Page 1

Dyre dråper

Ut av landet

Avholdshotellet la om og satser i stedet på whisky.

«The Megaphonic Thrift» har fått internasjonal platekontrakt.

Side 12-13

Side 38

Friske penger Kor Vest får 810 000 kroner i støtte. Korleder Håkon Matti Skrede håper å kunne ansette sangere fast. Side 42

Nr. 44 - 14. desember 2010

Utfordrer næringslivet

Per Grieg er en av få bedriftsledere i Bergen som har satset bevisst på kunst. Kunstdirektør Erlend Høyersten mener flere bedrifter må komme på banen. Side 4-6

Hjelper straffedømte

«Aurora» skal hjelpe kvinner både før og etter soning. Side 3

Får prøve seg som kunstnere

14 000 barn har laget sine egne grafiske trykk i Skolenes Kunstverksted. Billedkunstnerne Trond Knutli og Roger Gjerstad vil ha støtte til å doble kapasiteten. Side 40-41

Aktuelt Lokalt ▍3 Livsstil Mat ▍8 Meninger ▍14 Kultur I byen ▍36 Kultur Musikk ▍38 Kultur Film ▍44

Vi selger god søvn...

MADRASS-SALG DIREKTE FRA FABRIKK 90 81 82 90

madrass-salg

» » » » »

Her kan du få tilpasset egne mål.

Vi kanStort BRANNvern utvalg i tepper www.teknisk-industrivern.no 90 81 82 90

i kan BRANNvern CORONET MADRASSER AS

ww.teknisk-industrivern.no ndustrihuset - 5265 Ytre Arna - Tlf. 55 24 80 60/55 24 73 73

Produksjon av Coronet madrasser - www.arna-coronet.no Åpningstider:Voss Man.-fre. seng 9-16.00 • tors. 9-19 • lør. 10-15

MADRASSER / OVERMADRASS

Direkte fra fabrikk Fjærmadrasser - skumplast - latex Overmadrasser og barnemadrasser Alt kan lages etter mål Alle Wilton tepper ÷ 50% CORONET MADRASSER AS

Standard str. som lagerføresIndustrihuset - 5265 Ytre Arna - Tlf. 55 24 80 60/55 24 73 73 Produksjon av Coronet madrasser - www.arna-coronet.no 75/190 80/190 85/200 90/200 75/200

80/200

85/190

75/210

91/213

120/200

Åpningstider: Man.-fre. 9-16.00 · tors. 9-19 · lør. 10-15

90/210

÷ 15%

Voss seng


2

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

Morer julen inn

Fliflet/Hamres tradisjonsrike julekonsert finner sted på Ricks lørdag før lillejulaften. Tomannsorkesteret stiller med trekkspill og trommesett, supplert med sang, melodika og gryter. Duoen fyller 20 år neste år, noe som skal feires med blant annet Christianssand String Swing Ensemble.

Aktuelt Meninger Synspunkt

▍36 TV2 skal fortsatt være motoren i media miljøet i Bergen.

Ruth Grung (Ap) Kommunalråd Komitéleder for miljø og byutvikling Bergen kommune

REGJERINGENS AVTALE MED TV 2 er en kjempeseier for det raskt voksende kommunikasjons- og mediamiljøet i Bergen og for Arbeiderpartiet lokalt. I kjølevannet av TV 2s tilstedeværelse i Bergen har flere teknologisk orienterte bedrifter etablert seg i byen: -Storm, -Mozart Media, -Vizrt, -It’s Learning for å nevne noen. Alle med stor suksess langt utover landets grenser. Det samme gjelder for film og dokumentarmiljøet i byen og samarbeidet med regionale kunnskapsinstitusjoner, som Universitetet i Bergen, NHH, Nera m.fl. På denne måten har TV2 bidratt til å forsterke lokale fagmiljøer, og styrket Bergensregionens posisjon innen media og teknologi. DET ER OGSÅ HELT avgjørende for utvikling

av Bergen som nærings- og kunnskapsby at vi har bedrifter som med hovedkontor i byen. Mens det sittende Høyrebyrådet har gjort det de kan for å svekke BKK, så har Arbeiderpartiet jobbet strategisk nettopp å beholde nøkkelbedrifter som BKK og hovedkontor for TV2 i Bergen. Norge er ett av de landene hvor allmennkringkastingen fortsatt står sterkt. Kulturpolitisk har det stor betydning for et lite land at vi har kringkastere som er bevisst sin rolle med å spre informasjon, sette utfordringer på dagsorden, fremme debatt og ikke minst få frem norske stemmer og historier med utgangspunkt i vår virkelighet. En av grunnene til at Norge har lykkes er nettopp det faktum at man i sin tid bevisst plasserte hovedkontoret til

Aktuelt Uken som gikk

TV2 utenfor Oslo. Det er viktig å se verden fra både mot tillitsvalgte og ledelse. Det var ikke et annet ståsted enn Oslo. Den positive kon- mange som trodde at vi skulle klare å få til en kurransen mellom NRK og TV 2 der de gjen- ny avtale for TV2, men nå ser vi resultatet av sidig utfordrer hverandre har også gitt bedre godt strategisk arbeid. TV til alle. I andre land har de kommersielle Til tross for hvor viktig media er, så er det TV-kanalene overtatt markedet og befolknin- overraskende få politikere som har kunnskaper gen sitter igjen med å «velge» mellom helt like om mediapolitikk. Det pågår nå store drakamkanaler. per om eierskap og posisjonering. Her kreves Norge er et sammensatt land og det er et det at man følger med og hindrer uheldige overordnet politisk mål at vi har en mediapo- konkurranseforhold som vil gi oss mindre litikk som bygger opp under, og videreutvikler mangfold i media. vår nasjonale identitet. Bevisst forhold til egen BERGEN HAR NÅ en ypperlig mulighet til å kultur og identitet gjør oss også bedre i stand til styrke vårt bedrifts og fagmiljø innen komå møte en verden i endring på en positiv måte. munikasjon og media. Det bør etableres et En sterk mediapolitikk er derfor avgjørende for tettere samarbeid mellom bedriftene og forset velfungerende demokrati. kningsmiljøene. Vi trenger også en debatt DET HAR VÆRT utfordrende å jobbe politisk om innhold. Det er gledelig at TV2 nå satser med TV2. De sorterer under Kulturministeren, igjen på dokumentar, men vi ønsker enda mer selv om det handler vel så mye om næringspoli- undersøkende journalistikk, videre satsing tikk. Det er også mange som har meninger om på nyheter og kanskje mer egenproduserte innholdet i TV2 og ikke klarer å skille det fra underholdningsprogrammer der andre enn bedriften TV2. Arbeiderpartiet lokalt har der- Skavland sin vennekrets slipper til. for jobbet både mot kulturministrene, men også Ønsker uansett TV2 lykke til. Det har vært hatt tett samarbeid med statssekretær Rikke en tung og lang tid med mye usikkerhet som Lind i Næringsdepartement. Arbeiderpartiet har satt sine spor. Dere kan nå se frem til en har også den fordelen at vi har gode relasjoner velfortjent juletid og vi er mange som gleder oss på deres vegne.

Byblikk Camilla Aadland

camilla@byavisen.net

I slutten av tenårene var jeg i sterk opposisjon til julen. Jeg mente at den var en overdrevet kjøpesenterskapt feiring som tok fullstendig overhånd. På ett tidspunkt foreslo jeg for kjæresten å bytte julen ut med en lysfest. Uten gaver, med god mat og venner og minst mulig hysteri. Det ble ikke noe av, for å si det sånn. Siden har jeg feiret ikke-jul både på stranden i Nha Trang og på en flott restaurant i Phnom Penh. Uten gaver, med god mat. Men de siste årene har noe skjedd. Det begynte i fjor, med tenning av adventstake hver søndag, julepynting og mitt aller første juletre i eget hjem. I år lot vi julen slippe inn allerede i november, med pepperkakebaking, ribbespising og julelystenning første søndag i advent. Nå kjenner jeg en stille forventning over at det er desember og julemåned. Jeg gleder meg over kalenderåpning hver morgen og skeive pepperkaker fra barnehagen. Kanskje får jeg min helt egen dorullnisse til jul i år? For å si som eldstemann: Jeg venter på jul…

PLASTNISSE: To bydelsnisser vokter inngangen til kjøpesenteret Oasen i en travel førjulstid. HSH, Hovedorganisasjonen for handel og tjenester, spår at vi i år vil svi av om lag 48,5 milliarder kroner på julehandelen. Dette er en økning på fem prosent fra 2009. Foto: Silje Stavrum Norevik

Byavisen Avisprodukter AS Krokatjønnveien 15 - 5147 Fyllingsdalen Tlf: 55 17 36 50 - Fax: 55 16 50 75 redaksjon@byavisen.net annonseinfo@byavisen.net Ansvarlig redaktør: Ole Tom Kolstad


nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

Aktuelt

Livsstil

▍2-6

Meninger

▍8-13

▍14-15

3

Kultur ▍36-45

Unikt tilbud til kvinner i fengsel

Straffedømte kvinner kan nå få hjelp både før, under og etter soning. – Dette er helt unikt i Europa, sier prosjektleder Anne Almquist .

VIL HJELPE: Åshild Austegard (til v.) ,Anne Almquist, Linda Maurstad og Silje tror kvinnetiltaket Aurora kan hjelpe straffedømte kvinner til et bedre liv. 

Ingen sanksjoner Hun og de tre andre ansatte i prosjek40 kvinner er i dag en del av tiltaket, tet holder til i etasjen over Megafon. som har fått navnet Aurora. Fire av Her har de åpne dører for alle som dem venter på soning, rundt ti er i trenger det. gang med straffegjennomføring, – Vi sanksjonerer ikke. Her kan mens resten er ferdige med sin man gå på en smell og være åpen om straff. det, sier Åshild Austegard. – Denne helhetstanken er helt ny. For Silje, som er en av de 40 som Vi bistår kvinnene både med planleg- får hjelp av kvinnetiltaket, er akkurat ging av soning, er med på løslatelsen det viktig. og hun kan være hos oss så lenge hun – Dette er den plassen jeg har vært vil. Det er ingen tidsbegrensning, sier der jeg har kunnet være ærligst, sier Almquist til Byavisen. Silje. Målet med Aurora er å bidra til Selv har hun brukt heroin i skjul i økt livskvalitet for kvinnene som er ti år, uten at verken arbeidsgiver eller med. familie visste om det. Hun fikk vite – Økt livskvalitet kan blant annet om Aurora da hun skulle sone en føre til mindre rusproblemer, lavere kort samfunnstjeneste. Nå har hun risiko for ny straff og bedre kontakt fått hjelp inn i legemiddelassistert med familien, sier Almquist. rehabilitering (LAR). Camilla Aadland camilla@byavisen.net

Feather - Overmadrass med dun og fjær som gir en unik mykhetsfølelse.

Tiltaket er et samarbeid mellom Alf, som er et kommunalt eid aksjeselskap som skal gi yrkeshemmede arbeidstrening og Bergen fengsel. Det I Bergen fengsel treårige prosjektet mottar midler fra Flertallet av kvinnene som får hjelp, Helsedirektoratet og Husbanken. har en rushistorie. Gjennom Aurora – Vi har søkt hos Justisdepartefår de hjelp til bosetting, kontakt med mentet også, men der fikk vi avslag. hjelpeapparatet og sosial trening. De ba oss om å søke Kriminalomsorg – Hver mandag er to av oss i Vest, men der sparer de penger, sier Bergen fengsel. Der har vi samtale- prosjektlederen. grupper både med dem som er på lukket avdeling og de som er i vare- Pionerer tekt, forteller Linda Maurstad. Hun tror likevel finansieringen vil Tanken er at dette skal være et gå i orden. lavterskelstilbud for kvinner som – Politikerne har tro på dette, men trenger det. har foreløpig ikke bidratt med penger. – Vi er der for å ivareta kvinnenes Jeg tror det vil løse seg, sier hun. behov. Vi kan være med hele veien – Finnes det tilsvarende tiltak i og passe på at hennes interesser blir Norge? ivaretatt, sier Almquist. – Det finnes ikke i hele Europa. Vi –Å ha en plass der man kan slippe å tenke på hva man sier, gir en følelse av trygghet, sier hun.

Castello - Vårt mestselgende sengetøy i flott kvalitet.

Xleep Hodeputen med DUX spiraler og dun, gir en fantastisk sovekomfort

er pionerer, derfor er det viktig å ha kvalitet på det vi gjør, sier Almquist, som har vært på en rekke konferanser for å fortelle om hvordan de jobber. Silje skal nå bidra i ressursgruppen som skal være med og forme det videre arbeidet. – Jeg ser frem til å komme i gang med det. Dette har gitt meg veldig mye, sier hun. – Har du tro på at dette kan hjelpe andre? – Absolutt. Jeg ser bare hvor mye det har hjulpet meg og jeg står ikke i de verste skoene. Det betyr mye for dem som virkelig trenger det og som ikke har støtte andre steder, sier Silje.

JULEGAV ET IP S!

20% julerabatt

15% juelrabatt

Foto: Camilla Aadland

Velkommen ti l oss og la d eg i nspi rere! Jetson - Klassiker i sort skinn, Classic soft. kr. 18.900,-

50x70 cm: kr. 625,-

DUXIANA.COM

Spesialbutikken for DUX i Bergen Strandgaten 91 Ytterst i gågaten Kundeparkering Tel: 55 32 24 55 Man-Tor 10-18 Fre-Lør 10-16


4

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

Unge drikker mindre En rekordhøy andel unge oppgir at de er avholdende fra alkohol eller bare har smakt alkohol noen ganger, i en ny undersøkelse som Stiftelsen Bergensklinikkene har utført på oppdrag fra Bergen kommune. På 8. trinn er 65 prosent avholdende fra alkohol, og på 10. trinn oppgir 40 prosent av guttene og 31 prosent av jentene at de ikke drikker. Samtidig er det færre ungdommer som drikker ofte, og færre har vært tydelig beruset. Dermed reduseres også andelen unge som har opplevd vanskeligheter som følge av alkoholbruk.

Færre boligbranner i Bergen – I Bergen har vi hatt en nedgang i antall boligbranner fra 2009 til 2010 på hele 32 prosent. Tryg har aldri tidligere registrert tilsvarende endring fra et år til et annet, sier konserndirektør Kjerstin Fyllingen i en pressemelding. Hun berømmer Bergen brannvesen, som årlig har rundt 20 000 tilsyn i boligmassen i Bergen. Forrige uke var justisminister Knut Storberget med hjemmebesøk til innbyggere over 67 år. Nye tall fra DSB viser at personer over 70 år har 4,5 ganger høyere sjanse for å dø i brann enn resten av befolkningen.

Får penger av Trond Mohn Det juridiske fakultet i Bergen vil de neste fire årene motta i alt 16 millioner kroner fra Trond Mohn gjennom Bergen Forskningsstiftelse stiftelsen. Pengegaven skal knyttes til det nyopprettede prosjektet ”Funksjonalitet i strafferettssystemet”. Dette prosjektet har som ambisjon å gi en unik innsikt i hvordan politi, domstoler og reaksjonsapparatet fyller ulike funksjoner i forhold til hverandre i strafferettssystemet. Med de nye millionene vil fakultetet få muligheten til å ansette flere personer i midlertidige vitenskapelige stillinger.

Etterlyser flere bedr

MODERNE: Erlend Høyersten, museumsdirektør, mener bergenske tallknusere godt kan sastse på egne kunstsamlinger eller sponsorstøtte til unge kunstnerskap for å gjøre Bergen

Kunstdirektør Erlend Høyersten mener bergensbedrifter bør åpne lommeboken og satse mer langsiktig på moderne kunst.

for ekstern merkevarebygging. Jeg Oslo for å foredra om konsernets mener også at det å forholde seg kunstsatsing, og lære bergensk til kunst, er positivt overførbart til næringsliv hvordan kunst kan være hvordan firmaet løser daglige utfor- en investering som gir avkastning. – Å satse på kunst, gir signaler om dringer, sier Høyersten. kvalitet i alle ledd og at man tør å Taper konkurransen mot gjøre noe som ikke alle andre gjør. Innkjøp av moderne kunst komOslo Han påpeker at selv om flere ber- muniserer dessuten risikovillighet, om næringslivet hadde en bevisst gensbedrifter foretar sporadiske sier Anne Wiland. Silje Stavrum Norevik Telenor satser på enkelte kunstsilje@byavisen.net satsing, ville det vært gunstig både innkjøp, så finnes ingen med en for utøvende kunstnere og gallerier, egen innkjøpsordning, eller langsik- nerskap, fremfor å kjøpe kunsten Flere norske bedrifter satser på og ikke bare for kunstfeltet, men tig og strategisk satsing. Direktøren spredt. Det betyr at 450 kunstnere kunst som markedsføring. Erlend også byen som helhet, sier Erlend tror gapet mellom Oslo og Bergen er representert hos telegiganten. vil bli større om ingen private aktø- Wiland ser en økende interesse Høyersten, direktør ved Bergen Høyersten. Kunstmuseum oppfordrer bergensDirektøren viser til kunsthisto- rer tar et tak for kunstfeltet i Bergen. i norsk næringsliv for å satse på bedrifter til å kaste seg på. rien hvor privat sponsing og mesén- Han mener tettheten mellom store kunst: – Først må man spørre seg. Hva – Skal Bergen være en progressiv virksomhet har vært viktig for å konserner, unge bedriftsledere som og attraktiv by som folk bosetter bygge opp samlinger over tid. Også er opptatt av kunst – og mange er en kunstsamling? Det er viktig seg i, er det viktig også å bygge opp Bergen Kunstmuseum har nytt godt kunstinstitusjoner i hovedstaden å bygge den opp systematisk. Hvis er hovedgrunnen til at flere Oslo- man satser langsiktig på profil og private kunstsamlinger. Da må flere av gaver gitt av næringslivet. fra næringslivet komme på banen – Det offentlige er helt avhengige bedrifter satser strategisk på kunst. kvalitet i bedriftens kunstsamling, – I Oslo har man både Stenersen, har det positiv effekt for merkevaog støtte opp mot både museum av privat støtte og donasjoner for å og nye kunstnerskap. Hittil har kunne foreta spennende kjøp. Når Astrup Fearnley og Operaen. ren, sier Anne Wiland. bergenserne vært om ikke konser- bedrifter kjøper kunst betyr det Akkurat nå er Bergen en spennende vative, så forsiktige. Det er klart at også noe for identiteten internt og kunstby, men vi sakter akterut om ikke det skjer noe i fremtiden, sier Også for småbedrifter museumsdirektøren. Telenor har lang historikk som kunstsamler. Den skriver seg tilbake til 1855 og daværende Televerket. Eksemplet Telenor Siden den gang har mange klassiske Anne Wiland leder Telenor sin portretter av medaljerte menn blitt kunstsamling som teller 1600 verk. flyttet på – til fordel for moderne I forrige uke var hun flydd inn fra kunst som gjerne er integrert i

– Å satse på kunst, gir signaler om kvalitet i alle ledd og at man tør å gjøre noe som ikke alle andre gjør. Innkjøp av moderne kunst kommuniserer dessuten risikovillighet. Anne Wiland, leder for Telenors kunstsamling TELENOR: Satser på kunst, her med ustmykning fra Fornebu-bygget Foto: Telenor


▍Aktuelt Lokalt

5

rifter som satser på kunst 1) Kjøper din bedrift inn kunst? 2) Er kunstkjøp en del av selskapets helhetlige markedstrategi? GEIR MIKALSEN, KOMMUNIKASJONSDIREKTØR RIEBER & SØN 1) Rieber & Søn har opp gjennom årene kjøpt mye kunst. Det er noen år siden vi sist kjøpte kunst, rett og slett fordi vi er svært tilfredse både med kvaliteten, variasjonen og mengden av kunst vi har. På veggene i våre lokaler har vi en miks av kunst- og matbilder. Vi kommer neste år til å skifte ut matbildene. 2) Kunstinnkjøp er ikke en del av vår helhetlige markedsstrategi. Vi er et matvarekonsern, og de initiativ vi gjør innen markedsstrategi skal underbygge vår kjernevirksomhet som er mat. JULIET BALGOBIN, MERKEVARESJEF BKK 1) BKK kjøper tidvis kunst, oftest i forbindelse med utsmykning av egne eiendommer. Vi kjøper kun originalarbeider, både av etablerte kunstnere og nykommere, mange av dem med base på Vestlandet. Blant annet Bjørn Sigurd Tufta og AK Dolven. 2) Ja, for kunsten vår bidrar til å vise BKK-konsernet som en moderne og solid bedrift med kvalitet i alle ledd, også når det gjelder utsmykning. LARS OVE BREIVIK INFORMASJONSSJEF SPAREBANKEN VEST

n og egen bedrift til et attraktivt sted å være.

