Page 1

Musikk

Interiørgründere

Ungt band fra Sotra

– Det handler om kamp og strid

Hjelper bergensere med hjemmene sine.

side 34

Side 14-15

Fra harepus til stand-up Eirik del Barco Soleglad har travle dager. Side 38

Nr. 37 - 26. oktober 2010

Teaterfestival for barn

Vil bort fra klassikerne. Side 36-37

Trådløse hodesett forstyrrer mobilnettet Side 3

Naboprotest mot nybygg på Nøstet Naboene på Nøstet reagerer på det de kaller brutalistiske byggeplaner. Utbyggerne mener planene gjør nabolaget bedre.

Side 4-5

Aktuelt Lokalt ▍3 Livsstil Mat ▍8 Livsstil Interiør ▍14 Meninger ▍16 Kultur I byen ▍33 Kultur Scene ▍36

Vi selger god søvn...

madrass-salg » » » » » »

Direkte fra fabrikk Fjærmadrasser - skumplast - latex Overmadrasser og barnemadrasser Alt kan lages etter mål Alle Wilton tepper ÷ 50% Se også vår annonse på side 23

CORONET MADRASSER AS

Industrihuset - 5265 Ytre Arna - Tlf. 55 24 80 60/55 24 73 73 Produksjon av Coronet madrasser - www.arna-coronet.no Åpningstider: Man.-fre. 9-16.00 · tors. 9-19 · lør. 10-15

INSIDE DESIGN AS • VEITEN 1 • BERGEN 55 55 33 66 • WWW.INSIDEDESIGN.NO

Voss seng


2

nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

Santana i Bergen

Aktuelt

Fredag spiller gitarlegenden Carlos Santana i Vestlandshallen. Dette er en av to konserter i Norge denne gangen. Samtidig er Santana aktuell med nytt album. Denne gangen har han spilt inn et knippe av de mest kjente rockelåtene og riffene som finnes, med sanger som «Smoke On The Water», «Whole Lotta Love», «Back In Black» og «Riders On The Storm».

▍33 La Bydelsstyrene leve

Meninger Synspunkt tilgang til lokale folkevalgte som kan ivareta ombudsrollen ovenfor innbyggerne og være Hans-Carl Tveit (V) et bindeledd til de sentrale politiske organene i Bergen. Det var derfor en viktig seier for nærnestleder i komité for kultur, idrett og næring demokratiet at vi etter kommunevalget for 3 år Bergen kommune siden fikk på plass de nye Bydelsstyrene som nettopp skulle ha en nærdemokratifunksjon. Beslutningsmyndighet ble dessverre ikke så stor som vi i Venstre hadde ønsket, men det viktigste var at innbyggerne fikk tilbake en arena for å møte ”sine» lokale” folkevalgte. Dette vil de BERGEN HAR VÆRT med på å gjennomføre store og små severdigheter enten det er i senden Europeiske lokaldemokratiuken. Det har trum eller i nærområdet sitt og de vil gjerne tre Byrådspartiene, Fremskrittspartiet, Høyre i den forbindelse vært ulike aktiviteter i regi ha et ord med i laget når det skjer ting lokalt. og Kristelig Folkeparti nå ha en slutt på. Eller av bl.a. flere bystyrekomiteer og Bydelsstyrer. Stor var derfor forskrekkelsen når Byrådet med vil egentlig Krf det? Aktiviteten varierte, men et levende demokrati et pennestrøk vil avskaffe nærdemokratiet i må bygges nedenfra ved at engasjerte Borgere Bergen ved å fjerne Bydelsstyrene for å spare AT BYRÅDET FORESLÅR å legge ned Bydelsstyrene hører ikke hjemme i et parlatar initiativ og bry seg om nærmiljøet, Bydelen penger. mentarisk styringssystem. Byrådet har faktisk og kommunen de bor i og ved at sentrale poliingen kompetanse til å legge seg bort i hvortikere lytter og følger opp det som skjer utenfor DAGENS BYDELSSTYRER har vært viktige for å revitalisere lokaldemokratiet i Bergen dan Bystyret, som byens øverste organ, velger å Rådhuset. og vi i Venstre har i alle år vært tydelige på organisere sitt arbeid i Bydelene. Det virker som BERGENSERNE ER KJENT FOR å være glad at i en så stor kommune som Bergen er det de har glemt at det er Bystyret som har oppi byen sin og stolt over å kunne vise frem både viktig at innbyggerne har kort vei og lett nevnt Bydelsstyrene og fastsatt fullmaktene til

Aktuelt Uken som gikk

Byrådet. Kanskje de heller skulle se på antall byråder, rådgivere og byrådsavdelinger før de gikk løs på Bydelsstyrene. Nærmere ”statskupp” kan en vel egentlig ikke komme i måten Bergen styres på. I den forbindelse er det også viktig å minne Høyre om at når Oslo i sin tid innførte parlamentarisme, som første kommune i Norge, ble det uttalt klart fra sentrale Høyrefolk at ”byparlamentarismen forutsetter et bydelsdemokrati for ikke å bli for sentralistisk”. FØR 1972 VAR BERGEN ganske oversiktlig og det var stort sett enkelt å følge med på hva som skjedde i byens styre og stell. Men etter den store kommunesammenslåingen ble avstanden større, ikke bare rent fysisk, men også mentalt. For når de fire kommunene, Arna, Fana Laksevåg og Åsane ble en del av ”Byen” gikk det ikke lang tid før krave om nærdemokrati i bydelene kom på den politiske dagsorden og de første Bydelsutvalgene i Bergen så dagens lys. Efter en heftig debatt i Bystyret ble det vedtatt å opprett 20 Bydelsutvalg som det het den gangen. De hadde begrensete fullmakter på det økonomiske området men var viktige i arbeide med å utvikle nærdemokratiet og minske avstanden mellom sentrum og periferi i byen vår. DEN NESTE REFORMEN kom i 1988 når antallet bydelsutvalg ble redusert til 12 og hvor de fikk reell makt på flere områder, bl.a. skjenkebevillinger, navnesaker og en del spørsmål på kulturfeltet og i pleie og omsorgstjenestene. I till fik de et ord md i laget om utbyggingsplaner, trafikkspørsmål for å nevne noe. Men når Bergen innførte parlamentarismen i 2001, samtidig med en stor Bydelsreform, hvor bydelsstyrene fikk vide økonomiske fullmakter gikk det dessverre galt. Men det betyr ikke at vi skal legge ned dagens bydelsstyrer, tvert imot. For i vinter ble det nedsatt et utvalg som jeg leder og som fik i oppdrag å gjennomgå og evaluere dagens bydelsstyreordning. Det som er interessant i i så måte er bl.a. at den spørreundersøkelse som er gjennomførte og som viser at det er et flertall, både i Bydelsstyrene og i Bystyret som ønsker å beholde og utvikle Bydelsstyrene som en del avnærdemokratiet. Vi kan være uenige om fullmaktene og oppgavene de skal ha, men det er klart at på enkelte saksområder kunne de nok avlaste noen av bystyrekomiteene, men også Byrådet. Som mange ganger før er det Krf som sitter med nøkkelen og signalene fra partimedlemmene deres er tydelige på at bydelsstyrene må fortsette. Men også Høyre kan bidra, eller vil de helst glemme at sentrale Høyrefolk i sin tid uttalte at byparlamentarismen forutsetter et bydelsdemokrati for ikke å bli for sentralistisk? I så fall lurer jeg på om det er noe poeng å markere den Europeiske demokratiuken neste år i Bergen?

MELANKOLI: Verftet torsdagskveld. Snøstorm ute. En erfaren britisk melankoliker med slitte cowboyboots og tremannsorkester avslutter en større turné i Norge. Tom Mc Rae har flere ganger erklært sin kjærlighet til Bergen hvor han også har dratt for å skrive låter fra bergenske hotellrom med utsikt til vestnorsk regnvær og hus som klynger seg oppover Fjellsiden. Men bo her? –Jeg kan ikke bo i en by som har egne paraplystativ, har den durkdrevne melankolikeren fastslått. Men han lover å komme tilbake. Foto: Silje Stavrum Norevik

Byavisen Avisprodukter AS Krokatjønnveien 15 - 5147 Fyllingsdalen Tlf: 55 17 36 50 - Fax: 55 16 50 75 redaksjon@byavisen.net annonseinfo@byavisen.net Ansvarlig redaktør: Ole Tom Kolstad


nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

Aktuelt ▍2-6

Livsstil ▍8-15

Meninger ▍16-17

Kultur ▍33-40

3

På Tv ▍43

Bispekontoret skapte krøll på linjen

UT PÅ LETING: Post- og teletilsynet rykket ut med peilere, som ledet frem til Strandgaten 198, hvor Bjørgvin bispedømmekontor holder til. Foto: Camilla Aadland

OVERRASKET: Bjørg Lutnæs (til v.) og Sofrid Rogn ble begge overrasket da en mann fra PST plutselig stod på døren, med et digert måleapparat. De kunne vise frem kvitteringer på at hodesettene var kjøpt lovlig i en butikk i Bergen.

Da Netcom fikk problemer med mobilnettet på Tollbodalmenningen, viste det seg at Bjørgvin Bispedømmekontor var synderen. Camilla Aadland camilla@byavisen.net

I slutten av september gikk alarmen hos Netcom. Det viste seg at noe forstyrret basestasjonen for 3G mobiltelefoner på Tollbodalmenningen. Dagen etter rykket Post- og teletilsynet (PT) ut med målebil for å finne ut hvem som forstyrret mobilnettet. – Ved Strandgaten 198 ble det målt et uønsket signal og PT gikk over til måling/ peiling til fots. Signalet ledet frem til Bjørvin Bispedømmekontors lokaler, heter det i et forklaringsbrev som Post- og teletilsynet har sendt til bispedømmekontoret. OVERRASKET På bispedømmekontoret var besøket fra Postog teletilsynet helt uventet. – Det var helt greit, for vi hadde ren samvittighet. Men vi ble overrasket. De kom med et apparat som gjorde utslag og sa at her har vi funnet syndebukken, sier IKT-rådgiver Solfrid Rogn hos Bjørgvin bispedømmekontor. Det viste seg at støyen kom fra to trådløse hodesett for telefon, som aldri skulle ha vært på det europeiske markedet. De to hodesettene benyttet frekvenser i Netcoms frekvensområde og forstyrret dermed mobilnettet. – Vi har kjøpt hodesettet til nesten to tusen

kroner i en butikk her i Bergen. Hvem skulle kjøpt her i Bergen for over to år siden. Nå har trodd de ikke kunne brukes, sier førstekon- vi fått nye hodesett av butikken, det var helt sulent Bjørg Lutnæs, som var en av dem som uproblematisk, forteller Rogn. Hodetelefonene som ble funnet på bispehadde hodesett av feil type. dømmekontoret var CE-merket og skulle dermed kunne brukes i Europa. Det viste LOVBRUDD Netcom har enerett på disse frekvensene i seg likevel at de egentlig var tiltenkt det Norge, noe som betyr at andre ikke kan ta dem i bruk uten egen tillatelse. Senioringeniør Åsgeir Henriksen i PST hadde på forhånd mistanke om at telefoner som ikke skulle vært i Europa, var årsaken til forstyrrelsene. Post- og teletilsynet har til sammen fått – Det var ikke noe de hadde gjort med vilje. 40 henvendelser om mobilstøy. Seks av Det var importøren i Europa som hadde rotet. disse har vært i Bergen. Disse hodesettene skulle aldri ha vært i Europa, – Det skyldes gjerne at bedrifter kjøper sier Henriksen til Byavisen. telefoner på internett som er tiltenkt det I brevet viser han til at bidspedømmekontoamerikanske markedet. Alt utstyr som ret brukte Netcoms frekvenser uten tillatelse og brukes i Norge og Europa skal være at slik bruk er brudd på ekomloven § 6-2. CE-merket. Hvis ikke kan de ikke bru– Ved PTs besøk ble saken løst ved at begge kes i Europa, sier senioringeniør Åsgeir hodesettene ble koblet fra strøm. PT vil derfor Henriksen i Post- og teletilsynet. ikke forfølge saken ytterligere, forutsatt at de Årsaken til henvendelsene som er ikke brukes mer, skriver han. kommet i det siste, er at Netcom har skiftet radiodelen i flere basestasjoner, noe NYE HODESETT som har gjort at de er blitt mer følsomme Solfrid Rogn forteller at det først ble antydet for signaler fra mobiltelefoner i området. at de måtte ha tatt inn hodesett fra USA, som Det betyr at rekkevidden har blitt lengre, ikke var godkjent. – Men det hadde vi ikke, hodesettene våre er

amerikanske markedet. – Ifølge importøren er det 200 slike apparater som er havnet i hele Europa. Foreløpig er det funnet to slike i Norge og to i Danmark, forteller Henriksen.

Mer følsomme basestasjoner men også at de er blitt mer utsatt for støy. – Netcom har også hatt problemer med basestasjonen på Industrihuset på Møhlenpris. Det viste seg at det var en bedrift som hadde kjøpt alle sine trådløse hodesett i USA. Det endte med at de måtte skru dem av og kjøpe nye, forteller Henriksen. Nylig rykket han ut til en familie, som hadde tatt med seg telefon fra Pakistan. Hans oppfordring er som følger: – Det er viktig å passe på at telefonen er ment for det europeiske markedet, sier han.


4

nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

Protesterer mot utb Beboere på Nøstet frykter at tre planlagte kontorbygg vil ta fra dem både sol og utsikt. De mener byggene på nesten 20.000 kvadratmeter ødelegger området. Camilla Aadland

FRYKTER TRAFIKKEN Han har hengt opp en rekke plaka– Vi reagerer på utbyggingsplanene. ter i området, der han advarer mot Bygget er brutalistisk, det blir for utbyggingen. stort. Det vil forringe bomiljøet noe – Vi har skrevet flere merknader voldsomt og ta både lys og utsikt, sier nå som ikke har ført frem. Det er Truls Larsen, som er leder i Nøstet, viktig at dette kommer frem i flere Verftet og Klosteret velforening. kanaler og at flere engasjerer seg i Totalt er det planlagt tre nybygg saken, sier han. som er planlagt i området ved TV2 Lovret håper mange benytter anog Carte Blanche. Disse skal bygges ledningen til å komme med innsigelforan Nøstegaten 72/74 og 78. ser innen fristen, som er 2. november. – Måten byggene er lagt på, hem- Selv reagerer han både på byggenes mer utsyn for de som bor i gatene bak fasong og høyde. husene, sier Larsen. – Utformingen er hensynsløs, de tar ikke noe hensyn til nabolaget, MENER DET BLIR FOR HØYT tordner han. Velforeningen har sendt inn flere Naboene er også kritiske til at det innsigelser på byggeplanene, som er søkt om 180 parkeringsplasser i nå er til høring. Her fremholder de forbindelse med nybyggene. at utbyggingen vil føre til omfattende – Dette vil føre til mye mer trafikk negative konsekvenser både i nabola- et område der det allerede er presset get og bydelen for øvrig. fra før, sier Truls Larsen. – Utbyggerne har ikke tatt hensyn Han har forståelse for at tomten er til noen av merknadene våre. Her har attraktiv og at den må bygges ut. det ikke vært noen dialog med nabo– Men det burde blitt et boliglaget, sier David M. Lovret, som står bygg eller et bygg for kulturformål. bak nettsiden Nøstebukten.org. Han Dessuten må det bygges lavere og har i mange år kjempet for å bevare mer tilpasset den eksisterende treområdet. husbebyggelsen, mener han. Det er spesielt ett av byggene naboene reagerer på. Dette skal opp- NOK TRAFIKKBELASTNING føres i Vestergaten 119 og skal etter Kommunens fagetat er i utgangsNABOPROTEST: Beboere på Dikkedokken avbildet 15 meter fra der innkjørselen til en garasje for 180 biler skal komme. Både Truls planen bli fem etasjer høyt. punktet positiv til at det bygges Larsen (fra v.), David M. Lovret, Elin Foseid, Odd Skudal, Julia Didyk og Nils Øverås håper utbyggingsplanene blir endret. – Vi vil ikke ha bebyggelse over tre næringsbygg i området, men kometasjer. I nåværende omfang vil byg- mer med noen av de samme innven- som skal ligge ved Carte Blanche prosjektlederen. Jacobsen mener parkering. Det er et bidrag som bør get overskygge mange av boligene, dingene som beboerne. bør reduseres med minst én etasje ut utbyggingen vil være bra for være positivt for naboskapet, sier sier Lovret. Fagetaten fremhever at bygget mot sjøen. De er også skeptisk til det området. han. store volumet i de to andre nybyg– Det blir åpnet opp mot sjøen, all – Både naboene og fagetaten gene. Dessuten mener de at antall parkering på overflaten blir borte mener at det bygges for høyt. Er det parkeringsplasser må reduseres. og vi vil lage et stort offentlig torg rom for å gjøre noe med høyden? – Området har i dag nok trafikk- mellom byggene der det i dag er – Det har vi ikke tatt endelig belastning og de nære omgivelsene vil ikke være tjent med ytterligere belastning på dette feltet, skriver fagetaten i sitt notat. camilla@byavisen.net

VED SJØKANTEN: De tre lysegrå byggene ut mot sjøen skal etter planen inneholde en kombinasjon av kultur, medier og kontorer. TV2 og Carte Blanche er nærmeste naboer. Illustrasjon: Rambøll

– BRA FOR NABOSKAPET Rambøll står for utbyggingsplanene, på vegne av J. Berstad Eiendom, som eier flere av byggene i området. Prosjektleder Geir Jacobsen hos Rambøll forteller at formålet med nybyggene er å få arealer for medievirksomhet og kultur. Han mener hensynet til naboene er ivaretatt. – Det er kanskje noen som mister noe utsikt, men ikke mye. Det blir faktisk åpnet mer mot sjøen enn det er i dag, sier Jacobsen til Byavisen. Han anslår at om alt går etter planen, kan byggene stå ferdig om to år. – Det vil ikke være noen som mister sol, det har vi analysert, sier

SOL: David M. Lovret frykter at han og naboene vil miste sol om våren og høsten. Her har han tat forrige uke. Foto: David M. Lovret


▍Aktuelt Lokalt

5

bygging på Nøstet Vil lytte til naboene – Naboene må få komme med sine synspunkter og de må vi lytte til, sier Eirik Hansen i J. Berstad Eiendom, som står bak utbyggingsplanene. Han forteller at bygget skal inne- synspunktene, sier Hansen. holde en kombinasjon av kultur, Naboene reagerer blant annet på medier og kontor. at det bygges for høyt. Etter planen – Men så må jo vi se på hvilke skal det ene bygget bli fem etasjer leietagere som er mulig å få inn, sier høyt. Hansen til Byavisen. – Vi må se på hva som er mulig J. Berstad Eiendom eier tomten i samarbeid med rådgiverne våre. nede på Dikkedokken. I stedet for Hvis det skal senkes ett sted, må det lagerbygget som står der i dag, vil de kanskje bli høyere et annet sted. Det ha nye, moderne lokaler. må jo også være økonomi i dette, sier – Har du forståelse for at naboene han. reagerer på utbyggingen? Også han trekker frem at det vil – Dette er innenfor gjeldende bli åpnet opp ved sjøen. reguleringsplan. Men det er klart at – Vi vil få et offentlig torg der det i vi skal lytte til naboene og ta med oss dag er parkeringsplasser. Vi vil åpne

opp slik at det blir mulig å spasere langs sjøkanten, sier Hansen. Planen er å bygge parkeringshus under bakkeplan. – Naboene frykter at det blir altfor mye trafikk i området? – Det er også noe vi må se nærmere på. Klostergarasjen er jo også i nærheten, sier Hansen.

