Page 1


2

nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

Om flaks og uflaks

I ti år har Thomas Anthun Nielsen hatt uhell i kjærligheten. I loddtrekninger og ved kasinobordet har det imidlertid vært full klaff.

Aktuelt Meninger Leder DE SISTE ÅRENE har det vært skrevet og snakket mye om giftlokk, men bare litt om trafikklokk i Bergen. Giftlokket er godt kjent allerede, mens trafikklokkene ikke er like godt beskrevet og satt i perspektiv. De kan og bør ses på som en viktig del av trafikk- og miljøløsningene i Bergen. BÅDE I ÅSANE OG FANA har vi i dag sterkt belastede veier og kryss ved de store kjøpesentrene. Begge områder kjennetegnes i dag av firefeltsveier, senterområder med potensiale for videreutvikling og private aktører som vil bidra til gode løsninger. Lokk over trafikkårene i bydelene kan gi en rekke ønskede gevinster. Det ser mange lokale krefter, mens sentrale aktører bruker bremsepedalen flittig. DE SENTRALE DELER av Åsane er i dag fysisk delt av en firefelts motorvei som ligger tett opp til senterområdet. Her har lokale ildsjeler, investorer og kommunen sett mulighetene i å legge trafikken under lokk. Da kan området utvikles til et bydelssentrum med gode forhold for både gående, syklende, kollektivreisende og bilister. EIERNE AV Åsane Senter er mer enn villig til å være med på å utvikle området med miljømessig gode løsninger. 2,5 milliarder kroner i investeringer er lagt på bordet. Forutsetningen for å få dette til er at trafikk og parkering legges under lokk.

▍14 Fra gi˜ lokk til traÿ kklokk

Lokk over trafikkårene i bydelene kan gi en rekke ønskede gevinster. Det ser mange lokale krefter, mens sentrale aktører bruker bremsepedalen flittig. I BERGEN SØR er en lignende utbygging på trappene. I Lagunenområdet bygges i dag nytt endestopp for Bybanen i luften over eksisterende firefelts veg mellom Sørås og Lagunen. Også her ønsker lokale krefter å legge lokk over trafikk og parkering. EIERNE AV LAGUNEN har søkt om - og fått kommunal godkjennelse - for bygging av parkeringsplasser ved det nye endestoppet til Bybanen. Også her ligger det til rette for å bygge ut et spennende bydelssentrum med gode løsninger for alle trafikantgrupper, bolig- og næringsaktører. FELLES FOR PLANENE i de to bydelene er at sentrale aktører bremser eller stopper planene. I Åsane er det Statens Vegvesen som har satt bremsene på. Etter utredning av tre

utbyggingsalternativer har de anbefalt å satse på videreføring av dagens vei-i-friluft løsning. AVTROPPET BYRÅD for byutvikling, Lisbeth Iversen, slo i sommer fast at Statens Vegvesen med sin konklusjon går langt inn på politikernes enemerker. Det har hun helt rett i. Statens Vegvesen skal utrede, ikke konkludere. Det er politikernes oppgave. I sør er det Fylkesmannen i Hordaland som setter seg på bakbeina etter at de ikke har fulgt med i timen da saken var ute på høring for over et år siden. Her har kommunen godkjent planene allerede i begynnelsen av februar, etter at saken var sendt til høring hos fylkesmannen i midten av november i fjor. I mars måned stoppet fylkesmannen planene, etter at høringsfristen var passert og etter at kommunen hadde godkjent byggingen. Fylkesmannen begrunner sin forsinkede byggestopp med ressursmangel. Pinlig. Oppsummert har vi både i nord og sør muligheter og lokal vilje til å utvikle bydelssentrum med trafikk- og miljømessig gode løsninger. Og vi har aktører på fylkeskommunalt nivå som motarbeider de gode løsninger. Bergen fortjener bedre. Ansvarlig redaktør Ole Tom Kolstad

Byblikk Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari.stephan@byavisen.net

«Folk er rare», sa Maj Britt Andersen en gang. Og jeg kunne ikke vært mer enig. Folk er rare. Hva som oppfattes som rart er selvsagt veldig subjektivt. Det varierer fra person til person. At jeg ikke spiser kjøtt er noe som jeg vet at andre synes er rart. For meg er det selvsagt ikke rart i det hele tatt. At jeg synes dansk er et vakkert språk, synes mange sikkert også er veldig rart (siden det tross alt høres ut som om noen snakker med en potet i munnen). Men jeg møter rare folk som gjør rare ting hele tiden. La meg ta ett eksempel. Hvorfor bruker kvinner som er over 1.80 høyhælte sko? For meg er dette et lite mysterium. Med mine 1.58 på strømpelesten er høye hæler fine å ty til når man er lei av å kikke bratt opp på folk hele tiden. Men for høye damer? De klager jo allerede over at de må date menn som er lavere enn dem. Som sagt: Folk er rare. En annen ting som jeg har stusset mye på i det siste er dette med kappgang. Hva er greia lissom? Du skal være superkjapp, men du får ikke lov til å løpe? For et par dager siden møtte jeg et eldre par i matchende grilldress som suste forbi meg i kappgang. Det er mulig at de synes dette er det beste de kan bruke fritiden sin på, men jeg undres. Stopper de ikke opp noen ganger og tenker «Hva er det vi driver med? Kanskje er vi litt rare?»

Uken som gikk OSTESELGEREN: Bakverk, oliven, marmelader, porselensvarer og mye annet har fristet forfrosne bergenserer denne uken. Bak et berg av ost står Jonas Laurinaitis fra Litauen på stand for Nederland. – Neste uke reiser vi til Stavanger med markeder, og så kan vi reiser hjem til jul, sier han.

Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

Avisprodukter AS – Krokatjønnveien 15 – 5147 Fyllingsdalen – Tlf: 55 17 36 50 – redaksjon@byavisen.net – annonseinfo@byavisen.net Ansvarlig redaktør: Ole Tom Kolstad


nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

Aktuelt ▍2-6

Livsstil ▍8-12

Meninger

3

Kultur

▍14-15

▍26-30

Krever flere akuttiltak for bedre luft Byrådet la nylig frem forslag til hvordan de skal redusere trafikken i Bergen sentrum. Miljøpartiet De Grønne kaller tiltakene «en kosmetisk justering» og lanserer en egen akuttplan ved bystyremøtet 28. november. Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari@byavisen.net

17. november la fylkespolitikerne og bergenspolitikerne frem forslagene om hvordan de skal få ned trafikken inn til Bergen sentrum. Målet med forslagene er at det skal føre til at Bergen og Hordaland mottar de såkalte belønningsmidlene fra staten. Over en fireårsperiode vil dette utgjøre 550 millioner kroner. Sambruksfelt på alle innfartsårer, økte avgifter på offentlige parkeringsplasser i sentrum og reduksjon av antall parkeringsplasser, er noen av forslagene. BELØNNINGSMIDLER Sondre Båtstrand i Miljøpartiet de Grønne er ikke imponert over byrådets forslag. – Samtidig som det skal bli 316 flere parkeringsplasser i Klostergarasjen, skal byrådet fjerne 200 parkeringsplasser for å bøte på luftkrisen. Når byrådet faktisk øker antallet parkeringsplasser i sentrum, legger de i praksis til rette for enda verre luft. Det er grunn til å frykte at Bergen ikke vil innfri kravene til belønningsmidler, mener Båtstrand. Ifølge Båtstrand kvier Byrådet seg for å få innføre tiltak som virkelig nytter. – Når det heller ikke blir en reell reduksjon i antallet parkeringsplasser i sentrum, fremstår planen som tannløs, sier Båtstrand. Heller ikke Ruth Grung (Ap) har tro på at tiltakene vil få særlige konsekvenser. Hun uttalte til Bergens Tidende at få av tiltakene vil få direkte effekt på trafikken.

VIL STENGE PARKERINGSPLASSER: 16. november ble det målt svært høye nivåer av nitrogenoksid (NO2) på Danmarksplass. Sondre Båtstrand og Diane Alexandra Berbain (MDG) ønsker både akutte krisetiltak og langsiktige tiltak for å bedre luftkvaliteten i Bergen. Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

– Bortsett fra høyere parkeringsavgifter er alt langsiktig og avhengig av andre, uttalte Grung til Bergens Tidende. ØNSKER VINTERSTENGNING Ifølge Miljøpartiet De Grønne må det sterkere skyts til for å bedre luftkvaliteten i Bergen. Derfor legger

de frem et forslag til en omfattende akuttplan under bystyremøtet 28. november. –˜Vi vil blant annet foreslå vinterstengning av minst 500 parkeringsplasser i sentrum, i tillegg til reservasjon av minst 75 parkeringsplasser i Klostergarasjen til gratis parkering for el-biler, sier Diane

Alexandra Berbain i Miljøpartiet De Grønne. Innføring av køprising og ekspressbusser står også på ønskelisten, men blant de mest radikale forslagene fra partiet er innføring av sjokkpris på bompengesatsen til 100 kroner per passering dersom luftmålerne lyser oransje eller rødt.

r pe å r d e Magisk ønsker som huden seg til jul

Kjøp et EXUVIANCE serum såspanderer vi øyenkremen Hydrating Eye Complex verdi kr. 400.-

– Dagens situasjon krever radikale tiltak, mener Båtstrand. Han oppfordrer Bergen til å se til Freiburg i Tyskland. Der er antallet som reiser kollektivt doblet og antallet som reiser med sykkel, tredoblet på 30 år.

PIGMENTREDUSERENDE INTENSIV FUKTTILFØRSEL COLLAGEN OPPBYGGENDE

Vi presenterer ytterlig to fantastiske problemløsere som reduserer alderstegn og gir huden nytt liv.

55 32 11 24 - CHRISTIAN MICHELSENS GATE 5 - WWW.CLINICIT.NO BESØK OSS PÅ FACEBOOK! - FB.UNGHUD.NO


4

nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

Vil bruke pengene på seg selv I en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Storebrand kommer det frem at 68 prosent av morgendagens pensjonister i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane vil bruke oppsparte midler på egne opplevelser. Det totale lands gjennomsnittet er på 67 prosent. 42 prosent av de spurte på Vestlandet sier de vil gi til barn og familie, mens 12 prosent planlegger å gi noe til veldedige formål. Dette er fire prosent over landsgjennomsnittet, der kun åtte prosent vil gi til veldedighet.

Handlingsplan for graffiti:

Roser Bergen,

Bekymret for barnehagene – Ytterligere nedskjæringer blant barnehagepersonell vil til slutt føre til at barne hagene blir en oppbevaringsanstalt fremfor en plass med et godt pedagogisk tilbud. Det sier hovedtillits valgt i Utdanningsforbundet Askøy, Tove J. Karlsen til Askøyværingen. I barneha gebudsjettet for 2011 er det kuttet 5,5 millioner kroner i såkalte effektiviseringstiltak. Det betyr at Askøy kom mune i år må kutte mellom 12 og 15 stillinger i de kommunale barnehagene.

GATEKUNST: Veggen ved Sentralbadet er en av de syv lovlige graffitiveggene som Bergen kommune skal etablere. Ved Sentralbadet kommunen invitert graffitiartistene Dems,

Bergen kommune får skryt fra graffitimiljøet for sin handlingsplan for graffiti. – Men kommunen bør snakke med ungdommen om planen. 14-åringer leser ikke kommunale dokumenter, sier graffitikunstner Pål Eivind Bergman. noen må komme å fortelle ungdomgraffitiutøvere.Han er i hovedsak positiv til planen, men mener det er mene om planen, men ikke hvem avgjørende at Bergen kommune nå som helst bør sørge for dette. Nesten et halvt år er gått siden følger opp planen på en god måte. – Det hjelper ikke at en grådress Bergen vedtok en egen handlings– Veldig få har lest dokumentet kommer til en ungdomsarena og sier plan for graffiti. Målet med planen og vet hva som faktisk står der. For «Hey, jeg har et kunstverk av Dolk er blant annet å øke synligheten til at folk skal vite hva Bergen kom- hjemme, nå skal jeg fortelle dere om graffiti som estetisk uttrykk, både mune faktisk tenker om graffiti, graffitiplanen», forklarer Bergman. på profesjonelt nivå og amatørnivå. må de informere om planen, særlig At kommunen nå har satt ned Dette skal blant annet gjøres ved å til ungdom. 14-åringer leser ikke en komité bestående av personer etablere en lovlig vegg til disposisjon kommunale dokumenter sånn uten fra graffitimiljøet og at dette er folk i hver bydel, og ved å sette i gang prøveprosjekt med graffiti på el-skap. – Jeg mener at det er veldig sprekt Det hjelper ikke at en grådress av Bergen kommune å lage en slik kommer og sier «Hey, jeg har et handlingsplan, sier Rune J. Svendsen, kunstverk av Dolk hjemme, nå kunstner og driver av Gallery Forrest på Paradis. Svendsen har vært en del skal jeg fortelle dere av graffitimiljøet siden 1990-tallet og om graffitiplanen» er glad for at Bergen har valgt en slik tilnærming til graffitimiljøet. Pål Eivind Bergman Ingen grådress med dolk Også graffitikunstner Pål Eivind Bergman har vært med i graf - videre. Disse blekkene burde finnes miljøet selv kjenner som får ting fitimiljøet i mange år. Han jobber tilgjengelig på ungdomsklubbene i gjort, mener Bergman er positivt. på Galleri Kaos på Nøstet, som byen, mener Bergman. Svendsen er en av medlemmene blant annet selger spraybokser til Graffitiartisten mener også at i denne komiteen. Sammen med Mari-Louise Uldbæk Stephan

Ingen midtdelere til Hordaland I løpet av neste år skal det settes opp 17 kilometer med midtdelere på norske veier. Ikke en meter av disse midtdelerne havner på veiene i Hordaland. Agderfylkene og Rogaland stikker av med over halvparten av midtdelerne. Arne Sortevik (FrP) sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han har lenge kjempet for midtdelere på E16. – Det er bemerkeslesesverdig at Kleppa sørger for så mye i eget hjemfylke, samtidig som hun reiser tomhendt til Hordaland. Hun kunne fått ekstra penger på dette års budsjett og overført til neste år, sier Sortevik. (BA)

mari@byavisen.net

graffitiartister som Bares, Nemesis, Dilom og Dino Dikic, skal han sørge for at planen blir realisert. Bygger t Ill It Ifølge Bergman er mange graffiti artister avventende i forhold til om planen faktisk kommer til å fungere. – Jeg er veldig spent på hvordan samarbeidet mellom kommunen og graffitikunstnerne kommer til å foregå. Tidligere erfaringer har jo vist at det ikke alltid er slik at gode planer med gode hensikter blir gjennom ført slik de var tenkt, sier Bergman. – Dersom Bergen kommune ikke fullfører dette, så tror jeg det fort kan skape problemer. De er i gang med å bygge opp en tillit og det bør de fortsette med, sier han. Selv om kunstnerne liker store deler av planen er det likevel en del ting de stusser på. – En av planene er å bruke el-skap som et sted for kunstnerisk utfoldelse. For å være med på opplegget må man sende inn en skisse av det man ønsker å skape. Jeg tror ikke at


▍Aktuelt Lokalt

5

refser Oslo

GRAFFITI: Rune J. Svendsen og Pål Eivind Bergman er glad for at Bergen ikke følger Oslos graffitipolitikk. Alle foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

Nychos, Mr. Woodland og Raveo til å sette sitt særpreg på veggen ved Sentralbadet.

folk gidder å sende inn en skisse, og deretter vente på å få svar om det er greit. Jeg tviler på at et slikt opplegg vil fungere, sier Bergman. ˜ FASCISTISK I OSLO I Oslo er grafitti, i motsetning til i Bergen, ikke en ønsket del av bybildet. I september uttalte Jøran Kallmyr, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, til Aftenposten at det var helt uaktuelt å imøtekomme graffitimiljøet. Svendsen bruker sterke ordelag om Oslos nulltoleranse mot graffiti og tagging. – Nulltoleranse er fascisme. At noen politikere ønsker et totalforbud mot et visst kunstnerisk uttrykk er etter mitt syn fascisme, sier Svendsen som også advarer mot konsekvensene av Oslos graffitipolitikk. – Faren er at man gjennom dette forteller en hel generasjon at deres kunstneriske uttrykk er kriminelt. Gjennom en slik politikk skaper man en desillusjonert ungdomsgenerasjon, og det er vel det siste vi ønsker, sier han. Bergman og Svendsen mener det er stor forskjell på graffitimiljøet i Oslo og i Bergen. – I Bergen står det rent kunstneriske veldig i fokus. I Oslo er folk tvunget til å være kvantitative og frekkest mulig. Jeg er faktisk stolt av graffitien i Bergen, sier Svendsen.

