Page 1

- Det blir en god del dansing

Bybloggen

Casiokids nyter suksessen om dagen, men har lyst å gjøre andre ting enn bare å lage låter i tiden som kommer. Les hva i Byavisen.

Religionshistoriker Hanne Nabintu Herland har tidligere uttalt at hun forstår de nordmennene som heller vil ha russiske og thailandske koner istedenfor norske. Les hvem som får gjennomgå i Bybloggen. Side 6

Side 22

MADRASS-SALG DIREKTE FRA FABRIKK Her kan du få tilpasset egne mål. Stort utvalg i tepper

CORONET MADRASSER AS

Industrihuset - 5265 Ytre Arna - Tlf. 55 24 80 60/55 24 73 73 Produksjon av Coronet madrasser - www.arna-coronet.no Åpningstider: Man.-fre. 9-16.30 • tors. 9-19 • lør. 10-15

I SKYGGEN AV I siste del av artikkelserien “I Skyggen av Brann” møter vi Bjørn Dahl som takket nei til profflivet i Tippeligaen og har tatt fatt på sitt nye fotballiv som semiprofesjonell i Løv-Ham.

Byavisen Byavisen.net

Side 4 - 5 Nr. 9 - 2. mars 2010

nyheter hele uken

- Bedre å være her enn i rustiltak De yngste i Bergen Fengsel snakker om den usikre fremtiden etter løslatelse. Side 14 - 15

Enestående mulighet! Vi bytter alle utstillinger Opptil 50% rabatt.

TILBUD PÅ MOTORSAGER En fritidssag med funksjoner som gjør den letthåndterlig og enkel å bruke. Lett å starte og miljøvennlig motor. 1,9 hk Gode tilbud også på andre

modeller og verneutstyr

Tilbud

1990.-

Sandbrekkeveien 100 - 5225 Nesttun

Tlf. 55 92 73 20

Spesialbutikken for DUX i Bergen Strandgaten 91 Ytterst i gågaten Kundeparkering Tlf. 55 32 24 55 www.duxiana.no Spesialbutikken for DUX i Bergen Strandgaten 91 Ytterst i gågaten Kundeparkering Tel: 55 32 24 55 www.duxiana.no

Nappet bort dine bryn?

CS 2234

UTLEIE AV MINIGRAVER, FLISEHUGGER OG HAGEMASKINER ÅPN.: MAN. - FRE. KL. 8.30-16.30 • TOR. 8.30-19 • LØR. KL. 9-15

BLI FIN MED SMINKETATOVERING Nå kr. 3500,-*

• Spader Permanent sminket i flere år!

Ord. pris kr. 4500,• Snøskufler * Prisen gjelder for de som gir meg rettigheter til sine før/etter-bilder. • Strøsalt Gjelder kun en begrenset periode.

www.permanentsminke.com Tlf.: 412 55 679


2

Byavisen

Synspunkt Byavisen Avisprodukter AS, Krokatjønnveien 15, 5147 Fyllingsdalen Tlf. 55 17 36 50 Fax. 55 16 50 75 E-mail redaksjon: redaksjon@byavisen.net E-mail produksjon: prod@byavisen.net Bergen Byavis er partipolitisk uavhengig. Avisen utkommer i Bergen hver tirsdag i et opplag på 100.000 Ansvarlig redaktør og utgiver Ole Tom Kolstad

NR. 9 – 2010

Den glemte markedsplassen - Mellom Børs og Katedral

og skakk og full av privatbiler hele døgnet. Det står ikke bedre til med sidegatene og selve perlen i Hans-Carl Tveit (V) området, Skostrædet. nestleder i komité for Byråd Lisbeth Iversen har dessverre somlet med å kultur, idrett og næring komme i gang med opprustningen av dette histoBergen kommune riske området. Det ikke rart at butikkene forsvinner og det er tragisk at flere virksomheter i Skostrædet sliter. Meningen var jo at dette området skulle få et oppsving gjennom en omfattende rehabilitering av gategrunnen og en tilrettelegging av gågater. Vågsallmenningen er et av de mange byrom- Mange næringsdrivende i området har satset med mene som er rustet opp de siste tiårene gjennom utgangspunkt i løftene som ble lansert efter valget Bergenprogrammet. Ludvig Holberg kneiser stolt i 2003. på sin sokkel foran den «Skrå Steinen» som er blitt I forrige valgperiode, når jeg var medlem av Byrådet, tumleplass både for gateteater så vel som lekende var jeg med på å sette av de første kr. 3 mill til dette barn og en hvileplass for handlende i sommerhalvå- prosjektet. Mitt og Venstres utgangspunkt var at ret. Mot vest ruver den gamle Børsen fra 1862, med det spesielt hastet med å få gjort Skostrædet om til Axel Revold sine freskemalerier som i dag huser Gågate og få etablert en markedsplass i området. Turistinfomasjonen og mot øst troner Korskirken Men etter mer enn 5 år har intet har skjedd. Riktig som første gang er nevnt i Sverres saga i 1181, som nok har Byråd Lisbeth Iversen bebudet at de skal i var kongelig kapell og Slottskirke. gang med opprusting av Nedre Korskirkeallmenning På Sverres tid gikk Stranden og Vågen, med byens i løpet av 2010, men Skostrædet og sidegatene Torv, nesten til kirketrappen. I 1470 ble Torvet flyt- som trenger oppussingen mest sier de ingen ting tet til Nedre Korskirkealmenning og i 1558, flytt om. Det er dette området som sliter mest i dag. Christopher Valkendorff Torvet til «straks nedenfor Skostrædet ud i Vågen». På den tiden gikk sjøen Vågsbunnen som var Bergens første markedsplass, inn bakenfor der hvor Holbergstøtten står. Det er har i mange år vært en bakgård i Bergen sentrum. imidlertid et trist syn som møter de som beveger oss En trist «sorti» for denne eldste og svært historiske inn i dette historiske området. For selv om Nedre delen av byen vår. Når huseiere, butikker og kafeer Korskirkealmenning fremdeles er dekket av flere har vært villig til å satse i området, for å gi det nytt hundre år gammel brostein, er plassen både skeiv

liv, var det min og Venstres klare forutsetning at kommunen måtte bidra med ved å ruste opp gatene og gjøre dem trivelige å ferdes i. Men så langt har det nye byrådet somlet for mye med å sette planene ut i livet. Butikkene og kafeene kan ikke vente lenger. Den første konkursen har vi allerede fått og flere sliter! Byråd Lisbeth Iversen må ta en stor del av ansvaret for den butikkdøden som kan komme fortere enn vi aner. Skal de næringsdrivende satse i dette området må kommunen gjøre kobben sin som tilrettelegger og det haster. Sammenlignet med andre historiske byer i Europa er det flaut å se hvordan vi forvalter deler av «gamlebyen» vår. Andre steder satser man på de historiske delene av bykjernen og gjør dem hyggelige for turister og fastboende å ferdes i, samtidig som man får frem områdenes historiske betydning og egenart ved å gi rom for ny næringsvirksomhet. Her kunne være loppemarked på lørdagene, boder for kunsthåndverkere og kulturaktiviteter i Skostrædet. Det kunne etableres et fast julemarked både på Nedre Korskirkealmenning og i Skostrædet. I sommerhalvåret kunne Nedre Korskirkealmenning vært et supplement til Torget som markedsplass for suvenirer og håndtverksprodukter. Men her i Bergen vil Byrådet altså at deler av de historiske områdene heller skal fremstår som en bakgård. Det er rett og slett pinlig for Bergen. For å si det på godt Bergensk. «Få ut fingen» eller ta ansvar for restaurant og butikkdøden på Bergens gamle markedsplass!

Redaksjonen: Redaksjonssjef Ørjan Nilsson, orjan@byavisen.net tlf. 55 17 36 65

Uken som gikk

I praksis: Erik Madsen, erikm@byavisen.net tlf. 55 17 36 60 Isabelle Ringstad, isabelle@byavisen.net tlf. 55 17 36 61

Annonseavdeling: For forespørsler: annonseinfo@byavisen.net Annonsesjef Trond Hjortland trond@byavisen.net tlf. 55 17 36 53 Hilde Thorkildsen hilde@byavisen.net tlf. 55 17 36 56 Hans Jacob Berntsen hans-jacob@byavisen.net tlf. 55 17 36 54 Gunn Dyrøy gunn@byavisen.net tlf. 55 17 36 55 Britt Botten britt@byavisen.net tlf. 55 17 36 58

Teknisk avdeling: Teknisk sjef Henning Lundekvam henning@byavisen.net tlf. 55 17 36 62

Det komplette snøkaos utartet seg i Bergen i forrige uke da kan være morsomt nok for rekordhungrige bergensere, men Kong Vinter igjen bestemte seg for å sette døren på vidt gap. det spørs om det er noen trøst for eieren av denne bilen som (Foto: Ørjan Nilsson) Snørekorden fra vinteren 1986/1987 er for lengst slått og det har en liten gravejobb foran seg.

Knut Berglund knut@byavisen.net tlf. 55 17 36 60 Bjarte Kvinge Tvedt bjarte@byavisen.net tlf. 55 17 36 64 Trykk: Bergens Tidende Trykk As

nyheter hele uken Byavisen.net


NR. 9 – 2010

BYAVISEN

3

Bergen Kommune:

- Barn og unge får nok hjelp I dag sliter gjennomsnittlig åtte prosent av barn og unge med en diagnostiserbar psykisk lidelse.

Selv med gode resultater fra Askøy de siste ti årene, sier Bergen kommune at de har gode nok lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske problemer. Tekst: Isabelle Ringstad Isabelle@byavisen.net

Jan Eide er politisk rådgiver for Christine Meyer i

Byrådsavdeling for helse og inkludering i Bergen kommune. Han forteller til Byavisen at kommunen har nok tilbud til barn og unge

Fakta:

Psykiske lidelser blant barn og unge ■ De vanligste psykiske lidelsene i barne- og ungdomsårene er henholdsvis angst, depresjon og atferdsforstyrrelser. Om lag 5 prosent av barn i grunnskolealder antas å ha ADHD. ■ Cirka åtte prosent av barn og unge har en diagnostiserbar psykisk lidelse. ■ Hver tredje 16-åring vil ha oppfylt de diagnostiske kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av barneårene. ■ På et hvert tidspunkt har mellom 15 og 20 prosent av barn og unge i Norge nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker. ■ Symptomene på og forekomst av psykiske lidelser hos barn og unge varierer på ulike alderstrinn. ■ Hos de fleste er symptomene forbigående, men mellom 25 og 40 prosent har symptomer som varer i mange år. Kilde: Folkehelseinstituttet

som sliter, men at de er ikke (BUP), men uten ventetiden. identiske med lavterskel- Askøy kommune har hatt tilbudet man har i Askøy tilbudet i rundt ti år og dette har gjort at antall søkere fra kommune. Askøy kommune til BUP har - Bergen kommune har psyko- blitt redusert. loghjelp ved helsestasjoner og i PPT-tjenesten. Det er ikke Ifølge Stig Fjellhaug som er nødvendig med en psyko- leder for psykologtjensten log per barn. Det er jo også i Askøy kommune, er det mange barn som klarer seg gjort store framskritt i kommunen og ved BUP etter bra selv. at lavterskeltilbudet kom. Eide forteller videre at det Tilbudet innebærer tilbud vil være negativt om det ble om rask pykologhjelp, indivilovpålagt med et likt lavter- duell terapi og familieterapi. Psykologtjenesten har også skeltilbud i alle kommuner. samarbeid med skole, fast- Alle stedene har forskjellige lege, Pedagogisk-psykologisk utfordringer, derfor er det tjeneste (PPT) og andre nøddumt hvis staten skal pålegge vendige instanser. alle å ha identiske tilbud. Her i Bergen er det ungdom og - Det Askøy kommune tilbyr rus som er det største proble- er en fast tjeneste. I de fleste met, derfor har vi størst fokus skoler er det som oftest kun på dem. helsesøster og lærere som kan hjelpe. Derfor er det viktig Forebyggende arbeid med et lavterskeltilbud som Ifølge Folkehelseinstituttet gjør at barn og unge lettere har cirka åtte prosent av barn får psykologhjelp. Det vi har og unge i Norge en diagnos- erfart er at det er færre BUP tiserbar psykisk lidelse. Blant tar inn her fra Askøy, fordi de disse er angst, depresjon og allerede har etablert et hjelpeADHD mest vanlig. For å apparat. Det er bedre å satse senke dette antallet har blant på forebyggende arbeid, som annet Askøy kommune et å få en rask time hos psykolog. lavterskeltilbud. Tilbudet Vi har veldig god erfaring innebærer psykologhjelp med dette tilbudet, forteller uten henvisning og ventetid, Fjellhaug til Byavisen. for barn, unge og pårørende. Her har de lignende tilbud Lang ventetid som ved Barne- og ung- Men pasientene skal ha rett domspsykiatrisk poliklinikk på utredning innen ti dager

(Illustrasjonsfoto)

og behandling innen 65 dager. Gjennomsnittlig ligger ventetiden på 45 dager, dette er ifølge flere psykologer lang ventetid for et barn med psykiske plager. Arne Holte er divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet og professor i helsepsykologi ved Universitet i Oslo (UIO) og har lang erfaring innenfor behandling og forskning på psykiske lidelser. Han mener også at et lavterskeltilbud for barn, unge og deres nærmeste foresatte er et veldig bra forebyggende tiltak. Da kan de kan gripe inn tidlig der ungene er og før problemene får utvikle seg. Anslagsvis halvparten av de som i dag behandles i spesialisthelsetjenesten, kunne ha blitt behandlet i et lavterskeltilbud med psykologer i kommunen. Ved å tilby psykologiske støttetjenester til helsestasjon, fastlege, skole og barnehage, vil vi i langt større grad kunne dyktiggjøre disse til å håndtere psykiske vansker. Slik kan vi også få til et langt bedre samarbeid mellom sektorene, forteller Holte til Byavisen. - Bør satse mer Psykologforeningen er enig i at behandlingstilbudet for barn og unge med psykiske vansker, bør bli bedre. Dette mener president i

Psykologforeningen,Tor Levin Hofgaard. Han forteller til Byavisen at det beste ville vært om det hadde blitt lovpålagt å ha lavterskeltilbud med psykolog i kommunene. - Lavterskeltilbudet er et veldig bra alternativ til at man skal stå lenge på venteliste for å komme til spesialisthelsetjenesten før man får den hjelpen man trenger. Her kan psykologene gi behandling til folk med milde til moderate plager og forebygge mer alvorlige psykiske problemer hos barn og unge, uten ventetid og henvisning. Befolkningen bør få et generelt bedre helsetilbud innenfor psykisk helse. Hofgaard forteller at forebygging gjennom et lavterskeltilbud er besparende for samfunnet. - Det er veldig få skoler som har psykologer tilgjengelig, og det er begrenset hva en helsesøster kan gjøre. Og fastlegene kan ikke gjøre så mye annet enn å henvise videre til spesialisthelsetjenesten, hvor det er veldig lang ventetid. Ved et lavterskeltilbud kan man få time uten henvisning og kanske kjapt. Forebygging er billigere for samfunnet enn å vente på at folk skal bli veldig dårlige før de får hjelp.


4

BYAVISEN - I SKYGGEN AV BR ANN

NR. 9 – 2010

I SKYGGEN AV - Det er stor forskjell Løv-Hams hovedsponsor betaler langt mer for å bli plassert på ryggen til Viking-spillerne. - Denne avtalen er mer enn vi kunne drømt om, innrømmer banken.