Foto: Silje Stavrum Norevik

bygningene. Også på Telenor på kroner, kan man kjøpe et større Kokstad. verk til 100 000 kroner og 4-5 verk Til sammen ett og et halvt for det resterende. Året etterpå kan årsverk administrerer kunstinn- avsetningen være kanskje 100 000 kjøpene til Telenor. Det har falt kroner og man er i gang. Jeg synes norske kunstnere og gallerier tungt absolutt det bør være interessant for brystet at selskapet ikke satser for små- og mellomstore bergensnevneverdig på nordmenn. bedrifter å bygge opp en egen – Som internasjonalt selskap, vil kunstsamling, sier hun. vi satse like mye på internasjonal kunst, sier Wiland. Les også: Slik har det seg eksempelvis at – Min beste forretning Jenny Holzers 430 tidvis provo- noensinne. Side 6  serende utsagn preger bygget på Fornebu. – Dette er beinhard feminisme, – Skal Bergen være en progressiv og mener Wiland. Til sammen 35 millioner kroner attraktiv by som folk bosetter seg i, ble brukt da Holzers lystavler og er det viktig også å bygge opp priannen internasjonal samtidskunst ble kjøpt inn for å utsmykke hovedvate kunstsamlinger. Da må flere kvarteret på Fornebu. fra næringslivet komme på banen Men Wiland vet også råd for og støtte opp mot både museum og bergensbedrifter med noe svakere finansielle muskler: nye kunstnerskap. – Man behøver ikke starte med enorme budsjetter. Hvis man Erlend Høyersten, direktør Bergen Kunstmuseum starter med for eksempel 200 000

1) Vi bruker kunst mest i utsmykningsøyemed. Da hovedkontoret i Kaigaten var nytt i 1985, ble det kjøpt inn en del kunst, hovedsakelig trykk. De fleste ble innkjøpt av da relativt ukjente kunstnere. 2) Vi benytter ikke kunst aktivt i profileringsøyemed. Vi har i dag ikke eget galleri eller utstilling i noen av bankens lokaler. Vi har heller ingen kunstverk på utlån til eksterne gallerier eller museum. Men Sparebanken Vest støtter årlig 15 utøvende kunstnere med stipend på 50 000 kroner gjennom Visjon Vest. BIRGITTE FRIELE KJEDESALGSSJEF STORKJØKKEN, KAFFEHUSET FRIELE 1) Vi er er interessert i kunst og har kjøpt en del gjennom årene. Vi er opptatt av og tror det er en glede både for de ansatte og for gjester som kommer på besøk. Kunsten kjøper vi fra ulike gallerier, blant annet i Bergen. Vi er opptatt av moderne kunst og har bilder av blant annet Nina Roos og Ørnulf Opdahl. 2) Kaffehuset Friele har ikke selv kunst som en del av vår markedsstrategi, men vi samarbeider tett med kaffemerket Illy som bruker kunst som endel av sin markedsstrategi. Blant annet gjennom en egne kaffekopper som de får kjente kunstnere til å designe. Selv om det ikke kunst i seg selv, har vi dessuten mange flotte kafferelaterte bilder på våre møterom og kontorer. Dette er bilder inspirert av kaffens vei fra busk til kopp.

Gjør henne glad Gi et gavekort på en av våre deilige behandlinger eller populære produkter www.clinicit.no - Facebook: fb.unghud.no

FEMINISME: Jenny Holzers feministiske utsagn pryder bygget på Fornebu. Tilsammen 35 millioner ble brukt til utsmykning.

Vestre

55 32 11 24 - Christian MiChelsens gate 5 Torggate 6 -www.CliniCit.no 55 96 38 00 - www.unghud.no


6

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

– Min beste forretning noensinne

SAMLER: Per Grieg Sr. har en stor kunstsamling, og mener kunsten har gjort Grieggården til en attraktiv arbeidsplass.

Foto: Silje Stavrum Norevik

Skipsreder Per Grieg Sr. har gjort trappene i Grieggården til galleri for de ansatte, men vil ikke satse på samtidskunst. Les også: Etterlyser flere bedrifter som satser på kunst Side 4-5  Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

Gjør henne glad Gi et gavekort på en av våre deilige behandlinger eller populære produkter www.unghud.no Facebook: fb.unghud.no

Vestre Torggate 6 - 55 96 38 00 - www.unghud.no

Per Grieg Sr. er styreleder i Grieg Foundation. Utenfor hans kontor i sjette etasje i Grieggården som vender mot Vågen, henger kostbare verk av blant annet Anders Zorn og Harriet Backer. Per Grieg Senior har en av Bergens største private samlinger. Men er du ung og eksperiementell kunstner, kan du neppe forvente å bli kjøpt inn av styrelederen. Han gjør det nemlig klinkende klart at det ikke er samtidskunst som fanger hans interesse. – Som kunstkjøper har jeg fulgt én linje til enhver tid – min egen subjektive oppfatning. Jeg vil ikke ha moderne kunst som jeg ikke forstår. Mye av konseptkunsten blir for meg mer som debattinnlegg enn kunst. Derfor har jeg valgt «trygg kunst»

som har overlevd over tid. Selskapet eier tilsammen 350 bilder. Mange av dem fra det Grieg betegner som en nasjonsbyggende gullalder, nemlig 1880. I følge Grieg Senior ligger det ingen bevisst markedstrategi bak den massive satsingen. Christian Krogh og J.C. Dahl er blant klenodiene i samlingen. – Penger har aldri vært drivkraften, men kunsten har gjort Griegbygget til en attraktiv arbeidsplass. I den åpne trappeløsningen i bygningens midte henger malerier på hvert trinn. Målet er å gjøre trappeavsatsen til både galleri og sosial møteplass. VIL LAGE LOUISANA PÅ OS Grieg Foundation er den største private bidragsyteren til Oseana, det nye kunst- og kultursenteret på Mobergsneset i Os. Senteret skal etter planen åpne i månedsskiftet april/mai 2011. I en av etasjene skal selskapets kunstsamling få fast plass. Per Grieg håper Oseana skal bli

vestlendingenes svar på Louisiana – det anerkjente museet på Humlebæk utenfor København. Han understreker at det vil være snakk om utlån fra kunstsamlingen, og at Grieggården i C.Sundtsgate fortsatt skal ha egne verker. – Jeg er litt vár for at kunstsamlingen skal bli for bundet opp. Det er viktig med en viss frihet i slike prosjekter, understerker Grieg. – Når ble du først interessert i kunst? – På 40-tallet dro jeg sammen med mine foreldre til England. Min far var arkitekt og ikke så interessert i det rene maleriet, men i estetikk. Da husker jeg at jeg virkelig fikk øynene opp for kunst, forteller Grieg. Sitt aller første bilde fikk han av en kunstglad tante som så den unge Pers interesse for kunst. Maleren het Christian Krohg. – Kunsten har vært min aller beste forretning.


nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

7

r e g r a e d g e a j d n e a j Kamp Kampan

Tilbudet gjelder t.o.m. 18. desember 2010

199,PARTI KJØP!

PR. STK

349,PARTI KJØP!

PR. STK

699,PARTI KJØP!

Arbeidslampe 28W

PR. STK

1,8 meter ledning

Snørydder Trallnor Solid, lett. Maks lengde: 140 cm

Gassovn 4,2kW

Sikring, hjul. Leveres med gasslange og regulator, men uten gassflaske (opp til 15 kg.). Varmeareal: 20-60 m2. Mål: 41x72x28 cm

99,-

PARTI KJØP!

PR. STK

1190,PARTI KJØP!

269,PARTI KJØP!

PR. STK

PR. STK

Brannteppe 1,2x1,2 meter

49,-

PARTI KJØP!

PR. STK

Avfukter 10 liter pr. døgn, 200W Stillegående

Brannslukker pulver Orex PG6 ABC 6kg.

Røykvarsler optisk

www.byggeriet.no

Byggeriet Askøy Byggsenter Strusshamn Senter Tlf: 56 15 12 60

Byggeriet Øygarden Byggsenter Byggeriet Torsbygg Pålsneset, Rong Ågotnes Tlf: 56 38 28 20 Tlf: 56 33 50 66

Byggeriet Mestersalg Bergen Vågsgaten 6, Laksevåg Tlf: 55 34 87 00

Byggeriet Mestersalg Bergen avd. Arna Storaneset 20, Indre Arna Tlf: 55 25 10 50

Byggeriet Mestersalg Bergen avd. Åsane Salhusveien 55, Nyborg Tlf: 56 11 30 70 Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.


8

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

Julekaker

Livsstil Mat

Julens kaker Pepperkaker eller sjokoladefudge? Valget er ditt. Sjokoladefudge Ingredienser * 1 ½ dl melk * 350 g melis * 100 g sukker * 150 g meierismør * 100 g hvit el. mørk kokesjokolade , grovhakket * ½ dl honning * 150 g marshmallows , oppdelte * 100 g valnøttkjerner , hakket

Slik gjør du: Varm melken forsiktig sammen med melis og sukker i en kjele. Rør med treskje til sukkeret har smeltet. Tilsett smør, sjokolade og honning under omrøring. Kok opp under lokk og la det koke 2 minutter. Løft av lokket og kok til massen er passe fast, men likevel myk, ca 12 minutter. Sett kjelen i kaldt vannbad. Visp til massen er kremaktig og har lysnet litt. Tilsett marshmallows og valnøtter. Hell massen i en firkantet form, 20x20 cm, dekket med bakepapir. Avkjøl litt, marker firkanter i massen med en spiss, oljet kniv. Sett den kjølig og skjær den i biter.

Berlinerkranser Ingredienser * 1 stk hardkokt eggeplomme * 1 stk rå eggeplomme * 60 g sukker * 125 g romtemperert smør * ca 175 g hvetemel * 1 stk lett pisket eggehvite * 1 dl perlesukker * 1 porsjon gir ca. 30 berlinerkranser

Slik gjør du: Mos de hardkokte eggeplommene ut i de rå eggeplommene. Tilsett sukkeret, og pisk det hele til eggedosis. Smuldre smøret i det meste av melet.

Bland eggedosisen i. Rør ikke for mye, da kan deigen bli kort og vanskelig å trille. La deigen hvile i noen timer eller natten på et kjørlig sted. Forvarm stekeovnen til 180 °C. Trill ut små deigemner om gangen til tynne pølser ca 8 mm tykk. Del pølsene i 10–12 cm lengder, og form dem som kranser. Dypp kransene i eggehvite og ta dem så over i en skål med perlesukker. Legg kransene på smurt stekebrett. Stek i ca 10 minutter.

Alle oppskrifter og bilder er hentet fra www.melk.no

Det vi helst forbinder med julekaker, nemlig de som er laget av blant annet smør, sukker, egg og mel, kom til Norge fra utlandet som et overklassefenomen i det forrige århundre. Det var de fine fruene i byene som spiste småkaker, mens de nippet søt vin til. På landet var det helst vørterkake det ble bakt til jul. Ingrediensene var vørteren etter ølbryggingen, samt rugmel og sirup. I Hanna Winsnes kokebok fra 1845 er det kun én oppskrift på julekake, og den er identisk med det mange kaller julebrød i dag. Kilde: Aperitif.no


nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

Pepperkaker

9

Smultringer

Ingredienser * 150 g smør * 1 dl lys sirup * 2 dl sukker * 1 dl kremfløte * 450 g hvetemel * ½ ts malt ingefær * ½ ts malt nellik * ½ ts pepper * 2 ts malt kanel * 1 ts bakepulver 1 porsjon gir ca. 25 pepperkaker

Slik gjør du: Ha smør, sirup og sukker i en kjele. Varm opp til sukkeret er helt smeltet. Ta kjelen av platen og avkjøl blandingen noe. Rør i fløten. Bland det meste av melet sammen med krydderet og bakepulver, og sikt dette i blandingen. Rør alt sammen til en jevn deig. La deigen stå kaldt til neste dag. Strø litt mel på bordet, og elt og kjevl ut deigen til den er ca 3 mm tykk. Stikk ut forskjellige figurer, og stek dem gyllenbrune ved 175 °C i ca 10 minutter. Avkjøl kakene på rist.

Ingredienser * 3 stk egg * 375 g sukker * 3 dl seterrømme * 2 dl matfløte * 50 g smør * 750 g hvetemel * ½ ts malt kardemomme * 2 ts hornsalt * 1 kg smult til steking eller nøytral olje 1 porsjon gir ca 70 smultringer

Slik gjør du: Visp egg og sukker godt sammen. Tilsett seterrømme, matfløte og smeltet smør. Sikt i hvetemel, kardemomme og hornsalt. Rør deigen forsiktig sammen. Dekk til

E-avis Les nye og tidligere utgaver på byavisen.net/e-avis

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

bakebollen med plastfolie og sett den kaldt i noen timer eller over natten. Bak deigen ut til en 1 cm tykk leiv på en godt melet flate. Bruk en smultringstikke til å lage ringene. Varm smult eller nøytral olje i en gryte til 180 grader. Stek ringene lysebrune i smulten. Avkjøl smultringene på kjøkkenpapir på rist. Tips: De små rundingene som blir til overs etter at man har stanset ut smultringene kan også stekes i smulten. Fyll de gjerne med litt syltetøy som sprøytes inn og rull de i melis.


10

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

BERGENS BESTE kjøpesenter


nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

LAGUNEN

Jul

GRATIS

MINIKONSERT Lørdag 18. desember kl. 17.00

I Lagunen kan du se

HANS FRA X-FACTOR Hans Bollandsås vil hilse, klemme og skrive autografer.

Utvidet åpningstid i desember

LØRDAG SØNDAG

10-20 14-19

HVERDAGER 10-21

www.lagunen.no

11


12

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

Whisky til 84.000

FORNØYD: Kjetil Smørås og Frode Harring i whiskybaren på Grand som har blitt lagt merke til i Europa. Her kommer både whiskynerder, whiskyklubber og slitne forretningsmenn med lyst på skotsk kornbrennevin.

Grand Whiskybar har tredoblet omsetningen siden 2006, mye takket være skotsk kornbrennevin. Usnobbet vennlighet er grunnen, mener hotellsjef Kjetil Smørås. Silje Stavrum Norevik

T NYHE DELL MO GULV

silje@byavisen.net

- Oppvarming & kjøling - Bedre inneklima med aktiv luftrensing - Lavere strømregning - Gratis og uforpliktende befaring

Ta kontakt med din lokale salgsrepresentant. eller besøk vår butikk Silhuett i Håkonsgt. 13 Tlf. 55 90 06 76 for et godt tilbud! RA RF PRISE

,14.990

Lars Øyvind Veland tlf. 977 74 200 Nils David Hellesland tlf. 483 17 821

AUTORISERT TOSHIBA FORHANDLER

www.total-service.no

Hotelldirektør Kjetil Smørås og barsjef Frode Harring på Grand Hotell Terminus smiler bredt. Da de åpnet egen whiskybar i 2006 ble de møtt med skepsis. Men med en omsetning på 4 millioner for 2010, er det tydelig at konseptet har truffet publikum. Og det på et tidligere alkoholfritt misjonshotell. – Å drive hotellbar er en egen nisje, mener barsjef Frode Harring. – Vi har rocket opp littegrann, ikke bare ved å pusse opp fysisk, men også ved å ha endel arrangement her som månedlige Jazzbox, forteller Kjetil Smørås. Et kveldsåpent whiskymuseum Smørås er full av lovord om sin whiskykompanjong, Frode Harring, som

ikke hadde jobbet med whisky før han ble ansvarlig for baren på Grand. Nå reiser han flere ganger årlig på studieturer til destillerier i Skottland,

whisky er et håndverk, understreker de to. Frode Harring har smakt seg gjennom 1000 typer. Hotellbaren er allerede meritert flere ganger. I

DYRE DRÅPER: Frode Harring med barens dyreste dråper: 84 000 kroner er den nette sum for flaska.

