idéell for regulerbare senger, og hvis du er redd for jordstråling • Råmaterialet tappes ifra gummitre • Kvalitet i hver dråpe

r fjærmadrasse • Skumplast /

getøy g puter • Sen o r e n y D • r e arnemadrass

eb

lig • Allergivenn

! T E N O R O C D E M E R D E B SOV

ingvogn. p m ca g o il b o b t, hjem, hytte, bå il T l. å m e ll a å p er Vi lager madrass

Golseng Priser m/skuff:

u/skuff:

90/120/200 kr 10.900,- kr 8.900,90/150/200 kr 11.900,- kr 9.900,-

Voss familieseng:

75/200 kr 1700,-

75/75/200 kr 3290,-

90/200 kr 1800,-

90/90/200 kr 3390,-

120/200 kr 2200,-

90/120/200 kr 3590,-

150/200 kr 2500,-

90/150/200 kr 3990,-

kr 4.500,-

120/200 kr 6.990,-

kr 4.900,-

150/200 kr 7.500,-

kr 5.500,-

180/200 kr 7.500,-

kr 5.500,-

Bygdanytt

Voss enkelseng:

90/200 kr 6.500,-

Solide etg./familiesenger • forskjellige design • m/eller uten skuffer • flere farger • inkl. bunner MADRASSER / OVERMADRASS Standard str. som lagerføres 75/190 80/190 85/200 90/200 75/200 80/200 85/190 90/210 75/210 91/213 120/200

Stor

Fjærmadrass stoppet m/ullmatte og allergivennlig fiber

÷30% SALG DIREKTE FRA FABRIKK

CORONET MADRASSER AS Industrihuset - 5265 Ytre Arna • Tlf. 55 24 80 60 / 55 24 73 73 Produksjon av Coronet madrasser. • www.arna-coronet.no E-post: post@arna-coronet.no

t ut

valg Opp i teppe til r

÷50

%

Åpningstider: Mandag - fredag 9-16 Torsdag 9-19 Lørdag 10-15


Bergens Næringsliv

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

23

Detsmakfulle,vellykkedemåltidet

starter med råvarene!

10 Kun

MINUTTERS

ntrum. kjør ing fra se Like ved Bergen Malingfabrikk.

Gjør som mange av byens beste restauranter, catering ÿ rmaer og cafèer: Kjøp dine kjøttvarer hos H. Brakstad Eftf. AS! Vi har ca. 25 forskjellige pølser.

tt er ø j k e n n i p s t e År n! e k k i t u b i t e ko m m

Våre smakfulle lammepølser, Ulrikpølsen og Godvikpølsen lages uten melk.

H. Brakstad Eftf. AS

rua

øyb

Ask

veie

køy

- As

ÅPNINGSTIDER: Man-Fre : 08.00-16.00 Lør: 08.00-13.30

Kleppestø

n

HER FINNER DU OSS! H. Brakstad Eftf. AS Kjøttforedling Leirvikåsen 31

Askøy veien

Pølser for allergikere produseres på

l e, u l rene f k a ma råv s t d De me . bestilling. . er ig av ar lgel seg v oø ts te elvf ytte i l va er s ben k t å e år star en v k r t k e o t f ltid t ko n e kje e må et v r e d d Vi kke og lly ve

sen

vikå

Leir

Leirvikåsen 31, 5179 Godvik Tlf. 55 93 66 75 · Faks 55 93 04 96 · E-post: post@hbrakstad.no

Godsviksvingene Ta til høyre i rundkjøringen.


FAV.02.2012_Layout 1 29.01.12 20.08 Side 1

Vi ønsker alle våre forbindelser en Miljøriktige lokaler god jul og et godt nyttår!

EIENDOMSPRISEN 2007

Godt arbeidsmiljø skaper trivsel og glede. Miljøriktige lokaler Kontakt oss i dag på telefon 05588

Godt arbeidsmiljø skaper trivsel og glede Kontakt oss i dag på telefon 05588 15000 kvm – Bolig – Butikk – Kontor – Undervisning – Lager 18 stk. Leiligheter m/hybel

15000 kvm - Bolig - Butikk - Kontor - Undervisning - Lager 18 stk. Leiligheter m/hybel

FAV.02.2012_Layout 1 29.01.12 20.08 Side 1

FAV-bygget – Minde. Enerigmerking

FAV-Bygget - Minde. Energimerking

4 Ferdig 2013/201 Kanalveien 62

Kanalveien 60

Miljøriktige lokaler Kontor Undervisning

Kontor - Undervisning - Næring EIENDOMSPRISEN 2007

62 Kanalveien 60 Godt arbeidsmiljø skaper trivsel ogKanalveien glede. Kontor - Undervisning Kontakt oss i dag på telefon 05588 - Næring 15000 kvm – Bolig – Butikk – Kontor – Undervisning – Lager 18 stk. Leiligheter m/hybel

FAV-bygget – Minde. Enerigmerking

Tollbodallmenningen 1B

Gamlehaugvegen 20 Kontorlokaler

Kontor - Undervisning - Butikk - Lager

Kanalveien 54

Tollbodallmenningen 1B 4 Ferdig 2013/201 Kanalveien 62

Kanalveien 60

Gamlehaugvegen 20 Kontorlokaler

Kontor - Undervisning Kanalveien 88 - Næring For nærmere opplysninger:

Ta kontakt med Odd Fondevik Kontor - Undervisning - Butikk - Lager Mobil: 917 19 443

Tilsalgs ved Herland Eiendom AS Vi står på for våre kunder!

«You name it»

Telefon: 05588 - 55 11 77 10 favgruppen@fav.no I www.fav.no

Vi tilpasser: •Salg •Utstilling •Kontor Gamlehaugvegen 20 Vi tilbyr: •Eksklusive kontorer •God parkering Kontorlokaler Tollbodallmenningen 1B

Kontor - Undervisning - Butikk - Lager

Kanalveien 88

Residens Bønesstranden

For nærmere opplysninger: Kanalveien 88

Ta kontakt med Odd Fondevik Mobil: 917 19 443 Ta kontakt med Odd Fondevik Telefon: 05588 - 55 11 77 10 Mobil: 917 19 443 Telefon: 05588 - 55 11 77 10- www.fav.no favgruppen@fav.no For nærmere opplysninger:

står på for våre kunder! Vi står påVifor våre kunder!

«You name it»

favgruppen@fav.no I www.fav.no

Vi tilpasser: •Salg •Utstilling •Kontor

Lokaler tilpasset: • Salg • Utstilling • Kontor • Undervisning • Lager Vi tilbyr: •Eksklusive kontorer •God parkering

Bergens næringsliv - 10 - 2012  

Byavisen Bergen

Advertisement