Familiema

Tekst / Foto: Erik Madsen erikm@byavisen.net

med på å få frem talentfulle idrettstalenter. Det er viktig å vokse i takt med klubbene og - For oss var det veldig natur- utviklingen. Breddeidretten lig å gå inn på et lavere nivå er viktig for oss, men vi støtog vise at vi ikke bare støtter ter også individuelle idretter, de større klubbene, sier regi- ikke bare lagidretter, fastslår onsdirektør for Sparebank 1 hun. i Hordaland, Alvhild Tofterå Berge, til Byavisen. Store forskjell Adeccoligalagets sponsorGoodwill avtale med Sparebanken 1 Sparebank 1 SR Bank har en verdi på 1,5 millioner sponser Rogalands fotball- kroner i året. stormakt Viking, men selv med enorme forskjeller både - Dette er en betydelig avtale sportslig og økonomisk skry- og den betyr mye for både ter Berge av samarbeidet med oss og Løv-Ham, konstaterer lille Løv-Ham. hun. - Løv-Ham har vist stor goodwill når det gjelder denne sponsoravtalen. De har jo slitt økonomisk en stund, men dette har gitt oss en god grunn til å satse på klubben. Det er egentlig en vinn-vinn situasjon for begge parter, forteller hun, og legger til:

Men Berge innrømmer at det er snakk om småpenger i forhold til avtalen sparebanken har med med Viking. Banken spytter inn langt mer til rogalandsklubben, og Berge mener det er helt naturlig at avtalene de to klubbene imellom har ulike økonomiske rammer.

- Banken vår veldig opptatt av å ha et god samarbeid med - Det er klart det er store forklubbene vi sponser, også skjeller på avtalene mellom med de mindre klubbene. disse to klubbene. Viking Det er en viktig del av det vi spiller på eliteserienivå og driver med. det har jo noe å si for avtalen, sier hun. Regionsdirektøren ser frem mot et langvarig partnerskap Berge ville ikke si noe om med Løv-Ham og mener hvor mye sponsoravtalen Sparebank 1 står for en del med Viking er verdt, men er utradisjonelle prinsipper i opptatt av at det er inngått en satsingen sin. god avtale med Fyllingsdalsklubben, og at det er viktig - Nå har vi fornyet avtalen for en klubb i økonomisk med Løv-Ham for fire nye trøbbel. år, og det er vi veldig godt fornøyd med. Det er viktig - Det er vesentlig at klubber for oss å satse på lokalidret- med dårligere økonomi også ten her i Bergen, sier hun og får sponsorstøtte. Denne fortsetter: avtalen er mer enn vi kunne drømt om! - Vi vil være aktører og være

Tekst: Erik Madsen erikm@byavisen.net

Alvhild Tofterå Berge i Sparebank 1 i Hordaland er strålende fornøyd med sponsoravtalen banken har med Adeccoligaklubben Løv-Ham.

For fotballhverdagen til den Flytter ikke fra Bergen aldrende høyrebacken er - Jeg signerte for Løv-Ham annerledes nå enn den har fordi familien ikke ville vært helt siden han signerte flytte herfra. I tillegg synes - Det er en stor utfordring å for Viking i 1998. Han ryk- jeg klubben kom opp med et gå til Løv-Ham De satser på ket opp med Hønefoss i fjor spennende tilbud, sier han, og unge spillere, noe jeg liker og fikk tilbud om å bli med legger til: veldig godt. Det blir utfor- klubben opp i Tippeligaen, drende å bli en del av dette men takket nei. - Jeg har alltid ambisjoner arbeidet, sier Bjørn Dahl til om å utvikle meg som spilByavisen. ler. Men jeg har sagt at jeg ikke skal flytte fra Bergen,

så da blir nok resten av karrieren her. Er det en ting jeg har lært i fotball så er det å si, «Du skal aldri si aldri» . Vi får se hvordan det går. Studenten - Nå jobber jeg litt ved siden av fotballen. Olympiatoppen Vest-Norge driver noen skoleprosjekter her i bergensområdet og jeg er med som


NR. 9 – 2010

BYAVISEN - I SKYGGEN AV BR ANN

5

- Jeg har alltid ambisjoner om å utvikle meg som spiller. Men jeg har sagt at jeg ikke skal flytte fra Bergen, så da blir nok resten av karrieren her. Bjørn Dahl, Løv-Ham

mannen

- Har ikke behov for oppmerksomheten Men Arne Sandstø tror likevel at han kommer til å trene et lag i Tippeligaen igjen.

Tekst: Erik Madsen erikm@byavisen.net

Spilleren vil da også få mer oppmerksomhet jo nærmere han er startelleveren,sier han og legger til:

- Jeg har hatt og kommer til å få min tid i Tippeligaen. Det har jeg opplevd og har - Da er det lettere å gi spilikke noe stort behov for den leren den tryggheten man oppmerksomheten som er trenger for å kunne utvikle der, sier en åpenhjertig Arne seg videre. Sandstø til Byavisen. Stortalentet Fredrik Haugen Ny treningshverdag er en av de som har fått prøveLøv-Ham-treneren som kom spille for Brann denne vintefra Notodden i vinter sier ren under treningsoppholdet videre at han ikke savner å på La Manga, mens Matias jobbe med et lag på toppnivå, Møvik allerede har signert men vedgår at treningshver- en låneavtale med løvene ut dagen i Adeccoligaen er gan- sesongen. ske annerledes. - Det er helt naturlig at Brann - Det som var vanlig å gjen- må dyrkes i denne byen. nomføre på dagtid, må nå Dette har Løv-Ham erkjent gjennomføres ettermiddag og helt riktig satset på den og kveld. Dette blir en ny lokale profilen som naturlig utfordring som vi kommer er mangelvare i Brann, forteltil å løse, fastslår han. ler han.

Bjørn Dahl vendte ryggen til Tippeligaen. Han kunne spilt mot Rosenborg og Brann og levd godt av å spille fotball også i 2010. Isteden skal han kjempe en knallhard kamp for å overleve i Adeccoligaen som semiprofesjonell. For familien sin skyld. Foto: Ørjan Nilsson

instruktør på noen av disse, - Det er veldig bra at Løv-Ham Taus om ambisjonene sier han. som klubb klarer å få en så - Med min rutine og erfaring Og Bjørn Dahl vil også kjent og god trener. Jeg tror blir det store forventninger til gjerne tilbake på skolen. det kan være med på å løfte meg, men det blir jo bare en - Planen er at jeg skal begynne laget, sier Dahl. utfordring. Jeg blir bare en å studere etterhvert. Han innrømmer at det nok er av mange som skal dra lashøye forventninger til hans set, forklarer han. Det unge mannskapet til Løv- prestasjoner denne sesongen. Den tidligere HønefossHam har sikret seg rutine på Han ser på det som en ny spilleren vil ikke si noe om både på trenersiden og høyre- utfordring. ambisjonene hans videre. Et siden. Det kan fort bli avgjøTippeliga-comeback vil han rende denne sesongen. ikke snakke om. Men han

utelukker ingenting. - Det er vanskelig å si. Vi får se hvordan det går. Du har jo flere høydepunkter å se tilbake på i karrieren din, blant annet cup og seriemesterskap. Men hva er det største? - Jeg har vært heldig å få oppleve mye på fotballbanen, men det største var å bli seriemester med Brann.

Merker du at forventningene Verdifull erfaring rundt en klubb som Løv- 43-åringen tror sin egen erfaHam er lavere enn det du er ring kan bli viktig når alvoret vant til? snart starter. Han vet hva som kreves for å lykkes. - Det gjør jeg, men de største forventningene er de som - Erfaring er alltid viktig, jo spillerne og trenere har. Det mer jo bedre. Mye av denne er det samme uansett hvor jobben består av å bevisstog hvilket nivå man er på. gjøre spilleren om hva som Når det er mye og store for- er viktig, og hva som må ventninger, er det viktig å prioriteres. Med min erfaring fokusere på det man får gjort vet jeg hva som kreves for å få noe med. Rett fokus uansett, utvikling og det er verdifullt. sier han. Mannen som ledet Odd til Brann-samarbeidet NM-tittel i 2000 mener jobHva motiverte deg til å ta job- ben i Løv-Ham vil bli ganske ben med Løv-Ham? lik de andre stedene han har vært. - Løv-Ham ønsker å ha en lokal profil, utvikle topp- - Jobben blir den samme som spillere både for seg selv og jeg alltid har hatt. Arbeide Brann. Denne klubben har målrettet sammen med spilstartet noe som har vært man- lerne for å utvikle individ og gelvare i bergensfotballen. lag. Utfordringen blir å tilretDet synes jeg er spennende telegge alt rundt laget, slik at og utfordrende. spillerne kan ha fokus på å prestere. For den profilerte Løv-Ham treneren mener det nest øverste nivået i Norge er en god utviklingsarena for unge spillere som ikke får spilletid i eliteserien. - Samarbeidet med Brann når det gjelder utviklingen av talenter er veldig viktig. Brann bør og skal ha den største fotballkompetansen. Sammen med økonomiske muskler, blir samarbeidet med skole og Løv-Ham en utmerket utviklingsarena for unge spillere som vil. Det er utrolig vesentlig for spillere å ha en god og riktig kamparena.


6

B yav i s e n

VINTERTILBUD PÅ MARKISER

÷30%

• • • • • • • • • •

Gratis måltaging Markiser Inne/utvendige persienner Lamellgardiner Plissegardiner Solfilm Rullegardiner Stort utvalg i alle farger God parkering Undersøk våre priser

NR. 9 – 2010

- Vi er slappe, egoistiske og lite opptatt av kvalitet

Du finner oss i Osveien 8 - 5227 Nesttun Skjoldskiftet vis á vis Kiwi 55 13 17 10

Fax 55 13 20 10 www.bergenmarkise.no be-maras@online.no Mand.-fred.9.-16.- lørd. 9.-14.

UØNSKET TATOVERING? Før

Etter

Haukeland Spa & Helseklinikk spesialiserer seg på fjerning av tatoveringer. Som eneste klinikk i Norge tilbyr vi behandling med Lynton Lasers nyeste Q-switched laser! SVÆRT GODE RESULTATER! Behandlingen utføres av sykepleier

Ring oss for en gratis konsultasjon NÅ!

Tlf. 55 20 25 70 www.haukeland-spa.no

SALG Inntil

÷70%

SPESIALBUTIKKEN FOR UTEKLÆR

Solheimsviken Tlf. 55 29 90 20 9-1630 9-19 9-14

SKUMPLAST-SØM - Oppvarming & kjøling - Bedre inneklima med aktiv luftrensing - Lavere strømregning - Gratis og uforpliktende befaring Ta kontakt med din lokale salgsrepresentant.

Tlf.

AUTORISERT TOSHIBA FORHANDLER

800 49 900

Lars Øyvind Veland tlf. 977 74 200 Kristin Solberg tlf. 926 88 662 Nils David Hellesland tlf. 483 17 821

SALMAKEREN I BERGEN

Omtrekking, møbeltapetsering, søm av puter, båtkalesjer, salmakerarbeid, tilskjæring av skumplast m.m. Med over 40 års erfaring BIL OG BÅTINTERIØR yter vi den beste service!

Velg alltid en mester!

Litlåsveien 8, 5132 Nyborg Tlf. 55 18 50 45 www.zorbabilogbåt.no

www.total-service.no

e-avis Les også Byavisen på internett:

byavisen.net/e-avis

Bybloggen Hanne Nabintu Herland - Religionshistoriker, foredragsholder, forfatter og skribent. Aktiv i offentlig debatt med tema religion, etikk, ideologi, integrasjon og islam. - Hun vokste opp på internatskole i Kongo og flyttet til Norge som 19-åring. - Nabintu Herland har kommet med en rekke utspill som har skapt en voldsom debatt i media de siste årene. Bergen er en av verdens vakreste byer. På 1950-tallet da Oslo rev ned mange praktbygg og tradisjonsrike gamle hus og erstattet disse med de mindre skjønne boligblokkene som i dag preger både sentrum og drabantbyer, tviholdt Bergen på sitt kulturhistoriske særpreg. Det kan man være glad for. I dag har Bergen sentrum sterke fellestrekk med spektakulære europeiske byer som København, Amsterdam og Lubeck, handelssentrene som var med på å forme historien.

kvalitet i et middelmådig miljø med elendige sanitære forhold. Når man skal ta seg en kopp kaffe er det ofte med søppel overalt på den dårlig administrerte flyplassen.

Fra 1980-tallet har samfunnet i tiltagende grad utviklet seg fra å være et arbeidsfokusert pliktsamfunn til å bli et byråkratisk rettighets- og stønadssamfunn. Vi slapper godt av. Professor Francis Sejersted har sagt at solidaritetstanken som først preget arbeiderbevegelsen ble svekket i Når man en varm sommermøtet med frihetsrevolusjonen og vekten på dag tar et glass vin foran selvrealisering på 80-tallet. Etter hvert ble Tyskerbryggen og betrakter cruiseskip valgfrihet og rettigheter viktigere enn den og tusenvis av turister fra hele verden som gamle solidaritetstanken. valfarter som opplevelsessultne pilegrimer Det snakkes ikke like høyt om plikter, til fisketorget, Fløybanen hardt arbeid og og andre seververdigforventninger heter, blir man uendelig til god kvalitet. stolt over å bo i Bergen. Nå handler Når man skal ta seg en Nathional Geographic det om krav kopp kaffe er det ofte Society har flere ganger og rettigheter. med søppel overalt på kåret de ville vestlandsDen fjordene som det mest betydelige den dårlig administrerte spektakulære verden har oljevelstanden flyplassen. å by på. Sted nummer en i Norge har Hanne Nabintu Herland blant annet man bare må se før man dør. dryppet ned på borgerne Dessverre er det i form av sprekker i idyllen. Alvorlige spreksykelønnsordninger som gjør at det ker. I kjølvannet av at Norge fant oljen lett å ta seg noen ekstra dager eller på slutten av 1960-tallet, har vi hatt en måneder fri. Man er opptatt av fritid, samfunnsutvikling som riktig nok har gitt kort arbeidstid og lange ferier – det en betydelig velstandsvekst. Vi er blitt et av stikk motsatte av holdningene som verdens rikeste land med all den behagelige preger verdens fremadstormende materielle luksus det fører med seg. Likevel stater. Norge er blitt både dyrt og dårlig, har en annen, og mer betenkelig samfunnsmed lav kvalitet i skole, barnevern og utvikling beveget oss bort fra det gamle eldreomsorg. Vi hviler søvndyssende Arbeiderpartiordtaket: Gjør din plikt, krev godt på oljemilliardene og sakker din rett. Oljemilliardene har gjort oss slappe, foruroligende akterut, men merker ikke konsumorienterte, egoistiske og lite opptatt vår dekadente tilstand. Med en dramatisk av å levere god kvalitet. Det merkes også i synkende oljeproduksjon på norsk Bergen og særpreger blant annet Flesland sokkel, er inntrykket at norsk kultur har flyplass som gjennomsyres av mangel på passert sin storhetstid.


NR. 9 – 2010

B yav i s e n

7

PÆRER Conference Belgia

9

90 pr. kg

PIZZA RISTORANTE/ CASA DI MAMA Mozzarella/Speciale/Trio de Carne 325/330/395 g DR. OETKER Pr. kg fra 63,04

24

90

COCA-COLA 6-pk., 0,5 ltr. COCA_COLA Pr. ltr. 19,97

59

90 + PANT

KJØTTDEIG AV KYLLING 400 g DEN STOLTE HANE Pr. kg. 62,25

24

90

TELYS

75 stk pr. stk. 0,30

BABY WIPES

COCA-COLA

9

49

90

KJØTTDEIG

21

90

4-pk., 1,5 ltr. COCA-COLA Pr. ltr. 8,32

72 stk ALLTID Pr. stk 0,14

Ferskvare GILDE Pr. kg. 66,54

49

750 g

90

90

+ PANT

Besøk også vår gourmetbutikk i Møllendalsbakken

VI HAR ÅPENT OGSÅ SØNDAG! Hjellestad • Korskirken Smiberget • Strønen Ulvedalen • Vedholmen Welhavensgate Nygårdsgaten

Bekkjarvik • Bøvågen • Hope • Korskirken • Hjellestad • Lindvik • Montana • Møllendalsbakken • Nygårdsgaten • Smiberget Strønen (Hop) • Ulvedalen • Varden • Vedholmen • Welhavens gate • Tilbudene gjelder tom. 6. mars • www.bunnpris.no


8

BYAVISEN

NR. 9 – 2010

Dommere og politikk Akkja. Det har oppstått en ganske ubehjelpelig debatt i pressen i disse dager. Synes mye å være frembragt av Høyesterettsavgjørelsen om rederskatt noen uker tilbake. Der var det et knepent flertall for å slå fast at skatten var i strid med Grunnloven. Jojo, slike flertall og mindretall er jo Høyesterett stappfull av. Fra første dag på studiet fikk jeg høre om dette. Men så har noen lure hoder klart å koble dette til politikk, og funnet ut at Høyesterett på et eller annet vis er kraftig influert av Arbeiderpartiet. At partiet har utnevnt sine dommere, og at dette skal være uheldig. Fordi disse dommerne med røde sympatier støtter politikken til AP,

og denne gang var de nesten i flertall. Jeg holder på å grave meg ned. Det blir ikke mindre aktuelt, av at noen politiske spirer ønsker mer politisk kontroll med og debatt rundt hvem som ansettes i retten. Ikke bare Høyesterett, men i domstoler flest. Akkja, sier jeg igjen. For det første må man ta til seg det maktfordelingssystem som norsk rett har bygget hele sin statsforfatning på. Der er domstolene en egen statsmakt. Den er uavhengig av lovgivende og utøvende makt. Det skal ikke være noen slik kontroll med ansettelse av dommere, som skal være underlagt politiske føringer.

