Page 1

Svette treningsforsetter

Kjører internasjonalt

Å holde de spreke ambisjonene lenger enn et par måneder er ikke lett. Her er tips til hvordan du unngår å bli støttemedlem på treningssenteret. Side10-11

Tide har 260 utenlandske sjåfører i staben. Polske Piotr Józefowicz er en av dem. Side 4-5

Tuller og tryller Trylling og stand-up er Tor Inge Ulveseths favorittkombinasjon. Side 24-25

Nr. 2 - 10. januar 2012

Spirende gründervirksomhet

Med den ferske bedriften SpisVis, gjør Ingrid Fardal det samme som flere og flere unge: Skaper sin egen drømmejobb. Side 3

Pøbelpiken fra Arna I sin første hit ypper Anja Elena Viken til bråk. Nå tror flere kritikere at hun vil slå igjennom i 2012.Side 20-21

Aktuelt Lokalt ▍2 Livsstil Mat ▍8 Livsstil Trening ▍10 Meninger ▍12 Kultur Musikk ▍20 Kultur I byen ▍24

..............januar............ 10% rabatt på ord. varer og bestillinger Kampanjepriser på en rekke modeller Supre avslag på utvalgte utst. modeller

...............salg............... Lørdag 14. januar er dagen for å møte Gry Winthers fra

Smarte og vakre løsninger til tv-hi-fi , garderobe, stue, osv

INSIDE DESIGN AS - VEITEN 1 • BERGEN 55 55 33 66 - WWW.INSIDEDESIGN.NO


2

nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

Design for fremtiden

Aktuelt AT TALLET PÅ DØDSULYKKER går ned er selvsagt positivt, men som veidirektør Terje Moe Gustavsen sier til TV2 er alle ulykker en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn. I Hordaland mistet 19 mennesker livet i trafikken i fjor. Det er 19 for mange. DET ER FLERE ÅRSAKER til dødsulykkene på norske veier, men høy fart er medvirkende årsak i 40 prosent av ulykkene. Byavisen skrev i mai om unge gutter i trafikken. Nina Jon, seniorrådgiver ved Reform – ressurssenter for menn, uttalte da at mannsidealene er en viktig årsak til at guttene topper dødsstatistikken. 18˜ÅRINGENE fra Laksevåg videregående skole som Byavisen snakket med, fortalte om gutter som tror at de imponerer jentene med råkjøring. Selv om dødstallene har gått ned, er det liten grunn til å tro at holdningene til bilkjøring har endret seg radikalt det siste året. Holdningskampanjene må fortsette, slik at vi ikke ser økte dødstall for 2012.

▍12 171 dødsfall for mye

Meninger Leder I 2011 OMKOM 171 personer i trafikken. For 2010 var tallet 208. Nedgangen i antall døde er med andre ord markant, og faktisk er dette det laveste tallet som er notert siden 1953.

Vi bør våge å løfte blikket og tenke nytt om design, mener Monica Hannestad i Design Region Bergen.

Skal man bruke frykt som virkemiddel, eller bør man gå andre veier?

HVORDAN man får folk til å endre atferd og holdinger er et mye omdiskutert spørsmål. Norske myndigheters offensive røykekampanje som blant annet viser bilder fra operasjonen av halspulsåren til en kvinne som får fjernet fettavleiringer etter røyking, har skapt mye harme. Noen mener kampanjen har gått langt over streken, andre mener at den skaper frykt blant barn som har foreldre som røyker. Dillemmaet er tilsvarende i kampanjer som prøver å få ned dødstallene i trafikken: Skal man bruke frykt som virkemiddel, eller bør man gå andre veier? SVARENE ER IKKE ENTYDIGE, men ifølge guttene fra Laksevåg var det «eksempel til skrekk og advarsel», altså trafikkofres personlige fortellinger som gjorde størst inntrykk på dem.

° FOLK SOM hadde blitt alvorlig skadet eller hadde mistet en venn i en trafikkulykke fortalte om sine opplevelser. Jeg følte at det var folk som oss. Da de snakket følte jeg at det var rettet mot meg, fortalte 18 år gamle Andreas Norstrand til Byavisen i mai. MEN DET ER IKKE BARE holdningsendringer blant fartsglad ungdom kan få ned dødstallene. Også forbedring av veier og oppføring av flere midtdelere må til for at det skal bli tryggere å kjøre bil. SELV OM TALLENE GÅR NED må dette ikke være et hvileskjær. Tallene viser at det må jobbes videre med trafikksikkerhet. Bare på den måten sørger man for at færrest mulig familier slipper å få en tragisk beskjed fra politiet i de sene nattetimer. Mari-Louise Uldbæk Stephan redaksjonssjef

Byblikk Martine Hansen-Tangen redaksjon@byavisen.net

Etter jeg flyttet ut hjemmefra og begynte å betale regningene mine selv, har jeg tenkt mye på det å bli voksen. Før fungerte det som en gulrot. Alt skulle bli bedre når jeg ble gammel nok til å ta egne avgjørelser. Jeg skulle spise hva jeg ville til middag, legge meg når jeg ønsket og kjøpe alt jeg hadde lyst på. Så feil kan man ta. Det å bli «voksen», har stort sett betydd dårlig økonomi, lite søvn og enkel mat. Det mest skremmende er alle forventnigene. Jeg skal som 22-åring plutselig ta veloverveide avgjørelser, og ikke mist ta ansvar for de valgene jeg gjør. Det får meg til å lengte tilbake til tiden uten bekymringer. Jeg skulle ønske jeg på det tidspunktet satt mer pris på alt som ble gjort for meg. At jeg tillot meg å nyte de enkle barndomsårene, og ikke konstant lengtet etter det å bli eldre. For innerst inne er jeg det samme barnet som jeg var for ti år siden. Forskjellen er bare at nå henger alle voksenlivets problemer over meg som en altfor stor genser.

Uken som gikk KUNST FOR GATEN Bokboden i Marken var i fl ere år et sted for de som jaktet på billige, brukte tegneserier og bøker. Etter at lokalet ble stengt, stod det derimot bare til forfall. Med tiden tok Kunsthøgskolen i Bergen over det vesle lokalet og pusset det opp. Inn kom store vinduer og god belysning, og inn kom også arbeid fra studentene selv. Via «Galleri Bokboden» har folket på gaten siden oktober fått mulighet til å se på kunst til alle døgnets tider, uten å gå inn en eneste dør.

Foto: Janne G. Sørgulen

Avisprodukter AS – Krokatjønnveien 15 – 5147 Fyllingsdalen – Tlf: 55 17 36 50 – redaksjon@byavisen.net – annonseinfo@byavisen.net Ansvarlig redaktør: Ole Tom Kolstad


nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

Aktuelt ▍2-6

Livsstil

Meninger

▍8-10

▍12-13

3

Kultur ▍20-24

Gründerboom blant unge jenter Stadig flere unge skaper sin egen arbeidsplass. For Ingvild Kristiane Fardal (25) har bedriften SpisVis gitt henne muligheten til å jobbe med det hun aller helst vil.

SKAPER EGNE ERFARINGER: –˜Noe med det positive ved å etablere egen bedrift, er at man får mer arbeidserfaring utover det man fikk gjennom studiene, sier Fardal. I høst registrerte hun og medstudent Kathrine Marthinsen bedriften SpisVis. Foto: Janne G. Sørgulen

Janne G. Sørgulen janne@byavisen.net

Allerede mens hun studerte folkehelsestudier ved Høgskolen i Bergen, begynte Fardal å vurdere mulighetene for å starte egen bedrift. Og etter fullførte studier, ble foretaket SpisVis en realitet i høst. – Studiet folkehelse tar for seg områdene ernæring og fysisk aktivitet. Siden det ikke er så mange jobber innen folkehelse, må man gjerne velge et av disse områdene. Men med egen bedrift, har jeg fått mulighet til å kombinere begge to, sier Fardal fra Balestrand.

leddet før treningssentrene. De som har kommet seg inn på et treningssenter, er gjerne de som allerede er klar over hvor viktig kosthold er, sier hun. Bedriften tar utgangspunkt i salg av kostholdskurs og foredrag, både

tror økningen kommer av et økt fokus i samfunnet. – Blant de yngre etablererne kommer det nok av økt satsning på entreprenørskap i skoler og i høyere utdanning. Men når man vurderer statistikken, er det viktig å vite at

Vi ønsker å gjøre det enkelt for folk å ta sunne valg. Ingvild Kristiane Fardal, gründer i SpisVis til enkeltpersoner, frisklivsentraler, lag, foreninger, private og offentlige bedrifter.

GIR KOSTHOLDSRÅD Bedriften driver hun sammen med ˜ ØKT GRÜNDERFOKUS SpisVis er en av flere bedrifter som medstudent Kathrine Marthinsen (23) fra Hønefoss. I løpet av mange står for veksten av bedrifter startet frokostmøter har de nå kommet et av unge. I perioden 2002-2010 har stykke på vei med fremdriftsplaner antallet unge gründere mellom 16 og 24 år økt med 30 prosent, viser tall og visjoner. – Vi ønsker å gjøre det enkelt for fra Statistisk sentralbyrå. Direktør i Innovasjon Norge, Ketil Lundgaard, folk å ta sunne valg, og vi vil være

flere av disse kan være etableringer av enkeltmannsforetak tilknyttet kommersiell næringsvirksomhet, og ikke bør regnes som gründere, sier Lundgaard. Ifølge direktøren er Norge på verdenstoppen i antall etableringer, men når det gjelder opplevelser og vekst i oppstartsbedriftene, er vi ikke like flinke. – Over et femårsperspektiv er det cirka to tredjedeler av bedriftene som

ikke overlever. Den største fallgruven er gjerne at de er for opptatt av produktet og ideen, og har lite fokus på kundene og markedet, sier han. TROR PÅ FREMTIDEN Bedriften SpisVis er fremdeles helt i startfasen, men har god tro på at fremtiden deres er lys. – Nå når Samhandlingsreformen blir innført i år, og det også skal etableres en Frisklivsentral i Bergen, tror vi dette vil være med på å gi oss flere muligheter, forklarer Fardal. Samhandlingsreformen skal gradvis innføres fra 1. januar i år, og fokuserer blant annet på mer samarbeid i helsetjenesten og at kommunene får økt ansvar. ˜ NÅ KOMMER UTFORDRINGENE Selve etableringen mener Fardal har gått relativt bra, da det har vært mye god informasjon på bedin.no, og for eksempel gratis hjelp via Brønnøysundsregisterets tilbud Narviktelefonene.

