Page 1

Kjøttfri pasta

En millionfortelling

Mari-Louise gir deg tre spicy pastaretter. Side 8

En million koster det når Jørn Kvist setter opp Dickens i Fyllingsdalen. Side 24-25

Leder Flere synlige våpen gjør ikke Norge tryggere. Side 2

Nr. 42 - 20. november 2012

Utfordrer Egner

Småbarns-popmusiker Christine Sandtorv er plateaktuell. Side 20

Varmlunsj for de få

Dobling av demente

Kjøkkelvik skole har startet egen kantine med varmlunsj. Kommunen har ikke økonomi til å innføre ordningen for alle, sier Peter Christian Frølich(H). Side 4-5

Vi vet altfor lite om eldremedisin, sier medisiner Bettina Husebø. Side 3

Aktuelt Lokalt ▍2

Livsstil Mat ▍8

ALLE DAMEGENSERE 2 FOR

100,-

70,-

Før opptil 390,- PR STK

Spelhaugen Torg Fyllingsdalen. 10-20 (10-18)

Meninger ▍10

ALLE BUKSER JENTE 1-14 2 FOR

100,-

70,-

Før opptil 299,- PR STK

Kultur Musikk ▍20

Kultur I byen ▍24


2

nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

– Avslør manipulatoren

Aktuelt

Psykologer har en svært viktig rolle i barnefordelingssaker, skriver advokat Janneche Lindtner.

▍11

Meninger Leder

Byblikk

Våpen mot sin hensikt MED 71 MOT 53 stemmer besluttet Politiets Fellesforbund nylig å arbeide for bevæpning av norsk politi. Et hardere samfunn med flere organiserte kriminelle er et av argumentene. At det bare er Norge, Island og England som ikke har bevæpnet politi i Europa, ser også ut til å ha betydning. BLANT POLITIKERE OG andre som støtter kravet fremhever mange at vi må lytte til hva politiet selv ønsker. I utgangspunktet kan det være klokt å lytte til hva politiet selv mener, men legger man heller vekt på politiledernes synspunkter, tegner det seg et ganske annet bilde. Da Bergens Tidende spurte alle landets politimestere for en drøy måned siden, svarte nemlig 25 av 27 at de var motstandere av en generell bevæpning. DET FINNES NEMLIG veldig mange tungtveiende argumenter mot å la pistolen bli en del av politiuniformen. Det viktigste handler hvilke konsekvenser et økende antall synlige våpen får for folks sikkerhet. Professor Johannes Knutsson ved Politihøgskolen har

Flere synlige våpen gjør ikke Norge tryggere.

forsket på bevæpning av politiet i ti år. I en sammenligning mellom norsk og svensk politi er konklusjonene tydelige: Generell bevæpning gir flere farlige situasjoner, flere avfyrte skudd, flere skadde og flere drepte. FLERE SYNLIGE VÅPEN gjør altså ikke Norge tryggere. Faren for at kriminelle trapper opp sin våpenbruk i møte med et bevæpnet politi, er også tilstede. Og er det noe vi ikke ønsker, så er det nettopp en slik tendens.

Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

Ifølge Høyres André Oktay Dahl, er vedtaket en protest mot at politiets krav fra fjorårets landsmøte ikke ble fulgt opp. Det ble blant annet krevd mer trening for operative mannskaper. Så langt har ingen midler blitt satt av til dette. DERSOM MOTIVASJONEN fra politifolkenes side i stor grad handler om en protest mot regjeringen, er det enda en grunn til å være skeptisk til en slik lovendring. I steden for å gå inn for en generell bevæpning bør politikerne nå ta politiets sikkerhet på alvor gjennom økt bemanning, mer trening og bedre utstyr. Mari-Louise Uldbæk Stephan journalist

ET ANNET VIKTIG poeng i debatten er bakgrunnen for at så mange stemte for bevæpning.

Uken som gikk

Goodbye, Hello Kitty Hva skjedde med 80-tallets fødselsdagsselskaper? Pølser som kokte på lav varme, ketsjupbefengte barn som løp fritt omkring før de fisket etter e-stoffer i godteriposer bak et provisorisk laken. Menyen var standardisert og bød ikke på stor konkurranse mellom de respektive hjem: en gedigen langpanne sjokoladekake, raskt pyntet med kokos eller seigemenn. Géle i tydelige farger, som gjerne kunne spises med sugerør for å sette en ekstra spiss på det hele. I dag er scenariet et annet. Kakene skal designes som om Norsk Form skulle premiere det hele. Har du jentebarn tar du en utskrift av Hello Kitty og bruker sukkerpasta i hvitt, sort og rødt. Ta utskrift av Hello Kitty-hodet, og husk for all del at det må være mindre enn kaken selv. Har du gutt kan du godt ta på deg å være en kakenes skipsingeniør: gjenskap gjerne Kaptein Sabeltann som nautisk kaloribombe, eller vær en mammahelt ved å gjøre Spiderman om til et marsipanlokk. Hvem er det egentlig man prøver å imponere? Er det de hungrige små, eller de andre foreldrene som skal se at du tar dine foreldredyder på alvor? Personlig har jeg foreløpig ikke så mye empiri på feltet. Men en mammablogger har loset meg et steg i retning av at det enkle er ofte det beste. Hun hadde vært i sving hele dagen med den ene kakekreasjonen etter den andre. Designkakene fikk stå i fred. Det var noen enkle muffins som gled ned.

ØMERKE ILJ T M

Byavisen arbeider etter Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk.

FEIRET MED KAKE I konkurranse med nærmere 1800 bensinstasjoner ble Esso-stasjonen på Laksevåg årets vinner av Norsk Petroleumsinstitutts HMS-pris. - Dette er en flott anerkjennesle for meg og resten av de ansatte i Laksevåg Veiservice, sier daglig leder Wivian With Osvaag. Foto: NPI

Avisprodukter AS Krokatjønnveien 15 – 5147 Fyllingsdalen Tlf: 55 17 36 50 redaksjon@byavisen.net annonseinfo@byavisen.net Ansvarlig redaktør: Ole Tom Kolstad


nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

Aktuelt ▍2-5

Livsstil

Meninger

▍8

3

Kultur

▍10-11

▍20-25

Nytt senter for sykehjemsmedisin Antall demente vil dobles de neste 30 årene. – Vi vet altfor lite om den siste fasen i livet, sier forsker Bettina Husebø.

Den medisinske behandlingen av våre gamle er en stor utfordring. Bettina Husebø, forsker

Silje M. Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

Fredag åpner Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen. Et av senterets mål er å bidra til bedret eldreomsorg og eldremedisin gjennom forskning og undervisning, både for eldre hjemme og sykehjemsbeboere. – Disse pasientene lider ofte av komplekse og sammensatte sykdommer. Omlag 80 prosent av sykehjemspasienter har demens. På grunn av redusert hukommelse og språk er de ikke lenger i stand til å beskrive sine lidelser som smerte, urinveisinfeksjon eller angst, sier senterleder Bettina Husebø. LEGEMANGEL Prognoser viser at antall demente personer vil dobles de neste 30 årene. Samtidig vet vi altfor lite om tilstanden til disse pasientene, poengterer forskeren. Ofte er det ikke bare kroppslige plager, men også opplevelse av depresjon og uro som går under alderpsykiatri. Husebø understreker betydningen av å få mer forskning og tverrfaglig samarbeid for å gi eldre en mer optimal behandling. – Det er mye i norsk eldreomsorg som er bra, men en stor utfordring er den medisinske behandlingen av våre gamle. Mangel på legeressurser bidrar til stor grad av uforutsigbarhet,

ETIKK: Når skal man avslutte livsforlengende behandling? Dette er et sentralt spørsmål innenfor alders- og sykehjemsmedisin. Fredag åpner UiB et eget tverrfaglig senter for disiplinen. Bettina Husebø er senterleder. Foto: Silje M. Stavrum Norevik

utilstrekkelig utredning og behandling - og dermed manglende verdighet, sier Husebø. ˜ FAMILIEN VIKTIG Ifølge forskeren fører sammensatte sykdommer også til overforbruk av medikamenter. Et vanlig scenario kan være at allmenntilstanden til sykehjemspasienten svekkes ytterligere på grunn av en kombinasjon av ulike medisintyper, som kanskje også fratar pasienten appetitten. Husebø vektlegger at kommunikasjonen mellom pasient, helsepersonell og familie også er en viktig

faktor i behandlingen. – Det er sentralt å ta denne samtalen med pasient og pårørerende på et tidlig tidspunkt etter at vedkommende har flyttet til sykehjemmet: Hvordan vil du det skal være i livets siste fase? Legens refleksjon og kompetanse er en forutsetninng for disse samtalene. Det er viktig for å kunne bedømme avslutning av livsforlengende behandling og iverksettelse av lindrende symptom- og smertebehandling fordi man har kommet til «the point of no return». Det er mange vanskelige etiske problemstillinger, sier forskeren.

KURERE ALZHEIMER? er «Kommer vi til å kunne kurere Det nye senteret skal være tverrfag- Alzheimers sykdom?». Professor lig og ønsker å nå studenter innenfor Ole Didrik Lærum skal snakke om medisin, odontologi, farmasi, ernæ- «Distriktslegen forhold til aldring og ringsvitenskap og andre relaterte fag død: Hva kan vi lære av legepraksis med fokus på alders- og sykehjems- i eldre tider?». medisin. Senteret er finansiert av – Dette er temaer som angår UiB og GC Rieber Fondene. I første alle, både pasienter, pårørende og omgang vil to og en halv stilling politikere. For å løse fremtidige være tilknyttet senteret som ligger utfordringer innenfor eldreomsorg under Institutt for samfunnsmedi- trenger vi mer kompetanse, og også sinske fag og er plassert i Kalfarveien. oppmerksomhet rundt alders- og På selve åpningsdagen er bergen- sykehjemsmedisin. Derfor inviterer serne invitert til åpningsseminar på vi alle nysgjerrige til å komme, sier Studentsenteret på Høyden. Blant Bettina Husebø. problemstillingene som drøftes

Antirynkebehandling med øyeblikkelig virkning Tar du en Restylane-behandling før jul får du med et gavekort på kr 500,som du kan bruke til neste behandling.

HUDPLEIE

Restylane forynger, løfter, gir volum, spenst, fuktighet, mykhet og glød til hud og lepper. 55 32 11 24 - Christian Michelsens gate 5 Det høres ut som et eventyr. Vi kaller det vitenskap. www.clinicit.no - on.fb.me/clinicit


4

nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

Lunken til varm

Ikke mat rottene! Senhøsten er en aktiv tid for byens rotter. For å unngå rotteinvasjon er det viktigste at man bruker bosspann når man skal kaste matavfall og matres ter. Havner matrestene på gaten, lokker det fort frem rottene og gir dem et eksistensgrunnlag. Opprydding og renhold av gårdsplasser, tomter, lagerplasser, kjellernedganger, kjellerboder og loft er også viktig for å holde rottene borte. I tillegg bør man sikre tette hull i vegger og dører slik at rottene ikke kommer inn. (Bergen kommune)

På Kjøkkelvik skole har de 300 elevene egen kokk og får tilbud om to retter daglig. Ove Sverre Bjørdal (Sp) etterlyser en plan fra byrådet slik at flere elever kan få ta del i gildet.