Det man rett nok har, er en mekanisme der dommerne ansettes av Kongen i Statsråd. Dette er embetsmenn og kvinner, som ikke skal kunne avsettes. Det er deres ukrenkelighet som sikres gjennom ansettelsen. Meg bekjent er det egne råd som innstiller hvem som skal bli dommere. Dette er garantert faglige vurderinger som ligger til grunn. Jeg må nok si at partiboken i så måte spiller mindre rolle. Det jeg har sett, gir meg ingen indikasjoner i det hele tatt på hvilket parti hver dommer tilhører. Jurister er derimot absurd opptatt av karakterer fra studiet, og gjerne av hva som er god og dårlig praksis i yrkeslivet.

Vegard Austgulen forteller om emner vi håper vil interessere deg. Austgulen har bl.a. praksis som konsulent ved Forbrukerrådet, dommerfullmektig og politijurist.

Jeg har selv sloss om stillinger der desimaler i karakterforskjell spilte en rolle. Men jeg har ikke måttet avsløre hvor min politiske sympati ligger. Kom ikke her og fortell meg at de dommerne jeg har møtt gjennom 17 år i yrket, har blitt valgt ut fra sin partibok. Jeg må si at jeg knapt nok kan ane hvilket parti hver enkelt av dem stemmer på. Da klarer jeg ikke ut fra deres avgjørelser – å avsløre dette. Heller bedre da å studere klesdrakten, målføret eller andre ganske sviktende målenormer. Mislykkede forsøk om jeg skulle prøve meg. Når så jeg sist en rød eller en blå avgjørelse? Har jeg i det hele sett en grønn avgjørelse?

Kryssord

Advokat Vegard Austgulen,

Advokathus1 - Tlf. 55 36 20 90 Sandviksboder 1E - 5035 Bergen. e-post: vegard.austgulen@hotmail.com Forresten er det nærmest fornøyelig å gå i strupen på hele den tanke at dommere skulle være influert av sin politiske sympati, i noen grad. Dette er mennesker. De tenker og de har politiske tanker. Lovverket gir i liten grad når man benytter juridiske

verktøy, plass for politiske svingninger. Et visst spillerom får man i lovanvendelsen, men derfra til å danne seg bilder av at Høyesteretts flertall eller mindretall nærmest er en klan av Arbeiderpartifolk i forkledning. Det er absurd.

Av Hans Arne Haldorsen

25 år!

Kontor og butikklokaler i Kringsjåveien 119

1984-2009

Tlf./vakttlf. 55 34 77 60 - Åpningstider: man-fre. 9-16 e-post: post@laksevaag-ror.no - Hjemmeside: laksevaag-ror.no

Trenger du elektriker?

Hva med en sjekk av ditt elektriske anlegg?

Ring tlf. 55 11 83 00 For avtale Døgnvakt

Alt i elektriske installasjoner Timesbestilling for servicebil

Få bedre tid og orden på hverdagen din i 2010! CityMaid hjelper deg gjerne med husvasken! Vi utfører:

OTERA DELTA AS

Hjemmehjelp?

Godkjent wFast vaskehjelp av kommunen! wEngangsoppdrag Samme pris. wVindusvask Tlf.: 98 29 77 80 wFlyttevask og visningsvask

Få tilbud i dag på tlf: 4000 6330 eller www.citymaid.no OTERA DELTA AS • Nedre Nøttveit 62 Pb. 196 Rådal • 5858 Bergen Tlf. 55 11 83 00 firmapost.vest@otera.no • www.otera-delta.no

Ditt blod redder liv Vi trenger flere blodgivere!

www.blodbussen.no

SPEIL PÅ MÅL

Hurtig levering/montering fra eget sliperi. Kontakt oss i Midtunlia 73, Nesttun. Tlf. 55 28 29 20 fax. 55 28 35 10. www.holeglass.no


NR. 9 – 2010

B yav i s e n

9

VINTERFERIETILBUD Jeanskampanje:

2 par:

400,600,-

4 kg jasminris

De´Longhi oljeovn 2000 Watt, mek. termostat. Varekode: KH770920

3 2 599,FOR

1 par:

Vichy hudpleie

Vårens nyheter! Utvalgte barnebukser

29 -25% 99

Utvidete åpningstider i vinterferien uke 9: Mandag - fredag .... 10-20** Lørdag ....................... 10-18 Søndag ...................... 12-18 *20-21 Voksensvømming **Curling bør forhåndsbestilles, alle hverdager åpent til kl. 22.00

Ukens kupongtilbud på McDonalds Vestkanten

Cheeseburger

, 0 1 Kr.

NB! Klipp ut og ta med kupongen for å kunne benytte deg av tilbudet. Gjelder tom. 06.03.2010

Tilbudene gjelder kun på Vestkanten, tom. lørdag 6. mars. Med forbehold om utsolgt.

www.vestkanten.no


10

Byavisen

Leserbrev

NR. 9 – 2010

Si din mening i Byavisen. Skriv kort, helst ikke mer enn 200 ord, og under fullt navn. Vi forbeholder oss rett til å forkorte. Bruk gjerne e-mail: prod@byavisen.net

Når tryggheten brister

Må kvinnepanelet lystre Lysbakken?

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen, Justiskomiteen

Linda Hofstad Helleland, Stortingsrepresentant, Høyre

Kriminaliteten øker. Vi registrerer stadig at det begås nye kriminelle handlinger. Antall innbrudd og ran øker i omfang og mange føler seg utrygge, til og med i eget hjem. Vi leser om eldre mennesker som har hatt innbrudd og som lurer på om det er trygt å gå inn igjen i egen leilighet eller eget hus. Jeg skjønner denne utryggheten. Det er ubehagelig å vite at noen har vært inne i ditt eget hjem og rotet i dine personlige eiendeler. Jeg forstår også at de som jobber i butikker og på bensinstasjoner føler seg utrygge. Det å bli ranet var noe man leste om i de store avisene. Plutselig skjer det i nærmiljøet, til og med der du selv jobber. Da kommer følelsen av utrygghet. Politiet gjør det de kan ut fra ressursene de har til rådighet. De etterforsker, og de finner ofte de skyldige. Men det er også en kjensgjerning at mange av vinningsforbrytelsene forblir uoppklarte. Sakene henlegges fordi det ikke er mulig å finne gjerningsmannen, eller fordi politiet ikke har ressurser til å etterforske saken. I en del tilfeller mottar den fornærmede en beskjed om henleggelse bare få dager etter at forholdet er anmeldt. Dette er vondt for de som har vært utsatt for en kriminell handling. Da blir det lett å si at politiet ikke gjør jobben sin - noe som nok kan stemme i mange tilfeller. Men spørsmålet man må stille seg er; Hvorfor gjør ikke politiet jobben sin? Kan det ha noe å gjøre med hvor mange politifolk som skal

Jeg håper det beste, men frykter det verste fra Lysbakkens kvinnepanel. Mandatet er høyst uklart, men ministeren selv ønsker seg konkrete forslag til regjeringens likestillingspolitikk. Vil statsråden vrake forslag som ikke handler om kvotering, regulering og detaljstyring? Lysbakken smilte fornøyd da han presenterte kvinnene sine. Han har tro på at dette blir stor suksess. Men hva om debatten tar en uventet vending? Bort fra den kollektive kvinnekampen i statsfeminismens tegn? Mange av disse damene er modige. Så modige at de kan finne på å tale ministeren midt i mot. Tenk om de tar til ordet for å se på kvinner som selvstendige individer og ikke som en ensartet gruppe? Tenk om de vraker gammelt sosialistisk tankegods og tar til ordet for at kvinner skal respekteres for sin verdi som individer? De modige damene kan gjøre det. Dessverre er jeg redd de ikke blir hørt. For den radikale ministeren forventer nok forslag i beste norske likestillingsånd. Og så lenge vi har en minister som dyrker frem den utdaterte kvinnerollen, blir vi kvinner aldri noe annet enn en særegen interessegruppe. Endring krever mer enn lovparagrafer. Det handler om holdninger og respekt, og om hvordan vi behandler og omgås hverandre. Menneskers idealer og vurderinger er langt vanskeligere å påvirke enn lovtekster. Likestillings-ministeren ser ut til å mene at politikerne kan vedta seg bort fra det de ikke liker. Det er ikke annet enn naivt å tro at et regjeringsoppnevnt utvalg kan vedta seg frem til å endre folks holdninger.

etterforske det stadig økende andre og bedre måter å jobbe antall forbrytelser? Kan det på. Og vi trenger absolutt å ha noe å gjøre med man- få et klart bilde av hvor mye glende utstyr og opplæring? politi vi trenger for å opprettKan det rett og slett være at holde ro og orden. ressursene politiet råder over Jeg mener at det haster med ikke står i forhold denne debatten. Det haster til den jobben med å finne gode måter å det forventes løse politiets oppgaver på. at de skal Det haster med å få en strukutføre? tur som kan gi forutsigbare Skal rammer for politiet. politiet Kanskje innbærer disse kunne strukturendringene at noen gjøre den politidistrikter blir slått jobben sammen, eller kanskje lagt samned. Kanskje fører dette til at funenkelte avdelinger i politiet net forsvinner i sin nåværende forform. venter må de også få de ressurser som kreves for å gjøre jobben. I statsbudsjettet for i år ble bevilgningene til politiet ø. Men når man trekker ut lønnskompensasjon og videreføring av tidligere igangsatte tiltak ble det ikke igjen så mye til nye stillinger ute i politidistriktene. I tillegg skal politiet også ha nødvendig utstyr. Dette må tas fra den samme potten og det vil si at det blir mindre igjen til å ansette politifolk for. Den såkalte historiske satsingen på politiet var kanskje ikke så historisk likevel? Når vi også vet at ca 10 prosent av de som utdanner seg til politi aldri går in i etaten, og at mange erfarne politifolk slutter og går inn i sivile stillinger der lønnen er betraktelig høyere, kan det ta lang tid før bemanningen i politiet når et nivå som gjør at de kan utføre den jobben de skal. En ting er sikkert, vi trenger ingen ny politireform. Men vi trenger kanskje en strukturendring. Vi trenger å finne

Men en ting vet jeg med sikkerhet. Lensmannskontorene vi har rundt om i landet sitter med enorm lokalkunnskap. Denne kunnskapen må vi ta vare på og bygge videre på. Når denne kunnskapen blir utvidet med ekspertise innen andre politifaglige områder vil disse kontorene være i stand til å løse de fleste oppgaver som det forventes at politiet skal kunne løse. Et godt, lokalt forankret, politi med gode lokalkunnskaper vil ikke bare være i stand til å oppklare lovbrudd, men de vil også være i bedre stand til å utføre et forebyggende arbeid som kan bidra til at vi får mindre kriminalitet. For meg, og Fremskrittspartiet, er dette like viktig som å slokke de branner som allerede brenner.

La meg ta et eksempel. Ufrivillig d elt id og likelønn er tilbakevendende problemstillinger. Løsningen fra venstresiden er bidrag fra statskassen og flere reguleringer. Kvinner skal fortsatt gjøres avhengig av st at en. Men se hva svenskene har gjort. De har åpnet for konkurranse i omsorgssektoren. Dette Likestillingsminister Audun Lysbakken har ført til økt de kvinner og for det andre lønnsnivå og at flere kan har de annen etnisk opprinvelge bort deltid. De har nelse. De har ingen mulighet fått flere sykepleiere som til å rive av seg merkelappen starter egen virksomhet. De som er klistret på dem. Men tilbyr andre lønnsvilkår. Og for å inkludere minoritetsarbeidstakerne kan stille kvinnene er det viktigere helt andre krav til arbeids- enn noen gang å møte de som giver. Hovedårsaken til at individer. De må gis frihet Vårdförbundet i sin tid gikk til å kunne påvirke sin egen inn for konkurranseutsetting fremtid ut fra hvem de er som i omsorgssektoren var at det menneske, ikke gruppe. ville være positivt for lønns- Jeg venter i spenning på utviklingen og gi økt konkur- hvilke initiativ panelet vil ranse om deres arbeidskraft. fremme. Jeg håper de er Regjeringen mislykkes og fryktløse. Kjære Loveleen står uten virkemidler i like- Brenna og dere andre. Vi lønnssaken. Dette vil kunne kommer ingen vei hvis dere være et kjærkomment inn- skal være politisk korrekt og spill, men vil panelet se på tilfredsstille Lysbakkens iver slike forslag når de vet det etter mer politikk, lovereguvil skuffer statsråden? lering og overstyring. Vi trenger ingen likestillingskamp i Kvinnepanelet må selvsagt 2010. Vi trenger en kamp om se på utfordringene knyttet likeverd. Kampen om liketil minoritetskvinner. Her er verd handler om respekt for norsk debatt preget av at alle enkeltindividet. Den handler skjæres over en kam. Disse om retten til å være seg selv kvinnene blir stigmatisert og om å bli anerkjent for den og gruppeplassert i dobbelt man er, uansett kjønn eller forstand. For det første er bakgrunn. Lykke til!

Behov for ulik politiutdanning Per Sandberg, justispolitisk talsmann FrP Vi har i dag et skrikende behov etter politifolk. Problemet er at det tar tre år å utdanne disse. Derfor har FrP foreslått en modulbasert og differensiert utdanning, slik vi har innenfor en rekke andre yrkesområder.

innen politiet finnes i en rekke land, som Storbritannia, USA og Spania. I USA har blant annet Highway Police et kortere utdanningsløp. Det samme har man i Spania hvor Policia Lokal har en kortere utdanning.

Fortsatt skal den generelle Jeg er overrasket over politiutdanningen være på hvordan vårt forslag er blitt tre år, men vi ønsker å åpne møtt hos politiske motstanfor en modulbasert utdan- dere, fordi samtlige partier ning hvor man kan være har gått inn for et differenkvalifisert til å gjøre enkelte siert utdanningsløp innen oppgaver innen politiet etter en rekke andre yrkeskaett- eller toårig utdanningsløp. tegorier. Blant annet har Man trenger eksempelvis man ulikt utdanningsløp ikke gå et treårig løp dersom innen helse, der leger man overvåke trafikken. studerer i seks år, sykepleiere i tre og helsearSiviløkonomer og revisorer beider blir man etter endt har spisskompetanse som yrkesopplæring. Det er politiet trenger i etterfors- samme prinsippet vi ser kning. Disse kan også ta en for oss innen politiet. I kortere utdanning og deretter dag er det begrenset hva komme inn å styrke etaten, en hjelpepleier kan gjøre fordi disse skal jobbe med sammenlignet med sykekonkrete oppgaver og ikke pleiere og leger. Slik vil det generelt politiarbeid. også være i politiet. Et differensiert utdanningsløp

Har man kun gått ett- eller to år på politiutdanningen, betyr det også at arbeidsområdene man kan jobbe med begrenses. Vi har ingen intensjon om å sende politi uten nødvendig kompetanse ut i gatene. Vårt mål er å sørge for nok og riktige politiressurser, med spisset kompetanse til de oppgaver man har med et gradert politi. Intet politi har så mange arbeidsoppgaver som det norske: Alt fra regnskap, transport, arrestforvaring, kontroll, etterforskning og patruljering. Dette er det man kaller generalistpolitiet, noe FrP mener ikke vil være riktig i forhold til kriminalitetsutviklingen fremover. At man er uenig i dette, er en ærlig sak, men profesjonskamp har vi dessverre ikke råd til i fremtidens kriminalitetsbekjempelse.


