Page 12

12

nr 11 - 2012 - www.byavisen.net

Grint-o-mania

Rundt 500 hylende jenter møtte Rupert Grint fra Harry Potterfilmene velkommen da han besøkte Magnus Barfot.

Meninger

▍24-25 Mye vedlikehold, få visjoner

Meninger Synspunkt

Marit Warncke Administrerende direktør i Bergen Næringsråd

FÅ OFFENTLIGE PLANER legger like store premisser for samfunnsutviklingen som Nasjonal Transportplan (NTP). Nå har Statens Vegvesen, Kystverket, Avinor og Jernbaneverket lagt frem sine innspill for departementet for perioden 2014-2023, og budskapet er tydelig. Uten en betydelig budsjettøkning er det liten plass til visjoner. FOR NÆRINGSLIVET er infrastruktur og fremkommelighet en av de viktigste

forutsetningene for lønnsomhet og utvikling. I forkant av valget viste en utredning vi gjorde at næringslivet står i kø for fire milliarder kroner i året. Derfor engasjerer Bergen Næringsråd seg for økt satsing på vei- og kollektivtiltak i regionen. DERSOM ETATENE IKKE får tilført en budsjettøkning på minst 45 prosent er det få nye prosjekt i planforslaget. Nesten alle midlene går til vedlikehold, etterslep og trafikksikring.

Viktige tiltak, men mangelen på nye og nød- Mer uforståelig er avgjørelsen om ikke å priovendige prosjekt er uholdbar. Ved neste kors- ritere Ringerikstunnelen som reduserer reisevei er det enda mer etterslep, og i mellomtiden tiden Bergen-Oslo med en time. belastes infrastrukturen ytterligere. TIL SIST ER DET BYBANEN. I forslaget er VI MENER AT de totale rammene for NTP må det ikke satt av konkrete midler til Bybanen økes. Viktige prosjekt som nytt Sotrasamband utover fullføring av steg 2 til Flesland. Men og Nyborgtunnel realiseres kun om budsjett- 13 milliarder kroner er øremerket bypakker, rammene økes med henholdsvis 20 og 45 også dette avhengig av at den totale budsjettprosent. Uten en forbedring av trafikkårene i rammen økes med 45 prosent. Med den store øst og nord er det lett å være enig med Bergens befolkningsveksten som kommer i byene de Tidende, som på lederplass skrev at Bergen er i neste 20 år, må politikerne holde sine lovnader ferd med å bli den innestengte byen. overfor storbyene. DEN GLEDELIGE VEINYHETEN er at fullføringen av E39 Svegatjørn-Rådal omsider prioriteres. Totalt i planperioden er det satt av nesten 2 milliarder statlige kroner. Det betyr at anleggsstart kommer allerede neste år. FOR TOGENTUSIASTER er det også blandende resultater. Endelig kommer et nytt spor mellom Bergen og Arna, samtidig som det er midler til et avlastningsspor for godstrafikk.

VÅRE PRIORITERINGER til politikerne er klare. Rammen må økes med 45 prosent for å sikre midler til Bybanen og Sotrasambandet. Nyborgstunellen og Ringerikstunellen må prioriteres, og Vestlandet må stå sammen for å sikre gjennomføring av Hordfast og Rogfast for å få en ferjefri kyststamvei. Vedlikehold må ikke ta livet av visjonene!

KONKURSSALG På sykkelbekledning-sykkelsko-hjelmer-vesker-div.sykkelutstyr sykkelbekledning-sykkelsko-hjelmer-vesker-div.sykkelutstyr ekstremtelt til ekspedisjonsbruk - randone ski Alt skal vekk - kort tid og topp kvalitet fra:

÷50-

Pearl Izumi- X Treme-louis Treme-louis garneau-montura-abus garneau-montura-abus -- ortik, ortik,++ ++

PS! Vi har

også et parti arbeidsbukser kr.29,og et parti med meget kraftige pc-er.

Alt skal vekk!

90%

Her et k gjør d kva upp u lite tsv på are r!

Følg oss på Facebook

OUTLET STORE Åpner torsdag 15 mars kl 12.00 Åpent hverdag 11-17 lørdag 11-15 Adresse : Hollendergaten 5 (like innenfor Mc.Donald inng. fra Kong Oscarsgate) Arr: OUTLET STORE AS tlf. 90602829

Byavisen - avis11 - 2012  

Byavisen Bergen

Advertisement