Page 1

Etterlyser forebygging

Politisk, sårt og personlig

I bergensområdet blir det brukt tre ganger så mye penger på å ta livet av hjemløse dyr som å hjelpe dyr. Sondre Båtstrand fortviler. Side 6

Heidi Marie Vestrheim er snart ute med ny plate. – «Blind» handler om overtramp på flere flerenivå, nivå, forteller artisten. Side 20

Ja til OPS Offentlig-privatsamarbeid Offentlig-privat samarbeid er løsningen på skoleforfallet, mener Sondre Rasch. Side 12

Nr. 10 - 6. mars 2012

Taus Kaspar gir utfordring Immaturus skal vise forestillingen om mannen uten språk. Totalt fem skuespillere må da i ilden. Side 22-23

Styrker lederevner

Kanadiske Morgan Stavøstrand fikk økt selvtillit med NHO Hordalands lederprogram «Global future».Side 3

Aktuelt Lokalt ▍2

Et arbeidsliv på druen 1 av 4 synes det blir drukket for mye i arbeidssammenheng, likevel diskuteres temaet sjelden. – Det snakkes om frukt og trening, men aldri alkohol. Side 4 Livsstil Mat ▍8

Meninger ▍12

Kultur I byen ▍22

Kultur Kunst ▍24

Oljeekspressen leverer fyringsolje, parafin og diesel – raskt og til gode betingelser! Vi er alltid tilgjengelige på www.essoenergi.no eller på telefon 55 50 66 50 alle hverdager kl. 8-16.


2

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Aktuelt

OPS-tilhenger

Det finnes en enkel løsning på skoleforfallet, mener Sondre Rasch.

▍12

Meninger Leder

Byblikk

Verdsett frivilligheten OM TI ÅR kommer det til å være ti prosent flere 90-åringer enn i dag. I tillegg viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå at antallet personer over 67 år vil dobles før 2060. Hvordan man kan møte denne store samfunnsendringen på best mulig måte har vært diskutert både på lokalt og nasjonalt plan. VELFERDSTEKNOLOGI, økt rekruttering av helsefagarbeidere og tiltak for å få folk til å jobbe lenger, er alle viktige virkemidler som bør brukes. Men et viktig satsingsområde bør ikke glemmes, nemlig frivilligheten. FOR SELV OM det satses stort på både teknologi og rekruttering, er det faktisk slik at Norge stopper uten innsatsen som frivillige gjør innenfor helse- og sosialsektoren. Ifølge tall Statistisk sentralbyrå la frem i desember, er det snakk om i overkant av 10.000 årsverk i regi av ideelle og frivillige organisasjoner. Dersom kommunene skulle ha betalt normal lønn til alle disse frivillige, ville totalregningen ha endt på i overkant av 4,3 milliarder kroner. BAK DISSE TALLENE ligger det timer på timer med innsats i ulike organisasjoner.

De frivilliges smil, varme ord og hjelpende hender er helt avgjørende dersom landets stadig flere eldre skal få en verdig alderdom. Hver dag velger nemlig tusenvis av nordmenn å bruke tiden sin til å hjelpe noen som trenger støtte og omsorg, enten det er gjennom Frivilligsentraler, Røde Kors, Kirkens Bymisjon eller andre. Mange av de som hjelper eldre, er selv pensjonister, men samtidig er de spreke nok til å kunne gjøre en innsats for andre. DENNE INNSATSEN bør ikke bli tatt for gitt. Den bør verdsettes av både politikere og befolkningen ellers. Det kan gjøres på flere måter. Et sentralt steg er å ikke dynge organisasjonene med detaljerte rapporteringskrav

Janne G. Sørgulen janne@byavisen.net

som spiser opp organisasjonenes avmålte ressurser til administrasjonsarbeid. De få som er lønnet må få bruke mest mulig av sin tid til å tilrettelegge for de mange frivillige som hjelper eldre, ensomme og syke. I tillegg må det bli et tettere samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunene slik at man ikke havner i en profesjonskamp. ARBEIDET DE FRIVILLIGEgjør skal være et supplement i eldreomsorgen, ikke en erstatning. Det er imidlertid et veldig viktig supplement. For snakker man med eldre om hva som er viktigst for dem, svarer de fleste at de ønsker å bli sett. De ønsker at noen bryr seg, de ønsker noen å snakke med og de ønsker å komme seg ut litt. DE FRIVILLIGES SMIL, varme ord og hjelpende hender er derfor helt avgjørende dersom landets stadig flere eldre skal få en verdig alderdom Mari-Louise Uldbæk Stephan redaksjonssjef

Uken som gikk

En el-bilrevolusjon Hei! Jeg heter Janne, har astma, og bor upassende nok på Danmarks plass. Utgangspunktet mitt har naturlig nok fått meg til å lese rubbel og bit av det som blir skrevet om byluften. Jeg har lest om hvordan man vurderer datokjøring. At man oppfordrer bilister til å reise kollektivt. At astmatikere bør holde seg innendørs på de verste dagene (selv om mesteparten av uhumskhetene trenger inn i huset uansett). Konklusjonen min er uansett den samme: En vinter til på Danmarks plass unner jeg ikke lungene mine. Samtidig har situasjonen fått meg til å dagdrømme om et Vinter-Bergen der flertallet kjører elbil. At for eksempel en stor bedrift, eller enda bedre - Bergen kommune, kjøper inn elbiler til sine ansatte. At elbil-eiere blir belønnet mer på bakgrunn av at de har tatt et klokt valg. Kanskje flere gratis parkeringsplasser reservert for elbiler midt i sentrum. Eller at et taxiselskap i Bergen gikk over til å bare ha elbiler, slik som et selskap har gjort i Stavanger (men takk til Taxi 1s satsning på Grønn taxi, som i det minste slipper ut mindre CO2 og NOX).

En vinter til på Danmarks plass unner jeg ikke lungene mine. Mye ligger allerede godt til rette for elbileiere i Bergen og omegn. Og det gjør det for så vidt i de mer sentrale områdene i hjemfylket mitt Sogn og Fjordane også. Det er bare ikke så mange som har utnyttet potensialet ennå. Man kan ikke si noe annet, når NRK i 2010 kunne konstatere at det bare var registrert syv elbiler i hele fylket, men at det var bygget ut 48 ladestasjoner i Sunnfjord Energis område. Men så er heldigvis luften litt friskere der også.

ØMERKE ILJ T M

Byavisene arbeider etter Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Avisprodukter AS Krokatjønnveien 15 – 5147 Fyllingsdalen Tlf: 55 17 36 50 redaksjon@byavisen.net annonseinfo@byavisen.net Ansvarlig redaktør: Ole Tom Kolstad LOTUSBRETTERE: I vinterferien ble det arrangert åpent familieverksted i Permanenten. Der fikk barn, unge og voksne få lære å brette lotusblomster av papir. Lotusbretting har vært en viktig og populær del av Kunstmuseenes formidlingsprogram om kinesisk kultur i Kinasamlingen i mange år. Foto: Dag Fosse


nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Aktuelt ▍2-6

Livsstil

Meninger

▍8-10,26

▍12-13

3

Kultur ▍20-25

Lederkurs økte egen selvtillitt Gjennom NHO Hordalands lederprogram «Global future», har Morgan Stavøstrand og 24 andre innvandrere med høye ambisjoner blitt drillet i lederkompetanse og norsk næringsliv. Janne G. Sørgulen janne@byavisen.net

Det var kjærligheten som for fire år siden fikk Morgan Stavøstrand til å flytte fra Canada til Norge. Med i bagasjen hadde hun en bachelor i internasjonale studier, der hun studerte økonomi, politikk og historie. Likevel hadde hun i starten ikke de høyeste ambisjonene for hvilken type jobb hun kom til å få. – Når man nettopp har flyttet til et nytt land og ikke kan morsmålet, kan man ikke forvente at man kan få hvillken som helst jobb, mener Stavøstrand. UTVIKLET LEDEREVNENE Den første jobben hun fikk var resepsjonist ved internasjonale Bergen YMCA Hostel. Etter hvert gikk hun over til å være vikar i barnehager og skoler. Underveis tok hun en mastergrad i helsefremmende arbeid ved Universitetet i Bergen. – Jobbene jeg fikk i starten var ikke innenfor det jeg hadde en bachelor i. Da var det veldig spennende å komme over NHO Hordalands program der jeg kunne videreutvikle lederevnene mine, sier hun. Programmet «Global future» startet i 2011 og gir hvert år 25 førstegenerasjons innvandrere med akademisk bakgrunn og gode norskkunnskaper muligheten til å delta på et lederkurs. Kurset varer i 18 måneder. Alle får også hver sin mentor. ˜°LOVVERK BLE MORO Nesten samtidig som hun ble tatt opp i programmet, fikk Stavøstrand jobb som konsulent ved Fysak Allaktivitetshus. Hun er likevel ikke i tvil om at deltakelsen har gitt henne veldig mye. – Vi fikk blant annet studere

KULTURFORSKJELLER: Siden Morgan Stavøstrand ble med på «Global future» i mars i fjor, har hun fått mer selvtillitt og kunnskap om alt fra argumentasjonsteknikk og aksjeloven, til kulturforskjeller og politikk. –˜En av de største kulturforskjellene mellom Norge og Canada, er at alle får muligheten til å si sin mening, selv om ikke nødvendigvis alle forslag blir tatt med. I Canada er det nok mer strengt og formelt, sier Stavøstrand. Foto: Janne G. Sørgulen

styrekompetanse gratis hos BI, vi har fått innføring i argumentasjonsteknikker, og jeg har fått utvekslet mye erfaring om det norske arbeidslivet med de andre deltagerne, sier Stavøstrand.

VURDERER STYREVERV Lederkurset har utvidet området for hva Morgan Stavøstrand kan tenke seg å jobbe med i næringslivet. – Jeg kunne gjerne tenkt meg å bli medlem av et styre. Skal jeg tenke

Det er veldig viktig og riktig at nordmenn ser styrken i å ha et mangfold i næringslivet, ettersom innvandrere har mye å tilby. Morgan Stavøstrand, deltager Global future

Deltagerne fikk også besøke Janus ullfabrikker på Espeland og tilbud om å reise på besøk til Stortinget. BI-kurset trekker hun frem som en flott erfaring. – Læreren vår, Kjell Standal, er kjempeflink. Jeg trodde aldri jeg kom til å glede meg så mye til å lese om aksjeloven, men han gjorde faget veldig spennende, seier hun.

lengre frem i tid, kunne det også være interessant å etablere en egen bedrift, sier kanadieren som mener programmet også har gitt henne økt selvtillitt. – Det er veldig viktig og riktig at nordmenn ser styrken i å ha et mangfold i næringslivet, ettersom innvandrere har mye å tilby, samt at de gjerne har et annet syn på problemer og nettverk i andre land, sier hun.

GODE RESULTATER Et stadig mer flerkulturelt Norge med mange ressursterke innvandrere er NHO Hordalands utgangspunkt for prosjektet, forklarer prosjektleder Elisabeth Jebsen Marek. – Man ser at selv om mange av innvandrerne er veldig kompetente, utgjør de en stor del av arbeidsledighetsstatistikken. Det er sløsing med ressurser at næringslivet ikke bruker dem. Vi ønsker å vise dem frem, sier Marek, prosjektleder for Global future. –˜Hvilkeresultater ser dere fra prosjektet i Hordaland? –˜Vihar foreløpig ikke gjort noen sluttevaluering, men vi ser at resultatene fra prosjektet i Trøndelag har vært veldige gode, sier hun. Ifølge Marek skal fem av deltakerne i Trøndelag etter endt prosjekt ha fått ny jobb. Fire hadde fått en høyere stilling hos arbeidsgiveren sin. En startet med deltidsstudier. Ti hadde samme jobb som før. To fikk styreverv. To startet egen bedrift, og tre engasjerte seg politisk. –˜Burdedet også vært kortere kurs, slik at flere innvandrere fikk hjelp?

GLOBAL FUTURE » NHOs talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til relevante stillinger, lederstillinger og styreverv. » Skal øke tilgangen på høyt kvalifisert arbeidskraft og bidra til å øke mangfoldet i arbeidslivet. » I NHO Hordaland er det i perioden 2011/2012 til sammen 25 deltakere. » Felles for de 25 deltakerne i Global Future er at de er førstegenerasjonsinnvandrere, har akademisk bakgrunn og snakker svært godt norsk.

–˜Jegmener man heller burde øke ressursene og kjøre flere programmer slik vi gjør i dag. Jeg tror ikke en lightversjon av «Global future»˜ville gitt så mye. Det er nok av korte kurs der ute som ikke gir så veldig mye tilbake, sier hun.


4

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Askøy på fødselstoppen Det ble født 400 nye askøyværinger i 2011. I samme periode døde det 149 innbyggere. Det gir Askøy et fødselsoverskudd på hele 251 – helt i toppen blant de totalt 203 kommunene som hadde fødselsoverskudd. Ser en bort fra de største kommunene, var fødselsoverskuddet størst på Askøy, i Asker og i kommunene på Romerike og Jæren. Totalt var det 26 210 askøyværinger ved utgangen av 2011. Dette er en økning på 608 sammenlignet med 1. januar 2011. (Askøyværingen)

Jobben gir deg et Lønningspils. Vinlotteri. Blåturer. Næringslivet legger til rette for mer drikking blant ansatte. Samtidig synes 25 prosent det rett og slett blir for mye.

