Page 1

Hippiegeita og rockeulven

16 sider sider bilstoff

Inspiret av progrock og hippietiden inntar Helge Jordal og Kjersti Elvik DNS i storsatningen «Ulverock».

I ukens bilag bilagkan kan du lese om Eggums turnébil, selvryggende biler og billige el-varianter.

Side 22-23

Smarte biler

Rygging er en av de hyppig ste ulykkesårsake ne. Nå kommer stadig flere biler me d parkeringsas sistent. Side 6-7

Wrangler

Norges eldste

Side 4

Honda-forhan

til Minde

dler satser på

Jeep.

Bil & motor

Livsstil - Livet er fo r kjedelige bi kort for Jaguar-fant ler, mener ast Jan Eggu m. Sid e 2-3

Jan og Jagua rene

Nr. 7 - 14. februar 2012

Nettfenomen får fl ere i jobb Illustrasjon

Fyller tomrommene

Spenstig arkitektur kan være aktuelt for Bergens smau, hjørner og frie arealer. Side 10

Hulder til Statene

– «Trolljegeren» «Trolljegeren» har vært med på å bane vei for foross, oss, sier Bendik Strønstad, av produsent av hulderfilmen «Thale». «Thal e». Side 24-25 Side 24-25

En ny jobbtrend jobbtrendkan kan aktivisere arbeidssøkere, handikappedeog og nybakte foreldre, foreldre, mener BI-forsker. Side 4-5

Aktuelt Lokalt ▍2

Livsstil Mat ▍8

Meninger ▍14

Kultur Scene ▍22

Kultur I byen ▍24


2

nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

Ordfundering

Aktuelt

Thomas Anthun Nielsen funderer over opphavet til ulike ord og uttrykk. Hvor kommer ordet «partyløve» fra? Og finnes det kinakål i Kina?

▍14

Meninger Leder

Byblikk

La oss bygge i sentrum

HAR DU NOENGANG undret deg over hvor dårlig utnyttet takene i sentrum er? Eller hvorfor enkelte tomter står tomme i årevis som hull i ellers trivelige husrekker i sentrum? NÅR DU STÅR PÅ Fløyen og skuer ut over det bergenske rike er det påfallende få takterrasser å se. Derimot er det mange skråtak uten vinduer og mange med knøttsmå Veluxglugger. For ikke å snakke om de mange flate takene som også ligger øde - uten utgang fra etasjene under. Mange av takene i Bergen sentrum kan med fordel åpnes mer opp for å slippe inn mer lys. Eller enda bedre, å slippe beboere og ansatte ut i det fri.

I Bergen er det dessverre etablert en kollektiv erfaring med at det tar lang tid å få godkjent selv ganske små og enkle tiltak. ligger i Vaskerelven vis-a-vis Boha restaurant. DER LIGGER EN INNGJERDET parkeringsplass på en av kvartalets hjørneeiendommer. På en så sentral tomt burde det vært bygget et fint uteområde eller et spennende boligbygg til glede for både fremtidige beboere, naboer og forbipasserende.

Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari.stephan@byavisen.net

er i hovedsak knyttet til langdryg og lite forutsigbar kommunal behandling av byggesaker. I Bergen er det dessverre etablert en kollektiv erfaring med at det tar lang tid å få godkjent selv ganske små og enkle tiltak. SLIKT TAR TID å endre på. Derfor ville det vært fint om byrådet kunne satt i gang noen enkle og tydelige tiltak for å få frem potensialet, lysten og viljen hos huseiere, bedrifter og utbyggere til å tegne og søke om takterrasser og bygging på mer eller mindre ukurante sentrumstomter. ET AV TILTAKENE BØR definitivt være garantert rask behandling av både søknader og eventuell klagebehandling. Med rask menes ikke å redusere klagebehandling fra 48 til 45 uker. Rask klagebehandling burde i de fleste tilfeller kunne gjennomføres i løpet av en måned. Da kunne vi fått utløst både lyst, kreativitet og investeringsvilje så det monner.

MED ET STERKT UTTALT ønske om å TILSVARENDE DÅRLIG plassutnyttelse fin- legge bedre til rette for fortetting fra poli- Ansvarlig redaktør ner vi på bakken i form av manglende bebyg- tisk hold, burde det være enkelt å få til en Ole Tom Kolstad gelse i kvartaler og husrekker flere steder i rekke spennende småprosjekter i sentrum. sentrum. Et av de mest åpenbare tilfellene Hovedgrunnen til at det er relativt lite nytt å se

Uken som gikk

En katteskeptikers bekjennelser Mange kattevenner vil nok bli triste når de leser denne byblikken. De som er medlemmer av Facebook-gruppen «vi som ELSKER katter!!!<3» kommer til å riste på hodet og klappe videre på det myke, mjauende nøstet sin. I det minste tror jeg noen kommer til å bli skuffet over at en veggis som meg ikke også elsker de små søte pusekattene.

Jeg har knapt klappet en katt i hele mitt liv. Det er ikke det at jeg hater katter. Jeg syns ikke de er avskyelige eller stygge, men for meg er katter en ansamling rare dyr som jeg ikkje klarer å engasjere meg i. Jeg kjenner mange som digger katter og som kan fortelle kattehistorier til hverandre i timesvis. Problemet mitt er at jeg aldri har noe å bidra med i slike samtaler. Sorry folkens, jeg bryr meg ikke. For meg er kattesamtaler like interessante som samtaler om erfaringer fra militæret. Med andre ord, helt utrolig kjedelige. Jeg vet hvor mitt ekstremt distanserte forhold til katter kommer fra. Det skyldes oppveksten sammen med min allergiske lillebror, som ble rød i øynene med én gang jeg kom hjem fra besøk hos en venninne med katt.˜Og når sant skal sies har kattedistansen holdt stand også etter at jeg ble voksen. Jeg har knapt klappet en katt i hele mitt liv. Noen ganger føles det feil å være så kald og kynisk. Men nå ser det i alle fall ut til at katten til en av mine beste venner er innforstått med min kattedistanse. Han aksepterer at jeg ikke kommer bort og sier «Nåååh, så søt!». Heldigvis.˜ ØMERKE ILJ T M

Byavisene arbeider etter Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Avisprodukter AS Krokatjønnveien 15 – 5147 Fyllingsdalen Tlf: 55 17 36 50 redaksjon@byavisen.net annonseinfo@byavisen.net Ansvarlig redaktør: Ole Tom Kolstad UTDANNING I FOKUS: 9. og 10. februar var det utdanningsmesse i Grieghallen. Et bredt utvalg av studier fra norske og internasjonale skoler var representert. Forhåpentligvis kunne dette bidra til at noen av de mange oppmøtte kom nærmere et yrkes- eller studievalg. Foto: Martine Hansen-Tangen


nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

Aktuelt ▍2-6

Livsstil ▍8-12

Meninger ▍14-15

3

Kultur ▍22-25

– UKLOKT: – Går man over til OPS, binder man kommende generasjoner opp i dyre avtaler, mener leder av komité for oppvekst, Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

– Frykter forhastede konklusjoner Offentlig-privat samarbeid (OPS) er ikke løsningen på skoleforfallet, mener Pål Hafstad Thorsen (Ap). – Det blir veldig dyrt på sikt, sier han. Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari@byavisen.net

der de etter åtte år med tilsvarende ordning valgte å gå bort fra den igjen, sier Thorsen.

Arbeidstilsynets knusende dom over bergensskolenes dårlige forfatning, ˜ GODE ERFARINGER har blåst liv i diskusjonen om hva Breimyra ungdomssskole på som bør gjøres for å hindre fremti- Flaktveit er i dag en av få bergensdige vedlikeholdskriser. skoler som eies av private og leies Høyres Peter Christian Frølich av kommunen. Erfaringene fra har både i BT og BA tatt til orde for Breimyra har forløpig ikke blitt evaat private aktører skal eie og vedli- luert, men ifølge skolebyråd Harald keholde skolenes bygningsmasse. Victor Hove er tilbakemeldingene Dette faller ikke i god jord hos Pål positive. Hafstad Thorsen (Ap), leder av – De sier at vedlikehold blir ordkomité for oppvekst. net raskt og at rektor har mer tid til – Offentlig-privat samarbeid, å være rektor. Det tyder på at de har eller såkallt OPS, høres kanskje gode erfaringer, sier Hove. forlokkende ut, men det har en høy Han deler ikke Thorsens bekymprislapp på sikt. Jeg mener vi bør ring for OPS. lære av erfaringene fra Stockholm, – Vi ønsker økt bruk av OPS i

nye skolebygg. Det vi imidlertid bør diskutere, er hvor omfattende OPS bør være. Det får stå for Thorsens regning at han mener at det fører til dyre avtaler, Hove. PÅ HØRING Etter planen skal vedlikeholdssituasjonen i bergensskolene ut på høring i mars. Thorsen advarer politikerne om å trekke forhastede konklusjoner.

Vi har brukt penger på å bygge nye skoler fremfor å pusse opp eksisterende. Harald Victor Hove, skolebyråd –˜Ien tid der skoler som Landås og Møhlenpris stenges på grunn av dårlig vedlikehold, er det uklokt å ta forhastede konklusjoner. Mitt inntrykk er at man synser seg frem til noe man tror er en god løsning, sier

komitelederen. Ifølge Thorsen hadde mye av dagens situasjon vært unngått dersom man holdt seg til den tverrpolitiske skolebruksplanen fra 2006. – For å komme oss ut av krisen bør vi bygge nye skolebygg, rehabilitere eksisterende skoler, samt tredoble innsatsen på vedlikehold, sier han. UPOPULÆRT VEDLIKEHOLD Hove innrømmer at situasjonen ikke er som den bør være og at skoleforfallet skyldes politisk unnfallenhet. – Vi har brukt penger på å bygge nye skoler fremfor å pusse opp eksisterende. Dette er en holdning som dessverre har vært tilstede i alle partier, også mitt parti Høyre, sier han. Hove tror imidlertid at en holdningsendring er på vei. –˜Jeg tror sakene som har kommet opp den siste tiden har gjort at veldig mange politikere innser at vi ikke kan bruke penger fra vedlikeholdsbudsjettet til å bygge nye skoler.

Bergensskolene » I Offentlig-privat samarbeid (OPS) bygger, eier og vedlikeholder private selskaper skolene, mens kommunen leier dem, gjerne over perioder på 20 til 30 år. » Bergen kommune er valgt ut i Arbeidstilsynets nasjonale satsing på inneklima i offentlige bygg. » Etter tilsyn i kommunen har Arbeidstilsynet kommet med vedtak om en rekke pålegg for å sikre ansatte og elever et godt inneklima. » 22 av kommunens 89 skoler har, av ulike grunner, ikke fått inneklimaet godkjent etter helsevernforskriften. » Fra 2006 til 2011 brukte Bergen kommune 1,1 milliarder kroner på nybygg og rehabilitering av skolene. Det ble i tillegg brukt 415 millioner kroner til oppussing av fasadene til mange skolebygg, og det er brukt 271 millioner kroner på tiltak som skal bedre inneklimaet.


4

nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

Jobbet internasjonalt i m Gabriele Zenisek (35) ble gravid kort tid etter at hun flyttet til Norge. En ny jobbtrend på nettet gjorde det mulig for henne å jobbe for flere arbeidsgivere i utlandet etter fødselen. hadde liten erfaring, sier hun. menneskesky-plattformer teller økt 173 prosent. Også i tiden etter hun fikk barn, positivt når man søker arbeid senere. – Vi har verktøyene som gjør at jobbet hun som frilanser via Elance, – I perioder uten jobb, vil det se bra bedrifter kan ansette og nyttiggjøre Jobber formidlet på nettet mellom inntil hun fikk sin første faste jobb ut på CV-en at man har jobbet like- seg av talentene som er registrerte. bedrifter og frilansarbeidere fra hele i Norge. Hun jobber i dag som pro- vel, enten man har vært i permisjon Plattformen er raskere og mer verden, er et hurtigvoksende feno- sjektleder i Bergen Kongress & Kultur. eller har vært arbeidsledig. Har man kostnadseffektiv enn jobbportaler, men. Trenden går under betegnelsen – Via nettstedet har jeg hatt kun - gjort en god jobb, har man potensi- bemanningsbyrå og tradisjonell «human cloud»-plattformer, eller der fra Irland, Tyskland, USA og elle gode referanser fra utlandet, sier outsourcing, mener Olsen. «menneskeskyer», om du vil, og har India. Jeg har oversatt tekster for alt 35-åringen. begynt å få fotfeste i Norge. Tyske fra nettsteder til produktbrosjyrer og Gabriele Zenisek i Bergen fikk fullt dataprogram, sier Zenisek. stor norgesøkning utbytte av nettstedet Elance.com da – Det flotte er at jeg kunne jobbe Ifølge Kjetil O. Olsen, visepresident hun flyttet til Norge i 2009. når det passet best for meg, så lenge i Europa for Elance, har selskapet Slik fungerer Elance – Det var samboeren min som jeg leverte arbeidet før tidsfristen allerede lagt til rette for jobber og tipset meg om at jeg kunne prøve ut var omme. prosjekter for mer enn 480 millioner nettstedet og jobbe med oversettelser dollar. Fra 2010 til 2011, har antall » Oppdragsgiver publiserer et av tekster hjemmefra, forklarer hun. – bra for arbei Dssøkere registrerte frilansere økt 63 prosent oppdrag, eller en jobb. Uten utdannelse i språk eller over- Hun tror arbeidserfaring via i Norge. Tilsvarende for bedrifter har » Tjenestetilbydere sender settelse, startet hun i det små å lete sitt tilbud for å utføre etter arbeidsgivere som kunne være oppdraget/jobben. aktuelle å ta kontakt med. Hun tilbød » Oppdragsgiver velger oversettelser mellom tysk og engelsk, Via nettstedet har jeg hatt kuntjenestetilbyder, basert og fra fransk til tysk eller engelsk. på tilbakemelding fra Janne G. Sørgulen janne@byavisen.net

Dataprogram og brosjyrer – Jeg jobbet aldri fulltid med dette, men tilpasset arbeidsmengden etter hvordan det passet inn i hverdagen min. I begynnelsen valgte jeg små prosjekter og tilbød en lav pris for jobben fordi jeg

der fra Irland, Tyskland, USA og India. Jeg har oversatt tekster for alt fra nettsteder til produktbrosjyrer og dataprogram. Gabriele Zenisek

tidligere oppdragsgivere og kvalifikasjoner. » Partene samarbeider på plattformen gjennom milepæler, kommunikasjon og fildeling. De får sitt eget chatterom, som fungerer som et virtuelt møterom.

