Page 1

Shuttlebuss i sentrum?

Frontes i Singapore

Direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd ønsker en strategisk sentrumssatsing.

Designbyrået Haltenbanken gjør suksess både i Bergen og utlandet. Side 28-29

Side 6

«Hans og Grete» 45 barn står på scenen i ny barneopera Side 32-33 Nr. 25 - 28. juni 2011

Musikk

Bob Dylan

Legenden spiller på Koengen onsdag kveld. Side 36

Eiendom

Dyrt leiemarked

Eie eller leie? Professor Ola Grytten spår at leieprisene kommer til å stige enda mer i tiden fremover. Side 3

Færre feil med god kjemi Ny doktorgrad gjør kommunikasjon til en viktig faktor Side 4-5 for å unngå skader på operajonsbordet.

Aktuelt Lokalt ▍3 Livsstil Mat ▍8 Meninger ▍12 Kultur I byen ▍36 Kultur Design ▍28 Kultur Opera ▍32

FLYTTESALG ALT SKAL VEKK! ÷30% N RUVE G L L TIL GU ST 2011 R E T T U VI FLY NING AUG - ÅP

PÅ ALLE VARER - AV ORDINÆR PRIS

MX SPORT ÅSANE FRYDENBØGÅRDEN


2

nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

Kultur- og idrettsbyen Bergen

Foto: Hans Jørgen Brun

Aktuelt

▍12

Gi mer til ung sparing

Meninger Leder ET AV DE BEDRE RÅDENE jeg fikk på videregående kom fra økonomilæreren. Beskjeden fra lektor Michelsen var enkel: «Sett inn 10 kroner på BSU». Lydig som jeg var (den gang) fulgte jeg økonomens råd, og opprettet en konto som skulle sikre meg bankenes goodwill da jeg ti år senere kjøpte min første leilighet. Likevel var egenkapitalen fra BSU ikke nok for å gi tilstrekkelig lån til en sentrumsleilighet.

- Det er viktig at vi jobber videre for at Bergen skal befeste sin posisjon som ledende vertskapsby i Norden, sier Trude Drevland.

Beskjeden fra lektor Michelsen var enkel: – Sett inn 10 kroner på BSU

Byblikk Isabelle Ringstad

isabelle@byavisen.net

boligmarkedets hasardiøse sti. BSU er en glitrende spareordning i så måte. Gode rentebetingelser og skattefradrag virker motiverende for sparing selv om selve boligkjøpet kan være noen år unna. BSU KAN OGSÅ VIRKE DISIPLINERENDE fordi pengene må øremerkes boligformål. Som den unge studenten Carl Christian Flindern Stierna (22) uttalte til Dagens Næringsliv nylig: «Dersom maksgrensen var høyere, ville jeg hatt penger på BSU istedenfor på sparekonto. Det hadde tvunget frem sparing til bolig, og jeg ville ikke blitt fristet til å bruke dem på andre ting. På BSU-kontoen er jo beløpet låst».

OVER HALVPARTEN AV alle nordmenn under 34 år har nå en BSU-konto, viser en undersøkelse gjennomført av Norsk finansba- leiemarkedet for «en unntakstilstand» i rometer. I 2009 ble det årlige sparebeløpet økt Byavisen, er det gode grunner til å tro at både fra 15 000 til 20 000 kroner, og det maksimale eiepriser og leiepriser vil stige de to neste årene sparebeløpet ble oppjustert til 150 000 kroner. – slik Kjell Senneset ved Prognosesenteret Nå argumenterer Høyre for at beløpsgrensen antyder. Blant argumentene for å høyne BSU- VI KJØPER IKKE REGJERINGENS PÅbør høynes. grensen er nettopp den sterke boligprisveksten, STAND om at ordningen gavner kun de og Finanstilsynets anbefaling fra i fjor om at rikeste. Skal man inn på boligmarkedet, må DET FINNES FLERE gode argumenter for boligkjøperne skal ha ti prosent egenkapital. man uansett bygge økonomiske muskler. BSU at unge bør får lov til å spare mer under den Anbefalingen har gjort bankene mer restrik- gjør det lettere å klare seg på egen hånd – uten gunstige spareordingen som gjelder alders- tive med lån som fullfinansierer boligkjøp, sugerør ned i pappas lommebok. gruppen 18-34 år. såkalte førstehjemslån. Silje M. Stavrum Norevik, FOR SELV OM økonomiprofessor ved DERFOR BLIR DET VIKTIGERE for unge å redaksjonssjef NHH, Ola Grytten, kaller de høye prisene i jazze opp egenkapitalen før de begir seg ut på

Aktuelt Uken som gikk

I skoskapet mitt har jeg minst 20 par sko og jeg tipper over 15 av disse er høye hæler på. Det rare med dette er at uansett hvor mange blemmer, blåmerker eller ganger jeg vrikker foten, må jeg bare ha flere par. Jeg finner alltid noen fine nye par i skobutikken som jeg bare MÅ ha. Når jeg går rundt i byen med de ekstra centimeterne på bena, føler jeg meg mer rak i ryggen. Og når jeg ser andre kvinner i sentrum sprade rundt på liknende sko, ser jeg at de ofte går litt mer selvsikkert. Men det er vel også fordi at man må gå skikkelig, hvis ikke så havner hælen ned i sprekkene mellom brosteinene, og da ligger man flat midt i byen. Når jeg leser om leger som advarer mot å bruke høye hæler fordi at det skader føttene og man får se et bilde av en fot som deformert etter daglig bruk i flere år med denne type sko, så reagerer jeg selvfølgelig, men jeg slutter ikke å gå med dem av den grunn. Jeg syns det likner på samme type advarsel man ser på røykpakken. Man tenner seg en røyk, etter å ha lest på pakken at det gir kreft. Sånn jeg ser på det er det mye som ikke er bra, men jeg vil ikke kutte ut alt jeg liker fordi om. Men en ting er sikkert, uansett hvor flotte disse skoene er eller hvor bra jeg ser ut i dem, er ingenting bedre enn å hive de av seg i gangen etter en lang dag.

JUBELKRANS FOR VAREHUSET Planleggingsprosessen av IKEAs nye varehus i Åsane har pågått i åtte år. Når Nye IKEA Åsane står klart i mai 2012 vil det være tre ganger større enn dagens varehus. 22. juni inviterte byggherre og byggledelse til tradisjonsrikt kranselag, for å feire at varehuset har tett tak i tide. Foto: IKEA

Avisprodukter AS – Krokatjønnveien 15 – 5147 Fyllingsdalen – Tlf: 55 17 36 50 – Fax: 55 16 50 75 – redaksjon@byavisen.net – annonseinfo@byavisen.net Ansvarlig redaktør: Ole Tom Kolstad


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

Aktuelt ▍2-6

Livsstil ▍8-10

Meninger ▍12-13

3

Kultur ▍28-36

Få leieboliger presser prisene opp Stor tilflytting og mangel på boliger presser leieprisene i taket. - Leieprisene kommer til å stige enda litt til i tiden fremover, sier økonomiprofessor Ola Grytten.

BOLIGHJELP: Madelen Julie Olufsen og Katrine Hjellum i BergenStudenten skal hjelpe ferske studenter og andre med å finne bolig. I fjor fikk BergenStudenten 493 henvendelser fra personer som ønsket visningsassistanse eller råd om leiemarkedet. Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

- Prisene skyldes at vi har stor til- sentrum til Nesttun. I tillegg skal 727 flytting og altfor få utleieleiligheter nye studentboliger i Grønneviksøren i Bergen for tiden, sier Ola Grytten, være klare høsten 2011 og våren Mellom 6000 og 10 000 kroner per økonomiprofessor ved Norges 2012. måned er prisen du må ut med der- Handelshøyskole. som om du ønsker en leilighet til 30 Ifølge Grytten kommer lei- - DYRT OG DÅRLIG kvadratmeter nær Bergen sentrum. eprisene til å stige enda litt i tiden For jusstudent Madelen Julie Olufsen Er du på jakt etter en leilighet på 50 fremover, men han tror at det høye kommer leieprisene til å være et kvadratmeter, ligger prisen mellom prisnivået vil avta på lengre sikt. sentralt tema hele sommer. Hun 8000 og 12 000 kroner. Det viser tall jobber nemlig i BergenStudenten, fra oversikten over leiligheter til leie BYGGING ER I GANG en organisasjon som gir boligråd og på Finn.no. Grytten får støtte fra Kjell Senneset, visningsassistanse for studenter på leder av Prognosesenterets avdeling det private leiemarkedet i Bergen. for makroøkonomi og markeds- Hovedinntrykket er at situasjoanalyse. nen ikke har blitt bedre enn i fjor. Det - Vi har nå en situasjon der både finnes mange dyre boliger med dåreieprisene og leieprisene er høye. lig standard. Mitt inntrykk er også Mangelen på boliger gjør at vi må at standarden på rom i kollektiv er regne med en prisvekst både i år og dårligere i Bergen enn i Oslo, sier neste år. Men når boligene som nå Olufsen. bygges blir ferdigstilt, vil det nok bli 20. mai åpnet hun BergenUNNTAKSTILSTAND: - De høye prisene en avdemping, sier Senneset. Studentenes sommerkontor sammen i leiemarkedet er en unntakstilstand. Ifølge Bergens Tidende er over med Katrine Sirnes Hjellum. Dette Vi vil ikke alltid ha stor tilflytting og for er sjette året kontoret har åpent, og få boliger, sier økonomiprofessor Ola 2300 boliger nylig ferdig, underveis Grytten. eller på planstadiet i området fra behovet for boligassistanse har ikke Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari.stephan@byavisen.net

Det finnes mange dyre boliger med dårlig standard. Madelen Julie Olufsen, BergenStudenten

gått ned. Ifjor fikk kontoret 493 hen- Mange kjenner ikke til hvilke vendelser. 48 personer ga tilbakemel- rettigheter de har som leietaker. Og ding om at de hadde fått bolig. erfaringsmessig er det er en del ulov- Vi har allerede fått inn en del lige kontrakter der ute, sier Olufsen. e-poster og i dag skal vi på den første Også økonomiprofessor Ola visningen, sier Hjellum. Grytten bekrefter at det finnes useriøse aktører i boligmarkedet. ULOVLIGE KONTRAKTER - Det finnes useriøse aktører, men Når BergenStudenten går på visning de aller fleste aktørene er seriøse. De for studenter som ikke har mulighet som ofte kommer bort i de useriøse til å gå på visning selv, ser de blant aktørene, er arbeidsinnvandrere annet etter beliggenhet, standard, fra Øst-Europa og personer fra den møblement, brannsikkerhet og tredje verden. Mange vil ikke ikke rømningsveier. I tillegg til visnings- leie ut til dem og de ender derfor hjelpen gir de også råd om leietaker- opp med å måtte betale dyrt for dårnes rettigheter. lig kvalitet, sier Grytten.


4

nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

- Tabbe av Bybanen

Kjemien teller når Eksperter som kjenner hverandre samarbeider best, viser en fersk Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

Fylkesordfører, Torill Selsvold Nyborg, mener det er en tabbe at Bybanen ikke går innom Haukeland. Det skriver NRK Hordaland. – Jeg tenker at det hadde vært en veldig stor fordel om banen hadde gått siden det er en stor arbeidsplass, og veldig mange pasienter der, sier hun. Fylkesordføreren får også støtte av ledelsen i Helse-Bergen. – Hvis en ser på samlet pasienter og pårørende, tror jeg at det går to millioner mennesker gjennom institusjonen vår pr. år, sier Steinar Kvinnsland til NRK.

Kvinner høyest sykefravær NAV og Statistisk sentralbyrå la nylig frem tall for sykefraværet for første kvartal i år. De viser et lege‑ meldt sykefravær blant kvinner på 9,3 prosent, mens tilsvarende tall for menn er på 5,8 prosent. Totalt økte sykefraværet fra 7 til 7,3 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år, og økningen var størst blant kvinner.

Skjuler kostnadene

Hvis den tidligere misjonærlegen plutselig begynner å banne, skjønner du at det er alvor.

‑Tenk deg at du ligger livstruende skadet på operasjonsbordet etter en bilulykke. Du er omgitt av men‑ Sturla Pilskog, kirurg nesker som kan jobbene sine svært godt, kirurger og anestesileger. Hvis du visste at de traff hverandre for ti minutter siden, ville det bekymre deg, spør Roar Espevik retorisk. Dagen før har han forsvart dok‑ torgraden i psykologi med tittel «Expert teams: Do shared mental de best uten stress. I Espeviks tilfelle models make a difference?». Kort traff de angrepsteamene der med‑ fortalt har Espevik undersøkt om lemmene kjente hverandre, langt eksperter må kjenne hverandre godt oftere på de fiktive missilmålene. Og dette gjelder ikke bare i mili‑ for å samarbeide godt. Konklusjonen tærteam, men generelt for sikker‑ er soleklar. hetskritiske organisasjoner som politi Får skalpellen automatisk og kirurgi. En britisk undersøkelse Espevik har vært ubåtsjef i viser at kommunikasjonssvikt står Sjøforsvaret, og er nå hovedlærer i for 43 prosent av de ikke-tekniske lederskap ved Sjøkrigsskolen. Ideen feilene som skjer under kirurgi. Det til doktorgraden kom da han var er lettere når du ikke må be om skal‑ med på en militær ubåtoperasjon pellen, men at den kommer automa‑ tisk, illustrerer Espevik. utenfor Skottland. – Plutselig kom det inn en nest‑ kommanderende som var mye mer Når misjonslegen banner erfaren enn den han erstattet. Likevel På Haukeland Universitetssykehus stoppet hele operasjonen opp. Alt ble kjenner kirurgene Sturla Pilskog og feil, og skjedde i feil orden. Jeg ville Espen Gubberud, og operasjonssy‑ undersøke hva som hendte, sier kepleier Elisabeth Størksen seg igjen i Espeviks funn. Espevik. – Særlig når det gjelder øyeblik‑ I avhandlingen har Espevik satt sammen team fra kadettskolen og kelige operasjoner må mye foregå satt dem inn i fiktive angrepssitua‑ automatisk. Da hjelper det å kjenne sjoner i ubåtsimulatorer. Resultatene dem du jobber sammen med, sier var påfallende. Studien viser at kjente Størksen. Operasjonsteamet vektlegger team, sammenlignet med ukjente team er mer nøyaktige, raskere og dessuten betydningen av den ikkeoppnår bedre resultater. I kjente verbale kommuniksjonen. – Når det oppstår blødninger og team er det mindre grad av kontroll og tidkrevende samsnakking, og det står om sekunder, er det ikke tvil samtidig gir teammedlemmene fra om at teamet må samarbeide godt seg nødvendig informasjon uten å og kommunikasjonen må gli knir‑ bli bedt om det. Dessuten mestrer kefritt, sier Størksen.