E HØSTNYmHetEbTutiEkN ken! har ankom

Kjøp VM-genseren 2011 hos oss! Vi har også garn og oppskrift.

ULLFLEECE

stilling til. Det er en lavere høyde på protesterer mot utbyggingen? bygget enn det som kommunedel– Det må vi regne med. Vi har planen for området tilsier. Fagetaten forsøkt på beste måte å ta de hensyn signaliserer at det burde vært lavere vi må til naboskapet. Mesteparten og det vil bli en diskusjon om endelig av bebyggelsen ligger bak TV2 og er løsning, sier Jacobsen. skjermet mot nybyggene, sier han. – Hva synes du om at naboene

tt bilde av solforholdene i nabolaget ved Dikkedokken-Verftet klokken 17.15 om ettermiddagen

Stort utvalg!

50% rabatt!

YTTERJAKKER KNITSHELL Vind- og vanntett

30-70% rabatt!

ULLUNDERTØY Fra kr. 150,Tilbudene gjelder kun i Fabrikkutsalget

Åpningstider: Man-tor 9-17 Fre 9-18 Lør 9-14

Fabrikkutsalget 5721 Dalekvam Tlf: 56 59 54 70 e-post: shop@dale.no www.dale.no


6

▍Aktuelt Lokalt

Brannvesenet vil overta beredskapssystem

VENTER PÅ SVAR: Brannsjef Helge Eidsnes ved Bergen brannvesen ønsker å videreføre beredskapsregisteret i Hordaland. Men først må alle kostnader avklares.

Ved skifte av frontrute, spanderer vi billetten på Bybanen!

40

r

mf

n.

ane

yb aB

BILGLASS SKADE? Kostnadsfri

reparasjon av steinsprut ved kasko/delkasko. Unngå egenandel – ikke vent til ruta sprekker. Vi skifter og reparerer bilglass til alle merker og modeller.

AVD. BERGEN MØLLENDALSVEIEN 1 • TLF. 55 20 86 80

www.glassdrive.no BYGGET FOR VESTLANDSVÆRET

• • • •

Innendørs elementproduksjon Ferdig grunnet kledning Fukt og vindsperre som standard Velg mellom mange standardmodeller eller en «skreddersydd» garasjeløsning • LOBAS® Garasjeport i stål - en sikker portløsning som krever lite vedlikehold

Damsgårdsveien 72, 5058 BerGen 55 34 11 19 • post@bjorgvin-garasjen.no www.bjorgvin-garasjen.no

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 – 16 • Tors 8 – 20 • Lør 11 – 15

Foto: Endre Hovland, Bergen kommune

Bergen brannvesen er villig til å ta ansvar for beredskapssystem som skal gjøre håndteringen av store ulykker lettere. våre egne ressurser, sier brannsjefen. Brannvesenet er ikke villig til å betale noe for å drive systemet videre. – Vi vil i første omgang overta for ett år, men kostnadene må først klargjøres. De må bli på et minimum, sier Eidsnes, som regner med at dette vil være endelig avklart neste uke.

Camilla Aadland camilla@byavisen.net

Planen var at beredskapssystemet, som har fått kortnavnet Narre, skulle bli et nasjonalt ressursregister for brann- og redningstjenestene. Men som Byavisen tidligere har skrevet, er dette stoppet på grunn av pengemangel. Dermed spøkte det også HÅPER PÅ NASJONALT SYSTEM for registeret som allerede er i Han har ikke gitt opp håpet om at det bruk i Hordaland. Årsaken er at fremdeles kan utvikles et nasjonalt Direktoratet for samfunnssikkerhet beredskapsregister. og beredskap (DSB), som har hatt – Vi ser for oss at det kan komme ansvar for en pilotversjon av syste- på den nasjonale dagsorden igjen met i Hordaland, trekker seg ut. og at det kan videreføres på sikt, sier han. VIL IKKE BETALE Å rulle ut systemet i hele landet er Bergen brannvesen åpner nå for å fort- i en evalueringsrapport anslått til 12 sette driften av beredskapsregisteret. millioner kroner. DSBs anbefaling – Vi har som intensjon å overta er å sette det i gang trinnvis i ulike dette. Hvis det blir lagt i skuffen, regioner, noe som vil koste 1,5 – 2 frykter jeg at det aldri vil bli tatt opp millioner kroner for hver region. igjen og da er mye godt arbeid bortPilotprosjektet i Hordaland kastet, sier brannsjef Helge Eidsnes i omfattet blant annet politiet, helseBergen brannvesen til Byavisen. vesenet, brannvesenet, sivilforsvaret Registeret skal gi en oversikt over og Hovedregningssentralen for Sørrednings-, beredskaps- og spesialis- Norge. tressurser som kan benyttes i forbin– Tanken er at alle kommunene delse med redningsoperasjoner. og etatene skal fortsette å legge inn – Forutsetningen for at vi kan data over tilgjengelige ressurser og overta, er at det ikke er noen restkost- at alle nødetatene skal få tilgang til nader som vi må betale. Registeret systemet, sier Eidsnes. skal i tilfelle videreføres ved bruk av PENGEMANGEL: Planen var at beredskapssystemet skulle rulles ut i hele landet. Men etter at pilotversjonen var ferdig utviklet i Hordaland, valgte Justisdepartementet å stoppe det. Faksimile fra Byavisen 35.

4

▍Aktuelt Lokalt

nr 35 - 2010 - www.byavisen.net

5

System skal gjøre samarbeid ved store ulykker enklere:

Stoppes på grunn av pengemangel

Brannvesen, politiet og helsevesenet har samarbeidet om et felles register som skulle gi bedre oversikt i nødsituasjoner. Nå legges dette trolig ned.

Camilla Aadland camilla@byavisen.net

– Jeg synes det er synd. Det har vært vellykket og det er et godt grunnlag for å gå videre, sier brannsjef Helge Eidsnes i Bergen brannvesen til Byavisen. Registeret, som fikk kortnavnet Narre, skulle være et nasjonalt ressursregister for brann- og redningstjenestene. Målet var å forbedre redningsetatenes håndtering av store ulykker. En pilot ble utviklet i Hordaland og planen var å utvikle det videre slik at hele landet kunne ta det i bruk. – Det er ikke bevilget midler til fortsatt utvikling. Derfor er utviklingen av en nasjonal løsning skrinlagt, forteller tidligere prosjektleder Jan Helge Kaiser i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). STOPPES I HORDALAND Det er heller ikke sikkert at registeret som allerede finnes i Hordaland vil bli videreført. – Vi har gjort forberedelser til å stoppe registeret, sier avdelingsleder Hans Kristian Madsen i DSB. DSB anbefalte egentlig at prosjektet skulle videreføres, men ble ikke hørt av Justisdepartementet, som måtte ha kommet med pengene til utviklingen. Bergen brannvesen og Hovedredningssentralen i Sør-Norge har vært aktuelle kandidater til å overta driften av registeret i Hordaland. Foreløpig er det uklart om det kommer til å skje. – Vi har fått spørsmål fra DSB om vi kan overta driften. Vi jobber med svaret, sier brannsjefen. Det finnes i dag ingen samlet nasjonal oversikt over rednings-, beredskaps- og spesialistressurser som kan benyttes i forbindelse med rednings- og beredskapsoperasjoner. Utvalget som ble nedsatt etter rasulykken i Ålesund skrev i sin rapport at et slikt register vil kunne forbedre

BRANN: Beredskapsregisteret kommer spesielt til nytte ved store hendelser, som brannen i Skuteviksbodene i 2009. I systemet, som nå kan bli lagt ned, kan blant annet politi

håndteringen av store og komplekse ulykker. Årsaken er at det gir mulighet til å få oversikt over og tilkalle egnede spesialressurser fra hele landet. På tross av dette, er det altså ikke funnet penger til å gjøre dette til et nasjonalt register.

tiltak for å få oversikt over og kunne tilkalle ressurser i forbindelse med rednings- og beredskapsinnsats. Spesielt fremheves at registeret er egnet ved hendelser som er utenom det normale, heter det i Stortingsmelding 35, som omhandler brannsikkerhet. Senest i vinter ble StortingsmeldSKUFFET ingen behandlet i justiskomiteen. Pilotprosjektet i Hordaland omfat– Men når det kommer til gjentet blant annet politiet, helsevese- nomførelse, blir det ikke gjort, sier net, brannvesenet, sivilforsvaret og Eidsnes. Hovedredningssentralen for SørHan er skuffet over at ikke regisNorge. teret blir videreført. – Det er stor enighet blant delta– Vi synes det er veldig synd, spesikerne om at ressursregisteret er et elt siden erfaringene har vært så posiviktig, nødvendig og et meget godt tive. Det er snakk om å koordinere

OVERRASKET: Brannsjef Helge Eidsnes er overrasket over at pilotprosjektet stoppes. – Det er synd, spesielt siden det foreligger positiv erfaring fra prosjektet, sier han. Foto: Endre Hovland, Bergen kommune

og brannvesen enkelt finne ut hvor utstyret de trenger befinner seg.

ressursene bedre. Kostnadene til vedkommende i ulike kommuner Narre er små, man får mye for lite, etter arbeidstid for å varsle om hendelser, sier Grindeland. sier brannsjefen. Han sier Narres store fordel er at det gir bedre oversikt ved store SPESIALUTSTYR Visepolitimester John Reidar Nilsen hendelser. – Før vi fikk systemet, var det en i Hordaland politidistrikt antar at en kost-nytte vurdering ligger til grunn stor brann der vi hadde bruk for en for at registeret stoppes. helt spesiell type utstyr. Jeg kunne ha – Det er klart at et verktøy som funnet det i registeret, nå måtte jeg gir full oversikt over ressursene til lete etter enkeltpersoner som kunne enhver tid er til nytte, sier Nilsen til vite noe om utstyret, sier operasjonsByavisen. lederen, som beklager at systemet Operasjonsleder Konrad forsvinner. Grindeland i Hordaland politidistrikt har flere ganger hatt god nytte av beredskapsregisteret. – Jeg har brukt det til å få tak i rette

Arkivfoto: Mette Torvund

Ikke friske midler Avdelingsdirektør Ole R. Hafnor i Justisdepartementet innrømmer at evalueringen av prosjektet i Hordaland gav en rekke positive tilbakemeldinger. – Justisdepartementet ser også positivt på pilotprosjektet og de tilbakemeldinger som ble gitt, men departementet må vurdere en investering i dette tiltaket opp mot mange andre viktige oppgaver innenfor området samfunnssikkerhet og beredskap. Etter en totalvurdering kom departementet til den konklusjon at Narre derfor ikke kunne videreføres på det

nåværende tidspunkt, skriver Hafnor i et brev til Norsk Brannbefals Landsforbund. Justisdepartementet ga tilbakemelding til DSB om at departementet ikke ville bidra med friske midler til å videreføre Narre. Dermed besluttet direktoratet å avvikle piloten. – Departementet mener at man i forbindelse med piloten har fått erfaring og innspill som vil være nyttig i et videre arbeid med blant annet ressursoversikter, avslutter avdelingsdirektøren.


nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

7


8

nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

Mer fisk og mindre kjøtt Helsedirektoratet mener mange nordmenn fortsatt har mye helse å hente på å legge om kostholdet. Direktoratet anbefaler at vi øker forbruket av fisk og spiser mindre fete kjøttprodukter. En annen stor ernæringspolitisk utfordring er å øke inntaket av frukt, grønnsaker og grove kornprodukter. Samtidig jobber vi for at folk skal redusere forbruket av mettet fett og salt og for å redusere inntaket av sukker hos barn og unge, sier divisjonsdirektør Knut- Inge Klepp i Helsedirektoratet til Adresseavisen.

Livsstil Mat

Hverdagsfisk

Det er ikke alltid like lett å komme på gode fiskeretter. Her er noen forslag til fisk som passer til hverdags. Grove fiskekaker Ingredienser * 400 g seifilet * ca. ½ ts salt * 1 ss potetmel * 1 dl melk * ¼ ts malt hvit pepper * 2 ss finsnittet purre * 2 ss finhakket løk * 1 stk egg

Slik gjør du 1. Skjær fisken i mindre biter og ha den i en matprosessor sammen med resten av ingrediensene. La matprosessoren gå i 15-20 sekunder til alt er blandet, men fremdeles grovt. 2. Form til fine kaker og stek dem pent brune. Server grove fiskekaker med revne gulrøtter og kokte poteter - eller legg en fiskekake i et burgerbrød eller på en brødskive sammen med salat og eventuelt litt remulade.

Laks og grønnsaker i ovn 500 – 600 g laksefilet uten skinn og bein salt og pepper 2 løk i tynne båter 1 rød paprika i biter 1 purreløk i skiver

Slik gjør du Skjær laksen i fire serveringsstykker. Sett stekeovnen på 200 grader C. Bland olje, tørrede urter og grønnsaker i en bolle. Ha blandingen over i en ildfast for. Drypp et par spiseskjeer vann over grønnsakene og plasser laksestykkene over. Krydre med salt og pepper og dekk formen med aluminiumsfolie. Sett formen midt i forvarmet ovn på 200 grader i ca 20 minutter. Server gjerne med noen skjeer rømme på toppen. Utvalget av grønnsaker kan varieres og hvorfor ikke prøve

2 gulrøtter i tynne skiver 1 squash i skiver 8 mini tomater 3 ss olivenolje 1 knivsodd tørret timian knivsodd tørret oregano

med noen skjeer sweet chilisaus, soyasaus eller bare en presset halv sitron som smakstilsetting. Friske urter som gressløk, persille eller dill setter en ekstra smak på retten til slutt. Server med en frisk salat eller nykokt brokkoli. Vær oppmerksom på at tiden kan variere avhengig av kjernetemperaturen til laksen, om den kommer rett fra kjøleskapet, nylig har tint, eller om den har ligget på benken i romtemperaturen tid rett før tilberedning. Kilde: godfisk.no Fotograf: Astrid Hals

Kilde og foto: matprat.no

Laksewok

Hjemmelaget fiskegrateng

500 – 600 g laksefilet uten skinn og bein 2 ss stekeolje 2 gulrøtter i strimler eller tynne skiver 1 løk i tynne skiver 1 rød paprika i stimler 1 bukett brokkoli skåret i små buketter 1 liten blomkål skåret i små buketter 4 ss ss sweet chili saus

Ingredienser * 1 ss smør * 1 ½ ss hvetemel * 2 dl melk * 1 dl makaroni * 50 g dypfryste erter * ca. 200 g seifilet eller annen kokt fisk * ½ ts salt * ¼ ts pepper

Slik gjør du Varm oljen i en wokpanne eller en vanlig stekepanne med litt høye kanter. Straks oljen er varm tilsettes alle grønnsakene. Stek på høy varme under stadig omrøring. Dette tar normalt 2 minutter avhengig av størrelsen på grønnsakene. Husk at de ikke skal være gjennomkokte men sprø. Tilsett sausen og rør godt om fremdeles med sterk varme. Legg straks laksestrimlene over grønnsakene, legg

på lokk, og la fisken trekke i to Slik gjør du minutter. Sett pannen på mid- 1. Smelt smør i en kjele ved svak varme. dagsbordet, løft av lokket og Tilsett hvetemel og rør blandingen jevn. maten er klar til å nytes. Ta kjelen av platen. Tilsett litt og litt av Grønnsakene i retten kan melken og rør klumpfritt mellom hver selvfølgelig varieres etter gang. Sett kjelen tilbake på platen og smak og tid på året, friske urter kok opp mens du rører godt. La sausen kan tilsettes, sweet chili saus småkoke i ca. 5 minutter. Smak til med salt kan erstattes med soyasaus. og pepper. Server gjerne med ris eller nudler som tilbehør. 2. Kok fisken, dersom den er rå. Rester Kilde: godfisk.no etter gårsdagens fiskemiddag kan også Fotograf: Astrid Hals fint brukes. 3. Kok makaronien som anvist på pakken.

* 2 stk egg * ½ dl revet hvitost * 2 ss strøkavring * Hvit saus: * 1 ss smør * 2 ss hvetemel * 3 dl melk * ½ ts salt * ¼ ts pepper 4. Ha makaroni, tinte erter, fisk, salt og pepper i den hvite sausen. Skill eggene og bland én og én eggeplomme inn i sausen. Stivpisk eggehvitene og skjær dem forsiktig inn med en slikkepott. 5. Hell blandingen i en smurt ovnsfast form og strø revet ost og strøkavring på toppen. Stek gratengen på midterste rille i stekeovnen ved 200 °C i ca. 40 minutter til den har hevet seg godt og blitt gyllen. Server med nykokte poteter og revne gulrøtter/revet eple, eventuelt rosiner tilsatt litt appelsinjus. Kilde og foto: matprat.no


nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

Vinn en annonseside i gratisavissamkjøringen!

Nå kan du vinne en helsides annonse i alle våre 10 aviser i en fritt valgt uke. Gå inn på hjemmesiden vår; www.gratisavisene.no og registrer deg med din kontaktinfo. Det er alt du trenger å gjøre for å være med i trekningen 1. november.

9


10

nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

LAGUNEN

SELSKAP & FEST

2010


nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

11

FOR INSPIRASJON SE LAGUNENS SELSKAPSMAGASIN Vi er stolt over å bli kåret til BERGENS BESTE kjøpesenter

Med forbehold om trykkfeil og utsolgte varer • 27772 • Foto: Morten Wanvik

www.lagunen.no


12

nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

GUIDE: JULEBORD

Nå nærmer julebordstidene seg, ring og bestill hos oss Få en forsmak på julestemningen – Legg årets julebord til Kamben! Vi holder åpent i hele julen, også julaften.

med tilbehør

fra kr

Svineribbe

Tlf: 32 07 39 00 www.kamben.no - E-post: kamben@kamben.no Bestill julebord:

med tilbehør

fra kr

Julebord

240,-

i Bergens vugge

210,-

Årets julebord

• Varm buffet med Pinnekjøtt, rødkål, kålrotstappe - Svineribbe, julepølse, medisterkake og julesaus. • Dessertbord: Riskrem - Multekrem Karamellpudding - Sitronfromage Marinerte Skogsbær - Sjokolademousse - Konfektkake • Kaffe

Julebord

tlf.: 55 59 11 00

med pinnekjøtt, svineribbe og dessert

mail: petter@bienbar.no

410,-

«en pause fra hverdagen, en reise i tid til et sted hvor man kan oppleve en atmosfære som ikke lenger finnes.»

1939

620,-

kr.