Selskapet bruker også plattfor men selv. – Elance har cirka 80 fast ansatte på kontorer i USA og Norge, og har cirka 150 frilansere og konsulenter som jobber for oss på permanent og ad-hoc-basis.

VISER TIL VEKST: Kjetil O. Olsen, visepresident i Europa for Elance, kan vise til en vekst på 173 prosent flere registrerte bedrifter fra 2010 til 2011. Foto: Presse

FLEKSITID: Fra Gabriele Zenisek flyttet til Norge og inntil hun fikk jobb i Bergen Kongress & Kultur, tok hun mange oppdrag knyttet til oversettesler. Hun trekker frem fordelen ved å kunne tilpasse egen arbeidstid under graviditeten og den første perioden etter fødselen. Foto: Janne G. Sørgulen


mammapermen

▍Aktuelt Lokalt

5

Holder barna inne

«MENNESKESKYER» Originalt «human clouds», er nettplattformer der både arbeidsgivere og tjenestetilbydere kan registrere seg. Gjør det mulig for arbeidsgivere og arbeidstakere å samarbeide på prosjektbasis, uavhengig av landegrenser.

Markedet er dominert av noen globale aktører, blant andre Odesk, Elance, Freelancer, Vworker og Guru. Yrkesgrupper som bruker den ledende aktøren Elance.com, er fordelt på bransjer som IT, reklame, kreative yrker (for eksempel grafisk design, tekstarbeid) administrasjon og rådgivning. Kilde: Elance

Foreldreutvalget for barne hager (FUB) opplever ofte å få henvendelser fra foreldre som er bekymret for at barna holdes inne i barnehagen. – Vårt inntrykk er at mangelen på personale er den viktigste årsaken til at barn ikke kom mer ut. Barnehagen er hardt presset i mangel på vikarer enten fordi de ikke har vika rer, fordi de mangler faglærte vikarer eller fordi de ikke har økonomi til å sette inn vika rer ved sykdom, rådgiver i FUB, Åse-Berit Hoffart til Foreldre & Barn.

Vil hindre åpne russcener Ledelsen i politiet og Bergen kommune har utarbeidet en rapport som skisserer hva man kan gjøre for å hindre åpne russcener i byen. Opprustning av Nygårdsparken er et av forslagene. Tiltak som foreslås er blant annet bydelsvise sentra med sosialfaglig råd givning i tillegg til aktivitetsog arbeidstilbud, samt tett samarbeid med Helse Bergen. De ønsker også en økt satsing på legemiddelbasert rehabilitering. Byrådet slutter seg til rapporten.

– Kan hjelpe flere inn i arbeidslivet BI-professor Tor W. Andreassen er veldig positiv til den nye plattformen, og tror blant andre handikappede kan bli mer inkludert i arbeidslivet.

Andreassen er tilknyttet Handelshøyskolen BI i Oslo, men jobber for øyeblikket fra USA, takket være nettet. – Slike nye plattformer kan bidra til at arbeidsstyrken i samfunnet kan komme seg videre, og kan engasjere for eksempel handikappede, eller de som er ute i mamma- eller pappapermisjon, sier professoren, som blant annet underviser i teknologi og forretningsmuligheter. Mange bransjer kan dra nytte av «menneskeskyer», ifølge Andreassen.

– I USA er det flere hjemmevæ - bedrifter ønsker å spare penger. Et rende kvinner som, mens de venter annet faremoment er at det sosiale på at barna skal komme hjem fra arbeidsfellesskapet forsvinner når barnehage eller skole, tar i mot telefo- man jobber hjemmefra. Men det ner for en telefonsentral, være seg for er de eneste to momentene jeg kan et flyselskap eller en bank. På syke - se for meg som ikke er positive, sier hus kan man for eksempel sende Andreassen. over røntgenbilder fra Norge til India, slik at disse blir analysert ferdige til neste morgen, sier professoren. – Ser du noen negative konsekvenser ved en slik plattform? – Det er en fare for at arbeidstakere blir utnyttet i systemet, fordi

Spør foreldrene om skolekvalitet Frem til påske vil et utvalg foreldre til barn i grunnsko len få tilbud fra Bergen kommune om å være med på en spørreundersøkelse om skolekvalitet. Undersøkelsen gjelder foreldre med barn i fjerde til tiende klasse. Det er femte året spørreundersøkelsen gjennomføres. Hver skole får tilbakemelding om sine resultater, og undersøkelsen vil bli fulgt opp på den enkelte skole og av Bergen kommune samlet.


6

▍Aktuelt Lokalt

VEIVISERE: I ett år besøker Øyvind Erichsen (f.v.), Ida Ristiinná Hætta Ophaug og Mikkel Rasmus Logje elever på videregående skoler for å fortelle om samisk kultur og historie. De mener mer innsikt bidrar til færre fordommer. Foto: Janne G. Sørgulen

Sameturné mot fordommer «Kan man joike stygt om andre?». Og «er det et problem at reinsdyr blir stjålet?». Da tre unge samer besøkte Bergen Katedralskole, manglet det ikke på kreative spørsmål. Janne G. Sørgulen janne@byavisen.net

Fremfor et auditorium fylt med elever står Mikkel Rasmus Logje (20) fra Kautokeino med lukkede øyner og joiker. Sammen med Ida Ristiinná Hætta Ophaug (20) og Øyvind Erichsen (19) var han i forrige uke på skoler i Bergen for å fortelle om samisk kultur og historie. Arbeidet deres er i regi av Fornyings-. administrasjons og kirkedeparte mentet, og skal hjelpe elever til å bytte ut eventuelle fordommer om samer, med kunnskap om Norges urbefolkning. Kofter for festdager Flere av elevene ved Bergen Katedralskole nikker anerkjennende når de blir spurt om de har hørt om fornorskingen av samer. Med en nysgjerrig innstilling var det flere hender i været. – Går dere i kofte hele tiden? kom mer det fra en elev. – På samefolkets dag 6. februar gikk vi alle sammen med kofter, men i dag går vi uten. Koften bruker vi på festdager, og ikke til hverdags. Men på samme måte som bestemødre

– Hvordan tror dere denne turneen generelt liker å pynte seg litt, er det forrige uke gikk turen til fem skoler påvirker elevene? gjerne flere fra bestemorgenerasjo - i Bergen. – Tidligere var det flere samer som – Selv om vi i løpet av et år ikke nen som tar på seg koften i hverdaprøvde å skjule at de hadde samisk rekker å besøke alle skolene i landet, gen også, svarer Ophaug. opphav. Nå føler jeg det er mange tror jeg informasjonen vi gir om unge som er stolte av å være same, samer vil spre seg. At en elev gjerne – ViKtige historier sier Erichsen. vil huske tilbake på det han, eller Etter hvert får elevene vite flere både Ifølge Ophaug har det også blitt hun, fikk høre på skolen da de hadde praktiske og mer kuriøse fakta om samer på besøk, og forteller dette samer. Som for eksempel at det veldig populært å studere samisk på den samiske nyhetssendingen for nybegynnere. Så populært at videre, sier Ophaug. Oððasat blir brukt ulike former for samisk, at det er en ære om noen lager en joik til deg, og at man må være i familie med, eller gifte seg inn Den samiske kulturen er veldig i en slekt med reinsdyrsdrift for å selv synlig. Joiken er for eksempel ikke kunne drive med det. – Vi mener det er viktig å fortelle at stuet vekk på et museum. vi lever et like moderne liv som alle andre, sier Erichsen. Ida Ristiinná Hætta Ophaug, samisk veiviser – I tillegg er det viktig å fortelle om historien til samene for å forstå hvordan og hvorfor vi lever slik vi gjør i det enkelte steder i landet er sprengt dag, legger Mikkel Rasmus Logje til. kapasitet. Interessen for å studere samisk er også til stede blant ikkesamer fra andre land. et års turné Turnéprosjektet som de tre samene gjennomfører, går under betegnelsen t ror på jungeltelegrafen «samiske veivisere». Årlig blir et nytt – Forskjellene mellom oss og ikketrekløver med unge samer valgt ut samer er ikke så mange, men den til å ta et seks ukers intensivkurs ved samiske kulturen er veldig synlig. Samisk høgskole i Kautokeino. I ett Joiken er for eksempel ikke stuet år besøker de videregående skoler. I vekk på et museum, sier Ophaug.

VISSTE DU AT .. » Samenes dag var nå nylig, 6. februar? » Reinsdyr er for små til å ri på. En gjennomsnittlig sau er 40 kilo tyngre enn et gjennomsnittlig reinsdyr? » Det er cirka 60.000-70.000 samer i verden? » Bare 10 prosent av samene driver med reinsdyrsdrift? » Samer har 300 ulike ord for snø, is og vinterføre? » Bare 1/3 av alle samer kan samisk? » Hvem som er same defineres av tre faktorer, og det er nok å ha en av dem: Samisk språk, genetisk tilknytning, eller at man føler seg samisk?

08000


nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

7


8

nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

Skadelig sukker

Livsstil Mat

Fruktosen i vanlig sukker er gift og forbruket bør reguleres som alkohol og tobakk, argumenterer amerikanske forskere. Norske eksperter er ikke helt uenige. – Det største problemet i norsk kosthold er nettopp brus. Snop og kaker betyr også mye. Frukt er også en kilde til fruktose, og det er ikke bra å spise for mye. Men vi spiser i utgangspunktet så lite frukt i Norge at dette ikke er noe problem, sier professor i ernæringsbiologi ved Universitetet i Oslo, Svein Olav Kolset. (forskning.no)

Varmende midd

Tekst og foto: Matprat.no

Chow-chow Denne retten var veldig populær på 70-tallet. Gryteretten inneholder svinekjøtt, sopp, ananas og mye mer. Tilbehør som nøtter, banan og agurk blir servert i skåler ved siden av. Ingredienser: 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss olje 1 ts karri 2 stk løk i tynne båter 6 stk sopp eller 1 liten boks hermetisk 1 ts salt ½ ts pepper 3 dl vann 1 ts buljongpulver 1 boks hermetisk ananas i biter, liten boks 1 stk rød paprika i strimler

2 stk syrlige epler i terninger 2 ts finhakket syltet ingefær 2 ss tomatpuré 1 ss maisstivelse (maizena) 1 dl matfløte

SLIK GJØR DU: 1. Varm en stor stekepanne med høye kanter, eller en vid gryte. Ha i olje og karri. La dette surre litt før du tilsetter kjøttet. Brun kjøttet lett. 2. Tilsett løk og sopp og fres dette. Dryss over salt, pepper og vann, samt buljong. 3. Kok opp og tilsett ananas, paprika, epler og ingefær. Rør om og ha i tomatpuré. 4. Rør maizenamelet ut i fløten og hell over i gryten. Kok opp og la det småkoke i cirka 5 minutter.


nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

På eplejakt eplejakt

Sannsynligvis er over 400 eplesorter blitt dyrket i Norge siden epledyrkingen for alvor skjøt fart på slutten av 1700-tallet. I dag er rundt 150 150 av av dem dem bevart. bevart. – De siste fem årene har vi ettersøkt ettersøkt og og etterlyst i overkant av 50 navngitte sorter vi gjerne skulle ha inn i samlingene våre. I leteaksjonen har vi funnet 12 av de savnede sortene. Samtidig Samtidigmå må vi erkjenne at de øvrige sannsynligvis er borte for alltid, forteller Åsmund Asdal ved Norsk genressurssenter. genressurssenter. (forskning.no) (forskning.no)

DIN IDÉ – VÅR DESIGN Alton Nordsjö Idé & Design – proffbutikken for den private...

MAMMUT LAMINAT 12MM 9 ULIKE DESIGN

dagsgryter Med en gryterett på bordet får du alt-i-ettmiddag. Her er tre tips hentet blant annet fra Jamaica og 70-tallet.

Kr

299,pr. m2

Mammut er det perfekte gulvet når man stiller høye krav til estetikk, kvalitet og slitestyrke. Velg mellom 9 forskjellige design. Vi lagerfører 2 varianter.