Mari-Louise Uldbæk Stephan Silje M. Stavrum Norevik mari@byavisen.net

Status å trene mye Åtte av ti ledere mener det er et statussymbol å trene mye, og flere i privat enn offentlig sektor mener dette. Det viser en ny landsdekkende arbeidsmarkedsundersøkelse blant 1400 ledere og 1000 arbeidstakere uten lederstilling. Undersøkelsen viser også at 20 prosent av lederne opplever treningspress på arbeidsplassen. Størst er presset blant ledere under 35 år (30 prosent) og i oljeog gassbransjen (32 prosent). Kun 12 prosent innen handel opplever det samme. (Proffice. no)

NYH E T E R på no rso l.n o

SOLSKJERMING Gratis befaring og måltaking Produksjon på Møre - rask levering.

Erling Midttun Mob: 970 95 032 erling@norsol.no

www.norsol.no

Vil koste milliarder – Det er bra at de gir positive signaler, men jeg hadde vel håpet på en mer offensiv linje. Byrådet burde komme med en plan for hvordan dette skal implementeres, sier Bjørdal. Sp-politikeren tror den vage tilbakemeldingen fra Hove tyder på at det vil ta lang tid før noen andre enn elevene på Kjøkkelvik skole kan nyte godt av en varm lunsj. – Jeg oppfatter ikke dette som en prioritert sak fra byrådets side, sier han. Til det svarer Harald V. Hove til Byavisen: – Sp og regjeringen nasjo nalt har snakket varmt for en lengre skoledag med et varmt måltid, og at den ambisjonen ikke kan løses uten at man nasjonalt følger opp med en finansiering av dette. Et sånt løft ville kostet skole-Norge milliarder og må derfor sees på som et mulig neste steg dersom regjeringen ønsker en prioritering av dette.

– Her har vi like bra kjøkken som på de fine hotellene, forteller rektor Helge Monrad Haaland. Stolt viser han frem det godt utstyrte kjøkkenet på Kjøkkelvik skole. Daglig serveres to måltider til elever som ønsker det. En av politikerne som har gjestet lunsjtilbudet i Kjøkkelvik, og latt seg begeistre, er Ove Sverre Bjørdal, gruppeleder for Sp. – All erfaring har vist at god, sunn og riktig mat gir bedre ro i skolesi tuasjonen, bedre læring og bedre læringsmiljø. Mange elever er også mer interessert i å prøve nye matretter når de spiser sammen med andre, sier politikeren. Ordningen med varm lunsj er et pilotprosjekt. Kjøkkelvik skole får støtte gjennom nærprosjektmidler som går til lønn av kokk og kjøkken personale. Oppstartfinansieringen er på 500 000 kroner. Men selve kastet matPakken maten er finansiert gjennom forel- En svensk-norsk undersøkelse viser drebetaling. 250 av de 300 elevene at en tredjedel av elevene i ungdomsspiser lunsj på skolen. skolen ikke har med matpakke. Det er også en av årsakene til at SUPPELUNSJ: Niendeklassingene Isabell Aasen, Julie Heldal, Helene Mariel Eide – Foreldrene må betale Kjøkkelvik skole har satset på å tilby Andersen og Marlene Nordeide abonnerer alle på skolens varmmat-ordning. Sittende byråd kan ikke love varm - elevene mat på skolen. Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan mat til alle. Ikke med et underskudd – Jeg synes det er veldig bra å spise på 18 millioner kroner i bergenssko- varmmat i lunsjen. Man blir jo lei av len for 2011. Også Kjøkkelvik skole å spise brød i matpakken etter åtte– Er det ikke en fare for at en satsing gikk med underskudd i 2011, det var ni år, sier elev Susann Lofthus. Hun Poteter mot lærere? på skolemat gjør at skolen overtar noe Stortingsrepresentant Kjersti Toppe på 900 000 kroner. sitter på bord sammen med venninmener varmlunsjordningen må som burde være foreldrenes ansvar? – Det er strålende at FAU og nene fra niendeklasse. – Jeg mener jeg er å overdramatirektor har fått til ordningen med Ifølge jentene var det mange komme på Statsbudsjettet for å nå sere. Foreldre har fortsatt ansvar for flere bergenselever. Hun tror løsvarmlunsj på Kjøkkelvik. Det er som ikke spiste opp matpakken sin ningen ligger i å la midlene komme ernæring hos barna sine. Samtidig åpenbart at kommunen ikke har tidligere. må vi erkjenne at det er store forskjeløkonomiske muskler til å finansi – Og noen hadde ikke med mat i fra Helsedepartementet. – Jeg er først og fremst opptatt ler mellom familiene. Undersøkelser ere dette på alle skolene. Den store det hele tatt, sier Julie Heldal. viser at mange ikke spiser frokost debatten om skolemat må løses via og at mange har et usunt kosthold. foreldrefinansiering. Å gjøre dette Foreldreansvaret kan ikke være så 100 prosent offentlig kan ikke komJeg oppfatter ikke dette som en enormt viktig at det blir umulig å muneøkonomien tåle. Utdanning prioritert sak fra byrådets side. sette inn gode helsetiltak, sier hun. er gratis, men ikke klær og mat, sier Peter Christian Frølich i Høyre. Ove Sverre Bjørdal (Sp) I slutten av oktober utfordret Bjørdal byråd Harald Victor Hove på spørsmålet om varmlunsj i bergensskolen. Hove uttalte da at byråNiendeklassingen trives godt av dette i et helseperspektiv. Derfor det er positive til å gi oppstartsmidler, med å samles til lunsjen, men tror mener jeg at midler til skolemat bør og påpekte at alle nye og rehabiliterte også at måltidet har andre positive bli en helsepost på statsbudsjettet. Settes saken i et helseperspektiv, skoler nå bygges på en måte som gjør effekter. unngår man at det blir en priorite at skolekjøkkenet kan fungere som – Jeg tror man får bedre konringssak der man setter poteter og en kantine. sentrasjon av å spise skikkelig, sier lærere opp mot hverandre. Michelle Herdlevær.


▍Aktuelt Lokalt

5

lunsj til flere elever Forsker:

– Skolene har ikke kapasitet Ifølge forsker ved Høgskolen i Bergen Asle Holthe har de færreste skolene kapasitet til å etablere et omfattende skolemat-tilbud. –˜Åtilby varmmat eller annen mat til mellom 400 og 500 elever krever et stort volum. I tillegg trenger man arealer og menneskelige ressurser, sier han. Holthe stiller spørsmåltegn ved om det er realistisk at hver skole skal ha et utbygd tilbud. – Kanskje kan man løse dette ved å inngå partnerskap med private og kommunale tilbydere. Dersom man utnytter allerede eksisterende infrastruktur, er det lettere å etablere et tilbud for flere, sier han.

Tips oss! Byavisen mottar tips om hendelser i Bergen og omegn på telefon 55 17 36 60, redaksjon@byavisen.net

Invitasjon Livsmestring og Livskvalitet ved kronisk sykdom Dødehavstiftelsen inviterer til åpent helseopplysningsmøte! Sjeflege Marco Harari og overlege Elisabeth Dramsdahl Det Norske Rehabiliteringssenteret, Dødehavsklinikken, var invitert til den Medisinske Verdenskongressen ISMH, i Granada i juni 2012, for å fortelle om det unike behandlingsprogammet og de gode langtidsresultatene. Mennesker med kronisk utmattelsessyndrom, ME/CFS og kroniske muskel- og skjelettlidelser står ofte uten virksomt behandlingstilbud i Norge. Fri entre! Kontakt info: Vito Helse, Stavanger. Tlf. 51 51 69 84 kl.11-14. e-mail: post@vitohelse.no www.vitohelse.no

Velkommen til alle interesserte! STAVANGER: Mandag 26. nov. kl.18-21 First Hotel Alstor, Tjensvollveien 31 OSLO: Tirsdag 27. nov. kl.19-21 Bjørvika konferansesenter, Avinor-Tine Bygget 1. etg., Oslo Atrium BERGEN: Onsdag 28. nov. kl.19-21 Radisson Blu Hotell Norge, Nedre Ole Bulls plass 4

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom forskning og kunnskapsformidling arbeider for å bedre rehabiliteringstilbudet for mennesker med kronisk sykdom.

Stor takk til: First Hotel Alstor, Stavanger/Bjørvika Konferansessenter, Oslo/ Radisson Blu Hotel Norge, Bergen

FÅ BEDRE TRIVSEL PÅ JOBBEN? PRØV ÅPENT LANDSKAP nsatte et Gi dine a kap til jul. medlems Som medlem får du tilgang til 490 hytter, rabatt på overnatting, turutstyr til medlemspris, friluftsmagasinet Fjell og Vidde og Sti og Varde, tilbud om turer og kurs over hele landet og mye mer. Besøk oss i Turinformasjonen i Marken, eller se www.bergen-turlag.no for nærmere informasjon. BERGEN TURLAG Tverrgaten 4-6 i Marken. Tlf: 55 33 58 10


6

nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

Livsstil Familie Bryllupsfoto Har du bryllupsbilder, send dem gjerne til redaksjon@byavisen.net.

5. august 2012 kom vesle Daniel til verden. Han var 50 cm lang og veide 3750 gram. De stolte foreldrene er Betty Hovlandsdal og Rela Hassanladen. Foto: Fotograf Reimers

27. august ble Cassandra Planterhaug Mjelde født. Hun var 3150 gram og 49 cm. Stolte foreldre er Eva Planterhaug Linn Helgheim og Elisei Drumasu viet pü Panorama konferansehotell den 3. juni 2012. Mjelde og Sveinung Mjelde. Foto: Fotograf Kate-Monica

Foto: Fotograf Trude Brun


nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

7


8

nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

Livsstil Mat

Litt sunnere pasta

Ønsker du å spise litt sunnere pasta? Ja, da bør du gå for fullkornsvariantene. I forhold til vanlig pasta har fullkornspasta dobbelt så mye fiber. Kostfiber er posititvt av flere grunner. For det første reduserer det risikoen for enkelte former for kreft, samt type 2-diabetes og hjerte- og karsykdommer. I tillegg føler du deg mettere lenger.

Pasta med ny vri Har du lyst til å utvide pastarepertoaret? Her er tre gode middagstips.

Pasta med paprika- og cashewnøttsaus

Det finnes mange kjappe pastasauser, enten i poseform eller på glass. Og i en hektisk hverdag er det kanskje enkelt å ty til disse hurtigvariantene. Men har man først begynt å lage sine egne pastasauser med ferske, innbydende grønnsaker, trenger man ikke å gå tilbake til posevariantene. I disse tre oppskriftene har jeg tatt utgangspunkt i tre ulike grønnsaker, paprika, aubergine og brokkoli. Dette vil garantert være populær mat for hele familien.

