Page 1

Spilte for åtte mennesker i Bergen

Bybloggen Forfatter og musiker Pedro Carmona-Alvarez gav ut den kritikerroste romanen Rust i fjor. Nå debuterer han i Byavisens Byblogg.

Albumaktuelle Moddi var ikke veldig hot da han spilte i Bergen i 2008. I april kommer han tilbake.

Side 6

Side 24

MADRASS-SALG DIREKTE FRA FABRIKK Her kan du få tilpasset egne mål. Stort utvalg i tepper

CORONET MADRASSER AS

Industrihuset - 5265 Ytre Arna - Tlf. 55 24 80 60/55 24 73 73 Produksjon av Coronet madrasser - www.arna-coronet.no Åpningstider: Man.-fre. 9-16.30 • tors. 9-19 • lør. 10-15

I SKYGGEN AV - Det er harde treninger, men det er verdt det, sier sportsdanser Hanne Marie Akselsen. I denne utgaven av «Skyggen av Brann» har vi besøkt de regjerende norgesmestrene i sportsdans.

Byavisen Byavisen.net

Side 4 - 5 Nr. 8 - 23. februar 2010

Bør du flytte? nyheter hele uken

Velkommen til Vakre Hjem i vakre omgivelser

Bergens eiendomsmeglere skifterhvilke utstilling områder fortellerVideg de tror kommer Gjør ettil å stige både i pris og popularitet de møbelkupp! neste fem årene. Side 14 - 15 Jacob Kjødesvei 17, 5232 Paradis Tlf. 55 12 63 20

Velkommen til Vakre Hjem i vakre omgivelser

www.vakrehjeminterior.no

Torskeuker Torskeuker på på Enhjørningen Enhjørningen

Åpningstider: man-fre 10 - 17 • tors 10 - 19 • lør 10 - 15

Gjør et Velkommen til Vakre Hjem i vakre omgivelser møbelkupp! Vi skifter utstilling

f.o.m. f.o.m.18. 18.januar januar

Enhjørningsgården, Enhjørningsgården, Bryggen, Bergen Bryggen,5003 5003 Bergen info@enhjorningen.no info@enhjorningen.no Tlf. 55 30 69 50 Tlf. 55 30 69 50 www.enhjorningen.no www.enhjorningen.no

Vi skifter utstilling

Gjør et møbelkupp! Ring for bordbestilling!

Vi skifter utstilling

Gjør et møbelkupp!

Jacob Kjødesvei 17, 5232 Paradis Tlf. 55 12 63 20

Jacob Kjødesvei 17, 5232 Paradis www.vakrehjeminterior.no Tlf. 55 12 63 20 Åpningstider: man-fre 10-17 • tors 10-19 • lør 10-15 www.vakrehjeminterior.no

Åpningstider: man-fre 10 - 17 • tors 10 - 19 • lør 10 - 15

Temadag TORSDAG 25 FEBRUAR

Fryser du?

Angora varmeplagg for kne, rygg, skulder, hånd, fot og undertøy. tor-lørdag

20%

Man - fre 09.00 – 16.30 Tors 09.00 – 17.30 Lør 10.00 – 14.00

20% Foreningsgaten 1 – Tlf. 55 59 20 00


2

Byavisen

Synspunkt Byavisen Avisprodukter AS, Krokatjønnveien 15, 5147 Fyllingsdalen Tlf. 55 17 36 50 Fax. 55 16 50 75 E-mail redaksjon: redaksjon@byavisen.net E-mail produksjon: prod@byavisen.net Bergen Byavis er partipolitisk uavhengig. Avisen utkommer i Bergen hver tirsdag i et opplag på 100.000 Ansvarlig redaktør og utgiver Ole Tom Kolstad

Redaksjonen: Redaksjonssjef Ørjan Nilsson, orjan@byavisen.net tlf. 55 17 36 65 I praksis:

Ruth Grung (Åp) Komitéleder for miljø og byutvikling Bergen kommune

NR. 8 – 2010

Hagerupsgården og offentlig forfall gjenspeile verdier som de fleste i vårt samfunn mener det er viktig å ta vare på. Det er ikke lett å velge hva som skal bevares, for som Jean-Paul Sarte har uttalt: ”Intet forandrer seg så ofte som fortiden. Alle generasjoner skaper sitt eget historiske bilde.» I komité for byutvikling må vi ta stilling til hva som skal bevares, hva som kan rives og hvordan nybygg skal tilpasses eldre bebyggelse, eller skape nye plasser og steder der vi kan møtes. Vi har også gitt tillatelse til å innrede deler av vernede boder til bolig. Alt kan ikke bli museum. Det er politisk flertall for å sikre vern gjennom aktiv bruk. De historiske særpreg ved byen blir også godt ivaretatt i byutvikling. Riksantikvaren skal bidra til at den fysiske kulturarven blir forstått og brukt som premiss og ressurs for framtidig bruk og utvikling av landskap, arealer, bygninger og anlegg. Regionalt er det Fylkeskonservator som følger dette opp og med å gi uttale til saker der verneinteresser blir berørt.

ritert ennå, men byrådet har lovet en oversikt i løpet av våren. Men det kan være av interesse å formidle hvilke fredede bygg og anlegg kommunen har ansvar for pr sept 2008: Mon Plaisir (lysthuset Christinegård i Sandviken), Trikkehallen, Bergen off.bibliotek, Stadsporten, Hagerupsgården, Magistratbygningen, Manufakturhuset, Gamle rådhus, Latinskolen, Teaterparken (Den Nationale Scene), Skur 11, Store Milde, Muren, Finnegården, Nygård skole, Danckert Krohns stiftelse, Landås Hovedgård, prestegård, Norges Bank (Vågsallmenning), Skansen Brannstasjon, Siljustøl ( delt eierskap), Nøstegaten 39-43 (solgt for 1.kr), og i tillegg er følgende midlertidig fredet: Sandviksboder 15-24, (19,20 og 21 private), Det gamle kretsfengselet, Det Gamle Tinghuset og Den Gamle Brannstasjonen.

I kulturminneåret 2009 var myndighetene opptatt av å utvide kulturarv begrepet til også å omfatte dagliglivets kulturminner. Men fortsatt forbinder de fleste kulturminner med bevaring av historiske bygg. Sjøbodene som brant i Skuteviken og Sandviken, samt brannen i trehusbebyggelse i Molløesmauet, fikk fart på debatten om kulturvern. Miljøvernministeren har økt støtten til private eiere av fredede bygg og Brannvesenet har intensiverte tilsynet av Blant våre fredede bygg i kommunalt eie fineldre bebyggelse. ner vi flere som er tatt godt vare på, men også eiendommer som kommer høyt på listen over Tapet av historiske bygg ga økt bevissthet bygg som bergenserne forbinder med offentom hva som skaper identitet og en by som lig forfall. Hagerupsgården er i tillegg plassert inviterer til de gode opplevelser og mangfold. meget synlig i et av våre mest sentrale byrom Bergen Ulike generasjoners samfunn og Det er også Fylkeskonservator som følger opp og et annet bygg er det gamle fengselet som levekår har gjennom historien satt sitt preg på Bergen. Mennesker har alltid satt spor etter alle fredede bygg og eiendommer. I forbindelse kommunen aldri klarer å bestemme hva det seg. Sporene får ofte en annen betydning for med kulturminneåret har det vært gjennomført skal brukes til. oss som lever i dag, enn de som satt de. Vi skal en tilstansregistrering av samtlige fredede bygg ikke ta vare på alt, det må også være plass til at i privat eie og staten har gjort det samme for Arbeiderpartiet hadde i sitt alternative budvår egen samtid og etterkommere skal få sette sine. Arbeiderpartiet har etterlyst at byrådet sjett lagt inn penger for å begynne restaurerinsitt preg på omgivelsene. De kulturminnene gjorde det samme for våre fredede bygg i kom- gen av Hagerupsgården. Vi utfordrer byrådet til og kulturmiljøene som bevares, må derfor munalt eie. Dette arbeidet har ikke vært prio- å ta et større ansvar for vår felles kulturarv.

Uken som gikk

Erik Madsen, erikm@byavisen.net tlf. 55 17 36 60 Isabelle Ringstad, isabelle@byavisen.net tlf. 55 17 36 61

Annonseavdeling: For forespørsler: annonseinfo@byavisen.net Annonsesjef Trond Hjortland trond@byavisen.net tlf. 55 17 36 53 Hilde Thorkildsen hilde@byavisen.net tlf. 55 17 36 56 Hans Jacob Berntsen hans-jacob@byavisen.net tlf. 55 17 36 54 Gunn Dyrøy gunn@byavisen.net tlf. 55 17 36 55 Britt Botten britt@byavisen.net tlf. 55 17 36 58

Teknisk avdeling: Teknisk sjef Henning Lundekvam henning@byavisen.net tlf. 55 17 36 62

Den New York-baserte billedkunstneren Bjarne Melgaard (42) var av april har aldri blitt vist i Norge tidligere og utstillingen har fått på plass med sine kontroversielle bilder på Bergen Kunstmuseum tittelen Jealous. i forrige uke. De 24 bildene som blir hengende frem til midten  (Foto: Ørjan Nilsson)

Knut Berglund knut@byavisen.net tlf. 55 17 36 60 Bjarte Kvinge Tvedt bjarte@byavisen.net tlf. 55 17 36 64 Trykk: Bergens Tidende Trykk As

nyheter hele uken Byavisen.net


NR. 8 – 2010

Byavisen

3

- Været irriterer, ikke dialekten Bergensdialekten irriterer folk mest. Men det er regnværet i byen som er grunnen til dette, skal vi tro dialektentusiast. Tekst: Erik Madsen erikm@byavisen.net

snakker på. Nordlendingene er mest glad i sin egen dialekt.

fordi Norge er blitt mer urbant og man glemmer særpreget når vi flytter på oss, sier han og legger til:

- Jeg tror mye av grunnen til at bergensk har fått dette inn- Han mener dialekter er en trykket er at folk gjerne asso- viktig del av språket i landet. - Det er mange som legger sierer denne dialekten med - Dette sier jo også litt om om dialekten sin, mens de andre ting, som at det regner stoltheten og det å holde på som holder på sin egen snakmye i Bergen. Da kommer tradisjonene og kulturen sin, kemåte vitner om identitet og disse negative opplevelsene og det er veldig viktig for det stolthet over hvor de kommer for folk, sier Tore Jahren norske språket. Det er viktig fra, sier han. som er konseptansvarlig i å holde på dialekten sin uanPurDialekt til Byavisen. sett hvor du er fra. Han mener dette også forklarer hvorfor østlendingene er I fersk undersøkelse utført Selv er Jahren oppvokst minst tilfreds med dialekten av InFact AS for det nyeta- like ved svenskegrensen og sin. blerte selskapet kommer det har gitt slipp på deler av sin fram at bergensk er den mest dialekt. - På Østlandet har de vel irriterende dialekten i Norge egentlig ikke noen dialekt, , mens østlendinger er minst - Jeg har nok mistet min. Dette da er det ikke noe å være fornøyd med måten de selv gjelder flere nordmenn, litt veldig stolt av heller. Det sier

seg selv. Man merker når det kommer en nordlending og at de er stolt over hvor de kommer fra, forklarer Jahren.

Selskapet PurDialek t har gjennomført en nasjonal måling for å undersøke hvor tilfreds nordmenn egentlig er med sin egen dialek t .  (Pressefoto)

Trolske dager på Fløyen

Vinterferien 27. feb.–7. mars Hver dag i vinterferien kan du prøve deg i Trollstien på Fløyen. Underveis løser du oppgaver og utfordringer, og får et lite Fløibaneminne når du leverer svaret… Helgene 27.–28. feb. og 6.–7. mars Kl. 11–15 I vinterferiens helger våkner Trollskogen til live med levende troll. Bli sminket som et troll, og bli en ekte trollunge! Hør trollfortellinger og smak på det lokale trollbrygget. Ta gjerne med noen ”trollhaler” som du kan grille på bålet. Morsomme trollaktiviteter for barn!

Bli tilhenger av Fløibanen på Facebook.

www.floibanen.no

... opplevelser i vente


4

NR. 8 – 2010

BYAVISEN - I SKYGGEN AV BR ANN

I SKYGGEN AV A-kjendiser tar kontakt

Trener seks tim

Skal vi danse-hysteriet fortsetter til høsten og TV 2 blir nedringt både av kjente mennesker og storfornøyde danseskoler. Tekst: Isabelle Ringstad Isabelle@byavisen.net

Men det er ikke alltid at kjendisene har mulighet til å være med i programmet. Den knallharde treningen begynner en drøy måned før programstart. - Det er veldig krevende å være med i programmet. I begynnelsen trener de kanskje fire timer hver dag, så blir det dansing fra morgen til kveld, sier hun.

Unn Grethe Berge er pressekontakt i TV2 og forteller Byavisen om den store pågangen TV 2 nå opplever etter fem sesonger med danseprogrammet. - Etter at programmet ble mer og mer kjent har danseskoler ringt til oss og fortalt om den store økningen de har hatt i antall medlem- Stor interesse mer. De får henvendelser Nadia Khamitskaya er tidfra folk som ønsker å danse ligere danser og var med i selskapsdans, som danses i sesong fire og fem av Skal vi TV-programmet. danse. Hun forteller hvordan dans som sport og trening Kjendisene ringer inn har blitt påvirket av TV Berge forteller også om 2-suksessen. kjendisene som også ønsker å være med på neste sesong - I løpet av den tiden programsom skal sendes til høsten. met har vært på TV merker - I startfasen av program- jeg at dans har blit en mer met var vi nødt til å gå ut populær og respektert sport og spørre kjendiser om de og treningsform. De som ønsket å være med. Nå får vi begynner å danse nå er oftest telefoner fra A-kjendiser som de som ønsker å danse på gøy. ønsker å være med på pro- Men det er fremdeles også grammet. Mye av dette kan flere som ønsker å bli proffe ha med PR-effekten det gir å og dette krever mye trening være med på et slikt program, og koster mye penger, forteli tillegg til at det er veldig god ler Khamitskay til Byavisen. trening.

Jørgen Nilsen (19) og Hanne Marie (18) satser alt på å komme til VM 2012.

Tekst: Isabelle Ringstad Isabelle@byavisen.net

Nadia Khamitskaya har vært med på to sesonger av Skal vi danse. Pressefoto: TV2

Jørgen og Hanne Marie er regjerende norgesmestre i sportsdans (standard og latinamerikanske danser). Dansepartnerne har danset sammen i elleve år og nå trener de opptil seks timer per dag. Det store målet deres er VM i 2012.

Friår Mens Hanne Marie går andre året på videregående skole, tar Jørgen seg et friår etter gymnaset, for å fokusere på dansen. - Nå går dagene hovedsakelig til dansing og soving. Vi har én til tre økter for dagen, så det kan bli opp til seks timer hver dag med dansing og trening. Nå trener vi også styrke

med Olympiatoppen for å bli innimellom treningsøktene enda sterkere og bedre. og har med seg skolebøker Jørgen sier videre at han har på reise. målsettinger om å bli profesjonell danser og senere - Det er hardt spesielt rundt instruktør. eksamenstiden i mai, når vi - Jeg ønsker å leve av det å også danser en en del. Noen være danser og senere lære dager har jeg økter før og etter vekk det jeg kan. skoletid, og må prioritere når Hanne Marie har andre utfor- jeg skal gjøre lekser og lese dringer i tillegg til treningen. til prøver. Men jeg prøver å Hun må lese på viktige prøver ha minst mulig fravær. Målet


NR. 8 – 2010

BYAVISEN - I SKYGGEN AV BR ANN

5

- Nå går dagene hovedsakelig til dansing og soving. Vi har én til tre økter for dagen, så det kan bli opp til seks timer hver dag med dansing og trening. Jørgen Nilsen, danser

opp til imer hver dag

Som dansere på mesterskapsnivå, rekker sportsdanserne Jørgen Nilsen (19) og Hanne Marie Akselsen (18) såvidt å sove.

er å komme inn på idrettslin- - Det er veldig dyrt å danse jen til neste år, slik at jeg kan på dette nivået. Vi reiser trene også i skoletiden, fortel- nesten hver helg, og trenger ler hun til Byavisen. kostymer, trenere og privattimer. Hovedstøtten vi får Dårlig mediedekning økonomisk er fra landslaget Som dansere på høyt nivå, når vi skal reise i forbindelse har Jørgen og Hanne Marie med EM og VM. Vi har mange reisedøgn og flere lenge prøvd å få sponsorer private treningstimer. Dette og har fått litt nå. Men det koster og sponsorene står dekker fremdeles ikke alle ikke akkurat i kø. utgiftene. Resten må vi og

- Halve landslaget fra Bergen Bergensdansere regjerer på norgestoppen. Det har visstnok med gener å gjøre.