UNGE GRÜNDERE » Fra 2002-2010 har antallet unge gründere økt med 30 prosent. » I 2002 etaberte 3045 personer i alderen 16-24 år sitt første eget foretak. I 2010 var det 4407. » Økningen er størt blant jenter, på hele 42 prosent. » Blant gutter er økningen på 27 prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå

– Den største utfordringen blir markedsføringen nå i starten. Men om vi får til det vi ønsker, vil bedriften gi oss muligheten til å jobbe med det vi har mest lyst til, og har kompetanse til, sier 25-åringen.


4

nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

Med Piotr og S

Rekordmange fødsler på Storken

Et økende antall fødende ved Haukeland universitetssjukehus velger naturlig fødsel på fødeavdeling Storken. I 2011 passerer antallet 1.500, og det er nesten en dobling fra tilbudet ble opprettet i 1995. Økningen er et resultat av satsing på et tilbud uten medikamentell fød selshjelp. – Vi har hatt en filosofi om at de aller fleste kan føde naturlig. De fleste kan føde på Storken hvis de har gjennomført et normalt svangerskap og ellers er friske, sier klinikkover jordmor på Kvinneklinikken, Gunn Gabrielsen. (NTB)

Forventer økt ledighet

Eksperter forventer økt arbeidsledig het i 2012. Det skriver Bergensavisen. – Det er mye usikkerhet grunnet krisen i Sør-Europa nå. Lave lakse priser kan føre til reaksjoner i den næringen. Også i industri og finans kan det bli noe økt ledighet. flere finanshus sliter nå og flere sektorer er avventende, sier Monica Salthella, administrerende direktør og partner i Formuesforvaltning Vest til BA. INTERNASJONALT: Polske Piotr Józefowicz har kjørt buss for Tide i halvannet år. – Jeg har kollegaer fra blant annet Island og Slovakia. Vi har et godt miljø og jeg har lært mye om deres

På grunn av prekær bussjåførmangel ansatte Tide 130 utenlandske sjåfører i 2011. Å lære seg norsk er det som skal til for å trives her, sier bussjåfør Piotr Józefowicz. Norge, og etter litt betenkningstid mål å lære meg engelsk også, sier han. Józefowicz har venner i Polen sa han ja. – Jeg planlegger å bo i her til jeg blir som har lyst til å komme til Norge og jobbe som bussjåfør. Ved Nesttun terminal står passa - pensjonist, sier han. Bussjåføren innrømmer at det – Jeg sier til dem at de må lære seg sjerer i kulden og venter på bussen. Sannsynligheten for at sjåføren kom- noen ganger kan være fristende å norsk, derfor har jeg også gitt en CD med norsk språkopplæring til en av mer fra Polen, Slovakia eller Island flytte tilbake til Polen, særlig etter at han har vært på ferie der og møtt dem som ønsker å komme hit, sier er ganske stor. I alt har nemlig Tide familien, men han trives så godt at han. 260 utenlandske sjåfører i staben. Halvparten av disse ble ansatt i 2011. han er sikker på at han kommer til Nettbasert språkkurs Piotr Józefowicz er en av Tides å bli boende. Aldri før har det blitt avlagt flere – Alle steder har plusser og minuSelv om Tide stort sett har gode erfadoktorgrader ved UiB enn i 2011. nye bussjåfører fra Polen. Han ser. Jeg synes at det er fint og rolig her. ringer med de utenlandske sjåførene, Totalt ble 254 doktorander kreert begynte i jobben for halvannet år Det eneste jeg ikke liker er regnet, sier opplever de at manglende språksiden. til doktor i fjor, 17 flere enn året han. kunnskaper gir problemer. – Jeg flyttet til Norge for åtte år før. 89 av doktorandene var utlen– Språket er kanskje den største dinger. De ferske tallene viser også siden. I starten jobbet jeg som snekt øff start utfordringen ved rekruttering av at kvinneandelen er nokså stabil, ker og alt-mulig-mann i Austrheim, Da Józefowicz først kom til Norge utenlandske sjåfører. Det er kremen i juni 2010 begynte jeg som busmed en marginal tilbakegang fra kunne han verken norsk eller engelsk. vende å lære et nytt språk, og vi job sjåfør, forteller Józefowicz. 45,6 prosent i 2010 til 44,9 prosent – I starten var det veldig krevende. ber med å forbedre språket for en del i 2011. – Forskerutdanningen en er Men nå når jeg snakker norsk, går av dem  også etter at de er kommet Ikke mIdlert IdIg stor suksesshistorie. Vi har i mange år hatt et mål om 250 kandidater og i Egentlig var det ganske tilfeldig at det fint. Noen passasjerer syns det er i jobb, sier kommunikasjonsleder i år oppnår vi det, sier rektor Sigmund han kom til Norge. En venn spurte vanskelig å forstå hva jeg sier, men da Tide, Kaare Enæs. Tide tilbyr blant annet et Grønmo til UiBs nettside På Høyden. om han kunne tenke seg å jobbe i må de bare spørre igjen. Nå er mitt Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari@byavisen.net

Mange utenlandske doktorer

nettbasert språkkurs som gjør det mulig for den enkelte å tilrettelegge opplæringen slik det passer best. – Dette er viktig for at de som jobber skift, siden de vil kunne ha problemer med å følge et tradisjonelt språkkurs, sier Enæs. l okalt I 2011 2011 var et toppår for ansettelse av utenlandske bussjåfører. I 2012 har Tide som mål å ansette flest mulig lokalt. – Samtidig tar vi også høyde for fortsatt rekruttering fra andre land. Hvor mange vi til slutt vil ansette fra utlandet i 2012 vil i en viss grad være avhengig av om Hordaland fylkeskommune opprettholder sin ordning med å tilby yrkesrettet kurs for utdanning av nye bussjåfører, sier Enæs.


5

Sigurður bak rattet nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

Jakter på europeisk kompetanse Hordaland ligger på topp i bruk at arbeidskraft fra EU-land. 38 prosent av bedriftene i Hordaland benyttet seg av arbeidskraft fra ett eller flere EU-land i perioden juni 2010 til juni 2011. Bare i Oppland, Finnmark og Sogn og Fjordane var det en større prosentandel av bedriftene som benyttet mer arbeidskraft fra EU-land. Det viser tall fra NAV EURES undersøkelse.

Mange bedrifter benytter seg av NAV EURES når de ønsker arbeidskraft fra Europa, men noen finner også arbeidstakere på egenhånd. – I NAV EURES hjelper vi bedrifter i bergensområdet med å rekruttere arbeidstakere gjennom et internasjonalt nettverk. I tillegg hjelper vi med stillingsannonser og gjennomfører jobbmesser, sier forteller Bogsnes. Ifølge Bogsnes hjelper NAV EURES også med praktisk informasjon om blant annet skolegang og barnehageplass.˜ – Det er ofte mange spørsmål knyttet til familiesituasjonen som folk ønsker å få svar på, sier hun.

FLEST MENN – Det er særlig sektorene bygg- og anlegg, industri, transport, hotell og service som benytter seg mest av arbeidskraft fra Europa. Ikke overraskende er de fleste av arbeidstakerne menn, sier Anne Bogsnes, fylkesdirektør i NAV Hordaland. – De kvinnene som kom- TEKNISKE FAG mer er ofte ektefeller av menn i Størstedelen av arbeidstateknisk sektor, tilføyer Bogsnes.˜ kerne kommer fra Polen og Sverige. Også fra Tyskland, Lituaen, Danmark og

hjemland ved å jobbe i et slikt internasjonalt miljø, sier han.

Nederland kommer det mange arbeidstakere. –˜Flereopplever utfordringer når det gjelder kulturforskjeller og språkproblemer når de kommer til Norge, særlig gjelder dette innen for bygg, anlegg og industri, sier Bogsnes. – Tror du at bruken av arbeidskraft fra Europa kommer til å øke i tiden fremover? – Jeg tror at det kommer til å være stort behov for arbeidskraft fra Europa, spesielt innen tekniske fag i det private.

Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

“Hjelp meg å gjøre det selv.”

Åpent foreldrekurs Torsdag 12.januar kl. 18:00 - 21:00 Mange foreldre ønsker å hjelpe barna med lekser og skolearbeid. Det er ikke alltid like lett. Det er derfor viktig både å finne gode metoder og å lære seg hvordan man finner ut hvordan ens eget barn lærer best. Dette er tema for et unikt kurstilbud ved daVinci Montessoriskole. Husk å lik oss på facebook For mer info: www.davincimontessoriskole.no tlf: 55 29 30 36, mail: info@davincimontessoriskole.no Adresse: Jacob Aalsvei 26, 5063 Bergen


6

nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

Kommunal flyttemelding Ved nyttår ble flere frivilligsentraler og seniorsentre overført fra helse til kultur i Byrådet. Ved Ytrebygda Frivilligsentral tror de derimot ikke på store endringer. – I kulturavdelingen er de flinke til å få informasjon ut til mediene, og da positive saker. Når det blir skrevet om helse, er det veldig ofte av negativ karakter, selv om jeg vet om mye positivt som skjer innenfor helsesektoren, sier hun.

