Page 4

4

nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

Jobbet internasjonalt i m Gabriele Zenisek (35) ble gravid kort tid etter at hun flyttet til Norge. En ny jobbtrend på nettet gjorde det mulig for henne å jobbe for flere arbeidsgivere i utlandet etter fødselen. hadde liten erfaring, sier hun. menneskesky-plattformer teller økt 173 prosent. Også i tiden etter hun fikk barn, positivt når man søker arbeid senere. – Vi har verktøyene som gjør at jobbet hun som frilanser via Elance, – I perioder uten jobb, vil det se bra bedrifter kan ansette og nyttiggjøre Jobber formidlet på nettet mellom inntil hun fikk sin første faste jobb ut på CV-en at man har jobbet like- seg av talentene som er registrerte. bedrifter og frilansarbeidere fra hele i Norge. Hun jobber i dag som pro- vel, enten man har vært i permisjon Plattformen er raskere og mer verden, er et hurtigvoksende feno- sjektleder i Bergen Kongress & Kultur. eller har vært arbeidsledig. Har man kostnadseffektiv enn jobbportaler, men. Trenden går under betegnelsen – Via nettstedet har jeg hatt kun - gjort en god jobb, har man potensi- bemanningsbyrå og tradisjonell «human cloud»-plattformer, eller der fra Irland, Tyskland, USA og elle gode referanser fra utlandet, sier outsourcing, mener Olsen. «menneskeskyer», om du vil, og har India. Jeg har oversatt tekster for alt 35-åringen. begynt å få fotfeste i Norge. Tyske fra nettsteder til produktbrosjyrer og Gabriele Zenisek i Bergen fikk fullt dataprogram, sier Zenisek. stor norgesøkning utbytte av nettstedet Elance.com da – Det flotte er at jeg kunne jobbe Ifølge Kjetil O. Olsen, visepresident hun flyttet til Norge i 2009. når det passet best for meg, så lenge i Europa for Elance, har selskapet Slik fungerer Elance – Det var samboeren min som jeg leverte arbeidet før tidsfristen allerede lagt til rette for jobber og tipset meg om at jeg kunne prøve ut var omme. prosjekter for mer enn 480 millioner nettstedet og jobbe med oversettelser dollar. Fra 2010 til 2011, har antall » Oppdragsgiver publiserer et av tekster hjemmefra, forklarer hun. – bra for arbei Dssøkere registrerte frilansere økt 63 prosent oppdrag, eller en jobb. Uten utdannelse i språk eller over- Hun tror arbeidserfaring via i Norge. Tilsvarende for bedrifter har » Tjenestetilbydere sender settelse, startet hun i det små å lete sitt tilbud for å utføre etter arbeidsgivere som kunne være oppdraget/jobben. aktuelle å ta kontakt med. Hun tilbød » Oppdragsgiver velger oversettelser mellom tysk og engelsk, Via nettstedet har jeg hatt kuntjenestetilbyder, basert og fra fransk til tysk eller engelsk. på tilbakemelding fra Janne G. Sørgulen janne@byavisen.net

Dataprogram og brosjyrer – Jeg jobbet aldri fulltid med dette, men tilpasset arbeidsmengden etter hvordan det passet inn i hverdagen min. I begynnelsen valgte jeg små prosjekter og tilbød en lav pris for jobben fordi jeg

der fra Irland, Tyskland, USA og India. Jeg har oversatt tekster for alt fra nettsteder til produktbrosjyrer og dataprogram. Gabriele Zenisek

tidligere oppdragsgivere og kvalifikasjoner. » Partene samarbeider på plattformen gjennom milepæler, kommunikasjon og fildeling. De får sitt eget chatterom, som fungerer som et virtuelt møterom.

Selskapet bruker også plattfor men selv. – Elance har cirka 80 fast ansatte på kontorer i USA og Norge, og har cirka 150 frilansere og konsulenter som jobber for oss på permanent og ad-hoc-basis.

VISER TIL VEKST: Kjetil O. Olsen, visepresident i Europa for Elance, kan vise til en vekst på 173 prosent flere registrerte bedrifter fra 2010 til 2011. Foto: Presse

FLEKSITID: Fra Gabriele Zenisek flyttet til Norge og inntil hun fikk jobb i Bergen Kongress & Kultur, tok hun mange oppdrag knyttet til oversettesler. Hun trekker frem fordelen ved å kunne tilpasse egen arbeidstid under graviditeten og den første perioden etter fødselen. Foto: Janne G. Sørgulen

Byavisen - avis07 - 2012  

Byavisen Bergen

Byavisen - avis07 - 2012  

Byavisen Bergen

Advertisement