Page 1

Akademisk business

Industri

Oljefunn i vest

Storfunnet vest for Haugesund kan sikre oss 1500 milliarder i rene oljeinntekter.

Å gjøre forskning til business er oppgaven til Bergen Teknologioverføring. Side 22-23

side 8-9

Bergens næringsliv Nr. 2 - oktober 2011

Doktorrekord

UiB satte ny rekord med 237 doktorgrader i fjor, og mener rekorden kan jazze opp ryktet i utlandet. Side 18-19

Arbeidsmarked

Null overtid

Nyutdannede blir lurt til gratis overtidsjobbing, advarer Tom Bolstad, leder for Econa. side 14-16

Sukkersjokk

IKEA er både elsket elsketog oghatet. hatet.Møt Møtmannen mannensom som øverste ansvar ansvarfor fordet detnye nyemilliardbygget milliardbyggeti Åsane. i Åsane. har øverste

Gründer Guro satser Myhre satser pengene på muffinsegen muffinsside 26-27 26-27 kjede. side

Næringsliv Profil ▍4

Klar for fl yttesjau Side 4-5

Næringsliv Næringsliv Industri ▍8

Dagskurs 10-240 deltagere Moderne lokaler Moderne utstyr Ekte hjemme laget mat Stor parkeringsplass

Næringsliv Næringsliv Akademia ▍18 18

Kurs og Konferansesenter

Næringsliv Næringsliv Marked ▍26

Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal www.beredt.no Tlf. 55 36 26 00 eller 47 93 47 87


Bergens næringsliv - 2 - 2011  

Bergens næringsliv