Ingredienser Til fire personer: 2 løk 4 fedd hvitløk 4 paprika 1 kopp cashewnøtter 2 kopper helmelk eller fløte parmesan fersk persille

Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari.stephan@byavisen.net

Auberginepasta

SLIK GJØR DU 1. Sett ovnen på 200 grader. 2. Skjær paprikaen i tre eller fire deler, etter lengden. 3. Fjern frøene i midten. 4. Legg paprikabitene utover en bakeplate med aluminiumsfolie. 5. Trykk dem litt ned slik at de blir flatest mulig. 6. Grill paprikaen til skinnet blir sort. 7. Legg paprikabitene i en plastikkpose i fem minutter. 8. Dampen vil gjøre det lettere å flå av skinnet. 9. Flå av skinnet på paprikaen og mos den i en blender eller en food prosessor. 10. Tilsett cashewnøtter og kjør maskinen et par minutter. 11. Kok opp pasta. 12. Skjær opp løk og hvitløk. 13. Stek det i en panne med litt olje. 14. Tilsett paprika- og cashewblandingen. 15. Sett platen på middels varme. 16. Rør inn melken. 17. Smak til med salt og pepper. 18. Strø over parmesan og fersk persille.

Brokkolipasta med oliven og soltørkede tomater

Ingredienser rapsolje 1 løk 2 fedd hvitløk 2 auberginer 2 bokser hakkede tomater 2 spiseskjeer olivenolje fersk oregano SLIK GJØR DU 1. Skjær opp løk og hvitløk. 2. Stek det i en panne i fem minutter med litt olje. 3. Tilsett tomatboksene. 4. La det småputre i 20 minutter. 5. Kok opp pasta. 6. Skjær opp auberginen i terninger. 7. Stek den i litt olje på en panne. 8. Bland auberginene inn i tomatsausen. 9. Ha i 2 spiseskjeer olivenolje. 10. Smak til med salt og pepper. 11. Ha pasta og auberginsaus på tallerkenen. 12. Strø over parmesan og fersk oregano.

Oppskriften er hentet fra «The Meatfree Monday Cookbook». Ingredienser 2 fedd hvitløk 2 spiseskjeer soltørkede tomater 1 brokkoli 1/2 kopp oliven 2 sjalottløk pasta salt pepper

olivenolje parmesan pinjekjerner SLIK GJØR DU 1. Kok brokkolien til den er mør. 2. Kok pastaen. 3. Skjær opp løk og hvitløk. 4. Stek det på middels varme. 5. Skjær de soltørkede tomatene og oliven i små biter. 6. Tilsett dette i pannen. 7. Mos den kokte brokkolien i

en foodprosessor. 8. Bland brokkolimosen sammen med resten av ingrediensene. 9. Bland dette inn i pastaen. 10. Strø over parmesan og pinjekjerner. 11. Hell over en dæsj olje. Smak til med salt og pepper.

For flere oppskrifter: veggis.samaraga.com


nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

NYHET! YARIS HYBRID Bilen som har alt

Yaris Hybrid Active har utstyr som:

Toyota lanserer nå Yaris Hybrid. Den er like romslig, kjørevennlig og velutstyrt som Yaris alltid har vært, men nå har den også rekordlavt utslipp. Dette betyr lavere utgifter og bedre samvittighet for deg.

Trinnløs automat • LEDkjørelys og baklykter • Automatisk klimaanlegg • Toyota Touch multimediaskjerm • Ryggekamera • SmartStart + mye, mye mer.

Nye Yaris Hybrid fra: 209.800 kr.*

*Inkl frakt- lev. og reg. omk. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx:Yaris Hybrid: fra 0,35 l/mil, fra 79 g/km, fra 6 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

MINDE

Kanalvn. 111 Tlf: 55 33 55 00

ÅSANE

Myrdalsvn. 20 Tlf: 55 33 48 00

VOSS

Strandavn. 500 Tlf: 56 52 30 20

TOYOTA NORHEIMSUND • TOYOTA SOTRA

www.jaegerbil.no

9


10

nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

Pop for de minste

Trebarnsmor og musiker Christine Sandtorv vil utvide katalogen av barnesanger for de små.

Meninger Meninger Synspunkt

▍20 Samhandlingsreformen har fungert overraskende bra så langt Vi må bygge opp kompetente og sterke miljøer i kommunene som på en mer effektiv måte enn i dag klarer å kommunisere med fastlegene, sykehus og andre støttemiljøer.

Ruth Grung (Ap) Gruppeleder for AP i Hordaland fylkesting

MÅLET MED samhandlingsreformen er å sette oss i stand til å mestre våre liv på best mulig måte. Det finnes ingen fasit, men reformen gir en retning på ønsket utviklingsretning. Samfunnet er i endring og vi har et stadig større gap mellom hva som er mulig og hva som er realistisk å tilby av helsetjenester. Selv om vi brukte hele nasjonalbudsjettet kun på helse ville vi hatt et gap. Mye av den behandlingen som skjer i dag i kommuner og sykehus burde ikke skje. Vi har også en feil balanse mellom behandling, rehabilitering og forebygging. Det store flertallet vil også få det bedre ved å bli behandlet nærmere der de bor. Det er lite diskusjon om virkelighetsbildet, men det krever at vi utvikler og styrker kommunene slik at de er i stand til å følge opp intensjonene om mer fokus på forebygging og rehabilitering og at folk får bedre behandling i sitt nærmiljø, enn det de får i dag.

SAMHANDLINGSREFOMEN startet 1. januar i år. Vi må være litt tålmodige og ikke bare fokusere på sykehusene, men også klare å være konstruktive. Kvaliteten skal ikke bli dårligere. Tvert i mot. Det er en generell oppfatning at det er tryggest å være på sykehus. Men sykehus er et risikoområde, med blant annet større smittefare. Vi må bygge opp kompetente og sterke miljøer i kommunene som på en mer effektiv måte enn i dag klarer å kommunisere med fastlegene, sykehus og andre støttemiljøer. SÅ LANGT KAN VI konstatere at de økonomiske virkemidlene har virket. Ferdigbehandlede pasienter skrives i dag ut, og gir dermed mulighet for å behandle flere alvorlig syke og fjerne korridorpasienter. Sykehuskapasiteten har økt med to prosent. Det vil ta mer tid å få omprioritert ressurser til mer forebygging. For å utjevne de sosiale forskjellene er det viktig å finne frem til gode

universelle ordninger som er lett tilgjengelige, med lav terskel slik at det blir lett å gjøre det rette uten å bli stigmatisert. DET ER NATURLIG Å være skeptisk til endring, men vi må prøve å bruke ressursene våre bedre enn i dag. For å bedre helse vår er det viktig å styrke vår selvhjulpenhet og legge til rette for at vi holder oss sprekere og aktive lengst mulig.

investere mer i kompetanse til egne ansatte. Dagens ungdom vil ikke satse på et yrke der man ikke har utsikter til hele stillinger. Samhandlingsreformen er på god vei og vil gi bedre og mer meningsfull omsorg til de som trenger det mest. Så får vi jobbe for å få økt forståelse for å prioritere forebygging.

NÅR VI DRAR OPP det store bildet så har samhandlingsreformen fungert overraskende bra så langt. Det er en utrolig viktig samfunnsreform. Vi må lytte til brukerne og helsepersonell, og fokusere på å finne de gode praktiske løsningene. Den største utfordringen blir å få ungdom til å satse på en jobb i helsesektoren og kommunene blir enda mer spennende enn i dag. Men det første kommunene bør gjøre er å rydde opp i alle deltidsstillingene og

Meninger Innlegg Høyre-byrådet vil presse ˜ est mulig barn inn i barnhagene

Byråd Harald V. Hove vil kvotere menn inn i barnehagene. Det forutsetter at man faktisk har menn som er interessert i å søke seg til barnehagene. Anslag viser at man trenger om lag 6000 flere førskolelærere

nasjonalt. Skal vi få flere søkere, både kvinner og menn, må kommunen jobbe tett sammen med utdanningsinstitusjonene for å få flere til å velge utdanningsvei med ønske om å jobbe i barnehage.

08000

Ap fremmer derfor forslag om en plan for gjennomføring av et kvalitetsløft i barnehagen med mål at 50 prosent av ansatte skal ha førskolelærerutdanning innen 2020 og et bredt kompetanseløft for styrere, pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Det er en kjensgjerning at yrkesstolthet og lønn er et moment for de valg både kvinner og menn gjør i arbeidslivet. Yrkesstolthet handler spesielt om at de som jobber i barnehagen skal få utøve sine kjerneoppgaver. I Bergen uttrykkes det fra ansatte at kvaliteten er under press. Når byrådet strammer inn det økonomiske handlingsrommet for

barnehagene så rammer det både yrkesstolthet og kjerneoppgaver og det svekker motivasjonen for ansatte og yrkets attraktivitet. Ap foreslår derfor i sitt alternative budsjett å tilbakeføre tilskuddsmidler til barnehagene, som Høyre i byråd har kuttet. Vi vil øke bemanningen slik at ansatte får utøve sine kjerneoppgaver. Ap vil at bystyret setter en ny norm for bemanning som skal gjelde fra og med 2013. Norm om bemanning med 3 voksne per 9 barn i småbarnsgruppe og 3 voksne per 18 barn i storbarnsgruppe. Vi står ved et politisk veiskille som konsekvens av Høyres barnehagepolitikk; skal barnehagene være en oppbevaringsplass for barna eller

BOSSTAXI®

Rydder- Laster på - Kjører bort www.bosstaxi.no Gratis tlfnr 800 41 150

en arena for omsorg, lek og læring basert på kvalitet i tilbudet? Ap vil reversere byrådets endring av arealnormen, som er et virkemiddel byrådet bruker for å presse inn flere barn i barnehagen. Lønnsoppgjøret i vår, resulterte i et viktig – men lite lønnsløft for ansatte i barnehagene både i kommunal og privat sektor. Det var betimelig å stille spørsmål ved om ansatte hadde en lønn til å leve av. Nå er lønnsnivået mer anstendig, men det er fremdeles et stykke igjen før vi kan være fornøyde. Jeg registrerer at byråd Harald V. Hove avviser dette, og undres da om byråden forstår hvor lavt lønnsplassert ansatte i barnehagene har vært over tid - sammenlignet med andre yrkesgrupper i samfunnet. Det er en klar rød tråd i Aps barnehagepolitikk som danner grunnlaget for kvalitet i tilbudet for byens barn og vi tar kampen for de ansattes yrkesstolthet. Pål Hafstad Thorsen (AP) Leder av komité for oppvekst


nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

!

Flere meninger: På meninger.byavisen.net kan du lese de siste meningene og delta i debatten.

Meninger Advokatene

@

11

Delta i debatten: Send meninger, innlegg, kronikker eller annet til redaksjon@byavisen.net

Psykologens makt i barnefordelingssaker

Advokat Janneche C. Lindtner

Janneche C. Lindtner arbeider mye med familierett. Hun er også bistandsadvokat. Hun hjelper mennesker med å sette opp testamenter, fordele arv, overføre eiendom, bistå i arbeidstvister, og skrive klager til NAV.

Manipulatoren har fokus på egne behov, innbefattet mulig ønske om å ramme den andre forelderen.