Tekst: Isabelle Ringstad Isabelle@byavisen.no

internasjonalt nivå, koster det fra 50.000 kroner og oppover. Skal man drive på høyt nivå Jane Vestøl er leder i må man ha informasjon fra Sportsdansseksjonen og noen av verdens beste trenere, trener for regjerende norges- man trenger utstyr og det er mestre i sportsdans (standard mye reising involvert. Men og latinamerikanske danser), som i andre idretter er det Jørgen Nilsen og Hanne egentreningen som gir mest Marie Akselsen. Hun fortel- fremgang og den er gratis, ler til Byavisen at de fleste sier hun. danserne på landslaget er fra Bergen. Det er heller ikke bare det - Over halvparten av det økonomiske som koster for å norske landslaget kommer bli danser. fra Bergen og Hildemors Dansesenter. Jørgen og Hanne - For å lykkes i denne idreter rangert som Norges beste ten kreves det ganske mye sportsdanspar i alle katego- av danseren. Noe av dette er rier. Nesten all fritiden deres kunstnerisk sans, treningsgår til trening og dansing og vilje, utholdenhet, pågangsmålet er å komme til finalen mot, takt og en sterk psyke. i VM i 10-dans i 2012. TV-dansere Bedre rekruttering Flere av danserne fra Vestøl forteller at rekrutte- Hildemors har deltatt i TV ringen i pardans er ganske 2-suksessen Skal vi danse. bra, men et det fremdeles er mangel på gutter. - To av danserne våre, Tom Erik Nilsen og Nadya - Gutter velger ofte break- Khamitskaya, har tidligere dance og hiphop. Sportsdans konkurrert sammen, men er en pardans som er veldig i sesong 4 av Skal vi danse, krevende å lære seg. Det kan møttes de i finalen mot hverderfor være raskere vei til top- andre, forteller Vestøl. pen med en lettere dansestil. Men sportsdansen er frem- I de senere årene har også deles ikke utrydningstruet. danseskolen satset på andre Fetteren til sportsdanser former enn vanlig tradisjoJørgen Nilsen er André nell pardans. Danseformen Lundal Nilsen (17). André hiphop og andre moderne og hans dansepartner Marie danseformer har gjort Grung (16) er i ungdomseli- Hildemors-danserne synlig i teklassen og er visstnok ett av andre TV-produksjoner også, parene vi kommer til å se mer som i TVNorge-programmet av i framtiden. Dansefeber. - For å bli god i dans må man virkelig ville det, og ofte ser - Da Dansefeber gikk på vi at det ligger i genene, at TVNorge var 25 prosent av noen i samme familie er med finalistene i konkurransen fra på samme idretten. André og vårt dansesenter. Og det var Marie er kjempedyktige og en fin blanding av represenkan nå langt, forteller Vestøl tanter fra ulike danseformer, til Byavisen. sier hun til Byavisen.

Dyrt og krevende Selv om dans etterhvert er en meget vanlig treningsform både på treningssentre og på danseskoler, er det verken billig eller lett å komme opp på høyt nivå. - Et kurs på som varer fra jul (Foto: Ørjan Nilsson) til påske koster rundt 1200 kroner. Men skal man drive foreldrene våres betale, sier fotball er det store oppslag. med denne idretten på høyt Hanne Marie. Men det er blitt betydelig bedre enn det var før. Det Paret er begge enige om at virker som om dansing er mediedekningen på dansing blitt mer populært etter at har blitt bedre, men er frem- Skal vi danse kom, jeg merdeles dårlig i forhold til andre ker at det er flere som danser idretter på Hildermors Dansesenter enn før, forteller Jørgen til - Når vi vinner et mesterskap Byavisen. får vi en liten spalte i en avis, men hvis noe skjer innenfor

Neste uke:

Løv-Ham


6

B YAV I S E N

GAMLE BERGEN TRACTEURSTED

NR. 8 – 2010

Om preiking og andre ting

Bryllup • Runde UKE 8 -dager 2010• Luncher Forretningsmiddager Elsesro 1 - 5042 Bergen Tlf. 55 25 70 34 www.tracteurstedet-gamle-bergen.no gbtr@online.no

UKENS KUPP SENGESETT TOPP KVALITET –Sir John

TA 2 BETAL FOR 1 GÅSEDUNDYNE RUTESYDD – KV 8-10 FLOTT HYTTEDYNE 140x200 – ord 1580,-

499,-

Adresse: Østre Muralmenningen 16 Tlf 55311159

VINTERTILBUD PÅ MARKISER • • • • • • • • • •

÷30%

Gratis måltaging Markiser Inne/utvendige persienner Lamellgardiner Plissegardiner Solfilm Rullegardiner Stort utvalg i alle farger God parkering Undersøk våre priser

Du finner oss i Osveien 8 - 5227 Nesttun Skjoldskiftet vis á vis Kiwi 55 13 17 10

Fax 55 13 20 10 www.bergenmarkise.no be-maras@online.no Mand.-fred.9.-16.- lørd. 9.-14.

90 81 82 90

Vi kan BRANNvern www.teknisk-industrivern.no

KUPP PRISER

HH Jakker Varm og vanntett STORT UTVALG

SPESIALBUTIKKEN FOR UTEKLÆR

Solheimsviken Tlf. 55 29 90 20 9-1630 9-19 9-14

Bybloggen Pedro Carmona-Alvarez - Forfatter og musiker. - Har vært redaktør for Cappelen Damms debutantantologi Signaler siden 2003 og har mottatt flere priser, blant andre Cappelen-prisen 2004, Sultprisen 2005 og Den norske Lyrikklubbens pris 2005. Han er også musiker i flere band, blant andre Sister Sonny og Moon Pedro & the New Farm Street Orchestra. - Debuterte med diktsamlingen Helter i 1997. Gav i 2009 ut den kritikerroste romanen Rust. JEG VET IKKE HVA SOM HOLDER PÅ Å SKJE, OM DET I DET HELE TATT SKJER NOE ELLER OM DET BARE ER HODET MITT SOM INNBILLER SEG TING. Ikke helt umulig det, altså, det med innbillningen. Men likevel. På tirsdag fikk jeg besøk av en forfatterkollega, la oss kalle ham G - en poet jeg setter høyt og som jeg har hatt æren av å arbeide sammen med de siste tre årene. Vi har laget oss et monster, han og jeg, en bok med oversatt poesi som anytime bikker 600 hundre sider og kommer ut i mai. Men det er nå ikke det som er mitt anliggende her i dag. Det rare starter nemlig et annet sted. G og jeg møttes nemlig for første gang for 15 år siden, den gang vi begge ankom Bergen for å gå på Skrivekunstakademiet, på Verftet USF. Begge unge menn i begynnelsen av 20-årene. G var belest og klok og veltalende og arrogant. Jeg var kul, spilte i rockeband, var syltynn og arrogant. VI SATT PÅ HVER VÅR SIDEN AV KLASSEROMMET OG SKULTE IKKE ENGANG PÅ HVERANDRE. I løpet av det året vi var medelever på akademiet tror jeg vi utvekslet toppen 15 fraser, alle sammen av typen: Har du fyr? Har du røyk? Skål, etc. Ikke akkurat bestevenner, med andre ord. Jeg tror vi til og med klinte med samme dame en gang, uten at noen av oss brydde seg. O happy days, som gamle Beckett ville sagt. Uansett: det gikk nå mange år, jeg ble forfatter, plutselig, og G ble forfatter like plutselig og våre veier begynte å krysses. Jeg begynte i tidsskriftet Vagant, han startet LUJ. Jeg kranglet med ham på lederplass, han sendte meg en mail der han siterte Leonard Cohen: keep me hard, keep in the kitchen, keep me out of politics. Og sånn var det, frem til et Osloforlag ringte oss begge og ville ha oss til å lage bok – et monster – sammen. Hvorfor? No freakin clue.

SÅ DA SITTER VI HER. G OG JEG. HVOR? JO: PÅ SKRIVEKUNSTAKADEMIET, DER VI FOR FØRSTE GANG MØTTES. Her låner vi et kontor (dritvarmt, lite) og sitter og jobber og ser gjenferdene av oss selv: to unge cocky drittsekker i begynnelsen av 20-årene som løper rundt i lokalene mens vi prøver å unngå å møte blikket deres. Det er fredag, det er sol, Lakesevåg ser nydelig ut herfra og jeg tenker på Tiden. Jepp. Den med stor T. Sjølveste Tiden. Og så slår det

Spalten min het Pedro Preiker Piss, og det kjennes på mange måter riktig ut, dette, å skrive her, å møte meg sjøl i døra på skrivekunstakademiet og i denne teksten. Pedro Carmona-Alvarez

meg, plutselig, at jeg også har gjort dette før. Jo, jeg var faktisk spaltist! I gratisavisen Filter, et makkverk, når sant skal sies (og det skal jo det). Spalten min het Pedro Preiker Piss, og det kjennes på mange måter riktig ut, dette, å skrive her, å møte meg sjøl i døra på skrivekunstakademiet og i denne teksten. Jeg heter Pedro. Jeg er forfatter. Jeg er 22 år og 38 år, og uansett hva akkurat det vil si, så skal jeg gjøre mitt beste for å fortsette i pisspreik-tradisjonen, enten det er her inne, med G og med spøkelsene på skrivekunstakademiet, eller der hjemme, blant alle spøkelsene som gjemmer seg i alle bøkene, i det biblioteket som er verden.


NR. 8 – 2010

B yav i s e n

7

VINTERFERIETILBUD Vinterdresser str. 80-98

Strikk, college, topper og tights

Pizzabord

hele åpningstiden - hele vinterferien

-50% 3 2 99,- 69,FOR

Voksne

Mammutsalg på bøker avslag opptil

Fersk kvernet kjøttdeig 400g, fast Safaripris

Barn

Familiebowling

Inkl. 2 runder bowling, en is, og en brus eller en kaffe. Pr. person.

-80% 25,- 119,Ukens kupongtilbud

, 9 9 Kr. 1

på Sportsgalleriet Vestkanten anten

Umbro nacionale jog pant str. XS - XXL. Før kr. 400,-

NB! Klipp ut og ta med kupongen for å kunne benytte deg av tilbudet. Gjelder tom. 27.02.2010

Tilbudene gjelder kun på Vestkanten, tom. lørdag 27. februar. Med forbehold om utsolgt.

www.vestkanten.no


B yav i s e n

NR. 8 – 2010

Fotograf: Ove Sivertsen

8

K

r i e e f ? r e t n i v r fo

r la

f ra Vinterferietilbud februar: . 7 2 g a d r lø il t r a onsdag 24. febru

Skisett jr:

Elan Magfire Pro 100-120 cm + kr. 100 for 130-150 cm

Spider teknisk undertøy, pr. del:

299

1399

før opptil 699,-

ORT! K S G A D dalen GRATIS y - Myrk

llandsb kke! I Voss Fje kjøper alpinpa om til alle s pakke. kikort pr. Kun ett s kr. 320,r e V di

EN MYRKDAL

Aspen fleecejakke Aspen light genser

99 junior - senior

- DER DET

ALLTID ER

599

Div. utvalg Carrera hjelmer

!

NOK SNØ

Før opptil 1399,- UANSETT FØRPRIS


Fotograf: Ove Sivertsen

NR. 8 – 2010

B yav i s e n

9

Div. Carrera briller

499

dame - herre før opptil 999,-

Uansett førpris: Lindåsen sekk 55 og 75 liter: 55 liter og 75 liter

Romslig og solid sekk med justerbart bæresystem. Sekken kommer i diamond-ripstop materiale, er vannavstøtende og ekstremt lett. Kommer med regntrekk!

399

Checker ullgenser/ullbukse

399

før kr. 699,-

pr. del

Fjellskipakke BC Ski:

Madshus Glittertind + kr 100,- for crown Sko: Madshus Vidda Binding: BC Auto

En ypperlig pakke for deg som ønsker ski for turer i spor eller oppgått terreng, men som samtidig ønsker stålkanter for lettere manøvrering.

PAKKEPRIS

2499,-

Fjellskipakke BC Ski: Madshus Voss Sko: Madshus Vidda Binding: BC Auto/ NNN Touring

Lett fjellskipakke med BC støvel og 3/4 stålkant. Pakken leveres med den robuste BC Auto binding.

PAKKEPRIS

1999

Kampanjeperiode 24.- 27. februar 2010 Atleten Knarvik Senter

tlf. 56 35 04 15

MX Sport Sotra Sartor Senter

tlf. 56 33 14 20

MX Laguneparken Laguneparken

tlf. 55 11 77 77

MX Sport Voss Vangsgaten 37

tlf. 56 52 12 86

MX Sport Oasen Oasen Senter

tlf 55 16 13 71

MX Åsane Frydenbøgården

tlf. 55 39 56 60 tlf. 56 14 20 00

MX Os Amfi Senter

tlf. 56 30 09 02

Mx Sport Askøy Askøy Senter

MX Sentrum vis-a-vis Bystasjonen

tlf. 55 21 29 29

Utvalget kan variere i de ulike butikkene.

www.mxnett.no


10

BYAVISEN

NR. 8 – 2010

Samboer eller gift Dagens situasjon når det gjelder samboerskap eller giftermål, er ikke bare et spørsmål om kjærlighet. Men også et spørsmål om rettslig regulering. For tiden er forskjellene gedigne, når det gjelder den rettslige reguleringen. Ingen tvil om det. Jussen har per i dag favorisert de gifte. Ved å bygge opp sterke regler som verner. I alle retninger. Store lovendringer er på gang for samboerne, men ikke virksomme for tiden. Det kan komme. Samboende er i prinsippet to personer som lever sammen. De beholder sine eiendeler, hver for seg eller under samme tak. De anses som to subjekter, med separat øko-

nomi. Dette endres ikke av å bo under samme tak. De må gjerne blande sin økonomi, men det er fortsatt to separate personer. Det de eier hver for seg, eier den enkelte. Det begge eier, eier de sammen. Sånt kan være vanskelig å holde styr på og å huske. Derfor lages det samlivsavtaler. Som bestemmer hvem som eier hva. Da bringer man klarhet i nå, men også for ettertiden – hvordan greiene skal fordeles, om det kommer til et brudd. Jeg har alt for få samboere som søker slik hjelp. De færreste lager avtaler, og det lager store vansker i en bruddfase. De gifte får det litt mer

avklart. Der gjelder ekteskapsloven. Som sier at man ved å gifte seg havner i et felleseie. Som gifte beholder man eierrådighet over sine verdier, ja. Det er også slik at man suverent kan bestemme over sine verdier. Men ved et brudd, så skal alt deles. Delingen skjer fifty fifty, hvis det ikke finnes grunnlag for noe annet. Felleseiet slår inn for full maskin ved brudd, da rydder loven i materien. Nå er det unntak fra denne likdelingen. Ett viktig unntak er særeie. Hvis partene har avtalt særeie, så skal dette tilfalle den som det tilhører. Disse verdiene skal ikke deles. Videre har

Vegard Austgulen forteller om emner vi håper vil interessere deg. Austgulen har bl.a. praksis som konsulent ved Forbrukerrådet, dommerfullmektig og politijurist.

den som hadde med seg verdier inn i ekteskapet, har arvet eller mottatt gave, rett til å holde slike verdier utenfor – men ellers skal alt deles likt. Det er andre forskjeller. Dersom samboere lever sammen – og den ene dør – må gjenlevende skifte med avdødes familie og barn. En samboer har ikke arverett etter avdøde, det har familien. Dersom en ektefelle dør, har gjenlevende arverett. Men mer viktig, den kan kreve å bli sittende i uskifte. Som betyr å slippe å dele før egen død. Derfor er det mer avklart også ved død for ektefeller.

Kryssord

Advokat Vegard Austgulen,

Advokathus1 - Tlf. 55 36 20 90 Sandviksboder 1E - 5035 Bergen. e-post: vegard.austgulen@hotmail.com Regler for ekteskap er veldig klare. Det kan de være. Fordi ekteskap inngås formelt, og det er lett å avklare hvem som er gift med hvem og når. Samliv er mer ukontrollerbart. Når var man samboere, forsto man hvilke rettslige konsekvenser

det ga. Lovsystemet vil ikke – så langt – lage tryggere regler ved så uformelle samliv. Så moralen har nok vært – gift deg. Nye regler er på gang for samliv, slik at det blir mer likhet mellom systemene.

Av Hans Arne Haldorsen

25 år!

Kontor og butikklokaler i Kringsjåveien 119

1984-2009

Tlf./vakttlf. 55 34 77 60 - Åpningstider: man-fre. 9-16 e-post: post@laksevaag-ror.no - Hjemmeside: laksevaag-ror.no

Trenger du elektriker?

Hva med en sjekk av ditt elektriske anlegg?

Ring tlf. 55 11 83 00 For avtale Døgnvakt

Alt i elektriske installasjoner Timesbestilling for servicebil

Få bedre tid og orden på hverdagen din i 2010! CityMaid hjelper deg gjerne med husvasken! Vi utfører:

OTERA DELTA AS

Hjemmehjelp?