Bergen kommunes graffitipolitikk Det har siden 2004 vært politisk vedtatt at Bergen kommune skal ha en egen plan for graffiti og gatekunst som ytringsform. Bergen kommune praktiserer en sammensatt tilnærming til graffiti, som kombinerer effektiv fjerning av ulovlig graffiti, konstruktiv dialog med graffitimiljøet, og tilrettelegging for graffiti som visuelt uttrykk. » Handlingsplanen for graffiti varer fra 2011-2015. » En lovlig, selvstyrt graffitivegg i hver bydel. » Gjøre minst én eller to gangtunneler tilgjengelige for graffiti. » Opprette en årlig pris for de som har utviklet seg innenfor uttrykkene graffiti og gatekunst. » For mer informasjon om gatekunst i Bergen: http://motveggen.blogspot.com

RYDDELSAAGERLETG! VI RYDDER

MANGE GODE TILBUD! Ryddesalg: Torsdag 24 nov. kl: 09-17 Fredag 25 nov. kl: 09-18 Lørdag 26 nov. kl: 09-14

Fabrikkutsalget 5721 Dalekvam Tlf: 56 59 54 70 e-post: shop@dale.no www.dale.no


6

▍Aktuelt Lokalt

Frivillig familieinnsats i julen – Det er en glede i seg selv å hjelpe eldre og enslige, sier Monica Kristiansen. Sammen med sine to døtre stiller hun som frivillig for Røde Kors på julaften.

ANNERLEDES JULEFEIRING: Greta Langseth var vertinne for Røde Kors sine julefeiring i fjor, og Monica Kristiansen gleder seg til å være det i år. Røde Kors har arrangert julefeiring i cirka 30 år.

Kampanjetilbud

SUPERTILBUD

189,-

PR.M2

Eik Home Casa 3-stav 13 mm. Silkematt lakk. ASKESUGER M/SPANN

VARMEPUMPEDEKSEL

LADY PURE COLOR 10

Rask og effektiv uten søl. 15 liter, 1000 W.

Beskytter varmepumpen. Mål: 91cm x 51cm x 83cm

3 liter

398,-

Pr.spann

369,-

Pr.stk

999,-

Pr.stk

Byggeriet Mestersalg Bergen 5161 LAKSEVÅG - Tlf: 55 34 87 00 Byggeriet Mestersalg Bergen, avd. Åsane 5131 NYBORG - Tlf: 55 34 87 00

Nils Gjerstad

har allsang og alle får julegave, sier Langseth.

Monica Kristiansen vil i år være vertinne for arrangementet i dagligstuen på Røde Kors Sykehjem i Helleveien.˜ – Jeg var vertinne i fjor, det er en veldig givende jobb, men i år kunne jeg dessverre ikke, forteller Greta Langseth, frivillig leder for Besøkstjenesten i Bergen Røde Kors. – Derfor har vi måtte se etter en annen som passer. Vi valgte Monica fordi hun er hyggelig, blid og positiv. Monica er frivillig aktivitetsleder for tur- og aktivitetsgruppen i Besøkstjenesten.

DEN BESTE MEDISIN Besøkstjenesten i Bergen Røde Kors vil fremover trenge flere engasjerte og positive mennesker, som ønsker å gjøre en humanitær innsats. – Det blir svært sannsynlig flere hjemmeboende eldre i fremtiden og dette vil øke behovet for frivillige besøksvenner. Per i dag har Bergen Røde Kors rundt 200 frivillige besøksvenner som går på hjemmebesøk og cirka 50 som går på sykehjem. – Frivillige må ha tid noen timer 2-4 ganger per måned. Ønsker man å bli frivillig i Besøkstjenesten i Røde

redaksjon@byavisen.net

Kampanje 15. november til 26. november 2011

www.byggeriet.no Forbehold om utsolgte varer og trykkfeil.

Foto: Nils Gjerstad

ANNERLEDES JULEFEIRING Kristiansen synes det hørtes ut som en interessant utfordring, og spurte straks sine to døtre på 18 og 23 år om de også kunne stille opp. – De takket med en gang ja til å være med på en annerledes julefeiring, forteller Kristiansen. På Røde Kors sin julefeiring er det blant annet tradisjonelle julesanger, men ikke noe religiøst preg utover det. – Tanken er at Røde Kors sin julefeiring kan passe for alle, forteller Langseth. Monica Kristiansen gleder seg.˜ – Jeg skal synge, og jeg får også akkompagnement av en pianist, forteller hun. Både jeg og døtrene mine gleder oss. Vi kommer nok til å oppleve en veldig hyggelig og givende julaften i år. Årets julefeiring hos Røde Kors har plass til maskimalt 40 personer. – Det er ennå noen plasser igjen. I utgangspunktet er arrangementet ment for eldre, siden det trolig er flest av dem som kan kjenne på ensomhet i høytiden, men er det andre som sitter alene julaften, må de bare ta kontakt. Røde Kors henter og kjører også de som har behov for det hjemme hos seg. – Middagen blir pinnekjøtt med tilbehør og riskrem til dessert. Etterpå er det kaffe og kaker. Vi

Middagen blir pinnekjøtt med tilbehør og riskrem til dessert. Etterpå er det kaffe og kaker. Vi har allsang og alle får julegave. Greta Langseth Kors, er det obligatoriske kurs innenfor omsorg, førstehjelp og introduksjon til organisasjonen, sier Langseth. Jens Meinich, Besøkstjenestens far sa: «den beste medisin for et menneske er et annet menneske». –Vi som er med i Besøkstjenesten opplever daglig at vårt besøk kan være et viktig og kjært lyspunkt i en annen persons hverdag, sier Greta Langseth.


nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

www.ziem.no

NYHET! HWAM 3600-serien

www.ziem.no

FØRJULSTILBUD

- markedets reneste fordeler: Laveste partikkelutslipp, kun 1,21 g/kg ved HWAM Automatic™ Unikt lukkesystem Kaldt håbdtak CO2-nøytral Design: Henrik Sørig Thomsen og Tobias Jacobsen Heta Scan-Line 800 ord 17.200,-

på peisovner hos Sigurd Ziem! Heta Scan-Line 800 m/kleberstein NORDPEIS ord 24.500,-

ROMA LAV

Nå 19.990,ord 20.040,-

Nå 9.900,--

÷ 4.510,

VERDENS RENESTE IS INTROP0R,14.95 Spar opptil VEDOVN 10.000,-

Nå 13.990,-

Heta Scan-Line 7d ord 11.950,-

÷ 3.210,-

Nå 10.950,-

÷ 1.000,-

MESSETILBUD stovas peisovner peisovner ÷2000 kr. på samtlige HWAM produkter. S stovas I R P O R INT stovas peisovner , 0 peisovner Du treffer oss på stand nr. 23 stovas 14.95 stovas peisovner peisovner stovas S - spar tusener på å kjøpe din drømmepeis nå! I OPR 0,OPRIS R T N INTR I Meteor ,- XL 470 ÷124.9.5000,50fra 12.9ord 17.425,-

Sommeren er her

Nå fra 13.990,-

÷ 1.500,÷ 2.000,Hwam 3630

Nå fra 17.995,-

-5.000,-

Wiking Panoramic ord 12 995,-

Stovas 450c ord 18.900,-

Nå 11.495,-

Nå 14.900,-

-5.000,-

AvbildetNORDPEIS modell: TRIO HWAM 20.990,- 510 Grå III 3630, kr CONTURA ord 16.500,-

ord 14.900,-

Nå 11.500,-

Nå 9.900,-

Svanemerket

-3.000,Handøl 32

÷ 3.435,-

-6.000,Handøl 33T

NY STOR BUTIKK PÅ KOKSTAD Nå 14.900,Nå 19.900,ord 17.900,-

ord 25.900

Langåpent hver onsdag og torsdag til kl. 20.00

Åpningstider: Sigurd Ziem har som medlem av Varmefag største10.00 peiskjede, gleden av å kunne tilby deg landets Man. tirs.Norges - fredag - 17.00 største utvalg av peiser og ovner. Med miljø og design i fokus, Onsdag - gjør Torsdag 10.00 dette Sigurd Ziem-til20.00 ditt klokeste valg. Lørdag 10.00 - 15.00

VARME - MIL J Ø - ENERG I Kokstadflaten 33, 5257 Kokstad

ÅSANE – KANALVEIEN SARTOR STORSENTER - SANDNES TLF. 55 33– 83 00 www.ziem.no Tlf. 55 33 83 00 | www.ziem.no

7


8

nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

Livsstil Mat Kyllingburger Ingredienser * 400 g kyllingkjøttdeig * 1 ts salt * ½ ts pepper * 1 stk egg * ½ dl vann * 2 ss margarin til steking * 4 stk hamburgerbrød * 4 blad hodesalat * 1 stk tomat * ¼ stk slangeagurk * ca. ½ stk løk Slik gjør du 1. Ha alle ingrediensene i en bolle eller matprosessor og rør dem lett sammen. Del deigen i fire og form hver del til litt tykke, store burgere. 2. Stek burgerne i en middels varm stekepanne i 3-4 minutter på hver side, eller til de er gjennomstekt. Server nystekte kyllingburgere i ham burgerbrød sammen med salat, agurk, tomat, løkringer og eventuelt en hamburgerdressing eller ketchup.

Kyllingfilet med paprikasaus Ingredienser * 2 stk kyllingfilet med skinn * 3 ss finhakket frisk estragon * 120 g jasminris * 6 stk rød paprika * 1 ts salt * 1 ts pepper * 1 ss margarin til steking Slik gjør du 1. Del paprikaene i to og ta ut kjernene. Legg de halve paprikaene i en bakepapirkledd langpanne og stek dem ved 220 °C til de har falt sammen og begynner å bli svarte. Avkjøl i plastpose. 2. Dra skinnet av paprikaene og kjør kjøttet til en tykk saus i en matprosessor. Varm opp sausen like før servering og smak den til med salt og pepper. 3. Kok opp risen som anvist på pakken. 4. Legg frisk estragon under kyllingskinnet. Brun kyllingfiletene på varm panne med litt smør til de til de er gylne på begge sider og krydre med salt og pepper. Legg file tene i en ildfast form og stek dem ved 180 °C i ca. 20 minutter. La filetene hvile noen minutter før de skjæres i skiver. Server kyllingfiletene med paprika saus og kokt ris.

For mye salt og for lite kalium Befolkningen i den vestlige verden spiser for mye salt og får i seg for lite kalium. Det viser ny forskning av Wageningen universitet i Nederland. Ved å kutte ned på ferdigmat, erstatte bordsalt med mineralsalt og heller spise mer kaliumrike matvarer som bananer og dadler, kan man bedre balansen, skriver Kvinner og Klær.

Saftige kyl Kylling og kalkun er sunt og magert kjøtt og på


nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

Blåbær for hjernen

Noen matvarer får mer skryt enn andre. Nylig har Womens Health Mag laget en oversikt over 13 supermatvarer. Magasinet anbefaler blant annet artisjokker, sitronvann og rød grapefrukt for å holde vekten. I tillegg mener de at blåbær, kanel og plommer er bra for hjernen.

llingmiddager

9

HØSTKAMPANJE ARAN – kjøkken

– et kvalitetsprodukt fra Italias største produsent av kjøkken

PRISGARANTI

Vi matcher enhver konkurrents tilbud på tilsvarende produkt/utførelse/kvalitet og gir ytterligere 10 % avslag

NB! Ikke flatpakket – det betyr svært enkel og rimelig montasjekostnad

samme tid raskt og lettvint.Her er tre tips til en lekker kyllingmiddag.

STRANDGATEN 214

Telefon: 55 33 66 70 • Faks: 55 33 66 71 www.aranbergen.com • post@aranbergen.com Mand.– fred. 10.00 – 17.00. Torsd. 11.00 – 19.00, Lørdag. 10.00 – 14.00.

ALT I DIAMANT RINGER – ØREPYNT – HALSSMYKKE – ARMBÅND÷50 50% MED DIAMANT 1 STENS RING 0,40 carat W-Si Ord. 15.720,- NÅ

7860,-

med internasjonalt sertifikat

DIAMANTRINGER 1 STENS

0,30 ct. W-SI Ord. 8898,- NÅ 0,10 ct. W-SI Ord. 3996,- NÅ

Kyllingspyd med bakte grønnsaker Ingredienser * 6 stk kyllingfilet * ½ dl grillolje * 1 stk rødløk * 2 stk gulrot i staver * 1 pk sukkererter * ½ dl hvitvin * 2 ss finhakkede friske urter (f.eks rosmarin, basilikum, timian) * ½ ts salt * 2 ss smør * 1 blad aluminiumsfolie Slik gjør du 1. Skjær kyllingfilet i terninger. 2. Tre kyllingbitene på grillspyd. Pensle med grillolje og legg spydene på grillen. Grill i 5-10 minutter, avhengig av grillens varme. Snu ofte.

3. Legg grønnsakene på et stort ark aluminiumsfolie. Brett opp kantene og hell over hvitvin, urter og salt. Legg på smør. 4. Pakk folien godt sammen med skjøten opp og legg på grillristen. La grønnsakene dampe til de er møre, ca. 10-15 minutter avhengig av hvor varm grillen er. Tips: Hvis du bruker trespyd bør de bløtlegge i kaldt vann i ca. 20 minutter på forhånd. Da unngår du at de begynner å brenne.