Jo, mer moderne teknologi vi får, jo større skade kan menneskelig svikt gjøre. Roar Espevik, doktorand

Ett år etter at nye regler for mar‑ kedsføring av kreditt trådde i kraft, følger mange lånetilby‑ dere fremdeles ikke loven. I en kontrollaksjon tirsdag 7. juni avdekte Forbrukerombudet ulovlig markedsføring av kreditt fra til sammen 36 banker og til‑ bydere av kreditt. Etter forårets endringer i finansloven, er det nå krav om at all markedsføring av kredittavtaler skal inneholde enkelte faste opplysninger om hva kreditten koster. Blant annet er opplysninger om effektiv rente og totalkostnad på kreditten obligatoriske.

Pilskog understreker også at god kommunikasjon handler om å forstå den andres reaksjoner. – Hvis den tidligere misjonærlegen plutselig begynner å banne, skjønner du at det er alvor, illustrer kirurgen. - Bør vurdere faste actionteam God kommunikasjon på opera‑ sjonssalen handler også om å lese den andre, og gjenkjenne stress og forandringer i stemmeleie. –Av og til må man legge fra seg høflighetsfrasene, og da kan nok beskjedene lyde som kommandoer, sier Pilskog. – Men det er også viktig at vi kom‑ muniserer godt nok til å spørre hver‑ andre dersom det oppstår usikkerhet, sier kirurg Espen Gubberud. For å forhindre misforståelser og øke sikkerheten, har Haukeland Universitetssykehus tatt i bruk sjekklisten «Timeout» som koordi‑ nerende operasjonssykepleier skal gjennomføre ved start og avslutning av operasjoner. – Vi kunne alltids trene mer på kommunikasjon, samtidig som det er vanskelig å øve på. Det handler også om sosial intelligens, mener Gubberud. Roar Espevik håper avhandlin‑ gen hans får reelle konsekvenser i sikkerhetskritiske organisasjoner som politi, kirurgi og militæret. – Man bør kraftig vurdere å ha faste team. Feil har ofte med dårlig kommunikasjon å gjøre. Jo, mer moderne teknologi vi får, jo større skade kan menneskelig svikt gjøre.

DOKTOR: Roar Espevik har funnet ut at eksperter som kjenner hverandre oppnår bedre resultater. 

Foto: Silje M. Stavrum Norevik

SNAKKER SAMMEN: Operasjonssykepleier Elisabeth operasjonsteamene kjenner hverandre godt. 


h

nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

5

det står om sekunder doktorgrad. Kirurgene på Haukeland tror kjennskap hjelper i akutte situasjoner.

Størksen ( til venstre) vektlegger at særlig de øyeblikkelige operasjonene forutsetter optimal kommunikasjon. Espen Gubberud og Sturla Pilskog har operert sammen i to år, og tror ikke-verbal kommunikasjon flyter lettere om Foto: Silje M. Stavrum Norevik


6

▍Aktuelt Lokalt

Samler visjoner for et bedre sentrum Om noen av visjonene i Bergen Næringsråds sentrumsworshop blir realisert, kan vi få shuttlebusser i sentrum og tungtrafikk i ringvei. Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari.stephan@byavisen.net

– Vi har lenge ivret for en strategisk sentrumssatsing. Denne workshopen er ment som en kick-start for å få samlet flest mulig gode ideer og forslag, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen næringsråd. 23. juni var 75 representanter fra næringsliv, det offentlige og studentmiljøet samlet til workshop for en bedre sentrumsutvikling. Studentledere, arkitekter, butikkeiere, politikere og eiendomsutviklere jobbet sammen for å utvikle visjoner innen blant annet kultur, handel og infrastruktur. – Det har nå gått 11 år siden Bergen kommune laget en strategisk sentrumsplan for Bergen. Det er nå på høy tid at denne planen blir revidert og at vi satser på sentrumsutvikling. Et levende sentrum er viktig for hele regionen, sier Warncke. – Uholdbar tungtrafikk Under workshopen om sentrumsutvikling, ble forslaget om infrastruktur

kåret som det beste. Tungtrafikk i ringvei, parkeringsanlegg i fjell eller grunn, samt et shuttlebussystem i sentrum var hovedelementene i forslaget. – Det er helt uholdbart at tungtrafikken skal dundre gjennom Bergen sentrum. Å legge tungtrafikken til en ringvei utenfor sentrum er en god løsning. Her vil også det planlagte Tverrsambandet i Nordhordland bli en viktig del av et ytre ringveisystem, sier Hans Edvard Seim fra Høyre. Han var med i vinnergruppen sammen med Torstein Ekeland fra Hans H. Iversen og Solveig Guterød fra Kløver Eiendom. Selv om Seim mener at det var et showpreg over workshopen, tror han at noen av forslagene kan føre til konkrete resultater. – Det ble kastet frem veldig mange ideer under møtet, så om noe av dem blir realisert, gjenstår å se. Men parkeringsanlegg og ringveisystem tror jeg kommer til å skje på sikt. Shuttlebusser er kanskje mer en ønskedrøm, sier Seim. Forslaget fra gruppen innebar et shuttlebusssystem som betjener

følgende rute: Danmarksplass – Michale Krohnsgate – Bystasjonen – Nøstet – Torget – Sandviken – Kong Oscars gate – Kalfaretparken – Møllendal – Danmarksplass. – Ingen enkle løsninger Ifølge Marit Warncke finnes det ingen enkle løsninger på hvordan man skal få en best mulig sentrumsutvikling i Bergen. – Vi har kjempeutfordringer i forhold til byluft. Dette er noe vi må løse. I tillegg er jeg opptatt av hvordan vi kan få sentrum til å være konkurransedyktig i forhold til bydelene. Byen skal ha et mangfold av bomuligheter, arbeidsplasser, gode kulturtilbud og ulike typer butikker, sier hun. Alle forslagene som kom frem under workshopen i regi av Bergen Næringsråd, blir overlevert til Bergen kommune for videre gjennomgang og oppfølging. – Vi i Bergen Næringsråd er glade for at vi nå er i gang og for at byråd Lisbeth Iversen har satt en erfaren prosjektleder på den videre oppfølgingen, sier Warncke.

VISJONER FOR BERGEN: Kjetil Storebø (BI) og Tine Øverseth Blomfelt (UiB), Vidar Totland (Business Region Bergen) og Atle Kvamme (Bergen Næringsråd) var deltakere under Bergen næringsråds workshop om sentrumsutvikling. Foto: Martin Halvorsen/Bergen Næringsråd

VI HAR BYENS STØRSTE UTVALG TIL DITT UTEMILJØ! HOVEDK ATALOG

Våre

2011n

La deg inspir ere av vårt store vareu og spesia tvalg ltilbud fra vårens nyhet er.

SUPERPRIS PÅ NORSK KVALITETSSKIFER OPPDAL SMÅBRUDD

SUPER

PRIS!

Pris fra

ALTA MEDIBRUDD Pris fra

kr. 289,- pr m

2

kr. 189,- pr m

2

OPPDAL MEDIBRUDD Pris fra

kr. 389,- pr m

2

STEINSENTERET ÅSANE SAND OG SINGEL A/S Morvikveien 7, 5122 Morvik - Tlf 55 19 97 70 www.sandogsingel.no - butikk@sandogsingel.no

SUPER SUPER

PRIS!

SUPER

PRIS!

PRIS!

ASAK BROSTEIN GRÅ

FERDIGPLEN

fra kr. 55,- pr m

2

kr. 119,- pr m

2

Ved kjøp av hel palle

BEGRENSET ANTALL

PARTISALG FORBLENDINGSSTEIN

kr. 299,- pr m

2

Borgstein sort skimmer

Vi leverer også renset jord, dekkbark, sand og hvit hagesingel

STEINSENTERET OS A/S Gudridflaten 3, 5200 Os - Tlf. 56 57 22 00 www.sandogsingel.no - os@sandogsingel.no


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

www.ziem.no

50% på enkelte

www.ziem.no

modeller NORDPEIS ROMA LAV

ord 20.040,-

Nå 9.900,-

SUPER-ONSDAG10.000,29/6 Spar opptil

NATTÅPENT PÅ KOKSTADFLATEN 33 TIL KL 22.00

Sommeren er her - spar tusener på å kjøpe din drømmepeis nå! Her finner du oss:

-5.000,NORDPEIS TRIO III ord 16.500,-

Nå 11.500,-

STORE

-5.000,CONTURA 510

ord 14.900,-

Grå

Nå 9.900,-

-3.000,- -6.000,AVSLAG Handøl 32

Handøl 33T

Nå 14.900,-

Nå 19.900,-

ord 17.900,-

ord 25.900

NY BUTIKK PÅ KOKSTAD

Sigurd Ziem har som medlem av Varmefag Norges største peiskjede, gleden av å kunne tilby deg landets største utvalg av peiser og ovner. Med miljø og design i fokus, gjør dette Sigurd Ziem til ditt klokeste valg.

Åpningstider: Man - fredag 09.00 - 17.00 Torsdag 09.00 - 19.00 Lørdag 10.00 - 14.00

VA RM E - MIL J Ø - EN ERG I

Tlf. 55 33 83 00

ÅSANE – KANALVEIEN – SARTOR STORSENTER - SANDNES Kokstadflaten 33 - 5257 Kokstad Tlf. 55 33 83 00 | www.ziem.no

7


8

nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

Livsstil Mat

Leser kokebøker, lager lite mat Kjøper du den ene kokeboka etter den andre, uten at dette fører til mer og bedre matlaging? Da er du ikke alene. I en fersk rapport fra NCE Culinology omtales forbrukernes evne og vilje til å finne fram til og tilberede kvalitetsprodukter. Forbrukergrupper og et samstemt utvalg butikksjefer fra ulike kjeder sier kunnskap om matlaging er på vei ned hos befolkningen.

Raske retter med

Når blodsukkeret er lavt og tålmodigheten på sparebluss, kan det være greit med noen enkle oppskrifter som Rogan Josh – indisk lammegryte Nydelig lammegryte med indiske krydder. Prøv deg fram med karripasta, da det finnes mange forskjellige typer og merker. Noen er milde andre er hotte!! Porsjoner: 4

Ingredienser 400 g benfritt lammekjøtt fra stek eller bog 1 stk løk 2 ss olivenolje til steking 2 ss indisk, rød karripasta 1 boks hakkede, hermetiske tomater 1 ts sukker 2 ss kokosmasse

Slik gjør du 1. Del lammekjøttet i terninger (ca. 3 x 3 cm), hakk løken og legg dette i en varm stekepanne med olje. Tilsett karripastaen når kjøttet og løken er blitt gyllen. 2. Tilsett hermetiske tomater og la alt småkoke i 10-15 minutter. 3. Rør inn sukker og kokosmasse. Klipp gjerne litt frisk koriander over. Server sammen med ris og en salat. Frisk koriander passer perfekt til denne retten, for deg som vil gjøre det lille ekstra. Tips: Karripasta fåes kjøpt i ulike varianter og er en blanding av forskjellige krydder og olje. I India er det vanlig at hver husstand lager sin egen karripasta.

eggeblandingen over. Varm opp under omrøring, slik at eggeblandingen stivner. Smak til med litt salt og pepper.

Kylling og pasta carbonara Dette er en pastarett som passer for hele familien. Porsjoner: 4

Server kylling og pasta carbonara med revet parmesan og eventuelt grissini (brødpinner).

Ingredienser 800 g strimlet kyllingkjøtt 400 g pastasløyfer 4 dl grønne erter 4 stk egg 4 dl matfløte salt og kvernet pepper ca.8 ss parmesan

Vår- og sommertips Erstatt ertene med lettkokt asparges delt i passe store biter. Grønnsakstips En pakke italiensk grønnsaksblanding med erter, maiskorn og paprika kan også brukes.

Slik gjør du 1. Kok opp rikelig med vann og tilsett pastasløyfer. Følg koketiden på pakken. 2. Tilsett ertene de siste to minuttene av koketiden, slik at de bare så vidt rekker å bli varme. Sil fra vannet når pastaen er ferdig.

3. Stek kyllingstrimlene raskt i en panne mens pastaen koker. Ha på salt og pepper. Visp sammen egg og matfløte. 4. Ha pasta, erter og kyllingkjøttet tilbake i kjelen og slå


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

Helsedirektoratet skeptisk til supermaten Supermattrenden brer om seg. Tørkede bær og pulveriserte alger er blant råvarene som skal gi helsebringende effekt. Det skriver NRK. Men ikke alle er begeistret for den nye trenden. - Jeg vil si at det er unødvendig å kjøpe denne typen produkter. Vi har i dag veldig mange ordinære matvarer som er veldig næringsrike og kan brukes av folk flest, sier Henriette Øien i Helsedirektoratet.

røff smak er kjappe å lage.

