Page 20

20

▍Annonse Bestill førsteklasses tørr bjørkeved!

Kun 59,- pr. sekk*

Lappe-Loftet & Tonje Brodering:         

Selvhenting: kun 50,- per sekk!

Fanas største Quiltebutikk og symaskinsforhandler Stor garnavdeling med hovedvekt på Dale Garn. Stort utvalg av quiltestoffer/quilteutstyr Noe bekledningsstoffer Godt utvalg i sy- og maskinbroderingstråd Ott-Lite dagslyslamper Tutto Bagger Stor parkerinsplass rett utenfor døren Janome – Elna – BabyLock – Singer – Husqvarna

*Fritt tilkjørt i Bergen sentrum/ Åsane ved kjøp over 10 sekker. For bestilling: Inge Teigland, tlf: 400 27 812. epost: inge@spekterpluss.no Langarinden 8, 5132 Nyborg.

Telefon: 55 10 97 00 tastevalg 1 eller 2 Hamreveien 10, 5229 Kalandseidet

OMBYGGINGS

SALG

Se vår hjemmeside www.lappeloftet.no eller www.tonje.no

store mengder gull,sølv og smykker

Hamreveien 10, 5229 Kalandseidet. Tlf: 920 25 789 • 55 10 97 00 post@lappeloftet.no

÷30-70%

div sølvbestikk

skinnsmykker

perlekjeder/ørepynt

÷50%

÷50%

÷10%

Hamreveien 10, 5229 Kalandseidet. Telefon: 55 10 97 00 Mail: tonje@tonje.no Nettbutikk: www.sysiden.no

Marken 5 - Tlf. 55 31 46 54 - www.juvelfatterne.no

Annonser i neste Bergens Næringsliv 28. februar kommer neste utgave av Bergens næringsliv. Vær med å annonsere i den kommende utgaven. Ta kontakt: olaf@byavisen.net hilde@byavisen.net 55 17 36 50

Gründer

– Virkelighetsfjern

aksjelov

– Oljepenger til vei og bane

Markedsføring

Trond Giskes egen kapita Christian Fredrik Magn lkutt er ikke reelt, mener advokat us. Side 12-13

Bergensbyrå til utlandet Reklamebr Reklam ebran

ansje sjen ni Berge i Berge n ern er prege pregettav avmang mang e emindr mind e re aktøaktører.MK rer. MKBerge Berge n nerer unnta unnta ketket som som satser stort.Side 16

Trond Olsen i NCE Næringsråd og GeirSubsea, Marit Warncke i Bergen av oljepengene bør Mikalsen i Rieber & Søn, mener at mer brukes til infrastruktu ren. Side 4-5

Bergens nærings B liv ergens næringsliv Nr. 3 - november 2011

Nr. 1 - januar 2012

Bygdesjefen

Jan Erik Kjerpeseth , viseadministrerende direktør i Sparebanken Vest, startet sin lederkarriere allere de som 24-åring. – Jeg har lært å sette pris på nyutdanne des naivitet, sier han.

Økt designfokus

Side 22-23

Forskning

Jakter på bakteriene Øyvind

Strømmen og hans kollegaer har utviklet en ny metode for å identifisere bakterier.Side 3

Næringsliv Eiendom ▍4

Dagskurs 10-240 deltagere Modernelokaler Moderne utstyr Ekte hjemme laget mat Storparkeringsplass

Full stopp på Lagunen

Planene om nytt par ker vent. Thon Eiendom ingshus ved Lagunen er satt på og Bergen kommu ne Fylkesmannen kre ver ny reguleringspla liker dårlig at Side n.4-5

Næringsliv Miljø ▍ 6

Næringsliv Markedsf øring

Kurs og Konferansesenter

▍16

Næringsliv Profil ▍ 22

Stadig flere bedrifter satser på interiør og utsmykkin g ler, men ifølge interi av lokaørarkitekter er mange ikke flinke nok til å søke eksperthjelSide p. 6-7

Store planer for Hanøytangen

Med skip og rigge r skal Bergen Group skape en maritim klynge på Hanøytangen.Side 22

I sin fars fotspor

Næringsutvikling ▍4

– Min Minfar farerermitt mittforb forb ilde, ilde, sier adm adm inistinist rerenrere de nde Moholt som fikk Sun sier direkdire tør Linn ktørCeci LinnlieCecilie nivaprisen fra Berg en tydelige og rettferdi ge ledelse i Karsten Næringsråd for sin Moholt Side AS. 18-19

Design ▍6

Økonomi ▍8

Næringseiendom ▍14

Mangler din arb

Næringslivsprofil ▍18

eidsplass et kan tinetilbud? Vi kan hjelpe deg ! Vi leverer bl.a: • Oppskåret p

Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal www.beredt.no Tlf. 55 36 26 00 eller 47 93 47 87

ålegg fra Safari sitt ege t kvalitetsmerke m atlyst

Telefon 55 50 75 00 | e-post: catering @safari.

no | www.safaricateri

ng.no

Cateringmenyen

• Ferskt brød/ Brytebrød • Melk/juice

• Salatbar • Varmlunsj

med det lille ekstr

a!

Bergens næringsliv

Byavisen - avis07 - 2012  

Byavisen Bergen

Byavisen - avis07 - 2012  

Byavisen Bergen

Advertisement