Opptatt av lønn Lønn er en sterk drivkraft når ansatte i norske bedrifter vurderer karrierebytte. Det viser en ny undersøkelse utført av Respons analyse på vegne av Proffice. Blant vestlendingene som deltok i undersøkelsen svarte så mange som en av fire at de byttet jobb fordi lønna var for lav. – Her på Vestlandet er det mange sektorer med relativt høyt utdannings- og lønnsnivå. Byggenæringen, industrien og offshorenæringen er eksempler på sektorer der mangelen på kvalifisert arbeidskraft er stor, og mulighetene for personlig inntjening kan være svært gode, sier Bjarne Jacobsen, daglig leder ved Proffice i Bergen.

Skryt til «Bredt og Godt» I forrige uke var kultur- og idrettsbyråd Gunnar Bakke på besøk hos Kaland skole sammen med Stortingets helse- og omsorgskomite. De skulle se på aktivitetsprosjektet «Bredt & Godt». – Skole, barnehager, og idrettsanlegg ligger i nær geografisk tilknytning til hverandre, og det tror jeg er mye av nøkkelen til suksessen. Dette prosjektet er helt i tråd med det byrådet ser på som riktig byutvikling i tiden fremover. I et folkehelseperspektiv er det mye riktig som gjøres på Kaland, det er et prakteksempel på et moderne og fremtidsrettet oppveksttun, sier Bakke. (Fanaposten)

HYPPIGERE DRIKKING: Kommunikasjonsansvarlig i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme, mener mange forventer å bli påspandert et glass vin eller øl til forretningsmiddagen. Foto: Shutterstock

Janne G. Sørgulen janne@byavisen.net

medfører – også for familie og de nærmeste, sier han.

et alkoholproblem, sier Kvamme. Han påpeker at det ofte blir gjennomført arrangement uten alkohol også. – Vi er nok på rundt 100 arrangement i løpet av året, og det er ikke alltid alkohol til stede. Men når det kommer til middager, forventer folk å få påspandert et glass vin eller øl. Jeg tror vi går i retning av en litt mer sydenlandsk drikkekultur, sier han. At næringslivet ikke har et fokus på alkoholbruk er han ikke enig i. – Jeg tror bedrifter er veldig klar

Ifølge en ny undersøkelse på vegne av ˜ LITE DISKUTERT alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL, Næringslivet har etter hans mening kommer det frem at 35 prosent av de ikke vært flinke nok til å ta opp spurte drakk alkohol sist gang de var temaet alkohol. på seminar eller kurs i regi av jobben. –˜På jobben snakkes det gjerne Sammenkomster rundt arbeidslivet om frukt og trening, men aldri om gjør at vi drikker mer enn før. alkohol. Det blir nesten regnet som – Desto flere som drikker gene- frekt om man spør noen om hvor relt, desto flere får problemer med mye de drikker. Men dette handler alkohol. Det samme kan gjelde for om bedriftskultur, sier Berg. enkelte arbeidsplasser. For noen blir Han tipser bedrifter om å sette det rett og slett så mye drikking i opp en oversikt over hvor mange «gråsonen» med jobben at når hel- settinger de har gjennom året som gen kommer, ser de frem til å ikke drikke, sier seniorrådgiver Hans På jobben snakkes det gjerne Ole Berg i AKAN (Arbeidslivets om frukt og trening, men kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk). aldri om alkohol. JEVNT ØKENDE Hans Ole Berg i AKAN Ifølge Berg har utviklingen vært at alkoholkonsumet øker også i jobbrelatert sammenheng, i alle fall de inkluderer alkohol. siste ti-femten årene. – Mange blir da overrasket over –˜En undersøkelse en medarbei- hvor ofte dette faktisk er, sier han. der av meg nå jobber med, viser at 25 prosent synes det blir for mye ˜ MINDRE UTSKEIELSER drikking i forbindelse med jobben, Kommunikasjonsansvarlig i Bergen sier rådgiveren. Næringsråd, Atle Kvamme, er enig – Vi ser at alkohol i sammenheng at det drikkes i flere sammenhenger med jobb øker tydelig i forbindelse nå enn tidligere. Han tror deirmot med kurs, seminar, teambuilding, ikke det drikkes så veldig mye mer. representasjon, lønningspils og lig– Om jeg ser 20 år tilbake på nende. Folkehelsemessig sett er det næringslivet da, mener jeg at dagens ikke greit at alkoholforbruket øker. næringsliv har færre utskeielser når Alkohol er et potent rusmiddel som det gjelder alkoholbruk. Før var det bidrar til store kostnader både for gjerne en eller to store fyllefester, samfunnet og arbeidslivet i tillegg mens det nå er mer at man tar et-to til de personlige problemene det glass på seminar. Jeg vil ikke si det er

over hva som er bra og ikke bra. De fleste er nok mer restrektive enn tidligere. Det er bare unntaksvis at man for eksempel ser at bedrifter gir alkohol i julegave til ansatte.

ALKOHOL PÅ JOBB » Rundt regnet hver tiende arbeidstager har et risikofylt alkoholforbruk. » Cirka en fjerdedel av alkoholforbruket i Norge er jobbrelatert, knyttet til sosiale sammenkomster, kundepleie etc. » 20 prosent av korttidsfraværet (maks tre dager) og opptil 40 prosent av endagsfraværet henger sammen med drikking. » I penger gir dette norsk arbeidsliv et årlig tap beregnet til cirka 15 milliarder kroner. » Kvinner i arbeidslivet har en tendens til å øke sitt alkoholforbruk når de klatrer på karriérestigen. » En av fire norske arbeidstagere synes det drikkes for mye i jobbsammenheng. Kilde: Kompetansesenter Rus Bergen ved Stiftelsen Bergensklinikkene og Universitetet i Bergen

MER ENERGI !

Kraftig dagslyslampe - hele 10.000 lux! Nå Bare 5 øre pr behandling. 1490,- Vi kan levere på døren (+100 kr i frakt).

Se energilampe.com for mer info. Tlf. 4004 7304


▍Aktuelt Lokalt

5

t høyere alkoholforbruk Verdsetter et alkohol-bevisst arbeidssted Elna Nilsen, leder i Actis Hordaland, har vært avholdskvinne hele livet. Arbeidsgiveren Studia tok for mange år siden et standpunkt om en restriktiv alkoholbruk.

og deretter må man betale resten selv. Det flyter ikke av alkohol. Jeg vil si slikt generelt var verre før, da det var mye fri bar ved slike sam menkomster, sier hun.

– Moro uten a Lkoho L Hun mener næringslivet ikke er bevisste nok på hvordan alkohol brukes. – Desverre er det så alminnelig Nilsen har i en årrekke vært ansatt Lønningstreff gjort at man for eksempel har vin i bokhandlerbransjen, og jobber De ansatte i Studia treffes gjerne lotteri. Noen ser gjerne på det som nå i Studia på Studentsenteret. Et i forbindelse med lønningsdagen, sosialt, uten at jeg tror alle er enige arbeidssted hun liker godt, blant men treffet blir ikke annonsert som i det, sier hun. annet fordi det er tydelige ret - «lønningspils». Selv håper hun at hun kan gjøre ningslinjer for alkohol. Studia er en – Å treffes utenfor arbeidstiden det lettere for andre å ikke drikke. såkallet AKAN-bedrift med fokus er bare hyggelig, men man bør ikke – Jeg har et tydelig standpunkt på rusmiddelforebygging. oppfordre til at det blir drukket. på dette feltet, men deltar gjerne – Hva ansatte gjør på fritiden Man kan jo treffes over en kaffe på sosiale sammenkomster. Jeg er en ting, men det blir ikke lagt eller noe i stedet, sier hun. ønsker å vise at man ikke trenger opp til alkohol i jobbsammenheng, På julebordet er det ifølge Nilsen alkohol for å ha det gøy. Når en perforklarer Nilsen, som også er leder riktignok både mineralvann og son drikker, er det gjerne enklere i avholdsorganisasjonen Actis alkohol, men ansatte pleier ikke å for andre å gjøre det samme, sier Hordaland. skeie ut. hun. – Man får gjerne to drikkebonger,

MORO UTEN RUS: Elna Nilsen mener det er helt greit å treffes på lønningsdagen, men at det da ikke bør oppfordres til drikking. – Jeg ønsker å vise at man ikke trenger alkohol for å ha det gøy. Når en person ikke drikker, er det gjerne enklere for andre å gjøre det samme, sier hun. Foto: Janne G. Sørgulen

Velkommen til prøvekjøring av nye Yaris. Lanseringstilbud: Yaris Active med Toyota Touch & Go multimediaskjerm, ryggekamera og navigasjon uten tillegg i prisen.

Yaris Active: 213 900,-* Gjelder modell: 1.33 l 99 hk bensin

Yaris Active: 219 900,-* Gjelder modell: 1.33 l 99 hk aut.

Forberedt på det som kommer *Inkl. met.lakk, frakt- lev. og reg.omk. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Yaris 1.0 VVT-i: fra 0,48 l/mil, fra 111 g/km, fra 0,02 g/km. Yaris 1.4 D-4D: fra 0,39 l/mil, fra 104 g/km,fra 0,141 g/km. Med forbehold og trykkfeil.

MINDE

Kanalvn. 111 Tlf: 55 33 55 00

ÅSANE

Myrdalsvn. 20 Tlf: 55 33 48 00

VOSS

Strandavn. 500 Tlf: 56 52 30 20

TOYOTA NORHEIMSUND • TOYOTA SOTRA

www.jaegerbil.no


6

▍Aktuelt Lokalt

– Fortvilende at det primære dyrevernet er dødshjelp I bergensområdet blir det brukt tre ganger så mye penger på å ta livet av hjemløse dyr som å hjelpe dyr. – Det er en fortvilende og absurd situasjon, mener Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne. Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari@byavisen.net

I bybudsjettet for 2012 bevilget bystyret 128 000 kroner til dyrevern. 100 000 kroner gikk til Dyrebeskyttelsen Bergen og 28 000 kroner gikk til Dyrebeskyttelsen Hordaland. – Til sammenligning bruker Mattilsynet i Bergen og omland mer enn 430˜000kroner i året på å ta livet av hjemløse dyr, sier han. Den største andelen er brukt på eierløse katter. Resten av beløpet er stort sett brukt på vilt, som for eksempel fugler og pinnsvin. FOREBYGGING Ifølge Båtstrand trengs det en helt ny tilnærming til dyrevern. – Det er selvsagt bra at avlivning blir subsidiert slik at ingen nøler med å levere skadde og døende dyr til veterinær, men hadde man brukt mer penger på forebygging, hadde man unngått å bruke så mye penger på avlivning, sier Båtstrand.

Ifølge Åse Bech, seksjonsjef i Mattilsynet, er avlivning ikke noen løsning, men bare et middel for å hindre lidelse. – Vi forholder oss bare til regelverket som sier at det er dette vi har myndighet til, sier Bech. De Grønne-politikeren mener at hjemløse dyr har blitt sviktet av samfunnet, og at de i dag er helt avhengige av oppofrende idealister. – Offentlige myndigheter må komme på banen, og lokalt må vi bruke penger på å etablere Dyrenes Hus, øke støtten til dyrevernorganisasjoner, og subsidiere sterilisering, KATTEKAMP: Dyrebeskyttelsen i Bergen har til enhver tid mellom 30-60 store og små katter som trenger gode hjem. – Vi trenger Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan kastrering og ID-merking av dyrene. en helt ny tilnærming til dyrevern, mener bystyremedlem Sondre Båtstrand. 430˜000kroner kunne reddet mange dyr. Den summen som Bergen komfødt. På den måten kan vi klare å ta mune bevilger i dag er bare småpen- men i et eget dyreverndirektorat frivillig innsats. Vi tenker alltid på de kattene vi ikke klarer å hjelpe, sier vare på alle, sier han. under Miljøverndepartementet. ger, sier han. han. Båtstrand mener også at Ifølge Pooley er de mange hjemMattilsynet bør dekke behandling ˜ SAMFUNNSSKAPT PROBLEM av skadde dyr, og ikke bare avlivning. Båtstrand får støtte fra David Pooley løse kattene et samfunnsskapt problem. – Dagens praksis gir helt feil signal, ved Dyrebeskyttelsen i Bergen. – Det må investeres penger i tiltak – Støtten vi får dekker husleien. og minner oss på hvorfor dyrevern ikke bør ligge under Mattilsynet, Her er vi helt avhenging av en stor som gjør at ikke så mange katter blir

www.bergenmarkise.no

Tlf. 55 13 17 10 • Hardangerveien 72

Alle markiser ÷30% Undersøk våre priser på diverse produkter på: www.bergenmarkise.no

Lamellgardiner

Solfilm/rullegardiner

÷20%

÷20%

Rex markiser

Gratis måltaging Innvendige persienner utføres av Plissegardiner/Duette fagfolk

÷20% ÷20%

Tlf. 55 13 17 10 Mob. 950 26 820

Hardangerveien 72, 5224, Fax 55 13 20 10 • www.bergenmarkise.no - post@bergenmarkise.no Mand.-fred. 09.00-16.00 - lør. 09.00-14.00 • Tilbudene gjelder så lenge beholdningen rekker

• Store prisavslag lm • Gode tilbud på solfilm • Inne/utvendige persienner • Lamellgardiner • Gratis befaring • God parkering


nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

7


8

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Sushi på hjemmebane

Den rå fiskeretten har i løpet av få år gått fra omdømmet om å være sær, til å i dag være så «stuerent» at flere lager det hjemme. Ifølge en undersøkelse Norstat har gjennomført for Sjømatrådet, viser at hele 40 prosent av oss har spist sushi i løpet av det siste året, melder aftenposten.no Undersøkelsen viser også at 25 prosent av disse har laget sushi selv, og at tre fjerdedeler synes det er ganske eller veldig lett å lage sushi hjemme.