NR. 9 – 2010

B YAV I S E N

11

www.dkb.no

opptil

30%

raBatt

Nå er det kaMpaNjeuker hos drøMMekjøkkeNet Med opptil 30% raBatt stikk innom Møllendalsveien 1 hvis du vil høre mer!

HVERDAGSGLEDE FRA Møllendalsveien 1 – BALLINGSLÖV 5009 Bergen

Drømmekjøkkenet Bergen AS


12

BYAVISEN

NR. 9 – 2010

”Det er slutt” Feigt og smålig, sier du? Flere gjør det ihvertfall. Dumper kjæresten på SMS. Tekst: Ørjan Nilsson orjan@byavisen.net

med at forhold blant yngre ofte ikke har rukket å bli fullt så seriøse:

Omtrent 100.000 nordmenn opplever den brutale avskjedigelsen på SMS, ifølge en undersøkelse utført InFact AS og Respons Analyse. - Omtrent én av ti under 30 år har valgt å dumpe partneren sin på SMS. Det er rask og brutal utvei fra et haltende forhold. Men hvor mange som bryter et ekteskap med tekstmelding, vet jeg sannelig ikke, sier markedsdirektør i mobilselskapet Chess, Jarle Alvær. Han forteller videre at det i hovedsak er yngre mennesker som bruker mobil og tekstmelding for å gjøre det slutt med partneren. Alvær mener grunnen blant annet kan ha å gjøre

Anmeldte dødsfall i perioden 22.02.2010 - 26.02.2010 Dødsdato

Navn

Fødselsdato

24.12.2009 19.02.2010 21.02.2010 16.02.2010 20.02.2010 18.02.2010 23.02.2010 20.02.2010 25.01.2010 22.02.2010 18.02.2010 19.02.2010 17.02.2010 23.02.2010 16.02.2010 22.02.2010 12.02.2010 23.02.2010 18.02.2010 20.02.2010 21.02.2010

Olsen, Bertha Bergjord, Lars Bjørge, Thorolf Borge, Borgny Bøthun, Geirmund Cutic, Sevala Engelsen, Jan Obert Erdal, Margit Espedal, Magne Fjeldstad, Audun Bjarne Flo, Halstein Ravn Gjertsen, Kristoffer Grindheim, Margrethe Hauge, Ottar Monrad Henriksen, Henny Lorentze Henriksen, Peder Bendik Hoem, Frank August Horpedal, Margit Signora Hovlandsvåg, Peder Høisæther, Otto Johan Joensen, Kim

17.03.1927 12.12.1922 12.08.1920 27.04.1926 11.11.1936 17.04.1928 12.10.1930 28.04.1915 23.09.1942 20.02.1947 09.08.1917 04.09.1930 16.02.1957 03.05.1944 04.05.1919 20.05.1928 15.04.1949 08.12.1922 27.08.1909 28.10.1924 07.08.1984

Dødsdato

Navn

Fødselsdato

23.02.2010 17.02.2010 22.02.2010 21.01.2010 11.02.2010 20.02.2010 20.02.2010 17.02.2010 09.02.2010 23.02.2010 15.02.2010 16.02.2010 15.02.2010 21.02.2010 23.02.2010 23.02.2010 20.02.2010 21.02.2010 18.02.2010 20.02.2010 21.02.2010 14.02.2010 17.02.2010 20.02.2010

Kjørsvik, Tor Ludvik Knudtzon, Olga Kvamme, Olav Ingvald Kålås, Alf Johan Lund, Erna Olufine Mathiassen, Jannet Vivian Nielsen, Thorvald Johan Njaastad, Edvard Olsen, Alf Pedersen, Ruth Prestegård, Mary Helene Riple, Øivind Savland, Steinar Johan Schmidt, Gunnar Henry Sivertsen, Solveig Elisabeth Skjeldal, Erling Steen, Elsa Storetvedt, Peder Vilhelm Thorgrimsen, Valborg Thyholdt, Esther Sofie Toftevåg, Malvin Bjarne Tveit, Terje Edvin Ulvøen, Solveig Økland, Ragnhild

10.03.1943 23.11.1920 12.12.1921 13.04.1953 29.09.1912 25.08.1919 27.04.1938 28.04.1931 04.02.1922 16.01.1927 21.02.1917 03.11.1972 04.05.1940 21.08.1924 28.12.1919 08.08.1919 07.03.1916 12.08.1912 22.03.1911 30.05.1923 25.11.1929 08.08.1946 09.07.1922 20.09.1935

- Unge, aktive mobilbrukere er også vant med å gi beskjed til hverandre om alt mulig via tekstmelding, og at det derfor ikke er så rart mange har falt for fristelsen å bruke SMS for å gjøre det slutt. Det blir en rask og effektiv vei ut av et kjærlighetsforhold. Flere pinligheter åpenbarer seg i undersøkelsen som mobilselskapet har gjort. Én av tre mellom 15 og 24 år har sendt snuskete MMSer som har havnet hos feil mottaker. - Veldig mange mennesker er opptatt av å vise seg frem og bruker mer enn gjerne mobilen til flørting. Særlig de under 25 år, hvor overvekten ligger, bruker mobilen til hva enn det måtte være.

Gravferd slik pårørende ønsker det. Verdighet - Omtanke Lavere priser Natlandsveien 8

DØGNVAKT 55 20 23 00

119 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid. • Gratis samtale i hjemmet • Alle prisklasser - forhåndspris

• Egen blomsteravdeling • Gravmonumenter

Dreggsallm, 5003 Bergen, e-post: post@koba.no

Telefon: 55 300 800 www.koba.no

Ditt blod redder liv Vi trenger flere blodgivere!

www.blodbussen.no


NR. 9 – 2010

B YAV I S E N

studio

13

HARD TRENING - GOD HELSE!

TREN MED OSS

NORDISK INSTITUTT FOR FYSIO-PILATES

I Studio Pilates kan vi tilby:

FINN TRENINGSTIDER PÅ: www.bergen-vest-taekwondo.org

• Trening i små grupper • God individuell oppfølging • Høyt kvalifiserte instruktører; Fysioterapeuter med FysioPilates sertifisering

www.friskissvettis.no/bergen tlf: 55 18 33 57 g

tan

ts ek

MMA/SHOOTFIGHTING

v

• Svangerskap -og barseltrening Ring 55 20 33 60

www.studiopilates.no

D

a

g tr o s e n n gladere d a g er

BERGEN VEST TAEKWONDO Loddefjord og Fyllingsdalen

R

M

PS

PORT

TE

WWW.BUSHIDO.NO

KA

Møllendalsveien 61a. post@studiopilates.no

SEN

ing

NYE DANSEKURS BEGYNNER UKE 11 NYHET!

Kursstart uke 6

www.hildemors.no

Vi tilbyr kurs i:

Stepp, Barnedans, Klassisk Ballett , Jazzdans, Steetjazz og Streetfunk, Hiphop, House, Locking. Vi har kurs i alle aldre og nivå. Studio 1: Studio 2: Jonstadv. 6 Fyllingsdalen Ullsmågveien 7 Midtun www.stepindansestudio.no Tlf 55 98 14 66 /922 85 574 FIGURFORMING • KOSTHOLD • MENTAL RELAKSJON

Endelig ZUMBA fitness treningsdans i Bergen MELD DEG PÅ NÅ! Alle som tegner årsabonnement får GAVEKORT verdi kr.400,valgfritt Lerøy helseklinikk.

HYPOXI TRENING Nå kun kr. 3300,12 ganger

VIBRASJONSTRENING kr. 500,Dansekurs Fra pr. kurs

pr. mnd

kr. 950,-

MELD DEG PÅ NÅ (www.stegdans.com) Nygårdsgt. 89 - Tlf. 55 69 88 60 www.stegdans.com - www.stegdans.no - steg@ventelo.net

PILATESTRENING TRENING FOR KROPP OG SJEL •Bli sterkere, mykere, få en bedre kroppsholdning og masse energi.

Garantert resultat om 3 måneder!

•Effektiv, skånsom og trygg trening.

- bare for kvinner - små grupper - høyt utdannede trenere med lang erfaring - kroppsmåling og databehandling av resultatene - fleksibel treningstid - gratis prøvetime - modellskole, oppstart hver måned

•God oppfølging av høyt utdannede instruktører.

Kløverhuset 4. etg. 55 23 45 00

shapingIS@live.no

•Trening for alle, på alle nivåer. •Individuelt tilpassede programmer.

Swing - Bugg - Salsa

For mer informasjon/timebestilling ring: 55 32 04 76 Nygårdsgt. 4 www.pilates.no

BOXING - JIU JITSU - KALI SIKARAN Uke JITSU 10 - uke/helgekurs KARATE - KICKBOXING - MMA * Godt miljø * God og variert trening * Ingen krav til forkunnskaper * Dyktige trenere * Gratis prøvetime www.danseskolen.com * Gratis innmelding i hele mars * Mer enn 20 treningstimer hver uke * Tren så mye du vil til en fast pris hver måned

Tlf. 55 19 17 20

ETABLERT i 1995

BT/BYAVISEN

Nordneshallen v/ Akvariet (Tidemandsgate 11) Tlf. 950 36 724 / trenKampsport.no


14

Byavisen

NR. 9 – 2010

- Det er grusomt å ikke vit De unge rusmisbrukerne i Bergen fengsel får støtte og hjelp når de soner straffen sin, men framtiden er usikker.


NR. 9 – 2010

BYAVISEN

Tekst / Foto: Isabelle Ringstad Isabelle@byavisen.net

verst er å ikke vite hva som skjer videre, om man kommer til å sitte inn i to år eller Per Sigurd Våge er region- komme ut. direktør i kriminalomsorgen og forteller om hvilke - Det er veldig usikkert hva utfordringer sammfunnet som skjer framover. Jeg har står framfor, når det gjelder rettsak i mars og vet ikke om rus og fengsling. jeg fortsatt skal være her eller om jeg skal i rehabilitering. - Vi ser at det går dårlig med Jeg har ikke noe jobb eller unge rusmisbrukerne når noe annet planlagt å komme de blir løslatt fra fengselet. ut til. Det er helt grusomt å Vi har ikke myndighet til ikke vite hva som skal skje. å jobbe dem lengre og derfor må andre etater overta En annen av de insatte vi med sitt ansvar, sier han til snakker med er en 19 år Byavisen. gammel gutt som sitter inne for føste gang. Våge sier videre at kriminalomsorgen jobber med NAV - Det er helt greit å være her og helseinstanser, men at inne på ungdomsboenheten. det ofte er lange ventetider Vi går på skole på dagtid, får på bolig og vanskeligheter trene og gå på turer. Det er med å få seg jobb som venter bedre enn å være 24 timer de unge på utsiden. på en celle og være ute i luftegården i en av dem. - Når de innsatte er i fengsel er Oppholdet her har gitt meg de ofte mer motivert, tilgjen- et spark bak. Nå må jeg sitte gelig og rusfri. Dette utnyttes her et par år, så det vil også ved å lage ansvarsgrupper og være bra for rusmisbruket, etablere et samarbeid med sier han til Byavisen. hjelpeetatene. Når personen løslates stopper vår myn- Gjengangere dighet og andre etater kan Ole Kristian Holmedal er en fortesette arbeidet rundt den av fengselbetjentene som er enkelte. Vi prøver å gjøre det med i teamet rundt ungdombeste ut av det mens de sitter mene. Han forteller at det i i fengselet. noen tilfeller går bra, hvis det er godt nok tilrettelagt Vanskelige problemer opplegg når de kommer ut Byavisen besøker ungdoms- igjen. boenheten avdeling A-Vest i Bergen fengsel. Her soner - Vi ser at det er en del som seks ungdommer som er kommer inn igjen flere ganopptil 23 år. Ungdommene ger. Men det som er postivit er uenige om hva som er med denne boenheten er at den rette behandlingen det er lettere å jobbe med en for dem når det gjelder å yngre gruppe, spesielt når de komme seg ut av rusen og et er avskjermet fra de andre liv med kriminalitet. En av innsatte ved fengselet. Men ungdommene er 22 år og har hvis de kun soner en dom på slitt med rusproblemer i flere for eksempel tre måneder, er år, men er i fengsel for første det vanskelig å tilrettelegge gang, for innbrudd. Han har et godt nok opplegg når de tjent penger på å selge stoff kommer ut. Det er opptil to års ventetid på bolig og de må skaffe seg jobb eller skoleplass og evnt uelt behandlingstilbud. Dette er ting som er vanskelig å få til, forteller han til Byavisen.

te hva som skal skje

og tjente rundt 2000 kroner Trenger behandling dagen på det. Ifølge leder for Narkotika- Det var veldig lettjente pen- program med domstolskonger. Men jeg ble desperat troll (ND), Ingunn Seim, etter mer og brøt meg inn i er det gjort noe forskning en bygning. Så ble jeg tatt på hva som fungerer best like etterpå og nå har jeg av behandling og soning i vært her i rundt tre uker, for- fengsel, foreløpig uten en teller 22 åringen. konklusjon. Han sier videre at det som er - Dette prosjektet er fremdeles

15

under utprøving og foreløpig er det kun et tilbud til kriminelle rusavhengige i Oslo og Bergen. Dette er en straffegjennomføring som stiller store krav til den domfelte i form av oppmøter, ruskontroll, innhold, ikke begå ny kriminalitet og så videre. En forutsetning for å kunne få dom på ND, er at man har en tilfredsstillende bolig i Bergen kommune. Den domfelte har anledning til å være med å påvirke innholdet i sitt eget program. Gjennomføringstiden i ND er om lag to år, forteller hun til Byavisen. ND har eksistert siden 2006 og gir rusmiddelmisbrukere som er dømt for narkotikarelatert kriminalitet et alternativ til soning i fengsel. Prosjektet varer ut 2010 og det vil i løpet av året bli avgjort om dette er et tilbud som skal bli videreført og eventuelt utvidet til andre steder enn Oslo og Bergen. Ungdommer som sliter Utekontakten i Bergen har mye med ungdom i rusmiljøer å gjøre. Det prøver å finne alternativer til et liv med rus og kriminalitet og jobber tett med ungdommene i belastede miljøer. Leder for Utekontakten, Else Kristin Utne Berg, forteller at de har sett en økning i rusproblemer hos unge de siste årene. - Ungdommene vi jobber med er gjennomsnittlig 16-25 år. Mange bor i barnevernsinstitusjoner, og noen har vært i fengsel. Vi er tett på med oppfølging til de som trenger og ønsker det, men vi ser at det ikke alltid er nok. Det har desverre økt med tunge rusmisbrukere i en yngre alder. Utne Berg forteller videre at det er ikke alltid godt nok tilrettelagt for ungdom som sliter, når de kommer ut fra fengselet. - Det er ikke alltid lagt gode nok planer for livet etter et fengselsopphold og da kan det lett bli slik at de kommer ut til en situasjon hvor jobb og bolig mangler, og det kan være lett å bli fristet til å begynne å ruse seg igjen. Dette er et fokus vi blant annet har i DUE-tiltaket; å sikre en tett og god oppfølging blant annet i overgangen mellom fengsel og frihet.


16

BYAVISEN - SPORT

Helene Nordgreen i aksjon på tennisbanen i Alabama.

NR. 9 – 2010

(Foto: Privat)

Bergensk tennistalent i USA Helene Nordgreen (20) ble bergens første Norgesmester i tennis. Så la hun opp. Nå er tennistalentet i USA og trener 15 timer i uken for å bli enda bedre.

idretten i USA er positivt for hennes fremtidige karriere.

