Page 4

4

▍Aktuelt Lokalt

App for de med autisme og Asperger En ny app for smarttelefoner skal gjøre hverdagen enklere for folk med Asperger og ulike grader av autisme, skri ver Fanaposten. Appen er utviklet ved Statsped Vest på Paradis, og skal gi brukeren tips og huskeregler for hvordan de skal opptre i sosiale sammenhenger. Appen har fått navnet «Mine sirkler» og tilpasser rådene til den sosiale sammenhengen de er i. Et eksempel for rådene er: «Hvis jeg treffer bekjente hilser jeg pent og slår av en kort prat. Jeg husker å avslutte praten og komme meg videre – det er jeg flink til! Ofte er det nok å bare si hei».

Leier ut skiutstyr En ny bedrift i Åsane skal gjøre det enklere for bergensere å komme seg i aktivitet. På Flaktveit har RaskBergen nylig åpnet to brakker med utlån av vinterutstyr - på sikt håper de også å kunne tilby utstyr for sommeraktiviteter. – I begynnelsen fokuserer vi på skisport og vinteraktivi teter. Brakkene inneholder derfor ganske mye alpinski og en del langrennski. I tillegg har vi noen snowboard, sier styremedlem Eirik Børsheim til Åsane Tidende.

Inspirert av Lars Monsen Eldrerådsleder Sverre Bungum i Sund kommune og ordfører Ove Trellevik vil feire 2012, som EU har pekt ut som det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene. Det vil de gjøre med å motivere eldre til å ta seg en tur opp til fjellknausen Veten i kommunen. – Vi er forberedt på å frakte de eldre opp i god Lars Monsen-stil, sier Bungum. De som ikke klarer å komme seg opp på egen hånd vil få hjelp fra sterk ungdom og politikere. (VestNytt)

Historisk sus Da Ingrid Myrstad og Silje Een de Amoriza var ferdig å studere, fant de få jobber som fristet. Resultatet ble «Historikarverksemda» - og en kundemasse større enn de selv hadde forventet. Janne G. Sørgulen janne@byavisen.net

jammen vise dere». Min egen største kritiker var nok mamma. På den ene siden ville hun ikke at jeg skulle flytte til Oslo for å jobbe, men da jeg fortalte at jeg ville starte egen bedrift i Bergen, fikk jeg beskjed om at jeg kunne flytte likevel, ler vossejenten Een de Amoriza.

Bedriftsideen begynte som en spøk mellom Myrstad og Een de Amoriza da de holdt på med mastergraden sin i historie ved Universitetet i Bergen (UiB). Etter hvert som studiene nærmest seg slutten, ble derimot ideen ø l og strikk om å starte egen bedrift omtalt i mer Så langt har bedriften blant annet seriøse ordlag. skrevet om historien til et gammelt – Vi fikk en idé om å starte en kon- bygg på Voss eid av Tre Brør AS, sulentbedrift der vi fikk brukt hele skrevet en forskningsrapport for UiB, spekteret av bakgrunnen vår som og laget hjemmesider for Den tiende historikere, selv om dette var noe vi nordiske kjønnshistorikerkonferan aldri hadde hørt at noen andre hadde sen i Bergen. Gjennom bedriften har gjort tidligere. Men vi har fått merke de også planer om å gjøre prosjekter at det absolutt er et marked for bedrif- på to av sine egne interesser: Øl og ten vår, sier Ingrid Myrstad. strikking. – Etter hvert ønsker vi for eksem– Møter skeptikere pel å holde foredrag om øl og historie «Historikarverksemda» ble etablert i Bergen og omland, der vi arrangerer sommeren 2010, ett år etter endte smaking av øl fra norske gårds- og studier. Siden nyttår har gründerne mikrobryggeri. Foredraget kan bli satset mer på bedriften, og jobber nå holdt i festlig lag - samtidig som man fulltid med historiearbeidet. De tilbyr får litt historie, sier Myrstad. tjenester innen oppdragsforskning, Et sideprosjekt de jobber med historieformidling, tekstutvikling underveis er en egen bok, der de tar og prosjektledelse. for seg strikkeoppskrifter og -tradisjo -