DIAMANT ØREPYNT

2380,1098,-

2 x 0,10 ct. Tot. 0,20 ct. W-SI Ord. 4760,- NÅ 2 x 0,045 ct. Tot. 0,09 ct. W-SI NÅ Ord. 2196,- nå

STORT UTVALG I DIAMANT: RINGER - ØREPYNT - HALSSMYKKER

÷ 50 %

STORT UTVALG I GULL TIL UTROLIGE PRISER

GULL: Forlovelsesringer fra 698 • Ørepynt fra 199 • Kjeder fra 498 • Armbånd fra 398 • Halssmykke fra 198 52 ÅR I KAMP FOR BESTE TILBUD

Tekst og foto: matprat.no

4449,1998,-

Strømsnes

Vestre Torggate 6 50 m bak Hotel Norge. 10 m fra Godt Brød og Rimi


10

nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

• Weinviertel Kamptal •

Livsstil Vin

Kremstal •

• Wien

Thermenregion• Eisenberg/Südburgenland •

Proidl Senftenberger Riesling Steilheit 2010 2010 Lys gulgrønn farge. Aroma som av eple, sitrus, limeskall og mineralermineraler- Balansert Balansert fruktighet og ognydelig nydeligsyre syre 5838801 kr 189,90 189,90 Better Better Wines

89100 89

Steiermark•

Vinlandet Østerrike Den såkalte «frostvæskeskandalen» fikk fart på Østerrikes vinproduksjon. I dag har landet sin egen unike vinidentitet.

SOM ELLERS I EUROPA har også den østerrikske vinproduksjonen historiske røtter helt tilbake til keltertiden 700 før Kristus. Romerne startet omfattende planting av vinranker like før Kristus med bevis funnet rundt Donau, nær Neusiedler see og Südburgerland i regionen Burgenland, i Carnuntum i regionen Niederösterreich og i Flavia Solva i Südsteiermark. Flytter vi oss derimot frem til cirka år 1000 ser vi det samme som i det vinproduserende Europa for øvrig. Det var cistercienser-munkene som la mye av grunnlaget for den kvaliteten

landets vinproduksjon er kjent for i vår tid. Så tidlig som på 1100-tallet dominerte cistercienser og benediktinerne vindyrkingen i landet, og i motsetning til de fleste andre steder i Europa eier munkene fortsatt flere gode vinmarker i landet. PÅ 1970˜TALLET tiltok Østerrikes vinproduksjon samtidig som det innenlandske forbruket gikk tilbake. Østerrikes vinindustri hadde som hovedmål å eksportere til Tyskland, som tradisjonelt var den eneste kjøper av betydning. Etter en lang rekke rekordavlinger i Tyskland

og Østerrike skrumpet Tysklandseksporten inn, mens overproduksjonen i Østerrike fortsatte. I ettertid kan den såkalte «frostveskeskandalen» i 1985 ses som den reneste velsignelse for østerriksk vin; den ga nemlig støtet til en omfattende reorganisering av landets vinlov og vinproduksjon. Man kan kalle det en svindel, skandale, eller hva man vil, men den representerte ikke den helsefaren pressen hevdet. HVA VAR EGENTLIG frostvæskeskandalen? I 1985 blandet en håndfull av Østerrikes 40˜000


nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

Domäne Wachau Terrassen Riesling Federspiel 2010

Domäne Wachau Riesling Singerriedel Smaragd 2010

Middels gyllen farge. Aroma som av blomster, eple etterfulgt av grapefrukt mineraler i ettersmak. Syrestram. Mye vin for pengene, som alltid fra denne produsenten. 2044801 kr 124,90

Middels gulgrønn farge. Aroma som av lime, eple og mineralitet som imponerer! Vin som lett kan deles med dine beste venner. 590401 kr 219,90 Blend

87100

vinprodusenter dietylenglykol i vinen sin for å heve den sukkerfrie ekstrakten og derved narre brukere og myndigheter ved å utgi den for å være bedre enn den var. Glykol finnes også i frostvæske, derfor kalte mediene uloveligheten for frostvæskeskandale. Ingen ble syke av å drikke den manipulerte vinen, men ugjerningen var et faktum, og de involverte ble strengt straffet. MEN SÅ: Aldri så galt at det ikke kommer noe godt ut av det. Etter 1985 har de østerrikske produsentene sakte, men sikkert maktet å

Loimer Riesling Terrassen 2009 Lys gulgrønn farge. Aroma som av eple, fersken og blomster .Rik, fyldig vin med balansert syre, stor lengde og mineralpreg i ettersmaken. 4871101, kr 199.- Vinarius

89100

heve nivået, utviklet sin egen, unike vinidentitet og arbeidet mot et bestemt mål; kvalitet og stor suksess. Østerrike har arbeidet målbevisst og er i dag et fantastisk spennende vinland, vel anerkjent i det internasjonale marked. VINMARKENE ligger øst i landet, nord og sør for Wien, på grensen mot Tsjekkia, Ungarn og Slovenia. Klimaet er varmt og tørt, kontinentalt med årlig nedbør mellom 570 og 770 med mer. Det er varmest og tørrest i Burgenland, hvor tåken stiger opp fra Neusiedler see på

de varme høstdagene og bidrar til Botrytis cinerea, og edelforråtnelse. Jordsmonnet varierer fra generelt steinete skifer, kalkstein og grus i nord, til hovedsakelig sandaktig jordsmonn rundt Neusiedler see i Burgenland og leire med noe vulkansk innslag i Steiermark.

Artikkelen fortsetter »

11

87100

Svein Lindin

Tor Frostmo

(40) Møhlenpris i Bergen

(55) fra Haugesund

Eier/daglig leder In Vino Veritas Vinkurs

Vinkelner/Sommelier fra Gastronomisk Institutt Medlem av Norsk Vinkelnerforening

Vinkelner/Sommelier fra Gastronomisk Institutt. Styremedlem / Media ansvarlig 2010 - 2012 Norsk Vinkelnerforening. Styremedlem Le Canard, én stjerne i Michelinguiden. Svein har solid bakgrunn fra kjente topprestauranter i Norge og fra vinimportbransjen. Han har siden 1997 holdt vinkurs og foredrag for næringslivet og private om hva som opptar han mest: Vin med klar adresse, vinkunnskap og mat & vin i samspill. Han reiser på jevnlige studieturer til vinområder omkring i verden for inspirasjon til sine vinkurs og vinartikler.

Tor har sin utdannelse og yrkeserfaring gjennom mange år i hotell- og restaurantbransjen. Han har stor og bred kompetanse innen fagområdet vin og var en av de første i Norge som fullførte vinkelnerutdannelsen. Med spesiell god kompetanse på mat og vin i samspill leder han sine foredrag og kurs på en uformell og ledig måte.


12

nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

Brundlmayer Zöbinger Heiligenstein Riesling Alte Reben 2001 Middels gulgrønn farge. Aromatisk nese fersken, gul melon og akasihonning. Konsentrert fruktighet og balansert syre. 5964801 kr 337.- Podium Wines

88100

Matvin av beste klasse! Hirsch Grüner Veltliner Veltliner 2008 2008

Gobelsburg Grüner Veltliner Lössterrassen 2010

Middels gulgrønn farge. Aroma som av eple, eple, sitrus, pepper og vegetale vegetaletoner. toner.Stram Stramsyrsyrlig underbygger konsentrert konsentrertfruktighet. fruktighet. 4762801 4762801kr kr165.165.-Better BetterWines Wines

Middels gul farge. Aroma som av moden gul frukt, lime og mineraler. Konsentrert god vin med distinkt mineraltpreg 5527301 kr 144,90 Red & White

88100

90 100

ØSTERRIKES VINOMRÅDER: REGIONEN Niederösterreich er Østerrikes største vekstområde for betegnelsen qualitätswein. Begrepet qualitätswein kan bare gjelde for viner produsert fra en enkelt rekke eller blanding av 35 klassifiserte varianter, og fra et juridisk definert område i en bestemt region. Grüner veltliner dekker 44 % av arealet. WACHAU er et naturskjønt område i Donau-dalen mellom byene Melk og Krems. Det er riesling og grüner veltliner som råder i til dels svært bratte terrasserte skråninger og som gir oss svært gode, og ikke minst, lagringsdyktige viner. KREMSTALbærer sitt navn etter en av Donaus sideelver – Krems – med beliggenhet mellom Wachau og Kamptal. Her finner vi to av de aller største selskapene innenfor østerriksk vinproduksjon; vinhuset Lenz Moser som ikke selv eier mange vinmarker, men kjøper druer fra cirka 3000 dyrkere og slik har kontroll over ca 2000 ha. vinmaker, og kooperativet Winzer Krems som eies av 1˜325 dyrkere og som til sammen representerer 990 ha. vinmarker. KAMPTAL har fått navnet sitt etter elven Kamp, som renner gjennom området. Her finner vi også Østerrikes største vinproduserende by; Langenlois. Kamptal regnes som en av de mest suksessrike vinproduserende områder i landet, med sin høye andel av fremragende kvalitetsprodusenter. Riesling og grüner Veltline representerer den største andelen.

km langs Donaus nordlige bredd, helt opp til Kamptal. Området i sør omfatter den sjarmerende landsbyen Klosterneuburg, like utenfor Wien. Det produseres grüner veltliner som her gir rike, tørre, fyldige viner med lett krydret, klassisk stil. I tillegg dyrkes riesling og roter veltliner.

WEINVIERTEL er i dag Østerrikes største og internasjonalt anerkjente TRAISENTAL er det aller nyeste vindistrikt. Her råder grüner veltliner. Weinvertel strekker seg fra tillegg i det hvitkulturelle kartet Donau i sør til den tsjekkiske grense i Østerrike. Med sine 790 hektar er den blant de minste distriktene, i nord, fra Manhartsberg i vest til den men stor likevel, gjennom sine slovakiske grensen i øst. Til tross for kvalitetsviner, spesielt frukt/kryd- sitt brede spekter av dyrkede druederpregede grüner veltliner, men sorter i distriktet er grüner veltliner også imponerende, mineralpregede den ubestridte konge i Weinvertel. Grüner veltliner gir her viner Riesling-viner. med aroma som av pepperkrydder, moden frukt og forfriskende WAGRAM som tidligere var kjent syrepreg. Det dyrkes det også gode som Donauland fikk nytt navn i 2007. Vinplantene dyrkes i to for- rødviner i distriktet. skjellige soner, nord og sør for Donau. Den nordlige delen strekker seg 30 CARNUNTUM strekker seg fra

Wien i vest til grensen mot Slovakia i øst. Vingårdene ligger sør for Donau. Jordsmonnet gir ideelle forhold for rødvinsproduksjon, hvor cabernet sauvignon og merlot er favorisert, sammen med blaufrankisch. Kalde vintre og varme somre i kombinasjon med nærliggende Donau gir druene optimale vekst og modningsforhold.

Vindobona (dagens Wien) introduserte vindyrking hentet fra egne land. Cistercienser-munkene revitaliserte vindyrkingen i middelalderen. BURGENLAND Innenfor hele regionen, er det mange forskjeller som er viktige og påvirker dyrkingen. I den østlige delen produseres fyldige rike rødviner under

Svært bratte terrasserte skråninger og som gir oss svært gode, og ikke minst, lagringsdyktige viner. THERMENREGION ble dannet som en del av 1985 vinloven, da distriktene Gumpoldskirchen og Bad Vöslau ble slått sammen. Vin har vært dyrket i denne klimatisk gunstige regionen – sør for Wien – i mer enn 2000 år. Romerske legionærer stasjonert i Carnintum og

påvirkning av et varmt kontinentalt klima. I Eisenberg-åsene i den sørligste delen er det som eksempel en kompleks jordstruktur med en touch av forfriskende klimatiske påvirkninger fra naboregionen Steiermark, som gir ideelle vekstvilkår for Blaufrankisch og andre blå druevarianter.

Langmann Schilcher Klassik 2010

Sattlerhof Sauvignon Blanc 2010

Middels rosa farge. Aroma som av røde bær, rips og grønt krydder. Syrlighet som setter standard. En ny fantastisk vin for syrekjennere. Anbefales til dagen derpå fårikål! 1021801 Kr 118.- Vinum

Strågul farge med grønn skjær. Aroma som av stikkelsbær og solbærblader. Frisk syrlighet og lang ettersmak av mineraler. 5626801 kr 194.- Vinarius

90 100

87100

NEUSIEDLER SEE ligger på den østlige bredden av den grunne innsjøen Neusiedlersjøen. Vinmarkene strekker seg fra byen Gols i nord, gjennom det flate terrenget i Heideboden og ned til Seewinkel, ved grensen til Ungarn. Der dyrkes et bredt spekter av ulike druevarianter: de grønne welschriesling, pinot blanc og chardonnay, samt de blå: blauer zweigelt, blaufränkisch, St. Laurent og pinot noir. De gir alt fra velbalanserte hvite viner, til gode, fyldige rødviner. Vel verdt å bemerke er de fruktintensive, edelsøte variantene. LEITHABERG/NEUSIEDLER SEE˜ HÜGELLAND ligger på vestsiden av Neusiedler see og er et område med mange, allsidige produsenter, som tilbyr et mangfold av stiler. Verdt å nevne er den legendariske «Ruster Ausbruch», en internasjonalt anerkjent edelsøt dessertvin.

Nikolaihof Vom Stein Riesling Federspiel 2008 Middels gyllen farge. Aroma som av aprikos og blomstereng. Som alltid fra produsenten flott fruktkonsentrasjon og balansert syrlighet. Biodynamisk herlighet! 4993501 Kr 279,90 Winetailor

89100


nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

13

Til l iten & G a v e stor r som varm er Julegavetips til under 100-lappen!

pr. del

Fra

Luer 39,-

75,-

399,-

Skibukse, veil 499,-

Fleecegenser, veil. 199,-

Undertøy som er lett og behagelig. Fremstilt i en spesialutviklet polyesterkavlitet som er svettetransporterende. [ Dame + herremodell ]

Teknisk pustende bukse (2000 mm). [ Ungdom / voksen ]

[ Dame + herremodell ]

Superundertøy, veil 199,- pr sett

99,-

før 199,- [ Str: voksen/barn ]

Hansker/ votter fra 99,før 199,- [ Str: voksen/ungdom]

4 parUllsokker 99,-

Fleecehals 19,-

før 99,- [ Str: voksen/barn ]

Fra

1299,-

998,-

499,-

4-lags dunkåpe (duntett) med 80 % dun og 20 % småfjær. Lett innsvinget.

4-lags dunjakke (duntett) med 80 % dun og 20 % småfjær. [ Str: 6-16, XS–XL]

Vattert kåpe/jakke. Down touch (dunetterlingning). Avtagbar hette. [ Str: 4–12 år ]

Dunkåpe, veil. 1849,-

Dunjakke, veil. 1699,-

Fleecesett 79,-

før 199,- [ Str: voksen/ungdon/barn ]

Boblekåpe/jakke

Storm tur og fritid

Navigare Sport

Nordåsdalen 25, 5235 Nordås (Tidl. lokaler til Elprice) Åpningstider: man–ons 12–20 · tors-fre 10–20 · lør 10–17

Laksevåg Senter, 3. etg. Åpningstider: man–fre 10–20 · lør 10–18

R

Fordi bergensere kan vær!

Tilbudene gjelder uke 47. Vi tar Forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.

før 199,-


14

nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

Meninger

Hovland om natten

Ragnar Hovland er ute med ny bok. Han beskriver selv «Stille natt» som mørk og nattlig i tonen.