Godkjent wFast vaskehjelp av kommunen! wEngangsoppdrag Samme pris. wVindusvask Tlf.: 98 29 77 80 wFlyttevask og visningsvask

Få tilbud i dag på tlf: 4000 6330 eller www.citymaid.no OTERA DELTA AS • Nedre Nøttveit 62 Pb. 196 Rådal • 5858 Bergen Tlf. 55 11 83 00 firmapost.vest@otera.no • www.otera-delta.no

Ditt blod redder liv Vi trenger flere blodgivere!

www.blodbussen.no

SPEIL PÅ MÅL

Hurtig levering/montering fra eget sliperi. Kontakt oss i Midtunlia 73, Nesttun. Tlf. 55 28 29 20 fax. 55 28 35 10. www.holeglass.no


NR. 8 – 2010

B YAV I S E N

11 TIBE Drammen

Det er kampanjedager hos Buddy igjen!

Hva er det som skjer nå?

Flott Stoffbur!

Kjøp 15 kg fôr få 4 kg gratis Solide bur til

Gje og Mi ordin lder M ni æ jun axip , Med re r ior od ium og ukt ad er p ult å .

knallpris!

Fra kr

398

Spar fra

kr 300

Finnes i str. S, M, L, XL

Bli kvitt tannsten PlaqueOff forebygger tannsten og dårlig ånde hos hund og katt

Komplett turpakke Inneholder strikk + magebelte

Spar

kr 50 Kun kr

199

Pakkepris Kr

398

÷25%

Knallpr

på utvalgte seler

is! www.buddy.no

Arken Zoo, Arken Senter, Ulset, Telefon 55 18 84 80 • Troyas Zoo Senter, Sartor Storsenter, Straume, Telefon 56 33 20 83 Vestkanten Zoo, Vestkanten Senter, Loddefjord, Telefon 55 93 10 40 • Buddy Askøy, Askøy Senter, Kleppestø. Telefon 55 01 65 79

Tilbudene gjelder fra 22 . februar–8. mars

Kampanjedager!


12

BYAVISEN

Anmeldte dødsfall

Vi har giftet oss...

i perioden 08.02.2010 - 19.02.2010 Dødsdato

Navn

04.02.2010 04.02.2010 08.02.2010 08.02.2010 04.02.2010 07.02.2010 04.02.2010 03.02.2010 06.02.2010 08.02.2010 30.01.2010 08.02.2010 05.02.2010 29.01.2010 03.02.2010 07.02.2010 05.02.2010 07.02.2010 10.02.2010 27.01.2010 05.02.2010 06.02.2010 03.02.2010 05.02.2010 02.02.2010 07.02.2010 05.02.2010 04.02.2010 28.01.2010 07.02.2010 13.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 15.02.2010 09.02.2010 13.02.2010 13.02.2010 12.02.2010 14.02.2010 09.02.2010 12.02.2010 14.02.2010 16.02.2010 13.02.2010

Algaard, Berit Gams Bakke, Astrid Elisa Blindheim, Malvin Blommedal, Inger Marie Bårdsen, Haldis*gutt Eide, Ingemar Johan Elholm, Helga Endresen, Håkon Elvin Hansen, Kjell Kåre Haugen, Solveig Julianne Haugland, Ove Hellesø, Kåre Malvin Helleve, Kjell Arvid Johannessen, Tore Karsten Knudsen, Erling Olav Mjøs, Lars Karlsen Møller, Aud Kristine Nielsen, Jan Olsen, Jenny Kristine Pedersen, Florence Persen, Haldis Irene Sande, Ann-Helen Skår, Johanna Soltveit, Svein-Ove Thoresen, Else Tyssøy, Karen Lovisa Valland, Solveig Wathne, Carl Martin Zweidorff, Roald Børge Østrem, Sverre Johan Andreassen, Trygve Anfinsen, Ingrid Ulven Bendixen, Remy Andre Bergesen, Borgny Berntsen, Ruth Evelyn Christiansen, Odd Finn Fauske, Alma Bjørg Fortun, Sverre Gabrielsen, Astrid Garnes, Gunvor Solfrid Gramstad, Thor Haldorsen, Ester Hartveit, Elsa Marit Kjær, Signe Ingvarda Berteussen Kuven, Allis Larsen, Anna Ingvarda Leganger, Leif Andreas Lærum, Inge Løken, Ingegerd Løtvedt, William Michelsen, Eilif Moe, Truls Mæhle, Henry Anskar Nilsen, Einar Nøstdal, Nils Bjarne Skarpenes, Else Helen Sletteland, Ruth Sletten, Karen Stein, Johan Sæbø, Finn Nikolaisen Søbstad, Lilly Teige, Gerd Thorvaldsen, Inger Tollaksen, Atle Tonning, Tordis Tuft-Olsen, Andreas Tungeland, Ruth Tønnesen, Annie Jacoba Tørresen, Kristine Woldseth, Arild Waage, Olga Oliva Øvrebotten, Eirik Aakre, Constance Mollie

06.02.2010 10.02.2010 11.02.2010 15.02.2010 10.02.2010 12.02.2010 14.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 12.02.2010 14.02.2010 09.02.2010 03.02.2010 13.02.2010 11.02.2010 13.02.2010 15.02.2010 13.02.2010 16.02.2010 11.02.2010 12.02.2010 13.02.2010 12.02.2010 14.02.2010 13.02.2010 13.02.2010 14.02.2010 08.02.2010 15.02.2010

NR. 8 - 2010

Fødselsdato

14.05.1910 10.05.1916 28.12.1914 17.11.1933 26.01.2010 06.08.1920 31.07.1916 27.02.1926 15.08.1951 12.06.1913 07.11.1938 30.10.1922 28.04.1949 16.03.1932 29.01.1916 14.12.1914 13.08.1936 07.06.1929 21.08.1923 10.03.1915 05.05.1920 17.10.1969 15.07.1913 06.02.1964 08.04.1917 24.02.1915 05.12.1927 22.11.1920 08.01.1980 31.03.1922 22.02.1927 17.03.1935 29.10.1988 18.08.1917 18.12.1926 02.05.1924 24.04.1911 16.09.1941 31.05.1921 26.09.1929 04.04.1921 06.10.1914 24.03.1933 07.09.1915 02.06.1924 30.01.1920 24.03.1930 21.03.1954 14.05.1920 25.09.1922 01.09.1917 05.05.1946 09.04.1927 13.09.1932 07.04.1923 29.04.1960 13.07.1919 27.08.1925 15.02.1929 16.09.1916 24.09.1917 20.08.1923 27.11.1921 04.04.1950 04.09.1921 07.05.1982 29.06.1922 22.08.1917 28.02.1919 14.04.1965 20.05.1917 18.11.1980 08.03.1916

Ida Eline Jebsen og Torbjørn Hoem viet i Blomvåg kirke 5. september 2009

Donata Markileviciute og Vegard Vaage viet i Nordhordland Tingrett 14. november 2009

Foto: Løtvedt på Torget

Foto: Løtvedt på Torget

Mariann Grinde og Vidar Røed viet i Tinghuset i Bergen 18. september 2009

Anette Kvinge Nilsson og Martin Nilsson viet i Kalmar Slottskirke, Sverige 8. august 2009

Foto: Løtvedt på Torget

Foto: Atelje Wallander

Spår færre våpenbeslag i år Det blir færre beslaglagte våpen i 2010 enn året før, skal vi tro Dagfinn Stokken i beslagavdelingen for Bergen politistasjon.

Tekst: Erik Madsen erikm@byavisen.net

lagt så langt, forteller politiførstebetjenten og legger til:

- Vi regner med et roligere år enn fjoråret. Det er jo veldig tidlig på året, men svært få våpen er beslag-

- Det var jo veldig mye våpen i fjor. Han forteller om totalt fem

Uansett vær

våpenbeslag når det gjelder skytevåpen så langt i 2010. - Fem våpen er beslaglagt til nå. Det er snakk om tre hagler og to pistoler. Disse våpnene er en del av to separate saker, sier han til Byavisen.

Mod. BYGDIN Unisex/herrejakke 119 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid. • Gratis samtale i hjemmet • Alle prisklasser - forhåndspris

• Egen blomsteravdeling • Gravmonumenter

Dreggsallm, 5003 Bergen, e-post: post@koba.no

Telefon: 55 300 800 www.koba.no

Gravferd slik pårørende ønsker det. Verdighet - Omtanke Lavere priser Natlandsveien 8

DØGNVAKT 55 20 23 00

Sort, blå Begr. ant. Kun str. S - M Dermizax Førpris 2800.Siste rest

- Oppvarming & kjøling - Bedre inneklima med aktiv luftrensing - Lavere strømregning - Gratis og uforpliktende befaring

SALMAKEREN I BERGEN

Ta kontakt med din lokale salgsrepresentant.

nå kr

1400,-

Tlf.

Ordinære jakker

÷20%

SKUMPLAST-SØM

AUTORISERT TOSHIBA FORHANDLER

800 49 900

Lars Øyvind Veland tlf. 977 74 200 Kristin Solberg tlf. 926 88 662 Nils David Hellesland tlf. 483 17 821 Engen 14

Tlf. 55 90 17 10

www.total-service.no

Omtrekking, møbeltapetsering, søm av puter, båtkalesjer, salmakerarbeid, tilskjæring av skumplast m.m. Med over 40 års erfaring BIL OG BÅTINTERIØR yter vi den beste service!

Velg alltid en mester!

Litlåsveien 8, 5132 Nyborg Tlf. 55 18 50 45 www.zorbabilogbåt.no


NR. 8 – 2010

B YAV I S E N

13

KONKURS LAGERUTSALG UTROLIGE 3000 M

2

ET PARTI MED MØBLER! BRUKT TIL BOLIGSTYLING

m.m. fra Bolia, Living og Ikea

÷50-90%

CRAFT - NORTH SAIL - NAPAPIJRI - PM - CAPE HORN - MARINA ALPIN - FREMAN T PORTER FIORI OSLO - MARBELLA - NINA SHOES - MEXX - PASSAGE - SOLID JEANS - ALIVE - 4 YOU MR.JONES - MUNK - FOX - BEAVER LAKE - TETE A TETE - MAMA LICIOUS - 2 WEAR BOOB NURSING WEAR - VAGABOND - UMBRO - REEF MERINO ULL & SUPERUNDERTØY

1/2

PRIS

Luer, votter, skjerf fra

Stort utvalg i Softshelljakker barn, voksne

10,-

fra

100.-

Stort utvalg Fleecejakker voksne, barn fra

Lage egen påskepynt? Hobbyartikler fra

1.-

50.-

Steintøy Pynteart. Leker

÷5090%

OUTLET MIDTUN

STED:

SHOPPINGRACET PÅ MIDTUN ULSMÅGVEIEN 7 (TIDLIGERE GO CART SENTERET) HVERDAGER 10- 20 LØRDAG 10-18

45 15 05 05 - WWW.OUTLETNORGE.NO TOPP KVALITET TIL BUNNPRIS!!

Fra bloms


14

BYAVISEN

NR. 8 – 2010

Er du b Hvor i Bergen kommer boligprisene til å stige? Hvor blir det mest populært å kjøpe bolig om fem år og hvilke områder vil tape seg i verdi? Byavisen gir deg ”fasiten”.

Tekst/Foto: Ørjan Nilsson orjan@byavisen.net

Vi ba fire eiendomsmeglere i Bergen utdype hvilke områder i Vestlandets hovedstad de tror kommer til å stige både i pris og når det gjelder popularitet de neste fem årene. Først ut er Hugo Førde. Han er DnB NOR Eiendoms salgssjef i Hordaland. Han tror Bybanen vil stå sentralt i forhold til hvilke områder som vil få en oppsving i boligmarkedet.

grunnet mye nybygg og lave priser, Bergen vest grunnet generell opprusting og lavere boligpriser enn rundt, samt mye næringsutvikling vestover. Når det gjelder områder som vil falle i popularitet og ansiennitet har Førde følgende tips. - Generelt tror jeg alle dagens populære områder vil holde seg bra, grunnet for lite nybygging, samt at gamle trender har en tendens til å holde seg lenge, eksempelvis Kalfaret, Fjellsiden og Sandviken. Jeg ser ikke større områder som trenger opprustning som per nå er oppfattet som attraktive, kun bygg i områdene som selvsagt trenger

- Vi mener at områder rundt Bybanen vil få en god oppblomstring de neste årene. Videre vil nok områder som Landås, Minde og Kronstad oppleve et løft. Toppe og Bergen Vest kan nok også få en enda bedre standing, sier han og Kurt F. Buck Regionleder for Hordaland i Eiendomsmegler 1 legger til:

- Danmarksplass må få bedre infrastruktur slik at man løser de trafikale og miljømessige utfordringene.

- Grunnet populariteten som er der nå, og mye nybygg tror jeg området Sædalen vil få et enda større løft. Førde er klar på hvorfor de Bybanenærliggende områdene vil oppleve bedre tider. - Bybanen skaper tilgjengelighet til byen og mindre trafikk rundt. Landås, Minde og Kronstad får en oppsving grunnet nytt høyskolebygg og nærhet til sentrum. Toppe

oppjustering. Jeg ser heller ikke store samfunnsmessige utviklinger som kan prege dette de kommende år, bortsett fra noen områder som blir litt redusert grunnet Bybanen ( beliggenhet rett ved banen). Dette berører dog ikke områdene rundt annet enn som nevnt i positiv retning.

- Må få bedre infrastruktur Vi spør også Buck hos Eiendomsmegler Kurt F. Buck som er Regionleder for 1 om hvilke områder han tror vil Hordaland i Eiendomsmegler 1 trekker få det tøft på boligmarkedet om frem områder både i Sentrum, Fana og i fem år. Åsane som han har tro på. - Danmarksplass må få bedre infrastruktur - I Fana: Sandsli, Kokstad ned til Bjørn- slik at man løser de dalsmarka og Storetveit til Nesttun. trafikale og miljøI Åsane: Hordvik og Hylkje og i sentrum: messige utforsentrum og Sandviken. dringene, forklarer Hvorfor akkurat disse? han. - Fana: Sandsli/Kokstad ned til Bjørndalsmarka vil få et oppsving grunnet bedre infrastruktur ved ferdigstilling av Ringvei Vest. Storetveit til Nesttun vil få samme oppsving grunnet Bybanen. I Åsane vil Hordvik og Hylkje får et oppsving dersom Nyborgtunnelen og Haukåstunnelen blir påbegynt i perioden. Sentrum og Sandviken får en jevn opptur. Presset i sentrum vil stige som følge av avtagende bygging og netto tilflytting.


NR. 8 – 2010

BYAVISEN

15

boligvinneren?

Bergens største må utvikles Daglig leder og partner i Privatmegleren Bergensdalen, Stian Grøtte, tror Blomsterdalen kan bli det nye store.

utskillelse og oppdeling av tomt, dette er særlig rekkehus i nærheten av Åsane senter, også nødvendig i henhold til kommunale og Fyllingsdalen og Laguneparken, Søreide, politiske krav om fortetning. Sandsli vil bli etterspurt. Eneboliger med Hvorfor har du stor tro på de nevnte litt tomtestørrelse og boligtomter i Bergen områdene? sør vil også bli sjeldnere. Det sier Asbjørn - Åsane vokser frem som Bergens største Myrstøl som er daglig leder i Garanti bydel og har behov for ytterligere utvikling. Eiendomsmegling. Fana-området mot vest får blant annet nytt - I Bergen sør er det planer om store utbygveisystem som gjør fortetning og utnyttelse ginger, det vil si tilbud av nye boliger kan av nye tomteområder enklere. Langs byba- bli stort, og derfor vil demme noe opp for netraseen er det politisk vedtatt at dette er prispresset. Det avhenger imidlertid av hvor satsningsområde, hvor det også kommer nytt mange som klarer å komme gjennom nålhøyskolesenter på Kronstad, understreker øyet i Bergen kommune. han. Når det kommer til Bergensområdene som vil slite de nærmeste årene dersom ikke noe blir gjort har Grøtte følgende fremtidsutsikter: - Bergen vest Daglig leder og partner i Privatmegleren Bergensdalen, Stian Grøtte med sitt flotte boligområde, særlig vestvendt med utsikt til byfjorden sliter med infrastrukturen mot Åsane har også store planer, men innenfor en Sotra. Her må en ny veiløsning snart lanseres, femårsplan vil det være for lite nytt i markedet, i dag begynner køene ved Lyderhorn. Det prisene vil derfor bli presset. Fyllingsdalen er stort sett infrastruktur, kommunikasjon er omtrent ferdig utbygd, mulig rundt 100og skoleutbygging som hjelper områder for 200 boliger vil bli lagt ut de neste fem å bevare sin plass som attraktive boligom- årene. Vestbo har et flott område ved gamle råder for ”Per og Kari” i Bergen. De gode Straume gård, like ovenfor Burmaveien ved gamle ”gyldne” adressene beholder alltid sin Vassteigen, her er det planlagt en flott ås med posisjon uavhengig av utvikling og politiske rekkehus og eneboliger som blir helt genial vedtak. nå som veien forsvinner i tunnell.