Jamaicapanne Maten på Jamaica er vanligvis godt krydret og tung, basert blant annet på kjøtt og ris, ofte garnert med kokosmelk. Denne retten er en mildere, men allikevel en smakfull variant. Ingredienser: 300 g renskåret svinekjøtt i strimler ½ stk grønn squash ½ stk løk 1 stk rød paprika 1 ss smør eller olje 1 boks hermetisk ananas i ringer (liten boks) ½ ts paprikapulver ¼ ts salt 1 ½ ss kokosmasse

DET SIER BARE KLIKK... Gi hjemmet ditt en egen personlighet. Miljøvennlig, slitestrekt linoleumsgulv med kork kjerne som gjør det behagelig å gå på.

SLIK GJØR DU: 1. Skjær squashen i 1 cm tykke skiver, løk og paprika i mindre terninger.

4. Bland kjøtt, grønnsaker, ananas

Kr

479,-

pr. m2, bestillingsvare.

KLASSISK EIK PARKETT 14MM

2. Stek kjøttstrimlene raskt i smør/ olje, 1-2 minutter. 3. Stek grønnsakene 2-3 minutter.

MARMOLEUM CLICK FRA

og ananaslaken. Tilsett krydder, legg på lokk og la trekke et par minutter.

* Dryss kokosmassen over retten og server med kokt ris og eventuelt sitronbåter.

Kr

199,pr. m2, lagervare.

Hverdagsgryte En favoritt blant barn. Denne gryten kan kanskje også være en god introduksjon av gryterett for kresne. Små biter kan virke positivt inn på barna. De revne gulrøttene er supre. Ingredienser: 400 g kjøttdeig eller karbonadedeig 2 ss margarin eller olje til steking ½ stk purre 1 båt hvitløk 5 stk gulrot 2 ½ dl grønnsakbuljong (utblandet) 1 stk tomat ½ ts salt ½ ts pepper SLIK GJØR DU: 1. Stek kjøttdeigen på høy varme sammen med margarin/olje i en gryte. 2. Kutt purren fint og finhakk hvitløken. Riv gulrøttene, del tomatene

i biter og ha alt i gryta. Tilsett buljong, krydder og la det koke i noen minutter. Smak til med salt og pepper.

* Serveres gjerne med poteter eller potetstappe til.

FYLLINGSDALEN: Øvre Fyllingsvei 81(Melkeplassen). Tlf: 55 94 70 10. Åpent: Man–Fre 6.45–17. Lør 10–14. www.nordsjoidedesign.no FØLG OSS PÅ FACEBOOK: www.facebook.com/AltonNordsjoIdeDesign

9


10

▍Livsstil Arkitektur

Utfyllende arkitektur Inspirert av Tokyo og Boston jobber utviklingsleder Bjørnar Johnsen og resten av Infill AS med å fylle restarealer i Oslo med nye leiligheter. Nå vurderer de å utvide til Bergen. Martine Hansen-Tangen

Visste du at...

Stadig flere flytter til de store byene, og nærmere 80 prosent av Norges befolkning bor i tettsteder. I Bergen trengs det 2300 nye boliger hvert år frem til 2020 for å holde tritt med befolkningstilveksten. Grunnet begrenset plass og muligheter har arkitektene snudd seg til ver dens største byer for inspirasjon. Resultatet er moderne leilighetskomplekser som tar i bruk tomrom som gatehjørner og parkeringsplasser.

» Bergen trenger 2300 nye boliger hvert år frem til 2020 for å holde tritt med befolkningstilveksten. (Tall fra Prognosesenteret) » Nær 80 prosent av Norges befolkning bodde i tettsteder i 2011. » Antall bosatte i Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim, Fredrikstad/ Sarpsborg og Drammen utgjorde 44 prosent av den totale tettstedsbefolkningen samme året. » I 2011 bodde 87 prosent av befolkningen i de mest sentrale kommunene i tettbygde strøk.

redaksjonen@byavisen.net

Byreparasjon Infill AS har hatt flere slike prosjek ter i Oslo. Et av de mest kjente er Parkveien 5, hvor parkeringsplasser og søppel ble byttet ut med ni boenheter. – Vi utnytter alle restarealer, der byen ikke er ferdig utviklet. Vi dri ver med en form for byreparasjon, og det kan være alt fra å fullføre et kvartal, til å fylle ut et tomrom, for teller Johnsen. Boligutviklingsselskapet jobber også med andre forretningsspørs mål, som hva det egentlig vil si å bo i byen. Det behøver ikke nødvendigvis bety mangel på uteplass. – Vi fokuserer mye på uteareal. Vi bruker blant annet taket til å lage hager, sier Johnsen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå

BeBoerne Det er stort sett storbyvante men nesker som viser interesse for infill-leilighetene. – På det siste prosjektet vi holdt på med var flere av kjøperne folk som har flyttet tilbake til Oslo fra byer som New York og London, informerer Johnsen. I Tokyo og Bosten lages det også eksklusive infill-eneboliger med tre til fire etasjer. Infill AS holder seg derimot til prosjekter med opptil 20 Vil ut Vide til Bergen Foreløpig har Infill AS kun pro - leiligheter. sjekter i Oslo, men ifølge Johnsen ønsker de å utvide til både Bergen gir til Bake til gata For kreatørene i Infill AS er det i og Stavanger. – Vi er en del av byutviklingsde - hvert prosjekt viktig å gi noe tilbake batten, så da må eventuelt noen av til byen. – Vi har gjort mye for å få til inn oss flytte til Bergen, forteller han. – Er Bergen egnet for denne type hold på bakkeplan. Det kan være alt fra galleri, kaffebar og myntvas arkitektur? – Bergen er mer helhetlig, urban keri. Det viktigste er at det ikke skal og tettere enn Oslo, men vi har være stengt eller bolig på bakkenivå. ikke undersøkt om det finnes noen Byen er det som skjer på gateplan, typiske restarealer her. Oslo er vel- og derfor har vi valgt å gi noe til bake til nærmiljøet og gata, avslutter dig fragmentert, så her er det mange Johnsen. slike arealer.

ETTER: I mai 2011 sto Parkveien 5 ferdig.

Foto: Finn Ståle Felberg

Vi driver med en form for byreparasjon. Det kan være alt fra å fullføre et kvartal, til å fylle ut et tomrom Bjørnar Johnsen, utviklingsleder i Infill AS

FØR: Parkveien 5 før Infill AS startet prosjektet.

Foto: Google maps

Kan være en løsning for Bergen – Fortetningsprosjekter kan være løsningen på Bergens boligmangel, men det kreves politisk vilje, sier Anne Carlsen, nestleder i Bergen Arkitektforening. – Det har vært flere infill-prosjekter i Bergen. å bygge mot bakgården, og tomtene er ofte det blitt litt lettere. Det kunne gitt en godt Vestre Torggate 13 er et eksempel. Her bygges smale, sier hun. tilskudd til boligmassene i sentrum, men da det 5 nye leiligheter mellom to eksisterende Ifølge nestlederen er det på grunn av må det finnes politisk vilje, forteller Carlsen. bygårder, sier Anne Carlsen. restriksjoner, blant annet innenfor plan- og Arkitekten forteller at naboer ofte er et Ifølge sivilarkitekten er dette en mulig - bygningsloven, ingen garanti for at prosjek- tema. het til å skape nye tomter, boliger og tene blir gjennomført, og det kan derfor bli – I Amalie Skrams vei var det planer om kontorer i sentrum, og en måte å utnytte svært kostbart. et prosjekt. Der gikk beboerne ut i media og infrastrukturen. – Hadde man kommunalt gått inn for å sa de ikke ønsket fortetning. De så sikkert for – I Bergen går ofte slike prosjekter ut på kartlegge tomter som er gunstige, hadde seg høye bygg som ville ødelegge for utsikten,

men man må finne de prosjektene som beriker miljøet, sier hun. – Det finnes mange gamle bygninger i Bergen. Kan ikke noe av problemet ligge i at man ikke vil ødelegge denne fremtoningen? – Det som er så fint med infill er møtet mel lom gammelt og nytt. Det er jo dette som er Bergen, avslutter Carlsen.


nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

11

S I V N E S U T D E M Å P R E L L Y F I V R Æ L K E R R E AV DAME OG H PLAGG R P , 5 2 R K A FR

% 5 9 ÷

R E K R E M E T N E J K V A S I V E S S A M

ORAD A I D O R B IDAS-UM D A _ G R E B OMIC T A I P STORM S I R C CARPAS T S O R F _ OMIC O T A S LOTT U H S D CHERMA S I F L O N G I R 24 ROS O O D T U O D ÅSNES- HEA LINKEN K R A M E L E -T ROTTEFELLA

A R F R E IT B D O G E G N FREMDELES MA T-SPORT FRITID PORSGRUNNAMJEARIKKAS MEST ANNERKJENTE

Å P P KUP SKO L L A B FOT

JAKT KLÆR FRA LÆR-SKO FRA K S ID IT R F G O T R O LEVERANDØR. SP NTE MERKER E J K R E N N A T S VER E M O V NORGES S O I

, 0 0 1

% 5 ÷7

Y OLITETØ O W I T R NYTT PA OMMET K N A L E IDD VASKEM

, , 9 1 sttee! ! deettss bbees ed Marke

2 m 0 0 0 3med alt mulig

-SK VEKK R E L I T S K L SKO-TEILLIONER SKA 2M

Bli med i trekningen av et gavekort på r 300,«Like» oss på Facebook!

MIDTUN, ULSMÅGVEIEN 7 (TIDLIGERE GO CART SENTERET) HVERDAGER 10- 20 LØRDAG 10-18 - TLF 45 15 05 05 - OUTLETNORGE.NO


12

nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

Livsstil Familie Mammablikk Byavisens Silje Stavrum Norevik rapporterer fra tilværelsen som nybakt mor.

Jakten på en god natts søvn Å blir mor eller forelder innebærer en ny tro på hvordan teknologiske nyvinninger kan revolusjonere hverdagen. Ikke bare skal den lille helst legge på seg en halv kjøttdeigpakke i uken, han må også trenes opp til primalbeho vet søvn, særlig hvis poden ankommer kloden stilt inn på vestamerikansk tidssone. Som ny mor finnes det mange fallgruver. Tro for eksempel ikke at den smelldyre sengen du kjøpte fra et dansk designmerke, alle barnesengers Rolls Royce, vil glede poden noe særlig. Tro heller ikke at applikasjonen med hvit støy, blant annet falsk hjertelyd, og irriterende høy blenderlyd, som du lastet ned fra nett (Babysleep), vil fungere mer enn en natt i slengen. Hør heller ikke på alle råd som kommer din vei. Den ene dagen får du høre at det ikke nytter å lage rutiner for et ukes ferskt spedbarn, den andre kvelden kommer tobarnsforeldre som hevder at barna sov søtt fra uke fire på grunn av innøvde nattasanger og tidfaste trilleturer.

Ikke hør på alle råd som kommer din vei. Selv om man innerst inne vet at babyer også er individer (hvem ville fortalt en voksen hvor dan hun eller han sover best fordi han er 28 eller 46 år?) er det lett å prøve ut nye løsninger hver kveld i det egne øyelokk blir tunge som nedfallsfrukt mens poden fortsatt vil drive nattklubb til tidlige morgentimer. men etter bySSing , rugging og falsk sang som skjemmer naboene, innhenting av ven ners plastic-fantastic-uroer og eksternhjelp til nattlige kilometre på stuegulvet, kommer det plutselig en natt hvor poden sover uavbrutt med bare en eneste matpause. Da blir man så forskrekket at man straks må google det hele «vekke baby for mat?». Så spørs det bare hvor lenge søvnidyllen vil vare.

Kelsey Caroline Jørgensen og John Fredrik Sletner giftet seg i Storetveit kirke 18. juni 2011. Foto: Fotograf Monica Johansen, Studio M

Helene Minde og Ole-Bjørn Maurstad giftet seg i Åsane gamle kirke den 12. november 2011. Foto: Frost studio

Bryllupsfoto Har du bryllupsbilder, send dem gjerne til redaksjon@byavisen.net


r å 50

nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

13

R E S I R P E V A L D ME

øy t s g n i n e r t d e Vi feirer m til

ULL SILKE

50.-

50%

÷

Topp

str xs-xxl 811 616-2 811 617-0

Bodykjole

50.-

før 149,- NÅ Å

str 50-90

før 249,NÅ

124 50

Tights

Body

str xs-xxl 811 621-2

str 50-90

Tights

50.-

før 129,- NÅ

9950

før 199,nå

str xs-xxl 811 619-6

før 149,-NÅ

50.-

t s s i v e b r æ V ! r e l d n a h u d hvor

Gaveeske LAVENDELDUFT

60 ml SHOWER GEL 60 ml BODY LOTION 2x60 ml BUBBLE BATH 60 ml BODY SCRUB+SKRUBB

911 942-1

24

! p p u k e t u Stolp str 40x40x3

str 50/60-60/70

før 89,NÅ

str 50/60-80/90

før 99,NÅ

4950

Lekedress str 60-90

før 319,-

20.str 40x40x7

4450

Hettelue

ØP SPARKIJS PR

50

før 59,-NÅ

Lue

15950

før 69,-/79,NÅ pr.stk

www.sparkjop.no

• Kokstadflaten 30 man-fre 10.00-20.00 - lør 10.00-16.00 • Bergen - Strandgaten 17 man-fre 09.00-19.00 - lør 10.00-16.00 • Åsane - Liamyrene 6 man-fre 10.00-20.00 - lør 10.00-18.00 • Sotra - Sartor Senter man-fre 10.00-21.00 - lør 10.00-18.00


14

nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

Meninger

Geit på scenen

Kjersti Elvik har harinntatt inntattrollen rollensom somFru Fru Geit i «Ulverock». «Ulverock».