Kyllinggryte med kikerter Lag en mettende og god kyllinggryte som er ferdig på få minutter. Porsjoner: 4 Ingredienser 5 stk kyllingfilet 1 stk løk 2 båt hvitløk 2 ss olje til steking 1 boks hermetiske tomater 1 stk finhakket rød chili 1 boks hermetiske kikerter 1 ts sukker salt og pepper

Sesongens VA R E R

÷50%

Kaigaten 8 Tlf. 55 31 43 87

Tips oss! Skjer det noe i ditt nærområde? Send oss dine tips, meninger og synspunkt.

Slik gjør du 1. Skjær kyllingfiletene i passe store biter og stek dem i olje i en gryte sammen med hakket løk og hvitløk. 2. Tilsett hakket chili, hermetiske tomater og kikerter. La alt bli varmt og smak til med salt, pepper og litt sukker. Server kyllinggryten med godt brød. Tips Både hakket basilikum og persille smaker godt til denne gryten.

Barnevennlig pastagrateng Pasta- og pølserester fra gårsdagens middag kan bli til en flott pølsegrateng. Dette er en middag barna liker! Porsjoner: 3 Ingredienser 300 g pølse 3 stk egg 1 ss smør 4 dl kokt makaroni eller annen pasta 1 boks hermetiske tomater ½ ts salt ¼ ts pepper 100 g revet hvitost

Byavisen mottar tips om hendelser i Bergen og omegn på telefon 55 17 36 60, tips@byavisen.net eller via tips.byavisen.net

Slik gjør du 1. Smør en ildfast form. Tilsett ferdig kokt makaroni og pølseterninger. 2. Visp sammen egg og bland med moste, hermetiske tomater.

Hell blandingen i formen. Dryss over revet ost. 3. Stek gratengen i stekeovn ved 200 °C i 20-25 minutter til den har stivnet og fått farge.

Server med salat eller kokte grønnsaker og eventuelt poteter.Tekst og foto matprat.no

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

9


10

▍Livsstil Helse

Advarer mot kjøp av naturmidler på nett

Tips om kjøp av legemidler

FORFALSKET: Ved å kjøpe for eksempel det naturlige slankemiddelet Hoodia, er det stor sannsynlighet for at man får noe annet en det man skulle kjøpe, sier Gro Ramsten Wesenberg, direktør i Legemiddelverket. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com

Over 15 000 ulovlige slankepiller har blitt beslaglagt hittil i år. Ernæringsfysiolog Jennie Hernæs advarer mot lettvinte metoder for å gå ned i vekt. Isabelle Ringstad

isabelle@byavisen.net

I løpet av 2011 har Tollvesenet allerede beslaglagt 118 pakker ulovlige slankepiller. Til sammen utgjør dette 15351 piller. – En del av slankemidlene vi tar beslag i kan inneholde virkestoffer oppført på dopinglisten for eksempel Efedrin og Sibutramin, mens andre kan ha innhold av so truede dyre– og plantearter. Av disse er Hoodia Gordonii-planten mest kjent, sier Tore Westernes, rådgiver ved Tollkontoret i Alnabru. Straffen for å importere disse midlene kommer, ifølge Westernes an på hvor mye personen bestiller. – Vårt inntrykk er at slankemidler blir bestilt av alle grupper i befolkningen og de som blir straffet blir som regel bøtelagt etter hvor mye som er bestilt. Det er den som er oppført som mottaker av en sending som blir anmeldt, sier han Mats Hjelle ved Bergen sentrum politistasjon bekrefter at de har hatt flere saker der personer blir tatt og straffet for kjøp av ulovlige slankepiller som er bestilt via internett fra utlandet. – Vi hadde en sak for en stund

Naturmiddel betyr ikke at produktet er trygt. Det holder ikke å påstå at fordi det er naturlig er det trygt og ufarlig. Alt som finnes i naturen er ikke trygt å innta.

finnes i naturen er ikke trygt å innta. At noe har en effekt betyr også at det kan ha en bivirkning, og det må en ha respekt for, sier ernæringsfysiologen.

FORFALSKEDE PILLER Legemiddelverket advarer spesielt mot forfalskninger av popuJennie Hernæs, ernæringsfysiolog ved lære midler som Hoodia. Hoodia Haukeland universitetssykehus Gordinii er basert på truede planter fra Sør-Afrika, og ifølge norsk lov er det straffbart å kjøpe midler som siden. En ung kvinne hadde bestilt ernæringsfysiolog ved Haukeland kan inneholde truede plantearter. ulovlige slankepiller fra utlandet. universitetssykehus. Hun forteller Gro Ramsten Wesenberg, direkVedkommende hadde funnet at man ikke skal la seg lure av store, tør i Legemiddelverket, forteller at informasjon på nett om middelet flotte reklamer og markedsføring. siden plantene er utrydningstruet, – Konklusjonen fra oss kliniske er det størst sannsynlighet at man «Hoodia Elite». Det hadde ikke fremkommet noe der om at det ernæringsfysiologer er at man ikke får forfalskede piller istedenfor. var ulovlig å kjøpe og importere til skal la seg friste og lure av glinsende – Ved å kjøpe for eksempel det Norge. Selv om hun ikke visste at markedsføring og bilder som er for naturlige slankemiddelet Hoodia, dette ikke var lov, fikk hun en bot bra for å være sanne. Når det gjelder er det stor sannsynlighet for at man på 6000 kroner. Størrelsen på boten i slanking er det sunn fornuft og tid får noe annet en det man skulle denne type saker blir satt i forhold man kommer langt med. kjøpe. Siden det er forbudt å handle til mengden piller eller andre ulovKjøp av naturmidler skal det dette, er det sannsynligvis forfalsket. lige midler og vedkommende per- også væres forsiktig med. Konsekvensene av dette er at enten sons inntekt og eventuelle formue, Hernæs sier at selv om et pro- har tablettene ingen effekt, fordi sier han til Byavisen. dukt er naturprodukt er det ikke at det ikke er noen spesielle stoffer nødvendigvis trygt å innta: i dem eller så kan det være stoffer UTRYGGE NATURMIDLER – Naturmiddel betyr ikke at som regnes som narkotika, sier Ernæringsfysiolgene er kritiske produktet er trygt. Det holder Wesenberg. til lettvinte metoder for å gå ned ikke å påstå at fordi det er naturi vekt. Jennie Hernæs er klinisk lig er det trygt og ufarlig. Alt som

» Er det en privatperson? Hvilken kompetanse har i så fall personen som gir opplysningene og kommer med påstandene om hva som er i midlene? » Er det et firma? Hvilken interesse kan firmaet ha ved å gi nettopp denne informasjonen? » Er firmaet norsk eller utenlandsk? Utenlandske firmaer er underlagt en annen lovgivning enn norske firmaer, og dette kan påvirke blant annet hvilke argumenter det er tillatt å bruke i markedsføringen. I Norge får legemiddelfirmaer for eksempel ikke gi reklame for reseptpliktige legemidler direkte til pasienter, dvs. allmennheten.

Fakta » CITES-listene er en sjekkliste som i hovedsak ment som en hjelp til politi og tollmyndigheter, veterinærmyndigheter og andre som enten har behov for informasjon eller som skal utføre kontroll av import og eksport av arter og produkter av arter som er omfattet av Washingtonkonvensjonen » Hoodia Gordinii er en plante som er i ferd med å bli truet. Og for å få kontroll med handelen ble de listet på CITES i 2007. Midler som er har denne planten i seg, er nå ulovelig å ta inn til Norge. » Straff for ulovlig kjøp eller salg av slankemidler eller annet dop med ulovlige eller truede planter i, er alt fra 5000 kroner i bøter eller opp til seks måneders fengsel. Kilder: Politiet, Legemiddelverket, Direktoratet for naturforvaltning.


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

11

DET STÅR EN RENAULT

KLAR TIL Å BLI PRØVEKJØRT!

Renault Megane Sport Tourer

Renault Clio

Pris fra 239.900,-

Pris fra 180.800,-

Renault Grand Scenic Pris fra 323.800,-

5 års garanti/ 100.000 km. Fra pris er inkl. mva., frakt og levering Bergen. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring fra 0,40-0,49 l/mil. CO2-utslipp fra 106-128 g/km. Avvik på utstyr og farge kan forekomme.

Renault Master 254.770,- Renault Trafic Lastevolum fra 8-15m3

254.770,- eks mva. Pris fra 252.770,-

Lastevolum fra 5-8m3

Renault Kangoo Express

Pris fra 223.022,225.022,- eks mva.

Lastevolum 3 og 4m3 (Kangoo Express Maxi) Pris fra

136.382,138.382,- eks mva.

RENAULT VAREBILER DEKKER ALLE BEHOV Drivstoff forbruk gjelder alle bilene: Fra 137 til 235 g/km CO 2, fra 0,52l/mil til 0,88l/mil blandet kjøring. Alle priser er eks mva, frakt og lev. omkostninger til Bergen. Avvik på utstyr og farge kan forekomme. www.renault.no

Bergen

Øvre Kråkenes 51, 5152 Bønes, Tel: 55 52 60 00, www.motorforum.no/bergen

Åpningstider salgsavdeling: Man-Tirs-Fre: 08.30 - 16.30 Ons-Tors: 08.30 - 20 Lør: 10.00 - 14.30


12

nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

Opera med barn på scenen

Meninger

Operaversjonen av «Hans og Grete» inntar Bergen for første gang. Les om ballettdanserne som skal være med i forestillingen.

▍32 Høyre satser på kultur- og idrettsbyen Bergen

  Meninger Synspunkt

På kultursiden er det viktig å merke seg at Høyre har opprettholdt og styrket bevilgningene. Foto: Hans Jørgen Brun

Trude H. Drevland Varaordfører Bergen kommune, Høyres ordførerkandidat

Trude H. Drevland

Bare i 2010 kom Superligastevnet i friidrett til Bergen, og vi arrangerte også VM i sportsdrill. At Bergen skal være den foretrukne vertskapsbyen for idrettsarrangement av internasjonal og nasjonal karakter er ikke bare en festtale fra I 2010 ble det satt i gang bygging av idretts- idrettsplanen, men en realistisk ambisjon. Under bystyrets behandling av års- anlegg i Bergen for over en milliard kroner, meldingen for Bergen kommune var det klart så selv om Idrettsplanen har kommet noe i På kultursiden er det viktig å merke seg at vi har gjort et omfattende arbeid for å bidra skyggen av Helleren som enkeltinvestering, at Høyre har opprettholdt og styrket bevilgtil idretten og kulturen i byen vår, og vi har kan det ikke være tvil om at det satses bredt. ningene. Der mange av våre internasjonale Prioriteringene vi gjorde sammen med idretten samarbeidspartnere opplever kutt som følge av store visjoner for hva vi skal gjøre videre! ligger fast og vi i Høyre er med på å realisere etterdønningene av finanskrisen, er heldigvis Norge som land, og Bergen som by, spart fra 2010 ble året da Bergenspolitikerne og anlegg i en forrykende fart! slike innsparinger. en samlet idrettsbevegelse i Bergen tok første spadestikk på Helleren, et idrettsanlegg som vil Det er viktig at vi jobber videre for at bety mye for bergenserne, for svømmerferdig- Bergen skal befeste sin posisjon som en ledende Når flere søker seg til kunsthøgskolen hetene til våre barn og ikke minst hele Norge vertskapsby i Norden. Det er politikernes jobb i Bergen skyldes det vår gode utdanningsinsom idrettsnasjon. Nasjonalanlegget for svøm- å legge til rette for at idretten, kommunen og stitusjon, men når flere av de uteksaminerte ming og stup har allerede en lang forhistorie og næringsliv kan videreutvikle og fortsterke inn- studentene velger å bli i Bergen skyldes det den mange momenter har vært oppe til diskusjon. satsen slik at vi realiserer målene vi har satt oss. kulturvennlige politikken som føres. Vi bor i landets fremste kulturby, den og politikken som vi i Høyre har gjennomført i Bergen har skapt grobunn for at kunstnere fra hele landet, og faktisk også andre land, kommer til Bergen for å etablere seg.

Likevel har dette vært saker som vi i Høyre mener det har vært riktig og viktig å diskutere, slik at vi alltid klarer å tilstrebe oss den rimeligste og beste løsningen for anlegget.

Det satses i Bergen og det skjer mye. Internasjonalt hviskes det om byen mellom de syv fjell som stadig viser seg på den internasjonale kunstscenen, for eksempel med lanseringen av The Biennale reader i Art Basel Miami Beach, eller med nye talenter innen idrett og kultur med gullmedaljer til Isabell Pedersen og Aleksander Dale Oen, og Tertnes Skoles musikkorps for å nevne noen. Jeg er stolt over den innsatsen Høyre har gjort for kultur- og idrettsbyen Bergen. Vi står rede til å fortsette med denne viktige satsningen etter valget. En stemme til Høyre er en stemme for en fortsatt levende by, der kultur og idrett får utvikle seg selv og bidra til at Bergen er den beste byen å leve i. Lykke til med valget!