2008 ble den kåret til Norges beste whiskybar. Den er også med på en prestisjefylt liste over verdensbeste whiskybarer. Bare 48 barer av 500 søkere kom gjennom nåløyet. – Dessuten ble Frode kåret til beste whiskyambassadør. Jeg liker godt at diplomet begrunnes med vennlighet og usnobbethet, understreker direktøren for det hele. Stor variasjon Men selv om barsjefen vektlegger en upretensiøs atmosfære, legger han vekt på at whisky ikke bare er whisky. – Om folk tror de ikke liker whisky, mener jeg at de ikke har smakt skikkelig whisky. For det er så stor variasjonsbredde innenfor whisky, like mye som i vin. Du har alt fra den røykfylte og maskuline, til en whisky som er fruktig og nærmest smaker som pæresider, forteller Harring.
▍Livsstil Fritid

13

kroner flasken KULTURELL KAPITAL: Sosiolog Trond Blindheim mener kultureliten drar folk til whiskybaren ved togstasjonen.  Foto: Markedshøyskolen

– Trendy å henge i baren Kulturkjendisene og homofile trekker folk til barer, mener sosiolog Trond Blindheim. Silje Stavrum Norevik silje@byavisen.net

Foto: Silje Stavrum Norevik

Per dags dato har han hele 512 forskjellige typer whisky i sitt dyrbare depot. – Jeg var på et whiskymuseum i Edinburgh og der hadde de 180 typer, og trodde nesten ikke på at jeg hadde nesten tre ganger så mange, sier barsjefen. Whiskyprodusenter kommer til Harring for å smake på hans samling. Edle dråper For den dyreste flasken skal du legge en solid månedslønn på bordet før Frode Harring åpner den. For whiskyen av 1965-årgang fra Edinburgh, koster 84 000 kroner flaska. Ett glass koster deg 4500 kroner, og du bør være tørst, for barsjefen vil helst selge halve flasken når han først åpner korken til de edle dråpene. Foreløpig står den trygt forvart i en monter. Fire whiskyklubber i Bergen sogner til baren på Terminus, og Norsk maltwhisklag er også blant stamkundene. Nerdene kommer for å drikke whisky som koster opp mot

800 kroner glasset, mens majoriteten av bergensere velger seg kvalitetswhisky til 150 kroner. Smørås tror den driftige barsjefen også har generert flere overnattingsgjester, men presiserer at de ikke kommer direkte fra Harrings barkrakk. – Dere virker relativt selvtilfredse – men hva er målet videre for whiskybaren? – Nå er det å utvide baren fysisk. Foreløpig har vi ikke plass til all whiskyen og må daglig bære opp 50 flasker, forteller Harring og Smørås.

– Terminus – er ikke det et avholdshotell, spør Trond Blindheim. Men når han leter litt i hukommelsen, erindrer han at han har nytt en lørdagsportvin i hotellets stue. Da har han fått øye på musikere som Sondre Lerche og Julian Berntzen, samt forfatter Tomas Espedal. Disse er ikke ubetydelig for hotellbarens suksess, hevder Blindheim. – Å henge på bar er hot som bare det. Særlig for unge gutter mellom 35 og 40 år som gjør det suksess i næringslivet. Samt akademikere. Baren har en annen atmosfære enn en pub. I Oslo har man for eksempel Savoy hvor kulturelitekjendisene som Harald Eia og Kjetil Rolness har frekventert. Dette trekker flere folk, mener rektoren ved Markedshøyskolen. Borte fra fotball og fyll For å forklare whiskybarens solide omsetning, peker han også på plasseringen i det han betegner som «byens flotteste hotell». – Terminus er et litt hemmelig sted for kultureliten, utenfor sentrum og unna fotball og flatfyll, sier Trond Blindheim. Han er derimot ikke enig i Kjetil Smørås sitt utsagn om at whisky har revitalisert sitt rykte, og tidligere ble sett på som harry arbeiderklassedrikke. – Hvitt brennevin er assosiert med arbeiderklassen, mens brunt brennevin, sushi og klassisk musikk på whiskybaren mer er kulturelle symboler for middelklassen, mener Trond Blindheim. Han mener også at det å henge i en bar med whisky on the rocks blir sett på som trendy. Dessuten – og for å sette det på spissen – barer som homofile frekeventerer blir ekstra tidsriktige. – Slik er det med den lille baren på Kunsthøyskolen. Du ser det jo også i såpeserier, man har en eller flere homofile med som garnityr for å vise at man er liberal og urban.

Gi bort litt skjønnhet i julegave Kurset varer i 50 min og du vil lære om alt fra grunnleggende hudpleie til hvordan legge den perfekte make-up. Kurset koster kr 495,- og inkluderer at du får plukke med deg produkter hjem for hele beløpet. Nå spanderer vi et ekstra gavekort på mottager av gavekortet som gir en gave til verdi kr 130,- dersom gavekortet benyttes innen 28.02.2011

MAKE UP STORE Xhibition 1 etg. inngang Olav Kyrres gate Tlf. 55330777 • www.makeupstore.se

Julegave fra oss til alle våre kunder

÷15% ta med annonsen

på ordinere varer

Butikken for fritidstøy Danmarksplass • Tlf. 55 29 90 20

Åpningstider: Man. - fred: 9-19 • Lørdag: 9-16

UØNSKET TATOVERING? Før

Etter

Haukeland Spa & Helseklinikk spesialiserer seg på fjerning av tatoveringer. Som eneste klinikk i Norge tilbyr vi behandling med Lynton Lasers nyeste Q-switched laser! SVÆRT GODE RESULTATER! Behandlingen utføres av sykepleier

Ring oss for en gratis konsultasjon NÅ!

Tlf. 55 20 25 70 www.haukeland-spa.no


14

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

Synspunkt:

TV2 skal fortsatt være motoren i media miljøet i Bergen, hevder Ruth Grung i ukens Synspunkt på side

Meninger Verdens Verdens beste klassikere! Verdens beste klassikere! Verdens beste klassikere! ▍2

Kem bryr seg?

Meninger Bybloggen

Stikk innom og se Stikk innom og se de lekre nyhetene de lekre nyhetene:

Andreas Gravdal

- Ungdomsviter, foredragsholder og spaltist. - Har de siste ti årene jobbet med forebyggende arbeid blant unge. - Driver kommunikasjonsbyrået andreasgravdal.com

Stikk de le Stikk in NÅR VI VET HVOR godt det føles å bli lagt de lekr merke til av noen andre, kanskje kan vi da

beste klassikere!

HAR DU NOEN GANG kjent på den deilige OK. NÅ BLIR DETTE veldig sentimentalt, JEG TROR AT VI mennesker har et grunnlegfølelsen av å bli møtt med et smil eller «hei, Andreas. Greit. Jeg tar tegningen. Men nå er gende behov for å bety noe for andre mennesÅpent hus til helg hvordan går det?» Jeg håper det. Har du også det snart jul og da gjelder det å spille på følel- ker. Og ikke bare i julen. At vi bærer med oss et utfordre oss selv til å dele ut litt flere smil og Åpent til Lørdag 10helgen – 16 kjent på følelsen av å komme inn i et rom og sene, så heng på. Poenget er bare at ofte skal det ønske om å være et medmenneske. Vi trenger oppmuntringer og se hva som skjer.hus Det trengs bli oversett, eller enda verre, møte himling med ikke mer til enn å se noen inn i øynene og dra kanskje for å gjøre dagen litt Akkurat nå: ikke en påminnelse om å VÆRE et tross alt bare én personLørdag 1012 – 16 Søndag – 16 øynene og kommentarer? Hvilken av disse to på smilebåndet for å gjøre dagen nydelig for et medmenneske, men en påminnelse om at vi bedre for en annen! God jul! Akkurat kampanje påOfte utvalgte modeller i: Akkuratnå nå: Søndag 12 – 16 situasjonene ville du foretrukket? Jeg vet det, annet menneske. Skjønner? ER et medmenneske. er det ikke ønsket dumt spørsmål. å gjøre noe for det noe i modeller veien med, i: Akkurat nåomkampanje påandre utvalgte LA MEG STILLE DEG et spørsmål. Hvor mange men frykten for utfallet som stopper oss. ABSOLUTT ALLE VILLE ØNSKET seg en dag ganger har du ikke tenkt på å gjøre noe bra for hvor venner og kolleger møter deg med et smil noen andre, kjente eller ukjente, men ikke gjort HVORDAN REAGERER DU OM noen skryter Stikk innom og s og slår av en hyggelig prat. Hvorfor det? Fordi det? Jeg tipper ganske ofte. Ihvertfall er det slik av deg eller sender deg et smil? Går du rett i forStikk innom og se S de lekre nyheten ingen mennesker er ensomme øyer. Enkelt og med meg. Men jeg trekker meg ofte i slike situa- svar og lurerStikk på hvilkeninnom agenda vedkommende og se greit. Vi hører sammen, om vi liker det eller sjoner fordi jeg tenker, «det vil jo bare bli litt rart. har? Hvis det er tilfelle, oppsøk lege snarest. Det de lekre nyhetene: d Stik dedelekre nyhetene: ikke. Sannsynligvis har en av dem du har rundt Og hva kommer han til å tenke om jeg gjør det?» er ikke bra. For fleste av oss vil det gjøre at vi de l Stikk innom og se deg akkurat nå kjent på den vonde følelsen av å Jeg lar være å gjøre noe bra fordi jeg er redd for føler oss bra. At vi går litt rakere i ryggen. Seriøst, ikke bli sett, og har opplevd nok en dårlig dag hvordan andre skal reagere. hvorfor skal vi da være redde for å viseStikk atde vi leginnom og se lekre nyhetene: på skolen eller jobben. ger merke til hverandre? de lekre nyhetene:

Spesialkampanje Spesialkampanje på utvalgte modeller i høyglans

Høyglans Høyglans

Verdens Verdens beste Verdens beste klassikere! klassikere! Verdens

Verdens Verdens beste klassikere! beste klassikere! beste klassikere! beste klassikere! Stikk innom og se på utvalgte modeller i høyglans + høstkamanje på hele utvalget de lekre nyhetene: + høstkamanje på hele utvalget

Akkurat nå kampanje på: Akkurat nå kampanje på:

Verdens Verdens Verdens Verdens besteklassikere! klassikere! beste klassikere! beste beste klassikere!

Meninger Innlegg Kupp eller kuppmakere ? Fremskrittspartiet har nylig avholdt såkalt nominasjonsmøte. Da kan man være 100 % sikker på to ting. Den ene er bråk, støy, beskyldninger og personangrep i forkant. Det andre er at innstillingen fra den såkalte komiteen blir banket igjennom uten noen som helst endring. Slik var det også denne gangen. Med en liten håndfull motstand ble alle ønskede kandidater valgt inn.

Historien til Bergen FrP er mildt sagt bråket. Enorme konflikter kommer til overflaten hver gang det er nominasjonsmøte/personvalg og det er kanskje på tide å nøste i hvorfor akkurat dette partiet i Bergen skaper slik enorm støy. Skal man finne dette ut må man se på historikken. Her ser man ar Bystyregruppen til FrP har sprukket absolutt hver gang ( inkl. denne gangen ). Man ser også at forskjellige navn har kommet og Det nye denne gangen var selvsagt godt, mens det er noen meget få navn den enorme nervøsiteten i forkant. som overlever kampene hver gang. Blir jeg vraket denne gang ? Liv Røssland og Gunnar Bakke er vinnerne hver gang og disse to vet For nok en gang å sikre seg 100 % blewww.jke-design.no hvilke tråder som skal trekkes i. Er www.jke-design.no partiets bøddel Geir Mo «valgt« til www.jke-design.no det kanskje på tide å rette søkelyset www.jke-design.no møteleder og overdommer Carl Ivar om hvorfor akkurat disse to klarer Hagen innleid som foredragsholder. brasene hver eneste gang. Dersom Dette førte som ventet til stort opp- noen utfordrer disse to uovervinnemøte og som formannen i komiteen lige blir det alltid karaktrisert som www.jke-design.no www.jke-design.no som kuppmauttrykte det før møtet . « Det er en kupp og utfordrerne www.jke-design.no www.jke-design.no fordel at det kommer mange «. kerne. Sannheten er vel at det er disse www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no

Verdens Verdens beste klassikere! klassikere! beste

de lekre nyhetene:

Stikk innom og se Stikk innomnyhetene: og se deskiftes lekre om at disse personene måtte politikere er hardt arbeidene og de lekre nyhetene: ut ellers vil kanossagangen med ærlige mennesker som vil mitt og udemokratiske midler bare fortsette. ditt beste er situasjonen i Bergen Det er derfor med beklagelse jeg må FrP uforandret. Deres lønn kan alle medgi at jeg dessverre må kunne si ; sjekke ( de er selvsagt mot dette ) og hva sa jeg ? Vi snakker her om mat- da skjønner man kanskje mer om politikere hvor makten og pengene i motivene. Selv er jeg etter mange år Stikk innom Stikk innom og se de Stikk innom ogmest. se egen lomme teller Politikken ute av politikken innmeldt i Høyre. Stikk innom og se de Stikk innom ogog sese de lekre nyhetene: lekre nyhetene Stikk innom ogåse de lekre nyhetene: som de er satt til styre/betjene blir Det er med glede jeg kan berette om de lekre nyhetene: lekre nyhetene de lekre nyhetene: i beste fall satt på vent i andre rekke. at dette partiet ihvertfall er av en helt Det eneste veien ut av uføret er at vel- annen demokratisk kaliber. Det gir gerne stemmer inn folk med ærlige meg lyst til å drive politisk arbeid der En av de viktigste trådene/verktøy- hensikter for folk flest.=20 De såkalte hvor det er mulig. Jeg håper selvsagt ene heter www.jke-design.no Sentralstyret. For det er jo nominasjonsmøtene er et spill for at du som leser denne epistel velger å www.jke-design.no faktisk noen som har klart å gjort galleriet. Vinner de er alt greit, taper stemme Høyre, men skulle du velge www.jke-design.no Foto: Milano Farget www.jke-design.no Foto: Milano de rangen stridig. Da bruker man de er det et kupp og kuppmakerne et annet alternativ såFarget vær snill å velge Sentralstyret og sørger for at de blir må fjernes. Har vi ikke hørt om slike vekk FrP. Velgerne fortjener det rett Skuff www.jke-design.no suspendert eller ekskludert. Det er partier før ? JegMilano bare spør, og grøsser og slett Foto: ikke. Farget  Skuffer www.jke-design.no Foto: Milano Farget Foto: Farget www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no Foto: MilanoMilano Farget www.jke-design.no www.jke-design.no rikelig med eksempler på dette. Jeg vedwww.jke-design.no tanken. www.jke-design.no Foto: Milano www.jke-design.no Foto: Milano FargetFarget Skuffer Skuff www.jke-design.no Foto: Milano Farget www.jke-design.no Foto: Milano Farget  Skuffer med glassider  Skuffer med glassider har tidligere vært medlem i denne Tore Eugen Hansen.  Skuffer med glassider  Skuffer med glassider Skuffer i elegant hvitt eller svart Skuffer i elegant hvitt eller svart Skuffer med Designh skrekkorganisasjonen og sågar vært Vel vitende om at mange FrP Medlem Høyre. Skuffer med stålsvart  glassider Skuffer i elegant hvitt eller svartDesi Skuffer glassider  med Skuffer i elegant hvitt eller   Skuffer med Designhåndtak i rustfritt stål Designhåndtak i rustfritt   Sku  glassider Designhåndtak i rustfritt  glassider Designhåndtak i rustfritt stål stål møtende Bystyremedlem for FrP. Jeg Sokler med gjæring Sokler med gjæring  Sokl  Sokler m   Sku  Sokler med gjæring  Sokler med gjæring Skuffer i elegant hvitt eller sv   Skuffer i elegant hvitt eller svart har redegjort for dette ved tidligere Foto: Foto: Milano Farget Milano Farget  De  anledninger og jeg advarte den gang www.jke-design.no www.jke-design.no Skuffer i elegant Skuffer i elegant to som er kuppmakerne og de som prøver på demokratisk vis å komme inn å redde partiet gjerne burde kalles livredderne. Eg regner med at alle som prøver å utfordre makten Akkurat nå kampanje på: i antiAkkurat nå kampanje på: demokratiske lag/nasjoner/partier blir kalt kuppmakere. Det er ikke kuppforsøk å skifte de sittende som attpåtil alltid klarer å lage en masse bråk hver gang demokratiet skal settes på prøve.

Verdens Verdens Verdens Verdens beste klassikere! klassikere! beste klassikere! beste beste klassikere!

Foto: Milano Farget Foto: Milano Farget Foto: Milano Farget Foto: Milano Farget

Akkurat Akkuratnå: nå kampanje på:

Spesialkampanje Verdens på utvalgte modeller ibeste høyglans +klassikere! høstkampanje

Designhåndtak i rustfritt stål

 Designhåndtak i rustfrittstå So  Foto: Riva Design Foto: Riva Design   Skuffer med glassider Skuffer med glassider hvitt ellereller svart hvitt svart 

www.jke-design.no www.jke-design.no Foto: Foto:Milano MilanoFarget Farget

www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no

www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no

Askøy kjøkkensenter As As jke Bergen As As Askøy kjøkkensenter jke Bergen juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass Askøy kjøkkensenter As As jke Bergen As As - solh.gt. 66, 5054 Bergen kjøkkensenter jke Bergen tlf. Askøy 56 14 50 tlf. 55 2055 7320 00,73 www.jke-bergen.no tlf. 5624 14 24 50 tlf. 00, www.jke-bergen.no juvikflaten, 5300 kleppestø - solh.gt. 66, 5054 juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass Danmarksplass - solh.gt. 66, Bergen 5054 Bergen tlf. tlf. 56 14 24 50 tlf. 55 2055 7320 00,73 www.jke-bergen.no 56 14 24 50 tlf. 00, www.jke-bergen.no Foto: Milano Farget Foto: Milano Farget   Skuffer med glassider Skuffer med glassider   Skuffer med glassider i elegant hvitthvitt eller eller svartsvart Skuffer med glassider Skuffer Skuffer i elegant NO_bergen+_RettHjem.indd 1 NO_bergen+_RettHjem.indd 1 med  Skuffer i elegant hvitthvitt eller svartsvart i rustfritt stål Skuffer Skuffer i elegant eller Designhåndtak Designhåndtak i rustfritt stål  Skuffer medmed glassider NO_bergen+_RettHjem.indd 11 NO_bergen+_RettHjem.indd Skuffer glassider 11 NO_bergen+_RettHjem.indd  NO_bergen+_RettHjem.indd i rustfritt stål glassider Sokler med gjæring Designhåndtak i rustfritt stål  Designhåndtak Sokler med gjæring  Skuffer i elegant hvitt ellereller svartsvart Askøy Sokler med gjæring kjøkkensenter As jke Bergen Ashvitt i elegant Askøy Sokler med gjæring kjøkkensenter As Skuffer jke Bergen As

  Skuffer i elegant hvitt svart Skuffer i elegant hvitt svart ellereller Sokler med gjæring Sokler med gjæring