▍22 Om spanskrør og partyløver

Meninger Synspunkt

Mine turer til Spania har avslørt at de heller tar seg en siesta i tide og utide fremfor noen raske dask med et rør.

Thomas Anthun Nielsen I permisjon fra jobben som redaktør i Megafon. Programleder i NRK Hordaland. Standup-komiker.

Thomas Anthun Nielsen

DET ER EN DEL ord og uttrykk som jeg ikke kjenner opphavet til, men som jeg gjerne vil lære mer om. Forrige uke lærte jeg for eksempel hvor uttrykket «partyløve» trolig stammer fra. Linda fra NRK-programmet «Norsk attraksjon» gav meg svaret. Vi skal til Gripsholms slott utenfor Stockholm. Der befinner den originale partyløven seg. En gang på 1700-tallet ble en løve gitt i gave til den svenske kongen, og etter dens død ble det bestemt av nevnte løve skulle stoppes ut og stilles ut på slottet.

en mann som akkurat har fått i seg en kebab og er nå på jakt etter noen fra det motsatte kjønn, og jeg siterer; «å dele taxien hjem sammen med, for det blir jo billigere for oss begge da.» Kvinner som har stått i en taxi-kø klokken tre om natten har sett dette blikket så altfor ofte. Svenskene har jo fortsatt den stolte tradisjonen og har gitt opphav til uttrykket partysvenske.

det hende at Columbus tok med seg noen rør fra sine reiser for å bevise at han hadde funnet nettopp Asia og bambusens hardhet gav spanjolene ny giv i sin iver etter å gi hverandre rapp på fingrene og bakender. ˜ MENS VI ER INNE på Asia. Jeg er også meget usikker på om vi faktisk finner kinakål i Kina. Det nærmeste jeg har kommet er at jeg har funnet den i kinamaten, men jeg er usikker på om det teller. Jeg vet at det ikke vokser salat på isberg, så mye kan jeg slå fast. Jeg har ennå ikke funnet noen italienere i salaten heller.

JEG ER MER USIKKER på opphavet til spanskrøret. Jeg har nemlig ikke inntrykk av at spanjolene er så veldig voldelige av seg. MANNEN SOM FIKK I oppdrag å stoppe Mine turer til Spania har avslørt at de heller tar ut løven hadde trolig aldri sett en løve ver- seg en siesta i tide og utide fremfor noen raske SKAL DU SPISE BOLLER i Berlin er det bare ken før eller etter møtet med den kongelige dask med et rør. En liten tur på verdensveven en bolle som gjelder, og de har et eget brød i løven, og gav løven et uttrykk som man får avslører at dette røret blir laget av palmer (som Wien. De har til og med sin egen pølse. Det er etter både en og to runder på Systembolaget, det er mye av i Spania) og bambus. Sistnevnte driftige disse østerrikerne. I Paris foretrekker samt en god runde på Stockholms kneiper plante lærte jeg på skolen at den vokste i Asia man loff. Jeg lurer også på hvor mange afgog Sør- og Mellom-Amerika. Selvsagt kan hanske mynder en finner i Afghanistan. Jeg og kroer. Uttrykket kan best beskrives som

antar at både UD og min mor vil sette foten ned og nekter meg å reise ned dit lenge før jeg kommer meg til Flesland. HELT TIL SLUTT VIL jeg fortelle dere om en drøm jeg har hatt lenge. Jeg har alltid ønsket å se en fotballkamp på Hawaii. Jeg har nemlig lenge hatt mistanke om at fotballen der er mye morsommere å se på en den bånntriste Tippeligaen vi har her til lands.

Meninger Innlegg Tobakkens sorti! På 1600-tallet skjedde det noe på det nord-amerikanske kontinent, som skulle påføre de etterfølgende generasjoner store helseproblemer. Den hvite mann ble kjent med indianerne. Selv om europeernes inntog i det «nye» landet førte til mye krig, tapte liv, og mye ståhei i imperialismens ånd, hadde mange hvite innvandrere mangt et hyggelig møte med dem som tross alt bodde der først. Ikke bare ble pelsverk byttet mot kulørte glasskuler og annet juggel, men den hvite gjest måte jo røke fredspipe! Som takk for det første møte med tobakken, fikk høvdingen

På samme måte ble tobakksplanten et kjært tilskudd til den hvite rases favoritter blant nytelsesmidlene. Da denne tragedien tok helt av, var et faktum slått fast: Begge disse «handelsvarer» var så til de grader vanedannende, at de aller fleste ganske fort satt fast i klisteret. Jeg skal ikke ta for meg begge disse tragiske fenomen, men konsentrerer meg i denne omgang om tobakken. Stinkende ånde, klær som oser, gulbrune fingre og tenner, et sviktende åndedrett, svekket helse, kostbar vare, stigende depot i kroppen av tjære og kjemiske stoffer og

Ingen kan argumentere mot at det aller beste ville være om tobakk generelt ble fjernet fra kloden. Terje Haugom og John Mandelid, Demokratene i Norge, Bergen Lokallag. smake gjestens medbrakte sprit. Slik startet det: Røde og hvite byttet uvaner, og det gikk ikke lenge før det flytende faenskapet gjorde mang en indianer til alkoholiker.

slaggprodukter ingen er tjent med i lengden, dødelig sykdom, kreft. Alt dette mindre hyggelige har preget mennesker fanget i dette djevelens garn, gjennom flere hundre år. Men

mennesket har sin frie vilje. Man velger selv om man vil leve et sunt og godt liv, i trivelig samkvem med andre. Eller om man vil fylle det ene livet man har med gift, sot og nedadgående allmenntilstand, og være til pest og plage for sine nærmeste omgivelser. Røyking har i dag fått begrensninger, ikke bare i Norge, men i flere opplyste samfunn i verden. Ingen kan argumentere mot at det aller beste ville være om tobakk generelt ble fjernet fra kloden, inklusive snus, og andre beslektede avarter. Det er å håpe at WHO (Verdens helseorganisasjon), FN og alle gode makter fikk svidd av samtlige tobakksplantasjer i verden, gjorde produksjon, omsetning og bruk av faenskapet straffbart. Mennesket er egentlig ikke skapt for å røyke. Var det tilfelle, ville Vårherre skapt oss med skorstein i nakken. Mennesker som ikke røyker selv, men må stå i busskur sammen med de avhengige, på stranden, og andre steder hvor det ikke er mulig å Fabrikker og andre i bransjen bør – når det eventuelt skjer - tenke på å rømme fra «giftlokket» de avhengige drar med seg, lider som passive røy- omskolere sine ansatte. Røykere er også mennesker. kere. Er vi som menneskehet i stand til å kvitte oss med dritten, og heller De må akseptere at medmendyrke mat for verden? Tiedemanns nesker vil menneskehetens

store helseproblemer til livs, hvorav røyking inngår som et av hovedproblemene. Terje Haugom og John Mandelid, Demokratene i Norge, Bergen lokallag.


nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

!

Flere meninger: På meninger.byavisen.net kan du lese de siste meningene og delta i debatten.

  Meninger Advokaten

@

15

Delta i debatten: Send meninger, innlegg, kronikker eller annet til redaksjon@byavisen.net

Dommerens telefonnummer

Advokat Vegard Austgulen

Det er de store konfliktene som er mat nok for domstolsapparatet.

Advokathus1 - Tlf. 55 70 63 64 - Faks 55 56 02 01 Sandviksboder 1E - 5035 Bergen. www.advokathus1.no e-post: vegard.austgulen@gmail.com

Vegard Austgulen,advokat

Vegard Austgulen forteller om emner vi håper vil interessere deg. Austgulen har bl.a. praksis som konsulent ved Forbrukerrådet, dommerfullmektig og politijurist.

Jeg Jobber i en verden med mye konflikter. Stadig er folk i hverandre, med rettslige kon flikter. Den ene dagen gjelder det en eiendom til noen millioner kroner, den neste dagen en mangelfull mobiltelefon. Eller en kontrakt som kan bety et være eller ikke være for en bedrift. Konflikter kan etableres med både liten og stor økonomisk kjerne. Man er uenige. Mye av vårt lovstoff vil aldri nå prosess, i realiteten. Det er mest egnet som kjørere gler. Derfor er det viktig med mange regler som kan fungere både veiledende og oppdragende for folket, uten at det dermed er meningen at du noen gang skal i retten med stoffet.

ressursmessig eller økonomisk er forsvarlig å føre for domstolen. r egler kan fungere på et vis forebyggende for konflikter. Ved å regulere forhold godt, unngår vi konflikter i størst mulig grad som uansett ville kostet for mye. derfor er det Mange ganger at jeg må spørre klienten om nettopp dette: Er saken verdt nok økonomisk? Og det kan påvirke om man skal søke løsninger i konflikter, heller enn å prøve dem med store økonomiske utlegg? Dette kan føles bittert for den som mener å ha rett i en konflikt, at det hele skal koke ned til sakens økonomiske verdi. Men det er en realitet.

kroner som tvistesum, skal du både guides via forliksrådet, du skal forkorte rettsprosessen for tingretten, gjøre det vanskelig å anke slike saker – og på toppen skal du bare få dekket dine saks omkostninger opp til 20 prosent av det omstridte beløp. Reglene er nærmest fandenivoldsk innstilte på at du ikke skal orke å føre saker under 125.000 kroner. Da er neppe et par sko eller en mobil noe du drar for retten. Det er de store konfliktene som er mat nok for domstolsapparatet. Det andre får dere løse på kammerset, sier lovgiveren. Det er effektivt, men det er også brutalt.

De overlates til private å løse opp i, eller ved hjelp av advokater. Skulle du få saken inn for retten til prosess, vil retten gjøre alt den kan for å mekle ut av bildet hele konflikten. Ikke minst der stridsbeløpet er lite. Skulle du komme så langt, vil du igjen føle at det beste du kan gjøre – er å forlikes. For det koster jo så mye med sak, vil man si. Alt for å hindre deg i å oppnå rett, men for å la striden smuldre opp. d et er langt fra lovens kjøreregler til knallhard prosess. Og jeg opplever det slik at systemet helst vil unngå prosess. Ikke ta den til behandling - uten at det svinger litt av saken.

Jeg påvirkes av dette. Om noen presenterer en sak med begrenset økonomisk ramme, må jeg spørre folk om de virkelig vil Jeg var en gang i retten med en tvist om ta seg råd til dette. Eller som en dommer en en bruktbil. Dommeren kom inn i rommet og so M ekse Mpel kan det nevnes at det er mangler ved et par sko du har kjøpt. En vel - l ovgiveren har laget et eget spor og gang sa til meg, «skal man kaste gode penger gav oss sitt telefonnummer. Han ba oss ringe når vi hadde nådd forlik, for det var ingen fungerende forbrukerkjøpslov er da en forut- regler for saker av mindre verdi. De kalles små - etter dårlige»? mening i å skrive dom, fortalte han myndig. setning for at du skal få reparert skoene, eller kravsprosess. Du skal nærmest advares og hin få deg et par nye sko. Det er neppe et tema som dres fra å føre slike saker for retten. Under 125.000 r ettssyste Met vil ikke ha småsakene. Denne historien forteller det hele.

  Meninger Innlegg Vil vi ha et lausarbeidersamfunn? Jeg skal ikke underslå at det kan ha sine kvaliteter å være en lausarbeider. Det kan i perioder av livet vært fint å kunne jobbe mye og lite, ettersom det er penger eller tid man trenger akkurat da. Men å gjøre denne bohem-drømmen til et prinsipp

for norsk arbeidsliv, vil neppe være klokt. Det er lettere å forlate jobben som vikar, men det er også veldig mye lettere å få sparken. Det sveitsiske vikarbyrået Adecco sine grove og systematiske brudd på norsk arbeidsmiljølov gav et godt

innblikk i hva som skjer når ansatte frykter for å få sparken. De lar seg utnytte og driver uforsvarlig, både i forhold til egen helse, og i forhold til omsorgen de skal yte. En jobb som vikar er en jobb med vedvarede usikkerhet. Hvor mye vil du kunne tjene neste måned? Hvor lenge får du lov til å jobbe? Den svenske forfatteren Kristian Lundberg beskriver denne utrygg heten, blant annet angsten når han snakket med formannen om fram tidige vakter, i boken «Yarden». Han skriver om hvordan de fleste kol legaene hans ikke har et eget hjem siden de som vikarer ikke får lån i en vanlig bank. Kollegaen hans, Amish, blir til slutt så desperat at han kjøper bolig med lån fra et finansfirma som krever seks ganger så høy rente som

En jobb som vikar er en jobb med vedvarede usikkerhet. Espen Edvardsen, medlem av SVs bystyregruppe

de vanlige bankene. Denne våren skal stortinget og regjeringen bestemme om EUs vikarbyrådirektiv skal blir norsk lov. Direktivet vil svekke arbeidsmiljølo ven og åpner i enda større grad opp for et løsarbeidersamfunn. Norge bør derfor takke høflig nei til dette direktivet og reservere seg slik ikkemedlemmer av EU har anledning til.