▍26 Uhell i spill, hell i kjærligheten

Meninger Synspunkt

Singellivet har vært det livet jeg har levd, men ikke uten positive bivirkninger. For jeg hatt flaks, mye flaks.

Thomas Anthun Nielsen I permisjon fra jobben som redaktør i Megafon. Programleder i NRK Hordaland denne høsten. Standup-komiker.

Thomas Anthun Nielsen

DET SIER I ALLE FALL SAGNET, eller myten. LAS VEGAS. Guttetur med roadtrip gjennom Jeg er neimen ikke sikker på hvor det stammer USA. Jeg prøvde Black Jack-bordet. Du vet; fra. Men det jeg er sikker på, det er at jeg er bevi- «when in Rome». Resultatet ble to Black Jack set på at det stemmer. I ti år har jeg hatt uhell og tre 21 på fem hender. Dealeren ble høflig, i kjærligheten. Singellivet har vært det livet jeg men bestemt byttet ut og jeg fikk tilbud om har levd, men ikke uten positive bivirkninger. gratis drikke og plass ved et eksklusivt bord i For jeg hatt flaks, mye flaks. En kort oversikt. kasinoet hvor storfiskene spilte. Jeg takket pent nei, vekslet inn sjetongene mine og finansierte ENGLAND. Pub-konkurranse. Konseptet var på den måten hele USA-turen min. For noen latterlig enkelt, du fikk et lodd for hver drink du år siden kjøpte jeg meg ny leilighet. Dagen etter kjøpte. Jeg kjøpte et glass cola til 30 pence, fikk stengte bankene for utlån på grunn av finanslodd nummer 1. Et par timer senere kunne jeg krisen. Jeg fikk kjøpt en rimelig leilighet, i og smilende hente 1000 pund i cash på nettopp med at selgeren måtte selge for å få lån til sin lodd nummer en. Min kjære venner satt der nye bolig. «Du hadde flaks der», sa damen med en promille fra en annen planet og et i banken. Men så skjedde det noe, jeg fikk bord fullt av lodd, mens jeg kunne sette meg dametekke. 10 års akkumulert uflaks kom til i bilen og kjøre hjem med et smil om munnen overflaten, men ikke uten positive bivirkninger og med en bunke sedler på innerlommen. Og her også. Singellivet var over, i alle fall for en listen fortsetter. liten stund. ˜

FØRSTE TILSKUDD I UFLAKS˜LISTEN var at jeg måtte bo 209 dager på hotell på grunn av en frekk vannlekkasje i den fine leiligheten min. Det gikk selvsagt bedre å bo der når jeg fikk jevnlig besøk av en hyggelig kjæreste. Men, ingenting varer evig her i livet, selv ikke forhold og jeg fikk en liten pause før det var «på’an igjen» som 60-års jubilanten Jan Eggum synger.

en romantisk topptur med undertegnede og jeg må igjen ut på jakt etter den som kvinnen kan oppfylle min mors drøm og svigerdatter og barnebarn. Hun har dåpskjolen klar, mens jeg leverer inn lottokupongen til helgen og ser frem til å bli millionær.˜

PÅ TUR I ITALIA med en ny kjæreste var uhellet på plass igjen. Fruen hadde planlagt tur på toppen av Firenze-domen. Ifølge sagnet loves du evig kjærlighet om du tar med deg din kjære på toppen av domen. Dagen før ble jeg rammet av en litt stygg badebassengulykke og knakk tre tær. Dermed ble 600 trappetrinn litt for mye for en mann på krykker og bandasjert fot. Ingen kan nemlig beskylde Firenze-domen for å være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Fruen reiste hjem igjen uten å få oppfylt drømmen om

Meninger Innlegg Svar til Oddny Miljeteig Jeg leser i Byavisen nummer 40 av SV-leder Miljeteig «griner» over «høyrepolitikken» i forbindelse med Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB). Innlegget er typisk for «innvandrere»

i bergenspolitikken. Det vil si utpreget historieløshet og fortrenging av egne avgjørelser. Historisk sett skjedde innledningen til BBB i 1956, da Bergen

kommune ved ordfører Tjønneland (Ap) var i akutt pengemangel. Da fant «venstreflertallet» i bystyret en genial løsning. Kommunens boliger som var

KNOCKOUT AV HJERNESLAG Hjerneslag skjer plutseleg. Lær deg symptoma: • Manglande syn på eitt auge • Manglande taleevne • Manglande kraft i arm eller bein

RING 113 FOR

COMEBACK Ring straks om du sjølv eller andre har eitt eller fleire av desse symptoma. Du har inga tid å miste.

HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus

www.helse-bergen.no/hjerneslag

oppført i 1925 (ca. 1500 leiligheter) Jeg foreslår ble «kjøpt» av Boligselskapet i 1956 derfor at og belånt i Bergen Bank for 5 millioner kroner (som var masse penger Miljeteig den tiden). Rentene for lånet ble så tørker tårene, og belastet leieboerne, som fikk mer eller mindre doblet leien i god gamgjør hjemmelekmel «venstreånd». sen sin bedre. Omkring 1992/93 ble ovennevnte Boligselskap av 1956 innlemmet i noe som ble kalt BBB AS sammen Tor Nydal med en rekke andre «kommunale» eiendommer. Her også en stiftelse fra Fana kommune som het «Stiftelsen Boliger for eldre i Fana», med 63 leiligheter. Resultatet ble dobling av leiene i Stiftelsen eiendom, en Husleieloven er totalt fraværende, eiendom som senere ble konfiskert både når det gjelder plikter og retav Bergen kommune uten fem øre i tigheter for leieboere på alle områder. vederlag, og uten å følge lovens regler Ironisk nok er Liv Røssland i om tilbud til beboerne. Alt sammen posisjon til å ta opp leiespørsmålet i god gammel «venstreånd». igjen, men det er vel «fortrengt» i god De eneste som protesterte var gammel politisk ånd. «verstingene» i høyrepolitikken ved Jeg foreslår derfor at Miljeteig Liv Røssland, som foreslo at leien tørker tårene, og gjør hjemmelekskulle regnes ut fra regnskap (som sen sin bedre. Også på bakgrunn ovennevnte stiftelse hadde i sine ved- av at SV-statsrådens innspill i fortekter). Det ble kompakt nedstemt bindelse med «gjeldsofre» kan man av «venstresiden», og siden har lei- etterhvert være mere fristet til å kalle ene jevnlig steget, og vedlikeholdet, SV «Sossens Venner» i stedet for for ikke å snakke om klientellet Sosialistisk Venstreparti. som ble plassert blant de gamle, ble verre og verre. Og det som kalles Tor Nydal, Rådal


nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

!

Flere meninger: På meninger.byavisen.net kan du lese de siste meningene og delta i debatten.

  Meninger Advokaten

@

15

Delta i debatten: Send meninger, innlegg, kronikker eller annet til redaksjon@byavisen.net

Vinn eller forsvinn

Mitt arbeid er å føre frem dine tanker. Som en trollmann eller som en alminnelig håndverker.

Advokat Vegard Austgulen

Vegard Austgulen forteller om emner vi håper vil interessere deg. Austgulen har bl.a. praksis som konsulent ved Forbrukerrådet, dommerfullmektig og politijurist.

Vegard Austgulen,advokat

Advokathus1 - Tlf. 55 70 63 64 - Faks 55 56 02 01 Sandviksboder 1E - 5035 Bergen. www.advokathus1.no e-post: vegard.austgulen@gmail.com

En advokat sa En gang til sin klient: «Det f olk vil ha r Ett. De vil oppnå resultater. er ikke en advokat du trenger, det er en troll- En tøffing av en advokat med talegaver, så kan mann». Det er mye visdom i en slik uttalelse. man liksom glatte over sakens underliggende svakheter. Men slik er det nok ikke – helt. vi vurd Er Es Ett Er norm Er og forventninger. Hvor mange saker har du vunnet. Er du jE g skal ikk E dir Ekt E være defensiv. skikkelig tøff i retten, eller er du en unnselig Om du kommer til meg med et tema, skal type. Hever du røsten, eller piper du som en jeg selvsagt søke dokumentasjon og juss som mus borte fra et hjørne. underbygger ditt krav. Klart at jeg skal lete etter argumenter og forhold som hjelper deg. vi skal vurd Er Es, for vi skal vinne din Men det fordrer at saken har sånne kvaliteter, sak og føre ditt ord. at saken kan vinne frem – om jeg bare klarer røyke ut dokumentasjonen. n o En gang Er finn Er j Eg grunn til å påpeke et forhold. Man kan faktisk ikke gjøre jE g skal d Erfor n Edvurd Er E betydvin av vann, selv om et ordtak nettopp spiller på ningen av advokatens bistand, der saken ikke det. Om saken er svak, så er det begrenset hva er så god. slags magi vi kan tilføre saken. Marginalt hvor mye poleringsmiddel kan hjelpe på en rusten n o En gang Er Er En sak opplagt svak. overflate. Andre ganger er den opplagt sterk. Under

andre situasjoner er den midt mellom et sted. dErfor skal advokat En lov E å føre Vi skal formidle en viss tvil, men og en viss tro. frem argumentene. Samt føre ditt ord. Men Men vi arbeider innenfor prognoser, og innen- dersom saken er av begrenset kvalitet, er det for spådommer. også begrenset hvor mye poleringsmiddel og glans som kan tilføres. Og da må selv trollman v i Er ikk E domm Er E, vi er ikke de som nen gi tapt. tar avgjørelsen. En dommer som ikke snakker mitt språk finnes, mens en annen forstår meg. kanskj E dEt bEst E Er et forlik i mange Noen risiko vil det alltid være ved å dra en sak sammenhenger? Bedre å styre i havn et kon for retten. Ja, en domstol kan til og med ta feil, trollert forlik, enn å overlate sakens skjebne til derfor kan jo en sak ankes. solid håndverk og en dose magi? mitt arb Eid Er å føre frem dine tanker. Som en trollmann eller som en alminnelig håndverker. Men og forstå de begrensninger som ligger i å legge sakens skjebne i dommerens hender. Samt åpne for at motparten også har et poeng. Eller tre.

  Meninger Innlegg Vi gjenvinner 84 prosent av avfallet! I et innlegg på Byavisens nettsider påpeker redaksjonssjef Mari-Louise Uldbæk Stephan at det i dag kastes store mengder mat. Her må vi alle gå i oss selv og gjøre noe. Men Uldbæk Stephan skriver også at bare 34 prosent av avfallet vi kaster sorteres ut. Dette er ikke kor rekt i BIR-kommunene. Ut av total avfallsmengde i BIR i fjor ble 44,8 prosent av avfallet gjenvunnet til nye produkter, mens 38,5 prosent av avfallet ble gjenvunnet til strøm og varme. BIR-kommunene oppnådde dermed en total gjenvinningsgrad på 83,3 prosent i 2010. I første halvår 2011 steg gjenvinningsgraden til 84 prosent. Det nasjonale målet er 80 prosent, det har vi passert for lenge i restavfallet. Restavfallet er det du siden. Dette hadde vi ikke klart om har igjen når du har sortert ut alt det ikke BIR hadde ordninger for kilde - andre som kan bli til nye produkter. sortering av de ulike avfallstypene Restavfallet går til energigjenvinning og at innbyggerne flest bruker disse ordningene. avfall som r Essurs I BIR-kommunene har kundene tilbud om å sortere ut papir, papp, drikkekartong, plastemballasje, glass, metall og farlig avfall. 4600 BIR-kunder har kompostavtale og sorterer ut matavfallet. De reste rende kundene kaster matavfallet

Sorterer du riktig er du med og gir avfallet nytt liv som produkt eller energi.

i Rådalen. Der utnytter vi energien i avfallet til å lage strøm og fjernvarme. Det er viktig å se på avfall som en ressurs som kan brukes på nytt.

ikk E l Eng Er nøkt Ernh Et Ferske tall for 2011 viser at avfalls mengdene i BIR øker for første gang siden 2007. Totale avfallsmengder økte med 5,7 prosent fra 2010 til 2011 etter tredje kvartal. Oppgangen i utsortert avfall til materialgjenvin ning var totalt sett noe større enn oppgangen i restavfall. Dette gjør at materialgjenvinningsgraden øker. Det betyr at BIR-kundene opprett holder sine vaner i forhold til utsortering av spesifikke avfallstyper til materialgjenvinning. Men utvik lingen tyder på at konsekvensene av finanskrisen med nøkternhet og redusert forbruk har sluppet taket og at vi derfor handler mer enn før.

avfall und Er jord En BIR har som målsetting at vi skal ha like tjenester for alle kundene, uan sett hvilken BIR-kommune man bor i. Vi er klar over at kunder i Bergen sentrum ikke har det samme til budet til kildesortering som andre BIR-kunder har. Vi jobber derfor med bossnettet som bygges ut under bakken. Når dette er klart vil beboerne i sentrum få et fullverdig kildesorteringstilbud. Gode anlegg og behandlingsfor mer gir stadig bedre resultater for miljøet. BIR oppfordrer derfor til fortsatt god kildesortering. Men husk også på at eneste måten vi kan få ned avfallsmengdene på er at hver enkelt av oss tar ansvar for hva vi kjø per. Du kan være med og redusere avfallsmengdene. Mette Nygård Havre Kommunikasjonssjef BIR AS

TRENGER DU HJELP TIL RENHOLDET?

08000

* Trenger du hjelp til flyttevask? * Eller kanskje hjelp til tak og vegger? * Periodisk renhold hver 14. dag?

Ring oss for uforpliktende tilbud! Tlf. 959 04 335

www.rentogpent.biz


16

▍Livsstil Kryssord

Kjør debatt! Bergensere er kjent for å rope høyt om det meste, enten det gjelder utskjelte «barbiebein» på Torgallmenningen, eller manglende busstilbud i Drabanten. Gjennom våre debattsider når du ut til 100 000 lesere hver uke. Derfor håper vi flere av dere kvesser blyanten for å delta i debatten om kollektivtilbud,

barnehagedekning, forurensing og mye, mye mer. Vi har også faste spaltister hver uke som setter pris på meningsutveksling og svar på sine innlegg. Skriv kort og konsist, maks. 2500 tegn innen onsdag klokken 13.00, så øker sjansen for å komme på trykk.

opplevelsesreiser

- voksne gt av Haga Nor. a tilrettel

Auris Comfort kvalitet som varer 1,33l. 100 hk bensin med stopp start teknologi. Stanser motoren automatisk når bilen står stille. Det betyr null utslipp og null støy.

Kampanjemodell: 16’’ lettmetallfelger på sommerhjulene, komplette vinterhjul og met. lakk.