Janne G. Sørgulen janne@byavisen.net

Når byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke nå har tatt over ansvaret for frivilligsentraler og seniorsentre, ligger et tettere samar beid med de lokale kulturkontorene tar over i kortene. I utgangspunktet tror deri - kulturkontoret Til sammen syv ulike frivilligsentra mot ikke daglig leder ved Ytrebygda ler og flere senior- og eldresenter blir Frivilligsentral at flyttingen vil nå lagt under kulturavdelingen. Tre påvirke dem i spesielt stor grad. – Med endringen får jeg en ny av frivilligsentralene er kommunale, sjef og en ny styreleder, men i første og vil bli driftet av kommunen. – De privateide senterene og omgang tror jeg ikke det vil føre til mye nytt, sier Marit Nesttun sentralene kommer til å få tilskudd fra kommunen, forklarer konstituReigstad. ert kommunaldirektør, Bodil Bye Stavang i Bergen kommune. – Mer Mediedekning På nasjonalt nivå er det Noen forventninger til omleggingen, Kulturdepartementet som har har hun likevel. Håpet er at flere skal ansvaret for å forvalte statens poli få greie på frivilligsentralen driver tikk tilknyttet frivillighetssentralene, med, og at økonomien bedres. – Håpet er at det å gå fra et sprengt noe som er en av grunnene til at denne omleggingen blir gjennom helsebudsjett til kultur vil være av det gode. Men nå har jeg hørt at det er ført i kommunen. – Målet er mer samarbeid, ved at like sprengt på kultursiden, så jeg vet ikke om dette blir som å gå i fra asken seniorsenterene og frivilligsentra lene skal utvikle nye tilbud sammen til ilden, sier hun. med de lokale kulturkontorene, sier En av utfordringene frivillig sentralen i Ytrebygda har hatt, er å hun og påpeker at hun er spent på å se hvordan tilbudet kommer til å bli mer synlig i lokalsamfunnet. Å utvikle seg. ligge under kulturavdelingen, tror hun kanskje kan hjelpe på dette problemet.

FRIVILLIGHET: Ytrebygda frivilligsentral er en av sentralene som kom under ny byrådsavdeling fra nyttår. De arrangerer blant annet bingo, rusleturer og håndarbeid for sine besøkende. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

er privateide, og de må dermed selv Sa Mler ikke alle Alt av frivillighetssentraler og senior - bestemme over egen drift. Selv om de private ikke blir vårt driftsansvar, sentre blir derimot ikke overført til ønsker vi likevel å samarbeide med kulturavdelingen. – Noen seniorsenter er nært disse, sier kommunaldirektøren. Reigstad ved Ytrebygda tilknyttet et sykehjem, og disse vil dermed fremdeles ligge under Frivilligsentral reagerer på at ikke byrådsavdeling for helse og inklude - alle senterene og sentralene skal samles. ring. Mange av frivillighetssentralene

– Etter hvert håper jeg at alle fri villigsentralene kan komme under samme paraply. Det vil gjøre det enklere for oss om å få spredt informasjon om hva vi gjør blant befolkningen, sier hun.

Velkommen til prøvekjøring av nye Yaris. Lanseringstilbud: Yaris Active med Toyota Touch & Go multimediaskjerm, ryggekamera og navigasjon uten tillegg i prisen.

Yaris Active: 213 900,-* Gjelder modell: 1.33 l 99 hk bensin

Yaris Active: 219 900,-* Gjelder modell: 1.33 l 99 hk aut.

Forberedt på det som kommer *Inkl. met.lakk, frakt- lev. og reg.omk. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Yaris 1.0 VVT-i: fra 0,48 l/mil, fra 111 g/km, fra 0,02 g/km. Yaris 1.4 D-4D: fra 0,39 l/mil, fra 104 g/km,fra 0,141 g/km. Med forbehold og trykkfeil.

MINDE

Kanalvn. 111 Tlf: 55 33 55 00

ÅSANE

Myrdalsvn. 20 Tlf: 55 33 48 00

VOSS

Strandavn. 500 Tlf: 56 52 30 20

TOYOTA NORHEIMSUND • TOYOTA SOTRA

www.jaegerbil.no


nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

7


8

nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

Smarte woktriks

For å få en vellykket wokmiddag er det noen triks som bør brukes. Det første er å gjøre alt klart på forhånd. Når du først er i gang, skal det gå fort. Et annet bra triks er å bruke oljer som tåler høy varme. Mais-, peanøtt-, raps-, solsikke-, eller soyaolje egner seg godt. Olivenolje og smør tåler imidlertid ikke den sterke varmen.

Livsstil Mat

Kjapp, sunn og crisp Wokpanne med fisk og reker Ingredienser 2 ss sesamolje (eller annen god olje) 1 ts salt 1 stk båt hvitløk , knust 250 g brokkoli i mindre buketter 1 stk grønn paprika i strimler 1 stk gul paprika i strimler 1 stk rød paprika i strimler 2 stk løk, hakket 1 ½ dl kjøttbuljong (utblandet) 300 g torskefilet i strimler 200 g reker 1 ss soyasaus SLIK GJØR DU * Varm oljen i wokpannen. * Tilsett salt og knust hvitløk. * De oppdelte grønnsakene tas over i mindre porsjoner. * Stekes under konstant omrøring. * Buljong helles i. * Fiskestykkene og rekene fordeles i wokpannen helt til slutt, og får steke med ca. 5 min.

Wok med chili og banan Ingredienser 300 gram renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss olje til steking 1 ts hakket frisk ingefær 2 stk banan ½ dl cashewnøtter 3 ss søt chilisaus SLIK GJØR DU * Stek svinekjøttet sammen med hakket ingefær i panne/wok. * Tilsett skivede bananer og nøtter, og vend det forsiktig sammen med kjøttet. * Bland i chilisaus og server med ris eller nudler. For å gjøre måltidet enda litt sunnere, server gjerne med en råkost av revet gulrot, hodekål, strimlet vårløk og presset sitron.

Wok er raskt å lage og passer dag på jobb og skole. Her er t


nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

Fakta om sukkererter

Sukkererter kommer opprinnelig fra VestAsia, men dyrkes nå både i Norge, Europa og USA. Sukkererter er lysgrønne, flate belger med små, lite utviklede erter i. Konsistensen er sprø og de er lette å knekke. Hele belgen kan spises, og smaken er god og søt.

spy middag

r midt i blinken når sulten melder seg etter en lang tre varianter for en inspirerende middag.

Tips oss! Skjer det noe i ditt nærområde? Send oss dine tips, meninger og synspunkt. Byavisen mottar tips om hendelser i Bergen og omegn på telefon 55 17 36 60, tips@byavisen.net eller via tips.byavisen.net

Grønnsakswok med biff Ingredienser 150 g baby gulrot gulrot 150 g sukkererter 150 g frisk grønn asparges 150 g blomkål ½ stk gul paprika ½ stk rød paprika ½ stk grønn squash 300 gram biff 2 ss jordnøttolje 2 ss lys soyasaus 2 ts sesamolje 2 ss pinjekjerner 1 ss revet frisk ingefær 225 gram kokte risnudler

SLIK GJØR DU * Skjær biff i strimler. * Varm opp wokpannen og ha i 1 ss jordnøttolje. * Wok biffen i 1 minutt mens du vender forsiktig om. Legg biffen til side. * Del sukkererter og asparges i to. * Del blomkål i passelige buketter. * Skjær paprika i strimler og squash i terninger. * Ha resten av oljen i woken. Tilsett grønnsakene og ingefæren og wok i 2 minutter på sterk varme under omrøring. * Legg biffen tilbake i woken. Wok

ytterligere i 1-2 minutter under forsiktig omrøring til biffen er ferdig. * Tilsett soyasaus og sesamolje og dryss over pinjekjerner. Rør forsiktig om og server woken umiddelbart med kokte risnudler ved siden av.

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

Tekst og foto: Matprat.no

9


10

nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

Treningsforsetter

Treningstips for nybegynnere » » » » »

Ikke start for hardt Ha konkrete mål Gjør trening til en rutine Vær realistisk Finn deg en treningspartner » Tilegn deg kunnskap om ulike treningsmetoder » Tren variert, både kondisjon og styrke


▍Livsstil Trening

11

som ikke varer Flere flykter til treningssentrene i januar, men allerede i mars har flesteparten sluttet å trene. Her er tips til hvordan du kan holde på motivasjonen. Martine Hansen-Tangen

redaksjon@byavisen.net

Julen og etegildet er over, og vi har glidd over i et nytt år. Med dette følger det nyttårsforsetter, og det merkes på treningssentrene. Men i likhet med andre forsetter glemmes raskt ønsket om å komme i form. Ifølge Paul Ivar Røren, personlig trener ved SATS i Lars Hilles gate, skyldes dette en overambisiøs start eller mangel på en plan. STOR PÅGANG SATS forventer omlag 8000 nye medlemmer bare i januar. – Dette er helt klart den mest populære måneden, og allerede de to første ukene merker man en stor økning i antall medlemmer og folk som kommer for å trene, forteller Røren. Trenings- og livstilssenteret Easy Life har også opplevd stor pågang etter juleferien. - Vi får inn mange med nyttårforsett som helst skulle sett resultater i går, forteller Camilla Helleseth, treningsansvarlig ved senteret. NEDGANG I MARS Selv om interessen er stor i januar er det mange som faller av lasset allerede etter et par uker. – De fleste klarer seg bra frem til mars, men det er overraskende mange som ikke holder ut så lenge engang, mener Røren. Hva som skyldes at folk gir opp nyttårforsettene så tidlig, ser han flere grunner til. Den vanligste er at folk starter for hardt. – Begynn heller gradvis og start med et par ganger i uken. Kroppen din tåler mer, men det er viktig å holde på motvasjonen. KONKRETE MÅL Cecilie Svalland er en av de mer erfarne treningsentusiastene. Hun

Vi får inn mange med nyttårforsett som helst skulle sett resultater i går. Camilla Helleseth, treningsansvarlig ved Easy Life er en av mange med nyttårsforsett, og har flere tips til hvordan de kan overholdes. – Jeg trener allerede hver dag, så målet mitt er å trene hardere, tøffere og striktere. Det kan være lurt å føre en logg på hva, når og hvor lenge du har trent, og du må ha mål. Det kan for eksempel være å oppnå idealvekten. Det å ha en treningspartner hjelper også for mange, forteller hun. Røren er enig, og mener det er viktig å ha konkrete mål. Da er det viktig med kontinuitet og rutine. – Man må være realistisk og spesifikk med planen man setter opp. En slik plan kan en personlig trener hjelpe deg med, legger han til. OGSÅ KARBOHYDRATER For å gå ned i vekt eller få resultater fra treningen er et riktig kosthold sentralt. – Jeg ønsker også å bli flinkere med kostholdet mitt. Jeg vil spise sunnere og ha mer kontroll på hva jeg spiser, forteller Svalland. Helleseth mener at dette krever en livsstilsendring, og ikke bare en kjapp kur. – Det må ikke være svart hvitt. Folk kan ikke telle kalorier hele livet. Det må være et kosthold de kan leve med. Balanse Balanseer erviktig viktigog og du må få i deg både proteiner, fett og karbohydrater. karbohydrater.