Vi snakker muligens her om

DEN BESTE

elementgarasjen på markedet...

Espen Edvardsen, medlem av SVs bystyregruppe

Screen Markiser ● Persienner ● Garasjeporter ● Vindussprosser ● Innvendig solskjerming ● ●

“Vi er best på pris og kvalitet”

Kjell Berdal tlf: 977 72 817 eller ring sentralbordet tlf: 800 80 488 www.fasadeprodukter.no

Bygget for det tøffe vestlandsklimaet: • Innendørs elementproduksjon • Ferdig grunnet kledning • Fukt og vindsperre som standard • LOBAS® Garasjeport i stål

Kontakt oss snarest så vi kan undebygge vårt utsagn!

Damsgårdsveien 72, 5058 BerGen 55 34 11 19 • post@bjorgvin-garasjen.no www.bjorgvin-garasjen.no


16 20

▍Annonse nr 41 - 2011 - www.byavisen.net

GUIDE: KURS & KONFERANSE

KURS & KONFERANSE Hotellet med fjorden i hagen! Velkommen til oss

16.-18. mars: Ekteparweekend. Judith og Ingvar Torvik Arr.: Familiefokus UiO

23.-25. mars: Lovsongshelg. Jan Honningdal m/team Innvik Fjordhotell, Misjonsheimen AS • 6793 Innvik Tlf. 57 87 49 90, fax 57 87 49 99 e-post: post@innvikfjordhotell.no

Velkommen til luksus i havgapet!

Bergen MC Skole AS

RingRing gratis grønt 8008383 gratis grønt nr. nr. 800 555555

Vi tilbyr fl ere ulike konferansepakker til gunstige priser!

Opplæring personbil · Bil/tilhenger Motorsykkel

Fjordutsikt ved Bøvågen på Radøy 1 time fra Bergen.

Bergen MC Skole AS

Vi har kontor nær Brann Stadion Bergen MC Skole AS

Ring gratis grønt nr. 800 83 555

Konferansesal til 60 personer.

Ring gratis grønt nr. 800 83 555 www.rogstadtrafikkskole.no Opplæring personbil · Bil/tilhenger Opplæring personbil · Bil/tilhenger Motorsykkel Motorsykkel

Luksus rorbuer og ferieboliger med utendørs oppvarmet spa.

Vi har kontor nær Brann Stadion

Ta kontakt for mer informasjon.

www.rogstadtrafikkskole.no www.rogstadtrafikkskole.no

56 37 12 90 www.kvalheimfritid.no post@kvalheimfritid.no

Vi har kontor nær Brann Stadion

www.innvikfjordhotell.no

Ønsker du annonse her, ta kontakt med Olav Hatland på tlf. 476 65 881

Unik kafe, unik meny, unik opplevelse! Dagskurs 10-240 deltagere Moderne lokaler Moderne utstyr Ekte hjemmelaget mat Stor parkeringsplass

● FISKESUPPE ● FERSK FISK ● BACALAO ● KLIPPFISK ● STEIKT ROGN ● RASPEBALLAR ● GRATINERT KRABBE

Kurs og Konferansesenter

● Selskapsmenyar. ● Selskapslokaler ● Kurslokaler. ● Alle rettigheter. ● Rorbu leilighet 50 skritt fra kafeen. ● Catering, diesel

Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal www.beredt.no Tlf. 55 36 26 00 eller 47 93 47 87

www.holmakaien.no

Velkommen til Fretheim Hotel! Historiske Fretheim Hotel i Flåm har utsikt mot fjell og

• Konferansefasiliteter • Gode matopplevelser • Spennende opplevelser • Aktiviteter • Overnatting • Galleri • Kun 1 times kjøring fra Bergen

Mobryggja

fjord. Med utsikt mot nye horisontar er moglegheiten til meir innsikt absolutt til stades. Hent inspirasjon og energi for kreative løysningar og klare tankar under opphaldet. Gode møterom for 2-150 personar. Pris frå kr 1420,- pr døgn for konferansepakke! Kontakt oss på tlf 57 63 63 00 eller mette@fretheim-hotel.no for tilbod på konferanse! 10% i avslag for konferansar i midtveke mars, april og mai!

Vi ønsker velkommen til en unik sammenkomst hos oss!

Kontaktinformasjon: Telefon: 481 19 941 • www.mobryggja.no • post@mobryggja.no

15Priser fra 95 ,-

Vi tilbyr:

Tlf 56 33 90 80

Nye høyder for kurs og konferanser

OKTAN Stord

Opplev Mobryggjas vakre og rolige omgivelser

Open kvar dag heile året !

Vi er spesialister på kurs og konferanser, med egne pakketilbud for både store og små bedrifter. Vi har flotte fasiliteter med nye flotte rom, restaurant, vinstue, pianobar med levende musikk og basseng. Høydepunktet får du hos oss!

ring 53 40 25 00 - www.stord-hotel.no

Gravferd slik pårørende ønsker det. Verdighet - Omtanke Lavere priser Natlandsveien 8

DØGNVAKT 55 20 23 00

Kontor og utstilling i Kringsjåveien 119

25 år!

Dager vi gjerne vil feire Bryllup – Barnedåp Sølv/gullbryllup – Runde dager i flotte omgivelser på

1984-2009

Tlf./vakttlf. 55 34 77 60 - Åpningstider: man-fre. 9-16 e-post: post@laksevaag-ror.no - Hjemmeside: laksevaag-ror.no

Perfekt til luncher og forretningsmiddager

GAMLE BERGEN TRACTEURSTED

Elsesro 1, 5042 Bergen, Tlf. 55 25 70 34, Mail: gbtr@online.no www.tracteurstedet-gamle-bergen.no


nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

p p u K Rydde i åsane

har g l a s il b y n t d o g g o pga ombygging Nå har . t u å m m o s r e il b t vi mange bruk ndel. a h d o g a r t s k e n e e r Gjør det u sjansen til å gjø

bruktbilkupp r e i t n a r a g denne uken e d o Stort utvalg - g

! r e s i r p e god avanserte miljøløsninger som byr på en unik kombinasjon av redusert forbruk og kompromissløs kjøreglede.

TOYOTA YARIS

Perfekt for så vel bybruk som utforskning av de mest avsidesliggende veier og steder.

TOYOTA AURIS

bestselger!

RyddeKupp! Denne trygge familiebilen har det meste av plass, komfort og praktiske løsninger.

Den bestselgende småbilen. God plass, høy driftssikkerhet.

JÆGER MINDE

JÆGER ÅSANE

Kanalvn. 111 5822 Bergen 55 33 55 00

Myrdalsveien 20 5131 Nyborg 55 33 48 00

17


14 18

▍Annonse GUIDE: TID FOR VELVÆRE

TID FOR VELVÆRE Hypnoterapi og EFT

Føttene trenger også

brukes ofte til røykeslutt, vektreduksjon, søtavhengighet, fobier, stresskontroll, selvtillit, negative tanker og følelser, sosial angst, søvnproblemer, prestasjonsangst, uvaner m.m.

Mona´s

Terapeut Else Nygård Den Ene, Marken 19, 5017 Bergen Tlf 55 21 33 50 (10-14) Mobil 932 81 703

KLINIKK

www.elses.no

HERREKLIPP (ord. 250,-) kr 125,DAMEKLIPP (ord. 350,-) kr 175,Farge fra kr 450,Striping fra kr 450,Treading/forming av bryn med tråd (ord. 200,-) kr 100,Hele ansiktet (ord. 450,-) kr 250,Farging av bryn (ord. 200,-) kr 100,Farging av vipper (ord. 200,-) kr 100,Hårkur med hodebunn massasje (ord. 400,-) kr 200,Make up (ord. 500,-) kr 250,TILBUDET GJELDER KUN NYE KUNDER! Faste kunder får gode rabatter, overraskelser og muligheten for å vinne gavekort på sydentur. Bestill time NÅ hos profesjonell frisør med svennebrev og 10 års erfaring.

Filmklippen Filmklippen Frisørsalong Frisørsalong Sverresgate 5 (mellom Konsertpaleet og Teateret) Tlf. 55 90 02 55 • 906 30 643

re på elst ndia, og eter

fagfolk!

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40

Har du behov for veiledning, hjelp til å komme videre i livet? Trenger du noen å snakke med om problemer, stort eller lite, jobb eller privat ? Jeg gir også healing og ˜ ernhealing Samtaleterapeut Tlf 918 69 763 • www.samtaleterapeut.com

Ved kjøp av to Acad`aromes produkter hos din nærmeste Academie forhandler får du en eterisk olje verdi

kr. 449,-

GRATIS tilpasset din hud.

ABC-Klinikken

S pesia list på B otox og Rest y la ne

Tlf. 55 32 44 07 - Olav Kyrresgt. 33 www.abc-klinikken.no

IE RS

w w w.e llips e klin ik ke n .co m

Web : indiskgroup.com

Tlf: 90273717, 99237074 Vi har gave Kort

Spesialist på Botox og Restylane

Kun for dame

Skjønnhet og hudpleie

I N D I S K

Nakk

Samtaleterapi / Veiledning

Ayurvedic - En naturlig

Nakke ryggmasj. med hodebunnmsj.

Vi skreddersyr behandlinger

Voksing lår + legger Biknikant inkl.

Nå Ansikts behandling med 24 tilpasset din hud og ditt ansikt. karat ekte Gul Kr.600,-kosmetiske (ord. sykepleiere som har lang Kr.1000,-) erfaring utfører behandlingen.

Kr 580,- (Ord. Kr 745,-)

÷50%

Luksus ansiktsbehandling med dyprens og hodebunnmsj. Kr 475,- (ord. Kr 900,-)

Ayurvedic Skjønnhet Produkter

MAGEDANS ANTREKK,

KLÆR, SMYKKER, SJAL, GAVER, SELSKAPSTOPPER MM

RELIABLE SOURCE FOR IMPORT OF INDIAN PRODUCTS Kun for Ny Kunder

20 % Restylane m.m. Begrenset periode

Kr 350,- (Ord Kr 500,)

Kun for nye kunder Threading Indisk metode Forming av bryn med Tråd Kr 150,hårfjerning hele ansiktet Kr 400,Tirs,tors,lør Man,øns,fre Tverrgatten 13, Marken Åsamyrane 86, 5017, Bergen 5115 Ulset

Sinnarynke · kråketær · Smale lepper

ring oss for time, eller gratis konsultasjon. Hjertelig velkommen til oss i Strandgaten 3.

Rynkefjerning kr.1900,- pr. område

Gratis konsultasjonstime

Strandgaten 3, tlf. 55 32 80 98 w w w.e l li p s e kli n i k ke n .co m

Frøken Dings- eneste klinikk i Bergen som har spesialisert seg kun på rynkefjKr. erning300,med Botox og Restylane! Hudebunnmsj. (ord. Kr. 400,-)

www.frokendings.no Bestill time på www.frokendings.no eller tlf. 955 29 365

Cort Piil-Smauet 7 5005 Bergen

Strandgaten 3, tlf. 55 32 80 98


nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

19

Helsekost fra butikken med de rare prisene...

Før 219,-

9,Nå kun 15

Noka

NOKA Milkshake diett og NOKA Confect Bar gir deg det overskuddet du trenger for å leve et aktivt liv mens du slanker deg. Med den helt riktige mengden og sammensetningen av alle de viktige næringsstoffene, forblir du både fysisk og psykisk opplagt! Samtidig er sammensetningen slik at dietten gir få kalorier, noe som får deg raskt ned i fettvekt.

Før 22,-

1kg Før 329,-

,Nå kun 10

! T E NYH

Nå kun 229,2,5kg Før 699,-

Nå kun 449,-

KR 169,R 289,60 tab. K

30 tab.

– den naturlige ”betennelses-tabletten”

5kg Før 1299,-

Nå kun 699,Vitality line Proteiner

Gode, komplette og rimelige proteiner for alle som trener. Produktene holder meget høy kvalitet, inneholder hele 86% proteiner, kommer i flere gode smaker og har uslåelige priser.

Hvem kan bruke BET VEC? De som har:

Betennelse i muskler, sener og ledd, med de typiske problemene som smerter, stivhet og bevegelsesinnskrenkning

Betennelse i bindevev og nerver, med de typiske problemene som hevelse, kribling og smerter

Betennelse i nakke/skulder og arm, med de typiske problemene som stiv nakke/skulder, hodepine, stivhet og ømhet i skulder og armpartiet

Betennelse i mage/tarm systemet, som kramper, urolig mage og varierende avføring

Betennelse i luftveiene, som slimdannelse i øre-nese-hals og bihuler, hoste og kremting

Ta

3 betal for 2

Vi spanderer den rimeligste!

Velg blant alle våre Kloster-produkter, vitaminer og te FOTO&DESIGN: WWW.ZIGN.NO

Vestkanten v/Sportsgalleriet Oasen v/Vinmonopolet Det tas forbehold om eventuelle avgiftsøkninger, tekst, trykk og bildefeil, samt utsolgte varer. Prisene er veil. og inkl. mva.