- Det er veldig kjekt å spille tennis her. Mange flere kjenner til idretten, og interessen er mye større. Da er det flere Tekst: Erik Madsen ved Montevallo-universitetet i som følger med på det jeg erikm@byavisen.net Alabama og planlegger å full- driver med, sier hun og legføre bachelorgraden der, før ger til: hun setter kursen tilbake til Bergen for å ta mastergrad. - Jeg har utviklet meg mye, - Det blir ikke tid til mye annet spesielt taktisk, og det er også enn tennis. Nå trener jeg vel- - Det blir nok mastergrad i større fokus på nettspill. Jeg dig mye. Det blir vel omtrent Norge etter at jeg er ferdig her, slår mye bedre enn før. Jeg 15 timer uken med tennis. Jeg men det er fremdeles to år til. ønsker å bli så god som jeg får heldigvis idrettsstipend så kan bli, og utvikle meg som jeg klarer meg uten å måtte Har blitt bedre spiller og som person. jobbe ved siden av, sier hun Den unge bergensjenten til Byavisen. mener selv hun har utviklet Nordgreen ga seg egentseg siden hun forlot Norge, lig med tennis like etter at WebastoNordgreen halvside:Layout 1 08.12.09 21.02 Side 1 Helene studerer og tror større kjennskap til hun ble Norgesmester, men

savnet ble for stort. Seks - Treningsmulighetene er måneder seinere kom lysten mye bedre her nede. Vi har tilbake og hun satte kursen seks baner, noe jeg synes er mot Alabama. supert, og i løpet av året skal vi få fire baner til. Jeg har - Jeg la vel skoene på hyllen i aldri opplevd at det har vært et halvt år rett etter at jeg vant opptatt, så jeg kan alltid spille NM, men så begynte jeg igjen når jeg vil. Det er ikke tilfelle fordi jeg savnet det for mye. hjemme. I tillegg har univerDa jeg begynte å studere var sitetet et bra treningsstudio og det en stund siden jeg hadde et basseng, skryter hun. trent så mye som jeg gjør nå, så det var en stor overgang, Vil forbedre seg forteller Nordgreen. - I fjor spilte vi nesten bare lagkamper, kanskje bare en For fasilitetene er mye bedre eller to individuelle turnei USA og den unge bergens- ringer i løpet av året. Når vi jenten roser treningsmulig- spiller mot andre universitehetene på Universitetet. Nå ter, spiller vi både singler og kan hun spille akkurat når doubler, noe jeg synes er bra. hun vil Forrige sesong vant jeg ni singelkamper og tapte ti. Jeg

håper å forbedre meg denne sesongen, sier hun. Nordgreen synes tilbudet fra Montevallo Universitetet er meget gunstig for unge utøvere som ønsker å satse. - De fleste amerikanske universiteter tilbyr idrettsprogrammer i mange forskjellige idretter, blant annet i tennis. Det er jo veldig bra, siden tilbudet hjemme i Norge ikke strekker til om man vil satse skikkelig, sier hun.


NR. 9 – 2010

B yav i s e n

Go’e tilbud rett og Sletten!!

17

Knallgode tilbud fra Søndre Bydels Eldste Fargehandel,over 50 års bransjeerfaring!!

Lady vegg

Lady Classic 15/40

10 ltr.

3 ltr.

249.-

349.-

.

Løpere/ Ryer

.

Lady tak

Fra

3 ltr.

189.-

99.Jordan Piasavakost m/skaft

.

.

GJELDER T.O.M. 10. MARS ELLER SÅ LANGT LAGERET REKKER

Kun

145.-

Sletten Senter tlf. 55 28 23 10 - faks: 55 28 23 14 www.sletten-fargehandel.no

ÅPNINGSTIDER: HVERDAGER 9-20, LØRDAG 9-18

.

STØVSUGERPOSER-NØKKELFILING-MATTER-KJØKKENARTIKLER-JERNVARE


18

ByavisEN

Konsert:

På plakaten Scene Tirsdag 2. mars: Det Akademiske Kvarter: Relativt lykkelig - SV-fakultetets revy. Premiere. Spilles frem til 6. mars. DNS Store Scene: En sporvogn til begjær. Spilles frem til 6. mars. Onsdag 3. mars: Ole Bull Scene: Marit Voldsæter: Drit i å danse! Spilles frem til 27. mars. DNS Store Scene: En sporvogn til begjær. Spilles frem til 6. mars. Det Akademisek Kvarter: Relativt lykkelig - SV-fakultetets revy. Spilles frem til 6. mars. Torsdag 4. mars: Ole Bull Scene: Marit Voldsæter: Drit i å danse! Spilles frem til 27. mars. Det Akademisek Kvarter: Relativt lykkelig - SV-fakultetets revy. Spilles frem til 6. mars. DNS Store Scene: En sporvogn til begjær. Spilles frem til 6. mars. Aulaen NHH: UKEN Ukerevyen Amatør. Urpremiere. Spilles frem til 20. mars. Fredag 5. mars: Ole Bull Scene: Marit Voldsæter: Drit i å danse! Spilles frem til 27. mars. DNS Store Scene: En sporvogn til begjær. Spilles frem til 6. mars. Rick´s Teater: Klypa. Spilles frem til 6. mars. Studio Bergen: BIT Teatergarasjen - Ricky

and Ronny and Hundred Stars - A Sado Country Opera. ØMaisonDahlBonnema / Needcompany (Belgia). Spilles 5. og 6. mars. Det Akademisek Kvarter: Relativt lykkelig - SV-fakultetets revy. Spilles frem til 6. mars. Aulaen, NHH: UKEN: Jubileumsrevy. Klokken 18.00. Rick´s Visekjelleren: Stand Up Bergen: Linda Mahala Matiassen. Konferansier: André Ulveseter. Klokken 21.00. Lørdag 6. mars: Studio Bergen: BIT Teatergarasjen - Ricky and Ronny and Hundred Stars - A Sado Country Opera. ØMaisonDahlBonnema / Needcompany (Belgia). Ole Bull Scene: Marit Voldsæter: Drit i å danse! Spilles frem til 27. mars. Rick´s Teater: Klypa. Spilles frem til 6. mars. DNS Store Scene: En sporvogn til begjær. Spilles frem til 6. mars. Aulaen NHH: UKEN Ukerevyen Amatør. Spilles frem til 20. mars. Det Akademisek Kvarter: Relativt lykkelig SV-fakultetets revy.

NR. 9 – 2010

Tirsdag 2. mars: Café Opera: Akustisk åpen mic-arrangement for musikere med eksponeringsbehov. Klokken 22.30.

Gaper over Bergen Har du ikke oppdaget den vindskeive svenske vispopkungen Stefan Sundström ennå? Da er det på høy tid. Mannen som slo igjennom med Apache på 80-tallet har gitt ut kritikerroste solalbum i mer enn 15 år. Hans siste album Ingenting har hänt fikk blant annet femmere både i Dagbladet og VG. Den svenske avisen Expressen skrev følgende i sin oppsummering av albumet: “Det är den här skivan Winnerbäck försökte göra senast och som Kent nångång borde göra”. Oversettelse overflødig. Byavisen intervjuet svensken i starten av januar og han svarte følgende på hvordan han forbereder seg til turné nå i 2010 - Nei, jeg øver ikke så mye kan du si. Jeg er jo alene med gitaren min og det er jo jeg som har skrevet låtene så ingen kan si at jeg spiller feil og sånne ting. Men jeg trener en god del, går turer slikt. Torsdag 4. mars spiller svensken på Sardinen USF.

Søndag 7. mars: Aulaen NHH: UKEN Ukerevyen Amatør. Spilles frem til 20. mars. Mandag 8. mars: Ingen forestillinger. (Pressefoto)

Konserter Tirsdag 2. mars: Café Opera: Akustisk åpen mic-arrangement for musikere med eksponeringsbehov. Klokken 22.30.

DeLillos. Klokken 23.00. Hulen: Zeromancer. Klokken 22.30. Sardinen USF: Bergen Jazzforum: Nik Bärtch Ronin. Klokken 22.00.

Onsdag 3. mars: Grieghallen: The Australian Pink Floyd Show - Big Pink Greatest Hits. Klokken 20.00.

Lørdag 6. mars: Aulaen, NHH: UKEN: Superfamily. Klokken 23.00. Inside: Orpheus og Luguber. Klokken 22.00. Garage: Thee Long Johns+ DJ Nønny og Skært. Klokken 23.00. Logen Teater: Vidar Johnsen & Peter Nordberg. Klokken 21.00.

Torsdag 4. mars: Madam Felle: List, Akustisk vår. Klokken 22.00. Hulen: Blood Cargo. Klokken 22.00. Garage: Grand Island. Klokken 23.00. Sardinen USF: Bergen Jazzforum: Stefan Sundstrøm. Support: Æ. Klokken 22.00. Fredag 5. mars: Aulaen NHH: UKEN:

Søndag 7. mars: Ingen konserter. Mandag 8. mars: NHH, Campus: UKEN: Casiokids. Klokken 21.00.

ag

sd hver tir

Byavisen

Visuelle Danielsen Kunstneren Hilde Angel Danielsen stiller ut sitt konsept Transparent tegl i Bergen for første gang - i S12. Hun har høstet stor anerkjennelse og interesse nasjonalt og internasjonalt for sine idéer med perforerte skulpturelle teglvegger og installasjoner. Transparent tegl utfordrer den konvensjonelle ideen om hva tegl/ leire er og hva den kan brukes til. Deler av konseptet er tidligere vist ved and Architecture, Dutch blant annetekwc/Ceramic Design Week i Eindhoven,

Nederland 2009 og Code09, København, Danmark 2009.

Utstillingen åpnet 19. februar og står frem til 21. mars.

Annet Tirsdag 2. mars: Garage Wineyard (non-live). Hver tirsdag klokken 22.30. Onsdag 3. mars: Victoria Café og Pub. Victoria Pub Quiz på onsdager. Klokken 20.00.

Torsdag 4. mars: Rick´s: QuizNight med Anthony Hill hver torsdag klokken 20.30. Fredag 5. mars: Tårnsalen - Lysverket: Bjarne Melgaard «Jealous». Maleri. Til 11.

april. Åpent ti-sø 11-17. Lørdag 6. mars: NHH - UKEN: Vinseminar på Campus. Klokken 22.00. Søndag 7. mars: Filmklubb på Cinemateket USF: «Det brenner i natt». Arne

Skouen, Norge 1955. Klokken 21.00. Mandag 8. mars: Café Opera: Quiz. Spørsmål om alt mellom himmel og jord. Mandager klokken 21.00.


NR. 9 – 2010

B yav i s e n

19

GJØR ET FANTASTISK VINTERKUPP NYE Kia Cee’d MED EUROPAS BESTE NYBILGARANTI Nå kan du gjøre et fantastisk vinterkupp på den nye oppgraderte Kia cee’d. Bedre utstyrt, og Eco Dynamics med Stop’n’Go som gir lavere forbruk. Kia cee’d er blant klassens tryggeste med 5-stjerner i EuroNcap, og cee’d_SW har et av klassens største bagasjerom på hele 534 liter. Sammen med Europas beste nybilgaranti skal du lete lenge etter et bedre kjøp.

KIA pro_cee’d 3-dørs

fra 179.900,-

KIA cee’d_sw

fra 199.900,-

KIA cee’d 5-dørs

fra 189.900,-

STOR VINTERPAKKE!

• Vinterhjul på alu.felger • Takstativ • Bagasjeromsmatte • Motorvarmer Kjøp ny Kia cee’d før 19. mars og spar 19.300,– på stor vinterpakke. Veil. 22.290,-

NÅ KUN

2.990,-

Daihatsu Terios 4x4, fra kun 284.900,Nye Daihatsu Terios er her! Terios er akkurat hva du drømmer om, en fullverdig 4x4 med god bakkeklaring i et kompakt design. Terios passer like godt langs tøffe norske vinterveier, som i storbyens smale gater. Utstyrsspekkede Terios 1,5 SX* har følgende standardutstyr: • Firehjulstrekk • VSC antiskrens • Aut. klimaanlegg • El. vinduer og speil •Takrails • Privacy glass

MADE IN JAPAN

• ABS bremser • Radio/CD spiller • Kjørecomputer • Sentrallås • Alu.felger • Skinntrukket ratt

Automatgir til 1,5 sx kun 5.000,-

Velkommen til prøvekjøring på Kokstad! Frakt og leveringsomkostninger kr. 6.900,-, samt årsavgift, tilkommer. Forbehold om avvik i annonsen. cee’d: CO²-utslipp fra 115 g/km, forbruk fra 0,45 l/mil blandet kjøring. Terios: CO2 utslipp fra 173 g/km, forbruk fra 0,74 l/mil.

Kia og Daihatsu Bergen Et selskap i Bertel O. Steen konsernet www.kiabergen.no - Kokstadveien 54 - 5257 Kokstad - tlf. 55 11 99 00 Åpningstider: Mandag-onsdag 09.30-17.00. Torsdag 09.30-19.00. Fredag 09.30-16.00. Lørdag 10.00-14.00


20

B yav i s e n

NR. 9 – 2010

Tormod Haugland vet ennå ikke hvordan hans nye bok skal slutte. Det bør han snart finne ut, neste måned skal den nemlig ut.

Tormod Haugland er ikke klar med sin tolvte utgivelse på Oktober helt ennå, men skal være det snart. (Foto: Egil Haraldsen)

Snart ferdig Tekst: Ørjan Nilsson orjan@byavisen.net

Romberg. Kvinner og kriminalitet er tittelen på

romanen han sitter og skri- - Romanen handler om en ver på. Byavisen forstyrrer mann som lever av å holde Haugland i innspurten og foredrag for sin bror. Broren lurer på hva hans ellevte skriver foredrag, og har opputgivelse handler om. arbeidet seg et navn som en

MARSTILBUD Elsa Hjeronymus

ANSIKTSBEHANDLING

Kr. 675.- Ord. 825,Vi gir 10% studentrabatt. Få også kundekort med bonusordninger

Vestre Torggt.6 Tlf: 55 96 38 00 www.duh.no

etterspurt foredragsholder. For å kunne holde oppe en høy aktivitet, får han broren sin til å holde foredrag for han, og det er denne broren som er hovedfortelleren i romanen. Romanen begynner ved ankomst Bergen, år 2024, der brødrene møtes for å holde hvert sitt foredrag, og der de blir involvert i oppklaringen av et mord på en fjern slektning av dem, tre år tidligere. Dette blir et nytt oppdrag, der de skal følge en etterforskning av en sak som både virker spennende og diffus. Romanen flytter seg fra et urbant Bergen til et modernisert Nordhordland, der konene til de to brødrene arbeider for organisasjonen Frie Kvinner. Denne organisasjonen arbeider blant annet for å skape flere arbeidsplasser for kvinner, der de har bygd opp gården de to brødrene vokste opp på, til et gårdsbruk med flere spesialiserte produksjoner. Under arbeidet med å klargjøre hvordan slektningen Romberg døde, kommer det fram at båndene går på kryss og tvers, og at ingen er likegyldige til resultatet. Fremtidsroman Det er 16 år siden Haugland debuterte med romanen Under som handler om Torgeir som får seg jobb på en gård på Vestlandet. I Romberg. Kvinner og kriminalitet sirkler

forfatteren og foreleseren på Skrivekunstakademiet inn hjemstedene sine. - Jeg har her for første gang skrevet konkret om Bergen og Nordhordland, som altså er mine hjemsteder. Det gjør at jeg får mye gratis, jeg kjenner området jeg skriver om bedre enn andre steder. Men samtidig gjør det ikke skrivingen enklere, en kan fort komme dit at man mister distanse til det man skriver. For å løse dette har jeg lagt handlingen frem i tid, da kunne jeg endre mye av kommunikasjonssystemene og byggverkene, slik at Knarvik plutselig var en stor by i Nordhordland, med moderne jernbane og så videre. Slik sett blir dette langt fra en typisk vestlandsk krim, men at den har noe vestlandsk over seg skal jeg likevel ikke si imot, sier Haugland. Han forteller hvordan han jobber i dag kontra da han debuterte i 1994. - I prinsippet arbeider jeg på samme måte,der jeg begynner før idéen er klar. Jeg liker å skrive som i blinde, for så å se hva som dukker opp og lager retning. Den største forskjellen er nok det at jeg i dag legger inn mange flere referanser til byer, gater, steder, bygninger og bøker som gjør at skrivingen stiller høyere krav til nøyaktighet og der fiksjonen ikke er like fri. Straks man nevner ting fra virkeligheten så setter teksten

Vi søker medmennesker! Kunne du tenke deg å bli kjent med et menneske som gir deg et annet perspektiv på livet og hverdagen? Bergen Røde Kors har nå behov for et stort antall nye flyktningeguider. Som guide er oppgaven din å fungere som et bindeledd mellom flyktningen og det norske samfunnet og den norske kulturen. Gjennom å være guide får du igjen like mye som du gir – minst. Ta kontakt med oss for mer informasjon – det er noen som trenger nettopp deg! Telefon 55 33 01 40 E-post: bergen@redcross.no Nettsider: www.rodekors.no/bergen

høyere krav til måten den blir framstilt, både det etiske og det faktiske får da større oppmerksomhet. Jeg jobber mye klarere opp imot andre tekster, og leser mer og skriver om. Det er mer arbeid å skrive en roman nå, og jeg er heller ikke ferdig med denne. Jeg vet ennå ikke hvordan det skal gå. Tungvint måte å jobbe på Er det en lett eller utfordrende bok å skrive i forhold til den opprinnelige idéen du hadde? - Når jeg begynner å skrive har jeg som regel en svært uklar idé. Jeg merker at jeg ofte kan henge meg opp i noe ved det jeg skriver, og så skjønner jeg at det opphenget er en idé, og at jeg må ta det vekk. Idéer er ofte noe jeg prøver å unngå, men så er det jo ting som peker seg ut etterhvert som romanen bygger seg opp. Det som får stå er da gjerne ting som ikke låser handlingen fast, ting som gjør at stoffet kan holde på en viss subtilitet og flertydighet. Det som har gjort denne boken vanskelig å skrive er at jeg har endret svært mye mange ganger. En tungvint måte å jobbe på, men det er kanskje litt av prisen for å skrive slik jeg gjør Haugland var leder for Skrivekunstakademiet i ti år frem til 1998 og er nå skrivelærer på samme sted. - Jeg tror det har vært med på å holde skrivelysten oppe, det har inspirert meg til å skrive. Ikke minst har samtalene rundt litteratur vært viktige for meg, det å snakke om det man gjør. Jeg har nok lært mye av det. Forlaget Oktober sier til Byavisen at Romberg. Kvinner og kriminalitet skal gis ut i april.