Kampanjepris kun kr 235.000,MINDE: Kanalvn. 111 - Tlf: 55 33 55 00 - ÅSANE: Myrdalsvn. 20 ved Ikea - Tlf: 55 33 48 00 VOSS: Strandavn. 500 - Tlf: 56 52 30 20 TOYOTA NORHEIMSUND - TOYOTA SOTRA


nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

S D R O B L I T L L T A N Y P JULE FRA

0 ÷5

% 0 8

AG AVSL

BERGENS STØRSTE JULEGAVE OG JULE PYNT BUTIKK OG

FRA VÅR BUTIKK PÅ MIDTTUN SELGER VI UT RESTEN AV KONKURSBOET TIL «MEKK GULLGRUVEN»

90%

GARANTERT BILLIGST! ER 10 SEKKVED BJØliRteKr sEekker

KJØP 10 SEKKER VED FÅ GAVEKORT GAVEKORT PÅ KR 100,-

495,40

18 Åpent 13- ag hvert såørnetd! u 2

3m0ed0a0lt mmulig

÷50-

DISNEY VENNEBYEN HELLY HANSEN NAVIGARE TILBORDS DC- BILLABONG ADIDAS GRUNDIG BY TORINN + MANGE FLERE KJENTE MERKER.

Bli med i trekningen av et gavekort på kr 300,«Like» oss på Facebook!

MIDTUN, ULSMÅGVEIEN 7 (TIDLIGERE GO CART SENTERET) HVERDAGER 10- 20 LØRDAG 10-18 - SØNDAG 13-18 - TLF 45 15 05 05 - OUTLETNORGE.NO

17


18

▍Annonse

JULEHUSET ÅPNER

superspreke åpningstilbud fra torsdag til lørdag

JUNIOR/SENIOR

2 99 for

PETZL TIKKA 2 HODELYKT

Hodelykten er utstyrt med regulerbar effekt, og kan justeres i 3 lysstyrker. Lykten er utstyrt med 4 dioder, et komfortabelt og justerbart hodebåndbånd. Petzl har 3 års garanti. • Opptil 300 timer lys • 40 lumen • Vannavvisende.

SJEKK PRISEN

199

ASPEN FLEECE

Fleecegensere i flere farger. 1/2 zip. Uansett førpris.

SKOGSTAD FLEECEJAKKE JR. 4-14 år Før 399,-

SJEKK PRISEN

99


nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

19

ATTIMYDLO FLEECEJAKKE DAME STR. 36-44 Tynn fleecejakke i friske fargar med glidelås. Perfekt som det ekstra laget. Jakka er lengre bak, slik at ho dekkar rumpa og varmar betre. Søt glidelåsdragar i form av ein sommarfugl.

ag

199 HODELYKT

MICRO OG FLEECE HALSER JR./SNR.

Oppladbar hodelykt 180 lumens. Etter lading lyser lykten 28 timer med lav styrke, 14 tilmer på max lysstyrke. Lader følger med. Kr. 149,-

Uansett førpris

29

99

Start julehandelen hos MX Sport! Vi deler ut gavekort/verdikupong på kr. 250,- til alle som handler for mer enn 1000,- kr. TORSDAG TIL LØRDAG! MX Sport Laguneparken

tlf. 55 11 77 77

MX Sport Voss Vangsgaten 37

tlf. 56 52 12 86

MX Sport Oasen Oasen Senter

tlf. 55 16 13 71

MX Sport Åsane Gullgruven

tlf. 55 39 56 60

MX Sport Os OS AMFI SENTER

tlf. 56 30 09 02

Mx Sport Askøy Askøy Senter

tlf. 56 14 20 00

MX Sport Fyllingsdalen Spelhaugen tlf. 55 11 77 77

Atleten Knarvik Senter

tlf. 56 35 04 15

MX Sport Sotra Sartor Senter

Utvalget kan variere i de ulike butikkene.

tlf. 56 33 14 20

www.mxnett.no

Distributør: T. Fjelland & Co. Det tas forbehold om trykkfeil og utsolgte varer • Design og produksjon:


20

▍Annonse

ANNONSE ONSE

ANNONSE

Høstkonkurranser fra SMS&VINN

1. Løs en oppgave 2. Send SMS og delta i konkurransen 3. Vinn en flott premie

Abonnementstjenester – kr 45 pr uke – kan stoppes når du vil!

Vinn 10.000 kr

Løs sudokuen. Løsningstallet fremkommer i de fargelagte rutene lest ovenfra.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPES + løsningstall sendes til 1906 Eksempel: GPES 7863 sendes til 1906

Vinn 42” full HD flat-TV Løs kryssordet. Da vil løsningsordet fremkomme i de fargelagte rutene.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPEBILDE + Løsningsord sendes til 1906 Eksempel: GPEBILDE SEILBÅT sendes til 1906 Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

En vinner hver 14. dag!

To vinnere hver 14. dag!

Vinn iPhone 4 Løs kryssordet. Da vil løsningen fremkomme i de fargelagte rutene lest ovenfra.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPEKRYSS + løsningsord sendes til 1906 Eksempel: GPEKRYSS SEILBÅT To sendes til 1906 Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

vinnere hver 14. dag!

Vinn Apple iPad 2 10 av ordene som er listet opp til høyre kan du finne igjen i diagrammet. Du kan finne dem vannrett, loddrett og diagonalt mot høyre. Ett av ordene finner du IKKE. Dette er oppgavens løsningsord.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPELETE + løsningsord sendes til 1906 Eksempel GPELETE BY sendes til 1906

To vinnere hver 14. dag!

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

S X R B V Z Å B C H

T O C K H O L M X ATEN A W P L K R O M A BERLIN HELSINKI T I A O L J N B K E E R H R Å D U Y KØBENHAVN N N I B V C O M M LONDON MADRID Z Æ S C Q J N A Ø OSLO J A Ø Å Y W O D W PARIS E R L I N F V R I ROMA STOCKHOLM W F O S L O C I Æ WIEN E L S I N K I D W

Delta i en av konkurransene for kun kr 45 pr uke. Slik fungerer sms&vinn: Konkurransene er abonnementstjenester med nye vinnermuligheter hver 14. dag! Abonnementet kan stoppes når du vil ved å sende ST OPP til 1906. Pris kr 45 pr konkurranse pr uke + alminnelig trafi kktakst. Tjenesten faktureres annenhver uke via ditt mobilabonnement. Svarer du på en oppgave, mottar du en ny oppgave på SMS. Alle deltakere mottar en melding hver 14. dag på SMS med link som gir tilgang til nye oppgaver. Den eller de som sender inn korrekte svar på fl est oppgaver i løpet av konkurran sen, kåres til vinnere. Alle vinnere publiseres på www.smsogvinn.no og får 8 ukers karantene. Er du under 18 år, fornyes ikke tjenesten. Har du noen spørsmål, ring kundeservice tlf 215 00 780 (man - fre kl 09-15) eller e-post på post@smsogvinn.no. Tjenesten leveres av Kontura AS.


S R Ø H P OP

nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

21

! G L SA Ill.bilder

R E R A V ALLE ! P P U K T E GJØR

G-Sport Åsaneparken Tlf. 55 25 32 00. Åsamyrane 320 V/Plantasjen. Åpningstid: Mandag - Fredag: 10-20, Lørdag: 10-18.


22

▍Annonse

VI GJØR JULEN LYSERE TILBUDENE ER T BEGRENSE

ELBA HALOGENSERIE

Stål og rustbrun. Taklampe m/heis ord 2298,-

CHESS

Halogen gulvlampe ass. farger. Ord 598,-

KAFKA GULVLAMPE HALOGEN

1398,-

Vegglampe m/dimmer. ord 798,-

m/dimmer Ass. farger Ord: 1.095,-

Nå Nå

598,-

498,-

TAKARMATUR

For lysrør 2X18W. Hvit og valnøtt Ord. 859.-

BORDLAMPE M/SKJERM Ord. 498.-

MIO TAKBESLAG

2x60w Ord. 298.-

JULEPYRAMIDE M/LED LYS

598,-

298,-

MARRAKECH ADVENT STJERNE 10-LYS

SE PRISEN

298,FARAO UPLIGHT M/LESELAMPE

SE PRISEN

149,-

DEXTER GULVLAMPE M/SKJERM

229,-

998,-

O G

Sort Ord. 529.-

Halogen 3x50w. Patinert Ord. 379.-

Ord. 1998.-

F A G K U N N S K A P

398,LINDA 3-SPOT

SYSTEM EXPO

Utbyggbart lysslynge system. For utendørs bruk Fra i klar og farget.

Stål, patinert og rustbrun Ord. 1298.-

RISØR UTELAMPE

249,-

198,-

V E I L E D N I N G

F Å R

D U

298,-

H O S

O S S !

Nyborg i Åsane, vis à vis Plantasjen tlf. 55 18 09 00 www.lys-huset.no Åpent: man. - fre. 10.00-20.00 lør. 10.00-16.00

798,-


nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

Julegavetips

EMIL Pysjamas kr. 599,-

MORRIS Kjøp for kr. 500,Få kr. 100,- i rabatt

KAPPAHL Fleece badekåpe, dame og herre, før kr. 349,Nå kr. 199,-

EUROPRIS Umbro gavesett Stort utvalg Fra kr. 49,50

BIANCO Vintersko med fôr kr. 800,-

WALLENDAHL-JERNIA 18V m/240 deler i solid koffert. Inkl. 2 Lithium batterier. 46NM drivkraft! Før kr. 2299,Nå kr. 1499,-

WOW Julens strikkegensere kr. 299,-

Med forbehold om trykkfeil og utsolgte produkter.

www.vestkanten.no

Søndagsåpent 4., 11. og 18. desember kl. 14 - 19

23


24

▍Annonse GUIDE: BYGG & HÅNDVERK

BYGG & HÅNDVERK PÅ JAKT ETTER NY

GARASJEPORT?DESIGNUTKAST Byggmester firma med egen arkitektavdeling

TLF: 55 11 42 10

Hjellestadveien 72, 5868 Blomsterdalen Man-Fredag: 8-16, Tirs- og Torsdag: 8-18

NORSTONE PÅ LAKSEVÅG NORSTONE PÅ LAKSEVÅG NORSTONE PÅ LAKSEVÅG NORSTONE PÅ NORSTONE PÅ LAKSEVÅG NORSTONE PÅ LAKSEVÅG LAKSEVÅG NORSTONE PÅ LAKSEVÅG NORSTONE PÅ LAKSEVÅG

Kontakt oss på tlf: 55 50 03 60 www.hillerenprosjektering.no

ET DATTERSELSKAP I UMOE-KONSERNET

˜ Eletroinstallasjon ˜ Sikkerhetsløsninger ˜ Tele- og datainstallasjon

Tlf. 55 15 58 00 Døgnvakt: 934 42 797 Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen Omtrekking, Restaurering, Produksjon og Vedlikehold

Supertilbud

FASTPRIS 200 LITER OSO SUPER S. Singel PÅ NORSTONE PÅ LAKSEVÅG NORSTONE PÅNORSTONE LAKSEVÅG LAKSEVÅG NORSTONE PÅ LAKSEVÅG Pukk Singel Vi skifter din gamle bereder til en Oso StøpesandNOR Singel Pukk STONE PÅ L Super S.2 kw. inkl. deler og montering. Fallunderlag til lekeplasser AKSEVÅG Pukk Støpesand NObelegningsstein RSTONE PÅ Underlag til Forutsatt at vvb står fritt i rom med sluk Støpesand NtilOlekeplasser L Fallunderlag A R SEVÅG S T ONE PÅSinLgelAK Bæreslagsmasser og stikkontakt. Fallunderlag til lekeplasser K S Underlag til belegningsstein Grusfraksjoner E V Bæreslagsmasser Å Bæreslagsmasser G Stoppekrane må virke. Pukk Underlag til belegningsstein NorStone er Norges største produsent av pukk- og Grusfraksjoner Underlag tilGrusfraksjoner belegningsstein Singel Singel Pukk Støpesand Pukk Singel Singel Fallunderlag Støpesandtil lekeplasser Singel Pukk Pukk Singel Underlag til belegningsstein Fallunderlag til lekeplasser Støpesand Pukk Støpesand Singel Singel Pukk Bæreslagsmasser Fallunderlag tiltillekeplasser Underlag belegningsstein Støpesand Fallunderlag til lekeplasser Støpesand Pukk Pukk Grusfraksjoner Singel Underlag til belegningsstein Bæreslagsmasser Fallunderlag lekeplasser Fallunderlag tiltil lekeplasser Underlag til belegningsstein Støpesand Støpesand Pukk Bæreslagsmasser Underlag til belegningsstein Grusfraksjoner Underlag til belegningsstein Fallunderlag Bæreslagsmasser Fallunderlag til lekeplasser Grusfraksjoner til lekeplasser Støpesand Bæreslagsmasser NorStone er Norges største produsent av pukk- og Bæreslagsmasser Underlag til belegningsstein Grusfraksjoner Underlag til belegningsstein Fallunderlag til lekeplasser Grusfraksjoner grusprodukter. Vi leverer både til private og entreprenører. NorStone er Norges største produsent av pukk- og

7990,00

Velkommen til oss på Laksevågneset! Grusfraksjoner Stø Sin Bæreslagsmasser pesand Bæreslagsmasser gel grusprodukter. Vileverer leverer både tiltil private og entreprenører. NorStone er Vi Norges største av pukkog grusprodukter. bådeprodusent private og entreprenører. NorStone er Norges største produsent av pukkog Fal Pu lun Grusfraksjoner kk Sin Bæreslagsmasser gelderlag til lekeplass grusprodukter. Vi største leverer både til privateav ogpukkentreprenører. er produsent og Velkommen tilGrusfraksjoner oss på Laksevågneset! er Un grusprodukter. Vi leverer både NorStone tilVelkommen private ogNorges entreprenører. Stø der pes lag Pu andtil belegning kk tilVi oss på Laksevågneset! sstein grusprodukter. leverer både til private og entreprenører. NorStone erLaksevåg, Norges største Grusfraksjoner Velkommen til oss på Laksevågneset! NorStone er Norges største produsent av pukkog Bæ NorStone Laksevågneset 3 produsent av pukk- og Fal res lun lag der Stø smtil lag pes ass and ereplasser lek Tlf: 55 34 56 00 / 918 41 147 Velkommen tilVi oss på Laksevågneset! grusprodukter. Vi leverer både privateog og entreprenører. Un Gru grusprodukter. leverer bådeprodusent tilVelkommen private og pukkentreprenører. sfr der NorStone er Norges største produsent av tilpukkNorStone er Norges største av aks Fal lag jon lun info@norstone.no til er til ossog på Laksevågneset! derlag beltilegn leking www.norstone.no eplsst ein ass Bæ NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 er Unres grusprodukter. Vi leverer både tilVelkommen private og entreprenører. derlag lagsm tilass oss på Laksevågneset! Tlf: både 55 34 56til 00til / 918 41 147 beler egningsstein grusprodukter. Vi leverer private og Velkommen til oss på Laksevågneset! No rStentreprenører. one er sfr NorStone er Norges største produsent av ogNorges største Gru Bæ NorStone Laksevåg, Laksevågneset aks NorStone Laksevåg, Laksevågneset 33 pukkÅpningstider: res jon info@norstone.no lag erasser sm Tlf: 55 56/00 / 918 147 produsent av www.norstone.no grusprodukte Velkommen til06.00 oss –på Laksevågneset! Tlf: 55 34 563400 918 4141 147 Mandag – torsdag: 22.00 • Fredag: 06.00 – 20.00 • Lørdag: 08.00 –14.00 Grusfr pukk- og r. Vi leverer NorStone er Norges største produsent pukk- og info@norstone.no NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 både til privat aksjoner grusprodukter. Vi leverer både til private av og No info@norstone.no rStentreprenører. www.norstone.no one er Norge e og entrep Velkommen til oss Laksevågneset! NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 Vel Åpningstider: Tlf: 55 34 Laksevåg, 56 00 / 918 41 147 www.norstone.no renører. NorStone Laksevågneset 3på kom men til osss største produsent grusprodukter. leverer både til08.00 private og entreprenører. Tlf: 55–34 56 00 / 918 41 147 spr No rStodu Mandag – torsdag: –info@norstone.no 22.00Vi • Fredag: 06.00 20.00 • Lørdag: –14.00 gru på Laksevågn av pukk- og onekte info@norstone.no err.No Tlf: 55 34 56 00 • 06.00 E-post: Virge www.norstone.no NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 lev Åpningstider: ere ese s r NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 stø t! båd rst www.norstone.no info@norstone.no til pri ee pro Avd. Laksevåg, Johan Berentsensvei grusprodukte vat dus Tlf: 55–34 56 00 / 91808.00 41 147 e ent og Mandag – torsdag: 06.00 – 22.00 • Fredag: 06.00 20.00 • Lørdag: –14.00 Velkommen til oss på Laksevågneset! av puk entrep Tlf: 55 34 56 00 / 918 41 147 www.norstone.no r. Vel k- og renører. NorStone kommen til Vi leverer båd NorStoneLaksevåg, Laksevåg,Laksevågneset Laksevågneset33 oss e info@norstone.no til på pri Laksevågnese vate ogAvd. info@norstone.no Vest, Sartor Senter, tlf. 56 32 63 Tlf: 5555 3434 56 56 00 00 • E-post: info@norstone.no Velkommen til oss 3påwww.norstone.no Laksevågneset! Velkomme www.norstone.no entrep Tlf: / 918 41 147 t! renører. NorStone Laksevåg, Laksevågneset www.norstone.no n til oss på NorStone Lak Laksevågnese info@norstone.no Tlf: 55 34 56 00 • E-post: info@norstone.no www.norstone.no sevå g, Laksevågne t! Tlf: 55 34 56 www.norstone.no set 3