- Oppblomstring må følgelig skje i Blomsterdalen. Her er store landområder og tomter som er regulert og som er under regulering. Dette har en del med presset som er i Fana-området i forbindelse med dagens pendlertrafikk og arbeidsplasser å gjøre. Fana har jevnlig utvikling av nye områder. Bybanetraseen skal også ha en oppblomstering på rundt 2000 boliger lokalisert blant annet ved Wergeland, Slettebakken og på Paradis. Ved Paradis har flere av villaeiendommene fått en vridning mot sentrumsregulering, det vil si stor utnyttelse av tomter, selv om det ennå er villa-klausuler i området. Nordover mot Åsane er området bak IKEA under utvikling med opp til 660 nye boenheter. Her er også en del områder som ikke er regulert av grunneiere, men som vil komme med reguleringsforslag. Damsgårdssundet er i gang med sin oppgradering, ny gangbro til sentrum og prosjekter som lanseres fortløpende, her kommer Laksevåg- siden opp som en ”underdog” ettersom en del industriområder-tomter sannsynligvis blir omregulert på sikt. I samme sammenheng kan vi nevne Forsvarets store tomt på Kvarven, sier Grøtte til Byavisen. - Faktum er at vi går mot en enda sterkere urbanisering enn vi noen gang har hatt tidligere, med komprimering av areal og Tror på bydelssentrene tomteutnyttelse. De store flotte hagene - De neste fem årene vil områdene rundt blir mindre og mindre for hvert år grunnet de store bydelssentrene få et videre løft, og

- Åsane vokser frem som Bergens største bydel og har behov for ytterligere utvikling.

- Mønsteret vil være mindre reisetid til arbeid, nærhet til daglige gjøremål og tilbud om barnehage og aktiviteter for barna. Generelt vil folk ha mindre tid i bilen, altså reisetid. Bydelene som tilrettelegger for dette vil få gevinst for arbeidet i form av økende boligpriser. Myrstøl tror ikke, i motsetning til to av sine kolleger i bransjen, at prisene på boliger rundt bybanetraseen vil øke nevneverdig. - Det vil bli bygget en del rundt bybanetraseen, men dette er dyre tomter og ikke veldig rimelige boliger. Det har forsåvidt gått buss i de samme traseene i mange år og tilbudet av leiligheter vil øke, men jeg tror ikke prisene vil presses mye grunnet dette, understreker han. Garanti-megleren spår videre at boliger i sentrum vil merke en utflatning i boligprisene. - Så rart det høres ut så tror jeg sentrum snart vil merke en utflatning. Vanskelige og dyrere parkeringsforhold, færre arbeidsplasser blir etablert i byen, økte bompenger for å komme hjem etter arbeid, dårlig barnehagedekning, kommende kjøreforbud i perioder og et avtagende forretningsliv påvirker iveren, sier han og løfter blikket ut av sentrumskjernen for å peke på et annet område som kan tape seg i årene som kommer:

- Veitrøbbelet til Sotra ser vi allerede har forplantet seg til Godvik og avkjøringen til Askøy. Dette vil forverre seg de neste årene særlig ved at Askøy står foran store utbygginger og Trond Mohns nye anlegg på Horsøy vil alene skape over 1000 arbeidsplasser. Jeg tror de trafikale problemene vil være den Myrstøl peker på noen faktorer som han tror største utfordringen der ute de neste årene. er viktige når vi velger bolig.


16

B yav i s e n

NR. 8 – 2010

- 3.000,-

Rais 600 Originalen Ord. 18.425,-

Rais 700

Nå 15.425,-

Fra 19.800,-

NYHET!

- 2.000,Rais Q-bic Ord. 26.150,-

Nå 24.150,-

- 3.000,Contura 585 Ord. 17.900,-

Nå 14.900,-

Eneste ovn i Norge godkjent for å henge direkte på skorstein (gjelder Maxit/Leca)

- 3.000,Contura 580W Ord. 17.900,-

Nå 14.900,-

Nyhet! Contura 590

Fra 19.900,-

- 2.000,Rais Sira Ord. 13.990,-

Nå 11.990,-

HERRENE AS

Begrenset antall!

- 1.500,Morsø 7642 Ord. 20.795,-

Nå 19.295,-

- 1.500,Morsø 7648 Ord. 29.795,-

Nå 18.295,-

Kjøp nå og betal om 4 måneder! Utsettelseskostnad kr 275,-

- 1.500,Morsø 7644 Ord. 20.795,-

Nå 19.295,-

- 1.500,-

Morsø 2B-Classic Ord. 15.495,-

Nå 13.995,-


NR. 8 – 2010

B yav i s e n

17

www.ziem.no

50% KUPP! Termatech tt40S

KUPP!

- 10.050,-

Termatech tt40

Nå 8.990,-

Nå 13.990,-

NORDPEIS ROMA LAV

- 7.730,-

ord 20.040,-

Nordpeis Roma LAV Ord. 20.040,-

Nordpeis Manhattan Ord. 27.720,-

Nå 9.900,-

Nå 9.990,-

Nå 19.990,-

Spar opptil

10.000,- 3.510,-

- 1.000,-

Nordpeis Trio 3 Ord. 16.500,-

Nordpeis Orion Ord. 5.450,-

LG Artcool N09AWR (Singlesplit 5 kW) Ord. 15.000,-

Nå 13.900,-

Sommeren er her

Nå 12.990,-

Begrenset antall!

Nå 4.450,-

www.lgvarmepumper.no

Vi bruker kun NOVAP-godkjente montører! Standard montering: 3.900,-*. Ord. 4.900,-

- spar tusener på å kjøpe din drømmepeis nå!

Contura 510 Ord. 14.900,-

Nå 10.900,-

- 4.000,-

-5.000,-

NORDPEIS TRIO III ord 16.500,-

Nå 11.500,-

-5.000,-

CONTURA 510 Grå ord 14.900,-

Nå 9.900,-

Sigurd Ziem har som medlem av Varmefag Norges største peiskjede, gleden av å kunne tilby deg landets største utvalg og ovner. Med miljø og design Sigurd Ziem AS av har peiser som medlem av Varmefag - Norges største i fokus, peiskjede, å kunne tilby deg landets gjør dette gleden Sigurdav Ziem til ditt klokeste valg.største utvalg av peiser og ovner. Med miljø og design i fokus, gjør dette Sigurd Ziem til ditt klokeste valg.

-3.000,Handøl 32 ord 17.900,-

Nå 14.900,-

-6.000,Handøl 33T

Cinderella Classic Nå 19.900,24.990,PÅ LAGER! ord 25.900

VA R ME - MILJØ - E NE R GI ÅSANE – KANALVEIEN – SARTOR STORSENTER - SANDNES Tlf. 55 33 83 00 | www.ziem.no


18

B YAV I S E N

Byavisen i ny nettdrakt Byavisen har kastet om på hele nettløsningen sin og lanserer denne uken ny nettside. Tekst: Ørjan Nilsson orjan@byavisen.net

- Istedenfor å videreutvikle en noe tungvint løsning valgte vi å begynne helt på nytt. I tett samarbeid med Armed Design har vi gjort viktige grep for å gi leserne mer glede av Byavisen på nett, forteller grafisk designer Bjarte Kvinge Tvedt. Han forteller videre at designet på byavisen.net er kraftig forbedret rent visuelt, blant annet for brukervennlighetens del. - Vi ville gi leserne en visuell gave som hadde fokus på selve produktet. I tilegg har sidene fått mange nye funksjoner både for integrering

av sosiale medier, såvel som forbedret søkemotor, tag/ stikkordvisning og gallerier. Vi har også med det nye systemet over halvert tiden vi bruker på å legge ut saker, og vi har fått en mye større fleksibilitet rundt nettsidene. Selv om innholdet på forsiden har økt med den nye løsningen har også lastetiden for nettsidene blitt raskere. Byavisen tar også imot tips og tilbakemeldinger fra leserne på tips@byavisen.net Legg gjerne igjen en kommentar på ny.byavisen.net og følg oss på twitter og facebook.

Vi har verksteder i de fleste bydeler i Bergen.

Nesttun - Fana - Landås - Møllendalsveien - Bømlo - Olsvik.

NR. 8 – 2010


NR. 8 – 2010

B yav i s e n

19

Har du planer om å bygge? Har du planer om å bygge hytte, garasje eller kanskje du ønsker å bygge ut huset hjemme?

Prøv oss!

Vi leverer alt av bygningsmateriell til gunstige priser direkte til din byggeplass. LAMINATGULV

med dempende underlag. ALLOC Universal. Store (flisemønster)

GIPSPLATER 120x240. 13 mm Pr. stk.

87, 129,-

48x98

just C18. gran Pris pr. lm.

15

50

LAGERUTSALG VALLAHEIANE

TLF. 55 92 59 80

OSVEIEN 142, 5227 NESTTUN ÅPENT: HVERDAGER 07-17, FREDAG 07-18, LØRDAG 09-14

FAX. 55 92 59 81 BUTIKK1@NYDALBYGG.NO - WWW.NYDALBYGG.NO


20

BYAVISEN

På plakaten

NR. 8 – 2010

Konsert: Tirsdag 23. februar: Café Opera: Akustisk åpen mic-arrangement for musikere med eksponeringsbehov. Klokken 22.30.

Søppelkunst

(Foto: Johannes Bøe)

Søppelet har vært hovedele- Med sine arbeider vil hun mentet i de siste arbeidene redusere den romantikken til Ruta Pakarklyte. Hun leter som forbrukersamfunnet etter det som blir igjen etter omgis av. forbruket. Funnene fortel- Ruta Pakarklyte er født i ler henne om verdier i vårt Litauen i 1975. Hun har samfunn i dag. Samtidig magistergrad fra Vilnius vekker de tanker om frem- Kunstakademi (2000 ) tiden. Hva er verdifullt i dag og har hovedfag fra og hva kommer til å bli ver- Kunsthøgskolen i Oslo difullt om ti eller hundre år? (2003). Kunstneren setter

fokus på velferdssamfun- som skal minne oss om de nets skyggesider i sine kunst- negative sidene ved vårt forverk. Hennes utgangspunkt brukersamfunn, forsøpling er rett og slett søppelet hun av miljøet og global oppfinner i sitt nærmiljø, og varming. Utstillingen åpnet lager støpeformer i gips ut 11. februar i Galleri FORMAT fra funnene. Dette kan være og står frem til 7. mars. alt fra gamle bildeler, ledninger og emballasje. Resultatet blir komplekse og samtidig skjøre keramikkobjekter,

Scene Tirsdag 23. februar: DNS Småscenen: Company. Musikal av Stephen Sondheim. Spilles frem til 27. februar. DNS Store Scene: En sporvogn til begjær. Spilles frem til 6. mars. Fana Kulturhus: Samtaler med mamma - Den Nationale Scene turnerer på vegne av Bergens Kulturelle Spaserstokk. Spilles frem til 26. februar. Onsdag 24. februar: Ole Bull Scene: Marit Voldsæter: Drit i å danse! Spilles frem til 27. mars. DNS Store Scene: En sporvogn til begjær. Spilles frem til 6. mars. Rick´s Teater: En Del Barco og en del Soleglad - Stand Up. Spilles til 25. februar. DNS Småscenen: Company. Musikal av Stephen Sondheim. Spilles frem til 27. februar. Grieghallen: Figaros bryllup - Opera av Wolfgang

Tur-ReturRebekka

Med sin tredje utgivelse The annet Bergen. Nå starter Noble Art of letting go fikk hun norgesturnéen sin her. Rebekka Karijord et knippe 25. februar spiller hun på solide anmeldelser med Hulen før Oslo, Drammen på kjøpet da den ble slup- og Trondheim står for tur. pet i oktober i fjor. Karijord Karijord var også gjestearturnerte sammen med tist sammen med svensk Ane Brun i Norge samme Dag För Dag på Landmark måned og besøkte blant i slutten av januar.

Konserter Amadeus Mozart. Klokken 19.00. Torsdag 25. februar: Ole Bull Scene: Marit Voldsæter: Drit i å danse! Spilles frem til 27. mars. DNS Småscenen: Company. Musikal av Stephen Sondheim. Spilles frem til 27. februar. Rick´s Teater: En Del Barco og en del Soleglad - Stand Up. Spilles til 25. februar. DNS Store Scene: En sporvogn til begjær. Spilles frem til 6. mars. Fredag 26. februar: DNS Småscenen: Company. Musikal av Stephen Sondheim. Spilles frem til 27. februar. Ole Bull Scene: Marit Voldsæter: Drit i å danse! Spilles frem til 27. mars. DNS Store Scene: En sporvogn til begjær. Spilles frem til 6. mars. Rick´s Teater: Klypa. Spilles frem til 6. mars.

Grieghallen: Figaros bryllup - Opera av Wolfgang Amadeus Mozart. Klokken 19.00. Fana Kulturhus: Samtaler med mamma - Den Nationale Scene turnerer på vegne av Bergens Kulturelle Spaserstokk. Spilles frem til 26. februar. Lørdag 27. februar: Ole Bull Scene: Marit Voldsæter: Drit i å danse! Spilles frem til 27. mars. Rick´s Teater: Klypa. Spilles frem til 6. mars. DNS Småscenen: Company. Musikal av Stephen Sondheim. Spilles frem til 27. februar. DNS Store Scene: En sporvogn til begjær. Spilles frem til 6. mars. Søndag 28. februar: Ingen forestillinger. Mandag 1. mars: DNS Store Scene: En sporvogn til begjær. Spilles frem til 6. mars.

Tirsdag 23. februar: Café Opera: Akustisk åpen mic-arrangement for musikere med eksponeringsbehov. Klokken 22.30. Onsdag 24. februar: Arenum: Lynyrd Skynyrd. Klokken 19.30. Torsdag 25. februar: Rick´s Teater: D-Techs. Klokken 23.00. Garage: Gotthard (CH). Kloken 22.30. Madam Felle: Mads Eriksen. Release-konsert. Klokken 22.00. Hulen: Rebekka Karijord. Klokken 22.30. Logen Teater: Støykonsert med TanThan - En lydoplevelse om hverdagslyd, støy og musikk med en flow av fieldopptak fra byer og natur. Klokken 21.00. Fredag 26. februar: Inside: The Vengeance Party. Klokken 22.00.

Annet Garage: Trondheim Calling - Soup, St. Helen, Gode Ord Dør Sist. Klokken 22.30. Dyvekes vinkjeller: Evans Jazzclub: Mjånes / Dahlstrøm / Moe / Jakobsen /Tone Linn Mjånes [vokal], Harald Dahlstrøm [piano], Yngve Moe [bass], Frank Jakobsen [trommer]. Klokken 20.30. Lørdag 27. februar: Inside: Bergen Mandolinband. Klokken 00.00. Studio USF: Jazzsteppa (UK). Live Dubstep. Klokken 22.00. Madam Felle: Josefin Winther med gjester. Klokken 22.00. Det Akademiske Kvarter: Kråkesølv. Søndag 28. februar: Ingen konserter. Mandag 1. mars: Ingen konserter.

Tirsdag 23. februar: Garage: Wineyard (nonlive). Hver tirsdag klokken 22.30. Onsdag 24. februar: Victoria Café og Pub. Victoria Pub Quiz på onsdager. Klokken 20.00. Torsdag 25. februar: Rick´s: QuizNight med Anthony Hill hver torsdag klokken 20.30. Fredag 26. februar: Tårnsalen - Lysverket: Bjarne Melgaard «Jealous». Maleri. Til 11. april. Åpent ti-sø 11-17. Lørdag 27. februar: Borggården USF: William Nicolaysen. Maleri. Til 14. mars. Åpent i USFs åpningstid. Georgernes verft 12. Søndag 28. februar: Filmklubb på Cinemateket USF: Hipsters - Valeri Todorovskij, Russland 2008. Klokken 18.30. Mandag 1. mars: Spisestedet Merenda, Østre Nesttunv. 2: Ketil Kvam. Tresnitt. Til 4. mars. Åpent ma-on+fr 10-17, to 10-19, lø 11-15.


NR. 8 – 2010

B YAV I S E N

21

Godt mottatt i kresne England

Vi gjør Bergen

LYSERE

MADELEINE PRISMEKRONE

ELBA TAKLAMPE

Antikk hvit eller krom Ord. 1998,-

- Rustbrun - Heisbar

9983 - LYS Ord: 1698.-

1498,-

1298-

APRIL TAKBESLAG Ord 149,-

3 - LYS Ord: 1998.WINSTON TAKLAMPE Hvit eller sort skjerm Ord 1398,-

98-

ROSE TAKBESLAG Ord: 379.-

Gunnar Staalesen har høstet gode kritikker for sine bokutgivelser i Storbritannia. Fire av bøkene hans er nå oversatt til engelsk, og det kommer flere. (Foto: Helge Skodvin)

Bøkene om Varg Veum er utgitt i 15 land. Nå har også kresne briter fått øynene opp for Gunnar Staalesen.