• Koldtbord • Bryllup • Snitter • Julebord • Tapas • Grillkokk Kjøkkensjef : Rodrigo Noriega

- Fjøsangerveien 30 -

Kjøring inkludert i prisen

3 ENKLE MÅTER Å BESTILLE TAXI I BERGEN Internett Bestill på www.bergentaxi.no Ring 07000 Vårt kundesenter er alltid åpent

For mer info:

www.dreyerselskap.no Mob: 913 41 460

Send SMS Taxi <gatenavn> <gatenr> til 07000

– garantist for en god opplevelse Dreyers Catering & Selskapsservice Lambertsveien 4 - 5032 Bergen

Tlf: 91353333 • E-post: mail@showboat.no w w w. s h o w l i n e . n o

R E S TA U R A N T- B A R - M ØT E - O G S E L S K A P S L O K A L E R - C AT E R I N G

New liNeS iN Jack & JoNeS

Årets julebord

Premium presented by

Kristian Kjelling

2010

I år kan vi friste med alt fra tradisjonelle juleretter som pinnekjøtt og lutefisk til byens deiligste Tapasretter!

Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss!

Dress

ets pinnekjøtt er du i vår butikk

BYE B NS YENS

E E QU QU TI TI

www.chillibar.no

399,95

ekjøtt med Jack&Jones Åsane Torgalmenning på radJack&Jones Jack&Jones Lagunen

TBOU MA

Bestill bord eller catering på post@chillibar.no eller ring oss på 55 30 42 50/ 95 00 65 00.

tets 1899,95 at Skjorte

rukt - Saft - osv

Pinnekjøtt

Pinnekjøttbilde: Sture Nepstad © www.skandinaviske-fotografer.no Btyggenbilde: Øystein Klakegg © www.skandinaviske-fotografer.no

JULEBORD

TBOU MA

Snart tid for julebord

Prøv vår julemeny

Chilli Bar & Restaurant. Strandgt. 190, ved Comfort Hotel Holberg

Vi har nye spennende festantrekk

Du ringer, vi bringer!

55 19 30 80 55 32 15 40 55 91 77 60

Arken senter 55 18 80 20 - 959 30 612 Se vår hjemmeside - www.baunen.no

• Oasen • Xhibition • Kløverhuset • Lagunen • Åsane •


nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

13

Høsttilbud på NATURSTEIN Solesnesmur priser fra kr

Eksklusiv skiferflis fra

1230,m2

720,m2

Granitt kantsten fra

120,-

pr. m.

Kvalitets Mocca råmur panelstein fra

730,-

Terrasseflis fra kr.

m2

198,m2

Alta småbrudd fra

179,Alta brudd vanlig fra 279,m2

Skifer til trapp fra kr.

250,-

pr. m

m2

FABRIKKUTSALG: Arnatveitv. 91, ARNA tlf. 55 20 55 55

UTSTILLING: Fjøsangerveien 57, Danmarksplass tlf. 55 20 55 20 fax. 55 20 55 21

www.skiferflis.no

firma@skiferflis.no

VI KAN NATURSTEIN Skifer & Granitt er en rendyrket kjede av spesialforhandlere. Våre forhandlere har showroom, lager, eget verksted – og unik fagkunnskap.

www.skifer-granitt.no

ÅPENT: 8.00 – 16.30, Torsdag 8.00 – 18.00, Lørdag 10.00 – 14.00


14

▍Livsstil Interiør

Hjelper single menn

EGET SELSKAP: Allerede mens de gikk på skolen sammen, drømte de om å starte eget interiørfirma. Både Tone Linda Steinskog (fra v.), Tina Åstveit, Anja Bergtun, og Veronica A. Fagerlid er stolte over at de nå er i gang.

Da de fire studievenninnene startet eget selskap som skal hjelpe bergensere med å få flotte hjem, oppdaget de at mange single menn trenger hjelp. Camilla Aadland camilla@byavisen.net

– Jeg hadde et oppdrag med en som ville ha leiligheten oppusset mens han var på ferie. Da valgte jeg ut alt fra møbler til bestikk og stod for både shopping og montering, sier Tina Åstveit, som sammen med tre andre har startet Bergen Interiør. Monteringen fikk hun samboeren til å hjelpe til med. Interiørkonsulenten handlet på budsjett og brukte nesten hver krone. – Jeg hadde 43 kroner igjen da jeg var ferdig. Da hadde jeg kjøpt både seng, sofa, spisebord og alt annet han trengte i leiligheten, sier hun.

Interiørkonsulentene tar mange forskjellige oppdrag, både for private og bedrifter. – Vi driver med interiør og fargevalg og kommer inn enten før bygging, forandrer underveis eller hjelper med styling ved salg. Vi er åpen for de fleste kreative utfordringer, for eksempel styling av butikkvinduer, bildemaling, borddekning og pynting av festlokaler, forteller Åstveit. Selskapet ble startet i fjor høst, kort tid etter at de fire var ferdig utdannet. – Vi ble kjent på Norges Kreative Fagskole. Vi hadde kollokviegruppe sammen og har sittet mye oppå hverandre gjennom lange kvelder, sier Åstveit. – Vi vet hvordan vi fungerer sammen og utfyller hverandre bra, legger Anja Bergtun til.

– Det er veldig greit, for da vet vi hva som er – Allerede nå merker vi mer pågang enn vi på markedet, sier Bergtun. har hatt før, og det er jo bra, sier Fagerlid. Men planen er å trappe ned de andre De fire har laget pakkeløsninger for folk jobbene, etter hvert som oppdragsmengden som vil ha hjelp med for eksempel soverom eller entré. Ellers så tar de timebetalt. øker. – Vi bygger dette sakte men sikkert i ste– Det har vært tøft å jobbe med interiør de det for å hoppe uti med begge bena og synke siste årene på grunn av finanskrisen. Derfor raskt, smiler Åstveit. prøver vi å tenke nytt, sier Åstveit. Så langt har de hatt rundt 20 oppdrag til De har tro på at det skal gå an å leve av å sammen. Mange av oppdragene kommer innrede andres hjem etter hvert. via bekjentskap, noen finner jentene via – Folk er veldig nøye med hvordan de har nettsiden og andre finner dem på facebook. det hjemme. Her i Norge er vi mye inne og – Det tar tid å få seg et navn, sier Bergtun. dermed perfeksjonerer vi hjemmene våre til Veronica A. Fagerlid har egentlig et nytt nivå, sier Bergtun. mammapermisjon, men har likevel noen oppdrag gående. – Jeg hjelper til med å planlegge kjøkkenet til et par familier. Jeg gir dem inspirasjon og så tar de det med seg videre, forteller hun.

VIL HA HELHET Men ikke alle kundene trenger fullt så omfattende hjelp. GIR INSPIRASJON – Jeg har to prosjekter nå for to ungkarer For å få det hele til å gå rundt, har alle fire job- PAKKELØSNING som trenger hjelp til å skape helhet i leilighe- ber ved siden av. To av dem jobber på Bolia, Planen er å jobbe mer aktivt for å hente inn ten, forteller Tone Linda Steinskog. en på Ikea og en i en byggevareforretning. kunder etter hvert.


.

nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

med å innrede FIKS FERDIG: En singel mann dro på ferie og kom hjem til ferdig innredet leilighet. Slik ble resultatet i stuen. Foto: Tina Åstveit.

LUNT: Interiørkonsulentene bruker tekstiler for å skape en lun stemning. Foto: Tina Åstveit.

FORNØYDE: De fire interiørkonsulentene har pusset opp kontoret sitt, som ligger i samme lokale som Frydenbø. Nå har Tone Linda Steinskog (fra v.), Anja Bergtun, Tina Åstveit, og Veronica A. Fagerlid fått det akkurat som de vil. Foto: Camilla Aadland

Foto: Camilla Aadland.

STEMNING: Det skal ikke mye til for å skape stemning i stuen. Foto: Tina Åstveit.

– Har penger, men ikke smak At ungkarer velger å bruke interiørkonsulenter, overrasker ikke rektor Trond Blindheim ved Markedshøyskolen. –Dette er gjerne hardtarbeidende folk med solid så mye som i varmere strøk og investerer heller nok økonomi til å bruke folk som er mer stilsi- i hjemmet, sier Blindheim. kre. De er gjerne usikre på egen smak og klarer Han er ikke i tvil om at nordmenn har blitt ikke å gjennomføre et slikt prosjekt alene, sier mer opptatt av hjemmene sine de siste 10 – 15 Blindheim til Byavisen. årene. Han tror mange er redd for å gjøre feil når – Det har kommet en rekke interiørmagaside skal innrede hjemmet. ner og både Magasinet og Dagens Næringslive – Rike folk har ofte glorete smak, men ønsker skriver mye om interiør. Det viser at dette er å fremstå med kulturell kapital. Da er det lurt å interessant stoff som tiltrekker seg folk, sier bruke interiørkonsulenter, sier han. han. Sosiologen tror det er flere grunner til at folk velger å bruke hjelp til å innrede hjemme. – Nordmenn har økonomi til å gjøre dette. Vi er blant de rikeste forbrukerne i verden. Dessuten er vi mye mer inne enn folk i sydligere strøk. Der bruker de byene, mens nordmenn forskanser seg inne. Vi bruker ikke byen

BILDER: Her er et eksempel på at bruk av bilder under en glassplate kan gjøre enkle og litt kjedelige bord spennende og personlige. Foto: Tina Åstveit

15


16

nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

Synspunkt:

Et levende demokrati må bygges nedenfra ved at engasjerte Borgere tar initiativ og bry seg om nærmiljøet, Bydelen og kommunen de bor i og ved at sentrale politikere lytter og følger opp det som skjer utenfor Rådhuset, hevder Hans-Carl Tveit i ukens Synspunkt på side

Meninger

▍2 «… ta ansvar», men ikke ta det fra oss

Meninger Bybloggen

Svein Anders Dahl - Administrerende direktør på VilVite, Bergen Vitensenter AS.

«TØM OPPVASKEMASKINEN, rydd rommet, gjør leksene, gå ut med bosset, klipp gresset – ta ansvar!» - alle kjente meldinger i familielivet. Ikke så rart, vår samfunnsorden bygger på fordeling av oppgaver og ansvar. Mye tas hånd om av fellesskapet, men like fullt er vi helt avhengige av at individet «tar ansvar» i små og stor saker. Det heter så fint at vi skal ta ansvar for egen helse, for egen læring – vi skal ta ansvar for egen økonomi og egen livssituasjon. Nokså selvfølgelig, men også nokså utfordrende for mange. Det kreves kompetanse og innsikt for å ta ansvar på mange av disse viktige områdene i livet. Viktig for å bygge slik kompetanse er at du får veiledning og at du vises tillit til at du kan gjøre egne vurderinger og ta egne beslutninger.

Noe annet som må til for å lære å ta ansvar er at man får «smake på» følgene av ens egne valg – enten smaken er søt eller bitter. Etter å ha smakt på både positive og negative konsekvenser blir du nøyere i dine vurderinger og prioriteringer. Du gjør bedre valg senere – du tar ansvar på et bedre grunnlag. ETTER DISSE REFLEKSJONENE vil jeg komme inn på to aktuelle områder hvor jeg synes at vi er i ferd med å ta ansvar fra folk på sentrale områder i livet. Er det fordi vi ikke tror folk vet sitt eget beste eller er det andre grunner til at de ikke skal få «smake på» ansvar selv? Det første jeg tenker på er den foreslåtte detaljstyringen av mamma- og pappaperm. Vi har en fantastisk ordning hvor mor og far får rikelig

tid sammen med de små uten at det svir for mye på pungen. Det er et romslig tilbud til familiene med stor betydning for barnas oppvekst. Men kan ikke familiene få lov å bestemme selv hvordan de vil bruke disse godene? Hvorfor skal reguleringskåte politikere og byråkratiske «forståsegpåere» inn i stuen, ja inn i soverommet til folk med disse «vi vet best for deg» holdningene. I Norge er det i dag en allmenn forståelse for betydningen av samvær mellom barn og begge foreldre. Vi ser stadig flere fedre med barnevogner på kafeene. Og jammen ser vi både mor og far samtidig ute med de små, både på kafeene og i kjøpesentrene – og, fy, også på ferie - til og med i utlandet. Dette gjør de ved å kombinere foreldrepermisjon og annen permisjon eller ferie. Det blir herlige dager og uker sammen med begge foreldre og søsken for de små. MEN DETTE ER IKKE edelt nok for permisjonsekspertene. Fullverdig blir det bare hvis far er tilstrekkelig lenge alene med omsorgen for barnet. Forslaget om utvidet pappaperm skal derfor bare komme dem til gode hvor mor og far er hjemme hver for seg med barnet. Det fungerer sikkert kjempebra for noen, mens andre vil foretrekke en annen fordeling av permisjonstiden. Kan vi ikke ha tillit til at dagens unge familier som er mer skolert og har mer likestilling med

seg i ryggmargen enn noen generasjoner før klarer å forvalte godene for familien på en for dem fornuftig måte? La dem ta ansvar innenfor rammer som samfunnet gir uten at det skal skrives forskrifter for permisjonsdagene fra dag til dag og time til time. ET ANNET OMRÅDE jeg bekymrer meg over er egen helse. Ikke min personlige, men tendensen til at vi fraskriver folk ansvar for egen helse. Stuen og soverommet er ikke nok, ekspertene skal nå også inn på kjøkkenet ditt. Det foreslås nemlig et eget avgiftssystem for usunne og sunne matvarer. HVORDAN KAN NOEN generalisere dette på vegne av hele befolkningen? For meg er en kald Cola kjempesunt noen ganger, men det er utvilsomt usunt å bøtte i seg litervis hver dag. Hva med frokostblandinger, H- melk, brunost – ja hva som helst i for store mengder blir til slutt uheldig. SOM VI HAR HØRT I «hvorfor blir folk feite» debatten, det er sammenheng mellom det du «pjåter i deg» og din egen helsetilstand. Samfunnet kan veilede, men folk må bestemme selv. Vi må vokte oss for å undergrave det personlige ansvar i sak etter sak. Ikke bare er det viktig i seg selv, men også en forutsetning for at vi fortsatt skal kunne formane: «… ta ansvar!»

Meninger Innlegg Groruddalen Kommunalråd for SV i Bergen Oddny Miljeteig skriver i sin spalte i Bergensavisen at Groruddalen er en suksess, og ikke som Rosen gård og Gelerup i våre naboland som har 89 prosent innvandrere og 40 prosent arbeidsledighet. -Men at innvandrere i Groruddalen utgjør bare 46 prosent, og at inntektsgrunnlag for innvandrere i Groruddalen ikke er mindre en hos andre etniske nordmenn i området. -Men en ny NRK- lørdagsrevy (4.92010) - reportasje frembringer andre fakta. Om at 76 prosent av innbyggerne i Groruddalen er innvandrere. Og at etniske nordmenn i området stadig flytter ut av bydelen, og nye grupper innvandrere inn. Og at bruk av kommunale boliger, og sosiale ordninger er like stor i bydelen blant innvandrere og etniske nordmenn. Og inntektsgrunnlaget er under gjennomsnitt også for etniske nordmenn i bydelen.

En sunn sjel i et sunt legeme Så alt er ikke så rosenrødt i Groruddalen som Miljeteig og SV fremstiller det.. Og i tillegg overfører staten store summer integreringsstøtte til kommunene. Og nå vil staten i tillegg betale barnehageplass enkelte innvandrerbydeler i Oslo og Årstad i Bergen til barnefamilier, uansett inntekt Men dette blir urettferdig for alle andre bydeler og kommuner der andre yrkesaktive barnefamìlier må betale full pris til barnepass.=20 Regjeringen burde eller endre deler av innvandring,- og familiegjenforenigs politikken for å klare å løse integreringsproblemene i fremtiden. En økning på 10 % i trygdeutgifter hvert år er en stor utfordringer for Staten å redusere. Magnar Lid, Bergen

08000

Idrett- slik undertegnede oppfatter det- er, eller er vel ment å være, kroppslig bevegelse for å utvikle ens legemes fysiske og mentale helse. Østgoterkongen Theodorik den store (450-526) hadde nok samme forståelse av idretten. Han mente at i idrettens lek, gjaldt det likevel fedrelandet. Slaget ved Waterloo ble vunnet på Etons idrettsplasser, uttalte hertugen av Wellington til det engelske parlament, da han var statsminister (18281830). I England er Eton en berømt internatskole der idrett spiller en stor rolle. Fra tidlige tider ha r id ret tens betydning vært vesentlig i alle samfunnsordninger. I vår tid, ikke mindre. Det spørs likevel om ikke idretten i dag er i ferd med å bli vår tids største øyenbedrag. I de senere år har vi vært vitne til en lang rekke av dopingtatte utøvere. Det har i førstningen aldri vært tvil om utøverens uskyldighet. Selvfølgelig. Dopinglaboratoriene avslører like fullt det motsatte. I sannhet en sørgelig utvikling. Det vil nok ikke bli mindre skandalesaker i tiden framover. Hvor sterkt implisert trenere og andre støttespillere i

organisasjonene rundt omkring er i dette, kan en bare spekulere i. Unge idrettsutøvere i dag, er ofte under sterkt press. Ved siden av drømmen om edelt metall, dollar og berømmelse, skal det mengdevis av karakterstyrke for å kunne motstå simple metoder til fremgang og suksess. Kanskje idretten selv er mye medansvarlig for den uheldige utviklingen.

Idrettens læresetning nr.1, om en sunn sjel i et sunt legeme, og som burde være skrevet i enhver idrettsmanns hjerte, kan være vag i vår tids idrettsverden. En kan jo bare øyefare en hurtigløper f.eks. Mange er tilsynelatene mer stinn av anabole steroider enn reven av høner, når den har vært på tjuvtokt i bondens reir. Her trenges visselig ingen laboratorietester. Hva gjør disse utøverne på en idrettsbane? Jo, verden bedraes og vil fortsette med det. Pengene regjerer verden og idretten ikke untatt. På det

vis gagner ikke idretten andre enn seg selv og sine utøvere. Det fortelles at de gamle hellenerne bevarte sin sinnslikevekt og åndelige spenstighet ved å sette kroppskulturen på like linje med åndelig kultur. Ingen har vel mer enn hellenerne virkeligjort setningen om en sunn sjel i et sunt legeme. Ville en vinne respekt og anseelse, og være skikket til det offentlige liv, var idrettsplassen og bøkene en nødvendighet. De ble også det mest allsidige og harmoniske kulturfolk som har levd på denne jorden. I en tid der folkehelsen er på vei nedover, dopingskandalene vokser, og usunnheter preger mye av livsgangen vår, skulle en tro at det kunne være fristende å la seg inspirere av hellenernes livsstil. Å virkelig virkeliggjøre en sunn sjel i et sunt legeme. Ja, slik at en kan skue over folket, svinge hatten og si med John Paulsen: «hurra for mitt brave, mitt kraftige folk». Jarle Johannessen, Loddefjord.


nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

!

Flere meninger: På meninger.byavisen.net kan du lese de siste meningene og delta i debatten.

Meninger Advokaten

@

Delta i debatten: Send meninger, innlegg, kronikker eller annet til redaksjon@byavisen.net

Advokat Vegard Austgulen

Advokathus1 - Tlf. 55 70 63 64 - Faks 55 56 02 01 Sandviksboder 1E - 5035 Bergen. www.advokathus1.no e-post: vegard.austgulen@gmail.com

En frist er innen foreldelse. Pengekrav som faller bort. De opphører som hovedregel etter tre år. Fra de ble stiftet. Om du ikke reiser søksmål innen fristen, så er kravet søkk borte. Foreldelsesloven handler om dette. Plikten til å melde sine krav. Et annet kjent område er reklamasjon i kjøp. Om du handler en vare, må du reklamere om det er feil ved den. Det er egne frister om å reagere kort tid etter at du avdekket mangelen, og det er frister for hvor lenge etter kjøpet du kan reagere. Maks er fem år som du kanskje vet i forbrukerkjøp.