Livsstil Mat

Sprelske munnfuller Med disse gode fiskerettene, burde det ikke være noe problem å få selv de minste i familien til å si «nam» ved middagsbordet. Hjemmelaget fiskegrateng

Fiskeburger Sei er en ypperlig matfisk, og når vi snakker om smak så stiller seien i en helt egen klasse. Den passer spesielt godt til hjemmelagde fiskeburgere som disse. Stek dem i panne eller på grillen. Nydelig hverdagsmat! Ingredienser 600 g seifilet 1 ss potetmel 1 stk hakket løk 2 ss hakket frisk gressløk 1 ½ dl melk 1 ½ ts salt ½ ts pepper 2 ss margarin til steking 4 blad hodesalat 4 blad rød lollo salat 2 stk tomat i skiver 2 stk sylteagurk, hel 4 stk hamburgerbrød

Fiskegrateng er en super måte å utnytte restene etter gårsdagens fiskemiddag på. Du kan bruke både hvit og rød fisk - fersk, lett saltet eller røkt. Fiskegrateng er dessuten en fiskemiddag som barn ofte liker.

Sl Ik gjør du 1. Skjær seifileten i biter og ha den i en foodprosessor. Tilsett salt og kjør maskinen til alt er blandet.  Tilsett iskald melk, litt om gangen. Ha i potetmel, finhakket løk, gressløk og pepper. Kjør et par omganger.   2. Ta litt kaldt vann på hendene og form store, litt flate kaker. Stek dem på middels varme i ca. 4 minutter på hver side.   3. Legg salat, tomat og sylteagurk i hamburgerbrødet og legg på de ferdigstekte fiskeburgerne.  Tips: Stek gjerne fiskeburgerne på forhånd, slik at de bare trenger å bli varme når du lager fiskeburger på grillen.

Ingredienser Hvit saus: 1 ss smør 2 ss hvetemel 3 dl melk ½ ts salt ¼ ts pepper 1 dl makaroni 50 g dypfryste erter ca. 200 g seifilet eller annen kokt fisk ½ ts salt ¼ ts pepper 2 stk egg ½ dl revet hvitost 2 ss strøkavring Sl Ik gjør du 1. Smelt smør i en kjele ved svak varme. Tilsett hvetemel og rør blan dingen jevn. Ta kjelen av platen. Tilsett litt og litt av melken og rør

klumpfritt mellom hver gang. Sett kjelen tilbake på platen og kok opp mens du rører godt. La sausen småkoke i ca. 5 minutter. Smak til med salt og pepper. 2. Kok fisken, dersom den er rå. Rester etter gårsdagens fiskemiddag kan også fint brukes. 3. Kok makaronien som anvist på pakken.  4. Ha makaroni, tinte erter, fisk, salt og pepper i den hvite sausen. Skill eggene og bland én og én egge plomme inn i sausen. Stivpisk eggehvitene og skjær dem forsiktig inn med en slikkepott.  5. Hell blandingen i en smurt ovnsfast form og strø revet ost og strø kavring på toppen. Stek gratengen på midterste rille i stekeovnen ved 200 °C i ca. 40 minutter til den har hevet seg godt og blitt gyllen. Server med nykokte poteter og revne gulrøtter/revet eple, eventuelt rosiner tilsatt litt appelsinjus.

Laks i wok Her er en lynrask fiskerett med smaker som minner om ferietider. Laks får man tak i hele året og er en fisk som man kan variere i det uendelige med. Ingredienser 600 g laksefilet i terninger 4 stk vårløk i skiver 1 stk rød paprika i strimler 1 stk rødløk i båter 3 båt finhakket hvitløk 4 stk frisk sjampinjong i båter 4 stk rød cherrytomat delt i to 1 boks hermetiske bambusskudd

3 ss soyasaus 1 ss sitronsaft 1 ss revet frisk ingefær 4 ss olje til steking Woksaus: ½ dl soyasaus 1 dl fiskebuljong (utblandet) ½ ts maisstivelse (maizena) Sl Ik gjør du 1. Mariner lakseterninger i soyasaus, sitronsaft og revet ingefær i 10 minutter.

2. Stek fiskebitene til de er gylne på alle sider. Legg til side. 3. Wok alle grønnsakene på høy varme i noen minutter. Legg fiskebitene tilbake i woken.   4. Bland sammen alle ingrediensene til sausen og hell denne over retten.   Server med kokt ris. Tekst og foto: www.Matprat.no


nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

9

Illustrasjoner.: Snølys

“Når du en gang kommer. Neste sommer. Skal vi atter drikke vin Og vi skal snakke sammen. Om de samme gamle ting”

62

solgte!

Færingen Cafe og Restaurant i Oseana ligger vegg i vegg med leilighetene i Os Sjøfront. Her får du kortreist og god mat til fornuftige priser. Foto: Nils Petter Eidem

Flytt inn i sommeren på Os Sjøfront fra juli 2012 Møt sommeren på Os Sjøfront. Lukk øynene og hør bølgene, måkene, livet på bryggen, og nyt den bekymringsløse tilværelsen på en deilig, romslig terrasse med Os sin beste utsikt til hav, holmer og skjær. Flytt inn i en topp moderne og stor leilighet med absolutt alle fasiliteter. Glem plenklipping, snømåking og vedlikehold. Gi deg selv muligheten til å slippe unna maset og nyt heller det gode livet på Os Sjøfront. Sett nøkkelen i døra til sommeren og bli en del av drømmen. Velkommen til Os Sjøfront og riktig god sommer 2012.

ossjofront.no

100

m2

Fantastiske, store sjøboliger på hele 99,2 m2 med stor terrasse og havutsikt fra kr. 4.490.000,inkludert parkeringsplass i underetasje. Kun 4 stk. igjen!

80

m2

Praktfulle sjøboliger på 81,8 m2 med stor terrasse og havutsikt fra kr. 3.350.000,- inkludert parkeringsplass i underetasje. Kun 5 stk igjen!

3 soverom 99,2 m2

2 soverom 81,8 m2

Kontakt megler i dag! Kristin A. Stave Megler MNEF 996 20 719 / 55 94 27 67 kristin.stave@storbergen.no


10

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Livsstil Familie Bryllupsfoto Har du bryllupsbilder, send dem gjerne til redaksjon@byavisen.net.

10. februar 2012 kom Jenny til verden. Hun veide 4350 gram og var 53 cm lang. Stolte foreldre 5. februar kom lille Lykke til verden. Hun var 48 cm og veide 2955 gram. Stolte foreldre er heter Anita Hagatun og Jan-Åge Mørch. Foto: Fotograf Reimers atelier Elisabeth Midttveit og Daniel Zahl Bergem. Foto: Janneche Strønen, Fana Fotostudio

2. januar 2012 ble Steffen født. Han veide 2370 gram og var 46 cm lang. Stolte foredre er Deyanira 11. februar 2012 kom vakkre Belen til verden. Han veide 3620 gram og 50 cm. Mor og far heter Lopez og Kjartan Seim. Foto: Fotograf Reimers atelier Helina Tewodros og Hugo Böthner. Foto: Fotograf Reimers atelier


11

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

P P U K S M JUBILEU MENGDER AV NEDSATTE PRODUKTER FRA

5 MODELLER 3 FARGER MINT, ROSA,SORT

Topp

100% bomull str s-xxl 812 364-8

TA 2 BETAL FOR 1

50.-

LG A V T T I FR

50.-

STRØMPEBUKSER I BOMULL TIL BARN

LL FLANE

50.-

9,-

-3

40 12 2

5 sett

ge n e S

4 FARGER

18 før

ett

Senges

-7 512 238

,-

før 189

LILLA, ROSA, BLÅ, MARINE

Sportsundertøy SETT str 116-176 211 422-1

50.før 159,- NÅ

ler

299,-

100.-

6 de t t e s e eng

S

2 før

512 245

www.sparkjop.no

• Kokstadflaten 30 man-fre 10.00-20.00 - lør 10.00-16.00 • Bergen - Strandgaten 17 man-fre 09.00-19.00 - lør 10.00-16.00 • Åsane - Liamyrene 6 man-fre 10.00-20.00 - lør 10.00-18.00 • Sotra - Sartor Senter man-fre 10.00-21.00 - lør 10.00-18.00


12

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Sensuert i Kina

«Girl kissing kissinggirl» girl»ble bletiltil«Girls «Girlsholding holding hands» da Heidi Marie Vestrheim Vestrheimskulle skulle spille i Kina. Kina.Nå Nåer erhun hunaktuell aktuellmed medny ny og personlig plate.

Meninger

▍22 O.P.S., I did it again

Meninger Meninger Synspunkt

Jeg er overrasket over at opposisjonen er i mot OPS.

Sondre Leiren Rasch (H) Medlem i komité for fifinans nansiiBergen Bergenbystyre bystyre

EN AV DE STORE politiske skillelinjene i bergenspolitikken går på noe vi alle skulle ha vært enig om. OFFENTLIG˜PRIVAT SAMARBEID °OPS˛ er en betegnelse på noe ganske vanlig: at det offentlige kjøper en tjeneste fra private selskaper. Dette er en løsning som over de siste tiårene har blitt brukt stadig mer. Alt fra veier til politistasjoner har blitt bygget av det private og betalt av det offentlige. Erfaringene har vært svært gode. I DEBATTEN I FORRIGE bystyremøte var det dette som var en av de store kampene. Debattant etter debattant fra opposisjonen gikk opp på talerstolen og raljerte mot at Landås skole nå skal bygges med denne metoden. JEG ER OVERRASKET OVER at opposisjonen

Sondre Leiren Rask

er i mot OPS. For er det en ting jeg har inntrykk av, så er det at opposisjonen, som byrådspartiene, er oppriktig bekymret for skoleforfallet i byen. Et forfall som har kommet etter tiår med manglende vedlikehold av offentlige skoler, på tvers av politiske flertall.

levetid, så kan en politiker som bygger en skole i dag sikre at ikke fremtidige politikere skal falle for fristelsen. Det er bra å binde seg til masten, når man gjør det for en god sak.

DEBATTEN ENDTE MED SEIERfor tilhengerne. Landås skole blir bygget med OPS. Det HISTORIEN ER IKKE UNIK for Bergen. Over blir nok også neste skole, og den etter den igjen. hele landet, i kommuner av alle farger er det Mitt håp er at også venstresiden, som er opptatt totale etterslepet på over 250 milliarder kroner. av sunne og forskriftsmessige skoler, kan endre Det er ikke fordi politikerne her i landet er dår- sin innfallsvinkel til debatten. For debatten lige mennesker, ei heller fordi de ønsker en slik fremover vil snus på hodet, heretter vil det måtte utvikling. Forklaringen ligger i en av politikkens være vektige grunner til stede for at en skole mange svakheter: det er mer fristende å støtte ikke skal bygges med OPS, for å bekjempe vedspennende nybygg enn å pusse opp gamle. likeholdsetterslepet i skolen. Hvem som bygger skolen er viktig, men tross alt ikke det viktigste. DET FINNES EN ENKEL løsning på dette pro- La oss heretter snakke om innholdet i den skolen. blemet. Ved å avtale med en privat utbygger om at bygget skal være i topp stand i hele byggets

Møhlenpris skole.

Meninger Innlegg Verdier, vekst og Vestlandet

Bidrag til folkehelsen!

Odontologen i Bergen, Høgskolen på Kronstad og Gulating lagmannsrett. Det ble en overfladisk og lite konkret debatt som viser at en ikke har kommet noe videre. Riktig nok hadde Hogne Haugsdal et svært godt poeng og han var positiv og glødde for næringslivet i regionen. Han så for seg at heile regionen må samarbeide. Han sa at vi er avhengige av Bergen som motor, og DEBATTEN FÅR MEG til å tenke må legge bort særinteresser og roller, på debatten i Fædrelandsvennen om og konsentrere oss om løsninger som sammenslåing av Aust- og Vest-Agder. gjør at noe blir gjort. Han etterlyste et Senest lørdag 11. februar på fvn.no samarbeidsforum med reell makt til å kan en lese om debatten om det skal ta avgjørelser, og der man konsentrerte hete Sørlandet eller Agder. Jeg er enig seg om tre-fire saker. Han mener vi må med Sandman som mener at man opptre som en region overfor sentrale bør bruke begrep som skaper positive styresmakter og fremhevet Den nye følelser, som resten av Norge også kan Bergensalliansen som et slikt forum. identifisere seg med og vet hva er. Det er en håpløs markedsføringsstrategi å DEBATTEN VISER AT det er på tide velge bort et ord alle kjenner til fordel med handlekraftige kommuner og for et som nesten ingen forbinder noe fora som drar i samme retning før det er for sent. Slå sammen Os med med. I flere artikler på fvn.no kan en lese om suksessformelen oljerelatert Bergen og slå sammen kommunene i Nordhorland til en kommune. industri har fått på Sørlandet. Kanskje noen har noe å lære av Sørlandet før de Fylkeskommunen bør også ˜være histore innen 2020. Vestlandet˜som tar oljenæringen fra Vestlandet ? en region˜med˜bergensområdetsom I DEBATTENpå Studentersamfunnet motor˜forvekst kan bli en realitet. var det riktig nok et par unntak. ˜ Monica Mæland kunne vise til hva TerjeDalland,samfunnsdebattantBergen en har fått til i Bergen, som bygging av (innlegget er forkortet)

ALLE NORDMENN VET AT mange her til lands sliter med overvekt. Noen er på vei opp i vekt på grunn av dårlig forbrenning, medisinbruk, eller andre genrelaterte grunner. Men de fleste som har dette problem, er altfor glad i snacks og godteri. Skal helsen for disse «svake sjeler» forbedres, og overvekten reduseres, må myndighetene vurdere blant annet de tiltak jeg skisserer her: Vi har alle sett hvordan tobakksvarer oppbevares i dagligvarebutikker: i lukkede skap og automater, som dermed gjør fristelsen og tilgjengeligheten mindre. På samme måte bør det vurderes å plassere de lett-tilgjengelige mengder av chips og lignende samt snop i løsvekt, sjokolade og andre godteri, i skap med ugjennomsiktige, selvlukkende dører.