  Meninger Innlegg Stopp sykkeltyvene! Tall jeg har fått fra Hordaland politidistrikt viser en stor økning i anmeldte sykkeltyverier så langt i år sammenliknet med fjorårets fem første måneder. Samtidig har andelen oppklarte tyverier sunket dramatisk. Som et aktivt sykkelparti har Miljøpartiet De Grønne i Bergen lansert en plan mot sykkeltyverier. Ifjor ble det anmeldt 266 sykkeltyverier i løpet av årets fem første måneder, mens 4,3 % av sakene ble oppklart. I år har antallet tyverier økt til 369, mens bare 1,5 % er oppklart. Det er en negativ utvikling, for som grønn politiker vil jeg jo at det skal være enkelt og trygt å være syklist. Da må vi sikre syklistene både sammenhengende sykkelveinett og trygg parkering. Syklistene må selv ta ansvar for skikkelig låsing av syklene sine, men vi som politikere kan også gjøre en god del for å hindre sykkeltyverier og øke oppklaringen av anmeldte tyverier: 1: Kommunal dusør for oppklarte sykkeltyverier, kanskje 1000 kr for gode tips 2: Lukkede sykkelparkeringshus, særlig ved kollektivknutepunkter og store arbeidsplasser

Mer sosial ruspolitikk Venstre vil arbeide for å få slutt på narkotikakriminaliteten i Nygårdsparken og at de rusavhengiges situasjon og behandlingsbehov blir tatt på alvor – slik at parken kan tilbakeføres til det rekreasjonsformålet den er tiltenkt. En god ruspolitikk kan bety et bedre liv for mange avhengige og deres pårørende, samt minsket konf liktnivå mellom ulike grupper i samfunnet. I dag er behandlingsapparatet delt opp i ulike nivå, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Venstre mener at mest mulig omsorg skal 3: Bergen Parkering skal ha én sykkel-tyverier mer rettferdig Det være der du bor, i kommunen. Dette heltidsansatt sykkelparkerings- skal være enkelt og trygt å være må også gjelde de som har problemer medarbeider. syklist. Da må vi sikre syklistene med rus. Det bør etablereres kommunale både sammenhengende sykkelvei4: Parkeringsanlegg må ha syk- nett og trygg parkering. Syklistene MO-sentre som har ansvar for å kelplasser tilsvarende minst 1 % av må selv ta ansvar for skikkelig låsing samordne poliklinisk behandling, arealet for biler av syklene sine, men vi som politikere bolig og rehabilitering, samt koorkan også gjøre en god del for å hindre dinering av innleggelser i døgnbe5: Vektere kontrollerer sykkelpar- sykkeltyverier og øke oppklaringen handling. Hver bruker skal ha en fast kontaktperson som de beholder kering på utsatte tidspunkter av anmeldte tyverier. i Vi grønne tror disse åtte forsla- så mange år de har behov for det, 6: Bysykler til utlån for å gjøre gene vil gjøre Bergen til en bedre og denne personen skal være koorsykler lettere tilgjengelig sykkelby, og med dagens forurens- dinator for en individuell plan og ning og bilkøer, er det et klart behov være veiviser i det kommunale, stat7: Samarbeid med sykkelregistre for å bedre forholdene for myke og lige og private systemet både når det gjelder økonomi, rusbehandling og og etterlysninger på kommunens miljøvennlige trafikanter. lignende. Rusavhengige må ha tilbud nettsider om bolig tilpasset det som er realisSondre Båtstrand, tisk for dem å mestre, og de som har 8: Be politiet bidra med økt Miljøpartiet De Grønne behov for det må få tett oppfølging av etterforskning, og prioriterer bil- og

boligteam. Ingen ungdom under 25 år skal bo på hospits. Rusfri bolig må stå klar den dagen ruspasienter skrives ut fra gjennomført behandlingsopphold i rusinstitusjon. Organisering er ingen vidunderkur alene, også nytenkning i innhold må til. Venstre ønsker at det skal være et mangfoldig behandlingsapparat, både polikliniske tilbud og langvarig heldøgnsbehandling, og at det skal opprettes et sprøyterom i Bergen. Et mangfold av behandlingsmuligheter fremmer at flere får behandling som fungerer for dem. Venstre ønsker også at vi skal gå nye veier, og forsøke nye medikamentbaserte behandlingsformer der dette gir gevinst. Bergen egner seg godt som forsøksby for forskningsopplegg med heroinassistert behandling. Bruk av fengsel har liten effekt på rusavhengighet, og vi må derfor avkriminalisere rusavhengiges bruk av tunge narkotiske stoffer, slik de blant annet har gjort med positiv effekt i Portugal. Trond Wathne Tveiten 8 plass på Ventres liste 2011


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

!

Flere meninger: På meninger.byavisen.net kan du lese de siste meningene og delta i debatten.

  Meninger Advokaten

@

13

Delta i debatten: Send meninger, innlegg, kronikker eller annet til redaksjon@byavisen.net

Uavklarte rettigheter Skal man regulere forholdet mellom eiendommer, så sørg for grundige avtaler som tinglyses.

Advokat Vegard Austgulen

Vegard Austgulen forteller om emner vi håper vil interessere deg. Austgulen har bl.a. praksis som konsulent ved Forbrukerrådet, dommerfullmektig og politijurist.

Advokathus1 - Tlf. 55 70 63 64 - Faks 55 56 02 01 Sandviksboder 1E - 5035 Bergen. www.advokathus1.no e-post: vegard.austgulen@gmail.com

Vegard Austgulen, advokat

Det er en åpenbar tendens i det jeg ser av saker. tider er ikke dette nok, for enkelte forhold må Eiendom er både kostbart og meget viktig avklares med andre. for oss. Men langt fra alltid er det grundig avklart hvilke rettigheter som følger med Vi kan ikke som eiere av fast eiendom, klare oss eiendommene. helt uten andre. I noen tilfeller må en eiendom basere seg på ressurser fra en annen. Mye av min hverdag går nå med til å løse opp i gamle rettighetsforhold. Med gamle mener jeg Dette kan være ferdselsrett, rett til vann og mye i hovedsak første halvdel av 1900-tallet, men mer. Rettighetene kan være mer elle mindre også noen innslag av problemer etter dette. viktige, men de er vel alle mer eller mindre med på å sikre dekket noen behov man har. Jeg ser også en klar tendens til at noe eldre forhold, er mindre grundig avklart – enn mer Slike rettigheter er ikke vanskelige å etablere. moderne forhold. Om jeg vil etablere en båtfesterett på en eiendom, så lager jeg en avtale – og tinglyser den. La meg snu det på hodet. Det er den enkle, men likevel vanskelige veien frem. Ideelt sett skal en eiendom bestå av en ytre avgrenset parsell, der du klart ser grensene Men slik er verden altså ikke skrudd sammen. og vet hva som er ditt. Og naboen sitt. Men til For det er ikke alltid at man har tenkt på

tinglysing. Noen har muligens snakket sammen om en viss bruk, men ikke fått det tinglyst. Noen har kanskje knapt snakket, men bruker likevel.

Det er for meg en fin jobb. Løse opp i gamle rettighetsforhold, gå på «gjengrodde stier» og se etter svar. Diskutere med motpart, finne grunnlag for en enighet for ettertiden.

Man ender opp med å låne rettigheter av hver- Men dette er krevende for de det gjelder, andre, uten egentlig å ha sørget for å nedfelle partene. det i velformulerte avtaler – som tinglyses. Hyggelig en stund, verre når eiendommer Ofte ligger det år med gnisninger forut. Dårlig skifter eiere – og uroen oppstår. stemning og ubehag. Dette ligger i bunn når endelig saken prøves løst. Det er menneskeDette er det store problemet. Fordi en rett til lig slitsomt, og kan gå ut over nattesøvn og vann er vesentlig. Med bil trenger du komme velvære. frem til hytten eller boligen din. Hva gjør du om motparten nekter, og du ser at du ikke har Kanskje moralen er bedre føre var enn etter en klar avtale eller tinglyst grunnlag? snar. Skal man regulere forholdet mellom eiendommer, så sørg for grundige avtaler som Vi advokater har fortsatt forslag til løsninger, tinglyses. Veldig forenklet, men rett budskap. fordi jussen må ha det. Den må løse vansker, der selv parter ikke har gjort en god nok hjemmelekse.

  Meninger Innlegg Tildeling av samhandlingsmidler – Stortinget vedtar samhandlingsreform. Tysdag denne veka blei Samhandlingsreforma vedtatt i Stortinget, i form av to nye og viktige lover og ein ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Denne veka støttar Regjeringa samhandlingstiltak i kommunane med over 104 millionar til ei rekke viktige tiltak som vil betre helsetilbodet rundt om i heile landet. Fleire kommunar i Hordaland har søkt om støtte. Senterpartiet er glad for det engasjementet som er ute i kommunane i Hordaland for den omlegginga av helsepolitikken som skal skje ved innføring av Samhandlingsreforma. Vi skal slik sikre meir desentralisering av helsetenester, meir samhandling mellom kommune og stat, og meir fokus på førebygging og tidleg intervensjon. Bergen kommune får 1 million kr. til å etablere ”Frisklivssentral” i samarbeid med Helse Bergen ,Kreftforeningen, idrettslag og turlag, og kr.600 000 til full utnytting av elektronisk samhandling mellom kommune og føretak. Dette er kvar for seg gode prosjekt, som eg trur innbyggjarane vil få stor glede av når dei vert realisert. Å styrkje helsetenestene i kommunane er viktig og ein grunnleggjande tanke med samhandlingsreforma. Det er tross alt i kommunane folk bur. Kommunehelsetenesta er som regel

den delen av helsetenesta vi møter fyrst. Med Samhandlingsreforma skal vi styrke kvaliteten og veksten i det kommunale tilbodet. Vi blir i framtida fleire med kroniske sjukdommar ,og vi blir fleire eldre. Det er viktig å styrke helsetenestene for å kunne gi desse gruppene god hjelp. Samhandlingsreforma skal også bidra til å sikre god bruk av ressursar i helsetenestene, slik at vi også kan utvikle og tilby spesialisert behandling av høg kvalitet ved sjukehusa, for eksempel innan kreftomsorga.

Regjeringa har lukkast med å utan finansiering vil ikkje gi resultat. styrke legedekninga i sjukeheimar. Difor er det positivt at det allereie er På landsplan er legeårsverk i sjuke- på plass midlar som kommunane heimar auka med 30-40 %. Men den kan søkje om , og det er positivt at kan bli enno betre. God legedekning kommunar faktisk søkjer. Lykke til i i sjukeheimar og i kommunane er viktig for å gi god helsehjelp til eldre. Eit samla Storting gav tysdag 14/6 tilslutning til hovudutfordringane knytt til Samhandlingsreforma. Alle parti er einige om at vi treng å tenkje meir på samhandling. Men det krev også at dei økonomiske verkemidla er på plass slik at kommunane faktisk kan byggje opp eit tilbod. Ei reform

Bergen kommune med nye helsetilbod og styrking av samhandlinga og fleire desentraliserte tenester . Kjersti Toppe Stortingsrepresentant, Sp

08000 SommerpriSer på SOMMERPRISER PÅ DUX! DUX! DUX 12:12

med stilren gavl og kappe i 3 flotte farger.

DUX QUADRO NORDIC:

26 900,-

Sommerpris i utgående trekk DUX 12:12 Nordic 180x200 cm med gavlkr. og kappe i 3 flotte farger. ( nytt trekk kr. 50 110,)

Sommerpris

kr. 29.900,- (Spar kr. 10.000,-)

NYHET DUX NORDIC i 13 ulike str. fra kr. 10 950,Sommerpriser på overmadrasser og Xleep-puten!

÷15% på tilbehør fra DUX WWW.DUXIANA.COM WWW.DUXIANA.COM Spesialbutikken for DUX i Bergen Ytterst i gågaten Kundeparkering tlf 55 Spesialbutikken for DUXStrandgaten i Stavanger 91Kongsgaten 28 Stavanger Tel: 51 89 10 70 32 24 55 Sommeråpent Åpningstider: fra 28 juni til 16 Man–Tor august Man–Fre 10 -16 10-16 Tor 10-19 Lør 10-15 10-18 Fre-lør


14

▍Livsstil Kryssord

Bryllupsfoto Har du bryllupsbilder, send dem gjerne til redaksjon@byavisen.net.

Anmeldte dødsfall 

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

20.06.2011 til og med 24.06.2011

Dødsdato

Navn

Fødselsdato Dødsdato

13.06.2011 18.06.2011 04.06.2011 11.06.2011 05.06.2011 15.06.2011 18.06.2011 17.06.2011 15.06.2011 04.06.2011 19.06.2011 15.06.2011 19.06.2011 19.06.2011 18.06.2011 17.06.2011 17.06.2011

Bøttcher, Peter Martin 03.06.1939 Aga, Arne A 28.10.1940 Birkeland, Ansgar 09.11.1922 Brudvik, Eirik Alv 21.10.1937 Cools, Tor Erik Løkken 15.09.1971 Eknes, Jan Axel 30.10.1921 Eliassen, Sølvi 12.05.1932 Fløtre, Orlaug 20.02.1925 Hatlebrække, Alf 13.03.1929 Haugen, Torbjørn 16.12.1944 Haugvik, Gunhild 04.02.1935 Hersvik, Betzy Margret 24.11.1916 Hordnes, Oskar 26.10.1924 Jacobsen, Sigvart 30.06.1930 Jakobsen, Henrik August 16.09.1916 Johnsen, Alfred Johan 15.07.1943 Kjøndal, Kristine 30.08.1929

18.06.2011 18.06.2011 16.06.2011 20.06.2011 19.06.2011 16.06.2011 14.06.2011 21.06.2011 18.06.2011 13.06.2011 16.06.2011 16.06.2011 20.06.2011 22.06.2011 20.06.2011 22.06.2011

Navn

Fødselsdato

Krüger, Kristij Helene 15.07.1944 Lunde, Ragnar Arvid 28.02.1938 Mikkelsen, Ranveig Emmy 07.07.1948 Monsen, Sigmund 03.11.1937 Olsen, Elfrida Marie 11.09.1918 Olsen, Helene 02.09.1924 Olsen, Rolf Johannes 22.12.1915 Roskinn, Ingulv Konrad 23.11.1920 Sæle, Sigfred Arthur 01.02.1920 Sætre, Karen 02.05.1923 Thorkildsen, Sigrid Hildegard 15.08.1923 Tollefsen, Ingvill 09.04.1951 Troye, Henning Wilhelm 02.09.1938 Ulvatn, Eli-Mari 13.05.1943 Vassbotn, Harriet 24.01.1925 Ånensen, Gudmund 10.06.1938


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

Fantastisk sommertilbud

Front Vega i hvitmalt høyglans og benkeplate i hvit DesignCore

Kjøper du kjøkken* hos Designa for 30.000,gir vi deg 10.000,- til benkeplate og vask. Du kan velge fritt mellom 27 forskjellige la-

Kylling-/grønnsaksgryte

minater, 7 tresorter, 6 DesignCore-farger og

Kyllingfilet Årstidens grønnsaker (for eksempel rød, grønn og gul paprika, purreløk, gulrøtter, selleri, erter og bønner) Surr grønnsakene i litt rapsolje, smak til med krydder samt salt, pepper, litt chili og hakket hvitløk.

ikke mindre enn 60 forskjellige vasker. Kom inn til Designa og hør mer om rabatten på benkeplater. Så er du allerede godt i gang.

