Page 3

nr 11 - 2012 - www.byavisen.net

Aktuelt ▍2-6

Livsstil ▍8-11,27

Meninger ▍12-13

3

Kultur ▍22-25

Barnesprell på alle språk i 30 år Det startet som barnepass for å gjøre det mulig for innvandrerkvinner å gå på norskkurs. Nå feirer Den internasjonale barnehage 30 år som samlingspunkt for over 70 nasjoner. Janne G. Sørgulen janne@byavisen.net

Et engasjement for innvandrerkvinner i nabolaget, var en av grunnene til at indiske Devi Pandey startet å organisere barnepass i Lyder Sagens gate i sentrum på 80-tallet. – Dere må jo komme dere avgårde på norskkurs, fortalte jeg kvinnene den gang, og tok selv på meg rollen som passepike, forklarer hun. I tillegg til å la seg motivere av at mødrene fikk tid til å lære seg norsk, ville hun gjøre noe som kunne bedre integrering og hverdag for innvandrere. – Rundt omkring var det mange barn som ble værende hjemme, isolert fra andre barn. Jeg bekymret meg for at innvandrere ikke møtte nordmenn, og omvendt. I stedet for å bare bekymre meg, ville jeg gjøre noe, sier barnehagegründeren. VILLE BRYTE FORDOMMER Filosofien Pandey la til grunn for Den internasjonale barnehage, var en tanke om at barnehagen skulle være et møtested for barn og voksne. Et sted for alle nasjoner, både innvadrere og etnisk norske barn. – Jeg er av den oppfatning at når man skal endre samfunnet, må man gjøre det gjennom mødrene og barna, sier hun. – Mange fordommer bunner i uvitenhet. Meningen med barnehagen er å være med på å løse dette problemet, sier Pandey. BRUKTE TELEFONKIOSK Etter rundt et år med barnepass i Lyder Sagens gate, fikk de etter hvert midlertidig godkjennelse for å drive barnehage i samme lokaler. Ifølge Pandey kom godkjennelsen fordi flere parter likte ideen deres om å drive en internasjonal barnehage, selv om de ikke hadde egnede lokaler.

JUBILANT: Når Den internasjonale barnehage i mars feirer 30 år i Bergen, blir det rebusløp, god mat, filmer og utstilling i avdelingene i Sollien og på Laksevåg. –˜Filosofien vår er like viktig i dag som den var ved oppstart på 80-tallet. Vi vil gi barna en trygghet for fremtiden. Desto flere som lever sammen, desto mer forståelse får man for hverandre, sier grunnlegger Devi Padney (midten). Her sammen med Tiril A. Heggebø (5) og Aksel Myren-Myster (5). Foto: Janne G. Sørgulen

– Det første året hadde vi ikke telefon, noe som gjorde at vi brukte telefonkiosken på gaten når vi skulle ringe til noen for å fortelle at de hadde fått barnehageplass, minnes hun. Med tiden fikk de en skrivemaskin de brukte til å skrive ut giroer med. Korrekturlakk ble brukt om noe ble skrevet feil. Skrivemaskinen ble ifølge Pandey rimelig hvit etter hvert, da de skrev oppå de rettede feltene.

mange tusen barn, sier Pandey som også er styrer ved barnehagen i Sollien. – Hvordan har dere taklet språkutfordringene? –˜Ved noen tilfeller blir det en del kroppsspråk, men vi har valgt å prioritere ansettelse av tospråklige assistenter. Vi har også et løpende samarbeid med Nygård skole, der vi tar inn elever som trenger norskpraksis, sier hun.

Jeg er av den oppfatning at når man skal endre samfunnet, må man gjøre det gjennom mødrene og barna. Devi Pandey, grunnlegger Den internasjonale barnehage FLINKE PÅ KROPPSSPRÅK Fra oppstarten til i dag, har de hatt flere ulike tilholdssteder. I dag har Den internasjonale barnehage to lokaler - et lokale i Sollien på Landås og et lokale på Laksevåg. – Når vi i år fyller 30 år, har vi trolig hatt barn inne hos oss fra over 70 ulike nasjonaliteter, og sikkert

˜ GJØR DEM STOLTE Når Den internasjonale barnehage har åpen dag i Sollien 17. mars og tilsvarende i barnehagen i Laksevåg 18. mars, er det hele tuftet på aktiviteter som barnehagen har til vanlig: Tegninger, lære om ulike kulturer, musikk og lignende. Eneste forskjellen disse dagene er at hvem som helst

kan delta i leken. – I en måned om gangen fokuserer vi på landet som et eller flere av barna våre har tilknytning til. Er landet for eksempel Filippinene, fokuserer vi på mat, klær, musikk og kultur fra dette landet. Resultatet er at barnet selv blir veldig stolt av identiteten sin, samtidig som de andre lærer om hverandres kulturer, forklarer Pandey. Styrer ved barnehagen i Laksevåg, Ingvar Lunden, søkte seg til jobben blant annet fordi han likte tankegangen barnehagen er tuftet på. –˜Jegliker at vi kan være en barnehage som tilbyr litt mer enn det som blir forventet. Til foreldre som går på norskkurs, tilbyr vi gjerne at de kommer inn til oss for å få litt hjelp til leksene. Ellers har vi hjulpet en del til med telefoner til Nav og lignende, sier Lunden. ENKELT OG GREIT Spør man barna selv hvordan de liker seg i barnehagen er svaret et tydelig «ja!». Og noe husker de igjen fra tidligere land. –˜Jeg har lært litt om somalisk mat, forteller August Jasper Hagen (5) som er halvt amerikansk. Storparten av praten med barna forsvinner i fortellinger om hvilke land de har besøkt, eller hvor de skal

i sommer. Enklere er det da å svare på spørsmålet om hvordan det er å bli kjent med barn fra ulike kulturer. –˜Man sier bare navnet sitt - og så blir man kjent med hverandre, sier Frida Øvreseth (5) som har norske foreldre.

Den internasjonale Barnehage » Barnehage der barn fra alle kulturer og bakgrunner kan få plass. » Har i dag en barnehage i Sollien på Landås og en på Laksevåg. » Barnehagene har både norske og ikke-norske barn. De to avdelingene har i dag til sammen 73 barn. » I mars feirer Den internasjonale barnehage 30 år. Det skal feires med åpen barnehage i Sollien 17. mars og 18. mars i barnehagen på Laksevåg. » Under jubileet vil det være utstilling, fremvisning av gamle bilder og filmer. Underholdning, kake, rebusløp. En festdag.

Byavisen - avis11 - 2012  

Byavisen Bergen

Byavisen - avis11 - 2012  

Byavisen Bergen

Advertisement