TEMAET OM BERGEN er en ekskluderende kommune ble diskutert på Studentersamfunnet av Bergens Næringsråd og Bergens Tidende torsdag 9. februar. Hele debatten var˜svært tam˜ogtil tider uten konkret substans. Skal denne debatten fortsette hvert år uten at en kommer seg et eneste skritt˜videre?

SLIK DET NÅ ER, trenger du ikke stå lenge og overvåke doble reoler med tonnevis med smågodt, før den ene juicy personen etter den andre bare «må ha» med seg 1/2 til 1 kg av godsakene, selv om det bare er tirsdag ettermiddag. Lørdagsgodt er blitt hverdagsgodt. Alle har i utgangspunktet ansvar for eget liv og helse. Ikke alle tar dette på alvor, og bukker under for næringslivets fristelser og kjøpepress. Når eksponeringen av frityrstekte

potetprodukter, og sukkerholdige E-stoffbomber er så til de grader vellykket, klarer slett ikke alle å stå i mot. Slanking? Det starter jo alltid neste mandag. Unge, «svake sjeler» er mest utsatt, fordi de i tillegg til trangen til å fore seg med godsaker, er digitale slaver av «sosiale» medier, og sitter nedfor med dippeduttene sine. Går aldri en tur, og går følgelig en tvilsom og lubben alderdom i møte. I mange tilfeller har foreldre sviktet sitt ansvar der. DEMOKRATENE I NORGE ER et omsorgsparti. Vi vil blant mange fornuftige tiltak ha et skinnende helsevesen, en plettfri eldreomsorg, og vi

ønsker å bidra til bedring av folkehelsen på bred front. Overvekt, som ved første øyekast ser ut som en personlig tragedie, er også i høyeste grad et samfunnsproblem. Og samfunnsøkonomisk vil Norge tjene på for eksempel å fjerne moms på frukt og grønt, og øke avgiftene på snacks og sukkerholdige varer noe formidabelt. I tillegg bør forretningene anbefales eller pålegges å gjøre disse fedmefremmende varer mindre synlig og tilgjengelig. Ikke minst av hensyn til de unge. Terje Haugom, Demokratene i Norge, Hordaland fylkesstyre


nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

!

Flere meninger: PĂĽ meninger.byavisen.net kan du lese de siste meningene og delta i debatten.

Meninger Advokatene

@

13

Delta i debatten: Send meninger, innlegg, kronikker eller annet til redaksjon@byavisen.net

Det biologiske prinsippet i barnevernsaker

Advokat Janneche C. Lindtner

Janneche C. Lindtner arbeider mye med familierett. Hun er ogsü bistandsadvokat. Hun hjelper mennesker med ü sette opp testamenter, fordele arv, overføre eiendom, bistü i arbeidstvister, og skrive klager til NAV.

Ekspertene har anbefalt at barnevernet i sine vurderinger nü bør følge et nytt prinsipp.

Abacus advokat as/Familiesenteret Tlf. 55 32 12 52 – Faks 55 31 99 21 Kong Oscarsgate 25 – Postboks 111, Sentrum, 5804 Bergen www.bergenadvokat.no abacusadvokat@yahoo.no

DAGENS BARNEVERNLOVbygger pĂĽ det biologiske prinsipp. Et ekspertutvalg har foretatt en vurdering av hvor stor vekt barnevernet bør legge pĂĽ dette. Utvalget har kommet til at det biologiske prinsippet kan fravikes nĂĽr barnevernet kommer til at dette er til barnets beste. Istedenfor er det anbefalt at man legger vekt pĂĽ et nytt prinsipp hvor det vektlegges utviklingsfremmende tilknytning for barn. JEG VIL PRĂ˜VE Ă… forklare hva som menes med dette. I barnevernssaker har vi barnevernloven som bygger pĂĽ noen grunnleggende prinsipper. Et hovedprinsipp her er ĂĽ finne løsninger som er til barns beste. Et annet prinsipp som dagens barnevernlov bygger pĂĽ, er det biologiske prinsippet. Dette innebĂŚrer at barnevernet skal legge vekt pĂĽ at det har stor egenverdi for barn ĂĽ vokse opp hos sine foreldre, selv

Janneche C. Lindtner, advokat

om det er visse mangler i hjemmet. Dette betyr ogsĂĽ at kontakten mellom barn og foreldre skal fortsette nĂĽr barnevernet har plassert barna hos andre. Barnevernet har sĂĽ langt mulig, plikt til ĂĽ hjelpe familien med tiltak i hjemmet. NĂĽr barnevernet flytter barn ut av deres hjem, mĂĽ dette gjøres som en nødutvei. BARNEËœ OG LIKESTILLINGSMINISTEREN har vurdert om det biologiske prinsippet fører til gode nok løsninger for barn som ikke har det godt nok hos sine foreldre. Det vises blant annet til at Landsforeningen for barnevernsbarn forteller om tilfeller hvor barnevernet har grepet for sent inn. HovedĂĽrsaken til dette synes ĂĽ vĂŚre at barnevernet har lagt sĂĽ stor vekt pĂĽ det biologiske prinsippet. Regjeringen mener at barnevernloven mĂĽ styrkes, slik at den kan ta bedre vare pĂĽ barnas behov. I forbindelse med

omsorgspersonenes egenskaper.

dette arbeidet ble det i statsrüd den 18. februar 2011 satt ned et ekspertutvalg som har foretatt blant annet en utredning av hvor stor vekt barnevernet bør legge pü det biologiske prinsippet i fremtiden. Utvalget har gitt sine svar i offentlig utredning den 6. februar 2012.

JEG ARBEIDER MYE MED familierett og er bistandsadvokat. Med familierett menes saker som dreier seg om fordeling mellom foreldre om hvor barn skal bo fast eller det ü fastsette samvÌr for barn, fordeling av verdier etter opphør av samboerforhold eller ekteskap, og jeg bistür ogsü mennesker hvor barnevernet tar barn ut av hjemmet og plasserer dem i fosterhjem eller pü institusjon. Mitt mül er alltid ü prøve ü løse sakene sü skünsomt som mulig, slik at man für best mulig løsninger.

EKSPERTENE HAR KOMMET TIL at det fortsatt er viktig at barn vokser opp i sin egen biologiske familie, men at prinsippet om barnets beste skal bety mer enn prinsippet om biologi, hvis barnevernet mü foreta et valg mellom disse to. Ekspertene har anbefalt at barnevernet i sine vurderinger nü bør følge et nytt prinsipp. Dette kalles for prinsippet om utviklingsfremmende tilknytning. Barnevernet mü vurdere om tilknytningen mellom barnet og omsorgspersonene er utviklingsstøttende, hvor alvorlige mangler barnet utsettes for, og vurdere

Meninger Innlegg Enkelt ü velge sunn mat? – Et samfunnsansvar

HALVPARTEN AV DEN voksne befolkningen er nü overvektig, og en av fem har fedme. Dette vil føre til at flere für type 2-diabetes, og flere vil oppleve ü fü hjerte- eller karsykdom eller kreft alt for tidlig i livet. Dette er sykdommer som enkelt kan forebygges. Årsaker til overvekt er fysisk inaktivitet, men ogsü hva og hvor mye vi spiser. Vi vet at folk flest kjenner kostrüdene, og vet mye om hva som er sunt. Hvorfor er det da sü stor avstand mellom kunnskap og atferd? DET ER MANGE ürsaker. Det handler om samfunnsstruktur. Det mü bli enklere og billigere ü velge sunt, med momsfritak pü nøkkelhullsprodukter, inkludert frukt og grønt. Men det handler ogsü om utvalg. Matvaremarkedet bestemmer hva vi legger i handlevognen, og industrien og dagligvarekjedene har medansvar. Vi har samtidig for lite

forbrukerinformasjon. Forbrukeren mü ha makten over hva de putter i munnen, gjennom blant annet riktig merking av mat. Vi bekymrer oss ogsü for at barn og unge ikke für utvikle et naturlig og sunt forhold til mat. De für for lite kunnskap om hvordan lage variert hverdagsmat. Dette er ogsü et politisk ansvar. Og det handler om kommunikasjon. Kostrüdene fra myndighetene er til ü stole pü. Og i motsetning til hva man für inntrykk av i media, er det stor faglig enighet om kostrüdene, og svÌrt mange nordmenn følger rüdene. Rüdene er forskningsbasert, og hjelper büde normalvektige og overvektige til bedre helse om de følges. Men mat er personlig, og vi er alle forskjellige. Kommunikasjon om kosthold krever derfor klokskap.

MANGE HAR ET samfunnsansvar for at det skal bli enklere ü velge sunn mat. Politikere, myndighetene, skoler, barnehager, matvareindustri, dagligvarekjeder, mediene, forbrukere, foreldre og vi i frivillig sektor mü jobbe sammen for at det gjøres smart, tiltrekkende og billig ü velge sunt. Myndighetene kan begynne gjennom ü iverksette tiltak i forhold til pris og tilgjengelighet. Det für oss til ü spise sunnere, og det er ikke noe ü vente pü.

BjÂżrgvin Blandakor 60 ÂŒr 

Logen kl.19.30 Teater lÂżrdag 10.mars ( dÂżrene ÂŒpnes kl.19)

Lisbet Rugtvedt GeneralsekretĂŚr, Nasjonalforeningen for folkehelsen Anne Lise Ryel GeneralsekretĂŚr, Kreftforeningen

Medvirkende:

BjÂżrgvin Blandakor dirigent

Tine Grieg Viig

08000

Utforming og illustrasjon: GÂżrill Skaale Johansen

2011 BLE ET ÅR fylt av støyende og sprikende informasjon om hva som er sunt ü spise. Nü mü vi skifte fokus. For ett ür siden lanserte Helsedirektoratet nye kostrüd. Tiden som fulgte ble dessverre preget av en tilspisset mediedebatt som har forvirret forbrukerne mer enn ü opplyse dem.

Bergen Brass dirigent

Sturle Berntsen

Helge Jordal

Amund Lauritzen kvartett Arr: BjÂżrgvin Blandakor

konferansier og gjesteartist

  Bar med alle rettigheter Dans etter konserten


14

▍Annonse

SYKKEL

SALG VI SELGER UT DIVERSE AV FJORÅRETS MODELLER

LOGIC 314/304 • Uten dempegaffel er den lett og rask • Shimano gir og V-bremser gjør den komfortabel og enkel i bruk. • Finnes i flere farger. 3.999,-

SYKKELSALG

2499 NIKE MERCURIAL VICTORY II FG JR. Nike Mercurial Victory II, en fotballsko med samme design som toppmodellen Nike Mercurial Vapor Superfly II. Dette er skoene som har tatt over for den populære Talaria-modellen. Str. 31-38. 549,-

SJEKK PRISEN

399

NIKE MERCURIAL VICTORY TF JR.

En fotballsko med samme design som toppmodellen Nike Mercurial Vapor Superfly II. Dette er skoene som har tatt over for den populære Talaria-modellen. Grus/kunstgress. 549,- Str. 31-38.

FOTBALLSTART

399


G

15

SALG nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

INTRUDER 3:55

SYKKELSALG

1999

• Offroad sykkel tilpasset junior, 24” • Dempegaffelen, Shimano gir og lette V-bremser • Flott MTB for tøffe juniorer • Den lette alu-rammen har geometri og stivhet tilpasset juniorer 2799,-

799 FOTBALLSTART

FØR OPPTIL 1099 NIKE TIEMPO MYSTIC TF

NIKE TIEMPO MYSTIC AG

Ny generasjon av fotballskoen Nike Tiempo Mystic. Overdel med supermykt skinn for optimal touch og komfort.Phylon demping i mellomsåle.Yttersåle for spill på harde underlag som gammelt kunstgress og grusbaner. Str. 39-46.

Ny generasjon av fotballskoen Nike Tiempo Mystic. Overdel med supermykt skinn for optimal touch og komfort.Phylon demping i mellomsåle.Yttersåle for spill på gress og kunstgressbaner. Str. 39-46.

COPA MUNDIAL

MUNDIAL TEAM

Adidas mest solgte fotballsko gjennom tidende. Brukt på høyeste nivå siden 1978.

Svært populær fotballsko av beste kvalitet med Turf såle og demping.

799 FOTBALLSTART

FØR OPPTIL 1199

MX SPORT FYLLINGSDALEN AUTO 23-BYGGET

tlf. 55 11 77 77

MX SPORT LAGUNEPARKEN

tlf. 55 11 77 77

MX SPORT OS Amfi

tlf. 55 11 77 77

Senter

MX SPORT ÅSANE Gullgruven senter

tlf. 55 11 77 77

UTVALGET KAN VARIERE I DE ULIKE BUTIKKENE.

WWW.MXNETT.NO Distributør: T. Fjelland & Co. Det tas forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Design/produksjon:

Fra 7. mars 2012 og så langt lageret rekker.


16

▍Annonse GUIDE: DANS OG TRENING

DANS OG TRENING PILATESTRENING TRENING FOR KROPP OG SJEL •Bli sterkere, mykere, få en bedre kroppsholdning og masse energi. •Effektiv, skånsom og trygg trening. •God oppfølging av høyt utdannede instruktører. •Trening for alle, på alle nivåer. •Individuell trening med Pilates utstyr og grupper på matte.

