Page 13

nr 11 - 2012 - www.byavisen.net

!

Flere meninger: På meninger.byavisen.net kan du lese de siste meningene og delta i debatten.

  Meninger Advokatene

@

13

Delta i debatten: Send meninger, innlegg, kronikker eller annet til redaksjon@byavisen.net

Katalogselskapene

Advokat Vegard Austgulen

Ikke alle blir fornøyde med resultatet. En part er som regel tapende.

Advokathus1 - Tlf. 55 70 63 64 - Faks 55 56 02 01 Sandviksboder 1E - 5035 Bergen. www.advokathus1.no e-post: vegard.austgulen@gmail.com

Vegard Austgulen,advokat

Vegard Austgulen forteller om emner vi håper vil interessere deg. Austgulen har bl.a. praksis som konsulent ved Forbrukerrådet, dommerfullmektig og politijurist.

Jeg har skrevet litt om dette før. Men nå er de der igjen. De usle katalogselskapene. De som ringer deg og fanger deg i en eller annen katalogoppføring som du ikke hadde tenkt deg. Som deretter sender deg en saftig regning, og som ikke skyr noe for å drive inn sine utestå ende summer. Enten det er ved inkasso eller rettsapparatet. De ringer deg gjerne slik. «Men da er det greit, skal vi bare slå fast at det blir den løsningen?» Du famler i blinde, javisst – har du snakket med denne personen før. Hva er det dere skal sluttføre sammen?

d ette er den næringsdrivendes skrekk. De ringer deg mens du er på farten. Så utnytter de din forvirring eller spiller opp til den. Du aner knapt hva du har svart på, før du er fanget. Og det hele er fanget opp på bånd. dette er en nedrig næring. De livnærer seg på lureri. De er ute etter å etablere en følelse av at dere har snakket sammen før, og du tror på det – inntil regningen kommer.

det er noen som stikker seg ut. Og de gir seg ikke før du gisper etter fred. Først går de til eller denne personen ringer, og du inkasso. Så plager de deg med en forliksklage. spør om dette er Gule Sider, som bare skal for- Intet skyr de, til tross for at google er proppfull nyes. De svarer «jada» og fanger deg inn i noe med negative oppslag om dem. helt annet og med en langt mer grell farve enn den gamle, gode og gule. Jeg skulle g Jerne satt av et liv til å

bekjempe dette. Slå tilbake mot det. Mens hver av dere ikke orker mer, og betaler de 4.995 kroner for å unngå mer bråk. Hver for seg er dere svake, sammen er dere sterke. Jeg så i den sammenheng en Facebook-side alene dedikert til erfaringer med ett av disse nettselskapene. ulempen er de krefter de trekker. For de vet at du ikke makter. Du gir deg med inkasso. Eller du gir deg når de skal klage deg inn her og der. Du skal gi deg. For du skal ikke orke å stå i mot. Til det er summen for lav, og deres meningsløse tjenester og nettsider er knapt en del av debatten. det sentrale er de moderne tiders bondefangeri, der du skal fanges. Vel, disse tjenes tene er nok verdiløse i seg selv. Så det er liksom

  Meninger Innlegg Tannbløffen

Det triste livet utenfor manesjen

en god helse er avhengig av god tannhelse. Vi vet at tannhelsen begynner å svikte over 75 år. Da må det handles raskt og derfor vil vi sørge for å etablere en gratis ordning, sa statsminister Jens Stoltenberg og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland da Arbeiderpartiet pre senterte sin Eldreplan 2015 for tre år siden.

hver vår dukker sirkusteltene opp, til glede for forventningsfulle barn i alle aldre. Og hver vår skriver landets aviser ukritiske artikler om sirkus dyr. Til tross for at dyrenes livskvali tet i sirkus ikke er særlig god, nevnes dette sjelden. Når de problematiske sidene ved sirksusdyrenes liv forties, kan det gi et ubalansert bilde.

f or statsbuds Jettet 2012 er ikke gratis tannbehandling til eldre nevnt med et ord. Dette er en skam av regjeringen. Nå må velgerne reagere. Det er det eneste de rødgrønne forstår. Tennene er en del av kroppen. Demokratene mener kostnadene med tannlegebesøk skulle vært det samme som hos legen. At mange mennesker (ikke bare eldre,) ikke har råd til å gå til tannlegen i verdens rikeste land, er en falitterklæring fra samfunnet. Neste høst er det stor tingsvalg, da vil de rødgrønne på ny love kraftig reduserte tannlegepriser. Tror du på dem? Jan-Ove Fromreide Demokratene i Bergen

om fremvisning av dyr anbefaler Mattilsynet å avvikle bruk av ele fanter i sirkus fra 2015. Forslaget ble videresendt til Landbruks– og mat departementet i januar 2010, men er dessverre fortsatt ikke vedtatt.

For dyr er livet i sirkus generelt en unaturlig tilværelse.

f or dyr er livet i sirkus generelt en unaturlig tilværelse. For eksempel står elefantene trangt og fastbundet under sine mange reisedøgn. De er også for det meste adskilt fra sine artsfrender og har ingen mulighet til å utføre naturlige og sosiale akti Marthe Aas, fagkonsulent i vitetsbehov. Det er en stor belastDyrevernalliansene ning for dyrene med mye transport og begrensning av fysisk utfoldelse. Det er gjentatte ganger påvist bruk Det er fullt mulig å ha sirkus uten dyr. Et eksempel er Cirque du Soleil, av fysisk avstraffelse under trening av dyrene, og mange av øvelsene de som bruker en blanding av sir må utføre er høyst ubehagelige og kuskunster og gateunderholdning (street arts) og har hatt stor suksess unaturlige. med det. Dyrefrie alternativer i Oslo f lere land har forbud mot ville er BraSirkus, Cirkus Xanti og Pain dyr i sirkus, og i Storbritannia er Solution.   dette i ferd med å bli vedtatt. I andre land er det totalforbud mot dyr i sir- Ja til sirkus uten dyr! kus, og det arbeides med tilsvarende forbud i Portugal og Danmark. I Marthe Aas, fagkonsulent i Dyrevernalliansen høringsutkastet vedrørende forskrift

dobbelt galt. Du skal betale noe du ikke ville bestille, og det du betaler er meningsløst. en kollega fikk en slik telefonoppring ning her om dagen. «Da sier vi det sånn» begynte samtalen, og hintet om at her skulle noe bare slås fast. «Hold an», sa min kollega. Jeg skal ikke ha noe, meldte han klart i fra. så fikk man ikke i andre enden satt ham på record og fanget ham – bondefanget ham.

Byavisen - avis11 - 2012  
Byavisen - avis11 - 2012  

Byavisen Bergen

Advertisement