Brun kjøttet med salt og pepper. Bland kjøttet og grønnsakene og stek ferdig, tilsett ev. litt matfløte. Serveres med ris. Tilbudet gjelder til 31. august og kan ikke kombineres med andre rabatter. *:Ekskl. hvitevarer, benkeplate, vask og blandebatteri.

Designa er et ungt, dansk kjøkkenfirma, som med ekspressfart har inntatt danskenes hjerter og boliger. Her finner du inspirasjon til kjøkken, bad og garderobe i en hver stilart. Uansett om du foretrekker herregårdsromantikk - eller trendy stramme linjer.

Hesthaugveien 16 (Living-bygget Åsane) Bergen . Tlf. 55 53 96 00

designa-norge.no

15


16

nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

The bed of your dreams.

Kampanjepriser på Hästens hos Berle Taburetten Kampanjepris Hästens Excel II pris eksempel: 180x200cm, før. 44 500,-

Kampanjepris Hästens Marquis pris eksempel: 180x200cm, før. 33 000,-

Nå 27 000,-

Man - Fre 09-18 | Tors 09-19 | Lør 10-16 Wernersholmvei 33 | Hop 5232 Paradis www.berletaburetten.no | Tlf. 55 10 95 00

Nå 35 600,-


SALG SOMMERDEKK Priseksempler,

vi har gode tilbud i alle dimensjoner

195/65-15 195/65-15 195/65-15

91H 91H 91H

Continental Kormoran Michelin

Premium Contact 2 Runpro B2 Energy Saver

205/55-16 205/55-16 205/55-16 205/55-16

91V Continental 91V Kormoran 91V Michelin 94W Toyo

Premium Contact 2 Gamma B2 Energy Saver T1 sport

778,618,778,978,748,978,998,-

Vi har utvidet serviceavdelingen med 100% – økt kapasitet – enda bedre service!

st e m s n e j s n a Vi har br og r e n i k s a m avanserte petanse! høy kom

Vi har utvidet dekkhotellet – økt kapasitet – spesialtilbud!

STORT UTVALG – GODE PRISER!

Prisene er inkl. mva. eks. montering og miljøavgift Geitanger Posten Dekk&Felg Bygg NRK

ESSO Florvaag Bruk

Dolly Dimples

Kanalveien 54, 5068 Bergen Telefon 55 59 62 30 - Telefax 55 59 62 31 - www.dekkfelg.no - e-mail: solberg@dekkfelg.no

17 ÅSANE GRAFISKE SENTER AS

nr 25 - 2011 - www.byavisen.net


18

▍Annonse

NORGES BILLIGSTE HAGEMØBLER SPAR

Fåes i fargene grå eller brun

11000,Komplett med puter

6990,ingen montering

“Halhjem” Vinkelofa, og bord i kunstrotting med puter. Mål: Bord 130 x 75 x 45cm - Sofa 270 x 270 x 65cm

NB:

KUN DENNE UKEN

Fåes i fargene grå eller brun

Komplett med puter

5990,ingen montering

“Kvalvik ” Spisebord og 6 stoler i kunstrotting med puter. Et eksklusivt og unikt hagemøbelsett i flettet plastrotting og aluminiumsramme som tåler regn!Settet består av et spisebord og seks stoler, inkludert puter. Mål: Bord 180x 85x72cm - Stol 62x59x85cm

N N A R B T R STO G L A S UT

– Ekte lidenskap har et navn

÷50-80%

HANDLER DU FOR MERE ENN 400,- FÅR DU 2 BILLETTER TIL BRANN- ODD GRENLAND TORSDAG 30/6. VI FYLLER PÅ MERE BRANN ARTIKLER.

ALLE R E L B Ø TREM

÷75%

R Æ L K ALLE N R A B OGTorinn, Adidas, E N S K VOs, Trax, Lego, Bayg- ner &Savoy,

,W Gues Umbro Beaver mm , a m u P y Rat, Snazz

÷90%

R E R A V E L L A S D R O B L I T A FR s pri r ø f t t Uanse

÷80%

3me0d 00 m 2 alt mul ig

MIDTU NN , U L SL M ÅÅ GG VV E IEEI N L ILGI G E RE ER EG G O OC A RT T ET RE ER TE )T ) TU , U SM E N7 7( T( ITDI D CA R TS ES N EN HHVVEERRDDAAGGEERR 1100- - 2200 LLØØRRDDAAGG 1100- -1188 - - 4455 1155 0055 0055 - - OOUUTTLLEETTNNOORRGGEE. N . NOO FFoor b r beehhool dl doommt rt ry yk kk kf ef ei li loogguut st sool gl gt et evvaar er er .r .TTi li bl buuddeenneeggj ej el dl deer ruut tuuk keenn. .


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

19

Alle de store

SOmmernyheTene får du billigere hos Playcom!

DVD

99

90

DVD

3 200,for

+ mange andre godbiter!

CD

99

90

nintendo DS spill

349

Askøy Senter • Flåten Senter (Os) • Galleriet • Knarvik Senter • Lagunen Storsenter Oasen Senter (Fyllingsdalen) • Sartor Storsenter • Øyrane Torg (Indre Arna) • Åsane Storsenter

90

g l a v t u e r r ø t S mer moro! –


20

▍Annonse

Forhåndsstemmingen starter 1. juli

Enframtid god framtid i trygge hender! En god i trygge hender!

Frank W. Hansen nr. 1 på listen

Valborg Andreassen nr. 2 på listen

Kåre Husabø nr. 3 på listen

vil avvikle eiendomsbompenger, veipriPp er imot bompenger Ppfor vil p Pp ersingimot P skatten folkredusere flest og rushtidsavgift eiendomsskatten Pp fusjonen mell-er imot videre utbygging vil bygge utgikk tunellimot til Arna for for folk flest p Pp å lette sentrum P gjennomom for Gaia og HSD da det av bybanen Ppå øke er imot bybanen gangstrafikk og miljøbelastkostet skattebetalerne i Foreslo driftsbudsjetning. p Bergen 100 millioner i P tet tilPp byrådsavdelingen forbudsjetet ønsker å øke på aksjene helse og inkludering medsærlig vil sørge fortap at Bergen komtil eldre og Pp mune oppfyller normen med 184,1 millioner krtrengende samt hjelpe med Pp vil avskaffe tosengsinvesteringsbudsjettet med 25% sykehjemsplasser for 400 millioner

rommene befolkningen over 80 årpå sykehjemmene

100 millioner kr for 2011 utover vedtatt budsjett

Et sterkt pensjonistparti vil kunne bli bli det sosiale alibiet Et sterkt pensjonistparti ivil bli det sosiale alibiet enkunne borgerlig koalisjon i en borgerlig koallisjon

Sats på Etlivsvisdommen godt alternativ - stem på på – stem – det partiet eneste partiet som en fører en eldrepolitikk reell eldrepolitikk – det eneste som fører reell www.Pensjonistpartiet.no www.Pensjonistpartiet.no


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

21


22

▍Annonse GUIDE: DANS OG TRENING

PILATESTRENING TRENING FOR KROPP OG SJEL •Bli sterkere, mykere, få en bedre kroppsholdning og masse energi.

INGEN BINDINGSTID - FRA KR 299,- PR MND TREN GRATIS

Styrkeavdeling Saltimer Kostholdsveiledning Dansekurs Wellness & Spa Slyngetrening Kampsportavdeling Gratis Barnepark Solarium

I SOMMER!

•Effektiv, skånsom og trygg trening. •God oppfølging av høyt utdannede instruktører. •Trening for alle, på alle nivåer.

For mer informasjon/timebestilling ring: 55 32 04 76

Hallheimslien 10, Olsvik - Tlf 4000 47 60

www.in-shape.no

ETABLERT i 1995

Yogarommet

BERGEN DANSESENTER

Yoga tilpasset alle nivå Ledig drop‐in klasser  Sommeråpent 

TREN MED OSS

BERGEN VEST TAEKWONDO Loddefjord og Fyllingsdalen

studio

NORDISK INSTITUTT FOR FYSIO-PILATES

I Studio Pilates kan vi tilby:

Energi, styrke og fleksibilitet  Strandgaten 10, www.yogarommet.no 

FINN TRENINGSTIDER PÅ: www.bergen-vest-taekwondo.org

Vi har

•Individuell trening med Pilates utstyr og grupper på matte.

www.pilates.no

HARD TRENING - GOD HELSE!

• Trening i små grupper

starter undersvisningen 22. august Vi har kurs for alle aldre og nivåer; fra 1 åringer til pensjonister!

• God individuell oppfølging • Høyt kvalifiserte instruktører; Fysioterapeuter med FysioPilates sertifisering

Vi har to flotte saler og våre pedagoger har høyere dansefaglig utdannelse og er aktive i dansemiljøet bl.a. som dansere i Carte Blanche, Absence Crew og Schang dp.

• Svangerskapsog barseltrening

For mer informasjon eller påmelding, se vår nettside:

Ring 55 20 33 60

www.bergen-dansesenter.no

Bergen Dansesenter

Tlf. 55 32 08 66/ post@bergen-dansesenter.no

www.friskissvettis.no/bergen tlf: 55 18 33 57

-du finner oss også på facebook!

g tan

kts

ve

Tips oss! Skjer det noe i ditt nærområde? Send oss dine tips, meninger og synspunkt. Byavisen mottar tips om hendelser i Bergen og omegn på telefon 55 17 36 60, tips@byavisen.net eller via tips.byavisen.net

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

Møllendalsveien 61a. post@studiopilates.no www.studiopilates.no


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

SOLESNES STEIN AS DET TRADSJONSRIKE STEINBRUDD I JONDAL Produsent av den berømte Proff Jondal Handstein

V

i er spesialister i produksjon av skifer og naturstein til tørrmuring og forblending. Vi produserer Proff Handstein, murtopp til mål, trappetrinn til mål, bruddheller, sålbenker til mål, pipeheller, skifer forblending system og flere andre skiferprodukter fra vårt eget steinbrudd i Jondal.

Proff Handstein 10-15 cm

Proff Handstein 15-30 cm og 30-40 cm

Handstein Pipe og benk

Proff Handstein 15-30 cm

Skifer forblending system

Vi leverer over hele Norge og Sverige. Vi kan skaffe deg rimelig transport rett til døren For mer informasjon om produktene våre og forhandlere, se vår For mer informasjon om produktene våre og forhandlere se på vår nettside www.solesnesstein.no eller ring oss for en uforpliktende prat. nettside www.solesnesstein.no eller ring oss for en uforpliktende prat For informasjon på vår-/ sommertilbudene våre, For på 66 vinter-tilbudene våre ring oss på 53 66 89 90 ringinformasjon oss på tlf. 53 89 90 Åpningstider: Åpningstider: Man freklkl09.00 09.00 -–16.00 16.00 •- Lør Lørkl– 09.00 kl 09.00- 14.00 – 14.00 Man –- fre Henting og visning av stein etter arbeidstid kan avtales på forhånd. Henting og visning av stein etter arbeidstid kan avtales på forhånd.

23


24

nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

KJØKKEN I FELLESFERIEN! SOMMERKAMPANJE

40%

OPPTIL

AV SLA G

på ARAN-kjøkken

– et kvalitetsprodukt fra Italias største produsent av kjøkken. Fellesferien er en stille tid for oss som driver i kjøkkenbransjen. Derfor vil vi gi deg som vil «tenke» kjøkken i de to kommende uker et knakende godt tilbud.

PROVENZALE kun Malt/patinert Se prisguide

SØNDAGS-

ÅPENT

KL.

kr 48.900

«Alt inklusiv» I motsetning til andre kjøkkenannonsører mangler ikke overskap, benkeplater, håndtak etc. i priseksempelet. Her er alt inklusiv som du trenger til et komplett kjøkken – bortsett fra vask og hvitevarer.

NB! Ferdig sammensatt – ikke flatpakket!

MIA kun hvit høyglans Se prisguide Prisguide

13 – 17

40% rabatt på Gorenje hvitevarer ved kjøp av kjøkken til min. kr 40.000,-

kr 33.100

Bildet viser to av våre modeller, Provenzale Cream, malt/patinert og Mia hvit høyglans, Liker du en av våre mer enn 100 modeller, tviler vi ikke ett sekund på at du vil like prisene våre enda bedre. «Prisguiden» levner ingen tvil. For kun kr 48.900,- for Provenzale Cream og kr 33.100,for Mia hvit høyglans, får du hele 17 enheter, 40 mm benkeplater, lister og håndtak.

SOMMERBOWLING! Ny avis

Hver tirsdag

Vær rask! Kampanjeslutt 16. juli ÅPNINGSTIDER:

Mandag.................................................................. . 10.00 –20.00 Tirsdag – onsdag – fredag...................................... 10.00 –17.00 Torsdag..................................................................... 11.00 –19.00 Lørdag ................................................................... . 10.00 –15.00

PÅ VESTKANTEN!

Vi har åpent i hele sommer – uansett vær!