INGEN BINDINGSTID - FRA KR 299,- PR MND Styrkeavdeling Saltimer Kostholdsveiledning Dansekurs Wellness & Spa Slyngetrening Kampsportavdeling Gratis Barnepark Solarium

Trening i Åsane

i samme bygg som Roald’s Kro • Styrketrening • Figurforming • Massasje • Alt på ett apparat. Medisinsk godkjent til rehabilitering. Personlig oppfølgning.

Bestill din gratis prøvetime i dag!

Vi har

Vibrasjonstrening!

For mer informasjon/timebestilling ring: 55 32 04 76 www.pilates.no

ETABLERT i 1995

studio

www.easytrain.no eller ring 55 18 80 10

NYE DANSEKURS STARTER I UKE 11 (FRA 12 MARS 2012) Meld deg på idag

(www.stegdans.com)

NORDISK INSTITUTT FOR FYSIO-PILATES

I Studio Pilates kan vi tilby: • Trening i små grupper • God individuell oppfølging

• Svangerskapsog barseltrening Ring 55 20 33 60 Møllendalsveien 61a. post@studiopilates.no www.studiopilates.no

POLEDANCE POLEFITNESS TEASEDANCE MAGEDANS HIP HOP BARNEDANS

www.in-shape.no

HARD TRENING - GOD HELSE! FINN TRENINGSTIDER PÅ: www.bergen-vest-taekwondo.org

DETTE FÅR DU KUN I MARS.

ÅPENT HUS SØNDAG 11 MARS 2012 KL.18.00 (på Steg Dans og Trening)

Kom i form med Fit-Vibe og Zumba på rekordtid! Pr. mnd kr. 499,-

Veil. 700,(Forutsetter 12 mnd. bindingstid) Tilbudet gjelder til 25.03.2012

• Høyt kvalifiserte instruktører; • Fysioterapeuter med FysioPilates sertifisering

Hallheimslien 10, Olsvik - Tlf 4000 47 60

Tilbudet gjelder KUN for nye abonnenter.

ZUMBA FITNESS NÅ 8 TIMER I UKEN -også formiddagstrening

START NÅ!

NYHET! ZUMBA FOR BEDRIFTER, RØYKESTOPP, SELVFORSVARSKURS og UTDRIKNINGSLAG

Nygårdsgt. 89 - Tlf. 55 69 88 60 www.stegdans.com - www.stegdans.no - steg@ventelo.net

BERGEN VEST TAEKWONDO Loddefjord og Fyllingsdalen

Tren

med oss kondisjon styrke smidighet

15 timer i uken Hip Hop, Lyrisk, Popping, Break Dance, Selskapsdans, Dance 4 Fans, Musikal Jazz, Ballett, Moderne, Jazz Dans, Zumba, Salsa, Swing, Bugg, Lindy Hop, West Coast Swing, Brudevals

Tlf. 55 19 17 20

www.danseskolen.com

kun kr

850/400 pr sesong tlf: 55183357

www.friskissvettis.no/bergen

Yogarommet

WWW.BUSHIDO.NO

Yoga tilpasset alle nivå  Yoga , Rolig, Flyt, Gravid, Mor&Baby, Mindfulness Åpne drop‐in klasser 

www.hildemors.no

R

M

PS

TE

GRA TIS

- SELVTILLIT - FOKUS INT ROD - DISIPLIN UKS - RESPEKT JON - KOORDINASJON SUK E - KONSENTRASJON

KA

Energi, styrke og fleksibilitet  Strandgaten 10,www.yogarommet.no, 90894342 

KICKBOXING - JU-JUTSU - MMA - KRAV MAGA - KARATE-JUTSU - IAIDO

PO RTSE N

Medhaugsgflaten 1


nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

DAMENES

TRENDAFTEN! 8 mars kl 18.00 hos Alton Nordsjö Idé & Design!

Tren bedre, billigere!

Åpner mars 17. mars i i Laksevåg Senter

pr./mnd. kun kr.

225,-

Einar Nilsson fra Tid for hjem

Vær rask. Vi selger kun et begrenset antall til 225,-

Velkommen til trendkveld hos oss 8 mars! For deg som er oppslukt av interiør og ønsker en kveld fylt av inspirasjon og oppdatering på det siste innen maling og tapet trender. Vi har invitert interiørarkitekt Tanja Gjelsvik til å fortelle oss om årets farger. Hun vil snakke om fargenes påvirkning, og gi nyttige tips om hvordan du kan skape ditt personlige interiør. Einar Nilsson fra Tid for hjem kommer også innom for å vise oss hvor enkelt det er å tapetsere! Det blir servert noe godt å spise og drikke, og vi trekker ut flotte premier til de som registrerer seg for å motta vårt nyhetsbrev. Dette bli gøy! Meld deg på snarest, da det er begrenset antall plasser. Påmelding: alton.stine@nordsjoidedesign.no (bindende påmelding)

Velkommen! Alle tapeter

-25 %

Plissé- og rullegardiner fra Kirsch.

-15 %

Mammut laminat 12mm kr

279,-/m

2

Meld deg enkelt inn på www.energi-trening.no • • • • • • • • • • • • •

Over Over500m 500m22 treningsareal treningsareal Store lokaler Storeluftige luftige lokaler Gode fasiliteter Godeparkerings parkerings fasiliteter Trivelige Triveligeansatte ansatte Topp Topputstyr utstyr Cardioteater Cardioteater Velutsyrt Velutsyrtkondisjonsavdeling kondisjonsavdeling Stor avdeling Storapparat apparat avdeling Godt frivektsavdeling Godtutrustet utrustet frivektsavdeling Funksjonell Funksjonelltrening trening Treningsveiledning/personlig trening Treningsveiledning/personlig trening 18 18års årsaldersgrense aldersgrense 14angrefrist 14-dagers dagers angrefrist

Tilbudene varer t o m lørdag 10. mars. FYLLINGSDALEN: Øvre Fyllingsvei 81 (Melkeplassen). Tlf: 55 94 70 10. Åpent: Man–Fre 6.45–17. Lør 10–14. www.nordsjoidedesign.no FØLG OSS PÅ FACEBOOK: www.facebook.com/ AltonNordsjoIdeDesign

Åpent 365 dager i året Alle dager 05-23

17


18 18

▍Annonse ▍Annonse GUIDE: BYGG & HÅNDVERK

BYGG & HÅNDVERK Omtrekking, Restaurering, Produksjon og Vedlikehold

Tlf. 55 27 05 47 ww.walloe.no

PÅ JAKT ETTER NY

Ferdigbetong TONA skorstein

GARASJEPORT?

TLF: 55 11 42 10

www.olenbetong.no

Hjellestadveien 72, 5868 Blomsterdalen Man-Fredag: 8-16, Tirs- og Torsdag: 8-18

Betong 55 94 66 40 - Lager 55 94 66 30

Supertilbud FASTPRIS 200 LITER OSO SUPER S. Vi skifter din gamle bereder til en Oso Super S.2 kw. inkl. deler og montering.

Byggmester firma med egen arkitektavdeling

Forutsatt at vvb står fritt i rom med sluk og stikkontakt. Stoppekrane må virke.

7990,00

Pris inkl. mva Maks 20 km fra Bergen Sentrum

ET DATTERSELSKAP I UMOE-KONSERNET

˜ Eletroinstallasjon ˜ Sikkerhetsløsninger ˜ Tele- og datainstallasjon

Kontakt oss på tlf: 55 50 03 60 www.hillerenprosjektering.no

Avd. Laksevåg, Johan Berentsensvei 4, tlf. 55 94 24 85 Avd. Vest, Sartor Senter, tlf. 56 32 63 70

Tlf. 55 15 58 00 Døgnvakt: 934 42 797 Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen

www.jors.no

NORSTONE PÅ LAKSEVÅG NORSTONE PÅ LAKSEVÅG NORSTONE PÅ LAKSEVÅG NORSTONE PÅ NORSTONE PÅ LAKSEVÅG NORSTONE PÅ LAKSEVÅG LAKSEVÅG NORSTONE PÅ LAKSEVÅG NORSTONE PÅ LAKSEVÅG

ANNONSÉR I BYGG OG HÅNDVERK

Singel PÅ NORSTONE PÅSingel LAKSEVÅG NORSTONE PÅNORSTONE LAKSEVÅG LAKSEVÅG Pukk NORSTONE PÅSingel LAKSEVÅG Pukk Singel Støpesand Singel Pukk Støpesand Fallunderlag til lekeplasser Pukk Singel Støpesand Singel N Singel ORS belegningsstein Pukk ONE PÅ L AK Underlag til T Støpesand Fallunderlag til lekeplasser Pukk Pukk Singel Fallunderlag til lekeplasser Pukk SEVÅG Støpesand Bæreslagsmasser Fallunderlag til lekeplasser Underlag til belegningsstein NStøpesand Støpesand O Pukk R S T O NE PÅ L AKS Underlag til belegningsstein Grusfraksjoner Underlag til belegningsstein Støpesand Fallunderlag til lekeplasser Bæreslagsmasser Fallunderlag til lekeplasser Støpesand N Fallunderlag til lekeplasser O R S EVÅ T O Bæreslagsmasser N E Underlag til belegningsstein Grusfraksjoner Underlag til belegningsstein Fallunderlag til lekeplasser Bæreslagsmasser gelAK Fallunderlag til lekeplasser PÅSinL SEVÅGG Underlag tilGrusfraksjoner belegningsstein Bæreslagsmasser Bæreslagsmasser Pukk Underlag til belegningsstein NorStone er Norges største produsent av pukk- og Grusfraksjoner Underlag tilGrusfraksjoner belegningsstein Singel Pukk Støpesand Singel Fallunderlag til lekeplasser Pukk Singel Underlag til belegningsstein Støpesand Pukk Bæreslagsmasser Fallunderlag til lekeplasser Støpesand Grusfraksjoner Underlag til belegningsstein Fallunderlag til lekeplasser Bæreslagsmasser Underlag til belegningsstein Grusfraksjoner Bæreslagsmasser NorStone er Norges største produsent av pukk- og grusprodukter. Vi leverer både tilGrusfraksjoner private og entreprenører.

NorStone er Norges største produsent av pukk- og

Velkommen til oss på Laksevågneset! Grusfraksjoner Stø Sin Bæreslagsmasser pesand Bæreslagsmasser gel grusprodukter. Vileverer leverer både tiltil private og entreprenører. NorStone er Vi Norges største av pukkog grusprodukter. bådeprodusent private og entreprenører. NorStone er Norges største produsent av pukkog Fal Pu lun Grusfraksjoner kk Sin Bæreslagsmasser gelderlag til lekeplass grusprodukter. Vi største leverer både til privateav ogpukkentreprenører. er produsent og Velkommen tilGrusfraksjoner oss på Laksevågneset! er Un grusprodukter. Vi leverer både NorStone tilVelkommen private ogNorges entreprenører. Stø der lag Pupes andtil belegning kk til oss på Laksevågneset! sstein grusprodukter. Vitil leverer både til private og entreprenører. NorStone erLaksevåg, Norges største Grusfraksjoner Velkommen oss på Laksevågneset! NorStone er Norges største produsent av pukkog Bæ NorStone Laksevågneset 3 produsent av pukk- og Fal res lun lag der Stø smtil lag pes ass and ereplasser lek Tlf: 55 34 56 00 / 918 41 147 Velkommen tilVi oss på Laksevågneset! grusprodukter. Vi leverer både til private og entreprenører. Gru Un grusprodukter. leverer både til private og entreprenører. sfr der NorStone er Norges største produsent av pukk- og NorStone er Norges største produsent av pukkaks Fal lag jon lun info@norstone.no tillag er Velkommen til ossog på Laksevågneset! der bel tilegn leking www.norstone.no eplsst ein ass Bæ NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 er Unres grusprodukter. Vi leverer både tilVelkommen private og entreprenører. derlag lagsm tilass oss på Laksevågneset! Tlf: både 55 34 56til 00til / 918 41 147 beler egningsstein grusprodukter. Vi leverer private og Velkommen til oss på Laksevågneset! No rStentreprenører. one er sfr NorStone er Norges største produsent av ogNorges største Gru Bæ NorStone Laksevåg, Laksevågneset aks NorStone Laksevåg, Laksevågneset 33 pukkÅpningstider: res jon info@norstone.no lag erasser sm Tlf: 55 34 56 00 / 918 41 147 pro www.norstone.no grusprodukte dus Velkommen til06.00 oss –på Laksevågneset! Tlf: 55 56 00 / 91808.00 41 147 ent Mandag – torsdag: 22.00 • Fredag:største 06.00 –34 20.00 •produsent Lørdag: –14.00av av puk Gru r. sfr NorStone er Norges pukkog kVi aks og lev joner erer både til info@norstone.no NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 grusprodukter. Vi leverer både til private No og info@norstone.no rStentreprenører. private og ent www.norstone.no one er Norge Velkommen til oss Laksevågneset! NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 Vel Åpningstider: Tlf: 55 34 Laksevåg, 56 00 / 918 41 147 www.norstone.no reprenører. NorStone Laksevågneset 3på kom men til osss største produsent grusprodukter. leverer både til08.00 private og entreprenører. Tlf: 55–34 56 00 / 918 41 147 spr No rStodu Mandag – torsdag: 22.00Vi • Fredag: 06.00 20.00 • Lørdag: –14.00 gru onekte Laksevågnese av pukk- og info@norstone.no err.No Tlf: 55 34 56 00 • 06.00 E-post: –info@norstone.no Virge www.norstone.no NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 levpå Åpningstider: ere s r båd NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 stø t! rstee pro www.norstone.no info@norstone.no til pri gru vat dus Tlf: 55 34 56 00 / 918 41 147 spr e og ent odukter. Vi Mandag torsdag: 06.00 22.00 • Fredag: 06.00 – 20.00 • Lørdag: 08.00 –14.00 Velkommen til oss på Laksevågneset! av puk entrep Tlf: 55 34–Laksevåg, 56 00 / 918 41–147 www.norstone.no Vel krenører. NorStone Laksevågneset 3 kom og lev ere me r NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 n til oss på både til privat Laksev info@norstone.no Tlf: 5555 3434 56 56 00 00 • E-post: info@norstone.no Velkommen til oss 3påinfo@norstone.no Laksevågneset! Velkomme www.norstone.no ågneset! e og entreprenøre Tlf: / 918 41 147 www.norstone.no NorStone Laksevåg, Laksevågneset www.norstone.no r. n til oss på NorStone Lak Laksevågnese info@norstone.no Tlf: 55 34 56 00 • E-post: info@norstone.no www.norstone.no sevå g, Lak t! sevågneset Tlf: 55 34 56 www.norstone.no 3

KONTAKT OLAF: 476 65 881 ANDERS: 904 16 012

NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 Tlf: 55 34 56 00 / 918 41 147 NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 info@norstone.no Tlf: 55 34 56 00 / 918 41 147 NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 www.norstone.no Tlf: 55 34 56 00 / 918 41 147 info@norstone.no www.norstone.no info@norstone.no www.norstone.no

00 / 918 41 147 info@norsto ne.no Nor wwSto w.nne orsLak sevå tone Tlf: 55 34 56 .nog, Laksevågneset 3 00 / 918 41 NorStone Lak 147 sevåg, Laksevå info @no rsto Tlf: ne.n gneset 3 o 56 00 ww w.n55 / 918 41 147 ors34 tone info@norsto .no ne.no ww w.norstone .no

Markiser? Utvendig screen? Utvendige persienner?