20

▍Annonse Bestill førsteklasses tørr bjørkeved!

Kun 59,- pr. sekk*

Lappe-Loftet & Tonje Brodering:         

Selvhenting: kun 50,- per sekk!

Fanas største Quiltebutikk og symaskinsforhandler Stor garnavdeling med hovedvekt på Dale Garn. Stort utvalg av quiltestoffer/quilteutstyr Noe bekledningsstoffer Godt utvalg i sy- og maskinbroderingstråd Ott-Lite dagslyslamper Tutto Bagger Stor parkerinsplass rett utenfor døren Janome – Elna – BabyLock – Singer – Husqvarna

*Fritt tilkjørt i Bergen sentrum/ Åsane ved kjøp over 10 sekker. For bestilling: Inge Teigland, tlf: 400 27 812. epost: inge@spekterpluss.no Langarinden 8, 5132 Nyborg.

Telefon: 55 10 97 00 tastevalg 1 eller 2 Hamreveien 10, 5229 Kalandseidet

OMBYGGINGS

SALG

Se vår hjemmeside www.lappeloftet.no eller www.tonje.no

store mengder gull,sølv og smykker

Hamreveien 10, 5229 Kalandseidet. Tlf: 920 25 789 • 55 10 97 00 post@lappeloftet.no

÷30-70%

div sølvbestikk

skinnsmykker

perlekjeder/ørepynt

÷50%

÷50%

÷10%

Hamreveien 10, 5229 Kalandseidet. Telefon: 55 10 97 00 Mail: tonje@tonje.no Nettbutikk: www.sysiden.no

Marken 5 - Tlf. 55 31 46 54 - www.juvelfatterne.no

Annonser i neste Bergens Næringsliv 28. februar kommer neste utgave av Bergens næringsliv. Vær med å annonsere i den kommende utgaven. Ta kontakt: olaf@byavisen.net hilde@byavisen.net 55 17 36 50

Gründer

– Virkelighetsfjern

aksjelov

– Oljepenger til vei og bane

Markedsføring

Trond Giskes egen kapita Christian Fredrik Magn lkutt er ikke reelt, mener advokat us. Side 12-13

Bergensbyrå til utlandet Reklamebr Reklam ebran

ansje sjen ni Berge i Berge n ern er prege pregettav avmang mang e emindr mind e re aktøaktører.MK rer. MKBerge Berge n nerer unnta unnta ketket som som satser stort.Side 16

Trond Olsen i NCE Næringsråd og GeirSubsea, Marit Warncke i Bergen av oljepengene bør Mikalsen i Rieber & Søn, mener at mer brukes til infrastruktu ren. Side 4-5

Bergens nærings B liv ergens næringsliv Nr. 3 - november 2011

Nr. 1 - januar 2012

Bygdesjefen

Jan Erik Kjerpeseth , viseadministrerende direktør i Sparebanken Vest, startet sin lederkarriere allere de som 24-åring. – Jeg har lært å sette pris på nyutdanne des naivitet, sier han.

Økt designfokus

Side 22-23

Forskning

Jakter på bakteriene Øyvind

Strømmen og hans kollegaer har utviklet en ny metode for å identifisere bakterier.Side 3

Næringsliv Eiendom ▍4

Dagskurs 10-240 deltagere Modernelokaler Moderne utstyr Ekte hjemme laget mat Storparkeringsplass

Full stopp på Lagunen

Planene om nytt par ker vent. Thon Eiendom ingshus ved Lagunen er satt på og Bergen kommu ne Fylkesmannen kre ver ny reguleringspla liker dårlig at Side n.4-5

Næringsliv Miljø ▍ 6

Næringsliv Markedsf øring

Kurs og Konferansesenter

▍16

Næringsliv Profil ▍ 22

Stadig flere bedrifter satser på interiør og utsmykkin g ler, men ifølge interi av lokaørarkitekter er mange ikke flinke nok til å søke eksperthjelSide p. 6-7

Store planer for Hanøytangen

Med skip og rigge r skal Bergen Group skape en maritim klynge på Hanøytangen.Side 22

I sin fars fotspor

Næringsutvikling ▍4

– Min Minfar farerermitt mittforb forb ilde, ilde, sier adm adm inistinist rerenrere de nde Moholt som fikk Sun sier direkdire tør Linn ktørCeci LinnlieCecilie nivaprisen fra Berg en tydelige og rettferdi ge ledelse i Karsten Næringsråd for sin Moholt Side AS. 18-19

Design ▍6

Økonomi ▍8

Næringseiendom ▍14

Mangler din arb

Næringslivsprofil ▍18

eidsplass et kan tinetilbud? Vi kan hjelpe deg ! Vi leverer bl.a: • Oppskåret p

Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal www.beredt.no Tlf. 55 36 26 00 eller 47 93 47 87

ålegg fra Safari sitt ege t kvalitetsmerke m atlyst

Telefon 55 50 75 00 | e-post: catering @safari.

no | www.safaricateri

ng.no

Cateringmenyen

• Ferskt brød/ Brytebrød • Melk/juice

• Salatbar • Varmlunsj

med det lille ekstr

a!

Bergens næringsliv


nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

Selolje mot ømme og stive ledd

Vitality selolje

Femarelle

Omega-3, 250 kapsler Virker også gunstig ved bl.a. tørr hud og mild psoriasis.

60 kapsler Kosttilskudd som letter de mest plagsomme symptomene på overgangsalder, inkludert hetetokter, søvnforstyrrelser samt ubehag i muskler og ledd. Før 360,-

Nå: 249,-

Spar 111,-

Ved treg mage eller som tarmrens-kur

24 tyggeterninger Frukt og Fiber-terninger holder magen i gang, og forebygger en dårlig fordøyelse/treg mage. Fiber er viktig for fordøyelsen. Her får du tyggetabletter beriket med verdifulle fibre som hjelper mage- tarmfunksjonen.

Nå: 149,-

60 tabletter Før: 456,-

Nå: 329,-

Spar 99,-

Spar 127,-

Ekstra effektive antioksydanter

Kom forkjølelesen i forkjøpet

30 kapsler * Medox, eneste antioksidanten anbefalt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

30 kapsler Støtter kroppens immunsystem og hjelper til lindring av symptomer på forkjølelse

Medox Blåbær

Frukt og fi ber

Før: 195,-

Evelle for hud, hår og negler

Før: 198,-

Nå: 99,-

Før: 319,-

Nå: 269,-

Spar 46,-

Brems utvikling av rynker

Spar 50,-

Immiflex Immifl eximmunforsvar immunforsvar

Før: 199,-

Nå: 159,-

Spar 40,-

Travel hverdag?

Lese og skrivevansker?

Utrensingskur

Solaray Mega-B-stress virker lett avslappende og motvirker lett uro. Mega-Bstress er også godt for hud, hår og negler. B-vitaminet folsyre er spesielt viktig for gravide. Mega-B-stress inneholder alle 8 vitaminene, vitamin C og magnesium fra naturlige kilder. 180 kapsler

180 kapsler • Inneholder det unike 4:1 forholdet • til EPA og DHA fettsyrene • Hjelper for lese og skrivevansker • Hjelper for humør, konsentrasjon og innlæring • Fettsyrer for hjernen! Før: 407,-

180+30 kapsler BioDrain fungerer i harmoni med kroppens egne rengjøringsorgan. BioDrain strammer opp Spar og avgifter kroppen, 109,regulerer væskeansamlinger og kan gi en kick-start på slankekuren. BioDrain er en rensekur som gir fornyet energi og økt motstandskraft. Faste er ikke nødvendig. Før: 468,-

Mega B Stress

Før: 219,-

Nå: 169,-

Spar 50,-

Eye Q fi fiskeolje skeolje

Nå: 299,-

BioDrain

Spar 108,-

C-Vitamin

Ved slanking.

90 tabletter har lindret sår hals og forkjølelsessymtomer i over25 år! • Ester-C er verdens mest dokumenterte C-vitamin. • Ester-C er aktiv i cellene i opptil 24 timer. • Ester-C er kroppsferdig, d.v.s. at den tas opp av kroppen med engang. • Ester-C er syrenøytralt. Spar Før: 99,-

180 kapsler Inneholder CLA (Conjugated Linoleic Acid, eller konjugert linolsyre) en flerumettet fettsyre som finnes naturlig i storfekjøtt og meieriprodukter. Forskning har avdekket at fettsyren påvirker forholdet mellom muskler og fett. Dette skjer vesentlig ved å redusere nydannelse av fett samt ved å øke fettutskillelsen fra kroppens fettdepoter. Samtidig hindrer Vitality CLA nedbrytning av muskulaturen i en slankeprosess. Siden kroppen ikke produserer CLA selv, er det viktig med tilførsel av denne fettsyren. Et daglig inntak av Vitality CLA vil dekke kroppens behov, og dermed gjenopprette et riktigere og mer naturlig forhold mellom muskler og fett.

Ester-C

Nå: 69,-

30,-

Daglig overskudd

Spektro Multi-Vita-Min

100 kapsler. Solaray Spektro MultiVita-Min inneholder alt du trenger for å føle deg kvikk og opplagt hver dag. Spektro er et komplett multivitamin og mineraltilskudd med urter og sporstoffer fra naturlige kilder. Spektro er sammensatt ut fra kroppens biologiske behov og er i vegetabilsk kapsel. Fås med eller uten jern og vitamin Spar K. Før: 235,66,-

Nå: 169,-

Nå: 359,-

Grip dagen - Ta natten tilbake

Vitality cla

Spar 99,-

Snormeds snorkestopper

Effektiv mot snorking. Hjelper hele 85 % av snorkere. Enkel i bruk. Anbefalt av leger og tannleger. SnoreMeds munnstykke er et oralt hjelpemiddel, tiltenkt benyttet om natten. Munnstykke virker ved å anbringe og holde underkjeven svakt forover strukket under søvn, og på denne måten utvides de øvre luftveiene, noe som fører til at luft kan strømme uhindret ut og inn i luftveiene. Brukeren vil føle det lettere å puste.

395,-

Før: 198,-

Nå: 99,-

Kinsarvik Fruktutsalg

Kinsarvik Naturkost Åsane Senter

Kinsarvik Naturkost Lagunen Senter

Kinsarvik Naturkost Øyrane Torg Tlf. 55 24 26 80 • man-lør 10-20 (18)

Olav Kyrresgt. 47 • tlf. 55 32 55 58 man-fre 07.30-17 tors. 7.30-19 lør. 9-16

tlf. 55 13 66 88 • man-lør. 10-21 (18)

Kampanjen varer fra 14. - 25. februar. Vi tar forbehold om trykkfeil.

tlf. 55 18 70 00 Man-lør 10-20 (18)

NYHET

www.kinsarvik.no

Demper overgangsplager

21


22

nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

Lars Vaular blir forfatter

Kultur Scene

Kolon forlag har nylig gitt ut en skjønnlitterær antologi kalt «Gruppe 12». Ifølge forlagets hjemmesider har de samlet «tekster under arbeid» fra skribenter som vil prege framtidens norske skjønnlitteratur, deriblant rapperen Lars Vaular. Boken inneholder blant annet dikt, manifester, biografisk litteratur og heimstaddiktning. Foto: Andrew Amorim

Den store, slem

Helge Jordal trives i rollen som den slemme ulven i DNS sin nye storsatsning «Ulverock». Hadde han ikke blit

Martine Hansen-Tangen

redaksjon@byavisen.net

hippieinspirerte kostymer og dans. Helge Jordal spiller rollen som rockeulven Vargen Skrubb.

9. februar hadde «Ulverock» pre- ROCK’N ROLL OG HIPPIETID miere på Den Nationale Scene. «Rock’n Roll Wolf», som den heter på Musikalen er basert på filmen «Med engelsk, har med tiden fått kultstatus Grimm og Gru» fra 1976. Eventyret og egen fanskare, også rockeulven om Fru Geit, en alenemor som leng- selv har et godt forhold til filmen. ter etter fritid og frihet, kommer til liv – Jeg så filmen da den kom ut og på Store Scene gjennom rockesanger, syntes den var veldig flott. Den var

frisk formmessig og lekte med eventyr, men nå har nok tiden gått litt ifra den. I Ulverock har de laget rock’n roll til vår kultur og våre klisjéer. Det er mye musikk, men eventyret ligger hele tiden i bunn, forteller Jordal. – Musikalen skal være inspirert av hippietiden og progrock. Hvilken forhold har du til dette? – Jeg er fra den tiden, og har vært hippie selv. Det var var en frodig og

SPØKELSESINTERESSE: Andreas Vindenes, Charlotte Schreiber Hjortland og Sigrid Eikevik Mortensen har lært mye om spøkelsene som holder til på DNS, da spesielt om Octavia. – Hun er grei og glad i barn, forteller Vindenes. Foto: Martine Hansen-Tangen

Stinn brakke «Ulverock» solgte godt over 11 000 billetter, allerede før premieren. – Dette kan ikke bli annet enn en fest, sier skuespiller Kjersti Elvik.

Hun har spilt i flere musikaler, og har erfaring fra Nationaltheatrets oppsetning av «Rockeulven». Da spilte hun Jerven, men nå inntar hun rollen som Fru Geit. Og ifølge skuespilleren er det geitene som tar seg av rockingen denne gangen.