Vi har mange gode pakkeløsninger! Gå inn på www.bowling1.no

GOD SOMMER!

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

STRANDGATEN 214 Telefon: 55 33 66 70 • Faks: 55 33 66 71 www.aranbergen.com • post@aranbergen.com

ALLE RETTIGHETER! ÅPNINGSTIDER: Mandag – torsdag 12 – 22 Fredag 12 – 23 Lørdag 12 – 23 • Søndag 12 – 22

Bowling1 – Vestkanten Senter 5881 Bergen – Tlf.: 55 50 77 80

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE:


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

r av e t s i s s o r tørste g s s e g r ebad o j s N a s v s a a n m E lebad/ b o b s r eren. ø m m o s utend r geret fo a l r e m tøm

Priser fra kr.

32.000,-

* Mange bad utstilt. * Amerikansk produserte bad, av meget høy kvalitet.

VI HAR FLYTTET TIL ØVREGATEN 25

Sommerens nyheter av tapeter og stoffer er kommet fra London. Vi har også stort utvalg av lamper, møbler, speil og gaver. Egen systue i butikk. Velkommen til trivelig handel i Øvregaten.

* Vi er også Leverandør av Sauna House badstuene Valen Næringspark på Sotra Åpent man-fre. 09.00-20.00 Lør. 10-16 Eller etter avtale. Tlf. 56 33 22 33 www.saunahouse.no e.post. post@saunahouse.no

VI SØKER SJÅFØRER MED EGEN VAREBIL I BERGEN OG OMEGN Vest-Distribusjon AS søker sjåfører (distributører) med egen varebil, for distribusjon av aviser og reklame i Bergen m/omegn. Våre distributører er selvstendig næringsdrivende. Vest-Distribusjon kan være behjelpelig med hele prosessen for å bli selvstendig næringsdrivende hvis du ikke er det fra før. Alle våre distributører må gjennomgå et opplæringsprogram for å kunne møte oppgaven som distributør hos Vest-Distribusjon.

LAURA ASHLEY Øvregaten 25, 5003 Bergen Tlf. 55 90 18 36 , www.lauraashley.com

Markiser - levegg persienner - screen ● TOSHIBA varmepumpe/ air condition ● Lammell ● plisse ● rullegardiner ● persienner ● Sprosser ● Varmelamper

Den viktigste ressursen er innstilling. Alt annet kan du lære. For at vi skal kunne kommunisere best mulig, er det en forutsetning at våre distributører behersker norsk, både skriftlig og muntlig.

www.scandic.no

Butikk 55 90 06 76

Ny avis

Hver tirsdag

Dersom du ønsker å bli distributør hos oss, send en email med noen ord om deg selv på post@v-d.no

Midttunhaugen 17 5224 Nesttun www.v-d.no

Gravferd slik pårørende ønsker det. Verdighet - Omtanke Lavere priser Natlandsveien 8

DØGNVAKT 55 20 23 00

Ring din lokale repr. Nils David mob. 48 31 78 21 - for et uforpliktende tilbud

Vi i Vest-Distribusjon ønsker at du skal lykkes i dette yrket og legger alle forhold til rette for at du som distributør skal lykkes sammen med oss.

For flere opplysninger ta kontakt med oss på telefon 55 13 60 16, eller på epost: post@v-d.no

25

BOSSTAXI®

Rydder- Laster på - Kjører bort www.bosstaxi.no Gratis tlfnr 800 41 150

Trenger du elektriker?

Hva med en sjekk av ditt elektriske anlegg?

Ring tlf. 55 11 83 00 For avtale Døgnvakt

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

Alt i elektriske installasjoner Timesbestilling for servicebil

OTERA DELTA AS

OTERA DELTA AS • Nedre Nøttveit 62 Pb. 196 Rådal • 5858 Bergen Tlf. 55 11 83 00 firmapost.vest@otera.no • www.otera-delta.no


26

▍Annonse

FLIS GULV VVS

ÅSANE FLIS & GULV

FLIS GULV VVS

SOMMER-SALG ALDRI har du opplevd så lave priser. «SPAR» 1000-vis av kroner hos oss.

BADEROMSMØBLER

120 cm i solid utførelse m/MDF kjerne og lakkert. * Heldekkende vask. * Soft lock. * Justerbare ben * Spotlight

2990.-

PRIS UTROLIG

Begrenset antall

BADEROMSMØBLER m/høyskap og lys i speil. Heldekkende vask. Soft lock.

UTROLIG

PRIS

I enkel og solid utførelse. Våre konkurrenter selger tilsvarende for 2990,. uten batteri.

VÅR PRIS

20 kg Mesterlim

99.-

99.-

8MM KLIKK-LAMINAT Underlag kr 15,NÅ GRATIS! Gulvlist kr 25,- pr. l. meter NÅ GRATIS!

98.-

Våre konkurrenter selger tilsvarende for 1490,-

VÅR PRIS

ÅSANE FLIS & GULV ÅSANE HANDELSPARK, SAMME HUS SOM SPAR KJØP NYBORG I ÅSANE

59.-

m/flott skiferstruktur til bruk inne og ute. SPAR 1000-VIS BILLIGST I BERGEN

DUSJHJØRNE

990.-

129.-

30x30 gjennomfarget porcelanatoflis

m/6 massasje dyser, topp dusj og radio

gn enli m Sam

m/fiber for våtrom

99.-

FRA

2490.-

3990.-

20 kg Avretting

Velg blant 50 forskjellige VEGG og GULV FLIS

MASSASJE-KABINETT

dre? e b n VÅR PRIS Noe

Mester Membran

VEGG OG GULVFLIS

3990.-

DUSJKABINETT

TTERI INKL. BA

Hos oss finner du alt du trenger til å utføre jobben.

HÅNDVERKERE. Våre håndverkere utfører alle typer oppdrag. FLISLEGGING - STEINLEGGING

TLF. 55 19 46 70

pr. m2

VARELEVERING. Vi leverer over alt i Hordaland til avtalt pris.

Åpningstider: Mandag - fredag Lørdag

10-20 10-16


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

27

GUIDE: KURS & KONFERANSE

KURS & KONFERANSE Unik kafe, unik meny, unik opplevelse! ● FISKESUPPE ● FERSK FISK ● BACALAO ● KLIPPFISK ● STEIKT ROGN ● RASPEBALLAR ● GRATINERT KRABBE

● Selskapsmenyar. ● Selskapslokaler ● Kurslokaler. ● Alle rettigheter. ● Rorbu leilighet 50 skritt fra kafeen. ● Catering, diesel

Vi tilbyr:

• Konferansefasiliteter • Gode matopplevelser • Spennende opplevelser • Aktiviteter • Overnatting • Galleri • Kun 1 times kjøring fra Bergen

Mobryggja

Open kvar dag heile året !

Tlf 56339080

Vi ønsker velkommen til en unik sammenkomst hos oss!

Bergen MC Skole AS

Ring gratis grønt nr. 800 83 555 Opplæring personbil · Bil/tilhenger Motorsykkel Vi har kontor nær Brann Stadion

www.rogstadtrafikkskole.no

Kontaktinformasjon: Telefon: 481 19 941 • www.mobryggja.no • post@mobryggja.no

www.holmakaien.no

Blåtur?

Opplev Mobryggjas vakre og rolige omgivelser

Vi har egen fristende og hjemmelaget blåturmeny. Ring oss for et uforpliktende tilbud!

Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Tel. 55 36 26 00 www.beredt.no

AKTIV VÅR Ta kontakt for info om vårens kurs Ring 55 55 36 10 eller se www.folkeuniversitetet.no

Her er det plass til flere annonsører. Ta kontakt med oss. Tlf: 55 17 36 58

Kurs og konferanse i historiske omgivelser! Legenes Hus tilbyr selskaps- og konferanselokaler i gangavstand til Bergen sentrum. Søtt + Salt sine egne kokker sørger for førsteklasses bevertning. Adresse: Kalfarveien 37, 5018 Bergen E-post: legeneshus@sottogsalt.no Telefon: 4000 3713. Velkommen til Legenes Hus!

E-avis Les nye og tidligere utgaver på byavisen.net/e-avis

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

VI HOLDER ALT L L E I R E T A M S R KU


28

nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

Publikum bestemmer film

Kultur Design

ØKOLOGISK: Designerne har stått for hele profilen til den nye butikken Reindyrka Foto: Haltenbanken

Fire torsdager i august vil Cinemateket i Bergen stille kinosalen på Verftet til disposisjon for publikums ønsker. – Vi har makten på 180 visninger i året. Da synes jeg vi kan la publikum bestemme hva som skal vises på fire av dem, sier daglig leder. Ole Petter Bakken til BA.

DESIGNSUKSESS: De kaller seg «visuelle detektiver». Designerne i bergenske Haltenbanken gjør suksess med alt fra å designe kommunale

Bergensk designbyrå Haltenbanken er slett ikke en bank, men et fremadstormende designbyrå som snart skal profileres i Singapore. i Halfdan Kierulfs gate 4. Her jobber Noe av utfordringen ved å være et fire designere. Sæle startet firmaet med Truls Indrearne i 2005. Bratt designbyrå i Bergen er kremmer– Vi ville ha et norsk og utrendy læringskurve har det vært lite av for ånden. Ting skal helst ikke koste navn som fester seg hos kundene, bergensgründerne. og vi ville være jordnære. Men det – Egentlig har det gått veldig lett. penger. er mange som tror de har landet en Vi har fått jobber hele tiden, og fikk kontrakt hos en stor bank dersom vi en flyvende start da vi designet for Elise Sæle, daglig leder av Haltenbanken bestiller tjenester, sier Elise Sæle. kleskonsernet Kari Traa. Mange jobHun er designer og gründer i ber har kommet via jungeltelegrafen, Haltenbanken – hvis navn er hentet forteller Sæle. fra en del av den norske kontinentalvar utforming av en ny designbutikk for kulturbergen 2009. Dessuten har sokkelen utenfor Trøndelag, en vel- REDESINGER POSTVEI på Bryggen, Røst. Blant annet har de utformet den visuelle profilen til kjent fiskeplass. Men det er lite fiske Oppdragsgiverne har etterhvert blitt de utformet flere publikasjoner for Bergens første økologiske butikk, å spore i de lyse og neonrosa lokalene mange. Haltenbankens siste stikk Bergen kommune, deriblant Årbok Reindyrka. Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

– Mange bedrifter kan ha bruk for en renovering av sitt visuelle uttrykk. Gjennom et helhetlig og gjennomtenkt konsept blir man tydeligere og mer synlig. Kunder eller publikum vil lettere oppfatte og huske både firmaet og budskapet. En kunde kalte oss for et «fremkallingsapparat»,vi oversetter firmaets verdier og visjoner til et visuelt språk. Vi bidrar til å øke firmaets verdier gjennom å utarbeide en helheltlig visuell profil, sier Sæle. Ifølge designeren handler det om å finne seg sjøl, og kan


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

Julian Berntzen til musikalscenen

Bysbarnet og musikeren har to store musikalpremierer i 2012. Først ut er «Felix fantastiske orkester» som har premiere på Det Norske Teatret i februar.Det Norske Teatret selger det som barne- og familieteater, men det er ganske mørkt, sier Berntzen om stykket som handler om et omreisende orkester.

årsrapporter til å lage nettsider for en rekke bergenske bedrifter. Her ved Rannveig Lohne og daglig leder Elise Sæle. Foto: Silje M. Stavrum Norevik

29

Økte midler til dans for unge

Via Den kulturelle skolesekken har Bergen Dansesenter fått mer penger for å spre dans til bergensskolene. Skoleåret 2011-2012 utvider Bergen Dansesenter dermed sitt tilbud til skolene. I tillegg til undervisningstilbud, viser de også den tverrestetiske danseforestillingen «Pavva gave Jordas kyss».

STEIN: Utforming av kommunale rapporter og oppgradering av en gammel postvei er blant Haltenbankens siste oppdrag. Foto: Haltenbanken

med kunde i Kongo være en omstendelig prosess der Haltenbanken spiller ball med firmaet gjennom workshops og lignende. – Samtidig er ikke dette noe vi skal presse på andre. Det er litt som å finne sin garderobe, du vil ha klær som uttrykker hvem du er, men du må samtidig føle deg komfortabel i antrekket, sier Sæle.

– Slike prosjekt er med å styrke stedets identitet, sier Sæle. Designbyrået jobber med alt fra små og mellomstore bedrifter, til større organisasjoner. – Akkurat nå jobber vi blant annet med Jæger, BIR, Noregs Ungdomslag, smijernsprodusenten Hamre og Brønnøysund. Det er stor spennvidde i oppdrag. Jobbene varierer fra hele identitetsprosesser, NOREGS UNGDOMSLAG inkludert logo, fargebruk, språk og I skrivende stund er Haltenbanken visuelt formspråk, via nettsider og i gang med et prosjekt for den opp- smartphone-applikasjoner til messer rinnelige postveien i Vestnes i Møre og interiørprosjekter, sier Sæle. og Romsdal. Designbyrået samarbeider med arkitektkontoret Cubus KREMMERÅND I BERGEN om å oppgradere den gamle post- Sæle mener likevel at næringslivet veien, blant annet med stein hvor har et stykke å gå når det gjelder å se Haltenbanken har stått for utformin- viktigheten av en helhetlig og tydelig gen av skrifttypen på steinene. visuell profil.