NR. 9 – 2010

B YAV I S E N

Plaget med psoriasis psoriasisartritt - atopisk eksem eller andre hudsykdommer?

Bli medlem du også! Medlemsfordeler:

• Du står ikke alene. Du får støtte, råd og veiledning gjennom din lokalforening • Du får vårt tidskrift «PSORIATIKEREN» fire ganger i året • Du kan få bistand fra sekretariatet

Vårt forbund arbeider aktivt for: • • • •

Bedre behandlingstilbud Sikre minst 600 personer årlig til klimabehandling i utlandet Begrense bruken av egenandeler Sikre og utvikle våre rettigheter overfor myndighetene

BERGEN OG OMEGN PSORIASIS FORENING Postboks 632 Sentrum – 5807 Bergen Tlf 98 64 05 38 etter kl 17.00 mand-torsd mail: bergen@psoriasis.no

21


22

BYAVISEN

NR. 9 – 2010

Topplisten / Basert på salgstall fra Platekompaniet Bergen siste uke 1. Bjørn Hellfuck: Innforjævlig 2. Casiokids: Topp stemning på lokal bar 3. Ingrid Olava: The guest 9 0 0 8 9 0 0 7 8 John 7 8Olav9 Nilsen og Gjengen: For sant til å være godt 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 94 5 64. 3 2 5. Peter Gabriel: Scratch my back 1 3 3 1 2 2 2 1 1

Vil lage teatermusikk

Casiokids kommer med ny plate på slutten av 2010, men har lyst å utforske seg selv i tiden som kommer. Teatermusikk og workshops står på planen.

Casiokids spiller både på Roskildefestivalen og Øyafestivalen i sommer. Før det spiller de på UKEN. (Foto: Lars Brønseth)

Tekst: Ørjan Nilsson orjan@byavisen.net

andre land, men ofte er rekkeføl- - Vi har noen låter klare, men det lyst gjøre flere workshops og med Hot Chip har vi spilt for gen på låtene annerledes. Ellers er for tidlig å si noe om hvordan musikk for teater og lignende drøyt 2000 hver kveld. Det er er det stort sett ganske lik stem- det vil komme til å høres ut. som vi allerede har begynt litt klart at det har betydd mye. ning på konsertene våre uansett med. Etter lanseringskonserten for hvor vi spiller. Det blir en god 2009 markerte et slags gjennomBergenske Casiokids-fans bør samleplaten Topp stemning på del dansing, sier Ketil Endresen brudd for Casiokids godt hjulpet 2000 tilskuere kjenne sin besøkelstid når banlokal bar på Kvarteret i starten til Byavisen. av radiohitene Finn Bikkjen og Den oppsiktsvekkende englands- det spiller på UKEN mandag 8. av februar har Casiokids unnaFot i hose. I fremtiden vil bandet suksessen til bandet forklarer mars. gjort by:Larm og spilt for et Studiosommer også gjøre andre ting enn å gi ut Endresen slik: utsolgt O2 Academy i London I april drar bandet i studio for å låter og album. - Det kan godt bli flere konserter sammen med elektropop-bandet lage oppfølgeren til Topp stem- Vi har blitt spilt en god del på her i løpet av året, men i nærHot Chip. ning på lokal bar. De kommer - Vi håper at vi skal kunne lage radio der borte, blant annet på meste fremtid er det UKEN man - Vi spiller stort sett de samme til å bruke våren og store deler musikk i mange år fremover. Vi BBC 1. Uansett hvor vi spiller må komme på for å se bandet. sangene når vi har konserter i av sommeren i studio før platen kommer nok til å forandre oss kommer det alltid en god del Skandinavia som i England og slippes mot slutten av 2010. litt musikalsk og i tillegg har vi folk. På konsertene vi har spilt


NR. 9 – 2010

B yav i s e n

23

GJØR ET BRUKTBILKUPP I MARS! Vi gir deg minimum

20.000,i innbytte ved kjøp av bruktbil i mars

s n e

t

go

i ’b

g a D

Se mer av vårt store utvalg av BRUKTBILER på www.bergheim.no

LIAVEGEN 12, 5132 NYBORG TLF: 55 19 90 00 FAKS: 55 19 90 01 ÅPNINGSTIDER: Mandag-onsdag og fredag kl. 09-17 Torsdag kl. 09-19 Lørdag kl. 10-14

2007 Opel Astra Cosmo 1.3 CDTI - 40.600 km.

kr.

179.900,-


24

ByavisEN - Film

Film

NR. 9 – 2010

Topplisten / Uke 8, 19/2-26/2 1 2 3 4 5

Avatar 2D 32 080 Totalt: 678 587 Valentine‘s Day 28 195 Totalt: 29 232 The Wolfman 25 959 Totalt: 25 972 Percy Jackson & Lyntyven 18 041 Totalt: 18 234 Olsenbanden jr. Mestertyvens skatt 16 912 Totalt: 116 166

5 6 4 3 1 2

Bergen Kino Alle mine kjære

USA / Drama Regi: Peter Jackson Skuespillere : Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Michael Imperioli, Saoirse Ronan

Filmen er basert på den bestselgende romanen av Alice Sebold og regissert av Oscar-vinner Peter Jackson (Ringenes herre triologien). Historien kretser rundt

Susie Salmon som kun var 14 år gammel da hun ble drept en desemberdag i 1973, på vei hjem fra skolen. Etter å ha blitt drept fortsetter hun å passe på sin

Home

Belgia / Sveits / Frankrike / Drama Regi: Ursula Meier Skuespillere: Isabelle Huppert, Olivier Gourmet, Adélaïde Leroux, Madeleine Budd Home begynner i idyll. Ute på landet, mellom behagelige åser, har en familie på fem en stor tom og ubrukt firefelts motorvei som nærmeste nabo. Et utmerket

familie på jorden mens hennes morder fortsatt er på frifot. Fanget i et hvileløst og mystisk etterliv tvinges Susie til å velge mellom hennes eget ønske om hevn og

ønsket om at hennes kjære skal forsones og fortsette sine liv. Det som starter som et sjokkerende drap utvikler seg til en spennende og visuell reise gjennom

minner, kjærlighet og håp. En reise mot en overraskende og følelsesladet forsoning.

uselvisk er villig til å ofre det for å prøve ut en ny vaksine mot et dødelig virus - et virus som medfører en grusom og smertefull død. I møtet med smerten håper han å komme nærmere sin frelser, men det viser seg at det verken er vaksinen eller Gud som redder ham fra den sikre død, men blodet fra en anonym donor - som samtidig gir ham en

blodtørst uten like. Den tidligere så jomfruelige presten oversvømmes nå av begjær, og finner allerede på sykehuset en åndsfrende i konen til en barndomsvenn. Deres gjensidige attraksjon er altoverskyggende, både psykisk og fysisk, og de finner en trøst og en glede i hverandre som de aldri tidligere har kjent.

Thirst

anlegg for landhockey. Den indre og ytre roen og harmonien er for god for å være sann. En dag observeres veiarbeidsmaskiner og menn med hjelmer. Veien får nytt dekke og vi vet hva som kommer. Familien nekter å flytte fra hjemmet sitt og prøver å tilpasse seg et nytt liv med en stor og støyende trafikk

som nytt element i tilværelsen. Filmen endrer form, fra det åpne ytre rommet rundt huset til det trange indre rommet inne i huset. Karakterene gjennomgår den samme forvandlingen og det hele utvikler seg til et tett psykologisk og klaustrofobisk drama.

Drama / Romantikk / Spenning / Sort komedie / Sør-Korea Regi: Chan-wook Park Skuespillere: Kang-ho Song, Ok-vin Kim, Haesook Kim, Ha-kyun Shin, In-hwan Park, Dal-su Oh, Young-chang Song, Mercedes Cabral, Eriq Ebouaney Sang-hyun er en hengiven prest som elsker livet så høyt at han


NR. 9 – 2010

Byavisen

25

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Edge of Darkness

USA / Drama / Thriller Regi: Martin Campbell Skuespillere: Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Denis O’Hare Edge Of Darkness er en følelsesladet thriller i skjæringspunktet mellom politikk og forretningsliv. Thomas Craven er en durkdreven mordetterforsker i Boston-politiet og alenefar. Når hans eneste barn, 24 år gamle

Emma, blir myrdet på dørterskelen til hans eget hjem er alle overbevist om at det er Thomas Craven selv som var det egentlige målet for drapet. Men han lar seg snart overbevise om noe annet, og setter i gang sin egen etterforskning rundt datterens hemmelige liv og mordet på henne. Etterforskningen fører ham inn i en farlig, gjennomsiktig verden

med dekkoperasjoner i store selskaper, mystisk innblanding fra regjeringshold og mord - og til den lyssky regjeringsagenten Darius Jedburgh som er blitt sendt for å slette bevisene. Cravens enslige jakt på svar rundt sin datters død blir tidsnok en ferd som fører til følelsesmessig sterke oppdagelser og frelse.

Alice in Wonderland

USA / Eventyr / Familiefilm Johnny Depp har rollen / Fantasy som The Mad Hatter Regi: Tim Burton og Mia Wasikowska Skuespillere : Johnny som 19-årige Alice som Depp, Anne Hathaway, kommer tilbake til den Helena Bonham Carter, merkelige verdenen hun Michael Sheen, Mia møtte første gang da Wasikowska, Matt Lucas, hun var barn, og møter Crispin Glover, Stephen igjen barndomsvennene: Fry, Alan Rickman White Rabbit,

Tweedledee og Tweedledum, Dormouse, Caterpillar, Cheshire Cat og, selvfølgelig, The Mad Hatter. Alice legger ut på en fantastisk reise for å finne sin sanne skjebne og sette en stopper for The Red Queens terrorvelde.

Apen Sverige / Spenning Regi: Jesper Ganslandt Skuespillere: Olle Sarri, Françoise Joyce, Sean Pietrulewicz, Niclas Gillis Intens spenningsfilm om livet etter katastrofen. En mann våkner opp tidlig en morgen med blodflekker over alt. Han går i dusjen og tar på

seg rene klær. Stopper litt opp i døra, men låser den bak seg og sykler til jobben. Han er kjørelærer, men ingen god pedagog. I hvert fall ikke i dag. Han ønsker at denne dagen skal være som alle andre, men det er den ikke. Jesper Ganslandt kom som et friskt pust fra Sverige

med filmen Farvel Falkenberg i 2006. Det var en sår og poetisk film om den siste sommeren til en vennegjeng i en døsig ferieby. En varm og sommerlett film, men ikke helt uten mørke undertoner. I Apen har mørket tatt helt over.

START OPPUSSINGEN NÅ! KOM OG OPPLEV EN EKTE SPESIALFORRETNING

NYHET

LECO-DEKK - SLETT VEGG PÅ 1 • 2 • 3

1. Ujevnt underlag

2. Påfør lim

3. Leco-dekk

4. Ny tapet eller maling

Biora maling

Anbefalt av Svenske astma og allergiforbundet Hvit + 20

00 farger

De nye Fibertapetene

Lunt og vakkert

Lett å sette opp

Miljøvennlig - ingen fukting- Kun lim på veggen

200 desig

n

500 desig

n

Gulvbelegg

Lekre Tekstiltapeter

Våtromstapet

100 desig

Vinyltapeter Kjempeutvalg

n 1500 desi

gn

500 desig

n

OBS! OBS! OBS! HUSK VÅR TOTALTPAKKE TIL HUSKUNDER

VI SKAFFER FAGFOLK GULVLEGGING, MALING OG TAPETSERING

ALLE VEIER FØRER TIL SENTRUM

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Filmer med premiere fredag 5. mars (med forbehold om endringer)

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

9 0 9 0 8 8 7 6 7 5 6 5 4 3 3 4 2 1 2 1

DOMKIRKEGATEN 4 - TLF. 55 31 21 50 VIS-À-VIS POLITISTASJONEN I BERGEN

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


26

BYAVISEN

19.55: Mesternes mester NRK1 lørdag 6. mars

20.00: Sporløs TV 2 tirsdag 2. mars

NR. 9 – 2010

20.00: Ut i nærturen NRK2 onsdag 3. mars

19.30: Hundehviskeren TVNorge fredag 5. mars

21.30: Paradise Hotel TV3 mandag 8. mars

TIRSDAG 2. MARS 06.30 TV 2 Junior 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.05 Hotel Cæsar (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt (r) 10.35 Ut i nærturen (r) 10.50 Bedre puls (r) 11.20 Førkveld (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Herskapelige gjensyn (r) 12.40 Frilandshagen 13.10 Urix (r) 13.30 Den grønne heisen Norsk komedie fra 1981. 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Herskapelige gjensyn 17.40 Oddasat 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld

18.40 19.00 19.45 20.15 20.45 20.55 21.00 21.30 22.30 23.00

18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 21.00 21.20 21.25 21.40 22.35

Distriktsnyheter Dagsrevyen Ut i naturen Bygdeliv Extra-trekning Distriktsnyheter Dagsrevyen 21 Brennpunkt Bokprogrammet Kveldsnytt

med sport.