Tips oss!

Screen ● Markiser ● Persienner Lamellgardiner •• Lamellgardiner Plissegardiner ● Garasjeporter •• Plissegardiner Rullegardiner •• Rullegardiner Skjer det noe i ditt nærområde? ● Vindussprosser Myggnetting •• Myggnetting     Varmelamper/ Lyslister Send oss dine tips, meninger •• Varmelamper ● Innvendig solskjerming Toshiba Varmepumper •/lyslister ●

MARKISER PERSIENNER og synspunkt.

Ring Kristinmed Solberg Tlf. 92688662 Ta kontakt Ring Svein kristin@scandic.no           Svein Harald Harald           Veland   Veland  www.scandic.no på mottar tips om hendelser i Tlf. 40Byavisen 552525 tlf. 40 55 85 85 for og omegn på telefon 55 17 36 60, gratisBergen befaring www.scandic.no tips@byavisen.net eller via tips.byavisen.net og uforpliktende tilbud.

“Vi er best på pris og kvalitet”

Kjell Berdal tlf: 977 72 817 eller ring sentralbordet tlf: 800 80 488 Får du ikke Byavisen hjem til deg? www.fasadeprodukter.no Ring 55 17 36 50

www.scandic.no - Grønt nr.

800 49 900

25 år!

Kontor og utstilling i Kringsjåveien 119

1984-2009

Tlf./vakttlf. 55 34 77 60 - Åpningstider: man-fre. 9-16 e-post: post@laksevaag-ror.no - Hjemmeside: laksevaag-ror.no

Gravferd slik pårørende ønsker det. Verdighet - Omtanke Lavere priser Natlandsveien 8

DØGNVAKT 55 20 23 00


de alg

rydde salg nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

19

om

de varer

Vi bygger om butikken. En mengde varer på tilbud!

Vi bygger om butikken. En mengde varer på tilbud!

Presenta Oasen tlf.: 40 63 80 50 www.tilbords.no

ikknavn tlf.: 00 00 00 00 www.tilbords.no

55 26 70 80

Følg oss på facebook

- Alt i bilglass

- Vi takserer skaden.

Åpent hverdager fra 08.00 til 16.00

rep. i r f s d a Kostn nsprut i av ste venter. du s n e m sko a k l e d / Kasko

- Vi ordner med forsikringen.

- Alt arbeid utføres på dagen.

GRATIS LÅNEBIL

- Vi har gratis lånebil Varebil og personbil

Butikknavn tlf.: 00 00 00 00 www.tilbords.no

Det er enkelt å være kunde hos BilglassBergen AS

1

Du bestiller time til ruteskift på Tlf: 55 26 70 80 eller sender en email. Husk å bestille lånebil ved timebestilling

2

Du leverer bilen til avtalt tid, vi tilbyr gratis lånebil mens vi skifter ruten. Husk å bestille lånebil ved timebestilling

3

Et par timer senere er bilen klar for avhenting, vi har ordnet alle papirer. Husk å bestille lånebil ved timebestilling

Bilglass Bergen AS - Janafl aten 52, 5179 Godvik - Tlf: 55 26 70 80 - godvik@bilglassbergen.no - Åpent alle hverdager fra 08:00 til 16:00


20

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Filmkonferanse i Bergen

Kultur Musikk

8. og 9. mars blir KJØL-konferansen avholdt i Bergen. Konferansen skal bringe sammen filmbransjen, museer, bibliotek, kulturhus, kommuner og fylkeskommuner fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, sammen med institusjoner som Nasjonalbiblioteket, Medietilsynet og Norsk kulturråd. Under konferansen skal deltakerne blant annet lære om lære om bruk av levende bilder i museer og få kjennskap til nye visningsmuligheter visningsmuligheter og distribusjonsformer. (www.kjolprosjektet.no) (www.kjolprosjektet.no)

FORBILDE: Låten «Too straight to be a folksinger» har en dobbelt ironisk bunn, med tanke på Vestrheims lesbiske legning. – Jeg så mange dokumentarer på BIFF om eksentriske musikere som har opplevd mye dritt. Da skjønte jeg at jeg egentlig er ganske straight tross alt, forteller Vestrheim, som også synes det er stort å være et forbilde i unge, homofile miljø. Foto: Nils Vermund Gjerstad

Vestrheim med sår og personlig plate – Albumtittelen «I want to go» handler om at livet er skjørt og uforutsigbart. Det er en oppfordring til å handle, sier Heidi Marie Vestrheim. 16. mars kommer visesangeren ut med sin tredje og mest personlige plate. Nils Vermund Gjerstad

redaksjon@byavisen.net

Til singelen «Blind», som ble lansert 3. februar, har hun også laget musikkvideo. – De fleste klippene i videoen er fra meg og min kones private iPhoneklipp fra turné, sier Vestrheim, som er åpen om sin lesbiske legning. – Det er fra en lang road trip vi hadde til Stadtlandet, hvor vi spilte konsert på en låve. STERKE TEKSTER – «Blind» handler om overtramp på flere nivå. Noen synes det er greiest å ikke forholde seg til dette, og blir blinde, forklarer Vestrheim. Andre låter på platen er også såre.

En handler om hennes far som brått gikk bort i fjor. – «You got nothing» har mer politisk brodd. Nesten alle i Norge kan få seg leliighet, likevel elsker vi å klage på bagateller, forteller hun. FLERE BERGENSMUSIKERE MED Byavisen møter visesangeren sammen med hennes musikalske partner Roy Ole Førland i Sandviken. – For første gang har jeg samarbeidet med en annen om å komponere låtene, forklarer Vestrheim. «I want to go»˜lanseres også på vinyl, i et opplag på 500 eksemplarer. Den siste tiden har hun fått mer og mer sans for det gamle formatet, Vestrheim har også fått med seg andre bergensmusikere på platen,

Møtet med Dolly Parton i Dollywoood i 2006 er nok de mest fantastiske 27 sekundene i mitt liv. Heidi Marie Vestrheim, artist

både fra Real Ones og A Boy Named Sue. «I want to go» ble innspilt i et hjemmestudio i Loddefjord. – Man kan høre dører som ˜knirker

Dollywoood i 2006 er nok de mest fantastiske 27-sekundene i mitt liv, sier Vestrheim. For tre år siden turnerte BLE SENSURERT I KINA Selv om visesangeren har bosattt seg Vestrheim i Kina, og har fans der. i Oslo med sin kone, er det i Bergen – Jeg fikk tilbud om å reise til Kina hun har flest fans. Passende nok er på turné, og spilte på små, intime steslippfesten på rockeklubben Garage der i Beijing som minnet om Garage 22. mars. ˜ eller Opera. Tekstene mine ble gjen– Fra jeg var 19 til 24 jobbet jeg nomgått av kulturpolitiet der. «Girl som bartender på Garage. Der ble kissing girl» ble forandret til «Girls jeg kjent med både Ephemera, Sgt. holding hands», sier hun. ˜ Petter og Pytten, som jeg senere har – Men det er forøvrig nok av samarbeidet med. homo-fordommer å kjempe mot Dolly Parton er det store musi- i Norge. Vi bor i en boble, mener kalske forbildet til visesangeren, og Vestrheim. hitlåten «Jolene» har hun covret live. – Jeg er imponert over at Dolly både skriver låter og driver som manager. Møtet med henne på i bakgrunnen. Det setter en stemning, forteller Vestrheim.


nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

21

R Æ L K E N BAR

BY TORINN

, 0 1 VINTER-

fra

RYDDING

DAMER Æ L K E HERR fra

25,5 PLAGG

IVE LØFørVkr.R498,nå

25,et alititet kval pp kv Topp

VI SKAL HA PLASS TIL VÅRENS VARER

STRETCHLAKEN , 9 2 r K 0 0 2 X 0 9 , 9 4 r K 0 0 2 X 0 12 , 9 6 r K 0 0 2 X 0 18

for KR. 100,-

E K K A P I K S Y E N DIS Ski - staver

199,-

- bindinger

veil. pris kr. 399,-

2

3m0ed0al0t mmulig

MIDTUN, ULSMÅGVEIEN 7 (TIDLIGERE GO CART SENTERET) HVERDAGER 10- 20 LØRDAG 10-18 - TLF 45 15 05 05 - OUTLETNORGE.NO


22

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Fra MGP-sirkus til Bergen

Kultur I byen

Lise Karlsnes, kanskje best kjent som vokalist fra tiden i Briskeby, men også nylig som deltaker i den norske Melodi Grand Prix, er klar for Bergen på Klubb Kosmo lørdag 10. mars. Som soloartist lanserte hun debysingelen «Red Hot» i september i fjor, og debutalbumet hennes «Dance or Die» ble utgitt i februar i år. Albumet er produsert av Thomas Eriksen

Fascinert av mannen Når Immaturus setter opp stykket «Kaspar», spiller fem skuespillere en mann som ikke kan snakke. Det byr på nye utfordringer. Mari-Louise Uldbæk Stephan

I Hulens kjølige lokaler på ˜ UTFORDRENDE Møhlenpris står seks personer i en Ideen om å regissere et stykke av østring og svinger på armene. Kroppene errikeren Peter Handke kom under må bli varme før Immaturus- en workshop i Gøteborg. skuespillerne kan begynne med – Vi jobbet med en annen forestildagens øving. Om få dager skal de ling av Handke, men det var der jeg fremføre «Kaspar» av Peter Handke, begynte å utforske hans arbeider. Da en forestilling om en mann som kom jeg over «Kaspar». Jeg ble fascinesten ikke kan snakke eller gå fordi nert av språket og av at manuset er så han vært isolert fra omverdenen i komplekst. Stykket er en gjemt skatt, store deler av sitt liv. mener Sekse. – Vi starter med slutten av del 1, sier «Kaspar» har blitt vist i Norge tidregissør Gulli Kristina Sekse mens hun ligere, men sist gang dette skjedde var instruerer hvor alle skal stå eller sitte. i 1973.

– Hvordan vil du beskrive stemningen i stykket? –˜Jegvil beskrive stemningen som blå. Det er en trist, men sterk historie, samtidig har den humor som bryter med resten. – Hvordan tror du publikum kommer til å reagere? –˜Jegtror nok at det kommer til å bli utfordrende for publikum. Men det er også utfordrende for alle oss som er med, sier hun. Sekses forrige Immaturusforestilling «Utgang: Exit», fikk en

relativt lunken tilbakemelding av Jan Landro i Bergens Tidende i høst. – Det er klart at man alltid blir påvirket av hva folk mener, men jeg er sta. EN I FEM Den eneste karakteren på scenen er Kaspar selv. Han blir spilt av fem forskjellige skuespillere som viser mannens ulike sider. Ingvild Hellesøy spiller Kaspar 1. – Det har vært en veldig spennende og tankevekkende prosess. Jeg føler meg heldig som har fått være

mari@byavisen.net

Stykket er en gjemt skatt. Gulli Kristina Sekse, regissør

KASPAR GANGER FEM: Kaspar blir spilt av fem forskjellige skuespillere som viser hans ulike sider. I tillegg er det tre stemmer som sitter ved sidene av publikum og tidvis snakker i munnen på hovedpersonen. Fra venstre: Astrid Rotvold Nilssen, Viktor Akse, Ingvild Hellesøy, Karoline Guddal og Line Kummervold. Fotograf: Ole Christian Bjarkøy


nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Førstemann-tilmølla-festival

Dyrisk familiemoro

Onsdag 7. mars klokken 12.00 går startskuddet for påmelding til Eggstockfestivalen. Påmelding, fordi Eggstockfestivalen ikke booker allerede kjente band, men vil gi uetablerte band i Hordaland et sted å vise frem musikken sin. Årets festival går av stabelen 15. - 17. juni, og har plass til 24 band. Bandene som spiller på festivalen vil bli vurdert av en jury som består av sentrale personer innen musikkbransjen. I tillegg har publikum mulighet til å stemme fram sin egen favoritt. Blant tidligere deltakere er Matias Tellez, Major Parkinson, The New Wine og Sondre Lerche.

n uten språk med i dette fine stykket, sier hun. Hellesøy forteller at de første øvingene inneholdt en del rare øvelser. – Vi øvde oss på å gå uten å gå, og på å snakke uten å snakke. Målet var å få en forståelse av Kaspar og hans møte med språket. – Er det skummelt å skulle vise en slik forestilling for publikum? – Jeg liker veldig godt det øyeblikket der man kaster seg ut i det og fremfører stykket for publikum etter å ha øvd intenst. Det er selvsagt skummelt, men det handler om å

23

finne ro og selvtillit, sier hun.

språket, sier Sekse. Immaturus-regissøren har Kontraster valgt å forandre mye av den oppStykket om «Kaspar» er inspirert av rinnelige iscenesettelsen. historien om Kaspar Hauser som ble – Jeg har jobbet med å få frem funnet på et torg i Nüremberg i 1828. et uttrykk der det minimalistiske Det er hans liv i fullstendig isolasjon bryter med det maksimalistiske. i et mørkt rom som danner utgangs- Skuespillernes bevegelser blir vik punktet for stykket. tige i en historie der hovedperso– Når Kaspar kommer ut i sam- nen ikke har språk, sier hun. funnet blir han påtvunget språket. Stykket viser begrensningene som finnes i språket og hvordan hovedpersonen blir ødelagt av og med

Studentteateret Immaturus » Bergensstudentenes teatergruppe. » Organisasjonen ble stiftet i 1990 under navnet Studentteateret i Bergen, men skiftet i 1995 navn. » Immaturus er en frivillig og uavhengig driftsorganisasjon ved studentkulturhuset Det Akademiske Kvarter. » Fem av skuespillerne fra Immaturus deltok nylig i Den Nationale Scenes forestilling «Mor Courage og barna hennes». » Immaturus spiller forestillingen «Kaspar» på det Akademiske Kvarter i perioden 9. til 16. mars.