 Skuffer medmed glassider Skuffer glassider

  Designhåndtak i rustfritt stål  Skuffer med glassider Skuffer med Skuffer med glassider Askøy As jke Bergen As Designhåndtak Askøykjøkkensenter kjøkkensenter As jke Bergen As Designhåndtak i rustfritt stål Designhåndtak glassider  - solh.gt.  Skuffer i elegant hvitt eller sva juvikflaten, Danmarksplass 66, 5054 Bergen Sokler med gjæring i elegant juvikflaten,5300 5300kleppestø kleppestø Danmarksplass solh.gt. 66, 5054 Bergen  Sokler med gjæring iSkuffer rustfritt stålstål hvitt eller  Skuffer i elegant hvitt eller svart i rustfritt Skuffer i elegant hvitt eller svart tlf. 56 14 24 50 tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass solh.gt. 66, 5054 Bergen  Designhåndtak i rustfritt stål tlf. 56 14 24 50 tlf. 55 20 5300 73 00, www.jke-bergen.no juvikflaten, kleppestø Danmarksplass - solh.gt.  Designhåndtak i rustfritt stål 66, 5054 Bergen Askøy kjøkkensenter As Askøy kjøkkensenter As juvikflaten, 5300 kleppestø Askøy kjøkkensenter As juvikflaten, 5300 kleppestø tlf. 56 14 24 50 Askøy kjøkkensenter As juvikflaten, 5300 tlf. 56 14 24 50 kleppestø juvikflaten, 5300 kleppestø tlf. 56 14 24 50 tlf. 56 14 24 50 NO_bergen+_RettHjem.indd 1

08000 26-08-2010 08:40:24

NO_bergen+_RettHjem.indd 1 NO_bergen+_RettHjem.indd NO_bergen+_RettHjem.indd 11

26-08-2010 08:40:24 26-08-2010 26-08-2010 08:40:24 08:40:24

NO_bergen+_RettHjem.indd NO_bergen+_RettHjem.indd 11

Bodø: 75 52 24 30 Bodø: 75 52 24 30

jke Bergen As NO_bergen+_RettHjem.indd 1 NO_bergen+_RettHjem.indd jke Bergen As - solh.gt.1166, 5054 Bergen NO_bergen+_RettHjem.indd 1 NO_bergen+_RettHjem.indd Danmarksplass Danmarksplass solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no

26-08-2010 08:40:24 26-08-2010 08:40:24

26-08-2010 26-08-2010 08:40:24 08:40:24 26-08-2010 26-08-2010 08:40:24 08:40:24

 Designhåndtak i rustfritt stål s Designhåndtak i rustfritt Skuffer i24 elegant tlf. 5656 14 50 tlf. 55 20 Skuffer i24 elegant  Designhåndtak i 14 rustfritt stål tlf. 50 tlf. 5573 2000, 73www.jke-bergen.no 00, www.jke-bergen.no  Sokler med gjæring Designhåndtak i rustfritt stål  Sokler med gjæring hvitt eller svart hvitt eller svart  Sokler med gjæring Sokler med gjæring Sokler med gjæring Sokler med gjæring  Sokler gjæring Soklermed med gjæring

jke Bergen As jke Bergen As Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen jke Bergen As - solh.gt. 66, 5054 Bergen Danmarksplass tlf. 55Bergen 20 73 00, www.jke-bergen.no jke As Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no

jkeBergen Bergen Askøykjøkkensenter kjøkkensenter As As Askøy kjøkkensenter As jke Bergen jke AsAs NO_bergen+_RettHjem.indd 1 Designhåndtak 1 89 30 50 Askøy As Askøy kjøkkensenter As jke Bergen jke NO_bergen+_RettHjem.indd Bergen As 1 64 84 10 30 Designhåndtak Stord: 98 24 21 52 Lillestrøm: Hamar: 62 NO_bergen+_RettHjem.indd 51 99 80 Drammen: 32 Alta: 78 45 62 As 00 NO_bergen+_RettHjem.indd 1 Bergen på hele utvalget Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass 66,jke 5054 Stord: 98 24 21 52 Lillestrøm: 64 84 10 30 Hamar: 62 51 rustfritt 99 80 Drammen: 32 895054 30 50 Bergen Alta: 45 62 00- solh.gt. stål Askøy78 kjøkkensenter As Bergen As juvikflaten, 5300 kleppestø solh.gt. 66, juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass Danmarksplass --solh.gt. 66,jke 5054 Bergen Stryn: 57 87 62 00 Oslo: 22 64 23 00 Jaren: 41 52 51i 46 Elverum: 62 43 11 00 Arendal: 37 02 67 00 rustfritt stål Askøy kjøkkensenter As As tlf. 56 14 24 50 tlf. 55 2020 73 00, www.jke-bergen.no juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen juvikflaten, 5300tlf. kleppestø Danmarksplass solh.gt. 66, Bergen tlf. 55 73 00, www.jke-bergen.no Se: www.jke-bergen.no Stryn: 57 87 62 00 Oslo: 22 64 23 00 Jaren: 41 52 51i 46 Elverum: 62Bergen 43 115054 00 Arendal: 37 02 67 00 Tromsø: 77 75 80 20 Sandnes: 51 60 38 30 Larvik: 33 14 10 50 69 31 45www.jke-bergen.no 90 Fredrikstad: Askøy: 56 14 2400, 50 56 14 24 50 tlf. 55 20 73 www.jke-bergen.no juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 56 14 24 50 tlf. 55 20 73 00, tlf. 56 14 24 50 tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no Tromsø:73 7780 7513 8000 20 Sandnes: 51 60 38 30 Trondheim: Larvik:76 3308 1422 1000 50 Fredrikstad: 69 31 45www.jke-bergen.no 90 Leknes: Askøy: 56 14 24 50 tlf. 56 14 24 50 tlf. 55 20 73 00, Ski: 64 85 46 00 Førde: 57 82 85 00 Bergen: 55 20 73 00 tlf. 56 14 24 50 tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no Trondheim: 73 80 13 00 64 85 46 00 Leknes: 76 08 22 00 med Ski: Bergen: 55 20 73 00 Førde: 57 82 85 00 Sokler gjæring

Askøy kjøkkensenter As Askøy kjøkkensenter As juvikflaten, 5300 kleppestø juvikflaten, 5300 tlf. 56 14 24 50 kleppestø

Stikk innom oginnom seinnom de Stikk Stikk og se og se de lekre nyhetene: ogStikk se deinnom Stikk innom og se lekre nyhetene deinnom lekre nyhetene: Stikk og se de lekre nyhetene: lekre nyhetene

26-08-2010 26-08-2010 08:40:24 08:40:24

Gjøvik: 61 18 05 40 Gjøvik: 61 18 05 40

Sortland: 76 11 14 20 Levanger: 74 08 50 00 Sokler gjæring Sortland: 76 11 14 20 Levanger: 74 08 50 00 med

26-08-2010 08:40:24 26-08-2010 08:40:24 26-08-2010 08:40:24 26-08-2010 08:40:24


nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

!

Flere meninger: På meninger.byavisen.net kan du lese de siste meningene og delta i debatten.

Meninger Advokaten

@

15

Delta i debatten: Send meninger, innlegg, kronikker eller annet til redaksjon@byavisen.net

Gjør det litt billig

Advokat Vegard Austgulen

Jeg tror vi må akseptere at advokaten er litt som andre. Godt arbeid krever litt tid. Ikke lene seg bakover, men bruke tiden man trenger.

Vegard Austgulen forteller om emner vi håper vil interessere deg. Austgulen har bl.a. praksis som konsulent ved Forbrukerrådet, dommerfullmektig og politijurist. Advokathus1 - Tlf. 55 70 63 64 - Faks 55 56 02 01 Sandviksboder 1E - 5035 Bergen. www.advokathus1.no e-post: vegard.austgulen@gmail.com

Jeg har pratet litt rundt dette før. Hvordan vi advokater priser våre tjenester. Da fortalte jeg om hinsides kostnader enkelte advokater beregner seg, for de enkleste oppdrag. Det er ikke heldig.

Advokat Vegard Austgulen jussens verden, og vi er veivisere i tåke, mørke og det som verre er.

Ville jeg tro. Og det tar tid.

Men hva skjer. De spør om det blir billig. Helst Vi skal sikre fremtiden. Unngå dårlige løsninger. ikke så dyrt. Kan det ta så lang tid. Og hvor står Lage gode kontrakter. Tenke på alt som eventu- jeg. Få ned timene, men gjør en god jobb. elt kan skje. Og vi skal se deg inn i øynene og si Er vi blant de som skal gjøre det billigst mulig, I dag skal jeg vri litt på det. Vi advokater job- at nå er alt i min makt gjort. spør jeg. I noen tilfeller er det et poeng. For om ber med alvorlige tema. Vår jobb måles i tid. Grundig arbeid tar tid. Det er en sammenheng Eller forberede store saker for retten. Med papir- vi kan vårt fag, skal vi være gode på å finne svarene – hurtig. Men skal vi ta snarveier for der. bunker som du trenger koffert for å frakte. å spare tid. Jeg skal fordype meg i en komplisert kontrakt. Derfor kan vi gjøre godt arbeid. Over den tid Jeg opplever et visst fokus på dette. For stort Se om du bør foreta rettelser i den. Kanskje skal vi trenger. fokus egentlig. Derfor må jeg forklare mine du kjøpe noe som er kostbart, og som betyr mye for deg. Eller jeg skal lage en kontrakt for deg. Om du går til fagfolk, vil du ha grundighet. At kunder, at dette koster. Ikke fordi jeg skal ha så Det krever fordypning, begge deler. han tar seg tid. Maleren skal male pent. Vi skal mye penger, men fordi jeg trenger tiden. Det er den tiden som skal sikre deg et godt resultat. løse problemer. En annen skal bygge et hus. Jussen er som en balansegang. På en knivsegg. Et skritt til siden, og utfor bærer det. Sånn er Vi skal ikke slurve. Vi skal bygge. Best mulig. Så jeg spør. Skal det være billig eller grundig.

Dybde eller overflate. Sånn omtrent eller klart. Jaja, vi selger jus. Vi selger fremtid. Løser vansker. På en halvtime. Jeg tror vi må akseptere at advokaten er litt som andre. Godt arbeid krever litt tid. Ikke lene seg bakover, men bruke tiden man trenger. Jeg balanserer nå. På den ene siden sier jeg at noen tar for godt betalt. På den annen side sier jeg at vi trenger tid. Det du kan gjøre er å være deg dette bevisst. I din kontakt med min yrkesgruppe, skal du vite at tid er et verktøy og pris er en følge. Ikke alltid er billigst best. Det kan bli en kortvarig glede, om du forstår.

Meninger Innlegg Hellig gratisprinsipp

Ap har bedre løsninger for Bergenhus

En av bærebjelkene i samfunnet vårt er at alle barn og unge har lik rett til utdaning. Det sikres gjennom obligatorisk grunnskole og lovfestet rett til videregående opplæring. For å gi alle like muligheter er også den videregående opplæringen gratis for alle, i hvertfall i teorien. I Hordaland har det sittende politiske flertall bestemt at skolen ikke skal være gratis likevel. Fylkeskommunen tilbyr ikke gratis skoeskyss, til tross for at det er slått fast i opplæringsloven at dette er en rettighet alle har. Nå har riktignok Hordaland, som et av svært få fylker, dispensasjon til å ikke følge loven på dette området, men det forandrer ikke det faktum at vi i Hordaland bryter med gratisprinsippet for videregående opplæring i Norge.

I disse dager bestemmer bystyret hvordan Bergen skal styres det neste året. Dessverre har Høyre, Frp og KrF flertall i bystyret, så Arbeiderpartiets forslag til budsjett blir nok ikke vedtatt.

utstyr som kalkulator, skrivesaker, gymtøy o.s.v. For Arbeiderpartiet er gratisprinsippet hellig. Om skole og utdanning begynner å koste penger vet vi at det vil skape enorme forskjeller på folk. Vi kan se for oss et samfunn der kun de ressurssterke har mulighet til å få seg en utdanning. Da går vi hundre år tilbake i tid til et samfunn der sosial bakgrunn avgjør hvilke muligheter man har i livet. Et slikt samfunn er ufritt. Et slikt samfunn vil ikke Arbeiderpartiet ha. Derfor har Hordaland Arbeiderparti programfestet at om vi vinner valget 12. september 2011 vil vi gi alle elever under videregående opplæring tilbud om gratis skoleskyss og gratis bærbar pc. Dette sikrer frihet og likhet og er en av våre løsninger for å gjøre Hordaland til et foregangsfylke Men det stopper ikke med skole- innen videregående opplæring. skyss. Alle elever under videregående opplæring i Hordaland må betale Rasmus L. Rasmussen, fylkestingsfor en bærbar PC som tilbys fra kandidat, Hordaland AP fylkeskommunen. Dette mener det politiske flertall, bestående av Høyre, Frp og KrF, skal dekkes av elevenes stipend fra lånekassen. Stipendet er på 850 kr pr år, det samme som avgiften for bærbar pc fra fylkeskommunen. Da er det ingenting igjen fra stipendet til å dekke annet nødvendig

Innbyggerne på Møhlenpris har fått har gjort en kjempejobb de siste røff behandling fra dagens byråds- årene, og er viktig for å ha mest partier. Særlig har dette gått utover mulig kontakt mellom politikere skolen på Møhlenpris. Den trenger og folk flest. Det er virkelig synd at omfattende ombygging, rehabili- byrådspartiene nå går inn for å fjerne tering og nybygg. Arbeiderpartiet ordningen. foreslår å sette i gang prosjekteringen Og det er synd, for Arbeiderpartiets av disse arbeidene allerede i 2011. Dessverre vil Høyre, KrF og Frp alternative budsjett for Bergen vil gi et avvise våre forslag til bedre liv i bedre og varmere samfunn, uansett Det er viktig at Bergen er en attrak- Bergenhus. Forhåpentligvis får vi hvor i kommunen du bor. Vi har lagt tiv by også når det gjelder idrett og flertall for vår politikk etter valget mesteparten av midlene ned i tiltak fritid. Byrådet foreslår å kutte hardt neste høst. som vil gjøre livet bedre for folk flest i støtten til både Turnhallen og som for eksempel økt lærertetthet Vikinghallen. Dette er viktige tiltak Pauline Søvik og flere undervisningstimer i skolen, som betyr mye for mange innbyg- Fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i flere ansatte ved byens sykehjem, gere. Arbeiderpartiet er motstandere Bergenhus bydelsstyre øking av sosialhjelpssatsene, økt vok- av å kutte i denne støtten. Vi foreslår Siw-Anita Lien sentetthet og kvalitet i barnehagene også å gi penger til opprusting av Leder i Bergenhus Arbeiderparti og opprettholdelse av Bokbussen. Marte Mjøs Persen idrettsplassen på Stemmemyren. Ordførerkandidat for Ap i Bergen Men ikke alle tiltakene er rettet mot Byrådet kutter støtten til buekorphele Bergen. Arbeiderpartiet bruker sene, og angriper dermed en viktig også masse penger på å gjøre livet i tradisjonsbærer i Bergen.=20 Det vil Bergenhus bedre: ikke vi ha noe av, og Arbeiderpartiet foreslår å opprettholde støtten. For det første må vi gjøre noe med luftproblemene i Bergen. Luften Vi er lei av å vente på at byrådet skal i Bergensdalen er elendig.=20 klare å bestemme seg angående Arbeiderpartiet fører en ansvarlig Brannmuseet i den gamle hovedpolitikk for bedre luft, og foreslår brannstasjonen. Vi foreslår å sette av blant annet å videreføre panteord- midler til å få museet i gang.=20 ningen for gamle vedovner og oljefyrer for å få flere rentbrennende ovner Vi ønsker også å opprettholde og bedre luftkvalitet. Bergenhus bydelsstyre. Bydelsstyret


Jobb på Klinikk, i bedrift, innen idrett m.m. Etterspørselen er stor! GRUNNKURS MASSØR, DEL 1 over 3 helger. Oppstart: 14.-16.januar, 4.-6.februar og 18.-20.februar 2011.

16

Påmelding innen 5. januar. Ring 55 31 30 81

▍Annonse

Informasjon om utdannelsen se: www.axelsons.no

”Gi en dobbel så virkningsfull julegave til halve prisen!”

i en dobbel så virkningsfull Betal for 1, få neste GRATIS! egave til halve prisen!” Kan kjøpes som gavekort eller bestill time direkte. tal for 1, få neste GRATIS!

HARDE PAKKER?

Online www.bergenbodywork.no eller Ring 55 31 30 81 kjøpes sombooking: gavekort eller bestill time direkte.

”Gi en dobbel så virkningsfull julegave til halve prisen!”

strømkaien 1, vis a`vis By stasjonen ne Vestre booking: www.bergenbodywork.no Betal for 1, få neste GRATIS! r Ring 55 31 30 81 Kan kjøpes som gavekort eller bestill time direkte. e strømkaien 1, vis a`vis By stasjonen udet gjelder hos vår praktikant i desember og januar. Online booking: www.bergenbodywork.no eller Ring 55 31 30 81 Vestre strømkaien 1, vis a`vis By stasjonen enset antall timer. *tilbudet gjelder hos vår praktikant i desember og januar. Begrenset antall timer.

Axelsons Body Work School med utdanningstilbud på Bergen Body Work! Ønsker du deg et nytt og givende yrke i 2011? Det er faktisk helt mulig! Axelsons Body Work School med utdanningstilbud på Bergen Body Work! Begynn å jobb som diplomert massør etter 6 måneder! Ønsker deg et nytt ogi givende yrke iinnen 2011? Detidrett er faktiskm.m. helt mulig! Jobb pådu Klinikk, bedrift, Etterspørselen er stor! GRUNNKURS MASSØR, DEL 1 over 3 helger. Begynn å jobb som diplomert massør etter 6 måneder! Oppstart: 14.-16.januar, 4.-6.februar Jobb på Klinikk, i bedrift, innen idrett m.m. Etterspørselen erog stor! 18.-20.februar 2011. Påmelding innen 5. januar. Ring 55 31 30 81 GRUNNKURS MASSØR, DEL 1 over 3 helger. Informasjon om utdannelsen se: www.axelsons.no

Gode føtter til jul! * Pensjonister Gavekort * Uføre * Studenter GRETHES FOTKLINIKK, off.godkjent fotterapaut. Rabatt til:

Bergens Storsenter 4. etasje • Tlf. 55 32 51 41

Oppstart: 14.-16.januar, 4.-6.februar og 18.-20.februar 2011.

Påmelding innen 5. januar. Ring 55 31 30 81

SPEIL PÅ MÅL

*tilbudet gjelder hos vår praktikant i desember og januar. Begrenset antall timer.

Informasjon om utdannelsen se: www.axelsons.no

Hurtig levering/montering fra eget sliperi. Kontakt oss i Midtunlia 73, Nesttun. Tlf. 55 28 29 20 fax. 55 28 35 10. www.holeglass.no ”Gi en dobbel så virkningsfull julegave til halve prisen!”

Lagunen, Oasen, Strandgaten

Betal for 1, få neste GRATIS! Kan kjøpes som gavekort eller bestill time direkte.

Lei av å vaske? Rent til jul? Bestill CityMaid!