Balansert lavkarbo Frode Lavik, lege ved Ernæring og Helse i Strandgaten,merker også stor pågang pågangetter etternyttår, nyttår, da spesielt blant de som vil gå ned i vekt. – Vi har troen på balansert lavkarbo. For å gå ned i vekt må du redusere inntaket inntaket av av karbohykarbohydrater, men hvor mye du må kutte er individuelt. Spis naturlige mat og råvarer uten tilsetningsstoftilsetningsstoffer, og unngå sukker og raske karbohydrater. Han mener at det er viktig å trene, men at det uten et riktig kosthold er svært vanskelig å gå ned i vekt.

STYRKETRENING: Paul Ivar Røren mener alt for mange, da særlig damer, kun trener kondisjon for å gå ned i vekt. - Det er svært viktig å trene styrke for å stramme opp, forteller den personlige treneren. Foto: Martine Hansen-Tangen

FORBILDE: Cecilie Svalland mener mener det det er er viktig viktigååvære værehard hardmed medseg segselv selvhvis hvisman manskal skaloppnå oppnåresultater. resultater.Da Daererdet detlurt lurtå åfinne finneetet forbilde hvor du kan hente motivasjon. motivasjon. Foto: Martine Hansen-Tangen

Interiørbutikken i

ASKØY SENTER Salget er startet!

Alle varer

÷15%

også bestillingsvarer

Åpningstider: Man. - fre. 10 -20 - Lør. 10 - 18 • Tlf. 56 15 06 00 • www.anns-interior.no


12

nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

Magisk humor

Meninger

- Jeg liker å bli lurt, sier tryllekunstner og magiker Tor Inge Ulveseth.

▍24 Design og radikal endring

Meninger Synspunkt

Møter ikke våre oppleste sannheter oss uansett hvor vi vender blikket?

Monica Hannestad Daglig leder for Design Region Bergen

Monica Hannestad

˜ DESIGN ER MYE mer enn form og farge, sier og hvorfor i stedet for å bare spørre om hva. spalten; «Design er mye mer enn form og jeg - til stor forargelse for enkelte. For med hvil- Men har denne evige søken etter en fasit de farge», kan vi plutselig forstå denne motviljen ken rett kan jeg utfordre folks oppfatning av første tyve årene av våre liv, med en underlig- hos enkelte, om at design som profesjon i dag hva design er? Det er jo sjelden med glede at vi gende redsel for å svare feil, berøvet oss evnen rommer mye mer enn det tradisjonelle «form blir utfordret i vår oppfatning av hva verden er, til å virkelig se bredde, dybde og høyde i søken og farge-begrepet». og hvordan vi selv mener den ser ut. Noen gan- etter nye måter å se verden på? For møter ikke ger blir vi likevel nødt til å endre våre referan- våre oppleste sannheter oss uansett hvor vi ven- OG HVOR VIL serammer og se omgivelsene med nye, friske der blikket? Og dermed igjen gir oss noenlunde JEG med dette? Jo, det samme svar? jeg ønsker radikal øyne. Men hvor kommer denne redselen fra? endring. Jeg ønsker FRA BARNSBEN AV ER vi opplært til at mat- FØRSTE BUD I KOMMUNIKASJON mel- å øke sannsynlom mennesker er: Vi er skeptiske til andres ligheten for å se testykker har to streker under svaret, at kjøtt skrives med «kj» og ikke «sj» (slik enkelte ynder påstander. Annet bud er: Vi forsvarer våre muligheter - for å uttale det). Vi lærer hvordan verden henger egne påstander. Om du er en gjennomsnittlig økt verdiskaping, sammen, og dermed lærer vi å se etter fasiten, leser, vil du derfor være skeptisk til mitt første større brukeret svar, et mønster, slik at verden samlet kan bud fordi du vet dette best selv, hvilket bekrefter fokus, høyere bud nummer to. internasjonafremstå på en måte vi kan forstå. liseringsmuVIDERE I STUDIER, på høyskole og universi- OM VI ENES I bud nummer en og to, for så ligheter og økt tet blir det etter hvert rom for å spørre hvordan å se det i lys av min første påstand i denne innovasjon og

fremtidsretting. Både for nærings- og samfunnsliv. De ligger der, rett foran oss, mulighetene, om vi bare våger å løfte blikket og tenke nytt i forhold til design av den felles verden vi lever i.

Meninger Innlegg Kirke og stat, samme sak? Ut fra prinsippet om likeverdighet og respekt for retten til religionsfrihet, er det ikke naturlig at det offentlige begunstiger en bestemt trosretning og dermed tar stilling til sannhetsgehalten i religiøse overbevisninger. Hvilket livssyn den enkelte velger å bekjenne seg til, er en privatsak som

amerikanske grunnloven iverksatt, ved at Kongressen ikke tillates å tilvirke lover som omhandler religiøse grupper eller retten til fri religionsutøvelse. Et fritt marked for religion tok form, uten mulighet for at én eller flere grupper kunne opparbeide et privilegert forhold til statsmakten.

Det er ingen grunn til å hevde at kristendommen i Norge vil forvitre som en konsekvens av et skille mellom stat og kirke. det offentlige ikke bør legge seg opp i eller aktivt påvirke. Få vestlige land har så nære bånd mellom stat og religion som Norge. De fleste europeiske land har avviklet sine statskirkeordninger i løpet av forrige århundre. De tradisjonelt katolske landene i Europa har de siste århundrene opplevd brutte bånd til kirkene, uten at dette har hatt ødeleggende konsekvenser for selve trosretningen. I 1791 ble det første tillegg til den

Det religiøse livet måtte heretter drives ut fra personlig engasjement og ansvar. Den endrede situasjonen førte til en fornyet interesse og oppslutning om religion i USA. En viktig grunn var den voldsomme oppblomstringen av religiøse tilbud. Religiøse ledere og organisasjoner måtte selge sine tjenester til folket, ikke til myndighetene. De kunne ikke belage seg på skatter, men måtte hente økonomisk støtte fra medlemmer. Dermed måtte de skape

religiøse tjenester som appellerte til folk flest i konkurranse med andre tilbydere. Kirken har gjennom tusen år vært med på å forme det norske samfunnet. I dag er utviklingen imidlertid slik at det er politikerne som former kirken. En statskirke sikrer ikke uavhengighet i teologiske og organisatoriske spørsmål. Det er uheldig at kirken finansieres og styres av en statsmakt som har tatt standpunkter som strider mot, eller er kontroversielle i forhold til kirkens egen lære, for eksempel kvinnelige prester eller abort. Dersom bevilgningene til trosorganisasjonene hadde kommet direkte fra medlemmene – uten å gå

gjennom staten - ville en mindre andel av kapitalen forsvunnet i byråkratiet. Den store tilleggsgevinsten består i at hvert enkelt kirkemedlem tar et tydeligere standpunkt til sitt eget trosliv, noe som igjen øker legitimiteten til den enkelte religion. Det mosaiske trossamfunn overlever i Norge til tross for et lavt medlemstall. Det er ingen grunn til å hevde at kristendommen i Norge vil forvitre som en konsekvens av et skille mellom stat og kirke, men det er ikke til å stikke under en stol at en slik uavhengighet vil gå utover kirkens økonomi til en viss grad. Den tvungne støtten hver av skattebetalerne gir til kirken, kommer imidlertid ikke gratis. De folkevalgte griper direkte inn i religionsfriheten ved å gi kirken pålegg om praksis som strider mot deres tro. Det er på tide at det avgjøres hva som veier tyngst for kirken, økonomi eller tro. Tristan Dupré 1. Nestformann Hordaland FpU


nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

!

Flere meninger: På meninger.byavisen.net kan du lese de siste meningene og delta i debatten.

  Meninger Advokaten

@

13

Delta i debatten: Send meninger, innlegg, kronikker eller annet til redaksjon@byavisen.net

Retten til uskifte Uskifte betyr egentlig at skifte utsettes.

Advokat Vegard Austgulen

Vegard Austgulen forteller om emner vi håper vil interessere deg. Austgulen har bl.a. praksis som konsulent ved Forbrukerrådet, dommerfullmektig og politijurist.

Vegard Austgulen,advokat

Advokathus1 - Tlf. 55 70 63 64 - Faks 55 56 02 01 Sandviksboder 1E - 5035 Bergen. www.advokathus1.no e-post: vegard.austgulen@gmail.com

Dette er ubegripelig komplisertegreier. Uskifte kan forvirre. Jeg kan prøve meg på noen enkle linjer. en grei hove Dlinje er at skifte foretas etter død, den avdødes verdier fordeles mellom arvinger. Det kan være dine barn, mine barn og en gjenlevende partner som sitter tilbake.

uskifteor Dningen har vært forbeholdt ektefeller. Dette betyr at gjenlevende ektemake kunne velge å sitte i uskifte ved sin kjæres bort gang. Så slapp man å dele boet, og kunne leve videre med verdiene til egen død.

v el, Dette er mo Dellen for ekteskap. Uskifte er etter tradisjon meget smart og hensiktsmessig. Den mister litt av sin glans i moderne tider med blandede barn. Dette kan repareres med litt kløkt.