198,-

SPEED SPOTSKINNE - Halogen 4 x 5 cw - Stål og patinert Ord. 598.-

998,VETRO GULVLAMPE

Halogen 40w Stål Ord 749,-

398,-

Tekst: Erik Madsen erikm@byavisen.net

Veum-bøker er godt etablert for forlaget Hr. Ferdinand og i utlandet og er allerede over- mener responsen fra krimsatt til 15 språk, sier hun, men landet England kan bidra - Det er kjempemorsomt at påpeker at det er vanskelig å til at flere åpner øynene for Staalesen har fått så god få en fot innenfor det engel- norsk litteratur. kritikker i et kresent krim- ske markedet. land som Storbritannia og - Det er viktig for andre nordette bekrefter også vår - Det engelskspråkelige mar- ske forfattere at våre egne oppfatning av han som en kedet er alltid spesielt van- forfattere får oversatt bøker. glimrende krimforfatter, sier skelig å få innpass på. Men Det fungerer gjerne som en Bjarne Buset i Gyldendal til det kan bidra til å åpne nye ”døråpner” for andre som er, Byavisen. markeder. eller har blitt oversatt eller lansert i utlandet. Dette får Redaksjonssjef for norsk - Varg Veum bøkene kombine- forlag og lesere i andre land skjønnlitteratur i Gyldendal rer samfunnsengasjement og til å åpne øynene for norsk Kari Marstein, er ikke over- sosialrealisme, som kanskje samtidslitteratur, sier hun og rasket over den gode respon- kan sies å tilhøre en britisk legger til: sen bergensforfatteren har tradisjon, med den spesielle fått. stemningen man finner i noir - Dette kan også vekke intereller hardkokt krim, som nok esse for eldre norsk litteratur - Gunnar Staalesen skriver kan kalles mer amerikansk. som allerede foreligger på et klassisk og velskreven krim Slik representerer han noe annet språk, eller som har for et kresent publikum. Det velkjent og noe svært friskt, mulighet til å bli oversatt. er ikke overraskende at han forklarer Marstein. går godt hjem i Storbritannia, Satser videre forteller hun. Redaksjonssjefen i Gyldendal Allerede i 2011 lanseres tror dette betyr mye for forla- enda en Staalesen-utgivelse For den engelske pressen get og er strålende fornøyd i Storbritannia. har gode ting å si om den med mottakelsen forfatteren bergenske forfatteren. I følge har fått på de britiske øyer. - Din til døden blir gitt ut på det den engelske avisen The britiske forlaget Arcadia neste Independent er Staalesen en - Vi gleder oss selvsagt stort år, og det ser ut som om satsflott representant for skandi- over dette. ningen på Gunnar Staalesen navisk kriminallitteratur. fortsetter i England, Bransjen jubler Vanskelig å få innpass Kjersti Ebbing er forlagssjef - Gunnar Staalesens Varg

UTELAMPER VEGG Stor Ord. 479.-

NED

Ord. 249.-

OPP

Ord. 249.-

298,-

159,-

398,-

159,-

KAMPANJEPERIODE 22. FEB.-6. MARS. BEGR. ANTALL

Nyborg i Åsane, vis à vis Plantasjen • tlf. 55 18 09 00 • www.lys-huset.no Åpent: man. - fre. 10.00-19.00 • lør. 10.00-16.00


22

BYAVISEN

NR. 8 – 2010

Nedgang for Bergen Kino Januar var en langt svakere måned enn 2009s første måned. En viss krigshelt må ta litt av skylden for det. Tekst: Isabelle Ringstad isabelle@byavisen.net

I januar i år hadde Bergen kino et besøk på 121.180 publikummere. Dette er en nedgang på drøyt 6000 besøkende sammenlignet med samme måned i fjor. Ifølge viseadministrerende direktør ved Bergen Kino, Arne Christian Thronsen, var det en spesiell film som dro opp publikumstallet i fjor.

understreker Thronsen at Bergen Kino fremdeles har 2000 flere publikummere enn budsjettert så langt i år. - Det er en nedgang i antall publikummere, men vi er fremdeles over budsjettet vårt. Så lenge antallet var over 119.000 besøkende, er vi veldig fornøyd. Thronsen forteller videre at de nærmeste ukene dukker det opp to filmer som han tror vil slå an hos kinopublikummet.

- Mye av grunnen har med Max Manus å gjøre. Dette var en stor hit, og utgjorde over- - Vi skal blant annet vise Alice skuddet i publikum. Avatar i in Wonderland med Johnny år har vært en populær film Depp og Shutter Island med men den var ikke like stor Leonardo DiCaprio. Disse som Max Manus var. filmene har vi tro på. Høyere enn forventet Men selv med en nedgang

Alice in Wonderland spiller Johnny Depp i en av hovedrollene som The Mad Hatter, mens Mia Wasikowska spiller 19 år gamle Alice. Burtons tolkning av det eldgamle eventyret har kinopremiere i Norge 5. mars. Filmen Shutter Island er laget av Martin Scorsese og basert på en roman av Dennis Lehane. Hovedrollen bekler Leonardo DiCaprio som Teddy Daniels. Handlingen finner sted under den kalde krigen i 1954, med hjemsøkte mysterier og spenning som foregår på et sykehus for sinnsyke kriminelle på en festningslignende øy. Filmen har premiere 19. februar.

Kommende storfilmer? I den Tim Burton-regisserte

Det er kjekkere å få hjelp av en du kjenner! Det er kjekt å få hjelp i det daglige, men vi tror at du aller helst vil ha hjelp av en du kjenner. En hyggelig hjemmesykepleier som blir din faste støtte i hverdagen. Et vennlig ansikt du kjenner, og som kjenner deg, dine behov og vaner.

Du velger selv Fra 1. mars 2010 kan du som har behov for hjemmesykepleie og som bor i Sandviken eller Åsane velge mellom privat hjemmesykepleier fra Orange Helse eller kommunal. Begge er gratis, og i regi av Bergen Kommune.

Hos oss får du hjelp av en du kjenner En hyggelig hjemmesykepleier du kan bli kjent med, og som blir din faste støtte i hverdagen. Hun er sykepleierutdannet og har selvsagt taushetsplikt.

Slik får du hjemmesykepleier fra Orange Helse Ta direkte kontakt med Orange Helse på telefon 55 38 50 00 eller send en epost til hjemmesykepleie@orangegroup.no. Vi har hyggelige mennesker som hjelper deg med hvordan du går fram for å få gratis hjemmesykepleier fra Orange Helse. Du kan også ta direkte kontakt med forvaltningen i din bydel (Åsane eller Sandviken).

Telefon: 55 38 50 00 • www.orangehelse.no

Leonardo DiCaprio som U.S. Marshal Teddy Daniels i Shutter Island er en av filmene Bergen Kino har stor tro på i forhold til publikumstall den nærmeste tiden. (Foto: Filmweb)


NR. 8 – 2010

B YAV I S E N

23

• Store prisavslag • Gode tilbud på solfilm • Inne/utvendige persienner • Lamellgardiner • Gratis befaring • God parkering - Du finner oss i Osveien 8 Nesttun (Skjoldskiftet vis á vis Kiwi)

VINTER-TILBUD

Alle markiser ÷15% Undersøk våre priser på diverse produkter

W W W. B E R G E N M A R K I S E . N O Du finner oss i Skjoldskifte vis à vis Kiwi

Innvendige persienner

÷10% Lamellgardiner

÷10%

Rex markiser Gratis måltaging utføres av fagfolk

Plissegardiner/Duette

÷10% Solfilm/rullegardiner

÷10% 55 13 17 10 Osveien 8 - 5227 Nesttun - Fax 55 13 20 10 Skjoldskiftet vis á vis Kiwi www.bergenmarkise.no - be-maras@online.no Mand.-fred. 09.00-16.00 - lør. 09.00-14.00 Tilbudene gjelder så lenge beholdningen rekker


24

Byavisen

NR. 8 – 2010

Topplisten / Basert på salgstall fra Platekompaniet Bergen siste uke 1. John Mayer: Battle studies 2. Massive Attack: Heligoland 3. Sade: Soldier of love 9 0 0 8 9 0 0 7 8 9 8 9 Strike! 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 84 5 6 4. 7Baseballs: 3 2 1 5. John Olav Nilsen & Gjengen: For sant til å være godt 3 1 2 2 1 2 3 1

Skrev favorittlåten i Bergen

Etter den meget glisne Vamoose-konserten i 2008 satt Moddi seg ned i et hjørne og skrev det som har blitt favorittlåten hans på debutalbumet.

Moddi går i ett med elementene på Huk i Oslo. I helgen spillte han på by:Larm og 23. april kommer han til Hulen og Bergen.

Tekst: Ørjan Nilsson orjan@byavisen.net

man kan er godt nok, sier han til Byavisen.

Den lett iøynefallende krølltoppen fra Senja slapp sitt debutalbum «Floriography» 8. februar. Musikkritikerne var enten veldig fornøyd, eller bare sånn passe fornøyd.

Bergensbom Moddi er kort fortalt Pål Moddi Knutsen (22), som oftest sammen med en håndfull av de musikalske vennene hans på laget. Nordlendingen selv beskriver Moddi-musikken som visemusikk der gitar og trekkspill er hovedinstrumentene, bare at det er lov til å rope og spille litt stygt også.

- Jeg trodde jeg brydde meg veldig mye om det helt til platen fikk en treer i VG. Da innså jeg at det som til syvende og sist har noe å si, er om en har troen på det selv. Og det har jeg - jeg - Moddi er litt meg når du mener hver eneste sang helt tar bort Pål; et rolig og ned til hver stavelse. Det er stille alter ego som tør å klart det er godt å høre at tenke. Men mest av alt er andre synes platen er god, Moddi musikken min. men jeg prøver å gå etter En regnfull oktober-kveld prinsippet om at det beste i 2008 var Moddi i Bergen

med sitt band, drøyt to år før platen kom ut. Det skapte ikke bølger i vest. Moddi prøver å spole tilbake:

Etter den publikumsfattige bergenskonserten på Vamoose og opptredner på by:Larm og Øya samme år har Moddi brukt tiden på å - Vi har faktisk spilt der en ferdigstille «Floriography» gang i...2008, tror jeg. Ja, som består av låter han har på Vamoose, med noe sånt laget over mange år. som åtte betalende tilskuere på verdens mest regnfulle - Jeg har startet sånn passedag. Etterpå dro bandet på lig på scratch, og har villet Get Dancy-konsert (norsk ha kontroll på hvert eneste klubbmusikk-duo journ. steg hele veien. Da tar det anm.) på et eller annet hipt litt tid, for det er mye som utested, men jeg hater å skal læres. I mellomtiden danse så jeg satte meg bare har jeg reist en hel del, ned i et hjørne med penn spilt konserter og møtt en og papir. Der ble de første masse folk, samt skrevet ordene til «7!», yndlings- albumet ferdig. Sånn sett sangen min fra plata, til. I kan du si at albumet er et Bergen, faktisk. Det hadde slags soundtrack for de siste jeg ikke tenkt på før du årene mine. spurte. Oi, nå gleder jeg meg enda litt mer.

(Foto: Hilde Mesics)

Gledesspreder Moddi har flyttet fra Senja - Økonomisk sett, hvordan er og studerer kultur og komdet å være artisten/privat- munikasjon på Blindern i personen Moddi i februar Oslo for tiden. Vi lurer på 2010? Det er en kronglete om det er reserveplanen musikkbransje å tjene til eller målet hans? livets opphold i om dagen. - Jeg vet ikke helt hva som er - Oi. Å være artisten Moddi målet, egentlig. Jeg har lyst er særdeles lukrativt, skulle til å spre glede, og om det jeg tro. Privatpersonen Pål, er gjennom musikken eller derimot, har det nok litt ikke, er ikke nødvendigvis trangere om dagen. Jeg har så viktig. Akkurat nå er det finansiert hele platen selv, uansett musikken jeg lever og begynner å nærme meg for og lever i. et punkt der jeg håper det begynner å gå litt oppover igjen. Om det går an å leve av musikken får man jo bare vente og se på. Det er ikke noe mål å bli rik, men kanskje ha råd til å stemme trekkspillet. Det hadde vært noe.


NR. 8 – 2010

B YAV I S E N

25

VI ER PÅ PLASS PÅ KOKSTADFLATEN V/SPAR KJØP

ER BILEN DIN KLAR TIL VINTERFERIEN Denne servicen omfatter (4 syl.motor) • Motortrimming med skifting av plugger. • Skifting av olje og oljefilter. • Kontroll av lys, bremser, clutch, luftfilter og frontrute, batteri og frostvæske. SAMLET PRIS KUN • Kontroll av understell. Fra • Du finner oss 100m forbi Alle bilmerker Inkl.mva. Sparkjøp på Kokstadflaten

2799.-

L L O R T N O K U E

. Fra 490 kun Vi er hovedleverandør til Bil & Dieselpumpeservice as

I SjekkPunkt samarbeider frittstående bilverksteder om profesjonell, effektiv og lønnsom drift

BIL & DIESELPUMPESERVICE AS Kokstadflaten 32 v/ Spar Kjøp Tlf. 55 92 41 00 - Telefax 55 92 41 04 info@bdps.nu


26

Film

ByavisEN - Film

NR. 8 – 2010

Topplisten / Uke 7, 12/2-18/2 1 2 3 4 5

Avatar 2D 32 080 Totalt: 678 587 Valentine‘s Day 28 195 Totalt: 29 232 The Wolfman 25 959 Totalt: 25 972 Percy Jackson & Lyntyven 18 041 Totalt: 18 234 Olsenbanden jr. Mestertyvens skatt 16 912 Totalt: 116 166

Bergen Kino

5 6 4 3 1 2

Filmer med premiere fredag 26. februar (med forbehold om endringer)

Nowhere Boy

Storbritannia / Drama Regi: Sam Taylor Wood Skuespillere: Kristin Scott Thomas, Aaron Johnson, Anne-Marie Duff, David Morrissey, Thomas Sangster Liverpool 1955: En oppvakt 15-åring med adferds-

problemer er sulten på opplevelser. I en familie med mange hemmeligheter, slåss to helt spesielle kvinner om Johns fremtid. Mimi, den strenge tanten som har oppdratt ham, og Julia, hans fraværende mor som plutselig dukker opp i livet hans. John lengter på sin side etter et normalt familieliv, og flykter inn i den nye og

Asfaltenglene

Norge / Spenning Regi: Lars Berg Skuespillere: Nini Bakke Kristiansen, Helene Nybråten, Emma Høgh Åslein, Kristin Skogheim, Edward Schultheiss, Linghou Yu Spalder, Jeff Ranara

er uskyldig men han kan ikke slippes ut av fengsel før narkotikaligaen avsløres. Asfaltenglene tar saken. De havner midt i et drama med menneskesmuglig, biljakter, karatespark, romantikk og vårruller. De finner hemmelige kjellerrom, illegale flyktninger, en prest som ikke er prest, en Det er ferie og 12-åringene Maja, Rikke kirke som ikke er en kirke, en politidame og Ohna driver dank på Ohnas familieres- som nekter å lytte og en kjeltring som taurant Saigon House. De har store ambi- aldri gir opp. sjoner om å ikke løfte en finger denne sommeren, men så dukker politiet opp og finner narkotika gjemt i restaurantens kjølelager. Saigon House stenges og Ohnas storebror blir arrestert. Jentene vet at han

spennende rock’n’roll-verdenen der hans begynnende geni finner en likesinnet i den unge Paul McCartney. Men idet John legger ut på sitt nye liv, inntreffer tragedien. En ressurssterk ung mann finner imidlertid sin egen stemme i kaoset - og et ikon er klar for verden.

Crazy Heart

USA / Drama Regi: Scott Cooper Skuespillere: Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert Duvall, Sarah Jane Morris, Colin Farrell, Beth Grant, Tom Bower, Annie Corley, Alexandria Morrow, Luce Rains, Josh Berry, Daniel J Gonzales, Rick Dial, Therese Olson, Sequoyah Adams-Rice, Chad Brummett I Crazy Heart spiller Jeff Bridges hovedrollen som den semitragiske, romantiske antihelten Bad Blake. Bad er en nedkjørt countryartist som har hatt alt for mange ekteskap, alt for mange år på turne og alt

for mange drinker alt for mange ganger. Likevel klarer han ikke å motstå fristelsen å få hjelp fra Jean (Maggie Gyllenhaal), en musikkjournalist som oppdager mannen bak artisten. I en alder av 57 år lever Bad fremdeles av å spiller sine gamle slagere på brune puber og bowlinghaller for et aldrende publikum i en alkoholrus hinsides enhver fornuft. Hans tidligere berømmelse er nå kun et falmet minne. Det meste han kan håpe på er å inngå et samarbeid med Tommy Sweet (Collin Farrell). Tommy har lært alt han kan fra Bad, men ulikt Bad har han klart å bli en svært rik og berømt countryartist.


NR. 8 – 2010

B YAV I S E N

ABC klinikken (noen dager) 55 32 44 07

27

• Akupunktur • Klassisk massasje • Qi-terapi • Soneterapi

Gavekort

Fyldigere og mykere lepper med Fyldigere og mykere lepper med Restylane Lipp™

Fyldigere ogLipp™ mykere Restylane lepper med • Individuell skjønnhet Fyldigere og mykere lepper med Restylane • Naturlig resultat Lipp™ • • • •

Individuell skjønnhet Naturlig resultat Rask og enkel behandling Trygge og dokumenterte produkter • Rask og enkel behandling

Cellulitter og figurforming av mage, rumpe, lår

Restylane Lipp™

• Trygge og dokumenterte produkter

• Individuell skjønnhet

The original since 1996. Made in Sweden. • Naturlig • Individuellresultat skjønnhet The original since 1996. Made in Sweden. Kontakt: Haukeland & Helseklinikk • Spa Naturlig resultat • Rask og enkel behandling Autorisert Restylane behandler • Rask og enkel behandling Telefon: 55Kontakt: 20 25 70 Haukeland Web: www.haukeland-spa.no Spa &dokumenterte Helseklinikk • Trygge og • Trygge ogbehandler dokumenterte produkter Autorisert Restylane

produkter Telefon: 55 20 25 70 Web: www.haukeland-spa.no

The original since 1996. Made in Sweden.