– Ikke alle forstår at det er en verdifull investering, men ser på det som en utenforliggende kostnad. Noe av utfordringen ved å være et designbyrå i Bergen er kremmerånden. Ting skal helst ikke koste penger. Når vi samarbeider med bedrifter, er det ofte første gang de kjøper designtjenester. Tidvis konkurrerer vi med amatører, noen får kanskje sønnen sin til å lage nettside. Pengene kan sitte langt inne, mener Sæle. Haltenbanken har gått fra å telle to til å telle fire medarbeidere. Rannveig Lohne har en master i visuell kommunikasjon og ble ansatt i fjor i høst. – Det har gått jevnt og trutt hvert år. I fjor hadde vi en omsetning på 4,2 millioner, sier Sæle. I forrige uke kom en e-post hvor

Sæle ble tilbudt å presentere noen av prosjektene til Haltenbanken i et internasjonalt designmagasin i Singapore. – Det bidrar kanskje til at vi blir kjent utenfor landegrensene, sier Sæle. Men det er ikke første gang Haltenbanken profileres internasjonalt. – Vi holder faktisk på å designe nettsidene til en internasjonal barnehage i Kongo, fordi det var en bergenser som jobber der nede og som visste om oss.

Haltenbanken » Bergensk designbyrå, etablert av Elise Sæle og Truls Indrearne i 2005. » Har mottatt en rekke internasjonale, nasjonale og regionale priser: Merket for God Design (tre ganger) Bronse i European Design Awards Designpreis Detuchland 2011 Gull i Visuelt Samt flere gull og nominasjoner i Den Gyldne Hane » Omsetning for 2010: 4, 2 millioner


30

▍Annonse

Skaff deg et solid fundament for karrierevalg Hos oss får du kunstfag, håndverk, musikk, drama og friluftsliv – sammen med

STUDIEKOMPETANSE

Rudolf Steinerskolen i Bergen Postboks 4 Fantoft, 5899 Bergen, Telefon: 55 92 29 29 / (kveld 48 10 51 91)

www.bergen.steinerskolen.no, bergen@steinerskolen.no


31

nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

NorSToNe På LakSevåG

NorSToNe På På LakSevåG NorSToNe LakSevåG NorSToNe På LakSevåG Singel

Singel Singel Pukk Støpesand Pukk Singel Pukk Fallunderlag Støpesandtil lekeplasser Pukk Underlag til belegningsstein StøpesandN Fallunderlag til lekeplasser Støpesand o r Bæreslagsmasser S T oNe På L Underlag til belegningsstein Fallunderlag til lekeplasser Grusfraksjoner Fallunderlag til lekeplasser Bæreslagsmasser Underlag til belegningsstein Underlag tilGrusfraksjoner belegningsstein Bæreslagsmasser NorStone er Norges største produsent av pukk- og Grusfraksjoner Bæreslagsmasser Singe grusprodukter. vi leverer både til private og entreprenører. Pukk NorStone er Norges produsent av pukk- og Velkommen tilGrusfraksjoner oss største på Laksevågneset! St øpe

grusprodukter. leverer både til private og entreprenører. NorStone er Norges største produsent av pukk-viog grusprodukter. vi leverer både tilVelkommen private og til entreprenører. oss på Laksevågneset! NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 Tlf: 55 34 56 00 / 918 41 147

Velkommen til oss på Laksevågneset! NorStone er Norges største produsent av pukk- og info@norstone.no www.norstone.no grusprodukter. vi leverer både til private Nog orStentreprenører. one er No NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 Åpningstider:

Fallund Underl B æ r es Grusfra

r ge s

s t ø r s t e pr o dusent a Tlf: 55–34 56 00 / 91808.00 41 147 Mandag – torsdag: 06.00 – 22.00 • Fredag: 06.00 20.00 • Lørdag: –14.00 grusproduk ter. vi le v e r e r bå NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3

de til private

Velkommen til oss 3påinfo@norstone.no Laksevågneset! Tlf: 55 34 Laksevåg, 56 00 / 918 41 147 www.norstone.no NorStone Laksevågneset

Velkommen til oss på La ksevågnese www.norstone.no t!

info@norstone.no Tlf: 55 34 56 00 • E-post: info@norstone.no www.norstone.no

NorStone L aksevåg, La ksevågnese Tlf: 55 34 5 t3 6 00 / 918 41 147 info@norsto w w w.norsto ne.no ne.no

www.bergenmarkise.no

NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 Tlf: 55 34 56 00 / 918 41 147 info@norstone.no www.norstone.no Tlf. 55 13 17 10 • Hardangerveien 72

Alle markiser ÷30% Undersøk våre priser på diverse produkter på: www.bergenmarkise.no

Lamellgardiner Solfilm/rullegardiner

÷10%

÷10%

Rex markiser

Gratis måltaging Innvendige persienner utføres av Plissegardiner/Duette fagfolk

÷10% ÷10%

Tlf. 55 13 17 10 Hardangerveien 72, 5224, Fax 55 13 20 10 • www.bergenmarkise.no - be-maras@online.no Mand.-fred. 09.00-16.00 - lør. 09.00-14.00 • Tilbudene gjelder så lenge beholdningen rekker

• Store prisavslag • Gode tilbud på solfilm • Inne/utvendige persienner • Lamellgardiner • Gratis befaring • God parkering


32

▍Kultur Scene

Eventyropera fo Pepperkakekorister og kanindansere er noen av barna som står på scenen når operaversjonen av «Hans og Grete» inntar Bergen for første gang. – Det er ikke ofte man har barnekor i en opera, sier regissør Pernille Elimar. Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari.stephan@byavisen.net

Det er en super erfaring for barna å være del av en slik profesjonell oppsetning.

Fra lokalet Klokkeklang i Grieghallen siver lyden av vakre barnestemmer ut av døren. Midt på gulvet står 19 barn Pernille Elimar, regissør. utkledd som pepperkaker. Den Nye Operas barnekor er i gang med siste innspurt før den store dagen; premieren på Engelbert Humperdincks som tidligere hatt regien på Hans og operaversjon av eventyret om Hans Grete i Danmark, stå for regien her og Grete. i Bergen. – Det var den beste gjennomgan– Det er en stor opplevelse for meg gen vi har hatt så langt, sier Pernille å være med på prosjektet. I tillegg er Elimar idet siste strofe er sunget. det en super erfaring for barna å være del av en slik profesjonell oppsetning. IMPONERT AV BARNEKORET Det er ikke ofte at man har barnekor «Hans og Grete» er en av de mest i en opera, sier hun. kjente og populære operaene skreElimar har hovedsaklig instruert vet for barn. 28. og 29. juni settes Den Nye Operas barnekor. Hun er eventyroperaen opp i Bergen for aller imponert over nivået. første gang. Da vil danske Elimar – Dette er et utrolig dyktig

25 år!

Kontor og utstilling i Kringsjåveien 119

1984-2009

Tlf./vakttlf. 55 34 77 60 - Åpningstider: man-fre. 9-16 e-post: post@laksevaag-ror.no - Hjemmeside: laksevaag-ror.no

SPA MARXIZ www.spamarxiz.com

Olav Kyrresgate 28 Tlf. 53 50 00 33 Åpen Man - Fre 10-20 Lør 10-18

www.bioline.no

SOMMERTILBUD Nytt sett vippeextensions

SKUMMELT OG GØY Julie Risti Bergaas (15), Signe Duus (7) og Ingrid Hilde Horvei (9) er noen av ballettdansere som skal være med på forestillingen fra Bergen kulturskole. De kjenner godt til eventyret om Hans og Grete fra før. Sigrid er litt spent på å skulle stå på scenen med så mange i salen, men Ingrid synes ikke det er så skummelt. – Det er bare gøy og spennende å stå på scenen. Og så er det gøy å danse og bruke kostyme, sier hun. Alle tre har danset i flere år allerede. Den eldste av de tre, Julie Risti Bergaas, som har danset siden hun var syv år, går nå på elitegruppen ved Bergen kulturskole. – Vi øver seks dager i uken, forteller Julie.

SPA MARXIZ

STRAKE TÆR: - Jeg blir engasjert av å se barnas entusiasme, sier ballettpedagog

www.spamarxiz.com

Olav Kyrresgate 28 Tlf. 53 50 00 33 Åpen Man - Fre 10-20 Lør 10-18

HAR GITT MERSMAK Connie Loftaas, ballettpedagog www.bioline.no i Bergen kulturskole, er lærer for danserne og ser veldig frem til å se jentene på scenen. – Det er utrolig flott å se at de gleder seg til å komme på øving. Jeg blir sett vippeextensions kr 1.490,engasjertNytt av entusiasmen til barna. Loftaas synes også det er veldig Nytt sett negler kr 750,givende Pedikyr å se dansernes arbeid bli fletmed akryl kr 890,tet sammen med det koret, orkesteret Rygg- og kun 390,og operasangerne harnakkemassasje jobbet med. ansiktsbehandling kun 390,– Det Bioline er flott å være en del av noe 30 min ansiktsbehandling, rens, peeling og maske. større, sier hun. For Pernille erfarinHusk atElimar vi tilbyrhar gratis prøvetime i vår infrarøde sauna! gen med Hans og Grete definitivt gitt mersmak. – Menneskene jeg har samarbeidet med her i Bergen er veldig hyggelige. Jeg ville elsket å komme tilbake for å gjøre flere prosjekter, gjerne med barn, men selvfølgelig også med voksne, sier hun.

SOMMERTILBUD

kr 1.490,-

Nytt sett negler

kr 750,-

Pedikyr med akryl

kr 890,-

Rygg- og nakkemassasje

kun 390,-

Bioline ansiktsbehandling

kun 390,-

30 min ansiktsbehandling, rens, peeling og maske.

barnekor. Min erfaring er også at det er viktig å inkludere dem i hele prosessen når man lager en forestilling, og ikke bare akkurat det de skal gjøre. I tillegg til Den Nye Operas barnekor er ballettdansere fra Bergen kulturskole, sangere fra Griegakademiet og musikere fra Ung Symfoni med i forestillingen. Hovedrollene bekles av Liv Oddveig Midtmageli, Denise Beck, Thor Inge Falck, Simon Kirkbride og Beate Rostin Vexelsen.

Husk at vi tilbyr gratis prøvetime i vår infrarøde sauna!

PEPPERKAKEBARN: Hans og Grete er en av de mest kjente og populære operaene skrevet av forestillingens sluttscene.


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

33

or og med barn

Connie Loftaas Under «Hans og Grete»-forestillingen skal Ingrid Hilde Horvei være Dukkelise, Signe Duus skal være kanin og Julie Risti Bergaas skal være engel. 

for barn. Den Nye Operas barnekor er blant aktørene. Dette bildet er tatt fra øvingen

UNGE DANSERE: Fra venstre: Julie Risti Bergaas (15),Ingrid Hilde Horvei (9) og Signe Duus (7).

Alle foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

BARN OG VOKSNE: Simon Kirkbride synger sammen med pepperkakekoristene i Den Nye Operas barnekor.


34

▍Annonse

Lyngheisenteret, Lygra Fine turstiar i lyngheilandskapet. I naustvika kan du bade og fiske. Film & utstilling om tradisjonell lyngheidrift.

Aktivitetar kvar søndag i juli. Reis med D/S Oster til Lygra 26.juni, 3.juli og 10.juli Sommarutstilling: • Ei reise i det vestnorske kulturlandskap • Fotoutstilling av Hans Kr. Bukholm Opningstider: Mai - 30. sept.: onsdag, torsdag og fredag: kl 11.00 - 15.30 Søndagar: kl. 12.00 –17.00 Meir informasjon: www.lyngheisenteret.no • Tlf: 56 35 64 10

- størst på kvinneklær fra GANT

7


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

Du finner oss i Åsane Storsenter 4.etg.

Vi tar imot nye pasienter og yter akutt hjelp

Nå kan vi også tilby time for tannregulering!

mandag - fredag 7 - 22 lørdag 8 - 20 søndag 8 - 20

www.arkentannlege.no

Telefon 55 19 77 50

35


36

nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

Et hav av pil og buer 25. juni åpnet utstilligen «Pil og boge – midt i blinken» på Hordamuseet. I utstillingen kan man se et stort utvalg av replikaer og rekonstruksjoner av forhistoriske og historiske piler og buer. En kopi av den eldste stenalderbuen, krigsbuer fra jernalderen, vikingbuen, den legendariske engelske langbuen, mellomalderbuer fra Bryggen er noe av det man kan se.

Kultur I Byen

Legenden som ikke blåser bort med vinden Han fylte 70 år i mai, men «turnerer fortsatt som en fjortis som nettopp har slått gjennom». Generasjonsstemmen Bob Dylan spiller i Bergen onsdag kveld.

Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

George Harrison, eks-beatle, skal ha uttalt at «om 500 år er Beatles glemt, men Bob Dylan blir fortsatt husket». 24. mai fylte han 70 år, og har holdt det gående i bortimot 50 år, han har solgt over 100 millioner plater. Onsdag gjester han Koengen på sin «Never-ending world tour». For til tross for at Dylan må være multimillionær, gir han ikke slipp på turnétilværelsen, noe som fikk musikkritikeren «Engelen» i BT til å uttale at «Dylan er en merkelig fyr som fortsatt turnerer som en fjortis som nettopp har slått gjennom». Ved flere universitet i Norge har Bob Dylans lyriske tekster blitt pensum på grunn av de poetiske kvalitetene. Her i Bergen har litteraturprofessor Erling Aadland skrevet «And the moon is high. Noen forsøk på å lese Bob Dylan». INSPIRERT AV BLUES Flere har lansert Dylan som kandidat til Nobels litteraturpris. Kandidaten er selv ikke enig. – Jeg er først og fremst en låtskriver som lager sanger som skal synges, fremføres i nuet, mens poetens dikt ofte lever i hundre år, har Bob Dylan selv uttalt til VG i 1997. Da trakk han også frem inspirasjonen fra bluesen som han hørte på radio som ung gutt. – Det er spesielt Woody Guthrie jeg har lært mye av. Det er ikke rocken, men blues, amerikansk folkemusikk og rockabilly som har betydd mest for meg, sa Dylan. I samme intervju ga han en forklaring på den uendelige turneen han har lagt ut på. – For meg er det like naturlig å turnere som å puste. Men jeg opplever lite på reisene mine. Det blir mest flyplasser, hotellrom og konsertsaler. Det er konsertene som gir meg energi til å fortsette og lage nye sanger. Det er en kunstig tilværelse, forklarte Bob Dylan.