Abacus advokat as/Familiesenteret Tlf. 55 32 12 52 – Faks 55 31 99 21 Kong Oscarsgate 25 – Postboks 111, Sentrum, 5804 Bergen www.bergenadvokat.no abacusadvokat@yahoo.no

Janneche C. Lindtner, advokat

NÅR FORELDRE SOM LEVER hver for seg ikke blir enige om hvem av dem barna skal bo med, eller hvor mye samvær det skal være, hender det etter forhandlingsrunder via familievernkontor og etter forsøk på å løse saken ved advokat, at saken havner i retten.

å hjelpe partene til å finne en løsning som er til barnas beste. Både dommere og advokater plikter å ha fokus på dette. Derfor er den sakkyndiges rolle å være rådgiver og å uttale seg som fagkyndig om hva som synes å være til barnets beste.

I RETTSAPPARATET ER DET obligatorisk først å prøve å løse sakene ved mekling. Når sakene kommer til retten, oppnevnes normalt en sakkyndig. Sakkyndige i barnefordelingsog samværssaker er gjerne psykolog eller psykiater. Det er retten som avgjør om det trengs sakkyndig. I de fleste saker som prøves for retten første gang, vil retten oppnevne sakkyndig, dersom det ikke fremstår som helt klart hva som vil være til beste for barnet tidlig i saksforberedelsen.

RETTEN FASTSETTER VANLIGVIS PÅ egen hånd hva den sakkyndige skal utrede, og gir vedkommende instrukser. Men retten kan også pålegge partene å foreslå mandat for den sakkyndige.

HVIS PARTENE IKKE KLARER å enes om en løsning via mekling, vil saken gå til hovedforhandling. Den sakkyndige vil da normalt få et utvidet mandat av retten til å lage en sakkyndigrapport. Vedkommende pleier også å være tilstede i retten for å høre beviser og argumenter som grunnlag for sitt endelige råd. I praksis vil retten ved domsavsigelsen følge den sakkyndiges råd. Det er sjelden at rettens resultat avviker i særlig grad fra den sakkyndiges råd.

DETTE INNEBÆRER AT DEN sakkyndige har et veldig stort ansvar. Den sakkyndige må I DE FLESTE barnefordelingssaker er den sjekke at rådet vedkommende avgir er innenfor sakkyndiges oppgave før det første sak sforbe- mandatet, og at rådet er en konklusjon fastsatt redende møtet i retten, å ha samtale med for- etter at den sakkyndige har vurdert den tilgjeneldrene og med barna det gjelder som er over gelige informasjonen balansert. syv år, og å delta i de saksforberedende møtene. Samtalene med partene og barna foregår hver SAKKYNDIGE MÅ VÆRE observante på at DEN OVERORDNEDE OPPGAVEN ALLE for seg. det blant partene kan finnes m anipulatorer. de profesjonelle i en barnefordelingssak har, er Med manipulasjon menes «en bevisst falsk

presentasjon, som på skjult måte og med hensikt får andre til å gjøre noe fordelaktig for manipulatoren, som de ikke er klar over at de ellers ikke ville gjøre». Manipulasjon er kynisk utnyttelse av andre som er vanskelig å oppdage. Det er utfordrende for alle å avsløre dyktige manipulatorer, og den begrensede kontakten med familien som den sakkyndige bygger sin forståelse på, gjør avsløring av manipulasjon vanskelig. Hvis den sakkyndige ikke avslører manipulasjon, vil vedkommende kunne gi råd hvor det ikke tas nok hensyn til barnets behov. Dette fordi manipulatoren har fokus på egne behov, innbefattet mulig ønske om å ramme den andre forelderen. Da kan saken komme helt skjevt ut, og avgjørelsen kan bli noe annet enn barnets beste.

Meninger Innlegg Byrådet sov i fem år Høyres Ragnhild Stolt-Nielsen fortsetter å kritisere en samlet opposisjon for å ha fremmet mistillitsforslag mot byrådsleder Monica Mæland i saken om skoleforfallet i Bergen. Det er hennes oppgave som Høyres gruppeleder å gjøre det. Men hun er åpenbart tom for argumenter når hun må ty til utsagn som «misnøye-kameratene» i sin omtale av opposisjonen. Men det er greit nok, vi legger ikke skjul at vi på vegne av tusenvis av elever og foreldre er misfornøyd med at byens regjering (byrådet) ikke har fulgt opp enstemmige vedtak i 2006 om å ruste opp skolene i Bergen. Høyre gjemmer seg bak den nye skoleplanen fra 2010, der byrådet hadde kamuflert den reelle tilstanden i bergensskolen. Vi gjentar nok en gang at denne kamuflasjen faktisk gjør mistillitsforslaget mer påkrevd, ikke mindre. I tillegg mener Stolt-Nielsen at «informasjon er gitt fortløpende» til bystyret og byens innbyggere. Det er vi uenig i. Det er media, opposisjonen og engasjerte foreldre som har måttet grave frem informasjon om graden

av alvor i skoleforfallet. Først i år har vi fått avdekket hvor stort forfallet faktisk var og at det har˜økti omfang de siste årene Ragnhild Stolt-Nielsen undres over hvorfor det er byrådsleder Monica Mæland vi har fremmet mistilliten mot. Svaret er dette: Monica Mæland har vært leder av byrådet siden 2003. Det er byrådsleder som har det øverste politiske ansvaret i byrådet for å følge opp vedtak om å få orden på bergensskolen. Dessuten er hun hovedansvarlig for å påse at bystyret og byens innbyggere får reell og sannferdig informasjon om tilstanden til byens skoler. Det er synd å si det, men her har hun sviktet. Det burde være unødvendig å opplyse Stolt-Nielsen at byrådslederen skriver under på alle saker˜som byrådet legger frem˜forbystyret. I det ligger det at hun også har det øverste ansvaret for saken. BT skrev dette på en god måte i sin leder 27. september 2012: «Byparlamentarismen tilsier at bystyret ikke kjenner noen andre enn byrådene og byrådslederen når ansvar skal plasseres; på samme

måte som Stortinget bare kjenner statsrådene og statsministeren. Konsekvensene av denne maktfordelingen har byrådet tilsynelatende vanskelig for å ta inn over seg. En slik vegring bør ikke Monica Mæland lenger slippe unna med.» Ragnhild Stolt-Nielsen erkjenner at hun selv heller ikke er fornøyd med tilstanden i bergensskolen, men at det «jobbes på spreng for å gjøre noe med det». Vel, dersom byrådet hadde jobbet på spreng etter de enstemmige vedtakene i 2006 om å få skikk på skolene i Bergen, hadde ikke mistillitsforslaget vært nødvendig. Men byrådet sov ikke bare i timen. Byrådet sov i over fem år før sannheten kom for dagen tidligere i år. Derfor er mistillitsforslaget nødvendig. Harald Schjelderup (Ap) Julie Andersland (V) Oddny Miljeteig (SV) Torstein Dahle (R) Sondre Båtstrand (MDG) Ove Sverre Bjørdal (Sp) Endre Tvinnereim (BY)

Åreknuter?

Gratis forundersøkelse!

Vi kan hjelpe deg.

Send SMS “SVC” til 1963

Gratis forundersøkelse i Bergen 14-15. november, Damsgårdsvn 167, 5. etg 5160 Laksevåg Ring 400 44 600 eller besøk oss på www.svcnorge.no for timebestilling. SVC er en helspesialisert åreknuteklinikk. Vi anvender en vitenskapelig utprøvd metode og gjennomfører 4000 laserbehandllinger i året.

Oslo Sørkedalsvn 10d, 2. etg 0369 Oslo post@svcnorge.no

Trondheim Fjordgata 56-58, 4. etg 7010 Trondheim orgnr: 995590794

Bergen Stavanger Damsgårdsvn 167, 5. etg Luramyrvn 79, 3. etg 5160 Laksevåg 4313 Sandnes www.facebook.com/svcnorway


12

▍Annonse

VELKOMMEN TIL

ÅPNINGSFEST PÅ VESTKANTEN

ALLE ORDINÆRE VARER

÷25%

VINTER JAKKER FRA KR

150,GENSER TUNIKA BUKSER

KR KR KR

50,75,100,-

TILBUDENE GJELDER TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG

NAME IT VESTKANTEN / TLF.: 93 46 25 51 / BARNEKLÆR 0–12 ÅR


nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

13

KNALLTILBUD

DØRER

TRELAST

PÅ EKSKLUSIV LAGERFØRT PARKETT!

VINDUER

LAMINATGULV

PLATEPRODUKTER

HELTREGULV

ISOLASJON

PARKETT

TAK

15 mm parkett (limfri)

En liten historieleksjon...

EIK 1-STAV VISINGSØ Matt lakk. Før kr. 995,Nå kun kr.

695,PR.M2

ELLERS GODE TILBUD PÅ LAGERFØRTE GULV!

1347

Kong Magnus Eriksson gjør det forbudt å felle eik i Sverige.

Tidlig 1800-tall

Det blir plantet 300.000 eiker på Visingsö etter Kongens ordrer, dette for å sikre tilgang til skikkelig tømmer til den Svenske Flåten.

1975

er klar for høsting, men Eikene som ble plantet for så lenge, lenge siden blir ikke lenger bygget i tre. marinen har ikke lenger behov for eik - båtene

Vi lagerfører over 70 forskjellige typer gulv! Deriblant kirsebær, bjørk, eik, ask, furu, bøk og skipsgulv i flere varianter.

6000 m2 med byggevarer. Egen

2012

sere et svært Kährs har som eneste produsent fått lov til å produ ne. söeike begrenset parti med gulv fra Vising Bygg fått lov til å selge dette Og som eneste forhandler i Norge har Geitanger er ment for kongeligheter, helt spesielle og eksklusive gulvet.. Treverket deg. men nå får altså vi muligheten til å selge det til

La oss presentere Visingsögulvet...

produktutstilling. Gode parkeringsmuligheter.

Best på utvalg og pris! • Tilbudene gjelder ut uke 48, eller så langt lageret rekker. • Tilbudsvarer kun mot kontant betaling

w w w. g e i t a n g e r b y g g . n o

Kanalveien 54 Tlf. 90 80 50 00 ÅPNINGSTIDER: HVERDAGER 07.00-16.30 LØRDAG 09.00-14.00


14

▍Annonse GUIDE: TID FOR VELVÆRE

TID FOR VELVÆRE Føttene trenger også

fagfolk!

Mona´s KLINIKK

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40

LYSTERAPI I MØRKE TIDEN

• Fagbutikk – ulike prisklasser • Lamper fra ledende produsent • Vi har også Valkee lysterapi via øret - annonsert på TV

Hypnoterapi og EFT brukes ofte til røykeslutt, vektreduksjon, søtavhengighet, fobier, stresskontroll, selvtillit, negative tanker og følelser, sosial angst, søvnproblemer, prestasjonsangst, uvaner m.m.