The orginal since 1996. Made in Sweden

Kontakt: Haukeland Spa & Helseklinikk Autorisert Restylane behandler Telefon: 55 20 25Spa 70 Web: www.haukeland-spa.no Kontakt: Haukeland & Helseklinikk

Ring for prøvetime!

Autorisert Restylane behandler Telefon: 55 20 25 70 www.haukeland-spa.no

Tlf. 55 32 44 07 Olav Kyrresgt. 33 www.abc-klinikken.no

Ta med denne lappen og få

Føttene trenger

40% rabatt på alle produkter! også fagfolk!

IE

Mona´s

RS

KLINIKK

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40

Nå også ayurvedik skjønnhetsprodukter

I N D I S K

Flotte selskapsklær og håndlagede lave priser- direkte importert fra India!

MAGEDANS ANTREKK,SMYKKER, KLÆR, GAVER,SJAL,SELSKAPSTOPPER

Skjønnhet og hudpleie

Ayurvedik Salong Threading Indisk metode Forming av bryn med Tråd Kr 150,- hårfjerning hele ansiktet Kr 380,-

Nakke ryggmasj. Kr 350,- (Ord Kr 500,-) Voksing legg og lår inkl. Bikinikant

Kr 560,- (Ord Kr 745,-)

Luksus ansiktsbehandling med dyprens og hodebunnmsj. Kr 450,- (ord. Kr 850,-) Hudebunnmsj. Kr. 300,- (ord. Kr. 400,-)

Kun for nye kunder Vi har gave kurt // Kun for dame

Tlf: 90273717, 99237074 Åsamyrane 86, 5115 Ulset Og Tverrgatten 13, Marken 5017, Bergen

Aroma Salongen

Holbergsalmenning 10 - 5005 Bergen Tlf: 55 96 38 90 Exclusive VIGavekort UTFØRER: GAVEKORT Ditt ansikt er spesielt kan bruke Indisk Emporium RS • Aromaterapimassasje og Indisk skjønnhet og hudpleie • Copping massasje m/elastiske copper Det er vår spesialitet • Indisk kraniemassasje Na kk e ryg gm as j . I en begrenset periode tilbyr vi: • Detox fotbad. Renser kroppen for Kr 350,- (Ord Kr 500,-) toxiner og med avtrekk av giftgassene Voksing legg og lår inkl. Bikinikant

-20%

Kr 560,- (Ord Kr 745,-)

Luksus ansiktsbehandling med hodebunnmsj. dpåypRestylane, rens og Injeksjoner m.m.

Kr 450,- (ord. Kr 850,-)

Vi utfører medisinsk dokumenterte behandlinger Hudebun nmsom sj.girKflotte r. 3resultater 00,- (ord.

00,-) du: Hos oss 4 møter

Kr.

Kun for nye kunder

Injeksjons spesialister på Restylane og rynkereduksjon

BRASILIANSK VOKSING kr. 450.-

Laser spesialister på Fraxel, N-Lite og IPL Sykepleiere med spesialkompetanse og kontinuerlig faglig oppdatering Vi benytter medisinsk teknisk(ord. utstyr Hudebunnmsj. Kr. 300,som gir dokumenterte resultater

Kr. 400,-)

Studentrabatt

Vi gir deg gratis veiledning og et personlig behandlingsprogram Ellipse Klinikken har medisinsk ansvarlig lege

Strandgaten 3, tlf. 55 32 80 98 w w w.el l ipsek l i n i k ken.com

Vaskerelven 17 55 96 38 00 www.duh.no


Vancouver 2010:Vancouver 2010

08-02-10

17:36

Side 2

28

B yav i s e n

ngen

Arne Scheie kommenterer laghoppi

rt lag

bine Torgeir Bjørn kommenterer kom

mandag 22. februar

tirsdag 23. februar

06.00 Ishockey Sverige – Finland menn NRK2 09.05 Ishockey Canada – USA menn NRK1 opptak 11.15 Ishockey Sverige – Finland menn NRK1 opptak 13.00 Bob toer menn finale NRK1 opptak 14.30 Isdans originalprogram NRK1 opptak 18.00 Curling Frankrike – Norge menn NRK2 18.00 Hopp HS 140 lag trening Eurosport 18.45 Hopp HS 140 lag NRK1 (2. omgang 20.00) 19.45 Langrenn sprint lag kvinner og menn (20.35) semifinaler NRK2 21.30 Langrenn sprint lag finaler kvinner og menn (22.25) NRK1 23.15 Ishockey semifinale kvinner NRK2 opptak 00.10 Curling Sverige – Canada kvinner NRK1 opptak 01.45 Isdans friløp Eurosport/ NRK1 02.00

09.05 Opptak av bl.a. ishockey kvinner, isdans friløp og fristil hopp menn kvalifisering NRK1 19.00 Kombinert lag hopp HS 140 NRK2/NRK1 19.40 19.40 Skøyter 10.000m menn NRK2/NRK1 22.00 19.40 Skicross kvinner kvalifisering NRK2 20.00 Skiskyting 4x6 km stafett kvinner NRK1 22.00 Kombinert lag 4x5 km NRK1 22.45 Skicross kvinner finaler NRK1/NRK2 23.05 Curling Storbritannia – Norge menn NRK2/NRK1 00.35 00.35 Ishockey playoff menn NRK2 opptak 01.30 Kunstløp kortprogram kvinner Eurosport 02.00 Ishockey playoff menn NRK1 02.45 Bob kvinner heat 1 og 2 Eurosport 04.00 Ishockey playoff menn NRK1 04.00 Curling Sverige – Tyskland kvinner SVT1

4x10 km stafett for menn

onsdag 24. februar

06.00 Ishockey playoff menn NRK2 09.05 Opptak NRK1 19.00 Storslalåm kvinner 1. omgang NRK2 19.00 Curling tiebreak NRK2 19.40 Langrenn 4x10 km stafett menn NRK1 20.30 Curling tiebreak NRK2 21.00 Storslalåm kvinner 2. omgang NRK2 21.00 Ishockey kvartfinale menn NRK2 22.15 Skøyter 5000m kvinner NRK1 00.15 Curling tiebreak kvinner og menn SVT2 00.45 Ishockey kvartfinale menn NRK1 opptak 01.30 Ishockey kvartfinale menn NRK1 02.00 Bob kvinner finaleheat 3 og 4 Eurosport 02.45 Kortbaneløp 3000m stafett kvinner Eurosport 04.00 Ishockey kvartfinale menn NRK1 04.30 Fristil hopp kvinner Eurosport

NR. 8 – 2010

Semifinaler i curling for kvinner

og menn

Mennenes skiskytterstafett

torsdag 25. februar

fredag 26. februar

06.00 Ishockey kvartfinale menn NRK2 09.05 Fristil hopp finale kvinner NRK1 opptak 10.30 Bob finale kvinner NRK1 opptak 12.10 Kortbane 3000m stafett kvinner innledende heat og finale NRK1 opptak 14.00 Ishockey kvartfinale menn NRK1 opptak 18.00 Curling semifinale kvinner NRK2 19.00 Kombinert hopp HS 140 NRK2 19.40 Langrenn 4x5 km stafett kvinner NRK1 21.30 Kombinert langrenn 10 km NRK1 23.00 Curling semifinale menn NRK2 00.30 Curling semifinale menn NRK1 00.30 Ishockey finale kvinner NRK2 02.00 Kunstløp friløp kvinner NRK1 03.00 Fristil hopp menn Eurosport

09.05 Opptak NRK1 19.00 Slalåm kvinner 1. omgang NRK2 19.55 Skiskyting 4x7,5 km stafett menn NRK1 20.30 Curling bronsefinale kvinner NRK2 opptak 21.00 Ishockey semifinale menn NRK2 21.30 Skøyter lagtempo kvartfinaler NRK2 22.30 Slalåm kvinner 2. omgang NRK1 23.05 Skøyter lagtempo semifinaler NRK1 23.30 Bob firer menn Eurosport 23.35 Snøbrett parallellstorslalåm kvinner finale NRK2 opptak 00.30 Curling finale kvinner NRK1 03.00 Kortbane 500m menn og 1000m kvinner kvartfinaler NRK1 03.30 Ishockey semifinale menn NRK1 03.45 Kortbane 500m menn og 1000m kvinner finaler og 5000m stafett menn NRK1

Om Vancouver

Snøbrett parallellstorslalåm for

menn

lørdag 27. februar 12.00 Ishockey semifinaler og kortbane 500m menn finale, 1000m kvinner finale og 5000m stafett menn NRK1 opptak 15.30 Bob firer menn kvalifisering NRK1 opptak 18.00 Curling bronsefinale menn NRK2 19.00 Slalåm menn 1. omgang NRK1/NRK2 19.45 20.30 Langrenn 30 km kvinner NRK1 21.00 Snøbrett parallellstorslalåm menn NRK2 21.30 Skøyter lagtempo menn og kvinner finaler NRK2 22.45 Slalåm menn 2. omgang NRK1 23.35 Bob firer menn finale NRK2 00.30 Curling menn finale NRK2/NRK1 01.00 01.00 Snøbrett parallellstorslalåm menn NRK2 opptak 01.30 Kunstløp oppvisning NRK2/NRK1 03.00 04.00 Ishockey menn bronsefinale NRK1

ering

Finale i mennenes ishockeyturn

søndag 28. februar 12.00 Kunstløp oppvisning NRK1 opptak 14.00 Curling menn finale NRK1 opptak 15.00 Bob firer menn finale NRK1 opptak 16.00 Ishockey bronsefinale menn NRK1 opptak 18.20 Langrenn 50 km menn NRK1 20.45 Ishockey menn finale Eurosport/NRK2 21.10/ NRK1 23.25 01.00 Kunstløp oppvisning NRK1 opptak 02.30 Avslutningsseremoni NRK1

Vancouver på Canadas vestkyst er en by på størrelse med Oslo, med en halv million innbyggere. Øvelsene arrangeres i Vancouver, Cypress, Burnaby og i velkjente Whistler Mountain, der det har vært arrangert verdenscup i alpint i en årrekke. Tidsforskjellen til Norge er 9 timer, dvs. at når klokken er 9.00 om morgenen i Vancouver er den 18.00 i Norge. Dette gjør at vi kan se mange av de norsker favorittene i aksjon i beste sendetid, noe som ikke alltid har vært mulig å få til når vinter-OL har vært arrangert utenfor Europa. Sist OL ble arrangert i Canada, i Calgary i 1988, tok Norge ingen gullmedaljer. Fire år senere i Albertville kom vi sterkt tilbake, og siden den gang har Norge tatt 44 gullmedaljer. Forhåpentligvis vil den gode statistikken fortsette under årets vinterleker.

Vi sees igjen i Sotsji i 2014!

©Universum Bilder © VANOC/COVAN, NRK, Adam Lindsay


NR. 8 – 2010

B yav i s e n

29

PÆRER Conference Belgia

9

90 pr. kg

PIZZA RISTORANTE/ CASA DI MAMA Mozzarella/Speciale/Trio de Carne 325/330/395 g DR. OETKER Pr. kg fra 63,04

24

90

COCA-COLA 6-pk., 0,5 ltr. COCA_COLA Pr. ltr. 19,97

59

90 + PANT

KJØTTDEIG AV KYLLING 400 g DEN STOLTE HANE Pr. kg. 62,25

24

90

COCA-COLA

9

49

72 stk ALLTID Pr. stk 0,14

90

ØSTERDALSLABBEN

TELYS

75 stk pr. stk. 0,30

BABY WIPES

21

90

Barn/voksen 40% ull, ass. farger Pr. par 24,75

4-pk., 1,5 ltr. COCA-COLA Pr. ltr. 8,32

90

KJØTTDEIG Ferskvare GILDE Pr. kg. 66,54

99 4-pk. 49 00

+ PANT

750 g

90

Bekkjarvik • Bøvågen • Hope • Korskirken • Hjellestad • Lindvik • Montana • Møllendalsbakken • Nygårdsgaten • Smiberget Strønen (Hop) • Ulvedalen • Varden • Vedholmen • Welhavens gate • Tilbudene gjelder tom. 6. mars • www.bunnpris.no


30

BYAVISEN

18.00: OL Direkte NRK1 lørdag 27. februar

20.00: Farmengården 2010 TV 2 tirsdag 23. februar

NR. 8 – 2010

19.00: OL Direkte NRK2 onsdag 24. februar

19.30: Hundehviskeren TVNorge fredag 26. februar

19.30: Celebert selskap TV3 mandag 1. mars

TIRSDAG 23. FEBRUAR 06.00 OL Morgen HD. 07.00 NRK nyheter 07.05 OL Morgen forts 08.00 NRK nyheter 08.05 OL Morgen forts 09.00 NRK nyheter 09.05 OL Høydepunkter Ishockey semifinale, kvinner. HD. 11.10 OL Høydepunkter Kunstløp isdans, friløp. HD. 12.00 NRK nyheter 12.10 OL Høydepunkter forts Kunstløp isdans, friløp. 14.00 OL Høydepunkter Fristil hopp kvalifisering, menn. 15.00 NRK nyheter 15.10 OL Høydepunkter forts 15.45 OL Høydepunkter HD. 17.00 NRK nyheter 17.10 Herskapelige gjensyn 17.40 Oddasat 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Distriktsnyheter 18.20 OL Direkte. 19.00 Dagsrevyen 19.40 OL Direkte Kombinert hopp, lag. Forts. fra NRK2. 20.00 OL Direkte Komm.: Andreas Stabrun Smith, Jon Herwig Carlsen og Ola Lunde. 22.00 OL Direkte Skøyter 10 000 m og stafett kombinert. Kommentatorer: Ove Eriksen og Ådne Søndrål. Programleder: Dag Erik Pedersen. HD. 22.45 OL Direkte Fristil skicross finale, kvinner. HD. 23.20 Kveldsnytt med sport. 23.35 Extra-trekning 23.45 OL Studio 00.35 OL Direkte Curling Storbritannia – Norge, menn. Komm.: Christian Nilssen og Trine Vågberg. Fortsetter NRK2. HD. 02.00 OL Direkte Ishockey, playoff 2. 04.00-06.00 OL Direkte Ishockey, playoff menn og medaljeseremonier.

06.30 TV 2 Junior 06.43 Barbapapa 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.05 Hotel Cæsar (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r)

17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.20 21.25 21.40 22.35

That '70s Show (r) Scrubs (r) Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? – Hot Seat (r) Hotel Cæsar – Episode 2000 Farmengården 2010 (r) Sommertid – Tilbakeblikk Nyhetene Været Sportsnyhetene Frustrerte fruer Medium

23.30 Mental 00.25 Mang slags kjærlighet 00.50 Medium (r) 01.40 Brothers & Sisters (r) 02.30 Frustrerte Fruer (r) 03.20 Sportsnyhetene 03.35 Været (r) 03.45-06.30 Sonen

08.30 Morgensending 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav forts. 14.30 Doktor Åsa (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 1800tallet under lupen (r) 15.50 Filmavisen 1960 (r) 16.00 NRK nyheter 16.05 Hokusai – en legende fra Japan (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Tekno (r) 17.35 Jon Stewart 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 OL Direkte Kombinert hopp, lag. 19.40 OL Direkte Skøyter 10 000 m, menn. Fristil skicross kvalifisering, kvinner. 22.00 OL Direkte Kombinert stafett, lag. Skøyter 10 000 m. 23.00 Keno 23.05 OL Direkte Curling Storbritannia – Norge, menn. 00.35 OL Direkte Ishockey, play off 1. 02.20 Distriktsnyheter 06.00-08.30 OL Direkte Ishockey, playoff 4.