Verdens Verdens beste klassike Verden beste klassike Verden Alle fristene

Som advokat jobber jeg mye med frister. De er overalt. I hver sving. Vi skal passe på dem.

Vegard Austgulen forteller om emner vi håper vil interessere deg. Austgulen har bl.a. praksis som konsulent ved Forbrukerrådet, dommerfullmektig og politijurist.

Rettssystemet er fullt av frister. Som gir deg en tid der du må handle. Om du vil hevde din rett. Det er hardt, men det sikrer at rettsapparatet slipper vente på deg. Du må reagere.

17

beste k beste k

Advokat Vegard Austgulen

Om fristen ikke holdes, så mister du din rett til for eksempel å kreve reparasjon eller heving. Frister finner du og for anke i saker for retten. En dom er avsagt, og som hovedregel har du en måned til å anke. Om du ikke anker, så er det ikke håp om å få saken opp igjen. Det er ståstedet. Frister er det mange av. De kan ikke justeres. Du rammes av dem og kan stå tøft i det om du oversitter en frist her og der.

Jeg forenkler dette nå. Veldig. Men poenget er at du skal passe fristene. I kjøp. I pengekrav. Foran domstolen.

den i skuffen. Lenge. Det er nesten grodd mose på den. Så viser du den. Og fristene er løpt og gjerne utløpt.

Rettssystemet vil oss mye godt. Konflikter skal løses. For ettertiden. Da må man raskest mulig etablere stabilitet.

Da er gode råd dyre. Men vi skalnå: få deg på spoAkkurat ret. Helst. Vinne terreng, innfri fristene. Ikke Akkurat nå kampanje på utva Akkurat nå: miste kravet, men heller kjempe for kravet.

Det er denne prisen du betaler ved å måtte rette deg etter fristene.

Ha en vakker og muligens kald uke. Vinteren har vist sitt ansikt. Jeg håper den ikke løser ut sin vrede over oss, slik den slo til sist vinter.

Spesialkam Spesialkam på utvalgte modelle

Høyg Høygl

Verdens Verdens beste Verdens beste klassikere! klassikere! Verdens

Akkurat nå kampanje på utvalg

V V b b beste klassikere beste klassikere!

Som advokat jobber jeg mye med frister. De er overalt. I hver sving. Vi skal passe på dem. Rådgi klienter og huske. Hele tiden være på vakt. Er det rart man blir stresset i denne jobben, sier nå jeg.

Du har selvsagt glede av å komme med dine krav når det passer deg. Men du skal bruke rettssystemet til å fremme dine krav. Og systeVi påtar oss et ansvar ved å bli spurt. Du legmet vil helst ikke stelle med gamle forhold. ger frem en sak. Den er kompleks. Du har hatt

Stikk inno på utvalgte modelle + høstkamanje på hn Stikk inno de lekre + høstkamanje på he de lekre n

A Ak

V V V Vb bb b

Meninger Innlegg Nei til økt skatt på pensjoner!

Sats på kulturminnene

I statsbudsjettet for 2011 foreslår regjeringen å øke skatten på pensjoner over 318 000 kroner. Øvrige pensjonister vil få uendret eller noe redusert skatt. Regjeringen hevder at skatteøkningen er nødvendig for å gjøre det mer attraktivt for pensjonister å stå lengre i jobb. Det er et merkelig resonnement. Også Fremskrittspartiet ønsker at det skal etableres incentiver som gjør det mer attraktivt for pensjonister å arbeide, men vi mener det er galt at regningen for dette skal sendes øvrige pensjonister.

Riksantikvar Jørn Holme har god grunn til å være oppgitt over statsbudsjettet. Hans øverste sjef, miljøvernminister Erik Solheim har reist landet rundt og lovet penger til istandsettelse og vedlikehold av en rekke kulturminner. Men nå ligger fasiten der, og budsjettet viser at private eiere av kulturminner har liten grunn til å glede seg. Private eiere av fredede og verververdig bygg får ikke én krone ekstra neste år for å vedlikeholde kulturperlene. Med andre ord vil vi kunne føre til økt forfall av vernede bygninger.

Relativt få pensjonister har mulighet til å øke sine inntekter, og det blir derfor urimelig at regjeringen beskjærer pensjonstilværelsen for store grupper på denne måten. Med regjeringens opplegg blir de som gjennom mangeårig

arbeidsinnsats har sikret seg pensjon som er større enn det regjeringen liker faktisk økonomisk «straffet» for sin arbeidsinnsats. Pensjon er en opparbeidet rettighet, og har man pliktskyldigst betalt trygdeavgift gjennom et langt yrkesliv, så er det uredelig å strupe pensjonsutbetalingen gjennom å øke skatten. Størrelsen på pensjonen er blant annet et resultat av utdannelse og yrkeskarriere. Pensjon er med andre ord ikke et gode som pensjonistene skal fordele seg imellom. Fremskrittspartiet vil derfor ikke akseptere regjeringens skatteøkning for pensjonistene. Stortingsrepresentant Arne Sortevik, FrP

av søknader før de kan sette i gang tiltak.

Verdens Verdens beste klassike klassike beste

sikre at arbeidet ikke skjer «svart», som igjen vil generere skatteinntekter. Dersom finansdepartementet mener Men det finnes andre måter å orga- vedlikeholdsarbeidet blir problemanisere oss på. FrP vil i statsbudsjettet tisk stort med for mye taptepå: skatte Akkurat nå kampanje Akkurat nå kampanje på: være foreslå at skatte- og avgiftsreglene inntekter, så må regjeringen endres slik at eiere av kulturminner ærlig på det og redusere ambisjonsSti Stikk og Stik kan skrive av vedlikeholdsutgifter nivået. Stik og se Stikk de li lek Stikk på skatten. En slik støtte gjennom de li de lekle lekre de lek skattesystemet vil være en langt mer Henning Skumsvoll, forutsigbar og enkel tilnærming kulturminnepolitisk talsmann, FrP for eierne. Eierne blir ikke avhengig av byråkratisk behandling av søknader, men ordningen vil forwww.jke-design.no www.jke-design.no utsette at bygning har en form for www.jke-design.no www.jke-design.no kulturminnestatus. Det harmonerer dårlig med www.jke-design.no www.jke-design.no www. Stortingets offensive målsetninger Regjeringen frykter kanskje at staten www.jke-F www.jke-design.no www.jke-design.no Fo ww www. www.j www.jkewww.jk www.jke for fredede og verneverdig bygnin- går glipp av store skatteinntekter fordi ww www.j ww www. ger. Nå har vi målsetninger hvor veldig mange intensiverer vedlikeregjeringens virkemiddelapparat holdet av kulturminner – men er det ikke er tilpasset målene og lovverket. virkelig et problem!? En slik utvikling www.jke-design.no www.jke-design.no Bevilgningene er for lave, og eierne vil skape lokale ringvirkninger for www.jke-design.no Foto: Milano Far www.jke-design.no Foto: Milano Farge må vente på byråkraters behandling håndverkere og leverandører, samt www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no

Verdens Verdens Verdens Verdens beste klassikere! klassikere! beste klassikere! beste beste klassikere!

www.jke-design.no www.jke-design.no Foto: Foto:Milano MilanoFarget Farget

www.jke-design.no www.jke-design.no

www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no

Foto: Milano Farget Foto: Milano Farget Foto: Milano Farget Foto: Milano Farget

www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no

Akkurat Akkuratnå: nå kampanje på:

Spesialkampanje Verdens på utvalgte modeller ibeste høyglans +klassikere! høstkampanje

Askøy As juvikfl juv Askøy As tlf. Ask 56 tlf. juvikfla juvikfl juv tlf. tlf. 56 Foto F   Skuffe Sku   Skuffer Skuffe Sku Skuffe Sku NO_bergen+_Ret NO_bergen+  Skuf Skuffer Skuffe Design  Sku  Des NO_bergen+_Ret NO_bergen+_Ret NO_bergen+  NO_bergen+ Design glass Sokler Designh  Des Sok Askøy Sokler Ask Sok

 Skuffer med gB Sk Skuffer med Askøy As jke Askøykjøkkensenter kjøkkensenter As jke gla juvikflaten, Danm juvikflaten,5300 5300kleppestø kleppestø Dan  Skuffer i elega Skuffer itlf. eleg tlf. 5 juvikfl tlf.56 5614 1424 2450 50 tlf. juvi Askøy kjøkkensenter As Askøy kjøkkensenter As juvikflaten, 5300 kleppestø Askøy kjøkkensenter As juvikflaten, 5300 kleppestø tlf. 56 14 24 50 Askøy kjøkkensenter As juvikflaten, 5300 tlf. 56 14 24 50 kleppestø juvikflaten, 5300 kleppestø tlf. 56 14 24 50 tlf. 56 14 24 50

Skuf tlf. 56 Sk  Designhåndta tlf. Designhåndt hvitt hv  Sokler gjæ Soklermed med g

jke Bergen As jke Bergen As Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen jke Bergen As - solh.gt. 66, 5054 Bergen Danmarksplass tlf. 55Bergen 20 73 00, www.jke-bergen.no jke As Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no

jkeBergen Bergen Askøykjøkkensenter kjøkkensenter As As Askøy kjøkkensenter As jke Bergen jke AsAs NO_bergen+_Re Desig 1 89 30 50 Askøy As Askøy kjøkkensenter As jke Bergen jke NO_bergen+_RettHjem.indd Bergen As De Hamar: 62 NO_bergen+ 51 99 80 Drammen: 32 Alta: 78 45 62 As 00 NO_bergen+_RettHjem.indd 1 Bergen på hele utvalget Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass 66,jke 5054 Hamar: 62 51 99 8 Drammen: 32 895054 30 50 Bergen Alta: 45 62 00- solh.gt. rust Askøy78 kjøkkensenter As Bergen As juvikflaten, 5300 kleppestø solh.gt. 66, juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass Danmarksplass solh.gt. 66, 5054 Bergen Jaren: 41 52 51i 46 Elverum: 62 43 11 00 Arendal: 37 02 67 00 ru Askøy kjøkkensenter As jke As tlf. 56 14 24 50 tlf. 55 2020 73 00, www.jke-bergen.no juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen juvikflaten, 5300tlf. kleppestø Danmarksplass solh.gt. 66, Bergen tlf. 55 73 00, www.jke-bergen.no Se: www.jke-bergen.no Jaren: 41 52 51i 46 Elverum: 62Bergen 43 115054 00 Arendal: 37 02 67 00 Larvik: 33 14 10 50 69 31 45www.jke-bergen.no 90 Fredrikstad: Askøy: 56 14 2400, 50 56 14 24 50 tlf. 55 20 73 www.jke-bergen.no juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 56 14 24 50 tlf. 55 20 73 00, tlf.56 5614 1424 2450 50 tlf. 20 73 00, www.jke-bergen.no Larvik:76 3308 1422 1000 5 Fredrikstad: 69 31 45 90 Leknes: Askøy: 56 14 24 50 tlf. 56 14 24 5073 2000 73 00, www.jke-bergen.no Førde: 57tlf. 8255 85 Bergen: 55 20 00 www.jke-bergen.no tlf. tlf. 55 55 20 73 00, Leknes: 76 08 22 Bergen: 55 20 73 00 Førde: 57 82 85 00 Sokle NO_bergen+_RettHjem.indd 1

NO_bergen+_RettHjem.indd 1 NO_bergen+_RettHjem.indd NO_bergen+_RettHjem.indd 11 NO_bergen+_RettHjem.indd NO_bergen+_RettHjem.indd 11

Askøy kjøkkensenter As Askøy kjøkkensenter As juvikflaten, 5300 kleppestø juvikflaten, 5300 tlf. 56 14 24 50 kleppestø

Bodø: 75 52 24 30 Bodø: 75 52 24 30

jke Bergen As NO_bergen+_RettHjem.indd 1 NO_bergen+_RettHjem.indd jke Bergen As - solh.gt.1166, 5054 Bergen NO_bergen+_RettHjem.indd 1 NO_bergen+_RettHjem.indd Danmarksplass Danmarksplass solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no

Gjøvik: 61 18 05 40 Gjøvik: 61 18 05 40

Levanger: 74 08 50 0 So Levanger: 74 08 5


18

▍Livsstil Kryssord

Stort utvalg Foret jakke+bukse 3 - 14 år

HH vinterkjeledress Str. 86 - 110

Fleece jakker Alle str.

15% 35% 40%

Danmarksplass Tlf. 55 29 90 20

Butikken for fritidstøy

Åpningstider: Man. - fred: 9-1630 Torsdag: 9-19 Lørdag: 9-14

Nye viNterdekk? Vi har kvalitetsdekk fra Continental til svært gunstige priser!

vi har også dekkhotell

45%

rabatt på alle dekk!

du finner oss i Fjøsangerveien 70a, tlf. 55 98 43 00, like ved kverneland bil

Gravferd slik pårørende ønsker det. Verdighet - Omtanke Lavere priser

SPEIL PÅ MÅL

Hurtig levering/montering fra eget sliperi. Kontakt oss i Midtunlia 73, Nesttun. Tlf. 55 28 29 20 fax. 55 28 35 10. www.holeglass.no

Natlandsveien 8

DØGNVAKT 55 20 23 00

Snøbrøyting!

Vi har noe ledig kapasitet til kommende sesong, i forbindelse med innkjøp av mye nytt utstyr. Ta kontakt i dag, for et gratis pristilbud på ditt behov!

Elise Bygg & Eiendom AS www.elise-bygg.no Telefon 55 93 65 65 - Mobil 905 94 107

Få bedre tid og orden Få bedre og orden på hverdagen din i 2010 på tid hverdagen din i 2010! CityMaid hjelper deg gjerne med husvasken! Vi utfører:

Hjemmehjelp? Godkjent wFast vaskehjelp av kommunen! wEngangsoppdrag Samme pris. wVindusvask Tlf.: 98 29 77 80 wFlyttevask og visningsvask

FåFåtilbud 6330eller ellerwww.citymaid.no www.citymaid.no tilbudi idag dag på på tlf. tlf: 4000 4000 6330


beste klassikere!

dens ste klassikere! Akkurat nå:

Akkuratnå nå:kampanje på: Akkurat

Akkurat nå kampanje på: Akkurat nå kampanje på utvalgte modeller i:

Stikk innom oginnom se Stikk og se de lekre nyhetene: de lekre nyhetene

Spesialkampanje Spesialkampanje Verdens

Høyglans

Verdens beste beste klassikere! klassikere! på i høyglans påutvalgte utvalgtemodeller modeller i høyglans ++høstkampanje høstkamanjepå påhele heleutvalget utvalget

Skuffer med glassider Skuffer i elegant hvitt eller svart

Stikk innom

Designhåndtak i og rustfritt Stikk innom sesestål Stikk innom og og se de Sokler med gjæringog se Stikk innom de lekre nyhetene: de lekre nyhetene: de lekre nyhetene: lekre nyhetene

Foto: Milano Farget

 Farget Skuffer med glassider Foto: Milano Foto: Milano Farget www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no Foto: Milano Farget www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no

www.jke-design.no

 NO_bergen+_RettHjem.indd 1

JKE BERGEN A S

Lillestrøm: 64 84 10 30 Oslo: 22 64 23 00 Sandnes: 51 60 38 30 Ski: 64 85 46 00 Sortland: 76 11 14 20

juvikflaten, 5300 Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 55 20 73 00, kleppestø www.jke-bergen.no juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 56 14 24 50 tlf. 56 14 24 50

tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no

 NO_bergen+_RettHjem.indd 1 NO_bergen+_RettHjem.indd 1

jke Bergen As Askøy kjøkkensenter As

Skuffer i elegant hvitt eller sva

Designhåndtaki rustfritt stålm Skuffer

Foto: Milano Farget med glassider Skuffer Foto: Farget Foto: Milano Riva Design

Hamar: 62 51 99 80 Drammen: 32 89 30 50 Alta: 78 45 As 62 00 jke Bergen Danmarksplass - Solh.gt. 66, 5054 Bergen olh.gt. 66, 5054 Bergen Jaren: 41 52 51 46 Elverum: 62 43 11 00 Arendal: 37 02 67 00 Tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no Larvik: 33 14 10 50 Fredrikstad: 69 31 455054 90 Askøy: 56 14 24 50- solh.gt. Danmarksplass 66, Bergen ter As jke Bergen: Bergen As Leknes: 76 08 22 00 Førde: 57 82 85 00 55 20 73 00 Askøy kjøkkensenter As jke Bergen As ppestø tlf. 55 Danmarksplass solh.gt. 5054 Bergen Levanger: 74 08 50 00 Gjøvik: 6166, Bodø:73 75 5200, 24 30 -www.jke-bergen.no 20 Askøy kjøkkensenter As18 05 40 jke Bergen As

s

19

nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

de le

Foto: Milano Farget

 hvitt Sokler med gjæring Skuffer i elegant eller svart

Skuffer 

Skuffer i e

 Skuffer med glassider  Skuffer med glassider Designhåndtak i rustfritt stål  Skuffer i elegant hvitt eller svart  Skuffer i elegant hvitt eller svart Sokler med gjæring  Designhåndtak i rustfritt stål Designhåndtak i rustfritt  Designhåndtak i rustfritt stål stål  Sokler med gjæring Soklermed med gjæring  Sokler gjæring

Skuffer

Stord: 98 24 21 52 Stryn: 57 87 62 00 Tromsø: 77 75 80 20 Trondheim: 73 80 13 00

Gode tilbud på  Skuff Skuffer med  Designhå med glassider hvitevarer fra  Skuff glassider AEG - HUSQVARNA Sokler me OG SIEMENS i MIELE elegant hvitteller svart  Desig 

Skufferi rustfritt i elegant stål Designhåndtak hvitt eller svart

Sokler med gjæring

26-08-2010 08:40:24 26-08-2010 08:40:24

26-08-2010 08:40:24

jke Bergen As

Sokle

Designhåndtak

26-08-2010 0


20

▍Annonse

Høstnyheter!

Trenger du elektriker?

Hva med en sjekk av ditt elektriske anlegg?

Støvletter med ekstra vidde i skaftet

Ring tlf. 55 11 83 00 For avtale Døgnvakt

90 81 82 90

Vi kan BRANNvern www.teknisk-industrivern.no Alt i elektriske 90 81 82 90 installasjoner Vi kan BRANNvern Timesbestilling www.teknisk-industrivern.no for servicebil

25 år!