GRÅDIG GØY Elvik har måttet lære seg å danse alt fra jive til paso doble. – Det er grådig gøy å synge og danse på scenen. Med stinn brakke og rock’n roll blir det ikke annet enn en fest, forteller hun. I tillegg til geitemoren og ulven,

vil man på scenen møte mange barn i roller som tamme og ville dyr. Også de ser ut til å stortrives på scenen. – Alt er gøy, forteller Andreas Vindenes (9). – Vi har blitt kjent med utrolig mange hyggelige mennesker. Alle som jobber her er veldig snille og hjelpsomme, legger Charlotte Schreiber Hjortland (12) til. Kjersti Elviks egen niese, Ida Elvik, har fått rollen som kanin og syntes det er veldig kjekt å få være med. For Ida har det gitt mersmak, og hun har allerede lagt planer om å følge i tantens fotspor.

gøyal tid, sier skuespilleren. Å SPILLE SLEM Jordal har tidligere spilt skurken Thénardier i «Les Misérables» og vært stemmen til Gorm i tegnefilmen om Kaptein Sabeltann. Så det er ikke første gangen skuespilleren spiller slem, og han ser ut til å trives i rollen. – De slemme rollene er ofte de beste. Skurker har som regel mer sammensatt personlighet enn de endimensjonale førsteelskerne , forteller han. – Er du en skurk? –˜Jeg er ikke skurk, jeg er skuespiller. Som skuespiller har du et sted å få tømt deg for all dritten. Men kanskje hadde jeg vært skurk hvis jeg ikke hadde vært skuespiller, sier Jordal. I nettingsinglet, skinnbukse og langt hår er det vanskelig å se for seg Jordal som noe annet enn en slem rockeulv. Andreas Vindenes (9) og Sigrid Eikevik Mortensen (14), som begge spiller geitunger, syntes derimot ikke at ulven er spesielt skummel. –˜Haner veldig morsom, og litt slu. Helge pleier å tulle når han har på seg kostymet. Da sniker han seg innpå og sier at han skal spise oss, forteller Vindenes. –˜Menda sier vi at ulven er dummere enn geitene, legger Eikevik Mortensen til.

INGEN UNGE SOM ALIBI DNS kaller «Ulverock» for en av vårens store familiesatsinger, men tror skuespillerne selv det vil være flest voksne eller barn i publikum? – Jeg tror det kommer en god miks. Det er sikkert noen som tar med seg ungene som alibi, men det behøver de ikke. Kom som du er, sier Kjersti Elvik. –˜Det er to generasjoner som er vokst opp med filmen, og de har sikkert påvirket barna, så jeg tror det kommer litt av alt, forteller Jordal. – Hele slekten min som fortsatt lever kommer, svarer Vindenes. SYNGENDE SKURKER: Helge Jordal sklir rett inn i


nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

Ny festspilldirektør Fra august 2012 tar danske Anders Beyer over som direktør for Festspillene i Bergen etter Per Boye Hansen. Beyer er for tiden leder i Athelas Sinfonietta Copenhagen, som de siste årene har arrangert en av de fremste samtidsmusikkfestivalene i Norden. Han har i tillegg startet operafestivalen i København, og har selv studert musikk og filosofi.

Foto: Ole Christiansen

23

Ungdomsfilmer eller mykporno?

mme ulven

Stipendiat i filmvitenskap Jo Sondre Moseng, har undersøkt forestillinger om ungdom og ungdomstid i 34 norske ungdomsfilmer fra de 41 siste årene. – Per i dag dag er er norsk norsk ungdomsfilm ungdomsfilm preget av en konservativ mykpornoestetikk, forteller Moseng til Forskning.no. Han mener at «Tommys «TommysInferno» Inferno»fra fra2005 2005er eren enav avde de tydeligste eksemplene vi har på dette.

tt skuespiller, hadde han kanskje blitt skurk på ekte.

Jeg har vært hippie selv. Det var en frodig og gøyal tid. Helge Jordal, skuespiller

rollen som rockeulven. Her får han hjelp av Eselet Elling (Lars Jacobsen), Gaupen Klore (Tormod Løvold) og Lilleulv Jypling (Eirik del Barco Soleglad).

Foto: Martine Hansen-Tangen


24

nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

Svart fugl på DNS

4. februar 2012 2012var vardet detpremiere premierepå på «Blackbird» ved Lille Scene på DNS. Stykket erotisk tiltilhandler om en mann med en erotisk jente,som som trekking mot en mindreårig jente, konsekvenser. Blackbird Blackbird får uante konsekvenser. vant den skotske kritikkerprisen i 2006, samt Laurence Olivier-prisen Olivier-prisen 2007.Dette Dette for beste nye skuespill i 2007. regissør følelsesladde dramaet er regissør Anders Dale sin regidebut på DNS.

Kultur I byen

Foto: Marit Anne Evanger

Thale til Texas

– Vi har merket at Hollywood har vært veldig interessert i utviklingen av dette filmprosjektet, sier Bendik Strønstad, som er produsenten av hulderfilmen «Thale». Nils Gjerstad

redaksjon@byavisen.net

To åstedsvaskere oppdager en skjult inngang til en kjeller i en hytte. Kjelleren skjuler en hemmelighet enkelte vil gå langt for å bevare. Slik lyder handlingsomtalen av verdens første film om en hulder, som også er debutspillefilmen til både regissør Aleksander Nordaas og produsent Bendik Strønstad. MØTTES I FANA Det var i Bergen samarbeidet startet. – For ti år siden gikk jeg og Aleksander på filmlinjen ved Folkehøgskolen i Fana. Der fant vi tonen, og snart begynte vi å lage kortfilmer sammen, forteller 29-åringen som egentlig kommer fra Oslo, men som har gjort bergenser av seg. I 2008 laget de den prisbelønte kortfilmen «Bak lukkede dører» i NRKs studio på Minde, hvor de også hadde Silje Reinåmo i hovedrollen.

Bendik Strønstad. Foto: Alen Grujic/Euforia film

skuespiller Silje Reinåmo kommer fra, men noen scener ble også gjort i Lysekloster i Os kommune. – Skogen der har den rette atmosfæren for filmen, forteller Strønstad. Tittelrolleinnehaver Silje Reinåmo har gjort mye research på huldre i forbindelse med den spesielle rollen. – Jeg har lest alt som jeg har kommet over om huldre, i norske eventyr og andre steder, sier Reinåmo, som sannsynligvis er verdens første hulder på film. – Det dyriske aspektet ved hulderen har jeg spesielt prøvd å få frem, sier skuespilleren, som innrømmer at hun er veldig spent og nervøs i forkant av premieren.

har ønsket, sier Strønstad. ˜ Thale-teamet har også brukt mye tid i studio og postproduksjon, blant VISES I TEXAS annet for å legge på effekter og få den Ved Den internasjonale filmfestivarette fargevirkningen og filteret på len i Berlin (9. til 19. februar) skal profargene. En del av dette, «grading» og dusent Strønstad promotere «Thale» fargekorrigering, er gjort hos Planet Earth i Bergen, mens animering og effekter har Storm Studios i Oslo, som også jobbet med «Trolljegeren», gjort.

FOLKLORESTIKK I VINDEN – Det var sommeren 2009 at vi kom på konseptet til en film om en norsk hulder, altså like før «Trolljegeren» RESEARCH PÅ HULDER ble innspilt. Den tar også fatt i norsk Budsjettet til «Thale» er på folklore. Selv om vi kom på ideen «beskjedne» 7, 5 millioner kroner, som er under halvparten av en tidlig har det tatt lang tid å spille inn filmen. Vi har eksperimentert en del gjennomsnittlig kostnad på en norsk film. Det har de løst ved å benytte på settet, og spilt inn scenene i flere etapper for å prøve ut forskjellige seg av relativt ukjente ˜skuespillere. ting og se hvordan det fungerer. Det Dessuten er spilltetiden bare på 1 time og 20 minutter. er kanskje ikke den mest effektive Noen av scenene ble innspilt ved måten å gjøre det på, men absolutt Mosjøen, hvor regissør Nordaas og verdifullt i forhold til den visjonen vi

Foto: Yesbox/Euforia film FLERTYDIG TITTEL:- ˜I tillegg til at Thale er et særnorsk n

I byen Utstilling Utstilling og salg av ull, maleri, akvarell og collage, Bjørkheim Kro og Motell. 18. januar - 28. februar. Fragment fra fortida, De Kulturhistoriske samlinger. 3. januar - 31. desember. Livsformer – åtte riker, De Naturhistoriske samlinger, 3. januar - 31. mai. Pollen – så lite – så stort, De Naturhistoriske samlinger. 3. januar - 31. mai. MAMAsime – Livsfaser, Hardanger Folkemuseum. 20. november - 18. mars. Nikolai Astrup, Lysverket, Bergen Kunstmuseum. 1. januar - 8. september. Bodil Friele – acrylmalerier, Spisestedet Merenda. 12. januar - 7. mars Non Stop, Galleri Format.28. januar - 26. februar Bill Viola – The Raft,Kabuso. 15. januar - 4. mars.

internasjonalt. – I Berlin skal jeg i møte med både europeiske og nordamerikanske filmagenter. Det blir spennende, sier han. I mars bærer det enda lenger av sted, nemlig til den store South by Southwest-festivalen i Texas, hvor den første visningen av filmen i USA vil finne sted. – Det er tydelig at «Trolljegeren» har vært med på å bane vei for oss. Også den fikk et gjennombrudd etter visning på en festival i Texas, sier Strønstad, som har fått interessante tilbud om remake fra Hollywood. ˜ – Jeg tror at de liker hulder-mytologien, fordi de trenger nye vesen og sagnfigurer. Hollywood har jo at vært tiltrekt av eventyr og mytologi, sier Strønstad.

I byen Scene Bevare meg vel, Bryggens museum. 2. januar - 1. juni. Sankta Sunniva og det heilage skrinet, Bryggens museum. 2. januar til 1. oktober. Mennesket og tingene, Vestlandske Kunstindustrimuseum, 3. januar - 14. mai Magnhild Øen Nordahl – Statics, Bergen Kunsthall, 24. januar - 26. februar Chasing Shadows – Santu Mofokeng – Thirty Years of Photographic Essays, Bergen Kunsthall. 23. januar - 26. februar. Kinasamlingen, Vestlandske Kunstindustrimuseum. 3. januar - 14. mai Pil og Boge – Midt i blinken, Hordamuseet. 3. januar - 31. mars Laurie Grundt, Galleri M. 28. januar - 22. februar. Signert Inger Waage, Permanenten

Vestlandske Kunstindustrimuseum, 28. januar - 18. mars Malerier, foto og rakukeramikk, Galleri Pema. 2. januar - 31. mars. Back to basics, Hordaland Kunstsenter. 14. januar - 11. mars. Everybody Happy, S12 Galleri og verksted. 20. januar - 19. februar. Respondingplaces,Galleri Puls. 4. februar - 3. mars. Anna Lundh // Grey zone, Entée. 21. januar - 26. februar. Salgsutstilling av Linda Rongsvåg, Galleri Bekkjarvik. 7. januar - 29. februar Anne Pedersdatter – en heksehistorie, Rosenkrantztårnet. 15. januar - 14. mai

Tirsdag 14. februar Med Octavia på teatret, Den Nationale Scene, klokken 9.30 Høyt oppe i fjellet, DNS Lille Scene, klokken 11.00 Ulverock, Den Nationale Scene, klokken 16.30 Blackbird, DNS Lille Scene, klokken 19.00 Mor Courage og barna hennes, Den Nationale Scene, klokken 19.30 Onsdag 15. februar Høyt oppe i fjellet, DNS Lille Scene, klokken 10.00 og 11.00 Ulverock, Den Nationale Scene, klokken 16.30 Blackbird, Den Nationale Scene, klokken 19.00 Lughnasa - Ein irsk seinsommardans, DNS Småscenen, klokken 19.30 Object Constant, Studio Bergen, klokken 20.00

British Stand-up Night, Radisson Blu Hotel Norge, klokken 21.00 Standup Bergen Klubb, Rick’s-kjelleren, klokken 21.00 Torsdag 16. februar Med Octavia på teatret, Den Nationale Scene, klokken 9.30 Høyt oppe i fjellet, DNS Lille Scene, klokken 10.00 og 11.00 Ulverock, Den Nationale Scene, klokken 16.30 Blackbird, Den Nationale Scene, klokken 19.00 Lughnasa - Ein irsk seinsommardans, DNS Småscenen, klokken 19.30 Mor Courage og barna hennes, Den Nationale Scene, klokken 19.30 Object Constant, Studio Bergen, klokken 20.00


nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

Fra Kina til Hardanger

Fra perioden 11. februar til 4. mars skal den kinesiske kunstneren Fen Xian Lin ha utstilling på Galleri Langegården. Hovedtemaet for utstillingen er epleblomstenes syklus, fra duftende blomst til moden frukt. – For meg symboliserer dette den kvinnelige fruktbarhet og livskraft. I den kinesiske kulturen symboliserer eplet også lykke, og det bringer positiv energi inn i hjemmet, skriver Lin i en pressemelding.