Denne retten til å sitte i uskifte gjelder overfor egne barn, men så viser det seg med moderne tider at man gjerne er gift – og begge har barn fra før. Retten til å kreve uskifte står seg da ikke mot avdødes særkullsbarn. Enkelt betyr det at uskifte har begrenset verdi, der avdøde hadde barn fra før ekteskapet. De kunne fortsatt velte gjenlevendes rett til uskifte.

f ra juli 2009 har også samboere fått seg en rett til å sitte i et slags uskifte. Her gjelder også ordningen kun i forhold til felles barn. Særkullsbarn kan fortsatt kreve arv etter sin avdøde forelder, uansett.

uskifte betyr egentlig at skifte utsettes. Om du ser for deg et samliv, vil tanken være at ved den enes bortgang – skal verdiene etter ham eller henne fordeles. Uskifte utsetter dette. Tankegangen er at den gjenlevende kan råde over avdødes verdier frem til egen død, og verdiene fordeles til slekten etter begges bortgang. r ett nok kan særkullsbarna avgi en erklæring om at de ikke vil kreve skifte av sin avdøde så tanken bak uskifte er god, det er et foreldre, skulle denne falle fra før ektemaken u-skifte. Skifte avventer. sin. Mye å holde styr på.

Det er litt un Derlig Dette . Jeg ser hva jeg skriver ovenfor. Og ser at det er mye som skal formidles, og langt fra like enkelt. Det viser at man må kunne mye og sette det i system. Jeg må kjenne nettopp din situasjon, for å si deg hvordan nettopp din sak reguleres. Dine barn, mine barn, våre barn – gift eller samboer. o fte bruker jeg en time to med klienter for å finne ut hva man vil. Så ser jeg det opp mot de regler som passer. Dernest kan jeg sette frem et forslag til den smidigste løsningen.

Det er en begrensning for uskifte for samboere. Der uskifte i ekteskap i praksis gjelder j eg hol Der pusten – og begir meg ut i retten til å sitte i uskifte med hele boet etter dette hver eneste dag. avdøde, setter retten for samboere en grense ved felles bolig og felles innbo. Litt enkelt sagt så vil uskifte for samboere bety at man ikke kan holde alle verdier etter avdøde unna deling, det er visse verdier man kan skjerme inntil videre.

  Meninger Innlegg For høye drivstoffpriser! Nå er prisene på diesel og bensin kommet over 14 kroner per liter ved flere av stasjonene i Bergen. Mest sannsynlig er dette også tilfelle rundt om i kongeriket ellers. Regjering og departement bør bli mindre griske! Det er ikke bare transportnæringen - som vi alle er 100 prosent avhengige av - som sliter med å få endene til å møtes. Uten trailerne på veiene, kommer ikke mat, og alt det andre vi har bruk for, fram til oss alle. Barnefamilier, og alle dem som er i etableringsfasen i livet, opplever at utgifter til drivstoff og bil spiser altfor mye av det private budsjett. Barn skal bringes og hentes, arbeidsplasser ligger ofte langt unna, andre gjøremål på ettermiddag og kveld krever sitt. Og kollektivtransporten er ikke i stand til å dekke mer enn en brøkdel av de faktiske behov. Bilen er for mange den eneste løsning på hvordan de fleste kan få deltatt i arbeidsliv og det sosiale fellesskap. Demokratene i Norge tar avstand fra de unødvendig høye avgifter på fossilt drivstoff. I lys av utviklingen innenfor teknologi knyttet til bilin dustrien og nye motorkonsepter, og det faktum at svært mange rammes

Demokratene i Norge anmoder om at pumpeprisene fryses på 10 kroner per liter, uansett hvor i landet, og uansett hva som ellers skjer på «verdensmarkedet»!

direkte av den galopperende prisstigning på diesel og bensin, anmo der Demokratene i Norge om at pumpeprisene fryses på 10 kroner per liter, uansett hvor i landet, og

uansett hva som ellers skjer på til det, og bilen - stor eller liten - har «verdensmarkedet»! Et slingrings - vi bruk for, uansett hvilke musepip monn på +/- 10-20 øre kan få være som måtte komme fra venstresiden det lovlige konkurransebeløp, men og miljøtyterne! ikke mer. Norge som nasjon har råd

Terje Haugom, Demokratene i Norge, Hordaland Fylkesstyre


14

▍Annonse

JANUARSALG! PRØV VÅRE FANTASTISKE OVERMADRASSER Lages i alle størrelser og fasonger.

ALLE madrasser / overmadrasser

÷15%

på fabrikkpris Gjelder ikke ukurante str.

r

sse e barnemadra

g • Allergivennli

• Sengetøy

ter • Dyner og pu

! T E N O R O C D E M E R D E SOV B r

fjærmadrasse • Skumplast /

mpingvogn. ca g o il b o b t, å b , e tt ål. Til hjem, hy m e ll a å p r e ss ra d a Vi lager m Juleartikler

÷50% Senger

Interiørartikler

÷20%

÷10%

Voss seng Farge krem og svart

Voss enkelseng:

Voss familieseng:

75/200 kr 1700,-

75/75/200 kr 3290,-

90/200 kr 1800,-

90/90/200 kr 3390,-

120/200 kr 2200,-

90/120/200 kr 3590,-

150/200 kr 2500,-

90/150/200 kr 3990,-

Solide etg./familiesenger • forskjellige design • m/eller uten skuffer • flere farger • inkl. bunner

Pris eks. 75/190/200 = 4990,-

MADRASSER / OVERMADRASS

Bygdanytt

Ambassadørmadrass: Stoppet med resirkulert ull og ubehandlet lammeull.

Standard str. som lagerføres 75/190 75/200 75/210

80/190 80/200 91/213

85/200 85/190 120/200

90/200 90/210

Stort utvalg i tepper Opptil

÷50% ÷30%

På fjærmadrass stoppet m/ ullmatte og allergivennlig fiber.

Sengeforleggere: 60/115 kr 198,-

Pris eks: 75/190/200 Nå kr 1750,-

SALG DIREKTE FRA FABRIKK

CORONET MADRASSER AS Industrihuset - 5265 Ytre Arna • Tlf. 55 24 80 60 / 55 24 73 73 Produksjon av Coronet madrasser. • www.arna-coronet.no E-post: post@arna-coronet.no

Åpningstider: Mandag - fredag 9-16.30 Torsdag 9-19 Lørdag 10-15


kreftrammede kvinner i Serbia. 15 Lever inn din (ref. T gamle parykk.

gam nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

Støtt kreftrammede k re kvinner i Serbia. k v in Lever inn din L e gamle parykk. g am (ref. TV2 nyhetene 25.12.2011)

(ref. TV2 nyhetene 25.12.2011) ( re f .

T

P P

PARYKKDAGER P PARYKKDAG Tirsdag 10. og onsdag 11. januar

Aldri har Tirsdag utvalget vært 10.større og onsdag

11. januar Besøk av representant fra verdens ledende produsent B

NY 2012 KOLLEKSJON STORT UTVALG

Besøk av representant fra verdens ledende

NY 2012 KOLLEKSJ 10% DISSE DAGER STORTB UTVALG

Separate prøverom. Råd og veiledning

10% UT JANUAR Direkte oppgjør mot NAV

Ring oss på tlf. 55 31 88 08 for en uforpliktende timeavtale eller send ”parykk til 2007” R in

Separate prøverom. Råd og veiledn

10% DISSE DAGER

B

Christiesgt 9 (2 etg), 5015 Bergen | Tlf. 55 31 88 08

Ring oss på tlf. 55 31 88 08 for en uforpliktende timeavtale eller send


16

nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

ANNONSE

Vinterkonkurranser fra SMS&VINN

ANNONSE

KUNDESERVICE

tlf 215 00 780 (man-fre kl 09-15)

Abonnement. Ab t D Delta lt i en av konkurransene k k for f kun k kr k 45 pr uke k – kan k stoppes t når å du d vil! il!

Konkurranse

1

Vinn 10.000 kr

Løs sudokuen. Løsningstallet fremkommer i de fargelagte rutene lest ovenfra.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPES + løsningstall sendes til 1906 Eksempel: GPES 7863 sendes til 1906

Vinn 42” full HD flat-TV

Konkurranse

2

Løs kryssordet. Da vil løsningsordet fremkomme i de fargelagte rutene.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPEBILDE + Løsningsord sendes til 1906 Eksempel: GPEBILDE SEILBÅT sendes til 1906 Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780. STREVE

FRIPERIODER

DOVEN

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

GJENKLANG

MÅNEFASE

KVELD KRAFTIGE

DØRKEN VINNE

KIKKE

VELSTÅENDE

TA

BLEK PLUSS MUSIKKSJANGER

En vinner hver 14. dag! Konkurranse

3

SKOLEBARN

HÅN DRIKK POKALKONKURRANSE

RANK SØKE

Vinn iPhone 4

Løs kryssordet. Da vil løsningen fremkomme i de fargelagte rutene lest ovenfra.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPEKRYSS + løsningsord sendes til 1906 Eksempel: GPEKRYSS SEILBÅT To sendes til 1906 Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

En vinner hver 14. dag!

FJELLTOPP

MIDJE

vinnere hver 14. dag!

RENRASET

Vinn Apple iPad 2

Konkurranse

4

10 av ordene som er listet opp til høyre kan du finne igjen i diagrammet. Du kan finne dem vannrett, loddrett og diagonalt mot høyre. Ett av ordene finner du IKKE. Dette er oppgavens løsningsord.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPELETE + løsningsord sendes til 1906 Eksempel GPELETE BY sendes til 1906

To vinnere hver 14. dag!