OTERA DELTA AS

OTERA DELTA AS • Nedre Nøttveit 62 Pb. 196 Rådal • 5858 Bergen Tlf. 55 11 83 00 firmapost.vest@otera.no • www.otera-delta.no

Kontor og utstilling i Kringsjåveien 119

1984-2009

Tlf./vakttlf. 55 34 77 60 - Åpningstider: man-fre. 9-16 e-post: post@laksevaag-ror.no - Hjemmeside: laksevaag-ror.no

Ny avis

Hver tirsdag Size 44 +

ELISABETH

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

Nesttunveien 100. Tlf. 55 11 08 90

Åpent man.- fre. 10-16.30, tors. 10-18, lør. 10-14.30

GRAND OPENING TORSDAG D. 28. OKT. KL 10 I LAGUNEN STORSENTER DIESEL JEANS FØR 999,- NÅ PHOBIA JEANS FØR 699,OXMO TOPPER FØR 399,SKINNJAKKER FØR 1499,-

Dager vi gjerne vil feire Bryllup – Barnedåp Sølv/gullbryllup – Runde dager i flotte omgivelser på

Perfekt til luncher og forretningsmiddager

GAMLE BERGEN TRACTEURSTED

IS GRAT AG

BJØRN BORG BOXER FØR 349,-

DY B

GOO

MbyM CARDIGAN FØR 599,-

499,-

NÅ NÅ NÅ NÅ NÅ

299,199,499,199,199,-

TIL DE FØRSTE 300 MEDLEMMER AV OXMOGIRL MELD DEG INN I DAG - SEND OXMO LAGUNEN TIL 2130 ELLER BESØK

Elsesro 1, 5042 Bergen, Tlf. 55 25 70 34, Mail: gbtr@online.no www.tracteurstedet-gamle-bergen.no

MEET US ON

OXMO / LAGUNEN STORSENTER / BERGEN / TLF. 55 60 18 16

VINDUER OG BALKONGDØRER

÷40%

Alle standard lagerførte vinduer og balkongdører med avslag inntil:

ALLE NorDan

YTTERDØRER

÷37%

ALLE IKKE LAGERFØRTE NorDan VINDUER OG BALKONGDØRER ÷ 30%

MANDAG – FREDAG 7.30 – 17.00 – TORSDAG 7.30 – 19.00 – LØRDAG 9.00 – 14.00

R VI HJEPE G N A IG DEG FØR DU ER... BEGYNN

• Har alt av byggevarer • STOR butikk/lave priser! • Skaffer håndverkere! • Fyller ut byggemelding

www.sotrabruk.no

5350 Brattholmen 56 31 20 40 Tilbudene gjelder t.o.m. 2. okt. og mot kontant betaling.


Boligpros nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

21

Boligprosjekter STØLAHAUGEN – ASK – ASKØY

RINDANE – STEINRUSTEN – ASKØY ENEBOLIG M/CARPORT OG TERRASSE

Vi har nå for salg eneboliger m/carport og terrasse på flotte tomter med gode solforhold. Sentral beliggenhet med ca 5-7 min kjøring til Askøybroen. Oppstart grunn- og betongarbeid i løpet av høsten, første boliger innfl.klar til vår/sommer 2011.

Salget er nå kommet godt i gang og betongarbeidet på de første boligene starter denne uken.

mot Nordhordlandsbroen HYTTER: LANGHOLMEN –• Utsikt ØYGARDEN og byfjorden • Solrikt sSentralstøvsuger • Turterreng, ballbinge og sStor terrasse på mark idrettsanlegg i nærheten s Gode• solforhold Korte avstander til skole, barnehager sGangveg til sjø og Spar-butikk • 20 min kjøring fra Askøybroen sBrygge m/båtplass

s Vestvendt s3 soverom sFerdig flislagt bad sBaderomsinnredning sVarme i gulv

HERDLEVÆR – ØYGARDEN: FRITIDSBOLIG/ ENEBOLIG

K)6i lø)pp+etetavav20200909 2I% •B Idyllisk beliggenhet V I " E R % , E , ) L L I , L ¿ Å lesi lø • Kort avstand sjø illiles '0 LIG ,)rtP rdigigststtil kannfeferd E%N.E%B"O/ ddtitil lsjsjøøs•ska an n st a Mulighet for fi sking og båtliv av st v a ko s rt n o AAltltppååetetttpplalan sk

• Badestrand i nærheten • Båtfeste

$%. 2 ! ' 9 N E Œ D R n A %–2ØsoYvGeromssststoortrtkjkøjøkkkkenenooggstst.uue.e. ' ) , R E / G " I L % O . B E % EN g triveigligeebbooligligerermm/3/3soverommeget godeesosolfolforhrhooldld. s d seoog trivel Lyse veddPROSJEKT: Ly likeeve sjsjøøs meget go etlik enhhØVRIGE g g et li e en b g g ig li el e b ydelig NNyd

ENEBOLIG PÅ LILLE BREIVIK – ASKØY TOMANNSBOLIGER SVARTEDALEN – FLORVÅG – ASKØY

Kontor Kleppestø - 56 15 12 30 - Ta kontakt for prospekter og visning - www.anjo.no - e-post: anjo@anjo.no

Kontor Kleppestø - 56 15 12 30 - Ta kontakt for prospekter

ALLE KLÆR

40%

PRISEKSEMPEL! I KRONER OG ØRE

ENS NYHETER R E T IN V G O S TEN OGSÅ PÅ HØS

UANSETT FØRPRIS

25%

RTIKLER A E N E I G Y H Å P

Tilbudene gjelder ut oktober (t.o.m. uke 43)

DYNEJAKKER

11940 1-7 ÅR

-40% =

FØR 199,8-16 ÅR FØR 249,NÅ 149,40

17940 HERRE

-40% =

FØR 299,-

PARKDRESS OG BEVERNYLONDRESS

DYNEJAKKER

17940

17940

DAME

-40% =

DYNEJAKKER

1-10 ÅR

-40% =

FØR 299,-

FØR 199,FØR 299,-

Fargene kan avvike noe fra bildet

BERGEN, Spelhaugen Torg i Fyllingsdalen 10-20 (10-18)


22

nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

I R P E V A L A TR 9900

9900

LAKSEFILET Lerøy. Pr. kg

SEKKESALG TOALETTPAPIR Lambi. 40 ruller Pr. sekk

2500 KARBONADER 800 g. Coop. Pr. pk. (pr. kg kr. 31,25)

10900 +pant

KASSESALG

Coca-Cola/Ringnes. Assortert 10 x 1,5 ltr Kjøp med eller uten kasse (pr. ltr kr 6,53)

39 50 HVETEMEL 4 x 2 kg. Pr. pk.

1000 PIZZA CAPRICCIOSA Coop. 300 g. Pr. pk. (pr. kg 33,33)

EXTRA LAVE PRISER


nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

G L A V T U T ha en tra R O T S ISER OG god påske

540

KNEIPPBRØD

2350

lav pris

5850

Rognaldsen Bakeri Pr. stk.

KJØTTDEIG

Coop. 400 g. Pr. pk. (pr. kg kr 58,75)

LAmmELåR Skjeggerød. Fryst. Pr. kg.

lav pris

790

smågodt

Candy King. Pr. hg. (pr. kg kr 79,-)

lav pris

980

AppELsinER

2 kg. X-tra. Pr. pose (pr. kg 4,90)

540

WITTENBERGER

lav pris

Rognaldsen Bakeri Pr. stk.

7900 påskEskinkE Kokt, surret. Gilde. Pr. kg.

tra kupp

lav pris

40%

9900 49900

÷

790

kARtongsALg Coop juiCE

Coop LEttstEktE bRød

Appelsin, eple eller frokostjuice. 8 x 1.5 ltr. Pr. kartong.

Alle varianter. Pr. stk.

HUGIN STØVSUGER

SMÅGODT

Cirrus 2. 2000 watt. Hepafilter. Pr. stk.

Candy King. Pr. hg (pr. kg kr 79,-)

Coop Extra Danmarksplass Coop Extra Nyborg

Coop Extra Skulestadmo Coop Extra Nesttun

9-22 (20)

lav pris

9800 9900 + pant

kAssEsALg

Coca-Cola/Ringnes. Assortert 10 x 1.5 ltr. Kjøp med/uten kasse (pr. ltr. 6,53)

SUPERUNDERTØY 100% polyester. Utvalgte str. til voksne. Pr. sett

Coop - litt ditt Som Coop medlem får du kjøpeutbytte på alle varer, spennende medlemstilbud, rabatter på drivstoff hos Esso og Statoil, billig mobiltelefoni fra Netcom, gode rabatter på hotellovernatting med mer.

23


dre på helst a india, å og iteter

24

nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

UØNSKET TATOVERING? Før

Etter

• Akupunktur • Klassisk massasje • Qi-terapi • Soneterapi

ABC klinikken (noen dager) 55 32 44 07

Gavekort

Haukeland Spa & Helseklinikk spesialiserer seg på fjerning av tatoveringer.

KjemisK Peeling nydelig hud og fantastisK glød Behandling utføres av off.godkj. helsepersonell m/spesialkompetanse

Som eneste klinikk i Norge tilbyr vi behandling med Lynton Lasers nyeste Q-switched laser!

Restylane m.m. Raskt og synlig resultat. Lepper, kinn, hake m.m. Behandlingene utføres av sykepleiere som er Injeksjonsspesialister på Restylane m.m.

SVÆRT GODE RESULTATER! Behandlingen utføres av sykepleier

Ring oss for en gratis konsultasjon NÅ!

Tlf. 55 20 25 70 www.haukeland-spa.no

ditt ansiKt eR sPesielt det eR våR sPesialitet

Høsttilbud på LPG

Figurforming, oppstrammende, cellulitter. LPG-maskin

Vi utfører medisinsk dokumenterte behandlinger som gir flotte resultater Vi benytter medisinsk teknisk utstyr som gir dokumenterte resultater Ellipse Klinikken har medisinsk ansvarlig lege

÷ kr 1500,-

i rabatt i oktober

Strandgaten 3, tlf. 55 32 80 98 w w w.el l ipsek l i n i k ken.com

time prøve Gratis ling av kur il t v/bes

ABC-Klinikken

Tlf. 55 32 44 07 - Olav Kyrresgt. 33 www.abc-klinikken.no

IE RS

Web : indiskgroup.com

Tlf: 90273717, 99237074

Alle er fornød med Indisk Ayurvedik Skjønnhet Produckt

I N D Skjønnhet og hudpleie I S K Du

Må prøve

FOR 1900 KR

MAGEDANS ANTREKK

SMYKKER,SJAL, KLÆR, GAVER, SELSKAPSTOPPER MM

Threading Indisk metode Forming av bryn med Tråd Kr 150,- hårfjerning hele ansiktet Kr 380,-

Kun for Ny Kunder Nakke ryggmasj. Kr 350,- (Ord Kr 500,) Voksing lår + legger Biknikant inkl. Kr 560,- (Ord. Kr 745,-) Luksus ansiktsbehandling med dyprens og hodebunnmsj. Kr 450,- (ord. Kr 850,-) Mm

Kun for dame

Man,øns,fri Åsamyrane 86, 5115 Ulset

Vi har gavekort

Tirs,tors,lør Tverrgatten 13, Marken 5017, Bergen

FJERNER VI EFFEKTIVT

SINTERYNKEN DIN! Føttene trenger også

fagfolk!

Mona´s KLINIKK

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40

Se opplagt og uthvilt ut Vi garanterer fantastiskt og umiddlebart resultat Frøken Dings er den eneste klinikken i Bergen som har spesialisert seg kun erning. ent di npå skjrynkefj ønnhetskonsul Vi tilbyr våre kunder det nyeste innen rynkereduksjon med Botox, Restylane og medisinske peelinger. Alle behandlinger blir utført av autorisert helsepersonell med lang erfaring innen kosmetisk medisin.

www.frokendings.no Hudebunnmsj. Kr. 300,- (ord. Kr. 400,-)

i postkassen hver tirsdag

Bestill time på www.frokendings.no eller tlf. 955 29 365 Nøstegt. 83. Kun åpen ved timebestilling.


Annonsebilag

7 - 2010 Annonsebilag

hus * hage * interiør * trender

Annonsebilag til Byavisen nr.37 26. oktober 2010


2

Annonsebilag

NR. 7 – 2010

Farger på frem Når er vi klar for en fargerik forandring! Her i Norge gjør fargene i løpet av høsten 2010 en forsiktig entré i interiøret. Det feminint hvite og shabby-cickinspirerte blir tøffere, samtidig som det vokser frem en mer elegant og maskulin trendretning. Parallelt kommer også mer dristige varianter av de gamle tradisjonsfargene.

– Det feminine hvite vil nok ikke bli borte med det første, men det hvite blir litt tøffere med tilsetning av andre farger. Det er på vei en reaksjon mot de fem inine helhvite, shabby-chic- og vintageinfluerte interiørene. Mer maskuline, klassiske dunkle farger eller rene klare farger med innslag av tradisjonskulører og –mønstre vil komme. Kanskje i hele rom, men i det minste som dekorer og aksentfarger. Ekspertene vi har snakket med setter ulike navn på høstens trendretninger i Norge, men hovedbudskapet er langt på vei det samme: vi ser et trendkart med tre hovedveier foran oss.

elega nt og ma sk ul i n trend, med klassiske, formelle farger og mønstre. Interiørene skal signalisere trygghet og kvalitet. Ulike dunkle grå, moldvarpsbrune og sorte farger blandes med rene hvitfarger, sandfarger og de viktige mørke blåtonene. Hovedflatene er gjerne helt matte, men her kan finnes svært blanke innslag, sølv- eller gullglans, kombinert med rustikke tegl- eller betongvegger, og gjerne naturelementer som grener, gevir, bart tre. Som aksentfarge brukes f.eks. varmt rødt. Tekstilene er gjerne strikTøffere feminint ket eller i ull, lin og velur Det feminine hvite vil nok med klassiske mønstre ikke bli borte med det før- som ruter, striper, enkelte ste, men det hvite blir litt ornamenter. tøffere med tilsetning av andre farger: myke, sobre pastellfarer, pudderrosa, Fargesterk lyseblått, halmgult, grålil- tradisjon la eller muldvarpsbrunt for En mer dristig trendreteksempel. Rosa er blitt en ning går mot mørkere akseptert farge, og spesi- farger, den dristige maler elt de støvrosa kulørene i elementer i interiøret med en del sort i kan like i moderne varianter av godt velges av menn, spe- vanlige tradisjonsfarger. sielt i kombinasjon med Inspirasjonen er hentet metall og grått. fra naturen – gylne høstHvitmalt og hvitpigmen- løv, den grønne vegetasjotert tre er fortsatt i vin- nen, bet blå fra himmel og den, men blandes gjerne hav. Fargene skal ikke formed mer brunlasert eller veksles med skitne retrobart tre i ulike kulører. farger fra 80-tallet, men Mønstrene består ofte av er mer klare, rene og rolismåfugler, biller, insek- ge; slik som safran, friske ter og roser, og vi bruker bonderøde og mosegrønne noen av de mindre domi- kulører. Natur, holdbarnerende mønstrene på het, økologi og trygghet flere vegger – ikke bare på er nøkkelbegreper. en fondvegg. Blonder, brokadevev og rysjer kommer Tekst: Chera Westman/ifi. på tekstiler og puter. no Foto: Akzo Nobel/ifi.no, Alcro/ifi.no, INTAG/ifi.no, Klassisk maskulint Jotun/ifi.no, Storeys/ifi.no Det vokser frem en mer


Annonsebilag

NR. 7 – 2010

mmarsj

Se trendene på veggene... Høsten er tid for nye trender – også på veggene i form av nye tapetkolleksjoner. En rekke fargerike nyheter og kule barne- og ungdomstapeter er noen av nyhetene. Vakre blomster, elegante pelikaner, graffiti eller skatere langs veggen er noe av de siste freshe t ap e t mul ighe tene. Å designe sitt helt eget tapet er også et alternativ for den kreative. Natur på lur Når høsten kommer for fullt og kulda setter inn, kan et tapet med for eksempel pene blomster, friske blader eller trær være noe av det som gir oss energi og sommerfølelse, selv midt på vinteren. - Naturmotiver og botaniske design med for eksempel trær og blader fortsetter i tapetkolleksjonene. Det kommer også flere treimitasjoner, og matte tapeter med blanke blomster blir det mer av, sier designsjef Eilert Ask hos tapetleverandøren Borge AS. Han har også tro på at farger som lilla, grått og blått blir å finne i norske hjem fremover, i tillegg til de lyse, duse fargene. Glansbildelignende motiver, ulike husmotiver og 50-tallsinspirerte mønster finner man også både på stoffer og tapeter nå. - Så har fototapetet kommet for fullt og det tar bare helt av, forteller designeren – som ikke har designet det, - for fototapet er det nemlig forbrukerne selv som kan designe etter eget ønske og motiv. Tekst: Eleni Maria Stene/ifi. no Foto:Erik Norrud, produsentene og ifi.no

3


4

Annonsebilag

NR. 7 – 2010

Mal nytt gulv på 1 2

3

Maling er den enkleste måten å fornye et gammelt gulv på. Du får en rask og rimelig fornyelse med stor effekt - og det er ikke vanskelig!

- Å male gulvet er faktisk å bli tråkket og sølt på liknet med tradisjonelle noe av det absolutt enkles- uten å ta skade. Gulvma- oljemalinger: I tillegg til te du kan gjøre. Det er lett linger utvikles for å tåle å være like slitesterke og å få det pent og proses- nettopp denne typen slita- mer miljøvennlige, lukter sen er helt uproblematisk, sje, og er derfor det abso- de mindre og tørker rasforteller Helge Berthelsen, lutt beste alternativet når kere – slik at du kan rekke to strøk på en dag, og bli produktsjef hos Scanox. gulvet skal fargesettes. fortere ferdig med jobben! Stadig flere får øynene At gulvmalinger kun finopp for hvilken effekt nes i et begrenset farge- Hvilke gulv fornyelse av gulvet kan utvalg er en gammel myte kan males? gi. En ny farge på gulvet som ikke lenger er sann; Det er mange gulv som kan virker umiddelbart inn Gulvmalinger har egne males. Tregulv blir flott på stemningen i rommet fargekart med mange med maling, og både par– som kan bli alt fra tøff fargemuligheter, og kan kett og plank kan males og dramatisk til dempet blandes i ytterligere farger enten det er ubehandlet, oljet eller lakkert fra før. og lun. Å eksperimentere om det er ønskelig. Betong kan også gjerne med glansgrader er også spennende, og blanke gulv Mange har også forestillin- males. Tidligere sa man at reflekterer lyset på en vir- ger om at vanntynnbare maling ikke ville feste seg malinger ikke er så gode til laminat, men også disse kningsfull måte. og holdbare som oljema- gulvene kan nå males med Bruk kun gulvmaling linger, men dette er feil. enkelte malinger. på gulvet Malingprodusentene har Gulvet utsettes for en utviklet gode vanntynn- – Vi har utført utallige tesannen type slitasje enn bare alternativer også til ter med meget gode resulvegger og tak, og en bør gulv. Disse malingene har tater. TreStjerner Maling bruke en maling som tåler flere fordeler sammen- for gulv sitter uansett.