Pris inkl. mva Maks 20 km fra Bergen Sentrum

NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 Tlf: 55 34 56 00 / 918 41 147 NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 info@norstone.no Tlf: 55 34 56 00 / 918 41 147 NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 www.norstone.no Tlf: 55 34 56 00 / 918 41 147 info@norstone.no www.norstone.no info@norstone.no www.norstone.no

Rotter?

4, tlf. 55 94 24 85 70

www.jors.no

Tlf. 55 27 05 47 ww.walloe.no

00 / 918 41 147 info@norsto ne.no Nor wwSto w.nne orsLak sevå tone Tlf: 55 34 56 .nog, Laksevågneset 3 00 / 918 41 NorStone Lak 147 sevå info g, Laksevågne @norstone.n Tlf: set 3 o 56 00 ww w.n55 / 918 41 147 ors34 tone info@norsto .no ne.no ww w.norstone .no

Har du konkret rotte/mus problem i bedriften eller privat? Vi tilbyr GRATIS konsultasjon Ring telefon 55 34 20 00

Tips oss! Skjer det noe i ditt nærområde? Send oss dine tips, meninger og synspunkt. Byavisen mottar tips om hendelser i Bergen og omegn på telefon 55 17 36 60, tips@byavisen.net eller via tips.byavisen.net

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

Vi utfører også er lle typ og a demontering r e p rn Vi kjø r, skrapje ll lle Større meta kabelavfa Vi utplasserer kvanta containere hentes Metallco Bergen AS

Damsgårdsveien 95/97 5058 Bergen Tlf. 55 34 17 70 • Faks 55 34 32 32

Tlf. 55 34 17 70

Ingen jobb for liten... Tlf: 55 24 93 33 www.ohbetong.no


nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

Lysfest

VELKOMM EN TIL BERGENS TIDEN DES

25

NR. 22, LØRDAG 26. NOVEMBER

Det er tid for bergensernes aller flotteste førjulstradisjon! Vi håper og tror at årets LYSFEST skal bli den aller morsomste, mest høytidelige og vakreste av alle. Kom og opplev den helt spesielle stemningen på Festplassen og rundt Smålungeren når faklene tennes og adventstiden innledes. Velkommen til små og store! Husk å komme deg tidlig til sentrum – i fjor var det 26.000 deltakere.

DETTE ER LYSFESTEN 2011:

• Kl. 15.45: Bergen Brandkorps Musikkorps varmer opp. • Kl. 16.00: LYSFESTEN starter. Konferansier Stian Barsnes-Simonsen. • Ordfører Trude H. Drevland tenner lysene på byens største juletre. • Utdeling av fakler og sanghefter. • Søråshøgda barnekor synger julen inn og leder allsangen. • Sigvart Dagsland med band. • Garness med band. • Ca. 17.00: Bergens største og mest tradisjonsrike fyrverkerifinale. bt.no sender LYSFESTEN direkte. Det vil også ligge et redigert opptak i etterkant av arrangementet. For sikkerhets skyld: Tenning av fakler er avhengig av værforholdene. Kun voksne og ungdom over 15 år får bære fakler, på eget ansvar. Unngå brannfarlige klær. Salg av brannfarlige gassballonger skjer ikke i Bergens Tidendes regi, og er ulovlig i forbindelse med LYSFESTEN. Fyrverkeriet skytes opp fra enden av Smålungeren ved Bergen Storsenter. Det vil ikke være tillatt for publikum å oppholde seg i dette området. NB! Undergangen fra Bergen Storsenter vil være stengt. Vi takker våre gode samarbeidspartnere: BKK, Statskog SF, Bergen Kranservice, Politiet, Bergen brannvesen, P. A. Produksjoner, Apply, Cosmos Fyrverkeri, Bergen Parkeringsselskap, Grønn etat og 100 frivillige fra BT og IL Sandviken.


26

nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

Espedal vant kåring

Kultur Litteratur

Tomas Espedals bok «Gå, eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv» stakk av med seieren i Bergen Offentlige Biblioteks kåring om hva som er bergensernes favorittbok. Over 1300 titler ble foreslått da kåringen startet, og ti av disse gikk videre til finalen. Blant de andre titlene på listen, var det «Ringenes Herre» og den nyeste «Harry Potter»-boken som tidvis pustet «Gå» i nakken - men så ble det en bergensforfatter som fikk flest stemmer til slutt.

Vestlandsfanden

– Bibelske referanser gir en ekstra dimensjon og kraft i språket, sier prestesønn og forfatter Ragnar Hovland, som høster gode kritikker for romanen «Stille Natt». For tiden har en gammel drøm gått i oppfyllelse. Nils Gjerstad

redaksjon@byavisen.net

Det har vært et hektisk år for Hovland. Hele tre bøker har han gitt ut, i tillegg trår han til som aldri før på en scene i Bergen. Byavisen møter den populære 59-åringen etter teppefall i «Vestlandsrevyen II», som går på Logen Teater. BARNDOMSDRØM OPPFYLT Den bergensfødte nynorsk-forfatteren virker fornøyd etter kveldens forestilling, og tar seg et glass vin etter all applausen. I revyen spiller han både Josef og Fantomet. Fantomet-drakten ikler han seg i et innslag i sammenheng med at hans venn og kollega Jon Fosse har fått tildelt kunstnerboligen Grotten, som også er navnet på Fantomets base. – Det var vel jeg som kom opp med denne sketsjen ja. Egentlig skulle Fosse komme på revyen forrige uke, men han trakk seg, sier Hovland. Men det gjør jo ikke så mye, vi har han jo med på videoinnslag, så han er der i ånden! – Å spille Josef var vel nærmest en gammel barndomsdrøm, humrer 59-åringen, på sitt underfundige hovlandske vis. Kanskje ikke så rart ettersom Hovlands far er prest. Det bidratt til Hovland har brukt flere bibelske referanser i fortellingene sine. SVEVENDE TITLER «Stille Natt» er også navnet på en kjent julesang. – Det tok lang tid å finne en tittel. Dette er en bok som er ganske mørk og nattlig i tonen, og derfor syntes jeg at «Stille Natt»

Hovland har blant annet tilført det nynorske språk et viktig nytt ord; «vinglefitte» – Jeg har fått bare positive reaksjoner på det, men det var ikke min oppfinnelse, jeg har hørt det vært brukt der jeg vokste opp i Luster i Sogn, sier Hovland. Foto: Klaus Jørgensen

passet. Titler på bøker kan være viktige, men det er ikke alle titler som er like viktige. Som regel er det jo bare noe man spør etter i bokhandelen. Hovedkarakteren i «Stille Natt» lever et litt uryddig liv, og ønsker å leve en mer borgerlig tilværelse. - Selv om han også er forfatter, er dette ikke en selvbiografi. Det er kanskje litt mer av meg i denne karakteren enn det ellers er. I motsetning til hovedpersonen klarer jeg å komme meg opp før klokken 11 om dagen, men det er ikke hver dag jeg barberer meg, sier Hovland.

Knausgård skrev ikke noe særlig galt om meg, bortsett fra at han fremstilte meg som en hallik! Ragnar Hovland

Tittelen på Hovlands populære oppvekstroman «Sveve over vatna» (1982) er også hentet fra Bibelen; 1. Mosebok. – Der står det «Mørker låg over djupet, og Guds ande svevde over vatnet», sier Hovland om den fargerike kult-romanen han skrev fra miljøet på Universitet i Bergen på 1970-tallet. I år er han også ute med en reisebok fra Canada. – Det er den femte reiseboka jeg har

skrevet sammen med Dag Helleve og Per Olav Kaldestad. – Vi begynte i 1992. Det har gått tungt med de to siste bøkene. Dette blir nok min siste reisebok. Forlaget er ikke så begeistret for slike sjangerblandinger lengre, de selger ikke så bra. De foretrekker rene romaner. VIL IKKE HA HALLIK˜STEMPEL Karl Ove Knausgård kom nettopp ut med sjette og siste bok i romansyklusen «Min Kamp». I femte bok opplevde den tilsynelatende beskjedne og anonyme Hovland å bli gjort til ufrivillig karakter i Knausgårds ambisiøse prosjekt, i kraft av å være lærer på Skrivekunstakademiet i Bergen. – Knausgård skrev ikke noe særlig galt om meg, bortsett fra at han fremstilte meg som en hallik! Folk som kjenner meg vet at jeg aldri har gått med noe slikt smykke noen gang, forklarer Hovland oppglødd. – Bortsett fra det er han presis i sine karakteristikker av både lærere og medstudenter på Skriveakademiet. Det er et imponerende prosjekt han har startet. Jeg kunne aldri gjort noe lignende. Hvis han nå vil slutte som forfatter, som han selv sier, er jo det en heroisk handling, mener Hovland. Hva med Hovlands egne fremtidsprosjekter, kunne en salmebok vært noe for en forfatter med så inngående bibel-kunnskap? – Det har jeg blitt forespurt om noen ganger, men det blir feil av meg å gjøre noe slikt, ettersom jeg ikke er personlig troende, sier Hovland.


nr 42 - 2011 2011--www.byavisen.net www.byavisen.net

Pengedryss til Kultur-Bergen

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen gir 19 19millioner millioner kroner til sentrale aktører i Bergens kulturliv. kulturliv. Bergen Filharmoniske Filharmoniske Orkester Orkester får får 12, 12,1 1 millioner millioner kroner, Leif Ove Andsnes får 3,6 3,6 millioner, millioner,og og 3 millioner går til Festspillene i Bergen.Det er første gang at penger fra stiftelsen går til kulturfeltet. Tidligere har prosjekter innen medisinsk og maritim forskning mottatt midler.

27

Brikt Jensen Jensen er er død død

Den kjente forlagsmannen, forfatteren og programlederen Brikt Jensen døde 14. 14. november. Bergenseren Bergenseren ble ble 83 83 år år gammel. Fra 1965 var han assisterende direktør i Gyldendal Forlag, og ble etterhvert adm.dir der, og siden seniorkonsulent. seniorkonsulent. Jensen Jensen er også kjent som programleder for NRKprogrammet «Bokstavelig talt» som gikk mellom 1984 og 1990. 1990. (NRK) (NRK) Foto: Gyldendals billedarkiv


28

â–?Annonse

HVA MED Ă… STARTE JULEHANDELEN TIDLIG I Ă…R? VI SĂ˜RGER FOR SKIKKELIG FĂ˜RJULSTEMNING OG SLĂ…R TIL MED

-25%

PĂ… ALLE VARER* FRA TORSDAG 24. NOV. TIL LĂ˜RDAG 26. NOV. * GJELDER IKKE PRODUKTER FRA LEGO, BARBIE, BEYBLADE OG FISHER PRICE.

DIDDY

TOYS

KLEPPESTĂ˜ SENTER AMFI OS

TELEFON: 56 14 34 92

Â&#x153;HFAF?KK9D?@GK:9:QD9F<

a;&Kmf\lk_l&,$\aj]cl]^jY^YZjacc%+(%/(KYd_]lklYjl]jlgjk\Y_cd)( H9CC=LAD:M<2

.,1($%

\mgng_fe'j]_flj]cc$ kl]dd]n]kc]$Y\Yhl]j$ Zadklgd$khak]klgde]\ j]_&`Ă?q\]$j]ak]k]f_ g_nahh]klgde]\d]c]

YHLO

Lnadddaf_ LJGDD\mg

:Ă&#x152;j]k]d]

f^]obg]mk^dd

Khak]klgd

MayByLand

cmf-klc&

/11($%

/11($% YHLO

BABYLAN

<MGNG?F

Oh`gihl^%lm^ee^& o^ld^%k^`gmk^dd% [belmhe%Z]Zim^k h`fr``g^mm

/11($% YHLO

%DE\ODQG ZZZNRHOVWUDQR

YHLO

.10$% YHLO

11($% YHLO

KHGJLK LJADD=

K=F?=% H9CC=

)11($%

+,1($% YHLO

f(dZe^lc^%eb``^lm'

YHLO

;&Kmf\lk_l&, -((,:]j_]f Ld^,)/-,)-/

:adklgd(%)0c_ =nheh`b\BlhĂ&#x203A;q% :dmZ @kZ\h

*01($% YHLO

Ng_fhgk]j

%-(

Ă&#x203A;]][]$\mf% g_dYee]% kcaffkhgk]

:dmZ@kZ\h Eh`b\hLAI f([Zl^

).1($% YHLO

<MGNG?F

L^g`f( k^`'lb]^% f^]Zem nmlmrk'

Mbe[n]^g^ `c^e]^kb[^``^ oÂŹk^[nmbdd^k

:adklgd(%)+c_

.11($%

YHLO

<jglfaf_knacn&)+* <jglfaf_knacK]fl]j

Ld^&--*.1))(  

Â&#x153;hfaf_kla\]j2EYf%^j])(%*( DĂ?j\Y_)(%)0


nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

29

GUIDE: INTERIØR

INTERIØR «De fineste tapetene i byn»

Interiørbutikken i

ASKØY SENTER

– sier våre kunder.

kr 495,pr rull Vi har også stort utvalg av gardiner, lamper, møbler, speil og gaver. Egen systue i butikk.