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 12.45 Oddasat (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav forts. 14.30 Aktuelt (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Oppdrag Antarktis (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Urix (r) 17.30 Skilt! (r) 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Jon Stewart (r) 19.20 Jon Stewart 19.45 Niklas' mat 20.15 Aktuelt 20.45 Jentene på Toten 21.30 Eventyrlig polarliv 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Urix

Scrubs (r) Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hotel Cæsar Sporløs Nyhetene Været Sportsnyhetene Frustrerte fruer Medium

22.30 Dagens dokumentar: Kjernekraft – mulighet med risiko 23.15 Hjernevask (r)

23.30 Mental 00.25 Mang slags kjærlighet 00.50 Medium (r) 01.40 Brothers & Sisters (r) 02.30 Frustrerte Fruer (r) 03.20 Sportsnyhetene 03.35 Været (r) 03.45-06.30 Sonen

23.15 De andres liv

Ty. thrillerdrama fra 2006. 01.30 Svisj gull 03.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks

23.55 Ut i naturen (r) 00.25 Oddasat (r) 00.40 Distriktsnyheter

06.00 Playbox 06.55 Hundehviskeren (r) 07.45 America's Funniest Home Videos (r) 08.10 Megaquiz 09.50 One Tree Hill (r) 10.40 Familietrøbbel (r) 11.10 The War at Home (r) 11.40 What I Like About You (r) 12.10 Glamour 12.40 Hundehviskeren (r) 13.40 Clueless (r) 14.10 Smallville (r) 15.05 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 Airline 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 4-stjerners middag 20.30 Politiet 21.30 CSI

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Top Chef (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men 18.30 Ekstrem oppussing USA (r)

23.55 Cold Case (r) 00.55 CSI: Miami (r) 01.50 Special Victims Unit (r) 02.40 Justice (r) 03.3006.00 Playbox

22.30 Extreme Male Beauty

06.00 Playbox 06.55 Hundehviskeren (r) 07.45 America's Funniest Home Videos (r) 08.10 Megaquiz 09.50 One Tree Hill (r) 10.40 Familietrøbbel (r) 11.10 The War at Home (r) 11.40 What I Like About You (r) 12.10 Glamour 12.40 Hundehviskeren (r) 13.40 Clueless (r) 14.10 Smallville (r) 15.05 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r)

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Top Chef (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Celebert selskap 20.30 Luksusfellen 21.30 The Mentalist 22.30 Bones (r) 23.30 Two and a Half Men (r) 24.00 Kongen av Queens (r) 00.30 NCIS (r) 01.30 Locusts: The 8th Plague Am. science fiction fra 2005. I rollene: Dan Cortese, David Keith, Jeff Fahey. Regi: Ian Gilmour. 03.00 Robin Hood på nye eventyr 03.50 Sex, Love and Secrets 04.35 Hjelp, jeg er med i et japansk gameshow! (r) 05.20 Cheers (r) 05.45-06.00 Viasats verden

22.30 CSI (r) 23.25 The Big Bang Theory (r)

19.30 Celebert selskap 20.30 Hellstrøm rydder opp (r) (10) Norsk underholdningsserie.

21.30 NCIS

(12) Am. krimserie.

23.30 Two and a Half Men 24.00 Kongen av Queens (r) 00.30 NCIS (r) 01.25 NCIS Los Angeles (r) 02.15 Flukten Am. drama fra 1999. 04.05 Shark (r) 04.50 Kidnappet (r) 05.35-06.00 Cheers

ONSDAG 3. MARS 06.30 TV 2 Junior 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.05 Hotel Cæsar (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt (r) 10.35 Ut i nærturen (r) 10.50 Ut i naturen (r) 11.20 Førkveld (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Herskapelige gjensyn (r) 12.40 Frilandshagen 13.10 Urix (r) 13.30 Filmavisen 1959 (r) 13.40 Aldri annet enn bråk 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Herskapelige gjensyn 17.40 Oddasat 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen

18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 21.00 21.20 21.25 21.40 22.35 23.10

19.45 FBI 20.15 Folk 20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.40 House 22.25 Migrapolis 23.00 Kveldsnytt 23.15 Lydverket 23.45 Stein Baggers bedrag 00.45 Pornoeksplosjonen (r) 01.35 Svisj gull 03.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Muntlig spørretime 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 12.45 Oddasat (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 14.00 NRK nyheter 14.05 Jon Stewart (r) 14.30 Aktuelt (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Kjærlighet på bondelandet (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Urix (r) 17.30 Bokprogrammet (r) 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Jon Stewart 19.30 Trav 20.00 Ut i nærturen 20.15 Aktuelt 20.45 Store følelser i kjelkehockey 21.30 FN – en umulig oppgave? 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Urix

Scrubs (r) Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hotel Cæsar Farmen Nyhetene Været Sportsnyhetene Supernanny Californication 60 Minutes

22.30 Google baby 23.20 Den vanskelige kjærligheten

24.00 Svindlertriks 00.35 Penn og Teller 01.10 Grey's Anatomy (r) 02.00 What About Brian (r) 02.45 Sportsnyhetene 03.00 Været (r) 03.1006.30 Sonen

00.20 FBI (r) 00.50 Oddasat (r) 01.05 Distriktsnyheter

18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 Airline 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 4-stjerners middag 20.30 Ja, vi elsker Hollywood 21.30 CSI: N.Y. 22.30 Special Victims Unit 23.25 The Big Bang Theory (r) 23.55 Cold Case (r) 00.55 CSI: Miami (r) 01.50 Special Victims Unit (r) 02.40 Justice (r) 03.3006.00 Playbox

TORSDAG 4. MARS

20.55 21.00 21.30 22.30 23.00

17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.20 21.25 21.40 22.40

Distriktsnyheter Dagsrevyen 21 Debatten Nurse Jackie Kveldsnytt

med sport.

23.15 Store følelser i kjelkehockey (r)

24.00 Solstorm Sv. thriller fra 2007. 01.40 Norsk på norsk jukeboks 03.00-06.30 Sport jukeboks Sportshøydepunkter og chat. Tilgjengelig i digital distribusjon.

Foto: Morten

Bergen kan få ling av politihøgskolen. n lanDagens politistasjo seres som lokale.

Side 7

FAGERNES YAC STEDET FOR

Side 28

SELS

HT CLUB

Det ble hamret og saget mye i Kanadaskogen i forrige uke. 51 barn laget flere benker, en trebro og jobbet med egne byggeprosjekter.

Bryllup 1980-2008 KonfirmasjoKAP OG FEST Blåtur - Juleb ord Kurs n - Barnedåp & Konferanse Bestilling Marina - Minne ring Ian stund André Lerøy E-mail : fyc@fyc.no på Hjemmesid tlf : 55125080 e: www.fyc.no

blant anne t for brud d på Dyre vernloven .

Kia

En av

tre blir mer 5 e når de kjører Side 4 og aggressiv bil.En undersøk l til venstre. else viser at mange mangler og frisør Kristi Windeda høflighet og hjelpsomhet

en Forny ditt kjøkk Følgende inngår:

5

Parodiens

• Nye fronter • Nye beslag • Fem års garanti

- enkelt! BUSSRE ISER

m • Nye moderne skuffesyste dag Kvalitetsbusser • Montering på en fra Tide de hengsler • Nye heldempen

Midtsomme

rtreffvår butikk i Åsane.

Åsgårdstrand besøk ellerhotell - Ve 2 erslag, ostnadsov

i trafikken.

UKEN Gode

S TILB

tilbud UD på pan pr. m 2 el fra kr. 49

.-

Jordalsv.

Åpn.tider

16, 5105

Eids : man-freda våg - tel. 55 95 33 g 9.00 09 - fax til 18.0 55 95 0 lørda 33 10 g 9.00 til 15.0 0

Premi erekla r

Sigurd spiller Sele (32) hov som Jean edrollen i «Les Mis Valjean Til helg érables». premie en er det Nationare på Den le Scene.

Ukens profil Side 12 2.septe mber 200 8

Side 26 Nr. 18 13.ma i 2008

Nr. 29

- Ikke m is assord et dittt

- Politikerne må ta ansvar for forholdene bedre tilrette,m å legge ens vi ÅPNE R bilister må sørge for å bli mindre LØRDAG egoistiske,mener 6. SEPT. yrkessjåføren Byavisen KL. 11.00 har snakket med.

BUNADSTR Ø

Side 7

Fredag 16. mai aften det klart for er Parodi Grandfinale i Grieghallen. Prix i

Hårreisende forskjeller!

mamma Iren Nordal,

19.30 4-stjerners middag 20.30 Tangerudbakken borettslag (r) 21.30 Die Hard i New York

Am. action fra 1995. 24.00 The Big Bang Theory (r) 00.30 Cold Case (r) 01.25 CSI: Miami (r) 02.20 Special Victims Unit (r) 03.15 Justice (r) 03.3006.00 Playbox

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Top Chef (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Celebert selskap (r)

20.30 opp 21.30 22.30 23.00

Gordon Ramsay rydder

Bones Two and a Half Men (r) Kongen av Queens (r)

23.30 NCIS (r) 00.30 Warm Springs Am. biografisk drama fra 2005. 02.40 The L Word (r) 03.40 It's Always Sunny in Philadephia 04.05 Sex, Love and Secrets 04.50 Cheers (r) 05.15 Kongen av Queens (r) 05.4006.00 Viasats verden

Alene mot res ten

Juvelfa tterne 30 år ståt har i bein ment på egne flere gull s flere og kjedebu smeder blir tikker.

Byavis en

• LAMPER

Foto: Aleksand er Thuen

sjåfører

r for Byavisen. Til høyre motvillig barnefrisø

Side 4 og

Wernersholmvei 33 Hop Tlf. 55 ÅPNINGSTIDER: 10 95 00 man-fre 09-18 tors 09-19 lør www.berletaburetten 10-16 MØBLER • SENGER .no • TEKSTILER • TAPETER • TEPPER

Side 32

Datasv indele n øker

AGGRESSIVE p

BARNEFRISØREN

Kom og prøv

Side 18

Ustabile og

Mye å spare på Stella (snart 2) testet

Side 3

Sov du godt i natt?

Side 12 og 13

Anklla ag ge ess ffo orr brudd for på Dyrev ve er verrn r loven - Kattepine for Dyrebeskyttelsen

Denne uken Georg Johannåpnes essens plass på Nygård shøyden.

Nr. 27 19. august 2008

Side 12 og 13 Nr. 26 12. august 2008

yttelsen i Hordaland , Inger-Joh anne Graff , beskyldes

Får egen plass

Byavisen

Høye skip

75 skuter besøkte Vågen i helge n. Byavisen bildene. gir deg

Leder av Dyrebesk

Torsdag lg arrange til søndag Ekkofes res den fem Annie tivalen i Ber te er gen som står en av artisten . på scen e en.

Klart for

17. mai Nå er Ole Bulls byggeplass.Meplass en mai blir det flott.n på 17.

Fremtidens snekkere

ByavisenByavisen Side 9

06.00 Playbox 06.55 Hundehviskeren (r) 07.45 America's Funniest Home Videos (r) 08.10 Megaquiz 09.50 One Tree Hill (r) 10.40 Familietrøbbel (r) 11.10 The War at Home (r) 11.40 What I Like About You (r) 12.10 Glamour 12.40 Hundehviskeren (r) 13.40 Clueless (r) 14.10 Smallville (r) 15.05 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 Airline 19.00 America's Funniest Home Videos (r)

Elektr onisk he

FOR SELSKAP OG FEST

STEDET on - Barnedåp Bryllup - Konfirmasj & Konferanse Kurs Blåtur - Julebord 1980-2008 Marina - Minnestund : 55125080 André Lerøy på tlf Bestilling ring Ian www.fyc.no o Hjemmeside: E-mail : fyc@fyc.n

Side 6

I en kanti overnatterne på Fantoft som leter studenter Bergen. etter hybel i

Andersen

FAGERN ES YACHT CLUB

ole Kan få politisk en avde-

Barna i Pandus den hage åpnet fredag nye Ytrebygdsvegen.

På madrass

That '70s Show (r) Scrubs (r) Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hotel Cæsar Lurt av Karlsen TV 2 hjelper deg Nyhetene Været Sportsnyhetene Torsdag kveld fra Nydalen Numbers

23.35 Rush 00.30 Criminal Minds (r) 01.20 Judging Amy (r) 02.10 Anna Pihl (r) 03.00 Sportsnyhetene 03.15 Været (r) 03.25-06.30 Sonen

Først på ny veg barne-

Idyll og mus ikk

Madrugad bandene a er ett av av som spille Periferifesti r på Glesvær til valen på helgen.

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 12.45 Oddasat (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav forts. 14.30 Aktuelt (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Eg bind ein krans åt deg (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Urix (r) 17.30 Migrapolis (r) 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Jon Stewart (r) 19.20 Jon Stewart 19.45 Berulfsens pengebinge (r) 20.15 Aktuelt 20.45 Europa – en reise gjennom det 20. århundret 21.25 Oz og James på heimebane 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Urix 22.30 Fotografene og krigen 23.20 Bygdeliv (r) 23.50 FN – en umulig oppgave? (r) 00.20 Schrödingers katt (r) 00.50 Oddasat (r) 01.05 Distriktsnyheter

Side 4 og 5

Ett pa ss til Unive ord på avve samm rsitetet i Be ie gjorde at en he gang fo . Datasvin rgen (UiB) ho le e-posts dl ys Hans M r å få tak i va ere jobber ldt på å bryt temet harder e sleppheorten Kind nlige folks pass e enn no ved ndte m ed de UiB advare ord. Datain en hemm r ge elige ta folk mot å væ niør stetry kkene. re

Skansk a Bolig n

I Nesttu

Sentru

m

butikk

Vi øns ker nye og vafler, kaffe og gamle kun WWW .SKAN der en hyg SKA.N O/BOLIG gelig pra hjertelig velk omm t om

ÅPNINGST IDER: Mand ag – tors e

Side 4 og

5

:

Byavisen hver tirsdag

©Universum

06.30 TV 2 Junior 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.05 Hotel Cæsar (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r)

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt (r) 10.35 Ut i nærturen (r) 10.50 Forbrukerinspektørene (r) 11.20 Førkveld (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Herskapelige gjensyn (r) 12.40 Frilandshagen 13.10 Urix (r) 13.30 Cirkus Fandango Norsk drama fra 1954. 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Tid for tegn 17.25 Árdna – Samisk kulturmagasin 17.40 Oddasat 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Schrödingers katt 20.15 Fotballkrigen 20.45 Glimt av Norge


NR. 9 – 2010

Byavisen

27

OBS! Programendringer kan forekomme

FREDAG 5. MARS 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt (r) 10.35 Ut i nærturen (r) 10.50 Schrödingers katt (r) 11.20 Førkveld (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Herskapelige gjensyn (r) 12.40 Kattedilla (r) 13.05 Urix (r) 13.25 V-cup kombinert Direkte fra Lahti. 14.30 Folk (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Norge rundt (r) 15.25 V-cup kombinert Direkte fra Lahti. Kommentatorer:Jann Post og Torgeir Bjørn. 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Herskapelige gjensyn 17.40 Oddasat 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.40 Norge rundt

20.05 Lyngbø og Hærlands Big Bang

Komikerduoen Dagfinn Lyngbø og Anne-Kat. Hærland skal få stille de spørsmålene de alltid har ønsket å få svar på.

20.55 21.25 22.25 23.05 23.20

Nytt på nytt Skavlan Sporløst forsvunnet Kveldsnytt Etter katastrofen

00.20 Robbie Williams – Let him entertain you (r) 01.20 Takk Gud, det er fredag! (r) 01.45 Country jukeboks m/chat 04.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

06.30 TV 2 Junior 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.05 Hope & Faith (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r) 18.00 Scrubs (r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Fredag

19.30 20.00 21.00 21.20 21.25 21.40 22.15 23.20

Akvariet (r) Norske talenter Nyhetene Været Sportsnyhetene Norske talenter – fortsetter Senkveld med Thomas og Harald Golden Goal

Norsk underholdning. Et program for deg som elsker idrett, og for deg som ikke vet at du gjør det. 23.50 Torsdag kveld fra Nydalen (r) 00.50 Employee of the Month Am. dramakomedie fra 2004. 02.40 Rush (r) 03.30-05.20 Runaway Train Am. action fra 1985.

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 12.45 Oddasat (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 14.00 NRK nyheter 14.05 Jon Stewart (r) 14.30 Aktuelt (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Den siste posituren (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Urix (r) 17.30 Fotballkrigen (r) 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Halal-tv 19.30 Uka med Jon Stewart 19.55 Filmavisen 1960 (r) 20.05 Fotografene og krigen (r)

20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Danske mord

21.50 Europa – en reise gjennom det 20. århundret (r) 22.25 2. verdenskrig – bak lukkede dører (r) 23.20 Mathieu og korguttene Fr. drama fra 2004. 00.55 Oddasat (r) 01.10 Distriktsnyheter

06.00 Playbox 06.55 Hundehviskeren (r) 07.45 America's Funniest Home Videos (r) 08.10 Megaquiz 09.50 One Tree Hill (r) 10.40 Familietrøbbel (r) 11.10 The War at Home (r) 11.40 What I Like About You (r) 12.10 Glamour 12.40 Hundehviskeren (r) 13.40 Clueless (r) 14.10 Smallville (r) 15.05 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r)

18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 Airline 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 Hundehviskeren 20.30 Castle (r) 21.30 CSI (r) 22.30 CSI: N.Y. (r) 23.30 The Big Bang Theory (r) 00.20 Bortførte barn (r) 01.45 Head of State Am. komedie fra 2003. 03.35 CSI (r) 04.25-06.00 Playbox

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah (r) 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Top Chef (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r)

19.30 20.00 20.30 21.00 21.30

Two and a Half Men (r) Kongen av Queens (r) Two and a Half Men (r) Two and a Half Men (r) Politiskolen

Am. komedie fra 1984.