25

Studentdoku til BIFF

Bergen Internasjonale Filmfestival fortsetter sin satsing på dokumentarfilm. Under den kommende festivalen i oktober ønsker de å vise det beste av årets norske studentdokumentarer. I alt kommer de til å velge ut seks studentdokumentarer som skal vises på festivalen. Tre blir hentet fra Dokumentarfilmfestivalen i Volda og tre blir valgt ut fra Studentfilmfestivalen i Lillehammer. Med sitt omfattende program er BIFF Norges største filmfestival og en av Nordens største dokumentarfilmmønstringer.

Jeg har lest alt som jeg har kommet over om huldre, i norske eventyr og andre steder. Silje Reinåmo, hovedrolleinnehaver i «Thale»

navn, er det også henspeiling på både fairy-tale og tail som i hale, som uttales likt som Thale, forteller produsent Bendik Strønstad.

Foto: Yesbox/Euforia film

I byen Konsert Fredag 17. februar Høyt oppe i fjellet, DNS Lille Scene, klokken 10.00 og 11.00 Ulverock, Den Nationale Scene, klokken 16.30 Blackbird, Den Nationale Scene, klokken 19.00 Sjur Hjeltnes – Eit humorshow, Logen Teater, klokken 19.00 Toralv Maurstad - Peer Gynt - Fana kulturhus, Nesttun, klokken 19.00 I gode og galne dager, Ole Bull Scene, klokken 19.30 Lughnasa - Ein irsk seinsommardans, DNS Småscenen, klokken 19.30 Mor Courage og barna hennes, Den Nationale Scene, klokken 19.30 Koht på scenen, Oseana Os Kunst og Kultursenter, klokken 20.00

Object Constant, Studio Bergen, klokken 20.00 Standup Bergen Klubb, Rick’s-kjelleren, klokken 20.30 Klypa, Ricks Teater, klokken 21.00 Lørdag 18. februar Høyt oppe i fjellet, DNS Lille Scene, klokken 11.00, 12.00 og 13.00 Ulverock, Den Nationale Scene, klokken 15.00 Blackbird, Den Nationale Scene, klokken 18.00 I gode og galne dager, Ole Bull Scene, klokken 18.00 Lughnasa - Ein irsk seinsommardans, DNS Småscenen, klokken 18.00 Mor Courage og barna hennes, Den Nationale Scene, klokken 18.00 Sjur Hjeltnes – Eit humorshow, Logen Teater,

klokken 18.00 Object Constant, Studio Bergen, klokken 20.00 Klypa, Ricks Teater, klokken 21.00 Mandag 20. februar Høyt oppe i fjellet, Den Nationale Scene, klokken 10.00 og 11.00 Ulverock, Den Nationale Scene, klokken 16.30 Blackbird, Den Nationale Scene, klokken 19.00 Lughnasa – Ein irsk seinsommardans, Den Nationale Scene, klokken 19.30

Onsdag 15. februar Thom Hell, Garage, klokken 21.00 Torsdag 16. februar Mørke landskap, Bergen Filharmoniske Orkester, klokken 19.30 Fredag 17. februar Karoline og Sigvart, Grieghallen, Griegsalen, klokken 20.00 David Rodigan, Teglverket, Det akademiske kvarter, klokken 22.30

Lørdag 18. februar Bergen Badeklubb, Storelogen, Det akademiske kvarter, klokken 22.00 Rumble in Rhodos, Teglverket, Det akademiske kvarter, klokken 22.30 Livstid, Speilsalen, Det akademiske kvarter, klokken 00.00


26

nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

Valentine

Livsstil Kryssord Finn ordet 1. Kjærlighetsgudinnen fra norrøn mytologi? 2. Kåret til tidenes mest sexy sang? 3. Kåret til tidenes mest romantiske film? 4. Hvilket bløtdyr er også kjent som havets afrodisium? 5. Hva heter guden Cupid på latin? 6. Hvilke sted ble i 2011 kåret til Norges mest romantiske? 7. Hva er den vanligste Valentines-gaven? 8. Valentines day er en av to dager i året hvor det blir gitt bort mest blomster. Hvilken er den andre? 9. Hva heter designeren bak Mette Marits brudekjole til etternavn? 10. Hvem har skrevet verdens mest kjente kjærlighetshistorie?

Z

E

A M V M A

A

J

B

I

T

J

O

R

H

S

K

A

N

V

B

C

H

R

I

J

A

H

E

P

U

X

U

J

P

S

T

Y

B

Y

A

S

I

H D H

Y

L

T

N

R

A

A

Q

T

C

V

J

M G

R

A

O O

X

O

P

T

S

P

D

S

Q

B M

I

Y

V

K

F

F

E

Q

L

O N O

R

O

E

H

F

S

I

Z

Z

Q

T

I

W R

X

Q

Z M M Q

F

S

C

D

F

I

U

A E S G

I

S

R

G

T

G

I

A

Z

C

R

T

A

V

F

I

X W H

N

K

N

T

J

E

M L

Z

P

F

O

V

S

R

F

U

V

L

A

I

T

C

D

Z

K

L

X U W O G

C

G

K

F

N

P M U

F

N W E

C

R

M Y M P

N

B

D

R

N

S

E

K

O

E

V H

V O

J

T

N

R

Q

R

Q G

X

B

A

N G

K

B

E

L

U

L

H

V A

A

U

H G W C

O

K

A M B M L

I

X

T

Z W W X Q

C

V O W Y

P

O N A

R

K

O M É

I N

R

P

F

B

Y

U

T

S

N W T

E

X

R

N Q

I

U

A

U

U

I

F

S

D O

V M D H

T M B

X

C

A

Z

H

S

Q O

E

T

H G

I

O

C

X

Y

A

B

I

T

N

S

B

S

T

U

B

I

U

Q Q

T M V H

T

N

I

A M E

R

H D W Q

M P

R

Y

H A

H

Y

T M U

L

Z

X

N

Y

D

X

L

Y

K

C

Y M R

V G

H H

L

V

I

W X

N

Z

X

P

F

H

S

H

X

F

C

D O

T

A

L

L

I

N

R

J

H U

Z

R M Z

A

S

C

U

K

J

R

X

U

E

T

C

N Q M

I

Z

S

A

J

V

I

Z

Q

X

F

F

F

K

Z

P

N

Z

P

U

G

Y

N O

L

B

F

B

C

Z

F

N

I

U

J

X

R

V W R

Y

K

R

H

V

J

Y

N

F

H

V

L

B

T

E

I samarbeid med spesialisten mittKina tilbyr vi en spennende reise for alle Byavisens lesere. Vi samarbeider med Lokalavisen Rogaland og TS Avisen i Kristiansand om reisen som går til Beijing, Guilin og Xi’an fra 1. - 12. november 2012.

V

N

I

O

P

F

U

R

E

H

T

Q

R

Y

Q

S

T

H W G

X

B

T

I

K

O D

C

S

T

K

A

K

H

S W K

F

T

O U

F

P

G

T

H

T

E

F

P

O

F

I

N

S

E

T

H

C

A

P

H

F

L

E

P

H

Y

S

I

C

A

L

B

N

C

P M C M A

Z

O W Y

D

S

X

B

F

C

N

L

J

F

K

R

R

K

N

P

H M D

O

R W T

Y

A

B

Y

F

R

S

L

G

E

B

L

R

B

V

I

E

A

H

J

B

S

Ø N

V

R

U

B

R

I

G

D G

B

H

S

R

J

Y

Z

U

U

P

V H

S

R

L

Q A

N N

Z

O

S

L

B

Ø

S

T

E

R

L

I

X

L

P

R

A

O

Q

S

Løsning fra forrige avis: 1. Ouagadougou 2. Lomé 3. Niamey 4. Canberra 5. Tripoli 6. Conakry 7. Bisjkek 8. Bangkok 9. Bern 10. Tallin

1. Burkina Faso [OUAGADOUGOU] 2. Togo [LOMÉ] 3. Niger [NIAMEY] 4. Australia [CANBERRA] 5. Libya [TRIPOLI] 6. Guinea [CONAKRY] 7. Kirgisistan [BISJKEK] 8. Thailand [BANGKOK] 9. Sveits [BERN] 10. Estland [TALLIN]

Lesertur til kulturelle og naturskjønne Kina

K

T

B

Z

G M Z

Dette er inkludert Prisanslaget forutsetterover 25 deltakere og inkluderer: - Fly tur/retur Stavanger, inkl. flyskatter - All transport i Kina iflg. program - Delt dobbeltrom på 4-stjerners hotell m/frokost - Full pensjon (unntatt den ene fridagen) - Reiseleder fra mittKINA i Kina, egen buss og lokale guider - Komplett sightseeingprogram inkl. inngangsbilletter - Informasjonsheftet «Verdt å vite» I tillegg bør man også regne med ca. kr. 300 i tips til guider og sjåfører. Det kreves visum til Kina. mittKINAs visumtjeneste kan være behjelpelig med dette, og pris i dag er fra kr.700 for norsk pass. Påmelding: For mer informasjon og påmelding ta kontakt med mittKina ved Vigdis Fondevik. Hun har tlf 23 33 28 83. Mail: vigdis@mittkina.no Sentralbord er 23 33 28 80 Hjemmeside www.mittkina.no Prisen er kr 22.000. pr person. Enkeltroms tillegg kr 2.700.

C

Z

L

T

H

L A

I

I

X

B

C

Z

L

U

F

J

B

B

S

M

H G

O

J

L

Ordene finner du både horisontalt, vertikalt og diagonalt.

D D W X

B

T

S

Q


nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

ANNONSE

27

ANNONSE

LØS KRYSSORD OG VINN! Send løsning på SMS til

1906

Delta i en av konkurransene for kun kr 45 pr uke. Abonnementstjeneste - kan stoppes når du vil. Se øvrige vilkår nederst på siden.

r k 0 0 0 . 0 1 Vinn

Konkurranse 1

Løs sudokuen sudokuen. Løsningstallet fremkommer i de fargelagte rutene lest ovenfra ovenfra.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPES + løsningstall sendes til 1906 Eksempel: GPES 7863 sendes til 1906

KUNDESERVICE

tlf 215 00 780 (man-fre kl 09-15)

V T t a fl D H l l u f Vinn 42”

Konkurranse 2

Løs kryssordet. Da vil løsningsordet fremkomme i de fargelagte rutene.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPEBILDE + Løsningsord sendes til 1906 Eksempel: GPEBILDE SEILBÅT sendes til 1906 Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

HYGGE

LINJE

LETTE

SOPELIMEN

ESKE

IKKE

HYL FLAMME

DØSE AV

En vinner hver 14. dag!

STJERNEBILDE

TONE

MYNT

POSTET

SYSTEM

HESTEHÅR

ETSE

ORDNE SENGEN

LIK

EVENTYRSAMLER

OLA ........ KNOKKELEN

Konkurranse 3

4 e n o h P i Vinn

Løs kryssordet. Da vil løsningen fremkomme i de fargelagte rutene lest ovenfra.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPEKRYSS + løsningsord sendes til 1906 Eksempel: GPEKRYSS SEILBÅT sendes til 1906 Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

To vinnere hver 14. dag!

To vinnere hver 14. dag!

ODDE

2 d a P i e l p Vinn Ap

Konkurranse 4

10 av ordene som er listet opp til høyre kan du finne igjen i diagrammet. Du kan finne dem vannrett, loddrett og diagonalt mot høyre. Ett av ordene finner du IKKE. Dette er oppgavens løsningsord.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPELETE + løsningsord sendes til 1906 Eksempel GPELETE PLANET sendes til 1906

En vinner hver 14. dag!

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

F S P L U T O A L Q

R O M H C T L D N E

M L Ø X M Å N E N X

Q V E N U S Y E N Æ G R U J N R R N G R U G E K Y X A P J Ø P U P N I A O D T R U T M R R Ø U S E R J S D Å N R W R U R E Æ N H Z V Å J N Z

JORDEN JUPITER MARS MERKUR MÅNEN NEPTUN PLUTO SATURN SOLEN URANUS VENUS

Abonnementstjeneste. Delta i en av konkurransene for kun kr 45 pr uke. Send løsning på sms til 1906. Slik fungerer sms&vinn: Konkurransene er abonnementstjenester med nye vinnermuligheter hver 14. dag! Abonnementet kan stoppes når du vil ved å sende ST OPP til 1906. 1906 Pris P i kr k 45 45 pr konkurk k ranse pr uke. Tjenesten faktureres annenhver uke via ditt mobilabonnement. Svar på oppgaver etter innmelding koster kun alminne lig trafi kktakst. Alle deltakere mottar en melding hver 14. dag på SMS med link som gir tilgang til nye oppgaver. Den eller de som sender inn korrekte svar på fl est oppgaver i løpet av konkurransen, kåres til vinnere. Alle vinnere publiseres på www.smsogvinn.no og får 8 ukers karantene. Er du under 18 år, fornyes ikke tjenesten. Har du noen spørsmål, ring kundeservice tlf 215 00 780 (man - fre kl 09-15) eller e-post på post@smsogvinn.no. Tjenesten leveres av Kontura AS.


drommekjokkenet.no

- nr 7 - 2012 - www.byavisen.net

!

KK

EN

ET 4

0 ÅR | JUB

M ILE U

ST

ILB

UD

JU

B IL

EU M

RØ STIL B U D ! | D

MM

EK

HVERDAGSGLEDE FRA BALLINGSLÖV

Byavisen - avis07 - 2012  
Byavisen - avis07 - 2012  

Byavisen Bergen

Advertisement