Online booking: www.bergenbodywork.no eller Ring 55 31 30 81 Vestre strømkaien 1, vis a`vis By stasjonen

Trenger du elektriker?

Hva med en sjekk av ditt elektriske anlegg?

Ring tlf. 55 11 83 00 For avtale Døgnvakt

Alt i elektriske installasjoner Timesbestilling for servicebil

ALLE BEHANDLINGER*

*tilbudet gjelder hos vår praktikant i desember og januar. Begrenset antall timer.

Vi vet at Desember er en hektisk måned

-20%

Få tilbud i dag på tlf: 4000 6330 eller www.citymaid.no

Bestill derfor time i Des, og ta beh i Januar Hårfjerning, Pigmenter, Sprengte blodkar. Vi er første klinikk i vår bransje som er blitt ISO–9001 sertifisert ISO sertifisering er et sertifikat på at vi tilfredsstiller alle internasjonale kvalitetsstyringskrav!

Hos oss møter du off.godkjent helsepersonell med spesialkompetanse, lang erfaring og kontinuerlig oppdatering. OTERA DELTA AS

OTERA DELTA AS • Nedre Nøttveit 62 Pb. 196 Rådal • 5858 Bergen Tlf. 55 11 83 00 firmapost.vest@otera.no • www.otera-delta.no

-50%

på glassene, ved kjøp av komplett brille

Hjemmehjelp? wFast vaskehjelp Godkjent av wEngangsoppdrag kommunen! wVindusvask Samme pris. Tlf.: 48 31 58 62 wVisningsvask wFlyttevask med garanti

Vi utfører:

Kontor og utstilling i Kringsjåveien 119

*Gjelder ikke injeksjoner og Britesmile

1984-2009

Tlf./vakttlf. 55 34 77 60 - Åpningstider: man-fre. 9-16 e-post: post@laksevaag-ror.no - Hjemmeside: laksevaag-ror.no

Velkommen til gratis konsultasjon og personlig veiledning

Strandgaten 3, tlf. 55 32 80 98 w w w.ellips eklinik ken .com

25 år!

Gravferd slik pårørende ønsker det. Verdighet - Omtanke Lavere priser Natlandsveien 8

DØGNVAKT 55 20 23 00

O P P DAG P E R FE K T SYN S S K AR P HE T – utviklet s pes ielt for ditt s yn Varilux P hysio f-360º TM Er designet spesielt med tanke på valg av innfatning, anatomi og hvordan du ønsker å bruke brillen. De er rett og slett unike.

Brilleoptikk Avd.: Kong Oscarsgate 22, tlf. 922 26 784 Avd.: Marken 13, tlf. 922 59 081

e 7. des 1 . m . o . K a m p a n j e n va r e r f r a 15. t

mbe

r


nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

17

ALLE GULL- OG DIAMANTHALSSMYKKER RINGER - ØREPYNT ARMBÅND - KJEDER DIAMANTRING 1 stens

FRA KUN

898,- DIAMANT

RING 0,25 ct W-SI

Ord. 6960,NÅ

÷50%

1 stens

RING

3480,- 10,51STENS carat

RIVER-SI DIAMANT HJERTE ANHENG Ord. 17.960,Ord. 1196,NÅ

598,-

MED INTERNASJONALT SERTIFIKAT (KONFLIKTFRI)

DIAMANT ALLIANSERING

SPAR,9000

3x0,05 ct. Tot 0,15 ct. W-SI. Ord. 3996,NÅ

1998,-

DIAMANT ØREPYNT

1649,- 8.960,-

0,15 ct. TW-SI. Ord. 3298,1 stens NÅ

SUPER JULEGAVE! Ullundertøy til barn, dame og herre fra 349.Fabrikkutsalget Dale of Norway A/S. 5721 Dalekvam shop@dale.no

NORWEGIAN QUALITY SINCE 1879

NÅ KUN

DIAMANTRING

1 STENS 0,075 ct. TW-SI Ord. 3396,NÅ

1698,-

DIAMANTARMBÅND 0,52 carat W-SI. Ord. 13.960,-

6980,-

Byens største utvalg i diamant - ringer - anheng - ørepynt ÅPENT! HVERDAG 10.30 – 18 LØRDAG 10 – 17 SØNDAG 14 – 18

TIL BYENS LAVESTE PRISER!

Strømsnes

Vestre Torggate 6, 50 m bak Hotel Norge. 10 m fra Godt Brød og Rimi

HAUKÅS JULETRESKOG Velkommen til juletrehandel!

Du treffer oss følgende steder: Rema 1000 på Fjøsanger Rema 1000 Lynghaugparken Rema 1000 Godvik v/Plantasjen Rema 1000 Kjereidviken (Burmav.) Oasen senter v/inngang oppe Statoil v/Åsane bussterminal Shell v/Ikea (Salhuskrysset) Shell v/Øyrane torg Åpningstider: mandag - fredag 10-20 lørdag 10-18 søndag 12-19 Hilsen Hans Haukås

Alle utsalg har betalingsterminal


18

▍Livsstil Kryssord

Nina Håland og Gert Hole viet i Johanneskirken 11. september 2010 Fotograf Løtvedt

Anmeldte dødsfall

Marianne Monsen og Daniel Ødegaard viet i Johanneskirken 9. oktober 2010 Fotograf Løtvedt

i perioden 06.12.2010 - 10.12.2010 Fødselsdato

Dødsdato

Navn

Fødselsdato

Dødsdato

Navn

03.12.2010 07.12.2010 06.12.2010 05.12.2010 19.11.2010 3.12.2010 05.12.2010 05.12.2010 04.12.2010 06.12.2010 04.12.2010 29.11.2010 16.11.2010 06.12.2010 07.12.2010 08.12.2010 07.12.2010 04.12.2010 03.12.2010 05.12.2010 01.12.2010 01.12.2010

Alme, Odd Georg Alvær, Lars Ansgar Andersen, Olav Andreas Berge, Ole Andreas Bjørndal, Marie Haldis Brodin, Sigrun Gunhild Ekerhovd, Wenche Fauske, Reidar Bernhard Fischer, Vally Frantzen, Rune Gustavsen, Wencke Hasby, Randi Hasle, Solfrid Jeanette Husebø, Solveig Karin Høysæter, Alma Jacobsen, Kerttu Annikki Jensen, Lilly Johannesen, Judy C. Albøge Kahrs, Inger Kathrine Heiberg Knudsen, Klara Knutsen, Willy Kobberstad, Knut

08.07.1919 17.04.1924 10.01.1931 19.09.1917 19.03.1931 23.01.1921 17.05.1926 08.05.1929 02.12.1914 29.10.1952 29.09.1937 16.01.1917 01.12.1940 03.01.1950 11.11.1928 11.03.1930 28.03.1920 07.05.1931 17.04.1922 21.08.1915 21.11.1930 03.05.1937

27.11.2010 29.11.2010 04.12.2010 30.11.2010 01.12.2010 21.11.2010 04.12.2010 06.12.2010 24.11.2010 03.12.2010 02.12.2010 30.11.2010 04.12.2010 30.11.2010 04.12.2010 01.12.2010 06.12.2010 01.12.2010 04.12.2010 01.12.2010 04.12.2010 25.11.2010

Leganger Hansen, Sissel Madsen, Else Maubach, Khodeja Begum Midtun, Marie Midtun, Thomas Mikalsen, Atle Mjeldheim, Hjørdis Josefina Mjelstad, Jondine Kornelia Mjømen, Ella Johanne Nilsen, Frank Emblem Nilsen, Olaf Emil Olsen, Svenda Johanna Crowe Osberg, Gerd Rasch, Otelie Skodven, Elsa Karin Steen, Ellen Johanne Borge Sundli, Jan Arve Moe Sæknan, Anne Totland, Bjørn Einar Tran, Chi Linh Vaular, Gudrun Wangsholm, Kristian

15.12.1942 22.09.1926 17.02.1949 23.06.1924 11.03.1921 11.08.1954 21.09.1916 28.02.1914 22.07.1925 09.03.1939 17.02.1943 01.07.1936 20.07.1940 12.02.1921 31.07.1931 30.01.1931 28.01.1959 08.08.1957 11.12.1930 30.12.1967 16.10.1916 24.01.1933


nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

19

HELG PÅ RICKS

MIAMI VICE MACHINE

FREDAG 17. & LØRDAG 18. DESEMBER kl 24.00 cc: 100,-

2005 Bjørn Jensen m22b BT_Layout 1 02.08.10 22.39 Side 1

n P re

erge d Up B

S tan

senter

er

BERGEN ARTISTBYRÅ PRESENTERER

BjØrn jensen

PREMIERE PÅ RICKS 23. SEPTEMBER www.standupbergen.no

cc:150,-

Foto: Vegard Fimland - Logo: Vegard Botnen - Trykk: Bodoni

FREDAG 17. DESEMBER

SPILLES: TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG

BILLETTAR: 815 33 133 815 33 133

JULEB OR TILBU DSPAKKE D: Ordin 890,nær: 1 090,-

Billettkontoret Grieghallen - 55216150 Grupper / hotellpakker - 09901

JULEBORDSPAKKER: FORESTILLING, 3 RETTERS JULEMIDDAG - FRI OVERGANG TIL NATTKLUBB BESTILLING: 55 55 31 50 / petter@ricks.no - FORRETT + KALKUN, PINNEKJØTT el SVINERIBBE + RISKREM eller IS

WWW.RICKS.NO


HVERDAGER 10- 20 LØRDAG 10-18 - 45 15 05 05 - OUTLETNORGE.NO

20

▍Annonse

BUTIKKEN BUGNER AV

JULEPRESANGER

÷ 50 90 % TIL

KLæR - SKO - LEKER -VERKTøY - JULEPYNT PYNTETING - SPORTSUTSTYR - KJøKKEN ARTIKLER - ELEKTRISKE ARTIKLER m.mERE

100% MERInO ULL

HAMAX AKEBREtt

49,-

1/2 pRIs

FRA

til barn og voksne

ER VI NORGES BILLIGSTE PÅ

FYRVERKERI I ÅR OGSÅ...

OG . 0 3 s sELGE MBER E 31.DEs

HVERDAGER 10-20, LØRDAG 10-18.

sØnDAGsåpEnt frem til jul kl:13-18

ADIDAS - TILbORDS - NAVIGARE - ROSSIGNOL - b y - TORINN 24 OUTDOOR - MISSING LINk - FTM - bIG bLUE - CAT bEAVER - MARMOT - ZAVANNA - DIDRIkSON

OUTLET NORGE 3000 m2 KONKURS/LAGERUTSALG MED ‘‘ALT MULIG’’ MIDTUN, ULSMÅGVEIEN 7 ( TIDLIGERE GO CART SENTERET ) HVERDAGER 10- 20 LØRDAG 10-18 - 45 15 05 05 - OUTLETNORGE.NO


D

iamantdager i

M

arken

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

21

Diamantringer 1,16 carat diamant TWSI 2 (Før 79.000,-) Nå 49.980,-

- størst på kvinneklær fra

0,41 carat diamant WSI (Før 16.800,-) Nå 12.500,-

Diamant anheng

Åpningstider: Mandag - fredag 10.00 - 17.00 Lørdag 10.00 - 15.00

Woman AS, Krokeideveien 6, 5244 Fana Tlf. 55 12 10 30

Diamantring 1,16 carat diamant Wsi (Før 79.000,-) Nå 49.980,Diamantring 0,41 carat diamant Wsi (Før 16.800,-) Nå 12.500,-

Diamant anheng 0,50 carat diamant TWsi (Før 24.500,-) Nå 18.500,Diamant ørepynt 0,40 carat diamant Wsi (Før 12.600,-) Nå 8.500,-

0,50 carat diamant TWSI (Før 24.500,-) Nå 18.500,-

Internasjonalt sertifikat

Marken 5 - Tlf. 55 31 46 54 - www.juvelfatterne.no

Ved kjøp av ny diamant i din alliansering, får du gratis ettersyn + rodinering

Selskap Fest

&

Skinn armbånd

Årets varmeste julegave? Norske Bunader AS tilbyr nå våre kunder i Hordaland en unik sjanse til å kjøpe bunad til en meget god pris. Vi leverer skreddersydd dame- og herre bunader fra Hordaland til kr. 18.500,- inkl. linskjorte. Tilbudet gjelder ut desember. En av våre skreddere kommer til Bergen for å ta mål i løpet av desember.

med charms

Diamonds are forever

Ullernchausseen 1, 0377 Oslo Tlf: 23 29 66 70 eller 45 88 72 00 Email: tilbud@norskebunader.no

Marken 5 Tlf. 55 31 46 54 www.juvelfatterne.no

Stort utvalg i selskapskjoler til gode priser Fra kr

499,Hele butikken

÷30%

STRANDGT. 84 (GÅGATEN) TELEFON 55 23 00 80

Velkommen inn til en hyggelig handel! BERGEN • GÅGATEN • STRANDGT. 94 • TLF. 55 23 34 50 KNARVIK • KNARVIK SENTER • TLF. 56 35 21 22

Velkommen inn til en hyggelig handel!

Porsgrunn - Storgt. 97

BERGEN STORSENTER AS • 2. ETASJE t. 55 32 49 00 • bergen.storsenter@mestergull.no

TOPSHOP


22

▍Annonse TIBE Drammen

Når katten kommer skal det nok bli stopp...

God jul

Nå er det jul igjen hos Buddy! Å jul med din glede...

til alle dyrevenner

Hund og katteskåler

Lolo kake

Underlag

Rosa og sort. “pampered princess”. 420 mm x 320 mm.

59,-

49,-

Keramikk matskål Sort “Pampered Princess”. Rosa. “Pritty in Pink”. D:140 mm x H:40 mm

Veil. pris 98,-

79,-

Julestrømper

For hund, katt og gnager

La ditt kjæledyr delta i adventstiden!

Keramikk matskål Finnes i rød og sort med hvite prikker. D:130 mm x H:40 mm D:180 mm x H:80 mm

98,-

99,-

Juwel fôrautomat

Furminator

Reduserer røyting med opptill 90%

Limited edition

Veil. pris 495,-

299,- Nå 298,-

Knall tilbud Tower bur hamster

598,Veil. pris 865,-

Før 499,-

www.buddy.no Buddy Vestkanten, Vestkanten Senter, Loddefjord. Telefon 55 93 10 40 • Buddy Arken, Åsane Storsenter, Ulset. Telefon 55 18 84 80 Buddy Askøy Zoo, Askøy Senter, Askøy. Telefon 55 01 65 79 • Buddy Sartor, Sartor Storsenter, Straume. Telefon 56 33 20 83


! r e s i r p e t s e å r s n Jule

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

23

7,99 Før 1

9

99

PRINGLES

165 g

99

99

139,-

JULETREBELYSNING 20 lys, inne

KRANSEKAKE

18 ringer Ferdig pyntet

159,JAKOBSEN KONFEKT

750 g

199,SKIBUKSE

fra

149,-

129,-

JULETRE

JULETREFOT

180 cm med fot 210 cm med fot 399,NB! Uten lys

fra

79

99

HEAD RYGGSEKK/BAG Ryggsekk liten 79,99, stor 99,99 Bag liten 79,99, stor 99,99

99

99

LEGO

Basic klosser medium Før 149,Duplo klosser medium Før 149,-

199,-

Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte varer kan bli fort utsolgt.

Barn 122/128-158/164 Før 249,Voksen S-XL Før 299,- Nå 249,-

SMYKKESKRIN

Sort/brun 29,5x21x11 cm

Tilbudene gjelder uke 50, eller så langt lageret rekker.

Europris Åsane Pluss, Nordås, Fyllingsdalen, Sotra, Askøy, Vestkanten, Midtun, Solheimsviken


24

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

T N E P Å S G A SØND

g Ves o rg o b y N , n u tt s e N o, Gjelder Skulestadm KJØTTDEIG

Gilde. 400 g

9400

PINNEKJØTT X-tra. Pr. kg

GRANDIOSA

Stabburet. Original. 585 g. (pr. kg ved kjøp av 3 stk. 39,32)

790

SMÅGODT Candy King. Pr. hg (pr. kg kr 79,-)

750

4990

X-tra. 1 kg. Pr. nett

375 g. Pr. pk. Pr. kg kr 133,07

KLEMENTINER

SWING KONFEKT

EXTRA LAVE PRISER


nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

14-19

Gunnar Staalesen kommer for å signere sin nye bok «Vi skal arve vinden»

ha en tra god påske

0 stkanten. Fana 10-2

8700 PINNEKJØTT

lav pris

5850

Holmes. 1 kg. Gryteklart. Frys pr. pk.

LAmmELåR Skjeggerød. Fryst. Pr. kg.

På Coop Extra Nyborg onsdag 15. desember kl 12.00

1770

lav pris

790

smågodt

FROMASJ

Candy King. Pr. hg. (pr. kg kr 79,-)

Isbjørn Is. M/saus. 0,8 ltr. Karamell, sitron eller sjokolade

RISKREM

lav pris

Isbjørn Is. 0,8 ltr. Pr. pk.

980

AppELsinER

2 kg. X-tra. Pr. pose (pr. kg 4,90)

14900 PINNEKJØTT

lav pris

Bokerørt/naturlig tørket. Henriettes. Pr. kg

7900 påskEskinkE Kokt, surret. Gilde. Pr. kg.

lav pris

40%

tra kupp

690

9900 9900

X-tra. 1,5 ltr. Pr. flaske (pr. ltr. kr. 4,60)

Svart

÷

Coop LEttstEktE bRød + pantPr. stk. Alle varianter.

JULEBRUS

kARtongsALg Coop juiCE

Appelsin, eple eller frokostjuice. 8 x 1.5 ltr. Pr. kartong.

SJOKOLADE FONDUE

Coop Extra Danmarksplass Coop Extra Nyborg Coop Extra Vestkanten

00 98 9900

Coop Extra Skulestadmo Coop Extra Nesttun Coop Extra Fana (søndag 10-20)

9-22 (20)

lav pris

+ pant

kAssEsALg

Coca-Cola/Ringnes. Assortert 10 x 1.5 ltr. Kjøp med/uten kasse (pr. ltr. 6,53)

NISSEMOR

Coop - litt ditt Som Coop medlem får du kjøpeutbytte på alle varer, spennende medlemstilbud, rabatter på drivstoff hos Esso og Statoil, billig mobiltelefoni fra Netcom, gode rabatter på hotellovernatting med mer.

25


Bygg og Håndverksguide VI TILBYR: • Industriporter

n!

• Landbruk

! D BA

Betong Vest

C a r-b o G a

4 0 å R rasjeporter I B e Rg B eST I e n BY’

• Privatporter

T T Y N Vi utfører rehabilitering

FERDIGBETONG & BETONGPUMPING • Ferdig Betong for utkjøring og henting • Betongpumper • Sand og singel • Hydrauliske renner • Lørdagsåpent

• Fellesgarasje • Portåpnere • Stort delelager • Service

av ditt bad. Alle fag. Spør etter Jan Ole.