Eneste forutseting er at gulvet er rent før det males, sier Helge Berthelsen.

helt rent og tørt. Skitt, flekker og såperester vil påvirke malingens vedheft og utseende. En gulvrens Gulv av linoleum eller fli- er effektiv til denne jobser kan ifølge eksperten ben. også males, men kun i tørrom. Det anbefales ikke 3. KVISTLAKK å male på vinylgulv fordi På tregulv påføres en myknere i belegget kan vanntynnbar kvistlakk. påvirke tørke- og herdeti- Rull over hele gulvet. Det den, noe som kan medføre er både raskere og enklere skjemmende merker hvis enn å ta hver enkel kvist, gulvet blir tatt for tidlig i samt at skjolder da unnbruk. gås. Slik gjør du

4. EVENTUELL SPARKEL Malingen kommer til å 1. FORBEREDELSER fremheve alle ujevnheter Fjern eller dekk til gulvlis- gulvet måtte ha, og disse tene med maskeringstape bør utbedres før du maler for å unngå søl. Legg dersom du ønsker et helt alt utstyret klart slik at jevnt resultat. Sparkle du slipper fomling mens ujevnheter, hakk og riper med en sparkel beregnet malearbeidet pågår. for treverk. Slip, avstøv og gjenta om nødvendig. Er 2. RENS Sørg for at underlaget er du ute etter et mer rustikt

utseende kan du droppe sparkel og sliping. 5. MAL TO STRØK Begynn å male langs en vegg og lister med en flat pensel. Lenger ut fra veggen er en rull på forlengerskaft mer hensiktsmessig. Mal alltid langs bordenes lengderetning, og to til tre bord av gangen. Vanntynnbare malinger tørker fort, og det kan lønne seg å ta hele bordlengden samtidig for å unngå skjøter. La tørke, før du maler ett strøk til. Tekst: Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no Foto: Espen Grønli/ifi.no og Scanox


ANNONSEBILAG

NR. 7 – 2010

Vi feirer 10 års jubileum! før

etter

÷30%

Bergens eneste håndtverksenter for restaurering og oppussing av møbler og interiør holder til i Godvik. Bred kompetanse og lang erfaring gjør at Bergen Håndtverksenter gjennom de siste ti år har fått anledning til å restaurere møbler og inventar for de fleste museene i Bergen, samt for fylkeskonservatoren og riksantikvaren. I tillegg tar de oppdrag fra privat sektor. – Å være glad i antikviteter er ens egen personlige måte å bevare fortiden på, sier daglig leder Paul Ronny Sørensen. – Alle antikviteter, uansett hvilke epoke de tilhører, er i realiteten tidsbilder. Bevarer vi dem, åpner vi en dør til andre verdener og til andre tider. Håndarbeidsteknikker :

• Restaurering av antikviteter (bymøbler/bondemøbler) • Rekonstruksjon av ødelagte eller manglende deler

• • • • •

Kunnskap om antikviteter og hvordan man skal restaurere disse for å bevare møblene for ettertiden og beholde verdien, er grunnpilaren som familiefirmaet Bergen Håndtverksenter bygger på. Den lange erfaringen som denne kunnskapen har gitt dem, er den tryggheten som kundene setter så stor pris på.

Oppussing av møbler Møbeltapetsering Gyllenlær (restaurering) Rammerestaurering Gullforgylning

FLYTTESALG I JON SMØRSGATE

• Nye møbler etter mål • Restaurering av dører og vinduer • Fullt snekkerverksted • Gamle malerteknikker

rabatt på alle nye møbelstoffer frem til 1. desember.

Det er en vinn-vinn situasjon å pusse opp eldre møbler. I tillegg til å bevare en del av historien er det også miljøvennlig fremfor å kjøpe nytt. fakta

Gammelt blir nytt

TID FOR Godvik

Bergen Håndtverksenter Janaflaten 37 5179 Godvik Tlf.: 55 94 13 20 E-post: behaaas@online.no www.bergenhaandtverksenter.no Bergen Håndtverkssenter finner du også på Facebook

TOSHIBA

Varmepumpe fra kr.

berland bygg 13.990,inkl. montering

Vi stenger butikken fra den 1. - 5. november. Lørdag 6. november åpner vi den nye butikken i Øvregaten 25

Velkommen

LAURA ASHLEY Jon Smørsgt. 3, 5011 Bergen v/Hotel Neptun Tlf. 55 90 18 36 , www.lauraashley.com

TID FOR GODVIK - XX|2010 5 Kontakt din lokale representant for Hordaland: Lars Øyvind Veland tlf. 977 74 200 eller Nils David Hellesland tlf 483 17 821 annonsebilag fra magnet media as

Kvassnesv. 33, 5914 Isdalstø Tlf. 56 35 70 80, Fax. 56 35 25 90

firmapost@total-service.no • www.total-service.no

5


6

Annonsebilag

NR. 7 – 2010

Høstløk blir vårglede

Blomsterløk er det man kan kalle et av naturens mange mirakler. Det er ganske fasinerende at en stygg liten løk forvandles til en nydelig blomst i løpet av vinteren. Å sette blomsterløk krever ingen grønne fingre, for stort enklere kan det ikke bli. Når løkene settes riktig trenger du ikke gjøre noe med dem underveis. Naturen klarer resten og belønningen venter om noen måneder. Måneder med flott blomstring Hver blomsterløk har sin egen blomstringsperiode. Hvis du tar hensyn til dette, kan du nyte løk i blomst helt fra de første vår månedene. Vinterblom (Eranthis) og snøklokke (Galanthus nivalis) blomstrer først. Dette er de første vårtegnene, som man alltid fryder seg over å se. Deretter følger krokus, snøstjerne (Chionodoxa), narsiss og de tidligste tulipansortene. I april og mai står perleblomstene (Muscari), tulipanene og de imponerende keiserkronene (Fritillaria) for

tur. Prydløk (Allium) og rutelilje (Fri- lom bladfellende og eviggrønne bustillaria melagris) blomstrer fra midt- ker. Og hvem har ikke lyst på et teppe en av mai til langt ut i juli. Som du av rosa, hvite og blå skogshyasinter ser så kan du glede deg over de mest (Hyasinthus) under høye trær? praktfulle farger i et halvt år bare du Slik setter du blomsterløk velger riktig. Tidspunkt: Vårblomstrende løk kan settes fra september til november, Fargeinnslag Uansett om du har en stor eller en men i god tid før frosten kommer slik liten hage, finnes det alltids et sted at løken får dannet røtter. hvor du kan sette løk. For eksempel Dybde: Det finnes en tommelfingeri et bed med stauder. Bed blomstrer regel for settedybde: Sett en løk dobsom regel først fra midten av mai, belt så dypt som den selv er høy. For men med tidlige vårløk kan du nyte store løk som narsisser og hyasinter synet av et slikt bed fra tidlig vår. vil dette si ca. 15- 20 cm dybde. Sett krokus, snøklokke (Galanthus) For mindre vekster som snøklokker og vinterblomst (Eranthis hyemalis) og krokus er settedybden ca. 5-10 for eksempel på et sted mellom lave centimeter. stauder langs kanten. Mellom høyere Setting: Sørg for at jorda er helt løs stauder er det ofte plass til tulipaner, og bland den eventuelt med kompost stjernehyasint (Camassia) og høye før planting. Litt sandholdig jord er prydløk. Det finnes også blomsterløk aller best. Grav et plantehull og sett som trives svært godt på mer skyg- de store løkene i hullet med spissen gefulle steder. Blåstjerne (Scilla), opp. Små løk kan strøs utover. Legg snøstjerne (Chionodoxa), hundetann jorden tilbake og pakk godt. Det er (Erythronium) og visse typer narsis- flott med mange løk sammen, miniser sørger for et fargerikt innslag mel- mum 5-8 av samme sort i en klynge

er et minimum. Skriv navnene på løkene på en stikketikett. Da vet du hvor du har satt løkene. Vann og frost: Vann løkene i tiden rett etter setting. Dette stimulerer rotveksten. Jo tidligere røttene dannes, desto raskere tåler løken frost og kulde. Vanningen kan stanses så snart høstregnet setter inn. Etter blomstring: Mange løk kan bli stående i jorda etter at de er avblomstret. La dem være i fred og gi bladene anledning til å visne av seg selv. Da vil de som regel blomstre på nytt året etter. I den forbindelse kan det være lurt å gjødsle. Gi organisk gjødsel eller kunstgjødsel etter avblomstring, slik at næringen trekker seg ned i løken. På denne måten sikrer du rik blomstring neste år. Tekst: Opplysningskontoret for blomster og planter /obp.no


ANNONSEBILAG

NR. 7 – 2010

JUBILEUMSSALG

VI FYLLER

30 ÅR

7

VI FYLLER

30 ÅR

STARTER ONSDAG KL. 10.00

BAROCK KRYSTALL TAKKRONE

BORDLAMPER MED SKJERM

Krom Ord 5550,-

2795,-

MAUD KRYSTALL TAKKRONE Ord 2995,Nå

1295,-

Ord 498,-

Ord 498,-

198,-

198,-

EKTE KRYSTALL EKTE KRYSTALL

VEGGUR Ord 149,-

Maks 1 stk. pr. kunde

49,-

ALLE LAMPER

198,-

Ord 498,-

2 x 60w Ord. 249.-

1 x 60w Ord. 249.-

129,-

SPEED SPOTSKINNE - Halogen - Stål og patinert Ord. 598.-

298,-

129,ONSDAG-LØRDAG UMEÅ GULVLAMPE Halogen Stål, hvit og sort

V Æ R

R A S K

98,-

FONT TAKBESLAG

TARGA TAKBESLAG

% 0 7 0 1 ÷

Ord 259,-

ALLE LAMPESKJERMER

÷30-50% -

T I L B U D E N E

ONSDAG-LØRDAG

ALLE BORDLAMPER

VETRO GULVLAMPE

Halogen Ord 747,-

÷30-60% E R

B E G R E N S E T

NYBORG I ÅSANE

PARTIVARE

398,-

vis à vis Plantasjen Tlf. 55 18 09 00 Man. - Fre. 10-19 Lør. 10-16 www.lys-huset.no

198,-


Foto: Gunnar Kaarstad

HVOR KUNNE DU HELST TENKE DEG Å BO? hus og hjem – Vestlandets største utstillingsvindu for kjøp og salg av boliger hver fredag.


nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

Kultur I byen Har gjort Veslefrikk politisk Komponist Knut Vaage ville bort fra nasjonalromantikken da han skulle lage familieopera av Asbjørnsen og Moes eventyr «Veslefrikk». Nå kan operaen bli vist til 70 land via satelitt fra Ungarn. Men først er det premiere på DNS i Bergen. I SLEKT MED ASTRID LINDGREN Vaage har samarbeidet tett Når samtidskomponisten med poeten Torgeir Rebelledo Knut Vaage på lørdag benker seg Pedersen som har laget libretto sammen med publikum på Den (teksten) til operaen. De to Nationale Scene for bergenspre- har ikke vært særlig tro mot mieren på «Veslefrikk», er det nok tradisjonen når de har gjort folmed bankende hjerte. Det er hele keeventyret om den fattige husti år siden Vaage først fikk ideen mannssønnen som reiser ut med til operaen, da med appell fra sin fiolin, til scenisk drama. - For meg var det utelukket å daværende Opera Vest om han gjenskape nasjonalromantiske kunne lage noe for barn. tablå. Jeg ville gjøre det dagsak- Det er et viktig prosjekt å lage kunst for barn, sier Vaage tuelt. Det er et eventyr som har som understreker at han i den veldig kraft i seg og som derfor kunstneriske prosessen ikke er et godt utgangspunkt for et moderne drama, sier Knut skiller barn og voksne. - Jeg tror barn er like flinke til Vaage. I hans moderne tolkning av å ta inn kunst som voksne. Det eventyret handler det om barbarn ikke har som erfaring, tar nearbeid og en Veslefrikk som er de igjen med at de er så åpne og mangler fordommer, understre- på flukt over landegrensene. Den magiske fiolinen er fortsatt med. ker Knut Vaage. Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

- Min utgave av Veslefrikk er nok litt beslektet med Astrid Lindgren i form av det sterke barnet som er i et tøft miljø og må stå i mot en tilsynelatende overmakt, sier Knut Vaage. Operaen hadde urpremiere i Tromsø i september og spilles med fire forestillinger i Bergen 29. og 30. oktober. Deretter skal operaen til byen Szeged i Ungarn. Der skal «Veslefrikk» delta i en internasjonal operakonkurranse hvor TV-seerne stemmer frem beste produksjon. Til sammen 70 land kan se Knut Vaages opera via satelitt. - Det er spesielt og stort å se operaen oppført. Det er jo en slags fantasireise, en drømmeverden som også er min egen som nå blir realisert på scenen.

Dybdahl og Sundfør på samme scene

Lørdag spiller Thomas Dybdahl og Susanne Sundfør i Grieghallen. Dybdahl er ute med nytt album ”Waiting For That One Clear Moment”, som har fått gode anmeldelser. Sundfør kom i vår med albumet ”The Brothel” som har blitt svært godt mottatt. Konserten Sundfør hadde i Bergen tidligere i høst, var utsolgt. Dette er dermed en gyllen anledning til å se de to rogalendingene på samme scene.

I byen Konsert TIRSDAG 26. OKTOBER Kulturfest i Åsane: Bergen Kulturskole i Åsane Storsenter. Klokken 1530 Bergen Internasjonale Musikkfestival: Moonpedro and the Sinking Fish (N) i Fensal, Kong Oscarsgate 15 Klokken 20 Naked, et akustisk åpen-mic arrangement for musikere med eksponeringsbehov, Café Opera. Hver tirsdag klokken 22.30 ONSDAG 27. OKTOBER Kulturfest Åsane: Swing and Sweet på Åsane Folkehøgskole Klokken 19.30 Nils Breistein med venner i Dyvekes Vinkjeller. Klokken 20 Mikael Wiehe, Madam Felle på Bryggen Klokken 21 Bergen Internasjonale Musikkfestival: Ambrosia i Korskirken Klokken 20 TORSDAG 28. OKTOBER Jamsession med Marcio Bello dos Santos, kafe Magdalena Klokken 17 Symphonie Fantastique med Bergen filharmoniske orkester, Grieghallen Klokken 19.30 Aasmund Nordstoga, Madam Felle Klokken 21 Forza, Teglverket, Det Akademiske Kvarter Klokken 22 Mark Olson fra Jayhawks, Hulen Klokken 21 Hål in the sko med bl.a Psycho 78, Båååv og Kaosgenerator, Inside Klokken 21

DOBBELT AKTUELL: Knut Vaage er aktuell med «Veslefrikk», produsert av Den nye opera, på DNS. Samtidig har BFO spilt inn en CD med tre av hans verk. Foto: Silje Stavrum Norevik

I byen Scene ONSDAG 27. OKTOBER Oktoberdans: Harakiri Farmers, Studio USF Klokken 18 TORSDAG 28. OKTOBER Rune Andersen: Litt av en mann, Ole Bull Scene Klokken 19 Bjørn Jensen: On my own, Ricks Teater Klokken 19 Oktoberdans: Minus 20 – the Fork, Studio USF Klokken 18

FREDAG 29. OKTOBER Kulturfest på Åstun i Åsane: Jupitertreff. Morten Samson spiller og synger. Klokken 11

I byen Barn Oktoberdans: Therese Markhus – Her shadow is named Susan, Studio Bergen Klokken 19.30

LØRDAG 30. OKTOBER Rune Andersen: Litt av en mann, Ole Bull Scene Klokken 19 og 21.30

FREDAG 29. OKTOBER Rune Andersen: Litt av en mann, Ole Bull Scene Klokken 21.30

Veslefrikk, Den Nationale Scene Klokken 16 og 18

Veslefrikk, Den Nationale Scene Klokken 17 og 19

Bjørn Jensen: On my own, Ricks Teater Klokken 20.30

Bjørn Jensen: On my own, Ricks Teater Klokken 21.15

Mandag 1. november Blodig alvor, Den Nationale Scene Klokken 19

Oktoberdans: Minus 20 – the Fork, Studio USF Klokken 18

33

Karpe Diem i Fana kulturhus Klokken 19.30 Santana i Vestlandshallen Klokken 20 Charlotte and the Co-Stars, Hulen Klokken 21 Hål in the sko med bl.a Dipers og Roadkill, Inside Klokken 22 In the country, Sardinen USF Klokken 21 Mark Kozelek, Garage Klokken 22.30 Tor Endresen med band, Banco Rotto Klokken 21 LØRDAG 30. OKTOBER Leadsledge + Intense på Garage Klokken 22.30 Mary Gauthier på Madam Felle Klokken 22 Laksevågfesten med artister som Jan Eggum, Ephemera, Christine Gulbrandsen, Mads Eriksen, Tor Endresen, Helge Nilsen, Hungry John, Pluggen og Helge Grønhaug. På Arenum Klokken 19.30 Hål in the sko med bl.a Beinkjør, Inside Klokken 22 Thomas Dybdahl og Susanne Sundfør, Grieghallen Klokken 21 Orbo & the Longshots, Ricks Klokken 23.59 Tor Endresen med band, Banco Rotto Klokken 21 SØNDAG 31. OKTOBER Bergen ungdomsstorband, Sardinen USF Klokken 13.30 Print, Sardinen USF Klokken 21

I byen Annet

TORSDAG 28. OKTOBER Folk og røvere i Kardemommeby, Fyllingsdalen Nye Teater Klokken 17

ONSDAG 27. OKTOBER Åpent kulturarrangement med Abid Q. Raja som innleder, Rådhuskantinen Klokken 17.15

LØRDAG 30. OKTOBER Dans ”Upsi deisi” med Anne Jorunn Salhus, Barnas kulturhus Klokken 13

Faglitterær salong med Jan Olav Gatland. Tema: Ola Raknes - psykoterapeuten som ingen kunne målbinde, Bibliotek for psykologi, utdanning og helse, Universitetet i Bergen Christiesgate 12 Klokken 18

Folk og røvere i Kardemommeby, Fyllingsdalen Nye Teater Klokken 14 SØNDAG 31. OKTOBER Folk og røvere i Kardemommeby, Fyllingsdalen Nye Teater Klokken 13 og 15.30

SØNDAG 31. OKTOBER Paulo Freire-seminar, Det akademiske Kvarter Klokken 18 Vet du om noe som skjer? Tips oss på redaksjon@byavisen.net


34

nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

Håkan Hellstrøm

Kultur Musikk

Håkan Hellstrøm:2 steg från paradise Odd Nordstoga: November Bob Dylan: Bootleg Series 9 Kings of Leon: Come around Sundown Neil Young: Le noise Basert på salgstall fra Platekompaniet Bergen siste uke

GARAGE: Bandet har allerede spilt på Garage, selv om de i prinsippet ikke er gamle nok til å slippe inn. Fra venstre Marcus Jørstad, Per Henrik Lone, Johannes Hamre Isaksen, Joakim Vindenes og Lasse Skorven Høysæther. Foto: Silje Stavrum Norevik