REGISSØREN: – Vi har hatt seks ukers prøvetid på «Kaspar». Den siste tiden har det vært ganske intenst med øvinger hver dag, sier regissør Gulli Kristina Sekse som til daglig studerer teatervitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

I Hordaland Teater sin forestilling av Jon Fosse «Dyrehagen Hardanger», tar historien utgangspukt i seks barn som er samlet på en låve for å leke dyrehage. Men alt går ikke etter planen, da et av dyrene rømmer, og andre dyr skifter ham, eller blir tryllet til andre dyr. Familieforestillingen blander både hip hop, folkemusikk, platåsko og hardingfele, og har med seg dansere fra Frikar og Absence Crew. Urpremieren blir på Stend 6. mars, men bergensere kan også se forestillingen på Logen i slutten av måneden.

  I byen Konsert Torsdag 8. mars 8. mars-konsert, Håkonshallen, klokken 19.30 Den sjette sans, Bergen Filharmoniske Orkester, klokken 19.30 In Confesso + Support, Tegleverket, klokken 21.00 Little Hands of Asphalt, Hulen, klokken 22.30 Åpningspakken: UVF + ENVY, Aulaen NHH, klokken 18.00 Fredag 9. mars Den sjette sans, Bergen Filharmoniske Orkester, klokken 19.30 Elisabeth Lid Trøen kvartett, Ricks Teater, klokken 20.00 Bushmans revenge, USF Verftet, klokken 22.00

Envy, Aulaen NHH, klokken 22.00 Sergeant Petter, Garage, klokken 22.00 120 days, Teglverket, klokken 22.30 El caco, Hulen, klokken 22.30 Lørdag 10. mars Lindesnes trekkspillklubb, Grieghallen, Griegsalen, klokken 18.00 Lise Karlsnes, live med band + DJ set, Klubb Kosmo, klokken 22.00 Morten Abel, Aulaen NHH, klokken 22.30 Søndag 11. mars Mikael Wiehe, Madam Felle, klokken 20.00

  I byen Scene Tirsdag 6. mars Med Octavia på teatret, Den Nationale Scene, klokken 09.30. Dyrehagen Hardanger, Hordaland Teater, Stend, klokken 18.00 Blackbird, Den Nationale Scene, klokken 19.00. Lughnasa - Ein irsk seinsommardans, DNS Småscenen, klokken 19.30. Ulverock, Den Nationale Scene, klokken 16.30.

Fredag 9. mars Pernille Sørensen, Flink pike, Ole Bull Scene, klokken 19.00 og 21.30 Lughnasa - Ein irsk seinsommardans, DNS Småscenen, klokken 19.30. Kaspar, Immaturus, Det Akademiske Kvarter, klokken 19.30. Stand up Bergen klubb, Rick’s-kjelleren, klokken 20.30.

Onsdag 7. mars Ulverock, Den Nationale Scene, klokken 16.30. Lughnasa - Ein irsk seinsommardans, DNS Småscenen, klokken 19.30. Stand up Bergen klubb, Rick’s-kjelleren, klokken 21.00.

Lørdag 10. mars Askeladden på nye eventyr, Oseana Os Kunstog kultursenter, klokken 14.00 Ulverock, Den Nationale Scene, klokken 15.00. Ukerevyen iWorld, Aulaen NHH, klokken 17.30 og 20.00 Blackbird, DNS Lille Scene, klokken 18.00. Lughnasa - ein irsk seinsommardans, DNS Småscenen, klokken 18.00. Pernille Sørensen, Flink pike, Ole Bull Scene, klokken 19.00 og 21.30 Kaspar, Immaturus, Det Akademiske Kvarter, klokken 19.30.

Torsdag 8. mars Med Octavia på teatret, Den Nationale Scene, klokken 09.30. Blackbird, DNS Lille Scene, klokken 19.00. Pernille Sørensen, Flink pike, Ole Bull Scene, klokken 19.00 Ukerevyen iWorld, urpremiere, Aulaen NHH, klokken 19.00 Lughnasa - ein irsk seinsommardans, DNS Småscenen, klokken 19.30.

  I byen Utstilling MAMAsime – Livsfaser, Hardanger Folkemuseum. 20. november - 18. mars. Nikolai Astrup, Lysverket, Bergen Kunstmuseum. 1. januar - 8. september. Bevare meg vel, Bryggens museum. 2. januar - 1. juni. Sankta Sunniva og det heilage skrinet, Bryggens museum. 2. januar til 1. oktober. Mennesket og tingene, Vestlandske Kunstindustrimuseum, 3. januar - 14. mai Pil og boge - Midt i blinken, Hordamuseet. 3. januar - 31. mars. Sølvskatten - Bergen gullsmedkunst, Vestlandske Kunstindustrimuseum. 3. januar - 14. mai. Fragment fra fortida, De Kulturhistoriske samlinger. 3. januar - 31. desember. Livsformer – åtte riker,De Naturhistoriske samlinger, 3. januar - 31. mai. Pollen – så lite – så stort, De Naturhistoriske samlinger. 3. januar - 31. mai. Kinasamlingen, Vestlandske Kunstindustrimuseum. 3. januar - 14. mai En annerledes lekeplass - fotografier fra Tanzania, Leker og mer,Lille Øvregate 6. februar - 9. mars Back to basics, Hordaland Kunstsenter. 14. januar - 11. mars.

Anne Pedersdatter – en heksehistorie, Rosenkrantztårnet. 15. januar - 14. mai Signert Inger Waage, Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum, 28. januar - 18. mars Kinasamlingen, Vestlandske Kunstindustrimuseum. 4. februar - 14. mai Stadier, Reidun Emhjellen, Gallery Forrest. 25. februar - 1. april. Fotoutstilling «Bergen Lay out», billedserie fra DARNER, Pygmalion, 12. februar til 31. mars. Kunst fra Berlin, Galleri s.e, 9. januar - 1. april. Kari Homqvist, Bergen Kunsthall, 9. mars - 8. april. Brannon, Büttner, Kierulf, Kierulf, Kilpper, Bergen Kunsthall, 9. mars - 8. april Fellesutstiling med åpent verksted, Galleri Askøy, 25. februar - 25. mars.


24

▍Kultur Kunst

s i d d e tm

s n u k r e g

La

med å r a v d lleru ter o n H e s n r – ø t Asbj kkerie rafikk. y r T p p g starte o for samtids ske rgen e b e r e l mle er f a n s v å a s r ø g – Je om t s e r han. e r l e i m s a , s t kunst amtidskuns på s

FARGEFEST: Asbjørn Hollerud jobber med ulike grafikkteknikker og rominnstallasjoner.

Asbjørn Hollerud Kommer fra: Kristiansand Bor: Søndre Skogveien i Bergen Utdannelse: BA i kunst fra Northwestern College, Minnesota 1998-2001, MA i kunst fra KHIB 2005-07

– Hvorfor ble du værende i Bergen etter endt utdannelse, og hva er det beste med byen og kunstmiljøet her? – Jeg flyttet til Bergen på grunn av MA-studiet på KHIB. Siden startet jeg Trykkeriet – Senter for Samtidsgrafikk og satser på å fort sette å ha Bergen som min base. Bergen er en liten by og det er relativt lett å få oversikten på hva som skjer. Jeg liker samarbeidsånden som ligger i bunn både blant kunstnere, KHiB og Bergen kommune. – Men hva savner du? – Jeg savner flere bergenske kunstsamlere som tør å samle på samtidskunst.

– Du driver med forskjellige grafikkteknikker og rominstallasjoner. Hva er dine tre viktigste verk? Ex – Posed (MA prosjektet 2007, Bergen Kunsthall). Til min avgangsutstilling stilte jeg ut 108 silketrykket rustfrie stålplater som alle hadde ulike fargevarianter av den samme pikslerte rasterprik ken. På golvet lå en liten monitor med ulike japanske 80-tallsreklamer med popikoner som Eddie Murphy, Michael Jackson og Andy Warhol. When You Hunger Number One (Soloutstilling HKS 2008) Soloutstillingen på HKS bestod av et mørkt rom med 11 vegger silketrykket plexiglass som til sammen dannet en prismeform. Bak den bakerste plexiglassveggen var det

200 lyspærer som ble styrt av data programmet MaxMsP. Rommet hadde også seks høytalere som spilte lyd fra seks ulike dataspill samtidig. I den andre enden av rommet var det en speilvegg hvor publikum kunne speile seg selv i den diskoaktige installasjonen. Prime Time (2010/2011, BGO1 Bergen Kunstmuseum) Installasjonen bestod av en haug plexiglassplater i kombinasjon med to lysbokser. Plexiglassplatene er de samme som ble brukt til HKSutstillingen, men i en resirkulert utgave. – Hva jobber du med for øyeblikket? – For tiden holder jeg på med en gamblinginstallasjon basert på den


o k s

r e b b vi

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

25

Dåp, konfirmasjon, bryllup? Vi har det du trenger for å dekorere de vakreste festbord!

Stort og unikt utvalg i

Norske håndlagde lys i ypperste kvalitet Servietter Lysestaker Løpere Duker

Bordkort

Dekorsand Vaser Skåler Silkeblomster m.m

Vi har til enhver tid 14 ulike borddekningsalternativer utstilt i vår unike butikk i Fjøsangerveien! Våre flinke medarbeidere og dekoratører hjelper så gjerne til med å skape akkurat ditt drømmebord!

Velkommen innom for en trivelig handel.

japanske pachinko-maskinen. Kort sagt går ideen ut på at publikum må gamble for sin egen kunstopplevelse ved å sette seg ned med en 4-5 meter høy maskin. Metallkuler blir skutt opp og treffer masse spiker på vei ned. Hver spiker er koblet opp til dataprogrammet MaxMsP som til slutt sender ulike typer videofragment ut i rommet. Utstillingsrommet vil aldri bli det samme på grunn av de ulike kombinasjoner hver gang en kjører maskinen. – Hva er dine ambisjoner videre? –˜Jeghåper at jeg kan fortsette å utvide mitt kunstneriske uttrykk uten å repetere meg selv. Min ambisjon er å få stilt ut mer i Norge og i utlandet.

VISP – produsentenhet for visuell kunst » VISP har vært i drift siden juni 2010 og er et kompetansesenter og nettverksorganisasjon for profesjonelle innen det visuelle kunstfeltet i Hordaland; fra billedkunstnere til gallerister, fra kunsthåndverkere til kritikere. » Visp tilbyr sine medlemmer veiledning, nettverk, kursing og kompetanse. » Medlemskap er åpent for alle som jobber profesjonelt med kunst i Hordaland. » VISP er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Annen hver uke kommer Byavisen til å trykke saker om bergenskunstnere i samarbeid med VISP.

FJØSANGERVEIEN 207 • TLF. 55 31 80 01 MAN. - ONS. 10-17, TORS. - FRE. 10-19, LØR. 10-16 BRYGGEN 9 • TLF. 55 31 70 30 MAN. - FRE. 10-17 , LØR. 10-16

www.loiten-lys-bergen.no


26

nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

Steder

Livsstil Kryssord Finn ordet 1.

Hva heter andre stopp på Bybanen dersom man starter å telle fra byen? 2. Hvilken bydel i Bergen er kjent for sine mange musikere? 3. Hvilket fjell er 634 meter over havet? 4. Anne Pedersdatter var anklaget for å være heks. Hun ble brent på bålet. Hvor i byen skjedde dette? 5. Hvilken bydel har flest innbyggere? 6. Hva er den høyeste bygningen i Bergen? 7. Hva heter lagmannsretten som innebefatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane? 8. Hva heter tårnet som stammer fra kong Magnus Lagabøtes kastell, som var en mindre festning fra om lag 1270? 9. Hva heter museet i Marken som har en stigmatisert sykdom som hovedtema? 10. Hva er navnet på Bergen Sporveisfunksjonærers Forenings boliger som ligger på Møhlenpris? Ordene finner du både horisontalt, vertikalt og diagonalt.