Terapeut Else Nygård

Ny adr. fra 15. november

Valkendorfsgt. 9, 5 etg. 5012 Bergen (inngang over gaten for Hotel Neptun) Timebestilling 932 81 703 eller mail else@elses.no

ASKEPOTTBEHANDLING PARTYPAKKE

Hvordan bli vakrest mulig på 30 min? Pris i nov/des

595,-

Foreningsgaten 1 – Det hvite hus, post@rezepten.no Tlf. 53 69 80 00, man-fre 10-1630, tor 10-17, lør 10-15

dre på helst india, og teter

ABC-Klinikken

Tlf. 55 32 44 07 - Olav Kyrresgt. 33 www.abc-klinikken.no Følg oss på

IE RS

Web : indiskgroup.com

S p e sia list p å b e ha nd ling e r me d Botu linu mtoksin og Re st y la ne

Tlf: 90273717, 99237074 Vi har gave Kort

Kun for dame

Skjønnhet og hudpleie

I N D I S K

Ayurvedic - En naturlig

Nakke ryggmasj. med hodebunnmsj.

Kr 350,- (Ord Kr 500,)

ELLIPSE SIGNATURPEEL

Voksing lår + legger Biknikant inkl.

Nå Ansikts behandling med 24 karat ekte Gul Kr.600,- (ord. Kr.1000,-)

Kr 580,- (Ord. Kr 745,-)

÷50%

Luksus ansiktsbehandling med dyprens og hodebunnmsj. Kr 475,- (ord. Kr 900,-)

Kun for nye kunder Threading Indisk metode Forming av bryn med Tråd Kr 150,hårfjerning hele ansiktet Kr 400,Tirs,tors,lør Man,øns,fre Tverrgatten 13, Marken Åsamyrane 86, 5017, Bergen 5115 Ulset

Ayurvedic Skjønnhet Produkter

MAGEDANS ANTREKK,

KLÆR, SMYKKER, SJAL, GAVER, SELSKAPSTOPPER MM

RELIABLE SOURCE FOR IMPORT OF INDIAN PRODUCTS

Kun for Ny Kunder Nakke ryggmasj. Kr 350,- (Ord Kr 50

Frøken Dings åpner ny avdeling i Haugesund

Vi feirer med ÷30% på alle behandlinger Tilbudet gjelder kun avdeling Bergen Autoriserte spesialister på injeksjonsbehandlinger Husk å spørre etter autorisasjonsbevis

Hudebunnmsj. Kr. 300,- (ord. Kr. 400,-) Vi behander med

med mer

Ønsker du en hud som stråler, og ser fresh ut?

Kun

500,-

Gjelder kun 1-30.11.12

Rist bort høstmørket med en Signaturpeel! Ring for time. Vi har gratis konsultasjon.

Tilbudet gjelder t.o.m 22.12.2012

Bestill time på www.frokendings.no eller tlf. 955 29 365

Cort Piilsmauet 7 5005 Bergen

Strandgaten 3, tlf. 55 32 80 98 w w w.e l li p s e kli n i k ke n .co m


nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

15


16

▍Annonse

FØRJULSKAMPANJE på ARAN-kjøkken

SØNDAGS-

ÅPENT KL. 13-17

– et kvalitetsprodukt fra Italias største produsent av kjøkken.

Hva med et kjøkken i julegave? Dette er fortsatt mulig for de aller fl este modeller, men selvfølgelig får du kjøkkenet levert når det passer DEG! Ta med målskisse/tegning og få et “knakende” godt tilbud. Sammenlign med hvem som helst!

Dette er noen av fordelene med Aran-kjøkken: NB! - Meget stort utvalg – også i tradisjonelle modeller. Ferdig sammensatt, - Meget konkurransedyktige priser. ikke fl atpakket! - Alltid komplette leveranser - Kvalitet godt over middels, våtromssertifi serte skap og fronter. - Monteringsvennlig i ferdige seksjoner også egnet for «gjør det selv» montasje. - Kort leveringstid på de fl este modeller – direkte fra fabrikk. - Koordinering av kjøkkenmontør, rørlegger, elektriker etc. om ønskelig

PROVENZALE Malt/patinert Se prisguide kun kr

53.700

MIA hvit høyglans Se prisguide kun kr

35.900

“Alt inklusiv”

I motsetning til andre kjøkkenannonsører mangler ikke overskap, benkeplater, håndtak etc. i priseksempelet. Her er alt inklusiv som du trenger til et komplett kjøkken - bortsett fra vask og hvitevarer.

ÅPNINGSTIDER:

Mandag - tirsdag - onsdag - fredag 10.00-17.00 • Torsdag 11.00-19.00 • Lørdag 10.00-14.00

Prisguide Bildet viser to av våre modeller, Provenzale Cream, malt/ patinert og Mia hvit høyglans. Liker du en av våre mer enn 100 modeller, tviler vi ikke ett sekund på at du vil like prisene våre enda bedre. “Prisguiden” levner ingen tvil. For kun kr 53.700,for Provenzale Cream og kr 35.900,- for Mia hvit høyglans, får du hele 17 enheter, 40 mm benkeplater, lister og håndtak.

STRANDGATEN 214

Telefon: 55 33 66 70 • Faks: 55 33 66 71 www.aranbergen.com • post@aranbergen.com

SNØBRØYTING Elise Bygg & Eiendom AS Tlf 55 93 65 65 - 905 94 107 www. elise-bygg.no

Skumplast-søm SALMAKEREN I BERGEN

Nytt BOSCH Car Service verksted med gangavstand til fl yplassen!

Våre dyktige mekanikere tar imot alle typer biler og modeller for bedrift og private. • Service • Reparasjon • AC-service • EU-kontroll • Utbedring av parkeringsbulker uten lakkering • Formidle reparasjoner av glass, større skader og forsikringsskader • Citroën spesialister • Programvare til de fl este modeller • Leiebil Bilen din er i trygge hender og får en rask og rimelig behandling

ONG P U IK RoveD E V 00, r kr. 2.0 ved kjøp en. trekker vi fra kr. 500,- på regning

Lønningsveien 39 • Mobil 91 66 24 40/94 16 03 46 E-post: service@automegler1.no

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

Knut Helge Polden

Espen Polden

Tom Wilson

Heine Polden

Omtrekking, møbeltapetsering, søm av puter, båtkalesjer, salmaker-arbeid, tilskjæring av skumplast m.m.

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700 www.bergenogomegn.no

AVD. BERGEN

AVD. BERGEN VEST

Teatergt. 20 5010 Bergen Tlf: 55 21 44 50

2.etg på Shellstasjonen Sartor, 5353 Straume Tlf: 55 21 44 50

Litlåsv.8, 5132 Nyborg Tlf. 55 18 50 45 www.bergenbilogbåt.no

FANA HUSFLIDSLAG i samarbeid med

FANA MANNSKOR arrangerer

JULEMARKED

i Bjarghallen Stavollen på Stend Lørdag 24. november kl. 10-17 Søndag 25. november kl. 10-16 Gamle og nye utstillere ønsker velkommen.

Gratis adgang. Parkering kr. 20.- Husk kontanter


nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

17

Konkurs og outlet-utsalg på Vollane 1, Eidsvåg (gamle Rema 1000) Outlet Store AS kjøper konkurspartier og varepartier i Norge og i utlandet. Vi skal være billigst på alle varer. NORRØNA - NIKE - ULVANG - PEAK PERFORMANCE - NAVIGARE - DOITE ++

All julepynt fra Tilbords og Belika Design -70% til - 90 % garantert norges billigste julepynt og stort utvalg! ADIDAS - BERGANS - MBT - SALOMON - MADSHUS - SWIX - FISHER - TILBORDS ++

Fotball spill 498,- gulv modell førpris 1990,-

48 ruller toalettpapir 50,-

KLÆR - SKO - INTERIØR - HUSHOLDNINGSARTIKLER - VERKTØY - FISKEUTSTYR ++

BIO ETHANOL PEISER - 75 % AV BUTIKKPRIS BUTIKKPRIS 5 MODELLER Butikken bugner av julegaver og julepynt til Norges beste priser!!! DET KOMMER NYE KONKURSBO OG VAREPARTIER HVER UKE!!! arer nye v uke hver

Følg oss på

Åpent hverdag 10-20 Facebook Lørdag 10-18 og SØNDAG 13-18 Vollane 1, Eidsvåg (tidligere Rema 1000-lokale) Besøk også vårt utsalg på Handelshuset, Brynamo , Voss


18

▍Annonse

La oss t a va re på d in M erc ed es. . .

Vi har:

Spisskompetanse på Mercedes. Service/reparasjon på Mercedes. Alt i originale Mercedes deler. Stort delelager. Eksklusiv styling for Mercedes -produkter fra anerkjente leverandører i Tyskland.

Vi kan

Mercedes www .a utoteamber gen .n o

Tel 55 38 04 44, Fax 55 38 04 45, Totlandsveien 8, N-5224 Nesttun, email: erik@autoteambergen.no *Vi er et frittstående, uavhengig verksted

Annonser i neste Bergens Næringsliv 27. november kommer neste utgave av Bergens næringsliv. Vær med å annonsere i den kommende utgaven.

Kutter milliarder

Erna ønsker innovasjonsbørs

Høyre og Ap kniver om av næringslivets byråkr å kutte mest atikostnader.

Side 6

Høyre vil etablere en lavterskelbørs for å få fart på vekste n.

Side 4-5

Bergens nærings liv Nr. 9 - oktober 2012

Kan man tjene penger og samtidig skape en bedre verden?

Side 22-23

Ta kontakt: olaf@byavisen.net Tlf. 55 17 36 50

BLIKKENSLAGER VIDAR HAUGJORD

Nettverk i vest

– Oljenæringen trenge r knutepunkter for å pleie sine kontakter, sier Odd Eide Knutsen.Side 10-11

Børs ▍4

Et liv på hotell

Hotelldirektør Kjeti l Smørås tråkket sine men han vil la det barnesko i hotellgan være gene, jobbe i familiebedrift opp til hans egne barn om de ønsk er å en.

Økonomi ▍6

Kontakt oss for Tine Lekven Johansen Advokat/leder næringsme E tine.lekven.johansen@ gling fanasparebank.no T 55 91 99 38

Side 12-13

Offshore ▍10

Profilen ▍12

kjøp, salg og utle

Gründer ▍22

ie av næringseien

Anette Haaland næringsmegler E anette.haa land@fana sparebank .no T 55 91 99 59 | M 982 12 268

dommer

Cecilie van der Heide næringsmegler E cecilie.heide@fanaspa rebank.no T 55 91 98 70 | M 982 12 260

Thor Torgersen

Salgsansva rlig næringsme E thor.torgersen@fanas gling parebank.no T 55 91 99 42 | M 982 12 269

www.fsbn.no

Telefon 55 91 99 60 | Avd. Markeve ien

4 c | Avd. Nesttun E eiendom@fanaspare bank.no

Bergens næringsliv

Vi er behjelpelig med det meste innen: Tak/ taktekking Taksikring Takrenner Fasade Beslagsarbeid Vi har dyktige fagfolk med 30 års erfaring innen bransjen og utfører oppdrag for både privat- og bedriftsmarkedet. Bedriften er tilknyttet til Bergen Kobber og Blikkenslagerlaug.