Hard punk som farmor kan like Tenåringene i bandet Dyst fra Sotra ble valgt ut blant 1500 andre til å spille på Bylarm neste år. – Det er jo ikke akkurat noe menighetsmusikk, sier vokalist Joakim Vindenes. øving, vedkjenner vokalisten. De mener det musikalske uttrykket etter hvert har blitt mer metal-aktig og Bylarm regnes som Skandinavias viktig- melodiøst. ste musikkongress og er en viktig møte– Mer følelser i musikken. Tror også det plass for band, plateselskap, promotører kommer til å breie seg til et større publiog så videre. Sotra-bandet Dyst har spilt kum, sier Joakim Vindenes. sammen knapt ett år, men har likevel blitt trukket ut blant 1500 band til å spille MÅ REKKE FERGEN konserter i Oslo. – De fleste i bandet er 17 år. Kommer dere – Det er jo et stort kompliment. Vi inn på utestedene hvor dere skal spille? var 57 band som kom med. Vi har store – Det har gått greit hittil, sier Vindenes forhåpninger om å få vist oss frem under som også har fungert som manager for Bylarm. Om Dyst slår an, kan det bli et bandet. enormt springbrett videre til å promotere De har også varmet opp for Datarock og få gode kontakter, sier vokalist Joakim i Haugesund. Vindenes. – Hvordan var det? I februar slapp Dyst singelen «Do – Jo, det var kjekt. Men vi rakk ikke å You Miss Any Bricks» og dro også på snakke med dem, for vi måtte nå fergen, releasekonsert med et hardcore-band fra forklarer Vindenes. Nederland. 2010 har vært et begivenhetsrikt år for – Alt har egentlig skjedd i 2010. Før det bandet. Da de spilte på festivalen «Alle til var vi litt useriøse, øvingene var mest for Loddefjord» gikk de hen og vant «iLod» det sosiale og det ble brownies på hver hvor en enstemmig jury ga bandet 25 000 Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

spillejobbene vi spiller der, sier Joakim Vindenes Flere av dem er aktive i den lokale menigheten. Hvordan slår hard punk an der? – Vi vet ikke om de liker musikken Joakim Vindenes, vokalist om så godt. Men de liker at vi får det til. såkalt «kristenrock» Farmor liker Dyst, sier Johannes Hamre Isaksen. – Det er jo ikke akkurat «menighetsmusikk». Tekstene og uttrykket er gjerne kroner. Da trodde de at de hadde gjort sin aggresivt fordi det finnes mange tema verste konsert noensinne, men juryen ville som kan gi mange følelser og aggresivitet det altså annerledes. De har dessuten vun- innenfor «kristenrocken» også. Det er net BA sin demokonkuranse «Oppdrag ikke bare «hei» og «halleluja» det går i. Demo» med singelen «Do You Miss Any Vi er ikke et kristent band, men tekstene Bricks». De har de strategiske planene på blir jo påvirket av hvordan vi opplever plass. hverdagen. Jeg synes bandnavnet «Dyst» sier mye. Det handler om kamp og strid, SLIPPER EP RETT FØR BYLARM forklarer vokalist og låtskriver Joakim – Pengene går til innspilling av singel Vindenes. på to låter i desember. Denne slippes Dyst planlegger å gi ut sin første plate som en fersking to uker før Bylarm og i løpet av 2011. releaseturneen blir kombinert med de to

– Det er ikke bare «hei» og «halleluja» det går i


nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

35

Klar for vinteren? FRA KUN

799,-

4-LAGS DUNJAKKE, dame/herre

Duntett. 80 % dun, 20 % småfjær. Avtagbar hette og forlenget ryggparti. Str: 6–16 år Pris: 799,Str: XS–XL Pris: 1099,Str: S–XXL Pris: 999,Farge: sort · red · lilla · caribbian blue · mocca

KUN

899,-

SKALLJAKKE, herre Vanntett, vindtett og pustende jakke. Tapede sømmer og 8000 mm vannsøyle. Farge: mocca · koksgrå Str: S–XXL

SJEISKENK! PR

1199,-

Med forbehold om trykkfeil og utsolgte varer

KUN

KUN

799,-

ELIAS PARKDRESS, pike/gutt

Vanntett,vindtett og pustende. Tapede sømmer som tåler tørketrommel. Påsydde reflekser. Farge: elias · kruse · helinor · duppe Str: 1–7 år

3 par KUN

100,ULLSOKKER

45 % ull Farge: grå/sort Str: 28–34/34–48

Fordi bergensere kan vær!

DUNKÅPE, dame

4-lags dunkåpe. 80 % dun, 20 % småfjær. Lett innsvinget. Farge: sort · lilla Str: XS–XL

R

Gullgruven Senter, 1. etasje. Tlf. 55 19 53 20 · Åpningstider: 10–20 (lørdag 18) Laksevåg Senter, 3. etasje. Tlf. 55 34 70 29 · Åpningstider: 10–20 (lørdag 18)


36

nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

Vil oppdra foreldre til å gi barna ny scenekunst

HUMOR: Danske Teater Hund er kjent for å bruke humor i sine forestillinger. Under festivalen deltar de med forest

Camilla Svingen mener bergenske barn er understimulerte på ny dramatikk. Med festivalen Mini Midi Maxi vil hun bort fra Torbjørn Egner og gi barn og voksne teater som de aldri før har sett. masterclass med lokale dukkema- langbord hvor Andersens eventyrfigurer serveres og presenteres gjenkere i Bergen. – Det er viktig for lokale, nasjo- nom små og finurlige installasjoner. – Barn i Bergen fortjener den gulroten nale og internasjonale scenekunst- Vi har stått på venteliste lenge for å som internasjonal scenekunst kan nere å komme sammen og utveksle få Gruppe 38 til Bergen. De har sitt gi. Til vanlig synes jeg ikke teatertil- ideer og erfaringer, understreker eget lille teaterhus i Århus og turnebudet for barn og unge i Bergen er arrangøren. rer hele Danmark og internasjonale variert nok, sier Camilla Svingen ved festivaler. Dette er en forestilling som Vestlandske Teatersenter. kan sees med utbytte for både barn En engel Festivalen MiniMidiMaxi fyller Camilla Svingen fremhever også og voksne, understreker Camilla i år seks år. Koordinator Camilla forestillingen «Du må være en engel, Svingen. Svingen mener dette er tiden det tar Hans Christian» der det er dekket til Festivalnavnet «Mini Midi Maxi» for å bygge opp en skikkelig festival bursdagsfest for H.C. Andersen. impliserer at festivalen skal tilby teamed god programmering fra både – Forestillingen foregår rundt et ter for alle aldersgrupper. inn- og utland. Tilsammen ti teatergrupper gjester Bergen i forbindelse med festivalen som varer fra 3.-6. november. Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

Politisk stykke Til festivalen i år kommer blant annet den anerkjente nederlandske dukkemakeren Neville Tranter. Forestillingen «Punch og Judy i Afghanistan» er et politisk stykke hvor blant annet «Punch Bin Laden» opptrer. Tranter er selv det eneste mennesket på scenen, og dukkene fremtrer ofte i menneskeaktig størrelse. – Vi har brukt flere år for å få ham hit, sier Camilla Svingen. Tranter regnes som en av Europas ledende eksperter på å spille med store dukker. Han skal også ha en

Svingen nevner dessuten Isenkramteatret fra Østlandet som har forestillingen «Lekene slår tilbake» hvor barna selv skal ta med sine egne leker som inngår i forestillingen. – De arbeider utelukkende fra improvisasjon, det vil si at de leker seg frem til et resultat. Det er slik de gjør med alle sine produksjoner, men i «Lekene slår tilbake» improviserer de hver forestilling sammen med barna som må ta med seg en leke til stykket. Resultatet blir forskjellig hver gang, sier Camilla Svingen.

MER EKSPERIMENT: Camilla Svingen mener barn i Bergen har for dårlig tilbud om scenekunst som ikke bare er Torbjørn Egner og «Hakkebakkeskogen».  Foto: Silje Stavrum Norevik

I år kommer til sammen ti teatergrupper, norske som internasjonale, for å spille teater under festivalen. «Scenekunst for barn og unge er dødsens viktig i et samfunn der underholdning, reklame og plastikkdebatt råder grunnen» står det å lese i festivalprogrammet. Friteatergrupper – Det er viktig å vise barn eksperimentelt teater for å utvikle fantasien og vise dem en bredde i teateruttrykket. Gjennom teatret kan en også uforske moralske og politiske spørsmål, sier Camilla Svingen. På seminarprogrammet har de også invitert Arild Brakstad som laget suksessforestillingen «Svartediket» som nettopp trakk en yngre publikumsmasse til institusjonsteatret DNS. Dessuten kommer Tore Vagn Lid og Transitteatrets hørespill for ungdom «Polyfonia Variasjoner». – Her har vi også invitert friteatergrupper fra Bergen til å utvikle små stykker som kan bli premierestykker til neste års festival, sier Camilla Svingen.


▍Kultur Scene

37

LEKER: Barn kan selv ta med seg leker i forestillingen «Lekene slår tilbake».

H.C. ANDERSEN: I forestillingen «Du må være en engel, Hans Christian» er det dekket til bursdagsfest for den danske dikteren og publikum blir invitert inn i et interaktivt installasjonsunivers.

tillingen «Tro, håp og magi?»

ÅBEN DANS: Festivalen har også en egen teaterforestilling med babyer fra et dansk kompani

Ønsker mer penger til barneteater

Haugeveien Bryggen

2

5

1

Nøstebukten

3 Engen

Dokken

4 KART: Mini Midi Maxi-festivalen strekker seg over fire spillesteder i Bergen sentrum.. 1. Den Nationale Scene - 2. Studio USF og Røkeriet - 3. Logen Teater - 4. Vestlandske teatersenter - 5. Barnas Kulturhus Grafikk: Bjarte Kvinge Tvedt

– Jeg mener barn og unge i Bergen er så gjennomførte, både teknisk og ikke har så mange valgmuligheter skuespillermessig. I Norge har frinår det gjelder scenekunst. Jeg skjøn- gruppene knapt nok et sted å være, ner godt at DNS må ha sitt repertoar sier Camilla Svingen. med klassikerne, men med Mini Midi Maxi vil vi gi barn teater som MÅ OPPDRA FORELDRE de aldri før har sett, sier Camilla Teaterkoordinatoren arbeider nå Svingen , koordinatoren bak festiva- med å kartlegge forskjellene mellom len som foregår fra 3. - 6. november. Danmark og Norge for å planlegge Teaterfestivalen, som drives av en videre utvikling av Mini Midi Vestlandske Teatersenter, fyller i Maxi. år seks år, og Svingen har som håp – I lille Århus så jeg sist hele åtte om at den til neste år blir tatt opp på bygårder hvor teatergrupper brukte statsbudsjettet. hele huset. Hvorfor det ikke er slik i Norge, er et godt spørsmål og er FOR LITE PENGER blitt stilt av mange teatergrupper i – Det er jo en generell enighet om Danmark her i mange år. Denne at det bevilges for lite penger til diskusjonen gjelder ikke lenger i barne- og ungdomskultur. I land Danmark, sier Camilla Svingen. som Danmark har de verdens Hun vektlegger at skoler, barn og største festival og eksporterer 600 ungdom, og familier i større grad enkeltgrupper hvert år. Her har fri- benytter seg av teatertilbudet. gruppene sine egne bygårder hvor de – Det handler også om å gjøre spiller teater, ofte som et gratistilbud. foreldre bevisst på nye teateruttrykk. Barne- og ungdomsteater har høy Vi må også oppdra dem til å ta med status blant skuespillere, produsenter ungene på noe annet enn det de så og regissører. Det er tydelig bevilget som barn, mener Svingen. mye mer penger til selve oppbyggingen av produksjonene fordi de


38

▍Kultur Scene

Døgnkontinuerlig på scenen

EIRIK NATURELL: Eirik del Barco Soleglad fotografert mellom DNS og Logen, i Teaterparken, hvor han vanligvis er i fullt firsprang mellom forestillinger. Foto: Silje Stavrum Norevik

HAREPUS: «En dyktig kar som er uheldig med sitt valg av assistent». MMS-Foto: Eirik del Barco Soleglad

SVARTEDIKET: Kontrast mellom Harepus og Ole Schankegården MMS-Foto: Eirik del Barco Soleglad

ALENE: Så er han bare Eirik. Nordlendingen som kom til Starefossen i Bergen. Foto: Silje Stavrum Norevik

Han har gått fra å spille Bakermester Harepus til å spille i black metal-musikalen Svartediket. Men nå kan Eirik del Barco Soleglad konsentrere seg om sitt eget standup-show. skogen klokken 18.30. En halvtime etter begynner min egen forestilling. Det skyldes en kommunikasjonsfeil, Skjønt, fortsatt har han bare en men det går greit, sier skuespilleren. halvtime fra han sminker bort de Den halvt franske skuespilleren utstående tennene til Bakermester fra Sortland hadde ikke langtidsHarepus på DNS og piler bort på planer da han kom til Bergen i Logen hvor han har sitt enmanns- 1995. Etter hvert fant han kjærshow ut oktober. ligheten i en bergenser, han fant – Jeg får applaus på Hakkebakke- humor og kolleger i Bergen Impro Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

Nyhet

Laug og engasjement på DNS. – Og du vet, en bergenser flytter ikke fra Bergen, sier Eirik del Barco Soleglad om samboeren.

Og nå Bakermester Harepus. – Han er jo en – Den rollen tør vel være kjent for dyktig fyr som er de fleste. Han er jo en dyktig fyr som er litt uheldig med ansettelsen av sin litt uheldig med assistent, sier Soleglad om sitt alter ansettelsen av ego, bakermesteren. TORBJØRN EGNERS – Egentlig er det jo nesten som RUSSESKETSJ sin assistent Traumatisert FN-soldat. Irsk fyllik. en uavhengig, 20 minutter lang Eirik del Barco Soleglad har gestal- sketsj midt inne i stykket. Som om Eirik del Barco Soleglad om tet mange roller på bergenske scener. Torbjørn Egner hadde en egen sketsj Bakermester Harepus liggende til en russeshow som han så satt inn i et stykke som handler om dyr, bær og nøtter, illustrerer Eirik og selv er ateist. To ulike religioner del Barco Soleglad. avfødt av en og samme «lesebok», Tidvis var det så travelt at sier Soleglad. Soleglad først hadde prøver på sitt eget show, før han spilte motpolene «Dyrene i Hakkebakkeskogen» og JEANETTE I 9B «Svartediket» parallelt. 40 forestil- Ifølge Soleglad selv handler stykket linger med black metal-musikalen om hvordan man blir den man er. Han tar inn både norsk historie og ble det til sammen. ut av bibelfortellingen. – En Dermaroller®-behandlingen gang tok jeg så i at jeg hostet gjør humorvil Med kroppens helingspro Blant annet. blod etter forestilling. Men det hele – Men jeg kaller deti heller kreft det vil formfortelav collage var enog kult-orgie avproduseres dimensjoner. gro-substanser lende stand-up. Det må noe klarte DNS å få masse ungdom-for arvevev. Anearr ligge IIIHer og elastinfi bre i stedet og rynker blir substans bak. Selv fikk jeg min førmer som ellers ikke besøker teatret til I tillegg til dette økes blodsirkulasjonen i huden. Arvevev, s å komme. Det var folk som kjøpte ste a ha-opplevelse med Eddie Izzard som lagde stand-up ved å fortelle om blitt hardt lite elastisk, årskort for å seog Svartediket 15 gan- får en bedre blodgjennomstrøm Romerriket. ger. Detaten er gøy,blir sier Eirik del Barco overfl jevnere i hudfargen. Da han begynte å arbeide med Soleglad. showet var det først med en mer vidløftig tilnærming til stoffet. INGEN KNAUSGÅRD – Da brøt regissør Bård Ylvisåker Fra klokken syv er han imidlertid inn og sa at da jeg fortalte om meg mutters alene på scenen. Utstyrt selv og Jeanette i 9B som jeg var forelmed en barkrakk, en mikrofon og sket i på ungdomsskolen på Sortland, et mål om å få bergenserne til å le. ble han interessert. Han oppfordret Le gjorde i alle fall kritikerne i både meg til å lage showet rundt min egen Bergens Tidende og BA. biografi. Verden er så fragmentert, – Forskjellen mellom å spille alene jeg tror folk er på jakt etter det som og i et ensemble er veldig stor. Man er autentisk og ekte. Man vil bort har ingen å dele opplevelsen med og fra reality og femminutters klipp diskutere hvordan det gikk. Det er fra youtube, derfor slår det kanskje litt som å spille på et fotballlag kontra å løpe maraton. Her skal det sies at an å ta utgangspunkt i egen histojeg aldri har løpt maraton, men det rie og den lengre fortellingen, sier komikeren. ser litt ensom ut, sier skuespilleren. – Ungdomsforelskelser og egen I forestillingen «En del Barco og biografi. Det klinger noe knausen del Soleglad» tar han utgangsgårdsk over dette? punkt i sin egen krysskulturelle – Nei. Det må du ikke skrive. Seks historie. Komikeren fra Sortland bind om et eget liv er altfor mye for med norsk mor og fransk far som meg. Dette er i så fall min pamkommer til Bergen. flett, understreker Eirik del Barco – Men egentlig er det ingen kulturSoleglad. forskjell å komme hit. Bergenseren

Dermaroller – den orginale microneedling La hudens naturlige prosesser gjøre jobben! Behandlingsområder:  Arr  Acnearr  Brannskader  Linjer/Rynker  Pigmentflekker  Strekkmerker  Slapp hud

Introduksjonstilbud Ring for mer info 55 32 11 24

CHR.MICHELSENSGT. 5 - TLF.55 32 11 24 WWW.CLINICIT.NO

og nordlendingen er jo begge arketyper. Jeg fokuserer mer på at jeg har en katolsk far, protestantisk mor


nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

39

r e g r a e d g e a j d n e a j Kamp Kampan

Tilbudet gjelder t.o.m. 30. oktober 2010

NYHET!

399,PARTI KJØP!

PR. SPANN

299,PARTI KJØP!

1290,-

PR. M2

PARTI KJØP!

PR. STK

Lady Pure Color 2,7 liter

Gir en unik og vakker fargeopplevelse. Matt utseende som fremhever rommets andre elementer.

Parkett Boen Eik Andante 3-stavs klikk

79,-

PARTI KJØP!

PR. STK

Innerdør komplett, hvit m/hvitmalt karm Dørblad: 690,- kr.

99,-

169,-

PARTI KJØP!

PARTI KJØP!

PR. STK

PR. PL

Lampe m/stativ 500W

Dørvrider

199,PARTI KJØP!

PR. M2

Kostemalt veggplate perlestaff profil

Alloc Domestic laminatgulv lagerførte varianter

Plate: 11x62x2390mm

www.byggeriet.no

Byggeriet Askøy Byggsenter Strusshamn Senter Tlf: 56 15 12 60

Byggeriet Øygarden Byggsenter Byggeriet Torsbygg Pålsneset, Rong Ågotnes Tlf: 56 38 28 20 Tlf: 56 33 50 66

Byggeriet Mestersalg Bergen Vågsgaten 6, Laksevåg Tlf: 55 34 87 00

Byggeriet Mestersalg Bergen avd. Arna Storaneset 20, Indre Arna Tlf: 55 25 10 50

Byggeriet Mestersalg Bergen avd. Åsane Salhusveien 55, Nyborg Tlf: 56 11 30 70 Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.