Bruk din lokale leverandør

• Montering • Utstilling

TLf: 55 11 42 10

• Lang erfaring

Hjellestadveien 72, 5868 Blomsterdalen Man-Fredag: 08-16, Tirs- og Torsdag: 08-18

55 11 66 00 Fleslandsveien 77, 5258 Blomstedalen Hans Olaf tlf. 924 07 250 • Atle tlf. 926 26 692 Telefaks: 55 11 66 09 • E-mail: betovest@online.no

Hesthaugveien 18, Ulset • 55 38 23 00 www.bjorgvinvvs.no

Duggruter DESIGNUTKAST

ET DATTERSELSKAP I UMOE-KONSERNET

√ Eletroinstallasjon √ Sikkerhetsløsninger √ Tele- og datainstallasjon

SKORSTEIN & REHAB.

÷30%

-Elementskorstein med keramikkrør -Foring av eldre skorsteiner -Rør og kumsystemer (VA) -Mur og belegg -Ferdigbetong

på nye energispareglass Ta kontakt med Leif Atle mob: 91349079 eller Svein Olav mob: 41667348 for Gratis befaring dag eller kveld.

Tlf. 55 15 58 00 Døgnvakt: 934 42 797

Kråvasslia 113 5134 Flaktveit

Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen

www.husoyglass.no e-post: s-olhuso@online.no

Tlf. 55192253

Tlf 55 94 66 30

www.olenbetong.no

Johan Berentsens vei 5 - 5160 LAKSEVÅG

Omtrekking, Restaurering, Produksjon og Vedlikehold

Spesialist på restaurering og omtrekking av møbler

Telefon 90 16 27 26

BERGEN HÅNDVERKSENTER AS

Janaflaten 37 (inn ved Oldervoll bil i Drotningsvik) Tlf. 55 94 13 20 - ww.bergenhaandtverksenter.no

Tlf. 55 27 05 47 ww.walloe.no

 

Malerarbeid ute og inne

Vi påtar oss oppdrag for både store og små bedrifter, samt private. Hos oss er alle sikker på seriøs og trygg behandling, vi står for det vi lover. Be oss om pris! Malermester

MALERMESTER

O. Paulsen a.s Finnbergåsen 44, 5063 Tlf. 55 59 92 60. Faks 55 59 13 40 O. PAULSEN &Bg.CO op@opaulsenco.no - www.malermesterpaulsen.no

Tlf: 55 59 92 60 Fax: 55 59 13 40

r Vi utfører også type g e l l a o demontering øper krapjern j k i V er, s ll vfall Større Vi utplasserer meta kabela kvanta containere hentes Metallco Bergen AS

Damsgårdsveien 95/97 5058 Bergen Tlf. 55 34 17 70 • Faks 55 34 32 32

Tlf. 55 34 17 70 66m2 ALU-FASADESTILLAS FRA 23.700+mva PROFF som vist 25.890+mva

KEBO GLASS  produserer og monterer

• skyvedører • foldedører • rekkverk • vinduer • dører • vinterhager m.m. i glass og aluminium. Alle felter produseres på mål og tilbys i ulike kvaliteter og i alle standard Ral farger. I våre produksjonslokaler har vi utstilt en isolert vinterhage med skyvedør, foldedør og vindu.

Boks 6006, 5892 Bergen

Byggmester firma med egen arkitektavdeling Kontakt oss på tlf: 55 50 03 60 www.hillerenprosjektering.no

Kom å besøk oss i Leirvikflaten 7, 5179 Godvik.

KAARE JEBSEN AS

KOKSTADFLATEN 15 • TLF. 55 98 21 21

Kontakt oss for uforpliktende tilbud på tlf. 555 01 400, el. epost post@keboglass.no

STIGER•TRØER•BRANNSTIGER•FLAGGSTENGER•FLAGG

MAND - ONSD 08 -16 • TORSD 09 - 18 • FRED 08 - 15

På vår hjemmeside finnes brosjyrer på våre produkter www.keboglass.no


god jul Annonsebilag

Svibel pr. stk.

1500

Julestjerne stor type

fra

3950

Vannkanten Badeland - 2. etg Tlf: 55 50 80 33 www.spabodycare.no E-post: post@spabodycare.no

Bestill på www.toppeblomster.no eller tlf: 55 18 03 00

Åpningstider: Mandag - Fredag 09 - 20 • Lørdag 10 - 18


god jul

2

NR. 2 – 2010

GAVE TIPS DIDDY`S SPAR 20

0,-

399,Fisher Price Aktivitet Teppe ord. 599,-

699,Fur Real Interaktiv Hund ord. 899,-

SPAR 10

0,-

199,SPAR 10

Pengeskap Safe ord. 299,-

0,-

199,-

“bilde kan avike fra produktet”

Bakugan Battlepack ord. 299,-

SPAR 15

0,-

199,-

SPAR 12

0,-

279,-

Majorette Parkerings garasje ord. 349,-

Paper Jamz Gitar Ass. 5 typer ord. 399,-

SPAR 30

0,-

699,LEGO KINGDOM 7946 ord. 999,Tilbudene varer så lenge lageret rekker!!!

SPAR 20

0,-

299,Bugglezz Stunt RC Inkludert Batteri ord. 499,-


årets julegaver

NR. 2 – 2010

3

GOD JUL SPAR 20

SPAR 30

0,-

399,-

0,-

199,-

Tefal Kjøkken ord. 599,-

Dolls World Simply Baby 43cm ord. 499,-

NYTT PARTI

Tefal Kjøkken XXL ord. 1999,-

HALV P

RIS

999,-

SPAR 10

0,-

299,Anni Dukkevogn ord. 399,-

SPAR 60

0,-

799,Steffi Love Stort Dukke Hus ord. 1399,-

SPAR 10

0,-

399,-

DIDDY

Kleppestø senter - Amfi Os Oasen Bydelsenter

TOYS

TELEFON 56 14 34 92

Tilbudene varer så lenge lageret rekker!!!

BABY BORN MAGIC FEEDER ord. 499,-


god jul

4

NR. 2 – 2010

Diamantsmykker

÷50%

Stort utvalg av tradisjonelle smykker og spennende moderne design.

DIAMANTRING ENSTENS 0.15 ct W/SI 0.20 ct W/SI 0.25 ct W/SI 0.30 ct W/SI 0.35 ct W/SI 0.40 ct W/SI 0.45 ct W/SI

Før Før Før Før Før Før Før

5517 7725 9381 9933 13797 19317 24837

DIAMANTANHENG ENSTEN

0.20 ct W/SI 0.30 ct W/SI 0.40 ct W/SI 0.45 ct W/SI

Før Før Før Før

6717 8637 16797 21597

Nå kr Nå kr Nå kr Nå kr Nå kr Nå kr Nå kr

2758,3862,4690,4966,6898,9658,12418,-

Nå kr Nå kr Nå kr Nå kr

3358,4318,8398,10798,-

DIAMANTØREPYNT ENSTEN - Pr. Par

0.15 ct W/SI 0.20 ct W/SI 0.30 ct W/SI

Før Før Før

7197 9597 17277

Nå kr Nå kr Nå kr

L

MI AN 3598,4798,8638,- TVERRGATEN 1 • MARKEN TELEFON 55 55 89 97

Julegaveideer

Vi har gjort valgene for deg i vrimmelen av funksjonelt turutstyr Primaloft - Unisex - Super jakke til bredt bruk

Montane varmejakke

1550,-

Medlem kr Ikke medlem kr 1799,-

Herre ulltrøye rund hals

Devold Multisport

50l

Norrøna Lofoten

345,-

4300,-

Medlem kr Ikke medlem kr 4990,-

Medlem kr Ikke medlem kr 399,Bukse. Dame eller herre

2050,-

Medlem kr Ikke medlem kr 2400,-

STOR GALLERIAVDELING VI KAN INNRAMMING SilkeFløybanen, Du finner oss 150m fra

Originale tegninger og akvareller Du finner oss 150m fra Fløybanen, av Audun Hetland man-fred 0830 - 16:30 / torsd 08:30 - 19:00 / lørd 09:30 - 15:00 for salg i vår forretning! Øvregaten 4, 5003 Bergen,Tlf: 55 31 39 49, Mob: 45 46 45 46

Bøker

man-fred - 19:00 / lørd 09:30 -Inspirerende 15:00 Garmin Oregon 450 0830 - 16:30 / torsd 08:30Lakenpose Øvregaten 4, 5003 Bergen,Tlf: 55 31 39 49, Mob: 45 46 45 46 friluftsbøker Medlem kr 3050,Medlem kr 450,Ikke medlem kr 3450,Ikke medlem kr 530,til medlemspris. Bergen Turlag sin Turinformasjon finner du i Tverrgaten i Marken. Vi har et stort utvalg av informasjon om friluftsliv i Hordaland. Her kan du f.eks. melde deg inn i Den Norske Turistforening / Bergen Turlag. Turinformasjonen selger også en god del utstyr som sekker, lakenposer, ullbekledning, jakker m.m. Vi har også Vestlandets største utvalg av kart, bl.a. hele «Norge 1:50.000»–serien og kart for GPS.

BERGEN TURLAG Tverrgaten 4-6 i Marken. Åpningstider: man.–fre. 10.00–16.00, tor. 10.00–18.00, lør. 10.00–14.00.

VI KAN INNRAMMING STOR GALLERIAVDELING

samarbeid med fra Hetlands Galleri tilbyr vi for første gang et utvalg Du Ifinner oss 150m Fløybanen, VI KAN INNRAMMING man-fred 0830 - 16:30 / torsd 08:30 - 19:00 / lørd 09:30 - 15:00 Øvregaten 4, 5003 Bergen,Tlf: 55 31 39 49, Mob: 45 46 45 46

Bergans Snøhetta

GPS

STOR GALLERIAVDELING

STOR innramming, Alt iGALLERIAVDELING rask levering.

VI KAN INNRAMMING Du finner oss 150m fra Fløybanen, Du finner oss 150 m fra Fløybanen man-fred 0830 - 16:30 / torsd 08:30 - 19:00 / lørd 09:30 - 15:00 mandag-fredag 09.00 - 16.30 / torsdag 09.00 - 19.00 / lørdag 10.00 - 15.00 Øvregaten 4, 5003 Bergen,Tlf: 55 31 39 49, Mob: 45 46 45 46 Øvregaten 4, 5003 Bergen, Tlf. 55 31 39 49 - Mobil 45 46 45 46


NR. 2 – 2010

årets julegaver

5

til et gigantisk ryddesalg av grafikk. Benytt denne enestående sjanse til å kjøpe en julepresang som gir daglig glede Flere hundre litografier/malerier før 1.000.- til 4.000.nå kr.

400.-

Ta turen til Galleri Nygaten og opplev stemningen. Unik arkitektur, Fyr på peisen, nydelig musikk, gratis julegløgg, brus og kaker Adgang 30,- barn gratis NB! Du kan bruke samme billetten så ofte du ønsker frem til nyttår.

Vi har fremdeles noen ledige julebordplasser Julebufeét-dessertbufeét kun kr. 650,Har du noe som skal feires?

Fagbladet Hotell Restaurant og Reiseliv kåret Galleri Nygaten til å være et av de beste selskapslokalene i Norge. Hver dag kl. 12.00-17.00 lørdag kl. 10.00-16.00 søndag 12.30-16.30 Se vår nye video på www.gallerinygaten.no

5017 Bergen • TLF. 997 01 034

FESTLOKALE 150 SITTEPLASSER


32

▍Annonse

Lyst til å bli frisør? «Rett utenfor hovedinngangen» Bergen Storsenter

Jeg ønsker mine kunder

velkommen tilbake!

Flinke lærere med stort engasement gjør undervisningen målrettet og lystbetont. Du får god oppfølging og skolen gir deg et godt grunnlag for en videre karriære. Etter fem innholdsrike måneder kan du søke læreplass i frisørsalong. Skolen er godkjent for lån/stipend i Statens lånekasse. Alle som søker blir kalt inn til intervju.

og feirer med 3 ukers tilbud:

Farge Permanent

400,400,Herreklipp 250,- Farge fra Dameklipp 350,- Permanent Barneklipp 200,- - inkl. klipp Herreklipp 250,Oppsetning av hår: 350,Salongen Frisør Åpningstider:

Opptak for januar 2011er igang.

Merete Hauken Timebestilling: 55 24 05 58 Indre Arnaveien 175, 2. etg.

20%

R A B A T T

på all behandling for studenter og pensjonister

Vi inviterer deg til å oppdage vår revolusjonerende mer-hårs volumbehandling Systèm-Voume

Velkommen til oss!

Alle dager: kl. 10-16 Kveld og lørdag: etter avtale

Julebordspakke?

La oss ta styling/oppsetting og make-up

kr.

650,-

Timebooking på nett: www.fyllingsdalenklippotek.no

Økologisk produkt

Skostredet Frisør Vestre Skostredet 6 • Tlf. 55 32 43 50

490,650,950,-

Tlf. 55 16 50 50

Myrholtet 131 - 5142 Fyllingsdalen v/Rema 1000 på Myrholtet (inngang på baksiden)

Nedbergeveien 1, Tlf.: 55 93 38 95 • www.kjokkelvikfrisor.com

Åpningstider: Alle hverdager:10-17 onsdag & torsdag: 10-19 lørdag: 10-15

Bruker du vårt bilglass-verksted er du garantert håndverksmessig utført arbeid.Vi skifter og reparerer alle typer bilglass. Vi leverer varer og tjenester til konkurransedyktige priser og kvalitet. Produktene vi bruker skal til enhver tid være de mest anerkjente på markedet.

✔ DU RINGER OSS OG LEVERER BILEN ✔ VI GIR DEG GRATIS LÅNEBIL ✔ VI TAKSERER SKADEN ✔ VI ORDNER MED FORSIKRINGEN ✔ INGEN BONUSTAP PÅ GLASS-SKADER ✔ SOLFILM TIL BIL ✔ ALT ARBEID UTFØRES PÅ DAGEN Vi har åpent alle hverdager fra 08.00 - 16.00 Ring 55 26 70 80, så har du ny rute i dag.

HUSsikKrin: gssak

r Også ved fo ! rkstedsvalg e v t it fr u d har


nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

33

Kvalitetsmat Catering og selskapslokaler Tlf. 55 52 72 50

Julemeny på To Kokker

Lutefisken er kommet!

Det er enda ikke for sent å bestille julemat.

den, Enhjørningsgården, Bryggen, 5003 Bergen info@enhjorningen.no Tlf. 55 30 69 50 www.enhjorningen.no

www.gategourmet.no

Velkommen til

Ring for bordbestilling!

f.o.m. 6. oktober til 6. november.

Enhjørningsgården, Bryggen, 5003 Bergen restaurant@tokokker.no Tlf. 55 30 69 55 – www.tokokker.no

Ring for bordbestilling!

Vi salter torsken selv av vill fisk.

Vi salter torsken selv av vill fisk.

Lag et FISKE logo o

Med li Leirvikåsen 31

Gjør som mange av byens beste restauranter, catering firmaer og cafèer, kjøp Deres kjøttvarer hos H. Brakstad Eftf. AS Vi er kjent for våre kvalitetsvarer.

JULEBORD 2010

Stort utvalg av sjømat

Vi ønsker dere velkommen til oss i Kommandantboligen hvor vi serverer god julemat i tradisjonsrike omgivelser. Vi leverer også julemat hjem på døren.

Det smakfulle, vellykkete måltidet starter næmelig med råvarene og det vet kokken å benytte seg av. Vi har eget kjøttutsalg fra kjøttdisk i våre lokaler i Leirvikåsen 31. Kom innom og la deg friste av vårt kvalitetsutvalg.

Åpningstider : Man - Fre: 08.00 - 16.00 Lørdag: 08.00 - 13.30

Din lokale FISKEHANDLER i Åsane

Tlf. 55 50 09 70 – post@alvoparken.no – www.alvoparken.no

Arken senter tlf. 55 19 44 30

CATERING SELSKAP BRYLLUP KONFIRMASJON MØTER

Vårt berømte pinnekjøtt er nå på plass

Hjemmelagete pølser og pålegg av beste kvalitet

Nå er det tid for vilt

Smartlunsj Om du ønsker det, så deler og pakker vi, og gjør det klart til nedfrysning.

Vi leverer lunsj hver dag Bergen Storsenter - 55 32 32 kl. 88 11.00 før

-

Bønesstranden 50 - tlf. 55 91 68 44 Åpent tors-fre. 12-17

Prøv deg som julekokk

Solheimsgt 25 Danmarksplass Smartk st tlf. 55 29 29 48 www.solheimkjott.no

Priseksempel 10 personer: Kuvertpris ca. kr. 22,- + mva pr.dag.

SmartkOst

Tlf. 55 11 46 70 - www.smartkost.no

Smar t kost gir overskudd

Smar t kost gir overskudd

ert

«Spart tid med Smartlunsj Prøv vårt nye lunsjkonsept levert i to uker ogpåvidøren spanderer den første lunsjen. før kl.Tilbudet 1100» gjelder t.o.m 31.03.2007.

Hjemmelaget Ribbe 135,hjortegryte ....... krkr198,tallerken (Svineribbe, medister, rødkål, svisker og poteter)

Tlf: 55 21 45 79

www.safaricatering.no www.safaricatering.no

Julebordet Vi skal formidle snitter og med det lux brikker, koldtbord lille ekstra! og tapas. Pinnekjøtt fra eget anlegg i Olsvik! Pinnekjøtt med tilbehør pr. cuvert kr 250,Hjemmelaget karamellpudding pr. cuvert kr 39,-

Medisterdeig 39,pr 1/2 kg.

Stort utvalg i godt tørket pinnekjøtt vindtørket og røkt

Solheimsgt 25 Danmarksplass tlf. 55 29 29 48 www.solheimkjott.no

Julematen leverer vi www.sib.no/jul

VI LEVERER OGSÅ TAPAS, KOLDTBORD OG SNITTER

VI LEVERE TIL ALLE ANLEDNINGER PRIVAT OG BEDRIFT

Telefon 55 222 000

Telefon 55 222 000 catering@safari.no catering@safari.no

Hei fint om dere kan lage en fin annonse i safari profil!!

Vi har råvarene og oppskriftene. Vi nevner fåresvanger til rull. Sideflesk til sylte. Griselabber og griseknoker til å “sylte”. Svinelever/spekk etc. til postei og pate. Naturtarmer til å lage pølser.

4. etasje i Kløverhuset 5013 Bergen Tlf. 55 62 54 58 www.beredt.no

JULEBORD JULEBORD

Her er det plass til ytterligere en annonsør. Ta kontakt med oss.