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

S X R B V Z Å B C H

T O C K H O L M X ATEN A W P L K R O M A BERLIN T I A O L J N B K HELSINKI E E R H R Å D U Y KØBENHAVN N N I B V C O M M LONDON Z Æ S C Q J N A Ø MADRID OSLO J A Ø Å Y W O D W PARIS E R L I N F V R I ROMA W F O S L O C I Æ STOCKHOLM WIEN E L S I N K I D W

Abonnementstjeneste. Delta i en av konkurransene for kun kr 45 pr uke. Slik fungerer sms&vinn: Konkurransene er abonnementstjenester med nye vinnermuligheter hver 14. dag! Abonnementet kan stoppes når du vil ved å sende ST OPP til 1906. Pris kr 45 pr konkurranse pr uke + alminnelig trafi kktakst. Tjenesten faktureres annenhver uke via ditt mobilabonnement. Svarer du på en oppgave, mottar du en ny oppgave på SMS. Alle deltakere mottar en melding hver 14. dag på SMS med link som gir tilgang til nye oppgaver. Den eller de som sender inn korrekte svar på fl est oppgaver i løpet av konkurran sen, kåres til vinnere. Alle vinnere publiseres på www.smsogvinn.no og får 8 ukers karantene. Er du under 18 år, fornyes ikke tjenesten. Har du noen spørsmål, ring kundeservice tlf 215 00 780 (man - fre kl 09-15) eller e-post på post@smsogvinn.no. Tjenesten leveres av Kontura AS.


nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

17

GUIDE: DANS OG TRENING

DANS OG TRENING PILATESTRENING TRENING FOR KROPP OG SJEL •Bli sterkere, mykere, få en bedre kroppsholdning og masse energi. •Effektiv, skånsom og trygg trening. •God oppfølging av høyt utdannede instruktører.

TRENING MED MENING, START MED

KAMPSPORT

INGEN BINDINGSTID - FRA KR 299,- PR MND Styrkeavdeling Saltimer Kostholdsveiledning Dansekurs Wellness & Spa Slyngetrening Kampsportavdeling Gratis Barnepark Solarium

KRAV MAGA - JU-JUTSU - KICKBOXING IAIDO - MMA/SHOOTFIGHTING KARATE-JUTSU

•Trening for alle, på alle nivåer.

Vi har P O RTSEN

Tlf. 907 902 82

Medhaugs˜aten 11 Medhaugsflaten Hilleren/Mathopen

For mer informasjon/timebestilling ring: 55 32 04 76 www.pilates.no

PS

TE

KA

M

R

•Individuell trening med Pilates utstyr og grupper på matte.

ETABLERT i 1995

studio

WWW.BUSHIDO.NO

NYE DANSEKURS STARTER STARTER II UKE UKE 03 03(FRA ˜FRA16 16JANUAR JANUAR2012) 2012°

(www.stegdans.com)

Kom i form med Fit-Vibe og Zumba på rekordtid! Pr. mnd kr. 399,-

• God individuell oppfølging

Veil. 600,(Forutsetter 12 mnd. bindingstid) Tilbudet gjelder til 31.12.2011

• Høyt kvalifiserte instruktører;

• Svangerskapsog barseltrening Ring 55 20 33 60 Møllendalsveien 61a. post@studiopilates.no www.studiopilates.no

HARD TRENING - GOD HELSE!

DETTE FÅR DU KUN I JANUAR.

Meld deg på idag

• Trening i små grupper

• Fysioterapeuter med FysioPilates sertifisering

www.in-shape.no

FINN TRENINGSTIDER PÅ: www.bergen-vest-taekwondo.org

NORDISK INSTITUTT FOR FYSIO-PILATES

I Studio Pilates kan vi tilby:

Hallheimslien 10, Olsvik - Tlf 4000 47 60

POLEDANCE POLEFITNESS TEASEDANCE MAGEDANS HIP HOP BARNEDANS

Tilbudet gjelder KUN for nye abonnenter.

ZUMBA FITNESS NÅ 8 TIMER I UKEN -også formiddagstrening

START NÅ!

NYHET! ZUMBA FOR BEDRIFTER, RØYKESTOPP, BODY COMBAT/ SELVFORSVAR

Nygårdsgt. 89 - Tlf. 55 69 88 60 www.stegdans.com - www.stegdans.no - steg@ventelo.net

BERGEN VEST TAEKWONDO Loddefjord og Fyllingsdalen

Tren

med oss kondisjon styrke smidighet

15 timer i uken Nye kurs starter uke 4

Hip Hop, Lyrisk, Popping, Break Dance, Selskapsdans, Dance 4 Fans, Musikal Jazz, Ballett, Moderne, Jazz Dans, Zumba, Salsa, Swing, Bugg, Lindy Hop, West Coast Swing, Brudevals

Tlf. 55 19 17 20

www.danseskolen.com

kun kr

850/400 pr sesong tlf: 55183357

www.friskissvettis.no/bergen BERGEN DANSESENTER

STARTER UNDERVISNINGEN 16.JANUAR

Vi har kurs for alle aldre og nivåer; fra 1 åringer til pensjonister.

Vi har to fl otte saler og våre pedagoger har høyere dansefaglig utdannelse og er aktive i danse-miljøet bl.a. som dansere i Carte Blanche, Absence Crew og Schang dp.

For mer info eller påmelding se vår nettside. www.bergen-dansesenter.no

i postkassen hver tirsdag www.hildemors.no

Eller ta kontakt på tlf. 55 32 08 66 e-post: post@bergen-dansesenter.no

Bergen Dansesenter

-du fi nner oss også med bilder og oppdateringer på facebook!


18

▍Annonse

VI SØKER SJÅFØRER MED EGEN VAREBIL I BERGEN OG OMEGN

25 år!

Kontor og utstilling i Kringsjåveien 119

1984-2009

Ny avis

Tlf./vakttlf. 55 34 77 60 - Åpningstider: man-fre. 9-16

Vest-Distribusjon AS søker sjåfører (distributører) med egen varebil, for distribusjon av aviser og reklame i Bergen m/omegn.

e-post: post@laksevaag-ror.no - Hjemmeside: laksevaag-ror.no

Våre distributører er selvstendig næringsdrivende. Vest-Distribusjon kan være behjelpelig med hele prosessen for å bli selvstendig næringsdrivende hvis du ikke er det fra før. Alle våre distributører må gjennomgå et opplæringsprogram for å kunne møte oppgaven som distributør hos Vest-Distribusjon. Vi i Vest-Distribusjon ønsker at du skal lykkes i dette yrket og legger alle forhold til rette for at du som distributør skal lykkes sammen med oss. Den viktigste ressursen er innstilling. Alt annet kan du lære. For at vi skal kunne kommunisere best mulig, er det en forutsetning at våre distributører behersker norsk, både skriftlig og muntlig. Dersom du ønsker å bli distributør hos oss, send en email med noen ord om deg selv på post@v-d.no

For fl ere opplysninger ta kontakt med oss på telefon 55 13 60 16, eller på epost: post@v-d.no

Hver tirsdag

Gravferd slik pårørende ønsker det. Verdighet - Omtanke Lavere priser Natlandsveien 8

DØGNVAKT 55 20 23 00

Trenger du elektriker?

Hva med en sjekk av ditt elektriske anlegg?

Ring tlf. 55 11 83 00 For avtale Døgnvakt

Alt i elektriske installasjoner Timesbestilling for servicebil

OTERA DELTA AS

Midttunhaugen 17 5224 Nesttun www.v-d.no

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

OTERA DELTA AS • Nedre Nøttveit 62 Pb. 196 Rådal • 5858 Bergen Tlf. 55 11 83 00 firmapost.vest@otera.no • www.otera-delta.no

g n i r e t SiB Ca

AS TER – TAP IT N S – G DA TTERS MID E R 3 – D R KOLDTBO

AUTOTEAM FLYTTER!

Etter 12 år i Fabrikkgaten må vi dessverre flytte et av våre verksteder for å gi plass til Krohnstadparken Næringsområde.

080 6 56 191( 0 9 3 – 1 4 / 5 27 70 4 0 40 5 7 s 7 k 2 a F 5 5 . Tlf ib.no tering@s E-post: ca

Se fullstendig menyoversikt på sibcatering.no

ve ge n

Ha rd an g

er

ve ge n

FRIELE KAFFE

stt

un

To t

lan

ds

JYSK

Ne

lasses k e t s r ø f y Vi kan tilb Koldtmat Tapas Snitter Koldtbord kaker i g l a v t u t Stor til fredag) g a d n a m 0-1500

Fra 12. januar 2012, samler vi alle verkstedstjenester i våre nye flotte lokaler i Totlandsveien 8 på Midttun. Vi har rimelige utleiebiler og kort vei til Bybanen!

Vi ønsker alle gamle og nye kunder velkommen!

Totlandsveien 8 • 5224 Nesttun • Telefon 55 38 04 44 Fax: 55 38 04 45 • E-post: post@autoteambergen.no

CATERING


nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

!!

RM O T S T T ILLE

0 0 0 30 ILLETTER!! B

B SOLGTE

olde

M, M Radio1F

Ekstraforestillinger på Ricks: Fredag 27.01 • Lørdag 28.01 Fredag 03.02 • Lørdag 04.02 • Fredag 10.02 • Lørdag 11.02 Fredag 17.02 • Lørdag 18.02 • Fredag 24.02 • Lørdag 25.02 c

Kjøp hotellpakke med rom, middag og billett på: bergenhelg.no / oslotur.no / tlf: 09901

«Klypa» får deg garantert til å flire med sin buskishumor. ba.no

www.billettservice.no- 815 33 133 - www.klypa.no - www.ricks.no

19


20

nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

Rekordår for norsk film

Kultur Musikk

Norske filmer gjør det bra for tiden. For fjerde år på rad, ligger besøket på norske filmer på over 2,5 millioner. Det melder Film & Kino. For å se høyere tall, må man helt tilbake til 1975. Det totale kinobesøket for 2011 ligger på over 11,6 millioner, noe som er 5,7 prosent bedre enn i fjor.

En stjerne ut av intet Anja Elena Viken har bare to låter å vise til, men på tre måneder har hun gått fra å være et ukjent navn til å bli utpekt som en viktig artist i 2012. Janne G. Sørgulen janne@byavisen.net

I oktober publiserte hun sin første produserte låt, «Gatekredibilitet», på NRK Urørt sine nettsider for uetablerte artister. Kort tid etterpå, starter de positive tilbakemeldingene å tikke inn fra lyttere. Også Made management, byrået som blant annet promoterer artistene Lars Vaular, Sondre Lerche og Casiokids, fattet kjapt interesse for 20-åringen fra Arna.