40

nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

«Knerten gifter seg»

Mest sett på kino Uke 42, 15.10 - 21.10.2010

Fritt vilt III Nokas Grusomme meg (3D norske stemmer) Knerten gifter seg Spis Elsk Lev

Kultur Film

FILM OG KAFFE: Eirin Hillestad, Monica Stadaas, Hanne Jones og Kjartan Ericsson er drivkreftene bak gratis nabolagskino, Møllaren Filmklubb. Kaia Jones Fasmer (1) er foreløpig yngste og første medlem. Foto: Silje Stavrum Norevik

Starter filmklubb på Møhlenpris

Ukens premierer

Svart kaffe. Folkelig. Lavterskel. Det er stikkord når tre organisasjoner samarbeider om gratis og ny filmklubb på Møhlenpris. Jones er med som Møhlenpris-beboer, og jobsilje@byavisen.net ber også i et filmselskap til daglig. – Vi kom i kontakt gjennom Nabodagene, – Fløten kan folk ta med selv, illustrerer Kjartan men egentlig har vi vist film lenge på Ericsson. Vitalitetssenteret Frivillighetssentral. Nå blir For når han sammen med Monica Stadaas, det mer organiserte filmvisninger hver måned, Eirin Hillestad og Hanne Jones starter nabo- sier Eirin Hillestad. lagskino på Møhlenpris, er tanken at det skal – Det er også mye lettere å nå ut til folk med være et inkluderende samlingssted som er tilbudet når vi er flere organisasjoner som samåpent for alle. Ericsson, Stadaas og Hillestad arbeider, understreker Kjartan Ericsson, som representerer henholdsvis Nærmiljøprosjektet blant annet jobber med forebyggende tiltak på i bydelen, Batteriet (ressursenter for fattigdom) Møhlenpris skole. og Vitalitetssenteret Frivillighetssentral. Hanne Silje Stavrum Norevik

Bestill førsteklasses norsk

Kun 59,- pr. sekk* *Fritt tilkjørt i Åsane ved kjøp over 10 sekker. Øvrig leveringskostnad: 200,-

For bestilling: Inge Teigland, tlf: 400 27 812. epost: inge@spekterpluss.no

bjørkeved!

FJERNT FRA HOLLYWOOD Tanken er at Møllaren Filmklubb skal være et gratis samlingssted som er åpent for alle i bydelen og omegn. Den offisielle åpningen er søndag 31. oktober, selveste Halloween. Da starter de med en dokumentar med fredsbudskap. – Film fungerer ofte som en god samlingsplass. Det finnes heller ikke mange steder man kan se film gratis. I tillegg planlegger vi å ha opplegg rundt filmene med for eksempel debatt og besøk av en av produsentene Det blir også en overraskelse når vi skal vise barnefilm søndag 28. november, sier Hanne Jones. Initiativtakerne understreker at det her skal være filmer for alle og enhver, og at de ikke kommer til å dyrke den smale smak. – Dette er fjernt fra Hollywood. Det skal ikke være hipt og kult, men et tilbud for absolutt alle, sier Kjartan Ericsson. Undersøkelser viser at Møhlenpris er en bydel preget av klasseforskjeller, og en relativt stor gruppe mennesker som lever tett på fattigdomsgrensen. Filmentusiastene håper kinoen kan virke positivt med tanke på sosial inkludering. – Dette skal være folkelig og nedpå, favne alle som bor her, og kanskje får det også ringvirkninger til at flere melder seg på de andre fritidstilbudene som Møhlenpris kan tilby, sier kvartetten bak Møllaren Filmklubb.

Trolljegeren. Tre studenter på medialinjen i Volda får som skoleoppgave å lage dokumentarfilm om en lokal personlighet. De velger å fokusere på en folkesky mann som kommer til bygda med jevne mellomrom. De tror han er bjørnejeger, men det viser seg at han har et langt farligere og mer fantastisk yrke.

The Other Guys. Etterforskerne Allen Gamble (Will Ferrell) og Terry Hoitz (Mark Wahlberg) er ikke politihelter - de er «the other guys». Men det kommer en dag for alle og snart snubler Gamble og Hoitz inn en tilsynelatende uskyldig sak ingen andre ønsker å ta. Den kan vise seg å bli New Yorks største kriminalsak. Det er deres livs sjanse, men har de det som kreves?

Kvinner uten menn. Historiene til fire forskjellige kvinner vikles sammen sommeren 1953. Dette er en avgjørende tid i Irans historie, den demokratisk valgte statsministeren Mohammad Mossadegh blir styrtet i et statskupp ledet av USA og støttet av Storbritannia. Sjahen Mohammad Reza Pahlavi som hadde flyktet fra landet, blir gjeninnsatt.


nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

41

v a n e t Res

Ski og ski utstyr

Vi har fått inn konkursboet med Barne/mamma- og dameklær pluss leker fra “MILLY-MOLLYMANDY & CO”

÷50-75%

Kupp!! Hel bobledress til barn fra

149,-

Div. ullklær fra

49,-

Julepynt julegaver Engler, nisser, hobbyartikler, duker, gardiner mm

÷50-90%

2pk ullsokker

49,-

Vi har tørr fin Bjørkeved Fleece til barn og voksne fra

30,-

NYE VARER KOMMER HVER UKE

Klær, sko, møbler, verktøy, pynteting, kjøkkenartikler, elektriske artikler, leker, hermetikk, pluss mye mer. KJENTE MERKER: MOODS OF NORWAY- CHILLNORWAY-GANT-VIKING-CHEROXSHIMANO-NIKE-NAVIGARE-TILBORDS-BY TORINN- PLUSS MANGE FLERE

OUTLET NORGE 3000m2 KONKURS/LAGERUTSALG

MIDTUN, ULSMÅGVEIEN 7 (TIDLIGERE GO CART SENTERET) HVERDAGER 10- 20 LØRDAG 10-18 - 45 15 05 05 - OUTLETNORGE.NO


42

▍Annonse

Heilside oktober 250x355.ai

22-10-10

12:27:18

Vi tar imot nye pasienter og yter akutt hjelp

Du finner oss i Åsane Storsenter 4.etg.

Større klinikk

bredere behandlingstilbud Behandling av tannkjøttsykdom Rehabilitering av tannsett Estetisk tannbehandling Profesjonell tannbleking Implantatbehandling C

Amalgamsanering

M

Y

Lystgass

CM

MY

Kirurgi

CY

CMY

K

Laser

Nå kan vi også tilby time for tannregulering!

mandag - fredag 7 - 22 lørdag 8 - 20 søndag 8 - 20

www.arkentannlege.no

Telefon 55 19 77 50


nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

43

29. – 4. OKTOBER

Tøffe politimenn De tøffe politiheltene Roger Murtaugh (Danny Glover) og Martin Riggs (Mel Gibson) er tilbake, og denne gangen er de på sporet av en gruppe sørafrikanske diplomater som er innblandet i narkotikasmugling. Lederen for smuglerbanden, Arjen Rudd, viser seg å stå bak en narkotikasak som Murtaugh og Riggs har hatt snusen i lenge. De to politibetjentene holder et godt øye med Leo Getz, som skal vitne i en rettsak mot Rudd. Rudd er nemlig villig til å gjøre alt for å hindre Leo i å vitne. «Dødelig våpen 2» ser du på TVNorge lørdag kl. 21.30.

LITTLE NICKY «Little Nicky.» Amerikansk komedie fra 2000. Djevelen vil trappe ned og gi ansvaret videre til en av sine sønner. Ettersom de to eldste viser seg å ikke være særlig egnet faller ansvaret på lille Nicky, en forsiktig fyr som elsker heavy musikk. Han må rydde opp etter de to bøllete brødrene sine og gjenopprette balansen mellom det gode og det onde. Med: Adam Sandler, Rhys Ifans, Patricia Arquette. Regi: Steven Brill. (11 år) NRK3 fredag kl 20.25 THE RING 2 «The Ring Two.» Amerikansk skrekkfilm fra 2005. For å unnslippe de stadig tilbakevendende minnene, starter Rachel og sønnen hennes et nytt liv i en liten by i Oregon. Men da det blant bevismaterialene på et lokalt åsted blir funnet en umerket videotape, forstår Rachel at den hevngjerrige Samara er tilbake mer bestemt enn noen gang på å fortsette den nådeløse sirkelen av terror og død. Med: Naomi Watts, Simon Baker, Sissy Spacek. Regi: Hideo Nakata. (15 år) FEM fredag kl 21.00

EYES WIDE SHUT «Eyes Wide Shut.» Amerikansk thriller fra 1999. En fest bringer frem uante sider hos det perfekte ekteparet Harford, og de blir innviklet i et følelsesladet oppgjør fylt av sjalusi og seksuelle fantasier. Med: Tom Cruise, Nicole Kidman, Madison Eginton, Jackie Sawiris, Sydney Pollack, Leslie Lowe, Todd Field. Regi: Stanley Kubrick. Viasat 4 fredag kl 21.35 SLEEPERS «Sleepers.» Amerikansk thrillerdrama fra 1996. En guttegjeng i Hell's Kitchen, New York, forårsaker en dødsulykke og blir sendt på en anstalt for uregjerlige barn. På anstalten blir de mishandlet av vokterne. Vi møter igjen barna som voksne; en er advokat, en er journalist og to er kriminelle. Med: Kevin Bacon, Billy Crudup, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Minnie Driver, Brad Pitt. Regi: Barry Levinson. (15 år) TV3 fredag kl 01.25

LØRDAG 30.10

PÅ BOMMEN I BEVERLY HILLS «Down and Out in Beverly Hills.» Amerikansk komedie fra 1986. Uteliggeren Jerry Baskin har i mange år livnært seg på søppelet til de rike i Beverly Hills, men har nå avgjort å ende det hele ved å drukne seg i svømmebassenget til familien Whiteman. Drukne klarer han ikke, i stedet blir det liv og røre i hjemmet og ekteskapet til Dave og Barbara Whiteman da Jerry innlosjerer seg i deres luksuriøse liv. Med: Richard Dreyfuss, Nick Nolte, Little Richard, Bette Midler. Regi: Paul Mazursky. (11 år) TVNorge fredag kl 21.30 THE FAST AND THE FURIOUS 2 «2 Fast 2 Furious.» Amerikansk action fra 2003. Brian O’Conner driver med ulovlig racerkjøring i Miamis gater. Etter å ha blitt arrestert av politiet, går han motvilling med på å infiltrere narkobaronen Carter Verones organisasjon i bytte mot et rent rulleblad. Sammen med sin gamle venn Roman Pearce og tolleren Monica Fuentes prøver O’Conner å få has på Verone. Med: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes. Regi: John Singleton. TV3 fredag kl 21.30

SLEEPY HOLLOW «Sleepy Hollow.» Amerikansktysk grøsser fra 1999. Året er 1799. Politimannen lchabod Crane blir sendt til en liten landsby utenfor New York for å oppklare tre mord. Likene er halshogd, og hodene er forsvunnet. Ryktene vil ha det til at drapene er gjort av et spøkelse – Den hodeløse rytter. Med: Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson. Regi: Tim Burton. (15 år) TV 2 lørdag kl 02.50

SØNDAG 31.10

DEN UNGE JANE AUSTEN: Anne Hathaway spiller den kjente forfatterinnen.

PÅ BOMMEN I BEVERLY HILLS: Jerry er en ganske kjekk fyr til boms å være.

DIAMONDS ARE FOREVER Britisk actioneventyr fra 1971. En stor mengde diamanter har blitt stjålet fra gruveganger i Sør-Afrika, og to leiemordere har begynt å drepe alle som deltar i smuglingsvirksomheten. Bond blir sjokkert over å finne ut at smuglerligaens leder er ingen ringere enn Ernst Stavros Blofeld. Spørsmålet er om han kan sette en stopper for virksomheten med to leiemordere på sporet. Med: Sean Connery, Jill St John, Charles Gray, Lana Wood, Jimmy Dean, Bruce Cabot, Bruce Glover, Putter Smith. Regi: Guy Hamilton. (15 år) TV3 lørdag kl 21.30

DEN UNGE JANE AUSTEN «Becoming Jane.» Britisk drama fra 2007. Et spennende portrett av forfatter-legenden Jane Austen, om hennes liv før hun ble kjent for den store verden og om hennes romanse med en ung mann fra Irland. Med: Anne Hathaway, James McAvoy, Julie Walters. Regi: Julian Jarrold. (7 år) NRK1 lørdag kl 15.40 JENTA SOM JOBBET SKIFT «Swing Shift.» Amerikansk komedie fra 1984. Kay Walsh er den perfekte husmor. Hun holder huset rent og pent, og har middagen klar når mannen Jack kommer hjem fra jobben. Da krigen starter og Jack blir kalt til tjeneste, lurer Kay på hva hun skal gjøre med livet sitt. Flyfabrikken søker snart etter medarbeidere som kan erstatte mennene som har dratt i krigen. Hun bestemmer seg for å begynne å arbeide – og livet snus på hodet. Med: Goldie Hawn, Kurt Russell, Christine Lahti. Regi: Jonathan Demme. (11 år) FEM lørdag kl 21.00 DØDELIG VÅPEN 2 «Lethal Weapon 2.» Amerikansk actionkomedie fra 1989. Med: Mel Gibson, Danny Glover, Patsy Kensit, Joe Pesci, Joss Ackland. Regi: Richard Donner. (15 år) (Se omtale). TVNorge lørdag kl 21.30

PÅ SOLSIDEN Norsk drama fra 1956. En varm sommerdag kommer forfatteren Joachim Bris til godset Ribe. Han er invitert av Hartvig, sønnen på gården. Men ikke alle er glad for besøket, som får uventede følger for flere i familien. Med: Arne Lie, Randi Kolstad, Henny Moan. Regi: Edith Carlmar. NRK2 søndag kl 14.55

BROENE I MADISON COUNTY: Kjærlighetsfilm med store skuespillerprestasjoner.

BROENE I MADISON COUNTY «The Bridges of Madison County». Amerikansk romantisk drama fra 1995. På oppdrag for National Geographic stopper naturfotografen Robert Kincaid tilfeldigvis hos den ulykkelige bondekona Fransesca Johnson for å spørre om veien. Møtet utvikler seg raskt til et varmt vennskap, for så å slippe løs en brennende lidenskap de begge har gått og båret på. I løpet av de fire dagene romansen varer, må Fransesca ta en avgjørelse som vil prege hennes liv i all ettertid. Med: Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley. Regi: Clint Eastwood. FEM søndag kl 21.00

TIRSDAG 02.11

DIE ANOTHER DAY: Hally Berry spiller sexy Bond-pike.

DIE ANOTHER DAY Amerikansk-britisk actioneventyr fra 2002. Handlingen starter i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea, fortsetter via Hong Kong til Cuba og London, hvor Agent 007 treffer de to kvinnene som skal komme til å bety mye for ham og hans kamp for å avverge en stor verdenskatastrofe. Kan Bond redde verden før det er for sent? Med: Pierce Brosnan, Halle Berry, Rick Yune, John Cleese. Regi: Lee Tamahori. (15 år) TV3 søndag kl 21.20 SE MEG «Comme une image.» Fransk drama fra 2004. Sang-eleven Lolita ønsker å bli sett av sin selvopptatte far. Med: Agnès Jaoui, Marilou Berry, Jean-Pierre Bacri. Regi: Agnès Jaoui. NRK2 søndag kl 23.05 RANSOM «Ransom.» Amerikansk thriller fra 1996. Tom Mullen har bygget seg opp til å bli en rik og mektig mann og har aldri latt seg knekke. Heller ikke den dagen hans sønn blir kidnappet. Med: Rene Russo, Gary Sinise, Mel Gibson. Regi: Ron Howard. (15 år) FEM søndag kl 23.30 EXORSISTEN «The Exorcist.» Amerikansk grøsser fra 1973. Den unge jenta Linda Blair begynner å oppføre seg unormalt og blir etter hvert svært vanskelig å ha med å gjøre. Fortvilet oppsøker moren hennes ulike leger, og Linda går gjennom flere ulike behandlinger, men ingenting hjelper. Til slutt får hun hjelp av en prest som tilkaller en djevelutdriver, og sammen prøver de å finne ut om jenta faktisk er besatt av onde ånder. Med: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Lee J. Cobb. Regi: William Friedkin. (18 år) TVNorge mandag kl 00.30

MANDAG 01.11 8MM Amerikansk thriller fra 1999. Da en eldre, vellykket forretningsmann dør, etterlater han seg et vakkert hus, en sørgende enke og en låst safe. Inne i safen finner enken en 8 millimeter film som viser seg å inneholde drapet på en ung kvinne. En privatdetektiv får i oppdrag å undersøke saken og entrer byens beksvarte underverden. Med: Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, James Gandolfini. Regi: Joel Schumacher. NRK3 mandag kl 21.45

PASSASJER 57 «Passenger 57.» Amerikansk actionthriller fra 1992. John Cutter bestemmer seg for å forlate jobben som sikkerhetsvakt på en flyplass etter at hans kone dør i armene på en bevæpnet raner. Han setter seg på et fly til Los Angeles, uvitende om at den livsfarlige terroristen Charles Rane også er ombord. Ombord er også Ranes venner, og så snart de er i luften, klarer de å befri lederen sin. Terroristene hadde imidlertid ikke regnet med passasjer 57. Med: Wesley Snipes, Bruce Payne, Elizabeth Hurley. Regi: Kevin Hooks. (15 år) Viasat 4 tirsdag kl 22.35 MALLRATS «Mallrats.» Amerikansk komedie fra 1995. Gymnasvennene TS og Brodie blir dumpet av kjærestene sine på samme dag. De drar til kjøpesenteret, der de møter Jay og Silent Bob, som er kjent for å lage trøbbel. Sammen bestemmer de seg for å gjøre hærverk på kjøpesenteret for å vinne kjærestene tilbake. Med: Jeremy London, Jason Lee, Ben Affleck. Regi: Kevin Smith. (18 år) TV3 tirsdag kl 01.30

ONSDAG 03.11

THE GROUND TRUTH: Hjemkomsten til en amerikansk soldat kan være tøff.

THE GROUND TRUTH «The Ground Truth.» Amerikansk dokumentarfilm fra 2006. Om amerikanske soldaters krigsskader, både fysiske og psykiske, med et kritisk blikk på hvordan militæret skaper krigere, og problemene med å komme tilbake til et vanlig liv etter å ha vært i krigstjeneste. Regi: Patricia Foulkrod. NRK2 onsdag kl 22.30

TORSDAG 04.11 HITCH «Hitch.» Amerikansk romantisk komedie fra 2005. Alex «Hitch» Hitchens vet hva damer vil ha, og som den gavmilde mannen han er, deler han gjerne sin viten med de stakkars mennene som lever i uvitenhet. Har man penger nok, kan Hitch hjelpe selv den mest fortapte ungkaren med å få tak i kvinnen i sitt liv. Hitch kan kanskje hjelpe andre, men kan han hjelpe seg selv? Med: Will Smith, Eva Mendes, Kevin James. Regi: Andy Tennant. Viasat 4 torsdag kl 22.35

©Universum

FREDAG 29.10


Stort utvalg! Stort utvalg!

- nr 37 - 2010 - www.byavisen.net

Velkommen inn til 2000 m2 spennende utvalg av møbel- og interiørdesign. Berle Taburetten favner et Velkommen unikt varespekter av lekre Herav inn til 2000 m2 designmøbler. spennende utvalg finner du også noe av det beste innen belysning. møbelog interiørdesign. Berle Taburetten favner et unikt varespekter av lekre designmøbler. Her finner du også noe av det beste innen belysning.

Man - Fre 09-18 | Tors 09-19 | Lør 10-16 Wernersholmvei | Hop Man - Fre 09-18 33 | Tors 09-195232 | Lør Paradis 10-16 www.berletaburetten.no | Tlf. 55 10 95 00 Wernersholmvei 33 | Hop 5232 Paradis www.berletaburetten.no | Tlf. 55 10 95 00

MØBLER - SENGER - TEKSTILER - TAPETER - TEPPER - LAMPER MØBLER - SENGER - TEKSTILER - TAPETER - TEPPER - LAMPER

Byavisen - avis37 - 2010  

Byavisen Bergen, avis37, 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you