Ring oss for en uforpliktende samtale. Møllerstykket 20, 5360 Kolltveit • Tlf. 932 54 953

post@blikkenslagerhaugjord.no • www.blikkenslagerhaugjord.no


orbi Svaneapoteket)

rtetavbergen.no

h.gt

.

Stran Stra

300mod.

Torgalm. Torvalm.

nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

FARGER F FA A ARG

NATURMATERIALER

KVALITET

KLÆR SKO TILBEHØR

19

Diamantringer 0,71 carat diamant TWSI (Før 45.000,-) Nå 37.000,-

0,50 carat diamant TWSI (Før 32.550,-) Nå 23.900,-

Velkommen til en hyggelig julehandel!

0,30 carat diamant TWSI (Før 15.000,-) Nå 10.200,-

DET FARGERIKE ALTERNATIV Oslox5, Kolsås, Asker, Drammen, Bø, Tønsberg, Fredrikstad, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø, Tromsø.

0,15 carat diamant WSI (Før 6.400,-) Flere gode tilbud Nå 4.990,-

DESIGN FORUM M Nordahl Brunsgt. 9 - Bergen - Tlf. 55 57 99 55

www.designforum.no. Besøk oss også på Facebook! www book!! Marken 5 - Tlf. 55 31 46 54 - www.juvelfatterne.no

-i

80 år

Siden 1932

av Bergen

«Du har kjæresten - vi har ringene»

12.12.12 Historisk frierdato

r

e Ov

300 300 mod.

Chr.Michelsens gt. 1, (opp forbi Svaneapoteket)

Tlf. 55 90 12 80 - hjertetavbergen.no

Chr . Mi

ch.g

t.

Strandgt. Strandgt.

r

e Ov er Ov

Torgalm. Torvalm.

SELSKAP Nå har vi et bredt utvalg av kjoler for mange anledninger

-i

av Bergen

Selskap Fest

&

THE DAISY COLLECTION Prices from NOK 825

80 ÅR Siden 1932

BERGEN STORSENTER AS • 2. ETASJE t. 55 32 49 00 • bergen.storsenter@mestergull.no

Strandkaien 18, tlf 55232690 KLÆR & SKO

Torgallmenningen 15, 5014 Bergen, Tlf 55551480 www.theodor-olsen.no


20

nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

Ny Fett-redaktør Medieviter Hilde Sofie Pettersen tar over redaktørstolen i feministtidsskriftet Fett på nyåret. Pettersen sier til BT at hun vil skrive mer om menn: - Jeg er opptatt av at feminisme og kampen for likestilling skal være en kamp for begge kjønn og alle legninger. Måten menn ofte blir behandlet på i barnefordelingssaker er for eksempel et tema som engasjerer meg.

Kultur Musikk

Halloi-musikk å sovne til En eggedeler og eldretreffet i Nygård kirke er viktige på Christine Sandtorvs nye plate. Silje M. Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

Responsen var stor da Ephemeras gullstrupe Christine Sandtorv satset solo og dukket ned i barnesanguniverset med platen «Stjerneteller». Godnattsangene ble ikke bare brukt til å vugge kolikkrammede babyer i søvn, også voksne fant lydelig glede i Sandtorvs sangunivers. Med den

JUNIORKONSULENTER Hun burde vite hva hun snakker om. Siden sist hun ga ut plate har familien vokst fra tre til fem. Tvillingene Vilhelm og Jakob på to og et halvt år har fungert som konsulenter for platen. – De er veldig forskjellige, en er rolig, den andre er det ikke. Det gjenspeiler seg også i musikksmaken. Barn bestemmer seg fort om de liker det de hører. De er også utålmodige, selv om de kan høre samme sangen om og om igjen, sier artisten. Sandtorv er også utdannet grafisk designer, gir ut platen på egen label. Det meste av musikken lages i leiligheten i Sandviken, foruten opphold på hytten. – Det er jo litt ironisk at jeg leverer barna i barnehagen for å gå hjem så og gå hjem for å skrive barnesanger. «Det lille, gule huset» har opphav i et hus hun og datteren gikk forbi til

Denne platen er nok enda mer bergensk enn den forrige.

Nygård kirke er dessuten med på sangen «Jenten min». – Gamle stemmer bærer på mye erfaring og historier, så jeg syntes det var fint å ha dem med.

FANTASIREISER De tre barna hennes bidrar også på platen med «song og hojing». – Det er ikke alltid lett å ha med seg barna i studio, det må foregå på deres premisser, og kan være litt skummelt. Det musikalske uttrykket er strippet ned i forhold til voksenplatene. Nå synger hun på norsk, og tar gjerne med eggedeler som musikalsk supplement. Det skal også sies at Yngve Sæthre står for synther og tangenter. – Denne platen er nok enda mer bergensk enn den forrige. Da var det første gang jeg sang på norsk. Det å bli mamma gir nok mer fokus på det nære, man blir opptatt av litt andre ting.

Christine Sandtorv og fra barnehagen, hvor de fikk en vinkevenn hos de eldre beboerne. Sandtorv har allerede vært oppe med plate til pensjonistene. – Alt skal gå så fort i vår tid. Da er det fint med sånne små øyeblikk i hverdagen hvor folk tar seg tid . Pensjonistene fra eldretreffet i

glødefisk

NY MUSIKK: – Barn er dønn ærlige og har en veldig fantasi. Christine Sandtorv er blitt trebarnsmor og kommer med barnepoputgivelse nummer to - «Gullamanter». Foto: Silje M. Stavrum Norevik

nye platen «Gullamanter» er flere av sangene direkte tiltenkt de voksne. – Jeg tenker at det er en CD for hele familien. Den begynner med futt og fart - det skal være litt halloimusikk. Mot slutten kommer godnattsangene. Den kan være fin for de minste å sovne til i bilen, sier Sandtorv.

VARMEPUMPE? GRATIS befaring – send AC til 1963

Telefon 51 77 78 70. www.acsenteret. Norges største merkeuavhengige varmepumpeleverandør. Bergen. Bryne. Oslo. Sandefjord. Sandnes. Stavanger. Trondheim.

SELVGJORT: Sandtorv utgir platen selv og står også for platedesign. FOTO: Christine Sandtorv


nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

Kleppestø Senter tlf. 56 14 89 90

Vestkanten tlf. 55 50 89 60

21

Fana Optikk Nesttun tlf. 55 11 77 57


22

nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

Søndagsåpent Velvære fra butikken med de rare prisene... kl. 12.00 -18.00

Gele sokker

Geluscious-sokker med gele som er fantastiske mot tørre føtter, hard hud og hælproblemer.

Gele hansker

Geluscious-hanskene som lindrer tørre hender og gjør dem behagelig myke.

Pakke med sokker og hansker ............... kr 249,Sokker .................................................... kr 149,-

Tyroler Natursalve

er en helt ren og meget effektiv salve mot eksemer, hudkløe og andre hudplager. Inneholder ingen allergener eller konserveringsstoffer, og kan brukes av alle. 100 ml ............... kr 149,200 ml ............... kr 229,-

Her bugner det av høst, advent og jul Velkommen innom Velkommen innom for for en en trivelig trivelig handel. handel.

Fotkrem mot hard hud og liktorn

Kremen påføres den harde huden/liktorn morgen og kveld i 3-6 dager.

Kr 99,Richenna peeling fotmaske

En ikke klebende, enkel fotmaske som er skånsom mot føttene. Sprukket, hard og ru hud på føttene blir silkemyk etter kun en behandling. Masken fjerner all død hud, lag for lag, resultatet blir silkemyk hud på 12 dager. Hovedingrediensen er fruktsyre (AHA). Denne syren er veldig skånsom i motsetning til andre syrer. Inneholdertiforskjelligenaturligeplanteekstrakteroger100%parabenfri.

Kr 199,-

FJØSANGERVEIEN 207 • TLF. 55 31 80 01

NYE ÅPNINGSTIDER T.O.M 23. DESEMBER MAN. - FRE. 10-20 • LØR. 10-18 • SØN. 12-18 BRYGGEN 9 • TLF. 55 31 70 30 • MAN. - FRE. 10-17 • LØR. 10-16

www.loiten-lys-bergen.no

Vestkanten v/Sportsgalleriet • Oasen v/Vinmonopolet Det tas forbehold om eventuelle avgiftsøkninger, tekst, trykk og bildefeil, samt utsolgte varer. Prisene er veil. og inkl. mva.

LAYOUT&DESIGN: WWW.ZIGN.NO

Løiten Lys Bergen


nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

23

GJØR ET KUPP I DAG! VASE

JULESTJERNER

199,-

RØD ELLER HVIT

10,-

VASE

129,-

JULEVASE

119,TELYSHOLDERE

19,25,29,-

NISSER

149,-

VINTERSKO

FRA KR.

249,-

1999,FØR KR. 2.990,-

ENGLER

39,PR. STK.

PANGTILBUD TOALETTPAPIR KOMPAKT, 6 RL. VEIL. KR. 34,90

19,-

1 SEKK/36 RL. KR. 90,-

FAST LAVPRIS

TØRR, FIN BJØRKEVED 10 SEKKER, 40 L.

499,MIDTUN

3000 M2 MED BUTIKK

PR. STK.

SPARKESYKKEL

SORT, BRUN, HVIT/BRUN SAUESKINNSFÔR, VANNTETTE STR. 35-47

MAX 5 SEKKER PR. KUNDE

79,-

JULEVASE

MIDTUN, ULSMÅGVEIEN 7 (TIDLIGERE GO-CART-SENTERET) HVERDAGER 10-20 LØRDAG 10-18 SØNDAG 12-18 • TLF. 451 50 505

SØNDAGSÅPENT


24

nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

Maria Mena til Ole Bull 25. november spiller Maria Mena på Ole Bull Scene. Artisten mottok tidligere i år Edvard-prisen i klassen for popmusikk. Etter 10 år i musikkbransjen har Mena mer enn 800.000 solgte plater fordelt på sju studio-utgivelser.

Kultur I byen

En million for Dickens i Dalen En 13 meter dyp scene må til når Dickens sitt London gjenoppstår i Fyllingsdalen. Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari@byavisen.net

–˜Vi trengte en ny juletradisjon. Noe som ikke var brukt opp her hjemme. «Reisen til julestjernen» har blitt gjort mer enn nok, og er gjerne ikke så veldig interessant. Derfor valgte vi «En julefortelling» av Charles Dickens, forteller Jørn Kvist, teatersjef for Nye Fyllingsdalen Teater. Forestillingen har premiere 23. november og spilles helt frem til 22. desember. Ifølge Kvist reflekterer forestillingen over hva julen er og hva julen bør være. –˜Selv om handlingen er fra midten av 1800-tallet, så kunne den neppe vært mer aktuell. Det handler om hvilke verdier vi verdsetter, sier han. 13 METER SCENE For å lage et troverdig bilde av datidens London, har teateret investert mye i kulissene. –˜Her har vi satt alle kluter til. Kulissene er bygget med trapper og flere etasjer. Ja, det er faktisk bygget som om man ville bygge et hus. Scenen er 13 meter dyp og for første gang har vi utnyttet hele dybden, sier han. Kvist røper at det kommer til å bli mye spektakulær lyssetting, men de har også jobbet mye med de små detaljene. –˜Det er utrolig mange detaljer som skal stemme, slik som bøker i bokhyllen. Det er ikke sikkert publikum legger merke til det, men det er viktig for helheten.