Velkommen til trivelig handel i Øvregaten.

Vi holder åpent søndagene 11 og 18 desember fra 14-19

LAURA ASHLEY Øvregaten 25, 5003 Bergen Tlf. 55 90 18 36 , www.lauraashley.com

Velkommen til en koselig julehandel!

Redesign av antikke møbler, salg av interiør, klær, sko etc.

5355 Knarrevik, Sotra, tlf. 53 69 54 54 http://uniktinterior.no Følg oss også på Facebook.

ÅPNINGSTIDER: fram til jul: mand, tirsd, fred 11-17, onsd, torsd 11-20 og lørdager 11-15

Åpningstider: Man. - fre. 10 -20 - Lør. 10 - 18 • Tlf. 56 15 06 00 • www.anns-interior.no

Julegaver og blomster til hele landet

Stedet hvor du handler belysning og gaver - Elektriske installasjoner - Fagmessig utførelse - Timebestilling for servicebil

STOR GALLERIAVDELING STOR GALLERIAVDELING INNRAMMING VIVI KANKAN INNRAMMING

Du finner oss Du 150 m oss fra150m Fløybanen. finner fra Fløybanen, STOR GALLERIAVDELING man-fred 0830 -9-16.30 16:30 / torsdTorsd. 08:30 - 19:00 / lørdLørd. 09:30 - 10-15. 15:00 Mand. - Fred. 9-19. Øvregaten 4, 5003 Bergen,Tlf: 55 31 39 49, Mob: 45 46 45 46 Øvregaten 4, 5003 Bergen. Tlf. 55 31 39 mob. 45 46 45 46 VI49, KAN INNRAMMING

www.raktpa.se

www.speilogramme.no

post@speilogramme.no

Hollendergaten 2-3, Telefon 55 54 49 20 www.solstrandblomster.no www.solstrandinterior.no

Åpningstider: Man-fre 8-17, Tors 8-19, Lør 9-16

Du finner oss 150m fra Fløybanen, man-fred 0830 - 16:30 / torsd 08:30 - 19:00 / lørd 09:30 - 15:00 Øvregaten 4, 5003 Bergen,Tlf: 55 31 39 49, Mob: 45 46 45 46

SPAR STRØM MED LIGHT & SPACE!

LIGHT & SPACE

NYTT KJØKKEN,BYTT DØRER OG SKUFFER.

40 % mer lys 20 % energibesparelse

Spar energi ved å male vegger og tak på nytt. Den nye Svanemerkede malingen Nordsjö Light & Space er i lysreflekterende og får små rom til å virke større. Dermed kan man skru ned på belysningen i rommet, og spare både energi og penger. Finnes i 12 lyse farger og gir en matt vakker overflate.

Bytt dører og skuffer på ditt nåværende skrog og få et kjøkken med nytt utseende og nye funksjoner i høyeste kvalitet! Passer alle skrog, uansett konstruksjon og alder.

Spis frokost i ditt gamle kjøkken. Lag middag i ditt nye.

Ring Christer Justad på tlf. 970 53 158 for gratis prisoverslag.

Din idé – vår design!

FYLLINGSDALEN: Øvre Fyllingsvei 81(Melkeplassen). Tlf: 55 94 70 10. Åpent: Man–Fre 6.45–17. Lør 10–14. www.nordsjoidedesign.no www.facebook.com/AltonNordsjoIdeDesign

www.herjedalskjøkken.no

Besøk vår visningsstand på Oasen senter ved Meny Ring Christer Justad på tlf. 970 53 158 for gratis prisoverslag Onsdag 24. august kl.11-16


30

nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

Jul i Johanneskirken

Kultur I byen

Helene Margrete Bøksle fikk sitt store gjennombrudd med juleplaten «Det hev ei rose sprunge». Hennes stil betegnes som en blandingssjanger mellom folkemusikk, pop og folkrock. Hun har også ved flere anledninger sunget sammen med artister som Bjørn Eidsvåg, Kurt Nilsen, Secret Garden og Vamp. Fredag 25. november spiller hun julekonsert i Johanneskirken.

«Få meg på» i

Teateroppsetningen av «Få meg på for faen» har slått an blant både barn og pensjonister i Sogn og Fjordane Nils Gjerstad

redaksjon@byavisen.net

er forelsket i, er én av to menn i oppsetningen. – Det er vel på mange måter min karakter som gjør at handlingen kommer i gang, og at ting får utløp på flere måter, sier han og smiler litt av tvetydigheten i ordene.

«Få meg på for faen!» kom ut i 2005, og har blitt en litterær suksess, som har gitt forfatter Olaug Nilssen til navnet «nynorskens nye dronning». Filmatiseringen hadde premiere i Forkastet r udberg-sviske august. Mens filmen fokuserer kun I stykket er det også lagt vekt på på én person, følger denne dramatimultimediavirkemidler, blant annet seringen tre kvinner. Oppsetningen er et samarbeid mellom Hordaland ved bruk av storskjerm bak på sce og Sogn og Fjordane Teater og vises nen. Lek har vært et nøkkelord i på Fana kulturhus fra 22. november. oppsetningen. – Vi sang blant annet «Ut mot havet» utenfor Stortinget i Oslo. Ler av de voksne Vi møter forfatteren selv og skuespil- Mange gikk forbi og lurte på hva vi lerne som er med på å blåse liv i hen- holdt på med. Det var en morsom nes litterære univers, på Logen Bar scene. Men den ble ikke brukt i den for en prat. Tiril Engelstad, Anne E. ferdige versjonen, skjønt noen av Kokkinn, Katrine Lunde MacKenzie, bildene derfra er tatt med, forteller Lykke Kristine Moen,Kyrre Eikås Reitan. Ensemblet er enige om at en Ottersen, Linn Pettersen, Lars Melsæter Rydjord og Hanne Skille av genistrekene til forfatter Olaug Reitan har nettopp kommet tilbake Nilssen er å skrive om mer komplekse kvinneskikkelser. fra turné i Sogn og Fjordane. – Altfor ofte i drama er kvinner – Siden 22. september har vi spilt stykket, og vi har fått mye fin opp - enten bare den som noen blir formerksomhet der, forteller Hanne elsket i. Her er de mer utfyllende Skille Reitan, som spiller hovedper- beskrevet, mener Tiril Engelstad. Olaug Nilssen synes at det har sonen Alma.   vært vel mye oppmerksomhet og – Når vi har spilt stykket har vi merket at det er stor forskjell på hvor hype rundt «Få meg på for faen!» – Samtidig setter jeg pris på at så publikumler, de som er tenåringer ler mange er interessert i boka. Jeg tror gjerne av de voksne i stykket, mens de på sin side ler av gjenkjennelighe - nok at det må bety at det er noe med hovedpersonen Alma, som treffer ten i de unge, sier hun. Skuespillerne er enige om at publikum, sier 34-åringen. Sunnfjord-dialekten i stykket var den største utfordringen. – Spesielt for oss som er østlendinger, ler Anna E. Kokkinn, som spiller Almas mor. Få menn Lykke Kristine Moen fra Bergen spil ler den radikale venninnen til Alma. Hun husker at hun leste romanen da hun selv gikk på videregående. – Jeg og venninnene mine syntes det var utrolig bra at en forfatter klarte å sette ord på slike tanker. Hun klarte å få frem ting som andre bøker ikke har gjort før, sier Moen. Ensemblet består i all hovedsak av kvinner. Lars Melsæter Rydjord, som spiller Arthur og som Alma

ENSEMBLET: Linn Pettersen, Lykke Kristine Moen, Hanne Skille Reitan, Lars Melsæter Rydjord, Olaug Nilssen, Tiril Engelstad, Anne E. Kokkinn og Katrine Lunde MacKenzie spiller i sentrale roller i «Få meg på for faen». Foto: Nils Gjerstad


nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

«Poetisk historieforteller»

Haddy N’jie er både journalist, forfatter og musiker. Kvinnen som debuterte med albumet «White lies» i 2005, fikk gode kritikker for sitt tredje album som kom ut i 2010. «På «World Of The Free» viser Haddy N‘jie hvordan hun har vokst som poetisk historieforteller.», uttalte Mode Steinkjer i Dagsavisen og trillet en femmer på terningen. Onsdag 23. november spiller Haddy N´jie på Madam Felle.

i Fana

e. Nå kommer ensemblet til Fana Kulturhus.

31

Synger for god jul i øst 27. november skal koret Compagniet i samarbeid med Marianne Juvik Sæbø og bergensduoen Fliflet/ Hamre holde julekonsert i Bergen Frikirke. Overskuddet går til Misjon Uten Grenser sitt God Jul i Øst-prosjekt. I dagene før kommer konserten også til å bli arrangert i Norheimsund og i Stord kirke. Compagniet fra Bergen er et kor med mellom 15 og 20 sangere. Foto: Trude Brun Wilhelmsen

I byen Scene Tirsdag 22. november: Knutsen og Ludvigsen, Den Nationale Scene klokken 16.30 Få meg på, for faen!, Fana Kulturhus, Nesttun klokken 19.30 La Cage Aux Folles, Den Nationale Scene, klokken 19.30 Når det slutter å regne, DNS Småscenen, klokken 19.30 Flink med folk, Hotel Neptun, klokken 21.00 Onsdag 23. november: Knutsen og Ludvigsen, Den Nationale Scene klokken 16.30 Vestlandsrevyen II, Logen Teater, klokken 19.00 RaskeMenn Show 2&3, Ole Bull Scene, klokken 20.00 Stand Up Bergen Klubb, Rick’s-kjelleren, klokken 21.00 Torsdag 24. november: Hoppsasa Skavank, Studio Bergen, klokken 19.00 Vestlandsrevyen II, Logen Teater, klokken 19.00 RaskeMenn Show 2&3, Ole Bull Scene, klokken 20.00 Få meg på, for faen!, Fana Kulturhus, Nesttun klokken 19.30 La Cage Aux Folles, Den Nationale Scene, klokken 19.30 Når det slutter å regne, DNS Småscenen, klokken 19.30 Fra Puddel til Chihuahua, Kosmo, klokken 20.00

I byen Konsert Tirsdag 22. november: Clutch, USF Verftet, klokken 21.00

Flink med folk, Hotel Neptun, klokken 21.00 Fredag 25. november: Knutsen og Ludvigsen, Den Nationale Scene, klokken 16.30 Putti Plutti Pott, Grieghallen, Griegsalen, klokken 16.30 Hoppsasa Skavank, Studio Bergen, klokken 19.00 RaskeMenn Show 2&3, Ole Bull Scene, klokken 19.00 La Cage Aux Folles, Den Nationale Scene, klokken 19.30 Når det slutter å regne, DNS Småscenen, klokken 19.30 Standup Juleshow 2011, Rick’s-kjelleren, klokken 19.00 og 21.30 Vestlandsrevyen II, Logen Teater, klokken 19.00 Flink med folk, Hotel Neptun, klokken 21.00 Fra Puddel til Chihuahua, Kosmo, klokken 21.00 Klypa, Ricks Teater, klokken 21.00 Lørdag 26. november: Putti Plutti Pott, Grieghallen, Griegsalen, klokken 13.00 og 15.30 og 18.00 Knutsen og Ludvigsen, Den Nationale Scene, klokken 15.00 La Cage Aux Folles, Den Nationale Scene, klokken 18.00 Når det slutter å regne, DNS Småscenen, klokken 18.00 Fra Puddel til Chihuahua, Kosmo, klokken 18.30 og 21.00

Flink med folk, Hotel Neptun, klokken 19.00 Klypa, Ricks Teater, klokken 18.30 og 21.00 Hoppsasa Skavank, Studio Bergen, klokken 19.00 RaskeMenn Show 2&3, Ole Bull Scene, klokken 19.00 Vestlandsrevyen II, Logen Teater, klokken 19.00 Standup Juleshow 2011, Rick’s-kjelleren, klokken 21.00 Søndag 27. november Putti Plutti Pott, Grieghallen, Griegsalen, klokken 13.00, 15.30, 18.00 Adventspøkelset, Hordaland Teater, Stend, klokken 15.00 Knutsen og Ludvigsen, Den Nationale Scene, klokken 16.30 Når det slutter å regne, DNS Småscenen, klokken 19.30 Bjarte Alene, Den Nationale Scene, klokken 20.00 Mandag 28. november Knutsen og Ludvigsen, Den Nationale Scene, klokken 16.30 Når det slutter å regne, DNS Småscenen, klokken 19.30 Bjarte Alene, Den Nationale Scene, klokken 20.00

Litt sprekere? Bli medlem nå!

Onsdag 23. november: Haddy Njie, Madam Felle, klokken 21.00 Torsdag 24. november: Ønskekonsert, Grieghallen, klokken 12.00 Operatallerken, Grieghallen, Griegsalen, klokken 18.00 Siegfried med Kent Nagano, Bergen Filharmoniske Orkester, klokken 18.00 Skaidi, USF Verftet, klokken 21.00 Paul Di’Anno, Garage, klokken 22.00 Navigators + Dig Deeper, Hulen, klokken 22.30 Fredag 25. november: Putti Plutti Pott, Grieghallen, Griegsalen, klokken 16.30 Helene Bøksle, Julekonsert, Johanneskirken, klokkedn 19.00 Danko Jones, USF Verftet, klokken 21.00 Fire Walk With Me 1, Hulen, klokken 22.00 El Cureo, Teglverket, klokken 22.30 Violet Road, Madam Felle, klokken 22.30 Lørdag 26.november Julekonsert med Divisi,Bergen Domkirke, klokken 20.00 Barco, Ole Bull Scene, klokken 21.30 Bernhoft, Peer Gynt-salen, klokken 22.00 Stan Ridgway, Madam Felle, klokken 22.30

Julegave til deg selv?

Tren un for k

r 12 sette

ut

* For

, 99

Ut ! året

mnd

avtale

t

og id fra

med

.12.

01.01

Åsane

Danmarksplass

Drotningsvik

Mathopen

55 33 44 00-1

55 29 43 01

56 90 14 75

56 90 19 09

Os

Fyllingsdalen/

Straume

Ågotnes

56 30 22 66

Sissels 55 15 43 00

56 90 19 00

56 90 14 70

Kleppestø

Strusshamn

Knarvik

55 33 44 00-2

55 33 44 00-2

56 35 64 64


32

▍Annonse SKUMPLAST-SØM

Hytter og leiligheter Alle barn som lager julestjerne til oss, kommer gratis inn i adventshelgene. Vær kreativ og ta stjernen med til oss på VilVite!

TIL LEIE Ny avis PÅ GEILO Hver tirsdag

SALMAKEREN I BERGEN

tlf. 478 08 300 - Helen

Til adventskalenderen VilVite-butikken har mange gøyale og rare kalendergaver fra 5,-. Alle er sukkerfrie.

Fiseputer 25,-

Omtrekking, møbeltapetsering, søm av puter, båtkalesjer, salmakerarbeid, tilskjæring av skumplast m.m. Med over 40 års erfaring BIL OG BÅTINTERIØR yter vi den beste service!