Løsning fra forrige avis: 1. Morgenrød 2. Gå 3. Hovland 4. Rust 5. Nødtvedt 6. Panthera 7. Gray 8. Eikem 9. USA 10. Kristin

G

G

I

J

E

C

E

H D

J

V D

P M G

F

E

N

C

O

Y

R

V

K

R

Y

X

A

B

D

R

U

S

T

I

O G

J

P

R

G

Y

V M

X

Z

X

R

P

U

E

I

X

O W S

C

Y

E

Y

T

O G

Å

H

P

P

N M O

R

G

E

N

R

Ø D

E

P W Y

V

E

Q O H H

R

U

B

T

H O

V

L

C

B

I

H

K

L

A

N D M V

H A

P

R

O N

L

U J P

R

X

A

D

S

S

K

Z

B

N

S

U W N U

L

K

J

O

X

G

X

U

L

N

K

H D

R

A

P

Q M D

U

E

K

A

K

L

S

X

R

H

V A

E

K

E

F

Q M V D

R

O

E

B

D N

K

G

N

L

N Ø D

T

V

E

D

T

S

E

F

T

R M U

F

C

R

A

Z

P

O D

J

A

O H

C

E

R

U

B

B

H

C

T

F

G

I

Z

E

Y

L

S

I

K

E

T

J

M S

R

Z

F

R

N

Y M

S M V

V W V

P

A

A

R

G

A

E

M F

O

I

H

Z

Y

B

D

E

F

X

B

E

U

A

B

I

S

I

E

C

N

J

L

O

S

H

T

B

I

I

F

U

R

X W

I

P

D

T

P

B

U

O U

A

P

L

K O G

F

S

Z

L

R

Z

N O N N

E

S

E

T

E

X G

R

V

V

Y

Q

K G

F

P

S

Z

A

K O

P

Z

A

T

A

U

R

F W

I

N O

R

D N

E

S

O V

D

T

G

I

F

N

K

T

B

P

F

R

P

G

N

E

S

R

U

E

G

N G

B

Q

Y

A

E

V

T

C

L

D

J

K

E

B

X

Y

Z

B W X

E

S

B

D

T

X

F

P

S

Q

O A

F

O

K

X

B

Q

P

V M

L

J

B

D

S

V

E

F

I

F

O

P

E

G

U

X

B

N

J M U

H

B

B

C

P

R

K G

H

R

O N

L

K

S

P W A

B

Z W R M

R

I

S

H Q

E

R

I

U

D

R

H

K

S

O

C

F

G

D

X M

I

T

I

P

G

O W O A

Y

N

D

S

F

V

C A

D

C U

R

D

E

I

E

X G

F

A

J

Q

I

H

Navn

U

X U

P

C

T

T

C

E

D H O

J M

I

J

A

I

O

P

S

Y

X Å

I

R

L

G

V

S

F

K

S

B

E

K

J

T

Q G

J

Q W

I

P

S

Y

I

D

K W W V

V

C M D

Z

Z

S

A

H

L

L

V

T

X

I

Q M A

A

E

T W N

F

P

R

E

C

Y

Y

G

P

J

K W A

V

J M G

Z

P

B M N N

S

B W Z

D W K G

C

R

F

T

Q V

U

R

C

Y

Y

B M

P

L

Y

Y

E

U

P M A

T

A H

B

P

C

L

S W O

X G

T

N

Z

Q

S

O N A

E

E

Z

A

O

B

K

R

B

E

H

L

Y

V

X Q

K D N

O M W F

Y

Q

I

W L

E

N

K

I

P

I

F

E

Y W Y

R

F

V

K

B

A

F

Q W L

G

Q V

D D

P

N

C

P W D A

K W Z

R

D

E

S

R

D D

J

A

D O

B

H

D A

V

D

I

K H

F

F

D N

L W O

E

D H

I

D

J

R

U

O

K

C G W S

K

Z

A

R

I

R

K

S

T

Q O

R

P

K

C Q

E

V

O O H

Y

S

X

L

N

Z

H W P

K Q

J

G

U

L

A

T

I

N G

N

J

K

R

H G

B

B

E

G

K

Z M

R

A

N

R

A

Y

K

D A

A

Z

J

P

L

J

P

I

P

F

A W S

Y

J

A

O Q O H

P

I

Q O H N

Y

C M

S

R

Q U W T

O

S

A

Z

I

N

P W D

C

U

G

A

B

L

I

K

Y

D

C

Y

U

J

O H A

N N

E

S

K

I

R

K

E

N

T

R

H

E

V

G

X M

P

P

P

E

K Q

C

R

V

I

V W D

J

L

C

I

I

I

B

A

U M

Z

N U

K

P

X

X

E M G

U

N

K

X

K

P

S

Q

P

Q

I

B

L

Q

R W Y

Z

V

R

T

U M

E

D

W P

U

G M

K

L

U

X A

V

J

R

L W V

J

C

P

Y

E

N

F

R

Y

P

Å

D

X

L

U

V

R

O

R

P

U

B

D

T

X

K

S

E

Q

I

S

E

U M

F

C

R

E

E

A

J

R

G M

L

O

Q D

S

H G

T

L

D

K

X

L

T

R

I

K

K

E

B

Y

E

N W Y

F

L

V

N Q Q V

V

D

F

A M Q N Q

K

C M V

Z

Q

J

L

K

R W U

R

Y

R

Q H A

O

E

K

P

F

O

L

O

P

B

O D

F

I

R

T

H

B

F

K M W B

K

U

V

C

F

O

S

P

T

U

Z

L

N

Y

P

T

I

U

O G

A

Z

H G

B

O

L

E

P

R

A M U

S

E

E

T

U

D

C

Z

F

E

X

S

V

G

S

P

H

D

B

Y

H V

J

C

X

X U

A

D N

E

S

U

U

K D U

N

Y

S

G

C U

L

U

N

Anmeldte dødsfall Dødsdato

B

R

Fødselsdato

16.02.2012 Austevoll, Per 25.10.1944 17.02.2012 Berggreen, Solveig Emilie 03.09.1915 12.02.2012 Biczyk, Dariusz 09.01.1963 16.02.2012 Blomberg, Eli Margrethe 19.06.1937 15.02.2012 Bransdal, Herborg Bertha 28.08.1920 04.01.2012 Ervik, Gudrun Kristina 11.05.1913 17.02.2012 Godvik, Ingeborg 21.05.1930 14.02.2012 Haugland, Odd Georg 30.03.1929 Mowath 16.02.2012 Haugsvær, Margit 31.03.1942 11.02.2012 Hauken, Arne Håkon 01.04.1948 17.02.2012 Henriksen, Reidun 05.11.1935 13.02.2012 Hustad, Ester Pauline 21.09.1935 12.02.2012 Jellestad, Rikke Gudrun 19.07.1921 09.02.2012 Jensen, Helene Johanne 29.11.1928 09.02.2012 Knapskog, Astrid Andrea 29.09.1920 13.02.2012 Knudsen, Frank Christian 01.06.1920 Holtermann 11.02.2012 Kvaleid, Sigrun Odny Garvik 16.07.1930 16.02.2012 Larsen, Arne Johan 28.12.1934 27.01.2012 Lavik, Karl Georg Daviknes 13.11.1964 09.06.2011 Mazurkiewicz, Ireneusz 01.03.1952

B

Q A

A

X U

K

J M

20.02.2012 til og med 24.02.2012 Dødsdato

Navn

Fødselsdato

18.01.2012 Mjellem, Trine*pike 18.01.2012 11.02.2012 Mohn, Gottlieb 21.03.1959 15.02.2012 Mohn, Wenche Inga 13.07.1927 15.02.2012 Moss, Evy Hersleb 22.01.1915 15.02.2012 Mykkeltvedt, Bertin 25.01.1930 10.02.2012 Norheim, Narve 12.04.1924 10.02.2012 Olsen, Per Christian 24.12.1959 17.02.2012 Oulie, Mary 04.05.1920 08.12.2011 Parisi, Nicola 01.11.1961 15.02.2012 Poulsen, Hans Thomar 05.09.1931 15.02.2012 Reite, Olav Reidar 01.01.1933 17.02.2012 Rønstad, Borgny 15.03.1929 16.02.2012 Stabæk, Georg 12.03.1957 12.02.2012 Steen, Brit 24.12.1944 16.02.2012 Strandenes, Gunnvald Johan 28.04.1927 14.02.2012 Sunde, Edith Amalie 14.12.1922 13.02.2012 Toft, Aud 12.11.1936 15.02.2012 Ulvedal, Henrik Osvald 07.11.1927 17.02.2012 Wilhelmsen, Gunnar 29.07.1953 15.02.2012 Økland, Nils Richard 20.08.1931 14.02.2012 Aadland, Helga 10.08.1913


nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

ANNONSE

ANNONSE

LØS OG VINN!

SMS&VINN™ KONTURA KUNDESERVICE

tlf 215 00 780 (man-fre: 9-15)

Delta i en av konkurransene for kun kr 45 pr uke

V T t a r fl k D 0 H 0 l l 0 u f . Vinn 42” Vinn 10

Konkurranse 1

Konkurranse 2

Løs sudokuen sudokuen. Løsningstallet fremkommer i de fargelagte rutene lest ovenfra ovenfra.

Løs kryssordet. Da vil løsningsordet fremkomme i de fargelagte rutene.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPES + løsningstall sendes til 1906 Eksempel: GPES 7863 sendes til 1906

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPEBILDE + Løsningsord sendes til 1906 Eksempel: GPEBILDE SEILBÅT sendes til 1906

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780. Abonnementstjeneste, kr 45 pr uke. Kan stoppes når du vil. Vilkår nederst på siden.

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780. Abonnementstjeneste, kr 45 pr uke. Kan stoppes når du vil. Vilkår nederst på siden. TITTE

SKOLESJEF

MYNT

GARANTERE DO ROMANER

SPURTE KLISTER NYVASKET

KRIBLER

FERSK SIVBÅT

Konkurranse 3

4 e n o h P i Vinn

Løs kryssordet. Da vil løsningen fremkomme i de fargelagte rutene lest ovenfra.

To vinnere hver 14. dag!

To vinnere hver 14. dag!

HJULPINNE HÅLKE TILLEGG

STOPPE

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780. Abonnementstjeneste, kr 45 pr uke. Kan stoppes når du vil. Vilkår nederst på siden.

SETTE I STAND

STJAL

BARNET

REAL

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPEKRYSS + løsningsord sendes til 1906 Eksempel: GPEKRYSS SEILBÅT sendes til 1906

REGEL

STEKEPANNE

SIKKERT

En vinner hver 14. dag!

UR

ORDNE SENGEN

2 d a P i e l p p Vinn A

Konkurranse 4

10 av ordene som er listet opp til høyre kan du finne igjen i diagrammet. Du kan finne dem vannrett, loddrett og diagonalt mot høyre. Ett av ordene finner du IKKE. Dette er oppgavens løsningsord.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPELETE + løsningsord sendes til 1906 Eksempel GPELETE NAVN sendes til 1906

En vinner hver 14. dag!

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780. Abonnementstjeneste, kr 45 pr uke. Kan stoppes når du vil. Vilkår nederst på siden.

A N N E L Ø Q A A M

X A E S O O T D D A

27

S T D R P A E Æ ANNE ASTRID S T R I D X Q L ELIZABETH L I Z A B E T H I L V I A Y C V INGRID LOUISE Q O Q U D R M E MARGRETHE S O N J A S D S MAUD U Å O S G K M M RAGNHILD D I N G R I D A SILVIA T N S O F I A U SOFIA R G R E T H E D SONJA

Slik fungerer sms&vinn: Konkurransene er abonnementstjenester med nye vinnermuligheter hver 14. dag! Abonnementet kan stoppes når du d vilil vedd å sende d STOPP STOPP til 1906. Pris kr 45 pr konkurranse pr uke. Tjenesten faktureres annenhver uke via ditt mobilabonnement. Minstepris kr 90. Svar på oppgaver etter innmelding koster kun alminnelig trafikktakst. Alle deltakere mottar en melding hver 14. dag på SMS med link som gir tilgang til nye oppgaver. Den eller de som send er inn korrekte svar på flest oppgaver i løpet av konkurransen, kåres til vinnere. Alle vinnere publiseres på www.smsogvinn.no og får 8 ukers karantene.Er du under 18 år, fornyes ikke tjenesten. Har du noen spørsmål, ring kundeservice tlf 215 00 780 (man - fre kl 09-15) eller e-post på post@smsogvinn.no. Tjenesten leveres av Kontura AS.


dyner- puter sengetØy Vestlandske Dun A/S - en av Norges største grossister av dyner og sengetøy gikk dundrende konkurs i januar!! Varer for millioner av kroner skal realiseres NÅ!!

FLOTTE DUNDYNER Kjempeutvalg i alle kvaliteter og størrelser

Fra kr.

DEILIGE DUNPUTER Høye, lave, myke, faste. Vi har det!

Fra kr.

SILKEMYKE SENGESETT Tettvevde, i ekte Damask og Satin Fra kr. Dun of Norway A/S Åsamyrane 271, Åsane. Samme bygg som Coop Xtra (200m fra Gullgruven) Tlf : 970 92 950

ÅPNINGSTIDER:

Man/fre Torsdag Lørdag

10.00 -18.00 10.00 -20.00 10.00 -16.00

300,100,100,-

. - nr 10 - 2012 - www.byavisen.net

gigantkonkurs!

Byavisen - avis10 - 2012  

Byavisen Bergen

Advertisement