LEPRADIKT: Kulissene i «En julefortelling» forestiller London på 1800-tallet. – Det ligger veldig mye arbeid bak, men de ble kjempeflotte, sier Stine Marie Torsvik. Her sammen med Sebastian Seeberg Synnevåg. Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

Stine Marie Torsvik (17)

–˜Hvemspiller du? –˜Om du kunne velge fritt, hvilket –˜Jeg spiller Klara, konene til nevøen stykke ønsker du da at Fyllingsdalen til Scrooge, men denne rollen deler Teater˜skalsette opp? jeg med en annen. Så når hun spiller –˜Dethar jeg ikke tenkt på før. Men Klara, så spiller jeg andre roller slik jeg tror nok «Mamma Mia» ville som fattig, pen dame og spøkelse. vært gøy. Veldig mange kan sangene, og det er gøy når publikum får være –˜Hvordan vil du beskrive denne en del av forestillingen. karakteren? – Hun er en veldig ung kone, og så er –˜Ønskerdu å bli skuespiller når du hun litt dumsnill, kan man si. bli voksen? –˜Jeghar ikke planer om det, for meg –˜Når begynte du på Nye Fyllings- er det bare en spennende hobby. Jeg dalen Teater? vil bli økonom. –˜Jegstartet nå i september. Dette er min første forestilling. Tidligere har –˜Hvahar overrasket det mest med jeg vært med i «Putti Plutti Pott» og denne forestillingen? –˜Jeg ble overrasket over hvor mye på skolerevy. 1 MILLION arbeid som ligger bak en slik –˜Hvakoster «En julefortelling»? – Jeg er redd at kostnaden av pro- –˜Hvaer det vanskeligste med å være forestilling. duksjonen kommer til å nærme seg skuespiller? en million, men jeg tror investerin- –˜Deter å forholde seg til alle mennes- –˜Trordu at du kommer til å bli lei av gen er verdt det siden vi nå er i gang kene på scenen og i kulissene. Man jul siden dere skal spille «En juleformå holde fokus hele tiden. telling» så mange ganger? med å etablere en ny juletradisjon. – Jeg tror ikke jeg kommer til å bli lei, Når årets forestilling er over, skal hele London-kulissen pakkes ned og – Hva er det beste med å være men julen blir nok litt annerledes i år. skuespiller? Det vil kanskje føles som et behagelig bevares til neste år. –˜Kulisseneer laget som et fiffig –˜Deter å være på scenen, og vise seg avbrekk der man kan slappe av. IKEA-byggesett. Det finnes nesten frem litt. ingen bolter og skruer. Alt er laftet inn i hverandre. Det gjør det lett å – Hvem har den kuleste rollen i «En sette byen opp igjen neste år, sier han. julefortelling»? –˜Deter nok Scrooge. Det er mange følelser rundt ham.

Sebastian Seeberg Synnevåg (11) – Hvem spiller du? –˜Jegspiller Marty.

–˜Hvemhar den kuleste rollen i «En julefortelling»? –˜Deter vel meg det, sier Synnevåg med et lurt smil.

– Hvordan vil du beskrive denne karakteren? – Han er rampete og morsom, og –˜Hvormye øver dere om dagene? stikker gjerne av. Jeg gleder meg til å –˜Nåer det øving hver dag. Først går være litt rampete i denne rollen. Jeg jeg på skolen, kommer hjem, spiser kan jo ikke gjøre slike ting i virkelig- middag, gjør lekser og så kommer jeg heten, stikke av i byen, for eksempel. hit på teateret. Det er veldig intenst. –˜Når begynte du på Nye Fyllings- –˜Ønskerdu å bli skuespiller når du dalen Teater? bli voksen? –˜Jeg begynte i fjor. Tidligere –˜Dersom jeg har mulighet til det, så i høst spilte jeg i «Dyrene i vil jeg det. Men dersom jeg hadde fått Hakkebakkeskogen». mulighet til å spille på et bra fotballag som var godt betalt, så ville jeg – Hva ønsker forestillingen å fortelle kanskje heller vurdert det. Eller nei, publikum? jeg villet nok satset på teater uansett. –˜Denviser at man ikke burde være gjerrig og ikke bare tenke på seg selv. –˜Hvahar overrasket det mest med denne forestillingen? – Hva er det vanskeligste med å være –˜Jeg ble overrasket over at jeg fikk skuespiller? rollen som Marty. Og jeg ble litt stolt –˜Det er når man har spilt stykket også. fryktelig mange ganger, og man er litt lei. Da er det litt vanskelig å følge med. –˜Hva er det beste med på være skuespiller? –˜Det er at man får så mange gode venner.


nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

Lag kunst av vann

Bjørn Eidsvåg til Logen

Festspillene i Bergen inviterer studenter i Bergen til å lage en kunstinstallasjon av vann. Både studenter innen teknologi- og kunstfag, matematikk og historie inviteres til å være med på opptaksworkshop i januar. De som får være med har en oppdragsperiode fra desember til januar. Vann, både fysisk og metaforisk er en rød tråd i programmet for Festspillene 2013.

22. og 23. november spiller Bjørn Eidsvåg på Logen Teater. På årets høstturné har han med seg gitarist Geir Sundstøl, bassist Bjørn Holm, pianist David Wallumrød og trommis Anders Engen. Siden debutalbumet i 1976 har Bjørn Eidsvåg kommet ut med hele 24 album.

Tirsdag 20. november Med Octavia på teatret, Den Nationale Scene, klokken 9.30. Snødronningen, Den Nationale Scene, kl. 16.30. Fanny og Alexander, Den Nationale Scene, klokken 19.30.

I byen Konsert klokken 19.00 Fanny og Alexander, Den Nationale Scene, klokken 19.30. Standup klubbkveld, Ricks-kjelleren, kl. 21.30.

Torsdag 22. november Med Octavia på teatret, Den Nationale Scene, klokken 9.30. Snødronningen, Den Nationale Scene, kl. 16.30. Don Q, DNS Lille Scene, klokken 18.00. Dagfi nn Lyngbø – Stereo, Ole Bull Scene, klokken 19.00.

Lørdag 24. november Med Octavia på teatret, Den Nationale Scene, klokken 12.00. Svingennissen, Hordaland Teater, Stend, klokken 13.00. Snødronningen, Den Nationale Scene, kl. 15.00. Fanny og Alexander, Den Nationale Scene, klokken 18.00. Vi er ikke kommet til jorden for noe gjestebud, Norsk Trikotasjemuseum, Salhus klokken 18.00 Vinskvetten - Me gjer oss aldri, Ricks Teater, klokken 20.30. Dagfi nn Lyngbø – Stereo, Ole Bull Scene, klokken 19.00 og 21.30. Standup juleshow 2012, Ricks-kjelleren, klokken 21.00.

Fredag 23. november Snødronningen, Den Nationale Scene, kl. 16.30. Dagfi nn Lyngbø – Stereo, Ole Bull Scene, klokken 19.00 og 21.30. Vi er ikke kommet til jorden for noe gjestebud, Norsk Trikotasjemuseum, Salhus

Søndag 25. november Svingennissen, Hordaland Teater, Stend, klokken 13.00. Vi er ikke kommet til jorden for noe gjestebud, Norsk Trikotasjemuseum, Salhus, klokken 18.00

Onsdag 21. november Omvisning, Den Nationale Scene, klokken 9.30 Dagfi nn Lyngbø – Stereo, Ole Bull Scene, klokken 19.00. Fanny og Alexander, Den Nationale Scene, klokken 19.30. Standup klubbkveld, Ricks-kjelleren, kl. 21.00.

Onsdag 21. november Susanne Sundfør med band og Trondheimsolistene, Grieghallen, klokken 19.30 Torsdag 22. november Bjørn Eidsvåg med band, Logen Teater, klokken 19.00 Superstjernen Vilde, Bergen fi lharmoniske orkester, Grieghallen, klokken 19.30. Unni Wilhelmsen, Madam Felle, kl. 20.00 Storm Weather Shanty Choir, Teglverket, Kvarteret, klokken 20.00

Fredag 23. november Bjørn Eidsvåg med band, Logen Teater, klokken 19.00 Jan Eggum og Halvdan Sivertsen, Grieghallen, Griegsalen, klokken 19.00 Vinskvetten - Me gjer oss aldri, Ricks teater, klokken 19.00 BFO med solist Vilde Frang, Oseana, kl. 19.30 Trond Olsen Band, Madam Felle, kl. 22.30

Vinskvetten - Me gjer oss aldri, Ricks Teater, klokken 18.00 Vamp, Oseana, klokken 19.00 Major Parkinson, Kvarteret, kl. 21.00 Kråkesølv, klokken 22.30 Mads Eriksen band, klokken 22.30 Søndag 25. november Maria Mena, Ole Bull Scene, kl. 20.00

Lørdag 24. november MGP Junior - julekonsert, Grieghallen, Griegsalen, 15.00

I byen Utstilling Malerier, foto og rakukeramikk,Galleri Pema, 1. april – 31. desember 2013. 50 år i eget hus – Bergens Sjøfartsmuseum jubilerer, Bergens Sjøfartsmuseum, 9. april – 21. desember. Tre døde og en overlevende – ÿ re Titanic-skjebner, Bergens Sjøfartsmuseum, 30. april – 6. januar 2013. Kinasamlingen, Vestlandske Kunst-industrimuseum, 15. mai – 31. desember. Mennesket og tingene, Vestlandske Kun-

stindustrimuseum, 15. mai – 31. desember. Fragment fra fortida, De Kulturhistoriske samlinger, 1. juni – 31. desember. Sølvskatten - Bergens gullsmedkunst, Vestlandske Kunstindustrimuseum, 15. september – 31. desember. Dissonans, Norsk Trikotasjemuseum, 23. september – 16. desember. Material Information –°norske kunsthåndverkeres temautstilling 2012, Permanenten, 28. september – 27. januar.

Real Life Stories, Installasjoner, skulptur og malerier av ti av Kinas ledende kunstnere, 4. oktober 2012 – 3. februar 2013. Gabriel Kuri, Bergen O˜ entlige Bibliotek, 25. oktober – 9. desember. Richard Tuttle - Slide,Lysverket, Bergen kunstmuseum, 3. november - 16. desember. Utstillingen Sko, skohistorie fra middelalderen og til i dag, Bryggens museum, 22. oktober 2012 - 18. oktober 2013.

dittbudskap.no

I byen Scene

25

Bytt ikke kjøkken! Bytt bare dører, skuffer, benkeplater og vask! Nye dører produsert etter mål. Også helt til taks! Passer alle typer kjøkken uansett alder! Ferdig montert!

Vårt tilbud ved hel fornyelse: Gratis benkeplater!