Kjøttbasaren tlf. 55 31 03 76

Catering

Catering

SiB Catering E-post: catering@sib.no Telefon:55277040/41 (0800-1500) Mobil: 906 56 191 Telefaks: 55 27 70 43


34

▍Annonse

Foto: Gunnar Kaarstad

HVOR KUNNE DU HELST TENKE DEG Å BO? hus og hjem – Vestlandets største utstillingsvindu for kjøp og salg av boliger hver fredag.


Hjem å planlegge juletrafikken! Hjem til tiljul? jul?Hjelp Hjelposs oss å planlegge juletrafikken!

Nesten hele uken kjører vi nå én gang i timen fra Stavanger, Aksdal, Leirvik og Bergen. I jule- og Nesten hele uken kjører vi nå én gang i timen fra Stavanger, Aksdal, Leirvik og Bergen. I jule- og nyttårshelgen vi vi littlitt sjeldnere. Vi ønsker gjerne å viteåom duom hardu tenkt reise åmed ossmed i år, oss i år, nyttårshelgenkjører kjører sjeldnere. Vi ønsker gjerne vite haråtenkt reise

og derfor til åtilbestille på nett. Da får en vi pekepinn på nårpå og når hvorog dethvor trengs ogoppfordrer oppfordrerdeg deg derfor å bestille på nett. Davifår en pekepinn det trengs Hjem til jul? Hjelp oss å planlegge juletrafikken! Hjem til jul? Hjelp oss å planlegge juletrafikken! ekstra juleruter og annen nyttignyttig informasjon finner finner du på kystbussen.no. ekstrakapasitet. kapasitet.Rutetabell, Rutetabell, juleruter og annen informasjon du på kystbussen.no.

Nesten hele uken kjører vi nå én gang i timen fra Stavanger, Aksdal, Leirvik og Bergen. I jule- og Nesten hele uken kjører vi nå én gang i timen fra Stavanger, Aksdal, Leirvik og Bergen. I jule- og Der finner aller billigste billettene! Der finnerdu duogså ogsådede aller billigste billettene! nyttårshelgen vi vi littlitt sjeldnere. Vi ønsker gjerne å viteåom duom hardu tenkt reise åmed ossmed i år, oss i år, nyttårshelgenkjører kjører sjeldnere. Vi ønsker gjerne vite haråtenkt reise og derfor til åtilbestille på nett. Da får en vi pekepinn på nårpå og når hvorog dethvor trengs ogoppfordrer oppfordrerdeg deg derfor å bestille på nett. Davifår en pekepinn det trengs ekstra juleruter og annen nyttignyttig informasjon finner finner du på kystbussen.no. ekstrakapasitet. kapasitet.Rutetabell, Rutetabell, juleruter og annen informasjon du på kystbussen.no. wwww.k w w. k yystbussen.no s t b u s s e nDer .Der n o finner aller billigste billettene! finnerdu duogså ogsådede aller billigste billettene!

ww ww w. k yystbussen.no stbussen.no w.k

35 Foto: Øivind Hjelmen

Foto: Øivind Hjelmen

Slapp av. Nyt det bølgende Slapp av. Nyt det bølgende landskapet. La tankene fly. Slapp av. Nyt det bølgende landskapet. La tankene fly. Slapp av. Nyt det bølgende Strekk beina på ferja. landskapet. La på tankene Strekk beina ferja. fly. landskapet. La Kystbussen. tankene fly. Du reiser med Strekk beina på ferja. Du reiser med Kystbussen. Strekk beina på ferja. Du reiser med Kystbussen. Du reiser med Kystbussen.

Foto: Øivind Hjelmen

Foto: Øivind Hjelmen

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net


36

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

Kirkekonsert Julekonserter er det mange av denne uken. Du kan blant annet oppleve Sola Fide (bildet) i Bergen Domkirke tirsdag. Koret fra Fana har med seg fem messingblåsere og Ines Maidre som organist. Sola Fide er i gang med innspillingen av sin tredje CD, som vil komme ut i løpet av 2011. Den inneholder blant annet helt ny, nordisk og spesialskrevet musikk til koret. Foto: Trygve Haukås

Kultur I byen   I byen Konsert Tirsdag 14. desember Velsignet julenatt med Sola Fide og gjester, Bergen Domkirke Klokken 20 Onsdag 15. desember Nordic Tenors Christmas Special, Grieghallen Klokken 18 og 20.30 AnOtherBand, Garage Klokken 21 Nå tennes tusen julelys, Sælen kirke Klokken 19.30

Miami Vice Machcine, Ricks Klokken 24 Gravdal, Garage Klokken 22.30 Duoen Garness julekonsert, Åsane kirke Klokken 20

Denne måneden har både den etablerte maleren Jarle Teigen Olsen og ferske kunstnere utstilling i Galleri Langegården.

Julekonsert, Birkeland kirke Klokken 19 Lørdag 18. desember A Christmas show in a Glenn Miller mood, Grieghallen Klokken 20

Julekonsert, Gunnar Sævigs sal, Griegakademiet Klokken 19.30

Fliflet/Hamre morer julen inn, Ricks Klokken 20.30

Torsdag 16. desember Big Bang, Røkeriet USF Klokken 21

Gentle Groove spiller Led Zeppelin, Madam Felle Klokken 22.30

Orbo & the Longshots, Madam Felle Klokken 21

Ølguttene rangler julen inn, Garage Klokken 22

Kniv & Taffel Swingjazzorkester, Garage Klokken 22.30

Miami Vice Machcine, Ricks Klokken 24

Fredag 17. desember Gentle Groove spiller Led Zeppelin, Madam Felle Klokken 22.30

Etablerte og unge kunstnere

Søndag 19. desember Oslo Gospel Choir, Grieghallen Klokken 18 og 21

Camilla Aadland camilla@byavisen.net

Jarle Teigen Olsen har hatt en rekke utstillinger, blant annet i Christiansands Kunstforening, Tromsø Kunstforening og Oslo Kunstforening, i tillegg til utstillinger i utlandet. I hans malerier balanseres det figurative og det abstrakte i en rik vev av former og farger, som også kan gi assosiasjoner til tapeter og tekstilmønstre gjennom repetisjon av former, skriver galleriet i en pressemelding. Bildene fremstår ofte som bygget opp av tallrike lag – noe som skaper en illusjon av dybde – samtidig som det dekorative i figurer og former holder bildet i flaten. I samme periode vil det være «salong» med galleriets unge kunstnere i det minste rommet. Her vises maleri, grafikk og tegning av bl.a. Ragnhild Ohma, Elizabet Thun, Lars Korff Lofthus, Anna Christina Lorenzen, Andreas Glad, Nicklas Gahnström, Solvor Holan, Patrik Entian og Ylve Thon. Flere av disse er representert på BGO1 i Bergen Kunstmuseum. Utstillingen står frem til lillejulaften.

FUGLER: Her har Jarle Teigen Olsen malt ”To storfugler”. Utstillingen står i hele desember.

  I byen Scene Tirsdag 14. desember Blodig alvor, Den Nationale Scene Hverdager klokken 19

Lørdag 18. desember Nøtteknekkeren, Grieghallen Klokken 14

La Cage aux Folles, Den Nationale Scene Hverdager klokken 20

La Cage aux Folles, Den Nationale Scene Klokken 18 Blodig alvor, Den Nationale Scene Klokken 18

Onsdag 15. desember NÅ – Hans Børli med kvinnehånd, Logen Teater Klokken 20

FLERE LAG: Ein sommars dag heter dette maleriet. Jarle Teigen Olsens bilder fremstår ofte som bygget opp av tallrike lag.

Marit Voldsæter – Drit i å danse, Ole Bull Scene Klokken 19

Marit Voldsæter – Drit i å danse, Ole Bull Scene Klokken 19 Torsdag 16. desember NÅ – Hans Børli med kvinnehånd, Logen Teater Klokken 21

  I byen Barn

Marit Voldsæter – Drit i å danse, Ole Bull Scene Klokken 19 Fredag 17. desember NÅ – Hans Børli med kvinnehånd, Logen Teater Klokken 21 Nøtteknekkeren, Grieghallen Klokken 18 Marit Voldsæter – Drit i å danse, Ole Bull Scene Klokken 19

Tirsdag 14. desember Dyrene i Hakkebakkeskogen, Den Nationale Scene Hverdager klokken 17

Lørdag 18. desember Adventspøkelset, Hordaland Teater på Stend Klokken 13 og 15

Søndag 19. desember Adventspøkelset, Hordaland Teater på Stend Klokken 13 og 15

Torsdag 16. desember Opp ned jul, familieshow på is, Bergenshallen Klokken 18

Nøtteknekkeren, Grieghallen Klokken 14

Reisen til julestjernen, Fyllingsdalen Nye Teater Klokken 13 og 15

Reisen til julestjernen, Fyllingsdalen Nye Teater Klokken 17 Vet du om noe som skjer? Tips oss på redaksjon@byavisen.net

Julekonsert, Fana kulturhus Klokken 19.30

Dyrene i Hakkebakkeskogen, Den Nationale Scene Klokken 15 Reisen til julestjernen, Fyllingsdalen Nye Teater Klokken 13 og 15

Mandag 20. desember Dyrene i Hakkebakkeskogen, Den Nationale Scene Klokken 17


nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

37

Bestill ditt Nettoline-kjøkken før nyttår

– ferdig montert til flatpakket pris! • 27929

NYHET!

Spar tusenvis av kroner – når vi leverer ditt nye kjøkken, ferdig montert til flatpakket pris.*

*) Gjelder alle kjøkken fra Nettoline bestilt innen 31.12.10.

DANSK KVALITET OG DESIGN TIL GUNSTIG PRIS Nettoline tilbyr skandinavisk design og god kvalitet for hver eneste krone. Velg fra tidløst og klassisk – til moderne design med rene linjer. Bredt utvalg og kort leveringstid, har gjort dette kjøkkenet til bergensernes nye favoritt.

Spelhaugen 6, 5147 Fyllingsdalen v/Biltilsynet, tlf. 55 15 50 00

Åpent kl. 10 - 17, Torsdag kl. 10 - 19 Lørdag kl. 10 - 14

www.bka-as.no


38

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

Kurt Nilsen

Kultur Musikk

Kurt Nilsen: Have yourself a merry little christmas Bruce Springsteen: The Promise Sissel Kyrkjebø: Til deg Susan Boyle: The gift Bryn Terfel: Carols & christmas songs Basert på salgstall fra Platekompaniet Bergen siste uke

UTENLANDS: Bandmedlemmene Fredrik Vogsborg (til v.), Richard Myklebust og Linn Frøkedal i The Megaphonic Thrift er klar for enda mer spilling i utlandet til våren.

Foto: Camilla Aadland

Neste stopp: Verden

Med internasjonal platekontrakt i boks, er The Megaphonic Thrift klar for å erobre utlandet. plateselskapet, som også står bak et var den som dro det hele i gang. – Jeg ville starte band og fant ut eget klubbkonsept i London. Dermed skal platen ut i blant hvilke musikere som var flinke, Debutplaten «Decay Decoy» ble annet Storbritannia, Tyskland, smiler han. sluppet i Norge i mars. Nå blir den Benelux-landene og Japan. Tanken var å ha det som et løst lansert i utlandet. – Vi har vært mer i utlandet enn i prosjekt en stund, men de bestemte – Det er veldig gøy og et steg i riktig Norge det siste året, sier bassist Linn seg raskt for å satse. retning. Vi håper på å få spille enda Frøkedal. – Jeg fant så gode musikere at jeg mer i utlandet, sier Fredrik Vogsborg – Vi har vært veldig mye i England. ikke kunne bare ha det som løst protil Byavisen. Det er der vi skal ha fokus i første sjekt, sier Myklebust. omgang når vi nå skal gi ut platen, Musikken blir til gjennom jamVÆRT MYE I UTLANDET sier vokalist Richard Myklebust. ming på øvingene. Bandet øver i I løpet av året har bandet spilt konserBandet har blant annet vært sup- samme lokale som Casiokids og har ter i England og Tyskland, i tillegg til port for et amerikansk band som muligheter for å ta opp underveis. at de har deltatt på bransjefestivaler i gjør det bra i England, A Place To – Alt er på tape. Hele det siste halvDanmark, USA og Nederland. Bury Strangers. året med øving, sier vokalisten. Men de har også rukket å spille – Dermed fikk vi spille for et større Han var aldri i tvil om at de også både på Bylarm og Øyafestivalen. På publikum enn vi ellers ville ha gjort, måtte satse i utlandet. Bylarm møttes bandets manager og sier Frøkedal. – Vi driver med en sjanger som det britiske plateselskapet ClubAC30 er såpass snever. Det er for få folk under såkalte «speed meetings». STØYROCK i Norge til å få til salt i maten, sier – Bandet imponerte oss så mye De fire bandmedlemmene kom- han. på Oslos Bylarm-festival tidligere i mer fra Stavanger, Haugesund, – Hvordan vil dere beskrive år at vi visste at vi måtte jobbe med Kristiansand og Etne, men møttes i musikken dere spiller? dem, heter det på hjemmesiden til Bergen. Vokalist Richard Myklebust – Høy. Støyrock, men også litt Camilla Aadland camilla@byavisen.net

psychedelia. Litt svevende, kommer det etter litt nøling fra musikerne.

The Megaphonic Thrift

EGEN MANAGER Det er ikke bare tilfeldigheter som » Bandet består av Fredrik gjør at de nå har fått internasjonal Vogsborg (trommer), Richard lansering. Intens jobbing fra manaMyklebust (vokal og gitar), ger Lars Øgreid, har også hjulpet. Linn Frøkedal (bass og vokal) – Det er viktig i forhold til bransjeog Njål Clemetsen (gitar). festivaler å ha noen som på forhånd » Ga ut debutplaten ”Decay kan planlegge, slik at de folkene du Decoy” i mars i år. » Ble startet av Richard vil skal se deg, kommer. Du må ha Myklebust for tre år siden. noen som pusher bandet og kan ikke bare stole på flaks, sier Vogsborg. – Ja, for ikke alle nyetablerte band har egen manager fra starten? – Vi har alle holdt på såpass lenge før dette bandet at vi har lært hva – Planen nå er å få ut ny plate i som trengs. Vi har tatt den tunge nybegynnerveien hver for oss, sier Norge, få ut den andre utlandet og å turnere både i Norge og utlanbandmedlemmene. De fire er allerede i gang med sin det. Vi skal på festivalen South By andre plate, med planer om å gå i Southwest i USA i mars. Men før det studio etter jul. Hvis alt går som det skal vi varme opp for Band of Horses i Spektrum, sier Frøkedal. skal, slippes den til høsten.


nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

39

Gitar og trommesett opptil

ESP-LTD VIPER 50 + Gitarforsterker m/god lyd og masse innstillinger før 4920,- 2995,-

LARRIVEE L-03 før 13395,- 8500,-

Nydelig klang!

40% avslag

ESP LTD STATIC 600 før kr 14040,8500,ESP LTD PH-600

VINCI STRENGESETT TIL BASSGITAR (gml. forpakn)

99,-

før 12690,-

7995,-

599,-

HOHNER BLUES BAND HARM. 7 MUNNSPILL M/ETUI før 599,- 399,-

GITARFORSTERKER

CYMBALPAKKE M/ BAG

før opptil 995,-

LARRIVÉE RS-4 før 29540,- 16500,-

Sjokkpris!

Restesalg:

El-gitar, bassgitar, Trace Elliot gitarforsterkere (rør), keyboardforsterkere, sub, PA-høytalere, trommer og stativ.

149,-

4500,-

(3 størrelser, barn og voksenstr)

(god lyd / masse

før 2160,-

innstillinger)

1295,-

nå kun 1250,-

GEM SOUND 3VEIS PAHØYTALER 15" 600w 1890,-

Proff mikrofon 299,-

før 299,-

før kr 7035,-

HOHNER KLASSISK GITAR

PA-PAKKE – FORSTERKER M/2 HØYTALERE fra 3990,-

SUPERLUX HODETELEFONER

ESP-LTD M-200SR ESP- LTD GL-600V BLKS før kr 12895,- 7995,-

DDRUM D2 MB KOMPLETT 5 TROMMERS SETT før 6750,- 4995,-

God lyd!

Bestselger!

UNIVERSALFESTE FOR LED-TV 399,-

DUSJHJØRNE 120x90x200 før 2495,-

nå 995,BADEROMSMØBLER 90 cm

2495,-

MARS DELUXE KOMBIBORD

(Spisebord, Biljard og bordtennis) inkl tilbehør

«Ring hytta varm»

kr 1995

kr.2990,GAMESSON CAMBRIDGE BILJARDBORD 7"

med ballretur (inkl tilbehør)

5990,-

Hjelteryggen v/ Ica, Søre Knappen 2 Tlf: 56322100 Åpent: 12-18 Torsdag: 12-19 Lørdag: 10-15 www.brahandel.no

Alt i ett!

ÅPNINGSTIDER JULEN: Alle hverdager f.o.m. 16. des.– 23. des. kl 12 – 20 Lørdag 18. des. kl 10 - 18 - SØNDAG 19.des. kl 14 – 19 Julaften kl 10 - 13


40

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

Den grafiske JULEGAVER: Marius og Daniel viser frem sitt grafiske trykk.

OMTALE: Skolenes kunstverksted har holdt på i 16 år, og har skrytevegg over presseomtalen.

KONSENTRASJON: Madeleine og Andrea i konsentrert arbeid.

Madeleine Sutton (11) er en av tusen bergenselever som lager årets julegave i Skolenes Kunstverksted. Billedkunstnerne Trond Knutli og Roger Gjerstad håper på politisk støtte til å doble kapasiteten.

SORTE FINGRE: Madeleine Sutton (11) fra Skeie skole er i full gang med grafisk produksjon som skal bli julegave til en drøss heldige tanter,

Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

Svarte hender. Julekortmotiver. Trykkpresse. Klasse 5a og 5b fra Skeie skole er på besøk i Skolenes Kunstverksted (SKV) i Skostredet 17. – Dette blir julegave til søsknene mine, og til mamma og pappa. Og til tanter. Jeg har mange tanter, sier Madeleine Sutton. Elevene kommer forberedt til kunsttimene på kunstverkstedet. På skolen har de nemlig laget ferdig motivene, ved å tegne på metallplater, som skal bli til grafiske trykk via

streketsing, en klassisk trykkteknikk. Stjernehimler, julenisser og spor av engel i snøen er blant motivene som dominerer kunstuniverset til de ivrige femteklassingene.

– Bergen må tenke som en metropol.