I «Klæssar deg ned» leker hun seg med det bergenske ordet «å klesse», som betyr å slå til noen. Både tekst og melodi har hun laget selv. – Jeg er veldig glad i gatespråket og slang. Men jeg er ikke språknerd i den forstand at jeg kommer til å lage sanger på lærervis med å bøye verb, spøker hun. Selv om hun studerer til å bli lærer, er ikke Viken overbevist om at det er dét hun kommer til å ende opp som.

Frem til jeg var 16 år spilte jeg tuba. Man får ikke akkurat så mye gatekred for korpsuniformen.

KRITIKERNES YNDLING – Made tok kontakt og sa at de var interesserte i å høre mer av musikken min. Da ble jeg litt stresset, siden jeg egentlig ikke hadde noe mer. Men i løpet av en-to kvelder, skrev jeg sangen «Klæssar deg ned», forklarer Viken. Det skulle vise seg at også denne sangen ble trykket til brystet av managementet. På tampen av 2011, har i tillegg en rekke kritikere og personer i musikkmiljøet, spådd at bergensjenten i år blir et viktig navn. – Det er helt sykt. Jeg hadde ikke ventet denne typen oppmerksomhet etter å bare to låter. Jeg så virkelig ikke dette komme, men det er det beste som kunne ha skjedd, sier Viken med et stort smil.

– Motivasjonen er ikke helt på topp, men lærerstudiene har egentlig vært plan B hele tiden. Når så plan A skjer, at jeg får jobbe med musikken min, så vet jeg hva jeg helst vil drive med, forklarer Viken.

˜°INGEN GRAMMATIKK˛SANGER Bergensjenten er for øyeblikket lærerstudent ved musikklinjen på Høgskolen i Bergen. Der går det blant annet i mye jazz og klassisk musikk. Noe annerledes enn gatestilen hun kjører på sine egne låter.

ET TUBA˛TIÅR Det virker nesten som om navnet til Anja har dukket opp i musikkmiljøet over natten, og erfaringsmessig er det litt slik også. En jam på Vamoose i desember var hennes første live opptreden. I korps har

Anja Elena Viken, artist

hun derimot holdt det gående i ti år. – Frem til jeg var 16 år spilte jeg tuba. Hver 17. mai var veldig stress. Du kan tenke deg, den lille jenten med det store instrumentet. Man får ikke akkurat så mye gatekred for korpsuniformen heller, konkluderer den ferske artisten. – Du er ikke redd for å få halve korpsmiljøet på nakken nå? –˜Kanskje det, flirer hun og fortsetter. – Det skal sies at korpserfaringen har gitt meg en god ballast. Det var i dette miljøet jeg lærte noter og utviklet et godt gehør for musikk, sier hun. EGET BAND På de hittil to opptredenene hun har hatt, har Viken spilt sammen med to ulike band. Nylig ble hun derimot satt opp med et eget band. – Til nå har vi bare øvd sammen to ganger, men jeg tror det kan bli veldig bra. Det er greit å ha noen faste å spille sammen med, sier hun. Anjas mål er å lage musikk som kan fenge alt i fra 14-åringer i Loddefjord, til 40-åringer i Arna. Så lenge hun klarer å «holde det ekte», som hun sier, er dét det viktigste. – Jeg ser opp til musikere som kjører på med sin egen greie, i steden for å kopiere andre. Med de nye sangene jeg jobber med for øyeblikket, mener jeg å ha funnet min egen stil, sier hun.

ÅRETS STJERNEHÅP: Anja Elena Vikens egne melodier og tekster kjører gangsterstil, og har


nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

Fikk Dialektprisen

Da Norsk Målungdom skulle velge ut en person som har gått frem som et godt forbilde med sin egen dialekt, falt valget på langrennsløperen Therese Johaug og dialekten hennes fra Dalsbygda i Os. – Hun har gjort dialekten til varemerket sitt og er et fantastisk godt forbilde for ungdom over hele Norge, sier leder i Norsk Målungdom, Janne Nygård.

21

2011 - Bergens musikkår

Til sammen 55 norske musikkanmeldere stemte frem Razika og Fjorden Baby til delt seier i kategorien «årets låt», med sangene «Vondt i hjertet» og «Himmelen». De stemte også frem Bergen som årets by, melder Dagsavisen. Når det 30. desember også ble klart at Gabrielle er nominert til Spellemann for «Ring meg», kan man absolutt konkludere med at 2011 har vært et bra år for musikkmiljøet i byen.

av flere blitt nevnt i samme åndedrag som Lars Vaular og John Olav Nilsen. Etter å ha blitt spådd et strålende år av kritikere, håper hun selv på å få opptre mest mulig i 2012.

Foto: Janne G. Sørgulen


22

▍Annonse

p p u K e Rydd e n a s å i

har g l a s il b y n t d o g g o pga ombygging har å N . t u å m m o s r e il vi mange bruktb del. n a h d o g a r t s k e n e e Gjør det u sjansen til å gjør

bruktbilkupp r e i t n a r a g denne uken e d o g Stort utvalg

! r e s i r p e d o g avanserte miljøløsninger som byr på en unik kombinasjon av redusert forbruk og kompromissløs kjøreglede.

TOYOTA YARIS

Perfekt for så vel bybruk som utforskning av de mest avsidesliggende veier og steder.

TOYOTA AURIS

bestselger!

RyddeKupp! Denne trygge familiebilen har det meste av plass, komfort og praktiske løsninger.

Den bestselgende småbilen. God plass, høy driftssikkerhet.

JÆGER MINDE

JÆGER ÅSANE

Kanalvn. 111 5822 Bergen 55 33 55 00

Myrdalsveien 20 5131 Nyborg 55 33 48 00


R!

CR DA AZ IJ YS Y A N UA

nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

TRENINGSFESTEN FORTSETTER:

TREN GRATIS TIL PÅSKE!

INNMELDING INNEN 31. JANUAR FORUTSETTER 12 MÅNEDERS MEDLEMSSKAP Nr1Fitness finner du på følgende steder: • LANDÅS • FYLLINGSDALEN • OSTERØY • SENTRUM • ÅSANE

DITT LOKALE TRENINGSSENTER HOS OSS FÅR DU BYENS LAVESTE PRISER PÅ FULLSKALA TRENINGSSENTRE

Ring oss på: 55 16 57 00

WWW.NR1FITNESS.NO

KUN

399,-

PER MND.

23


24

nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

a-ha-opplevelse

Jazzmetal-bandet Shining vant i 2010 ett av fire a-ha-stipend og stakk av med en million kroner. Og det sjangeroverskridende bandet har investert pengene godt. «Live Blackjazz»prosjektet, både CD og DVD, har blitt nominert til Spellemannprisen 2011 i kategorien metal. Shining kan du se på Hulen 12. januar.

Kultur I byen

Foto: Presse

Tryller frem latterkulene Tor Inge Ulveseth startet tryllekarrieren som treåring. Nå har han laget sin egen blanding av trylletriks og humor på stand-up-scenen. Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari@byavisen.net

Mange barn digger tryllekunstnere, korttriks og kaniner som dukker opp fra ingenting. Men for Tor Inge Ulveseth tok barndomsfascinasjonen aldri slutt. – Jeg fikk mitt første tryllesett da jeg var tre år, og har vel egentlig holdt på med trylling siden den gang, sier 27-åringen. TRYLLETERMINOLOGI Mannen som for mange er kjent gjennom Stand Up Bergen, ble medlem av Magiske Cirkel da han var 16 år. Han måtte som alle andre som ønsker å bli medlem i Norges

forening for tryllekunstnere, gjennomgå en opptaksprøve og svare på spørsmål om trylleterminologi. – Da jeg var 16 år, likte jeg godt de

Jeg har alltid vært fascinert av å bli lurt. Tor Inge Ulveseth, stand-up-tryllekunstner

klassiske trylletriksene, men i dag er jeg ikke så opptatt av duer og damer

som blir sagd i to, forteller Ulveseth. At han lager sin egen vri på trylletriksene og kombinerer trylling med stand-up, har gjort at han har fått tredjeplass i NM i trylling. – I NM fikk jeg nesten full score fra lekdommerne, men ikke alle tryllekunstnerne var fornøyd med at jeg gjorde narr av de klassiske trylletriksene.˜Mendet er jo publikum jeg tryller for, sier han. FÅ KVINNELIGE MAGIKERE På landsbasis har Magisk Cirkel 300 medlemmer. I Bergen er det cirka 20 medlemmer. Men i Magisk Cirkel og i tryllemiljøet ellers er det forsvinnende få kvinner. Ulveseth kjenner selv til bare to stykker i Norge og tror

det er flere grunner til at kvinnene ikke går inn i magiens verden. - Mitt inntrykk er at kvinner ikke har det samme eksponeringsbehovet som menn. I tillegg tror jeg at mange menn ikke er så redde for å dumme seg ut. Går det dårlig en kveld, gir de ikke opp. Kvinner som har dårlige erfaringer på scenen, ender ofte opp med å slutte, sier Ulveseth. ˜ URETTFERDIG TRYLLING Å blande trylling og stand-up, er det ikke mange som gjør, men for Ulveseth har det blitt en bra kombinasjon. – Da jeg begynte med stand-up, gjorde jeg bare stand-up, men så fant jeg ut at jeg burde inkludere

tryllekunsten i det. Det ble for dumt å ikke bruke det jeg virkelig er god på, sier han. Ifølge tryllekunstneren var det en del andre stand-up-komikene som synes at det var urettferdig at han hadde rekvisitter på scenen. Selv om vennene hans noen ganger blir lei av at Tor Inge drar frem kortstokken, eller silketørkleet, tror tryllekunstneren selv at han aldri kommer til å legge magien på hylla. – Jeg har alltid vært fascinert av å bli lurt. Nå kan jeg mange triks, så det skal litt til å lure meg, men når noen klarer å lure meg blir jeg kjempeglad, sier Ulveseth.