Norskproduserte kvalitetsprodukt fra egen fabrikk på Hamar! Vi leverer også komplette kjøkken! www.tremo.no Ring din lokale representant for en avtale om GRatis hjemmebesøk og kostnadsoverslag:

Kjell Magne Røysen kmr54@tremo.no

907 06 128


26 12

▍Annonse

nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

GUIDE: BYGG & HÅNDVERK

BYGG & HÅNDVERK - når du har behov for elektriker Vi utfører også er e typ og l l a demontering r pe rn Vi kjø r, skrapje ll lle Større meta kabelavfa Vi utplasserer kvanta containere hentes

ET DATTERSELSKAP I UMOE-KONSERNET

˜ Elektroinstallasjon ˜ Sikkerhetsløsninger ˜ Tele- og datainstallasjon

Metallco Bergen AS

Tlf. 55 15 58 00 Døgnvakt: 934 42 797

Tlf. 55 34 17 70

Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen

Damsgårdsveien 95/97 5058 Bergen Tlf. 55 34 17 70 • Faks 55 34 32 32

UKER

Nytt bad på 1-2-3 * Kun en kontaktperson * Høy kvalitet

Betong Vest BETONG OG BETONGPUMPER

Betong leveres med betong- Vi har både store og pumpe og hydrauliske renner små biler Lørdagsåpent 0700 - 1100

Små og store oppdrag!

Tel. 41 65 23 92 www.belva.no

BOLIG

INDUSTRI

VARMEPUMPER

Glassmesteren sentralt på Minde * Vi leverer og monterer kvalitetsvinduer fra Lyssand H-vinduet Magnor Frekhaug * Tilskjæring av * Duggruter glass, speil og plexi ÷30% rabatt Gunstige priser- personlig service

Bruk din lokale leverandør

Avd. Laksevåg, Johan Berentsensvei 4, tlf. 55 94 24 90 Kontaktperson: Servicesjef Rune Pedersen på tlf 99 52 33 12 eller Servicesjef Svein Erik Kversøy på tlf 99 52 33 07

www.jors.no

55 11 66 00 Fleslandsveien 77, 5258 Blomstedalen E-mail: betovest@online.no

Kanalveien 88 • 5068 Bergen • Tlf 55 29 81 91 glassbjerget.no • email: post@glassbjerget.no

Prestestien Tannlegepraksis Vi utvider staben og er åpen fra 08.00–15.30 Klinikken er nyoppusset og har egne parkeringsplasser. Ved behov for akutt behandling, ring: 40311917

Prestestientannlegepraksis.no Myrdalskogen 2A | 5118 Ulset | tlf: 55182833


nr 42 - 2012 2012--www.byavisen.net www.byavisen.net

27

Oppdagere

Livsstil Kryssord 1.

Hans debutbok kom ut i 1931 og het «Pelsjegerliv». Hva heter juristen, forfatteren og forskeren? 2. Hvem gikk den legendariske skituren over fjellet mellom Bergen og Kristiania i 1884, en tur som ble gjengitt som føljetong i Aftenposten? 3. Hvilken norsk oppdager hadde mellomnavnene Engelbregt Gravning? 4. Hvilken nederlandsk oppdager gav navn til øyen som tidligere var kjent som Van Diemen’s land? 5. Hvem var Nicolo, Matteo og Marco Polo tjeneste hos i Kina? Etternavnet er Khan. 6. Hvilken italiensk oppdager ble født i Firenze i 1451? 7. Hvilken europeisk sjøfarer fant sjøveien til India? 8. En herre ved navn Dias var den første europeer til å runde Kapp det gode håp siden antikken. Hva het han til fornavn? 9. Hva het den første europeeren som så Stillehavet? 10. Hva het den skotske misjonæren som møtte Henry Morton Stanley ved Tanganyikasjøen? Ordene finner du både horisontalt, vertikalt og diagonalt. Løsning fra forrige avis: 1. Merethe Lindstrøm 2. Isak Sellanrå 3. Anders Heger 4. Tre 5. Hamburg 6. Bodil Cappelen 7. Gunnar Staalesen 8. Cecilie Løveid 9. Flytterester 10. Odysseen A

P

K

X

Z

T

D M B

X

Z

Z

E

Z

N U

L

E

J

J

G

E

R

A

O A

J

R

Q

C

B M C

P

F

F

P S

K

A

K

B

H G

I

S

A

K

S

E

L

C

S

V

T

Y

Z

Q

D D

V

E

F

F

Å

Y M O

J

U

U

E

K

K

Q O Q

O

R

L

F

R

N

V

Y W

W W R

A

N D

E

R

S

H

E

G

O H G

O

Y

Q

S

J

Y

I

N

K

Q

B

S

L

T

Q

Y

E

J

H W L

L

F

L

Y

R

E

T

H

E

L

I

I

Q D

F

D

Z

E

D O M E

K

I

R

F

J

Q W V

C

G

R

P

J

E

E

S

X

K

N

C

R

L

V

E I

F

A

Z

U

E

T

T

K

K

L

I

T

P W R

P

C

P

G

K

X

U

W O

J

L

H A

L

C

N

V Q

T

T

R

B

O D

K

Q

R W A

Q G

Y A

O

I

D U

L

C

G

N H

J

R

C

O D

Y

S

I

L

C

A

P

P

E

B

F

F

C

Q

T

U

E

T

Z

E

R

L

E

R

C

X

X

J

M Q

T

T

E

R

E

S

T

R

P

O U M M O W Z

C

R W U

J

O

B

C

A

Y

S

S

J

R

C

R

H

A

P

N

E

O

I

Z

F

K

D

S

O

T

S

T

E

R

Ø M B

H

L

U

M A

S

V

K

F

C

L

F

N U

R

S

E

E

N

F

T

S

N

L

A

L

E

N

T

S

R

V D

F

J

L

G

S

S

L

P

I

E

M

I

D

B W P

A

D

K

I

K

Y

D Q

R

Z

Q

C

O

V

C

L

I

S

C

A W Q

F

L

J

N O

B

O

F

B

Y

P

D W P

H

P

X

C

C

E

C

Y

I

L

I

E

L

Ø

V

E

I

D

K

E

A

K

K

B

X

J

N H

S

E

D O

Y

H A M B

V A

Z

G

S

A

X

D G

U

N N A

S

C

N

T

H W E

P

Q

F

S

U

Q

D A

M

X

B

Z

I

N D

P

X

Z W L

R

L

O

H M S

N

S

J

N U

U

R

G

B

K

Y

R

S

T

A

A

L

E

S

E

N

B

Q

Q U

R

P

T

R

N

V

C

B

Q

S

S

J

Q

J

K

E

V

V D

C M A

A M Z

P

V

F

C

L

F

Y

L

H

L

K

Z

P

R

R

H

T

T

M L

G

G

O

F

B

U

O

B

Q D H

Z

H

P

O

I

A

Q D

S

E

N

Z

H

J

M W B

Z

G

U

H

K

L

O

Z

J

K

N G

L

L

Z W T

C

K

O G

H

S M F

M K

B

S

O

T

H

L

L

Y

K

Q A

F

W

I

X

X

O

J

K

T

J

D

X

G

I

W G

D O

S

C

I

L

O

V

E

L

O U

Q

C

D G

I

A

E

Q U

Y

R

K

G

V

Y

O

F

J

W

J

X

L

T

B

Q

F

C

T

N

C

P

J

A M T M C

Q

V H

P

R

T

N

Y

S M A

E

K

O D

R

X

E

T

Z

F

V

J

I

K

L

G

J

O

P

O

V

B

I

O

E

D

C

Q

W

I

G

I

O

J

P

U

X

Q U

X M A

F

A W G M N

T

B

J

L

L

D A

G

A M A

O

E

D G

N

J

U

Z

N

Z

E

R

H

R W W H Q

S

Q

E

P

S

V U

R W K

J

P M Y

N

Z

F

L

T

X

I

R

T

S

K

T

V N

I

U

T

D

Z M G

G

N D

P

Y

O

L

N

E

C

V

J

E

N

F

E

N

Y

P

G

I

I

P

K

G

Y M S

A

K

A

Y

S

F

I

T

Y

A

U

G

S

N A

N

S

E

N M O

Z

C M P

S

C

N

V

P

U

N

L

Q N

E

R

N A

U

C

A

C

V

T

V H N

B W Q

C

E

C

C

H

Y

B

A M

P

G

A

R

V G

C

V

Z

L

M G

S

J

X

G

K

D

F

R

Y

C W B

M D

R

P

X

R

L

H

E

S

P

C

G M L

O O

F

O

X

R

B

S

P

L

A

H A

D H H

X

G

U M W F

H N W N H

V

C

B

V

F

C

V

I

S

E

N

J

E

K

J

K M F

K

V

T

T

A

I

N G

S

T

L

I

A

Y

D A

T

Q

J

N W L

X

N Q

L

T

Q

P

P

N

F

L

X

G

L

X

F

L

A W G

K

I

S

K

G

K

F

V

F

K

T

E

X

A M U

N D

O O

L

H

S

H

I

U

N

E

C

B

A

R

E

X

Z

R

L

R

A W G

L

Tips oss! Skjer det noe i ditt nærområde? Send oss dine tips, meninger og synspunkt. Byavisen mottar tips om hendelser i Bergen og omegn på telefon 55 17 36 60, tips@byavisen.net eller via tips.byavisen.net

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

D

D

C

N

F

K

R

A

K

A

X

H Q

V A

Q

L

K

X

E

W L

D G

Q

Y

L

T

C

L

K

V D

S

R

I

K

C

G

F

V

X

O

L

V

I

P

A

C

G

L

M W

I

T

Q

P

Z

B

X

U

Z

Y

Y

P

T

A

S M A

N

L

L

C

J

C

X

V

J

K

Q W G

X

F

H

B

G

L

M P

C

K

O

S

E

N

E

J

R

Z

S

O

V U

B

I

U

H

A

C W K

F

B

A

R

T

O

L

O M E

U M B

F

R

Q

V

P

U

R

Q M Q

P

Q

X M C

S

C W L

C

V

T

S

S

H D

L

J

H

I

D

S

K M B

H D

L

V H

D G W W U

S

V W P

V

A

F

Q U

T

N

H

J

A

E

I

Z


Frøken Dings åpner ny avdeling i Haugesund - nr 42 - 2012 - www.byavisen.net

Vi feirer med ÷30% på alle behandlinger Tilbudet gjelder kun avdeling Bergen

Hos oss kan du på en diskré og naturlig måte få visket vekk rynker og linjer - på et øyeblikk Hos oss får du behandling av autorisert helsepersonell med lang erfaring som brenner for faget sitt. Vår lidenskap og spesialisering gjør at du får de beste og mest oppdaterte metodene som finnes på markedet i dag.

Autoriserte spesialister på injeksjonsbehandlinger Husk å spørre etter autorisasjonsbevis

Vi behander med

med mer

Tilbudet gjelder t.o.m 22.12.2012

Gå til www.frokendings.no, eller ring 955 29 365 og bestill din time i dag. For mer informasjon om behandlingene, se våre nettsider.

GRATIS K ONSULTASJON

Cort PiilSmauet 7 5005 Bergen

Byavisen - avis42 - 2012  
Byavisen - avis42 - 2012  

Byavisen Bergen

Advertisement