06.00 Playbox 06.55 Hundehviskeren (r) 07.45 America's Funniest Home Videos (r) 08.10 Megaquiz 09.50 One Tree Hill (r) 10.40 Familietrøbbel (r) 11.10 The War at Home (r) 11.40 What I Like About You (r) 12.10 Glamour 12.40 Hundehviskeren (r) 13.40 Clueless (r) 14.10 Smallville (r) 15.05 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 Airline (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r)

23.55 Cold Case (r) 00.55 CSI: Miami (r) 01.50 Special Victims Unit (r) 02.40 Justice (r) 03.3006.00 Playbox

Am. drama fra 2005. 23.50 Two and a Half Men (r) 24.00 Kongen av Queens (r) 00.50 NCIS (r) 01.50 X-Files Am. science fiction-grøsser fra 1998. 03.45 Shark (r) 04.30 Kidnappet (r) 05.15 Cheers 05.40-06.00 Viasats verden

10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 14.00 NRK nyheter 14.05 Helvetica (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 1800-tallet under lupen (r) 15.50 Filmavisen 1960 (r) 16.00 NRK nyheter 16.05 Eileen Gray – designer og arkitekt (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Tekno (r) 17.35 Jon Stewart 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 OL Direkte Alpint storslalåm 1. omgang, kvinner. Curling. 20.30 OL Direkte Curling, tiebreak. 20.50 Trav V65. 21.00 OL Direkte Ishockey kvartfinale 1, menn samt alpint storslalåm 2. omgang, kvinner. 22.15 OL Direkte Alpint storslalåm 2. omgang, kvinner. Med ishockey kvartfinale, menn. 23.15 OL Direkte forts Ishockey kvartfinale 1, menn, 23.45 Keno 23.50 Klimaoffera 00.20 Oddasat (r) 00.35 Nattsending

06.00 Playbox 06.55 Hundehviskeren (r) 07.45 America's Funniest Home Videos (r) 08.10 Megaquiz 09.50 One Tree Hill (r) 10.40 Familietrøbbel (r) 11.10 The War at Home (r) 11.40 What I Like About You (r) 12.10 Glamour 12.40 Hundehviskeren (r) 13.40 Clueless (r) 14.10 Smallville (r) 15.05 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r)

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Top Chef (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r)

10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 12.45 Oddasat (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav forts 14.30 Kjærlighet (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Danmarks hemmelige atomforsvar (r) 15.50 Filmavisen 1960 16.00 NRK nyheter 16.05 Arven etter Exxon Valdez (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Hva skjuler seg i vinen? (r) 18.00 OL Direkte Curling, semifinale, kvinner. 19.00 OL Direkte Kombinert: Hopp stor bakke. 19.50 OL Direkte forts Curling, semifinale, kvinner. 21.00 USA mot John Lennon (r) 22.35 Slangens paradis (r) 22.55 Keno 23.00 OL Direkte Curling semifinale, menn. 00.30 OL Direkte Ishockey finale, kvinner. 03.00 Oddasat (r) 03.1508.25 Distriktsnyheter

06.00 Playbox 06.55 Hundehviskeren (r) 07.45 America's Funniest Home Videos (r) 08.10 Megaquiz 09.50 One Tree Hill (r) 10.40 Familietrøbbel (r) 11.10 The War at Home (r) 11.40 What I Like About You (r) 12.10 Glamour 12.40 Hundehviskeren (r) 13.40 Clueless (r) 14.10 Smallville (r) 15.05 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 Airline 19.00 America's Funniest Home Videos (r)

19.30 Wipeout (r) 20.30 Verdens sterkeste 3åring 21.30 CSI 22.30 CSI (r) 23.25 Big Bang Theory (r)

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Top Chef (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r)

19.30 Celebert selskap (r) 20.30 Spis deg sexy 21.00 Spis deg sexy 21.30 The Sisterhood of the Travelling Pants

ONSDAG 24. FEBRUAR 06.00 OL Morgen Direkte. 07.00 NRK nyheter 07.05 OL Morgen forts. 08.00 NRK nyheter 08.05 OL Morgen forts 09.00 NRK nyheter 09.05 OL Høydepunkter Ishockey. HD. 11.10 OL Høydepunkter 12.00 NRK nyheter 12.10 OL Høydepunkter forts Kunstløp kortprogram, kvinner. 13.00 OL Høydepunkter Bob kvalifisering, kvinner. Kommentatorer: Olav Traaen og Trond Knaplund. HD. 14.00 OL Høydepunkter Ishockey. HD. 15.00 NRK nyheter 15.10 OL Høydepunkter forts Ishockey. 15.30 OL Høydepunkter HD. 17.00 NRK nyheter 17.10 Herskapelige gjensyn 17.40 Oddasat 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Distriktsnyheter 18.20 OL Direkte Kveldens øvelser fra Vancouver med norske medaljer, reportasjer og gjester. 19.00 Dagsrevyen 19.40 OL Direkte Langrenn stafett 4x10 km, menn. 22.15 OL Direkte Skøyter 5000 m, kvinner. Kommentatorer: Ove Eriksen og Ådne Søndrål. HD. 23.00 Kveldsnytt med sport. 23.15 Vikinglotto 23.20 OL Direkte forts Skøyter 5000 m, kvinner. 23.45 OL Studio Direkte fra Vancouver. Med reaksjoner og intervjuer etter kveldens øvelser, reportasjer og gjester. HD. 00.45 OL Direkte Ishockey kvartfinale 1, menn. 01.30 OL Direkte Ishockey kvartfinale 2, menn. HD. 04.00-06.00 OL Direkte

06.30 TV 2 Junior 06.31 Planet Grabo 06.43 Barbapapa 06.48 Ozie Boo 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.05 Hotel Cæsar (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r) 18.00 Scrubs (r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Vil du bli millionær? – Hot Seat (r)

19.30 Hotel Cæsar 20.00 Det store korslaget – Høydepunktene 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Supernanny 22.35 I get that a lot (r)

23.30 60 Minutes 00.25 Svindlertriks 01.00 Penn og Teller 01.35 Grey's Anatomy (r) 02.30 What About Brian (r) 03.20 Sportsnyhetene 03.35 Været (r) 03.45-06.30 Sonen

18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 Airline (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 Wipeout (r) 20.30 Vampire Diaries 21.30 CSI: N.Y. 22.30 Special Victims Unit 23.25 The Big Bang Theory (r) 23.55 Cold Case (r) 00.55 CSI: Miami (r) 01.45 Special Victims Unit (r) 02.35 Justice (r) 03.2506.00 Playbox

19.30 Celebert selskap (r) 20.30 True Hollywood Story: Reese Witherspoon 21.30 Lovlig blond Am. komedie fra 2001.

23.25 Two and a Half Men (r) 23.55 Kongen av Queens (r) 00.25 NCIS (r) 01.25 The White Countess Am./br. romantisk drama fra 2005. 03.45 Huff (r) 04.45 Hjelp, jeg er med i et japansk gameshow! (r) 05.3506.00 Cheers (r)

TORSDAG 25. FEBRUAR 06.30 TV 2 Junior 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.05 Hotel Cæsar (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r)

17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.20 21.25 21.40 22.35

23.30 Rush 00.25 Criminal Minds (r) 01.15 Judging Amy (r) 02.05 Anna Pihl (r) 02.55 Sportsnyhetene 03.10 Været (r) 03.20-06.30 Sonen

Foto: Morten

Bergen kan få ling av politihøgskolen. n lanDagens politistasjo seres som lokale.

Barna i Pandus den hage åpnet fredag nye Ytrebygdsvegen.

I en kanti overnatterne på Fantoft som leter studenter Bergen. etter hybel i

Side 7

FAGERNES YAC STEDET FOR

Side 28

SELS

HT CLUB

Det ble hamret og saget mye i Kanadaskogen i forrige uke. 51 barn laget flere benker, en trebro og jobbet med egne byggeprosjekter.

Bryllup 1980-2008 KonfirmasjoKAP OG FEST Blåtur - Juleb ord Kurs n - Barnedåp & Konferanse Bestilling Marina - Minne ring Ian stund André Lerøy E-mail : fyc@fyc.no på Hjemmesid tlf : 55125080 e: www.fyc.no

blant anne t for brud d på Dyre vernloven .

Kia

En av

tre blir mer 5 e når de kjører Side 4 og aggressiv bil.En undersøk l til venstre. else viser at mange mangler og frisør Kristi Windeda høflighet og hjelpsomhet

en Forny ditt kjøkk Følgende inngår:

5

Parodiens

• Nye fronter • Nye beslag • Fem års garanti

- enkelt! BUSSRE ISER

m • Nye moderne skuffesyste dag Kvalitetsbusser • Montering på en fra Tide de hengsler • Nye heldempen

Midtsomme

rtreffvår butikk i Åsane.

Åsgårdstrand besøk ellerhotell - Ve 2 erslag, ostnadsov

i trafikken.

UKEN Gode

S TILB

tilbud UD på pan pr. m 2 el fra kr. 49

.-

Jordalsv.

Åpn.tider

16, 5105

Eids : man-freda våg - tel. 55 95 33 g 9.00 09 - fax til 18.0 55 95 0 lørda 33 10 g 9.00 til 15.0 0

Premi erekla r

Sigurd spiller Sele (32) hov som Jean edrollen i «Les Mis Valjean Til helg érables». premie en er det Nationare på Den le Scene.

Ukens profil Side 12 2.septe mber 200 8

Side 26 Nr. 18 13.ma i 2008

Nr. 29

- Ikke m is assord et dittt

- Politikerne må ta ansvar for forholdene bedre tilrette,m å legge ens vi ÅPNE R bilister må sørge for å bli mindre LØRDAG egoistiske,mener 6. SEPT. yrkessjåføren Byavisen KL. 11.00 har snakket med.

BUNADSTR Ø

Side 7

Fredag 16. mai aften det klart for er Parodi Grandfinale i Grieghallen. Prix i

Hårreisende forskjeller!

mamma Iren Nordal,

23.55 Cold Case (r) 00.55 CSI: Miami (r) 01.50 Special Victims Unit (r) 02.40 Justice (r) 03.3006.00 Playbox

23.30 N.C.I.S. (r) 00.25 Meet Joe Black Am. drama fra 1998. 03.35 The L Word (r) 04.35 Gutten som fikk nytt hode 05.35 Cheers (r) 05.50-06.00 Viasats verden

Alene mot res ten

Juvelfa tterne 30 år ståt har i bein ment på egne flere gull s flere og kjedebu smeder blir tikker.

Byavis en

• LAMPER

Foto: Aleksand er Thuen

sjåfører

r for Byavisen. Til høyre motvillig barnefrisø

Side 4 og

Wernersholmvei 33 Hop Tlf. 55 ÅPNINGSTIDER: 10 95 00 man-fre 09-18 tors 09-19 lør www.berletaburetten 10-16 MØBLER • SENGER .no • TEKSTILER • TAPETER • TEPPER

Side 32

Datasv indele n øker

AGGRESSIVE p

BARNEFRISØREN

Kom og prøv

Side 18

Ustabile og

Mye å spare på Stella (snart 2) testet

Side 3

Sov du godt i natt?

Side 12 og 13

Anklla ag ge ess ffo orr brudd for på Dyrev ve er verrn r loven - Kattepine for Dyrebeskyttelsen

Denne uken Georg Johannåpnes essens plass på Nygård shøyden.

Nr. 27 19. august 2008

Side 12 og 13 Nr. 26 12. august 2008

yttelsen i Hordaland , Inger-Joh anne Graff , beskyldes

Får egen plass

Byavisen

Høye skip

75 skuter besøkte Vågen i helge n. Byavisen bildene. gir deg

Leder av Dyrebesk

Torsdag lg arrange til søndag Ekkofes res den fem Annie tivalen i Ber te er gen som står en av artisten . på scen e en.

Klart for

17. mai Nå er Ole Bulls byggeplass.Meplass en mai blir det flott.n på 17.

Fremtidens snekkere

ByavisenByavisen Side 9

19.30 Wipeout 20.30 Tangerudbakken borettslag (r) 21.30 48 timer 22.30 The Closer 23.25 The Big Bang Theory (r)

17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Celebert selskap (r) 20.30 Gordon Ramsay rydder opp 21.30 Bones 22.30 Two and a Half Men (r) 23.00 Kongen av Queens (r)

Elektr onisk he

FOR SELSKAP OG FEST

STEDET on - Barnedåp Bryllup - Konfirmasj & Konferanse Kurs Blåtur - Julebord 1980-2008 Marina - Minnestund : 55125080 André Lerøy på tlf Bestilling ring Ian www.fyc.no o Hjemmeside: E-mail : fyc@fyc.n

Side 6

På madrass

Andersen

FAGERN ES YACHT CLUB

ole Kan få politisk en avde-

Først på ny veg barne-

Idyll og mus ikk

Madrugad bandene a er ett av av som spille Periferifesti r på Glesvær til valen på helgen.

That '70s Show (r) Scrubs (r) Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? – Hot Seat (r) Hotel Cæsar Hos Martin (r) TV 2 hjelper deg Nyhetene Været Sportsnyhetene Criminal Minds Numbers

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Top Chef (r)

Side 4 og 5

Ett pa ss til Unive ord på avve samm rsitetet i Be ie gjorde at en he gang fo . Datasvin rgen (UiB) ho le e-posts dl ys Hans M r å få tak i va ere jobber ldt på å bryt temet harder e sleppheorten Kind nlige folks pass e enn no ved ndte m ed de UiB advare ord. Datain en hemm r ge elige ta folk mot å væ niør stetry kkene. re

Skansk a Bolig n

I Nesttu

Sentru

m

butikk

Vi øns ker nye og vafler, kaffe og gamle kun WWW .SKAN der en hyg SKA.N O/BOLIG gelig pra hjertelig velk omm t om

ÅPNINGST IDER: Mand ag – tors e

Side 4 og

5

:

Byavisen hver tirsdag

©Universum

06.00 OL Morgen Direktesending fra Vancouver med nattens medaljeseremonier, høydepunkter, reportasjer og gjester. HD. 07.00 NRK nyheter 07.05 OL Morgen forts 08.00 NRK nyheter 08.05 OL Morgen forts. 09.00 NRK nyheter 09.05 OL Høydepunkter Fristil hopp finale, kvinner. HD. 10.30 OL Høydepunkter Bob toer finale, kvinner. HD. 12.00 NRK nyheter 12.10 OL Høydepunkter HD. 14.00 OL Høydepunkter Ishockey kvartfinale, menn. HD. 15.00 NRK nyheter 15.10 OL Høydepunkter forts Ishockey kvartfinale, menn. 16.00 OL Høydepunkter HD. 17.00 NRK nyheter 17.10 Herskapelige gjensyn 17.40 Oddasat – nyheter på samisk 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Distriktsnyheter 18.20 OL Direkte Kveldens øvelser fra Vancouver med norske medaljer, reportasjer og gjester. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. HD. 19.00 Dagsrevyen 19.40 OL Direkte Langrenn stafett 4x5 km, kvinner. HD. 21.30 OL Direkte Kombinert langrenn. HD. 23.00 Kveldsnytt med sport. 23.15 OL Studio Direkte fra Vancouver. Med reaksjoner og intervjuer etter kveldens øvelser, reportasjer og gjester. HD. 00.30 OL Direkte Curling semifinale 1, menn. Forts fra NRK2. 02.00-06.00 OL Direkte Kunstløp friløp, kvinner. Med høydepunkter fra curling semifinale 2. HD.


NR. 8 – 2010

Byavisen

31

OBS! Programendringer kan forekomme

FREDAG 26. FEBRUAR 06.00 OL Morgen Direktesending. HD. 07.00 NRK nyheter 07.05 OL Morgen forts 08.00 NRK nyheter 08.05 OL Morgen forts 09.00 NRK nyheter 09.05 OL Høydepunkter Curling semifinale, menn. HD. 10.30 OL Høydepunkter Ishockey finale, kvinner. HD. 12.00 NRK nyheter 12.10 OL Høydepunkter Kunstløp friløp, kvinner. HD. 14.00 OL Høydepunkter Fristil hopp finale, menn. HD. 15.00 NRK nyheter 15.10 OL Høydepunkter forts Fristil hopp finale, menn. 15.30 OL Høydepunkter HD. 17.00 NRK nyheter 17.10 Herskapelige gjensyn 17.40 Oddasat 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Distriktsnyheter 18.20 OL Direkte Kveldens øvelser fra Vancouver med norske medaljer, reportasjer og gjester. HD. 19.00 Dagsrevyen 19.40 Norge rundt 19.55 OL Direkte Skiskyting 4x7,5 km stafett, menn. HD. 22.00 Nytt på nytt 22.30 OL Direkte Alpint slalåm 2. omgang, vinner. Avslutningen. Med skøyter lagtempo semifinaler. HD. 23.15 Kveldsnytt 23.30 OL Studio Direkte fra Vancouver. HD. 00.30 OL Direkte Curling finale, kvinner. HD. 03.00 OL Direkte Skøyter kortbane 500 m menn, 1000 m kvinner, kvartfinaler. HD. 03.30-06.00 OL Direkte Ishockey semifinale 2, menn. Med kortbane finaler 500 m menn, 1000 m kvinner og 5000 m stafett, menn. HD.

06.30 TV 2 Junior 06.31 Planet Grabo 06.43 Barbapapa 06.48 Ozie Boo 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.05 Hope & Faith (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r) 18.00 Scrubs (r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Fredag 19.30 Akvariet (r)

20.00 Norske talenter – Høydepunkter (r) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Senkveld med Thomas og Harald – Høydepunkter 22.15 Senkveld med Thomas og Harald 23.20 Golden Goal

Norsk underholdning. Et program for deg som elsker idrett, og for deg som ikke vet at du gjør det. 23.50 The Insider Am. drama fra 1999. 02.40 Rush (r) 03.30-05.10 Mirakel Norsk romantisk komedie fra 2006.