GRATIS

trening i januar, kroppsmåling og treningsveiledning

*

*forutsetter 12 mnds bindingstid

Åsane

Danmarksplass

Drotningsvik

55 33 44 00-1

55 29 43 01

56 90 14 75

Mathopen

Os

Fyllingsdalen

Straume

Ågotnes

Kleppestø

Knarvik

56 90 19 09

56 30 22 66

Sissels 55 15 43 00

56 90 19 00

56 90 14 70

55 33 44 00-2

56 35 64 64


nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

25

Kjært barn har mange navn

Mange referanser dukker opp når man skal beskrive indiebandet Hypertext. Kråkesølv, Sonic Youth og Blonde Redhead er noen få av dem. Selv om dette er sammenligninger enhver indiemusiker burde være stolt av, er det The Flaming Lips og The Residents som er bandets egne favoritter. Guttene fra Haugesund spiller på Tegleverket 13. januar. Foto: Camilla Holm

I byen Konsert Tirsdag 10. januar Tommy Emmanuel, Per Gynt Salen, klokken 19.30 Timba Night, Calibar, klokken 20.00 Onsdag 11. januar Salute D Amore De Oboe, Logen Teater, klokken 19.30 Torsdag 12. januar Bergen Filharmoniske Orkester: Russiske mesterverk, Grieghallen, klokken 19.30 Nyttårskonsert med Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Nordhordaland folkehøgskule, klokken 19.30 Socker, Victoria Café og Nattpub, klokken 21.00 Susperia, Tegleverket, klokken 21.00 Åpningsuken Hulen 2012, Hulen, klokken 21.00 Shining, Hulen, klokken 22.30

Lørdag 14. januar B.A.T.S., Ludvig Bar, Scandic Neptun, klokken 14.00 Nyttårskonsert med Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Fana kulturhus, klokken 15.30 Nils Breistein m/venner, Dyvekes Vinkjeller, klokken 18.30 Søndag 15. januar Iver Kleive og Knut Reiersrud - Myking kyrkje 150 år, Myking kyrkje, klokken 19.30 Knut Hamre og Turid Spildo, Logen Bar, klokken 21.00 Mandag 16. januar - ingen arrangementer

Fredag 13. januar Bergen Filharmoniske Orkester: Russiske mesterverk, Grieghallen, klokken 19.30 Nyttårskonsert med Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Håkonshallen, klokken 19.30 Hypertext, Tegleverket, klokken 22.30

NYTTÅRSKAMPANJE HØSTKAMPANJE ARAN – kjøkken

– et kvalitetsprodukt fra Italias største produsent av kjøkken

PRISGARANTI

Vi matcher enhver konkurrents tilbud på tilsvarende produkt/utførelse/kvalitet og gir ytterligere 10 % avslag

I Ibyen byen Scene Tirsdag 10. januar Casino Göyale, Fana Gymnas, klokken 19.00 januar Onsdag 11. 11. januar Casino Göyale, Fana Gymnas, klokken 19.00 Standup Bergen Klubb, Rick’s-kjelleren, klokken 21.00

NB! Ikke flatpakket – det betyr svært enkel og rimelig montasjekostnad

januar Torsdag 12. januar Casino Göyale, Fana Gymnas, klokken 19.00 Fredag 13. januar Casino Göyale, Fana Gymnas, klokken 19.00 Standup Bergen Klubb, Rick’s-kjelleren, klokken 20.30 Lørdag 14. januar Casino Göyale, Fana Gymnas, klokken 14.00 og 19.00 Mor Courage og barna hennes, Den Nationale Scene, klokken 18.00

LATTER OG MAGI: Tor Inge Ulveseth hadde 80 show som kombinerte stand-up og trylling i 2011. – Mange tryllekunstnere viser de samme triksene år etter år. Jeg synes alle tryllekunstnere burde fornye seg, sier han.

Søndag 15. januar Casino Göyale, Fana Gymnas, klokken 19.00 Mandag 16. januar Casino Göyale, Fana Gymnas, klokken 19.00

STRANDGATEN 214

Telefon: 55 33 66 70 • Faks: 55 33 66 71 www.aranbergen.com • post@aranbergen.com Mand.– fred. 10.00 – 17.00. Torsd. 11.00 – 19.00, Lørdag. 10.00 – 14.00.


26

▍Annonse

Tren bedre, billigere!

Åpner i mars Laksevåg Senter Meld deg enkelt inn på www.energi-trening.no

Åpningstilbud pr/mnd kun

195,Begr. antall! • • • • • •

Over 500m2 treningsareal Store luftige lokaler Gode parkerings fasiliteter Trivelige ansatte Topp utstyr Cardioteater

• • • • • •

Velutsyrt kondisjonsavdeling Stor apparat avdeling Godt utrustet frivektsavdeling Funksjonell trening Treningsveiledning/personlig trening 18 års aldersgrense

Åpent 365 dager i året - Alle dager 05-23


nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

27

Livsstil Familie

19. november ble Silje Rastum og Todor Velkov Valev viet i Storetveit kirke. Foto: Fotograf Løtvedt

Anmeldte dødsfall Dødsdato

Pia Elen Engeseth og Halvard Grøneng viet hos byfogden 19. november 2011. Fotograf Elin Andersen

Lise Hestetun og Jan Petter Vee viet på Tinghuset 30. september 2011 Foto: Fotograf Løtvedt

29.12.2011 28.12.2011 28.12.2011 31.12.2011 20.12.2011 25.12.2011 22.12.2011 03.01.2012 31.12.2011 27.12.2011 29.12.2011 31.12.2011 29.12.2011 30.12.2011 25.12.2011 01.01.2012 01.01.2012 27.12.2011 28.12.2011 01.01.2012 21.12.2011 28.12.2011 17.12.2011 22.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 02.01.2012 28.12.2011 28.12.2011

Navn

Bolstad, Audun Bruland, Margot Bysheim, Laila Eriksen, John Alfred Follesø, Frank Fredriksen, Else Johanna Frønningen, Gunnar Martin Gabrielsen, Knut Eivinn Hafstad, Egil Hansen, Ragna Kristine Hillestad, Inger Karin Hjortland, Anny Agathe Holmedal, Bjørn Johan Hornes, Gunvor Husebø, Olga Oline Høvik, Thorbjørg Gustava Ingebrigtsen, Magnhild Iyadurai, Poopalasingham Jensen, Helge Jan Jensen, Robert Levi Johannesen, Solveig Kjørlaug, Melchior Torleif Kversøy, Inghild Målfrid Langøy, Ruth Karoline Greger Larsen, Julie Bertine Larsson, Kjell Arne Leganger, Olga Dorthea Marie Ljone, Alfred Lønningen, Bjørg

02.01.2012 til og med 06.01.2012 Fødselsdato

Dødsdato

Navn

Fødselsdato

13.01.1920 31.01.1919 17.01.1938 06.11.1935 03.07.1922 20.04.1928 27.07.1929 10.02.1947 31.07.1925 20.03.1924 12.04.1923 24.12.1927 29.12.1935 14.06.1951 12.11.1924 27.05.1916 28.04.1922 13.03.1950 06.05.1929 28.05.1927 20.03.1920 10.02.1921 08.03.1938 16.05.1926 08.01.1911 03.04.1962 02.11.1910 10.04.1918 14.10.1926

02.01.2012 31.12.2011 01.01.2012 29.12.2011 02.01.2012 26.12.2011 28.12.2011 02.01.2012 29.12.2011 26.12.2011 30.12.2011

Meling, Marta Otelie Michelsen, Dorothy Jean Mikalsen, Rolf Markus Mjelde, Ingeborg Konstanse Mobergslien, Lillian Mary Myklebust, Erling Nilsen, Odd James Nordgaard, Gunnar Nygård, Anna Warncke Pettersen, Maria Piadasa, Leneweduge Karunadasa Schjelderup, Sven-Eirik Skjold, Ruth Skogeng, Margit Sorensen, Hilda Storheim, Magnus Suarez, Jane Irene Svendsen Søreide, Elsa Andrea Teigland, Anne Karin Titlestad, Gurli Tvedt, Inger Johanne Tveit, Helga Charlotte Ullestad, Karin Underseth, Kathie Borgny Vatne, Solveig Johanne Wiik, Gurine Konstanse Aaland, Reidunn Ingeborg Magdalena

12.02.1920 10.11.1926 27.03.1941 30.11.1920 21.03.1922 28.07.1922 23.11.1936 06.01.1939 05.08.1918 10.12.1917 21.07.1945

17.12.2011 03.01.2012 27.12.2011 01.01.2012 02.01.2012 28.12.2011 31.12.2011 22.12.2011 30.12.2011 03.01.2012 27.12.2011 25.12.2011 30.12.2011 01.01.2012 27.12.2011 31.12.2011

15.08.1922 25.01.1916 29.04.1925 04.08.1919 27.04.1924 21.08.1956 19.07.1922 01.03.1949 22.04.1938 15.03.1936 02.10.1916 05.02.1930 18.02.1910 10.06.1922 17.10.1923 10.07.1911

Kjør debatt! Bergensere er kjent for å rope høyt om det meste, enten det gjelder utskjelte «barbiebein» på Torgallmenningen, eller manglende busstilbud i Drabanten. Gjennom våre debattsider når du ut til 100 000 lesere hver uke. Derfor håper vi flere av dere kvesser blyanten for å delta i debatten om kollektivtilbud, barnehagedekning, forurensing og mye, mye mer.

Vi har også faste spaltister hver uke som setter pris på meningsutveksling og svar på sine innlegg. Skriv kort og konsist, maks. 2500 tegn innen onsdag klok ken 13.00, så øker sjansen for å komme på trykk.

redaksjon@byavisen.net


Nå er det møbelsalg Store avslag på utstillingsmodeller og 10% på alle bestillinger i januar

- nr 2 - 2012 - www.byavisen.net

Man - Fre 09-18 | Tors 09-19 | Lør 10-16 Wernersholmvei 33 | Hop 5232 Paradis www.berletaburetten.no | Tlf. 55 10 95 00

MØBLER - SENGER - TEKSTILER - TAPETER - TEPPER - LAMPER

Byavisen - avis02 -2012  
Byavisen - avis02 -2012  

Byavisen Bergen

Advertisement