Over 120 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid. • Gratis samtale i hjemmet • Alle prisklasser - forhåndspris

• Egen blomsteravdeling • Gravmonumenter

Dreggsallm, 5003 Bergen, e-post: post@koba.no

Telefon: 55 300 800 www.koba.no

Fiseputer er like morsomme som de ekte, men uten lukt!

Velg alltid en mester!

Litlåsveien 8, 5132 Nyborg Tlf. 55 18 50 45 www.zorbabilogbåt.no

25 år!

Kontor og utstilling i Kringsjåveien 119

LAR NY POELL MOD

1984-2009

- Oppvarming & kjøling - Bedre inneklima med aktiv luftrensing - Lavere strømregning - Gratis og uforplik-

Tlf./vakttlf. 55 34 77 60 - Åpningstider: man-fre. 9-16 e-post: post@laksevaag-ror.no - Hjemmeside: laksevaag-ror.no

Diverse blyanter og viskelær

5,-

www.bosshenting.no

Glidefly 10,-

Ta kontakt med din lokale salgsrepresentant. eller besøk vår butikk Lyngveien 2, Knarvik Tlf. 55 90 06 76 for et godt tilbud! FRA

Vi henter boss, rot og skrot. Gjør det enkelt! Du peker vi bærer. Ring 979 62 677

R

PRISE

Lars Øyvind Veland tlf. 977 74 200 Raymond Rosenlund tlf. 995 71

Gravferd slik pårørende ønsker det. Verdighet - Omtanke Lavere priser

Sprettballer 10,-

0,-

14.99

AUTORISERT TOSHIBA FORHANDLER

Lek og læring i pakkene Lab-sett fra 349,-

Ulike små laboratorier for vann, elektro, kjemi og astronomi!

Natlandsveien 8

DØGNVAKT 55 20 23 00

www.total-service.no

Trenger du elektriker?

DITEC LAKKBEHANDLING

Hva med en sjekk av ditt elektriske anlegg?

Prøv hjemme 149,-

Ring tlf. 55 11 83 00 For avtale Døgnvakt

Alt i elektriske installasjoner Timesbestilling for servicebil

• Vinteren er her, • få bilen behandlet med Ditec... • Gjør det ikke selv. • En glans, som vi på forhånd ikke trodde var mulig. • Er effektiv og gir langvarig rustbeskyttelse. • Utfører alt innen bilpleie, også dekkskift. • Vi har dekkhotell.

Over 100 kule eksperimenter med hverdagslige ting. Perfekt til innedager! OTERA DELTA AS

Godt tips: Årskort og gavekort Med årskort kan du gå på VilVite så mye du vil i et år. Barn: 280 * – Voksen: 420 *

Gavekort kan brukes i butikken eller til billett. Du bestemmer verdien.

* Prisen gjelder frem til 31.12

Åpningstider desember Tirsdag - fredag kl. 9 - 15 Lørdag - søndag kl. 10 - 17 Mandag stengt

vilvite.no

Butikken har utvidete åpningstider.

Kokstad Bilpleie tlf. 957 24 881 / 930 12 553

OTERA DELTA AS • Nedre Nøttveit 62 Pb. 196 Rådal • 5858 Bergen Tlf. 55 11 83 00 firmapost.vest@otera.no • www.otera-delta.no

FANA HUSFLIDSLAG arrangerer sitt tradisjonelle

Julemarked

ner

.

tstillere

nye u du flere

I år fin i Bjarghallen Stavollen på Stend Lørdag 26. november kl. 10-17 Søndag 27. november kl. 10-16

Salget er i underetasjen i Bjarghallen og i begge etasjer i Bjarghuset, hvor det også er kafe og loddsalg, husk kontanter!

Velkommen. Gratis adgang. Følg skilting fra Stend.


33

Hold deg trygt på veien hele vinteren. Nå har vi

40-60 % rabatt

Moment Kommunikasjon

nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

på lagerførte vinterdekk! Vi fører dekk til person- og varebiler.

Vi tilbyr nå

50% rabatt

EU-kontroll ? Sjekk når din bil skal på EU-kontroll på www.meca.no

Vi rydder lageret for sommerdekk:

55 % rabatt på alle lagerførte dekk. Priseksempel vinterdekk: Continental CVC5 175/65R14:

Kumho 215/60 R 16:

Continental CVC 5 195/65R15:

Kumho 185/65R14:

nå kr 861,-*

nå kr 996,-*

nå kr 500,-*

nå kr 1 178,-*

Telefon 55 38 04 44

*Arbeid/montering kommer i tillegg.

Minde: Fabrikkgaten 6, 5059 Bergen, Fax. 55 38 04 45 Midttun: Totlandsveien 8, 5224 Nesttun, Fax. 53 00 89 21

Minde Dekksenter

Du finner oss i Fjøsangerveien 70A, like ved Kverneland Bil

www.autoteambergen.no

Tlf: 55 98 43 00

Totalt

100.00ve0rdki r

Meld deg på

i gave

Kundeservice

tlf.: 215 00 780 (man-fre: 09-15)

ÅRETS STØRSTE JULEKALENDER Årets gavedryss er i gang. Send SMS JUL6 til 1906 for å melde deg på julekalenderen. Vær med i konkurransen og vinn flotte gaver hver dag i desember til og med julaften!

fra SMS&VINN

Samsung Vinn S

Vinn

iPhone 4S

Superpakke 46” Smart TV 5” surfeplate Hjemmekino

24 luker med flotte

GAVER til deg!

Vinn

iPad 2

Vinn

Canon kamera

Vinn

5000 kr

For å vinne, send SMS JUL6 til 1906 NÅ! Ny Quiz og nye gaver hver dag! Hele Julekalenderen koster kun kr 198.- (ikke abonnement) Ordinær sms-takst tilkommer ved innsendelse av svar. 16 åårs aldersgrense. Kontura AS. Vinnere blir oppringt og publiseres på smsogvinn.no

Med forbehold om trykkfeil.

Har du husket

på EU-kontroll for Vestbo sine medlemmer. Gyldig medlemskort må fremvises.


34

▍Livsstil Tegneserie

bEST PRIS

Gullsmeden i

Stort

utvalg!

av

Forsikri

UNHJEM GULL &

Midttuns Eftf - Chr.Mi

55 90 12 80 - hjerte

Anmeldte dødsfall Dødsdato

Navn

14.11.2011 til og med 18.11.2011

Fødselsdato

Dødsdato

26.10.2011 Andersen, Kari Randi Nøttveit 25.02.1940 10.11.2011 Asbjørnsen, Magnus Nikolai 30.04.1934 15.11.2011 Bjørnestad, Kitty Sofie 16.04.1915 10.11.2011 Blom, Odd 02.04.1924 13.11.2011 Brekke, Mira Eskeland 26.04.1989 16.11.2011 Bruvik, Olaf Malvin 06.12.1922 12.11.2011 Bøen, Inger 10.05.1925 11.11.2011 Christensen, Inger Johanne 01.04.1921 12.11.2011 Christophersen, Egil 27.01.1949 13.11.2011 Eilertsen, Gustav Eilert Jacob 28.05.1926 15.11.2011 Foss, Ingrid Synnøve 03.07.1925 12.11.2011 Furre, Turid 04.05.1928 14.11.2011 Haukås, Jonas Nikolai 03.09.1931 14.11.2011 Herland, Ragnar Normann 20.04.1932 14.11.2011 Hesjedal, Ruth 04.12.1917 10.11.2011 Howsmo, Bjørg 18.07.1929 28.10.2011 Igelkjøn, Kari Reidun 16.07.1947 11.11.2011 Jansen, Torny Astrid 15.02.1932 25.10.2011 Karlsen, Sigmund Olaf 19.05.1929 07.11.2011 Klaussen, Harald Margido 13.03.1941 11.11.2011Lambertsen,Jytte 05.04.1925 13.11.2011 Lian, Elisa Johanna 13.10.1927 06.11.2011 Loen, Per Sigurdsen 02.03.1930 10.11.2011 Lygre, Vally Margrethe 21.02.1926 13.11.2011 Marhaug, Aina Wenche 27.02.1941

Navn

Fødselsdato

12.11.2011 Meyer, May 12.05.1942 12.11.2011 Mikkelsen, Margrethe Ellinor 13.08.1920 31.10.2011 Nordeide, Arne 09.03.1930 10.11.2011 Oen, Arthur Paul Sigvald 08.08.1929 13.11.2011 Olaissen, Reidar Harry 06.05.1957 10.11.2011 Pedersen, Inger Margrethe 14.05.1928 12.11.2011 Rennesvik, Eilert 05.04.1940 13.11.2011 Skår, Esther Johanne 28.12.1931 11.11.2011 Skaar, Rannveig Karin 26.04.1939 09.11.2011 Sleen, Liv 05.02.1955 25.10.2011 Smådal, Karen 31.07.1915 11.11.2011Solensteen,Helga 18.07.1935 09.11.2011 Songstad, Agnes Kjær 13.05.1920 10.11.2011 Strand, Inger Johanne 12.01.1928 13.11.2011 Sæthre, Borghild 11.07.1946 25.10.2011 Tande, Bjarte 21.03.1969 12.11.2011 Tvedt, Bjørn Johannes 25.07.1920 11.11.2011 Vedå, Julie Marit 06.06.1927 15.11.2011 Vinnes, Ingeborg 03.05.1921 10.11.2011 Vågenes, Ingrid Kristine 28.04.1921 10.11.2011Wold,Klara 28.07.1923 10.11.2011 Wærenskjold, Siegrid Anni 27.08.1941 Martha 05.11.2011 Wågenes, Ove Martin 13.02.1949 13.11.2011 Øren, Svein Magnus 24.10.1943

Gullsmeden i

80

av Bergen

Jan Patrick Løkkebø Samuelsen og Merethe Cathlin Hagewick giftet seg i Alversund Kirke 06.08.2011 Foto: FROST STUDIO

K

UNHJEM GULL & SØL

Gullsmeden i

av Bergen

Nattåpent

Torsd 24.nov

25 % Alle varer* 20 %

Bestikk

UNHJEM GULL & SØLV A/S

Midttuns Eftf - Chr.Michelsens gt. 1

55 90 12 80 - hjertetavbergen.no

55 90 12 80 - hjertetavbe

E-avis

Les nye og tidligere utgaver på byavisen.net/e-avis

Ikke V.Bergen og barnebestikk

Chr . Mi

ch.g

t.

Strandgt. Strandgt.

GULL kjøpes

*

Midttuns Eftf - Chr.Michels

Camilla Skavøy og Espen Vik viet i Salhus Kirke 8.oktober 2011. Fotograf Elin Andersen.

Torgalm. Torvalm.

Forlovel


▍Annonse Annonse for Arken tannlegesenter

ANNONSE NOVEMBER 2011

nr.2

ROCKER SEG GJENNOM BEHANDLINGEN:

KONSERTOPPLEVELSER FRA TANNLEGESTOLEN

Åpningstider: man-fre: 07-22 lør-søn: 08-20 Tlf : 55 19 77 50

“Arken er åpent både kveld og helg, det passer perfekt for min travle hverdag!” - Trude 34 år

“Jeg sparte tid på at Arken har tannpleiere, tannleger og spesialister på samme sted.” - Frode 52 år

Godt humør: musikkopplevelser på skjermen fra tannlegestolen er med på å skape harmoni både for ansatte og pasienter på Arken Tannlegesenter.

Med storskjerm og sorroundlyd i behandlingsrommene tilbys pasientene på Arken fullverdige konsertopplevelser fra tannlegestolen. Du hadde nok aldri gjettet at Dire Straits, Michael Jackson eller Rihanna kunne være tilstede i rommet mens du fikk ordnet tennene dine, men de opptrer faktisk alle på Arken Tannlegesenter. I hvert fall nesten.

t e l e f o n : 55 19 7 7 5 0

Musikktannlegen

informasjon

- Da jeg startet dette tannlegekontoret for 25 år siden var noe av det første jeg gjorde å henge opp høytalere i taket. Det er vitenskapelig dokumentert at musikk har en avslappende effekt. Ingen gleder seg til å gå til tannlegen, men muligheten til å høre og se film og musikk under behandlingen gjør at pasientene mine får noe hyggelig å fokusere på. Det skaper en mer avslappende og trivelig situasjon, forklarer sjefen for Arken Tannlegesenter.

OM ARKEN TANNLEGESENTER

- Vi har innstallert storskjermer og prosjektorer i flere av våre behandlingsrom. Kombinert med sorroundlyd gir det konsertopplevelser for våre pasienter, sier leder for Arken Tannlegesenter, Ulike pasienter velger Paul-Arne Hordvik. ulike typer musikk. - Jeg har en eldre, tøff Han underholder pasienter, MC-mann som alltid med og uten tannlege- vil høre på Rihanna, skrekk, med konsert- forteller tannlegen, som opptak av artister fra selv sverger til The Eagles, ulike sjangre. når han får velge.

Arken Tannlegesenter ligger på Åsane Storsenter, tidligere Arken. Arken Tannlegesenter har nesten 70 ansatte, blant dem tannleger, tannpleiere og spesialister. Arken Tannlegesenter har åpent alle dager hele året.

Arken Tannlegesenter gjør sitt beste for å gjøre tannlegebesøket til en positiv opplevelse.

Lettkledde dansere Med hundrevis av DVD-er å velge i, er utvalget stort.

kunde som hadde fått Arken Tannlegesenter anbefalt av mannen sin. Hun likte muligheten for å se konsertopptak under behandlingen, og fikk se en DVD med Robbie Williams. Men han har noen frekke, lettkledde dansere på scenen, og da kvinnen fikk se dem ropte hun, med munnen full av skyllevann: ”Nå skjønner jeg hvorfor Sverre har vært så mye hos tannlegen i det siste”, forteller Arken-tannlegen Paul-Arne med en latter.

“På Arken kan jeg se konsert-video på storskjerm med sorround under behandlingen!” - Pål 32 år

“Det jeg liker med Arken er alle de flinke og blide menneskene som jobber der.” - Ingebjørg 68 år

Han understreker at de selvsagt også tilbyr tradisjonell tannbehandling uten musikk og video.

“Nå skjønner jeg hvorfor Sverre har vært så mye hos tannlegen i det siste!” Kunde til Paul-Arne Hordvik, tannlege

To pasienter ser sjelden den samme konserten. Akkurat det kan skape misforståelser: - Jeg hadde en kvinnelig

- Men mange velger litt musikk og underholdning, fordi det gjør besøket her morsommere, sier Paul-Arne Hordvik.

IDÉ INTERVJU TEKST DESIGN FOTO www.opus.no telefon: 55 21 41 50

35


Foto: Øivind Hjelmen Foto: Tom Haga

Slapp av – nyt utsikten. La tankene fly. Du reiser med Kystbussen.

- nr 42 - 2011 - www.byavisen.net

Med Kystbussen reiser du enkelt fra sentrum til sentrum.

t å! La bilen s

Vi har mange daglige avganger fra både Bergen og Stavanger. Flere av disse er direkteruter. Det betyr kortere reisetid for deg! Rutetider og de aller billigste billettene finner du på kystbussen.no.

w w w.ky s t bus s en.no

Byavisen - avis42 - 2011  

Byavisen Bergen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you