23.25 Mumien

Am. actioneventyr fra 1999. 01.45 Akutten (r) 02.40 Las Vegas (r) 03.25 Countdown to Doomsday 05.00 Cheers (r) 05.25 Kongen av Queens (r) 05.50-06.00 Viasats verden

LØRDAG 6. MARS 07.14 Disneytimen 08.10 Ut i naturen (r) 08.40 Folk (r) 09.10 Mannen og svartbjørnane (r) 10.00 Sport i dag 10.40 V-cup langrenn Direkte fra Lahti. Kommentatorer: Jann Post og Torgeir Bjørn. 11.30 V-cup alpint Direkte fra Kvitfjell. Kommentatorer: Lars Lystad og Paul Arne Skajem. Programleder: Line Andersen. 12.50 Snøbrett: TTR-serien Direkte fra Oslo. Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Jonas Greve. 13.40 V-cup langrenn Direkte fra Lahti. Kommentatorer: Jann Post og Torgeir Bjørn. 15.05 Sport i dag 15.25 V-cup kombinert Direkte fra Lahti. Kommentatorer: Jann Post og Torgeir Bjørn. 16.00 Sport i dag 16.15 V-cup hopp Direkte fra Lahti. 18.00 Barne-TV 18.29 Krem Nasjonal 19.00 Lørdagsrevyen 19.45 Lotto-trekning 19.55 Mesternes mester 20.55 Topp ti – Melodi Grand Prix 21.25 Med hjartet på rette staden 22.10 Et dukkehus 22.35 Viggo på lørdag 23.05 Kveldsnytt med sport.

23.20 Mr Brooks

Am. thriller fra 2007. 01.15 Trygdekontoret (r) 01.45 Dansefot jukeboks m/chat 04.00-06.30 Country jukeboks u/chat

05.30 Sportsnyhetene 05.45 Været (r) 05.55 Sonen 06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Lunar Jim 07.10 Bamse Bjørn og vennene hans 07.16 Nouky og venner 07.21 Ozie Boo 07.28 Ozie Boo 07.35 Benjamin Bjørns hemmelige verden 07.57 Hello Kitty 08.09 Jeg er Eloise 08.34 Lola og Virginia 08.47 Winx Club 09.11 Geronimo Stilton 09.37 W.I.T.C.H. 10.00 Ocean Girl (r) 10.30 Bonanza (r) 11.30 Melrose Place 12.25 Party of Five (r) 13.20 Hundeskolen (r) 14.20 America's Got Talent 15.10 Bare for moro skyld 15.25 TV 2 hjelper deg (r) 15.55 Sporløs (r) 16.55 Norske talenter (r) 17.55 Norske talenter – fortsetter (r) 18.30 Nyhetene 18.45 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Hos Martin (r) 20.00 Farmen 21.00 Nyhetene

21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Spellemann 2009

06.45 Distriktsnyheter 09.10 Oddasat (r) 09.25 Distriktsnyheter 10.20 Brennpunkt 11.20 Jødedommen og meg 12.05 Uka med Jon Stewart 12.30 V-cup kombinert Direkte fra Lahti. Hopp. Kommentator: Arne Scheie. 13.40 Snøbrett: TTR-serien Direkte fra Oslo. Arctic Challenge, semifinaler slopestyle. Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Jonas Greve. 15.45 V-cup skøyter Erfurt. Sprint. Kommentator: Ove Eriksen. 17.00 Kunnskapskanalen 17.30 Himlaliv 18.00 Trav 18.45 Jentene på Toten (r) 19.35 Lundefangst på Mykines 20.05 Kameleon-stranda (r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Louis Theroux – farlig rus (r)

23.40 Hekta på deg Am. komedie fra 2003. 01.50 Samantha 02.15 Senkveld med Thomas og Harald (r) 03.20-05.00 Et besværlig kyss Br. drama fra 2004.

22.10 Lullaby 22.45 Den farligste mannen i USA

05.15 Sportsnyhetene (r) 05.30 Været (r) 05.40 Sonen 06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Bakgårdsgjengen 07.24 Thomas Toget og vennene hans 07.34 Byggmester Bob 07.44 Barbapapa 07.49 Lille Brunbjørn 07.52 Milo 07.57 Den magiske karusellen 08.09 Noddy 08.20 Toot og Puddle 08.31 Vennebyen 08.42 Elias 08.52 Sonic X 09.15 Pokemon 09.36 Bakugan 10.00 Ocean Girl (r) 10.30 Bonanza (r) 11.30 Ja, kjære (r) 11.55 Spellemann 2009 – Helt fra begynnelsen 12.55 Spellemann 2009 (r) 15.00 Farmen (r) 16.00 Farmen (r) 17.00 Farmen (r) 18.00 Pastor på prøve 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Superfinale: Aalesund – Rosenborg, 1. omgang Direkte fra Color Line Stadion i Ålesund og kampen mellom fjorårets cupmester Aalesund. 19.50 Superfinale: I pausen 20.00 Superfinale: Aalesund – Rosenborg, 2. omgang Direkte. 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.45 Farmen – sammendrag 22.45 FotballXtra: Før seriestart TV 2 Sporten. 23.40 Hack (r) 00.35 Senkveld med Thomas og Harald – Høydepunkter (r) 01.10 Svindlertriks – Spesial 02.15 Mysteriet bak tårnenes fall 03.10 60 Minutes (r) 04.00 Sportsnyhetene (r) 04.15 Været (r) 04.25-06.25 Sonen

10.30 V-cup langrenn Direkte fra Lahti. Stafett kvinner. 11.40 Vasaloppet Direkte fra det 90 km lange og tradisjonsrike rennet fra Sälen til Mora, med 15 000 løpere på start, deriblant hundrevis av nordmenn. Noen av dem har tenkt å vinne! Kommentatorer: Jann Post, Torgeir Bjørn og Fredrik Aukland. 12.30 V-cup alpint Kvitfjell. Høydepunkter Super-G, menn. Kommentatorer: Lars Lystad og Paul Arne Skajem. 12.50 Snøbrett: TTR-serien Direkte fra Oslo. Arctic Challenge, finale slopestyle. 14.25 V-cup skøyter Direkte fra Erfurt. Sprint. Kommentator: Ove Eriksen. 17.00 Bokprogrammet (r) 17.30 Viggo på lørdag (r) 18.00 Norge rundt og rundt 18.25 Filmavisen 18.35 Skavlan (r) 19.35 Folk (r) 20.05 Kjernekraft – mulighet med risiko (r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Hovedscenen 23.25-01.05 Kjære Wendy Da. drama fra 2005.

06.30 TV 2 Junior 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.05 Hotel Cæsar (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r)

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 En matematisk kunstner (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Hollywood-redaksjonen (r) 11.30 Landgang (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Kjærleikens bod (r) 12.30 Åpen himmel: Skaperglede (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Kjærlighet (r) 13.35 Uka med Jon Stewart (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Tilbake til livet (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Snowboard Diaries (r) 15.35 Sportsrevyen (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Klasse 10 B (r) 17.50 Billedbrev fra Latin-Amerika (r) 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Jon Stewart (r) 19.20 Jon Stewart 19.45 En reise over Island 20.15 Aktuelt 20.45 Svenske dialektmysterium 21.10 Ein dag i Sverige 21.25 En sterk historie 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Urix 22.30 Oppdrag Antarktis 23.15 Krigens brorskap (r) 00.15 Bedre puls (r) 00.45 Nattsending

Am. dokumentarfilm fra 2009. 00.15-01.15 Alison Krauss – countrypop uten grenser (r)

06.00 Playbox 06.50 The Planet's Funniest Animals (r) 07.15 Fresh Prince i Bel Air (r) 07.40 Fresh Prince i Bel Air (r) 08.10 Megaquiz 09.50 Clueless (r) 10.15 Clueless (r) 10.40 Åttlingmamma (r) 12.35 Wildfire 13.25 Verdens høyeste barn (r) 14.20 Djevelens løpegutt (r) 15.15 Date My Mom (r) 15.45 10 Things I Hate About You

16.15 Gossip Girl 17.10 Ugly Betty 18.00 Cougar Town (r) 18.30 Lykkelig skilt (r) 19.00 Hundehviskeren (r) 20.00 America's Funniest Home Videos (r) 20.30 Ja, vi elsker Hollywood (r) 21.30 U.S. Marshals

Am. actionthriller fra 1998. 00.15 Spesialstyrken (r) 01.10 Djevelsk spill Am. dramathriller fra 1992. 03.00-06.00 Playbox

06.00 Cheers (r) 06.30 Lassie på nye eventyr (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Lassie (r) 09.05 The Tyra Banks Show 10.00 Dr. Phil (r) 10.55 The O.C. (r) 11.55 Sykehuset (r) 12.25 Sykehuset (r) 12.55 Everwood (r) 13.55 Men in Trees (r) 14.50 Norges styggeste rom (r) 15.50 Style Her Famous (r) 16.20 Homo, hetero eller opptatt? (r) 16.45 Homo, hetero eller opptatt? (r)

17.15 Models of the Runway 17.45 Running in Heels 18.15 Running in Heels 18.45 Gordon Ramsay rydder opp (r) 19.45 Big Fat Liar Am. komedie fra 2002.

21.30 Goldeneye

Br. action fra 1995. 24.00 Men of Honor Am. drama fra 2000. 02.30 Akutten (r) 03.20 Trauma Br. grøsserdrama fra 2004. 04.50 The Unit 05.4006.00 Viasats verden

SØNDAG 7. MARS 07.00 Handy Manny 07.25 Norge rundt (r) 07.55 Vasaloppet Direkte fra det 90 km lange og tradisjonsrike rennet fra Sälen til Mora. Med 15 000 løpere på start, deriblant hundrevis av nordmenn. Noen av dem har tenkt å vinne! Kommentatorer: Jann Post, Torgeir Bjørn og Fredrik Aukland. 10.50 V-cup alpint Direkte fra Kvitfjell. Kommentatorer: Lars Lystad og Paul Arne Skajem. Programleder: Line Andersen. 12.10 V-cup langrenn Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 13.50 V-cup hopp Direkte fra Lahti. 16.00 Snøbrett: TTR-serien Fra Oslo. Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Jonas Greve. 17.30 Åpen himmel 18.00 BarneTV 18.30 Newton 19.00 Søndagsrevyen 19.45 Sportsrevyen 20.10 Himmelblå

20.55 21.45 22.40 23.10

Ingen grenser Lille Dorrit Sangskatter Kveldsnytt

med sport.

23.25 Rally

NM-runde fra Numedal. 23.55 Lyngbø og Hærlands Big Bang (r) 00.45 Nurse Jackie (r) 01.15 Blues jukeboks 03.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks

06.00 Playbox 06.50 The Planet's Funniest Animals (r) 07.15 Fresh Prince i Bel Air (r) 07.40 Fresh Prince i Bel Air (r) 08.10 Megaquiz 09.50 Clueless (r) 10.15 Clueless (r) 10.40 Clueless (r) 11.05 Wildfire (r) 12.00 Hus til salgs (r) 13.00 Date My Mom (r) 13.30 Date My Mom (r) 14.00 Wipeout USA (r) 15.00 4stjerners middag (r) 16.00 4-stjerners middag (r) 17.00 4-stjerners middag (r) 18.00 4-stjerners middag (r)

19.00 Jakten på verdens laveste mann (r) 20.00 71° nord – Norges tøffeste kjendis (r) 21.30 Jakten på den 6. sans 22.30 Fra sjel til sjel

06.00 Cheers (r) 06.30 Lassie på nye eventyr (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Lassie (r) 09.05 The Tyra Banks Show 10.00 Dr. Phil (r) 10.55 The O.C. (r) 11.55 Celebert selskap (r) 12.55 Celebert selskap (r) 13.55 Celebert selskap (r) 14.55 Celebert selskap (r) 15.55 Designspirene USA

16.55 Tryllekunstens hemmelighet 17.55 Top Chef Masters 19.00 Luksusfellen (r) 20.00 Svinesund – handel i grenseland 21.00 Mr. Beans ferie Br. komedie fra 2007.

22.45 My Boys 23.15 The Mentalist (r)

23.30 Politiet (r) 00.30 City Homicide (r) 01.30 Cop Land Am. action fra 1997. 03.30 Fornemmelse for mord (r) 04.20-06.00 Playbox

00.15 Dexter 01.25 What if God Were the Sun Am. drama fra 2007. 02.55 Journeyman (r) 03.40 Nowhere to Land Am./austr. TV-thriller fra 2000. 05.10-06.00 Viasats verden

06.00 Playbox 07.05 Hundehviskeren (r) 07.55 America's Funniest Home Videos (r) 08.20 Familietrøbbel (r) 08.45 The War at Home (r) 09.10 What I Like About You (r) 09.35 One Tree Hill (r) 10.30 Megaquiz 11.40 Airline (r) 12.10 Glamour 12.40 Hundehviskeren (r) 13.40 Clueless (r) 14.10 Smallville (r) 15.05 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 Airline 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 4-stjerners middag 20.30 71° nord – Norges tøffeste kjendis 22.00 Cougar Town

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Top Chef (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Celebert selskap 20.30 Ekstrem oppussing USA (r) 21.30 Paradise Hotel 22.30 Two and a Half Men 23.00 Sex & the City (r) 23.30 Sex & the City (r) 00.10 Two and a Half Men (r) 00.40 Paradise Hotel (r) 01.40 Close to Home (r) 02.30 Lov og orden (r) 03.15 Mad Men 04.05 Prison Break (r) 04.50 Lovespring International (r) 05.15 Cheers (r) 05.40-06.00 Viasats verden

MANDAG 8. MARS 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Folk (r) 10.35 «Nordkaperen» seiler i Indonesia (r) 11.35 Norge rundt (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Herskapelige gjensyn (r) 12.40 Frilandshagen 13.10 Berulfsens konspirasjoner (r) 13.40 Mat med Anne (r) 14.10 Himmelblå (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Herskapelige gjensyn (r) 17.40 Oddasat 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen

19.45 20.15 20.55 21.00 21.30 22.30 23.10

Bedre puls Klasse 10 B Distriktsnyheter Dagsrevyen 21 Steinhuggeren Hjernevask Kveldsnytt

med sport.

23.25 Poirot: Huset i Hickory Road (r)

01.05 Nytt på nytt (r) 01.35 Sport jukeboks Sportshøydepunkter og chat. Tilgjengelig i digital distribusjon. 03.00-06.30 Country jukeboks u/chat

17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 21.00 21.20 21.25 21.40 22.40

That '70s Show (r) Scrubs (r) Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hotel Cæsar Farmen Nyhetene Været Sportsnyhetene Johan Falk: Fiendeland Reflektor: Gud velsigne Island

23.50 Boston Legal 00.45 Kontoret 01.10 The Company (r) 02.05 Numbers (r) 02.55 Eli Stone (r) 03.40 Sportsnyhetene 03.55 Været (r) 04.05-06.30 Sonen

22.30 Lykkelig skilt 23.00 Spesialstyrken

23.55 The Big Bang Theory (r) 00.25 Cold Case (r) 01.20 CSI: Miami (r) 02.15 Special Victims Unit (r) 03.05 Justice (r) 03.5506.00 Playbox


Lag din egen fastpris fra kr 99,- i m책neden!

*Etter 120 min kr 0,69 - startpris kr 0,69. Etter 130 SMS kr 0,39. Etter 10 MB Data kr 0,99 pr MB. Etter 5 MMS kr 0,99.

Trenger du mer? Bestem ditt forbruk og sett sammen din egen fastpris! Enkelt og billig :) Bestill i dag p책 chess.no eller ring 06060

Byavisen - Avis09 - 2010  
Byavisen - Avis09 - 2010  

Byavisen Bergen, avis09, 2010

Advertisement