Roger Gjerstad, grafikklærer ØNSKER Å ANSETTE FIRE KUNSTNERE Omlag 14 000 elever har vært innom Skolenes Kunstverksted siden opp- er viktig for skolene å legge vekt på starten i 1994 viser et anslag fra skapende aktivitet. Derfor håper vi Roger Gjerstad. Han og Knutli har at politikerne i Bergen krever SKV dessuten vært på grafisk turné med som et nasjonalt femårig prøveprostore trykkpresser medbrakt. sjekt med ekstern fullfinansiering fra – Vi ønsker å fordoble kapasite- staten. Skolene trenger et forutsigbart ten ved å ansette fire kunstnere til. tilbud i billedkunst. Ingen andre bilDa kan vi ta i mot 2000 elever. Det ledkunstmiljø er så store som våre og


▍Kultur Kunst

41

skolesekken AVIS: Gamle aviser er blant redskapene i den grafiske prosessen.

LYDHØR: Trond Knutli gir instrukser til de unge grafikerne fra Skeie skole. Daniel, Oscar, Nina, Synne og Marius følger med.

søsken og familie.

involverer så mange verk tilbake til elever og familiemiljøer, sier Roger Gjerstad.

Alle foto: Silje Stavrum Norevik

– Det er gøy å lære noe utenfor skolen.

HALVPARTEN HJEMME Ideen bak kunstverkstedet er at halvMadeleine Sutton parten av forarbeidet skal gjøres på skolen, på elevens hjemmebane, mens resten gjøres i et profesjonelt verksted. Dessuten er det meningen at elevene skal kunne bruke trykk- «METROPOLEN BERGEN» platen til å lage nye grafiske trykk i – Bergen må tenke som en metropol og betjene hele distriktsomlandet uoverskuelig fremtid. – Så dere må gjerne komme inn og bydelen, og dette fordrer en her om 80 år med gåstolen og be om annen vektlegging enn den Bergen et nytt trykk, sier Trond Knutli og har hatt som en liten industriby i Europa. Institusjoner har ofte midler ler.

til å starte både det ene og andre prosjektet. Men uten en basisaktivitet i skolen, som inkluderer elever, så blir dette lett luftslott for å sikre institusjonene et konsumerende publikum og fine tall i statistikkene for politikere og byråkrater, når en søker om driftsmidler, sier Roger Gjerstad. 800 LÆRERE I nesten to timer har de debuterende grafikerne fra Skeie skole arbeidet stillferdig i verkstedet. Av og til kommer de til Knutli og Gjerstad for veiledning. Til slutt henger hver elev omlag fem ferdige grafiske trykk på korktavler – klare for å rammes

FERDIG!: Lea Sørstø Simonsen, Mette K. Støyva og Caroline R. Olsen med sine plater.

inn og pakkes inn som hjemmelagde kunstverk til foreldre og foresatte i Fana-regionen. 800 lærere har til nå hatt sine klasser på besøk i Skostredet. Billedkunstnerduoen Gjerstad og Knutli håper altså på langt flere. Svarte hender blir igjen vinterbleke i vasken. Klasse 5a og 5b rekker neppe dagens gymtime. - Men det er gøy å lære noe utenfor skolen, mener Madeleine Sutton, med sine fire første grafiske trykk.

– Dere må gjerne komme innom her om 80 år med gåstolen og be om et nytt trykk. Trond Knutli, grafikklærer


42

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

Penger til korsang

OPERA: Kor Vest er med på oppsetningene til Den Nye Opera. Her synger de i «Figaros Bryllup» tidligere i år.

Foto: Magnus Skrede

Kor Vest har fått 810 000 i støtte til profesjonalisering. – Dette vil få ringvirkninger for andre kormiljø i Bergen, sier korleder Håkon Matti Skrede. som vi vil at koret skal være uavhen- eller er utdannet i Bergen, men kun gig av én person. rundt halvparten bor i byen. Resten bor i Oslo eller utlandet og kommer VIL HA FOLK I BERGEN til Bergen når de skal jobbe for Kor 30 profesjonelle sangere er tilknyt- Vest. tet koret i dag. Disse hyres inn til de – Det har vært slik at man må til forskjellige prosjektene, enten det er utlandet for å kunne virke som sansom operakor i Den Nye Opera eller ger. Målet er å gi folk muligheten til sammen med Bergen Filharmoniske å bli i eller komme til Bergen, sier Orkester. Målet er å kunne ansette 18 korlederen. sangere i 60 prosent stilling. Han tror dette vil få ringvirknin– Vi håper vi kan ansette fire san- ger for andre kormiljøer i regionen. gere neste år og så utvide litt etter litt, – Ved å tiltrekke seg vokale profesier Skrede. sjonelle krefter, kan man bygge opp De fleste i koret er fra Bergen miljøet og få kvalitet, kanskje ned til barn og unge, et område som har ligget litt brakk, sier Skrede. Informasjonssjef Geir Rege i Den Nye Opera er enig. FORNØYD: Korleder Håkon Matti Skrede – Hvis vi får folk i faste stillinger, er glad for pengene Kor Vest har fått. kan det bli en viktig drivkraft i kor- Målet er å ha flere egne konserter i løpet Foto: Camilla Aadland miljøet i Bergen. Sangerne vil ha 60 av neste år. prosent stilling og kan gjøre mye annet i tillegg, som instruktører eller Domkirken, en under Festspillene og tre til høsten. dirigenter, sier Rege til Byavisen. – På hver av konsertene skal vi ha topp dirigent av internasjonal stanreparasjon av steinsprut ved VIL TA VARE PÅ KOMPETANSEN kasko/delkasko. Skrede håper noe av pengene kan dard, sier korlederen. I tillegg skal koret blant annet brukes til å gjøre en innspilling, slik Unngå egenandel – være med på operaen «Hoffmanns at korets kvalitet blir dokumentert. ikke vent til ruta sprekker. Eventyr», som settes opp i februar og – Ellers er vi bare hørbar for de Vi skifter og reparerer bilglass til «Oedipus Rex» under Festspillene til som er på konsert og det tar tid å etaalle merker og modeller. blere et godt rykte. Det er vanskelig å neste år. Kun ett kor i Norge har ansatte i høres i Oslo, sier Skrede, som derfor dag, nemlig operakoret i Oslo. er ekstra fornøyd med at koret er – Hvorfor trenger man profesjotildelt støtte. – Dette er viktig distriktspolitikk, nelle kor i Norge? – Det er profesjonelle kor i hele sier han. Europa. Hvert land har det, bortsett Også Nordic Voices, Trondheim Voices og Vokal Nord har fått støtte fra Norge. Da er det naturlig at vi AVD. BERGEN også har det. Det utdannes mange i denne omgang. MØLLENDALSVEIEN 1 • TLF. 55 20 86 80 For Kor Vest er målet å ha 4-6 egne sangere og er mange flinke talenter konserter i løpet av neste år, blant her. Det er synd om vi ikke tar vare www.glassdrive.no annet en i påsken i samarbeid med på kompetansen, sier korlederen.

også. Kor Vest får nest mest, mens Det norske Solistkor i Oslo får 1,2 millioner kroner. Det syv år gamle koret har fått – Vi er veldig fornøyd med at vi er 500 000 i statlig støtte de to siste tildelt 810 000 kroner. Forutsatt at vi årene gjennom en prøveordning. fortsatt vil få ensemblestøtte, betyr Men denne skulle avvikles og ingen dette en reell økning på 300 000. visste helt hva som ville skje. Dermed kan vi gjøre egne produk– Det har vært mye usikkerhet. sjoner og ha flere konserter, sier Vi visste ikke om vi ville få noe, sier Skrede. Skrede. Stillingen som kunstnerisk leder for koret, skal også utlyses. FÅR NEST MEST – Vi ønsker oss enten en anerkjent Ni kor har vært med i prøveordnin- kordirigent eller et ungt talent. Vi vil gen, fem av disse får støtte neste år ha et høyt kunstnerisk nivå, samtidig Camilla Aadland camilla@byavisen.net

Ved skifte av frontrute, spanderer vi billetten på Bybanen!

40

m

.

nen

yba

B fra

BILGLASS SKADE? Kostnadsfri


Annonse Fanposten:Layout 1 07.10.10 17.33 Side 1

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

NY AVDEL IN PÅ MIDTT G UN K

Kjøp ditt juletre på Skage

veldsåpen hver torsd t a til kl 21 g

5 min. kjøring fra Lagunen

Bilen din fortjener kvalitet EU kontroll

Service

Statens Vegvesen kaller ikke lenger inn til Periodisk kjøretøykontroll (EU kontroll). Du må selv følge med og avtale tid for kontrollen, slik at bilen blir godkjent før utløpet av fristen for din bil.

AUTOTEAM utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, til konkurransedyktige priser. Våre verksteder har topp moderne utstyr og mekanikere med høy kompetanse.

Sjekk frist for din bil på www.autoteambergen.no

Dekk og felger Vi har bredt utvalg dekk og lettmetallfelger til gode priser.

43

Opplev duften av vakre fjelledelgraner som stammer fra villmarkens store skoger i Canada og Alaska. GRATIS PYNTEGRØNT SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER.

Bilvarme

STORE NOBELGREINER TILSALGS

AUTOTEAM er Vestlandets største forhandlere av bilvarme. Vi fører kvalitetsprodukter fra Webasto, Defa og Eberspächer.

STRAUME

FLYPLASSVEIEN

SKA GE VEG EN • BLOMSTERDALEN

LAGUNEN RÅ

EN VEG EID IMS GR

FANA STADION

SKAGE

LARS SKAGE, SKAGEVEIEN 103 - TLF. 55 22 72 33 Åpent hverdager 10 - 20 Lørdag/søndag 10 - 18

Telefon 55 38 04 44

Minde: Fabrikkgaten 6, 5059 Bergen, Fax. 55 38 04 45 Midttun: Totlandsveien 8, 5224 Nesttun, Fax. 53 00 89 21

www.autoteambergen.no

Long time liner - make-up tatovering Vi er spesialist på lipliner, eyeliner og bryn Varighet: 3-5 år

ELITE-LINERGIST

Velvære siden 1993 Kilden Senter, Nordås • Tlf.: 55 13 70 01 • www.kilden-kroppspleie.com


44

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

Mest sett på kino Uke 49 03.12 - 09.11.2010

Cornelis

Kultur Film

Harry Potter og Dødstalismanene - Del 1 Due Date Trolljegeren Hjem til jul Cornelis

Kjærlighetshistorie for Camilla Aadland camilla@byavisen.net

Kjærlighetshistorien om ni år gamle Anne Lunde som forelsker seg hodestups i den nye gutten i klassen, Jørgen Ruge, har gjort inntrykk på jenter i en årrekke. I februar kommer den på kino. – Vi har hatt testvisninger med barn fra åtte til tolv år og det var en kjempesuksess både hos dem som har lest boken og de som ikke kjente historien fra før, sier Hollo-Klausen til Byavisen.

være med barna, men det har gått veldig bra. Maria Annette Tanderø Berglyd, som spiller Anne, var med oss i alle de 36 dagene innspillingen varte. Vi har hatt det gøy underveis og alle barna gjør seg veldig godt på lerretet, sier Hollo-Klausen.

BERGENSK STAB Filmen har fått 500 000 i støtte av det bergenske filmfondet Fuzz, men innspillingen har foregått i Oslo. – Mye av postproduksjonen gjør vi i samarbeid med Bug i Bergen. Vi har også hatt med oss en god del stab fra Bergen, sier produsenten. DEN FØRSTE FORELSKELSEN Hele 40 norske filmer er varslet til Hun tror temaet i boken, som er neste år. Produsenten frykter likevel skrevet at Vigdis Hjort, er tidløst. ikke at ”Anne + Jørgen = sant” vil – Boken er unik på den måten at drukne i mengden. den tar barna på alvor. Den første for– Vi kommer tidlig på året. Vi elskelsen er ekte og stor for den som har timet oss bra inn mot vinterfeopplever den. Vi ønsker at filmen rien. Dessuten er det ikke så mange skal gjenspeile det, og at det blir syn- barnefilmer blant de 40. Norske lig i filmfortellingen at vi tar barna på barnefilmer har tradisjon for å alvor. Vi har også gjort tilpasninger i være populære, sier Hollo-Klausen, manuset slik at handlingen er lagt til og viser til Knerten-filmenes gode i dag, sier produsenten. besøkstall. De fleste skuespillerne i filmen Håpet er at filmen om Anne og er barn. Ingen av dem har hatt store Jørgen også treffer den generasjonen filmroller før. som vokste opp med boken. – Innspillingen har gått kjempefint. – Vi håper å få med oss både de Vi var spent på hvordan det skulle som er foreldre til barn i målgruppen og voksne med et forhold til boken, sier produsenten. Filmens regissør er Anne Sewitsky som for tiden er aktuell med filmen ”Sykt lykkelig”. Det er BYGGET FOR VESTLANDSVÆRET første spillefilmen til produsent Terez Hollo-Klausen. – Det har vært veldig gøy. Anne Sewitsky er en dyktig regissør og det har vært et fint samarbeid, sier produsenten.

• • • •

Innendørs elementproduksjon Ferdig grunnet kledning Fukt og vindsperre som standard Velg mellom mange standardmodeller eller en «skreddersydd» garasjeløsning • LOBAS® Garasjeport i stål - en sikker portløsning som krever lite vedlikehold

Damsgårdsveien 72, 5058 BerGen 55 34 11 19 • post@bjorgvin-garasjen.no www.bjorgvin-garasjen.no

U N G K J Æ R L I G H E T: N i å r i n g e n e Maria Annette Tanderø Berglyd og Otto Garli har fått hovedrollene i «Anne+Jørgen=sant». Filmen kommer på kino i februar.


nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

45

Ukens premierer Tron: Legacy. 3D-eventyr om Sam Flynn, en opprørsk 27-åring, som forfølges av den mystiske forsvinningen til sin far, Kevin Flynn. Faren var en gang kjent som verdens ledende videospill-utvikler. Når Sam undersøker et mystisk signal som blir sendt fra gamle Flynns Arcade, et signal som bare kan komme fra hans far, finner han seg selv trukket inn i en digital verden hvor faren har vært fanget i 20 år.

barn

Kongen av Bastøy. Erling (17), ankommer Bastøy i 1915 med sin egen agenda; å komme seg bort derfra fortest mulig. Hvor langt er han villig til å gå på bekostning av andre, for selv å slippe unna et undertrykkende og brutalt regime? Etter en tragisk hendelse, blir Erling motvillig involvert i de andre guttenes skjebner og en dag står han i spissen for et voldsomt opprør. Basert på virkelige hendelser.

Den 26 år gamle boken ”Anne + Jørgen = sant” blir film. Produsent Terez Hollo-Klausen tror historien er like aktuell i dag.


46

▍Annonse r ATIS Sikke0 R G r y b il t 0 Vi inntil 10 0 Lagring av HELT ÅR! bilder I ETliktelser! Kom innom ! orp deg Ingen kjøpsf utikker og registrer b re . å d v pr.mn en av s er kr. 29 Ordinær pri

Vi leverer julekort og kalendere l i t m e r f t l he julaften!

Julekort

Fra 3,90

2999 Fujifilm FinePix F300EXR

Kamera med 24mm vidvinkelobjektiv og 15x zoom • Superraskt autofokussystem • Intelligent bildestabilisering • 12 Megapiksler • HD filmopptak • 3” LCD skjerm

4999

999

Inkl. veske ! og fotobok ) 00,(verdi kr 8

Nikon D3100 m/18-55mm VR

Canon IXUS 105

Kamera med stilrent design • 28mm vidvinkelobjektiv med 4x zoom • 12,1 Megapiksler • 2,7” LCD skjerm

Perfekt kombinasjon av brukervennlighet, bildekvalitet og Full HD 1080P videoopptak • Manuelle valg • Enkel guide-funksjon for gode bilder • 14.2 Megapiksler • Ansiktsgjenkjenning (35 ansikter)

999 Før 1999

Vanguard Sereno 10x42

2499

Kvalitetskikkert med krystallklar optikk og spesialbelagte glass for minimalt lystap • Vanntett og duggfri. • 10x forstørrelse • Magnesium hus • 20 års garanti

Samsung H200 HD

Rimelig Full HD kamera med 4,7 megapiksler oppløsning som også lar deg ta gode stillbilder • 20x optisk zoom • 2,7” berøringsskjerm • USB ladning

te Julens bes ud? kikkerttilb

1985

2010

Kleppestø Senter tlf. 56 14 89 90 - Sartor Senter tlf. 56 32 37 47 Vestkanten tlf. 55 50 89 60 - Fana Optikk Nesttun tlf. 55 11 77 57


Heilside desember 246x365.pdf

1

10.12.10

14.55

Vi tar imot nye pasienter og yter akutt hjelp. Du finner oss i Åsane Storsenter 4.etg.

Større klinikk

Vi

ha r

åp

en t

iJ

ul en .

nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

bredere behandlingstilbud

Behandling av tannkjøttsykdom Rehabilitering av tannsett Estetisk tannbehandling Profesjonell tannbleking Implantatbehandling Amalgamsanering C

M

Lystgass

Y

CM

MY

CY

CMY

Kirurgi Laser

K

Nå kan vi også tilby time for tannregulering!

mandag - fredag 7 - 22 lørdag 8 - 20 søndag 8 - 20

www.arkentannlege.no

Telefon 55 19 77 50

47


Den gode julematen får du hos ASKO reklame

Lerøy Mat

Rå kokelår pr. kg

79 Sjekk prisen!

Lutefisk pr.kg

49

90

Kjøttdisken: Salt oksetunge pr. kg

Ytrefilet av svin pr. kg

Julepølse Grindheim, pr. kg

Frukt- & grøntavdelingen: Druer i kurv rød/blå/grønn, pr.kurv

Klementiner pr.kg

19 1490 90

Vossakorv Grindheim, pr. kg

Hodesylte

Kokt skinke

Nystekt julekake rund, pr.stk

19

90

69 00 149 90 59 90 59 90

Påleggsdisken: pr. hg

Bakeriet:

- nr 44 - 2010 - www.byavisen.net

Knalltilbud:

90

pr. hg

Grindheim Siden 1893, i fire generasjoner, har pinnekjøtt H.O. Grindheim A/S produsert pinnekjøtt slik vi mener det skal fremstilles.

Viktige punkter i vår prosess er: - Skånsom salting, uten bruk av nitritsalt. - Naturlig tørking (ikke vindtørking), da det i spekeprosessen skapes mye smak. - Vi salter mye, derfor er det viktig at pinnekjøttet vannes ut over natten.

Grindheim pinnekjøtt – den sikre veien til et vellykket julemåltid!

14 90 14 90

Fiskedisken: Røkt laks hel/stk. Lerøy, pr. kg

129

00 GALLERIET • tlf. 55 30 19 30 Tilbudene gjelder uke 50. Forbehold om utsolgt i perioder.

Byavisen - avis44 -2010  
Byavisen - avis44 -2010  

Byavisen Bergen, avis 44, 2010

Advertisement