Kritikerne våre får oss til å tenke «vi skal jammen vise dere». Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda – Vi får en del reaksjoner fra folk når vi forteller at vi har studert ved Det humanistiske fakultet og har startet egen bedrift, sier Myrstad, som kommer fra Karmøy. Møtet med skeptikere gjør bare at duoen ønsker å jobbe enda hardere for å motbevise tankene deres. – Det får oss til å tenke «vi skal

ner i Norge i 1930- og 40-årene. – Mange av mønstrene på den tiden er mye finere enn hva de er i dag. Da er det moro å løfte opp og frem strikkingen, sier Myrstad. Arbeidsglede Få relevante jobber lokalt var noe som trigget gründerideen til duoen.

HF-ERE OG JOBB

» «Kandidatundersøkelsen 2011» tar for seg hva uteksaminerte studenter ved HiB, NHH og UiB i 2009 jobber med ett til to år etter uteksaminering. » 65 prosent av alle studentene hadde fast jobb. Hos HF-erne var tilsvarende 33 prosent, lavest av alle studentgruppene. NHHstudenter lå på 90-98 prosent. » 94 prosent av studentmassen hadde fulltidsstilling. Flest ved NHH (100 prosent) og færrest ved HF (72 prosent). » Mens 71 prosent av HF-erne mente de hadde relevant jobb, mente rundt 80 prosent det samme i hele studentmassen. » Blant HF-erne var det 10 prosent arbeidsledige. Det medisinsk odontologiske fakultet hadde 6 prosent arbeidsledige. Kilde: Karrieresenterets undersøkelse «Fra studier til jobb i bergensregionen»

– Blant de vi studerte sammen med, er det flere som har valgt mindre relevante jobber. Tanken er at de vil få en bedre jobb etter hvert. Vi ville derimot ha en givende jobb med en gang, sier Myrstad. Foreløpig har ikke Historikarverksemda eget kontorlokale, men jobber hjemmefra, på biblioteket eller på gode kaffesteder i byen. – Å være sin egen arbeidsgiver er fantastisk moro. Jeg gleder meg til å stå opp hver dag for å jobbe med dette, sier Myrstad. Vil ut Vide På nåværende tidspunkt klarer de akkurat å få økonomien til å gå rundt - men ifølge jentene i slutten av 20-årene, ser fremtiden lys ut. – Om ti år håper jeg vi er godt etablerte og har knyttet til oss flere

medarbeidere. Allerede nå samar beider vi med frilansere fra studiet vårt, siden vi har mer arbeid enn det vi to kan få unna, sier Een de Amoriza.

Tøft arbeidsmarked 29 prosent av studenter fra Det humanistiske fakultet mener de ikke har relevant jobb et til to år etter uteksaminering. Det viser Karrieresenteret i Bergens Kandidatundersøkelsen 2011, som har gjennomført en spørreundersøkelse blant

(UiB) og Høgskolen i Bergen (HiB).

den kompetansen som bedriften trenger. Man må være flink til å – s elg deg sel V beskrive det man kan, sier karri Mens 65 prosent av studentmas- ereveileder Idar Nestaas. sen hadde fast jobb et til to år etter endt utdanning, hadde bare 33 t idlig i jobb prosent blant HF-erne tilsvarende. Et til to år etter endt utdannelse, Karrieresenteret mener det ikke mente 80 prosent av den totale stukommer av manglende interesse i dentmassen de hadde en relevant uteksaminerte studenter i 2009. næringslivet. arbeidsgiver for utdannelsen sin. Undersøkelsen tok for seg studen– Samfunnsvitere og humaniora- Bare 60 prosent på SV og 66 prosent ter ved Norges Handelshøyskole utdannede trengs i mange bedrif - på HF mente det samme. Nestaas (NHH), Universitetet i Bergen ter, men man må vise at man har påpeker at HF-erne derimot kom

Byavisen - avis11 - 2012  
Byavisen - avis11 - 2012  

Byavisen Bergen

Advertisement