«For meg er det like naturlig å turnere som å puste» Bob Dylan

RADBRUKNE MELODIER: Sangsmeden, lyrikeren, poeten, gitaristen, keyboardisten, generasjonsstemmen Robert Allen Zimmermann, bedre kjent som Bob Dylan går på scenen onsdag kveld på Koengen.

«LIKE A ROLLING STONE» Bob Dylan er kjent for klassikere som «The times they are a-changing», «Like a rolling stone» og «Blowing in the wind». Disse sangene gjorde Dylan til talsmann for den amerikanske motkulturen på 1960-tallet. – Han er en talsmann for alle som har vært unge, sa Dylan-kjenneren Bård Ose under en radiosending i forbindelse med Dylans 70-årsdag. Etter hvert endret Dylan sin musikalske uttrykksform radikalt. Visesang, rock og lyrikk smeltet sammen til sanger av tidløs kvalitet. Et av de siste albumene «Modern times» lå øverst på salgslistene i 2006. Som 65-åring var Dylan den eldste som har toppet Billboard i det ungdomsdyrkende USA. ( Kilde: NRK, VG og Bergen Live)


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

I byen Konsert Onsdag 29. juni Bob Dylan, Bergenhus Festning, Koengen, klokken 18.00

Filmsommer for barn

Fra Fyllingsdalen til Teaterhøgskolen

I sommer viser Bergen offentlige bibliotek barnefilmer på storskjerm hver lørdag. Den første filmen ble vist 25. juni og den siste vises 20. august. «Mummitrollets farlige midtsommer», «Elias og jakten på havets gull», «Pingu digger musikk», «Happy Feet» og «Til Huttetuenes land» er noen av filmene som kommer til å bli vist i sommer.

Karl Vidar Lende (19) fra Bergen blir en av de yngste som gjennom alle tider har fått plass på Teaterhøgskolen. Det skriver Bergens Tidende. 654 søkte og bare åtte kom inn på skolen. Bjarte Hjelmeland er storfornøyd. – Karl Vidar Lende er et kjempetalent. Selv om han er ung, og svært få får plass, tror jeg dette var rette tidspunkt for Karl Vidar. sier Bjarte Hjelmeland til BT.

Sommerdager i

Bergen Barokk, Grieg in Bergen, klokken 19.30 Hinrich Alpers, Troldsalen/Troldhaugen, klokken 18.00

37

SYKKEL BUTIKKEN

HARTAILS FRA KONA Bli klar for rittsesongen med disse godbitene! Sjekk prisen!

Fredag 1. juli Øien-Süssmann, Grieg in Bergen, klokken 19.30 Lørdag 2. juli Øien-Süssmann, Grieg in Bergen, klokken 19.30 Søndag 3. juli David Coucheron og Julie Coucheron, Troldsalen/Troldhaugen, klokken 18.00 Mandag 4. juli Janos Maté – Max. Maté, Grieg in Bergen, klokken 19.30

Kona Kula KUN

9999,-

Kona Cinder Cone KUN

4999,-

NYHETER FRA BIKE FORCE KUN Sykler i høy kvalitet til markedsledende priser!

7499,-

Kona Fire Mountain TILBUD

SYKLE TIL jOBBEN?

MONGOOSE FIREBALL

Nye hybrider fra Kona.

Rå dirtsykkel! Sjekk prisen!

KUN

I byen Barn

8999,-

Barnekino på biblioteket: «Tsatsiki», Auditoriet, klokken 11.00 og 13. 00

I byen Kunst «Pil og boge». Hordamuseet, Stend, åpent fra klokken 12.00 – 15. 00 fra tirsdag til fredag. Søndag fra klokken 12.00-16.00 Oscar Reynert Olsen, Malerier, Sjøfartsmuseet, klokken 11-15 Salong – arena for den gode smak. Norske og nordiske kunstverk fra perioden 1860-1890, men med internasjonale innslag. Stenersens Samling klokken 11.00-17.00

2499,-

Kona Dew Deluxe

Priser fra Avbildet modell: 3499,-

KUN

Specialized Sirrus

Dew-serie fra

5499,- 3499,-

COMMENCAL 2011 på LAGER!

Raske og lette hybrider fra en av markedes ledende produsenter. Kom inn for prøvesykling!

Pris:

2999,-

WETHEpEOpLE 2011 Vi har nå fått inn et nytt parti.

Avbildet mod. Kr 8999,-

Sommerutstilling. Maritime malerier, akvarell og keramikk, v/ Kjell Nergård, Inger-Johanne Flagtvedt og Ragnar Waagbø. Lille atelier, klokken 11.00-15.00 Hilde Kjønniksen «Ain´t no mountain high enough, ain´t no ocean deep enough. Galleri N. Bergslien, klokken 12.00-18.00

4499,-

Priser fra

Kom innom og se de nye modellene!

4298,-

Priser fra

2999,-

VI HAR DRØMMESYKKELEN TIL jUNIOR! Kona Makena 20´´

Kona Hula 24´´

Specialized Hotrock 12´´

Christian Skagen, Tegninger. Galleri Parken, klokken 12.00-16.00 Hanne Borchegrevink. Festspillutstilling. Maleri og grafikk. Fredager også klokken 17.00-22.00 Sverre Koren Bjertnæs, Galleri S.E. Klokken 12.00-16.00

Pris

2299,-

Pris

Pris

1699,-

Butikk: Man.-fre. 10-20. Lør. 10-16. Tlf. 55 36 18 80. www.sykkelbutikken.no

New York, Visningsrommet USF, klokken 17.00 -21.00 Anna Katrine Senstad, Kamerabasert kunst. Galleri 3,14. klokken 18.00

Kong Oscarsgt. 81, ved Stadsporten Vet du om noe som skjer? Tips oss på redaksjon@byavisen.net

2999,-

Verksted: Man.-fre. 08.15-20. Lør. 10-16. Tlf. 55 36 18 90.

Micro sparkesykler. Priser fra

649,-

Vi har byens beste utvalg i barnesykler. Se mer på


▍Annonse LOKALAVISEN

38

Bli med på verdens vakreste sjøreise!

Byavisen Bergen inviterer leserne på 12-dagers tur med Hurtigruten Knallpriser: Fra kr 12.380,- Avreise: 11. november 2011 «Hunting the Light» – en fantastisk reise Vårt eget land er blant de flotteste i verden å feriere i – også om vinteren. Hurtigruten og Byavisen Bergen slår nå til med knallpriser på rundturen Bergen – Kirkenes – Bergen som går over 12 dager. Vår jakt på nordlyset starter i Bergen fredag 11. november 2011.

Gerda Sviland er vår egen reiseleder og guide Byavisen Bergen er stolte av å presentere vår reiseleder på turen. Hun har lang erfaring på området, og hun er kunnskapsrik – det kommer ikke minst frem når hun har sitt daglige kåseri fylt med historier og hendelser langs kysten nordover. Byavisen Bergen har reservert 100 plasser Dette er en spektakulær reise – du får se og oppleve noe av det flotteste landet vårt har å by på! Mange interessante presentasjoner og aktiviteter – om bord og på land – vil foregå hver dag på hele reisen. Dette blir som en liten

Dag 5: Polarhovedstaden Tromsø presenteres med utflukter som hundekjøring og byvandring. ekspedisjon! Vi har reservert 50 to-manns lugarer – velkommen om bord!

Direkte påmeLDiNG tiL tureN

Bjørn Inge Nordland i BI-Reiser kan kontaktes på telefon 992 18 112 eller på e-post: bin@bi-reiser.no. Du kan også få mer info på nettet: www.bi-reiser.no

Dag 6: Utflukt Honningsvåg og presentsjon av Nordkapp og samisk historie. Utflukt Kjøllefjord med scootertur i Lappland. Dag 7: Utflukt Kirkenes med scootersafari og besøk på den russiske grensen. Aktiviteter ved kai i Vardø – er du klar for isbading? Dag 8: Utflukt Hammerfest – presentasjon av Melkeøya og arktisk energi. Utflukt Tromsø med midnattskonsert. Dag 9: Utflukt Harstad og en smak av Vesterålen. Utflukt Lofoten med viking-gilde. Dag 10–12: Aktiviteter på dekk med en smak av våre arktiske tradisjoner.Vi seiler langs Helgelandskysten, sørover til Bergen.

Forbehold om trykkfeil.

Har du ennå ikke sett Nord-Norge? Det nordligste Norge er på sitt aller vakreste på denne tiden, da det spesielle vinterlyset bringer magi og mystikk inn i den mørke, norske vinternatten. Bli med og opplev det verdenskjente nordlyset – en jakt som trekker turister fra hele verden. Turen er fullpakket med natur- og kulturopplevelser, og prisen per person er inkludert lugar og full pensjon. Vi kan love høy standard på maten. Ønsker du en ferie uten stress og mas, er dette noe for deg, uansett alder.

Dag 1 – 4: På turen nordover besøker vi Ålesund, Molde, Trondheim og Rørvik – før vi krysser polarsirkelen ved Bodø, som markeres med dåp på dekk. Det magiske lyset, Eurora Borealis, presenteres – naturens eget lysshow i bilder, tekst og musikk. Utflukten i Lofoten er et viking-gilde.

BI-Reiser, Hurtigrutespesialisten – telefon: 992 18 112 – e-post: bin@bi-reiser.no – www.bi-reiser.no


nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

39

Båtens Beste AS har åpnet nytt Askeladden Center i Dolviken

°

BATENS BESTE MED NYTT ASKELADDEN CENTER Båtens Beste AS som har båtsenter og verksted på Askvik Kai har nå åpnet eget Askeladden Center i anlegget til Norsk Båtsenter i Dolviken.

NYINNREDETE LOKALER OG EN REKKE ° ° BATER PA SJØEN. Her ligger vi flott til på kaien – like ved båthavnen – med stor utstilling. Lett adkomst fra både sjø og land. Er du interessert i båt, ta turen til Båtens Beste AS - det nye store Askeladden Centeret i Dolviken.

UKENS TILBUD

UKENS TILBUD

ASKELADDEN CUSTOM LINE AVDELINGEN ER ° ° OGSA PA PLASS Med oss har vi fått Askeladden Custom Line som er fabrikkens avdeling for spesialtilpassete båter til yrkesbruk og til krevende personkunder med ønsker om egne løsinger og spesielt utstyr

FOR FØRSTE GANG – OPPLEV ALLE ASKELADDEN PA° ETT STED. Båtens Beste AS er første norske forhandler som kan vise samtlige Askeladden båter på ett sted. Her kan du studere og sammenligne de enkelte modeller og gjøre det rette båtvalg ut fra dine behov.

UKENS TILBUD

Askeladden 565 Wasper med Suzuki Askeladden 505 Excel med Suzuki DF70 Askeladden S6 Sport med Mercruiser 4,3l DF140hk leveringsklar til Kr. 329.000,- leveringsklar til Kr. 199.000,bensin 220hk leveringsklar til Kr. 483.000,-

Båtens Beste AS Båtens Beste i Dolviken Ytrebygdsveien 37 Hovedgården 5257 Søreidgrend Tlf. 56 30 34 20 salg@batensbeste.no www.batensbeste.no

Båtens Beste i Askvik Askvik Kai Nedre Askvik 85 5217 Hagavik Tlf. 56 30 34 20 salg@batensbeste.no www.batensbeste.no

Båtens Beste AS - ASKELADDEN CENTER - Dolviken - Askvik Kai


! t s u g u a . 1 i n ju . 0 1 je Sommerkampan ÷30%

MADRASSER / OVERMADRASS

fjærmadrass

Standard str. som lagerføres 80/190 85/200 80/200 85/190 91/213 120/200

stoppet med ullmatte og allergivennlig fiber

90/200 90/210

- nr 25 - 2011 - www.byavisen.net

75/190 75/200 75/210

÷10%

på alle andre madrasser / overmadrasser

(Gjelder ikke ukurante mål)

r

fjærmadrasse • Skumplast /

er barnemadrass e g li n n e iv rg e All

ter • Dyner og pu

! T E N O R O C D E M E R D E SOV B Vi lager madrasser på alle mål. gvogn. in p m a c g o il b o b åt, Til hjem, hytte, b

Solide etg./ familiesenger • forskjellige design • m/el.uten skuffer • flere farger • inkl. bunner

Golseng Prisar m/skuff:

u/skuff:

90/120/200 kr 10.900,- kr 8.900,90/150/200 kr 11.900,- kr 9.900,90/200 kr 6.500,kr 4.500,120/200 kr 6.990,kr 4.900,150/200 kr 7.500,kr 5.500,180/200 kr 7.500,kr 5.500,-

Stort utvalg i tepper! Avslag opptil

÷50%

Voss seng Farge krem og svart

Voss familieseng: 75/75/200 kr 3290,90/90/200 kr 3390,90/120/200 kr 3590,90/150/200 kr 3990,-

på alle senger!

Voss enkelseng: 75/200 kr 1700,90/200 kr 1800,120/200 kr 2200,150/200 kr 2500,-

PRODUKSJON OG SALG DIREKTE FRA FABRIKK

CORONET MADRASSER AS Arna Industrihus AS - 5265 Ytre Arna • Tlf. 55 24 80 60 / 55 24 73 73 www.arna-coronet.no

110610 Coronet.indd 1

Åpningstider: Mandag - fredag: 09-16:00 Torsdag: 09-19 • Lørdag: 10-15

Utforming: Bygdanytt

÷10%

08-06-11 13:04:16

Byavisen - avis25 - 2011  

Byavisen Bergen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you