08.25 USA mot John Lennon (r) 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 14.00 NRK nyheter 14.05 Svenstorp blues (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Danmarks hemmelige atomforsvar (r) 15.50 Filmavisen 1960 16.00 NRK nyheter 16.05 Herbert von Karajan – skjermens maestro (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Verdens eldste mødre (r) 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 OL Direkte Alpint slalåm 1. omg., kvinner. Curling bronsefinale, kvinner. 20.30 OL Direkte Curling bronsefinale, kvinner. 21.00 OL Direkte Ishockey semifinale 1, menn. Skøyter kvartfinaler lagtempo i periodepausene. 23.30 Keno 23.35 OL Direkte Snøbrett parallellslalåm, kvinner. 01.00 Oddasat (r) 01.15-09.30 Distriktsnyheter

06.00 Playbox 06.55 Hundehviskeren (r) 07.45 America's Funniest Home Videos (r) 08.10 Megaquiz 09.50 One Tree Hill (r) 10.40 Familietrøbbel (r) 11.10 The War at Home (r) 11.40 What I Like About You (r) 12.10 Glamour 12.40 Hundehviskeren (r) 13.40 Clueless (r) 14.10 Smallville (r) 15.05 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 Airline 19.00 America's Funniest Home Videos (r)

09.30 Distriktsnyheter 11.55 Oddasat (r) 12.10 Distriktsnyheter 13.05 Jazz jukeboks 14.30 Tsjernobyl på liv og død (r) 16.05 Uka med Jon Stewart 16.30 Kunnskapskanalen 17.15 Trav 18.00 OL Direkte Curling bronsefinale, menn. Kommentatorer: Christian Nilssen og Trine Vågberg. 19.45 OL Direkte Alpint slalåm 1. omgang, menn. Curling bronsefinale menn. Kommentatorer: Lars Lystad og Paul Arne Skajem. Programleder: Line Andersen. 20.30 OL Direkte forts Curling bronsefinale, menn. 21.00 OL Direkte Snøbrett parallellslalåm, menn. Skøyter lagtempo finaler. Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Jonas Greve. 23.30 Keno 23.35 OL Direkte 4er-bob, finale menn. 00.30 OL Direkte Curling finale, menn. 01.00 OL Direkte Snøbrett parallell slalåm, menn. 01.30-03.00 OL Direkte Kunstløp, oppvisning.

06.00 Playbox 06.50 The Planet's Funniest Animals (r) 07.15 Fresh Prince i Bel Air (r) 07.40 Fresh Prince i Bel Air (r) 08.10 Megaquiz 09.50 Clueless (r) 10.15 Clueless (r) 10.40 Ullared (r) 11.35 Program ikke fastsatt 12.35 Wildfire 13.25 Friday Night Lights (r) 14.20 Djevelens løpegutt (r) 15.15 Date My Mom (r)

19.30 20.30 21.30 22.30 23.25

Hundehviskeren Castle (r) CSI (r) CSI: N.Y. (r) The Closer

00.20 The Big Bang Theory (r) 00.50 Vampire Diaries (r) 01.40 Hopp i vulkanen Am. romantisk komedie fra 1990. 03.35 CSI (r) 04.25-06.00 Playbox

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah (r) 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Top Chef (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Two and a Half Men (r) 20.00 Kongen av Queens (r) 20.30 Tryllekunstens hemmelighet (r)

21.30 40 Year Old Virgin

Am. komedie fra 2005. 23.50 Demolition Man Am. action fra 1993. 01.55 Akutten (r) 02.50 Las Vegas (r) 03.35 R.L. Stine Presents – The Haunting Hour Am. familiegrøsser fra 2007. 05.00 Kongen av Queens (r) 05.25 Cheers (r) 05.50-06.00 Viasats verden

LØRDAG 27. FEBRUAR 06.00 OL Morgen Direktesending fra Vancouver med nattens medaljeseremonier, høydepunkter, reportasjer og gjester. HD. 09.00 OL Morgen. HD. (r) 12.00 OL Høydepunkter Ishockey semifinaler og skøyter kortbane. Finaler 500 m menn, 1000 m kvinner og stafett 5000 m. HD. 15.30 OL Høydepunkter Bob firer menn kvalifisering. Kommentatorer: Olav Traaen og Trond Knaplund. HD. 16.30 OL Høydepunkter HD. 18.00 OL Direkte Kveldens øvelser fra Vancouver med norske medaljer, reportasjer og gjester. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. HD. 19.00 OL Direkte Alpint slalåm 1. omgang, menn. Kommentatorer: Lars Lystad og Paul Arne Skajem. Programleder: Line Andersen. HD. 19.45 Lørdagsrevyen 20.25 Lotto-trekning 20.30 OL Direkte Langrenn 30 km fellesstart, kvinner. Kommentatorer: Jann Post og Torgeir Bjørn. Programleder: Pål Gordon Nilsen. HD. 22.45 OL Direkte Alpint slalåm 2. omgang, menn. Kommentatorer: Lars Lystad og Paul Arne Skajem. Programleder: Line Andersen. HD. 23.30 Kveldsnytt med sport. 23.45 OL Studio Direkte fra Vancouver. HD. 01.00 OL Direkte. HD. 03.00 OL Direkte Kunstløp, oppvisning. HD. 04.00-06.00 OL Direkte Ishockey bronsefinale, menn. HD.

05.25 Sportsnyhetene 05.40 Været (r) 05.50 Sonen 06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 10.00 Ocean Girl 10.30 Bonanza (r) 11.30 Melrose Place 12.20 Party of Five (r) 13.10 Hundeskolen (r) 14.10 America's Got Talent 15.00 Reflektor: Vandring mot frihet (r) 16.00 TV 2 hjelper deg (r) 16.30 Norgesmester (r) 17.30 Farmengården 2010 (r)

18.00 18.30 18.45 19.10 19.20 19.30 20.00 21.00 21.15 21.20 21.40 22.15

Sommertid – Tilbakeblikk (r) Nyhetene LørdagsMagasinet Sportsnyhetene Været Hos Martin (r) Vil du bli millionær? (r) Nyhetene Været Sportsnyhetene God kveld Norge The Game

Am. thriller fra 1997. 00.35 Samantha 01.00 Senkveld med Thomas og Harald (r) 02.05 A Different Loyalty Am./kan. romantisk thriller fra 2004. 04.00 Sportsnyhetene (r) 04.15 Været (r) 04.25-06.25 Sonen

15.45 10 Things I Hate About You 16.15 Gossip Girl 17.10 Ugly Betty 18.00 Cougar Town (r) 18.30 Lykkelig skilt (r) 19.00 Hundehviskeren (r) 20.00 America's Funniest Home Videos (r) 20.30 Syltynne kjendismødre 21.30 Miss Undercover

Am. actionkomedie fra 2000. 23.40 Spesialstyrken (r) 00.35 About Adam Br./irsk komedie fra 2000. 02.30-06.00 Playbox

06.00 Cheers (r) 06.30 Lassie på nye eventyr (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Lassie (r) 09.00 The Tyra Banks Show 09.55 Dr. Phil (r) 10.50 The O.C. (r) 11.50 Sykehuset (r) 12.20 Sykehuset (r) 12.40 Everwood (r) 13.35 Men in Trees (r) 14.35 Norges styggeste rom (r)

15.50 Style Her Famous (r) 16.20 Homo, hetero eller opptatt? (r) 16.50 Models of the Runway 17.20 Running in Heels 18.25 Gordon Ramsay rydder opp (r) 19.25 Because of Winn-Dixie

Am. dramakomedie fra 2005.

21.30 Runaway Vacation Am. komedie fra 2006.

23.25 Ronin

Am. actionthriller fra 1998. 01.50 Akutten (r) 02.50 Girlfight Am. drama fra 2000. 04.40 The Unit 05.30-06.00 Cheers (r)

SØNDAG 28. FEBRUAR 06.00 OL Morgen Direktesending fra Vancouver. 09.00 OL Morgen (r) 12.00 OL Høydepunkter Kunstløp oppvisning. Kommentatorer: Rita Morvik og Mona Adolfsen. HD. 14.00 OL Høydepunkter Curling finale, menn. Kommentatorer: Christian Nilssen og Trine Vågberg. HD. 15.00 OL Høydepunkter Fob firer menn, finale. Kommentatorer: Olav Traaen og Trond Knaplund. HD. 16.00 OL Høydepunkter Ishockey bronsefinale, menn. Kommentatorer: Arild Andersen og Per Kristian Vellan. HD. 17.00 OL Høydepunkter HD. 18.00 OL Direkte Kveldens øvelser fra Vancouver med norske medaljer, reportasjer og gjester. HD. 18.20 OL Direkte Langrenn 50 km fellesstart, menn. Kommentatorer: Jann Post og Torgeir Bjørn. Programleder: Pål Gordon Nilsen. HD. 19.00 NRK nyheter 19.03 OL Direkte forts Langrenn 50 km fellesstart, menn. 20.55 Søndagsrevyen 21.35 Miss Marple: Mord som medisin 23.10 Kveldsnytt 23.25 OL Direkte Ishockey finale, menn. Forts. fra NRK2. 23.45 OL Studio Direkte fra Vancouver. HD. 01.00 OL Direkte Kunstløp, oppvisning. Fra lørdag. HD. 02.30 OL Direkte Direkte fra British Columbia Place Stadium, Vancouver. HD. 04.30-06.30 OL Direkte Fra British Columbia Place Stadium, Vancouver. (r)

06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 10.00 Ocean Girl (r) 10.30 Bonanza (r) 11.30 Melrose Place 12.20 Party of Five (r)

13.10 Hans og Grete

Am. familiekomedie fra 2002.

14.50 Party of Five: A Family Album 15.50 SvampeBob Firkant Am. animasjonseventyr fra 2004.

17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 20.00 21.00 21.20 21.25 21.45 22.45

Hjelper hjerne (r) Gudene vet (r) Nyhetene og Sporten Været Glee Historien om Michael Jackson (r) Nyhetene Været Sportsnyhetene Beck: Gribben (r) Beck: Gribben (r)

23.40 Hack (r) 00.35 God kveld Norge (r) 01.15 Kredittnasjonen (r) 02.15 Mysteriet bak tårnenes fall 03.10 60 Minutes (r) 04.00 Sportsnyhetene (r) 04.15 Været (r) 04.2506.25 Sonen

14.15 I skuggen av månen (r) 15.50 Nødlanding Norsk krigsdrama fra 1952.

17.30 Åpen himmel 18.00 Nordkapp (r) 18.55 Spøkjelsesbilisten 19.50 Filmavisen 1960 (r) 20.00 Hovedscenen: Sylvie Guillem – et danseportrett

I denne filmen møter vi en av verdens fremste dansere ved et punkt i livet der hun begynner å finne noen svar.

20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 OL Direkte

Ishockey, finale, menn. Forts NRK1.

23.20-01.13 Med åpne øyne

Abre los ojos. Sp. thriller fra 1997. I rollene: Eduardo Noriega, Penélope Cruz, Chete Lera. Regi: Alejandro Amenábar. (15 år)(15 år)

06.00 Playbox 06.50 The Planet's Funniest Animals (r) 07.15 Fresh Prince i Bel Air (r) 07.40 Fresh Prince i Bel Air (r) 08.10 Megaquiz 09.50 Clueless (r) 10.15 Clueless (r) 10.40 Clueless (r) 11.05 Wildfire (r) 12.00 Hus til salgs (r) 13.00 Date My Mom (r) 13.30 Cougar Town (r) 14.00 Cougar Town (r) 14.30 Cougar Town (r) 15.00 Cougar Town (r) 15.30 Cougar Town (r) 16.00 Cougar Town (r) 16.30 Cougar Town (r) 17.00 Cougar Town (r) 17.30 Cougar Town (r) 18.00 Tett på Courteney Cox 19.00 Syltynne kjendismødre (r) 20.00 America's Funniest Home Videos 20.30 Sporløst forsvunnet

06.00 Cheers (r) 06.30 Lassie på nye eventyr (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Lassie (r) 09.00 The Tyra Banks Show 09.55 Dr. Phil (r) 10.55 The O.C. (r) 11.50 ScoobyDoo og Kleopatras forbannelse Am. tegnefilm fra 2005. 13.15 Thunderbirds Am. science fiction fra 2004. 14.50 Style Her Famous (r) 15.20 Style Her Famous (r) 15.50 Designspirene USA 16.50 Paris Hilton's British Best Friend

17.55 19.00 20.00 21.00

Top Chef Masters Hellstrøm rydder opp (r) Ekstrem oppussing USA Click

Am. dramakomedie fra 2006.

21.30 Sporløst forsvunnet 22.30 Fra sjel til sjel

23.15 My Boys

06.00 Playbox 06.55 Hundehviskeren (r) 07.45 America's Funniest Home Videos (r) 08.10 Megaquiz 09.50 One Tree Hill (r) 10.40 Familietrøbbel (r) 11.10 The War at Home (r) 11.40 What I Like About You (r) 12.10 Glamour 12.40 Hundehviskeren (r) 13.40 Clueless (r) 14.10 Smallville (r) 15.05 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 Airline 19.00 America's Funniest Home Videos (r)

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Top Chef (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r)

23.30 Hessdalsfenomenet (r) 00.30 City Homicide (r) 01.30 Rødt hav Am. thriller fra 1995. 03.35 Fornemmelse for mord (r) 04.30-06.00 Playbox

23.45 Dexter (r) 00.55 Cradle 2 the Grave Am. actiondrama fra 2003. 02.40 Journeyman (r) 03.25 Lil' Pimp Am. animasjonsfilm fra 2005. 04.40 Robin Hood på nye eventyr (r) 05.30-06.00 Entourage (r)

MANDAG 1. MARS 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Avslutningsseremoni Fra British Columbia Place Stadium, Vancouver. Kommentatorer: Ove Eriksen og Andreas Stabrun Smith. (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Herskapelige gjensyn (r) 12.40 Frilandshagen 13.10 Berulfsens konspirasjoner (r) 13.40 Pappa tar gull Norsk komedie fra 1964. 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Herskapelige gjensyn 17.40 Oddasat 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen

19.45 20.15 20.55 21.00 21.30 22.30 23.10

Bedre puls Klasse 10 B Distriktsnyheter Dagsrevyen 21 Steinhuggeren Hjernevask Kveldsnytt

med sport.

23.25 Poirot: Den åpne graven (r) 01.10 Nytt på nytt (r)

01.40 Sport jukeboks Sportshøydepunkter og chat. Tilgjengelig i digital distribusjon. 03.0006.30 Country jukeboks u/chat

06.30 TV 2 Junior 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.05 Hotel Cæsar (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r)

17.00 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 21.00 21.20 21.25 21.40 22.40 23.40

Dharma & Greg (r) That '70s Show (r) Scrubs (r) Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hotel Cæsar Farmen Nyhetene Været Sportsnyhetene Johan Falk: Fiendeland Reflektor: De fredløse Boston Legal

00.35 Kontoret 01.00 The Company (r) 01.55 Numbers (r) 02.45 Eli Stone (r) 03.35 Sportsnyhetene 03.50 Været (r) 04.00-06.30 Sonen

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Why Democracy? (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Hollywood-redaksjonen (r) 11.30 Landgang (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Kjærleikens bod (r) 12.30 Åpen himmel (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Klimaoffera (r) 13.35 Uka med Jon Stewart (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Snowboard Diaries (r) 14.30 Arven fra konsentrasjonsleirene (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Øye for øye (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Høyresiden tilsidesatt (r) 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Jon Stewart (r) 19.20 Jon Stewart 19.45 En reise over Island 20.15 Aktuelt 20.45 Svenske dialektmysterium 21.15 Ein dag i Sverige 21.30 En sterk historie 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Urix 22.30 Oppdrag Antarktis 23.20 Krigens brorskap (r) 00.30 Bedre puls (r) 01.00 Oddasat (r) 01.15 Distriktsnyheter

19.30 4-stjerners middag 20.30 71° nord – Norges tøffeste kjendis 22.00 Cougar Town

22.30 Lykkelig skilt 23.00 Spesialstyrken 23.55 The Big Bang Theory (r) 00.20 Cold Case (r) 01.20 CSI: Miami (r) 02.10 Special Victims Unit (r) 03.05 Justice (r) 03.55-06.00 Playbox

19.30 Celebert selskap 20.30 Ekstrem oppussing USA (r) 21.30 NCIS Los Angeles

22.30 Two and a Half Men 23.00 Sex & the City (r) 23.30 Sex & the City (r) 24.00 Kongen av Queens (r) 00.30 NCIS (r) 01.30 Close to Home (r) 02.20 Lov og orden (r) 03.05 Mad Men 03.55 Prison Break (r) 04.40 Lovespring International (r) 05.00 Entourage 05.30 Cheers (r) 05.55-05.59 Viasats verden


Chess er alene i Norge om å låne ut USB-modem for tilkobling til mobilt bredbånd.* Chess SurfKing Etablering INGEN

Månedspris 249,-

Data FRI BRUK

Nedlastningsgrense på 4GB pr mnd, deretter reduseres hastigheten til 2G resten av mnd. *Forutsetter Chess SurfKing eller et av våre andre bredbåndsabonnement.

Bestill i dag på chess.no eller ring 06060

Byavisen - avis08 - 2010  

Byavisen Bergen, avis08, 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you